OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás"

Átírás

1 OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1

2 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

3 Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában elérhetô hiteltermékekrôl és a kapcsolódó pályázati lehetôségekrôl

4 Tartalom MFB-hitelprogramok vállalkozásoknak... 3 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram... 4 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram... 8 MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram...15 MFB-hitelprogramok önkormányzatoknak...18 Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram...19 Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Kötvényfinanszírozási Program...21 Pályázati lehetôségek...24 Agrárvállalkozások pályázati lehetôségei...24 Nem mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások pályázati lehetôségei...25 Önkormányzatok pályázati lehetôségei...26 Az OTP Bank állami támogatású hiteltermékei révén számos kedvezô finan szírozási lehetôséget nyújt ügyfelei részére. Önkormányzatok és vállalkozások számára egyaránt lehetôség nyílik a piacinál kedvezôbb feltételek választására a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által refinanszírozott hitelkonstrukciók révén. Ezen hiteltermékek egyik nagy elônye, hogy jól alkalmazhatók európai uniós vissza nem térítendô támogatások önerejének finanszírozására. Kiadványunk röviden ismerteti a támogatott hitelkonstrukciók általános feltételeit és kondícióit, valamint bemutatja a nyertes pályázati projektekhez való felhasználásuk lehe tô ségeit. 2 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

5 MFB-hitelprogramok vállalkozásoknak MFB-hitel és pályázati Elnöki tanácsadás köszöntô 3

6 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram azokhoz a beruházásokhoz biztosít kedvezményes forrást, amelyek a mezôgazdaság versenyképességét, a piacok megôrzését, az innovációt, a jó minôségû termékek elôállítását, az energia- és költségtakarékos módszerek alkalmazását, valamint környezetvédelmi célokat kívánnak megvalósítani. A program keretében rendelkezésre álló hiteltermékek jól alkalmazhatóak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatai útján támogatást nyert projektek kiegészítô forrásaként a mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások részére. A programidôszak december 31-éig tart, mely idô alatt 25 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre az agrárvállalkozások számára. A hitelprogram a következô 4 hitelcél valamelyikéhez illeszkedô beruházásokhoz vehetô igénybe: 1. mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítása, 2. fiatal mezôgazdasági termelôk tevékenységének megkezdése, 3. projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz, 4. agrárforráshitel a verseny- és növekedésre képes vállalkozások tôkehelyzetének erôsítésére. 1. Mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítása céljából végrehajtott beruházáshoz kapcsolódó hitelkonstrukció A támogatott beruházási hitel olyan fejlesztések finanszírozásához áll rendelkezésre, amelyek a termelési költségek csökkentését, a termelés hatékonyságának javítását vagy a termelés átcsoportosítását, minôségjavítást, a természeti környezet megóvását és minôségének javítását, valamint a higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítását célozzák meg. A konstrukció az alábbi tevékenységek finanszírozására vehetô igénybe: ingatlanok építése, megvásárlása és fejlesztése, gépek és berendezések vásárlása (használt eszköz vásárlása kizárólag piaci áron történhet, és abban az esetben lehetséges, amennyiben ahhoz korábban nem vettek igénybe állami támogatást), számítógépes szoftverek vásárlása, nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 százalékáig, a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozására. 4 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

7 A kedvezményes hitelkonstrukciót olyan vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek beruházási szándéka mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállítására irányul, és a kkv-törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minôsülnek. Az igénybevételre jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok, e) vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedô ôstermelôk. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hitelt az elsô célterületen széles spektrumban igényelhetik a vállalkozások. A hosszú lejáratú kölcsön összege között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bankbetét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. 2. Fiatal mezôgazdasági termelôk tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás A támogatott beruházási hitel a következô tevékenységek finanszírozásához vehetô igénybe: ingatlanok építése, megvásárlása és fejlesztése, gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek vásárlása, nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 százalékáig, a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek. A konstrukció igénybevételére azok a természetes személyek jogosultak, akik 40 évesnél fiatalabbak és elsô alkalommal kezdenek gazdálkodni mezôgazdasági üzem vezetôjeként, rendelkeznek a megfelelô szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal, a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be, vállalják, hogy Magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezô vállalkozást indítanak el. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke 1 50 között lehet. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 5

8 Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év taihoz kapcsolódó kiegészítô forrás biztosítását szolgálja olyan vállalkozások részére, amelyek az elnyert vissza nem térítendô támogatáshoz nem rendelkeznek elegendô önerôvel. Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bankbetét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. 3. Projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítô finanszírozására A támogatott beruházási hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályáza- A hitelkonstrukciót azok a mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek. Az igénybevételre jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok, e) vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedô ôstermelôk. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 3 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bank- 6 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

9 betét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító Megnevezés 25/2008 FVM rendelet A kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás 26/2008 FVM rendelet Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 35/2008 FVM rendelet Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás 34/2008 FVM rendelet Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 37/2008 FVM rendelet A mezôgazdasági termékek értéknövelése 27/2007 FVM rendelet Állattartó telepek korszerûsítése 67/2007 FVM rendelet Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás 4. Agrárforráshitel Az Agrárforráshitel olyan hosszú lejáratú visszatérítendô támogatás, amelynek célja a versenyképes és növekedési potenciállal rendelkezô vállalkozások tôkehelyzetének erôsítése. A kedvezményes hitelkonstrukciót mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe infrastruktúra- és technológiafejlesztés finanszírozására. Az igénybevevôk köre a kkv-törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minôsülô a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hitelt az elsô célterületen széles spektrumban igényelhetik a vállalkozások. A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Nem kerül felszámításra Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legalább 5, de legfeljebb 8 év Türelmi idô: legalább 5, de legfeljebb 7 év Saját erô: A saját erô saját forrásból és vissza nem térítendô állami támogatásból állhat. Saját forrásnak minôsül különösen a számlapénz, bank- MFB-hitel és pályázati tanácsadás 7

10 betét, a hiteligénylô nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tôkeemelés, zártvégû pénzügyi lízing. A saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa viszszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 15%-a. A saját forrásnak minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlôdését szolgáló modernizáció, infrastruktúraés technológiafejlesztést elôidézô beruházások támogatása. 8 OTP MFB-hitel Bank Társadalmi és pályázati felelôsségvállalási tanácsadás jelentés 2007

11 A hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erôsítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítô forrás biztosítása. A hitelprogram keretösszege: 310 milliárd Ft 5. hitelcél: Nemzetköziesedést elôsegítô beruházási cél 6. hitelcél: Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél 7. hitelcél: Projekt-kiegészítô hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve egyéb hazai és külföldi finanszírozású pályázatok kiegészítô finanszírozására 8. hitelcél: Forrás áthidaló tôkehitel 9. hitelcél: Vidékfejlesztési Hitelprogram 12. hitelcél: Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram Támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak köre: a) egyéni vállalkozások, b) gazdasági társaságok, c) szövetkezetek, d) európai részvénytársaságok. A hitelprogram célrendszerében a következô hitelcélok állnak rendelkezésre: 1. hitelcél: Általános beruházási célok: kereskedelemmel összefüggô fejlesztések és beruházások, minôségfejlesztés, mûszaki-technológiai háttér fejlesztése, technológiai korszerûsítés, termelô infrastruktúrafejlesztés, beszállítói beruházások, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, városi területek rehabilitációja, turisztikai vonzerôk és gyógyturizmus fejlesztése, a sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások, mezôgazdasági termékek feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos beruházások. 2. hitelcél: Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok: környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások, hulladék-gazdálkodási beruházások, megújuló energiaforrások felhasználását elôsegítô beruházások. 3. hitelcél: Innovációs beruházási célok 4. hitelcél: Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok A hitelprogram keretében két támogatási kategória, a csekély összegû támogatás, illetve a regionális csoportmentességi támogatás alapján igényelhetô hitel. Bármely hitelcél esetén lehetôség van e két támogatási kategória valamelyikébôl hitelt igényelni, attól függôen, hogy a hiteligénylô melyik kategória feltételeinek felel meg. A) Csekély összegû támogatás Csekély összegû támogatásra az a vállalkozás jogosult, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a vállalkozásnak egymást követô három pénzügyi év idôszakában odaítélt csekély összegû támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a eurót (közúti szállítás esetén a eurót); a vállalkozás tevékenysége nem tartozik az EK-szerzôdés I. számú mellékletében felsorolt mezôgazdasági termékek elsôdleges termelése kategóriába. A hitel nem fordítható teherszállító jármûvek megvásárlására, egyéb jármûbeszerzésre pedig kizárólag a nem közúti teherszállítással foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe. B) Regionális csoportmentességi támogatás A regionális csoportmentességi támogatás maximális mértékének megállapításakor az adott beruházáshoz igénybevett valamennyi államháztartási forrásból származó támogatást figyelembe kell venni. Ezen támogatások maximális intenzitása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban szereplô mértékeket: MFB-hitel és pályázati tanácsadás 9

12 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl amennyiben a kedvezményezett mikrovagy kisvállalkozás amennyiben a kedvezmé nyezett középvállalkozás amennyiben a kedvezményezett nem kkv 70% 60% 50% Közép-Dunántúl 60% 50% 40% Nyugat-Dunántúl 50% 40% 30% Pest megye 50% 40% 30% Budapest 45% 35% 25% A támogatási intenzitás meghatározásánál a beruházás megvalósításának helyét kell figyelembe venni. A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással beleértve a csekély összegû támogatásokat is, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná a fent meghatározott mértéket. Amennyiben a beruházás elszámolható költségei meghaladják az 50, illetve a 100 millió eurónak megfelelô forintöszszeget, a támogatási intenzitás az Európai Közösséget létrehozó Szerzôdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrôl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdésének megfelelôen csökken. mezôgazdasági termékek elsôdleges termelésével kapcsolatos beruházás megvalósítására, kivéve a tejet és tejterméket utánzó, illetve helyettesítô termékek gyártását és forgalomba hozatalát, a szállítási ágazatban gördülôeszköz vásárlására, olyan használt eszköz vásárlásához, amelyhez korábban már állami támogatást vettek igénybe, a közötti idôszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (2006/C 54/08) I. mellékletében felsorolt acélipari termékek gyártásához. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. A hitel nem használható fel: megkezdett beruházás finanszírozására, szinten tartó beruházás finanszírozására, Forrás áthidaló tôkehitel (8. hitelcél) esetén a maximálisan igényelhetô hitelösszeg 800. Hiteldíjak Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elôtörlesztési díj 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Nem kerül felszámításra Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint 0,25%/év Az OTP Bank mindenkori hirdetménye szerint. Futamidô: 1 7. hitelcél esetében: rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év lejárat: legfeljebb 15 év türelmi idô: legfeljebb 2 év Forrás áthidaló tôkehitel (8. hitelcél) esetében: rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év lejárat: legfeljebb 8 év türelmi idô: legalább 5, de legfeljebb 7 év 10 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

13 Saját erô: A) Csekély összegû támogatás esetén A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 10%-a. A saját erô állami támogatást nem tartalmazhat, a saját erôbe a hiteligénylô tulajdonában lévô tárgyi eszköz beszámítható. B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén A saját erôn belül a minden állami támogatástól mentes saját forrás minimális mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 25%-a. A beruházás megvalósításához szükséges, a hiteligénylô tulajdonában lévô tárgyi eszköz saját forrásként/erôként nem vehetô figyelembe. Az egyes hitelcélokra vonatkozó speciális elôírások: 5. hitelcél: Nemzetköziesedés elôsegítése Az 5. hitelcél keretében a tárgyi eszköz (ideértve az ingatlant is) mûködtetése a célországban az alábbi módon történhet: telephelyi beruházásként vagy bérleti szerzôdés alapján a hitelfelvevô legalább 51%-os tulajdonában lévô, a célországban bejegyzett vállalkozása által. A hitelbôl megvalósított beruházással létrejött tárgyi eszköznek a hitel futamidejének végéig a hitelfelvevô tulajdonában kell maradnia. A hiteligénylônek gondoskodnia kell olyan mûszaki ellenôr alkalmazásáról, aki a célországban lévô telephelyen megvalósítandó beruházás ellenôr zését a finanszírozó hitelintézet számára megfelelôen elvégzi. 7. hitelcél: Projekt-kiegészítô hitel Amennyiben a vállalkozás az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vagy egyéb nemzeti, illetve külföldi finanszírozású beruházási tárgyú pályázati kiíráshoz kérelmet nyújt be, akkor csak a 7. hitelcél keretében igényelhet hitelt. Példa projektösszetételre: Projektméret: 100 egység 70 egység 30 egység Önrész Vissza nem térítendô támogatás (GOP, KMOP, ) 25 egység 45 egység Saját forrás Egyéb támogatás MFB hitel MFB-hitel és pályázati tanácsadás 11

14 A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító GOP GOP 2.1.1/A GOP 2.1.1/B GOP 2.1.1/C GOP 2.1.2/B GOP 2.1.2/C GOP GOP GOP GOP KEOP 4.2/A/B KEOP 4.3 KEOP 5.3/A/B Megnevezés Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológiafejlesztés exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók részére Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben kis- és középvállalkozások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása Vállalati folyamatmenedzsment támogatása Elektronikus kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Helyi energiaigény kielégítése Megújuló energia alapú térségfejlesztés Épületenergetikai fejlesztések Ipari park és inkubátorház fejlesztése, barnamezôs beruházások támogatása Telephelyfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 136/2008 FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 137/2008 FVM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 9. hitelcél: Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram A hitelprogram célja, hogy kedvezményes finanszírozási forrásokkal segítse elô az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitûzéseinek megvalósítását: a vidéki mikro- és kisvállalkozások fejlesztését, a termelés diverzifikációját, a színvonalasabb szolgáltatásokhoz való könynyebb hozzáférést és ezáltal a vidéki életminôség javítását, valamint magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztésének finanszírozása révén járuljon hozzá a vidéki területek munkaerôhelyzetének javításához, a környezeti és kulturális értékek megôrzéséhez. A Vidékfejlesztési Hitelprogram az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon belül 20 milliárd forintos keretösszeggel rendelkezik. A konstrukció a következô beruházási célokhoz nyújt finanszírozást: agrárvállalkozások tevékenységének diverzifikálása nem mezôgazdasági tevékenységekkel, vidéki turisztikai fejlesztések, vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, vidéki örökség megôrzése, legalább helyi védettség alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bemutathatóvá tétele és turisztikai funkcióval való ellátása. A Vidékfejlesztési Hitelprogram keretében kizárólag a regionális csoportmentességi rendeletre vonatkozó feltételek alkalmazásával lehet hitelt igényelni. A beruházás megvalósításának helyszíne olyan település lehet, amelynek lélekszáma legfeljebb 5000 fô, vagy népsûrûsége kevesebb, mint 100 fô/km 2 vagy a fôs lélekszámot meghaladó olyan település külterülete, ahol a település lakosságának a több mint 2%-a külterületen él (tanyás térségek). A hitel felhasználható: tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül 12 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

15 kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, elôállításához, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. Pénzügyi feltételek: A hitel összege és pénzneme: A hosszú lejáratú kölcsön értéke között lehet. Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó bekerülési értékének legalább 25%-a. Állami támogatás mértéke: Az állami támogatás mértéke minden esetben megfelel a B) Regionális csoportmentességi támogatásban meghatározottakkal. 12. hitelcél: Új Magyarország Kisés Középvállalkozói Hitelprogram Az Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói hitelprogram célja, hogy elôsegítse az európai uniós források hatékony felhasználását, és az MV Zrt. és az MFB Zrt. által biztosított forrásegyüttes felhasználásával kedvezményes kamatozású hitellehetôséget biztosítson a Közép-magyarországi Régión kívüli beruházásokat végrehajtó mikro-, kis- és középvállalkozások részére. A hitelprogram keretösszege: 50 milliárd Ft, amelybôl az MFB Zrt. által biztosított forrás 25 milliárd Ft, az MV Zrt. által biztosított forrás szintén 25 milliárd Ft. Az állami támogatás kategóriája: csekély összegû (de minimis) támogatás. A hitel felhasználható: tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, elôállításához, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához a beruházás bruttó módon számított összege erejéig. A hitel nem használható fel: olyan projektek finanszírozására, amelyek megvalósítási helye a Közép-magyarországi Régióban van, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevô áfa-visszaigénylésére nem jogosult, exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez, mûködtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülô egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra, az importáruk helyett hazai áruk beszerzését elônyben részesítô beruházás finanszírozására, a teherszállító jármûvek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR , TEÁOR ) terén mûködô vállalkozások esetén. A hitelprogram keretében nem finanszírozható a beruházás, ha a hitel célja kábítószer-elôállítás vagy -kereskedelem, pénzmosás, játék-automaták üzemeltetése, prostitúció elôsegítése. Pénzügyi feltételek: A Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. A hitel összege és pénzneme: Éven túli lejáratú beruházási hitel, összege között lehet. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 13

16 Hiteldíjak Ügyleti kamat 3 havi EURIBOR*0,75+0,75 + legfeljebb 5%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik Kezelési költség Nem kerül felszámításra Folyósítási jutalék Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsô folyósításkor kerül felszámításra Projektvizsgálati díj Egyszeri díjként kerül felszámításra: legfeljebb 25 ezer Ft + a hitelösszeg 0,1%-a Rendelkezésre tartási díj Legfeljebb 0,25%/év Elôtörlesztési díj Nem kerül felszámításra Módosítási díj Mértéke a fennálló hitelösszeg legfeljebb 0,1%-a, de legalább 10 ezer Ft Futamidô: rendelkezésre tartási idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év lejárat: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 10 év türelmi idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erô saját forrásból és az államháztartás más alrendszereibôl vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendô támogatásból állhat. A törlesztés ütemezése: A törlesztés türelmi idôt követôen, negyedévente egyenlô tôketörlesztô részletekben történik. Az elsô vagy utolsó törlesztô részlet a kerekítések miatt eltérhet. Az elsô tôketörlesztés a türelmi idô lejáratát követô elsô napon, a következô tôketörlesztés az elsô tôketörlesztéshez képest negyedév múlva esedékes. A program keretében az elôtörlesztés megengedett, elôtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Biztosítékok: Szokásos bankári biztosítékok. Folyósítási feltételek: A hitelbôl a hitelcél szerinti elszámolható, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. 14 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

17 MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram Az MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram fô célkitûzése a vállalkozások infrastruktúra- és technológiafejlesztési beruházásainak finanszírozása a hitelintézet által az ügyfelének nyújtott, allokálható egyedi hitelügyleteken keresztül. MFB-hitel és pályázati tanácsadás 15

18 A konstrukció éven túli lejáratú beruházási hitelbôl és kapcsolódó forgóeszközhitelbôl áll. Felhasználható tárgyi eszközbe történô beruházáshoz, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, elôállításához, beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitelprogram keretében kizárólag új beruházások finanszírozhatók, megkezdett beruházás finanszírozására a hitelprogram keretében nincs mód. (E hitelprogram vonatkozásában megkezdett beruházásnak minôsül az a beruházás, amelyre a hitelintézet által az allokációt megelôzôen hitelfolyósítás történt.) A hitelkonstrukciót mérettôl függetlenül bármely vállalkozás igényelheti, amely az alábbi formában végzi tevékenységét: a) egyéni vállalkozás, b) gazdasági társaság, c) szövetkezet, d) európai részvénytársaság. Pénzügyi feltételek: Hitel összege és pénzneme: Az allokált hitel összege vállalkozásonként lehet. (Egy vállalkozás több különbözô beruházáshoz is igénybe vehet MFB Global hitelt, ebben az esetben össze kell adni az egyes hitelek összegét.) Hiteldíjak: Ügyleti kamat: BUBOR + legfeljebb 6%/év Futamidô: Rendelkezésre tartási idô: legfeljebb 2 év Lejárat: legfeljebb 15 év Türelmi idô: legfeljebb 2 év Saját erô: A saját erô mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább 10%-a. 16 MFB-hitel és pályázati tanácsadás

19 A hitel a következô európai uniós pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz használható fel saját forrásként: Azonosító GOP GOP 2.1.1/A GOP 2.1.1/B GOP 2.1.1/C GOP 2.1.2/B GOP 2.1.2/C GOP GOP GOP GOP KEOP 4.2/A/B KEOP 4.3 KEOP 5.3/A/B Megnevezés Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológiafejlesztés exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók részére Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben kis- és középvállalkozások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása Vállalati folyamatmenedzsment támogatása Elektronikus kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Helyi energiaigény kielégítése Megújuló energia alapú térségfejlesztés Épületenergetikai fejlesztések Ipari park és inkubátorház fejlesztése, barnamezôs beruházások támogatása Telephelyfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 136/2008 FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 137/2008 FVM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 25/2008 FVM rendelet A kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás 26/2008 FVM rendelet Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 35/2008 FVM rendelet Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás 34/2008 FVM rendelet Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 37/2008 FVM rendelet Mezôgazdasági termékek értéknövelése 27/2007 FVM rendelet Állattartó telepek korszerûsítése 67/2007 FVM rendelet Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás MFB-hitel és pályázati tanácsadás 17

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek Hatályos: 2008. november 13-tól 1 Hitelprogram keretösszege 310 milliárd forint Hitel célja Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 3 Általános feltételek A hitelprogram célja

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1 Hatályos: 2009. június 17-től Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírás 1 Hitelprogram keretösszege 235 milliárd forint. Hitel célja Önkormányzati feladatok

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 8609/2012 A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2012.06.12 A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1 Hatályos: 2010. május 5-től Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírás 1 Hitelprogram keretösszege 320 milliárd forint. 2 Hitel célja Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás

Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2008. február 7-től 1 Új Magyarország 2 Vidékfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 20 milliárd forint. 3 Hitel célja A hitelprogram célja, hogy kedvezményes finanszírozási

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 14. szám július 1.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 14. szám július 1. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 14. szám 2008. július 1. Tartalomjegyzék Rövid pályázati helyzetkép, a képzési programok szerepe (ÚMVP)...2 Támogatás az öntözés,

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Energetikai beruházások finanszírozása

Energetikai beruházások finanszírozása Energetikai beruházások finanszírozása Finanszírozási források az MFB Zrt. hitelprogramjaiban Kékesi Zsolt igazgató 2010. Március 4. A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye Fejlesztési banki hitelek

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási

Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programjában Jurenka Csaba igazgató 2011. November 10. Témakörök MFB Zrt. rövid bemutatása MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Lízingügyletek

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Érvényes: 0.0.0-től Forgalmazható hitelek Kezelési költség Beruházási célú hitel 00.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 00.07.0-től havi BUBOR + kamatfelár ügyfélminősítés alapján kerül Rulírozó jellegű forgóeszközhitel

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13.

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. 1 Az Az MFB bankcsoport, Bankcsoport, mint operatív holding Axis Alapkezelő 49% BANKI

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása Hulladékból tüzelőanyag KSZGYSZ HTÜ munkacsoport Szakmai Nap Budapest, 2016. 11. 30. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK Hauser Richárd tanácsadó A bemutatásra kerülő pályázati felhívások GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program. Termékleírás. I. Általános feltételek

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program. Termékleírás. I. Általános feltételek Hatályos: 2014. július 1-től MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program Termékleírás I. Általános feltételek A Program keretösszege 100 milliárd forint. A Program célja A kötelező vagy önként

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. március 17-től A mindenkor érvényes Jegybanki Alapkamat és az MTB Alapkamatok a Takarékbank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek Hatályos: 2012.02.06-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 450 milliárd forint Program célja A program célja a magyar gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben