A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája"

Átírás

1 acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13 V. Molnár László 15 Nagy Mária 23 Reisz Terézia 25 Sándor László 26 Stirling János 27 Takács Viola 31 Zsigmond Anna 35

2 A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Pedagógia Tanszék: Ambrus Attiláné Kéri Katalin, Bartha Árpád, Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Kocsis Mihály, V. Molnár László, Sándor László, Stirling János, Takács Viola Neveléstudományi Tanszék: Nagy Mária, Reisz Terézia, Zsigmond Anna Ambrus Attiláné Kéri Katalin Önálló kötetek Kéri Katalin (1996) Szárnyaljon a képzeleted! Calibra Kiadó. Budapest. Társszerzõ: Ambrus Attila József. 40 Kéri Katalin (1996) Neveléstörténet Egyetemes és magyar neveléstörténet az ókortól a XX. század 2. feléig. ORFK JPTE TTK továbbképzési anyag. Budapest Pécs. 52 Kéri Katalin (1997) Mi a neveléstörténet? Mozaikok a nevelés történetébõl II. JPTE TKI. Pécs.100. Kéri Katalin (2001) Bevezetés a neveléstörténeti kutatásokba. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest.120 Kéri Katalin (2002) Nevelésügy a középkori iszlámban. Iskolakultúra Könyvek 16. Pécs.211 Kéri Katalin (2003) Holdarcú. karcsú ciprusok Nõk a középkori iszlámban. Terebess Kiadó. Terebess Text. Budapest. (megjelenés alatt) Szerkesztõi munka Kéri Katalin (1995) A tudás kapui. Mozaikok a nevelés történetébõl I. Egyetemes neveléstörténeti szöveggyûjtemény. JPTE PSZM Tárogató Kiadó. Budapest. 136 Kéri Katalin (1996) A sokoldalú ember. Calibra Kiadó. Budapest. Társszerkesztõ: Ambrus Attila József. 242 Kéri Katalin (1997) Távoli tájak. ismeretlen gyerekek. Mozaikok a nevelés történetébõl III. JPTE TKI. Pécs. 170 Kéri Katalin (1999) Tovatûnõ álom Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból. Elektronikus kiadvány. Pécs. (324 Kb) Kéri Katalin (1999) Tollam szivárványba mártom Források az európai nõtörténet körébõl az ókortól a 20. századig. Elektronikus kiadvány. Pécs. (827 Kb) Kéri Katalin (2000) Ezerszínû világ Dolgozatok a neveléstörténet körébõl. PTE TKI. Pécs Könyvfejezetek Kéri Katalin (1996) Adalékok a pedagógusok Etikai Kódexének elkészítéséhez. In: Pedagógusetika. szerk.: Hoffmann Rózsa. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Kéri Katalin (1997) Az 1879:XVIII. törvénycikktõl a Lex Apponyi -ig. Adalékok a kötelezõ magyar nyelvoktatás történetéhez. In: Híd a századok felett Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Fõszerk.: Hanák Péter. Pécs Kéri Katalin (2001) Tudományok és tanulmányi tervek a középkori77 iszlám világában. In: Muszlim mûvelõdéstörténeti elõadások. Iskolakultúra Könyvek 10. Pécs. Szerk.: Tüske László Kéri Katalin (2001) (Medreszék a középkori iszlám világában. In: Muszlim mûvelõdéstörténeti elõadások. Iskolakultúra Könyvek 10. Pécs. Szerk.: Tüske László Kéri Katalin (2002)János Apáczai Csere. In: Premiers pédagogues: de l Antiquité à la Renaissance. Dir.: Houssaye. Jean. Ed. ESF. Paris Kéri Katalin (2002) Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában. In: Zarándokutak.Vallástudományi töprengések a harmadik évezred közepén. Szerk.: Ádám Antal S. Szabó Péter. PTE. Pécs Tanulmányok Kéri Katalin (1990) Gõbel János György életútja ( ). In: Nevelés- és Mûvelõdéstörténeti Közlemények. Kaposvár sz Kéri Katalin (1993) A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában Adalékok a középkortól a XIX. század végéig. In: A szocializációs zavarok korai megelõzése. Pécs Kéri Katalin (1993) Juan Luis Vives. spanyol humanista. In: Neveléstörténeti Füzetek. OPKM. Budapest Kéri Katalin (1993) Óravázlatok az embertan tanításához. In: azonos címû kötet. Miskolc. (Társszerzõ: Vitai Miklós) Kéri Katalin (1995) A katolikus elemi iskolák állapota Baranyában ( ). In: Baranya Történelmi Közlemények 1994/95. VII VIII Kéri Katalin (1995) Nemi erkölcsök. Magzatveszejtés a történeti Baranya református falvaiban. Honismeret január

3 acta paedagogica Kéri Katalin (1995) Katolikus tanítók helyzete a dualizmus-kori Baranyában. Iskolakultúra. 1995/V. 15. sz Kéri Katalin (1995) Hátrányos helyzetben. Család. gyermek. ifjúság 1995/ Kéri Katalin (1995) Így látták a magyar nõket külföldön. a századfordulón. Honismeret szeptember Kéri Katalin (1995) Én így tanítom az embertant. Iskolakultúra V sz Kéri Katalin (1996) Kmety képviselõ úr és a nõi szörnyetegek Egy 1907-es parlamenti felszólalás sajtóvisszhangja. Iskolakultúra. 1996/ Kéri Katalin (1996) A modern leánynevelés útjain De Gerando Antonina. Embernevelés. 1996/ Kéri Katalin (1996) Szemléletváltás a neveléstörténet tanításában. Iskolakultúra. 1996/ Kéri Katalin (1996) A Belle epoque Párizsa és Párizs Bella Oterója. Valóság. 1996/ Kéri Katalin (1996) Az Interneten át nem lehet egymásra kacsintani. In.: Kooperatív stratégiák az iskolában II.. szerk.: Vastagh Zoltán. JPTE. Pécs és In: Internet Kalauz. 1997/október Kéri Katalin (1997) A Nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedneveléssel foglalkozó könyvei. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nõi idõtöltések száz évvel ezelõtt. Valóság. 1997/ Kéri Katalin (1997) Córdoba virágkora és II. al- Hakam könyvtára. Valóság. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nõi lapok a század Európájában. Világtörténet õsz-tél Kéri Katalin (1997) Josefa Amar y Borbón könyve az egészségnevelésrõl. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ibn Szina (Avicenna) gondolatai az egészségmegõrzésrõl. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1998) Híres nõk a csillagászat történetében. Valóság. 1998/ Kéri Katalin (1998) Tanárok a középkori iszlám világban. Magyar Pedagógia. 1998/ Kéri Katallin (1998) Sas vagy Te. jaguár vagy...! Egészségnevelés az aztékok körében. Egészségnevelés Kéri Katalin (1998) A felnõttek nagyított gyermekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténeti kutatások. Pedagógusképzés Kéri Katalin (1998) Nõk a fátyol mögött Mûvelt nõk a középkori al-andalúszban. Valóság 1998/ Kéri Katalin (1999) Az írott szó csendes birodalma Könyvek és könyvtárak a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 1999/ Kéri Katalin (1998) A beteg szíve kedvetlen az étele ízetlen.... Egészségnevelés. 1998/4. sz Kéri Katalin (1999) Alapfokú oktatás a középkori iszlám világban. Magyar Pedagógia 1999/ Kéri Katalin (1999) Bús donnák és más csodák Magyar utazók írásai a spanyol nõkrõl ( ). Valóság 1999/ Kéri Katalin (1999) A tudás legyen gazdagságod Medreszék a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 1999/ Kéri Katalin (2000) Édes szirupok. gyógyító balzsamok... A középkori mozlim orvoslás története. Valóság. 2000/ Kéri Katalin (2000) Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 2000/ Kéri Katalin (2000) Mértékletes vidámság és tikmonyszék Két erdélyi tudós gondolatai az egészségrõl Egészségnevelés. 2000/ Kéri Katalin (2000) Rousseau magyar követõje az egészségnevelésrõl. Egészségnevelés. 2000/ Kéri Katalin (2001) A földi Paradicsom A muszlim fürdõkultúra szerepe az egészség és szépség megõrzésében. Egészségnevelés. 2001/ Kéri Katalin (2001) A világ díszei Gyermekszemlélet a középkori iszlám világban Valóság. 2001/ Kéri Katalin (2001) Egyetemes neveléstörténetírás Iszlám neveléstörténet nélkül? Valóság 2001/ Kéri Katalin (2001) Keressétek a tudást mindenütt! Tanulmányutak a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 2001/ Kéri Katalin (2001) Holdarcú. karcsú ciprusok A nõi szépség ábrázolása a középkori iszlám irodalomban. Valóság 2001/ Kéri Katalin (2002) Gyermekképünk az ötvenes évek elsõ felében. Iskolakultúra. 2002/ Kéri Katalin (2002) Allah vendégei A mekkai zarándoklat. Valóság. 2002/ Kéri Katalin (2002) Muszlim kórházak és népegészségügy a középkorban. Egészségnevelés. 2002/ Kéri Katalin (2002) Nevelésügy az aztékok körében Sahagún mûvei tükrében Valóság. 2002/ Kéri Katalin (2002) Nõi szépségápolás az iszlám középkori világában. Világtörténet 2002/tavasznyár Kéri Katalin (2002) Az agyvelõ aránylagos könnyûsége... Dualizmus-kori vélemények a nõk testi és lelki tulajdonságairól. In: Palimpszeszt 19. sz /december (ELTE elektronikus folyóirata. szerk.: Tóth Tünde) Cikkek Kéri Katalin (1989) Mindenki tehetséges. Külváros szeptember Kéri Katalin (1993) Meddig fiatal a tanár? Új Katedra szeptember Kéri Katalin (1993) Egy évforduló ürügyén a tanári fizetésekrõl. Új Katedra szeptember

4 Kéri Katalin (1994) Kell-e a pedagógusképzõkben embertan? Iskolakultúra december Kéri Katalin (1994) Szépség és költészet. Új Arc január Kéri Katalin (1994) Manuel Machad a romantikus sevillai költõ. Új Arc május-június Kéri Katalin (1995) Bécquer. a halhatatlan költõ. Új Arc február Kéri Katalin (1995) Nemzeti Távoktatási Egyetem Spanyolországban. Magyar Felsõoktatás. 1995/ Kéri Katalin (1995) A Hold és lakói. Bökönc. 1995/67. sz. Kéri Katalin (1997) Egy nyelvkönyv 1539-bõl. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Bornemissza Anna mindentudó szakácskönyve. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ó. Niszaba. tied a dícséret! Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ibn Tufail. az arab Rousseau. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Halk nõi hang a 18. századból. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Vadászat a muzulmán Spanyolországban. Nimród. 1997/ Kéri Katalin (1997) Rendszer és tudás. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nebrija. a humanista pedagógus. Embernevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Hölgyek korcsolyával. Honismeret. 1997/ Kéri Katalin (1998) Egy salamancai diák naplója bõl. Iskolakultúra. 1998/ Kéri Katalin (1998) Az indusdió magja. Iskolakultúra. 1998/ Kéri Katalin (1998) Neveléstörténet az Interneten. Internet Kalauz. 1998/ Kéri Katalin (1998) Szita. szita. péntek... Milyen könyvekbõl tanultak az elsõ magyarországi iskolások? Napi Magyarország január Kéri Katalin (1998) Világ közepe a világ végén Spanyol-Galícia. Napi Magyarország február Kéri Katalin (1998) A pécsi egyetem a középkorban. Napi Magyarország március Kéri Katalin (1998) Széchenyi István Magyarország tanítómestere. Napi Magyarország március Kéri Katalin (1998) Hunyadi Mátyás neveltetése. Napi Magyarország Kéri Katalin (2000) Tudománnyal nevelni tudományra Weszely Ödön az egyetem eszméjérõl. Új Pedagógiai Szemle. 2000/ Kéri Katalin Repülõszõnyegen Cordobába Régi muszlim városok I. A Gondolat április. 40. Kéri Katalin (2001) Repülõszõnyegen Granadába Régi muszlim városok II. A Gondolat augusztus. 46. Kéri Katalin (2001) Az iszlám neveléstörténet kutatásának és tanításának szükségességérõl. Acta Paedagogica. 2001/ Kéri Katalin (2002) Repülõszõnyegen Mekkába Régi muszlim városok III. A Gondolat február. 38. Kéri Katalin (2002) Gyöngyszemek a muszlim mûvelõdés történetébõl. A Córdobai Könyvtár. A Gondolat július. 38. Kéri Katalin (2002) A középkori muszlim orvoslás jellemzõi. A Gondolat július. 38. Recenziók Kéri Katalin (1994) Tanítható-e az ember? Iskolakultúra. 1994/7. (Társszerzõ: Vitai Miklós) Kéri Katalin ( 1995) Diccionario de mujeres célebres. Világtörténet tavasz-nyár. 75. Kéri Katalin (1995) Historia de las mujeres IV. El siglo XIX. Világtörténet tavasz-nyár. 76. Kéri Katalin (1996) Játsszunk Hellaszt! Új Pedagógiai Szemle. 1996/ Kéri Katalin (1997) Japán ibériai százada. Világtörténet 1997/õsz-tél Kéri Katalin (1997) Európa a tengerre néz. Új Magyarország aug Kéri Katalin (199) Barangolás a neveléstörténet századaiban. Új Magyarország szept Kéri Katalin (1997) Omar Khajjám tágas sátorában. Új Magyarország nov Kéri Katalin (1997) Ínyencfalat Apícius tenyerébõl. Új Magyarország dec. 22. Kéri Katalin (1998) Áll elõttünk nyolc virágszál. Napi Magyarország február Kéri Katalin (1998) Szerep és alkotás. Századok. 1998/4. (Társzerzõ: Fericsán Kálmán) Kéri Katalin (2002( A számvetés ideje. Iskolakultúra. 2002/ Irodalmi mûvek: Versek Kéri Katalin (1993) Mostar Új Arc szept.-okt. Kéri Katalin Drótozottan Kéri Katalin Halk szonáta négy tételben Kéri Katalin Balassi szerelmei Kéri Katalin Sumi-E Kéri Katalin Run. In: Visszhang antológia 95. FAOSZ. Gyöngyös Novellák Kéri Katalin (1995) Miért lett öngyilkos a legnagyobb magyar? In: Visszhang antológia 95. FAOSZ. Gyöngyös Kéri Katalin (1996) Vállalkozás. In: Fejér Megyei Hírla jan

5 acta paedagogica Kéri Katalin (1997) A csend útja. In: Bordáink temploma; Alterra Kiadó. Budapest Kéri Katalin (1998) Roberto Baggi In: Napi Magyarország augusztus Kéri Katalin (2001) Il sogno del fiore di ciliegi In: Osservatorio Letterari Ferrara V/ Kéri Katalin (2001) Fiaba del Natale dei libri. In: Osservatorio Letterari Ferrara V/VI Kéri Katalin (2002) Il gitano innamorat In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Kéri Katalin (2002) A cseresznyevirág álma Il sogno del fiore di ciliegi In: Melinda Tamás-Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Mese a könyvek karácsonyáról Fiaba del Natale dei libri. In: Melinda Tamás Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Szerelmes cigány Il gitano innamorat In: Melinda Tamás-Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Alberi. In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Kéri Katalin (2002) Un uomo sulla spiaggia. In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Versfordítások Manuel Machado: A bánat. In: Új Arc májusjúnius Gustavo Adolfo Becquer: XI. vers. In: Új Arc február Victor Hugo: A szegény gyermekek A nagyapaságról. In: A tudás kapui. Tárogató JPTE PSZM. Budapest és 118. Prózai fordítások A palenciai egyetem alapításáról (spanyol) Raimundus Lullus: a gyermek nevelésérõl (spanyol) Ibn Khaldún: Nevelésemrõl (spanyol) Juan Luis Vives: Hazatérés és gyermekjátékok (spanyol) Platter emlékei anyjáról és nevelésérõl (spanyol) Sarah Bernhardt: Az internátusban (angol) Egy northami elemi iskola igazgatójának. Fabiannak feljegyzései (olasz). In: A tudás kapui. Tárogató JPTE PSZM. Budapest Nevelés a XVI XVII. századi kongói királyságban. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Georges Balandier: La vie quotidienne au royaume de Kongo de XVI au XVIII siècle c. könyvébõl. Hachette. Paris ) India neveléstörténete. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Encyclopedia of Asian History I. c. könyvbõl. ed. A. T. Embree. Charles Scribner s sons New York. Collier Macmillan London ) Az oktatásügy fejlõdése Észak-Amerikában. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Atkinson-Maleska: Historia de la educación c. könyvbõl. ed. Martinez Roca. Barcelona ) Ausztrál nevelés (társfordítóval). In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs János Rickard: Australia A cultural history c. könyvébõl. Longman. London and New York ) Az oktatásügy kiterjesztése. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (R. Laidlaw: Australian History c. könyvébõl. Victoria ) Konferencia-szereplések Gõbel János György. székesfehérvári néptanító életútja (Neveléstörténeti felolvasóülés. MTA PAB. Pécs ) Baranya megye katolikus iskolái az I. világháború idején (Neveléstörténeti felolvasóülés. MTA PAB. Pécs ) Juan Luis Vives. spanyol humanista (Évfordulók a nevelés történetében. MTA. Budapest ) Adalékok a kisgyermeknevelés történetéhez Nyugat- Európában (A szocializációs zavarok korai megelõzése. JPTE. Pécs ) System of Education in Hungary (Nemzetközi pedagógiai szeminárium. Göteborg ) La presse féminine en Hongrie dans la deuixième moitié du XIX-e siécle (Magyar-francia történész konferencia. JPTE. Pécs ) Új iskolák a századelõ Magyarországán (Nemzetközi pedagógiai tanácskozás. Galánta ) Tudományrendszerezés. Tanulmányi tervek a középkori iszlám világban ( MTA PAB. neveléstörténeti felolvasóülés. Pécs október 17.) Neveléstörténeti kutatások Baranya megyében ( MTA PAB. neveléstörténeti felolvasóülés. Pécs október 17.) Eötvös József üzenete (Elõadás január 19.. Eötvös József Általános Iskola. Budapest) La historia de la educación en Hungría (Elõadás. Salamancai Egyetem április 27.) Kreatív sokszínûség (Tudományos Napok. Lengyeltóti március 13.) XX. század A gyermek évszázada (?) (Óvodai Napok. Kaposvár április 14.) A nõk helyzete Magyarországon az 1950-es évek elsõ felében (Várostörténeti Konferencia. Dunaújváros május 2.) 5

6 El reflejo de los cambios históricos del siglo XX en los libros de texto en Hungría ISCHE XXII. konferenciája. Alcalá de Henares szeptember 7.) Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek elsõ felében (I. Neveléstudományi Konferencia. Budapest október ) Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában (II. Mandulavirágzási Tudományos Napok. PTE. Pécs március 05.) Nevelésügy az aztékok körében Sahagún mûvei tükrében (I. Pécsi Latinamerikanista Találkozó Tudományos szeminárium április 19.) Muszlim pedagógiai gondolkodók a középkorban (A Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága közös felolvasóülése. Budapest december 4.) Rádióriportok Nõk tegnap (a XIX. században). ma és holnap (a XXI. században) hétköznapok. munka. kultúra. sport. divat. életmód és lehetõségek. (Kossuth Rádió. Mérleg július :30 23:00. Felelõs szerk.: Rékai Gábor) Dangerous Beauty (A velencei kurtizán) [Randevú címû mûsor Filmekrõl] kurtizan.mp3 ( byte) (FORDAN & ZENGÔ Rádió. Pécs [101.2 Mhz] június 4. 16:15 16:22. Riporter: Balogh Róbert.) Az ünneprõl (Pécsi Rádió január 07. Riporter: Gombár Gabriella) Az iszlámról az Iszlám-Keresztény Békekonferencia kapcsán (Pécsi Rádió november 28. Szerkesztõk: Bicsák Eszter. Wolf Krisztián) A háremek titka (Irodalmi Újság. Kossuth Rádió augusztus 10. Riporter: Markovics Ferenc) Televíziós elõadások Könyvbemutató: A tudás kapui. (Pécsi Városi Televízió. Universitas TV május 8. Szerk.: Kosaras Attila) Nevelés és mûvelõdés az iszlám középkori világában. (Nyitott Egyetem Pécsi Városi Televízió október :30 21 óra; Szerk.: Kosaras Attila) Nõk az iszlám világában. (Nyitott Egyetem Pécsi Városi Televízió november 3. 15:30 16 óra; Szerk.: Kosaras Attila) Számítógépes szoftver Mozaikok az egyetemes és magyar neveléstörténet körébõl (írói. szerkesztõi munka; IQDEPO munkacsoport; készült: a Nemzeti Kulturális Alap A Magyar Digitális Kultúra Fejlesztéséért alapítványának támogatásával Nevelésügy a középkori iszlámban (írói. szerkesztõi munka; készült az OTKA támogatásával pte.hu/~carry) (Az alábbi honlapon valamennyi. a publikációs jegyzékben feltüntetett írás hozzáférhetõ: Bartha Árpád Könyvek: Bartha Árpád (1967): Vezérlés és automatika. Szakközépiskolai tankönyv.mûszaki Könyvkiadó Budapest Bartha Árpád (1971): Az automatika alapjai. (második kiadás 1974). középfokú szakkönyv. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest ; Bartha Árpád (1972): Mûszerek és automatika I. Nem villamos mennyiségek mérõmûszerei. Szakközépiskolai tankönyv.mûszaki Könyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1973): Mûszerek és automatika II. Automatika.Szakközépiskolai tankönyv. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1981): Irányítástechnika. Mûszaki Könyvkiadó. Budpest Bartha Árpád (1994): A játék. Útmutató pedagógusoknak a játék szerepének. alkalmazási lehetõségeinek bemutatásához. Tárogató Kiadó. Budapest Bartha Árpád (Szerk.) (1997): A Pécsi Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskola Évkönyve az iskolai évrõl.(1997) (Szerk.).198 Bartha Árpád (Szerk.) (1999): A Pécsi ZKISZ Évkönyve az iskolai évekrõl.(1999).(szerk.).112 Bartha Árpád (Szerk.) (2002): A Pécsi ZKMSZ Évkönyve az iskolai évekrõl. (2002). (Szerk.) 98 Jegyzetek: Bartha Árpád (1973) Fejezetek a szilikátipari gépek és szabályozások körébõl.(társszerzõvel.) Fõiskolai jegyzet.tankönyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1978) A méréstechnika eszközei.fõiskolai jegyzet. PMMF. Pécs Bartha Árpád (Szerk.) (1978) Fejezetek az oktatástechnológia körébõl. Fõiskolai jegyzet. Pécsi Tanárképzõ Fõiskola. Pécs Bartha Árpád (1988) Játék a pedagógiában. JPTE. Pécs Cikkek.tanulmányok: Bartha Árpád (1966); (1967); (1970): A Pécsi Ipariskola története I II III. Pécsi Mûszaki Szemle.1966/ / /3. 6

7 acta paedagogica Bartha Árpád (1971): Az automatika középiskolai oktatásáról. Munka és Iskola 1967/3 Bartha Árpád (1971): Faraday.Technikatörténeti cikk. Pécsi Mûszaki Szemle 1971/1 Bartha Árpád (1973): A méter megteremtésének 170.éves évfordulójára.technikatörténeti cikk. Pécsi Mûszaki Szemle..1973/2. Bartha Árpád (1975) Tesztkérdések differenciáló képességének elemzése grafikus úton. (Társszerzõvel). Felsõoktatási Szemle.1975/6. Bartha Árpád (1975): Kapcsolási rajzok és szerkesztési feladatok ellenõrzése multiple-choice tesztkérdésekkel.(társszerzõvel). Középfokú Szakoktatás.1975/6. Bartha Árpád (1976): A multiple-choice ellenõrzési módszer vizsgálata és a gépi értékelés (Pálya munka) (Értékelés: az Akadémiai Közlöny febr. 1.-i számában.) Bartha Árpád (1976): Módszer az alaptagok jellegének tanításához. Szakmunkásnevelés 1976/3. Bartha Árpád (1983): Zsebszámológépek kijelzõ egység frontális osztálymunka céljaira.(társzerzõvel) Audiovizuális Közlemények.1983/1. Bartha Árpád (1985): Ellenõrzõ készülék átjátszó kábelek vizsgálatához.(társszerzõvel). Audiovizuális Közlemények.1985/2. Bartha Árpád (1986): Sonyvideovetítõk.(Társszerzõvel). Audiovizuális Közlemények 1986/2. Bartha Árpád (1984): A játék mint mûveleti eszköz. Köznevelés.1984/9. Bartha Árpád (1985): 1x1 egyszerû. Kártyajáték a szorzótábla gyakorlásához A Tanító.1985/2. Bartha Árpád (1984): A játék mint a jövõre való felkészítés eszköze Élet és Tudomány 1984/7. Bartha Árpád (é.n.): A játék és szimuláció kapcsolódási lehetõségei a tantervekhez. In.: OPI Tantervelméleti Füzetek 15. sz. Bartha Árpád (1985): A játék és szimulációs módszerek a pedagógiai folyamatokban I II. Pedagógiai Technológia 1985/2. és 1985/3. Bartha Árpád (1985):Játsszunk gazdálkodót! Gazdasági társasjáték.(társszerzõvel) Élet és Tudomány 1985/49 Bartha Árpád (1985): Zenei ludó. Zenei társasjáték az általános iskolai tananyag gyakorlására.(társszerzõvel). Élet és Tudomány 1985/52. Bartha Árpád (1986): A játék. A szimuláció és esettanulmány a pedagógiában. (tanulmány) Pedagógiai Szemle 1986/1. Bartha Árpád (1984): Simulation / gaming in Hungary. ISAGA (International Simulation and Gaming Association) Newsletter N 44 September 1984). Bartha Árpád (1987): Pedagógiai megújulás és mûszaki fejlõdés. Köznevelés 1987/6. Bartha Árpád (1988): Az iskolai hátrányok leküzdését segítõ oktató- és szerepjátékok. In: Kísérlet a kulturális egyenlõtlenségek csökkentésére a dobszai körzetben. Általános Mûvelõdési Központ. Dobsza Bartha Árpád (1989): Az oktató játékok fejlesztési megközelítése. A Tanító 1989/6 7. Bartha Árpád (1990): Az iskolai hátrányok leküzdését segítõ oktató játékok. In: Mit lehet tenni a hátrányos helyzetû gyermekekért?. Megyei Pedagógiai Intézet.Veszprém Bartha Árpád (1994): Számítógépes játékok szerepe az oktatásban.(in: Az informatika tanítása JPTE BTK. Pécs Bartha Árpád (1998): Az üldözõ játékok. Iskolakultúra 1998/ Recenziók: Bartha Árpád (1984): Ellington Addinall Percival: A Handbook of Game Design. Kogan Page London Magyar Pedagógia 1984/4. Bartha Árpád (1984): Percival Ellington: A Handbook of Educatinal Technology. Kogan Page. London 1984/4. Pedagógiai Technológia 1984/4. Bartha Árpád (1983): Taylor.L.John (szerk.): Guide on Simulation and Gaming and Environmental.Educational programme E.E.S Magyar Pedagógia 1986/3 4. Bartha Árpád (2000): Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték-gyûjtemény. Holnap Kiadó Budapest Iskolakultúra 2000/12. Bárdossy Ildikó Könyvek, tanulmányok Bárdossy Ildikó (1976) Kedvezõtlen és kiemelkedõ szociometriai helyzetû tanulók tanulmányi és magatartási jellemzõi. Pécs, XIII. OTDK. Szeged, Különdíjas dolgozat. 70. Bárdossy Ildikó (1979) Egy napközis csoport társas világa. Pécs, XIV. OTDK. Kaposvár, I. díjas dolgozat. In.: A Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Diákköri közleményei. Pécs, Bárdossy Ildikó (1978) A tanár-diák viszonyról. Pályakezdõ pedagógusok fóruma.zánka, Kézirat. 35.p Bárdossy Ildikó (1982) Egy orosz nyelvi összehasonlító beszédvizsgálat tapasztalatai. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1982) Tanítás-tanulás, Anyanyelv, Orosz nyelv. In.: Beszámoló a szentlõrinci iskolakísérlet elsõ évtizedét regisztráló és értékelõ vizsgálatról. (Szerk: Kovács Sándor) Szentlõrinc,

8 Bárdossy Ildikó (1981) Ötletek, elgondolások a tanítási-tanulási folyamat dokumentációjának egységesítéséhez, kibõvítésévez. (Lektorálta: Báthory Zoltán) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1982) A motiváció és a tanulás néhány kérdése a szentlõrinci tanítási-tanulási programok készítése kapcsán. Egyetemi szakdolgozat. (Bírálta: Salamon Zoltán) Pécs, Bárdossy Ildikó (1983) Az Anyanyelv tanulásitanítási programja 5 8. osztály. (Lektorálta: Gáspár László, társszerzõ: Laskay Lászlóné) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) Az Anyanyelv tanulásitanítási programja 1 4. osztály. (Lektorálta: Gáspár László, társszerzõ: dr. Varga Ádámné) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983)Az Orosz nyelv tanulásitanítási programja 3 8. osztály. (Lektorálta: Köllõ Márta, Gáspár László, társszerzõ: Szilágyi Erzsébet) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) A tanulási-tanítási programok általános bevezetõje. Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) A tanulás és a motiváció néhány összefüggése. A Szentlõrinci 1. sz. Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1983) A szentlõrinci iskolakísérlet tantervi munkálatairól ( ). A Szentlõrinci 1.sz. Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1983) Általános szempontok az idegen nyelvek tanításához az egységes és differenciált középiskola számára. Pécs, Bárdossy Ildikó (1984) Idegen nyelvi tanulásitanítási program az egységes és differenciált középiskola számára. (Társszerzõ: Szilágyi Erzsébet) Pécs, Bárdossy Ildikó (1984) Gyermekvélemények a kísérleti iskoláról. (Társszerzõ: Martin László) A Szentlõrinci 1. sz Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1984) A tantervkészítés elvi alapjai, megoldási lehetõségei a Szentlõrinci Kísérleti Iskolában. Bölcsészdoktori disszertáció. (Bírálta: Búzás László, Salamon Zoltán) Pécs, Bárdossy Ildikó (1985) Tájékoztató a Szentlõrinci Kísérleti Iskolában múködött kutatócsoport munkájáról. (Társszerzõkkel). Pécs, Bárdossy Ildikó (1986) A szentlõrinci iskolakísérlet tantervi munkálatairól ( ). Pedagógiai Szemle, sz Bárdossy Ildikó (1986) Lektori vélemény az Orosz nyelvkönyv a szakosított tantervú általános iskolák 3. osztálya számára. c. tankönyvrõl. TNK., B, (9. ) 8 Bárdossy Ildikó (1986) Az integrált természetismeret szakos tanárképzés bevezetésének indokai.(társszerzõk: Cserné Adermann Gizella, Gáspár László) In.: Felsõoktatási Fejlesztési Kutatások a természettudományi szakember- és tanárképzés területén. ELTE TTK, Bp, Bárdossy Ildikó (1987) Skolski Eksperiment u Szentlõrinc Nr. Madzarska 1. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Gáspár László) Skolske Novine Broj 20., Zagreb, 28. O Bárdossy Ildikó (1987) Skolski Eksperiment u Szentlõrinc Nr. Madzarska 2. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Gáspár László) Skolske Novine Broj 20., Zagreb, Bárdossy Ildikó (1988) A nevelés helyi rendszere és a tantervek. In.: Az intézményes nevelés elméleti alapjai.( Szerk.: Szántó Károly) Pécs, Bárdossy Ildikó (1988) A tudományos technológiai fejlõdés és a magyar közoktatási reformtörekvések néhány összefüggése: az intézményi és pedagógusi önállóság, az integráció, a differenciálás. In.: A tudomány, a technológia és a közoktatás kölcsönhatása. Nemzetközi konferencia kiadványa. Pécs Eszék, Bárdossy Ildikó (1988) The educational function of work experiences and its relation to community interests In.: The School and Work experience: innovative approches to school/enterprise cooperation. A rewieev of papers presented at a wokshop held in Hungary, September OPI, B, , Bárdossy Ildikó (1988) A Pedagógiai hõsköltemény fogadtatásáról. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Magyar Pedagógia, Bárdossy Ildikó (1988) Makarenko az értékátrendezõdés éveiben ( ). In.: A Makarenko-hatás magyarországi történetéhez. (Szerk.: Gáspár László). Mûvelõdési Minisztérium, Bp, Bárdossy Ildikó (1989) Über die Erforschung von Makarenko Einfluss in Ungarn. Die Makarenko Abteitsstelle an der Pécser Janus Pannonius Universitat. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: Der Stand und die Perspektiven der Makarenko Forschung, Internationales Makarenko Symposion. Redaktion: Götz Hillig, Siegfried Weitz. Rauisholzhausen, Bárdossy Ildikó (1989) Akik együtt csinálnak iskolát. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Tanító, sz Bárdossy Ildikó (1990) Vervollkommnung des padagogischen Könnens. Zusammenhange und Erfahrungen der Lehrplanautonomie und der Vervollkommnung des padagogischen Könnens in der Padagogenausbildung des padagogischen Könnens in der Padagogenausbildung. In.:Lehrerpersönlichkeit-Lehrertatigkeit- Lehrergesundheit. Universitat Leipzig, Medizinische Akademie Dresden, Zentralinstitut für Weiterbildung der Lehrer und Erzieher. Konferenz-Material, Ludwigsfelde,

9 acta paedagogica Bárdossy Ildikó (1990) Stellenwert der Produktionsarbeit als eine wertschaffende, wirtschaftende Tatigkeit innerhalb des Erziehungssystems eines Schulprojektes. In.: Lernen durch produktives Handeln. Tagungsmaterial. Die Friedrich Ebert Stiftung, ICEA, COMED, Die Stadt als Schule, Berlin, Bárdossy Ildikó (1990) Some features of the Changes in the Hungarian Public School. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: How to become a Productive School in Europe? Members of INEPS Presented Their Ideas. Materials. N 2. Institute for Productive Schools in Europe, Berlin, Bárdossy Ildikó (1990) Segédanyag a tantervelmélet és tantervfejlesztés tanulmányozásához. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet. Szekszárd, Bárdossy Ildikó (1990) Data to the pedagogical Developing of Skills. In.: Working Papers. Osijek Pécs Bárdossy Ildikó (1990) Önfejlesztõ iskolák az NSZK ban. A wiesbadeni integrált középiskola. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1990) A reáliákról, az értelemmelolvasásról és a csoportosításról. Nevelés- és múvelõdéstörténeti Közlemények. (szerk: Sándor László), Kaposvár, Bárdossy Ildikó (1990) A praktikus tanulás néhány elvi és gyakorlati kérdése NSZK-beli tapasztalatok alapján. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) Projektek az oktatásban: osztálykirándulás mint projekttéma. Módszertani Közlemények, sz Bárdossy Ildikó (1991) Starting points for interpreting the teacher s role in the Productive Schools. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: INEPS (International Network of Productive Schools in Europe) Materials N 3. Peniche, Portugal, Bárdossy Ildikó (1991) Data to the Pedagogical Developing of Skills. Experiences and Relations of Curriculumindependence and Developing of Skills in Teacher s Training in Pécs. In.: INEPS Materials N 3. Peniche, Portugal, Bárdossy Ildikó (1991)Theoretical Fundation to the Elaboration and the Launch of the Hungarian Version of City as School type Institutions. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) INEPS. Tagungsmanuscript. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) The program plan for the intensive preparation of enterprating pedagogues of the Hungarian adaptation of institutes like City as School. INEPS. Tagungsmanuscript. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) INEPS modules, themes, presentation. (Editors: Ildikó Bárdossy-Ingrid Böhm-Jens Schneider) INEPS Materials N 4. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) Egyénre szabott tanulási, képzési lehetõségek egy szociálpedagógiai modellkísérletben. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) (1992) Csak az iskola lehet iskola? A New York-i Város mint Iskola (City as School). (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Sztanáné Babits Edit) Embernevelés, sz ill. Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) Learning through Productive Action : A way of overcoming handicap in Education. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Ingrid Böhm, Odile Landeau, Jorge Moniz Riberio, Jens Schneider) ICEA, INEPS Materials, Berlin, Trinidad, Bárdossy Ildikó (1992) Az álmok iskolája...? avagy Jelentés a Produktív Iskolák Nemzetközi Hálózatáról. Új Katedra, sz Bárdossy Ildikó (1992) Draft text for INEPS moduls concerning productive learning Outskirts as a School, Pécs. (Társszerzõ: Kovácsné Tratnyek Magdolna) In.: INEPS Materials. N 5. Vilafranca del Penedes, Spain, Bárdossy Ildikó (1993) Város mint Iskola avagy Ahol mindenki egy csillag. Útmutató pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek és minden érdeklõdõnek egy személyközpontú iskolamodellrõl. (A könyv egy fejezetét írta Kovácsné Tratnyek Magdolna) (Lektorálták: Bakos Zsoltné, Vastagh Zoltán) PSZM Projekt, Calibra Kiadó, B, Bárdossy Ildikó (1994) Adalékok a pedagógiai Képességfejlesztéshez. In.: Separatum Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom XXI. Sectio Paedagogica et Psychologica. Eger, , ill. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1994) Presentation of our project of City as School Pécs. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) Manuscript, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1994) Connection between Learning-Workshops and Productive Learning in Város mint Iskola Pécs. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) Manuscript, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1994) Könyvismertetés Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban c. könyvérõl. Lámpás Kiadó, Abaliget, Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1994) Projektek az oktatásban. (Bevezetõ tanulmány ) Pedagógiai Szemlélõ. (Közös hallgatói, oktatói kiadvány elsõ tematikus száma: Bárdossy Ildikó (1994) Projektek az oktatásban. Válogatás a Projektek az oktatásban c. speciálkollégium hallgatóinak munkáiból. Szerkesztõtársak: Gocsál Ákos, Szauer Ilona) JPTE, Pedagógia Tanszék, Pécs, sz. 59. Bárdossy Ildikó (1994) Egy önfejlesztõ általános iskola a dokumentumok tükrében. Embernevelés, sz

10 Bárdossy Ildikó (1994) Productive Learning Module Város mint Iskola. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) In.: Euroform-Projekt Produktives Lernen in Europa Praxis des produktiven Lernens: 8 Euromodule. Institut für Produktives Lernen in Europe (IPLE) an der Alice-Salamon- Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpadagogik Berlin, , Bárdossy Ildikó (1994) Wokshop How to start a City as School /PL project at the university?/ Moderators: Pirjo Lampinen and Ildikó Bárdossy In.: Report of INEPS 6th Conference in Paris. Paris, Bárdossy Ildikó (1994) Veszélyek és esélyek. A Város mint Iskola típusú intézmények helye, szerepe a magyar iskolarendszerben. Kandidátusi értekezés. Pécs, Bárdossy Ildikó (1995) Egy félévszázados reformprogram üzenete. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1995) A Mórágyi Általános Iskola a dokumentumok tükrében. In.: Kooperatív stratégiák az iskolában. (Szerk.: Vastagh Zoltán) JPTE Tanárképzõ Intézet, Pedagógia Tanszék, Pécs, Bárdossy Ildikó (1995) A tantervi adaptáció lehetõségei. Elõzetes vitaanyag a Mórágyi Általános Iskola önfejlesztõ tevékenységéhez. In.: Garay Jánosné: A remény is veszélyeztetett? Egy önfejlesztõ kisiskola bemutatása. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. Szekszárd, Bárdossy Ildikó (1995) Lektori vélemény a Pedagógiai Lexikon 19 tantervelméleti szócikkéról. Pécs, (5. ) Bárdossy Ildikó (1996) Die Stadt als Schule Pécs, Ungarn. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) In.: Produktives Lernen. Eine Bildungschance für Jugendliche in Europa. Institute für Produktives Lernen in Europa, Schibri Verlag, Berlin, Bárdossy Ildikó (1996) A Civitas Egyesület Polgári ismeretek és készségek Tanárképzési programjának követelményrendszere. Civitas Association s standards for the teacher training program Civic studies and skills (szerk.edited by: Setényi János) Civitas Egyesület / Civitas Association, (Társszerzõkkel) Bárdossy Ildikó (1997) Lektori vélemény Bognár Mária Horváth H. Attila: Helyi tanterv Hogyan? Munkanapló az iskola helyi tantervének összeállításához. c. könyvrõl Korona Nova Kiadó, Bp, (3. ): Bárdossy Ildikó (1997) Pedagógiai örökségek mai kihívások (Tanulás és iskola). Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1997) A szentlõrinci iskola kutatócsoportjának eredményei. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1997) Esély és iskola(rendszer). Iskolakultúra, sz Bárdossy Ildikó (1997) Report about the work of VMI between (Made on the base of scheme to the professional reports of Bundesministerium s structural scheme.) (Társszerzõ: Kovácsné Tratnyek Magdolna) Manuscript. INEPS Documentation. Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1997) Második Idegen Nyelv. Szentlõrinc Tantervcsalád. Embernevelés Kiskönyvtára. (Szerk.: Somogyi Antal) Embernevelés Kiadó, Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1997) Második Idegen Nyelv. OKI Sztl. Tel Internet, OKI Tantervbank, Gyõr, Bárdossy Ildikó (1998) A curriculumfejlesztés alapjai. JPTE Távoktatási Központ Pécs, Bárdossy Ildikó (1998) The Interpretation of Productive Learning at Város mint Iskola. Workshop VMI PL. interpretation. INEPS Materialien. 10 th Congress of the International Network of Productive Schools. Jagiellonian University of Krakow, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1998) Productive learning: What it is, what it is not and what it could be? Bacgraund-material for the seminar at INEPS 10- th International Congress. Krakow, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, (Társszerzõ:Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1998) The Role of the Learnshops in VMI (Pécs/Hungary). Manuscript. INEPS Documentation. Pécs, Berlin, (Translated by Beáta Molnár) (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1998) Lektori vélemény Orbán Józsefné (szerk.): Kiscsoportos tanulásszervezés. Foglalkozástervezetek gyûjteménye. c. könyvrõl. HKT Alkotó Pedagógiai Mûhely, Pécs, Bárdossy Ildikó (1998) Széljegyzetek egy életmû margójára. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1998) Könyvismertetés Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer. c. könyvérõl. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II. Mérés-értékelésvizsga 3. (Az Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata) Országos Közoktatási Intézet, B, Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1998) A Civitas Egyesület Polgári ismeretek és készségek tanárképzési programjának követelményrendszere = Iskolakultúra sz. Melléklete MIII MXXX (Társszerzõkkel) Bárdossy Ildikó (1999) Case studies as educational tools, as a Tool for evaluation and development of learning process. 9th International Seminar in the Framevork of IPLE,s International Distance Studying Programme Productive Learning in Europe Stockholm, (Translated by Beáta Molnár) (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) 10

11 acta paedagogica Bárdossy Ildikó (1999) Ansatzpunkte für die möglichen Methoden des Produktiven Lernens. 9th International Seminar in the Framevork of IPLE,s International Distance Studying Programme Productive Learning in Europe Stockholm, Bárdossy Ildikó (1999) A produktív tanulás fõbb összetevõi és feltételei. In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Az együttmûködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. Kooperatíratégiák az iskolában III. kötete. JPTE Tanárképzõ Intézet, Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív stratégiák az iskolában III. Az együttmûködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. JPTE Tanárképzõ Intézet Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) How can a teacher develop herself/himself to become a counselling partner of students in the frame of productive learning? Bacgraund-material for the INEPS 10th seminar Peniche, INEPS Documentation, Berlin, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) City-As-School in Pécs and Its Learning Workshops. In.: Productive Learning in the Worksho Pilot Projekts as Pécs, St. Petersburg and Berlin Present Their Work. IPLE (Ed.) Schibri Verlag Berlin Milow, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) Die Stadt als Schule in Pécs und ihre Lernwekstatten. In.: Produktives Lernen in der Lernwekstatt. Pilotprojekte aus Pécs, St. Petersburg und Berlin stellen ihre Arbeit vor. IPLE (Hrsg.) Schibri Verlag, Berlin Milow, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Orbán Józsefné (szerk.): Humanisztikus kooperatív tanulás. Foglalkozástervezetek gyûjteménye 2. Alternatív pedagógia. Humanisztikus iskolaprogram kiadványa, JPTE 2. sz. Gyakorló Iskola Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Gocsál Ákos (szerk.): Társadalom, kultúra és gyermek, JPTE Tanárképzõ Intézet Pécs, Bárdossy Ildikó (2000) Esély(teremtés) és együttmûködés. Új Pedagógiai Szemle, sz Bárdossy Ildikó (2000) Kák ucsityel mózset sztáty pártnyerom szvájih ucsenyikov v rámkáh produktyivnává ábucsényijá. Tyeórijá i práktyiká produktyivnává ábucsényijá. Kollektyivnává monográfijá (ávtor-szásztávityel: Mark Basmakov) Professzionálnájá bibliotyéká ucsityeljá. Národnoje ábrázoványije. Moszkva, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (2001) Kák ábeszpecsity individualnije ucsébnije prágrámmi v produktyivnom ábrázoványii (School technologies) Skolnije tyehnologii. Naucsnopraktyicseszkij zsurnál gyljá skolnává tyehnológa (zábucsi).moszkva, 2001/ (Társszerzõ: Dudás Margit) 11 Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben I. Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben II.Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben III. Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben IV.Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) A közoktatási igények és a pedagógusképzés néhány aspektusa. In. Ballér Endre Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Tanárképzõk Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék. Budapest Pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Ballér Endre Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Tanárképzõk Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék. Budapest Pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Rétsági Erzsébet: Tantervi ismeretek és segédanyag a helyi tervezéshez. In.: Rétsági Erzsébet (szerk.): Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5 8. részére (A helyi tervezéstõl a tantervi tartalmak feldolgozásáig) Dialóg Campus K., Budapest pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Albert Gábor Curriculumfejlesztés Számalk Kiadó B, Bárdossy Ildikó (2002) A curriculumfejlesztés alapkérdései. Távoktatási tananyag pedagógusok, pedagógusjelöltek számára a curriculumfejlesztés alapkérdéseinek tanulmányozásához és megoldási lehetõségeinek kipróbálásához. (Lektorálta: Ballér Endre, Tratnyek Magdolna) PTE Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék Pécs UNESCO Tanárképzõ Portál ELTE Budapest, Bárdossy Ildikó (2002) Reflective Reading: A Tool for Understanding.Thinking Classroom. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection sz (Társszerzõk:. Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika)

12 Bárdossy Ildikó (2002) Reflektyivnoje cstyényije: insztrument gyljá pányimányijá. Thinking Classroom. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection sz (Társszerzõk: Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2002) A kritikai gondolkodás fejlesztése Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára. PTE, Pécs Budapest (Társszerzõk: Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Dudás Margit Dudás Margit (1980): A kommunikációs képesség fejlesztése a tanárképzésben (társszerzõkkel) In.: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben I. OOK Veszprém Dudás Margit (1981): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ képességének vizsgálata In.: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben II. OOK. Veszprém Dudás Margit (1983): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ képességének vizsgálata In.: Vastagh Zoltán (szerk.): A pedagógusszerepre való felkészítés kísérleti utjai. Közoktatási Kutatások. Budapest Dudás Margit (1985): A nevelõi képességek fejlesztése kommunikációs helyzetekben In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Kommunikációs szituációk pedagógiai elemzése. JPTE TK. Pécs Dudás Margit (1987): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ és -alakító képességének formálása In.: Pedagógiai szituációk a tanárképzésben. Tankönyvkiadó. Budapest Dudás Margit (1988): Nevelési-kommunikációs helyzetek (Hallgatók emlékezései és beépült mintái) In.: Az intézményes nevelés alapjai. Kutatási beszámolók. Pécs Dudás Margit (1990): Kísérlet a pedagógiai helyzetek videotechnikával történõ rögzítésére In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Mit lehet tenni a hátrányos helyzetû gyermekekért? Megyei Pedagógiai Intézet. Veszprém Dudás Margit (1990): Die Persönlichkeitsgestaltung der Padagogenkandidaten in Klein-gruppen mit hilfe der Videotechnik. Lehrerpersönlichkeit Lehrertatigkeit Lehrergesundheit konferencia anyag május 2 4. Postdam Dudás Margit (1991): Az önismeret. önképzés. önfejlesztés szerepe a vezetõ munkájában. Szövegválogatás. tematika. útmutató. Iskolavezetés a megújuló társadalomban (Alkotó vezetés alkotó vezetõ) tanfolyami segédanyag. OKI Dudás Margit (1991): Közös élmények fonalán. Oktatófilm. (Alkotótársak: Antal Lajos. Kosaras Attila és Vastagh Zoltán) Pécs Dudás Margit (1998): Fényrajzolók. Oktatófilm. (Alkotótársak: Pongrácz Éva. Kosaras Attila és Vastagh Zoltán) Pécs Dudás Margit (2000): A pályaszocializáció segítésének lehetõségei a tanárképzés kezdeti szakaszán In.: Pedagógusképzés Budapest Dudás Margit (2001): Tantestületi továbbképzések tapasztalatai. In.: Meleg Csilla: Egész ség. Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés. Pécsi Tudományegyetem. Pécs Dudás Margit (2001): Kak obeszpecsity individualnie ucsebnie programmi v produktivnom obrazovanii (társszerzõvel) In.: Skolnie tehnologii. Moszkva. 2001/2. sz Dudás Margit (2001): Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben I IV. (társszerzõkkel) Magyar Felsõoktatás sz sz sz sz Dudás Margit (2001): Személyiség- és képességfejlesztõ tréningek a pécsi pedagógia szakos képzésben In.: Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Budapest Pécs Dudás Margit (2002): Reflective Reading: A Tool for Understanding (társszerzõkkel) In.: Thinking Classroom. An International Journal of Reading. Writing and Critical Reflektion. Volume 3. Number Konferencia elõadások Dudás Margit (2000): Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben. Tanárképzés és tudomány. ELTE TFK. Budapest augusztus 31 szeptember 1. Dudás Margit (2000): How to realize the personal involvement of teachers during a course that is intended to make them aquire the most essential skills and abilities to be a kreative and critical thinker IPLE s 12 th International Seminar: How to develop individual Curricula in Productive Learning October Harkány. Dudás Margit (2001): Az olvasás mint az interaktív és reflektív tanulás sajátos eszköze (társzerzõkkel) Mit ér az ember. ha olvasó. Kaposvár április 6 7. Dudás Margit (2001): Tanárjelölt hallgatók nézetinek feltárási lehetõségei. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest október (Konferenciakötet ) 12

13 acta paedagogica Dudás Margit (2001): A kooperatív tanulás lehetõségei a hallgatók nézeteinek feltárásában. Veranderte Schule Veranderte v Padagogenrollen. Thüringiai Magyar Pedagógusképzõ intézetek nemzetközi konferenciája. Eger december 3 4. (Konferenciakötet ) Kocsis Mihály Könyvek: Kocsis Mihály Balázs Éva Vágó Irén (1988): A képességfejlesztõ program hatása és eredményei I II. A képességfejlesztéstõl a személyiségfejlesztésig. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 780 Kocsis Mihály (1993): Világfa. Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tankönyve. Calibra Kiadó, Budapest. 216 Kocsis Mihály Zsolnai József (1997): Kritika és koncepció a magyarországi pedagógusképzés és továbbképzés megújításához. Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet, Pécs. 89 Tanulmányok: Kocsis Mihály (1978): Közösségi nevelés csoportpatronálás. Módszertani útmutató. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár. 42 Kocsis Mihály (1978): A tanulók értékelésével kapcsolatos elgondolásaink és javaslataink. In: Zsolnai József szerk. (1978): Anyanyelv tanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján II. A kísérlet gyakorlata. Fõvárosi Pedagógiai Intézet Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Szekszárdi Tagozata, Budapest Szekszárd Kocsis Mihály (1978): Tudományos gondolkodásra nevelés a tudományos diákköri tevékenységben. In: A tanítóképzés évfordulói. Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanárképzõ Fõiskolai Fõosztály, Budapest Kocsis Mihály (1979): Tallózás didaktikai könyvekben. Iskolai Szemle. 3. sz Kocsis Mihály Kovács László (1980): A kutatómunka lehetõsége és jelentõsége a tanítóképzõ fõiskolán. Felsõoktatási Szemle. 10. sz Kocsis Mihály (1983): Magyar népismeret és népmûvészet. In: Zsolnai József szerk. (1983): A képességfejlesztõ iskoláért: egy pedagógiai akciókutatás. Oktatáskutató Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1983): Az emberi lényeg a marxi történetfilozófiában. Útközben. 2. sz Kocsis Mihály (1984): Dilthey pszichológiafelfogása a Gondolatok egy leíró és taglaló pszichológiáról címû írása alapján. Szövegelemzés. A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola kiadványai sorozat. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár Kocsis Mihály (1984): Tantervbe is épített eredménytelenség a tanítóképzésben. (Tanulmány a tanítóképzés kritikus pontjait feltáró kutatás számára.) Oktatáskutató Intézet, Budapest. 16 Kocsis Mihály (1985): A lukácsi magatartás. Útközben. 2. sz Kocsis Mihály Bernáth József Zsolnai József (1985): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatás terve. (Kutatási tervtanulmány.) Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Oktatáskutató Intézet, Budapest Kaposvár. 30 Kocsis Mihály (1986): Adalékok a világnézeti erkölcsi ráhatás kérdései az oktatásban címû téma kidolgozásához. (Tanulmány a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Közoktatási Fõosztálya címben jelzett vizsgálatához.) Oktatáskutató Intézet, Budapest. 30 Kocsis Mihály (1986): Die Entwicklung der Fähigkeiten und das Spiel. In: Bericht über die 9. Internationale Konferenz Der spielerische Mensch. Europäische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft e. V., Bonn Kocsis Mihály Zsolnai József (1987): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatás ideiglenes terve. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 26 Kocsis Mihály (1987): Vitaanyag a tanítóképzés kutatásának II. munkaértekezletére. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 35 Kocsis Mihály (1988): A tanterv és az egyénhez igazodó tanulásirányítás. In: Tantervelméleti Füzetek 20. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1988): A képességfejlesztõ tanítóképzés óra- és vizsgaterve. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 40 Kocsis Mihály (1990): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett akciókutatás. In: Tájékoztató 14. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest Kocsis Mihály (1992): A pedagógusképzés reformja, mint az iskolaügy megújulásának elemi feltétele. In: Zsolnai József szerk. (1992): A magyar közoktatás minõségi megújításának szakmai programja. Iskolakultúra sz. Kocsis Mihály (1992): Kutatási zárójelentés a tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatásról. In: Tájékoztató 19. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest Kocsis Mihály (1993): A tanítóképzés képességfejlesztõ modellje. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. kézirat. 81 Kocsis Mihály (1993): Megújul-e a pedagógusképzés? In: S. Faragó Magdolna szerk. (1993): Tanárképzésünk megújítása. Felsõoktatási Koordinációs Iroda, Budapest Kocsis Mihály (1995): Kísérlet egy pedagógusképzés-kutatási, fejlesztési és innovációs mûhely kialakítására. Magyar Felsõoktatás sz. 11.

14 Kocsis Mihály (1995): Az OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Központjának tevékenysége ( ). Vázlat. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (1996): Axonometrikus ábrák a pedagógusképzésrõl. In: Kocsis Mihály szerk. (1996): A képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tárogató Kiadó, Budapest Kocsis Mihály (1996): A népismeret népmûvészet néprajz és tevékenységköre a pedagógusképzésben. A képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tárogató Kiadó, Budapest Kocsis Mihály (1996): Pedagógusképzés axonometrikus ábrák tükrében. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (1996): Pedagógusképzés ma/holna (Külföldi minták és egy lehetséges magyar modell.) Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály Zsolnai József (1997): Egy pedagógiai akciókutatás-sorozat megoldáskísérletei az ezredforduló válságszindrómáira III. Modern Nyelvoktatás. 3. sz Kocsis Mihály (1998): Pedagógusképzés és továbbképzés. Iskolakultúra. 11. sz. Melléklet. MIII MXVI. Kocsis Mihály (1999): Weszely Ödön munkássága a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály (2000): Pedagógusképzés és továbbképzés. Szerkezeti és tartalmi változások a képzésben. Iskolakultúra. 1. szám Kocsis Mihály (2000): Iskolai tudásmérés Baranya megyében. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (2000): Egy Baranya megyei iskolai tudásmérés néhány vizsgálati területérõl. Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály (2001): A felsõoktatás-finanszírozás és a kredit-rendszer hatásai a pedagógusképzésre. Háttértanulmány. Oktatási Minisztérium, Budapest. kézirat. 11 Kocsis Mihály Balázs Éva Reisz Teréz Vágó Irén (2001): Everything is determined? Relationship between pupil achievement and personality, regarding some social factors. EARLI 9 th European Conference. Switzerland, Fribourg, augusztus 28 szeptember 1. Poster. 19 Kocsis Mihály (2002): A tanárképzés-finanszírozás változásainak vizsgálata a Pécsi Tudományegyetemen. Acta Paedagogica. 3. szám. Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet, Oktatásmódszertan Tanszék, Pécs Kocsis Mihály (2002): Tanárok véleménye a pályáról és a képzésrõl. Iskolakultúra. 5. szám Tananyagok, taneszközök, tanítási háttéranyagok: Kocsis Mihály (1981): A néptánc tanítása a képességfejlesztõ programban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 14 Kocsis Mihály (1981): A népmûvészet tanítása a képességfejlesztõ programban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 22 Kocsis Mihály (1982): Ismeretháttér a magyar népismeret, népmûvészet címû blokk tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1982): A néptánc tanítása. Feladatgyûjtemény a néptánc tanításához az általános iskola 1. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 7 Kocsis Mihály (1982): Állandó és mozgó napok a naptárban. Feladatgyûjtemény. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ, Kaposvár. 12 Kocsis Mihály (1983): Feladatgyûjtemény a néptánc tanításához az általános iskola 2. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1983): Feladatgyûjtemény a népi sportjátékok tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1983): Balázs-járás. Összeállítás eredeti anyagokból. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 19 Kocsis Mihály (1984): Feladatgyûjtemény a ritmusgyakorlatok, a néptánc, az etûdök, és a meseelemzés tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 27 Kocsis Mihály (1984): Szeptember október november Feladatgyûjtemény a gyermekcsoport-vezetõk részére hónaponkénti összeállításban. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ, Kaposvár. 100 Kocsis Mihály (1985): Útmutató a néptánc adatfelvételéhez és értékeléséhez. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 10 Kocsis Mihály (1985): Adatfelvételi lap a néptánc egyéni értékeléséhez. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 4 Kocsis Mihály (1985): A magyar népismeret és népmûvészet tanítása a képességfejlesztõ kísérletben. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 16 Kocsis Mihály (1986): A magyar népismeret és népmûvészet tanagyag-rendszere. In: Kocsis Mihály szerk. (1986): Tanagyag-rendszer az általános iskola 5. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 28 Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a 2 6. osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 26 Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest

15 acta paedagogica Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az 1 6. osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 29 Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 28 Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 15 Konferencia-elõadások: Kocsis Mihály (1978): A tudományos diákkör szerepe a tudományos gondolkodás kialakításában. Tudományos ülésszak a felsõfokú tanítóképzés 20. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár november 9. Kocsis Mihály (1979): A hallgatók kutatásba való bevonásának lehetõségei a tudományos diákköri mozgalomban. Tudományos ülésszak a Gyõri Tanítóképzõ Fõiskolán, Gyõr október 10. Kocsis Mihály (1983): Az emberi lényeg a Feuerbach-tézisekben. Nyilvános ülésszak Marx halálának 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár május 12. Kocsis Mihály (1984): Tettamanti Béla Diltheykritikája. Emlékülés Tettamanti születésének 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár november 3. Kocsis Mihály (1985): Gondolatok a lukácsi magatartásról. Nyilvános ülésszak Lukács György születésének 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár május 2. Kocsis Mihály (1986): Die Entwicklung der Fähigkeiten in der Schule. Die 9. Internationale Konferenz Der spielerische Mensch. Stege, Møn, Dánia augusztus Kocsis Mihály Balázs Éva Deme Tamás Vágó Irén (1991): Talented and handicapped children within one classroom. TALENT FOR THE FUTURE. Social and Personality Development of Gifted Children. Haga, Hollandia július 29 augusztus 2. Kocsis Mihály (1996): Az egységes pedagógusképzés egy lehetséges modellje. Integrálódás és professzionalizálódás a pedagógusképzésben és a továbbképzésben. Nemzetközi Konferencia. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs december 6 7. Kocsis Mihály (1999): A pedagógusképzés és a továbbképzés szerkezeti és tartalmi változásai. Iskolakultúra Na Pedagógiai konferencia, Balatonfüred szeptember 20. Kocsis Mihály (2000): A Baranya megyei iskolai tudásmérés megszervezésének és lebonyolításának alapvetõ tapasztalatai. Iskolakultúra-ankét Pécsett. Pécsi Tudományegyetem, Pécs március 24. Kocsis Mihály (2000): Kísérlet az iskolai tudás komplex elemzésére Baranya megyei mérésekben. Az iskolai tudás mérése 2000 konferencia Pécsett. Pécsi Tudományegyetem, Pécs május 26. Kocsis Mihály (2001): Tantárgyi attitûdvizsgálatok. /Balázs Éva Kocsis Mihály Reisz Teréz Szigeti Márton Takács Viola Zátony Sándor (2001): Galois-gráfok alkalmazása strukturális vizsgálatok./ Mandulavirágzási Tudományos Napok Konferenciasorozat. Pécsi Tudományegyetem, Pécs március 6. Kocsis Mihály Balázs Éva Reisz Teréz Vágó Irén (2001): Everything is determined? Relationship between pupil achievement and personality, regarding some social factors. EARLI 9 th European Conference. Switzerland, Fribourg, augusztus 28 szeptember 1. Kocsis Mihály (2001): Kísérlet az iskolai tudás komplex elemzésére. Szimpózium-elõadás. I. Neveléstudományi Konferencia, Budapest október 25. Kocsis Mihály (2002): A tanárjelöltek és végzett pedagógusok véleménye a tanárképzésrõl. Szimpózium-elõadás. II. Neveléstudományi Konferencia, Budapest október 25. Kocsis Mihály szerk. (1988): Tantervi struktúrák elemzései. Tanulmányok. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 170 Kocsis Mihály szerk. (1994): Dr. Kós Károly: Néprajzi képeskönyv Erdélybõl. Tárogató Kiadó, Budapest. 223 Kocsis Mihály szerk. (1996): Képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tanulmányok, tananyagtervek. Tárogató Kiadó, Budapest. 219 V. Molnár László Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok V. Molnár László (1980) Egyetemes és magyar mûvelõdéstörténeti bibliográfia. Összeállította: V. Molnár László. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola. Kaposvár 50 V. Molnár László (1984) Kiváló orosz-szovjet természettudósok. Somogy Megyei Lapkiadó. Kaposvár 35 V. Molnár László (1994) Russzko-vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Joskar-Ola. Izd. Sztyezja 194 V. Molnár László (1996) Fejezetek a magyar mûvelõdéstörténet forrásaiból. Felsõoktatási segédanyag. Válogatta: Gazda István. Szakszerkesztõ: V. Molnár László. Tárogató Kiadó. Budapest 15

16 V. Molnár László (2000) Orosz-magyar kulturális kapcsolatok ( ) Magyar Tudománytörténeti Intézet. Piliscsaba 235 V. Molnár László (1981) A tolnai protestáns iskola a 16. század második felében. Honismeret V. Molnár László (1984) Adalékok Theodor Jankoviæ oroszországi iskolaszervezõ tevékenységéhez. Pedagógiai Szemle V. Molnár László (1984) F.I. Jankoviæ szerbiai és oroszországi iskolaszervezõ tevékenysége. A Tanítóképzõ Fõiskolák Tudományos Közleményei Szerk.: Szekerczés Pál. Debrecen V. Molnár László (1984) A színházi élet Oroszországban a 18. század második felében. Tudományos Közlemények 4. (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Kiadványai 6.). Szerk.: Endrédi Lajos. Kaposvár V. Molnár László (1986) Tanulmányok a felvilágosult abszolutizmus kori orosz kultúra témakörébõl (Pályamunka). MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága V. Molnár László (1986) Orosz-amerikai kapcsolatok a függetlenségi háború idõszakában. Világtörténet V. Molnár László (1985) Some Date about the School Organizing Activity of F.I. Jankoviæ ( ) In.: Russia. Pedagogical Review. A Selection from the 1984 Issues of Pedagógiai Szemle. Red.: László Balogh. Budapest. OPI V. Molnár László (1984) O gyejatyelnosztyi F.I. Jankovicsa ( ) po organyizacii skol v Rosszii. Izbrannije sztatyji zsurnala Pedagógiai Szemle za 1984 god. Otv. redaktor: László Balogh. Budapest. OPI V. Molnár László (1992) O gyejatyelnosztyi F.I. Jankovicsa po organyizacii skol v Rosszii. Studia Slavica. Tomus 37. ( ) V. Molnár László (1993) Az közötti magyar-orosz kulturális kapcsolatok történetének historiográfiája. Szomszédaink között Kelet- Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerkesztette: Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézete. Budapest V. Molnár László (1993) Vengerszkije vracsi v Rosszii ( ). Studia Slavica. tomus sz V. Molnár László (1994) Vengerszkij ucsonij F.F. Kereszturi ( ) v Moszkovszkom unyiverszityetye. Vesztnyik MGU. szerija Isztorija V. Molnár László (1994) Russzkije putyesesztvennyiki. ucsenyiki i knyigi v Vengrii ( ). Studia Slavica. t V. Molnár László (1994) A dán oktatási rendszerrõl. Iskolakultúra V. Molnár László (1995) A halászkunyhótól az akadémiáig. (M.V. Lomonoszov ). Valóság V. Molnár László (1995) F.I. Jankoviæ és a délvidéki szerb iskolaügy. Iskolakultúra V. Molnár László (1995) Neveléstörténet mûvelõdéstörténeti aspektusból (Tervezet). Kézirat. OKI. Budapest 74 V. Molnár László (1996) Gondolatok a mûvelõdéstörténet tanításáról. In.: Képzõk ön és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó Budapest V. Molnár László (1996) Orosz könyvek és diákok a 18. századi Magyarországon. In.: Képzõk ön- és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó. Budapest V. Molnár László (1996) Az orosz kultúra magyar sajtóvisszhangja a század fordulóján ( ). Képzõk ön- és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó. Budapest Másodközlés: Bár (Szombathely) V. Molnár László (1997) Eho russzkoj kulturi v vengerszkoj pressze na rubezse XVIII XIX vekov ( ). Studia Slavica. tomus V. Molnár László (1998) Mûvelõdéstörténet iparmûvészeti aspektusból (Életmód- és mentalitástörténet). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Orlay János. az orvos és pedagógus. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Egy Puskin-kortárs magyar tudós (OrlayJános). Alekszandr Szergejevics Puskin. Emlékkonferencia a költõ születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Dmitrij Szemusin. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság (BDTF) V. Molnár László (2001) Iskolareformer a felvilágosodás szellemében (F.I. Jankoviæ. a délvidéki szerb és az orosz népiskola megteremtõje). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (2001) Megyik i pedagog Janos Orlai ( ) v Rosszii. In.: Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve). Szerk.: Bebesi György. Pécs. University Press V. Molnár László (2002) Életutak találkozása: Tessedik és Szamborszkij (Kapcsolattörténeti adalékok két polihisztor tevékenységéhez). Valóság V. Molnár László (2002) Lengyel szerzõk mûvei alapján készült magyar nyelvû kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban (Társszerzõ: Gazda István). A magyar lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. Szerkesztette és az elõszót írta: V. Molnár László. Piliscsaba. Magyar Tudománytörténeti Intézet (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 27.) (Megjelenés elõtt.) 16

17 acta paedagogica Cikkek V. Molnár László (1978) Kétszáz éve halt meg Jean- Jacques Rousseau ( ). Somogyi Néplap (a továbbiakban: SN) V. Molnár László (1980) Hogyan éltek elõdeink? Szerk.: Hanák Péter. Budapest (Könyvismertetés). Somogy V. Molnár László (1980) Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest (Könyvismertetés). Somogy V. Molnár László (1982) Iván Beckoj gróf és a Szmolnij Intézet. SN V. Molnár László (1982) Filozófus és nevelõ volt (350 éve született John Locke). SN V. Molnár László (1982) 150 éve halt meg JánosW. Goethe. SN V. Molnár László (1982) Forradalmasította a fényképezést (175 éve született Petzval József). SN (január 6.). 5. V. Molnár László (1984) F.I. Jankoviæ. az orosz népiskola megteremtõje. SN V. Molnár László (1993) Új törekvések a történelemtanításban. Szerkesztette és a bevezetõ tanulmányt írta: V. Molnár László. Keraban Kiadó. Budapest 191 V. Molnár László (1996) Történelemmetodikai mûhelytanulmányok. Szerkesztette és az elõszót írta:v. Molnár László. Tárogató Kiadó. Budapest 174 V. Molnár László (1978) Adatok és benyomások a FEB-s tanulók felvételi szereplésérõl. FEB. In.: A tanár- és tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottságának kiadványa 1. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1979) Felvételi tapasztalatok történelembõl a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. Somogy ; Látóhatár V. Molnár László (1981) A felvételi elõkészítõ munka tapasztalatai a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. FEB. In.: A tanár- és tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottságának kiadványa 3. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1982) A felvételi elõkészítõ munka a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. Pedagógusképzés V. Molnár László (1983) Történelemtanításunk problémái a felvételi vizsgák tükrében. Irka (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola ifjúsági lapja) V. Molnár László (1984) Mérlegen a történelemtanítás. A Tanítóképzõ Fõiskolák Tudományos Közleményei kötet. Szerk.: Szekerczés Pál. Debrecen V. Molnár László (1984) Másodközlés: Iskolai Szemle (Kaposvár) V. Molnár László (1985) Justitia mérlege (A középiskolai történelemtanítás problémái). Iskolai Szemle (Kaposvár) V. Molnár László (1993) A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól. Iskolakultúra V. Molnár László (1993) Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája ( ). Az Iskolakultúra évi számának melléklete. V. Molnár László (1995) Az angol történelemtanításról (R.G. Batho elõadása az OKI Történelemmetodikai Mûhelyében). Iskolakultúra V. Molnár László (1995) Bath R.G.: Történelemtanítás napjaink Angliájában (Bevezetés: V. Molnár László). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1995) A tanítóképzõs történelemtanítás korszerûsítése. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1995) (Társszerzõk: Balla Ferenc. Wirth István) Történelemmetodikai Mûhely. Iskolakultúra V. Molnár László (1996) A tanítóképzõs történelemtanítás megújítása (A jászberényi akciókutatás tapasztalatairól). Történelemmetodikai mûhelytanulmányok. Szerk.: V. Molnár László. Bp. Tárogató Kiadó V. Molnár László (1997) Vár állott. most kõhalom (Egy várvédõ gondolatai a helytörténet tanításáról). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1998) A jövõ század felnõttoktatásának történeti megalapozása. Az iskolarendszerû felnõttoktatás modernizációs stratégiájának megalapozása. (Tanulmányok). Szerk.:Bardócz-Tódor András. Mayer József. Felnõttoktatási Mûhely SZÁMALK. Budapest V. Molnár László (1998) Magyarország pacifikálása van soron (Az 1848/49-es magyarországi események az orosz történelemtankönyvekben). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1999) Érettségi tételek történelembõl. Szerk.: Kulcsár Edit. Bp. Corvina (Könyvismertetés). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Orosz tankönyvek Magyarországáról. Iskolakultúra V. Molnár László (1999) Nemzeti azonosságtudat. európai identitás kelet-közép-európai nézõpontból (Metszéspontok és törésvonalak). Európai identifikáció nemzeti identifikáció a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó. Bp. ELTE BTK Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Másodközlés: Fejlesztõ Pedagógia sz

18 V. Molnár László (1999) Érettségi témakörök (Történelmi tételmodellek és B tételek. Szerk.: Kulcsár Edit.B. Corvina. 1998). Történelempedagógiai Füzetek 4. Szerk.: Szabolcs Ottó. B Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata ELTE BTK V. Molnár László (1999) Die ungarischen Ereignisse in russischen Schulbüchern. Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik No V. Molnár László (2000) A tankönyvi illusztráció mint megismerési bázis. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (2001) Történelemtankönyveink illusztrációiról. Történelempedagógiai Füzetek 8. Szerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata ELTE BTK Budapest V. Molnár László (2003) Kulturális kontaktológia és történelemtanítás. Történelem (Módszertani Lap) (Megjelenés elõtt) V. Molnár László (2003) Globalizáció. európai kihívások és történelemtanítás. Fejlesztõ Pedagógia (Megjelenés elõtt) V. Molnár László (1981) Gyakorló levelek történelembõl az 1981/82-es tanévre. Kiadja az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1982) Gyakorló levelek történelembõl az 1982/83. tanévre. Összeállította: Késmárki Júlia V. Molnár László. Kiadja a tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottsága. Esztergom V. Molnár László (1983) Gyakorló levelek. 1983/84. Történelem. 4. osztály. Összeállította: V. Molnár László. Esztergom V. Molnár László (1984) Gyakorló levelek: irodalom. nyelvtan. matematika. történelem. Szerk.: Gábris József. Esztergom. Tanítóképzõ Fõiskola (A feladatokat történelembõl összeállította: V. Molnár László). V. Molnár László (1984) Kiváló orosz szovjet természettudósok. Kaposvár. Somogy Megyei Lapkiadó V. Molnár László (1994) Russzko vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Joskar-Ola. Izd. Sztyezja V. Molnár László (2000) Magyar-orosz kulturális kapcsolatok Piliscsaba. Magyar Tudomány-történeti Intézet V. Molnár László (1980) A.V. Szuvorov születésének 250. évfordulójára. Hadtörténelmi Közlemények V. Molnár László (1984) A francia felvilágosodás és forradalom fogadtatása II. Katalin Oroszországában. Világtörténet V. Molnár László (1984) Oroszország kül- és belkereskedelme a 18. század második felében. Agrártörténeti Szemle V. Molnár László (1981) A forradalmi narodnyikok az 1870 es évek Oroszországában. A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv.. Kossuth Kiadó. Budapest V. Molnár László (1981) A narodnyikok ideológiai rendszere és tevékenységük az 1870-es években. Út-közben V. Molnár László (1981) Tanulmányok az orosz felvilágosult abszolutizmus történetébõl (Pályamunka). MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága V. Molnár László (1986) A társadalmi gondolat fejlõdése Oroszországban a felvilágosult abszolutizmus idõszakában. Világtörténet V. Molnár László (1986) Adalékok a II. Katalin korabeli orosz-német kapcsolatok történetéhez. Világtörténet V. Molnár László (1988) Válogatott bibliográfia az orosz felvilágosult abszolutizmus szovjet történeti szakirodalmából. Világtörténet õsz V. Molnár László (1990) Razvityije obscsesztvennoj miszli v Rosszii v period proszvescsonnovo abszoljutyizma. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae (Dissertationes Slavicae). Szeged V. Molnár László (1989) Revoljucionnije narodnyiki v Rosszii 1870-h godov. Specimina Nova (A Pécsi JPTE Történeti Tanszékének Évkönyve). Pécs V. Molnár László (1989) Otziv francuz szkovo proszvescsenyija i revoljucii 1789 goda v Rosszii. Specimina Nova (A Pécsi JPTE Történeti Tanszékének Évkönyve). Pécs V. Molnár László (1992) Russzko-vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Avtoreferat (tézisek). Moszkva. MGU V. Molnár László (1994) Koronás és szoknyás Tartuffe. (II.Katalin ). Valóság V. Molnár László (1997) Adalékok a 18. századi hegyaljai borok oroszországi kiviteléhez. Agrártörténeti Szemle (39. évfolyam) V. Molnár László (1998) Tokaji borok a cárok asztalán. Világtörténet tavasz nyár V. Molnár László (1999) Tokajszkije vina na carszkih sztolah (Dannije o vivoze tokajszkih vin v Rossziju v XVIII veke). Meszto Rosszii v Jevrope. Materiali mezsdunarodnoj konferencii (The Place of Russia in Europe. Materials of International Conference). Knyigi po ruszisztyike V. (Books for Russian Studies V.) Redaktor: Szvák Gyula (Edited by Gyula Szvák. Budapest. Magyar Ruszisztikai Intézet V. Molnár László (1999) Orosz utazók feljegyzései Magyarországról a 17. század végétõl 1815-ig. Hungarológia

19 acta paedagogica V. Molnár László (1999) Non est vinum. nisi tokainum. Borok és korok (Bepillantás a bor kultúrtörténetébe). Szerk.: Benyák Zoltán. Benyák Ferenc. Budapest. Hermész Kör (A tanulmány jegyzetei: old.) Második. javított. bõvített kiadás: Budapest. Hermész Kör (Jegyzetek: old.) V. Molnár László (2000) Szuvorov generalisszimusz. Valóság sz V. Molnár László (2000) Adalékok Orlay János oroszországi tevékenységéhez. Világtörténet tavasz-nyár V. Molnár László (2000) Német tudósok a pétervári akadémián ( ). Valóság sz V. Molnár László (2000) Moszkovszkaja karjera professzora F. Kereszturi ( ). Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve 2000). Szerk.: Majoros István. Pécs V. Molnár László (2001) Magyar medikusok II. Katalin Oroszországában (Kapcsolattörténeti portrévázlatok). A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Szerk.: Fischer Ferenc. Hegedûs Katalin. Majoros István. Vonyó József. University Press. Pécs V. Molnár László (2001) A.V. Szuvorov és a Gyõzelem tudománya (A generalisszimusz halálának 200. évfordulójára). Hadsereg és társadalom Oroszországban a XVII XVIII. században. Szerk.: Ágoston Magdolna. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság V. Molnár László (2001) A.V. Szuvorov i Nauka pobezsdaty (200 letyiju koncsini generalisszimusza). Armija i obscsesztvo v Rosszii (XVII XVIII veka). Redaktor: Dmitrij Szemusin. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság V. Molnár László Magyar orosz kulturális kapcsolatok a XVIII. században (Kutatási helyzetkép és problémafelvetések). Valóság V. Molnár László (2001) Nyemeckije ucsonije v Petyerburgszkoj akagyemii ( ). Meszto Rosszii v Jevrazii (The Place of Russia in Eurasia). Redaktor: Szvák Gyula. Budapest. Magyar Ruszisztikai Intézet (Ruszisztikai Könyvek IX.) V. Molnár László (1978) Egy elfelejtett orosz tudós (250 éve született I.I. Polzunov). Somogyi Néplap (a továbbiakban: SN) sz.. 5. V. Molnár László (1978) Vetélkedõ a fõiskolai orosz szakkollégistáknak (A történeti bibliográfiát összeállította: V. Molnár László). V. Molnár László (1978) Tanítani (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola ifjúságának lapja). 8.sz.. ( ) V. Molnár László (1979) Sztazsirovka vengerszkih sztugyentov. Vecsernyaja Ogyessza (április 24.). 3. V. Molnár László (1982) Pugacsov háborúja. Interpress Magazin V. Molnár László (1982) Raszputyin. Új Tükör V. Molnár László (1982) Sztazsori v Ogyessze. Vecsernyaja Ogyessza június V. Molnár László (1982) A lázadó atamán (Sztyepán Razin). Interpress Magazin V. Molnár László (1980) 225 éves a Lomonoszov Egyetem. SN V. Molnár László (1980) Ötven éve halt meg Repin. SN V. Molnár László (1981) Ge. Nyikoláj Nyikolájevics ( ). SN V. Molnár László (1981) Hasznos vetélkedõ diákoknak. SN V. Molnár László (1981) A.A. Ivanov. SN V. Molnár László (1981) Merénylet a cár ellen (1881). SN V. Molnár László (1981) Száz éve halt meg M. Muszorgszkij SN V. Molnár László (1981) 225 éve alakult meg az elsõ állandó orosz színház. SN november V. Molnár László (1982) A Bronzlovas. SN V. Molnár László (1982) A.M. Butlerov. SN V. Molnár László (1982) K.N. Ciolkovszkij ( ). SN V. Molnár László (1982) 1100 éve alakult a kijevi orosz állam. Útközben V. Molnár László (1982) Iván Beckoj gróf és a Szmolnij Intézet. SN V. Molnár László (1982) Az 1500 éves Kijev. az orosz városok anyja. SN V. Molnár László (1982) K.D. Frolov ( ). SN V. Molnár László (1982) V. Kovalevszkaja ( ). SN V. Molnár László (1982) J. Kulibin. SN V. Molnár László (1982) M.V. Lomonoszov ( ). SN V. Molnár László (1982) A másfél ezer éves város. Az elsõ orosz állam megalapítása. Új Tükör V. Molnár László (1982) D.I. Mengyelejev ( ). SN V. Molnár László (1982) Kaposvári fõiskolások az Odesszai Egyetemen. SN V. Molnár László (1982) Mûemlékek. kirándulások. baráti találkozók Odesszában. SN V. Molnár László (1982) Ogyessza Szeged: Krepnut vuzovszkije szvjazi. Vecsernyaja Ogyessza (november 12.). 3. V. Molnár László (1982) Örmények a nagyvilágban és hazánkban. SN szeptember 12. (214. ). 4. V. Molnár László (1982) Pétervári pásztorórák (II. Katalin kegyencei). IPM

20 V. Molnár László (1982) Pavlov Iván Petrovics. SN V. Molnár László (1982) V.V. Petrov. SN V. Molnár László (1982) 125 éve született Ciolkovszkij Magyar Nemzet V. Molnár László (1983) Mester és tanítvány (Szuvorov és Kutuzov). IPM V. Molnár László (1983) Az orosz Bolyai (Nyikolaj Lobacsevszkij). SN V. Molnár László (1983) 150 éve született Borogyin. Magyar Nemzet V. Molnár László (1984) Igor Kurcsatov. SN V. Molnár László (1985) Kozákok. szpáhik. kapitányok (II. Katalin háborúi). IPM V. Molnár László (1986) Usakov tengernagy. Mozgó Képek (március). 8. V. Molnár László (1986) Ódák és molekulák (M.V. Lomonoszov). IPM (május) V. Molnár László (1986) Kegyencek közt az elsõ (G.A. Patyomkin herceg). IPM (október) V. Molnár László (1988) Két akadémia élén (Jekatyerina Romanovna Daskova). IPM V. Molnár László (1988) Számûzöttek útja. IPM (szeptember) V. Molnár László (1989) A félszemû Alkibiadész (Grigorij Patyomkin ). Szürke eminenciások. Válogatta és szerkesztette: Szvák Gyula. Budapest. Kozmosz Könyvek V. Molnár László (1990) Sznob Katalin (II. Katalin és a francia felvilágosult gondolkodók). IPM (november) V. Molnár László (1994) Magyar borok a cárok asztalán. Élet és Tudomány (november 4.) V. Molnár László (1998) Orosz kolónia Tokaj- Hegyalján ( ). História V. Molnár László (1999) Észak Szemirámisza (II. Katalin ). Rubicon V. Molnár László (1979) Buganov V.I.: Kresztjanszkije vojni v Rosszii XVII XVIII vekov. ParasztháborúkOroszországban a században. Századok V. Molnár László (1979) Lemke. Heinz Widera. Bruno: Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiewer Rus Bis zur Oktoberrevolution (Orosznémet kapcsolatok a kijevi orosz államtól az októberi forradalomig). Századok V. Molnár László (1980) Ars G.L.: A görög kérdés Oroszország külpolitikájában ( ). Századok V. Molnár László (1980) Bazsova A. : A 18. századi orosz délszláv kapcsolatok történetéhez. Századok V. Molnár László (1980) Fomin A.I.: Moszkva mûvészértelmisége a nagy honvédõ háború éveiben. Századok V. Molnár László (1980) Kabuzan V.M.: Szibéria és a Távol-Kelet benépesítése a 18. század végétõl a 20. század elejéig ( ). Századok V. Molnár László (1980) Kurmacsova M.D.: Jobbágyi értelmiség a 18. századi Oroszországban. Századok V. Molnár László (1980) Puskarjev L.N.: Ukrajna és Oroszország kulturális kapcsolatai az évi egyesítés után. Századok V. Molnár László (1981) Druzsinyin N.M. Fjodorov V.A.: Parasztmozgalmak Oroszországban a XIX. században. Századok V. Molnár László (1981) Kukuskin Ju. Vdovin A.I.: A Lomonoszov Egyetem a legújabb korban. Századok V. Molnár László (1981) Rindzjunszkij G.: Az orosz önkényuralom és osztályalapjai Századok V. Molnár László (1982) Bogoljubov. A.N.: Az orosz tudomány a 18. században. Századok V. Molnár László (1982) Cárok. kalandorok (Szvák Gyula könyve.). Magyar Nemzet V. Molnár László (1982) Rahmatullin M.A.: A.V. Szuvorov generalisszimusz és a Gyõzelem tudománya. Századok sz V. Molnár László (1982) Iszajevics Ja.D.: A 18. századi ukrán kultúra. Századok V. Molnár László (1982) Vierhaus. Rudolf: Deutschland im Zeitalter des Absolutismus ( ). Századok V. Molnár László (1982) A zavaros idõszak története (Szvák Gyula: Cárok és kalandorok. B ). SN V. Molnár László (1982) Milov L.V.: A parasztság osztályharca a században. Századok V. Molnár László (1985) Szvák Gyula: Iván. a Félelmetes. B SN (nov.1.). 5. V. Molnár László (1985) A.D. Gorszkij I.D. Kovalcsenko Ju.Sz. Kukuskin I.A. Fedoszov: Történelemtanítás a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Történelem Karán (A fakultás létrehozásának 50. évfordulója). Századok V. Molnár László (1983) B.I. Krasznobajev: Russzkaja kultura vtoroj polovini XVII-nacsala XIX veka. Moszkva Világtörténet sz V. Molnár László (1985) A.A. Gorszkij: A druzsina és a feudalizmus genézise Oroszországban. Századok V. Molnár László(1986) Ribakov. Moszkva. MGU Világtörténet V. Molnár László (1986) Szvák Gyula: Iván. a Félelmetes. Budapest. Gondolat Kiadó Századok

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés 2 Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola A kifutó pedagógusképzés pedagógiája alprogram Langerné Buchwald Judit A REFORMPEDAGÓGIAI ISKOLAKONCEPCIÓK ÉS AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben