A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT"

Átírás

1 A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP CIB KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP CIB BANKSZEKTOR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési szabályzata november 1/66

2 Tartalomjegyzék TÁJÉKOZTATÓ...4 Összefoglaló...5 Fogalmak Eladási ajánlat Az ok rövid bemutatása Kockázatok Adózás Az ok adózása Devizabelföldi magánszemélyek adózása Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása Devizakülföldiek adózása Hozamfizetés Tőke és hozamgarancia Az ok Befektetési jegyei A Befektetők lehetséges köre A Befektetési jegyek fajtája, típusa A Befektetési jegyek előállítása, nyilvántartása A forgalomba hozatal szereplői Az kezelő bemutatása Általános adatok Vezető tisztségviselők Az kezelő által kezelt más ok Az kezelő feladata Az kezelő gazdálkodásának fontosabb adatai Egyéb információk A Letétkezelő bemutatása Általános adatok Vezető tisztségviselők A Letétkezelő gazdálkodásának fontosabb adatai A Letétkezelő feladata Egyéb információk A Forgalmazó bemutatása A Könyvvizsgáló bemutatása A könyvvizsgáló adatai A könyvvizsgálóval szembeni követelmények A könyvvizsgáló feladata Jogi kérdések Összeférhetetlenség Érdekütközés Joghatóság Háttérszabályok...21 Felelősségvállaló nyilatkozat...22 KEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ok rövid bemutatása Az kezelő és a Letétkezelő rövid bemutatása A befektetési politika Az ok cél, ill. lehetséges befektetési területeinek bemutatása Az ok befektetési politikájának főbb jellemzői Általános szabályok A hagyományos részvény, kötvényalapú befektetésektől eltérő ok sajátosságai CIB Hozamgarantált Betét CIB Ingatlan ok ja CIB Nyersanyag ok ja A Portfolió lehetséges elemei, valamint az egyes befektetési eszközök minimális, tervezett, maximális aránya A Portfolió devizális kitettsége A likvid eszközök legkisebb aránya A likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya Befektetési korlátok Származtatott ügyletek Az okra vonatkozó általános szabályok A CIB Ingatlan ok jára, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok jára, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok jára, a CIB Bankszektor Részvény ok jára és a CIB Nyersanyag ok jára vonatkozó speciális szabályok A CIB Indexkövető Részvény ra vonatkozó speciális szabályok Hitelfelvétel, befektetési eszközök terhelhetősége és az értékpapír kölcsönzés A Nettó eszközérték A Nettó eszközérték megállapításának gyakorisága, időpontja és közzététele A Nettó eszközérték számításának módja A Portfolió egyes elemeinek értékelési szabályai A Befektetési jegyek forgalmazásának szabályai Díjak és költségek Az okat terhelő költségek Az ok létrehozásával kapcsolatos költségek Az ok működésével kapcsolatos költségek A Befektetőt közvetlenül terhelő költségek A Befektetési jegyekhez fűzödő jogok A Befektetők érdekvédelme Felelősség Befektetővédelmi Illetékes bíróság Egyéb garanciák A Befektetők tájékoztatása Közzétételi helyek /66

3 8.2. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Az egyes ok megszűnése, átalakulása, beolvadása Az egyes ok megszűnésével kapcsolatos rendelkezések Az egyes ok átalakulásával kapcsolatos rendelkezések Az egyes ok beolvadásával kapcsolatos rendelkezések Az ok folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szabályok A Tájékoztató és a Kezelési szabályzat jóváhagyása módosításának Általános szabályai Mellékletek sz. melléklet: A CIB Ingatlan ok ja Saját tőkéjének 25%át esetlegesen meghaladó mértékű befektetési alapok befektetési politikája, és az ezen alapokat terhelő költségek sz. melléklet: A CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja Saját tőkéjének 25%át esetlegesen meghaladó mértékű befektetési alapok befektetési politikája, és az ezen alapokat terhelő költségek sz. melléklet: A CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja Saját tőkéjének 25%át esetlegesen meghaladó mértékű befektetési alapok befektetési politikája, és az ezen alapokat terhelő költségek sz. melléklet: A CIB Nyersanyag ok ja Saját tőkéjének 25%át esetlegesen meghaladó mértékű befektetési alapok befektetési politikája, és az ezen alapokat terhelő költségek sz. melléklet: A CIB Bankszektor Részvény ok ja Saját tőkéjének 25%át esetlegesen meghaladó mértékű befektetési alapok befektetési politikája, és az ezen alapokat terhelő költségek sz. melléklet: Az kezelő által kezelt más alapok sz. melléklet: Az kezelő gazdálkodásának adatai (2005., 2006., év) ill. a vonatkozó könyvvizsgálói jelentések sz. melléklet: A Letétkezelő gazdálkodásának adatai (2005., 2006., év) ill. a vonatkozó könyvvizsgálói jelentések sz. melléklet: Forgalmazási helyek a CIB Bank Zrt. fiókhálózatában /66

4 TÁJÉKOZTATÓ 4/66

5 ÖSSZEFOGLALÓ A CIB Befektetési kezelő Zrt. (a továbbiakban: kezelő) tevékenységét a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai szerint, a Felügyelet III/ /2002 számú határozata alapján végzi, továbbá birtokában van minden olyan hatósági engedélynek, amelyet jogszabály előír az alábbi befektetési alapok létrehozásához és kezeléséhez. Jelen Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az kezelő által kezelt, alábbi nyilvános befektetési alapok, a CIB Hozamgarantált Betét, a CIB Pénzpiaci, a CIB Euró Pénzpiaci, a CIB Kincsem Kötvény, a CIB Középeurópai Részvény, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja, a CIB Ingatlan ok ja, a CIB Konvergencia Kötvény, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, a CIB Indexkövető Részvény, a CIB Bankszektor Részvény ok ja, a CIB Nyersanyag ok ja (a továbbiakban együtt: ok) nyilvános Tájékoztatóit és Kezelési Szabályzatait. Az kezelő, továbbá a CIB Bank Zrt. mint forgalmazó (a továbbiakban Forgalmazó), jelen dokumentumban szereplő adatok valódiságáért egyetemleges felelősséget vállalnak, amit a Tájékoztató végén aláírásukkal igazolnak. A CIB Pénzpiaci, a CIB Kincsem Kötvény, a CIB Középeurópai Részvény, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja könyvvizsgálója Pótz Nagy Lászlóné (1163 Budapest, Szolnoki út 14/A., kamarai igazolvány száma: MKVK004096), a CIB Ingatlan ok ja könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., cg ) könyvvizsgálója, Szilágyi Judit (1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., kamarai igazolvány száma: MKVK001368), a CIB Konvergencia Kötvény és a CIB Indexkövető Részvény könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., cg ) könyvvizsgálója, Mészáros Péter (1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., kamarai igazolvány száma: MKVK005805), a CIB Nyersanyag ok ja könyvvizsgálója az FK KONTROLL Vezetési Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Vércse u. 2/D., cg ) könyvvizsgálója, Fekete Imréné (1124 Budapest, Vércse u. 2/D., kamarai igazolvány száma: MKVK003201), a CIB Hozamgarantált Betét könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., cg ) könyvvizsgálója, Ispánovity Mártonné (1103 Budapest, Csombor u. 4/1., kamarai igazolvány száma: MKVK003472) a CIB Euró Pénzpiaci könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., cg ) könyvvizsgálója, Barabás Csaba (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/B. VIII/3, kamarai igazolvány száma: MKVK005787), a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja könyvvizsgálója a KARANTA Könyvszakértő, Adó és Racionalizálási Tanácsadó Kft. (1033 Budapest Reviczky u. 2., cg ) könyvvizsgálója, Dömötörfy József (8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni út 2/c., kamarai igazolvány száma: MKVK000985), a CIB Bankszektor Részvény ok ja könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., cg ) könyvvizsgálója, Sulyok Krisztina (1214 Budapest, Technikus u. 5., kamarai igazolvány száma: MKVK006660) (a továbbiakban Könyvvizsgáló) rendelkezik a Tpt. által előírt jogosítvánnyal, szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelő felelősségbiztosítással. A Felügyelet a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azokért felelősséget nem vállal. A Tpt. "Az Értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala" című részben következőképpen rendelkezik: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. 26. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, is ki kell terjednie valamely illetőleg az információ hiányára személy felelősségvállalásának. 29. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Jelen Tájékoztató önmagában nem tekinthető az ok Befektetési jegyeinek jegyzésére vagy megvásárlására felhívó ajánlatnak. A Tájékoztató magyar nyelven készül, az kezelő, mint kibocsátó a Tájékoztató magyar nyelvű változatát tekinti hivatalosnak és kötelezőnek. Az eladási ajánlat során senki nem jogosult más információkat továbbadni, mint amelyeket jelen Tájékoztató tartalmaz. Minden olyan információ, amelyet az kezelő, illetve a Forgalmazó nem erősített meg, nem tekinthető hitelesnek. 5/66

6 FOGALMAK ok: ÁKK Zrt.: kezelő: Állampapír: BAMOSZ: Befektetési alap letétkezelési tevékenység: Befektetési alap letétkezelő: Befektetési alap: Befektetési alapkezelési tevékenység: Befektetési alapkezelő: Befektetési jegy: Befektető: Cstv: Dematerializált értékpapír: Értékpapírkölcsönzés: Értékpapírletétkezelés: Értékpapírszámla: Felügyelet: Forgalmazó üzletszabályzata: Forgalmazó: Hátralévő átlagos futamidő: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Hosszú pozíció: Hozam: a CIB Befektetési kezelő Zrt. által kezelt, itt felsorolt, nyilvános befektetési alapok, a CIB Hozamgarantált Beté, a CIB Pénzpiaci, a CIB Euró Pénzpiaci, a CIB Konvergencia Kötvény, a CIB Ingatlan ok ja, a CIB Kincsem Kötvény, a CIB Középeurópai Részvény, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, a CIB Bankszektor Részvény ok ja, a CIB Indexkövető Részvény, a CIB Nyersanyag ok ja; az Államadósság Kezelő Központ Zrt.; a CIB Befektetési kezelő Zrt.; a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; Befektetési kezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; az a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszaváltásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep; befektetési alap nevében (javára és terhére) a Tpt.ben meghatározott módon és alakszerűséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja; A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. Törvény; a Tpt.ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére; értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása; a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; a forgalmazó tevékenységét szabályozó, szerződési feltételeit rögzítő PSZÁF által jóváhagyott szabályzat; az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, jelen Tájékoztató vonatkozásában a CIB Bank Zrt.; fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; Az futamidejének lejárata után kifizetésre kerülő hozam, amely az Opció alapjául szolgáló befektetési eszközöknek az futamidején belül elért teljesítményének meghatározott hányada, az nem ígért fix hozamot, és nem tartalmaz hozamgaranciát 6/66

7 Hpt.: KELER Zrt.: Kezelési szabályzat: Kibocsátó: Közzétételi hely: Likvid eszköz: MNB: Nettó eszközérték: Nyílt végű befektetési alap: Nyitott pozíció: Portfolió: Ptk.: Repó és fordított repóügylet: Rövid pozíció: Saját tőke Számlavezető: Származtatott ügylet: Szja: Tájékoztató: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról; Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.; jelen tájékoztató részét képező, az egyes befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum; a CIB Befektetési kezelő Zrt. által, itt felsorolt, kezelt nyilvános befektetési alapok, a CIB Hozamgarantált Betét, a CIB Pénzpiaci, a CIB Euró Pénzpiaci, a CIB Konvergencia Kötvény, a CIB Ingatlan ok ja, a CIB Kincsem Kötvény, a CIB Középeurópai Részvény, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja, a CIB Indexkövető Részvény, a CIB Bankszektor Részvény ok ja, a CIB Nyersanyag ok ja; a és a honlap; a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét; a Magyar Nemzeti Bank; befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke; jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az kezelő saját döntése alapján, az meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki; évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről. minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának, illetve az értékpapír tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz fűződő joggal rendelkezik, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír, más, egyenértékű értékpapírra kicserélhető. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő; minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos; bármely befektetési vállalkozás, amely jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas ügyfélszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása; olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; jelen dokumentum, amely az ra vonatkozóan a Tpt. előírásainak megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat; Tőzsde: Budapesti Értéktőzsde Zrt. (H1062 Budapest, Andrássy út 93.) Bszt évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól; Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról; Ügyfél: az a személy, aki a Tpt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; 7/66

8 1.1. Az ok rövid bemutatása 1. ELADÁSI AJÁNLAT CIB Hozamgarantált Betét CIB Pénzpiaci CIB Euró Pénzpiaci CIB Konvergencia Kötvény CIB Kincsem Kötvény CIB Ingatlan ok ja befektetési politika Olyan befektetés, amely elsősorban a bankbetétek kamatait teszi elérhetővé Olyan befektetés, amely elsősorban az amellett, hogy az alap tőkéjét és minden Olyan befektetés, amely elsősorban a forint pénzpiaci Olyan befektetés, amely elsősorban a közepes hátralévő Olyan befektetés, amely elsősorban a hosszú hátralévő Olyan befektetés, amely elsősorban a hazai és/vagy a euró pénzpiaci hozamokat teszi hónapban előre meghatározott hozamokat teszi elérhetővé. futamidejű kötvények hozamát teszi elérhetővé. futamidejű kötvények hozamát teszi elérhetővé. nemzetközi ingatlanpiacok hozamait teszi elérhetővé. elérhetővé. minimumhozamát a befektetési politika garantálja. befektetési politika cél, ill. lehetséges befektetési területei Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, állampapír, vállalati Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, magyar és európai kötvény, jelzáloglevél piac vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, származékos piac vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, származékos piac vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, származékos piac piac, származékos piac ingatlanpiac, származékos piac mérsékelt közepes magas közepes várható hozam betéti kamatokkal versenyképes kötvényhozamokkal versenyképes ingatlanhozamokkal versenyképes kockázatviselés kockázatelutasító kockázatkerülő kockázattűrő kockázatkedvelő kockázattűrő BAMOSZ besorolás likviditási pénzpiaci rövid kötvény hosszú kötvény ingatlanforgalmazó benchmark BUBOR és rövid pénzpiaci eszközök 100% RMAX index EURLIBOR és rövid pénzpiaci eszközök 75% RMAX + 25% CMAX index 100% MAX index 100% BIX index típus nyilvános fajta nyílt végű, értékpapír befektetési alap nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap nyilvántartásba vétel első forgalmazási nap futamidő befektetők köre ISIN kód névérték előállítási mód nettó eszközérték 2007/12/ /12/28ig elért múltbeli hozamok 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év az alap indulásától számított évesített hozam a Felügyelet lajstromozási a Felügyelet lajstromozási a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, számon, , Ft induló tőkével E számon, , EUR induló tőkével , Ft induló tőkével /2004. sz. III/ /2003. sz. határozatában , Ft induló tőkével /2000. sz , Ft induló tőkével /1997. sz. III/ /2005. sz. határozatával /2005. sz. határozatával határozatával augusztus 30án vette szeptember 1én , Ft indulótőkével határozatával május 3án vette nyilvántartásba határozatával június 4én vette nyilvántartásba február 24én vette nyilvántartásba szeptember 21én vette nyilvántartásba nyilvántartásba nyilvántartásba vette 2005/02/28 HU , Ft , Ft az alap által elért hozam az alap által elért hozam 2000/05/11 HU , Ft , Ft a benchmark hozama 2005/09/ /08/31 a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed HU , EUR dematerizált , EUR HU , Ft , Ft HU , Ft 1.85% 1.78% 1.77% 0.95% 3.51% 2.98% 3.46% 1.81% 7.01% 5.91% 7.76% 3.65% 4.78% 7.45% 0.52% 6.20% 6.71% 7.90% 7.21% 8.32% 7.89% 4.28% 7.20% 7.01% 6.46% 7.67% 3.24% 5.53% 7.36% 4.11% 6.11% 7.01% 7.83% 5.44% 5.70% 6.92% 1.70% 5.19% 6.65% 4.57% 6.96% 6.61% 7.54% 6.37% 7.62% 7.43% 8.41% 5.23% 8.80% 8.02% 9.10% 10.68% 11.97% 12.43% 12.53% 13.49% 11.76% 12.63% 6.46% 7.54% 4.83% 3.25% 1.13% 6.08% 7.64% 9.07% 2.60% 6.48% 8.39% 8.86% 11.22% 8.30% 9.47% 1997/06/05 a befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják az alap által elért hozam az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam HU , Ft 2003/09/ , Ft , Ft a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama Az ok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az ok hozamadatai magyar forintban, a CIB Euró Pénzpiaci hozamadatai euróban kerülnek megállapításra, felhívjuk figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az ok által elért eredményt. Az ok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A referenciahozam számításának módja megegyezik a hozamszámítás módjával (éven belül lineáris, éven túl kamatos kamat). A CIB Hozamgarantált Betét és a CIB Euró Pénzpiaci Portfoliójában található eszközöket reprezentáló hivatalos index nem létezik, ezért ezeknek az alapoknak a teljesítményét a megnevezett eszközökhöz érdemes leginkább hasonlítani. A CIB Pénzpiaci benchmarkja: 2007/06/06ot megelőzően: 100%ZMAX index 2007/06/06ot követően: 100%RMAX index 8/66

9 CIB Középeurópai Részvény CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja CIB Indexkövető Részvény CIB Bankszektor Részvény ok ja CIB Nyersanyag ok ja befektetési politika Olyan befektetés, amely globális lefedettséget nyújt a Olyan befektetés, amely elsősorban az európai fejlődő és Olyan befektetés, amely elsősorban a globális fejlett Olyan befektetés, amely világ feltörekvő Olyan befektetés, amely elsősorban az európai fejlődő Olyan befektetés, amely elsősorban a globális bankszektort reprezentáló tőzsdei társaságok fejlett részvénypiacok hozamait teszi elérhetővé. részvénypiacok hozamait teszi elérhetővé. részvénypiacainak hozamait teszi elérhetővé. részvénypiacok hozamait teszi elérhetővé. nyersanyagpiacok hozamait teszi elérhetővé. részvénypiacaira befektetési politika cél, ill. lehetséges befektetési területei Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, bankközi devizapiac, állampapír, Bankközi forintpiac, állampapír, vállalati kötvény, európai vállalati kötvény, európai fejlődő és fejlett vállalati kötvény, európai fejlett részvénypiac, vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, globális vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, globális vállalati kötvény, jelzáloglevél piac, globális fejlődő részvénypiac, jelzáloglevél piac, származékos piac részvénypiacok, jelzáloglevél piac, származékos piac jelzáloglevél piac, származékos piac részvénypiacok, származékos piac részvénypiacok, származékos piac nyersanyagpiac, származékos piac magas várható hozam részvényhozamokkal versenyképes nyersanyaghozamokkal versenyképes kockázatviselés kockázatkedvelő BAMOSZ besorolás részvénytúlsúlyos részvénytúlsúlyos részvénytúlsúlyos tiszta részvény részvénytúlsúlyos egyéb benchmark 80% CETOP20 index + 20% ZMAX index 90% MSCI World index + 10% ZMAX index 90% MSCI EM index + 10% ZMAX index 100% BUX index 90% MSCI World Financials index + 10% ZMAX index 90% DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield TR commodity index) + 10% ZMAX index típus nyilvános fajta nyíltvégű, értékpapír befektetési alap nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap nyíltvégű, indexkövető értékpapír befektetési alap nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap nyilvántartásba vétel a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, a Felügyelet lajstromozási számon, , Ft induló tőkével /2004. sz , Ft induló tőkével /1998. sz , Ft induló tőkével /1999. sz , Ft induló tőkével /2008. sz , Ft induló tőkével /2008. sz , Ft induló tőkével EIII/ /2006. határozatával augusztus 30án vette határozatával május 8án vette nyilvántartásba határozatával április 30án vette nyilvántartásba határozatával március 12én vette nyilvántartásba határozatával október 1én vette nyilvántartásba sz. határozatával június 2án vette nyilvántartásba nyilvántartásba első forgalmazási nap 1998/05/ /05/ /03/ /08/ /10/ /06/12 futamidő befektetők köre a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed a befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják ISIN kód névérték előállítási mód nettó eszközérték 2007/12/28 HU , Ft , Ft HU , Ft , Ft HU , Ft dematerizált 0, Ft HU , Ft , Ft HU , Ft HU , Ft , Ft 2007/12/28ig elért múltbeli hozamok az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama az alap által elért hozam a benchmark hozama 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év % 18.27% 7.87% 18.24% 36.75% 10.93% 22.53% 10.45% 19.26% 39.12% 18.06% 4.31% 4.70% 21.93% 7.47% 7.34% 14.88% 7.98% 9.23% 22.81% 24.98% 3.42% 19.18% 38.88% 7.64% 27.23% 5.60% 19.53% 41.56% 46.40% 24.85% 30.65% 27.17% 29.91% 0.86% 0.00% % 33.75% 2.22% 9.50% 54.75% % 8.95% 15.06% 12.71% 22.61% az alap indulásától számított évesített hozam 8.32% 6.36% 0.48% 1.09% 14.50% 25.98% 14.42% 49.60% Az ok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az ok hozamadatai magyar forintban, a CIB Euró Pénzpiaci hozamadatai euróban kerülnek megállapításra, felhívjuk figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az ok által elért eredményt. Az ok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A benchmark hozamok számításánál alkalmazott adatok forrása: Bloomberg. A referenciahozam számításának módja megegyezik a hozamszámítás módjával (éven belül lineáris, éven túl kamatos kamat). A CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja benchmarkja: 2001/01/01 előtt az alap nem rendelkezett benchmarkkal 2001/01/012007/01/07 között: 100%MSCI Europe index 2007/01/082008/07/08 között: 80%DJEX %Zmax index 2008/07/09ét követően: 90% MSCI World index + 10% ZMAX index A CIB Középeurópai Részvény benchmarkja: 2001/01/01 előtt az alap nem rendelkezett benchmarkkal 2001/01/012004/11/01 között: 70%RAX + 30%Zmax 2004/10/012005/12/31 között: 37.5%BUX %WIG %PX %Zmax index 2006/01/01et követően: 80%CETOP %Zmax index A CIB Kincsem Kötvény benchmarkja: 1997/06/052004/12/31 között: 100%MAX Composite index 2004/12/31et követően: 100%MAX index 9/66

10 1.2. Kockázatok Gazdasági kockázat Az adott ország inflációjának emelkedése közvetlen negatív hatással lehet az ok portfolióját képező értékpapírok árfolyamára. Ez a hatás lehet olyan mértékű, hogy az ok teljesítménye egyes időszakokban az infláció szintje alatt maradhat, ami negatív reálhozamot eredményezhet. Az ország egyéb makrogazdasági mutatóinak (költségvetési hiány, külkereskedelmi mérleg egyenlege, GDP növekedési üteme, deviza árfolyama) kedvezőtlen irányú változása szintén negatív hatással lehet az ok portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A gazdaságpolitikában bekövetkező változások a gazdasági mutatók azonnali változatlansága mellett is érinthetik kedvezőtlenül a tőkepiacokat és azon keresztül az ok tulajdonában lévő instrumentumok árfolyamát. Likviditási kockázat Az értékpapír és nyersanyagpiacokon kialakulhat olyan kedvezőtlen környezet, amelyben nagymértékben csökkenhet a Befektetők érdeklődése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú piacokon nehezebbé válik az ok portfoliójában lévő eszközök értékesítése, ami kedvezőtlenebb eladási árakat eredményezhet. A CIB Ingatlan ok ja Saját tőkéjét ingatlan alapok befektetési jegyeibe is befekteti, ezáltal az alapra közvetetten fennállnak az ingatlan alapokra jellemző kockázatok. Mivel az ingatlanalapok portfóliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőkekivonásnál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A tőkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetőknek, egyrészt a feltételezhetően nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentős állománynövekedése miatt. Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat Az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség állhat be, és a kibocsátó nem tudja teljesíteni kamatfizetési és visszafizetési kötelezettségét. Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata Amennyiben az ok betétlekötéseit fogadó hitelintézet fizetésképtelenné válik, részben vagy egészben nem, vagy nem megfelelő időben teljesíti fizetési kötelezettségét, ez hátrányosan befolyásolhatja az ok befektetéseit, fokozottan érvényes ez a CIB Hozamgarantált Betét esetében. A CIB Hozamgarantált Betét által nyújtott garanciákhoz kapcsolódó kockázat Az alap által vállalt tőke és hozamgaranciát az alap befektetési politikája biztosítja, amely ígéreten felül a befektetett tőke és minimumhozam megfizetését harmadik személy nem garantálja. Határidős ügyletek kockázata A kockázatfedezeti célból megkötött az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget mutathat. Devizaárfolyam kockázat A forint erősödése (felértékelődése) negatívan hat az ok devizában denominált befektetési eszközeinek forintban kifejezett árfolyamára. Részvénypiaci kockázat A részvények árfolyama nemcsak a kedvezőtlen makrogazdasági, tőkepiaci események, hanem egyedi vállalati események hatására is jelentősen csökkenhet, így az ok Befektetőit közvetetten veszteség érheti. Ingatlanpiaci kockázat A CIB Ingatlan ok ja Saját tőkéjét ingatlan alapok befektetési jegyeibe is befekteti, ezáltal az alapra közvetetten fennállnak az ingatlan alapokra jellemző kockázatok. Az ingatlanalapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredő kockázatoknak. A portfólió értékét alapvetően befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik devizakockázat is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzően euróban számítják, a befektetők viszont forintban várnak megtérülést. Befolyásoló tényező lehet továbbá a portfólióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon. Kockázatot jelent, hogy az ingatlanalapok jövedelmezőségét az alapok hozamának alakulása jelenti, melyet befolyásolhat az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendő költségek, díjak, és azok elszámolása. Az ingatlanalapokban lévő ingatlanok értékeléséből fakadó kockázatot jelent, hogy az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentősen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. Nyersanyagpiaci kockázat A nyersanyagok ára nem csak a kedvezőtlen makrogazdasági, felhasználó iparági, kitermelési, tőkepiaci események, hanem különböző természeti, időjárási folyamatok hatására is jelentősen csökkenhet, így az Befektetőit közvetetten veszteség érheti. Adókockázat A befektetési jegyekre, befektetési alapokra vonatkozó adózási szabályok a jövőben további kedvezőtlen irányban is változhatnak. Árazási kockázat Az értékpapír és nyersanyagpiacokon kialakulhat olyan kedvezőtlen gazdasági környezet, amelyben nagymértékben csökkenhet a Befektetők érdeklődése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú piacokon az értékpapírok ára jelentősen eshet, mely negatív hatással lehet az ok árfolyamára. A CIB Ingatlan ok ja Saját tőkéjét ingatlan alapok befektetési jegyeibe is befekteti, ezáltal az alapra közvetetten fennállnak az ingatlan alapokra jellemző kockázatok. Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és időigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelők az ingatlanalapokba rövid idő alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelő befektetési lehetőséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi kockázatok optimalizálása miatt is hosszadalmas folyamat. Így előfordulhat, hogy a befektető befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van. Forgalmazás felfüggesztésének kockázata 10/66

11 Az ok forgalmazását az kezelő a Tpt.ben meghatározott esetekben felfüggesztheti, mely esetben annak újraindításáig a Befektetők nem juthatnak hozzá befektetéseinek ellenértékéhez. Befektetési jegyek forgalmazása (Csak a CIB Konvergencia Kötvény ra, a CIB Kincsem Kötvény ra, a CIB Középeurópai Részvény ra, a CIB Fejlett Részvénypiaci ok jára, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok jára, a CIB Indexkövető Részvény ra, a CIB Bankszektor Részvény ok jára és a CIB Nyersanyag ok jára vonatkozik!) Mivel a Befektetési jegyek árfolyamát az kezelő T+1 napon állapítja meg, a T napi forgalmazási árfolyam utólag válik ismertté a megbízást T napon adó Befektetők előtt. (Részletesen lásd: Kezelési Szabályzat 3.4 pont.) Befektetési kockázat Az kezelő a törvényi szabályozás figyelembevételével saját belátása szerint állítja össze az ok portfolióját. Annak ellenére, hogy az kezelő minden befektetési döntés előtt részletes elemzést hajt végre, nincs garancia arra, hogy a piaci folyamatok az kezelő várakozásainak megfelelően alakulnak, így arra sem, hogy az nem szenved el árfolyamveszteséget. A portfolióban található befektetési alapokból származó kockázat Az portfoliójában található befektetési alapokra vonatkozó kockázatok (így pl. az ingatlanpiac általános kockázata, az ingatlanok hasznosításának, értékesítésének, értékelésének kockázata, vagy a nyersanyagpiac általános kockázata, a nyersanyagok kitermelésének, felhasználásának, értékesítésének, értékelésének kockázata stb.) érinthetik az ot is, illetve ezen alapok befektetési politikájának megváltozása hatással lehet az ra. Az ok megszűnésének kockázata Adott ot az kezelő köteles megszüntetni, amennyiben annak Saját tőkéje 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a 20 millió forintot. 11/66

12 1.3. Adózás A jelen fejezetnek nem célja a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalása, teljesnek csak a Tájékoztató kiadásának időpontjában alkalmazandó hatályos jogszabályokra való hivatkozás tekinthető Az ok adózása Az oknak az eredményük tekintetében nincs adófizetési kötelezettsége (a helyi adókról szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit kivéve). Az ok külföldi befektetésein keletkező jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ebben az esetben az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg (ha ez utóbbi létezik) Devizabelföldi magánszemélyek adózása Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után forrásadót kell fizetni. Az adó alapja a visszaváltási/eladási ár és az igazolt vételár különbsége, amely kamatnak minősül. Az Szja alkalmazásában a kamat adókulcsa a Tájékoztató jóváhagyásának időpontjában 20% Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása Esetükben nincs árfolyamnyereségadó, a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség a társasági adóalap része. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint (a társasági adóról, az osztalékadóról és a szolidaritási adóról szóló törvények) kell az adót megfizetni Devizakülföldiek adózása Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a saját döntése alapján vagy a hazai vagy saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre ugyanúgy a devizabelföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak Hozamfizetés Az ok a befektetéseiken elért nyereséget folyamatosan újra befektetik, hozamot külön nem fizetnek. A Befektetők a Befektetési jegyek hozamához azok egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá Tőke és hozamgarancia Az ok Saját tőkéjük megóvására, és minimum hozam fizetésére nem tesznek ígéretet. A CIB Hozamgarantált Betét a Befektetők számára, a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a befektetési politika által biztosított tőkegaranciát és minimum hozamra szóló hozamgaranciát nyújt. Az kezelő az alap Saját tőkét úgy fekteti látra szóló és lekötött betétekbe, hogy az biztosítani tudja, az alap minden hónap elején az alapban meglévő aktuális Saját tőkére vonatkozóan garantált tőkén felül, minimum hozamot nyújtson. Az kezelő minden hónap első befektetési jegy forgalmazási napján az aktuális pénzpiaci folyamatok függvényében egy naptári hónapra szóló minimum hozamszintet állapít meg. A tőke és hozamgarancia érvényességének feltétele: (1.) A Befektető a Befektetési jegyet a jelen Tájékoztatójában megjelölt forgalmazási helyek valamelyikén forgalomba hozatal keretében vásárolta. (2.) A Befektetési jegy a Befektető értékpapírszámláján megszakítás nélkül volt nyilván tartva attól a naptól, amikor a garantált minimum hozam meghirdetésre került addig a napig, amely a meghirdetett időszak utolsó napját jelenti. 12/66

13 2. AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI 2.1. A Befektetők lehetséges köre A Befektetési jegyek vásárlói a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint devizabelföldi és devizakülföldi természetes, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek A Befektetési jegyek fajtája, típusa Az kezelő az egyes ok nevében a Befektető számára, onként egy sorozatban, határozatlan időre, bármikor visszaváltható, egyenként 1, Ft, illetve a CIB Euró Pénzpiaci esetében 0,01, EUR névértékű, nyilvános, névre szóló Befektetési jegyet bocsát ki A Befektetési jegyek előállítása, nyilvántartása A Befektetési jegyek előállítása dematerializált formában történik, nem kerülnek kinyomtatásra. Amennyiben az ok Befektetési jegyeinek jegyzése sikeres volt és a Felügyelet az ot nyilvántartásba vette, az kezelő utasítása alapján a KELER Zrt. keletkezteti. A nyilvántartásba vételt követően az kezelő haladéktalanul értesíti a KELER Zrt.t a Befektetők Számlavezetőinek személyéről és a Számlavezetők központi értékpapírszámláin jóváírandó értékpapír darabszámról. A KELER Zrt. az értesítés alapján a Befektetési jegyeket a Számlavezetők értékpapírszámláin haladéktalanul jóváírja. A Számlavezetők ezt követően egyenként jóváírják a Befektetők számláin a lejegyzett mennyiségű Befektetési jegyeket, amelyek tulajdonjogát a Számlavezető által kiállított számlakivonat igazolja. A Befektető értékpapírszámláján végrehajtott műveletről a Számlavezető számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a Befektetőnek. A Számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a Befektető kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 13/66

14 3. A FORGALOMBA HOZATAL SZEREPLŐI 3.1. Az kezelő bemutatása Általános adatok Cégnév CIB Befektetési kezelő Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u Levelezési cím: H1027 Budapest, Medve utca 414. ításának időpontja: A cégbejegyzés helye: A cégbejegyzés ideje: április 3. Tevékenységi köre: Cégbírósági végzés száma: Cg Működésének időtartama: Üzleti éve: Tulajdonosai: december 31. (jogelődje a CIB Befektetési kezelő Kft., alapítva április 1én) Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapírügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Üzletviteli tanácsadás a társaság határozatlan időre alakult megegyezik a naptári évvel 94,975%ban a CIB Bank Zrt. 5,025%ban a CIB Reál Zrt. Megjegyzés: a szavazati arányok megegyeznek a tulajdoni arányokkal. tőke: Ft (2008. május 31.) Felügyeleti engedélye: III/ /2002 sz. határozat (2002. október 25.) Alkalmazottainak száma: 20 fő (2008. május 31.) Az kezelő szervezeti felépítése úgy került kialakításra, hogy elkülönített szervezeti egységek foglalkoznak a portfoliók kezelésével, az értékesítés és marketing tevékenységgel, valamint a back office teendők ellátásával. Mindegyik szervezeti egység az kezelő vezérigazgatójának jelent Vezető tisztségviselők Igazgatóság: Vargáné Konyáry Hedda, az Igazgatóság elnöke 1986ban szerezte okleveles gépészmérnök diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1989ben, szintén a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Társadalomtudományi Karon mérnöktanári diplomát kapott. 1993ban az ELTE Természettudományi Karán középiskolai matematika tanár oklevelet szerzett. 2001ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, Posztgraduális Karon, Bankmenedzser szakon. Tőzsdei szakvizsgával rendelkezik. 1995től dolgozik a CIB Banknál, kezdetben a Bank Lakossági Központjában, majd 1999től az akkor megalakuló Private Banking Osztály vezetésével bízták meg. Dr. Cseh György, az Igazgatóság tagja, Vezérigazgató 1992ben végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1998ban jogász diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2000ben diplomát szerezett az EFFAS (European Federation for Financial Analyst Societies) Nemzetközi Befektetéselemzői kurzusán. Tőzsdei szakvizsgával, opciós szakvizsgával és befektetéskezelői szakvizsgával rendelkezik. 1996tól 1998ig a Ford Motor Company / Ford Credit régió igazgatója. 1998tól 2001ig a Budapest kezelő Zrt. vezérigazgatóhelyettese. 2001től a CIB Értékpapír Zrt. vagyonkezelési üzletágának vezetője, márciusától pedig a CIB Befektetési kezelő Zrt. vezérigazgatója. Kállai Zoltán, az Igazgatóság tagja 1995ben végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és vezetésszervezés szakain. 2002ben diplomát szerzett az EFFAS (European Federation for Financial Analyst Societies) Nemzetközi Befektetéselemzői kurzusán. 1995től 1996ig auditor az Arthur Andersen Kft.nél. 1996tól a CIB Bank Zrt. munkatársa, ahol 1998tól 2001 májusáig a Piaci Kockázatkezelési Osztályvezetője, 2001 májusától a Kockázatkezelési Főosztályon főosztályvezetőhelyettes. Komm Tibor, az Igazgatóság tagja 1994ben diplomát szerzett a Budapesti Üzleti Akadémián, majd 1997ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola PénzügyPénzintézet szakán, mint közgazdász. Ezt követően elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogiszakokleveles közgazdász képzését. 2003ban teljesítette a Nemzetközi Bankárképző Intézet Vagyon,, Portfolió (VAP) tanfolyamának vizsgakötelezettségeit. Tőzsdei szakvizsgával 14/66

15 rendelkezik. 1997ben a Winterthur Nyugdíjpénztárnál, majd a Magyar Cetelem Bank pénzügyi osztályán helyezkedett el, júniusától a CIB Értékpapír Rt. vagyonkezelője, novemberétől a CIB Befektetési kezelő Zrt. munkatársa szeptembertől Értékesítési és Marketing Igazgató, 2004től Értékesítési és Üzletfejlesztési Igazgató, 2007től az Igazgatóság tagja. Felügyelő Bizottság: Winand Ágnes, Felügyelő Bizottsági tag 1978ban végzett a Marx Károly Közgazdaság Tudomány Egyetem pénzügyszakán, ahol közgazdasági diplomát szerzett. Regisztrált könyvelő. 1978tól az OTP központi Devizaosztályán dolgozott, a szakterülethez tartozó szabályozási és ellenőrzési feladatokat látott el. 1985ban lépett be a CIB Bankba, azóta számviteli munkaterületen dolgozik. 1992től a CIB leányvállaltánál a KHBnál látott el komplex számviteli feladatokat,majd a beolvadás után, újra a CIB Bank dolgozója.1993tól számviteli osztályvezető, 1998tól főosztályvezetőhelyettes,2006tól főosztályvezető beosztásban látja el feladatát. A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke. Felügyelő bizottsági tag még a CIB Csoporthoz tartozó CIB Service Zrt.nél valamint a CIB Reál Az kezelő által kezelt más ok Kérjük, tekintse meg a Tájékoztató 5. számú mellékletét Az kezelő feladata (1) az kezelő az ok működtetése során a tőle elvárható gondossággal, a Befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni. (2) meghatározza az ok működésének feltételeit és részletes befektetési politikáját; (3) kialakítja az ok portfolióját és megvalósítja az ok befektetési politikáját; (4) elkészíti és a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően módosítja az ok Kezelési szabályzatát, valamint Tájékoztatóját; (5) előkészíti és megköti a forgalmazói, letétkezelői és könyvvizsgálói szerződéseket; Az kezelő gazdálkodásának fontosabb adatai A teljes magyarországi befektetési alappiachoz hasonló trendnek megfelelően mozgott az okban lévő vagyon is és a kezdeti állománycsökkenést követően összességében a év során 81 milliárd forintról 127,5 milliárd forintra nőtt a 20 nyilvános befektetési alapból álló CIB Befektetési alapcsaládban lévő kezelt vagyon. Az kezelő árbevétele a évi 834,3 millió Fthoz képest 2006ban 1,414 milliárd Ftra emelkedett, ez a dinamikus növekedés abból adódott, hogy a befektetési alapokban kezelt átlagos vagyon és ennek megfelelően az alapkezelési díjbevétel is jelentősen nőtt a évi szinthez képest. A kimagasló árbevételnek köszönhetően az kezelő a üzleti évben 1,8 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett a évi 392 millió Ft adózott eredményhez képest 820,6 millió forint adózott eredményt ért el. Az 2005., 2006., év mérlegeinek, eredménykimutatásainak összehasonlító adatai: Kérjük, tekintse meg a Tájékoztató 7. számú mellékletét. A piaci helyzet bemutatása: Zrt.nél. Faragó Attila, Felügyelő Bizottsági tag 2000ben diplomát szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola PénzügyPénzintézet szakán, mint közgazdász, nemzetközi könyvvizsgálói képesítéssel (Assosiation of Chartered Certified Accountant) rendelkezik. 2006ban értékpapír jogi vizsgát szerzett. 2000ben a KPMG Hungária Kft. munkatársaként helyezkedett el, 2004 júniusától a CIB Bank munkatársa, márciusától a Belső ellenőri osztály vezetője áprilisától a CIB Befektetési kezelő Zrt. Felügyelő bizottsági tagja. Dr. Nádházy Tamás, Felügyelő Bizottsági elnök 1999ben szerzett diplomát az ELTE jogi karán, majd 2001ben közgazdászi diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán. Ezt követően 2003ben adótanácsadói képesítést szerzett, 2004ben jogi szakvizsgát tett. 1999ben az Egészségügyi Minisztérium jogi főosztályán helyezkedett el, majd ezt követően az APEH Központi Hivatalának Jogi Főosztályán dolgozott. 2001től az Ernst & Young Adóosztályán volt adótancsadó óta a CIB Bank Zrt. jogi igazgatóságának munkatársa, korábban adójogászként dolgozott, jelenleg a CIB Bank Compliance főosztályát vezeti. (6) beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket; (7) biztosítja az ok folyamatos működését; (8) a jogszabályokban előírt havi portfolió, féléves és éves jelentéseket készít; (9) teljesíti az okkal kapcsolatos jelentési és információszolgáltatási kötelezettségeket; (10) kialakítja az ok megfelelő nyilvántartási és számviteli rendjét; (11) ellátja az okkal kapcsolatos ügyviteli és kapcsolattartási teendőket, továbbá minden olyan feladatot, amelyet jogszabály számára előír. A év végén a BAMOSZ tagjai által kezelt alapok összvagyona milliárd forint volt, amely a év végi szinthez képest 24,4 %os növekedést jelent. A teljes év során 94 új alap indult, míg a 10 alap megszűnt évben a nettó értékesítés meghaladja a 400 milliárd forintot. Az alapok teljesítménye az egész évet tekintve hozzávetőleg 200 milliárd forintot jelentett a befektetőknek. Összességében december 31én a BAMOSZ tagjai 321 alapot kezeltek (ebből 135 értékpapíralap, 124 garantált vagy származtatott alap, 24 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt), ezek jelentős része nyilvános nyíltvégű (162 értékpapíralap, 21 garantált, 14 származtatott és 19 ingatlanalap), a speciális alapok döntően zártvégűek (89 garantált alap és 2 ingatlanalap) míg a zártkörű alapok száma 11. Az kezelő a hazai alapkezelők között a 6. helyet foglalja el a befektetési alapokban kezelt vagyon alapján, amely kb. 5,5 %os piaci részesedést jelent Egyéb információk A Tájékoztató legutolsó módosításának felügyeleti jóváhagyását megelőző 3 évben az kezelő nem állt csőd, illetve felszámolási eljárás alatt, továbbá a Tájékoztató elfogadásakor az kezelővel szemben nincs folyamatban peres eljárás, illetőleg az kezelő nem indított harmadik személlyel szemben peres eljárást. 15/66

16 3.2. A Letétkezelő bemutatása Általános adatok Cégnév CIB Bank Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u Levelezési cím: H1027 Budapest, Medve utca 414. ításának időpontja: november 9. A cégbejegyzés helye: A cégbejegyzés ideje: november 19. Tevékenységi köre: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest Egyéb monetáris közvetítés Pénzügyi lízing Cégbírósági végzés száma: Cg Működésének időtartama: Üzleti éve: Tulajdonosai: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapírügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Üzletviteli tanácsadás a társaság határozatlan időre alakult megegyezik a naptári évvel 85,8025% Intesa Holding International S.A.; 14,1976% Dolgozói részvényesek tőke: ,Ft (2006. december 31.) Felügyeleti engedélye: III/ / /1997/F Alkalmazottainak száma: 2387 fő (2006. december 31.) Vezető tisztségviselők Igazgatóság: Dr. Surányi György. az Igazgatóság elnöke Surányi György a Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy szakán végzett 1977ben, majd ugyanitt doktori címet szerzett 1979ben. Tudományos és szakmai munkássága alapján 1986ban a Magyar Tudományos Akadémián Ph.D. fokozatot, 1996ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen nagydoktori címet (Dr. Habil) kapott. Szakmai pályafutását a Pénzügykutató Intézetben kezdte, majd ben a Világbank washingtoni központjában konzulensként dolgozott. A 80as évek végén a Miniszterelnök helyettesének tanácsadója, ezt követően, államtitkári rangban az Országos Tervhivatal elnökhelyettese volt. Két ízben, 1990 és 1991 között, majd 1995től március végéig volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Surányi György 1992 és 1995 között a CIB Bank Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja volt május 4étől kezdődően az Gruppo Banca Intesa olasz bankcsoport Középeurópai regionális igazgatója, a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának tagja és egyben elnöke. Giovanni Boccolini, Igazgatósági tag Giovanni Boccolini a Római Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, pályafutását kutatóként kezdte ben gazdaság és menedzsment szakon szerzett master fokozatot. Ezt követően a Banque Société Generale párizsi és milánói irodájában rendszerszervezési területen dolgozott. 1985től a Barclays Bank Menedzsment Információs Rendszer osztályát vezette, a következő évtől az Amboveneto Csoporthoz tartozó vállalat informatikai vezetője, majd az Itaservice ügyvezető igazgatóhelyettese, utóbb ügyvezető igazgatója volt. 1995ben csatlakozott a Banco Ambrosiano Venetohoz, ahol a Szervezés és Rendszerek Igazgatóság vezetőjévé nevezték ki júniusától 2001 májusáig a Banca Carime, majd az IntesaBci Italia Sim (később Banca Primavera) ügyvezető igazgatója volt augusztusában került kinevezésre az IntesaBci (jelenleg Banca Intesa) Banki Hálózati Igazgatóságának vezetőjévé. Jelenleg a Külföldi Bankok Igazgatóságának vezetője. Paolo Grandi, Igazgatósági tag Paolo Grandi 1978ban politikai tudományokból szerezte diplomáját, a 1982től 2000ig terjedő időszakban a Mediocredito Lombardo hitelintézet nemzetközi hálózatában töltött be különböző beosztásokat. 2000ben lépett be a Banca Intesahoz, közötti időszakban a Private Equity Department helyettes vezetője. 2002től a Nemzetközi Leányvállalatok Osztályának vezetője. Paolo Grandi 2005től tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának. Giovanni Bussu, Igazgatósági tag Giovanni Bussu Sienai Egyetem Közgazdaságtudományi karán folytatott tanulmányait követően a New Yorki egyetemen szerzett közgazdász Ph.D. végzettséget és 1991 között a Banca d'america e d'italia alkalmazásban állt, ahol különböző pozíciókat töltött be közötti időszakban a Deutsche Banknál előbb Olasz adósság tranzakciók felelőse, majd vállalatcsoport ügyfélfelelős menedzser. 1998ban lépett be a Banca Intesahoz, ahol a Frankfurt am Main fiók vezérigazgatója volt 2001ig. 2001ben és 2002ben a Nagyvállalati (Európa és Ázsia) osztály vezetője, 2004től a külföldi fiókok, pénzintézetek és leányvállalatok hitelezési vezetője között a Bankhaus Loebbecke & CO Berlin Felügyelő bizottságának elnöke. Giovanni Bussu 2005től tagja a CIB Bank Zrt. Igazgatóságának. Massimo Pierdicchi, Igazgatósági tag 16/66

17 Massimo Pierdicchi a Sienai Egyetem bölcsészkarán folytatott tanulmányait követően a Boccoli Egyetemen (Milánó) szerzett MBA diplomát. 1980tól a Banca Commerciale Italiananál töltött be különböző pozíciókat: között a központi tervezés és ellenőrzés területén, 1990től a nemzetközi területen, majd 1993tól a BCI Londonnál. Ezt követően, 1994től menedzseri pozíciót tölt be a BCI külföldi érdekeltségeivel kapcsolatos feladatokat ellátó központi egységében. Massimo Pierdicchi januárjától a CIB Bank Zrt. Felügyelő bizottságának tagja volt, majd május 22én a CIB Bank Zrt. igazgatósági tagjává választották. Dr. Török László, Vezérigazgató Török László a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1981ben, majd egyetemi doktori címet 1994ben. Szakmai pályafutását a Központi Statisztikai Hivatalban kezdte, majd 1983tól a Pénzügyminisztériumban, előbb a Nemzetközi pénzügyek főosztályának munkatársaként, utóbb a miniszterhelyettes szakmai titkáraként dolgozott ben a Magyar Bankszövetség vezető közgazdásza volt, amelyet követően, 1990től a Magyar Nemzeti Bankban az elnök szakmai titkára volt, majd a Bankfőosztály főosztályvezetőhelyettesi posztját töltötte be. Az 1992től 1995ig terjedő időszakban az OTP Bank Zrt. vezérigazgatóhelyettese volt, felügyelete alá tartoztak a stratégiai, az üzletpolitikai, a kontrolling és a marketing területek között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként dolgozott, irányítása alá tartozott a készpénz nélküli fizetési rendszerek, a készpénzkibocsátás, a készpénzforgalom szabályozása (emisszió), felügyelte a területi hálózatot. Tagja volt az MNB Igazgatóságának. A CIB Bank Zrt.hez 2001ben csatlakozott, mint az Igazgatóság elnökének, az IntesaBci regionális igazgatójának tanácsadója. Török László április 1je óta a CIB Bank Zrt. Felügyelő bizottságának tagja (elnöke) és április 1től a CIB Bank Zrt. vezérigazgatója. Bertalan Imre, Első vezérigazgató helyettes Bertalan Imre a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1990ben. Szakmai pályafutását a Budapesti Értéktőzsdén kezdte, majd 1990 és 1992 között a Lupis Brókerház Zrt. értékpapír kereskedője, között a Budapest Bank Zrt. Befektetési Igazgatóságának ügyvezető igazgatóhelyetteseként dolgozott, ezt követően a Stratégiai Tervezési Igazgatóság ügyvezető igazgatói pozícióját töltötte be. Az 1992től 1995ig a Budapesti Értéktőzsde Tanácsának tagja a GE Capital Stamford (USA) pályafutásának következő állomása, majd 1998ban a Budapest Bank Zrt. Vállalati Igazgatóságán ügyvezető igazgató között az Euroleasing Kft.nél előbb elnöki tanácsadó majd ügyvezető igazgató. A CIB Bank Zrt.hez 2002ben csatlakozott, mint a Stratégiai Tervezési és Kockázatkezelési Igazgatóság ügyvezető igazgatója április 1től a CIB Bank Zrt. vezérigazgató helyettese. Felügyelő Bizottság: Norbert Becker, a Felügyelő Bizottság tagja Norbert Becker Luxemburgban, Belgiumban, Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban végezte tanulmányait, Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut egyetemen doktori tudományos fokozatot szerzett. 1974ben indult szakmai pályafutását 1978ig Banking Control Commission alkalmazásában Bank Examiner minőségben kezdte, 1979től 1999ig az Arthur Andersennél Country Managing Partner minőségben folytatta, majd között Area Managing Partner Central Asia, Central Eastern Europe and Middle East, az European Operating Committee tagja ben az Arthur Andersen Processes, Technology and Infrastructure Global Managing Partnere között az Ernst & Young Global Finance & Infrastructure alkalmazásában Chief Financial Officer, Global Managing Partner, Member of the Global Executive Board. 2004ben a Atoz Tax Advisers elnöke. 2005től a CIB Bank Zrt. Felügyelő bizottságának tagja. Fanin Daniele, a Felügyelő Bizottság tagja Fanin Daniele a Padovai Egyetem között előbb ügyvédi majd a politikai tudományokból szerezett diplomát és 1991 között előbb jogászként, majd különböző banki területeken szerzett gyakorlatot ben csatlakozott a Banca Intesahoz, ahol 1995ig banki és vállalati hitelkezeléssel foglalkozott, között az Abu Dhabi Banca Intesa Branch regionális kapcsolatokért felelős vezetője. 2003tól a CIB Bank Zrt. Csoportkoordinációs és Nemzetközi Üzletfejlesztési Főosztály ügyvezető igazgatója. 2005től a CIB Bank Zrt. Felügyelő bizottságának tagja. Antonietta Guidali, a Felügyelő Bizottság tagja Antonietta Guidali könyvelési főiskolai tanulmányait követően, 1972ben került alkalmazásra a Banca Commerciale Italiananál (jelenleg Banca Intesa). 1993tól a BCI Londoni Fiókjánál, 1994től a közép és keleteurópai piacok felelőseként a központban, a Nemzetközi osztályon folytatta szakmai pályafutását áprilisa óta a CIB Bank Zrt. felügyelő bizottságának tagja. Paolo Ciancio, a Felügyelő Bizottság tagja Paolo Ciancio tanulmányait Belgiumban végezte, a brüsszeli Közgazdasági Főiskolán szerzett diplomát 1979ben. 1980ban lépett be munkatársként a Banca Commerciale Italiana S.p.A.hoz. Pályafutása első nyolc évében a BCI 17 olaszországi kirendeltségén szerzett szakmai gyakorlatot, majd egy évig a torontói leánybanknál, a Banca Commerciale of Canadanál dolgozott. 1989ben a milánói központba került, ahol a Külföldi osztályon, majd 1990ben a barcelonai kirendeltségen töltött be vezető pozíciót októbere óta ismét a milánói központban dolgozik, a Külföldi Bankok Divízió Középeurópai osztályán. Paolo Ciancio március 30tól tagja a CIB Bank Zrt. felügyelő bizottságának. Wéber Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja Wéber Andrea a Külkereskedelmi Főiskolán végzett 1983ban, majd 1989ben közgazdász diplomát szerzett óta megszakítás nélkül a CIB Bank Zrt. munkatársa. Több fontos pozíció betöltése után előbb a CIB Bank Zrt. vállalatfinanszírozási terület, majd 1998tól a pénzforgalmi és hitelkezelési főcsoport ügyvezető igazgatóhelyettesévé nevezték ki. Wéber Andrea április 17. óta a CIB Bank Zrt. Felügyelő bizottságának tagja A Letétkezelő gazdálkodásának fontosabb adatai A 2005., 2006., év mérlegeinek, eredménykimutatásainak összehasonlító adatai: Kérjük, tekintse meg a Tájékoztató 8. számú mellékletét A Letétkezelő feladata jegyre jutó nettó eszközértékét; (2) (1) meghatározza az ok összesített és az egy gondoskodik az ok összesített és 17/66

18 egy jegyre jutó Nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a Befektetők részére történő közléséről; (3) ellenőrzi, hogy az kezelő megfelele a jogszabályokban és a Kezelési szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; (4) biztosítja, hogy az ok eszközeit érintő ügyletekből, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az okhoz kerüljön; (5) tevékenysége során a jogszabályokban, a Kezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az ok Saját tőkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelő köteles írásban értesíteni az kezelőt, valamint a Felügyeletet; (6) a Letétkezelő a Tpt.ben foglalt kötelezettségeinek nemteljesítéséből adódó károkért felel, az ettől eltérő kitétel semmis; (7) az ok tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a Letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni; köteles visszautasítani az kezelő által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, ill. a Kezelési szabályzattal, és az kezelőt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az kezelő nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és a Kezelési szabályzatnak megfelelő állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. (8) A Letétkezelőnek adott megbízás felmondását és új letétkezelő megbízását a Felügyelet hagyja jóvá Egyéb információk A Tájékoztató legutolsó módosításának felügyeleti jóváhagyását megelőző 3 évben a Letétkezelő nem állt csőd, illetve felszámolási eljárás alatt. 18/66

19 3.3. A Forgalmazó bemutatása A Forgalmazó személye, általános adatai, vezető tisztségviselői, gazdálkodásának adatai megegyeznek a Letétkezelő személyével, általános adataival, vezető tisztségviselőivel, gazdálkodásának adataival. A Befektetési jegyek forgalmazása a vezető forgalmazó székhelyén és a felügyeleti engedéllyel rendelkező fiókjaiban a forgalmazó Üzletszabályzatában meghatározott időpontokban lehetséges. A Befektetési jegyek forgalmazása a Forgalmazó elektronikus csatornáin keresztül is lehetséges a Forgalmazó Üzletszabályzatában meghatározott módon és időben. A Forgalmazó fiókjait a Tájékoztató 8. számú melléklete tartalmazza. A Forgalmazó a Befektetési jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. Ebben az esetben a Forgalmazó az ügynök tevékenységéért a Befektetők felé, mint sajátjáért felel. Értékesítési helyek (a forgalmazási konzorcium részeként) név Equilor Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. székhely CIB Hozamgarantált Betét CIB Pénzpiaci CIB Euró Pénzpiaci CIB Konvergencia Kötvény CIB Kincsem Kötvény CIB Ingatlan ok ja CIB Középeurópai Részvény CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja CIB Indexkövető Részvény CIB Nyersanyag ok ja 3.4. A Könyvvizsgáló bemutatása A könyvvizsgáló adatai 1023 Budapest, Montevideó u Budapest, Alkotás u. 50. ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdő u cégjegyzékszám telefon A Könyvvizsgáló (CIB Hozamgarantált Betét ): neve: Ispánovity Mártonné (Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1. A Könyvvizsgáló (CIB Euró Pénzpiaci ): neve: Barabás Csaba (Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/B. VIII/3 A Könyvvizsgáló (CIB Ingatlan ok ja): neve: Szilágyi Judit (Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4 A Könyvvizsgáló (CIB Pénzpiaci, CIB Kincsem Kötvény, CIB Középeurópai Részvény, CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja): neve: Pótz Nagy Lászlóné kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1163 Budapest, Szolnoki út 14/A. A Könyvvizsgáló (CIB Konvergencia Kötvény, CIB Indexkövető Részvény ): neve: Mészáros Péter (Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4. A Könyvvizsgáló (CIB Nyersanyag ok ja): neve: Fekete Imréné (FK KONTROLL Vezetési Tanácsadó Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1124 Budapest, Vércse u. 2/D. A Könyvvizsgáló (CIB Feltörekvő Részvénypiaci ok ja): neve: Dömötörfy József (KARANTA Könyvszakértő, Adó és Racionalizálási Tanácsadó Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni út 2/c. A Könyvvizsgáló (CIB Bankszektor Részvény ok ja): neve: Sulyok Krisztina (Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) kamarai igazolvány száma: MKVK székhelye: 1214 Budapest, Technikus u /66

20 3.4.2 A könyvvizsgálóval szembeni követelmények Az kezelő csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló részére adhat megbízást, aki teljesíti az alábbi feltételeket: nem rendelkezik az kezelőben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal; nincs az kezelővel szemben fennálló tartozása; az kezelő és annak befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa a könyvvizsgáló társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik A könyvvizsgáló feladata az éves beszámolójának ellenőrzése; a Kezelési szabályzatban foglalt előírások kezelő általi betartásának ellenőrzése. 20/66

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP CIB KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL AKTÍV Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 3 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 4 TŐKEGARANTÁLT

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 3 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 4 TŐKEGARANTÁLT

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés június 30. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB DOLLÁR PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2008. június 30. 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dollár Profitmix

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

A Raiffeisen Ingatlan Alap

A Raiffeisen Ingatlan Alap A Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának egységes szerkezetbe foglalt Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvános forgalombahozatali

Részletesebben