A Rózsátnevető Waldorf Óvoda Helyi Óvodapedagógiai Programja (HOP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rózsátnevető Waldorf Óvoda Helyi Óvodapedagógiai Programja (HOP)"

Átírás

1 A Rózsátnevető Waldorf Óvoda Helyi Óvodapedagógiai Programja (HOP) Az akkreditált Waldorf Óvodanevelési Program (WOP) megvalósításának helyi sajátosságai január

2 Helyi Pedagógiai Program (HOP) Rózsátnevető Waldorf Óvoda Budapest, Badacsonyi u Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Szülői Fórum nevében névaláírás... Óvodaszék nevében névaláírás /2014. (.) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Fenntató jóváhagyta: fenntartó, működtető nevében névaláírás, Ph., dátum... Hatályos: a kihirdetés napjától. A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: www. rozsatneveto.hu Verziószám: X/1 eredeti példány Iktatószám:

3 Tartalomjegyzék I. Intézményünk bemutatása, helyzetkép...1 II. Gyermekkép, óvodakép...2 III. A HOP megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei...4 IV. Óvodánk nevelési feladatai Az egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés és szocializáció Anyanyelvi és értelmi nevelés Mese vers Bábozás Vers Éne, zene Szép mozgás a ritmikus játékban és az euritmiában Az euritmia Szabad játék, a tevékenységben megvalósuló tanulás és munka A tevékenységben megvalósuló tanulás munka...25 V. Különböző tevékenységi formák, művészeti tevékenységek és színterük Rajzolás Gyapjúkészítés Gyurmázás,plasztikus formázás Sütés, mint formálási tevékenység Festés 31 VI. A fejlődés jellemzői az óvodás kor végén Fizikai, testi változások A szociális, érzelmi életben tapasztalható változások Az érettség jelei az alkotó tevékenységekben Az érzelmi élet is sokkal összetettebbé válik Változások a szociális élet terén Az önállóság fejlődése a személyes higiéné,az étkezés és az öltözködés A gondolkodásban is új tartalmak jelennek meg 35 VII. Ellenőrzési, értékelési alapelvek Gyermekmegfigyelés 36

4 2. A konferencia...37 VIII. Az óvodai élet megszervezése, ritmus a mindennapokban A nap ritmusa Napirendünk A délutánosság kérdése A hét ritmusa Heti rendünk Az ünnepek ritmusa Ünnepeink Nyitva tartás, szünetek.43 IX. Óvodánk kapcsolat rendszere Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok 45 X. Inkluzív pedagógia XI. Differenciálás...47 XII. Sajátos nevelési igényű gyerekek gondozása...49 XIII. Esélyegyenlőség...49 XIV. Gyermekvédelem...50 XV. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység XVI. Érvényességi rendelkezések

5 I. Intézményünk bemutatása, helyzetkép A budapesti Rózsátnevető Waldorf Óvoda helyi óvodai nevelési programja (HOP) az akkreditált Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) adaptációja Annak szellemiségét, irányelveit, céljait teljes mértékben sajátjának tekinti, és a gyakorlatban a lehető legteljesebb mértékben alkalmazni kívánja. A Waldorf-óvoda a gyerek ismeretéből - életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből - kiindulva biztosítja a kisgyermek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot. A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a XX. század elején kidolgozott emberismeret, az úgynevezett antropozófia (antroposz-szófia /görögül/= az emberre vonatkozó bölcsesség). Az antropozófia hatással volt a gyógypedagógiára, a művészetekre és más életterületekre is. Alapvető megállapításait a több évtizedes sikeres alkalmazása igazolja. Ma már több ezer Waldorf-óvodai csoport működik világszerte, melyek helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten is rendszeresen együttműködnek. Hozzájuk hasonlóan célunk, hogy a Waldorf-óvoda ideáját minél életszerűbben, elmélyültebben tudjuk megvalósítani mindenkori helyi adottságaink, körülményeink között: itt és most. Óvodánkat szülői kezdeményezés hívta életre a Waldorf-pedagógiai elvek megvalósítására 1997-ben, Budapest XI. kerületében szeptembere óta a Badacsonyi út szám alatti óvoda-épületegyüttesben, egy 110 nm-es, helyi Önkormányzattól bérelt létesítményben működünk. Óvodánk tényleges megközelítése a Diószegi út 44. felől lehetséges. Az óvoda működésének alapja az óvodai csoport gyermekeinek közössége. Óvodánkban maximum 22 gyermekből áll az óvodai gyermekcsoport. Jellemzően a csoport kb. fele részét a kerületben lakó gyerekek alkotják, a többiek a szomszéd 1

6 kerületekből, illetve távolabbról járnak. Óvodánk nyitott a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó családok fogadására is. Az óvoda az önálló pedagógiai vezetés, a fenntartói tevékenység valamint a gazdasági vezetés együttes tevékenységének eredményeként tud működni és fennmaradni. A működéssel kapcsolatos óvoda-önkormányzati szerepet az Óvodaszék látja el. Az óvoda alapítója és fenntartója a Dél-budai Waldorf Egyesület. Az Egyesületet a közgyűlés által választott Elnök képviseli. Az egyesület, mint fenntartó biztosítja az óvoda létrejöttéhez és biztonságos működéséhez szükséges alapvető gazdasági és jogi feltételeket. A fenntartó egyesület tagjai a mindenkori szülőkből állnak, akik gyermekük óvodánkban való jogviszonya alatt önkéntesen lépnek az egyesületbe. Az óvónők munkáját segítik a szülők különböző munkacsoportjai, rendszeres együttműködés folyik az óvoda orvosával, az euritmistával, fejlesztő pedagógussal és más szakemberekkel. II. Gyermekkép, óvodakép Ha a Waldorf-pedagógia a gyermekre tekint, nem csak azt látja, ami kézzel fogható, hanem a gyermeket, mint a jövő csíráját, egy eljövendő állapot hordozóját szemléli. Az embert, az emberi lény legbensőbb magját transzcendens eredetű individualitásnak tekinti. A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az életkorral változó megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei. Mind testi, mind lelki, mind szellemi értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek meglehetős határozottsággal különítik el az egyes életkori szakaszokat egymástól. Más-más szükségletek és képességek lépnek fel az egyes életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes alkati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek. 2

7 Nevelésünk célja A nevelés, majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kisgyermek, mint individuum a fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt. Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív felnőtté. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. A Waldorf-óvodapedagógia a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát tiszteli. Segíteni kívánja a gyermeket, hogy a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni: érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységben. Nevelésünk feladata Az óvoda feladata, hogy egészséges, a gyerek számára is jól érthető mintákat, példákat nyújtson, áttekinthető, értelmes világként vegye körül a gyermeket. Az óvoda kerülni kívánja az idő előtti, túl korai fejlesztést, a rossz példák követését, s ez által a nem egészséges testi-lelki diszpozíciók megtanulását. Az óvoda további feladata a természeti és az emberi világ, az ember és ember közötti kapcsolatok ápolása, megerősítése, az emberi munka és a mindennapi szükségletek közötti összefüggés megtapasztaltatása. A Waldorf-óvodapedagógus a gyermekre ítélet- és előítélet-mentes figyelemmel igyekszik tekinteni. Nem engedi a szabadon feltörő kritikát, sőt, a nehézségeket leküzdve, szeretetteljes együttélést vállal a gyermekekkel. A kisgyermekkor tanulásának legfőbb formája az utánzás. A Waldorf-óvoda áttekinthetővé teszi a mindennapi cselekvések világát a gyermek körül, a 3

8 pedagógusok igyekeznek átélhető, utánozható mintául szolgálni a gyerekeknek. A gyermek látja a felnőtt/pedagógus tevékenységében, hogy mi miből lesz (kenyér a búzából, baba a fadarabból stb.), így a későbbi életkorokban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban, s nem lép fel benne az áthatolhatatlan elidegenítő érzés. A Waldorf-óvoda az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket megkísérli érzékelhetővé és tapasztalhatóvá tenni a gyermek számára. Óvni szeretné a gyermekkort, hogy a gyermek csak lassan ébredjen fel a kreatív erőket felszabadító, képdús gyermeki álomvilágból. Ennek az a célja, hogy az ébredés után viszont valóban önállóan, biztosan, erőteljesen, éberen tudjon élni a világban. III. A HOP megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei A személyi feltételek A csoportvezető óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel, valamint a Waldorfóvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel rendelkezik. A csoport másik óvodapedagógusa szintén felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik, és Waldorf-óvodapedagógusi képesítést is szerzett. A harmadik óvónő felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel dolgozik az óvodánkban. Munkánkat az óvodában egy dajka, egy fejlesztő pedagógus és az euritmista segíti. A csoport életéhez szükséges berendezések, felszerelések, speciális anyagok beszerzéséről a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig a csoportvezető óvodapedagógus gondoskodik. Fokozatosan kialakítja a Waldorf-pedagógia ajánlásainak megfelelő környezetet (kert, udvar, konyha) és az igényelt étkezési rendet. Az óvodapedagógusok feladatai - A gyermekek alapvető szükségleteinek maximális biztosítása 4

9 - Az óvoda környezetének esztétikus, biztonságos kialakítása - Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer kiépítése - A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása - A különböző tevékenységek megtervezése, előkészítése, levezetése, majd utólagos áttekintése - Az óvodai csoport összeállítása pedagógiai szempontok szerint - A gyerekek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése - A gyermek környezetének megismerése - A szülőkkel való közösségi kapcsolat kialakítása, ápolása, problémák esetén közös megbeszélés, útkeresés - Kapcsolattartás a Waldorf-óvónőkkel - Együttműködés az orvossal, az iskolával és egyéb szakemberekkel - Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel A tárgyi feltételek A Waldorf-csoportunkat egy helyi önkormányzattól bérelt óvoda-részlegben működtetjük. Csoportszobánk két, egybenyitott szobából áll. Gyermekmosdó és az egyéb szükséges helyiségek rendelkezésünkre állnak. Tornaszoba használatára meghatározott időpontokban van lehetőség. A kinti játékra kijelölt udvarrész áll rendelkezésünkre, valamint a közeli Kertészeti Egyetem arborétuma ad lehetőséget a természethez közeli tapasztalásokhoz, ahová hetente egyszer látogatunk el. Az udvarunk elég nagy ahhoz, hogy a családokkal közös ünnepeken (pl. Nyárünnep) együtt is elférjen a csoport. Az udvaron homokozó, csúszda/mászóvár került felállításra. Vesszőbokorból árnyékoló kis zúg került kialakításra. A kerti játékokhoz gólyaláb, talicskák, homokozójátékok, vödrök, lapátok, kerti szerszámok, fateknők stb. állnak rendelkezésre. 5

10 A belső elrendezés a helyi adottságoknak megfelelően két egybenyitott szobából alkotta csoportszobából áll. Az egyik szoba ad helyet az évszakasztalnak és a reggeli körnek, a másik szobában történik a művészeti tevékenység, illetve egy satupad ad lehetőséget barkácsolásra. A szabad játék során a gyermekek mindkét szobában játszanak. A fő étkezés szintén ebben a szobában oldható meg, a többi étkezés pedig a konyhából nyíló reggeliző-uzsonnázó helységben. A bérlemény adottságai miatt a konyharész külön helyiségben található, tűzhellyel, mosogatóval, kézmosóval felszerelt. Az óvoda benti berendezése megfelel a WOP által előirányzottaknak. A bútorok tömör fából, szépen megmunkálva készültek, átrendezhetőek (asztalok székek: a művészeti tevékenységekhez, az étkezéshez vagy a reggeli körhöz átrendezhetőek). A naponta használandó alapanyagok a gyermek számára jól láthatóan vannak elhelyezve, fa/vessző-polcokon, kosarakban (például: színes gyapjú kosárban, müzli üvegben, stb.). Csak a nagyon értékes, ritkán használt dolgok kerülnek a szekrénybe, illetve a gyermek által el nem érhető helyre (pl. faragott líra). A játékszerek, játékeszközök óvodánkban természetes anyagokból készülnek: állandóan vagy ideiglenesen felépíthető házacskák és berendezéseik többféle méretű és színű kendők, leplek fából készített játékok, hajók, autók, figurák, állatok; gyökerek, ágak, rönkök, varrott babák, bábuk kötött állatok, bot nyelű lovagolható paripák, lókantárok filc fejdíszek, koronák, palástok, tarsolyok, tündérsüvegek kosárnyi kagyló, fenyőtoboz, kövek, kavicsok, magok, gyökerek, fakérgek stb. nagy, puha báránybőrök, színes rongyszőnyegek. A további tárgyi feltételekről az óvoda aktuális eszközjegyzéke ad pontos képet. IV. Óvodánk nevelési feladatai 6

11 1. Az egészséges életmód kialakítása Óvodánkban a gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az öltöztetés-öltözködés nemcsak a gyerek fizikai szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét is ápolják, növelik biztonságérzetét és hozzásegítik az egészséges életvitel kialakításához. Nevelésünk célja Gondozás-gondoskodás - A Waldorf-óvodapedagógián alapuló nevelés célja a későbbi egészséges életvitel megalapozása, e tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi életszakaszokban mutatkoznak majd meg teljes mértékben. - A gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az öltöztetés-öltözködés nemcsak a gyerek fizikai szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét is ápolják, növelik biztonságérzetét és hozzásegítik az egészséges életvitel kialakításához. Feladataink - Az anyai gondoskodás tudatos felvállalása, mivel ez nevelői tevékenységének, a gyerekekkel való kapcsolatának, meghatározó része: e tevékenység közben folyamatosan tájékozódhat a gyerek állapotáról, testi és lelki közérzetéről. - Kis rítusok kialakítása pl. a tisztálkodás teendői körül, melyek segítenek a személyes higiéné szokásainak kialakulásában. Helyes egészségügyi szokások megalapozása, kialakítása: Rendszeres kézmosás ösztönzése játék végeztével, étkezések előtt és után. Fogmosás, fésülködés és öltözködés támogatása. 7

12 Szépen terített asztal melletti, nyugodt étkezés kialakítása. A napi ritmusban, a családi élettel egybefonódóan a pihenés, alvás nyugalmának biztosítása. Udvari játék során használt ruházat cseréjének lehetőségét megteremteni, hogy ápoltan, tisztán hallgathassák a mesét, s ülhessenek az ebédlő asztalhoz. Testápolási szokások kialakítása A gyerekek kis segítséggel, majd később önállóan szappannal kezet, arcot mosnak, törölköznek, amikor szükséges. WC használat után megpróbálják használni a WC papírt. Vigyáznak a WC, a mosdó rendjére, a tisztálkodási eszközöket a helyükre teszik. Segítséggel, majd később önállóan használják zsebkendőjüket, fújják az orrukat. Étkezés után kiöblítik szájukat. Használják a fésűt, hajkefét, majd a helyére teszik. Tüsszentéskor, köhögéskor a zsebkendőt a szájuk elé tartják. Étkezés - egészséges táplálkozás biztosítása a Waldorf-pedagógia ajánlása alapján: gabonaalapú, hús-tojás- és tejmentes, sok nyers gyümölcsöt, zöldséget tartalmazó étrenddel. A gyerekek az edényekkel, evőeszközökkel kiszolgálják magukat, és ízlésesen elhelyezik az asztalon, étkezés után visszateszik a helyükre. Önállóan esznek és isznak igényük szerinti mennyiséget, helyesen használják az evőeszközöket. A szalvétát önállóan, kérés nélkül megfelelően használják. Étkezés közben ügyelnek az asztal és a környezet rendjére. 8

13 Kirándulások alkalmával a fogyasztásra kerülő élelmiszereket tároló csomagolásukból előveszik, maradékát a megbeszélt módon rendben elpakolják. Öltözködés Kis segítséggel, majd később önállóan öltöznek és vetkőznek, megpróbálják betartani a megfelelő sorrendet. Holmijukat a saját helyükre teszik, és vigyáznak azokra. Cipőjüket megpróbálják önállóan le-, és felvenni, illetve később cipőfőzőjüket önállóan befűzni és bekötni. Séták, kirándulások alkalmával esőköpenyeik, csizmáik felvételében közreműködnek, levételkor a megfelelő tárolókra helyezik. Környezet rendben tartása Észreveszik, jelzik, ha valaki hiányzik. Szelektív hulladékgyűjtési szándékunk szerint, külön szeméttárolóba helyezik, a papír, műanyag és üveg hulladékot, valamint kertünkben felállított komposztálóra hordják a szerves hulladékot. A különféle eszközöket használat után önállóan rendben tartják, és a helyükre teszik. Rendet tartanak maguk körül. Használják a lábtörlőt. A rendetlenséget megszüntetik. A kirándulások helyszínén a szemét tárolásában, összegyűjtésébe utánzás erejével kapcsolódnak. Testmozgás, mozgásformák 9

14 - A gyerekeknek megfelelő mozgásfejlődésük érdekében lehetőségük nyílik az életkoruknak megfelelő természetes játékos mozgásokra: futásra, ugrásra, dobálásra, kúszásra, csúszásra, mászásra, függeszkedésre, a mindennapi benti és kinti játékban egyaránt. Feladataink - Mindennapos, változatos mozgásformák biztosítása az énekes-verses játékok, füzérek során. - Elegendő, szabad levegőn töltendő idő: szabad játék az udvaron, valamint heti rendszerességgel tartandó séták a közeli arborétumban. - Segítségnyújtás a sztereotip viselkedések, a rossz minták (agresszió, erőszak) kerülésében. - A csoportszoba berendezésének biztosítása könnyen mozgatható, többfunkciós bútorokkal, például padokkal is. Így lehet csúszni, mászni, kúszni az asztalok, székek és padok között, alatt stb. és csúszni vagy egyensúlyozva járni a padokon stb. - Az udvaron is lehetőséget kell teremteni a mászásra, függeszkedésre. Egyensúlyozni lehet egy farönkön is és ezt a célt szolgálják (az udvari játékszerek közül) a gólyalábak is. Mindez fejleszti a gyerekek testi erejét, ügyességét. Fejlődése során a gyerek egyre önállóbban látja el testi szükségleteit, majd az óvónő mintáját követve, ő is felajánlja segítségét a kicsiknek. A családias kapcsolat az egész csoportot átöleli. A gyermeket körülvevő tárgyi-, a szokásbeli-, az érzelmi- és a tartalmi környezet, bölcsője kell, legyen fejlődésének. Óvodánk ezért, minden apró mozzanatával a kisgyerek életformáját igyekszik szolgálni, jó minőségű táplálékot adva a gyerek testének, lelkének, egész személyiségének. 10

15 Az egészségvédelem feladatai - az óvoda orvosa évente kétszer megvizsgálja a csoportot, - ha szükséges, a további vizsgálatokra javaslatot tesz, - a védőnő havi rendszerességgel látogatja a csoportot, - szülői igényre a védőnő előadást tart az egészségvédelem témakörében, - az óvoda rendszeresen fejlesztő pedagógus segítségét veszi igénybe. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció Pedagógiánk az érzelmi biztonság fontosságát hangsúlyozza a kisgyerek pszichikus és mentális fejlődésében. Azt valljuk, hogy ezt az érzelmi biztonságot elsősorban a családnak kell megadnia, de meg kell, hogy adja a gyereket fogadó első intézmény is. A nevelés célja - Arra törekszünk, hogy óvodánk az anyát követve, egyfajta szociális anyaöl tudjon lenni a kisgyerek számára. - Nevelésünk a gyerekben működő természetes erőket kívánja támogatni úgy, hogy a gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Ez szeretetteljes, meleg légkört kíván, amely biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés környezetet. - A Waldorf-nevelés a gyermek individuális fejlődését differenciált módon segíti, és módot nyújt lényének a közösségben való kibontakoztatására is. - Lehetőséget ad valódi közösség létrehozására, melyben minden gyermeki személyiségre szükség van. Ezáltal, hogy mindenkinek van szerepe, a mindenkire szükség van élmény- és a szolidaritás érzése végigkíséri őket kibontakozó életük során. 11

16 - A Waldorf-óvodánk csoportja életkorilag mintegy egyharmad-egyharmadegyharmad arányban foglalja magában a három óvodai korcsoportot, vagyis vegyes életkori csoporttal működünk. Ezzel egyrészt nem törik meg a család természetes közegének jellege, másrészt az óvodapedagógus és kisgyermek között a nagyobb gyermekekben kitűnő közvetítőket találnak, akik a csoport szokásait, ritmusait, napirendjét is teljesen természetes módon hagyományozzák át - az utánzás által - az utánuk következőkre. Feladataink - az általunk gyakorolt nevelési stílus, módszer a gyermek utánzási képességére épüljön, - nyújtsunk követendő mintát a mindennapokban a különböző tevékenységek során, - teremtsük meg azokat a valós helyzeteket, amelyekben a gyermekek saját igényeik szerint feltalálják magukat. - ha kívülről nem zavarják a gyermek önbizalmát, egyre növekvő önállósággal maga jelzi fejlődését: egyre több belső és külső aktivitást mutat, egyre jobban ő is követendő mintává válhat a többi gyermek számára. Mindez csírája egy későbbi, kreatív, az életben természetesen eligazodó személyiség kialakulásának. o Legyünk figyelemmel a közösségben zajló folyamatokra, támogassuk a társas kapcsolatok, a közös tevékenység kibontakoztatását. o Céltudatosan szervezzük meg a gyerek életrendjét tartalmazó rugalmas napirendet, mely lehető teszi a személyiség fejlődését. o Törekedjünk a barátságos derűs légkör biztosítására. o Tegyük lehetővé, hogy közösségi érzelmük kialakulhasson (közös élet biztonsága, nyugalma). o Segítsük a közösségi szokások kialakítását, melyek hatnak a közösségi érzelmek, magatartások alakulására. 12

17 o Támogassuk a közösségi - erkölcsi igényekkel, kívánalmakkal való azonosulást. o Adjunk lehetőséget a személyiség pozitív, széleskörű fejlődéséhez. Beszoktatás, befogadás a közösségbe - Az óvoda kezdés minden kisgyermek életében nagy változásokkal, esetleg nehézségekkel jár. Ismeretlen emberek, idegen szokások, eddig nem tapasztalt élethelyzetek. - Ezt felismerve, a felnőttek feladata, hogy a gyermekeknek minél elviselhetőbbé tegyék azt, ami nehéz. - Nagyon fontos a szülők és a pedagógusok részéről is a következetesség, mely a gyermekben növeli a biztonságérzetet. - A következetesség azt jelenti, hogy napról - napra tudatjuk a gyermekkel, hogy mikor jön, és meddig marad az óvodában, s ha úgy tűnik, hogy kezdetben szívesen maradna tovább, akkor is tartsuk magunkat az eredeti elgondolásunkhoz. - A gyermek számára a felnőttek elgondolásai, szavai, tettei harmóniában kell, legyenek ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. - Az óvodakezdést megelőző napokban kézműves napokat tartunk, melynek során a régi és az új családok, gyerekek megismerkedhetnek egymással. A beszoktatás befogadás mindig fokozatosan, a gyermekek igényeit figyelembe véve történik. Hétfőn: a szabad játék végéig maradnak Kedden: már részt vesznek a székkörben és a füzérben Szerdán: az udvari játék végéig maradnak Csütörtökön: ebédig Pénteken: ebéd, mese, búcsúzás 13

18 A következő napoktól kezdve a gyerekek már végig ott maradnak a délelőtt folyamán. Hét közben, ha szükséges, a szülővel egyeztetve pihenő napot tarthatnak. 3. Anyanyelvi és értelmi nevelés A kisgyermek spontán utánzással tanulja meg anyanyelvét, hisz nem tudja nem utánozni azt, amit, érzékel, átél, megtapasztal. A cselekvést éli át, és ebből kiindulva kötődik érzelmileg a tapasztalatokhoz, majd utólag fogja felfedezni a folyamatban megjelenő képzeteket és fogalmakat. Az óvodáskorú gyereknek szüksége van arra, hogy a környezetében beszélt anyanyelvét minél biztosabban tanulja meg. Ezért ebben az életkorban a Waldorfpedagógia nem támogatja az idegen külön tanítását. Az anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet áthatja, valamennyi tevékenységi formájában jelen van. A nevelés célja - óvodánk az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket kísérelje meg érzékelhetővé és tapasztalhatóvá tenni a gyerek számára. Feladataink - biztosítsunk változatos tevékenységeket és élményeket a gyerekek számára, de ugyanakkor óvjuk fejlődő belső világukat, a fokozatos érlelődését segítve elő - ott ajánljunk segítséget, ahol a gyerek éppen tart, megvárva, hogy a gyerek önállóan találja meg a következő lépést. Értelmi fejlődés 14

19 Mint fentebb említettük a kisgyermek érzelmileg kötődik a cselekvésben átélt tapasztalathoz és utólag fedezi fel a folyamatban megjelenő képzeteket és fogalmakat. A felnőtt ellenben a gondolkodással kialakított fogalmak és információk alapján mérlegeli cselekvésének lehetőségeit. Tehát a lelki képességek sora, a gondolkodást, az érzést és a cselekvésben megnyilvánuló akaratot, motivációt illetően ellenkező irányulást mutat a felnőtt és az óvodás viselkedésben. A kisgyermek nem a szóból tanul, hanem a szemlélődésből, tapasztalatból, cselekvésből. A Waldorf-óvodapedagógiánk ebben az életkorban mellőzni szeretné: - A példakép és tapasztalati tartalmak hiányát. - Az idő előtti, túl korai fejlesztést. Feladataink - A napirend során adódnak azok a tevékenységek, melyek spontán módon segítik a gyerekek képességeinek kialakulását: - pl. a számfogalom kialakulására remek lehetőség a terítés, amikor a gyerekek az étkezéshez szükséges evőeszközöket maguk számolják és kész-tik elő. - Pl. sorba rendezés, párosítás a gumicsizmák rendbe rakása során. - Pl. halmaz képzés a játékok elpakolása, szétválogatása során. - Pl. a dolgok milyenségének (súly, forma, felület) megtapasztalása az óvoda tárgyi környezetének közvetítésével a természetes anyagokból készült tárgyak valódi minőségein keresztül. Mindezek a tevékenységek a napirendbe ágyazottan jelennek meg, nem külön kezdeményezésre. 15

20 Az anyanyelvi nevelés területei 3.1. Mese vers A mindennapi mese bepillantást jelent a gyerekek számára a valóság világába, amely megfelel mágikus világképüknek. A nevelés célja - A kisgyermek a mesei képeken keresztül a lelkét tápláló, fantáziáját serkentő élményekhez jusson. - A mese a fantázia táplálója, a maga törvényeivel erkölcsi útmutató. Ha a mesének nincs valóságos viszonya az örök emberi lelki tartalmakkal, akkor a fantázia öncélúvá válik, nem ad lelki táplálékot, fantasztikum lesz, s ezzel károsítja a gyerek belső világát. Nevelésünk ezért mellőzni kívánja a technika által közvetített, a gyermeki fantáziát eltorzító tartalmakat. - Az élőszóban történő mesélés során a mesélő élő, emberi minőséget közvetít a gyermeknek, amit semmilyen gépezet vagy apparátus nem pótolhat. - A Waldorf-pedagógia úgy látja, hogy sok igazság rejlik az eredeti népmesékben, mert olyan lelki-szellemi értékekről és példakép erejű emberi fejlődési folyamatokról szólnak, melyek éppen olyan igazak, mint az érzékelhető világ tényei. Feladataink - A meséket mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz igazodjanak, - mese választásnál részesítsük előnyben a magyar, ill. más népek mesegyűjteményeit. 16

21 - A mesélés során éljünk az ismétlés én-erősítő hatásával, azaz egy-egy mesét hosszabb időn keresztül, lehetőleg fejből meséljünk. Az ismétlés elmélyíti az azonosulást és a megértést, elősegíti a belső kép készítést. - A mesélés a mindennapokba beépített szertatás legyen, mindig ugyanabban az időpontban, ugyanazok a gesztusok és események kísérjék a folyamatot. - A mesék dramatizálása során inkább a mesei történések megjelenítése történik, figyelve arra, hogy a gyerekek ne kényszerüljenek a szerep felmondására, de természetesen megszólalhassanak benne, ha szeretnének. - A dramatizáláshoz használt jelmezek természetes anyagból készülve inkább csak jelzés értékűek legyenek, kerülendők az arcot takaró jelmezek. - Ha a gyermek megosztja velünk még képlékeny világnézetét, azt értő figyelemmel hallgatjuk, s nem javítjuk ki feltétlenül még képlékeny világnézetét. A nyitott és eleven kérdésként átélt képzeleteket meghallgatva, esetleg egy-egy kérdést feltéve támogatjuk mesélőkedvét, melynek során megnyilatkozik belső titkairól. 3.2 Bábozás A vegyes életkorú csoport összetétele igényli a gondos mesekiválasztás mellett a pedagógiai segítséget is arra, hogy egy egyszerűbb mesét örömmel tudjanak végighallgatni és követni a nagyobbak, és egy hosszú komplikáltabb mese során ne fáradjanak el a kicsik. Segítség lehet a bábozás, amelyre egy ünnep alkalmával is sor kerülhet. A nevelés célja - Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a bábozás során lássák a bábok mozgatóját,ezáltal mélyebben azonosulhassanak a kívülről vagy felülről vezetett figurával. - A Waldorf-óvoda bábszínházának bábui célzottan nem kézi vagy kesztyűbábok, hanem úgynevezett álló bábok, vagy marionett figurák. Ezeket az 17

22 óvodapedagógus az asztal mögött ülve vagy állva, takaratlanul vezeti az asztalszerű színpadon vagy felülről zsinórral mozgatja, ha marionett. Feladataink - Az óvónők vegyenek részt aktívan a bábok készítésében, és próbálják a munkába bevonni a szülőket is. - A bábok készüljenek természetes anyagból (pl.: selyem), és kialakításukkal hagyjanak teret a gyermek fantáziájának, képalkotó erőinek (csak nagyjából kidolgozott figurák). - Színes selymekkel letakart, kellékekkel berendezett asztal kialakítása megfelelő a bábozáshoz. - Támogassuk a gyerekek spontán kialakuló bábjátékát, értő figyelemmel kísérve a folyamatot. Ilyenkor módja van rácsodálkozni a pedagógusnak, hogy a gyerekek milyen gazdag szókinccsel mesélnek, hogyan működnek együtt a bábozás során. Fontos számukra, hogy a meséléssel és a bábozással kapcsolatos csoportszokásokat ők is betartsák; például letakarják a felépített színpadot előadás előtt és után is, énekszóval vagy zenével kezdik, és kísérik, majd fejezik be az előadást. Sokszor az óvodapedagógusok saját mozdulataikat figyelhetik meg a bábozó gyereken. Annyira szokássá válik a bábszínház, hogy otthon is - ünnepekkor vagy más alkalommal - nagy örömmel báboznak a gyerekek a családjuknak, rokonaiknak, vendégeiknek, vagy ha más néző nem akad, a babáiknak és kedvenc állataiknak. 3.3 Vers A Waldorf-pedagógia a kisgyermekek anyanyelvi nevelésének elengedhetetlen részének tekinti a verseket, ritmikus mondókákat. 18

23 A nevelés célja - a Waldorf-pedagógia gyermekképéből adódóan nem arra törekszik, hogy a gyerekek minél több verset, dalt tanuljanak meg, hanem, hogy a ritmizált beszéddel és énekkel az óvónő olyan hangulatot teremtsen, ahol az ének, és a vers öröm, a tisztelet és a belső világ kifejezése. - Arra törekszik, hogy, a ritmus, a tempó, a szöveg zeneisége a dinamika és a hangzás sokféle változatában jelenjen meg., így keltve a gyermekben örömteljes, frissítő indíttatást arra, hogy megszeresse a szép beszédet. - A Waldorf-pedagógia fontosnak tartja, hogy a gyerekek a vers-és dal örömteli elsajátítása során sohase kényszerüljenek arra, hogy egyedül szerepelve kelljen egy verset, vagy dalt előadniuk. Feladataink - A megfelelő versek kiválasztása, csakúgy, mint a mesék és dalok esetében is, folyamatos, állandó feladat. - Törekedjünk arra, hogy a különböző alkalmakkor, mint az asztali áldás, születésnap, reggeli kör stb. a vers- és a mondókakincs legnemesebb formáit használjuk, jellemzően a magyar néphagyományból merítve azokat. - Versekkel történhet a nap sorából kiemelkedő események kezdetének és végének jelzése. - Időről-időre megpróbálkozhatunk azzal, hogy történeteket kitalálva, azokat verses formában ritmizáljuk. - A nap során adódjon olyan helyzet, melyben minden gyerekhez külön odafordulva, dajkáló testi közelséget teremtünk egy-egy ritmikus mondóka, vers segítségével 19

24 Mindig tartsuk szem előtt, hogy a gyerekek a vers-és dal örömteli elsajátítása során sohase kényszerüljenek arra, hogy egyedül szerepelve kelljen egy verset, vagy dalt előadniuk Ének, zene Az éneklés, mint a zenélés és az improvizálás, a Waldorf-óvoda napirendjének része. A mindennapos tevékenységeket a különböző munkákat is gyakran kíséri ének. Bizonyos helyzetekhez szokásszerűen fűződik egy-egy dallam, mely a gyerekek számára mintegy jelzi, hogy az óvónő éppen mit csinál. Így az énekszó bevonja a gyereket az óvónő tevékenységébe. Az óvodában egy szólamban, és - mint a gyerekek- magas hangon énekelnek az óvónők. A Waldorf-pedagógia gyermekképéből következik az a megállapítás, hogy a kisgyerek másképpen hall, mint a felnőttek, hiszen más tudatállapotban él. A zene eltérően hat, életerőt adva, de lehet káros is. A jó zene a csendből indul ki, és a gyermekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el énekelni.. A nevelés célja - Óvodánkban a műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs eszközök hangáradatától kímélni kívánjuk a kisgyermeket. Ezért nem használunk se magnót, se más technikai eszközöket. - Főként a kvint intervallumú és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az életkorban. - Fontos, hogy a gyermek fel tudja fedezni, honnan erednek a különböző hangok. Meg kell tapasztalnia az éneklő, zenélő, embert, látva a hangszer használatát kísérő mozgásokat, átélve a zenélő érzéseit, koncentrációját. 20

25 Feladataink - Törekedjünk arra, hogy a különböző eseményekhez kapcsolódó rítusokat kísérjék dalok, dúdolgatás. - A gyerekek használhassák az életkoruknak megfelelő hangszereket, s magunk is improvizatív módon használjuk azokat. - A zenélés megjelenhet egy adott mese elemeként, valamint a bábozás során. - Gondoskodjunk arról, hogy több különböző hangszer legyen az óvodában, a gyerekek számára elérhető helyen.( pl. kis rézharangok, gyerek-hárfa, xilofon, csörgők, botok, pengetős vagy fúvós hangszerek. A gyerekek életkoruktól függően más és más hangszert használjanak. Itt is alapelv, hogy a gyermek mindig emberrel kapcsolatban élje meg a dolgokat, hogy érezze, a hang ott keletkezik,, ahol valaki énekel, zenél Szép mozgás a ritmikus játékban és az euritmiában A mesei jelenetek megelevenítésében jelentős szerepet játszik a mindennapos ritmikus játék. Jellemző erre az életkorra, hogy a gyerekek bizalommal követik az óvónő mozdulatait. Az utánzásban a gyerekek nemcsak a test mozgását és ügyességét utánozzák, hanem mivel a test és a lélek kisgyermekkorban még nagyon szoros összefüggésben áll lelki folyamatokat is. A kisgyermek nem a szóból tanul, hanem a szemlélődésből, tapasztalatból, cselekvésből. A nevelés célja - A kisgyermek saját test- és térérzékelésének elmélyítése, 21

26 - a ritmusos mozgás átélhetősége, - a mozgásformák harmonizálása. Feladataink - Teremtsük meg a mindennapok során ennek a perces tevékenységnek a feltételeit, melynek tartalma naponta visszatérően, legalább két hétig ismétlődik. - A mozgással kísért mondókák, versek, dalok egy történetbe ágyazva jelenjenek meg, melyben a természet élete és az emberi munka sokféle szempontból jelenjen meg. - A füzér mindig igazodjon az aktuális ünnephez, évszakokhoz (pl. egy gyermek kimegy a mezőre, találkozik állatokkal, törpéket lát, táncol velük). - A ritmikus játék összeállításánál figyelni kell arra, hogy az erőteljesebb, illetve a finomabb mozgások, valamint a vidám és komolyabb hangulatok frissítő változatosságban jelenjenek meg. - A gyerekek testét (és lelkét egyaránt) úgy próbáljuk mozdítani, hogy utasítást ne kelljen adni, mert az megzavarná a gyermeket az álmodozó és önfeledt tudatállapotában. - Igyekezzünk úgy mozdulni és énekelni,mintha a mozdulat ott helyben születne meg, a természetes mozgásokat minél hűbben utánozva Az euritmia Az euritmia mozgás-művészet, mely szintén Rudolf Steiner nevéhez fűződik. Körülírható, mint látható beszéd, látható zene. A Waldorf-iskolákban pedagógiai euritmiát is tanítanak, ezenkívül van még művészeti euritmia, ami színpadon jelenik meg, és az orvostudományban használt 22

27 terápiás lehetőség a gyógyeuritmia. Az euritmia a hangzókat, hangokat, intervallumokat speciális mozdulatokkal fejezi ki, s így képez szabályos, testi gesztus-nyelvet. Míg a ritmikus játékban az óvónő olyan mozdulatokat használ, amely minél inkább a természetes mozdulatokat kívánja utánozni (például az aratást), addig az euritmia inkább azokkal a mozdulatokkal játszik el, amelyek a beszéd-, nyelv- és zene szerkezetével függnek össze. Heti rendszerességgel, képzett euritmista vezetésével végzik ezt a mozgásformát a gyerekek Szabad játék, a tevékenységben megvalósuló tanulás és munka A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék. A Waldorf-óvodai élet tevékenységi formái között a szabad játéka kiemelt fontosságot élvez. A Waldorf-óvodai napirendben minimálisan kétszer, egy-egy óra szabad játékra van ideje a gyereknek. Ezzel biztosított a kisgyerek szükségleteiből fakadó játék igényének. A nevelés célja A Waldorf-pedagógia nagyon komoly szerepet tulajdonít a gyermek játékának. A játszó gyermekben megjelenő természetes erőket és képességeket óvni, ápolni és erősíteni kívánja. A játék szabad kell, hogy legyen, csakis így vezet céljához, az egyéni benyomások feldolgozásához. A gyerekek a szabad játék során kipróbálhatják és megtapasztalhatják a megfelelő viselkedési formákat játszótársaikkal, és így fejleszthetik szociális képességeiket. 23

28 A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek. Fontos, hogy a világra nyitott kisgyermeket az érzékelés széles skáláját biztosító tárgyi környezet vegye körül, mely nem csapja be érzékleteiben: ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúlyt és felületi viszonyokat tévesen közvetítő műanyag játékokkal szemben. A játékszerek nagy része alapelv-szerűen nem részletesen kimunkált, ezzel segítve a gyermeki fantázia minél gazdagabb érvényesülését Az óvodáskorú gyereknek legyen lehetősége egy olyan babát szeretni, amelyre az ő saját énjét, személyiségének magját kivetíti és barátként vagy játszótársként osztja meg vele minden örömét és bánatát. Egészségesen hat, ha a gyerek ilyen módon feldolgozhatja a számára még érthetetlen helyzeteket vagy más élményeit. Ezek az úgynevezett Waldorf babák körültekintő gondossággal készülnek: a szabástól a baba felöltöztetéséig bezárólag. Figyelembe véve azt, hogy minden, ami a gyerek kezébe kerül az esztétikán túl, jó minőségű, minta értékű legyen. Nemcsak a természetes anyagok (pamut, gyapjú) használatát tartják fontosnak a Waldorfóvodában, hanem a testarányok (fej-test arányai) pontos betartására is törekednek, s a színeiben (test, haj, ruha), az arckifejezésben finom, lágy harmónia tükröződjön a kedves játék babából. Eképpen szabad teret kaphat a gyerek fantáziája és képzelete. A Waldorf-óvodai napirendben minimálisan kétszer, egy-egy óra szabad játékra van ideje a gyereknek. Ezzel biztosított a kisgyerek szükségleteiből fakadó játék igényének kielégítése az óvodában. Feladataink - Meg kell teremteni a gyermek szabad játékához szükséges nyugodt, harmonikus légkört. 24

29 Ez a nyugodt, elfogadó légkör leginkább a saját tevékenységébe elmélyülő, ugyanakkor figyelmével a csoportot átölelő óvónő körül tud kibontakozni. - Biztosítani kell a szabad játékhoz a különböző kuckók építésének lehetőségét. - A szerep játékokhoz legyenek palástok, koronák, bot-paripák. - A játékszerek készüljenek természetes anyagból pl. bársony, vásznak, szőrmék, selymek. - Legyenek a játékok között különböző, természetből származó tárgyak, fa és kő építőelemek. - Egy-egy eszköz, vagy ötlet felajánlásával a gyerekek elakadt játékát tovább lehet segíteni. - Törekedni kell a konfliktus helyzeteket megelőző jelek észrevételére. Adott esetben,tapintatosan belépve a gyerek játékába, esetleg egy kérdés feltevésével tovább lehet segíteni a folyamatot az általuk megtalált, új folytatási lehetőség felé. A szabad játék ilyen vezetése nem jelenti a tevékenységbe való beavatkozást, és annak irányítását. A Waldorf-pedagógia összefüggést lát a gyermek játéka közben megjelenő magatartása, s majdan a felnőttkori munkához kapcsolódó magatartása és életvitele között. Arra törekszik, hogy ebből az átfűtő melegből, amely erőként lép fel a gyermek játékában és jelzi valódi belső aktivitásának teljes kielégítését, minél többet mentsen át a későbbi életszakaszokra is A tevékenységben megvalósuló tanulás munka A Waldof-pedagógia szerint a megfelelő tanulási forma ebben az életkorban nem az úgynevezett játékos tanulás, hanem a valódi tapasztalat-szerzés, melyre az óvodai élet egésze ad lehetőséget. Az óvónő a szabad játék ideje alatt különböző munkákat végez (háztartási, kerti, kézműves tevékenység). A gyerekek szabadon 25

30 bekapcsolódhatnak ezekbe a tevékenységekbe. Nem a teljesítmény a fontos, hanem az igazi örömöt okozó tevékenység folyamata. A nevelés célja Az óvónők által végzett munkákhoz kapcsolódva a gyerekek átélhessék a folyamatokat,az emberi kéz tevékeny aktivitását. Ezek a folyamatok érzéki és mégis áttekinthető tapasztalatokkal szolgálnak a külvilág fontos, hozzánk kapcsolatos esemény sorairól. Feladataink - Az óvónő igyekszik úgy dolgozni, hogy a gyerekek őt utánozva szívesen kapcsolódjanak be a munkába - Biztosítani kell azonban, hogy a gyermekek fejlődésük fokától és életkoruktól függően rövidebb, vagy hosszabb idő múlva a munka jellegű tevékenységek után visszataláljanak a kortársaikkal való spontán játékba. - A tevékenységek lehetnek: a mindennapi munkák: (sütés, főzés, asztalterítés, ételosztás, mosogatás, rendrakás, takarítás) heti visszatérő munkák: ( mosás, vasalás, varrás, játékszerek javítása ) havi, évszakonkénti munkák: (veteményezés, betakarítás, befőzés) - Ezeket a munkákat az óvónő a (benti és kinti) szabad játék ideje alatt végezze egymást átható ritmusokban. Barkácsolás, kézművesség a külső világ tevékeny megismerése. 26

31 A varrás során pl. ki filc zsákocskák készülhetnek, melyekben a gyerekek hazavihetik az általuk a kalászokból kicsépelt búzát. A fonalakból ujjaikkal, vagy ún. körmöcskén kötelek készülnek a lókantárokhoz. Szövéskor az iskolába készülő gyerekek kis tarisznyákat készítenek. Az óvónő itt is példaként szerepel, aki játékokat készít a gyerekek jelenlétében. Nem csak a gyapjú és a különböző textilek képeznek jó alapanyagot a játék készítéséhez: fadarabból, ágakból vagy gyökérből házikót, hajót, bababútorokat lehet készíteni. Így sor kerül kalapácsolásra, fűrészelésre, reszelésre, csiszolásra igazi szerszámokkal a satupadnál. A kérdésekre, Honnan van a mindennapi kenyerünk? Honnan van a méz, a viasz (kréta, gyurma, gyertya)? Honnan van a ruhánk alapanyaga (gyapjú)? Hogyan lesz mindezekből az emberi életet szolgáló dolog? melyek átszövik a Waldorf-óvodás mindennapi életét és meghatározzák az óvónői munka tartalmát - a választ a gyerekek saját érzéki tapasztalata és maguk a tevékenységek adják. V. Különböző tevékenységi formák, művészeti tevékenységek és színterük A művészeti tevékenységek során a gyerekek általában a szabad játék ideje alatt, témához nem kötötten, önállóan tevékenykednek. A rajzolásban, festésben, formázásban és a gyapjúkép készítése során alkotó és formáló készségük fejlődik, és rendszeresen tapasztalhatják meg a különböző minőségeket. 1. Rajzolás A Waldorf-óvodapedagógia a gyerekrajzokat üzenetnek tekinti, amit a gyerek ad a 27

32 fejlődéséről. A gyerek rajzaiban nemcsak az figyelhető meg, hogy a képek egyre finomabbak és szebbek, s hogy egyre jobban ábrázolja az őt körülvevő tárgyi világot s a lényeket, hanem a gyerek egész testi és lelki fejlődése tükröződik. Olyan pontosan, hogy az arra képzett óvónő leolvashatja belőlük a gyerek fejlettségi szintjét, esetleg hiányosságait, speciális szükségleteit. Feladataink - A hétfői nap megfelelő erre a tevékenységre, mert segíti a hétvége utáni visszaérkezést az óvodába, s a gyerekek gyakran rajzolják le hétvégi élményeiket. -- Méhviaszból készült (ezért illatos), élénk, telített színű téglácska alakú kréták a rajzeszközök. (Mivel az óvodás keze még nem alkalmas a három ujjas ceruzafogásra ilyen fogás esetén ugyanis a kéz görcsössé válik ezért kapnak vastagabb téglácska alakú krétákat. Így szabadon futnak le a mozgásos impulzusok, az életkornak megfelelő nagy érzelmi telítettséggel. - A csoport szoba adott helyén az óvónő előkészíti a rajzolás színterét: a zsírkrétákkal teli tálakat és a papírokat elhelyezi az asztalon, majd könnyű textillel letakarja a tevékenység kezdetéig. - Témához nem kötötten, önállóan tevékenykednek a gyerekek, majd amikor befejezik a munkájukat, az elkészült rajzokat odaadják az óvónőnek, aki minden gyerek számára külön mappába gyűjti össze azokat. Az óvodáskor végén majd valamennyit ajándékként hazavihetik a gyerekek. - Az óvónő maga is rajzol időnként a gyerekek előtt: plakátot készít, vagy olyan képet rajzol, melyben a kivágott mozgatható figurákkal egy mesét is el lehet játszani. - Az arra képzett óvónő leolvashatja a rajzokról a gyerek fejlettségi szintjét, esetleg hiányosságait, speciális szükségleteit. 28

33 2. Gyapjúkép készítés Ez a technika átmenetet képez a kézimunkához tartozó gyapjúfeldolgozás, a plasztikus formálás és a kép-alkotás között. Sok színnel megfestett, kártolt gyapjút filclapokra lehet tenni, és így képet készíteni, ami a rajzolás és festés tapasztalatait kiegészíti. Feladataink - A gyerekek minden héten lehetőséget kapnak egy ilyen kép készítésére, ami egy rövid kiállítási idő után szétszedhető és ugyanabból az anyagból következő alkalommal is lehet képet készíteni. - Havonta egyszer az óvónő szintén készít egy nagyobb képet az ünnep témájával kapcsolatosan, és így a gyerekek láthatják a fejlettebb technikát, amit az óvónő használ. - A csoport szoba adott részében elrendezi az asztalokat, szépen előkészíti, fésüli a gyapjút, színek szerint rendezi egy kosárba, mielőtt elkezdené a munkáját. Ezek után úgy kezdi a képet, hogy először különböző színekkel befesti a hátteret, majd egyre több nagyon puha, vékony réteget felhasználva alakulnak ki a tárgyak, lények a képen. Csak egy bizonyos távolságból hasonlít az egész egy rajzolt képhez. - Az elkészült képek aztán kifüggesztésre kerülnek. 3. Gyurmázás, plasztikus formálás Az óvodában a formázáshoz a gyerekek élénk, telített színű, a kéz melegétől megpuhuló méhviasz lapocskákat használnak. (Míg az agyag hőt von el az azzal tevékenykedő kezétől, addig a viasz megpuhulása után maga is átmelegszik, s mintegy hőt sugároz. A kisgyerekkori érzékelés szempontjából ez a különbség nagyon fontos.) 29

34 Feladataink - Az óvónő előkészíti az asztalokra a méhviasz gyurmát tartalmazó tálkákat. - Lehetőséget teremt, hogy a gyerekek mindent formáljanak, amit akarnak: gyertyákat díszíthetnek, egész vékony, kevéske viasszal; kialakíthatnak egész kis játék-világokat is tárgyakkal. állatokkal, emberi figurákkal. - Az elkészített munkákat az évszakasztalhoz, a megfelelő helyre teszik, vagy karácsonykor, mint egy kis betlehemest, ajándékba hazaviszik a szüleiknek. - Az udvaron főleg a meleg időszakban biztosítani kell a lehetőséget a homokkal és vízzel való játékra, mely beindítja a gyereket a természetes agyagozásra. - Nagyon fontosnak tartja a Waldorf-óvodapedagógia, hogy a gyerekek megtapasztalják a föld, víz, hő és egyéb természetes elemi dolgok minőségét közvetlenül, kipróbálják az anyag és a saját maguk lehetőségeit. - Télen hóvár építésre, hóember készítésre és hóval való mindenféle játékra kerül sor a kinti szabad játékban. 4. A sütés, mint formálási tevékenység A hetenkénti kenyér vagy cipósütés alkalmat ad tésztával dolgozni, azt kiformálni és megsütni. Alapvető formák jönnek létre: kör alakú vagy hosszúkás cipó, kígyók, rudak, csigák, fonott kalácsok, koszorúk. Az óvónő az ünnepekhez kapcsolódóan különböző, egyszerű formákat alkalmaz. Ezek a formák (miután mind nagyon egyszerűek) időnként visszaköszönnek a gyerekek sütemény formáiban, de emellett mindent kipróbálhatnak a gyerekek, és nagyon változatosan élnek is ezzel a formázási lehetőséggel. Feladataink 30

35 - Nagyon fontos, hogy az óvónő körültekintően készítse elő a sütést, és olyan szokásrendszert alakítson ki, amely megteremti a feltételeket ahhoz, hogy végig szépen, nyugodtan haladjon a munka: kézmosás után, fehér kötényben, felhúzott ingujjal ülve az asztalnál lehet elkezdeni dolgozni, ahol belisztezzük a munkafelületet, és az óvónő a gyerek kezébe adja a tésztát. 5. Festés Az a rajzolásban is megfigyelhető folyamat, hogy tükröt mutat az elkészült kép a gyerek saját világélményéről és fejlődéséről, a festésénél is megfigyelhető. A gyerek szabadon dönti el, hogy melyik színnel fest és, hogy mikor van a munkájának vége. A festésnek ez a fajta, az életkor sajátosságainak megfelelő megközelítése vezeti el a gyereket későbbiekben a valódi ábrázoló tevékenységig az iskolában. Igazi festményekkel is találkoznak az óvodások. Különböző ünnepekhez tartozó reprodukciókat tesz ki az óvónő a falra és az évszakasztalon képeslap formában változó tartalommal mindig jelen vannak a képek. Feladataink - Festés is nagyon körültekintő előkészítést, majd rendrakást igényel. Az óvónő elrendezi a helyet: összeállítja az asztalokat egy bizonyos formára, letakarja viaszosvászonnal és a megszokott sorrend szerint rendezi be a gyerekek munkahelyét: rajztáblákat, szivacsokat, vizes üvegeket, majd festékeket rak az asztalra. A jó minőségű, akvarell papírt az óvónő vízbe meríti, majd a gyerekek rajztáblájára helyezi. - Az óvónő énekelve kezdi osztani a nagy széles ecseteket, amelyekkel a gyerekek jó minőségű akvarell színeket helyeznek el, s futtatnak szét a papíron. (A három alapszínt kapják. (A három alapszínt kapják meg a gyerekek és ezekből tudják a vizes papíron kikeverve előállítani a többi színt. - Fontos, hogy a tevékenység a színből, a színélményből indul ki és kontúrtalan. 31

36 A hatás: egymásba folyó színhatárok. - Befejezéskor egy festőszekrénybe viszik a rajztáblákat, ahol majd megszáradnak a képek, amelyek szintén a gyerekek mappájába kerülnek. Ahogyan az előkészülésnél is segítettek a gyerekek, ugyanúgy részt vesznek az ecset és a szivacsok kimosásában, a víz cserélésében, a rendrakásban és az üvegek kimosásában is. A festésnek ez a fajta, az életkor sajátosságainak megfelelő megközelítése vezeti el a gyereket későbbiekben a valódi ábrázoló tevékenységig az iskolában. Igazi festményekkel is találkoznak az óvodások. Különböző ünnepekhez tartozó reprodukciókat tesz ki az óvónő a falra és az évszakasztalon képeslap formában változó tartalommal mindig jelen vannak a képek. VI. A fejlődés jellemzői az óvodás kor végén A Waldorf-óvodából kilépő gyerek erre irányuló külön erőfeszítés nélkül iskolaérett, ez általában a hetedik életév folyamán következik be. Ez az érettség megnyilvánul mozgásában, játékában annak sokféle formájában a szociális életében és az ehhez kapcsolódó kommunikációban, az anyanyelv használatában, a környezet ismeretében, a számok világában, valamint a mesék, mondókák és versek birodalmában való jártasságában. 1. Fizikai, testi változások Ezen a téren a legszembetűnőbbek az iskolaérettség jelei a gyerekeknél. A test arányai megváltoznak, s ennek következtében a gyerek fizikai képességei is. Nem csupán a nagy, aktív mozgásokban jelennek meg új elemek, mint például az, hogy tud szökdécselni, fél lábon ugrálni, labdát dobni és elkapni, masírozni, hanem a legaprólékosabb mozgásokban is finomodik az ügyessége, tud már csomót és masnit 32

WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013.

WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013. WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013. Készítette: Óvónői Kollégium 1/50 AZ ÓVODA HIVATALOS ADATAI... 3

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZIVÁRVÁNY WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIVÁRVÁNY WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült az Országos Waldorf Óvodai Program alapján. Ez a program, a waldorf név és a Rudolf Steiner név a Magyar Waldorf Szövetség tulajdona. Csak engedéllyel

Részletesebben

Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda. Helyi nevelési programja. Készítette: Holhosné Horváth Tünde

Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda. Helyi nevelési programja. Készítette: Holhosné Horváth Tünde Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda Helyi nevelési programja 2011 Készítette: Holhosné Horváth Tünde Tartalomjegyzék I Bevezető Közösségünk bemutatása II.Óvodakép III.Gyermekkép IV. Az óvodai nevelés

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Mihály Kertje Waldorf Óvoda. Pedagógiai Programja

A Mihály Kertje Waldorf Óvoda. Pedagógiai Programja OM: 200228 A Mihály Kertje Waldorf Óvoda Pedagógiai Programja 2010. május 14. 2/28. oldal T a r ta lo mj e g y zé k 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 4 1.1 AZ ÓVODA ADATAI... 4 1.2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2. A

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Malomsori Óvoda nevelési gyakorlata Bevezető Nevelési programunk alapgondolata: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, hogy

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné Megközelíthetősége: BKV járművekkel Körút felől: 9-esbusszal Muzsikus

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben