Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Környezetvédelmi Program ( ) felülvizsgálata Melléklet: Szentes Város Környezetvédelmi Program ( ) felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés b.) pontja értelmében kidolgozásra került Szentes Város Környezetvédelmi Programja, melyet a Képviselő-testület a 46/2008. (III.28.) KT sz. határozatával elfogadott. A hivatkozott törvény 48/E. (3) bekezdés rendelkezése szerint: A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok ellátását. A helyi környezetvédelmi program meghatározza a célok elérése érdekében szükséges helyi szintű speciális tennivalókat. Egy-egy feladat elvégzése több meghatározott cél teljesülését is segítheti. A felülvizsgálat célja: a programban megfogalmazott célkitűzések teljesülésének számbavétele az előző két év vonatkozásában. A felülvizsgálati dokumentáció teljes körűen tartalmazza a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok számbavételét. Ennek ismeretében megállapítható, hogy az eltelt két év alatt megvalósult feladatok eredményeként szinte minden téren történt előrelépés. Látható, azonban az is, hogy néhány feladat esetében, amelyekre nincs, vagy csak csekély mértékű ráhatása van az önkormányzatnak, az előrehaladás mértéke igen csekély. A mellékelt felülvizsgálati dokumentációban a program szerinti eredeti számozást megtartottuk a könnyebb beazonosítás végett. A felülvizsgálati dokumentációban ismertetésre kerülnek a évi programban meghatározott célok végrehajtásának eredményei, az öt év alatt végrehajtott feladatok. 1

2 Az Önkormányzat jelentős eredményeket ért el, de további erőfeszítésekre van szükség a kitűzött feladatok megvalósulása érdekében, mivel a környezet állandóan változik, ezáltal minden nap újabb problémákkal kell szembenéznünk. A Szentes Város Környezetvédelmi Programja ( ) az idei évben lezárul, új Környezetvédelmi Program kidolgozása válik szükségessé a ig terjedő időszakra vonatkozóan, amelyhez az alapot a mellékelt felülvizsgálat megállapításai szolgáltatják. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szentes Város Környezetvédelmi Programjának ( ) felülvizsgálatára irányuló előterjesztést megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. /2013. (X.25.) Tárgy: Szentes Város Környezetvédelmi Program ( ) felülvizsgálata Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Környezetvédelmi Programjának ( ) felülvizsgálatára irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szentes Város Környezetvédelmi Programjának ( ) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 2. A Képviselő-testület a Szentes Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozását kéri a ig terjedő időszakra vonatkozóan. Felelős: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Határidő: május A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Iroda 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, október 10. Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazás alapján Czirok Jánosné irodavezető 2

3 SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( ) FELÜLVIZSGÁLATA 2013 Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg. ( Prótagorasz) Készítette: Baloghné Berezvai Csilla Műszaki Iroda főkertész, környezetvédelmi referens Korom Pál Műszaki Iroda vezető főtanácsos Jászné Gyovai Ágnes - ATIVIZIG Szentesi Szakaszmérnöksége szakaszmérnök Döbrőssy Iván Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető Kocsis László - Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgató Kiss Ferenc Szentes Városellátó Nonprofit Kft. műszaki vezető

4 SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( ) FELÜLVIZSGÁLATA 1-6. SZENTES VÁROS KÖRNYEZETÉNEK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE A PROGRAMKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN, ÉVBEN 7. CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELME ÉRDEKÉBEN 7.1. Környezetvédelmi célok, feladatok Levegőtisztaság-védelem Cél: A település jó minőségűnek mondható levegőtisztasági állapotának fenntartása. A város különböző részein fásítási program keretében több ezer fa kiültetését, illetve Európai Uniós támogatással új erdők telepítését végezte el az Önkormányzat. A már említett növénytelepítések mellett a Vecseri-foki parkolók, út és járda felületek kiépítésével egyidőben parkosított területek is kialakításra kerültek. Közel db növény telepítése történt meg. A Kossuth utca felújítása során 1000 m 2 új zöldfelület került kialakításra megközelítőleg db növény kiültetése mellett. A Villogó utcán a felszámolt játszótér helyén is park létesült. A nagyobb léptékű beruházások megkezdése előtt, már az építési engedélyezési szakaszban zöldfelületi kimutatást kell készítenie a tervezőnek, illetve kertépítészeti tervet kell bemutatnia az engedélyezési eljárás során. Szentes Város Szabályozási Terve az ipari szolgáltató övezetekben kötelező védőfásítás létesítését írja elő. Önkormányzatunk - a tulajdonában lévő ingatlanjai vonatkozásában - parlagfűvel való szennyezettség miatt az elmúlt évben felszólítást, elmarasztalást nem kapott. A fakivágási engedélyezési eljárások során a fapótlási kötelezettség előírásaiban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy allergén fajok ne kerüljenek telepítésre, illetve arra, is, hogy a lehetőség szerint a fokozatosan megvalósuló fapótlások eredményeként egységes fasorok alakuljanak ki az utcákban. A növénytelepítések számának növekedését segítik elő az alábbi, immár hagyományosnak nevezhető programok szervezése: - A Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő Verseny szervezése év óta folyamatos. - Új Életfa ajándékozás az újszülött gyermekeknek. - A Nagymama program ( db virágpalánta osztás a nagymamák részére). Az intézmények felújítása során az alábbi intézményekben tértek át gázfűtés helyett a termálenergia hasznosításával előállított melegvíz-fűtési rendszerre: Köztársaság utcai Óvoda, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Zsoldos Ferenc Szakközépiskola, Bölcsöde, Gyermekek Átmeneti Otthona, volt Petőfi Sándor Általános Iskola, Lajtha László Művészeti Iskola, Szent Anna utcai Óvoda A talaj-eredetű porterhelés csökkentése Két rövid utca szakasz kivételével, minden belterületi út, utca burkolt, illetve folyamatosan bővül a külterületi pormentesített, mezőgazdasági utak száma is (pl.: Bereklaposi zártkertek 1

5 között húzódó utak), melyek készítéséhez a nagy beruházásokból kikerülő, útalap készítésére alkalmas inert hulladékok kerülnek felhasználásra, ezzel is csökkentve a környezetterhelést. A fűtésből származó légszennyezés mérséklése A fűtésből eredő légszennyezés nem jelentős. A légszennyezést kismértékben sikerült csökkentenie a Város Szolgáltató Kft. szakembereinek, mivel forrás oldali gázfelhasználásuk mindössze 3-4%, így alig üzemelnek a gázkazánok, évente napot ben a Kurcaparti fűtőműben az elavult, SLT gázkazánok helyett WIESSMANN kazánokat építettek be. A hatásfok növelésével tovább csökkent a légszennyezés mértéke. Az Üdülőközpont Nonprofit Kft ban megszüntette a gáztüzelést, helyette a sátor fűtését is termálvízről oldja meg, így a légszennyezés tovább csökkent. A város az energetikai programjának megvalósítása során a termálenergia felhasználásának további bővítését kiemelt feladatnak tartja. Az erre irányuló munkák folyamatosak. Egyre több intézmény és lakás került a rendszerbe, amely által a légszennyezés tovább csökken. A helyi környezetvédelmi rendelet előírja, hogy a város bel- és külterületén lévő közterületen és magánterületen tilos a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése. Magán területen is tilos a gyep, nád és más vízi növények égetése, valamint az avar, kerti hulladék és háztartási hulladék égetése. Jogszabályváltozás miatt az I. fokú környezetvédelmi hatósági jogkörbe tartozó légszennyezési ügyek intézése a települési jegyző hatásköréből átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe. A mezőgazdasági tevékenységből származó bűzszennyezések csökkentése A pályázati lehetőségeknek köszönhetően a környező állattartó telepek korszerűsítése folyamatos. A korszerűsítések magukban foglalják a trágyatárolók jogszabályoknak megfelelő kiépítését. Korábban a trágyát az állattartó telepekről nyári nagy melegben hordták ki a mezőgazdasági növénytermesztést folytató gazdaságok területeire, amellyel a turisztikai főszezon idején jelentős bűzhatást keltettek a város egész területén. A beérkező panaszok hatására az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban írta elő a trágya szántóföldre való kijuttatásának feltételeit. A határozat többek között rendelkezik arról, hogy mekkora átlag hőmérséklet felett tilos a szervestrágya kijuttatása, illetve előírja annak azonnali talajba forgatását. Az ipari eredetű szennyezőanyag kibocsátások megelőzése, csökkentése A diffúz légszennyező források kibocsátásának csökkentése A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély alapján, a évre vonatkoztatva a helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltetők nevét, valamint a kibocsátott légszennyező anyagok jegyzékét a Környezetvédelmi Felügyelőségtől tájékoztatásként megküldi a jegyző részére. 2

6 Ügyfél Telephely címe Szennyezőanyag Kén-oxidok (SOx/SO 2 ) 6600 Szentes Szén- monoxid (CO) Pankotai Agrár Zrt. Kistőke 101. Szén- dioxid (CO 2 ) Nitrogén-oxidok (NOx/NO 2 ) Szentesi Téglagyár Kft. Hungerit Zrt Szentes Téglagyári út Szentes Attila u.3. Szén- monoxid (CO) Szén- dioxid (CO 2 ) Nitrogén-oxidok (NOx/NO 2 ) Szén- monoxid (CO) Szén- dioxid (CO 2 ) Nitrogén-oxidok (NOx/NO 2 ) A kibocsátott szennyező anyagok vonatkozásában a mérési eredmények minden évben azt mutatják, hogy a jogszabályokban megengedett szennyezettségi határértékeket egyik vállalkozás sem lépi túl. A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése A Kossuth utca forgalomcsillapításának kivitelezése nagy részben elkészült, melynek során 3 körforgalom és a Kurca híd kiszélesítése valósult meg. A Kossuth utcához kapcsolódóan az Ady-Petőfi u. átépítése is folyamatban van, melynek során kiépül a Kossuth 4. körforgalma is. A már meglévő kerékpárút hálózat további bővítésre került, így a Kossuth utcai 1855 m, az Ipartelepi úti 2160 m és a Szarvasi úti 2049 m új kerékpárút létesítésével összesen 16 km kerékpárút szolgálja a biztonságos kerékpározást. Feladat: A közösségi közlekedés gépjárműállományát korszerűsíteni szükséges kisebb szennyezőanyag kibocsátású járművekkel A TISZA VOLÁN 2 db busz felújítását végezte el, mely által azok EURO I. típusú környezetkímélő motorral üzemelnek. Ennek érdekében szerepel a helyi közösségi közlekedésre kiírt pályázatban is az alacsony károsanyag kibocsátású járművek előírása. Kerékpárút-hálózatok kiépítése, összefogva, más települések önkormányzataival. Belterületi és kistérségi kerékpárút-hálózat bővítése A fentieken túlmenően előkészítés alatt van a 451. sz. út mentén tervezett, a Tisza-gáton meglévő kerékpárutakat összekötő kerékpárútszakasz tervezése. Az ipari eredetű kibocsátó vállalkozások kihelyezése az Ipari Park területére, illetve a településszerkezeti tervben e célra kijelölt helyre Több kis és középvállalkozás helyezte ki telephelyét az Ipari Parkba. A vállalkozók telephely létesítésének lehetőségeiről való érdeklődése folyamatos. A 45. sz. út mellett újabb terület kialakítása történt meg Vállalkozói Falu néven, amely további lehetőségeket biztosít a vállalkozóknak telephely létesítésére. Imisszió mérőhálózatok kiépítése a környezeti levegő minőségének megfigyelésére, az országos hatáskörű szervekkel együttesen Nem történt előrelépés. 3

7 A település közigazgatási területén belül előnyben kell részesíteni a növényzettel borított, parkosított zöld területek nagyságának növelését A már említett növénytelepítések mellett a Vecseri-foki parkolók, út és járda felületek kiépítésével egyidőben parkosított területek is kialakításra kerültek, közel 1500 db növény telepítésével. A Református Nagytemplom felújítása során, annak környezetében park is létesült. A körforgalmakba jelentős mennyiségű virágkiültetésre került sor. A Kossuth utca felújítása során 1000 m 2 új zöldfelület került kialakításra megközelítőleg db növény kiültetése mellett. Az Evangélikus Templom környezetének és az Apponyi tér zöldfelületeinek megújításával a növények cseréjére és jelentős intenzív gyeptelepítésre került sor. Ugyanez elmondható a Kurca híd szélesítése, a Bíróság épületének felújítása és a Kurca-parti sétány felújítása során véghezvitt zöldfelületi rekonstrukciós munkák elvégzésére is. A szolgáltatói övezetben megépült áruházak parkolói fásítással, nagy zöldfelületek biztosításával készültek. A nagy áruházak közül az ALDI és környezete parkosítása a legsikeresebb. A többi áruház fatelepítése kevésbé volt sikeres. Szakmai segítségünket a többszöri felszólítás ellenére sem igényelték. Meg kell szervezni a parlagfű irtását. A parlagon hagyott területek tulajdonosait fel kell kutatni, jogi eszközökkel élve el kell érni a területek karbantartását Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanokon a parlagfű irtás folyamatos. A lakossági bejelentések kivizsgálásra kerültek és az intézkedés megtételére sor került. Az ellenőrzés folyamatos. Az önkormányzat a Munkaügyi Központ által, a parlagfű irtás megsegítésére kiirt pályázatokra sikeresen nyújtott be támogatási kérelmeket. Az utóbbi két évben a közigazgatási terület belterületi részén minimális számú (1-2 eset) bejelentés érkezett parlagfüves területekkel kapcsolatban. A mezőgazdasági táblák közötti területeken védelmi céllal fák telepítése a defláció csökkentése érdekében A közigazgatási határon belül működő vadásztársaságok a mezőgazdasági célú utak mentén fás és bokros területek kialakítására törekednek. Kerülni kell az allergén fajok telepítését Erre a fakivágási engedélyekben előírt fapótlási kötelezettség előírásaiban is kiemelt figyelmet fordítunk. A zöldfelület fejlesztése során kerüljük az allergén fajok telepítését. További elkerülő út építése Tervezési szinten a városrendezési terv tartalmaz erre vonatkozó elképzeléseket (északi elkerülő út terve): A 45-ös számú út elkerülő szakaszának kiépítése, a Vásárhelyi út és a Kunszentmártoni út között, mert a meglévő Ipartelepi úti szakaszt már benőtte a város. Elkészült a Kiss Zsigmond u. fejlesztésének tanulmány terve, amely alapján tovább folytatódik a tervezési munka az engedélyes tervek elkészítésével, és az azokhoz szükséges szakvélemények megrendelésével. Tovább kell fejleszteni a város forgalom csillapítását A városközpont forgalomcsillapításán túlmenően a város közlekedési koncepcióját szükséges elkészíteni. 4

8 Alternatív energia használatát előnybe kell részesíteni 2008-tól napjainkig megvalósult fejlesztések és beruházások, amelyek az alternatív energia (geotermikus energia, napenergia) felhasználásának megvalósítását szolgálják: Épületenergetikai korszerűsítés Norvég Alapból 2009 /Norvég/EGT/ 1. Köztársaság Utcai Óvoda /építészet/ 2. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola /építészet / 3. Zsoldos Ferenc Szakközépiskola /építészet-gépészet / 4. Családok Átmeneti Otthona /építészet-gépészet / 5. Árpád Utcai Óvoda /építészet-gépészet / Szentes Új 100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum kialakítása és energetikai felújítása /Norvég/EGT és DAOP/ Szentes Új Családsegítő Központ kialakítása és a GYÁO energetikai felújítása /Norvég/EGT, DAOP, Önk./ Épületenergetikai korszerűsítés Norvég alapból volt Petőfi Sándor Általános Iskola /építészet-gépészet / 2. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola /építészet-gépészet / 3. Szent Anna Utcai Óvoda /építészet-gépészet / Vízvédelem A felszíni vizek minőségével kapcsolatos célok: Cél: A felszíni vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme A felszíni vízfolyások, tavak vízminőség-romlásának megakadályozása Az élővízbe bevezetett szennyvizek által okozott szerves-anyag terhelés csökkentése az eutrofizáció mérséklése céljából Felszíni vízfolyások természetes víztisztulásának biztosítása A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése nagy előrelépés jelent a felszíni vizek vízminőségének megőrzése, illetve javítása szempontjából. A Kurca főcsatorna és a Zsoldos-tavak folyamatos bioremedizációs kezelése szintén a vízminőség javítását hivatott szolgálni. A közmunka program keretében végzett belterületi árok rekonstrukciós munkák végzése közben az illegális szennyvízbekötések felszámolása is folyamatos, melynek következtében a gyűjtőcsatornákba kevésbé szennyezett víz jut be. A Kurcába szükség szerint frissítő víz kerül bevezetésre. Két úszó szökőkút üzemel folyamatosan az oxigén dúsítására. Az ATIVIZIG kivitelezésében végzett Kurca rehabilitációja II. ütem megnevezésű DAOP pályázat közeledik a befejezéséhez. Folynak a kivitelezési munkálatok a három műtárgynál (Albertcsőszházi tiltó Mindszent; T-3 jelű tiltó Szegvár és Talomi tiltó Szentes), valamint már folyamatban van a részleges mederkotrás a Talomi tiltótól lefelé, Szegvár felé haladva. A belterület feletti, Bikaistállói tiltó és a Zuhogói tiltó közötti csatornaszakasz teljes mederkotrására, pedig október hónapban kerül sor lentről felfelé haladva, alulról nyitott Zuhogói tiltónál, hogy a kotrás miatt esetlegesen menekülő halak felúszhassanak a Felsőkurcai bögébe. A pályázat decemberében lezárul, nem húzódhat át 2014-re. A Kurca rehabilitációja I. ütem megnevezésű pályázat - amelyben a szentesi műtárgyak átépítését tervezték - nem nyert 2010-ben támogatást, azóta még nem volt mód újra benyújtani. Az öntözőcsatornák és a Kurca mellékcsatornáinak kezelése, karbantartása terén van még bőven teendő. 5

9 A vízelvezető csatornák vízminőségének javítása A város külterületén az Önkormányzat tulajdonába került a volt mezőgazdasági nagyüzemek területén létesült, összesen mintegy 130 km hosszúságú belvízcsatorna helyrajzi számok szerinti területe. Ezeknek a csatornáknak nem volt műszaki dokumentációja, teljesen rendezetlen volt a jogi és üzemeltetői státuszuk. Az egyes belvíz öblözetek csatornahálózata vegyes tulajdonú, részben állami-, részben önkormányzati-, részben, pedig magántulajdonú. Ezek üzemeltetését a hatályban lévő üzemeltetési vízjogi engedélyek szerint jelenleg több üzemeltető végzi. Az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornák a külterületen elszórtan helyezkednek el évben Szentes Város Önkormányzata döntést hozott arról, hogy megkezdi a külterületi önkormányzati tulajdonú belvízcsatornák rendezésének előkészítését. Ennek a szakemberek összesen öt (tervezési) ütemét különítették el azzal a céllal, hogy az Önkormányzat megszerezze ezek vízjogi fennmaradási engedélyét. A belvízzel legjobban veszélyeztetett I.-II.-III. ütem én megkapta a jogerős vízjogi fennmaradási engedélyt, összesen 32,5 km önkormányzati tulajdonú - illetve hozzá kapcsolódó 16,2 km nem önkormányzati tulajdonú - csatornára, összehangolva ezeket az állami tulajdonú befogadó csatornákkal. Nincs akadálya tehát a vízrendezési rekonstrukciós munkák érdemi megkezdésének. Az I.-II.-III. ütem bel- és csapadékvíz csatornái illetve műtárgyai rekonstrukciójának beruházási költsége azonban jelenlegi árakon mintegy 500 millió Ft-ra becsülhető, amelyre forrással nem rendelkezik Szentes Város Önkormányzata. A külterületi önkormányzati tulajdonú belvízcsatorna hálózatot az Önkormányzat ez évben kezelésre és üzemeltetésre átadta a Szentes és vidéke Vízgazdálkodási Társulatnak. Feladat: A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzése A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzésével kapcsolatban elmondható, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 2008-ban befejeződött. A lakosság övezetenként (Nagyhegy 80%-os) mintegy 90%-ban rákötött a csatornahálózatra. A rá nem kötött ingatlanok egy része lakatlan, ill. olyan fogyasztói kört jelent, melynek a rákötés komoly anyagi terhet jelent, vagy olyan kicsi a fogyasztása (átlag havi 5m 3 ) alatt hogy nem esik a talajterhelési díj alá. A környezetvédelmi helyi rendelet tartalmazza a talajterhelési díjra vonatkozó szabályt. Személyes megkeresés alapján történik a lakosság ösztönözése a rákötésre, de ösztönzően hat az is, hogy talajterhelés alapdíja olyan magas, hogy ez jelentős kényszerítőerőt jelent a rákötések végrehajtására. A csapadék- vízelvezető csatornák kitisztítása, állapotának javítása, az illegális lakossági rákötések felszámolása A város belterületén lévő csapadékvíz hálózat teljes hossza 177,4 km. Ebből 38,7 km zárt, 19,4 km burkolt és 119,4 km burkolatlan, földmedrű csatorna. Az utóbbiból mintegy 14 km a mirhó, vagyis a telekhátsók közti, önkormányzati tulajdonban lévő, földmedrű szikkasztó- és elvezető mű. A lakossági kapubejáró átereszek száma db. Az elmúlt években megvalósított beruházások, illetve a rendszeres karbantartások eredményeként az árokrendszer állapota országos szinten is jónak mondható. A belterületi hálózat rekonstrukciójának első két szakasza az ÖTM és évi pályázati támogatásával, év végéig valósult meg. Ennek során a következő munkák kerültek elvégzésre. Farkas A. utcai főgyűjtő építése, m hosszban Horváth-telepi csapadékcsatorna rendszer, 4.167,5 m hosszban. 6

10 Szeszfőzde dűlői csapadék csatornaépítés 635,5 m hosszban Várady L. Á. utca és környéke (Szeder-telep) csapadék csatorna rekonstrukció m hosszban Az 5012 db kapubejáró áteresz két oldalára 1,00-1,00-es burkolatelem került elhelyezésre, amelyek pontosan határozzák meg a folyásfenék szintet. Egyéb forrásból valósult meg a Vecseri-foki csatorna befedése, 384,00, hosszban. Az Önkormányzat évben évi felhasználhatósággal - az 5/2010. (I.28.) ÖM rendelet 5. -ának (1) bekezdése alapján Ft támogatást nyert el belterületi belvízrendezési munkák végzésére, amely a Ft önrésszel együtt összesen Ft, a célra felhasználható forrást jelentett. Ennek terhére a következő munkák valósultak meg évben: - A Nagyvölgy csatorna mellett, a Korsós sori átjáró mellett 5200 m 2 területű, 4375 m 3 befogadóképességű csapadékvíz vésztározó létesült, amelyre az ATI-KTVF határozatban kötelezte az Önkormányzatot évben. - A belterületi földárok rendszer mintegy 106 km hosszban jelenleg is kisebb-nagyobb mértékben feltöltődött. A rendezési munkák során sor került a földárkok szintezett kifenekelésére, a rézsűk rendezésére, illetve m 3 földfeltöltődés kiemelésére és elszállítására. - A belterületi földárok hálózaton lévő 5012 db lakossági kapubejáró áteresz közül 2357 db nem volt megfelelő műszaki állapotú. A beruházás során megvalósult ezek megfelelő anyagból, átmérővel és folyásfenék szinttel való rekonstrukciója. A évi Belvíz közmunkaprogram keretében a mirhók és az árkok szintezése elkészült, mely alapján a még problémás árkoknál a fenékszint korrigálása, illetve a mirhók szintre ásása befejeződött. Az út alatti átereszek mosatása elkezdődött. Mind az árkok, mind a mirhók karbantartását folyamatosan végezni kell annak érdekében, hogy ne töltődjenek fel újra, illetve az átereszek átmosatásának folytatására is nagy szükség van. A belterületi árok-rekonstrukciós munkák végzése közben az illegális szennyvízbekötések felszámolása is folyamatos, melynek következtében a gyűjtőcsatornákba kevésbé szennyezett víz jut be. A külterületen elhelyezkedő csatornák helyzetéről a vízelvezető csatornák vízminőségének javítása címszó alatt már szó esett. A felszíni vízfolyások vízminőségének folyamatos ellenőrzése az országos hatáskörű szervekkel összhangban A Kurca vízrendszerében (12 mintavételi ponton) március elejétől szeptember végéig kéthetente vízmintát vesznek az ATIVIZIG kollégái, amit Szegeden elemeznek. Ezen eredmények alapján a Szakaszmérnökség végzi a vízrendszer vízminőségét javítandó hígítást, illetve idény kezdetén az átöblítést. A Szakaszmérnökség már évben megkezdte azon vízjogi engedélyek felülvizsgálatát, amelyek alapján használt termálvíz bevezetések történnek a Kurca rendszerbe évben szerződést kötöttek a bevezetett termálvíz mennyiségére vonatkozó 7

11 többletüzemeltetési költségekre a nagyobb vízmennyiséget bebocsátó cégekkel. Ezek a szerződések mára már lejártak, ismételten próbálják újra megkötni az erre vonatkozó szerződéseket ugyanazon bebocsátókkal. A termálvíz hasznosításra vonatkozó vízjogi engedélyeket az ATI-KTVF felülvizsgálta, már sok engedélyt ismételten kiadtak, illetve meghosszabbítottak, továbbra is a Kurca rendszerbe kerülnek a használt termálvizek. A Kurca vízrendszert további tápanyag terhelés éri az újonnan épülő szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadásával, ez elősegíti a vízinövények időszakos eutrofizációját. A Kurca-főcsatornán fel kell tárni a még meglévő illegális szennyvíz becsatlakozásokat és illegális hulladék lerakásokat. Ezeket meg kell szüntetni és szükség szerint szankciókat alkalmazni Az illegális szennyvíz elvezetések feltárását segíti elő a bioremediációs tevékenység. A parton esetlegesen előforduló kisebb hulladék elhelyezések észlelésüket követően azonnal felszámolásra kerülnek. Ebben jelentős szerepe van a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesületnek és a különböző országos, vagy helyi kezdeményezésű hulladékgyűjtési akciókban való intenzív részvételeknek is. A Kurca főcsatornához tartozó erek, mellékcsatornák folyamatos karbantartása, vízminőségük ellenőrzése A DAOP projekt keretében folyó munkák igen jelentősek a Kurcán. Ezt megelőzően a Kurca rendszerben között igen jelentős csatornaszakaszok kerültek kikotrásra a belvízvédekezések során, így egyre jobban helyreáll a rendszer vízszállító képessége. Elkészült tavaly a KEOP projekt keretében két vízszint érzékelő távjelző, a Talomi és a Zuhogói tiltónál. Ezeket tovább lehet majd fejleszteni vízminőség változás észlelésére is, így ha sikerül megvalósítani a korábban betervezett 4 monitoring állomást, akkor már 6 helyen érzékelve, folyamatosan átfogó képet lehet majd kapni a Kurca vízminőségének változásáról. Bioremediációs program folytatása a Kurca-főcsatornán A Kurca menti három település Önkormányzata (Mindszent, Szegvár, Szentes) októberében megkezdte a Kurca-főcsatorna bioremediációs kezelését, melynek folytatására év elején több évre szóló megállapodási szerződést írtak alá. Az Önkormányzatok külön-külön állapodtak meg a településeiken működő Horgászegyesületekkel a kezelés költségének megosztásáról. A kezelés elvégzésével a Malatech Water Kft-ét bízták meg. Időközben a két település Mindszent és Szegvár felmondta a megállapodást a csekély anyagi lehetőségükre hivatkozva. Szentes városában folyamatosan, évről-évre zajlik a vízminőség javítását célzó beavatkozás. Az Önkormányzat mellett a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület továbbra is részt vállal a kezelés anyagi terheinek viselésében. A Kurcán szükség esetén a frissvíz utánpótlásáról való gondoskodás Az ATIVIZIG Szentesi kirendeltségével az önkormányzatnak érvényes szerződése van arra vonatkozóan, hogy szükség esetén a Kurcába un. frissítővíz kerüljön bejuttatásra. Az együttműködés és kapcsolattartás napi szinten történik, ennek hatására nem került sor havaria eseményre az utóbbi években. 8

12 Vízfelszínen úszó oxigéndúsító szökőkutak telepítése a Kurca Szentes város belterületi szakaszán Tavasztól-őszig két szökőkút üzemeltetése folyamatos. Az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében szükség lenne még néhány úszószökőkút telepítésére. Parti nádsávok meghagyása, parti sávok fásítása Változás nem történt Termál elfolyó vizek kivezetése a Tiszába A termál csurgalékvizeket a Tiszába kivezető nyomócső kiépítése még nem valósult meg a jogszabályváltozások miatt. A vízjogi létesítési engedély érvényességét az ATI- KTVF az idei évben hosszabbította meg december 31-ig. Amennyiben megfelelő pályázat kerül kiírásra, akkor az SZVSZ Kft. a megvalósításra pályázatot nyújt be. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése Szennyvíztisztító telep korszerűsítése érdekében beadott KEOP pályázatok eredményesek voltak. A KEOP pályázat keretében megtörtént az előkészítés, elkészült a telep komplett kiviteli terve. A KEOP keretében zajlanak a közbeszerzések. A kivitelező kiválasztása után várhatóan év tavaszán kezdődik a kivitelezés. Várhatóan az év végén megkezdődhet a próbaüzem. A támogatói szerződés értelmében mintegy 15 %-os önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak, melynek finanszírozására további, önrész támogatási pályázatot kell beadni a tényleges önrész csökkentése érdekében. A felszín alatti vizek minőségével kapcsolatos célok: Ivóvízbázis-védelem fejlesztése A sérülékeny vízbázisok területén a védősávok és védőidomok fokozott ellenőrzése, védelme Az ivóvízhálózat-rendszer teljes körű műszaki felmérése, és a hibák feltérképezése megtörtént, a szolgáltató a hálózatról digitalizált térképpel rendelkezik. Az új és rekonstruált vezetékek, valamint a műszaki hibák felvezetése folyamatos, majd ezek képezik a hálózatrekonstrukciós tervek alapjait. Az ivóvízbázisok fokozott védelme érdekében a védőidomok kialakításra kerültek. A szentesi vízbázis nem sérülékeny vízbázis, melynek következtében a védőidomok nem nagy területűek. Ezek lezárása megtörtént. A szolgáltató részéről folyamatos az ellenőrzés annak érdekében, hogy a kutak közelében ne kerüljön sor olyan gazdasági és környezetterhelési tevékenységre, mely veszélyeztetné a kutak állapotát. A nitrátterhelés csökkentése A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése Az altalajvíz nitrátszennyezésének csökkentésére szolgál a folyamatosan szigorodó jogszabályi háttér. Többek között említésre méltó a közigazgatási határon belül működő állattartó telepek biztonságosabb trágyatárolási módjának felülvizsgálata, az ebből következő kötelezések, a mezőgazdasági parcellákon való táblaszéli trágyatárolás, valamint a trágyaszórás módjának és idejének meghatározására szolgáló jogi szabályozások. A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a csökkenése idézte elő az állattartás során 9

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Ikt.sz.: G-23899/2012 Témafelelős: Korom Pál, Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda Kommunális Iroda Kálmán Lilla

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben