T E Á O R. szerinti tevékenységek jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E Á O R. szerinti tevékenységek jegyzéke"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának. sz. függeléke T E Á O R szerinti tevékenységek jegyzéke Sopron 2003.

2 TARTALOMJEGYZÉK KERESKEDELMI VÁMTARIFA...3 SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Szolgáltatások jegyzékének célja, rendeltetése A szolgáltatás nyújtás fogalma Az SZJ Szerkezete...4 AZ ADÓ MÉRTÉKE...4 AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK, KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA...7 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS...7 ERDŐGAZDÁLKODÁS...8 FAFELDOLGOZÁS...8 KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS...8 MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR...9 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS...9 KISKERESKEDELEM...10 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS...10 INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS...11 KUTATÁS, FEJLESZTÉS... OKTATÁS...14 EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS...15 Z Á R A D É K

3 A szabályzat célja a Nyugat-Magyarországi Egyetem alaptevékenységének, valamint kisegítő kiegészítő tevékenységének besorolási rendjének felsorolása a Kereskedelmi Vámtarifa és a Szolgáltatások Jegyzékének figyelembe vételével. A Nyugat-Magyarországi Egyetem alaptevékenysége OKTATÁS, KUTATÁS A meglévő szabad kapacitásának jobb kihasználása érdekében kisegítő és kiegészítő tevékenységet folytat. A Nyugat-Magyarországi Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat! Az évi XCI. Évi az Adózás rendjéről szóló törvény január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében az adótörvények alkalmazásában - a Kereskedelmi Vámtarifa - a Szolgáltatások Jegyzékének besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. 1. KERESKEDELMI VÁMTARIFA A Kereskedelmi Vámtarifát a 64/1995. (XI.24.) IKM-PM együttes rendelet hirdette ki január 1-jei hatállyal. Ezt követően e jogszabályt számos alkalommal módosították. Ezekből a módosító jogszabályokból azokat, amelyek a besorolási rend alapját képező vámtarifaszámokat és árumegnevezéseket érintették, maradéktalanul átvételre került az alaprendeletbe. A Harmonizált Rendszeren és az Európai Közösség által alkalmazott Kombinált Nómenklatúrán alapuló Kereskedelmi Vámtarifát e rendelet hirdette ki. Ezen jogszabály július 31. napján lépett hatályba. A Kereskedelmi Vámtarifa táblázatos része 1-5. számú oszlopainak tartalmát a vámtarifa számokat és az árumegnevezéseket a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló rendelet 3. -a és a 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A Szolgáltatások Jegyzékét a KSH elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye hirdette ki a Statisztikai Közlöny évi 7. számában (2002. augusztus 1-jei hatállyal). Az egyes önálló szolgáltatási jegyzékszámok és megnevezések sorában feltüntetésre került a szolgáltatás áfa-kulcsát, illetőleg az esetleges tárgyi adómentességet is (az utóbbit jelzéssel). Ha a kedvezményes adókulcs, illetve a tárgyi adómentesség az adott 3

4 számhoz tartozó szolgáltatásnak csak egy szűkebb körére terjed ki, akkor azt az Ebből jelzés után dőlt betűs szöveggel tüntettük fel. 1. Szolgáltatások jegyzékének célja, rendeltetése A Szolgáltatások Jegyzékének az a rendeltetése, hogy a társadalomban és a gazdaságban végzett sokrétű szolgáltatást rendszerezze, csoportosítsa és kóddal ellássa, az egyes szolgáltatásfajták azonosítását lehetővé tegye a termelés, a forgalmazás, a felhasználás során és így biztosítsa gazdasági jellemzőik (ár, ráfordítás, eredmény stb.) statisztikai megfigyelését. 2. A szolgáltatás nyújtás fogalma Az általános forgalmi adózás tekintetében szolgáltatásnyújtás minden, ami nem termékértékesítés, de fizetnek érte. Szolgáltatásnak mindősül mindenféle jog átengedése, egyéb immateriális javak átadása, és kötelezettségvállalás valamely cselekménytől való tartózkodásra, valamely helyzet vagy állapot tőrésére feltéve, hogy fizetnek érte! Mivel az ellenérték megléte a szolgáltatásnak minőségi ismérve szűk körtől eltekintve -, nem tekinthető szolgáltatásnak az ingyenesen végzett tevékenység. 3. Az SZJ Szerkezete A hétszintű hierarchia első négy szintje a TEÁOR-ral azonos, így ezeknél a szinteknél követjük a régóta használt, általánosan elfogadott és közismert magyar megnevezéseket. Hierarchiaszint 1. (nemzet)gazdasági ág 1 betű közbenső szint alág 2 betű 2. ágazat 2 számjegy 3. alágazat 3 számjegy 4. szakágazat 4 számjegy 5. kategória 5 számjegy 6.alkategória 6 számjegy 7. tétel 7 számjegy A besorolási számot olyan részletezésben (kettő, három stb) kell feltüntetni a számlában, ahogyan a termék vagy szolgáltatás az áfa törvényben szerepel. 3. AZ ADÓ MÉRTÉKE Az 1992.évi LXXIV. az általános forgalmi adóról szóló többszörösen módosított törvény 28..-a alapján adó mértéke az adó alapjának százaléka. 4

5 - az adó alapjának százaléka. - az adó alapjának nulla százaléka. A 30. a tárgyi adómentesség termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást ismerteti. Az 58. rendelkezik a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanytól történő felvásárlásról Az 58.. (1) A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany által e tevékenysége körében teljesített termékértékesítése után az átvevő adóalany köteles részére a felvásárlási áron felül, de az ellenérték részeként kompenzációs felárat is fizetni. A kompenzációs felár százalékos mértékét a törvény 4.számú melléklet I. része tartalmazza. (2). Az átvevő adóalany a kompenzációs felárként felszámítandó összeget az alábbi módon köteles meghatározni. Felvásárlásként felszámított összeg = (Termék felvásárlási ára X kompenzációs felvásárlási ár százalékos mértéke) / (1) Az átvevő adóalanynak a felvásárlásról igazoló bizonylatot kell kibocsátania, mely a számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. A bizonylat kötelező adattartalma: - a bizonylat sorszáma - a bizonylat kibocsátó átvevő adóalany neve, címe és adóigazgatási azonosító száma - a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany neve, címe, adóazonosító száma és amennyiben az átadó e tevékenysége vonatkozásában a személyi jövedelemadózásnak alanya, de tőle az átvevő személyi jövedelemadó-előleg nem vont le az átadó mezőgazdasági őstermelői igazolványának száma. - a felvásárolt termék megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosítására. - a felvásárlási összeg - a kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár százalékában kifejezve - a kompenzációs felárként felszámított összeg - a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege - a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany aláírása - a mezőgazdasági tevékenységet folytató aláírása. A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár mértéke Sorszám Megnevezés 1. Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. A kompenzációs felár Vámtarifaszám mértéke a felvásárlási ár %-ában

6 2 Burgonya Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, és gumók 4 Szőlő Élelmezési célra alkalmas gyümölcsök és dió és dinnyefélék héja , , 0808, Hazai termelésű fűszernövények , 0909 NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAIK 7. Gabonafélék 1001-től 1007-ig 8. Különféle magvak, ipari és gyógynövények szaporítóanyagok ipari növényekhez 4. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) szaporítóanyag takarmánynövényekhez ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK 1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) ex 09 ex 10 ex ex ex ex től 0105-ig ex Nyers tej ex Friss tojás ex Természetes méz Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája) ex Állati vagy növényi trágya Nyers gyapjú ERDEI MAGOK, CSEMETÉK 1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex Erdei fák és cserjék magja ex

7 * Az ex jelölés jelentése az, hogy az adott vámtarifaszám alá sorolható termékek közül csak a Megnevezés rovatban szereplő meghatározásnak megfelelő termék tartozik az adott adókulcs alá. E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa június 30-án hatályos szövegének áruazonosító számai. A tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő. 4. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK, KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési, kertészeti bérmunka Növény-egészségügyi szolgálat Talajerő-gazdálkodási szolgáltatás Egyéb növénytermelési szolgáltatás Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás Parkosítás, zöldterület létesítése, gond Védett természeti terület mezőg.gond Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési bérmunka Megtermékenyítő szolgálat Állati hulla megsemmisítése Egyéb állattenyésztési szolgáltatás Vadgazdálkodás Vadgazdálkodási bérmunka 7

8 ERDŐGAZDÁLKODÁS 02.0 Erdőgazdálkodás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Erdőgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodási bérmunka Különleges rendeltetésű erdő, terület gondozás Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás FAFELDOLGOZÁS 20. Fafeldolgozás, fonott áru gyártása TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Tároló fatermék gyártás Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 20.5 Egyéb fa-, fonott-áru gyártása TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése ÁFA Fatömegcikk gyártása Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS 22.1 Kiadói tevékenység TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Könyvkiadás Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás Ebből: reklám, röpirat, tájékoztató nyomt. 8

9 22.13 Időszaki kiadvány kiadása Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás 22.2 Nyomdai tevékenység TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa Máshova nem sorolt nyomás Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejező műveletek Könyvkötés MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR 36 Bútorgyártás; Máshova nem sorolt feldolgozó-ipari termék gyártása 36.1 Bútorgyártás TEAOR szám A szolgáltatás megnevezése Áfa 36. Irodabútor gyártása Irodabútor gyártásával kapcs. szolgált Egyéb bútor gyártás Egyéb bútor gyártásával kapcs. szolg Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor, kárpitozás nélkül Egyéb bútor gyártásával kapcs. egyéb szolgáltatás VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS 40. Villamosenergia-,Gáz-, Gőz-, Melegvízellátás (Továbbszámlázott szolgáltatás) TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Villamosenergia-termelés,- elosztás Villamosenergia-elosztás,- kereskedelem Villamosenergia kereskedelem Gázgyártás, elosztás Gáznemű anyag elosztási szolgáltatás Vezetékes gázkereskedelem Gőz-, melegvízellátás 9

10 Gőz-, melegviz-ellátási szolgáltatás Gőz, melegvíz ellátás szolgáltatás 41 Víztermelés-, kezelés-, elosztás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Víztermelés, - kezelés, - elosztás Vízellátás, kiegészítő szolgáltatásai Vízelosztás KISKERESKEDELEM TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Használtcikk-kiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Régiség-kiskereskedelem SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 55. Átmeneti szálláshely-szolgáltatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Egyéb szálláshely-szolgáltatás Üdülői, üdülőházi szálláshelyszolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás Ebből: diákotthoni, kollégiumi ellátás Munkahelyi és közétkeztetés TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatásban részesülők étkezt Középfokú oktatásban részesülők étkezt Felsőfokú oktatásban részesülők étkezt Egyéb munkahelyi étkeztetés 10

11 Ide tartozik a munkahely dolgozóiknak munkahelyi szervezésű étkeztetés. Ebből az ételfogyasztás Közétkeztetés Közétkeztetés Ételkészítés lakosságnak Ebből: ételforgalom 67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás) TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Biztosítást kiegészítő tevékenység Kárbecslés (zöldkár) INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 70 Ingatlanügyletek 70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan-bérbeadása,- üzemeltetés Lakóingatlan-bérbeadás Lakóingatlan rendeltetéstől független bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása Gazdasági építmény, földterület bérbead Ipari, mezőgazd, közl, távközl, építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Kereskedelmi, szolg, tároló építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása Igazgatási, művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása Ebből:OKTATÁST SZOLGÁLÓ taneszközök, építmények (ÉJ 572) önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása, valamint sportot szolgáló építmények (EJ , , 9-2-ből és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása továbbá művelődési ház (ÉJ 571-1), művelődést szolgáló önálló - 11

12 rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása Mezőgazdasági ültetvény bérbeadása Erdő, halastó bérbeadása Egyéb földterület bérbeadása Egyéb ingatlanhasznosítás Lakóingatlan rendeltetéstől független bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása KUTATÁS, FEJLESZTÉS A kutatás, kísérleti fejlesztési típusai: az alapkutatás, olyan kísérleti vagy elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló okokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül. Az alkalmazott kutatás az új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti fejlesztés, olyan rendszeres tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére és a már előállítottak vagy bevezetettek lényes tökéletesítésére irányul. A tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzői: az alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása és az új ismeret létrehozása. TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés l Természettudományi kutatás, fejlesztés Természettudományi kutatás, fejlesztés Kémiai kutatás, fejlesztés Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés Agrártudományi kutatás, fejlesztés Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi kutatás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi kutatás Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás Közgazdasági-tudományi kutatás 74 Gazdasági Tevékenységet segítő szolgáltatás Üzletviteli tanácsadás Természetszervezési tanácsadás Ebből: mezőgazdasági termelési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatás mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodás és halászati szakmai

13 tervezés, szakértés Ebből: trófeabírálat Mérnöki tevékenység, tanácsadás Építészeti szolgáltatás Építészeti szakértés, tanácsadás Építészeti tervezés Egyéb építészeti szolgáltatás Műszaki mérnöki szolgáltatás Műszaki szakértés, tanácsadás Épület tartószerkezet, alapozás tervezés Építmény gépészeti, villamossági terv Mélyépítmény műszaki tervezés Technológiai-, terméktervezés Egyéb műszaki tervezés TEAOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa % Egyéb mérnöki szolgáltatás Integrált mérnöki szolgáltatás Település-, tájrendezési tervezés Településtervezés Tájrendezés-tervezés Építési projekt-vezetés Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás Földtani szakértés Földtani vizsgálat Földmérés, térképészet Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés Térképkészítés Műszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat,- elemzés Termék, termelési tényező vizsg, elemz Környezeti elem vizsg. elemzése Fizikai tulajdonság elemzése Egyéb műszaki vizsgálat, ellenőrzés Egyéb vizsgálat, elemzés Ebből: mezőgazd. laboratóriumi vizsg Másolás Ide tartozik a fénymásolás, a sokszorosítás és az egyéb nyomtatáson kívüli sokszorosítás Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Kiállítás, vásár, kongresszusszervezés Ebből pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 13

14 OKTATÁS 80 Oktatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Iskoláskor előtti oktatás Alapfokú oktatás 80.2 Középfokú oktatás TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Általános középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Középfokú általános alapoktatás Középiskolai általános oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Ide tartozik: az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, függetlenül attól, hogy a képzés középiskolában, vagy felsőoktatási intézményben történik, a főiskolai és egyetemi szintű képzés, a szakirányú továbbképzés, a doktori (PhD, DLA) képzés Felsőoktatás Felsőszintű szakmai képzés Felsőfokú oktatás, képzés Főiskolai, egyetemi képzés Doktori-, mesterképzés 80.4 Felnőtt-, egyéb oktatás Ide tartozik a felnőtt- és egyéb oktatás körébe tartozó minden olyan oktatási szolgáltatás, amely nem tartozik a általános oktatáshoz. *Ebből felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, -továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, valamint a Nyelvi Akkreditációs Testület által akkreditált idegen-nyelvi képzés egyetemi vagy főiskolai magántanár oktatási intézményben végzett oktatói tevékenysége TÁRGYI ADÓMENTES () ** június 30-ig minden SZJ alá tartozó szolgáltatás () 14

15 TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezés Áfa Felnőtt-, egyéb oktatás Felnőttoktatás * Szakképesítést adó képzés Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékbe meghatározott szakmákra az iskolarendszeren kívüli formában folyó képzés, beleértve az alapfokú iskolai végzettség megszerzéséhez nem kötött képzesítést * Egyéb képzés, betanítás Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmák körén kívül eső szakmákra, szakképesítést nem igénylő munkakörök ellátására felkészítő betanítás, képzés *Egyéb, máshova nem sorolt felnőtt okt Egyéb oktatás *Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés Ide tartozik az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, oktatási szinthez nem kötődő, de iskolán kívül folyó (üzemi, munkahelyi) gyakorlati, szakmai képzés, a profi sportolók oktatása Egyéb máshova nem sorolt oktatás Ide tartozik minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó szolgáltatás, amely máshová nem sorolhatók, pl. a hivatásos sportoktatók képzése EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 90 Szennyvíz-, Hulladékkezelés, Köztisztasági szolgáltatás Közterület szolgáltatás Közterület-tisztitás Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés 92 Szórakoztatás, kultúra, sport Alkotó és előadó művészet Művészeti tevékenység Előadó-, alkotóművészet Előadóművészet Alkotótevékenység Ebből: művészeti alkotótevékenység Művészeti kiegészítő tevékenység Művészeti kiegészítő szolgáltatás 15

16 92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári, levéltári szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás - Ide tartozik a könyvtári dokumentációs és információs tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres kiadványokról kép- és hanganyagokról, könyvtári anyagokból áltatlános és szakanyagok gyűjtése, feltárása, olvasószolgálat, visszakeresés és információs igények kielégítése érdekében, könyvek, lemezek stb kölcsönzése Levéltári szolgáltatás Ide tartozik a történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása, konzerválása. A levéltári anyagok rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató és ügyfélszolgálat működtetése, történeti levéltár működtetése Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Múzeumi szolg. kulturális örökség védelme Múzeumi szolg. művészeti kiállítás Múzeumi szolgáltatás Ide tartozik mindenfajta, a múzeumi értékű tárgyak felkutatása, beszerzése, gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, nyilvántartása, az anyagok rendszerezése, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk rendezése, alkalmi kiállítások rendezése, a gyűjtemények konzerválása és kezelése Képző-,ipar-, foto-, egyéb művészeti kiáll Sporttevékenység TEÁOR SZÁM A szolgáltatás megnevezése Áfa Sportpályák, stadionok működtetése Sportpálya, stadion működtetése - Ebből: verseny- és élsport, verseny- és élsport lebonyolítása, valamint az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás - 16

17 92.62 Egyéb sporttevékenység Egyéb sportszolgáltatás Sportszolgáltatás Ebből: verseny- és élsport Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása, Ebből: verseny- és élsport lebonyolítása - - Sopron, április 26. Herczeg László sk. gazdasági főigazgató Z Á R A D É K A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának ezen. sz. függelékét TEÁOR szerinti tevékenységek jegyzéke -t az Egyetemi Tanács a mai napon megtárgyalta és a 4/2003. sz. határozatával - az elhangzott módosításokkal - elfogadva jóváhagyta. Jelen mellékletet sokszorosítva, illetőleg számítógépes hálózat útján kell haladéktalanul kihirdetni azzal, hogy a Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba. Sopron, június 26. Prof. dr. Faragó Sándor mb. rektor 17

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/108/4. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Mezőgazdasági bizottságának a j á n l á s a az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.)

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.) BEVEZETÉS Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint az adótörvények alkalmazása során (a jövedéki törvény kivételével), az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801000 - megnevezése:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Előterjesztés a Forrás Gyermek-Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására

Előterjesztés a Forrás Gyermek-Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására Előterjesztés a Forrás Gyermek-Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására 10. Tisztelt Közgyűlés! Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelező feladatává tette a könyvtári és közművelődési

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-78/2009. A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Károly Róbert Főiskola 13744-1/2008. számú, 2008. június 13-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

A = Automatikusan átsorolható

A = Automatikusan átsorolható Tartalmi és kódszám változások F O R D Í T Ó K U L C S TEÁOR 98 TEÁOR 03 Figyelem! Kézirathiba történt. A javítások az állomány végén találhatók. A = Automatikusan átsorolható = A változás jelentősége

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

TESZOR'08 kód. 2932 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

TESZOR'08 kód. 2932 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása TESZOR'08 kód Megnevezés Tartalmi meghatározás 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 279040 Egyéb, m.n.s. villamosberendezés (beleértve az elektromágnes, elektromágneses tengelykapcsoló és fék,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. A támogatás célja Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-3/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1

r /.~I CegOl18 Mediator 5.1 ~ r /.~I" CegOl18 Mediator 5.1.,~ Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága _ 9700 Szombathely, 5zi/y János u. 7. ". ~! col Cégkivon_~tt/ '.'. :Y~,. :"'''1 ti Ul. ~ A CQ:rS'=0'9-112041 cégjegyzékszámú RETTEGI

Részletesebben