OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás"

Átírás

1 OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1

2 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

3 Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában elérhetô hiteltermékekrôl és a kapcsolódó pályázati lehetôségekrôl

4 Tartalom MFB-hitelprogramok vállalkozásoknak... 3 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram... 4 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram... 8 MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram...15 MFB-hitelprogramok önkormányzatoknak...18 Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram...19 Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Kötvényfinanszírozási Program...21 Pályázati lehetôségek...24 Agrárvállalkozások pályázati lehetôségei...24 Nem mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások pályázati lehetôségei...25 Önkormányzatok pályázati lehetôségei...26 Az OTP Bank állami támogatású hiteltermékei révén számos kedvezô finan szírozási lehetôséget nyújt ügyfelei részére. Önkormányzatok és vállalkozások számára egyaránt lehetôség nyílik a piacinál kedvezôbb feltételek választására a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által refinanszírozott hitelkonstrukciók révén. Ezen hiteltermékek egyik nagy elônye, hogy jól alkalmazhatók európai uniós vissza nem térítendô támogatások önerejének finanszírozására. Kiadványunk röviden ismerteti a támogatott hitelkonstrukciók általános feltételeit és kondícióit, valamint bemutatja a nyertes pályázati projektekhez való felhasználásuk lehe tô ségeit. 2 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

5 MFB-hitelprogramok vállalkozásoknak MFB-hitel és pályázati Elnöki tanácsadás köszöntô 3

6 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram azokhoz a beruházásokhoz biztosít kedvezményes forrást, amelyek a mezôgazdaság versenyképességét, a piacok megôrzését, az innovációt, a jó minôségû termékek elôállítását, az energia- és költségtakarékos módszerek alkalmazását, valamint környezetvédelmi célokat kívánnak megvalósítani. A program keretében rendelkezésre álló hiteltermékek jól alkalmazhatóak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatai útján támogatást nyert projektek kiegészítô forrásaként a mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások részére. A programidôszak december 31-éig tart, mely idô alatt 25 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre az agrárvállalkozások számára. A hitelprogram a következô 4 hitelcél valamelyikéhez illeszkedô beruházásokhoz vehetô igénybe: 1. mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítása, 2. fiatal mezôgazdasági termelôk tevékenységének megkezdése, 3. projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz, 4. agrárforráshitel a verseny- és növekedésre képes vállalkozások tôkehelyzetének erôsítésére. 1. Mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítása céljából végrehajtott beruházáshoz kapcsolódó hitelkonstrukció A támogatott beruházási hitel olyan fejlesztések finanszírozásához áll rendelkezésre, amelyek a termelési költségek csökkentését, a termelés hatékonyságának javítását vagy a termelés átcsoportosítását, minôségjavítást, a természeti környezet megóvását és minôségének javítását, valamint a higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítását célozzák meg. A konstrukció az alábbi tevékenységek finanszírozására vehetô igénybe: ingatlanok építése, megvásárlása és fejlesztése, gépek és berendezések vásárlása (használt eszköz vásárlása kizárólag piaci áron történhet, és abban az esetben lehetséges, amennyiben ahhoz korábban nem vettek igénybe állami támogatást), számítógépes szoftverek vásárlása, nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 százalékáig, a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozására. 4 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

7 A kedvezményes hitelkonstrukciót olyan vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek beruházási szándéka mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítására irányul, és a kkv-törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minôsülnek. Az igénybevételre jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok, e) vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedô ôstermelôk. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hitelt az elsô célterületen széles spektrumban igényelhetik a vállalkozások. A hosszú lejáratú kölcsön összege között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bankbetét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. 2. Fiatal mezôgazdasági termelôk tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás A támogatott beruházási hitel a következô tevékenységek finanszírozásához vehetô igénybe: ingatlanok építése, megvásárlása és fejlesztése, gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek vásárlása, nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 százalékáig, a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek. A konstrukció igénybevételére azok a természetes személyek jogosultak, akik 40 évesnél fiatalabbak és elsô alkalommal kezdenek gazdálkodni mezôgazdasági üzem vezetôjeként, rendelkeznek a megfelelô szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal, a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be, vállalják, hogy Magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezô vállalkozást indítanak el. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke 1 50 között lehet. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 5

8 Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év taihoz kapcsolódó kiegészítô forrás biztosítását szolgálja olyan vállalkozások részére, amelyek az elnyert vissza nem térítendô támogatáshoz nem rendelkeznek elegendô önerôvel. Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bankbetét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. 3. Projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítô finanszírozására A támogatott beruházási hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályáza- A hitelkonstrukciót azok a mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek. Az igénybevételre jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok, e) vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedô ôstermelôk. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bank- 6 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

9 betét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító Megnevezés 25/2008 FVM rendelet A kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás 26/2008 FVM rendelet Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 35/2008 FVM rendelet Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás 34/2008 FVM rendelet Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 37/2008 FVM rendelet A mezôgazdasági termékek értéknövelése 27/2007 FVM rendelet Állattartó telepek korszerûsítése 67/2007 FVM rendelet Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás 4. Agrárforráshitel Az Agrárforráshitel olyan hosszú lejáratú visszatérítendô támogatás, amelynek célja a versenyképes és növekedési potenciállal rendelkezô vállalkozások tôkehelyzetének erôsítése. A kedvezményes hitelkonstrukciót mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe infrastruktúra- és technológiafejlesztés finanszírozására. Az igénybevevôk köre a kkv-törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minôsülô a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hitelt az elsô célterületen széles spektrumban igényelhetik a vállalkozások. A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legalább 5, de legfeljebb 8 év Türelmi idô: legalább 5, de legfeljebb 7 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bank- MFB-hitel és pályázati tanácsadás 7

10 betét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlôdését szolgáló modernizáció, infrastruktúraés technológiafejlesztést elôidézô beruházások támogatása. 8 OTP MFB-hitel Bank Társadalmi és pályázati felelôsségvállalási tanácsadás jelentés 2007

11 A hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erôsítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítô forrás biztosítása. A hitelprogram keretösszege: 310 milliárd Ft 5. hitelcél: Nemzetköziesedést elôsegítô beruházási cél 6. hitelcél: Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél 7. hitelcél: Projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve egyéb hazai és külföldi finanszírozású pályázatok kiegészítô finanszírozására 8. hitelcél: Forrás áthidaló tôkehitel 9. hitelcél: Vidékfejlesztési Hitelprogram 12. hitelcél: Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram Támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok. A hitelprogram célrendszerében a következô hitelcélok állnak rendelkezésre: 1. hitelcél: Általános beruházási célok: kereskedelemmel összefüggô fejlesztések és beruházások, minôségfejlesztés, mûszaki-technológiai háttér fejlesztése, technológiai korszerûsítés, termelô infrastruktúrafejlesztés, beszállítói beruházások, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, városi területek rehabilitációja, turisztikai vonzerôk és gyógyturizmus fejlesztése, a sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások, mezôgazdasági termékek feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos beruházások. 2. hitelcél: Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok: környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások, hulladék-gazdálkodási beruházások, megújuló energiaforrások felhasználását elôsegítô beruházások. 3. hitelcél: Innovációs beruházási célok 4. hitelcél: Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok A hitelprogram keretében két támogatási kategória, a csekély összegû támogatás, illetve a regionális csoportmentességi támogatás alapján igényelhetô hitel. Bármely hitelcél esetén lehetôség van e két támogatási kategória valamelyikébôl hitelt igényelni, attól függôen, hogy a hiteligénylô melyik kategória feltételeinek felel meg. A) Csekély összegû támogatás Csekély összegû támogatásra az a vállalkozás jogosult, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a vállalkozásnak egymást követô három pénzügyi év idôszakában odaítélt csekély összegû támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a eurót (közúti szállítás esetén a eurót); a vállalkozás tevékenysége nem tartozik az EK-szerzôdés I. számú mellékletében felsorolt mezôgazdasági termékek elsôdleges termelése kategóriába. A hitel nem fordítható teherszállító jármûvek megvásárlására, egyéb jármûbeszerzésre pedig kizárólag a nem közúti teherszállítással foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe. B) Regionális csoportmentességi támogatás A regionális csoportmentességi támogatás maximális mértékének megállapításakor az adott beruházáshoz igénybevett valamennyi államháztartási forrásból származó támogatást figyelembe kell venni. Ezen támogatások maximális intenzitása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban szereplô mértékeket: MFB-hitel és pályázati tanácsadás 9

12 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl amennyiben a kedvezményezett mikrovagy kisvállalkozás amennyiben a kedvezmé nyezett középvállalkozás amennyiben a kedvezményezett nem kkv 70% 60% 50% Közép-Dunántúl 60% 50% 40% Nyugat-Dunántúl 50% 40% 30% Pest megye 50% 40% 30% Budapest 45% 35% 25% A támogatási intenzitás meghatározásánál a beruházás megvalósításának helyét kell figyelembe venni. A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással beleértve a csekély összegû támogatásokat is, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná a fent meghatározott mértéket. Amennyiben a beruházás elszámolható költségei meghaladják az 50, illetve a 100 millió eurónak megfelelô forintöszszeget, a támogatási intenzitás az Európai Közösséget létrehozó Szerzôdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrôl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdésének megfelelôen csökken. mezôgazdasági termékek elsôdleges termelésével kapcsolatos beruházás megvalósítására, kivéve a tejet és tejterméket utánzó, illetve helyettesítô termékek gyártását és forgalomba hozatalát, a szállítási ágazatban gördülôeszköz vásárlására, olyan használt eszköz vásárlásához, amelyhez korábban már állami támogatást vettek igénybe, a közötti idôszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (2006/C 54/08) I. mellékletében felsorolt acélipari termékek gyártásához. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. A hitel nem használható fel: megkezdett beruházás finanszírozására, szinten tartó beruházás finanszírozására, Forrás áthidaló tôkehitel (8. hitelcél) esetén a maximálisan igényelhetô hitelösszeg 800. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint. Futamidô: 1 7. hitelcél esetében: rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év lejárat: legfeljebb 15 év türelmi idô: legfeljebb 2 év Forrás áthidaló tôkehitel (8. hitelcél) esetében: rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év lejárat: legfeljebb 8 év türelmi idô: legalább 5, de legfeljebb 7 év 10 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

13 Saját erô: A) Csekély összegû támogatás esetén A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 10%-a. A saját erô állami támogatást nem tartalmazhat, a saját erôbe a hiteligénylô tulajdonában lévô tárgyi eszköz beszámítható. B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén A saját erôn belül a minden állami támogatástól mentes saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 25%-a. A beruházás megvalósításához szükséges, a hiteligénylô tulajdonában lévô tárgyi eszköz saját forrásként/erôként nem vehetô figyelembe. Az egyes hitelcélokra vonatkozó speciális elôírások: 5. hitelcél: Nemzetköziesedés elôsegítése Az 5. hitelcél keretében a tárgyi eszköz (ideértve az ingatlant is) mûködtetése a célországban az alábbi módon történhet: telephelyi beruházásként vagy bérleti szerzôdés alapján a hitelfelvevô legalább 51%-os tulajdonában lévô, a célországban bejegyzett vállalkozása által. A hitelbôl megvalósított beruházással létrejött tárgyi eszköznek a hitel futamidejének végéig a hitelfelvevô tulajdonában kell maradnia. A hiteligénylônek gondoskodnia kell olyan mûszaki ellenôr alkalmazásáról, aki a célországban lévô telephelyen megvalósítandó beruházás ellenôr zését a finanszírozó hitelintézet számára megfelelôen elvégzi. 7. hitelcél: Projekt-kiegészítô hitel Amennyiben a vállalkozás az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vagy egyéb nemzeti, illetve külföldi finanszírozású beruházási tárgyú pályázati kiíráshoz kérelmet nyújt be, akkor csak a 7. hitelcél keretében igényelhet hitelt. Példa projektösszetételre: Projektméret: 100 egység 70 egység 30 egység Önrész Vissza nem térítendô támogatás (GOP, KMOP, ) 25 egység 45 egység Saját forrás Egyéb támogatás MFB hitel MFB-hitel és pályázati tanácsadás 11

14 A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító GOP GOP 2.1.1/A GOP 2.1.1/B GOP 2.1.1/C GOP 2.1.2/B GOP 2.1.2/C GOP GOP GOP GOP KEOP 4.2/A/B KEOP 4.3 KEOP 5.3/A/B Megnevezés Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológiafejlesztés exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók részére Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben kis- és középvállalkozások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása Vállalati folyamatmenedzsment támogatása Elektronikus kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Helyi energiaigény kielégítése Megújuló energia alapú térségfejlesztés Épületenergetikai fejlesztések Ipari park és inkubátorház fejlesztése, barnamezôs beruházások támogatása Telephelyfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 136/2008 FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 137/2008 FVM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 9. hitelcél: Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram A hitelprogram célja, hogy kedvezményes finanszírozási forrásokkal segítse elô az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitûzéseinek megvalósítását: a vidéki mikro- és kisvállalkozások fejlesztését, a termelés diverzifikációját, a színvonalasabb szolgáltatásokhoz való könynyebb hozzáférést és ezáltal a vidéki életminôség javítását, valamint magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztésének finanszírozása révén járuljon hozzá a vidéki területek munkaerôhelyzetének javításához, a környezeti és kulturális értékek megôrzéséhez. A Vidékfejlesztési Hitelprogram az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon belül 20 milliárd forintos keretösszeggel rendelkezik. A konstrukció a következô beruházási célokhoz nyújt finanszírozást: agrárvállalkozások tevékenységének diverzifikálása nem mezôgazdasági tevékenységekkel, vidéki turisztikai fejlesztések, vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, vidéki örökség megôrzése, legalább helyi védettség alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bemutathatóvá tétele és turisztikai funkcióval való ellátása. A Vidékfejlesztési Hitelprogram keretében kizárólag a regionális csoportmentességi rendeletre vonatkozó feltételek alkalmazásával lehet hitelt igényelni. A beruházás megvalósításának helyszíne olyan település lehet, amelynek lélekszáma legfeljebb 5000 fô, vagy népsûrûsége kevesebb, mint 100 fô/km 2 vagy a fôs lélekszámot meghaladó olyan település külterülete, ahol a település lakosságának a több mint 2%-a külterületen él (tanyás térségek). A hitel felhasználható: tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül 12 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

15 kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, elôállításához, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó bekerülési értékének legalább 25%-a. Állami támogatás mértéke: Az állami támogatás mértéke minden esetben megfelel a B) Regionális csoportmentességi támogatásban meghatározottakkal. 12. hitelcél: Új Magyarország Kisés Középvállalkozói Hitelprogram Az Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói hitelprogram célja, hogy elôsegítse az európai uniós források hatékony felhasználását, és az MV Zrt. és az MFB Zrt. által biztosított forrásegyüttes felhasználásával kedvezményes kamatozású hitellehetôséget biztosítson a Közép-magyarországi Régión kívüli beruházásokat végrehajtó mikro-, kis- és középvállalkozások részére. A hitelprogram keretösszege: 50 milliárd Ft, amelybôl az MFB Zrt. által biztosított forrás 25 milliárd Ft, az MV Zrt. által biztosított forrás szintén 25 milliárd Ft. Az állami támogatás kategóriája: csekély összegû (de minimis) támogatás. A hitel felhasználható: tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, elôállításához, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához a beruházás bruttó módon számított összege erejéig. A hitel nem használható fel: olyan projektek finanszírozására, amelyek megvalósítási helye a Közép-magyarországi Régióban van, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevô áfa-visszaigénylésére nem jogosult, exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez, mûködtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülô egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra, az importáruk helyett hazai áruk beszerzését elônyben részesítô beruházás finanszírozására, a teherszállító jármûvek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR , TEÁOR ) terén mûködô vállalkozások esetén. A hitelprogram keretében nem finanszírozható a beruházás, ha a hitel célja kábítószer-elôállítás vagy -kereskedelem, pénzmosás, játék-automaták üzemeltetése, prostitúció elôsegítése. Pénzügyi feltételek: A Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. A hitel összege és pénzneme: Éven túli lejáratú beruházási hitel, összege között lehet. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 13

16 Hiteldíjak Ügyleti kamat 3 havi EURIBOR*0,75+0,75 + legfeljebb 5%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Kezelési költség Nem kerül felszámításra Folyósítási jutalék Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Projektvizsgálati díj Egyszeri díjként kerül felszámításra: legfeljebb 25 ezer Ft + a hitelösszeg 0,1%-a Rendelkezésre tartási díj Legfeljebb 0,25%/év Elôtörlesztési díj Nem kerül felszámításra Módosítási díj Mértéke a fennálló hitelösszeg legfeljebb 0,1%-a, de legalább 10 ezer Ft Futamidô: rendelkezésre tartási idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év lejárat: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 10 év türelmi idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erô saját forrásból és az államháztartás más alrendszereibôl vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendô támogatásból állhat. A törlesztés ütemezése: A törlesztés türelmi idôt követôen, negyedévente egyenlô tôketörlesztô részletekben történik. Az elsô vagy utolsó törlesztô részlet a kerekítések miatt eltérhet. Az elsô tôketörlesztés a türelmi idô lejáratát követô elsô napon, a következô tôketörlesztés az elsô tôketörlesztéshez képest negyedév múlva esedékes. A program keretében az elôtörlesztés megengedett, elôtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Biztosítékok: Szokásos bankári biztosítékok. Folyósítási feltételek: A hitelbôl a hitelcél szerinti elszámolható, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. 14 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

17 MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram Az MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram fô célkitûzése a vállalkozások infrastruktúra- és technológiafejlesztési beruházásainak finanszírozása a hitelintézet által az ügyfelének nyújtott, allokálható egyedi hitelügyleteken keresztül. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 15

18 A konstrukció éven túli lejáratú beruházási hitelbôl és kapcsolódó forgóeszközhitelbôl áll. Felhasználható tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, elôállításához, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitelprogram keretében kizárólag új beruházások finanszírozhatók, megkezdett beruházás finanszírozására a hitelprogram keretében nincs mód. (E hitelprogram vonatkozásában megkezdett beruházásnak minôsül az a beruházás, amelyre a hitelintézet által az allokációt megelôzôen hitelfolyósítás történt.) A hitelkonstrukciót mérettôl függetlenül bármely vállalkozás igényelheti, amely az alábbi formában végzi tevékenységét: a) egyéni vállalkozás, b) gazdasági társaság, c) szövetkezet, d) európai részvénytársaság. Pénzügyi feltételek: Hitel összege és pénzneme: Az allokált hitel összege vállalkozásonként lehet. (Egy vállalkozás több különbözô beruházáshoz is igénybe vehet MFB Global hitelt, ebben az esetben össze kell adni az egyes hitelek összegét.) Hiteldíjak: Ügyleti kamat: BUBOR + legfeljebb 6%/év Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 2 év Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább 10%-a. 16 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

19 A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító GOP GOP 2.1.1/A GOP 2.1.1/B GOP 2.1.1/C GOP 2.1.2/B GOP 2.1.2/C GOP GOP GOP GOP KEOP 4.2/A/B KEOP 4.3 KEOP 5.3/A/B Megnevezés Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológiafejlesztés exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók részére Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben kis- és középvállalkozások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása Vállalati folyamatmenedzsment támogatása Elektronikus kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Helyi energiaigény kielégítése Megújuló energia alapú térségfejlesztés Épületenergetikai fejlesztések Ipari park és inkubátorház fejlesztése, barnamezôs beruházások támogatása Telephelyfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 136/2008 FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 137/2008 FVM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 25/2008 FVM rendelet A kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás 26/2008 FVM rendelet Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 35/2008 FVM rendelet Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás 34/2008 FVM rendelet Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 37/2008 FVM rendelet Mezôgazdasági termékek értéknövelése 27/2007 FVM rendelet Állattartó telepek korszerûsítése 67/2007 FVM rendelet Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás MFB-hitel és pályázati tanácsadás 17

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás. Általános feltételek

Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás. Általános feltételek Hatályos: 2013.07.01.-től Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás Általános feltételek A hitel célja A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041 Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT. 2009. február A program neve: (Országos Mikrohitel

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2012. január 31-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról,

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 11-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben