A Közös Agrárpolitika megvalósulása a ben csatlakozott tagországokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közös Agrárpolitika megvalósulása a 2004- ben csatlakozott tagországokban"

Átírás

1 2011. elsô szám A Közös Agrárpolitika megvalósulása a ben csatlakozott tagországokban A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA az Európai Unió támogatásával projektet indított az alábbi címmel: Implementation of the Common Agricultural Policy in the count ries accessing in A projekt a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása keretében valósult meg. A projekt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a mezôgazdaság sokszínû szerepére, nem csak mezôgazdasági javak elôállításában, hanem a vidéki fejlôdés és az életminôség javítása terén is. Különös figyelmet kapott annak megvitatása, hogyan hat a Közös Agrárpolitika az új tagállamokban a mezôgazdaság, valamint az egyes régiók fejlesztésére, és hogyan járulhat hozzá jobban a vidékfejlesztés a fenntartható mezôgazdasághoz. A projekt keretében az EU tagországok fiatal gazdái ellátogattak Magyarországra, Lengyelországba és Szlovákiába egy-egy szakmai tanulmányút keretében, hogy tapasztalatot szerezzenek arról, miként érvényesül a Közös Agrárpolitika a közép-európai régió három olyan országában, ahol a mezôgazdaság alapvetôen eltérô birtokstruktúrára épül. A tanulmányutak során a résztvevôk olyan magyar, szlovák és lengyel fiatal gazdákhoz látogattak el, akik gazdaságukat uniós források, pályázatok segítségével innovatív módon fejlesztik és az alábbi témák valamelyikében tudtak részletes, szakmai felvilágosítással szolgálni: a keresztmegfelelés ellenôrzése, a CMO reformok megvalósulása (zöldség-gyümölcs reform), kertészet, állattenyésztés, állatjólét és környezetvédelem, szántóföldi növénytermesztés, megújuló energia. A projektet értékelô konferencia zárta Lajosmizsén. Az egyes tanulmányutakon meglátogatott gazdaságokról rövid dokumentumfilmek készültek, melyeket a Duna Televízió A projekt az Európai Unió Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Fôigazgatóságának támogatásában részesült. Gazdakör címû mezôgazdasági magazinja keretében sugárzott. Ezek a kisfilmek szlovák, lengyel, francia, német, valamint angol nyelven feliratozva, a weboldalon az érdeklôdôk széles körével képesek megismertetni az európai gazdasági modellt, a közös agrárpolitika célkitûzéseit és intézkedéseit, valamint a mezôgazdaság szereplôit. A weboldalon elérhetôek továbbá a résztvevôk által az egyes tanulmányutakról készített útleírások és az azokat dokumentáló fényképek. Tanulmányút Magyarországon november Az öt napos szakmai programsorozaton a hazai fiatal gazdák mellett szlovák, francia, szlovén, holland, finn kollégák vettek részt. A csoport számos gazdálkodóhoz eljutott a régióban, melyek közül az alábbi farm- és intézménylátogatásokat szeretnénk Önnel megosztani. Bakó Dániel gazdasága Zöldségtermesztés Szentes A látogatás során az érdeklôdôk megtudták a fiatal gazdától, hogy nem csak fûtött hajtatással, hanem hideghajtatással is foglalkozik. Ennél a termesztéstechnikánál egy hinorika erônövénnyel dolgoznak 0,5 hektáron. Az árak mind a kínai kel, mind a paprika

2 szám 2 esetében jobbnak mondhatóak. Az idôjárási viszonyok változása miatt, a legnagyobb szakmai kihívást az jelenti, hogy ezt az állományt úgy tudják elôrevinni a termesztési idôszakban, hogy az minden kritériumnak megfeleljen. Olyan hektikus fényviszonyokkal kell számolniuk, melyeket nehéz követni az öntözéstechnológiával. Az egyik nap 300 joule/cm2 a besugárzás, a másik nap pedig pont a tízszerese. Ezt a növény is és a technológia is nehezen tudja követni. Azokat az öntözési stratégiai beavatkozásokat, amiket ilyen idôjárásviszonyok mellett meg kell lépni, azt kôzetgyapotos közegen lehet megoldani ben nevelték elôször a saját gazdaságuk részére a palántát. Egy sátrat átalakítottak ideiglenes palántanevelôvé, melyben öt héten keresztül pótmegvilágítást alkalmaztak. Ezt követôen, január 19-én kezdôdött meg az állomány kiültetése. A tervek szerint az állomány az elôzô évekhez hasonlóan- egész éves tartásban marad. Ez azt jelenti, hogy a kultúra kitakarításának ideje november vége, december eleje. Gazdálkodásuk során specializált integrált növényvédelmet használnak. Minimális mennyiségben alkalmazott növényvédô szerek használata mellett, hasznos szervezetekkel (ragadozókkal, vagyis a kártevôk természetes ellenségeivel) dolgoznak. Ezek a hasznos szervezetek gyakorlatilag a kártevôket pusztítják, vagy egyszerûen a tápláléklánc részévé teszik ôket. Mindemellett a hasznos ragadozók telepítésén túl, szükséges növényvédô szereket alkalmazni. Vannak olyan kártevôk, melyekkel szemben nem tudnak ehhez hasonló módszerekkel védekezni, illetve vannak olyan kórokozók, amiket szintén egyéb eszközökkel kell kezelni. A gazdálkodás során annyira enyhe és rövid várakozási idejû szereket használnak, melyek ebben a technológiában engedélyezettek, ugyanakkor a telepített és igen érzékeny hasznos szervezeteket egyáltalán nem veszélyeztetik. Gazdálkodásuk során a termálvizet hasznosítják, mely ha nem állna rendelkezésre a termesztés során, akkor ezt a technológiát ebben a formában nem tudnák tovább folytatni. Ez a termesztéstechnológia a termálvízre, és azon belül is a termál szekunder vízre épül. Ezt a vizet egy primer felhasználó, az Árpád Agrár Zrt. már hasznosítja a saját területein. Ide már csak az enyhébb hômérsékletû víz érkezik. Az árut a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetéhez szállítják, mellyel nagyon jó együttmûködés alakult ki. A praktikus, jó együttmûködés egyik alapfeltétele az, hogy kizárólagosan ez a TÉSZ értékesítheti a gazdaság termékeit. Ez a telephely hét kilométerre van a gazdaságtól, így targoncával könnyítve tudják mozgatni az árut, tehát nem kell piacra járni, nem kell olyan dolgokba idôt fektetni, ami egyébként nélkülözhetetlen lenne. Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete Zöldségfelvásárló és értékesítô, növénytermesztôket összefogó és segítô szövetkezet Szentes Ezt követôen a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetét látogatta meg a csoport Szentesen, ahova több mint 230 kertész szállítja be zöldségeit. Az ide szállított termék mennyiség 70 %-ban étkezési fehérpaprikát, 20%-ban paradicsomot és 10%-ban uborkát, káposztát, kínai kelt, illetve leveles zöldségeket jelent. A forgalom %-a belföldi áruházláncokba, míg 30%-a exportra kerül. A térség egyik legnagyobb munkaerôt foglalkoztató cége. A termékek 100 %-ig nyomon követhetôek. A termelô termelési naplót vezet. Az áruházláncban egy csomagolt termékrôl is meg tudják mondani, kinek a fóliájából vagy üvegházából származik a termék. Kiépítettek egy szaktanácsadási rendszert, melynek keretében nyolc személy végzi a szaktanácsadást. Minden évben, minden növényre kidolgozzák azokat a hatóanyagokat, amivel a termelôik végeznek növényvédelmet. Ez mindig sokkal szigorúbb, mint az országosan megengedett érték. Ez annak tudható be, hogy nagy mennyiséget szállítanak exportra, ugyanakkor egyre több belföldi piacon a megengedett határértéknél még szigorúbb határértéket követelnek meg. Büszkék arra, hogy a 2003-as megalakulás óta még soha nem marasztalták el ôket származék probléma miatt. Ez nagyon nagy eredmény, hisz több mint 230 termelôvel állnak kapcsolatban. A szövetkezet elsôsorban három területen nyújt segítséget: értékesíti a termelôk áruit, hitel lehetôséget biztosít a palántavásárláskor, mely során 100 napos fizetési határidôt engedélyez, továbbá lehetôséget nyújt fólia, illetve mûtrágya vásárlására is. Az országban élen járnak abban, hogy a hajtatott termékeknél, elsôsorban a paprikánál, és a paradicsomnál nagymértékben elterjesztették a biológiai növényvédelmet. Így az áruk hozzávetôlegesen 70%-a származik biológiai növényvédelemmel védett területrôl. Ez azt jelenti, hogy a rovarkártevôk ellen nem, vagy nagyon kevés növényvédô szert használnak, ami tovább javítja a pozíciójukat. Ábrahám Gábor gazdasága Növénytermesztés Domaszék Ábrahám Gábor fiatal gazdálkodó 10 hektáron sárgarépát termeszt. Az ôszi betakarításnál sok nehézséget jelent a nagy mennyiségû csapadék, mely magas talajvizet eredményez. Ezt szivattyúzással próbálják ellensúlyozni. Júliustól kezdôdôen, minden hónapban van betakarítás, egészen novemberig. Ugyanakkor a holland sárgarépa jelenléte nem kedvez a hazai árak alakulásában.

3 szám A sárgarépa kilónkénti ára Ft között mozog, annak függvényében, hogy mekkora mennyiségû import áru érkezik Magyarországra. Ennek hatására egyik napról a másikra sokat tud változni az ár. A mûtrágya, vegyszerek ára azonban minden évben növekszik, mely befolyásolja az év végi eredményt. Bordányi Ifjúsági Klub A vidéki ifjúság összetartása a környezô települések bekapcsolásával Vidékfejlesztési források felhasználása településmegújításra A látogatás során Takács Gábor, Bordány polgármestere fogadta a vendégeket, aki egyben a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesületi elnöke is. Szervezetük április 1-én alakult. Az egyesület célja a vidékfejlesztés, a vidéki ifjúság, ifjú családok összetartása, a szabadidô kulturális eltöltése, a környezô települések és a külföldi testvértelepülések fiataljaival való kapcsolatfelvétel és együttmûködés. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében együttmûködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik egyesületük eredményes mûködését és céljainak megvalósítását. szervezeteknek, illetve nagyobb kulturális rendezvényeknek, a mûvészeti csoportok foglalkozásainak, táncos és mûsoros elôadásoknak, rendezvényeknek is. A faluházban kapott helyet az Ifjúsági Közösségi Tér, melynek berendezése nagy részben Uniós pályázatból lett finanszírozva. A hiányzó forrást az Ifjúsági Önkormányzat hulladékgyûjtô akciójából fedezték, melyet évente két alkalommal rendeznek meg. Így a helyi lakosok büszkék lehetnek arra, hogy az évek óta gyûjtögetett hulladékokkal jó célt szolgálnak és támogatnak. Heti két alkalommal a helyi gazdáknak is segítséget, felvilágosítást nyújtanak a különbözô Uniós pályázati lehetôségekrôl és a pályázati adatlapok kitöltésével kapcsolatban. Az Ifjúsági Közösségi Tér 120 m2-es területe öt fô részre oszlik: média sarok, Internet kávézó, játék lehetôség (biliárd, csocsó), olvasó sarok, Teleház tér Internet és irodai szolgáltatásokkal. Ezen a helyen próbálják integrálni a tanyán élô és a falusi, vidéki lakosokat, fiatalokat. Egy ifjúsági szálláshely kialakítására is sor került Európai Uniós támogatásból, melynél a két legfontosabb cél, hogy beinduljon a térségben a falusi turizmus, hiszen a közelben számos fürdôhely található. Továbbá ezáltal lehetôség nyílik a testvérvárosi kapcsolatok révén érkezô nemzetközi csoportok elszállásolására, melyet eddig csak Szegeden tudtak megoldani. A Rendszerváltás után sok üzem bezárt, sok család feladta mezôgazdasági tevékenységét. A turizmus fellendülésének hatására, ezt a folyamatot vissza szeretnék fordítani. Az állattenyésztést is szeretnék fellendíteni, hiszen alig 20 km-re található a Pick Szeged Zrt., mely korábban nagy mennyiségû sertést vásárolt fel. Szántó István gazdasága EU szabványoknak mindenben megfelelô libanevelô üzem Tiszakécske A közmûvelôdés intézményi feltételeit az idei évben felújított Faluház biztosítja, mely a változó igényekhez alkalmazkodva, klasszikus közmûvelôdési és könyvtári feladatokat lát el. Helyet biztosít továbbá a községben mûködô egyesületeknek, civil Az ország legkorszerûbb libanevelô üzemével büszkélkedô tiszakécskei Szántó Istvánt látogatta meg a csoport, akinek nemrégiben felépült tömôházát a múlt év végén adták át a Kecskemét közeli településen. A Dél-Alföldön mindig is voltak hagyományai a libatartásnak, erre tanúk a még meglévô, de nagyobb részt már korszerûtlen telepek. Az uniós elvárásoknak mindenben megfelelô telepen óta csak nevelték a libákat kilenc hetes korukig, majd továbbszállították elôször tömni, utána pedig külföldre feldolgozni. Szántó István álma most részben teljesült, hiszen a nevelés mellett novemberétôl a tömés is náluk történik. Továbbá kísérleti jelleggel belekezdett a kacsa nevelésbe is. A tömôüzem a szakmához értôknek is sok újdonsággal szolgál. Szántó István a világon legkorszerûbbnek tartott francia technológiát szerezte be, amelynek az elterjedésére pár év múlva lehet számítani világszerte. A vállalkozó a libanevelô üzem mellett növénytermesztéssel is foglalkozik. A takarmány elôállítását már a kezdetektôl helyben oldja meg, ami a termelési költségeket csökkenti. A 130 ha-os területen fôként kukoricát és búzát termeszt, emellett szilva és alma ültetvényei is vannak. Mindig is cél volt számára, hogy a napos liba nevelésétôl annak feldolgozásáig helyben történjen minden munkafolyamat. Így a

4 szám 4 vállalkozó is nyugodtabb, ha nem kell a nevelésért, a tömésért és a vágásért újabb üzemeket felkeresni, mert akkor az elhullási veszteség és az egyéb szállítási költség is kevesebb. felvásárlón keresztül értékesíti, de a cél az, hogy erre ne legyen szükség. A terület már megvan hozzá: a föld több száz szarvasmarha neveléséhez is elég lenne. Pilze-Nagy Biogáz Üzem Kecskemét Szántó István az ezredfordulón pályázott az 50 %-os, vissza nem térítendô támogatásra, amelyet állattartó telepek korszerûsítésére írtak ki. Egy év pályázatírás, egy év elbírálás után, 2004-tôl minden elôírásnak megfelelt a libatelep. A korábbi 25 ezer liba helyett az új körülmények között már 60 ezret is elbírtak az épületek. Ennek ellenére a korábbinál kisebb mennyiséget nevelnek, hogy jobb minôséget állítsanak elô. S ami még nem elhanyagolható: a neveléssel és a töméssel még több helyi embernek teremtett munkát. Remélhetôleg nincs messze az az idô, amikor a feldolgozásra is várják majd a szakképzett munkaerô jelentkezését. Hegedûs Zsolt gazdasága Szarvasmarhatelep és növénytermesztés Kecskemét Hegedûs Zsolt fiatal gazdálkodó elsôsorban szarvasmarha tenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. 180 hektárnyi szántó tartozik a tulajdonába, melynek mûveléséhez a szerves trágyát húshasznú magyar tarka szarvasmarhák biztosítják. 70 tehene, valamint egy tenyészbikája van. Ezek szaporulatát felneveli, illetve a környékbôl vásárol minden születô borjú mellé még egyet olyanoktól, akik tejre tartják a tehenet. Nagyrészt saját takarmánnyal, a növénytermesztésbôl maradt melléktermékekkel takarmányoz. Jelenleg egy alkalmazottat foglalkoztat. A szántóföldön búzát, kukoricát, árpát, tritikálét, napraforgót, kölest, zabot, borsót és szálas takarmányt: lucernát, szudánifüvet és takarmányfüvet termeszt. Gazdasága családi gazdaságként indult, amibôl kivált. Az elsô évben még nem voltak gépei, a család gépeivel mûvelte a területet. Most már megvette az alapgépeket: traktort, ekét, tárcsát, pótkocsit. A termést javarészt közvetlenül értékesíti. Szedd magad akciókat szervez, melyek keretében eljönnek hozzá a környékbeli gazdák, akik csupán néhány állatot nevelnek, betakarítanak annyi takarmányt, amennyire szükségük van, és azt fizetik neki. A fiatal gazda hosszú távú terve, hogy annyi állata legyen, amenynyivel exportra saját kamiont tud indítani. Az állatokat most Ezt követôen, a csoport lovaskocsival utazott a Pilze-Nagy biogáz üzembe. Magyarország hatodik mezôgazdasági biogáz üzeme Kecskemét mellett épült fel, a laskagomba termesztéssel és termesztési alapanyag-gyártással foglalkozó Pilze-Nagy Kft. telephelyén. Jelenleg a 330 kw teljesítményû kecskeméti üzem a laskagomba-termesztés hulladékait hasznosítja. A magyar gombatermesztés évi tonnás teljesítményével 2000-ben volt a csúcson. Ezt követôen a két közismert faj, a csiperke és a laska eltérô pályát futott be. A csiperke az elmaradt fejlesztések miatt visszaesett, ám a laska szerény növekedést mutat. A magyar laskatermesztés egyik fellegvárában járt a csoport, ahol a gomba mellett áram is terem. Másfél évtizede vásárolta meg Nagy László azt a tejtermelô telepet, aminek helyén azóta lépésrôl-lépésre fejlôdô, korszerû laskagomba termesztô céget alakított ki a család. Az üzem alapvetô terméke a friss laskagomba, melyet elsôsorban Németországban és Ausztriában adnak el. Ezen kívül egy nagyon jelentôs vevôi körük van, akik a laskagomba termesztésnek az alapanyagát, szubsztrátumát vásárolják meg. Ezek a vevôk fôleg a környezô országokból érkeznek, mint például Szlovákiából, Csehországból és Romániából. Ezen felül a legújabb termékük a villamos energia. A fermentáció végén keletkezik a kierjedt fermentlé, ami egy nagyon jó talajerô utánpótló, vagy tápanyag utánpótló anyag lehet a szántóföldi növénytermesztés számára. Ez is termékük, de ennek a terméknek nincsen értéke, hiszen ez egy folyékony anyag, a termôföldre való kihelyezése is költséget jelent a gazdák számára. Addig versenyképes ez a termék a mûtrágyával szemben, ameddig nem számítanak fel árat érte. A projekt elôkészítése és az engedélyek beszerzése után júniusában kezdôdött meg a Pilze-Nagy Kft. telephelyén a biogázüzem építése szeptemberére jutott el a beruházás odáig, hogy a fermentor feltöltés megkezdôdhetett, decemberben pedig beindult a gázmotor októbere a következô mérföldkô: ekkora sikerült elérni a teljes kapacitást. A nemrég átadott biogáz-üzem évi 1,2 millió m3 biogázt állít elô, melyhez évente tonna mezôgazdasági szervesanyagra van szükség. Ennek jó része a gombatermesztésbôl származik, amelyet híg sertéstrágyával és konzervgyári hulladékkal egészítenek ki. A képzôdött biogáz a 330 kw elektromos és 400 kw termikus teljesítményû gázmotorban elektromos árammá és hôenergiává alakul át. A hôenergia egy része ahhoz kell, hogy biztosítsa a fermentorban a biológiai folyamatokhoz szükséges hôt, másik része, mintegy 2,68 millió kwh évente a fejlesztés egy késôbbi, második lépéseként a gombatermesztô sátrak hôellátását szolgálja majd. Az üzem évente 2,4 millió kwh villamos energiát képes az országos villamos hálózatba táplálni. A biogáz-üzem központi egysége, a 2000 m3 térfogatú fermentor. A gázmotor a technológiai gépházban került elhelyezésre. Az

5 szám üzem része még a 6200 m3 nagyságú végterméktároló fedett lagúna, valamint az alapanyag tárolók, fogadók. Az üzem gondosan megtervezett méretének is köszönhetôen, a lehetô legkisebb mértékben befolyásolja közvetlen környezetét. A biogáz-elôállításhoz szükséges szerves anyagok 100 %-a mezôgazdasági hulladék, vagy melléktermék. Az alapanyag helyben megtalálható, a sertéstrágyát pedig közeli telepekrôl szállítják az üzembe, így nincs jelentôs teherforgalom. Az kiérlelt végtermék pedig kitûnôen alkalmas a földek szerves és szervetlen trágyázásának kiváltására. Primôr Profit Zöldségtermesztési és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Geotermikus energia hasznosítása Szegvár A Primôr Profit Zöldségtermesztési és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. kertészete óta mûködik, mint Kft. A 15 hektáros telepen hat termálkút segítségével, fôként hajtatással foglalkoznak. Másik fô profil a palántanevelés, amire egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek ban felvásárolta a vállalkozást az Árpád Agrár Zrt., így ezen idôszak óta, mint az Árpád Cégcsoport tagja mûködnek. A 15 hektáron a hajtató felület javarészt hidrokultúrás hajtatáson alapszik, ami leginkább fehérpaprika, erôspaprika és paradicsom hajtatásból áll. A palántanevelés során mindenféle zöldségnövényt hajtatnak, ami immár nem csupán az országos igényeket, hanem a határokon túlról érkezô megkereséseket is kielégíti. Továbbá van egy 0,5 hektáros szitafólia is, mely egy 3,8 méter magasságú növényház. Ezt az elmúlt év áprilisában állították fel. Gilice Zsolt gazdasága Többgenerációs, hagyományos tanyagazdálkodás Hódmezôvásárhely A 340 milliós beruházás közel 70 %-át a cég önerôbôl állta (ennek egy része hitel), míg további 110 millió forintot a Környezetvédelmi Infrastruktúra Operatív Programból kapott támogatás biztosította. A Pilze-Nagy Kft. a letermett gomba táptalaj hasznosítására épülô biogáz-üzem beindításával úttörô fejlesztést hajtott végre, amely teljes egészében megfelel az eredeti célkitûzésnek: minél gazdaságosabban és környezetkímélôbben ártalmatlanítani a gombatermesztés hulladékát. Míg az áramtermelés során keletkezô hôenergia felhasználása nagymértékben javítja a gombatermesztés gazdaságosságát, addig az alkalmazott környezetbarát technológia garancia a fenntartható fejlôdésre. A laskagomba termesztés technológiája abszolút hungarikum, hiszen a 60-as évek végén, a 70-es évek elején nagyon sok szabadalmat magyar kutatók hoztak létre. Európán belül a kezdeti jelentôs pozícióit azonban nem tudta Magyarország megtartani. Ma már Olaszország és Spanyolország messze meghaladja a magyar laskagomba termesztést. A biogázüzem most még veszteséges. A megújuló energia szabályozása Magyarországon még nem kiforrott. A beruházási támogatások mellett, az ágazat fejlôdését segítené a villamos energia felvásárlási árának emelkedése. Ez azonban Európában jelenleg a legalacsonyabb átvételi ár. Ellentétben például Németországgal, ahol ezeket a plusz tevékenységeket bónusz átvételi tarifákkal honorálják. Hódmezôvásárhelyen Gilice Zsolt mezôgazdasági vállalkozását látogatta meg a csoport. Családja több generációra visszamenôleg a hagyományos tanyásgazdák életét élte. A már önálló gazdasága alapját a korábban édesapja tulajdonában lévô állatállomány átvétele teremtette meg. A vállalkozása keretében továbbvitt állattartási tevékenységet elsôsorban szántóföldi növénytermesztéssel, búza, kukorica, napraforgó, illetve zöldségfélék termesztésével egészíti ki ban pályázott az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatására, melyet kedvezôen bíráltak el. A pályázati támogatás felhasználásával elsôsorban vállalkozása versenyképességének növelése, az önfoglalkoztatás fenntartása, új munkahelyek teremtése volt a célja, továbbá a saját eszközeivel és lehetôségeivel részt vállalni a térség mezôgazdaságának fejlesztésében. Mára egyéni vállalkozóként teljes egészében

6 szám 6 mezôgazdasággal foglalkozik. Alapvetô célja egy stabil gazdasági szerkezet kialakítása, ennek keretében az állattenyésztés és a szántóföldi növénytermesztés folytatása, talajmûvelési, betakarítási, terményszállítási bérmunkák vállalása. Fontosnak tartja mindezek mellett az új technológiák innovatív használatát, valamint a többoldalú gazdasági és társadalmi kapcsolatok kialakítását és fejlesztését. A hagyományos szántóföldi kultúrák -búza, kukorica, napraforgómellett szántóföldi zöldségfélék -burgonya, vörös- és fokhagyma, sárgarépa, zeller- termesztésével is foglalkozni kíván. Állatállománya alapját a kettôs hasznosítású (hús és tej) magyar tarka szarvasmarhák adják. A vegyszeres növényvédelem kivételével tulajdonképpen minden egyéb szántóföldi gépi munkát el tud végezni bérmunkában: teljes talaj elôkészítést, szerves trágya kijuttatását, mûtrágya kiszórását, terményszállítást, búza, kukorica, napraforgó betakarítását. kombájn, illetve egy permetezôgépet. A gazda elmondása szerint a gépek kiválasztásakor nehéz helyzetben volt, mert az utólagos finanszírozás miatt, csak néhány gépkereskedô állt vele szóba. A 2007-es új pályázati idôszakban talajlazítót és mûtrágyaszóró vásárlását tervezték, sajnos sikertelenül. A szakmai tanulmányút a résztvevôk számára számos újdonsággal szolgált, mely során lehetôségük nyílt a farmlátogatások, kötetlen beszélgetések keretében a tapasztalatcserére, hasznos információk, követhetô, jó gyakorlatok átadására. Tanulmányút Szlovákiában január Pém Bálint gazdasága Növénytermesztés, raktározás, gépvásárlás Patince A szlovákiai tanulmányút elsô állomása Patince volt, ahol Pém Bálint, a szlovákiai fiatal gazdák érdekeit képviselô egyesület alapítójának család gazdaságát látogatták meg a résztvevôk. A család 1991-tôl gazdálkodik. A kezdeti 50 hektárt 2010-re 260 hektárra, 2011-re pedig már 350 hektárra növelték. (A 350 hektárból 33 hektár saját területük. A bérleti díj hektáronként EUR, földet hektáronként 2700 EUR-ért lehet vásárolni.) Ezt a területet Bálint, az édesapja és egy állandó alkalmazott mûveli. A cég fô profilja szántóföldi növények termesztése: kukorica, napraforgó, búza, étkezési mák, facélia, mustár, olajretek. A gazda a várható termésmennyiség 50%-ára elôre szerzôdést szokott kötni a felvásárlókkal. Ezekben a szerzôdésekben nemcsak a mennyiséget, hanem az árat is elôre meghatározzák. Ez ugyan kisebb mozgásteret enged, de a mûködés kiszámíthatóbb, elôre tervezhetô. Ez a kiszámíthatóság fontos a fejlesztések és a hitelek törlesztése szempontjából is. Hiszen a kellô fedezettel rendelkezô mezôgazdasági termelô akár 3%-os kamattal is hitelhez juthat Szlovákiában ben, még az uniós csatlakozás elôtti pályázatok, a valamikori szövetkezeteknek kedveztek, és inkább állattenyésztésre vonatkoztak. A Pém család nehéz döntés elôtt állt: vagy abbahagyják a gazdálkodást, vagy felújítják a gépparkjukat ban a frissen diplomázott Pém Bálint gépbeszerzésre adott be pályázatot. Ekkor sikerült vásárolnia egy traktort, egy gabona betakarító 2007-ben jött létre a szlovákiai fiatal gazdák szervezete, az ASYF, amelynek Pém Bálint az alapítója. Céljuk a szlovák fiatal gazdák érdekeinek képviselete. Egyik konkrét sikerük volt, hogy a szlovák agrárkormányzat a magtárak építése kapcsán elfogadta a szervezet javaslatait. Lobbiznak továbbá a gazdákat segítô kedvezô hitelkonstrukciók kialakításáért is. A Pém család mákhoz, facéliához, és olajretekhez tervezett tárolót, de idén a kukoricát is érdemes volt betárolni. A kedvezôtlen idôjárás miatt, a tárolás meghozta a remélt hasznot. A kukorica ára a tárolás ideje alatt megkétszerezôdött. A nem túl nagy, de szakaszolható, automata ajtókkal felszerelt magtár jól kihasználható. A beruházás része volt még egy fûthetô mûhely megépítése is, ami nagy segítség a téli, általában szervízeléssel eltöltött idôben. A fûtés rendkívül korszerû, pellettel mûködô elgázosító kazánnal mûködik. Ezzel fûtik a mûhelyen kívül a családi házukat és a tervezett panziót is. A jövôben egy újabb pályázati lehetôséget kihasználva ugyanis a család falusi vendéglátóhely kialakítását tervezi, amelyhez kapcsolódna egy kisebb méretû wellness részleg. Így nemcsak a település termálfürdôje, hanem a kisebb léptékû, de családias vendégház is vendégcsalogató lesz. Másik jövôbeli tervük, hogy a fûtésrendszerüket napkollektorral egészítik ki, így nyáron is gazdaságosan nyernek energiát, meleg vizet. Bálint felesége is a mezôgazdaságban dolgozik: két kislány nevelése mellett, évelô dísznövényeket termeszt, közel fél hektáron. Kertépítôket, kiskereskedôket szolgál ki, 180 fajos választékával. Boros Kamil és Boros László vállalkozása Agronatur Gabonaszárítás, raktározás, szôlôtelepítés Jászfalu (Jasová) A gazdálkodást édesapjuktól vette át a testvérpár, Boros Kamil és László. A családi vállalkozásban elsôsorban növénytermesztéssel foglalkoznak. A vállalkozás másik ága a kertészet, azon belül is

7 szám inkább a szôlôtermesztés. Hosszú távú céljuk egy borászati üzem létrehozása. A Boros család vállalkozása 1997-ben alakult hektáron gazdálkodnak összesen, melybôl 1200 hektár Udvardon (Dvory nad Žitavou), 1800 hektár Jászfalun (Jasová), illetve Muzslán (Mužla) található. A 3000 hektárból csupán 600 hektár saját tulajdonuk. Ezen felül 35 hektár gyümölcsössel, valamint 26 hektár régi és 36 hektár új telepítésû szôlôültetvénnyel rendelkeznek. A szôlôt a szüret idején nem konténerbe, ha ládába szedve értékesítik. Mivel kevésbé terhelik a tôkéket, így kiváló minôségû szôlô kerül ki ebbôl a gazdaságból. Bár a fiatal ültetvények támberendezése és telepítési paraméterei megengednék a szôlôszüretelô kombájn használatát, a család a szôlô kedvezô ára miatt, kizárólag kézi szüretet fog alkalmazni a jövôben is. A csoport számára érdekesség volt, hogy a 62 hektár szôlôültetvényen 15 fajta szôlôvel találkozhattak. A gyümölcsösben ôszibarack, szilva, alma, meggy és cseresznye ültetvények sorakoznak. Az ôszibarack termesztés, illetve a termés értékesítése nehézségekbe ütközik, így ezt az ültetvényt a jövôben ki is fogják vágni. Az Érsekújvári gyümölcs konzervet gyártó üzem korábban akár 3000 embert is foglalkoztatott. Manapság az üzem termelése visszaesett, így a család által megtermelt gyümölcsöt Magyarországra, Siófokra kellett szállítaniuk. A kialakult piaci helyzet miatt, úgy véli a család, hogy érdemesebb a szôlôültetvényre koncentrálni, ezért a közeljövôben igyekeznek leépíteni a többi kertészeti kultúrát. A kertészeten felül 400 birkát tartanak egy 150 hektáros legelôn. Továbbá szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, melynek keretében átlagosan 400 hektár repcét, 800 hektár ôszi búzát, 600 hektár napraforgót és hektár kukoricát vetnek. Vállalkozásuk 20 állandó alkalmazottal dolgozik, valamint idôszakosan foglalkoztatnak még 20 fôt a kertészeti kultúrákban. A gépparkjuk meglehetôsen fiatal, az utóbbi 3 évben uniós pályázaton 7 millió EUR-t nyertek, ami már a beruházás 50%-os támogatását jelentette. Ebbôl három darab 90 lóerôs Lamborghini traktort vásároltak a szôlô mûveléséhez, valamint vásároltak még két új típusú vontatott permetezôt, egy 300 lóerôs John Deer gyártmányú traktort, öt Massey Ferguson traktort, két Claas Lexion 550-es kombájnt, kukorica, napraforgó, gabona asztallal együtt, továbbá egy 24 méteres Rau Ikarus 4000 literes vontatott szántóföldi permetezôgépet is. Öt raktárépület felújítását tervezik, ebbôl már kettô elkészült. A cégnek két telephelye van, az egyik helyen van négy raktárépület, egy 10 tonna/órás kapacitású szárítógép, az új telepen pedig komplett gabona feldolgozó gépsor készül, ahol a szárítógép 25 tonna/óra kapacitással bír majd, a tisztító kapacitás 60 tonna/óra lesz. Ezeken kívül még három toronysilót állítanak majd fel, amelyek egyenként 1300 tonnát képesek befogadni. A résztvevôk a gazdaság megtekintése során elismerôen figyelték a géppark védett helyen történô elhelyezését, a felújított raktárakat, a támogatás segítségével megteremtett korszerû technológiát. Branislav Becík gazdasága Állattenyésztés, csibetartás gépesítése Komáromszemere (Semerovo) A céget 1998-ban alapították. Az üzem egy régi, több épületbôl álló csirketelep volt. Ebbôl a fiatal gazda négy, egyenként csirkét befogadó csarnokot újított fel. Jelenleg összesen 600 hektáron gazdálkodik, ebbôl 200 hektár biztosítja a takarmányt a csirkék számára. A korábbi üzemméret idején, 11 csarnokban csirkét neveltek. A korszerûsítés során ugyanezt a volument 4 csarnokban érik el, és 16 helyett, 2 munkaerô segítségével. Az új csarnokok teljes mértékben automatizáltak. A korszerû számítógépek kijelzôjén pontosan követhetô a csarnok hômérséklete, páratartalma, a külsô hômérséklet, a szellôztetés üzemelése, a nyári klimatizálás, illetve a csibék táplálásáért felelôs rendszer. Felmerülô probléma esetén a rendszer SMS-ben küld arról értesítést. A korszerûsítés során 50%-os állami támogatást kapott a gazda. A teljes beruházás értéke 1,3 millió EUR volt. Következô fejlesztési tervük egy saját húsfeldolgozó, vágóhíd építése, ami 1200 tonna hús feldolgozására lesz alkalmas. Itt terveik szerint csak saját termelésû csirkét dolgoznak majd fel. A vállalkozás multiknak nem értékesít, a célpiacaik elsôsorban a szociális, egyészségügyi intézetek, közintézetek, illetve kisebb kiskereskedelmi üzletek. Az üzem éves termelése darab csirke. Ezek nap alatt felnônek, elérik 2,5-2,6 kg-t, amikor a vágóhídra kerülnek. A meglátogatott üzemben egy négyzetméteren 18 csirke nevelkedik. A csoport érdeklôdve hallgatta, hogy a gazdaság versenytársának számító üzem 38 nap alatt neveli fel a vágásra érett csirkéket, ugyanakkor ezek egészségügyi állapota nem megfelelô. Ennek ellenére, kilogrammonként 50 centtel drágábban tudja csak értékesíteni a csirkéket. A résztvevôk érdeklôdve hallgatták a beszámolót a csirkekombájnról, ami a csirke szárnyának eltörése nélkül képes 2 óra alatt csirke begyûjtését elvégezni. Ez az eljárás rendkívül gyors, hiszen 8 óra alatt az egész állományt, azaz darab csirkét képes kíméletesen összeszedni. A gép bérleti díja mivel azt szolgáltatásként veszik igénybe egy másik vállalkozótól 1000 Euro/nap.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Önöké az óra, de miénk az idő mondta a polinéziai szigetvilág egyik bennszülöttje az arra járó európainak.

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j a Vásároljon

Részletesebben

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/410 200, Fax: 28/415 383 email: podma@kgi.gau.hu INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke 2004-2006 Fényeslitke Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Észak-Alföld Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt.

Részletesebben

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia Zöldség- Gyümölcs Piac és Technológia XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2010. június Vásároljon itthonról otthonra minőségi zöldséget, gyümölcsöt! Garantáltan megbízhatóak az alábbi termelői szervezetek termékei

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

2011. július - szeptember. Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló. A tartalomból: 15 éves jubileum. Gyerekek önkénteskedtek a szigeten!

2011. július - szeptember. Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló. A tartalomból: 15 éves jubileum. Gyerekek önkénteskedtek a szigeten! 2011. július - szeptember A tartalomból: Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló 15 éves jubileum Gyerekek önkénteskedtek a szigeten! 2011. július - szeptember Tartalom 3 Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból I. évfolyam 3.szám 2014. május TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Az FHB Bank hagyományosan elkötelezett az agrárium finanszírozása, teljes körű pénzügyi, szakértői kiszolgálása iránt. Az őstermelőktől a nagy

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Tartalomból: 2011. április - június. Elkészült az új Pet Food üzem Karcagon FÓKUSZBAN A CARGILL TAVASZI RENDEZVÉNYSOROZATA

Tartalomból: 2011. április - június. Elkészült az új Pet Food üzem Karcagon FÓKUSZBAN A CARGILL TAVASZI RENDEZVÉNYSOROZATA 2011. április - június Tartalomból: Elkészült az új Pet Food üzem Karcagon FÓKUSZBAN A CARGILL TAVASZI RENDEZVÉNYSOROZATA Főszerepben az inputanyag forgalmazás 2011. április - június Tartalom 3 4 5 8 11

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában Oláh Gábor 2013 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Energiapiaci

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben