JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről január

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 655 Vizsgálat-azonosító szám: V0081 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné főcsoportfőnök-helyettes Az összefoglaló jelentést készítette: Balázs Andrásné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Pásztor Katalin számvevő tanácsos Robák Ferencné számvevő Sas Imréné számvevő tanácsadó Solymár Ágnes számvevő tanácsos Szappanos Júlia számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatások felhasználásának vizsgálatáról Jelentés a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, működtetésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Gandhi Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről sorszáma 80 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a médiatörvény végrehajtásának pénzügyi - gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és kapcsolódó ellenőrzés keretében a Magyar Televízió Rt. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak juttatott állami eszközök felhasználásának és működtetésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a sportcélú közalapítványok működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A MAZSÖK működése Kuratórium SZMSZ A képviseleti jog szabályozása Közalapítványi iroda Belső ellenőrzési rendszer, külső ellenőrzések Felügyelő Bizottság Gazdálkodás, könyvvezetés Belső szabályzatok Éves költségvetések Számviteli nyilvántartás és beszámolás Bevételek, költségek, működési költségek Vagyongazdálkodás Induló vagyon Az induló vagyonba tartozó ingatlanok Az induló vagyonba tartozó muzeális értéktárgyak A vagyongyarapításra tett alapítói és kuratóriumi intézkedések Országos Zsidó Helyreállítási Alaptól átvett vagyon Vagyongazdálkodás, befektetési stratégia Vagyonszerkezet Beruházási és felújítási tevékenység Ingatlanértékesítés Ingatlanhasznosítás Képviseleti jog gyakorlása a vagyongazdálkodásban A MAZSÖK által adott támogatások Pályázati úton adott támogatások Pályázat nélkül adott támogatások Az életjáradékok fedezetére kapott kárpótlási jegy felhasználása A svájci, német és osztrák kárpótlás lebonyolítása 73 1

5 MELLÉKLETEK 1. számú Eszközök és források 2. számú Eredménykimutatás 3. számú Bevételek 4. számú Költségek és ráfordítások 5. számú A tárgyi eszköz állományának alakulása az években 6. számú A MAZSÖK tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása 7. számú Adott támogatások 8. számú Magánszemélyeknek adott támogatások 9. számú Életjáradék FÜGGELÉK A MAZSÖK gazdálkodásának ellenőrzéséhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzések megállapításai 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁSZ törvény FB IM Kh. tv. Kincstár KKI KEI KVI MAZS MAZSIHISZ MAZSIKE MAZSÖK MCSZ MEASZ NÜB MEH Mzsbet. NKÖM NYUFIG OBH OKKH ONYF OZSHA Pbvt. PM Ptk. SZMSZ Szt. UJS WJRO Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény Felügyelő Bizottság Igazságügyi Minisztérium a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Magyar Államkincstár Központi Kárrendezési Iroda Kormányzati Ellenőrzési Iroda Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Magyarországi Cionista Szövetség Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága Miniszterelnöki Hivatal a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről szóló évi XXV. törvény Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Országos Zsidó Helyreállítási Alap a Párizsi Békeszerződésről szóló évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló évi X. törvény Pénzügyminisztérium a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat a számvitelről szóló évi C. törvény Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete Zsidók Kártérítési Világszervezete 3

7

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Az alapítvány bevételei Az alapítvány költségei (kiadásai) Az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) Cél szerinti tevékenység Induló vagyon Kiemelkedően közhasznú közalapítvány Közalapítvány Közfeladat A vállalkozási tevékenység bevétele, valamint az alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének a) és b) pontja]. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésének a) és b) és c) pontja]. Az alapítvány kezelő szervének üzemeltetési, fenntartási költségei (az alapító okiratok ezeket a költségeket tekintik a kuratórium és a munkaszervezet működési költségeinek). Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [Kh. tv. 26. b) pontja]. A közalapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdése, 74/B. (1) bekezdése]. A közalapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdése]. A közalapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül a közalapítvány nem jöhet létre [BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A kiemelkedően közhasznú közalapítványnak a közhasznú közalapítványokra előírt követelmények teljesítésén túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, továbbá a közhasznú tevékenységet maga látja el [Kh. tv. 5. és a BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre [Ptk. 74/G. (1) bekezdése]. Közfeladatnak az az állami vagy helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia [Ptk. 74/G. (2) bekezdése]. 5

9 Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú tevékenység Közhasznúsági jelentés Támogatás Vezető tisztségviselő a közalapítványoknál A közhasznú nyilvántartásba vett közalapítványoknál mérlegből, közhasznú eredmény-kimutatásból és tájékoztató adatokból áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (8) bekezdése, illetve 4. és 6. számú melléklete]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a közhasznú közalapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység [Kh. tv. 26. c) pontja]. Tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót [Kh. tv. 19. (3) bekezdése]. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [Kh. tv. 26. j) pontja]. A közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, a közalapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az alapító okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy [Kh. tv. 26. m) pontja]. 6

10 JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A nonprofit szervezetek között január 1-jétől jelentek meg a közalapítványok, melyek megalakítására és működésére a Ptk. az alapítványok szabályozásán belül külön feltételeket és követelményeket határozott meg az alapítók körét, az ellátandó közfeladatokat, valamint a működés és gazdálkodás feltételeit illetően. Közalapítványt csak az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete hozhat létre közfeladat (állami, helyi önkormányzati vagy országos kisebbségi önkormányzati feladat) ellátásának folyamatos biztosítása céljából, de a közalapítvány létrehozása nem érinti az államnak, illetve az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét. A közalapítványok a nyilvánosság előtt tevékenykednek, ezért alapító okiratukat, gazdálkodásuk legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni. A közpénzek törvényes, felelős és közhasznú felhasználása érdekében a Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló törvény részletesen meghatározta a közalapítvány vagyonkezelő szervezete (kuratóriuma) működésének, képviseletének, a tisztségviselők felelősségének és összeférhetetlenségének szabályait. A közalapítvány vagyonát kezelő szervezet (kuratórium) tagjai az alapítók bizalmából látják el feladatukat, de tőlük sem közvetlenül, sem közvetve nem függhetnek, az alapítók nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közalapítvány vagyonának felhasználására. A közalapítványok ellenőrzésére az alapítványoknál szigorúbb követelmények vonatkoznak, így az alapítóknak már az alapítással egy időben létre kell hozni a kuratórium ellenőrzésére jogosult ellenőrző szervet (ellenőrző vagy felügyelő bizottságot). Az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványoknál az Állami Számvevőszék nemcsak az állami támogatás felhasználását, hanem a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét is jogosult ellenőrizni. A év végén az ún. média közalapítványokkal együtt 48 működő, illetve bejegyzés alatt álló, az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítvány volt. A évi költségvetési törvény eredeti előirányzatként az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványoknak közel 16,5 milliárd Ft támogatást hagyott jóvá 1, ebből a Magyarországi Zsidó Örökség Közala- 1 Ez az összeg nem tartalmazza az Országgyűlés által alapított három ún. médiaközalapítvány támogatását 7

11 BEVEZETÉS pítványnak egyéb működési célú támogatások, kiadások jogcímen 42 millió Ftot. A évi költségvetési törvény 50 millió Ft támogatást hagyott jóvá. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozásának történelmi előzményei a következőkben összegezhetők 2 : április 16-án kelt a Sztójay-kormánynak "a zsidók vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyában" kiadott 1600/1944. ME rendelete, amely előírta, hogy "az ország területén lakó minden zsidó köteles a jelen rendelet hatálybalépésekor meglévõ vagyonát április 30. napjáig bejelenteni." Bejelentési kötelezettség alá esett pengõ értéket meghaladó minden vagyontárgy áprilisában további rendeletek (6138/1944. VI. BM rendelet és a 6163/1944. IV. utasítás) alapján a zsidó származású lakosságot gettóba telepítették, és elrendelték a még meglévõ vagyona elkobzását. A Magyar Királyi Legfõbb Számvevõszék intézkedett a zsidó lakosságtól elvett arany-, platina és ezüstékszerek, valamint egyéb vagyontárgyak felkutatására és összegyûjtésére. E célból kormánybiztosság alakult. Az elkobzott vagyontárgyak egy része az országban maradt, más részét külföldre szállították. A háború után az új magyar kormány által meghozott elsõ rendeletek egyike volt a 200/1945. ME rendelet. Ez az 1600/1944. ME rendeletet a többi, a zsidóságot hátrányosan érintõ rendelkezéssel együtt hatályon kívül helyezte. A Kormány vállalta, hogy a zsidóság vagyonának kérdéseit 30 napon belül rendezi május 28-án hirdették ki "a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó egyes jogszabályok hatálya alá tartozó magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai tárgyában" az 5950/1946. ME rendeletet. Ennek alapján a Kormány intézkedett, hogy a magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai felkutatására külön bizottságot kell létrehozni. A bizottság elnökét a Magyar Izraeliták Országos Irodája és a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita Hitfelekezetek Központi Irodája által javasolt személyek közül a pénzügyminiszter nevezte ki november 15-én lépett hatályba a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzésérõl és következményeinek enyhítésérõl szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: Mzsbet.). Ebben az új hatalom kinyilvánította, hogy "a magyar nép nem azonosítja magát a faji üldözéssel" és rendezni kívánja a vagyoni sérelmeket. A törvény 2. (1) bekezdése szerint "az állam mindazokat a hagyatékokat, amelyeket örökösök hiányában a (2) bekezdésben említett személyek hagyatékaként megszerzett vagy megszerez, az alábbi rendelkezések szerint létesítendõ külön alapnak engedi át." A (2) bekezdés szerinti rendelkezések azoknak a személyeknek akár Magyarország területén, akár külföldön lévõ hagyatékaira terjednek ki, akik izraelita vallásuk vagy zsidó származásuk címén ellenük folytatott üldözés folytán vagy üldözéssel okszerû kapcsolatban szerzett sebesülés, sérülés vagy más egészségromlás következtében év június hó 26. napja és évi december hó 31. napja között életüket vesztették." A (3) bekezdés szerint "Az Alapra 3 szállnak át hazahozataluk esetében a külföldre hurcolt azon vagyontárgyak is, amelyek az izraelita vallásúak, 2 Forrás: Az Alkotmánybíróság 16/1993. (III. 12.) AB határozat indokolása 3 Létrehozta a 3200/1947. ME rendelet, Országos Zsidó Helyreállítási Alap elnevezéssel 8

12 BEVEZETÉS illetõleg zsidó származásuk miatt üldözött személyek birtokából az elmúlt uralmi rendszer intézkedései következtében jogtalanul kikerültek, feltéve, hogy jogszerû tulajdonosuk a minisztérium által kibocsátandó rendelkezések szerint nem állapítható meg." Az február 10-én kelt Párizsi Békeszerződés többek között arra kötelezte a Kormányt, hogy mindazoknak az üldözötteknek a vagyonát, akik a Holocaust áldozataként elpusztultak és utánuk örökös nem jelentkezett vagy igénybejelentés nem történt, ruházza át a magyarországi zsidó szervezetekre. Az július 25-én kihirdetett évi XVIII. törvénnyel az Országgyűlés becikkelyezte a békeszerződést, ezzel a Párizsi Békeszerződést a hozzátartozó mellékletekkel együtt az ország törvényei közé iktatta. E törvény 27. Cikk 1. és 2. pontjában Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy minden olyan esetben, amidőn magyar fennhatóság alá tartozó személyeknek Magyarországon levő javaira, törvényes jogaira vagy érdekeire e személyek faji származása vagy vallása miatt évi szeptember hó 1. napja óta zár alá vételt, elkobzást vagy kényszerkezelést rendeltek el, az említett javakat, törvényes jogokat és érdekeket tartozékaikkal együtt visszaállítja, vagy, ha a visszaállítás lehetetlen, e tekintetben megfelelő kártalanítást ad 4 mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek vagy közösségeknek Magyarországon levő összes javait, jogait és érdekeit, akik, illetőleg amelyek egyénenként vagy mint összességek tagjai faji, vallási vagy más fasiszta szellemű zaklató rendszabály tárgyai voltak, amennyiben azokra nézve a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hónap alatt örökös nem jelentkezett vagy igénybejelentés nem érkezett, át fogja ruházni az ilyen személyeket, szervezeteket vagy közösségeket Magyarországon képviselő szervezetekre. Az átruházott javakat ezek a szervezetek az említett magyarországi összességek, szervezetek és közösségek életben maradt tagjainak támogatására és helyreállítására fogják fordítani. Ezeket az átruházásokat a jelen Szerződés életbelépése után 12 hónapon belül kell foganatosítani, s azok magukban fogják foglalni a jelen Cikk 1. bekezdése értelmében visszaállítandó javakat, jogokat és érdekeket is. 5 A bekövetkezett államosítások és a megváltozott politikai helyzet következtében az Mzsbet. végrehajtási rendeletének kiadására nem került sor. Az Alkotmánybíróság a 16/1993. (III. 12.) AB határozatban megállapította, hogy Magyarország csak részben tett eleget a Párizsi Békeszerződésben foglalt kötelezettségének. Az indokolás szerint azoknak a kötelezettségvállalásoknak, amelyeket a 27. cikk 1. pontja tartalmaz, a kárpótlási jogszabályok megalkotásával a Magyar Állam eleget tett, a 27. cikk 2. pontjának azonban nem, továbbá nem tett eleget az Mzsbet.-ben vállalt kötelezettségének sem. Az állam helytállási kötelezettsége független attól, hogy a szóban forgó vagyontárgyak 4 Lásd a Párizsi Békeszerződés 27. Cikk 1. pontját 5 Lásd a Párizsi Békeszerződés 27. Cikk 2. pontját 9

13 BEVEZETÉS állami tulajdonba kerültek-e vagy sem. Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a "megfelelő" kártalanítás nem jelenti szükségképpen a teljes értékű kártalanítást, hanem az az ország gazdasági teljesítőképességéhez mért részleges kárpótlás nyújtásával is lehetséges, ha abban javaikban, törvényes jogaikban és érdekeikben sérelmet szenvedettek hátrányos megkülönböztetés nélkül részesülnek. Az Országgyűlés 1992-ben, az ún. II. kárpótlási törvény keretében 6 rendelkezett az május 1-jétől június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk orvoslásáról. Az alkotmánybírósági határozat azonban azt is megállapította, hogy az alkotmányellenes helyzet továbbra is fennáll azáltal, hogy nem teljesült az Mzsbet.-ben és a Párizsi Békeszerződés 27. Cikk 2. pontjában előírt módon az örökösök nélküli vagyon szervezeteknek vagy ezek közösségeinek történő átadása. A Magyar Állam e kötelezettségeit a történelmi körülmények megváltozása folytán a törvényben előírt módon már nem is tudja teljesíteni. Az Alkotmánybíróság szerint a természetes személyek "megfelelő" kártalanításának részleges kárpótlás útján történő rendezése értelemszerűen irányadó a szervezetek kártalanítására is. A kárpótlás ugyan a szervezetet illeti meg, de azt a Párizsi Békeszerződés rendelkezésének megfelelően a szervezet az üldözött népcsoport életben maradt tagjainak és azok közösségeinek támogatására használja. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy december 31-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket az alkotmányellenes helyzet felszámolására, a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az Országgyűlés a Párizsi Békeszerződés kihirdetését követő negyvenkilenc, illetve az Alkotmánybíróság felhívását követő három év elteltével, 1996-ban hozott határozatában 7 egyetértett a Kormány azon szándékával, hogy az Mzsbet.-ben vállalt kötelezettség teljesítéséhez megfelelő szervezetként közalapítványt hozzon létre. Felhatalmazta a Kormányt, hogy a közalapítványnak juttatandó vagyoni körről (ingatlan, muzeális értéktárgy, életjáradékra váltható kárpótlási jegy, készpénz) és annak mértékéről tárgyalásokat folytasson a magyarországi zsidóságot képviselő szervezetek képviselőivel és felhívta a Kormányt, hogy a rendezés érdekében szükséges törvényjavaslatokat november 30-ig terjessze az Országgyűlés elé. E határozat végrehajtásaként az március 12-én kihirdetésre került Pbvt. 8 szabályozta a túlélő, rászorult idősek részére juttatandó életjáradék jogi feltételeit. A törvény indokolá- 6 Lásd a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az május 1-jétől június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXIV. törvényt, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelettel 7 Lásd a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 89/1996. (X. 30.) OGY határozatot 8 Lásd a Párizsi Békeszerződésről szóló évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló évi X. törvényt 10

14 BEVEZETÉS sa szerint a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának közalapítványi formában történő végrehajtásával a Magyarországon lévő hagyatékokra, vagyonra vonatkozó rendelkezés végrehajtásra került. Azt a hagyatékot (vagyontárgyat), amelyet a magyar állam örökös vagy igénybejelentés hiányában e törvény hatálybalépését követően szerez meg, külön törvény rendelkezései szerint kell a közalapítványnak átadni. Ezzel megvalósul az az igény, hogy minden ilyen esetben a törvényhozásnak kell rendelkeznie a közalapítvány javára ; a Kormány az 1035/1997. (IV. 10.) Korm. határozattal az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlására, a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében létrehozta a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt. Az alapító okirat szerint a közalapítvány célja, hogy a részére átruházandó javakból, azok hozadékából megteremtse annak lehetőségét, hogy azok a személyek, akik zsidó származásuk miatt faji, vallási vagy más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, és utódaik, ha Magyarországon élnek (életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak), továbbá e személyek közösségei, ha Magyarországon bejegyzett székhelyük van és Magyarországon működnek, újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a személyek szociális helyzetüket javíthassák. A közalapítvány induló vagyonként ingatlanokat és muzeális értéktárgyakat (hét ingatlant 1271,8 millió Ft értékben és tíz muzeális értéktárgyat 12,4 millió Ft értékben), valamint 4 milliárd Ft címletértékű kizárólag életjáradékra váltható kárpótlási jegyet kapott, valamint a Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében az éves költségvetési törvényekben meghatározott összegű költségvetési támogatásban részesíti. A közalapítványt a Fővárosi Bíróság a 11. Pk /97/3. számú végzésével június 6-án nyilvántartásba vette, majd február 14-én január 1-jei visszamenő hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. Az eredeti alapító okirat a Magyar Közöny 1997/61. számában jelent meg. A közalapítványt illetően az alapítót megillető jogkört a Miniszterelnöki Hivatal egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkára gyakorolja 9. A kuratóriumot az Állami Számvevőszék adatlapok kitöltésével 2001-ben beszámoltatta a kapott állami támogatás felhasználásáról, a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét átfogóan azonban még nem ellenőrizte. Az Állami Számvevőszék az ÁSZ törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőrzi a közalapítványoknál az állami költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását, továbbá a Ptk. 74/G. (8) bekezdése alapján a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét. 9 Lásd a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelőseiről és egyes feladatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozatot 11

15 BEVEZETÉS Az ellenőrzés célja az volt, hogy törvényességi és célszerűségi szempontból értékelje, hogy a működés jogi és szervezeti feltételei, valamint a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályozottsága biztosították-e a gazdálkodás törvényességét; az alapító által juttatott ingatlan- és műkincsvagyon értéke, állaga és összetétele kellő fedezetet nyújtott-e a közalapítvány céljainak teljesítéséhez, a kuratórium az alapító okiratban megjelölt célokkal összhangban gazdálkodotte a kapott vagyonnal, megőrizte-e az alapító okiratban megjelölt mértékű saját tőkét (törzsvagyont); az alapító és a kuratórium együttműködött-e az alapító okiratban meghatározottaknak megfelelően a közalapítvány vagyonának gyarapításában; a kuratórium rendeltetésszerűen, törvényesen és célszerűen használta-e fel a kapott állami támogatást, a nem állami szervezetektől és a saját vállalkozásaiból származó bevételeit. Az ÁSZ törvény 21. (3) bekezdése alapján, ha egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése szükségessé válik, és ehhez más szervnél is ellenőrzést kell végezni, az Állami Számvevőszék ellenőre jogosult az összefüggő tényeket ott vizsgálni. Ennek megfelelően kapcsolódó ellenőrzés keretében ellenőriztük a közalapítvány által adott támogatás felhasználását a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványnál, a MAZSIHISZ Szeretetkórháznál és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületnél. Az ellenőrzés a közalapítvány évi megalakulásától a augusztus 31-ig tartó időszakra terjedt ki, de egyes folyamatokat 2003 decemberéig értékeltünk. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Párizsi Békeszerződés és az Mzsbet. előírásai teljesítéseként az Országos Zsidó Helyreállítási Alap (OZSHA) számára kellett átadni azoknak a személyeknek a hagyatékát, akik izraelita vallásuk vagy zsidó származásuk miatt ellenük folytatott üldözés folytán június december 31. között életüket vesztették, és amely hagyatékot a Magyar Állam örökösök hiányában megszerzett. Az átadásra meghatározott vagyontárgyaknak a számbavétele ben nem történt meg, az azóta bekövetkezett változások miatt ezeknek a konkrét vagyontárgyaknak az átadása már nem teljesíthető. Az átadásra meghatározott vagyon értékének megközelítő becslésére azonban a rendszerváltozást követően sem került sor. Az évi alkotmánybírósági határozat szerint a természetes személyek "megfelelő" kártalanításának részleges kárpótlás útján történő rendezése értelemszerűen irányadó a szervezetek kártalanítására is. A Kormány által megbízott kormánybizottság és a zsidó szervezetek között az évek közötti időszakban közel négy évig elhúzódó egyeztetés eredményeként 1996 közepére konszenzus alakult ki abban, hogy az 1946-ban létrehozott és formálisan 1997-ig meglévő OZSHA helyett vagyonkezelő szervezetként közalapítvány jöjjön létre. Meghatározásra került a MAZSÖK induló vagyona is. A MAZSÖK kuratóriuma az ellenőrzési megállapítások egyeztetése során 2004 januárjában kezdeményezte a zsidók tulajdonából kikerült ingó- és ingatlanvagyon felmérését és értékelését, hogy ily módon megállapítható legyen a más vagyoni kárpótlással arányos kárpótlás összege. A MAZSÖK az március 27-én hatályba lépett Pbvt.-ben és a közalapítvány alapításáról szóló kormányhatározatban a számára rendelt vagyont 2003 végéig nem kapta meg maradéktalanul, így az évi alkotmánybírósági határozatban megállapított alkotmányellenes helyzet részben továbbra is fennállt. Az OZSHA március 27-én jogutód nélkül megszűnt, vagyona a MAZSÖK-öt illette meg. Ez a vagyon azonban a MAZSÖK számára csak minimális vagyongyarapodást eredményezett. Az OZSHA ismert vagyona a megszűnésekor alig egymillió forint készpénz volt, amelyet a MAZSIHISZ kezelt, és a törvény hatálybalépését követően átadott a MAZSÖK-nek. A földhivatalokban és a levéltárakban évekig tartó kutatás eredményeként a MAZSÖK az OZSHA nevére bejegyezve mindössze hét kis értékű vidéki ingatlant talált, ebből négy résztulajdon volt, amely közalapítványi célokra csak korlátozottan hasznosítható, miközben a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésének költségei (életveszély elhárítás, bontás stb.) a MAZSÖK-öt terhelik. Két, 100%-os tulajdonban lévő nyíregyházai ingatlant 2002-ben összesen 5,2 millió Ft-ért értékesített a kuratórium, míg az OZSHA-tól származó többi ingatlan hasznosításából 2003 végéig nem származott bevétel. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2003 decemberéig a MAZSÖK nem kapott olyan hagyatékokat (vagyontárgyakat), amelyeket a magyar állam örökös vagy igénybejelentés hiányában március 27-ét követően szerzett meg. E hagyatékok (vagyontárgyak) átadásához szükséges külön törvényt az Országgyűlés 2003 végéig nem alkotta meg. A MEH egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkára 2003 decemberében figyelemmel arra, hogy nem ismert a meghozandó törvény hatálya alá tartozó vagyontárgyak jellege, mennyisége, értéke kezdeményezte, hogy az érintett tárcák, valamint a MAZSÖK és a MAZSIHISZ bevonásával alakuljon a törvényjavaslat előkészítésére egyeztető bizottság. Az alapító okirat rögzítette, hogy a kuratórium a Kormánnyal együtt közreműködik a MAZSÖK vagyonának gyarapításában, beleértve a külföldön lévő, a törvény 10 hatálya alá tartozó ún. uratlan vagyon felkutatását, hazahozatalát is. A vagyon gyarapítására ezáltal a MAZSÖK bevételi forrásainak növelésére a Kormány mint alapító még nem intézkedett, bár a kuratórium vezetői 2003 közepén ezt írásban is kérték. A MAZSÖK a részleges kárpótlás fejében összesen 5284,2 millió Ft értékű induló vagyont kapott: 4 milliárd Ft címletértékű kárpótlási jegyet, 1271,8 millió Ft értékű ingatlant és 12,4 millió Ft értékű műkincset (festményt). A Kormány a MAZSÖK létrehozásáról szóló kormányhatározatban arra is kötelezettséget vállalt, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében a közalapítványt az éves költségvetési törvényekben meghatározott összegű költségvetési támogatásban részesíti. E határozat végrehajtásaként az évek között a MAZSÖK működési célokra összesen 234 millió Ft állami támogatást kapott. Az állami támogatás összege az évek között eredeti előirányzatként évente 30 millió Ft volt. A évi kormányváltást követően a MAZSÖK tárgyévi módosított állami támogatási előirányzata 42 millió Ft-ra növekedett, mivel 2002 végén a költségvetés általános tartaléka terhére a Kormány a MAZSÖK kérését elfogadva 12 millió Ft pótelőirányzatot biztosított. A évre az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben 42 millió Ft, majd a évi költségvetési törvényben 50 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, ez utóbbi felhasználási céljai között a működés támogatása mellett először szerepel a szociális, kulturális, karitatív és egyéb feladatok támogatása. Az állami támogatás az elmúlt években nem nyújtott (és 2004-ben sem nyújt) fedezetet a MAZSÖK ingatlanvagyona jövedelemtermelő képessége megtartásához és növeléséhez szükséges felújítások fedezetére, ezen keresztül azoknak a kiemelkedően közhasznú tevékenységek ellátásának biztosítására, amelyeket a MAZSÖK-nek, mint közalapítványnak alapító okirata szerint el kell látnia. A MAZSÖK induló vagyonának átadása csak a kárpótlási jegyet illetően volt zökkenőmentes, az alapító okirat mellékletében átadásra kijelölt hét ingatlan közül egy (háromszázmillió forint értékű) ingatlant a MAZSÖK egy év késéssel vette birtokba, illetve az átadásra kijelölt tíz festmény közül öt festményt (nyolcmillió forintot meghaladó értékben) 2003 végéig nem vett 10 Mzsbet. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK birtokba. A Kormány csak az 1135/2003. (XII. 24.) Korm. határozatban intézkedett arról, hogy a kifogásolt öt festmény helyett a KVI és a MAZSÖK által megkötött csereszerződés útján a kuratórium által is elfogadhatónak tartott öt másik festmény kerüljön a MAZSÖK tulajdonába. Az induló vagyon késedelmes birtokba adását a vagyontárgyak kijelölésének nem megfelelő előkészítése okozta: a késedelmesen birtokba vett ingatlant a Kormány korábban már egy állami szervnek adta alacsony bérleti díj mellett használatba, illetve öt festményről a szakértők szerint nem volt megállapítható, hogy azok per-, teher- és igénymentesen vannak-e állami tulajdonban. A MAZSÖK az induló vagyon több mint ¾ részét a törvényben meghatározott módon négymilliárd forint címletértékű kárpótlási jegyben kapta meg, amelyet kizárólag életjáradékra válthat. Az életjáradékra váltható kárpótlási jegy igénylésével és juttatásával kapcsolatos eljárási rend megállapítására a Kormány az alapító okiratban a kuratóriumot hatalmazta fel azzal, hogy az életjáradékra váltható kárpótlási jegy juttatása a személyenkénti hatszázezer forint címletértéket nem haladhatja meg. A kuratórium egy-egy személy életjáradékára kétszázezer forint fedezetet állapított meg, így húszezer, 60. életévét betöltött igényjogosult számára vált lehetővé az életjáradék folyósítása. Az eredetileg jóváhagyott négymilliárd forint címletértékű kárpótlási jegy a évtől esedékes további életjáradékokra már nem nyújtott volna fedezetet, ezért az Országgyűlés november 24-én 11 további ezer fő életjáradéka fedezetére elegendően, kétszázmillió forint keretet hagyott jóvá. A év végéig az éves zárszámadási törvények szerint a központi költségvetés tizenegymilliárd Ft-ot meghaladó összeget fordított az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás keretében folyósított életjáradék fedezetére. Az életjáradék induló összege 1997-ben a hatvan éves nőknél 2278 Ft/hó, a hatvan éves férfiaknál 2860 Ft/hó volt ban ez az összeg az éves költségvetési törvényekben az átlagos nyugdíjemelés mértékével és időpontjával megegyező növekedések következtében 5621 Ft/hó, illetve 7058 Ft/hó összegre növekedett július szeptember 30. között a MAZSÖK összesen fő részére bocsátott ki határozatot, amelyből db életjáradékot jóváhagyó, 263 db igényjogosultság hiányában elutasító határozat volt. További 138 kérelmező hiányosan nyújtotta be igényét, ezért esetükben határozat még nem született. A MAZSÖK a fenti időszakban összesen fő, 60. életévét már betöltött igényjogosult esetében kezdeményezte az életjáradék folyósítását szeptemberében fő részesült életjáradékban. A jelenleg hatályos előírások szerint a MAZSÖK csak azoknak a Holocausttúlélő igényjogosultaknak állapíthatja meg az életjáradékot, akik a 60. életévüket betöltötték. A kárpótlási jegy életjáradékként történő felhasználása során a MAZSÖK-nek a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló évi 11 Lásd a Pbvt.-t módosító évi CVIII. törvényt 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK törvény rendelkezéseit 12 kell alkalmazni, de nem vonatkozik a Holocausttúlélőkre e törvénynek az az előírása, hogy a 60. évet be nem töltött személyek közül azok, akik munkaképességüket legalább 67%-ban elveszítették, ugyancsak életjáradékban részesülhetnek. A mintegy személyt érintő hátrányos és méltánytalan megkülönböztetés feloldását a kuratórium 2003 novemberében kezdeményezte az Igazságügyi Minisztériumnál. Az igényjogosultságot és az életjáradék induló összegét a MAZSÖK állapítja meg, a megállapított járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, a kárpótlási jegy fedezet alakulását a Központi Kárrendezési Iroda tartja nyilván. Az életjáradék folyósításával kapcsolatos feladatok megszervezésében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Központi Kárrendezési Iroda, valamint a MAZSÖK kifogástalanul együttműködtek, ennek eredményeként a törvényben megszabott feladatok teljesítése szabályos és zökkenőmentes volt. A MAZSÖK-nél az igényjogosultság és az életjáradék összegének megállapítása tartalmilag megfelelt a törvényes előírásoknak, az erről szóló határozatokat azonban az alapító okiratnak a képviseleti jogra vonatkozó előírásaival ellentétben a mindenkori kuratóriumi titkár, illetve a megbízott kuratóriumi titkár írta alá. A kuratórium a döntések előkészítésére az SZMSZ előírásainak megfelelően létrehozta az életjáradéki bizottságot, amely azonban nem végzett érdemi munkát. A Kormány az alapító okiratban a MAZSÖK céljaként azt határozta meg, hogy az átruházandó javakból, illetve ezek hozadékából teremtsen lehetőséget a kedvezményezett személyek és szervezetek számára ahhoz, hogy újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a személyek szociális helyzetüket javíthassák. A kuratórium a vagyon fenti célok teljesítését biztosító kezeléséhez nem készített stratégiát, így nem határozta meg például a vagyon jövedelemtermelésre képes jövőbeni összetételét, ennek elérési módját, bár a stratégiai terv kidolgozását saját maga számára előírta a vagyonkezelési és befektetési szabályzatban. A kuratórium azt a célt tűzte maga elé, hogy vagyonkezelése révén az alapító okiratban megjelölt célok teljesítése mellett megőrizze, és lehetőség szerint gyarapítsa induló vagyonát. Ennek érdekében a kuratórium a törzsvagyont az alapító okirathoz képest amely az életjáradékra váltható kárpótlási jegy nélkül számított mindenkori induló vagyon értékének 50%-át írta elő törzsvagyonként nagyobb értékben határozta meg, e körbe sorolta a Badacsony Club-Tomaj üdülőingatlant kivéve valamennyi, induló vagyonként átvett ingatlanát. A törzsvagyon kezelésekor azonban a kuratórium nem volt következetes, mivel ben 241 millió Ft-ért értékesített egy törzsvagyonba tartozó ingatlant (Bp. II. Orgona u. 8.), de emiatt az alapító okiratban meghatározott mérték alá nem csökkent a törzsvagyon. A vagyon jövedelemtermelő képességét tekintve az értékesítés racionális döntés volt, mivel hat év alatt a jelzett ingatlan bérbeadásából mindössze 12,5 millió Ft jövedelem keletkezett, és az ingatlan bérleti szerződésének megszűnését követően új bérlőt nem találtak. 12 Lásd az évi XXXI. törvény 2. -ának (1) bekezdését, 8. -ának (1) és (3) bekezdését, továbbá a 10. -át. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az induló vagyonként kapott ingatlanvagyonból származó jövedelem az évek között alig 30%-kal haladta meg azt az összeget, amit a MAZSÖK a központi költségvetésből működési kiadásaira kapott, pedig a kuratóriumnak az alapító okirat szerint a vagyon hozamából kellett finanszíroznia cél szerinti (közhasznú) feladatait. Az alapító okirat megengedte a kuratóriumnak, hogy a vagyonnal vállalkozási tevékenységet folytasson, illetve az ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítsa. Az ellenőrzött időszakban a kuratórium nem végzett olyan vállalkozási tevékenységet, amely veszélyeztette volna a közalapítvány céljának megvalósítását. A vállalkozási tevékenység eredménye révén (amely 99%-ban az ingatlanok bérbeadásából és az értékesített tárgyi eszközök bevételéből származott) az évek között a kuratórium 252 millió Ft fedezetet teremtett a cél szerinti (közhasznú) feladatok finanszírozásához. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből a befektetési szabályzat előírásainak megfelelően államilag garantált értékpapírt vásárolt, amelyből 2002 végéig további 83,8 millió Ft hozam származott. Az induló vagyonként kapott ingatlanok jövedelemtermelő képességét (690,1 millió Ft bevétel, 583,9 millió Ft költség, 106,2 millió Ft hozam) negatívan befolyásolta, hogy műszaki állapotuk az átvételkor mindössze 70%-os szintű volt, de a Kormány a felújításhoz szükséges fedezet biztosítására sem az alapításról szóló kormányhatározatban, sem az alapító okiratban nem vállalt kötelezettséget, külön céltámogatási előirányzatot az éves költségvetési törvények sem tartalmaztak. Emiatt a bérbeadás útján történő hasznosítás érdekében a kuratóriumnak kellett megteremteni a felújítás, korszerűsítés, fokozott karbantartás fedezetét, amelynek költsége az ellenőrzött időszakban közel százmillió Ft-ot tett ki. Az aktivált beruházás és felújítás összege 48,6 millió Ft volt. Az ingatlanok bérlőinek a MAZSÖK az elvégzett felújításokat olyan számlák alapján térítette meg, amelyek összegét a bérlők az általuk kifizetett számlák bemutatásával nem támasztották alá. A MAZSÖK által kifizetett számlákról hiányzott az utalványozás engedélyezése vagy a teljesítés igazolása. A kuratórium 2003 végéig még nem mérte fel valamennyi ingatlan esedékes felújításának költségigényét, de például a 360 millió Ft értékben nyilvántartásba vett és az elmúlt hat év alatt 59,7 millió Ft veszteséget okozó Badacsony Club-Tomaj üdülőingatlan fűtési rendszerének felújítása mintegy millió Ft összegű felújítási munka elvégzését teszi szükségessé. A MAZSÖK-nek az ellenőrzött időszakban nem volt kuratóriumi határozattal elfogadott támogatási koncepciója és pályáztatási szabályzata. A gyakorlatban a kuratórium az egyedi döntéssel odaítélt támogatásokat tekintette elsődlegesnek, emiatt a pályázati támogatás pénzügyi kereténél a maradványelv érvényesült. A kuratórium a MAZSÖK megalapításától a év első félévéig összesen 404 millió Ft támogatást fizetett ki, ebből pályázatok alapján 164,3 millió Ft-ot (40,7%), egyedi döntésekkel 239,7 millió Ft-ot (59,3%). A források szűkössége miatt a benyújtott 1525 pályázat alig 20%-ának ítélt meg támogatást a kuratórium. A pályázati felhívásokat 1998 márciusában és decemberében, valamint 2000 februárjában, az országos napilapokban és az Interneten hirdették meg, a vallási élet, a zsidó nép egységét szolgáló feladatok, valamint a szociális célok támogatására lehetett pályázni. A felhívások nem tartalmazták a pályázókkal, a pályázatok elbírálásával kapcsola- 17

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0351 2003. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0237 2002. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 31. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben