A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája"

Átírás

1 acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13 V. Molnár László 15 Nagy Mária 23 Reisz Terézia 25 Sándor László 26 Stirling János 27 Takács Viola 31 Zsigmond Anna 35

2 A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Pedagógia Tanszék: Ambrus Attiláné Kéri Katalin, Bartha Árpád, Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Kocsis Mihály, V. Molnár László, Sándor László, Stirling János, Takács Viola Neveléstudományi Tanszék: Nagy Mária, Reisz Terézia, Zsigmond Anna Ambrus Attiláné Kéri Katalin Önálló kötetek Kéri Katalin (1996) Szárnyaljon a képzeleted! Calibra Kiadó. Budapest. Társszerzõ: Ambrus Attila József. 40 Kéri Katalin (1996) Neveléstörténet Egyetemes és magyar neveléstörténet az ókortól a XX. század 2. feléig. ORFK JPTE TTK továbbképzési anyag. Budapest Pécs. 52 Kéri Katalin (1997) Mi a neveléstörténet? Mozaikok a nevelés történetébõl II. JPTE TKI. Pécs.100. Kéri Katalin (2001) Bevezetés a neveléstörténeti kutatásokba. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest.120 Kéri Katalin (2002) Nevelésügy a középkori iszlámban. Iskolakultúra Könyvek 16. Pécs.211 Kéri Katalin (2003) Holdarcú. karcsú ciprusok Nõk a középkori iszlámban. Terebess Kiadó. Terebess Text. Budapest. (megjelenés alatt) Szerkesztõi munka Kéri Katalin (1995) A tudás kapui. Mozaikok a nevelés történetébõl I. Egyetemes neveléstörténeti szöveggyûjtemény. JPTE PSZM Tárogató Kiadó. Budapest. 136 Kéri Katalin (1996) A sokoldalú ember. Calibra Kiadó. Budapest. Társszerkesztõ: Ambrus Attila József. 242 Kéri Katalin (1997) Távoli tájak. ismeretlen gyerekek. Mozaikok a nevelés történetébõl III. JPTE TKI. Pécs. 170 Kéri Katalin (1999) Tovatûnõ álom Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból. Elektronikus kiadvány. Pécs. (324 Kb) Kéri Katalin (1999) Tollam szivárványba mártom Források az európai nõtörténet körébõl az ókortól a 20. századig. Elektronikus kiadvány. Pécs. (827 Kb) Kéri Katalin (2000) Ezerszínû világ Dolgozatok a neveléstörténet körébõl. PTE TKI. Pécs Könyvfejezetek Kéri Katalin (1996) Adalékok a pedagógusok Etikai Kódexének elkészítéséhez. In: Pedagógusetika. szerk.: Hoffmann Rózsa. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Kéri Katalin (1997) Az 1879:XVIII. törvénycikktõl a Lex Apponyi -ig. Adalékok a kötelezõ magyar nyelvoktatás történetéhez. In: Híd a századok felett Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Fõszerk.: Hanák Péter. Pécs Kéri Katalin (2001) Tudományok és tanulmányi tervek a középkori77 iszlám világában. In: Muszlim mûvelõdéstörténeti elõadások. Iskolakultúra Könyvek 10. Pécs. Szerk.: Tüske László Kéri Katalin (2001) (Medreszék a középkori iszlám világában. In: Muszlim mûvelõdéstörténeti elõadások. Iskolakultúra Könyvek 10. Pécs. Szerk.: Tüske László Kéri Katalin (2002)János Apáczai Csere. In: Premiers pédagogues: de l Antiquité à la Renaissance. Dir.: Houssaye. Jean. Ed. ESF. Paris Kéri Katalin (2002) Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában. In: Zarándokutak.Vallástudományi töprengések a harmadik évezred közepén. Szerk.: Ádám Antal S. Szabó Péter. PTE. Pécs Tanulmányok Kéri Katalin (1990) Gõbel János György életútja ( ). In: Nevelés- és Mûvelõdéstörténeti Közlemények. Kaposvár sz Kéri Katalin (1993) A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában Adalékok a középkortól a XIX. század végéig. In: A szocializációs zavarok korai megelõzése. Pécs Kéri Katalin (1993) Juan Luis Vives. spanyol humanista. In: Neveléstörténeti Füzetek. OPKM. Budapest Kéri Katalin (1993) Óravázlatok az embertan tanításához. In: azonos címû kötet. Miskolc. (Társszerzõ: Vitai Miklós) Kéri Katalin (1995) A katolikus elemi iskolák állapota Baranyában ( ). In: Baranya Történelmi Közlemények 1994/95. VII VIII Kéri Katalin (1995) Nemi erkölcsök. Magzatveszejtés a történeti Baranya református falvaiban. Honismeret január

3 acta paedagogica Kéri Katalin (1995) Katolikus tanítók helyzete a dualizmus-kori Baranyában. Iskolakultúra. 1995/V. 15. sz Kéri Katalin (1995) Hátrányos helyzetben. Család. gyermek. ifjúság 1995/ Kéri Katalin (1995) Így látták a magyar nõket külföldön. a századfordulón. Honismeret szeptember Kéri Katalin (1995) Én így tanítom az embertant. Iskolakultúra V sz Kéri Katalin (1996) Kmety képviselõ úr és a nõi szörnyetegek Egy 1907-es parlamenti felszólalás sajtóvisszhangja. Iskolakultúra. 1996/ Kéri Katalin (1996) A modern leánynevelés útjain De Gerando Antonina. Embernevelés. 1996/ Kéri Katalin (1996) Szemléletváltás a neveléstörténet tanításában. Iskolakultúra. 1996/ Kéri Katalin (1996) A Belle epoque Párizsa és Párizs Bella Oterója. Valóság. 1996/ Kéri Katalin (1996) Az Interneten át nem lehet egymásra kacsintani. In.: Kooperatív stratégiák az iskolában II.. szerk.: Vastagh Zoltán. JPTE. Pécs és In: Internet Kalauz. 1997/október Kéri Katalin (1997) A Nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedneveléssel foglalkozó könyvei. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nõi idõtöltések száz évvel ezelõtt. Valóság. 1997/ Kéri Katalin (1997) Córdoba virágkora és II. al- Hakam könyvtára. Valóság. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nõi lapok a század Európájában. Világtörténet õsz-tél Kéri Katalin (1997) Josefa Amar y Borbón könyve az egészségnevelésrõl. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ibn Szina (Avicenna) gondolatai az egészségmegõrzésrõl. Egészségnevelés. 1997/ Kéri Katalin (1998) Híres nõk a csillagászat történetében. Valóság. 1998/ Kéri Katalin (1998) Tanárok a középkori iszlám világban. Magyar Pedagógia. 1998/ Kéri Katallin (1998) Sas vagy Te. jaguár vagy...! Egészségnevelés az aztékok körében. Egészségnevelés Kéri Katalin (1998) A felnõttek nagyított gyermekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténeti kutatások. Pedagógusképzés Kéri Katalin (1998) Nõk a fátyol mögött Mûvelt nõk a középkori al-andalúszban. Valóság 1998/ Kéri Katalin (1999) Az írott szó csendes birodalma Könyvek és könyvtárak a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 1999/ Kéri Katalin (1998) A beteg szíve kedvetlen az étele ízetlen.... Egészségnevelés. 1998/4. sz Kéri Katalin (1999) Alapfokú oktatás a középkori iszlám világban. Magyar Pedagógia 1999/ Kéri Katalin (1999) Bús donnák és más csodák Magyar utazók írásai a spanyol nõkrõl ( ). Valóság 1999/ Kéri Katalin (1999) A tudás legyen gazdagságod Medreszék a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 1999/ Kéri Katalin (2000) Édes szirupok. gyógyító balzsamok... A középkori mozlim orvoslás története. Valóság. 2000/ Kéri Katalin (2000) Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 2000/ Kéri Katalin (2000) Mértékletes vidámság és tikmonyszék Két erdélyi tudós gondolatai az egészségrõl Egészségnevelés. 2000/ Kéri Katalin (2000) Rousseau magyar követõje az egészségnevelésrõl. Egészségnevelés. 2000/ Kéri Katalin (2001) A földi Paradicsom A muszlim fürdõkultúra szerepe az egészség és szépség megõrzésében. Egészségnevelés. 2001/ Kéri Katalin (2001) A világ díszei Gyermekszemlélet a középkori iszlám világban Valóság. 2001/ Kéri Katalin (2001) Egyetemes neveléstörténetírás Iszlám neveléstörténet nélkül? Valóság 2001/ Kéri Katalin (2001) Keressétek a tudást mindenütt! Tanulmányutak a középkori iszlám világban. Iskolakultúra. 2001/ Kéri Katalin (2001) Holdarcú. karcsú ciprusok A nõi szépség ábrázolása a középkori iszlám irodalomban. Valóság 2001/ Kéri Katalin (2002) Gyermekképünk az ötvenes évek elsõ felében. Iskolakultúra. 2002/ Kéri Katalin (2002) Allah vendégei A mekkai zarándoklat. Valóság. 2002/ Kéri Katalin (2002) Muszlim kórházak és népegészségügy a középkorban. Egészségnevelés. 2002/ Kéri Katalin (2002) Nevelésügy az aztékok körében Sahagún mûvei tükrében Valóság. 2002/ Kéri Katalin (2002) Nõi szépségápolás az iszlám középkori világában. Világtörténet 2002/tavasznyár Kéri Katalin (2002) Az agyvelõ aránylagos könnyûsége... Dualizmus-kori vélemények a nõk testi és lelki tulajdonságairól. In: Palimpszeszt 19. sz /december (ELTE elektronikus folyóirata. szerk.: Tóth Tünde) Cikkek Kéri Katalin (1989) Mindenki tehetséges. Külváros szeptember Kéri Katalin (1993) Meddig fiatal a tanár? Új Katedra szeptember Kéri Katalin (1993) Egy évforduló ürügyén a tanári fizetésekrõl. Új Katedra szeptember

4 Kéri Katalin (1994) Kell-e a pedagógusképzõkben embertan? Iskolakultúra december Kéri Katalin (1994) Szépség és költészet. Új Arc január Kéri Katalin (1994) Manuel Machad a romantikus sevillai költõ. Új Arc május-június Kéri Katalin (1995) Bécquer. a halhatatlan költõ. Új Arc február Kéri Katalin (1995) Nemzeti Távoktatási Egyetem Spanyolországban. Magyar Felsõoktatás. 1995/ Kéri Katalin (1995) A Hold és lakói. Bökönc. 1995/67. sz. Kéri Katalin (1997) Egy nyelvkönyv 1539-bõl. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Bornemissza Anna mindentudó szakácskönyve. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ó. Niszaba. tied a dícséret! Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Ibn Tufail. az arab Rousseau. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Halk nõi hang a 18. századból. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Vadászat a muzulmán Spanyolországban. Nimród. 1997/ Kéri Katalin (1997) Rendszer és tudás. Iskolakultúra. 1997/ Kéri Katalin (1997) Nebrija. a humanista pedagógus. Embernevelés. 1997/ Kéri Katalin (1997) Hölgyek korcsolyával. Honismeret. 1997/ Kéri Katalin (1998) Egy salamancai diák naplója bõl. Iskolakultúra. 1998/ Kéri Katalin (1998) Az indusdió magja. Iskolakultúra. 1998/ Kéri Katalin (1998) Neveléstörténet az Interneten. Internet Kalauz. 1998/ Kéri Katalin (1998) Szita. szita. péntek... Milyen könyvekbõl tanultak az elsõ magyarországi iskolások? Napi Magyarország január Kéri Katalin (1998) Világ közepe a világ végén Spanyol-Galícia. Napi Magyarország február Kéri Katalin (1998) A pécsi egyetem a középkorban. Napi Magyarország március Kéri Katalin (1998) Széchenyi István Magyarország tanítómestere. Napi Magyarország március Kéri Katalin (1998) Hunyadi Mátyás neveltetése. Napi Magyarország Kéri Katalin (2000) Tudománnyal nevelni tudományra Weszely Ödön az egyetem eszméjérõl. Új Pedagógiai Szemle. 2000/ Kéri Katalin Repülõszõnyegen Cordobába Régi muszlim városok I. A Gondolat április. 40. Kéri Katalin (2001) Repülõszõnyegen Granadába Régi muszlim városok II. A Gondolat augusztus. 46. Kéri Katalin (2001) Az iszlám neveléstörténet kutatásának és tanításának szükségességérõl. Acta Paedagogica. 2001/ Kéri Katalin (2002) Repülõszõnyegen Mekkába Régi muszlim városok III. A Gondolat február. 38. Kéri Katalin (2002) Gyöngyszemek a muszlim mûvelõdés történetébõl. A Córdobai Könyvtár. A Gondolat július. 38. Kéri Katalin (2002) A középkori muszlim orvoslás jellemzõi. A Gondolat július. 38. Recenziók Kéri Katalin (1994) Tanítható-e az ember? Iskolakultúra. 1994/7. (Társszerzõ: Vitai Miklós) Kéri Katalin ( 1995) Diccionario de mujeres célebres. Világtörténet tavasz-nyár. 75. Kéri Katalin (1995) Historia de las mujeres IV. El siglo XIX. Világtörténet tavasz-nyár. 76. Kéri Katalin (1996) Játsszunk Hellaszt! Új Pedagógiai Szemle. 1996/ Kéri Katalin (1997) Japán ibériai százada. Világtörténet 1997/õsz-tél Kéri Katalin (1997) Európa a tengerre néz. Új Magyarország aug Kéri Katalin (199) Barangolás a neveléstörténet századaiban. Új Magyarország szept Kéri Katalin (1997) Omar Khajjám tágas sátorában. Új Magyarország nov Kéri Katalin (1997) Ínyencfalat Apícius tenyerébõl. Új Magyarország dec. 22. Kéri Katalin (1998) Áll elõttünk nyolc virágszál. Napi Magyarország február Kéri Katalin (1998) Szerep és alkotás. Századok. 1998/4. (Társzerzõ: Fericsán Kálmán) Kéri Katalin (2002( A számvetés ideje. Iskolakultúra. 2002/ Irodalmi mûvek: Versek Kéri Katalin (1993) Mostar Új Arc szept.-okt. Kéri Katalin Drótozottan Kéri Katalin Halk szonáta négy tételben Kéri Katalin Balassi szerelmei Kéri Katalin Sumi-E Kéri Katalin Run. In: Visszhang antológia 95. FAOSZ. Gyöngyös Novellák Kéri Katalin (1995) Miért lett öngyilkos a legnagyobb magyar? In: Visszhang antológia 95. FAOSZ. Gyöngyös Kéri Katalin (1996) Vállalkozás. In: Fejér Megyei Hírla jan

5 acta paedagogica Kéri Katalin (1997) A csend útja. In: Bordáink temploma; Alterra Kiadó. Budapest Kéri Katalin (1998) Roberto Baggi In: Napi Magyarország augusztus Kéri Katalin (2001) Il sogno del fiore di ciliegi In: Osservatorio Letterari Ferrara V/ Kéri Katalin (2001) Fiaba del Natale dei libri. In: Osservatorio Letterari Ferrara V/VI Kéri Katalin (2002) Il gitano innamorat In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Kéri Katalin (2002) A cseresznyevirág álma Il sogno del fiore di ciliegi In: Melinda Tamás-Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Mese a könyvek karácsonyáról Fiaba del Natale dei libri. In: Melinda Tamás Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Szerelmes cigány Il gitano innamorat In: Melinda Tamás-Tarr Mario de Bartolomeis: Traduzioni Fordítások. Edizione L. F. A.. Ferrara Kéri Katalin (2002) Alberi. In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Kéri Katalin (2002) Un uomo sulla spiaggia. In: Osservatorio Letterari Ferrara VI/ Versfordítások Manuel Machado: A bánat. In: Új Arc májusjúnius Gustavo Adolfo Becquer: XI. vers. In: Új Arc február Victor Hugo: A szegény gyermekek A nagyapaságról. In: A tudás kapui. Tárogató JPTE PSZM. Budapest és 118. Prózai fordítások A palenciai egyetem alapításáról (spanyol) Raimundus Lullus: a gyermek nevelésérõl (spanyol) Ibn Khaldún: Nevelésemrõl (spanyol) Juan Luis Vives: Hazatérés és gyermekjátékok (spanyol) Platter emlékei anyjáról és nevelésérõl (spanyol) Sarah Bernhardt: Az internátusban (angol) Egy northami elemi iskola igazgatójának. Fabiannak feljegyzései (olasz). In: A tudás kapui. Tárogató JPTE PSZM. Budapest Nevelés a XVI XVII. századi kongói királyságban. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Georges Balandier: La vie quotidienne au royaume de Kongo de XVI au XVIII siècle c. könyvébõl. Hachette. Paris ) India neveléstörténete. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Encyclopedia of Asian History I. c. könyvbõl. ed. A. T. Embree. Charles Scribner s sons New York. Collier Macmillan London ) Az oktatásügy fejlõdése Észak-Amerikában. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (Atkinson-Maleska: Historia de la educación c. könyvbõl. ed. Martinez Roca. Barcelona ) Ausztrál nevelés (társfordítóval). In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs János Rickard: Australia A cultural history c. könyvébõl. Longman. London and New York ) Az oktatásügy kiterjesztése. In: Távoli tájak. ismeretlen gyerekek szerk.: Kéri Katalin. JPTE TKI. Pécs (R. Laidlaw: Australian History c. könyvébõl. Victoria ) Konferencia-szereplések Gõbel János György. székesfehérvári néptanító életútja (Neveléstörténeti felolvasóülés. MTA PAB. Pécs ) Baranya megye katolikus iskolái az I. világháború idején (Neveléstörténeti felolvasóülés. MTA PAB. Pécs ) Juan Luis Vives. spanyol humanista (Évfordulók a nevelés történetében. MTA. Budapest ) Adalékok a kisgyermeknevelés történetéhez Nyugat- Európában (A szocializációs zavarok korai megelõzése. JPTE. Pécs ) System of Education in Hungary (Nemzetközi pedagógiai szeminárium. Göteborg ) La presse féminine en Hongrie dans la deuixième moitié du XIX-e siécle (Magyar-francia történész konferencia. JPTE. Pécs ) Új iskolák a századelõ Magyarországán (Nemzetközi pedagógiai tanácskozás. Galánta ) Tudományrendszerezés. Tanulmányi tervek a középkori iszlám világban ( MTA PAB. neveléstörténeti felolvasóülés. Pécs október 17.) Neveléstörténeti kutatások Baranya megyében ( MTA PAB. neveléstörténeti felolvasóülés. Pécs október 17.) Eötvös József üzenete (Elõadás január 19.. Eötvös József Általános Iskola. Budapest) La historia de la educación en Hungría (Elõadás. Salamancai Egyetem április 27.) Kreatív sokszínûség (Tudományos Napok. Lengyeltóti március 13.) XX. század A gyermek évszázada (?) (Óvodai Napok. Kaposvár április 14.) A nõk helyzete Magyarországon az 1950-es évek elsõ felében (Várostörténeti Konferencia. Dunaújváros május 2.) 5

6 El reflejo de los cambios históricos del siglo XX en los libros de texto en Hungría ISCHE XXII. konferenciája. Alcalá de Henares szeptember 7.) Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek elsõ felében (I. Neveléstudományi Konferencia. Budapest október ) Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában (II. Mandulavirágzási Tudományos Napok. PTE. Pécs március 05.) Nevelésügy az aztékok körében Sahagún mûvei tükrében (I. Pécsi Latinamerikanista Találkozó Tudományos szeminárium április 19.) Muszlim pedagógiai gondolkodók a középkorban (A Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága közös felolvasóülése. Budapest december 4.) Rádióriportok Nõk tegnap (a XIX. században). ma és holnap (a XXI. században) hétköznapok. munka. kultúra. sport. divat. életmód és lehetõségek. (Kossuth Rádió. Mérleg július :30 23:00. Felelõs szerk.: Rékai Gábor) Dangerous Beauty (A velencei kurtizán) [Randevú címû mûsor Filmekrõl] kurtizan.mp3 ( byte) (FORDAN & ZENGÔ Rádió. Pécs [101.2 Mhz] június 4. 16:15 16:22. Riporter: Balogh Róbert.) Az ünneprõl (Pécsi Rádió január 07. Riporter: Gombár Gabriella) Az iszlámról az Iszlám-Keresztény Békekonferencia kapcsán (Pécsi Rádió november 28. Szerkesztõk: Bicsák Eszter. Wolf Krisztián) A háremek titka (Irodalmi Újság. Kossuth Rádió augusztus 10. Riporter: Markovics Ferenc) Televíziós elõadások Könyvbemutató: A tudás kapui. (Pécsi Városi Televízió. Universitas TV május 8. Szerk.: Kosaras Attila) Nevelés és mûvelõdés az iszlám középkori világában. (Nyitott Egyetem Pécsi Városi Televízió október :30 21 óra; Szerk.: Kosaras Attila) Nõk az iszlám világában. (Nyitott Egyetem Pécsi Városi Televízió november 3. 15:30 16 óra; Szerk.: Kosaras Attila) Számítógépes szoftver Mozaikok az egyetemes és magyar neveléstörténet körébõl (írói. szerkesztõi munka; IQDEPO munkacsoport; készült: a Nemzeti Kulturális Alap A Magyar Digitális Kultúra Fejlesztéséért alapítványának támogatásával Nevelésügy a középkori iszlámban (írói. szerkesztõi munka; készült az OTKA támogatásával pte.hu/~carry) (Az alábbi honlapon valamennyi. a publikációs jegyzékben feltüntetett írás hozzáférhetõ: Bartha Árpád Könyvek: Bartha Árpád (1967): Vezérlés és automatika. Szakközépiskolai tankönyv.mûszaki Könyvkiadó Budapest Bartha Árpád (1971): Az automatika alapjai. (második kiadás 1974). középfokú szakkönyv. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest ; Bartha Árpád (1972): Mûszerek és automatika I. Nem villamos mennyiségek mérõmûszerei. Szakközépiskolai tankönyv.mûszaki Könyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1973): Mûszerek és automatika II. Automatika.Szakközépiskolai tankönyv. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1981): Irányítástechnika. Mûszaki Könyvkiadó. Budpest Bartha Árpád (1994): A játék. Útmutató pedagógusoknak a játék szerepének. alkalmazási lehetõségeinek bemutatásához. Tárogató Kiadó. Budapest Bartha Árpád (Szerk.) (1997): A Pécsi Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskola Évkönyve az iskolai évrõl.(1997) (Szerk.).198 Bartha Árpád (Szerk.) (1999): A Pécsi ZKISZ Évkönyve az iskolai évekrõl.(1999).(szerk.).112 Bartha Árpád (Szerk.) (2002): A Pécsi ZKMSZ Évkönyve az iskolai évekrõl. (2002). (Szerk.) 98 Jegyzetek: Bartha Árpád (1973) Fejezetek a szilikátipari gépek és szabályozások körébõl.(társszerzõvel.) Fõiskolai jegyzet.tankönyvkiadó. Budapest Bartha Árpád (1978) A méréstechnika eszközei.fõiskolai jegyzet. PMMF. Pécs Bartha Árpád (Szerk.) (1978) Fejezetek az oktatástechnológia körébõl. Fõiskolai jegyzet. Pécsi Tanárképzõ Fõiskola. Pécs Bartha Árpád (1988) Játék a pedagógiában. JPTE. Pécs Cikkek.tanulmányok: Bartha Árpád (1966); (1967); (1970): A Pécsi Ipariskola története I II III. Pécsi Mûszaki Szemle.1966/ / /3. 6

7 acta paedagogica Bartha Árpád (1971): Az automatika középiskolai oktatásáról. Munka és Iskola 1967/3 Bartha Árpád (1971): Faraday.Technikatörténeti cikk. Pécsi Mûszaki Szemle 1971/1 Bartha Árpád (1973): A méter megteremtésének 170.éves évfordulójára.technikatörténeti cikk. Pécsi Mûszaki Szemle..1973/2. Bartha Árpád (1975) Tesztkérdések differenciáló képességének elemzése grafikus úton. (Társszerzõvel). Felsõoktatási Szemle.1975/6. Bartha Árpád (1975): Kapcsolási rajzok és szerkesztési feladatok ellenõrzése multiple-choice tesztkérdésekkel.(társszerzõvel). Középfokú Szakoktatás.1975/6. Bartha Árpád (1976): A multiple-choice ellenõrzési módszer vizsgálata és a gépi értékelés (Pálya munka) (Értékelés: az Akadémiai Közlöny febr. 1.-i számában.) Bartha Árpád (1976): Módszer az alaptagok jellegének tanításához. Szakmunkásnevelés 1976/3. Bartha Árpád (1983): Zsebszámológépek kijelzõ egység frontális osztálymunka céljaira.(társzerzõvel) Audiovizuális Közlemények.1983/1. Bartha Árpád (1985): Ellenõrzõ készülék átjátszó kábelek vizsgálatához.(társszerzõvel). Audiovizuális Közlemények.1985/2. Bartha Árpád (1986): Sonyvideovetítõk.(Társszerzõvel). Audiovizuális Közlemények 1986/2. Bartha Árpád (1984): A játék mint mûveleti eszköz. Köznevelés.1984/9. Bartha Árpád (1985): 1x1 egyszerû. Kártyajáték a szorzótábla gyakorlásához A Tanító.1985/2. Bartha Árpád (1984): A játék mint a jövõre való felkészítés eszköze Élet és Tudomány 1984/7. Bartha Árpád (é.n.): A játék és szimuláció kapcsolódási lehetõségei a tantervekhez. In.: OPI Tantervelméleti Füzetek 15. sz. Bartha Árpád (1985): A játék és szimulációs módszerek a pedagógiai folyamatokban I II. Pedagógiai Technológia 1985/2. és 1985/3. Bartha Árpád (1985):Játsszunk gazdálkodót! Gazdasági társasjáték.(társszerzõvel) Élet és Tudomány 1985/49 Bartha Árpád (1985): Zenei ludó. Zenei társasjáték az általános iskolai tananyag gyakorlására.(társszerzõvel). Élet és Tudomány 1985/52. Bartha Árpád (1986): A játék. A szimuláció és esettanulmány a pedagógiában. (tanulmány) Pedagógiai Szemle 1986/1. Bartha Árpád (1984): Simulation / gaming in Hungary. ISAGA (International Simulation and Gaming Association) Newsletter N 44 September 1984). Bartha Árpád (1987): Pedagógiai megújulás és mûszaki fejlõdés. Köznevelés 1987/6. Bartha Árpád (1988): Az iskolai hátrányok leküzdését segítõ oktató- és szerepjátékok. In: Kísérlet a kulturális egyenlõtlenségek csökkentésére a dobszai körzetben. Általános Mûvelõdési Központ. Dobsza Bartha Árpád (1989): Az oktató játékok fejlesztési megközelítése. A Tanító 1989/6 7. Bartha Árpád (1990): Az iskolai hátrányok leküzdését segítõ oktató játékok. In: Mit lehet tenni a hátrányos helyzetû gyermekekért?. Megyei Pedagógiai Intézet.Veszprém Bartha Árpád (1994): Számítógépes játékok szerepe az oktatásban.(in: Az informatika tanítása JPTE BTK. Pécs Bartha Árpád (1998): Az üldözõ játékok. Iskolakultúra 1998/ Recenziók: Bartha Árpád (1984): Ellington Addinall Percival: A Handbook of Game Design. Kogan Page London Magyar Pedagógia 1984/4. Bartha Árpád (1984): Percival Ellington: A Handbook of Educatinal Technology. Kogan Page. London 1984/4. Pedagógiai Technológia 1984/4. Bartha Árpád (1983): Taylor.L.John (szerk.): Guide on Simulation and Gaming and Environmental.Educational programme E.E.S Magyar Pedagógia 1986/3 4. Bartha Árpád (2000): Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték-gyûjtemény. Holnap Kiadó Budapest Iskolakultúra 2000/12. Bárdossy Ildikó Könyvek, tanulmányok Bárdossy Ildikó (1976) Kedvezõtlen és kiemelkedõ szociometriai helyzetû tanulók tanulmányi és magatartási jellemzõi. Pécs, XIII. OTDK. Szeged, Különdíjas dolgozat. 70. Bárdossy Ildikó (1979) Egy napközis csoport társas világa. Pécs, XIV. OTDK. Kaposvár, I. díjas dolgozat. In.: A Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Diákköri közleményei. Pécs, Bárdossy Ildikó (1978) A tanár-diák viszonyról. Pályakezdõ pedagógusok fóruma.zánka, Kézirat. 35.p Bárdossy Ildikó (1982) Egy orosz nyelvi összehasonlító beszédvizsgálat tapasztalatai. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1982) Tanítás-tanulás, Anyanyelv, Orosz nyelv. In.: Beszámoló a szentlõrinci iskolakísérlet elsõ évtizedét regisztráló és értékelõ vizsgálatról. (Szerk: Kovács Sándor) Szentlõrinc,

8 Bárdossy Ildikó (1981) Ötletek, elgondolások a tanítási-tanulási folyamat dokumentációjának egységesítéséhez, kibõvítésévez. (Lektorálta: Báthory Zoltán) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1982) A motiváció és a tanulás néhány kérdése a szentlõrinci tanítási-tanulási programok készítése kapcsán. Egyetemi szakdolgozat. (Bírálta: Salamon Zoltán) Pécs, Bárdossy Ildikó (1983) Az Anyanyelv tanulásitanítási programja 5 8. osztály. (Lektorálta: Gáspár László, társszerzõ: Laskay Lászlóné) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) Az Anyanyelv tanulásitanítási programja 1 4. osztály. (Lektorálta: Gáspár László, társszerzõ: dr. Varga Ádámné) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983)Az Orosz nyelv tanulásitanítási programja 3 8. osztály. (Lektorálta: Köllõ Márta, Gáspár László, társszerzõ: Szilágyi Erzsébet) Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) A tanulási-tanítási programok általános bevezetõje. Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1983) A tanulás és a motiváció néhány összefüggése. A Szentlõrinci 1. sz. Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1983) A szentlõrinci iskolakísérlet tantervi munkálatairól ( ). A Szentlõrinci 1.sz. Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1983) Általános szempontok az idegen nyelvek tanításához az egységes és differenciált középiskola számára. Pécs, Bárdossy Ildikó (1984) Idegen nyelvi tanulásitanítási program az egységes és differenciált középiskola számára. (Társszerzõ: Szilágyi Erzsébet) Pécs, Bárdossy Ildikó (1984) Gyermekvélemények a kísérleti iskoláról. (Társszerzõ: Martin László) A Szentlõrinci 1. sz Általános Iskola (a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Iskolája) Tudományos Közleményei. Szentlõrinc, sz Bárdossy Ildikó (1984) A tantervkészítés elvi alapjai, megoldási lehetõségei a Szentlõrinci Kísérleti Iskolában. Bölcsészdoktori disszertáció. (Bírálta: Búzás László, Salamon Zoltán) Pécs, Bárdossy Ildikó (1985) Tájékoztató a Szentlõrinci Kísérleti Iskolában múködött kutatócsoport munkájáról. (Társszerzõkkel). Pécs, Bárdossy Ildikó (1986) A szentlõrinci iskolakísérlet tantervi munkálatairól ( ). Pedagógiai Szemle, sz Bárdossy Ildikó (1986) Lektori vélemény az Orosz nyelvkönyv a szakosított tantervú általános iskolák 3. osztálya számára. c. tankönyvrõl. TNK., B, (9. ) 8 Bárdossy Ildikó (1986) Az integrált természetismeret szakos tanárképzés bevezetésének indokai.(társszerzõk: Cserné Adermann Gizella, Gáspár László) In.: Felsõoktatási Fejlesztési Kutatások a természettudományi szakember- és tanárképzés területén. ELTE TTK, Bp, Bárdossy Ildikó (1987) Skolski Eksperiment u Szentlõrinc Nr. Madzarska 1. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Gáspár László) Skolske Novine Broj 20., Zagreb, 28. O Bárdossy Ildikó (1987) Skolski Eksperiment u Szentlõrinc Nr. Madzarska 2. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Gáspár László) Skolske Novine Broj 20., Zagreb, Bárdossy Ildikó (1988) A nevelés helyi rendszere és a tantervek. In.: Az intézményes nevelés elméleti alapjai.( Szerk.: Szántó Károly) Pécs, Bárdossy Ildikó (1988) A tudományos technológiai fejlõdés és a magyar közoktatási reformtörekvések néhány összefüggése: az intézményi és pedagógusi önállóság, az integráció, a differenciálás. In.: A tudomány, a technológia és a közoktatás kölcsönhatása. Nemzetközi konferencia kiadványa. Pécs Eszék, Bárdossy Ildikó (1988) The educational function of work experiences and its relation to community interests In.: The School and Work experience: innovative approches to school/enterprise cooperation. A rewieev of papers presented at a wokshop held in Hungary, September OPI, B, , Bárdossy Ildikó (1988) A Pedagógiai hõsköltemény fogadtatásáról. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Magyar Pedagógia, Bárdossy Ildikó (1988) Makarenko az értékátrendezõdés éveiben ( ). In.: A Makarenko-hatás magyarországi történetéhez. (Szerk.: Gáspár László). Mûvelõdési Minisztérium, Bp, Bárdossy Ildikó (1989) Über die Erforschung von Makarenko Einfluss in Ungarn. Die Makarenko Abteitsstelle an der Pécser Janus Pannonius Universitat. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: Der Stand und die Perspektiven der Makarenko Forschung, Internationales Makarenko Symposion. Redaktion: Götz Hillig, Siegfried Weitz. Rauisholzhausen, Bárdossy Ildikó (1989) Akik együtt csinálnak iskolát. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Tanító, sz Bárdossy Ildikó (1990) Vervollkommnung des padagogischen Könnens. Zusammenhange und Erfahrungen der Lehrplanautonomie und der Vervollkommnung des padagogischen Könnens in der Padagogenausbildung des padagogischen Könnens in der Padagogenausbildung. In.:Lehrerpersönlichkeit-Lehrertatigkeit- Lehrergesundheit. Universitat Leipzig, Medizinische Akademie Dresden, Zentralinstitut für Weiterbildung der Lehrer und Erzieher. Konferenz-Material, Ludwigsfelde,

9 acta paedagogica Bárdossy Ildikó (1990) Stellenwert der Produktionsarbeit als eine wertschaffende, wirtschaftende Tatigkeit innerhalb des Erziehungssystems eines Schulprojektes. In.: Lernen durch produktives Handeln. Tagungsmaterial. Die Friedrich Ebert Stiftung, ICEA, COMED, Die Stadt als Schule, Berlin, Bárdossy Ildikó (1990) Some features of the Changes in the Hungarian Public School. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: How to become a Productive School in Europe? Members of INEPS Presented Their Ideas. Materials. N 2. Institute for Productive Schools in Europe, Berlin, Bárdossy Ildikó (1990) Segédanyag a tantervelmélet és tantervfejlesztés tanulmányozásához. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet. Szekszárd, Bárdossy Ildikó (1990) Data to the pedagogical Developing of Skills. In.: Working Papers. Osijek Pécs Bárdossy Ildikó (1990) Önfejlesztõ iskolák az NSZK ban. A wiesbadeni integrált középiskola. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1990) A reáliákról, az értelemmelolvasásról és a csoportosításról. Nevelés- és múvelõdéstörténeti Közlemények. (szerk: Sándor László), Kaposvár, Bárdossy Ildikó (1990) A praktikus tanulás néhány elvi és gyakorlati kérdése NSZK-beli tapasztalatok alapján. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) Projektek az oktatásban: osztálykirándulás mint projekttéma. Módszertani Közlemények, sz Bárdossy Ildikó (1991) Starting points for interpreting the teacher s role in the Productive Schools. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) In.: INEPS (International Network of Productive Schools in Europe) Materials N 3. Peniche, Portugal, Bárdossy Ildikó (1991) Data to the Pedagogical Developing of Skills. Experiences and Relations of Curriculumindependence and Developing of Skills in Teacher s Training in Pécs. In.: INEPS Materials N 3. Peniche, Portugal, Bárdossy Ildikó (1991)Theoretical Fundation to the Elaboration and the Launch of the Hungarian Version of City as School type Institutions. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) INEPS. Tagungsmanuscript. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) The program plan for the intensive preparation of enterprating pedagogues of the Hungarian adaptation of institutes like City as School. INEPS. Tagungsmanuscript. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) INEPS modules, themes, presentation. (Editors: Ildikó Bárdossy-Ingrid Böhm-Jens Schneider) INEPS Materials N 4. Pécs, Bárdossy Ildikó (1991) Egyénre szabott tanulási, képzési lehetõségek egy szociálpedagógiai modellkísérletben. (Társszerzõ: Bakó Gyöngyi) Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) (1992) Csak az iskola lehet iskola? A New York-i Város mint Iskola (City as School). (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Sztanáné Babits Edit) Embernevelés, sz ill. Fejlesztõ Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1991) Learning through Productive Action : A way of overcoming handicap in Education. (Társszerzõk: Bakó Gyöngyi, Ingrid Böhm, Odile Landeau, Jorge Moniz Riberio, Jens Schneider) ICEA, INEPS Materials, Berlin, Trinidad, Bárdossy Ildikó (1992) Az álmok iskolája...? avagy Jelentés a Produktív Iskolák Nemzetközi Hálózatáról. Új Katedra, sz Bárdossy Ildikó (1992) Draft text for INEPS moduls concerning productive learning Outskirts as a School, Pécs. (Társszerzõ: Kovácsné Tratnyek Magdolna) In.: INEPS Materials. N 5. Vilafranca del Penedes, Spain, Bárdossy Ildikó (1993) Város mint Iskola avagy Ahol mindenki egy csillag. Útmutató pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek és minden érdeklõdõnek egy személyközpontú iskolamodellrõl. (A könyv egy fejezetét írta Kovácsné Tratnyek Magdolna) (Lektorálták: Bakos Zsoltné, Vastagh Zoltán) PSZM Projekt, Calibra Kiadó, B, Bárdossy Ildikó (1994) Adalékok a pedagógiai Képességfejlesztéshez. In.: Separatum Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom XXI. Sectio Paedagogica et Psychologica. Eger, , ill. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1994) Presentation of our project of City as School Pécs. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) Manuscript, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1994) Connection between Learning-Workshops and Productive Learning in Város mint Iskola Pécs. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) Manuscript, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1994) Könyvismertetés Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban c. könyvérõl. Lámpás Kiadó, Abaliget, Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1994) Projektek az oktatásban. (Bevezetõ tanulmány ) Pedagógiai Szemlélõ. (Közös hallgatói, oktatói kiadvány elsõ tematikus száma: Bárdossy Ildikó (1994) Projektek az oktatásban. Válogatás a Projektek az oktatásban c. speciálkollégium hallgatóinak munkáiból. Szerkesztõtársak: Gocsál Ákos, Szauer Ilona) JPTE, Pedagógia Tanszék, Pécs, sz. 59. Bárdossy Ildikó (1994) Egy önfejlesztõ általános iskola a dokumentumok tükrében. Embernevelés, sz

10 Bárdossy Ildikó (1994) Productive Learning Module Város mint Iskola. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) In.: Euroform-Projekt Produktives Lernen in Europa Praxis des produktiven Lernens: 8 Euromodule. Institut für Produktives Lernen in Europe (IPLE) an der Alice-Salamon- Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpadagogik Berlin, , Bárdossy Ildikó (1994) Wokshop How to start a City as School /PL project at the university?/ Moderators: Pirjo Lampinen and Ildikó Bárdossy In.: Report of INEPS 6th Conference in Paris. Paris, Bárdossy Ildikó (1994) Veszélyek és esélyek. A Város mint Iskola típusú intézmények helye, szerepe a magyar iskolarendszerben. Kandidátusi értekezés. Pécs, Bárdossy Ildikó (1995) Egy félévszázados reformprogram üzenete. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1995) A Mórágyi Általános Iskola a dokumentumok tükrében. In.: Kooperatív stratégiák az iskolában. (Szerk.: Vastagh Zoltán) JPTE Tanárképzõ Intézet, Pedagógia Tanszék, Pécs, Bárdossy Ildikó (1995) A tantervi adaptáció lehetõségei. Elõzetes vitaanyag a Mórágyi Általános Iskola önfejlesztõ tevékenységéhez. In.: Garay Jánosné: A remény is veszélyeztetett? Egy önfejlesztõ kisiskola bemutatása. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. Szekszárd, Bárdossy Ildikó (1995) Lektori vélemény a Pedagógiai Lexikon 19 tantervelméleti szócikkéról. Pécs, (5. ) Bárdossy Ildikó (1996) Die Stadt als Schule Pécs, Ungarn. (Társszerzõk: Kovácsné Tratnyek Magdolna, Molnár Beáta) In.: Produktives Lernen. Eine Bildungschance für Jugendliche in Europa. Institute für Produktives Lernen in Europa, Schibri Verlag, Berlin, Bárdossy Ildikó (1996) A Civitas Egyesület Polgári ismeretek és készségek Tanárképzési programjának követelményrendszere. Civitas Association s standards for the teacher training program Civic studies and skills (szerk.edited by: Setényi János) Civitas Egyesület / Civitas Association, (Társszerzõkkel) Bárdossy Ildikó (1997) Lektori vélemény Bognár Mária Horváth H. Attila: Helyi tanterv Hogyan? Munkanapló az iskola helyi tantervének összeállításához. c. könyvrõl Korona Nova Kiadó, Bp, (3. ): Bárdossy Ildikó (1997) Pedagógiai örökségek mai kihívások (Tanulás és iskola). Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1997) A szentlõrinci iskola kutatócsoportjának eredményei. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1997) Esély és iskola(rendszer). Iskolakultúra, sz Bárdossy Ildikó (1997) Report about the work of VMI between (Made on the base of scheme to the professional reports of Bundesministerium s structural scheme.) (Társszerzõ: Kovácsné Tratnyek Magdolna) Manuscript. INEPS Documentation. Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1997) Második Idegen Nyelv. Szentlõrinc Tantervcsalád. Embernevelés Kiskönyvtára. (Szerk.: Somogyi Antal) Embernevelés Kiadó, Szentlõrinc, Bárdossy Ildikó (1997) Második Idegen Nyelv. OKI Sztl. Tel Internet, OKI Tantervbank, Gyõr, Bárdossy Ildikó (1998) A curriculumfejlesztés alapjai. JPTE Távoktatási Központ Pécs, Bárdossy Ildikó (1998) The Interpretation of Productive Learning at Város mint Iskola. Workshop VMI PL. interpretation. INEPS Materialien. 10 th Congress of the International Network of Productive Schools. Jagiellonian University of Krakow, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, Bárdossy Ildikó (1998) Productive learning: What it is, what it is not and what it could be? Bacgraund-material for the seminar at INEPS 10- th International Congress. Krakow, INEPS Documentation, Pécs, Berlin, (Társszerzõ:Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1998) The Role of the Learnshops in VMI (Pécs/Hungary). Manuscript. INEPS Documentation. Pécs, Berlin, (Translated by Beáta Molnár) (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1998) Lektori vélemény Orbán Józsefné (szerk.): Kiscsoportos tanulásszervezés. Foglalkozástervezetek gyûjteménye. c. könyvrõl. HKT Alkotó Pedagógiai Mûhely, Pécs, Bárdossy Ildikó (1998) Széljegyzetek egy életmû margójára. Embernevelés, sz Bárdossy Ildikó (1998) Könyvismertetés Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer. c. könyvérõl. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II. Mérés-értékelésvizsga 3. (Az Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata) Országos Közoktatási Intézet, B, Magyar Pedagógia, sz Bárdossy Ildikó (1998) A Civitas Egyesület Polgári ismeretek és készségek tanárképzési programjának követelményrendszere = Iskolakultúra sz. Melléklete MIII MXXX (Társszerzõkkel) Bárdossy Ildikó (1999) Case studies as educational tools, as a Tool for evaluation and development of learning process. 9th International Seminar in the Framevork of IPLE,s International Distance Studying Programme Productive Learning in Europe Stockholm, (Translated by Beáta Molnár) (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) 10

11 acta paedagogica Bárdossy Ildikó (1999) Ansatzpunkte für die möglichen Methoden des Produktiven Lernens. 9th International Seminar in the Framevork of IPLE,s International Distance Studying Programme Productive Learning in Europe Stockholm, Bárdossy Ildikó (1999) A produktív tanulás fõbb összetevõi és feltételei. In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Az együttmûködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. Kooperatíratégiák az iskolában III. kötete. JPTE Tanárképzõ Intézet, Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív stratégiák az iskolában III. Az együttmûködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. JPTE Tanárképzõ Intézet Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) How can a teacher develop herself/himself to become a counselling partner of students in the frame of productive learning? Bacgraund-material for the INEPS 10th seminar Peniche, INEPS Documentation, Berlin, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) City-As-School in Pécs and Its Learning Workshops. In.: Productive Learning in the Worksho Pilot Projekts as Pécs, St. Petersburg and Berlin Present Their Work. IPLE (Ed.) Schibri Verlag Berlin Milow, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) Die Stadt als Schule in Pécs und ihre Lernwekstatten. In.: Produktives Lernen in der Lernwekstatt. Pilotprojekte aus Pécs, St. Petersburg und Berlin stellen ihre Arbeit vor. IPLE (Hrsg.) Schibri Verlag, Berlin Milow, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Orbán Józsefné (szerk.): Humanisztikus kooperatív tanulás. Foglalkozástervezetek gyûjteménye 2. Alternatív pedagógia. Humanisztikus iskolaprogram kiadványa, JPTE 2. sz. Gyakorló Iskola Pécs, Bárdossy Ildikó (1999) Lektorálás: Gocsál Ákos (szerk.): Társadalom, kultúra és gyermek, JPTE Tanárképzõ Intézet Pécs, Bárdossy Ildikó (2000) Esély(teremtés) és együttmûködés. Új Pedagógiai Szemle, sz Bárdossy Ildikó (2000) Kák ucsityel mózset sztáty pártnyerom szvájih ucsenyikov v rámkáh produktyivnává ábucsényijá. Tyeórijá i práktyiká produktyivnává ábucsényijá. Kollektyivnává monográfijá (ávtor-szásztávityel: Mark Basmakov) Professzionálnájá bibliotyéká ucsityeljá. Národnoje ábrázoványije. Moszkva, (Társszerzõ: Tratnyek Magdolna) Bárdossy Ildikó (2001) Kák ábeszpecsity individualnije ucsébnije prágrámmi v produktyivnom ábrázoványii (School technologies) Skolnije tyehnologii. Naucsnopraktyicseszkij zsurnál gyljá skolnává tyehnológa (zábucsi).moszkva, 2001/ (Társszerzõ: Dudás Margit) 11 Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben I. Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben II.Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben III. Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben IV.Magyar Felsõoktatás szám (Társszerzõk:Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2001) A közoktatási igények és a pedagógusképzés néhány aspektusa. In. Ballér Endre Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Tanárképzõk Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék. Budapest Pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Ballér Endre Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Tanárképzõk Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék. Budapest Pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Rétsági Erzsébet: Tantervi ismeretek és segédanyag a helyi tervezéshez. In.: Rétsági Erzsébet (szerk.): Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5 8. részére (A helyi tervezéstõl a tantervi tartalmak feldolgozásáig) Dialóg Campus K., Budapest pécs, Bárdossy Ildikó (2001) Lektorálás: Albert Gábor Curriculumfejlesztés Számalk Kiadó B, Bárdossy Ildikó (2002) A curriculumfejlesztés alapkérdései. Távoktatási tananyag pedagógusok, pedagógusjelöltek számára a curriculumfejlesztés alapkérdéseinek tanulmányozásához és megoldási lehetõségeinek kipróbálásához. (Lektorálta: Ballér Endre, Tratnyek Magdolna) PTE Tanárképzõ Intézet Pedagógia Tanszék Pécs UNESCO Tanárképzõ Portál ELTE Budapest, Bárdossy Ildikó (2002) Reflective Reading: A Tool for Understanding.Thinking Classroom. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection sz (Társszerzõk:. Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika)

12 Bárdossy Ildikó (2002) Reflektyivnoje cstyényije: insztrument gyljá pányimányijá. Thinking Classroom. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection sz (Társszerzõk: Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Bárdossy Ildikó (2002) A kritikai gondolkodás fejlesztése Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára. PTE, Pécs Budapest (Társszerzõk: Dudás Margit, Pethõné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika) Dudás Margit Dudás Margit (1980): A kommunikációs képesség fejlesztése a tanárképzésben (társszerzõkkel) In.: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben I. OOK Veszprém Dudás Margit (1981): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ képességének vizsgálata In.: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben II. OOK. Veszprém Dudás Margit (1983): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ képességének vizsgálata In.: Vastagh Zoltán (szerk.): A pedagógusszerepre való felkészítés kísérleti utjai. Közoktatási Kutatások. Budapest Dudás Margit (1985): A nevelõi képességek fejlesztése kommunikációs helyzetekben In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Kommunikációs szituációk pedagógiai elemzése. JPTE TK. Pécs Dudás Margit (1987): Pedagógusjelöltek kapcsolatteremtõ és -alakító képességének formálása In.: Pedagógiai szituációk a tanárképzésben. Tankönyvkiadó. Budapest Dudás Margit (1988): Nevelési-kommunikációs helyzetek (Hallgatók emlékezései és beépült mintái) In.: Az intézményes nevelés alapjai. Kutatási beszámolók. Pécs Dudás Margit (1990): Kísérlet a pedagógiai helyzetek videotechnikával történõ rögzítésére In.: Vastagh Zoltán (szerk.): Mit lehet tenni a hátrányos helyzetû gyermekekért? Megyei Pedagógiai Intézet. Veszprém Dudás Margit (1990): Die Persönlichkeitsgestaltung der Padagogenkandidaten in Klein-gruppen mit hilfe der Videotechnik. Lehrerpersönlichkeit Lehrertatigkeit Lehrergesundheit konferencia anyag május 2 4. Postdam Dudás Margit (1991): Az önismeret. önképzés. önfejlesztés szerepe a vezetõ munkájában. Szövegválogatás. tematika. útmutató. Iskolavezetés a megújuló társadalomban (Alkotó vezetés alkotó vezetõ) tanfolyami segédanyag. OKI Dudás Margit (1991): Közös élmények fonalán. Oktatófilm. (Alkotótársak: Antal Lajos. Kosaras Attila és Vastagh Zoltán) Pécs Dudás Margit (1998): Fényrajzolók. Oktatófilm. (Alkotótársak: Pongrácz Éva. Kosaras Attila és Vastagh Zoltán) Pécs Dudás Margit (2000): A pályaszocializáció segítésének lehetõségei a tanárképzés kezdeti szakaszán In.: Pedagógusképzés Budapest Dudás Margit (2001): Tantestületi továbbképzések tapasztalatai. In.: Meleg Csilla: Egész ség. Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés. Pécsi Tudományegyetem. Pécs Dudás Margit (2001): Kak obeszpecsity individualnie ucsebnie programmi v produktivnom obrazovanii (társszerzõvel) In.: Skolnie tehnologii. Moszkva. 2001/2. sz Dudás Margit (2001): Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben I IV. (társszerzõkkel) Magyar Felsõoktatás sz sz sz sz Dudás Margit (2001): Személyiség- és képességfejlesztõ tréningek a pécsi pedagógia szakos képzésben In.: Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. In memoriam Vastagh Zoltán. Budapest Pécs Dudás Margit (2002): Reflective Reading: A Tool for Understanding (társszerzõkkel) In.: Thinking Classroom. An International Journal of Reading. Writing and Critical Reflektion. Volume 3. Number Konferencia elõadások Dudás Margit (2000): Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei a tanárképzésben. Tanárképzés és tudomány. ELTE TFK. Budapest augusztus 31 szeptember 1. Dudás Margit (2000): How to realize the personal involvement of teachers during a course that is intended to make them aquire the most essential skills and abilities to be a kreative and critical thinker IPLE s 12 th International Seminar: How to develop individual Curricula in Productive Learning October Harkány. Dudás Margit (2001): Az olvasás mint az interaktív és reflektív tanulás sajátos eszköze (társzerzõkkel) Mit ér az ember. ha olvasó. Kaposvár április 6 7. Dudás Margit (2001): Tanárjelölt hallgatók nézetinek feltárási lehetõségei. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest október (Konferenciakötet ) 12

13 acta paedagogica Dudás Margit (2001): A kooperatív tanulás lehetõségei a hallgatók nézeteinek feltárásában. Veranderte Schule Veranderte v Padagogenrollen. Thüringiai Magyar Pedagógusképzõ intézetek nemzetközi konferenciája. Eger december 3 4. (Konferenciakötet ) Kocsis Mihály Könyvek: Kocsis Mihály Balázs Éva Vágó Irén (1988): A képességfejlesztõ program hatása és eredményei I II. A képességfejlesztéstõl a személyiségfejlesztésig. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 780 Kocsis Mihály (1993): Világfa. Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tankönyve. Calibra Kiadó, Budapest. 216 Kocsis Mihály Zsolnai József (1997): Kritika és koncepció a magyarországi pedagógusképzés és továbbképzés megújításához. Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet, Pécs. 89 Tanulmányok: Kocsis Mihály (1978): Közösségi nevelés csoportpatronálás. Módszertani útmutató. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár. 42 Kocsis Mihály (1978): A tanulók értékelésével kapcsolatos elgondolásaink és javaslataink. In: Zsolnai József szerk. (1978): Anyanyelv tanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján II. A kísérlet gyakorlata. Fõvárosi Pedagógiai Intézet Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Szekszárdi Tagozata, Budapest Szekszárd Kocsis Mihály (1978): Tudományos gondolkodásra nevelés a tudományos diákköri tevékenységben. In: A tanítóképzés évfordulói. Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanárképzõ Fõiskolai Fõosztály, Budapest Kocsis Mihály (1979): Tallózás didaktikai könyvekben. Iskolai Szemle. 3. sz Kocsis Mihály Kovács László (1980): A kutatómunka lehetõsége és jelentõsége a tanítóképzõ fõiskolán. Felsõoktatási Szemle. 10. sz Kocsis Mihály (1983): Magyar népismeret és népmûvészet. In: Zsolnai József szerk. (1983): A képességfejlesztõ iskoláért: egy pedagógiai akciókutatás. Oktatáskutató Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1983): Az emberi lényeg a marxi történetfilozófiában. Útközben. 2. sz Kocsis Mihály (1984): Dilthey pszichológiafelfogása a Gondolatok egy leíró és taglaló pszichológiáról címû írása alapján. Szövegelemzés. A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola kiadványai sorozat. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár Kocsis Mihály (1984): Tantervbe is épített eredménytelenség a tanítóképzésben. (Tanulmány a tanítóképzés kritikus pontjait feltáró kutatás számára.) Oktatáskutató Intézet, Budapest. 16 Kocsis Mihály (1985): A lukácsi magatartás. Útközben. 2. sz Kocsis Mihály Bernáth József Zsolnai József (1985): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatás terve. (Kutatási tervtanulmány.) Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Oktatáskutató Intézet, Budapest Kaposvár. 30 Kocsis Mihály (1986): Adalékok a világnézeti erkölcsi ráhatás kérdései az oktatásban címû téma kidolgozásához. (Tanulmány a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Közoktatási Fõosztálya címben jelzett vizsgálatához.) Oktatáskutató Intézet, Budapest. 30 Kocsis Mihály (1986): Die Entwicklung der Fähigkeiten und das Spiel. In: Bericht über die 9. Internationale Konferenz Der spielerische Mensch. Europäische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft e. V., Bonn Kocsis Mihály Zsolnai József (1987): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatás ideiglenes terve. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 26 Kocsis Mihály (1987): Vitaanyag a tanítóképzés kutatásának II. munkaértekezletére. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 35 Kocsis Mihály (1988): A tanterv és az egyénhez igazodó tanulásirányítás. In: Tantervelméleti Füzetek 20. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1988): A képességfejlesztõ tanítóképzés óra- és vizsgaterve. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 40 Kocsis Mihály (1990): A tanítóképzés megújítása érdekében szervezett akciókutatás. In: Tájékoztató 14. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest Kocsis Mihály (1992): A pedagógusképzés reformja, mint az iskolaügy megújulásának elemi feltétele. In: Zsolnai József szerk. (1992): A magyar közoktatás minõségi megújításának szakmai programja. Iskolakultúra sz. Kocsis Mihály (1992): Kutatási zárójelentés a tanítóképzés megújítása érdekében szervezett képességfejlesztõ akciókutatásról. In: Tájékoztató 19. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest Kocsis Mihály (1993): A tanítóképzés képességfejlesztõ modellje. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. kézirat. 81 Kocsis Mihály (1993): Megújul-e a pedagógusképzés? In: S. Faragó Magdolna szerk. (1993): Tanárképzésünk megújítása. Felsõoktatási Koordinációs Iroda, Budapest Kocsis Mihály (1995): Kísérlet egy pedagógusképzés-kutatási, fejlesztési és innovációs mûhely kialakítására. Magyar Felsõoktatás sz. 11.

14 Kocsis Mihály (1995): Az OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Központjának tevékenysége ( ). Vázlat. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (1996): Axonometrikus ábrák a pedagógusképzésrõl. In: Kocsis Mihály szerk. (1996): A képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tárogató Kiadó, Budapest Kocsis Mihály (1996): A népismeret népmûvészet néprajz és tevékenységköre a pedagógusképzésben. A képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tárogató Kiadó, Budapest Kocsis Mihály (1996): Pedagógusképzés axonometrikus ábrák tükrében. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (1996): Pedagógusképzés ma/holna (Külföldi minták és egy lehetséges magyar modell.) Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály Zsolnai József (1997): Egy pedagógiai akciókutatás-sorozat megoldáskísérletei az ezredforduló válságszindrómáira III. Modern Nyelvoktatás. 3. sz Kocsis Mihály (1998): Pedagógusképzés és továbbképzés. Iskolakultúra. 11. sz. Melléklet. MIII MXVI. Kocsis Mihály (1999): Weszely Ödön munkássága a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály (2000): Pedagógusképzés és továbbképzés. Szerkezeti és tartalmi változások a képzésben. Iskolakultúra. 1. szám Kocsis Mihály (2000): Iskolai tudásmérés Baranya megyében. Iskolakultúra sz Kocsis Mihály (2000): Egy Baranya megyei iskolai tudásmérés néhány vizsgálati területérõl. Iskolakultúra. 8. sz Kocsis Mihály (2001): A felsõoktatás-finanszírozás és a kredit-rendszer hatásai a pedagógusképzésre. Háttértanulmány. Oktatási Minisztérium, Budapest. kézirat. 11 Kocsis Mihály Balázs Éva Reisz Teréz Vágó Irén (2001): Everything is determined? Relationship between pupil achievement and personality, regarding some social factors. EARLI 9 th European Conference. Switzerland, Fribourg, augusztus 28 szeptember 1. Poster. 19 Kocsis Mihály (2002): A tanárképzés-finanszírozás változásainak vizsgálata a Pécsi Tudományegyetemen. Acta Paedagogica. 3. szám. Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet, Oktatásmódszertan Tanszék, Pécs Kocsis Mihály (2002): Tanárok véleménye a pályáról és a képzésrõl. Iskolakultúra. 5. szám Tananyagok, taneszközök, tanítási háttéranyagok: Kocsis Mihály (1981): A néptánc tanítása a képességfejlesztõ programban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 14 Kocsis Mihály (1981): A népmûvészet tanítása a képességfejlesztõ programban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 22 Kocsis Mihály (1982): Ismeretháttér a magyar népismeret, népmûvészet címû blokk tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1982): A néptánc tanítása. Feladatgyûjtemény a néptánc tanításához az általános iskola 1. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 7 Kocsis Mihály (1982): Állandó és mozgó napok a naptárban. Feladatgyûjtemény. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ, Kaposvár. 12 Kocsis Mihály (1983): Feladatgyûjtemény a néptánc tanításához az általános iskola 2. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1983): Feladatgyûjtemény a népi sportjátékok tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 17 Kocsis Mihály (1983): Balázs-járás. Összeállítás eredeti anyagokból. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 19 Kocsis Mihály (1984): Feladatgyûjtemény a ritmusgyakorlatok, a néptánc, az etûdök, és a meseelemzés tanításához. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 27 Kocsis Mihály (1984): Szeptember október november Feladatgyûjtemény a gyermekcsoport-vezetõk részére hónaponkénti összeállításban. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ, Kaposvár. 100 Kocsis Mihály (1985): Útmutató a néptánc adatfelvételéhez és értékeléséhez. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 10 Kocsis Mihály (1985): Adatfelvételi lap a néptánc egyéni értékeléséhez. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 4 Kocsis Mihály (1985): A magyar népismeret és népmûvészet tanítása a képességfejlesztõ kísérletben. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 16 Kocsis Mihály (1986): A magyar népismeret és népmûvészet tanagyag-rendszere. In: Kocsis Mihály szerk. (1986): Tanagyag-rendszer az általános iskola 5. osztálya számára. Oktatáskutató Intézet, Budapest Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 28 Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a 2 6. osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 26 Kocsis Mihály (1997): A népismeret néprajz tanterve a osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest

15 acta paedagogica Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az 1 6. osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 29 Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 28 Kocsis Mihály (1997): A néptánc tanterv az osztályok számára. In: Heffner Anna Zsolnai József szerk. (1997): Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program tantervei. ÉKP Központ, Budapest. 15 Konferencia-elõadások: Kocsis Mihály (1978): A tudományos diákkör szerepe a tudományos gondolkodás kialakításában. Tudományos ülésszak a felsõfokú tanítóképzés 20. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár november 9. Kocsis Mihály (1979): A hallgatók kutatásba való bevonásának lehetõségei a tudományos diákköri mozgalomban. Tudományos ülésszak a Gyõri Tanítóképzõ Fõiskolán, Gyõr október 10. Kocsis Mihály (1983): Az emberi lényeg a Feuerbach-tézisekben. Nyilvános ülésszak Marx halálának 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár május 12. Kocsis Mihály (1984): Tettamanti Béla Diltheykritikája. Emlékülés Tettamanti születésének 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár november 3. Kocsis Mihály (1985): Gondolatok a lukácsi magatartásról. Nyilvános ülésszak Lukács György születésének 100. évfordulóján. Tanítóképzõ Fõiskola, Kaposvár május 2. Kocsis Mihály (1986): Die Entwicklung der Fähigkeiten in der Schule. Die 9. Internationale Konferenz Der spielerische Mensch. Stege, Møn, Dánia augusztus Kocsis Mihály Balázs Éva Deme Tamás Vágó Irén (1991): Talented and handicapped children within one classroom. TALENT FOR THE FUTURE. Social and Personality Development of Gifted Children. Haga, Hollandia július 29 augusztus 2. Kocsis Mihály (1996): Az egységes pedagógusképzés egy lehetséges modellje. Integrálódás és professzionalizálódás a pedagógusképzésben és a továbbképzésben. Nemzetközi Konferencia. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs december 6 7. Kocsis Mihály (1999): A pedagógusképzés és a továbbképzés szerkezeti és tartalmi változásai. Iskolakultúra Na Pedagógiai konferencia, Balatonfüred szeptember 20. Kocsis Mihály (2000): A Baranya megyei iskolai tudásmérés megszervezésének és lebonyolításának alapvetõ tapasztalatai. Iskolakultúra-ankét Pécsett. Pécsi Tudományegyetem, Pécs március 24. Kocsis Mihály (2000): Kísérlet az iskolai tudás komplex elemzésére Baranya megyei mérésekben. Az iskolai tudás mérése 2000 konferencia Pécsett. Pécsi Tudományegyetem, Pécs május 26. Kocsis Mihály (2001): Tantárgyi attitûdvizsgálatok. /Balázs Éva Kocsis Mihály Reisz Teréz Szigeti Márton Takács Viola Zátony Sándor (2001): Galois-gráfok alkalmazása strukturális vizsgálatok./ Mandulavirágzási Tudományos Napok Konferenciasorozat. Pécsi Tudományegyetem, Pécs március 6. Kocsis Mihály Balázs Éva Reisz Teréz Vágó Irén (2001): Everything is determined? Relationship between pupil achievement and personality, regarding some social factors. EARLI 9 th European Conference. Switzerland, Fribourg, augusztus 28 szeptember 1. Kocsis Mihály (2001): Kísérlet az iskolai tudás komplex elemzésére. Szimpózium-elõadás. I. Neveléstudományi Konferencia, Budapest október 25. Kocsis Mihály (2002): A tanárjelöltek és végzett pedagógusok véleménye a tanárképzésrõl. Szimpózium-elõadás. II. Neveléstudományi Konferencia, Budapest október 25. Kocsis Mihály szerk. (1988): Tantervi struktúrák elemzései. Tanulmányok. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 170 Kocsis Mihály szerk. (1994): Dr. Kós Károly: Néprajzi képeskönyv Erdélybõl. Tárogató Kiadó, Budapest. 223 Kocsis Mihály szerk. (1996): Képzõk (ön- és tovább-) képzése. Tanulmányok, tananyagtervek. Tárogató Kiadó, Budapest. 219 V. Molnár László Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok V. Molnár László (1980) Egyetemes és magyar mûvelõdéstörténeti bibliográfia. Összeállította: V. Molnár László. Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola. Kaposvár 50 V. Molnár László (1984) Kiváló orosz-szovjet természettudósok. Somogy Megyei Lapkiadó. Kaposvár 35 V. Molnár László (1994) Russzko-vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Joskar-Ola. Izd. Sztyezja 194 V. Molnár László (1996) Fejezetek a magyar mûvelõdéstörténet forrásaiból. Felsõoktatási segédanyag. Válogatta: Gazda István. Szakszerkesztõ: V. Molnár László. Tárogató Kiadó. Budapest 15

16 V. Molnár László (2000) Orosz-magyar kulturális kapcsolatok ( ) Magyar Tudománytörténeti Intézet. Piliscsaba 235 V. Molnár László (1981) A tolnai protestáns iskola a 16. század második felében. Honismeret V. Molnár László (1984) Adalékok Theodor Jankoviæ oroszországi iskolaszervezõ tevékenységéhez. Pedagógiai Szemle V. Molnár László (1984) F.I. Jankoviæ szerbiai és oroszországi iskolaszervezõ tevékenysége. A Tanítóképzõ Fõiskolák Tudományos Közleményei Szerk.: Szekerczés Pál. Debrecen V. Molnár László (1984) A színházi élet Oroszországban a 18. század második felében. Tudományos Közlemények 4. (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola Kiadványai 6.). Szerk.: Endrédi Lajos. Kaposvár V. Molnár László (1986) Tanulmányok a felvilágosult abszolutizmus kori orosz kultúra témakörébõl (Pályamunka). MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága V. Molnár László (1986) Orosz-amerikai kapcsolatok a függetlenségi háború idõszakában. Világtörténet V. Molnár László (1985) Some Date about the School Organizing Activity of F.I. Jankoviæ ( ) In.: Russia. Pedagogical Review. A Selection from the 1984 Issues of Pedagógiai Szemle. Red.: László Balogh. Budapest. OPI V. Molnár László (1984) O gyejatyelnosztyi F.I. Jankovicsa ( ) po organyizacii skol v Rosszii. Izbrannije sztatyji zsurnala Pedagógiai Szemle za 1984 god. Otv. redaktor: László Balogh. Budapest. OPI V. Molnár László (1992) O gyejatyelnosztyi F.I. Jankovicsa po organyizacii skol v Rosszii. Studia Slavica. Tomus 37. ( ) V. Molnár László (1993) Az közötti magyar-orosz kulturális kapcsolatok történetének historiográfiája. Szomszédaink között Kelet- Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerkesztette: Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézete. Budapest V. Molnár László (1993) Vengerszkije vracsi v Rosszii ( ). Studia Slavica. tomus sz V. Molnár László (1994) Vengerszkij ucsonij F.F. Kereszturi ( ) v Moszkovszkom unyiverszityetye. Vesztnyik MGU. szerija Isztorija V. Molnár László (1994) Russzkije putyesesztvennyiki. ucsenyiki i knyigi v Vengrii ( ). Studia Slavica. t V. Molnár László (1994) A dán oktatási rendszerrõl. Iskolakultúra V. Molnár László (1995) A halászkunyhótól az akadémiáig. (M.V. Lomonoszov ). Valóság V. Molnár László (1995) F.I. Jankoviæ és a délvidéki szerb iskolaügy. Iskolakultúra V. Molnár László (1995) Neveléstörténet mûvelõdéstörténeti aspektusból (Tervezet). Kézirat. OKI. Budapest 74 V. Molnár László (1996) Gondolatok a mûvelõdéstörténet tanításáról. In.: Képzõk ön és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó Budapest V. Molnár László (1996) Orosz könyvek és diákok a 18. századi Magyarországon. In.: Képzõk ön- és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó. Budapest V. Molnár László (1996) Az orosz kultúra magyar sajtóvisszhangja a század fordulóján ( ). Képzõk ön- és továbbképzése. Szerk.: Kocsis Mihály. Tárogató Kiadó. Budapest Másodközlés: Bár (Szombathely) V. Molnár László (1997) Eho russzkoj kulturi v vengerszkoj pressze na rubezse XVIII XIX vekov ( ). Studia Slavica. tomus V. Molnár László (1998) Mûvelõdéstörténet iparmûvészeti aspektusból (Életmód- és mentalitástörténet). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Orlay János. az orvos és pedagógus. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Egy Puskin-kortárs magyar tudós (OrlayJános). Alekszandr Szergejevics Puskin. Emlékkonferencia a költõ születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Dmitrij Szemusin. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság (BDTF) V. Molnár László (2001) Iskolareformer a felvilágosodás szellemében (F.I. Jankoviæ. a délvidéki szerb és az orosz népiskola megteremtõje). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (2001) Megyik i pedagog Janos Orlai ( ) v Rosszii. In.: Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve). Szerk.: Bebesi György. Pécs. University Press V. Molnár László (2002) Életutak találkozása: Tessedik és Szamborszkij (Kapcsolattörténeti adalékok két polihisztor tevékenységéhez). Valóság V. Molnár László (2002) Lengyel szerzõk mûvei alapján készült magyar nyelvû kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban (Társszerzõ: Gazda István). A magyar lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. Szerkesztette és az elõszót írta: V. Molnár László. Piliscsaba. Magyar Tudománytörténeti Intézet (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 27.) (Megjelenés elõtt.) 16

17 acta paedagogica Cikkek V. Molnár László (1978) Kétszáz éve halt meg Jean- Jacques Rousseau ( ). Somogyi Néplap (a továbbiakban: SN) V. Molnár László (1980) Hogyan éltek elõdeink? Szerk.: Hanák Péter. Budapest (Könyvismertetés). Somogy V. Molnár László (1980) Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest (Könyvismertetés). Somogy V. Molnár László (1982) Iván Beckoj gróf és a Szmolnij Intézet. SN V. Molnár László (1982) Filozófus és nevelõ volt (350 éve született John Locke). SN V. Molnár László (1982) 150 éve halt meg JánosW. Goethe. SN V. Molnár László (1982) Forradalmasította a fényképezést (175 éve született Petzval József). SN (január 6.). 5. V. Molnár László (1984) F.I. Jankoviæ. az orosz népiskola megteremtõje. SN V. Molnár László (1993) Új törekvések a történelemtanításban. Szerkesztette és a bevezetõ tanulmányt írta: V. Molnár László. Keraban Kiadó. Budapest 191 V. Molnár László (1996) Történelemmetodikai mûhelytanulmányok. Szerkesztette és az elõszót írta:v. Molnár László. Tárogató Kiadó. Budapest 174 V. Molnár László (1978) Adatok és benyomások a FEB-s tanulók felvételi szereplésérõl. FEB. In.: A tanár- és tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottságának kiadványa 1. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1979) Felvételi tapasztalatok történelembõl a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. Somogy ; Látóhatár V. Molnár László (1981) A felvételi elõkészítõ munka tapasztalatai a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. FEB. In.: A tanár- és tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottságának kiadványa 3. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1982) A felvételi elõkészítõ munka a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán. Pedagógusképzés V. Molnár László (1983) Történelemtanításunk problémái a felvételi vizsgák tükrében. Irka (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola ifjúsági lapja) V. Molnár László (1984) Mérlegen a történelemtanítás. A Tanítóképzõ Fõiskolák Tudományos Közleményei kötet. Szerk.: Szekerczés Pál. Debrecen V. Molnár László (1984) Másodközlés: Iskolai Szemle (Kaposvár) V. Molnár László (1985) Justitia mérlege (A középiskolai történelemtanítás problémái). Iskolai Szemle (Kaposvár) V. Molnár László (1993) A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól. Iskolakultúra V. Molnár László (1993) Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája ( ). Az Iskolakultúra évi számának melléklete. V. Molnár László (1995) Az angol történelemtanításról (R.G. Batho elõadása az OKI Történelemmetodikai Mûhelyében). Iskolakultúra V. Molnár László (1995) Bath R.G.: Történelemtanítás napjaink Angliájában (Bevezetés: V. Molnár László). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1995) A tanítóképzõs történelemtanítás korszerûsítése. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1995) (Társszerzõk: Balla Ferenc. Wirth István) Történelemmetodikai Mûhely. Iskolakultúra V. Molnár László (1996) A tanítóképzõs történelemtanítás megújítása (A jászberényi akciókutatás tapasztalatairól). Történelemmetodikai mûhelytanulmányok. Szerk.: V. Molnár László. Bp. Tárogató Kiadó V. Molnár László (1997) Vár állott. most kõhalom (Egy várvédõ gondolatai a helytörténet tanításáról). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1998) A jövõ század felnõttoktatásának történeti megalapozása. Az iskolarendszerû felnõttoktatás modernizációs stratégiájának megalapozása. (Tanulmányok). Szerk.:Bardócz-Tódor András. Mayer József. Felnõttoktatási Mûhely SZÁMALK. Budapest V. Molnár László (1998) Magyarország pacifikálása van soron (Az 1848/49-es magyarországi események az orosz történelemtankönyvekben). Történelem (Módszertani Lap) V. Molnár László (1999) Érettségi tételek történelembõl. Szerk.: Kulcsár Edit. Bp. Corvina (Könyvismertetés). Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (1999) Orosz tankönyvek Magyarországáról. Iskolakultúra V. Molnár László (1999) Nemzeti azonosságtudat. európai identitás kelet-közép-európai nézõpontból (Metszéspontok és törésvonalak). Európai identifikáció nemzeti identifikáció a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó. Bp. ELTE BTK Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Másodközlés: Fejlesztõ Pedagógia sz

18 V. Molnár László (1999) Érettségi témakörök (Történelmi tételmodellek és B tételek. Szerk.: Kulcsár Edit.B. Corvina. 1998). Történelempedagógiai Füzetek 4. Szerk.: Szabolcs Ottó. B Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata ELTE BTK V. Molnár László (1999) Die ungarischen Ereignisse in russischen Schulbüchern. Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik No V. Molnár László (2000) A tankönyvi illusztráció mint megismerési bázis. Fejlesztõ Pedagógia V. Molnár László (2001) Történelemtankönyveink illusztrációiról. Történelempedagógiai Füzetek 8. Szerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata ELTE BTK Budapest V. Molnár László (2003) Kulturális kontaktológia és történelemtanítás. Történelem (Módszertani Lap) (Megjelenés elõtt) V. Molnár László (2003) Globalizáció. európai kihívások és történelemtanítás. Fejlesztõ Pedagógia (Megjelenés elõtt) V. Molnár László (1981) Gyakorló levelek történelembõl az 1981/82-es tanévre. Kiadja az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola. Szerk.: Gábris József. Esztergom V. Molnár László (1982) Gyakorló levelek történelembõl az 1982/83. tanévre. Összeállította: Késmárki Júlia V. Molnár László. Kiadja a tanítóképzõ fõiskolák Felvételi Elõkészítõ Bizottsága. Esztergom V. Molnár László (1983) Gyakorló levelek. 1983/84. Történelem. 4. osztály. Összeállította: V. Molnár László. Esztergom V. Molnár László (1984) Gyakorló levelek: irodalom. nyelvtan. matematika. történelem. Szerk.: Gábris József. Esztergom. Tanítóképzõ Fõiskola (A feladatokat történelembõl összeállította: V. Molnár László). V. Molnár László (1984) Kiváló orosz szovjet természettudósok. Kaposvár. Somogy Megyei Lapkiadó V. Molnár László (1994) Russzko vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Joskar-Ola. Izd. Sztyezja V. Molnár László (2000) Magyar-orosz kulturális kapcsolatok Piliscsaba. Magyar Tudomány-történeti Intézet V. Molnár László (1980) A.V. Szuvorov születésének 250. évfordulójára. Hadtörténelmi Közlemények V. Molnár László (1984) A francia felvilágosodás és forradalom fogadtatása II. Katalin Oroszországában. Világtörténet V. Molnár László (1984) Oroszország kül- és belkereskedelme a 18. század második felében. Agrártörténeti Szemle V. Molnár László (1981) A forradalmi narodnyikok az 1870 es évek Oroszországában. A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv.. Kossuth Kiadó. Budapest V. Molnár László (1981) A narodnyikok ideológiai rendszere és tevékenységük az 1870-es években. Út-közben V. Molnár László (1981) Tanulmányok az orosz felvilágosult abszolutizmus történetébõl (Pályamunka). MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága V. Molnár László (1986) A társadalmi gondolat fejlõdése Oroszországban a felvilágosult abszolutizmus idõszakában. Világtörténet V. Molnár László (1986) Adalékok a II. Katalin korabeli orosz-német kapcsolatok történetéhez. Világtörténet V. Molnár László (1988) Válogatott bibliográfia az orosz felvilágosult abszolutizmus szovjet történeti szakirodalmából. Világtörténet õsz V. Molnár László (1990) Razvityije obscsesztvennoj miszli v Rosszii v period proszvescsonnovo abszoljutyizma. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae (Dissertationes Slavicae). Szeged V. Molnár László (1989) Revoljucionnije narodnyiki v Rosszii 1870-h godov. Specimina Nova (A Pécsi JPTE Történeti Tanszékének Évkönyve). Pécs V. Molnár László (1989) Otziv francuz szkovo proszvescsenyija i revoljucii 1789 goda v Rosszii. Specimina Nova (A Pécsi JPTE Történeti Tanszékének Évkönyve). Pécs V. Molnár László (1992) Russzko-vengerszkije kulturnije szvjazi ( ). Avtoreferat (tézisek). Moszkva. MGU V. Molnár László (1994) Koronás és szoknyás Tartuffe. (II.Katalin ). Valóság V. Molnár László (1997) Adalékok a 18. századi hegyaljai borok oroszországi kiviteléhez. Agrártörténeti Szemle (39. évfolyam) V. Molnár László (1998) Tokaji borok a cárok asztalán. Világtörténet tavasz nyár V. Molnár László (1999) Tokajszkije vina na carszkih sztolah (Dannije o vivoze tokajszkih vin v Rossziju v XVIII veke). Meszto Rosszii v Jevrope. Materiali mezsdunarodnoj konferencii (The Place of Russia in Europe. Materials of International Conference). Knyigi po ruszisztyike V. (Books for Russian Studies V.) Redaktor: Szvák Gyula (Edited by Gyula Szvák. Budapest. Magyar Ruszisztikai Intézet V. Molnár László (1999) Orosz utazók feljegyzései Magyarországról a 17. század végétõl 1815-ig. Hungarológia

19 acta paedagogica V. Molnár László (1999) Non est vinum. nisi tokainum. Borok és korok (Bepillantás a bor kultúrtörténetébe). Szerk.: Benyák Zoltán. Benyák Ferenc. Budapest. Hermész Kör (A tanulmány jegyzetei: old.) Második. javított. bõvített kiadás: Budapest. Hermész Kör (Jegyzetek: old.) V. Molnár László (2000) Szuvorov generalisszimusz. Valóság sz V. Molnár László (2000) Adalékok Orlay János oroszországi tevékenységéhez. Világtörténet tavasz-nyár V. Molnár László (2000) Német tudósok a pétervári akadémián ( ). Valóság sz V. Molnár László (2000) Moszkovszkaja karjera professzora F. Kereszturi ( ). Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve 2000). Szerk.: Majoros István. Pécs V. Molnár László (2001) Magyar medikusok II. Katalin Oroszországában (Kapcsolattörténeti portrévázlatok). A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Szerk.: Fischer Ferenc. Hegedûs Katalin. Majoros István. Vonyó József. University Press. Pécs V. Molnár László (2001) A.V. Szuvorov és a Gyõzelem tudománya (A generalisszimusz halálának 200. évfordulójára). Hadsereg és társadalom Oroszországban a XVII XVIII. században. Szerk.: Ágoston Magdolna. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság V. Molnár László (2001) A.V. Szuvorov i Nauka pobezsdaty (200 letyiju koncsini generalisszimusza). Armija i obscsesztvo v Rosszii (XVII XVIII veka). Redaktor: Dmitrij Szemusin. Szombathely. Szláv Történeti és Filológiai Társaság V. Molnár László Magyar orosz kulturális kapcsolatok a XVIII. században (Kutatási helyzetkép és problémafelvetések). Valóság V. Molnár László (2001) Nyemeckije ucsonije v Petyerburgszkoj akagyemii ( ). Meszto Rosszii v Jevrazii (The Place of Russia in Eurasia). Redaktor: Szvák Gyula. Budapest. Magyar Ruszisztikai Intézet (Ruszisztikai Könyvek IX.) V. Molnár László (1978) Egy elfelejtett orosz tudós (250 éve született I.I. Polzunov). Somogyi Néplap (a továbbiakban: SN) sz.. 5. V. Molnár László (1978) Vetélkedõ a fõiskolai orosz szakkollégistáknak (A történeti bibliográfiát összeállította: V. Molnár László). V. Molnár László (1978) Tanítani (A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola ifjúságának lapja). 8.sz.. ( ) V. Molnár László (1979) Sztazsirovka vengerszkih sztugyentov. Vecsernyaja Ogyessza (április 24.). 3. V. Molnár László (1982) Pugacsov háborúja. Interpress Magazin V. Molnár László (1982) Raszputyin. Új Tükör V. Molnár László (1982) Sztazsori v Ogyessze. Vecsernyaja Ogyessza június V. Molnár László (1982) A lázadó atamán (Sztyepán Razin). Interpress Magazin V. Molnár László (1980) 225 éves a Lomonoszov Egyetem. SN V. Molnár László (1980) Ötven éve halt meg Repin. SN V. Molnár László (1981) Ge. Nyikoláj Nyikolájevics ( ). SN V. Molnár László (1981) Hasznos vetélkedõ diákoknak. SN V. Molnár László (1981) A.A. Ivanov. SN V. Molnár László (1981) Merénylet a cár ellen (1881). SN V. Molnár László (1981) Száz éve halt meg M. Muszorgszkij SN V. Molnár László (1981) 225 éve alakult meg az elsõ állandó orosz színház. SN november V. Molnár László (1982) A Bronzlovas. SN V. Molnár László (1982) A.M. Butlerov. SN V. Molnár László (1982) K.N. Ciolkovszkij ( ). SN V. Molnár László (1982) 1100 éve alakult a kijevi orosz állam. Útközben V. Molnár László (1982) Iván Beckoj gróf és a Szmolnij Intézet. SN V. Molnár László (1982) Az 1500 éves Kijev. az orosz városok anyja. SN V. Molnár László (1982) K.D. Frolov ( ). SN V. Molnár László (1982) V. Kovalevszkaja ( ). SN V. Molnár László (1982) J. Kulibin. SN V. Molnár László (1982) M.V. Lomonoszov ( ). SN V. Molnár László (1982) A másfél ezer éves város. Az elsõ orosz állam megalapítása. Új Tükör V. Molnár László (1982) D.I. Mengyelejev ( ). SN V. Molnár László (1982) Kaposvári fõiskolások az Odesszai Egyetemen. SN V. Molnár László (1982) Mûemlékek. kirándulások. baráti találkozók Odesszában. SN V. Molnár László (1982) Ogyessza Szeged: Krepnut vuzovszkije szvjazi. Vecsernyaja Ogyessza (november 12.). 3. V. Molnár László (1982) Örmények a nagyvilágban és hazánkban. SN szeptember 12. (214. ). 4. V. Molnár László (1982) Pétervári pásztorórák (II. Katalin kegyencei). IPM

20 V. Molnár László (1982) Pavlov Iván Petrovics. SN V. Molnár László (1982) V.V. Petrov. SN V. Molnár László (1982) 125 éve született Ciolkovszkij Magyar Nemzet V. Molnár László (1983) Mester és tanítvány (Szuvorov és Kutuzov). IPM V. Molnár László (1983) Az orosz Bolyai (Nyikolaj Lobacsevszkij). SN V. Molnár László (1983) 150 éve született Borogyin. Magyar Nemzet V. Molnár László (1984) Igor Kurcsatov. SN V. Molnár László (1985) Kozákok. szpáhik. kapitányok (II. Katalin háborúi). IPM V. Molnár László (1986) Usakov tengernagy. Mozgó Képek (március). 8. V. Molnár László (1986) Ódák és molekulák (M.V. Lomonoszov). IPM (május) V. Molnár László (1986) Kegyencek közt az elsõ (G.A. Patyomkin herceg). IPM (október) V. Molnár László (1988) Két akadémia élén (Jekatyerina Romanovna Daskova). IPM V. Molnár László (1988) Számûzöttek útja. IPM (szeptember) V. Molnár László (1989) A félszemû Alkibiadész (Grigorij Patyomkin ). Szürke eminenciások. Válogatta és szerkesztette: Szvák Gyula. Budapest. Kozmosz Könyvek V. Molnár László (1990) Sznob Katalin (II. Katalin és a francia felvilágosult gondolkodók). IPM (november) V. Molnár László (1994) Magyar borok a cárok asztalán. Élet és Tudomány (november 4.) V. Molnár László (1998) Orosz kolónia Tokaj- Hegyalján ( ). História V. Molnár László (1999) Észak Szemirámisza (II. Katalin ). Rubicon V. Molnár László (1979) Buganov V.I.: Kresztjanszkije vojni v Rosszii XVII XVIII vekov. ParasztháborúkOroszországban a században. Századok V. Molnár László (1979) Lemke. Heinz Widera. Bruno: Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiewer Rus Bis zur Oktoberrevolution (Orosznémet kapcsolatok a kijevi orosz államtól az októberi forradalomig). Századok V. Molnár László (1980) Ars G.L.: A görög kérdés Oroszország külpolitikájában ( ). Századok V. Molnár László (1980) Bazsova A. : A 18. századi orosz délszláv kapcsolatok történetéhez. Századok V. Molnár László (1980) Fomin A.I.: Moszkva mûvészértelmisége a nagy honvédõ háború éveiben. Századok V. Molnár László (1980) Kabuzan V.M.: Szibéria és a Távol-Kelet benépesítése a 18. század végétõl a 20. század elejéig ( ). Századok V. Molnár László (1980) Kurmacsova M.D.: Jobbágyi értelmiség a 18. századi Oroszországban. Századok V. Molnár László (1980) Puskarjev L.N.: Ukrajna és Oroszország kulturális kapcsolatai az évi egyesítés után. Századok V. Molnár László (1981) Druzsinyin N.M. Fjodorov V.A.: Parasztmozgalmak Oroszországban a XIX. században. Századok V. Molnár László (1981) Kukuskin Ju. Vdovin A.I.: A Lomonoszov Egyetem a legújabb korban. Századok V. Molnár László (1981) Rindzjunszkij G.: Az orosz önkényuralom és osztályalapjai Századok V. Molnár László (1982) Bogoljubov. A.N.: Az orosz tudomány a 18. században. Századok V. Molnár László (1982) Cárok. kalandorok (Szvák Gyula könyve.). Magyar Nemzet V. Molnár László (1982) Rahmatullin M.A.: A.V. Szuvorov generalisszimusz és a Gyõzelem tudománya. Századok sz V. Molnár László (1982) Iszajevics Ja.D.: A 18. századi ukrán kultúra. Századok V. Molnár László (1982) Vierhaus. Rudolf: Deutschland im Zeitalter des Absolutismus ( ). Századok V. Molnár László (1982) A zavaros idõszak története (Szvák Gyula: Cárok és kalandorok. B ). SN V. Molnár László (1982) Milov L.V.: A parasztság osztályharca a században. Századok V. Molnár László (1985) Szvák Gyula: Iván. a Félelmetes. B SN (nov.1.). 5. V. Molnár László (1985) A.D. Gorszkij I.D. Kovalcsenko Ju.Sz. Kukuskin I.A. Fedoszov: Történelemtanítás a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Történelem Karán (A fakultás létrehozásának 50. évfordulója). Századok V. Molnár László (1983) B.I. Krasznobajev: Russzkaja kultura vtoroj polovini XVII-nacsala XIX veka. Moszkva Világtörténet sz V. Molnár László (1985) A.A. Gorszkij: A druzsina és a feudalizmus genézise Oroszországban. Századok V. Molnár László(1986) Ribakov. Moszkva. MGU Világtörténet V. Molnár László (1986) Szvák Gyula: Iván. a Félelmetes. Budapest. Gondolat Kiadó Századok

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL

ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NÉDER KATALIN ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL DEBRECEN, 2014. NOVEMBER 07. A világ különleges és

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Prof. Dr.Homoki Nagy Mária Oktatási rektor h. 3. Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal (szervezés alatt) Szekció

Prof. Dr.Homoki Nagy Mária Oktatási rektor h. 3. Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal (szervezés alatt) Szekció 9.30-10.00 Megnyitó Plenáris 10.15-11.00 előadások 1. Köznevelési Törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium (szervezés alatt) 2 Új szerepkörben a Szegedi Tudományegyetem - tanárképzés másként Prof. Dr.Homoki

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Április 28. (1. nap) Április 29. (2. nap) 9.00 Regisztráció () Regisztráció () 9.00 Megnyitó 9.50 9.50 10.10 Megnyitó: Arató Ferenc, konferencia

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Természettudományos nevelési-oktatási programok

Természettudományos nevelési-oktatási programok Természettudományos nevelési-oktatási programok 2015 Partnerintézmények Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Parád Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium, Kincskereső Tagiskola,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, 1953. május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: 06-30-855-3227, 352-8471 Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név VARGA ATTILA Cím 2131 Göd, Hernád köz 10. Magyarország, Telefon +36 20/47 87 000 Fax - E-mail varga.v.attila@gmail.com

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 KIEMELT PROJEKT AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Szabóné Dr. Berki Éva, publikációk március 25. szerda, 08:18. Publikációk

Szabóné Dr. Berki Éva, publikációk március 25. szerda, 08:18. Publikációk Publikációk 1. A közgazdász tanárszakos hallgatók nevelési gyakorlatának szerepe a hivatástudat fejlesztésében Felsőoktatási Szemle 1979. 6. sz. 2. Pedagógiai proszeminárium a közgazdász-tanárképzésben

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben