T E Á O R. szerinti tevékenységek jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E Á O R. szerinti tevékenységek jegyzéke"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának. sz. függeléke T E Á O R szerinti tevékenységek jegyzéke Sopron 2003.

2 TARTALOMJEGYZÉK KERESKEDELMI VÁMTARIFA...3 SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Szolgáltatások jegyzékének célja, rendeltetése A szolgáltatás nyújtás fogalma Az SZJ Szerkezete...4 AZ ADÓ MÉRTÉKE...4 AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK, KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA...7 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS...7 ERDŐGAZDÁLKODÁS...8 FAFELDOLGOZÁS...8 KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS...8 MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR...9 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS...9 KISKERESKEDELEM...10 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS...10 INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS...11 KUTATÁS, FEJLESZTÉS... OKTATÁS...14 EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS...15 Z Á R A D É K

3 A szabályzat célja a Nyugat-Magyarországi Egyetem alaptevékenységének, valamint kisegítő kiegészítő tevékenységének besorolási rendjének felsorolása a Kereskedelmi Vámtarifa és a Szolgáltatások Jegyzékének figyelembe vételével. A Nyugat-Magyarországi Egyetem alaptevékenysége OKTATÁS, KUTATÁS A meglévő szabad kapacitásának jobb kihasználása érdekében kisegítő és kiegészítő tevékenységet folytat. A Nyugat-Magyarországi Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat! Az évi XCI. Évi az Adózás rendjéről szóló törvény január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében az adótörvények alkalmazásában - a Kereskedelmi Vámtarifa - a Szolgáltatások Jegyzékének besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. 1. KERESKEDELMI VÁMTARIFA A Kereskedelmi Vámtarifát a 64/1995. (XI.24.) IKM-PM együttes rendelet hirdette ki január 1-jei hatállyal. Ezt követően e jogszabályt számos alkalommal módosították. Ezekből a módosító jogszabályokból azokat, amelyek a besorolási rend alapját képező vámtarifaszámokat és árumegnevezéseket érintették, maradéktalanul átvételre került az alaprendeletbe. A Harmonizált Rendszeren és az Európai Közösség által alkalmazott Kombinált Nómenklatúrán alapuló Kereskedelmi Vámtarifát e rendelet hirdette ki. Ezen jogszabály július 31. napján lépett hatályba. A Kereskedelmi Vámtarifa táblázatos része 1-5. számú oszlopainak tartalmát a vámtarifa számokat és az árumegnevezéseket a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló rendelet 3. -a és a 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A Szolgáltatások Jegyzékét a KSH elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye hirdette ki a Statisztikai Közlöny évi 7. számában (2002. augusztus 1-jei hatállyal). Az egyes önálló szolgáltatási jegyzékszámok és megnevezések sorában feltüntetésre került a szolgáltatás áfa-kulcsát, illetőleg az esetleges tárgyi adómentességet is (az utóbbit jelzéssel). Ha a kedvezményes adókulcs, illetve a tárgyi adómentesség az adott 3

4 számhoz tartozó szolgáltatásnak csak egy szűkebb körére terjed ki, akkor azt az Ebből jelzés után dőlt betűs szöveggel tüntettük fel. 1. Szolgáltatások jegyzékének célja, rendeltetése A Szolgáltatások Jegyzékének az a rendeltetése, hogy a társadalomban és a gazdaságban végzett sokrétű szolgáltatást rendszerezze, csoportosítsa és kóddal ellássa, az egyes szolgáltatásfajták azonosítását lehetővé tegye a termelés, a forgalmazás, a felhasználás során és így biztosítsa gazdasági jellemzőik (ár, ráfordítás, eredmény stb.) statisztikai megfigyelését. 2. A szolgáltatás nyújtás fogalma Az általános forgalmi adózás tekintetében szolgáltatásnyújtás minden, ami nem termékértékesítés, de fizetnek érte. Szolgáltatásnak mindősül mindenféle jog átengedése, egyéb immateriális javak átadása, és kötelezettségvállalás valamely cselekménytől való tartózkodásra, valamely helyzet vagy állapot tőrésére feltéve, hogy fizetnek érte! Mivel az ellenérték megléte a szolgáltatásnak minőségi ismérve szűk körtől eltekintve -, nem tekinthető szolgáltatásnak az ingyenesen végzett tevékenység. 3. Az SZJ Szerkezete A hétszintű hierarchia első négy szintje a TEÁOR-ral azonos, így ezeknél a szinteknél követjük a régóta használt, általánosan elfogadott és közismert magyar megnevezéseket. Hierarchiaszint 1. (nemzet)gazdasági ág 1 betű közbenső szint alág 2 betű 2. ágazat 2 számjegy 3. alágazat 3 számjegy 4. szakágazat 4 számjegy 5. kategória 5 számjegy 6.alkategória 6 számjegy 7. tétel 7 számjegy A besorolási számot olyan részletezésben (kettő, három stb) kell feltüntetni a számlában, ahogyan a termék vagy szolgáltatás az áfa törvényben szerepel. 3. AZ ADÓ MÉRTÉKE Az 1992.évi LXXIV. az általános forgalmi adóról szóló többszörösen módosított törvény 28..-a alapján adó mértéke az adó alapjának százaléka. 4

5 - az adó alapjának százaléka. - az adó alapjának nulla százaléka. A 30. a tárgyi adómentesség termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást ismerteti. Az 58. rendelkezik a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanytól történő felvásárlásról Az 58.. (1) A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany által e tevékenysége körében teljesített termékértékesítése után az átvevő adóalany köteles részére a felvásárlási áron felül, de az ellenérték részeként kompenzációs felárat is fizetni. A kompenzációs felár százalékos mértékét a törvény 4.számú melléklet I. része tartalmazza. (2). Az átvevő adóalany a kompenzációs felárként felszámítandó összeget az alábbi módon köteles meghatározni. Felvásárlásként felszámított összeg = (Termék felvásárlási ára X kompenzációs felvásárlási ár százalékos mértéke) / (1) Az átvevő adóalanynak a felvásárlásról igazoló bizonylatot kell kibocsátania, mely a számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. A bizonylat kötelező adattartalma: - a bizonylat sorszáma - a bizonylat kibocsátó átvevő adóalany neve, címe és adóigazgatási azonosító száma - a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany neve, címe, adóazonosító száma és amennyiben az átadó e tevékenysége vonatkozásában a személyi jövedelemadózásnak alanya, de tőle az átvevő személyi jövedelemadó-előleg nem vont le az átadó mezőgazdasági őstermelői igazolványának száma. - a felvásárolt termék megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosítására. - a felvásárlási összeg - a kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár százalékában kifejezve - a kompenzációs felárként felszámított összeg - a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege - a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany aláírása - a mezőgazdasági tevékenységet folytató aláírása. A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár mértéke Sorszám Megnevezés 1. Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. A kompenzációs felár Vámtarifaszám mértéke a felvásárlási ár %-ában

6 2 Burgonya Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, és gumók 4 Szőlő Élelmezési célra alkalmas gyümölcsök és dió és dinnyefélék héja , , 0808, Hazai termelésű fűszernövények , 0909 NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAIK 7. Gabonafélék 1001-től 1007-ig 8. Különféle magvak, ipari és gyógynövények szaporítóanyagok ipari növényekhez 4. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) szaporítóanyag takarmánynövényekhez ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK 1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) ex 09 ex 10 ex ex ex ex től 0105-ig ex Nyers tej ex Friss tojás ex Természetes méz Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája) ex Állati vagy növényi trágya Nyers gyapjú ERDEI MAGOK, CSEMETÉK 1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex Erdei fák és cserjék magja ex

7 * Az ex jelölés jelentése az, hogy az adott vámtarifaszám alá sorolható termékek közül csak a Megnevezés rovatban szereplő meghatározásnak megfelelő termék tartozik az adott adókulcs alá. E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa június 30-án hatályos szövegének áruazonosító számai. A tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő. 4. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK, KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési, kertészeti bérmunka Növény-egészségügyi szolgálat Talajerő-gazdálkodási szolgáltatás Egyéb növénytermelési szolgáltatás Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás Parkosítás, zöldterület létesítése, gond Védett természeti terület mezőg.gond Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési bérmunka Megtermékenyítő szolgálat Állati hulla megsemmisítése Egyéb állattenyésztési szolgáltatás Vadgazdálkodás Vadgazdálkodási bérmunka 7

8 ERDŐGAZDÁLKODÁS 02.0 Erdőgazdálkodás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Erdőgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodási bérmunka Különleges rendeltetésű erdő, terület gondozás Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás FAFELDOLGOZÁS 20. Fafeldolgozás, fonott áru gyártása TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Tároló fatermék gyártás Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 20.5 Egyéb fa-, fonott-áru gyártása TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése ÁFA Fatömegcikk gyártása Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS 22.1 Kiadói tevékenység TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Könyvkiadás Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás Ebből: reklám, röpirat, tájékoztató nyomt. 8

9 22.13 Időszaki kiadvány kiadása Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás 22.2 Nyomdai tevékenység TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Máshova nem sorolt nyomás Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejező műveletek Könyvkötés MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR 36 Bútorgyártás; Máshova nem sorolt feldolgozó-ipari termék gyártása 36.1 Bútorgyártás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa 36. Irodabútor gyártása Irodabútor gyártásával kapcs. szolgált Egyéb bútor gyártás Egyéb bútor gyártásával kapcs. szolg Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor, kárpitozás nélkül Egyéb bútor gyártásával kapcs. egyéb szolgáltatás VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS 40. Villamosenergia-,Gáz-, Gőz-, Melegvízellátás (Továbbszámlázott szolgáltatás) TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Villamosenergia-termelés,- elosztás Villamosenergia-elosztás,- kereskedelem Villamosenergia kereskedelem Gázgyártás, elosztás Gáznemű anyag elosztási szolgáltatás Vezetékes gázkereskedelem Gőz-, melegvízellátás 9

10 Gőz-, melegviz-ellátási szolgáltatás Gőz, melegvíz ellátás szolgáltatás 41 Víztermelés-, kezelés-, elosztás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Víztermelés, - kezelés, - elosztás Vízellátás, kiegészítő szolgáltatásai Vízelosztás KISKERESKEDELEM TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Használtcikk-kiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Régiség-kiskereskedelem SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 55. Átmeneti szálláshely-szolgáltatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Egyéb szálláshely-szolgáltatás Üdülői, üdülőházi szálláshelyszolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás Ebből: diákotthoni, kollégiumi ellátás Munkahelyi és közétkeztetés TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatásban részesülők étkezt Középfokú oktatásban részesülők étkezt Felsőfokú oktatásban részesülők étkezt Egyéb munkahelyi étkeztetés 10

11 Ide tartozik a munkahely dolgozóiknak munkahelyi szervezésű étkeztetés. Ebből az ételfogyasztás Közétkeztetés Közétkeztetés Ételkészítés lakosságnak Ebből: ételforgalom 67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás) TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Biztosítást kiegészítő tevékenység Kárbecslés (zöldkár) INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 70 Ingatlanügyletek 70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan-bérbeadása,- üzemeltetés Lakóingatlan-bérbeadás Lakóingatlan rendeltetéstől független bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása Gazdasági építmény, földterület bérbead Ipari, mezőgazd, közl, távközl, építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Kereskedelmi, szolg, tároló építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása Igazgatási, művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása Ebből:OKTATÁST SZOLGÁLÓ taneszközök, építmények (ÉJ 572) önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása, valamint sportot szolgáló építmények (EJ , , 9-2-ből és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása továbbá művelődési ház (ÉJ 571-1), művelődést szolgáló önálló - 11

12 rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása Mezőgazdasági ültetvény bérbeadása Erdő, halastó bérbeadása Egyéb földterület bérbeadása Egyéb ingatlanhasznosítás Lakóingatlan rendeltetéstől független bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása KUTATÁS, FEJLESZTÉS A kutatás, kísérleti fejlesztési típusai: az alapkutatás, olyan kísérleti vagy elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló okokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül. Az alkalmazott kutatás az új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti fejlesztés, olyan rendszeres tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére és a már előállítottak vagy bevezetettek lényes tökéletesítésére irányul. A tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzői: az alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása és az új ismeret létrehozása. TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés l Természettudományi kutatás, fejlesztés Természettudományi kutatás, fejlesztés Kémiai kutatás, fejlesztés Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés Agrártudományi kutatás, fejlesztés Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi kutatás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi kutatás Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás Közgazdasági-tudományi kutatás 74 Gazdasági Tevékenységet segítő szolgáltatás Üzletviteli tanácsadás Természetszervezési tanácsadás Ebből: mezőgazdasági termelési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatás mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodás és halászati szakmai

13 tervezés, szakértés Ebből: trófeabírálat Mérnöki tevékenység, tanácsadás Építészeti szolgáltatás Építészeti szakértés, tanácsadás Építészeti tervezés Egyéb építészeti szolgáltatás Műszaki mérnöki szolgáltatás Műszaki szakértés, tanácsadás Épület tartószerkezet, alapozás tervezés Építmény gépészeti, villamossági terv Mélyépítmény műszaki tervezés Technológiai-, terméktervezés Egyéb műszaki tervezés TEAOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa % Egyéb mérnöki szolgáltatás Integrált mérnöki szolgáltatás Település-, tájrendezési tervezés Településtervezés Tájrendezés-tervezés Építési projekt-vezetés Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás Földtani szakértés Földtani vizsgálat Földmérés, térképészet Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés Térképkészítés Műszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat,- elemzés Termék, termelési tényező vizsg, elemz Környezeti elem vizsg. elemzése Fizikai tulajdonság elemzése Egyéb műszaki vizsgálat, ellenőrzés Egyéb vizsgálat, elemzés Ebből: mezőgazd. laboratóriumi vizsg Másolás Ide tartozik a fénymásolás, a sokszorosítás és az egyéb nyomtatáson kívüli sokszorosítás Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Kiállítás, vásár, kongresszusszervezés Ebből pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 13

14 OKTATÁS 80 Oktatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Iskoláskor előtti oktatás Alapfokú oktatás 80.2 Középfokú oktatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Általános középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Középfokú általános alapoktatás Középiskolai általános oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Ide tartozik: az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, függetlenül attól, hogy a képzés középiskolában, vagy felsőoktatási intézményben történik, a főiskolai és egyetemi szintű képzés, a szakirányú továbbképzés, a doktori (PhD, DLA) képzés Felsőoktatás Felsőszintű szakmai képzés Felsőfokú oktatás, képzés Főiskolai, egyetemi képzés Doktori-, mesterképzés 80.4 Felnőtt-, egyéb oktatás Ide tartozik a felnőtt- és egyéb oktatás körébe tartozó minden olyan oktatási szolgáltatás, amely nem tartozik a általános oktatáshoz. *Ebből felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, -továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, valamint a Nyelvi Akkreditációs Testület által akkreditált idegen-nyelvi képzés egyetemi vagy főiskolai magántanár oktatási intézményben végzett oktatói tevékenysége TÁRGYI ADÓMENTES () ** június 30-ig minden SZJ alá tartozó szolgáltatás () 14

15 TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Felnőtt-, egyéb oktatás Felnőttoktatás * Szakképesítést adó képzés Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékbe meghatározott szakmákra az iskolarendszeren kívüli formában folyó képzés, beleértve az alapfokú iskolai végzettség megszerzéséhez nem kötött képzesítést * Egyéb képzés, betanítás Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmák körén kívül eső szakmákra, szakképesítést nem igénylő munkakörök ellátására felkészítő betanítás, képzés *Egyéb, máshova nem sorolt felnőtt okt Egyéb oktatás *Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés Ide tartozik az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, oktatási szinthez nem kötődő, de iskolán kívül folyó (üzemi, munkahelyi) gyakorlati, szakmai képzés, a profi sportolók oktatása Egyéb máshova nem sorolt oktatás Ide tartozik minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó szolgáltatás, amely máshová nem sorolhatók, pl. a hivatásos sportoktatók képzése EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 90 Szennyvíz-, Hulladékkezelés, Köztisztasági szolgáltatás Közterület szolgáltatás Közterület-tisztitás Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés 92 Szórakoztatás, kultúra, sport Alkotó és előadó művészet Művészeti tevékenység Előadó-, alkotóművészet Előadóművészet Alkotótevékenység Ebből: művészeti alkotótevékenység Művészeti kiegészítő tevékenység Művészeti kiegészítő szolgáltatás 15

16 92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári, levéltári szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás - Ide tartozik a könyvtári dokumentációs és információs tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres kiadványokról kép- és hanganyagokról, könyvtári anyagokból áltatlános és szakanyagok gyűjtése, feltárása, olvasószolgálat, visszakeresés és információs igények kielégítése érdekében, könyvek, lemezek stb kölcsönzése Levéltári szolgáltatás Ide tartozik a történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása, konzerválása. A levéltári anyagok rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató és ügyfélszolgálat működtetése, történeti levéltár működtetése Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Múzeumi szolg. kulturális örökség védelme Múzeumi szolg. művészeti kiállítás Múzeumi szolgáltatás Ide tartozik mindenfajta, a múzeumi értékű tárgyak felkutatása, beszerzése, gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, nyilvántartása, az anyagok rendszerezése, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk rendezése, alkalmi kiállítások rendezése, a gyűjtemények konzerválása és kezelése Képző-,ipar-, foto-, egyéb művészeti kiáll Sporttevékenység TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Sportpályák, stadionok működtetése Sportpálya, stadion működtetése - Ebből: verseny- és élsport, verseny- és élsport lebonyolítása, valamint az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás - 16

17 92.62 Egyéb sporttevékenység Egyéb sportszolgáltatás Sportszolgáltatás Ebből: verseny- és élsport Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása, Ebből: verseny- és élsport lebonyolítása - - Sopron, április 26. Herczeg László sk. gazdasági főigazgató Z Á R A D É K A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának ezen. sz. függelékét TEÁOR szerinti tevékenységek jegyzéke -t az Egyetemi Tanács a mai napon megtárgyalta és a 4/2003. sz. határozatával - az elhangzott módosításokkal - elfogadva jóváhagyta. Jelen mellékletet sokszorosítva, illetőleg számítógépes hálózat útján kell haladéktalanul kihirdetni azzal, hogy a Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. Sopron, június 26. Prof. dr. Faragó Sándor mb. rektor 17

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 42 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY (kivonatos közlés, hatályos: 2006. szeptember 1-jétől) Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE SOPRON 2008 !"#$#%&'(%#%')*%'& ++")%*)*#'&, -.*!%/0&".01&*&#*2*&34'&/4"(0"-.&0, 154*2.'24'&6 &#'))'&7").8&#*)')44'&("-%0)'4'&6 /-+*2!'9/:*!!;-/'9/:

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008.

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ~ 28333-1/2008. APANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ;; 2 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXV. törvény 88. -a, valamint a felsooktatásról szóló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

, Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010

, Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010 , Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az a nem

Részletesebben

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás; 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 2013.05.23

Részletesebben

6. számú tananyag. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

6. számú tananyag. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette: Földművelésügyi Igazgatóság

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda 104. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 34. szám 6577 A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete a ok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FEOR-08 FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE BUDAPEST, 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben