I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása"

Átírás

1 Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) működését július 1. napján a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az MVH 6 Igazgatóságból és 9 Főosztályból álló, budapesti székhelyű Központjában, valamint a 19 megyei ezen belül 7 regionális illetőségű - kirendeltségén keresztül látja el feladatát. Az MVH-t elnök vezeti, elnök munkáját két elnökhelyettes segíti, valamint az igazgatóságok élén igazgatók állnak. Jelenleg az MVH-nak országosan 1628 munkatársa van. Az MVH jelenleg az agrárpolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálkodó központ költségvetési szerv. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Kormány rendelet rendelkezik július 16. napjától a évi XXXV. törvény értelmében az agrárvidékfejlesztésért felelős miniszter (miniszterelnökséget vezető miniszter) került kijelölésre a programozási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alappal összefüggésben a programozási időszakra vonatkozó támogatások tekintetében irányító hatósági feladatok ellátására. Míg az agrárpolitikáért felelős miniszter (földművelésügyi miniszter) látja el a programozási időszak tekintetében Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása A regionális illetékességű Kirendeltségek a megye illetékességi területén a Hivatal helyi feladatait, valamint a régió illetékességi területén a hatáskörükbe utalt beruházás jellegű és vidékfejlesztési EMVA jogcímekkel kapcsolatos feladatokat látja el. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség mint regionális illetékességű kirendeltség regionális illetékességű feladatait Heves és Nógrád Megye tekintetében látja el. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség székhelye: Miskolc, Mindszent tér 1. szám.

2 2 A Kirendeltséget a kirendeltség-vezető vezeti, a Kirendeltségen öt osztály működik, osztályvezető vezetésével. A Kirendeltség osztályai a következők: Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya, EMVA Beruházások Kérelemkezelési Osztály, Helyszíni Ellenőrzési Osztály, Vidékfejlesztési Osztály és Törzskari és Jogi Osztály. Az EMVA III. és IV. tengely kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési feladatainak eredményes végrehajtásának elősegítésére, a Helyi Akciócsoportok munkatársainak és az ügyfelek tájékoztatásának elősegítésére a Kirendeltség 2-2 kérelemkezelője és 2-1 helyszíni ellenőre helyileg a Heves Megyei, illetve a Nógrád Megyei Kirendeltségen látja el feladatait. Az egyes osztályokon a szakreferensek a vezető szakreferensek irányítása mellett, önállóan végzik a munkaköri leírásukban meghatározott kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, közbeszerzés ellenőrzési, illetve jogi szakreferensi feladataikat. A Kirendeltség adminisztratív feladatait referensek látják el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség létszáma jelenleg 106 fő. A kirendeltség szervezeti egységei napi tevékenységüket a hatályos jogszabályok, a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a Végrehajtási kézikönyvekben foglaltak szerint végzik, felelősségük a Területi Igazgatóság, illetve az Igazgatóságok, valamint a saját Kirendeltségük hatáskörében keletkező, tevékenységi körükbe eső feladatok megoldása. A kirendeltség kiemelt feladatai a beérkezett pályázatok, támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozása, ennek keretén belül a kérelmeknek az EU-s és a hazai jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata adminisztratív és fizikai ellenőrzés útján, az ügyfélnyilvántartás vezetése, és az ügyfélszolgálat működtetése. Az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének - az MVH egységes ügyfélnyilvántartási rendszere alapján - évről-évre növekszik a nyilvántartott ügyfeleink száma évhez képest, amikor db volt, idén már db kérelemre nyilvántartott ügyfelünk van. A kirendeltség legjelentősebb és legtöbb ügyfelet érintő jogcíme a területalapú támogatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatások. Általánosságban elmondható, hogy a kirendeltségre érkező egységes kérelmek számai az évek folyamán fokozatosan csökkentek (2010. évben db, 2011.évben db) évtől azonban a kérelmek száma db-ra növekedett, mivel az egységes kérelem keretén belül benyújtható jogcímek száma kibővült (25 jogcím) évben is emelkedett a kérelemszám a kirendeltségen, és a benyújtott kérelemszám db volt.

3 3 Az idei évben bár csökkent a kérelemszám, hiszen db egységes kérelem került benyújtásra a kirendeltségre, melyből db területalapú támogatási kérelem volt, de növekedett az igényelt területnagyság, amely hektár volt. A jogcím jelentőségét is mutatja, hogy az elmúlt hét évben összesen ,- Ft támogatás került kifizetésre a megyékben gazdálkodók számára. A fenti adatokból adódóan a kirendeltség ügyfélforgalma is jelentős, az idei évben októberig bezárólag - a kirendeltség központi telefonszámára db telefonhívás érkezett, továbbá 193 db írásbeli elektronikus levél formátumú kérdés került regisztrálásra a személyes megkeresések száma db. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás mellett a kirendeltség rendszeresen szolgáltatat adatot a NAV-nak illetve egyéb hatóságoknak, idei évben eddig az időpontig 485 db megkeresés érkezett a kirendeltségre. II. Forrásfelhasználással kapcsolatos tájékoztató A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, mint az ismeretes Magyarország számára 1375 milliárd forint állt rendelkezésre a évek tekintetében. II./1. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk évben kezdődött meg a támogatási jogcímek meghirdetése és az utolsó támogatási jogcímek évben kerültek kiírásra, amelyek a következőek voltak: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása, Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, Turizmus fejlesztése, Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások. Az EMVA források alapján megítélt támogatási összegeket megyékre vetítve a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza, amelyek alapján elmondható, hogy Borsod- Abaúj-Zemplén Megye az ötödik helyen található a megyék sorrendjében ,- Ft összeggel. A fenti összegből Állattartó telep korszerűsítése jogcímben 51 db támogatási kérelem került jóváhagyásra összesen ,- Ft támogatási összegben, amely hozzájárul megyénk hosszú távú fejlődéséhez.

4 4 A mezőgazdasági ágazat fejlődéséhez elengedhetetlen a tevékenység gyakorlásához szükséges gépek, berendezések fejlesztése, így ennek érdekében ,- Ft támogatás került megítélésre 229 ügyfél részére Gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímen, míg Kertészeti gépek, technológiai beszerzésének támogatása jogcím keretében 165 ügyfél részesült összesen ,- Ft támogatásban. EMVA II. tengelyt érintően legfontosabb jogcím az Agrár-környezetgazdálkodás, amely megyénkben ügyfelet érint, amely országos viszonylatban is jelentős, hiszen ezzel az ügyfél körrel kirendeltségünk a negyedik a rangsorban. A mezőgazdasági ágazat mellett az EMVA III. és IV. tengelyeiben szereplő intézkedések szolgálják még a vidéken élő lakosság fejlődését, oly módon hogy ott munkahelyek jönnek létre, valamint cél volt az is hogy a vidéki életkörülmények javuljanak. Ennek érdekében 172 ügyfél részére Mikrovállalkozások fejlesztésére ,- Ft, míg Falufejlesztési jogcímre 192 ügyfél javára ,-Ft került megítélésre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. II/2. Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos információk A lekötéseken túl azonban még jelentősebb feladatnak tekinti az MVH, hogy a támogatási döntésekben szereplő műveletek meg is valósuljanak, és így a jogosnak ítélt támogatási összegek minél gyorsabban kifizetésre kerüljenek az ügyfeleknek évtől kezdve az uniós pénzek ésszerű felhasználásának az érdekében a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) több lépcsőben módosításra került. A Vhr. ügyfelekre kedvezőbb- módosítása az 57/2011. (VI.20.) VM rendelet volt, amely legtöbb jogcím esetében a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó kifizeti időszakot akként változtatta meg, hogy évente két időszak áll az ügyfelek rendelkezésére, de azok a korábbi időszakhoz képest hosszabb terjedelműek, amelyek lehetővé teszik, hogy az MVH folyamatosan dolgozza fel a kérelmeket, és ezáltal az ügyfelek is ütemesebben tudják a műveleteket megvalósítani től bevezetett szabály miszerint több jogcím esetében az ügyfelek 3 havonta adhatnak be kifizetési kérelmeket, szintén a kifizetések felgyorsítását jelentette. A program sikeres lezárása érdekében évben a évben meghirdetett több jogcím tekintetében a megvalósítási határidő meghosszabbításra került március 31. napjáig, amely módosítás révén az ügyfelek időt nyertek, amely a beruházások eredményes befejezését segíti.

5 5 A beszámolóhoz csatolt 2. számú melléklet összesített adatokat tartalmaz Borsod- Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok tekintetében, amely közül az EMVA egyes tengelyeinek az intézkedésével kapcsolatban a következőket szeretnénk kiemelni: Az élelmiszer illetve a feldolgozóipar fejlesztése az elmúlt hét éves periódusban is fontos célkitűzés volt. A cél elérése érdekében az EMVA I. tengelyben jelentős támogatás került kifizetésre megyénkben a Mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcímben, amelyben összesen 139 db kifizetési kérelem került jóváhagyásra összesen ,- Ft támogatási összeggel. A támogatások különösen a borászati ágazatot érintették, de jelentős fejlesztés volt a malomiparban illetve a tejágazatban is. A mezőgazdaság jövőbeni helyzetét javítja majd a megyében az is, hogy ebben a ciklusban eddig összesen ,- Ft támogatás került kifizetésre 244 Fiatal mezőgazdasági termelőnek gazdaságuk megindítása érdekében. Mint már korábban kifejtetésre került, hogy a II. tengely legjelentősebb támogatási jogcíme az Agrár-környezetgazdálkodási jogcím, amelynek keretében az MVH ,- Ft összeget fizetett ki a gazdálkodók részére Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, amely gazdálkodási mód nemcsak a mezőgazdaságot érintette, hanem a környezetvédelmet is elősegítette. Az EMVA III. tengelyének a jogcímei közül ki kell emelni a Turisztikai tevékenyég ösztönzését, mivel ez az az ágazat, amely mind munkahelyteremtés, mind pedig a gazdasági növekedés szempontjából jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. A jogcím keretében ,- támogatás került kifizetésre a megyében. Ezen felül Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím is jelentős, hiszen itt a 172 db támogatott projekt van a megyében, amelyek közül ,- Ft került már kifizetésre. A vidéki életkörülmények javulását mutatja az is, hogy a megye településeit járva egyre többször találkozhatunk különböző tájékoztató táblákkal, amelyek azt mutatják, hogy mennyi fejlesztés volt az adott községben, városban. Ezek a fejlesztések főleg Falumegújítás és fejlesztés jogcím keretében valósultak meg, hiszen a megyében összesen 265 db kifizetési kérelem került benyújtásra, amelyek támogatása összesen ,- Ft volt A vidéki életkörülmények javulását mutatja az is, hogy egyre

6 6 több templom, kápolna újul meg Vidéki örökség jogcím keretében az eddig kifizetett támogatás a megyében ,- Ft. A fenti jelentős összegek kifizetése oly módon valósulhatott meg, hogy az MVH évtől folyamatosan arra törekszik, hogy a kifizetési kérelmeket a jogszabályban meghatározott 3 hónapos ügyintézési határidőn belül bírálja, sőt a 2014 évtől még a fenti 3 hónapos határidőhöz képest is javulnak az ügyintézési határidők jelenleg átlagosan bruttó 80 (nettó: 71) nap. Összességében tehát megállapítható, hogy a megyébe érkező források kifizetése ütemesen halad a programozási időszak végéhez közeledve. Az Európai Uniós úgy nevezett N+2 éves szabály alapján pedig még több mint 1 éve van az MVH-nak illetve Magyarországnak arra hogy, a fennmaradó forrásokat kifizesse illetve hogy ezek elszámolásra kerüljenek az Európai Unióval. III közötti Közös Agrár Politika főbb jellemzői A Magyarország számára között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához a széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeképp - elkészült és az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalásra benyújtásra került 8 operatív program. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. A benyújtott programok tekintettel vannak arra, hogy a támogatások célzottan arra a területre jussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Az új hétéves pénzügyi keretről szóló megállapodás főbb számai Mrd Mrd Mrd Változás Mrd Változás (%) EU teljes költségvetés KAP költségvetés Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) Vidékfejlesztés Magyarországra jutó KAP támogatás 10,5 12,3 1,9 118

7 7 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) Magyarország támogatási allokációja Magyarország allokációja közvetlen vidékfejlesztési 2,36 3,19 0, ,6 8,9 2, ,9 3,4-0,5 87 (Forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás alapján) A fenti táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy a jelenlegi 7 éves ciklusban az EU költségvetése az előző 7 éves ciklushoz viszonyítva 3 %-kal csökkent. Sőt az EU költségvetésén belül az agráriumot és a vidéki térségeket érintő támogatások (KAP költségvetése) is 11 %-kal csökkent. Így Magyarország részesedése a KAP támogatások terén, ha a jelenlegi 7 éves ciklusban csökkent volna, azt is szakmailag egy elfogadható eredménynek kellett volna tekinteni. Azonban láthatjuk, hogy a bemutatott tendenciával ellentétesen Magyarországnak sikerült - nem is csekély mértékben növelnie a KAP támogatásokból való részesedését (35 %-kal). Az előzőekben említett agrárpolitikai sikerről a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője, Hetényi Géza az alábbiakat fogalmazta meg: Abszolút értékben hazánk nettó pozíciója a as időszakban kb. 25 milliárd euró lesz, ezzel harmadikok vagyunk a tagállami rangsorban (csak Románia és Lengyelország előz meg minket). Az egy főre jutó nettó pozíciónk javul a as időszakhoz képest, 2333 euró/főről 2513 euró/főre emelkedik. Ezzel másodikak vagyunk a rangsorban (Litvánia után). Az összkép tehát egyértelműen pozitív, Magyarország mindenféle összevetésben dobogós. A jelentős agrárszektorral rendelkező, zömében az átlagos fejlettség 75 százaléka alatti régiókból álló Magyarország az egyik legnagyobb kedvezményezettje a közös büdzsének. (Forrás: Hetényi Géza: A többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások eredményei magyar szempontból; in: Európai Tükör 2013/01. tematikus szám Az Európai Unió bővítése; Az EU többéves pénzügyi kerete, ) A Közös Agrárpolitika megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása, amelyek teljesítéséhez az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

8 8 Főbb változások a időszakhoz képest (vázlatpont szerűen) ÚMVP tengelyei megszűnnek, helyettük prioritások és fókuszterületek vannak Egy intézkedés lista kombinálható intézkedésekkel Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat - agrár-innovációs csoportok támogatása (működés és kapcsolódó projektek) Kockázatkezelési intézkedések átkerülnek a II. pillérbe Különálló ökogazdálkodás intézkedés Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! KAT támogatás új neve: természeti hátránnyal érintett területek támogatása - lehatárolt területek nagysága nő Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza Az n+2 szabály n+3-ra változott Kollektív beruházások lehetősége (konzorcium) Pénzügyi eszközök: kedvezményes hitelkonstrukciók (hitelalap), kamattámogatás (nem csak vissza nem térítendő támogatás) M i s k o l c, november 10.

9 1. melléklet- EMVA források alapján megítélt támogatási összegek megyékre vetítve

10 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Intézkedés Kérelmek száma - db Kifizetett összeg - Ft Európai Halászati Alap II. tengely - Akvakultúra, belvízi halászat, valamint halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása Akvakultúra Halastavi Környezetgazdálkodási Program Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Belpiaci intézkedések A borászati melléktermékek kötelező lepárlásának támogatása Állatbetegségek és zoonózis felszámolása Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása Borlepárlás-támogatása Cukoripar szerkezetátalakításának támogatása Iskolagyümölcs program Iskolatej program Magyar Méhészeti Nemzeti Program Must után járó támogatás Működési alapok támogatása Promóciós programok támogatása Szőlőültetvények kivágásának támogatása Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása Újratelepítési jog értékesítése (szőlő) 69 Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása Intervenciós intézkedések Alkohol tárolás Cukor intervenció - készletértékesítés 5 Gabonaintervenció - felvásárlás Gabonaintervenció - készletértékesítés 42 Gabonaintervenció - tárolás Gabonaintervenció - továbbszámlázott szolgáltatások Közvetlen támogatás Egyedi tejpiaci támogatás Egységes területalapú támogatás Elkülönített bogyós gyümölcs támogatás Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

11 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Kérődző szerkezetátalakítási program Különleges tejtámogatás Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Szárított takarmány kvótákkal szabályozott támogatás Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatás Külpiaci intézkedések Bor export-támogatása Élő szarvasmarha és marhahús export-támogatása Gabona és gabonatermékek export-támogatása Tej-, és tejtermékek export-támogatása Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés Kedvezőtlen adottságú területek és környezetvédelmi megszorítások hatálya alatti területek NVT Agrár-környezetgazdálkodás NVT mezőgazdasági területek erdősítése Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működésének támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása Baromfi telepek korszerűsítése Erdészeti gépbeszerzés Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése Fiatal erdők állománynevelése Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Gazdanet program Gazdaság átadása Gépek, technológiai berendezések beszerzése Gyümölcs és kertészeti ültetvény korszerűsítése, létesítése Juh és kecske elektronikus jelölése Kertészet korszerűsítése Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése Kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

12 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Mezőgazdasági termékek értéknövelése Mezőgazdasági utak fejlesztése Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése Öntözés, melioráció és terrületi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Termelői csoportok létrehozása, működése Ültetvény korszerűsítése II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése Agrárerdészeti rendszerek létrehozása Agrár-környezetgazdálkodás Állati génmegőrzés 1 8 Erdészeti potenciál helyreállítása Erdő-környezetvédelem Erdőszerkezet átalakítása Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területen Génmegőrzés - állat 1 8 Mezőgazdasági területek erdősítése Natura 2000 kötelezettségek betartása Nem termelő beruházások mezőgazdasági területeken Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése III. tengely - Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása Diverzifikáció Falumegújítás- és fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok müködtetése Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok müködtetése Integrált szolgáltató tér kialakítása és működtetése Készségek elsajátítása, ösztönzése és végrehajtása Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére (tanyabusz) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Natura 2000 fenntartási terv Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

13 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Vidéki alapszolgáltatások Vidéki örökség megőrzése IV. tengely - LEADER Együttműködési projektek végrehajtása - Térségek közötti együttműködés EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség LEADER Nemzetközi Együttműködés Nemzeti Diverzifikációs Program NDP NDP Mezőgazdasági termékek értéknövelése NDP Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése NDP Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése NDP Turizmus fejlesztése NDP Vidéki örökség védelme NDP Vidéki települések megújítása és fejlesztése Nemzeti forrás Közvetlen támogatás - Nemzeti kiegészítő támogatások Anyajuhtartás de minimis támogatás Anyajuhtartás kiegészítő támogatás től elválasztott Anyajuhtartás támogatás Anyatehéntartás támogatás Gabona, olaj-, fehérje- és rostnövények területalapú támogatása Húsmarhatartás támogatás től elválasztott Nemzeti tejtámogatás Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása Tejkvóta nyilvántartás től Tejtermelés elválasztott Közvetlen támogatás - Nemzeti kiegészítő támogatások-történelmi bázisjogosultsághoz kötött Anyatehéntartás támogatás - termeléstől elválasztott Burley dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott Hüvelyesek kiegészítő-termeléstől elválasztott Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása - elválasztott Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

14 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Virginia dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott Nemzeti támogatások évi fagykár de minimis támogatása Állatbetegségek megelőzésének támogatása (baromfi) Állatbetegségek megelőzésének támogatása (egyéb) Állati hulla ártalmatlanítása Állatjóléti támogatások Állattenyésztők de minimis kamat támogatása Állattenyésztők de minimis tárolási támogatása Anyakecske tartás de minimis támogatása Anyakecske tartás támogatása Baromfi állatjóléti támogatás Belterületi fagykár de minimis támogatás Családi gazdálkodók átmeneti állami támogatása Erdészeti szakirányítási de minimis támogatás Kárenyhítési juttatás Kárenyhítési juttatás-kiegészítés Keltetőtojás feldolgozás támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Késleltetett betelepítés támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Minőségi pontytenyésztés támogatása Nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer NT - alma de minimis támogatás NT - szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott agrár de minimis támogatás NT erdők felújítása de minimis támogatás NT erdők közcélú de minimis támogatása NT erdők telepítése Sertés állatjóléti támogatás Szárított takarmány de minimis támogatás Tejfeldolgozók de minimis támogatása Teljes 100% fagykár de minimis támogatás Tenyészállatok előrehozott kivágásának támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Tenyésztésszervezés támogatása Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2007-2013 2007. február 15 március 9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program 2007-2013 között közel 5 Mrd

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK D.1. csoport Átláthatóság / Rev2 jelzetű munkadokumentum 2015. március 17. I.1. I.2. I.3. Egységes támogatási rendszer III. cím Egységes területalapú támogatási rendszer V. cím, 2. fejezet A cukorrépa-

Részletesebben

A tejágazat fejlesztésének lehetőségei a 2014-2020 közötti KAP tükrében

A tejágazat fejlesztésének lehetőségei a 2014-2020 közötti KAP tükrében A tejágazat fejlesztésének lehetőségei a 2014-2020 közötti KAP tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium III. Tejágazati Konferencia, 2013.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben