I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása"

Átírás

1 Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) működését július 1. napján a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az MVH 6 Igazgatóságból és 9 Főosztályból álló, budapesti székhelyű Központjában, valamint a 19 megyei ezen belül 7 regionális illetőségű - kirendeltségén keresztül látja el feladatát. Az MVH-t elnök vezeti, elnök munkáját két elnökhelyettes segíti, valamint az igazgatóságok élén igazgatók állnak. Jelenleg az MVH-nak országosan 1628 munkatársa van. Az MVH jelenleg az agrárpolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálkodó központ költségvetési szerv. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Kormány rendelet rendelkezik július 16. napjától a évi XXXV. törvény értelmében az agrárvidékfejlesztésért felelős miniszter (miniszterelnökséget vezető miniszter) került kijelölésre a programozási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alappal összefüggésben a programozási időszakra vonatkozó támogatások tekintetében irányító hatósági feladatok ellátására. Míg az agrárpolitikáért felelős miniszter (földművelésügyi miniszter) látja el a programozási időszak tekintetében Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása A regionális illetékességű Kirendeltségek a megye illetékességi területén a Hivatal helyi feladatait, valamint a régió illetékességi területén a hatáskörükbe utalt beruházás jellegű és vidékfejlesztési EMVA jogcímekkel kapcsolatos feladatokat látja el. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség mint regionális illetékességű kirendeltség regionális illetékességű feladatait Heves és Nógrád Megye tekintetében látja el. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség székhelye: Miskolc, Mindszent tér 1. szám.

2 2 A Kirendeltséget a kirendeltség-vezető vezeti, a Kirendeltségen öt osztály működik, osztályvezető vezetésével. A Kirendeltség osztályai a következők: Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya, EMVA Beruházások Kérelemkezelési Osztály, Helyszíni Ellenőrzési Osztály, Vidékfejlesztési Osztály és Törzskari és Jogi Osztály. Az EMVA III. és IV. tengely kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési feladatainak eredményes végrehajtásának elősegítésére, a Helyi Akciócsoportok munkatársainak és az ügyfelek tájékoztatásának elősegítésére a Kirendeltség 2-2 kérelemkezelője és 2-1 helyszíni ellenőre helyileg a Heves Megyei, illetve a Nógrád Megyei Kirendeltségen látja el feladatait. Az egyes osztályokon a szakreferensek a vezető szakreferensek irányítása mellett, önállóan végzik a munkaköri leírásukban meghatározott kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, közbeszerzés ellenőrzési, illetve jogi szakreferensi feladataikat. A Kirendeltség adminisztratív feladatait referensek látják el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség létszáma jelenleg 106 fő. A kirendeltség szervezeti egységei napi tevékenységüket a hatályos jogszabályok, a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a Végrehajtási kézikönyvekben foglaltak szerint végzik, felelősségük a Területi Igazgatóság, illetve az Igazgatóságok, valamint a saját Kirendeltségük hatáskörében keletkező, tevékenységi körükbe eső feladatok megoldása. A kirendeltség kiemelt feladatai a beérkezett pályázatok, támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozása, ennek keretén belül a kérelmeknek az EU-s és a hazai jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata adminisztratív és fizikai ellenőrzés útján, az ügyfélnyilvántartás vezetése, és az ügyfélszolgálat működtetése. Az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének - az MVH egységes ügyfélnyilvántartási rendszere alapján - évről-évre növekszik a nyilvántartott ügyfeleink száma évhez képest, amikor db volt, idén már db kérelemre nyilvántartott ügyfelünk van. A kirendeltség legjelentősebb és legtöbb ügyfelet érintő jogcíme a területalapú támogatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatások. Általánosságban elmondható, hogy a kirendeltségre érkező egységes kérelmek számai az évek folyamán fokozatosan csökkentek (2010. évben db, 2011.évben db) évtől azonban a kérelmek száma db-ra növekedett, mivel az egységes kérelem keretén belül benyújtható jogcímek száma kibővült (25 jogcím) évben is emelkedett a kérelemszám a kirendeltségen, és a benyújtott kérelemszám db volt.

3 3 Az idei évben bár csökkent a kérelemszám, hiszen db egységes kérelem került benyújtásra a kirendeltségre, melyből db területalapú támogatási kérelem volt, de növekedett az igényelt területnagyság, amely hektár volt. A jogcím jelentőségét is mutatja, hogy az elmúlt hét évben összesen ,- Ft támogatás került kifizetésre a megyékben gazdálkodók számára. A fenti adatokból adódóan a kirendeltség ügyfélforgalma is jelentős, az idei évben októberig bezárólag - a kirendeltség központi telefonszámára db telefonhívás érkezett, továbbá 193 db írásbeli elektronikus levél formátumú kérdés került regisztrálásra a személyes megkeresések száma db. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás mellett a kirendeltség rendszeresen szolgáltatat adatot a NAV-nak illetve egyéb hatóságoknak, idei évben eddig az időpontig 485 db megkeresés érkezett a kirendeltségre. II. Forrásfelhasználással kapcsolatos tájékoztató A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, mint az ismeretes Magyarország számára 1375 milliárd forint állt rendelkezésre a évek tekintetében. II./1. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk évben kezdődött meg a támogatási jogcímek meghirdetése és az utolsó támogatási jogcímek évben kerültek kiírásra, amelyek a következőek voltak: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása, Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, Turizmus fejlesztése, Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások. Az EMVA források alapján megítélt támogatási összegeket megyékre vetítve a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza, amelyek alapján elmondható, hogy Borsod- Abaúj-Zemplén Megye az ötödik helyen található a megyék sorrendjében ,- Ft összeggel. A fenti összegből Állattartó telep korszerűsítése jogcímben 51 db támogatási kérelem került jóváhagyásra összesen ,- Ft támogatási összegben, amely hozzájárul megyénk hosszú távú fejlődéséhez.

4 4 A mezőgazdasági ágazat fejlődéséhez elengedhetetlen a tevékenység gyakorlásához szükséges gépek, berendezések fejlesztése, így ennek érdekében ,- Ft támogatás került megítélésre 229 ügyfél részére Gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímen, míg Kertészeti gépek, technológiai beszerzésének támogatása jogcím keretében 165 ügyfél részesült összesen ,- Ft támogatásban. EMVA II. tengelyt érintően legfontosabb jogcím az Agrár-környezetgazdálkodás, amely megyénkben ügyfelet érint, amely országos viszonylatban is jelentős, hiszen ezzel az ügyfél körrel kirendeltségünk a negyedik a rangsorban. A mezőgazdasági ágazat mellett az EMVA III. és IV. tengelyeiben szereplő intézkedések szolgálják még a vidéken élő lakosság fejlődését, oly módon hogy ott munkahelyek jönnek létre, valamint cél volt az is hogy a vidéki életkörülmények javuljanak. Ennek érdekében 172 ügyfél részére Mikrovállalkozások fejlesztésére ,- Ft, míg Falufejlesztési jogcímre 192 ügyfél javára ,-Ft került megítélésre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. II/2. Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos információk A lekötéseken túl azonban még jelentősebb feladatnak tekinti az MVH, hogy a támogatási döntésekben szereplő műveletek meg is valósuljanak, és így a jogosnak ítélt támogatási összegek minél gyorsabban kifizetésre kerüljenek az ügyfeleknek évtől kezdve az uniós pénzek ésszerű felhasználásának az érdekében a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) több lépcsőben módosításra került. A Vhr. ügyfelekre kedvezőbb- módosítása az 57/2011. (VI.20.) VM rendelet volt, amely legtöbb jogcím esetében a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó kifizeti időszakot akként változtatta meg, hogy évente két időszak áll az ügyfelek rendelkezésére, de azok a korábbi időszakhoz képest hosszabb terjedelműek, amelyek lehetővé teszik, hogy az MVH folyamatosan dolgozza fel a kérelmeket, és ezáltal az ügyfelek is ütemesebben tudják a műveleteket megvalósítani től bevezetett szabály miszerint több jogcím esetében az ügyfelek 3 havonta adhatnak be kifizetési kérelmeket, szintén a kifizetések felgyorsítását jelentette. A program sikeres lezárása érdekében évben a évben meghirdetett több jogcím tekintetében a megvalósítási határidő meghosszabbításra került március 31. napjáig, amely módosítás révén az ügyfelek időt nyertek, amely a beruházások eredményes befejezését segíti.

5 5 A beszámolóhoz csatolt 2. számú melléklet összesített adatokat tartalmaz Borsod- Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok tekintetében, amely közül az EMVA egyes tengelyeinek az intézkedésével kapcsolatban a következőket szeretnénk kiemelni: Az élelmiszer illetve a feldolgozóipar fejlesztése az elmúlt hét éves periódusban is fontos célkitűzés volt. A cél elérése érdekében az EMVA I. tengelyben jelentős támogatás került kifizetésre megyénkben a Mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcímben, amelyben összesen 139 db kifizetési kérelem került jóváhagyásra összesen ,- Ft támogatási összeggel. A támogatások különösen a borászati ágazatot érintették, de jelentős fejlesztés volt a malomiparban illetve a tejágazatban is. A mezőgazdaság jövőbeni helyzetét javítja majd a megyében az is, hogy ebben a ciklusban eddig összesen ,- Ft támogatás került kifizetésre 244 Fiatal mezőgazdasági termelőnek gazdaságuk megindítása érdekében. Mint már korábban kifejtetésre került, hogy a II. tengely legjelentősebb támogatási jogcíme az Agrár-környezetgazdálkodási jogcím, amelynek keretében az MVH ,- Ft összeget fizetett ki a gazdálkodók részére Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, amely gazdálkodási mód nemcsak a mezőgazdaságot érintette, hanem a környezetvédelmet is elősegítette. Az EMVA III. tengelyének a jogcímei közül ki kell emelni a Turisztikai tevékenyég ösztönzését, mivel ez az az ágazat, amely mind munkahelyteremtés, mind pedig a gazdasági növekedés szempontjából jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. A jogcím keretében ,- támogatás került kifizetésre a megyében. Ezen felül Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím is jelentős, hiszen itt a 172 db támogatott projekt van a megyében, amelyek közül ,- Ft került már kifizetésre. A vidéki életkörülmények javulását mutatja az is, hogy a megye településeit járva egyre többször találkozhatunk különböző tájékoztató táblákkal, amelyek azt mutatják, hogy mennyi fejlesztés volt az adott községben, városban. Ezek a fejlesztések főleg Falumegújítás és fejlesztés jogcím keretében valósultak meg, hiszen a megyében összesen 265 db kifizetési kérelem került benyújtásra, amelyek támogatása összesen ,- Ft volt A vidéki életkörülmények javulását mutatja az is, hogy egyre

6 6 több templom, kápolna újul meg Vidéki örökség jogcím keretében az eddig kifizetett támogatás a megyében ,- Ft. A fenti jelentős összegek kifizetése oly módon valósulhatott meg, hogy az MVH évtől folyamatosan arra törekszik, hogy a kifizetési kérelmeket a jogszabályban meghatározott 3 hónapos ügyintézési határidőn belül bírálja, sőt a 2014 évtől még a fenti 3 hónapos határidőhöz képest is javulnak az ügyintézési határidők jelenleg átlagosan bruttó 80 (nettó: 71) nap. Összességében tehát megállapítható, hogy a megyébe érkező források kifizetése ütemesen halad a programozási időszak végéhez közeledve. Az Európai Uniós úgy nevezett N+2 éves szabály alapján pedig még több mint 1 éve van az MVH-nak illetve Magyarországnak arra hogy, a fennmaradó forrásokat kifizesse illetve hogy ezek elszámolásra kerüljenek az Európai Unióval. III közötti Közös Agrár Politika főbb jellemzői A Magyarország számára között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához a széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeképp - elkészült és az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalásra benyújtásra került 8 operatív program. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. A benyújtott programok tekintettel vannak arra, hogy a támogatások célzottan arra a területre jussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Az új hétéves pénzügyi keretről szóló megállapodás főbb számai Mrd Mrd Mrd Változás Mrd Változás (%) EU teljes költségvetés KAP költségvetés Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) Vidékfejlesztés Magyarországra jutó KAP támogatás 10,5 12,3 1,9 118

7 7 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) Magyarország támogatási allokációja Magyarország allokációja közvetlen vidékfejlesztési 2,36 3,19 0, ,6 8,9 2, ,9 3,4-0,5 87 (Forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás alapján) A fenti táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy a jelenlegi 7 éves ciklusban az EU költségvetése az előző 7 éves ciklushoz viszonyítva 3 %-kal csökkent. Sőt az EU költségvetésén belül az agráriumot és a vidéki térségeket érintő támogatások (KAP költségvetése) is 11 %-kal csökkent. Így Magyarország részesedése a KAP támogatások terén, ha a jelenlegi 7 éves ciklusban csökkent volna, azt is szakmailag egy elfogadható eredménynek kellett volna tekinteni. Azonban láthatjuk, hogy a bemutatott tendenciával ellentétesen Magyarországnak sikerült - nem is csekély mértékben növelnie a KAP támogatásokból való részesedését (35 %-kal). Az előzőekben említett agrárpolitikai sikerről a Külügyminisztérium EU Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője, Hetényi Géza az alábbiakat fogalmazta meg: Abszolút értékben hazánk nettó pozíciója a as időszakban kb. 25 milliárd euró lesz, ezzel harmadikok vagyunk a tagállami rangsorban (csak Románia és Lengyelország előz meg minket). Az egy főre jutó nettó pozíciónk javul a as időszakhoz képest, 2333 euró/főről 2513 euró/főre emelkedik. Ezzel másodikak vagyunk a rangsorban (Litvánia után). Az összkép tehát egyértelműen pozitív, Magyarország mindenféle összevetésben dobogós. A jelentős agrárszektorral rendelkező, zömében az átlagos fejlettség 75 százaléka alatti régiókból álló Magyarország az egyik legnagyobb kedvezményezettje a közös büdzsének. (Forrás: Hetényi Géza: A többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások eredményei magyar szempontból; in: Európai Tükör 2013/01. tematikus szám Az Európai Unió bővítése; Az EU többéves pénzügyi kerete, ) A Közös Agrárpolitika megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása, amelyek teljesítéséhez az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

8 8 Főbb változások a időszakhoz képest (vázlatpont szerűen) ÚMVP tengelyei megszűnnek, helyettük prioritások és fókuszterületek vannak Egy intézkedés lista kombinálható intézkedésekkel Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat - agrár-innovációs csoportok támogatása (működés és kapcsolódó projektek) Kockázatkezelési intézkedések átkerülnek a II. pillérbe Különálló ökogazdálkodás intézkedés Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! KAT támogatás új neve: természeti hátránnyal érintett területek támogatása - lehatárolt területek nagysága nő Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza Az n+2 szabály n+3-ra változott Kollektív beruházások lehetősége (konzorcium) Pénzügyi eszközök: kedvezményes hitelkonstrukciók (hitelalap), kamattámogatás (nem csak vissza nem térítendő támogatás) M i s k o l c, november 10.

9 1. melléklet- EMVA források alapján megítélt támogatási összegek megyékre vetítve

10 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Intézkedés Kérelmek száma - db Kifizetett összeg - Ft Európai Halászati Alap II. tengely - Akvakultúra, belvízi halászat, valamint halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása Akvakultúra Halastavi Környezetgazdálkodási Program Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Belpiaci intézkedések A borászati melléktermékek kötelező lepárlásának támogatása Állatbetegségek és zoonózis felszámolása Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása Borlepárlás-támogatása Cukoripar szerkezetátalakításának támogatása Iskolagyümölcs program Iskolatej program Magyar Méhészeti Nemzeti Program Must után járó támogatás Működési alapok támogatása Promóciós programok támogatása Szőlőültetvények kivágásának támogatása Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása Újratelepítési jog értékesítése (szőlő) 69 Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása Intervenciós intézkedések Alkohol tárolás Cukor intervenció - készletértékesítés 5 Gabonaintervenció - felvásárlás Gabonaintervenció - készletértékesítés 42 Gabonaintervenció - tárolás Gabonaintervenció - továbbszámlázott szolgáltatások Közvetlen támogatás Egyedi tejpiaci támogatás Egységes területalapú támogatás Elkülönített bogyós gyümölcs támogatás Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

11 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Kérődző szerkezetátalakítási program Különleges tejtámogatás Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Szárított takarmány kvótákkal szabályozott támogatás Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatás Külpiaci intézkedések Bor export-támogatása Élő szarvasmarha és marhahús export-támogatása Gabona és gabonatermékek export-támogatása Tej-, és tejtermékek export-támogatása Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés Kedvezőtlen adottságú területek és környezetvédelmi megszorítások hatálya alatti területek NVT Agrár-környezetgazdálkodás NVT mezőgazdasági területek erdősítése Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működésének támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása Baromfi telepek korszerűsítése Erdészeti gépbeszerzés Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése Fiatal erdők állománynevelése Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Gazdanet program Gazdaság átadása Gépek, technológiai berendezések beszerzése Gyümölcs és kertészeti ültetvény korszerűsítése, létesítése Juh és kecske elektronikus jelölése Kertészet korszerűsítése Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése Kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

12 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Mezőgazdasági termékek értéknövelése Mezőgazdasági utak fejlesztése Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése Öntözés, melioráció és terrületi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Termelői csoportok létrehozása, működése Ültetvény korszerűsítése II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése Agrárerdészeti rendszerek létrehozása Agrár-környezetgazdálkodás Állati génmegőrzés 1 8 Erdészeti potenciál helyreállítása Erdő-környezetvédelem Erdőszerkezet átalakítása Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területen Génmegőrzés - állat 1 8 Mezőgazdasági területek erdősítése Natura 2000 kötelezettségek betartása Nem termelő beruházások mezőgazdasági területeken Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése III. tengely - Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása Diverzifikáció Falumegújítás- és fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok müködtetése Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok müködtetése Integrált szolgáltató tér kialakítása és működtetése Készségek elsajátítása, ösztönzése és végrehajtása Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére (tanyabusz) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Natura 2000 fenntartási terv Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

13 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Vidéki alapszolgáltatások Vidéki örökség megőrzése IV. tengely - LEADER Együttműködési projektek végrehajtása - Térségek közötti együttműködés EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség LEADER Nemzetközi Együttműködés Nemzeti Diverzifikációs Program NDP NDP Mezőgazdasági termékek értéknövelése NDP Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése NDP Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése NDP Turizmus fejlesztése NDP Vidéki örökség védelme NDP Vidéki települések megújítása és fejlesztése Nemzeti forrás Közvetlen támogatás - Nemzeti kiegészítő támogatások Anyajuhtartás de minimis támogatás Anyajuhtartás kiegészítő támogatás től elválasztott Anyajuhtartás támogatás Anyatehéntartás támogatás Gabona, olaj-, fehérje- és rostnövények területalapú támogatása Húsmarhatartás támogatás től elválasztott Nemzeti tejtámogatás Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása Tejkvóta nyilvántartás től Tejtermelés elválasztott Közvetlen támogatás - Nemzeti kiegészítő támogatások-történelmi bázisjogosultsághoz kötött Anyatehéntartás támogatás - termeléstől elválasztott Burley dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott Hüvelyesek kiegészítő-termeléstől elválasztott Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása - elválasztott Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

14 2. számú melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyére vonatkozó közötti kifizetési adatok intézkedések szerint Virginia dohány kiegészítő-termeléstől elválasztott Nemzeti támogatások évi fagykár de minimis támogatása Állatbetegségek megelőzésének támogatása (baromfi) Állatbetegségek megelőzésének támogatása (egyéb) Állati hulla ártalmatlanítása Állatjóléti támogatások Állattenyésztők de minimis kamat támogatása Állattenyésztők de minimis tárolási támogatása Anyakecske tartás de minimis támogatása Anyakecske tartás támogatása Baromfi állatjóléti támogatás Belterületi fagykár de minimis támogatás Családi gazdálkodók átmeneti állami támogatása Erdészeti szakirányítási de minimis támogatás Kárenyhítési juttatás Kárenyhítési juttatás-kiegészítés Keltetőtojás feldolgozás támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Késleltetett betelepítés támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Minőségi pontytenyésztés támogatása Nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer NT - alma de minimis támogatás NT - szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott agrár de minimis támogatás NT erdők felújítása de minimis támogatás NT erdők közcélú de minimis támogatása NT erdők telepítése Sertés állatjóléti támogatás Szárított takarmány de minimis támogatás Tejfeldolgozók de minimis támogatása Teljes 100% fagykár de minimis támogatás Tenyészállatok előrehozott kivágásának támogatása(baromfi hús- és tojás ágazat) Tenyésztésszervezés támogatása Kérelmek száma: Adott évben a kifizetett kérelmek számát mutatja az előleg kérelmek számával együtt. Kifizetett összeg: Adott évben a kifizetett és visszakövetelt összegek egyenlegét mutatja. A negatív előjelű összegek jogosulatlan kifizetésekből, birságból, szankcióból eredő visszakövetelések. Adatok forrása: Lekérdezés dátuma:

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KEM Kormányhivatal Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földmővelésügyi Igazgatósága KEM Kirendeltsége E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27.

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27. Monitoring webes kérdések 2014.január.27. Tartalom 1. I. tengely... 4 1.1 Fiatal i termelők számára nyújtandó támogatások (112.01.)... 4 1.2 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatások

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép.

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép. 23072 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 186. szám támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (XII. 1.)

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program (VN) prioritási területei Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

2012. november 15-16.

2012. november 15-16. Az agrár és vidékpolitika aktualitása dr. Gombos Zoltán Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető 2012. november 15-16. A MAGYAR VIDÉK ALKOTMÁNYA (NVS) együttműködésre és a közös értékekre alapozva

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei pályázati lehetőségei Célcsoport: Mezőgazdasági termelők, Erdőgazdálkodók, Élelmiszer-feldolgozók. Összes forrás: 4200,8 millió euró Támogatási formák: Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás Prioritások:

Részletesebben