MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BESZÁMOLÓ PÉCS Pécs, június 18. Horváth Ildikó minőségirányítási vezető 1

2 ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ISKOLAVÁLASZTÁSi kérdőív 1. osztályos szülők körében Ebben az évben is sor került az első osztályosok első szülői értekezletén az iskolaválasztási kérdőív elkészíttetésére. A kérdések az iskolaválasztás okaira, befolyásoló tényezőire vonatkoztak. 47 db kérdőívet osztottak ki a tanítók az első szülői értekezleten, ebből a visszaérkezett 33 db (70% -os arány) kérdőív kiértékelése megtörtént. A 23 kérdésre érkezett válaszok összesítése és a kérdőív értékelése: Azért választottam ezt az iskolát, mert: IGEN 1. Olvastam az iskoláról újságban, egyéb kiadványban Az óvodában ajánlották Jár/t már ide gyermekem, és meg vagyok/voltam elégedve Személyes tapasztalatokat szereztem ebben az intézményben Döntésemben csak a lakhelyhez való közelség játszott szerepet Több iskola közül ez volt számomra a legszimpatikusabb Másoktól hallottam, hogy érdemes ezt az iskolát választani Részt vettem az iskola által rendezett gyermekváró eseményeken Ismertem a tanító néniket Személyesen beszélgettem az intézmény vezetőivel Személyesen beszélgettem az intézmény pedagógusaival Az iskola helyi pedagógiai és nevelési programját ismerem Az iskolai szokásrendszert ismerem Ismerem az iskola hagyományait Láttam az iskola honlapját A nyílt napokon részt vettem Csak ezt az iskolát kerestem fel Két vagy több intézményt kerestem fel Mástól hallottam Óvodában láttam a plakátot Újságban olvastam Templomban hallottam Honlapon olvastam. 22 Egyéb ok: - katolikus iskola++ - rokon jár ide - a gyerek pici kora óta ide szeretné íratni - család vallásos szemlélete - cserkészet - olvasott róla 2

3 1 6. Több iskola közül ez volt számomra a legszimpatikusabb Láttam az iskola honlapját Két vagy több intézményt kerestem fel Másoktól hallottam, hogy érdemes ezt az iskolát választani Honlapon olvastam Részt vettem az iskola által rendezett gyermekváró eseményeken Az iskola helyi pedagógiai és nevelési programját ismerem Ismerem az iskola hagyományait Az iskolai szokásrendszert ismerem Mástól hallottam Csak ezt az iskolát kerestem fel Személyesen beszélgettem az intézmény pedagógusaival Személyes tapasztalatokat szereztem ebben az intézményben A nyílt napokon részt vettem Jár/t már ide gyermekem, és meg vagyok/voltam elégedve Óvodában láttam a plakátot Ismertem a tanító néniket Az óvodában ajánlották Templomban hallottam Személyesen beszélgettem az intézmény vezetőivel Olvastam az iskoláról újságban, egyéb kiadványban Újságban olvastam Döntésemben csak a lakhelyhez való közelség játszott szerepet. 1 Értékelés: 2007 (90%) 2008 (76%) 2009 (36%) 2010 (62%) 2011 (65%) 2012 (70%) I , , 15., 18. II III. 7., 12., 13., 16. kérdések 7., 8., 13. kérdések 6. kérdések 13., 15. kérdések 8. kérdések 23. kérdések A korábbi évek tendenciái figyelhetőek meg ebben a tanévben is a visszajelzések alapján: - az első három-négy állítás évek óta megfigyelhető, alapvetően meghatározó - a honlap tájékoztató funkciója meghatározóvá vált köszönhetően a folyamatos fejlesztésnek, frissítéseknek - ugyanakkor az újságcikk, egyéb helyekre elvitt plakátok, tájékoztatók alapvetően nem meghatározóak, közvetlenül nem éreztetik hatásukat 3

4 A kérdőívet kiegészítettem olyan kérdésekkel, melyek információt nyújtanak arról, mit várnak az iskolánktól a hozzánk beiratkozók szülei! (pl. az 5 évvel ezelőtti intézményi kép készítéséhez használt kérdésekből) Hosszútávon pedig ennek a visszacsatolása lenne a 8. osztályt befejező diákok szüleinek visszajelzése erről, hogy az elvárásaik hogyan teljesültek (összevetése as tanévtől). Melyek az intézménnyel szembeni elvárásai, intézményi jövőkép összpontszám o. átlag o. szülők Az intézmény az oktatási feladatait eredményesen lássa el! 306 9,6 9,4 Az intézményben legyen lehetőség igény szerint a speciális 203 6,3 6,8 számítástechnika tanulására! Az intézményben legyen lehetőség igény szerint az idegen nyelv 273 8,5 7,9 tanulására fakultációs keretek között is! Az intézményben legyen lehetőség igény szerint szabadidős 258 8,1 - programokra! Az intézmény nevelési értékrendje feleljen meg a katolikus 294 9,2 8,3 szellemiségnek! Az intézmény folyamatos hatékony képzési módszertannal biztosítsa azt, hogy a gyerekek/tanulók sikeresen lépjenek tovább a következő oktatási szintre! 309 9,7 8,9 Az intézmény szervezete rugalmasan, hatékony munkamegosztás 272,5 8,5 7,2 és információáramlás mellett dolgozzon! Az intézmény állapota, felszereltsége javuljon! 241 7,5 7,4 Az intézmény hatékonyan és célzottan működjön együtt az intézményen belüli érdekképviseleti szervekkel, (pl.: diákönkormányzat, szülői szervezet, stb.)! 255 8,0 7,1 Az intézmény határozott, egyértelmű célokat és feladatokat 282 8,8 8,3 meghatározó, igazságos vezetés mellett működjön! Az intézmény működtetése során érvényesüljenek a hatékony 258 8,1 6,7 pénzügyi és gazdálkodási megoldások! Az intézménynek legyen több hagyományőrző és 239 7,5 6,9 hagyományteremtő rendezvénye, programja stb.! Az intézményben legyen lehetőség a szentségekben részesülni! 272 8,5 6,7 átlag 2007 iskola szülők A 2012-ben tanulmányaikat megkezdő gyerekek szülei elsődlegesen azt várják el, hogy sikeresen lépjenek tovább a következő oktatási szintre, tehát előretekintenek hosszútávon, míg ez a szempont korábban a harmadik helyre került. Elvárják továbbá az eredményes oktatást, nyilvánvalóan az előzőből következően. A katolikus szellemiség pedig harmadik helyen jelenik meg. 2. DIFER MÉRÉS 1. osztályban A tanuló eltérő ütemű fejlődéséről, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében azon első évfolyamos tanulókat vizsgáltuk ezzel a módszerrel, akiknél óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tanítói tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a továbbiakban támogatni. A vizsgálat anyagait iktattuk. Vizsgált tanulók száma: összesen 3 fő 1.a 2 tanuló 1.b 1 tanuló 4

5 3. FELZÁRKÓZTATÁS és FEJLESZTÉS Felzárkóztató foglalkozások (differenciálás, korrepetálás, fejlesztő foglalkozás) keretében zajlott a tanév során a nehézségekkel, lemaradással küzdő tanulók segítése. A felső tagozaton továbbra is probléma, hogy a gyerekek többször meg sem jelennek ezeken a foglalkozásokon. Ezért fontos ezek dokumentálása a naplóban, a szülő értesítése a tájékoztatóban osztályfőnök által, amennyiben nem vesz részt ezeken a kötelező foglalkozásokon! A tanév során Székely Eszter munkáját (GYES-re ment) Keresnyeiné Keller Ágnes vette át, valamint Vargáné Simon Krisztina látta még el a fejlesztő foglalkozásokat. A tanév folyamán kiemelt feladatuk volt a törvényi változásoknak megfelelően a szakértői értékeléseknek megfelelő értékelés felmentés mentesség tisztázása, egyértelmű dokumentáció. Az SNI tanulók és a BTN tanulók száma ismét tovább növekedett az elmúlt időszakban. 2012/2013 Tanév végén OSZTÁLY SNI tanuló 1.a b a b c a b a b a b a b a b o BTN tanuló ÖSSZES TANÉV SNI BTN összesen fő / 9% fő / 10% fő / 14% fő / 15% fő / 16% összes tanulói létszámhoz viszonyított arány 5

6 4. VERSENYEREDMÉNYEK és tehetséggondozás Tehetséges tanulóinknak az év végén rendezett fogadáson köszöntük meg több éves kitartó szorgalmukat, kiemelkedő versenyeredményeiket. A leadott eredmények folyamatosan felkerültek a honlapra a tanév folyamán. A versenyeredmények pontos és gyors összegyűjtése ebben a tanévben sem működött az év elején megbeszéltek szerint. Szerencsére a honlapon mindig időben megjelentek az információk. Ezért a következő tanévtől javaslom, hogy Alföldi Csabáné, Gabi legyen a felelős valamennyi versenyeredmény összegzéséért, hiszen a honlap felelőseként ez a legkézenfekvőbb megoldás. A Köztársaság Téri Általános Iskola által 5. és 6. osztályosok számára meghirdetett anyanyelvi versenyen diákjaink kiemelkedően szerepeltek: Győrfi Sarolta (5.b) 1. helyezett Somogyi Kinga (6.b) 2. helyezett Beöthe Anna (6.b) 5. helyezett Csapatversenyben a gyerekek összesített eredménye alapján iskolánk tanulói elnyerték a győztesen járó vándorkupát! HEBE Play and Win országos angol nyelvi levelezőverseny eredményei: 1. helyezett csapatban Beöthe Kata és Horváth Hanna 4. a Felkészítő tanár: Viszlay-Nagy Eszter 2. helyezett egyéniben Csonka Zétény 4.b Felkészítő tanár: Szabadkainé Tolnay Adrienn 11. helyezett csapatban Vecsernyés Csenge és Benkő Dorottya 4.a Felkészítő tanár: Szabadkainé Tolnay Adrienn A Jedlik fizikaverseny országos döntőjében Sebők Bence 7. osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Alföldi Csabáné A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójának kiemelkedő eredményei: 2. helyezett: Győrfi Sarolta 5.b 7. helyezett Götz Máté 5.b 11. helyezett Vén Eszter 6.a 4. helyezett: Balogh Zita 7.b 12. helyezett: Péterffy Orsolya 8.o. 15. helyezett: Merzay Csenge 8.o. Felkészítő tanáraik: Nagy Katalin, Viszlai-Nagy Eszter Bendegúz Akadémia Levelezős Tanulmányi Verseny országos döntőjének eredményei: matematika tantárgyból: Mayer Hanna 2. a osztályos 7.helyezett Felkészítő tanára:illésné Székely Erzsébet Rétermettség kategória Horváth Bendegúz 4.b 9.helyezett Felkészítő tanára:vágner Ágnes Bendegúz Nemzetközi nyelvész Verseny országos döntőjének eredményei: Mayer Hanna 2. a osztályos 18.helyezett Felkészítő tanára:illésné Székely Erzsébet 6

7 Bendegúz Nemzetközi nyelvész Verseny megyei döntőjének eredményei: Győrfi Sarolta 5.b oszt. 4.helyezést, Götz Máté 5.b oszt. 6.helyezést, Szabó Balázs 6.b oszt. 3.helyezést, Vén Eszter 6.a oszt. 5.helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Nagy Katalin, Viszlai-Nagy Eszter Az iskola csapata az összesített eredmény alapján első helyezett lett, így elnyerte a Brodarics Területi Anyanyelvi Verseny vándorkupáját! Részletes eredmények: 5. osztály 1. helyezett csapatban: Götz Máté 5.b Győrfi Sarolta 5.b (Felkészítő: Viszlai-Nagy Eszter) 6. osztály 1. helyezett csapatban: Szabó Balázs 6.b (Felkészítő: Nagy Katalin) Vén Eszter 6.a (Felkészítő: Viszlai - Nagy Eszter) 7.osztály 1. helyezett (egyéni versenyben) Balogh Zita 7.b 1. helyezett csapatban: Balogh Zita 7.b Pécsi Zsófia 7.b (Felkészítő: Nagy Katalin) 8. osztály 1. helyezett (egyéni versenyben) Péterffy Orsolya 1. helyezett csapatban: Merzay Csenge, Péterffy Orsolya (Felkészítő: Nagy Katalin) A csapat tagjai voltak még: Bogyó Ilka 4.a (Felkészítő: Kóborné Andocsi Jeanette) Csonka Zétény 4.b (Felkészítő: Vágner Ágnes) Nagy Katalin tanárnő a Brodarics Anyanyelvi versenyen a legsikeresebb felkészítő tanárnak járó oklevet kapott. A katolikus iskolák közötti Dugonics matematika versenyen az országos döntőben Péterffy Orsolya 8.osztályos tanuló 5. helyezést, Sebők Bence 7.b osztályos tanuló 7. helyezést, Merzay Csenge 8. osztályos tanuló 9. helyezést ért el. (Felkészítő tanáraik: Fáy Tímea, Alföldi Csabáné) Regionális Jedlik fizikaversenyen Sebők Bence II. helyezést ért el, mellyel bejutott az országos döntőbe. Az Árpád Gimnázium és Általános Iskola által szervezett számítástechnika versenyen iskolánk elnyerte az Árpád.Kupát. I. A kategória 5-6. évf. heti 1 órában tanul Bogyó Orsolya 6.helyezés 6.a I. B kategória 7-8. évf. heti 1 órában tanul Sebők Bence 3.helyezés 7.b II. A kategória 5-6. évf. heti 2 órában tanul Schulteisz Ábel 1.helyezés 6.a Péterffy Attila 3.helyezés 5 a 7

8 II. B kategória 7-8. évf. heti 2 órában tanul Péterffy Orsolya 1.helyezés 8.o Gajda Réka 2.helyezés 8.o Matematika Verseny Tanuló Évf. Megyei eredmény Díjazás Felkészítő tanár Muskát Török Péter oklevél, ajándék Vágner Ágnes Muskát (csapat) Schulteisz Ábel, Vén Eszter oklevél, ajándék Alföldi Csabáné Jedlik Schulteisz Ábel 6. III. oklevél Jedlik Vén Eszter 6. VI. oklevél Alföldi Csabáné Alföldi Csabáné Zrínyi Schulteisz Ábel 6. 5 oklevél, ajándék Alföldi Csabáné Zrínyi Sebők Bence oklevél, ajándék Alföldi Csabáné Zrínyi Merzay Csenge oklevél, ajándék Fáy Tímea Zrínyi Péterffy Orsolya oklevél, érem, ajándék Fáy Tímea Bolyai csapat Bodogán Mátyás Kürti Barnabás Schulteisz Ábel Vén Eszter ajándék, oklevél Alföldi Csabáné, Fáy Tímea Kenguru Schulteisz Ábel oklevél Koós Barnabás Tóth Bence Filus Bendegúz Mayer Hanna Vén Veronika Alföldi Csabáné Lőrincné Bedő Anikó Vágner Ágnes Lőrincné Bedő Anikó Illésné Sz. Erzsébet Illésné Sz. Erzsébet 8

9 Vén Eszter Rajcsány Milán Hardi Máté Sebők Bence Alföldi Csabáné Alföldi Csabáné Illésné Sz. Erzsébet Alföldi Csabáné Sport Gizella-kupa Dudók Máté 4. III. oklevél Sinkó Zoltán csapat Tóth Benedek 4. III. oklevél Sinkó Zoltán Güldner Ádám 5. III. oklevél Sinkó Zoltán Schmidt Balázs 5. III. oklevél Sinkó Zoltán Gizella-kupa Szabó Luca 5. III. oklevél Sinkó Zoltán csapat Szeőke Ágota 5. III. oklevél Sinkó Zoltán Varga Boróka 5. III. oklevél Sinkó Zoltán Zsótér Krisztina 5. III. oklevél Sinkó Zoltán Körzeti mezei Lovász Ágnes 4. I. Sinkó Zoltán futóverseny Dudók Máté 4. VII. Sinkó Zoltán Ének Agócsy népdaléneklési Rudolf Zsófia 6. arany fokozat oklevél Gyöngyiné Fülöp Judit Bazsó Boglárka 6. ezüst fokozat oklevél Gyöngyiné Fülőp Judit Győrfi Sarolta 5. ezüst fokozat oklevél Gyöngyiné Fülöp Judit Angol Apáczai KI MIT TUD? Élő Zselyke 6. ezüst fokozat oklevél Szabadkainé Tolnay Adrienn Vidák Dóra 6. bronz fokozat oklevél Szabadkainé Tolnai Adrienn 9

10 Bibliaismereti vetélkedőt szerveztünk a 2013.márc.18-án és 19-én. Témája a nagyhét eseményei voltak Lukács evangéliumának 22. fejezete alapján. Eredmények: Az alsós csapatok között: I. helyezett: Isten küldöttei csapat lett: Cano Krommer Dániel, Deckner Áron, Fölker Gerda, Hardi András, Hardi Máté, Horváth Bendegúz, Mayer Hanna II. helyezett: a 12 csapat : Beöthe Kata, Beöthe Mátyás, Harka Bence, Keszthelyi Emília, Kiss-Meriosu László, Koós Barnabás, Shatz Máté III. helyezett: a Teremtés csapat: Filus Bendegúz, Kovács Bori, Mohar Hanna, Nagy Krisztina, Nyulasi Csenge,Tóth Bence A felsős csapatok helyezettjei: 1. Passió csapata: Kürti Barnabás, Szabó Balázs, Szeőke Ágota, Varga Boróka, Vágyi Adelheid 2. Jézus utolsó napjai csapat: Balogh Zita, Győrfi Sarolta, Simara Dávid, Schulteisz Ábel, Szabó Gergő 3. Koponya-hely csapat Árvay Kata, Baranyi Johanna, Bazsó Boglárka, Deli Zsolt,Tari Enikő Mohácson megrendezett Gizella-kupán iskolánk csapata III. helyezést ért Csapattagok: Dudók Máté 4.a, Tóth Benedek 4.a, Güldner Ádám 5.b, Schmidt Balázs 5.a Szabó Luca 5.b, Szeőke Ágota 5.b, Varga Boróka 5.a, Zsótér Krisztina 5.a Felkészítő tanáruk: Sinkó Zoltán Körzeti mezei futóversenyen Lovász Ágnes 4.osztályos tanuló I. helyezést, Dudók Máté 4.osztályos tanuló VII. helyezést ért el. 10

11 5. MÉRÉSEK EREDMÉNYEI A es tanévben készített mérések összesített eredményeit közzétettük a faliújságon tanév elején, illetve már augusztus végén, a tankönyvosztás idején! Valamennyi érintett és érdeklődő - szülők diákok dolgozók - a faliújságon, honlapon megtalálhatták és tájékozódhattak az eredményekről. ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉSEK TANULÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE ( kérdőív felső tagozaton) Ebben a tanévben először elektronikus formában juttattam el a kérdőíveket a diákokhoz. Ennek oka részben környezetvédelmi célokat szolgál azaz kevesebb papír felhasználása; másrészt a számítógépes program lehetővé teszi és nagyban megkönnyíti a válaszok összegzését és azok további elemzését, következtetések levonását. Ehhez az osztályfőnökök segítségével összegyűjtöttük osztályonként a diákok címeit, majd sor került a kérdőív továbbítására. A megjelölt határidőig összesen 59 kérdőív érkezett vissza, ezek értékelése megtörtént. Az előzetesen elvárthoz képest kevesen töltötték ki a kérdőívet, valamint viszonylag sok (kb. 25) hibajelentés érkezett a hibás címek miatt. A diákok az osztálytermük ajtójára helyezett tájékoztató levélből értesültek a kérdőív küldéséről, illetve arról, hogy jelezzék, amennyiben nem jutott el a megadott címre a kérdőív (mindösszesen egy diák jött javítást kérni címében). A kérdőív kitöltésére két és fél hét állt a diákok rendelkezésére. Igaz, hogy így jóval kevesebben éltek a véleményezés lehetőségével, bár úgy gondolom ezek is visszatükrözik elég jól a diákok álláspontját az egyes kérdéskörökben, és lehetővé teszi a korábbi méréssel történő összehasonlítást. Várhatóan a következő években hozzászoknak ehhez az újfajta kitöltési módhoz és lesz kedvük kitölteni minél nagyobb számban a kérdőívet. Elégedettség tekintetében hasonló eredmények születtek, mint a korábbi, 2011-es mérésnél, és szinte ugyanez mondható el az elégedettlenségre vonatkoztatva is. Az előző évben végzett mérés fejlesztendő területei voltak: - gondolkodásra nevelés - családok részvétele a programokon - diákok fegyelmezett munkája, nyugodt körülmények a tanuláshoz - a tanuláson kívüli személyes gondok megosztása a tanárokkal - étkezés Sajnos arra a következtetésre kell jutni, hogy a fent kiemelt területeken nem történt érzékelhető változás az elmúlt időszakban, különösen, ami a fegyelemre vonatkozik, mivel a diákok ebben az évben is elégedetlenek ezzel úgy, mint mi pedagógusok. Az elmúlt években próbált pontozásos rendszerben a tantestület nem volt kitartó és következetes. Az idei évben pedig az elektronikus napló bevezetésével a korábban a naplóba helyezett osztálytükrök sem működtek már. Azonban általános tapasztalat, hogy a szóbeli kérés, figyelmeztetés önmagában nem vezet megnyugtató eredményre, így a következő tanévben mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni erre. Jó ötletnek tartanám, ha maguk a diákok is adnának ötleteket, melyet maguk is elfogadnak, így vélhetően sikerülhetne előre lépnünk a fegyelem terén és nem csak beszélnénk róla ez a DÖK szeptemberi első feladatai között kell, hogy szerepeljen, de kiterjeszthető osztályfőnöki órára. 11

12 Elégedett vagyok % Az iskolában tanultak hasznosságával A házi feladatok kijelölésével Az alapkészségek hangsúlyozásával (olvasás, írás, matematika) Az iskolában segítséget és lehetőséget kapok hitem fejlődéséhez és elmélyüléséhez A tanulás mennyiségével Az osztályozás informáló, teljesítménymotiváló hatásával Amit a tanárok szüleimnek mondanak rólam Az igazgatómmal Az igazgatóhelyettesemmel Az irodákban dolgozókkal A tanáraimmal Az osztályfőnökömmel Ahogyan a rám vonatkozó döntésekben részt veszek Ahogyan a tanulókkal bánnak Ahogyan a tanulók az órán viselkednek Ahogyan a tanulók az órán kívül viselkednek Az iskolai szabályokkal Ahogyan a társaim értékelnek engem Ahogyan a problémákat kezelik Ahogyan az általam választott foglalkozásra bejutottam Az ebéd minőségével Az ebédelési lehetőséggel A tanórán kívül választható foglalkozásokkal Az iskola épületével, felszereltségével Az iskola udvarával Ahogyan a tanárok érdeklődnek irántam A tanórán kívüli programok érdekességével, hasznosságával Az iskola tisztaságával Az iskolámmal általában Ahogyan értékelik munkámat A napi iskolai órák számával

13 Nem vagyok elégedett % Az iskolában tanultak hasznosságával A házi feladatok kijelölésével Az alapkészségek hangsúlyozásával (olvasás, írás, matematika) Az iskolában segítséget és lehetőséget kapok hitem fejlődéséhez és elmélyüléséhez A tanulás mennyiségével Az osztályozás informáló, teljesítménymotiváló hatásával Amit a tanárok szüleimnek mondanak rólam Az igazgatómmal Az igazgatóhelyettesemmel Az irodákban dolgozókkal A tanáraimmal Az osztályfőnökömmel Ahogyan a rám vonatkozó döntésekben részt veszek Ahogyan a tanulókkal bánnak Ahogyan a tanulók az órán viselkednek Ahogyan a tanulók az órán kívül viselkednek Az iskolai szabályokkal Ahogyan a társaim értékelnek engem Ahogyan a problémákat kezelik Ahogyan az általam választott foglalkozásra bejutottam Az ebéd minőségével Az ebédelési lehetőséggel A tanórán kívül választható foglalkozásokkal Az iskola épületével, felszereltségével Az iskola udvarával Ahogyan a tanárok érdeklődnek irántam A tanórán kívüli programok érdekességével, hasznosságával Az iskola tisztaságával Az iskolámmal általában Ahogyan értékelik munkámat A napi iskolai órák számával

14 Elégedett vagyok 2013 % Az iskolában segítséget és lehetőséget kapok hitem 86 fejlődéséhez és elmélyüléséhez Az igazgatómmal 86 Az alapkészségek hangsúlyozásával (olvasás, írás, 85 matematika) Az iskolában tanultak hasznosságával 81 Az iskola udvarával 80 Az iskolámmal általában 80 A tanáraimmal 78 A tanórán kívül választható foglalkozásokkal 76 Az iskola épületével, felszereltségével 76 Ahogyan a társaim értékelnek engem 75 Az iskolai szabályokkal 71 Ahogyan az általam választott foglalkozásra bejutottam 71 Amit a tanárok szüleimnek mondanak rólam 69 Az irodákban dolgozókkal 69 A házi feladatok kijelölésével 68 Az igazgatóhelyettesemmel 68 Az osztályfőnökömmel 68 Ahogyan a tanárok érdeklődnek irántam 68 A tanórán kívüli programok érdekességével, hasznosságával 68 Ahogyan a rám vonatkozó döntésekben részt veszek 66 Ahogyan értékelik munkámat 64 A tanulás mennyiségével 63 Az osztályozás informáló, teljesítménymotiváló hatásával 59 Ahogyan a tanulókkal bánnak 59 Ahogyan a problémákat kezelik 56 Az iskola tisztaságával 53 A napi iskolai órák számával 49 Az ebédelési lehetőséggel 47 Ahogyan a tanulók az órán kívül viselkednek 32 Ahogyan a tanulók az órán viselkednek 31 Az ebéd minőségével 15 Elégedett vagyok 2011 % Az irodákban dolgozókkal 80 Az alapkészségek hangsúlyozásával (olvasás, írás, 78 matematika) Az iskolában segítséget és lehetőséget kapok hitem 77 fejlődéséhez és elmélyüléséhez Az igazgatómmal 74 Az igazgatóhelyettesemmel 74 Az osztályfőnökömmel 74 14

15 Nem vagyok elégedett 2013 % Az ebéd minőségével 61 Ahogyan a tanulók az órán viselkednek 59 Ahogyan a tanulók az órán kívül viselkednek 41 Az ebédelési lehetőséggel 31 A napi iskolai órák számával 31 Ahogyan a problémákat kezelik 27 Az iskola tisztaságával 27 A tanulás mennyiségével 20 Az osztályozás informáló, teljesítménymotiváló hatásával 20 Ahogyan értékelik munkámat 20 Az osztályfőnökömmel 19 A házi feladatok kijelölésével 17 Ahogyan a tanulókkal bánnak 17 Az iskolai szabályokkal 17 Ahogyan a rám vonatkozó döntésekben részt veszek 15 Az iskola épületével, felszereltségével 15 Az iskola udvarával 12 Ahogyan az általam választott foglalkozásra bejutottam 10 A tanórán kívüli programok érdekességével, hasznosságával 10 Amit a tanárok szüleimnek mondanak rólam 8 Az igazgatómmal 8 Az igazgatóhelyettesemmel 8 Ahogyan a társaim értékelnek engem 8 A tanórán kívül választható foglalkozásokkal 8 Az iskolámmal általában 8 Az iskolában tanultak hasznosságával 7 Ahogyan a tanárok érdeklődnek irántam 7 Az iskolában segítséget és lehetőséget kapok hitem 5 fejlődéséhez és elmélyüléséhez Az alapkészségek hangsúlyozásával (olvasás, írás, 3 matematika) A tanáraimmal 3 Az irodákban dolgozókkal 2 Nem vagyok elégedett 2011 % Az ebéd minőségével 63 Ahogyan a tanulók az órán viselkednek 44 A napi iskolai órák számával 35 A házi feladatok kijelölésével 33 Az iskola tisztaságával 30 Ahogyan a tanulók az órán kívül viselkednek 27 15

16 Egyéb észrevételek, vélemények: Az új büfé elég jó! Az ebéd minősége még mindig átlagon aluli! A múltkor például az egyik osztálytársammal egy kék zacskódarabot találtunk a meggymártásban! És nem egyszer fordult már elő, hogy haj van az ételnek nevezett dologban! Túl sok óra van. Nem elég szigorú a házirend és a kollégiumi házirendet is nagyon szigorítani kellene (pl. tetkó és pirszing)! Az osztályt jobban megnevelni, több program, nem kellene ebédjegy. A tesitermet és a wc-t többet kéne takarítani, jó lenne, ha mindig lenne wc papír, illetve szappan. Ebédlő és a benne lévő dolgok lehetnének tisztábbak, nincs. A konyhások nem elég figyelmesek. Megyek ebédelni és ők valahol hátul nevetgélnek, én meg hiába szólok, nem hallják. Nem kedvesek a gyerekekkel. NEM IGAZSÁGOSAK!!!! Nagyon jó, hogy Ági néni(igazgató) mindig meghallgatja a diákokat, és ha van problémájuk segít nekik megoldani. A 8. osztályban kicsik a padok és nincs belsejük a lány mosdókban legyen wc papír (b-és folyosó). Egyenlően jusson minden napra tanóra, vagy legalább ne legyen délutáni kötelező tesi és 8 óra naponta. Más tantermekbe is jó lenne az interaktív tábla. Az osztályfőnök többet is törődhetne velünk. Miniszoknya stb. elvetésének szigorítása jó lenne. XY nem úgy viselkedik a tanulókkal, ahogy az elvárt lenne. Szerintem az ebédjegy helyett kártyát kéne használni, amit fel lehet tölteni, így nem pazarolnánk a fát! Nekem néha az nem tetszik, ahogy a társaim viselkednek órán. Látszik a tanárokon, hogy néha nem érzik jól magukat, zavarja őket a rossz magaviselet. lámpakapcsolgatás, kiégett lámpák az öltözőben 16

17 SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE (kérdőív alsó és felső tagozaton) A szeptemberi szülői értekezleten előzetesen felmértük, hogy kik választanák a papírformájú kérdőív helyett az elektronikus on-line kitöltési módot. A szülők döntő többsége ez utóbbit választotta, így május első hetében a kérdőívek kiküldése megtörtént, melynek kitöltésére május 24-ig volt lehetőség. Ezután megtörtént a kiértékelés. A rendelkezésre álló bőséges idő, valamint a honlapon való közzététel ellenére elég kevesen éltek a véleménynyilvánítás lehetőségével, bár ez nem túl meglepő az előző évek során tapasztaltakhoz viszonyítva. Azonban a tényleges válaszadások számához hozzá kell gondolnunk azt is, hogy egy-egy kitöltött kérdőív mögött állhat olyan család, akiknek több gyermeke is iskolánk tanulója. Az alacsony kitöltési kedv ellenére összehasonlíthatóak az eredmények, de nem indokolt a mérés elvégzése minden évben. Így a következő tanévben nem kerül sor a szülői elégedettség mérésére. Az eredményekről röviden: A mérésben történő részvétel az előző években is az alsó tagozaton volt magasabb arányú, de idén ez az arány jóval nagyobb mértékben válik külön. Összességében megállapítható, hogy a kapott átlagok a 4-es skálán többnyire alacsonyabbak a korábbinál, illetve stagnálnak. Mindössze 3 területen történt pozitív változás: - az igazgató értékelésében - az ügyintézés megítélésében, valamint - a magatartás formálásában Ez utóbbit azért találom fontosnak, hiszen sokszor érezzük azt, hogy erőfeszítéseink nem érnek célba, illetve negatív a visszajelzés gyakran a diákok és a szülők, vagy akár maguk a kollégák részéről egyaránt. 3 vagy több tizedet meghaladó a visszaesés az alábbi területeken: - osztályfőnökök - szülőik fogadók - kiemelkedő tanulók elismerése - iskolai környezet biztonsága - kapcsolattartás stílusa - információk a magatartásról - foglalkozások - hátrányos helyzetű tanulók segítése - a hit elmélyítése (ez a diákoknál kiemelkedett) - önfegyelem fejlesztése - továbbtanulásra való felkészítés A tanulásra fordított idő átlaga változatlan: kb. 1-1,5-2 óra. Az iskola munkáját továbbra is kis mértékben jellemzi a javulás. Az egyéni vélemények között az erősségek között főleg a családias, szeretetteljes légkör, az értékrend bontakozik ki, amely megerősíti a korábbi években megfogalmazottakat. A hiányosságok oldalán jóval árnyaltabb a kép, itt megjelenik az értékelés, magatartás, menza és sok egyéb felvetés. 17

18 Értékelési skála: nagyon elégedetlen vagyok nagyon elégedett vagyok Visszaérkezett kérdőívek aránya 52 % (154 db) 38 % 30% (74 db) 1. Milyen tagozatra jár az Ön gyermeke? Alsós 48 % 59 % 74 % Felsős 45 % 41 % 26 % Nem jelölte 7 % Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük szülői értekezletén? Rendszeresen 82 % 91 % 67 % Alkalmanként 14 % 8 % 5 % Általában nem veszek / veszünk részt 3 % 1 % 2 % Egyáltalán nem veszek / veszünk részt 1 % - 0% 3. Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük iskolájában fogadóórán? Rendszeresen 52 % 58 % 53% Alkalmanként 31 % 36 % 15% Általában nem veszek / veszünk részt 10 % 6 % 4% Egyáltalán nem veszek / veszünk részt 7 % 1 % 2% 4. Szokott-e /szoktak-e részt venni iskolai ünnepségen? Rendszeresen 54 % 57 % 50% Alkalmanként 35 % 38 % 20% Általában nem veszek / veszünk részt 3 % 4 % 3% Egyáltalán nem veszek / veszünk részt 1 % 1 % 0% 5. Szokott-e /szoktak-e részt venni egyéb iskolai rendezvényen (pl. hangverseny, túra...)? Rendszeresen 23 % 12 % 26% Alkalmanként 58 % 70 % 44% Általában nem veszek / veszünk részt 12 % 13 % 4% Egyáltalán nem veszek / veszünk részt 6 % 6 % 0% 6. Mennyire elégedett gyermeke iskolájával 3,4 3,5 3,46 7. Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján milyennek ítéli az alábbi csoportok, illetve személyek munkáját az iskolában? a) igazgató 3,6 3,4 3,61 b) igazgatóhelyettes 3,4 3,3 3,38 c) osztályfőnök 3,7 3,7 3,42 d) osztályban tanító tanárok 3,5 3,5 3,34 e) adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdaságvez., ) 3,6 3,6 3,46 f) technikai dolgozók (pl. portás, takarítók,...) 3,6 3,5 3,50 8. Mennyire elégedett Ön azzal a tájékoztatással, amit az iskolától kap? a) szülői értekezleteken 3,7 3,8 3,54 b) fogadóórák alkalmával 3,6 3,8 3,51 c) osztályfőnökkel történő egyéb találkozások alkalmával 3,7 3,7 3,45 d) szaktanárokkal történő egyéb találkozások alkalmával 3,6 3,6 3,41 e) ellenőrzőbe írt üzenetekből 3,3 3,4 3,20 f) honlapon, ben 3,4 3,6 3,39 9. Mennyire elégedett az iskolával az alábbi területeken? a) az iskola programjával 3,4 3,7 3,51 b) katolikus, keresztény szemlélet kialakításával 3,6 3,6 3,49 c) a tanítás eredményessége 3,3 3,5 3,26 d) a kiemelkedő tanulók elismerése 3,5 3,8 3,42 e) az iskolai fegyelem 3,0 3,0 2,96

19 f) az Önökkel való kapcsolattatás gyakorisága 3,4 3,5 3,31 g) a tanár-diák viszony emberiessége 3,4 3,6 3,41 h a napközivel 3,3 3,4 3,19 i) a tanulószobával 3,1 3,2 3,08 j) ) az iskola tárgyi felszereltsége 3,1 3,4 3,23 k) az iskolában történő ügyintézés (igazolások, befizetés, ) 3,5 2,9 3,49 l) az osztálytermek rendje, tisztasága 3,5 3,5 3,45 m) az iskolai környezet biztonsága 3,3 3,9 3,27 n) az iskola "jó híre" a településen 3,3 3,5 3, Mennyire elégedett a gyermekét tanító tanárok többségének: a) osztályozási-értékelési rendszerével? 3,3 3,5 3,15 b) nevelési eljárásával? 3,3 3,5 3,26 c) az Önökkel való kapcsolattartási stílusával? 3,5 3,7 3,39 d) igényességével a tanításban? 3,5 3,5 3,30 e) szakmai tudásával? 3,5 3,7 3,41 f) gyermeke tanulmányi előmeneteléről kapott információkkal 3,4 3,5 3,20 g) gyermeke magatartásáról kapott információkkal 3,4 3,5 3, Hogyan ítéli meg a tanórán kívüli tevékenységeket? a) szakkörökkel, fakultációkkal 3,4 3,9 2,82 b) iskolai rendezvények, programok száma 3,5 3,6 3,45 c) iskolai rendezvények, programok szervezettsége 3,3 3,6 3,39 d) felzárkóztató foglalkozások eredményessége 3,1 3,4 3,21 e) versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 3,2 3,5 3,18 f) hátrányos helyzetű tanulók segítése 3,2 3,6 3, Hogyan értékeli az iskola fejlesztő munkáját az alábbi területeken? a) keresztény hit, értékrend elmélyítése 3,4 3,7 3,38 b) tárgyi tudás növelése 3,4 3,5 3,32 c) gondolkodásmód fejlesztése 3,2 3,5 3,26 d) magatartás formálása 3,2 3,3 3,46 e) szorgalomra, kitartásra nevelés 3,3 3,4 3,16 f) kommunikációs készség fejlesztése 3,2 3,4 3,20 g) általános műveltségi szint emelése 3,3 3,5 3,30 h) önfegyelem fejlesztése 3,1 3,3 2,99 i) továbbtanulásra való felkészítés 3,3 3,5 3, Úgy véli, hangot tud adni véleményének a gyermekét érintő kérdésekben? 3,3 3,4 3, Mennyi időt kell naponta készülnie gyermekének ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek megfeleljen? 1) 1 óránál kevesebbet 14 % 10 % 16% 2) 1-1,5 órát 27 % 48 % 41% 3) 1,5 2 órát 33 % 20 % 35% 4) 2 3 órát 18 % 19 % 7% 5) 3 óránál többet 5 % 4 % 1% 15. Ön szerint gyermeke mennyire szeret iskolába járni? 3,2 3,4 3, Véleménye szerint változott-e az iskola által végzett munka színvonala az elmúlt 2 évben? 1. Nagymértékben javult. 18 % 15 % 12% 2. Kismértékben javult. 33 % 33 % 28% 19

20 3. Nem változott. 17 % 20 % 22% 4. Kismértékben romlott. 5 % 2 % 3% 5. Nagymértékben romlott. 1 % 2 % 3% 6. Nem tudom. 26 % 28 % 32% 17. Mit tart Ön az iskola legfőbb erősségének? családias, meleg, szerető légkör gyermekközpontúság, nyitottság, elfogadás hittan órák jelentősége, tanárok gyermekszeretete, vezetők korrekt munkája Katolikus, gyermekközpontú szemlélet. közösségi szellem, értékrend kialakítása, rugalmasság emberségre nevelés értékek szem előtt tartása hitélet erkölcsösség szeretetteljes légkör családias légkör, értékorientáltság katolicitás, emberiesség, családiasság családias légkör, odafigyelő pedagógusok, szeretetteljes légkör hitre nevelés keresztény szellemiség, családias légkör, stabil tanári csapat Hitbéli fejlesztés, zeneiskola nagy szaktudású tanárok vannak, a fegyelmet tartanak, következetesek. szemlélet, magatartás szervezettség, átláthatóság, emberség családias hangulat, légkör; sportolási lehetőségek, iskolán kívüli jó programok keresztény hit, barátságosság, fegyelem Hitoktatás, Emberség keresztény hit elmélyítése gyerekközpontúság, vallásos szféra, tantárgyi felkészültség keresztény nevelés, felvételire felkészítés keresztény szellemiség, türelmes pedagógusok, gyerekekre való maximális odafigyelés katolikus gondolkodás, elhivatott pedagógusok, jó közösség szeretettel nevelés, zenei és kulturális fejlesztés, családias légkör kis létszámú osztályok, keresztény erkölcsre való nevelés kereszténység, családiasság, erkölcs szeretetteljes légkör, jó szülő, tanár viszony, jó osztályközösség hitélet, családiasság, egyéniség elismerése emberség. gyerekszerető. hitélet személyes, szeretetteljes, odafigyelő Biztonság, családias légkör, megfelelő kommunikáció katolikus oktatás-szemlélet családias, általában véve a tanárok barátságosak, színes délutáni elfoglaltságok Bibliatanítás értékrend, közösség Közösségi szellem. Emberileg és szakmailag nagyszerű igazgató- Lelkiség. családcentrikus, fegyelem, kis létszámú osztályok családiasság, személyes figyelem, keresztény nevelés 20

21 Szép, tiszta tantermek, jó a büfé jó közösség, jó pedagógusok, hatékony matematikaoktatás fő feladata az emberré nevelés, személyes törődés, odafigyelés, tanárok személyisége, módszertani felkészültsége hitre való nevelés, "családias" hangulat tanítás színvonala, biztonság, közreműködő nevelők emberi értékek, keresztény nevelés művészeti nevelés, szakkörök, kis osztálylétszám hitre nevelés, jók a tanárok, szervezettség A katolikus oktatást keresztény hit, értékrend elmélyítése, tanítók, nevelők lelkiismeretes munkája, példamutatás. gyermekközpontúság, keresztény hitben való nevelés, "hagyományos" iskola barátságos, odafigyelő tanári hozzáállás, hithű nevelés, gyermekközpontúság 18. Ön szerint melyik az a három terület, melyeken az iskolának fejlődnie kellene? fegyelem, ne legyen az iskola a problémás gyerekek gyűjtőhelye a német oktatást jobban kellene támogatni, környezetből több órát kellene tartani, hittanból hatékonyabb könyvből kellene tanulniuk folyosói tanulói magatartás, beszédfegyelem kialakítása pályaorientáció, jövőkép kialakítása, vizuális művészeti nevelés sport rugalmasság pártatlanság, szülő-tanár kommunikáció, tájékoztatás fegyelem; konzervatív értékek hangsúlyozása (beleértve a liturgikus ismereteket); menzai étkezés minősége és mennyisége fegyelmezés felső tagozatosok délutáni felügyelete, felső tagozatosok osztályközösség kovácsoló programok, a később érkezett gyerekek fegyelmének javítása. ebéd minősége, napköziben (4 után) nem figyelnek a gyerekekre (szabadon szaladgálnak az egész iskolában), gyerekek által kedvelt programok felszereltség, hely, menza rugalmasabb étkezés befizetési lehetőségek (valamilyen készpénzmentes megoldás, sorban állás csökkentése) információátadás a szülőknek, kapcsolattartás a tanárokkal Étkeztetés, Tornaterem fegyelem reggel az ügyeletben kommunikáció tanár-szülő viszonylata-ellenőrzőbe jegyek beírása, tehetséggondozás differenciálás, szabadtéri környezet kialakítása napköziben a házi feladat ellenőrzése, 21

22 a fegyelem fokozása, igazságosabb értékelés kommunikáció, egyéni képességek fejlesztése, étkeztetés kémia és matematika oktatás minőségének növelése iskolai étkeztetés testnevelés és létesítményei, magasabb szintű tanítás. sport lehetőségek. több isk. tanulmányi verseny, pályázatok. nagyszerűnek tartom a tanári kart, és mindazt, ahogy az iskola működik. Egyedül a sportolási lehetőségeket hiányolom, de tudom, hogy varázsolni nem lehet Keresztény hit elmélyítése napi szinten, A digitális naplónak és az tájékoztató füzetüknek összhangban kellene lennie. alsós tanulók magatartásának ellenőrzése rend betartatása, keresztény értékek továbbadása, hazaszeretetre nevelés- tanárok szigorúsága minőségi oktatás, gyerekközpontú hittanítás (nem dogmatikus) Magatartásbeli problémák kevésbé merev, általánosító, inkább árnyaltabb, a gyerek korát és személyiségét szem előtt tartó kezelése, kollektív büntetés mellőzése. Értékelés, osztályozás, motiválás terén. Alsó tagozatban- különösen 1.,2-dik osztályban- 1-es osztályzatot adni, véleményem szerint kontrapoduktív, elhibázott pedagógiai eszköz. Ennél már sokkal jobb értékelési rendszerek is vannak. tornaterem, tárgyi eszközök, több szakkör Kommunikáció a szülő felé (nem nagymama), nagyobb empátia a gyerekkel szemben Legfőbb problémám, hogy az iskolában sok kisgyermek- elsősök is!- nagyon csúnyán beszél és agresszíven, neveletlenül viselkedik. Ezen a területen kellene az iskolának szigorúbbnak lennie! infrastruktúra pl. díszterem hiánya étkező túl hangos, túl sok iskolai program pedagógusok közötti kommunikáció könyvek kiosztása lehetne hatékonyabb második nyelvtanulási lehetősége tantervi keretek között kevésbé dogmatikus, széles látókörűségre való nevelés, mozgásra nevelés Reggel az órák előtti fegyelem. magatartás formálása, általános műveltségi szint emelése, önfegyelem fejlesztése. Eddig nem volt rossz tapasztalatom tájékoztatás, menza, - 22

23 19. Egyéb vélemény, értékelés az általános iskoláról: a felső tagozat további megerősítése Értékes pedagógusok dolgoznak itt szakmai és emberi oldalról nézve egyaránt. Messzemenően a város egyik legjobb iskolájának tartom. A katolikus irány nagyon jó, esetleg még hangsúlyozottabban kellene megjelennie a katolikus életformának, értékeknek. Szigorúbban venném az öltözködésre vonatkozó házirendi szabályok betartását (néhány leány tanuló a CNK-gálán is miniszoknyában szavalt verset!). A kihágásoknak legyen következménye! Az iskolai liturgikus események - havi szentmisék - során hiányoljuk a népénekeket, ezeket is tanítani kellene, nem csak a modern, gitáros dalokat. Nagy kár, hogy nincs folyamatos ciszterci papi jelenlét Pécsett. Ezzel a kiegészítéssel összességében véve nagyon jó a véleményünk az iskoláról, és hálát adunk érte Istennek, hogy gyermekeink ide járhatnak! Isten áldja meg az Önök munkáját! Talán jó volna egységesíteni a tanítási módszereket, hogy a könyvek könnyebben "örökölhetőek " legyenek. a város egyik legjobb általános iskolájának tartom tornafeltételek javítása nagyon szeretjük bankkártyával történő ebédbefizetés lehetőség jó lenne Elhivatott alázatos pedagógusok, tekintélye legyen. Egy apró megjegyzés, sajnos a felsős hittant nem egészen tartom idevalónak. Nem XY-nal hasonlítok össze, de itt nem téríteni kell, hanem egy már komoly alapokkal rendelkező diákságot tanítani. A tanárok ******(*sípszó helyett) az egész iskolára és tanulókra. általában jónak mondható Értékelem a tanárok türelmüket A tanárok törekedjenek arra, hogy ne favorizáljanak, a keresztény értékek érezhetőek legyenek a tanárokon, személyiségükben és mindennapi munkájukban, értékrendjükben egyaránt, hogy hiteles nevelők legyenek az iskolában Gyermekünk minden reggel szívesen indul az iskolába!!! köszönjük a sok munkát a gyerekeinkért gyerekeket lehetne jobban bevonni az iskola "közfeladataiba" Nem jó a kérdőív, nem hagy nem tudom válaszokat, pedig nem ismert tényről nem jó nyilatkozni. Pl. fogalmam sincs az igazgatóhelyettes munkájáról, mert nem ismerem őt. Az étkeztetés minősége romlott Szeretnénk, ha megmaradna "kis" iskolának, és hogy a jövőben is távol álljon tőle az ún. hajcsáriskola jelző. - 23

24 7. KOMPETENCIAMÉRÉS Megtörtént a 2012-es eredmények egyéni értékelése. MATEMATIKA A tanuló matematikai eszköztudás területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság a a V357-P Q363-G J833-L D916-G H551-B B861-C O117-N E526-H Q123-B N755-H K592-W L643-V X853-O N445-M M466-W J426-B C626-D G697-A a matematika

25 SZÖVEGÉRTÉS A tanuló szövegértés mérési területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság a a V357-P Q363-G szint alatt J833-L D916-G H551-B B861-C O117-N E526-H Q123-B N755-H K592-W L643-V X853-O N445-M M466-W J426-B C626-D G697-A a szövegértés

26 MATEMATIKA A tanuló matematikai eszköztudás területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság b b M931-T A547-L A448-X V362-O Q649-B N247-P G117-X U697-C V616-U L997-K M985-A C881-R E485-W E536-O C249-S T152-D U149-G V126-G P912-B G753-N b matematika

27 SZÖVEGÉRTÉS A tanuló szövegértés mérési területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság b b M931-T A547-L A448-X V362-O Q649-B N247-P G117-X U697-C V616-U L997-K M985-A C881-R E485-W E536-O C249-S T152-D U149-G V126-G P912-B G753-N b szövegértés

28 Matematikából 8+8 (16) tanuló nem érte el az alapszintet 2012-ben az osztályokban. (piros) 6.a 6.b

29 Szövegértésből 4+4 (8) tanuló nem érte el az alapszintet 2012-ben az osztályokban. (piros) 6.a b

30 MATEMATIKA A tanuló matematikai eszköztudás területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság a a X164-L D963-K S244-S K484-F O935-T P644-C D956-G R153-O U235-R S566-J D838-W F436-L W835-X O939-N E477-V M361-R nem érte el az alapszintet 8 tanuló 7 tanuló 6.a matematika a matematika

31 SZÖVEGÉRTÉS A tanuló szövegértés mérési területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság a a X164-L D963-K S244-S K484-F O935-T P644-C D956-G R153-O U235-R S566-J D838-W F436-L W835-X O939-N E477-V M361-R nem érte el az alapszintet 8 tanuló 6 tanuló 6.a szövegértés a szövegértés

32 6.a matematika a matematika

33 6.a szövegértés a szövegértés

34 MATEMATIKA A tanuló matematikai eszköztudás területen elért eredménye Mérési azonosító Képesség pont Képesség szint %-os megoldottság b b B877-P C235-J K732-R P433-L F541-E F777-B C687-O X645-S E733-E A369-M D338-E V452-E S575-O V733-M B191-D Q144-J H596-S nem érte el az alapszintet 9 tanuló 3 tanuló 6.b matematika b matematika

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben