XV. Jen -nap június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja"

Átírás

1 a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg a rendezvényt. El ször is össze kellett állítani a programot, egyeztetni a fellép kkel, beosztani a m sorid t, megszervezni és kiadni a feladatokat. A helyszínt el kellett készíteni, az ezzel járó feladatokat elvégezni, beszerezni a sátrakat, padokat, felállítani azokat. Miután minden összeállt, és a helyére került, kezd dhettek a programok. 13-án már kora reggel a civil szervezetek, különféle ételek elkészítésére készül dtek, hogy azokkal várják a vendégeket. Nagyon jó hangulat alakult ki a csapatok között. 10 órától a hangosítás összeállítása is megkezd dött, hogy mire a sorok elindulnak, rendben legyen minden. 12 órára elkészültek a finom ételek, és ebéddel kezd dött maga a program. 13 órakor a Citroen Automobile Club Hungary Veterán Autós Club, és Diósjen Önkormányzata közösen állított emléktáblát Surányi Endrének, aki 1913-ban született Diósjen n. A magyar autó- és motorsport, a m szaki tudományok, a magyar publicisztika kiemelked személyisége volt, egyike hazánk utolsó polihisztorainak. Lakásuk a mai un. Véndió park helyén állt. Surányi Endre születésének 100. évfordulója alkalmából a Képvisel -testület a parkot Surányi Endre parknak nevezte el. Az emléktábla felavatása után, 14 órától kezd dtek meg a programok a szabadtéri színpadon, Tóth János polgármester, Gy ry Csaba atya és Gottfried Richárd tiszteletes úr köszönt ivel. Ezt követ en a délutánt betölt programok között a helyi és a környez települések hagyomány rz csoportjai szórakoztatták az érdek- ket színes programjaikkal. Nem maradt el idén sem az aranylakodalmukat ünnepl házaspárok köszöntése. Akiket idén köszönthettünk: Keresztes György - Keresztes Györgyné (Perecz Mária) Varga Sándor - Varga Sándorné (Laki Zsuzsanna Mária) Monostori László Pál - Monostori László Pálné (Poszpisel Julianna) Móritz Sándor Gábor - Móritz Sándor Gáborné (Fabi Irén) Nagy István - Nagy Istvánné (Szalai Rozália) Gratulálunk az ünnepelt házaspároknak, és kívánunk még nagyon sok boldog együtt töltött esztend t számukra. Ahogyan az elmúlt években, idén is átadtuk a Virágos Diósjeért díjakat azok számára, akik törekednek ingatlanjaik környezetének tisztán tartására és virágosítására. Idén öt díjazottunk volt: Csigi József Nádas utca, Hugyecz Lászlóné Béke utca, Megtért Józsefné Börzsönyi út, Hornosné Vincze Éva Ifjúság utca, és Szekeresné Adamcsek Gabriella Vasút utca. Gratulálunk a díjazottaknak. Köszönetet mondunk Szabó Miklósnak és Fenyvesi Andrásnénak, akik a település közterületeinek szebbé tételéhez járultak hozzá. A diós sütemények versenyét is megtartottuk és díjaztuk. Itt is díjazta a zs ri a legszebb és legfinomabb süteményeket. A nyertesek: Poszpisel Anna, Balogh Gáborné, megosztott els helyezéssel, második díjat nyert Kapornai Mihályné és harmadik díjazott lett Hekli Gáborné. Köszönjük a finom süteményeket mindenkinek, és jöv re is várjuk a versenyre jelentkez ket. A programok végén a Jagelló Duó szabadtéri buliján vehettek részt a táncolni és mulatni vágyók, egészen hajnal két óráig. Bízom XIV. évfolyam szám abban, hogy aki részt vett a rendezvényen, az jól érezte magát akár néz ként, akár fellép ként vagy segít ként. Köszönöm mindenkinek a segítséget Diósjen Önkormányzatának Képvisel -testülete nevében. Köszönjük a civil szervezeteknek a finom ételek elkészítését, a támogatóinknak, hogy támogatták rendezvényünket, a hivatali dolgozóknak, valamint a közmunkásoknak a rendezvény el készítését, lebonyolítását, a visszapakolásban segít knek a munkáját, a felléknek a színes programokat, és mindenkinek, akinek része volt a Jen -nap lebonyolításában. Tóth János polgármester Surányi Endre emléktáblájának avatásához Szerencsésnek mondhatom magam e sorok írójaként, hiszen és jól ismerhettem Surányi Endrét. Írtam róla a Diósjen l szóló kis könyvben, s ezt megel en felkerestem t a budapesti lakásán. Mikor néhány perc után kiderült, hogy a nagyapám az szeretett tanítója volt, ha volt is benne némi bizalmatlanság, maradéktalanul elszállt. Ett l kezdve gyakorta meglátogattam t, s is több ízben járt nálunk Diósjen n, a feleségével együtt. Készíthettem vele riportot, s t egy filmet is forgattunk, melyben mesélt diósjen i emlékeir l, kalandokban sem sz kölköd életér l. Megtiszteltetésnek vehettem, hogy megmutatta m helye kincseit: veterán, de "egy pöccintésre" még azonnal induló motorkerékpárját, s az általa tervezett törpeautóját. Surányi Endre életében, már gyermekkorban megmutatkozott a m szaki dolgok iránti vonzalom. Bár ne ért le a járm l a lába a földre, nem tudott ellenállni a vágynak, hogy ki ne próbálja az uradalmi gépész megcsodált motorkerékpár- ját. Tíz év körüli legényke volt még, mikor egy m szaki bravúrját elkövette. Igaz, hogy az eset egy gyerekes csínytevés is volt egyben. maga számol be err l "A diósjen i reteráttól a doni kanyarig" cím könyvében. Az történt ugyanis, hogy belevezette az áramot a kerti WC ül kéjének a szögébe, s mikor a család egy vendége ráült, megtekerte az áramfejleszt t. Szerencséje volt: nem elnáspángolták érte, hanem azt mondták: "ezt a gyereket taníttatni kell". És Surányi Endre jó tanulónak bizonyult. Szívta magába a m szaki ismereteket. Olyannyira, hogy hamarosan maga is kitalált új módszereket, m szaki megoldásokat. Jelent sek m szaki találmányai. Bármerre is vitte t a sorsa legyenek azok háborús évek, vagy a békés évtizedek, mindig a technikai dolgok érdekelték. volt az els rétsági taxis, aki a közéletben is szerepet vállalt. 1945ben például földet osztott a járási székhelyen. Sportsikerei itthon és külföldön egyaránt híressé tették, számtalan versenyen diadalmaskodott, például motorcsónak versenyz ként Európa bajnoki második-harmadik folytatás az 6. oldalon

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a képvisel testület június 28-ai ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az elmúlt testületi ülés óta eltelt id szakban a következ nem a településen végzett polgármesteri tevékenységeket láttam el a napi feladataim mellett. Június 05-én Dr. Czuppon Katalin ügyvédn nél voltam a Házy Tamás féle területcsere ügyében én az Óvodában pedagógus napon vettem részt én a rétsági rend rkapitányságon az új megyei kapitány Dr. Nagy László mutatkozott be a járási települések polgármestereinek, civil szervezeteinek án Pilismaróton voltunk az árvízi védekezés utáni helyreállításban segédkezni én az iskolai ballagáson vettem részt én kistérségi ülésen vettem részt, melynek témája, Rétság város és Romhány település kiválása a társulásból án Kalocsai Attilával Veszprémben voltunk, ingatlanvásárlás ügyében én Pilismaróton voltunk az árvízi védekezés helyreállításának segítése céljából. Egyéb napokon a településen intéztem a mindennapi ügyeket, elle- riztem a start és közmunkában résztvev k tevékenységét. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ Polgár rség helyzetér l szóló tájékoztató (el adó: Porubszki Zoltán elnök) A Diósjen i Polgár r Egyesület több mint 10 éve folyamatosan köd egyesület, melynek jelenleg 39 f tagja van, ebb l aktívan f lát el szolgálatot. Legf bb célkit zésünk a b nmegel zés, a b nözés elleni fellépés, a gyermek-és ifjúságvédelem, a közlekedés biztonságénak javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, az id s, beteg egyedülállóak látogatása, figyelemmel kísérése, a b nöz i csoportok tevékenységének ellehetetlenítése. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tagok ma is, önkéntes alapon, ingyen, szabadidejükb l áldozva, sokszor éjszakába nyúlóan végzik munkájukat. Tevékenyen részt vesznek az ünnepi es egyéb Önkormányzati, valamint civil szervezetek rendezvényein is. Szolgálataik során ellen rzik a község utcáit, közterületeit, közintézményeit, üzleteit, a pénzintézeteket és nem utolsó sorban a tó és sz hegyi üdül övezetek területeit is. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, röviden beszámoljak a kiemeltebb szolgálatokról: Januárban és februárban, a falopások megakadályozása érdekében a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja több alkalommal ellen rzést tartottunk az erdészekkel és a rendérséggel közösen. Az év eleji báli" szezonban: sportbál, farsangi bál, jótékonysági bál biztosítása volt feladatunk. Márciusban a Szabadságharc koszorúzási ünnepségen voltunk jelen. Az Általános iskolai ballagást is felügyeltük. A Jen -napi rendezvény biztosítását minden évben kiemelt feladatként kezeljük. Az Erdészet által megrendezett félmaratoni futóversenyen 6 f vel biztosítottuk. A jó hangulatú Szüreti felvonulás felvezetése, kísérete visszatér feladat. Az augusztus 20-ai és az október 23-ai megemlékezések alkalmával is lehet ránk számítani. A Mindenszentek ünnepe körüli id szakban, több alkalommal jár röztünk a temet k környékén. Sajnos a közelmúltban egyre többször merül fel igény jelenlétünkre temetések ideje alatt is A Technikai felszerelésünkr l az elmúlt évben részletesen beszámoltam, engedjék meg, hogy ne kelljen megismételnem. Annyi változás történt, hogy a már javíthatatlan huszonéves Zastavát sikerült kivonatni a forgalomból (ami nem került pénzbe). Nagy sajnálatomra a térfigyel s kamerák beszerzésének pályázatáról lemaradtunk (pedig a b ncselekmények miatt fert zött települések közé tartozunk: Romhány, Szátok, Diósje- ). Bízom a 2013-as lehet ségben! Tájékoztatnám még a Testületet, hogy 2012-ben az Új Polgár r Törvény el írásának megfelel en, az Egyesület új alapszabálya, rendkívüli közgy lésen került elfogadásra. M ködési feltételként tagjai vagyunk a NMPSZ-nek, valamint az OPSZ-nek is. S t, együttm ködési megállapodást kötöttünk a Rétsági Rend rkapitánysággal. Összességében kijelenthetem, hogy minden törvényi el írásnak megfeleltünk, kötelezettségeinknek eleget tettünk. (NAV, KSH, OBH) Az új igazolványok cseréje folyamatosan történik. Végezetül az egyesület tagsága és a magam nevében szeretném megköszönni a Testületnek az anyagi és erkölcsi támogatását. Úgy érzem, a kapott támogatási összeget minden esetben a m ködéshez szükséges eszközökre fordítottuk, az elszámolásokkal naprakészek vagyunk. Tevékenységünkkel pedig hozzájárulunk Diósjen közbiztonságának a javításához. 2./ T zoltóság tevékenységér l szóló beszámoló (el adó: Kabai Lajos t zoltóparancsnok) évi beavatkozások: Dátum Id Beavatkozás február Vörösharaszt száraz f, bozót 3 ha (15 perc várakozás) február József Attila úti lakásban füst, polgármester jelen van, kályha füstcs kitisztítva, ÖTE elvégezte február Börzsönyi út 13. kéményben a korom begyulladt, kitisztítva, kémény visszah tve, ÖTE március Réten 500 m 2 száraz f ( D sugár, lapát) március Tópart út mögött 5 ha száraz f, bozót (1 D - lapát), Vác erd, 2 db lakókocsi veszélyben és lakóházak; rádió hiánya a kommunikáláshoz március Haladás út 2 ha száraz f, bozót (2 D sugár) lakóházakat veszélyeztetett március Pléh csárda melléképület ég, de a kerítés tövén végig száraz f égett, ÖTE eloltotta március Tó víkendek mögött 800 m 2 száraz f, (Vác erd ) ÖTE eloltotta március Kápolna-hegy, domb 10 ha, Diós ÖTE - Vác 1, száraz f, bozót (2 D sugár) csemetés március Füzes lovas tanya 6 ha nádas, Diós ÖTE 2 - Nógrád ÖTE - Vác 1 április l térnél jelzés szerint erd ég, 15 m 2 száraz f, Nógrád ÖTE - Vác II - Diós ÖTE április 23. Szabadság út (vasút vonal) 200 m 2 vasúti töltésen, kerítésen száraz f, felfutott lián, Diós ÖTE eloltotta (kéziszerszám, puttony, fecskend ) május Faci tanyánál árok, száraz f, bozót, korona ég, 300 m 2, ÖTE eloltja ( D sugár, kéziszerszámok) Vác erd vissza június TSZ major nagyon nagy füst van, bizonyos hulladékot égettek július Szabadság út 17. vihar fát döntött, villany- és telefonvezetékre ; ÉMÁSZ értesítve, a fát ÖTE ledarabolta július 20. Kámor út, Vác III, megbontott tet n a cserepeket visszaigazította (létra) augusztus Dózsa György út parókai ég, 3x3-as helyiség berendezései égtek (1 C sugár) a t z egy ablakon kitör. Tet megbontva, átvizsgálva, 3 palack kihozva a szomszéd helyiségb l; Vác I el tt eloltva, Épület nagysága, környezete augusztus augusztus Királykúti erd ég, 0,5 ha, meredek oldal; Diós ÖTE II - Vác III erd ; erdészeti dolgozók helyszínen. Aljnövényzet, száraz ágak; ÖTE elkezdi az oltást (erd ) kéziszerszám, puttony, fecskend, víz!!! Sz l hegy 5 ha, száraz f, bozót, fiatal fák; Lakóingatlanok, faházak, vízhiány; Diós ÖTE II - Vác I erd ; utak járhatatlanok október Göllesz Viktor Rechab intézet 40 m 2 palánta-nevelde (melléképület) ég; Diós ÖTE (1 D sugár) eloltja, Vác I utómunkálatok december Börzsönyi út 27. kéményben korom-kátrány ég, izzik; tulaj a kazánt kiüríti, ÖTE átvizsgál, Vác erd I egységgel felügyel, ÖTE I m szaki mentést végez december Szabadság út 86. melléképületben lév kazánból kéményben korom-kátrány ég, padlás, födém átvizsgálva T zeset: 21, m szaki mentés: 1, téves jelzés: 0. Diós ÖTE a hivatásos egységek el tt kiért és beavatkozott. Oltás során személyi sérülés nem történt. Szükség esetén a két fecskend t jól használtuk (Királykút, Kápolna) évi beavatkozások: Dátum Id Beavatkozás január Ady E. út t zjelz téves jelzése február Hegyalja út polgármester, ÖTE, er gép, Vác 20, Vác I, szivattyúk március Óvoda t zjelz, ÖTE átvizsgál (SMS), ÖTE-Vác I március Óvoda t zjelz, ÖTE átvizsgál Vác I, József A. út K.E. március Ady E. út 8. vízszivattyúzás olvadás + es április Tópart út 32. madármentés Azokat a felkéréseket és feladatokat elvégeztük, amit az Önkormányzat t lünk segítségként kért, az eszközeink és lehet ségeinkb l adódóan meg tudtuk oldani. Örömmel mentünk és fogadtunk minden meghívást, amit az egyesület irányában tettek. Budapest Városmajori Plébánia hittantábora új felkérés április 18. (július augusztus 3.) Részt veszünk a Megyei Flórián napon és versenyen minden alkalommal, és a Kistérségi íjász versenyen is. De ezek azért nehezen állnak össze. Ifjúsági csapatok szervezése t zoltónak lenni büszkeség? 3./ Véd n i Szolgálat tájékoztatója (El terjeszt : Mocsári Sándorné véd n ) Szakmai feladatok végzése az ellátást szabályozó jogszabályokban és irányelvekben foglaltak szerint történik. - 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi véd n i ellátásról; - 67/2005. (XII.27.) EüM rendelet a kötelez egészségbiztosítás keretében igénybe vehet, betegségek megel zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a sz r vizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 (XII.18.) NM rendelet; - 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról + 1. sz. melléklet a 33/1992 (XII.23.) NM rendelethez; - 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelez sz r vizsgálatokról; - 26/1997. (IX.03.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról; - 1/2007. sz. véd n i szakfelügyeleti iránymutatás a véd oltásokkal kapcsolatos területi véd n i feladatok ellátásához; évi LXXIX. törvény a magzati élet védelmér l; évi CLIV. törvény az egészségügyr l Területi véd n i ellátást az egészségügyi f iskolai karon véd n i oklevelet szerzett, oklevéllel rendelkez véd n nyújthat. Véd n t csak véd n helyettesíthet. A véd n az ellátási területén életvitelszer en

3 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 3. oldal tartózkodó személyt köteles ellátni, illetve a körzetben jogszer en tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét a véd n nél bejelenti. A területi véd n feladata: - N védelem ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás. - Az anyaságra való felkészülés segítése. - A lakosság célzott sz résében a sz r vizsgálatok szervezésében részvétel. - A várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint. - A gyermekágyas id szakban a segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, valamint családtervezéssel kapcsolatban éves korú gyermekek gondozása, ennek során családlátogatás, véd n i tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, valamint a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejl déséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. - Újszülöttek, koraszülöttek, kis súllyal születtek, valamint az egészségügyi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsem k és gyermekek pszichoszomatikus fejl désének figyelemmel kísérése, segítése. - Szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás szorgalmazása, különösen az els 6 hónapban. - Sz r vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésr l a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos értesítése. - A gyermek fejl dését veszélyeztet tényez észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett, a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele. - A család felkészítése a beteg csecsem otthoni ápolására. - A család tájékoztatása az életkorhoz kötött kötelez véd oltások fontosságáról, a véd oltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint. - Az óvodában a véd n i feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint. - Az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása. - Gyermekjóléti szolgálat és háziorvos értesítése illetve hatósági eljárás kezdeményezése gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, veszélyeztet magatartás vagy egyéb súlyos veszélyeztet ok fennállása esetén. - Csoportos egészségfejlesztés (témakörei: csecsem -masszázs, szülésfelkészít, anyatejes táplálás, egészséges életmód). A véd n i tevékenység színtere: 1. A fenntartó (tulajdonos) által biztosított tanácsadó, 2. A családok otthona, 3. Nevelési-oktatási intézmény. A tanácsadó m szaki és egyéb el írásait a 4. sz. melléklet, az anyagfelszerelést az 5. sz. melléklet tartalmazza. A véd n a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttm ködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül háziorvosi, továbbá szakellátás - gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végz intézmények illetékes szakembereivel. A véd n az általa gondozott személyekr l dokumentációt vezet. A véd n által használt nyomtatványok jegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az adminisztráció kett s, részben papír részben elektronikus formában történik. A területi véd n által elvégzend sz r vizsgálatok Testi fejl dés (súly, hossz, fej és mellkörfogat) Pszichomotoros, mentális, szociális fejl dés Érzékszervi vizsgálatok (látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat) BCG heg ellen rzése Mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerinc elváltozások) Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata Vérnyomásmérés évi adatok: Élve születések száma: 18 f (9 lány, 9 fiú); koraszülöttek száma: 2 f ; csecsem halottak száma: 0; halva születések száma: 0; Otthon-szülések száma: 0; gondozott családok száma: 136; dohányzó családok száma: 28; esetjelzés a gyermekjóléti szolgálat felé 1 esetben történt. Véd n i ellátást nem igényl, illetve visszautasító családok száma: 0. A véd n i munkában fokozódó probléma a fejtetvesség évr l-évre visszatér jelensége. A 2011/2012-es tanévt l kiemelt feladat a rendszeres sz rés, a fert zött családok, környezet kezelése, a visszafert z dés megakadályozása. Az eredményes munkavégzés elengedhetetlen feltétele az orvos, véd n, népegészségügyi szakigazgatási szerv szakembere, a szül, a pedagógus, az óvón, a gondozó és a nevel közötti együttm ködés. A munkanélküliség miatt a szociális veszélyeztettek száma emelked tendenciát mutat. A sz r vizsgálatokra, szakvizsgálatokra (n gyógyász, UH) gyakran az anyagi nehézségre való hivatkozás miatt nem mennek el a várandósok. A gyermekjóléti szolgálat felé a jelzés is ilyen probléma miatt adódott. Mindezen nehézségek ellenére igyekszem jó kapcsolatot kialakítani, tartani gondozottaimmal és lehet ség szerint segíteni, hogy minden gyermek egészségesen szülessen meg és növekedjen a család és községünk örömére ban június 19-ig 12 gyermek született Tanácsadások ideje 2013-ban: N k, várandós anyák számára: hétf Csecsem, gyermek és ifjúsági tanácsadás: kedd Elérhet ség: 2643 Diósjen Börzsönyi út 7. Mobil: Tanácsadó: / Id sek Klubja tájékoztatója (El terjeszt : Déri Ágnes vezet ) 2012 januárjától a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) napi regisztrációs jelentést vezetett be az ellátottak létszámáról, ami folyamatos bevezetésre került július 1 -jét l, kötelez vé vált és az állami normatíva megvonásával járt azoknak, akik nem tudták ezt biztosítani. A regisztráció megtörténéséért a Diósjen i Önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket, amelyek akadályokba ütköztek. Március 30-án a Rétsági Okmányirodában ügyfélkapu regisztrációt kértem és március 30-án a szükséges iratokat elküldtem az NRSZH-nak (Salgótarjánba). Szükség volt a regisztrációhoz érvényes m ködési engedélyre, és a szociális intézmény ágazati azonosító számára. Mivel ezzel nem rendelkezett az intézmény, május 10-én a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felügyeleti eljárást indított. A vizsgálat két részb l állt, május 10-én a m ködéshez szükséges iratokat és a tárgyi, személyi feltételek meglétét vizsgálták, majd június 14-én kirendelt szakért az Id sek Klubjában vezetett iratokat, naplókat, jelenléti íveket, gondozási terveket ellen rizte. Az Id sek Klubjában július 1-jét l augusztus 28-áig szünetet kellett elrendelni. Augusztus 6-án személyesen voltam Miskolcon az NRSZH-ban, ahol megkaptam a regisztrációs számot. Az ágazati azonosító szám és a m ködési engedély augusztus 13-án emelkedett joger re. Az id sek személyenkénti regisztrálása augusztus 27-én készült el, így augusztus 28-án kezdtük a m ködést. A 2012-es évben 22 f gondozott volt, ebb l naponta átlagosan 16 f jelent meg. Az év végén az összes ellátás 3377 alkalom volt, ami a gondozási napok számával (211 nap) elosztva 16 f ellátását jelentette. Tevékenységeink: - Mindennapos ellátás - Kézimunkázás - Mai ige felolvasása minden nap - Református tiszteletes minden szerdán 10:00- kor jön - Ünnepek megtartása (név- és születésnapok, Miklós Andrásné 90. születésnapja különleges volt számunkra) - Meglepetés készítés és ajándékozás Gondozási napok száma Gondozási napok száma összesen - A n napon a polgármester Úr köszöntötte a hölgyeket - Süteménysütés - Az óvodások hagyományos Luca-napi köszönt t tartottak. - Az iskolások Adventben látogattak hozzánk - A falu egyik lakója Adventben önkéntesen beszélgetést, felolvasást tartott az id seknek - Az Adventi készül dést sajnos megszakította az iskola kazánjának felrobbanása. Az iskolások elhelyezésére már aznap felajánlottam a nagytermet, de ez csak két héttel kés bb, a kényszerszünet után valósult meg. A két második osztályt fogadtuk be és a harmadikosok étkeztetése is itt történt. Az id sek szeretettel fogadták a gyerekeket, különösebb nehézség nélkül telt el ez az id. A kiköltözés után újra visszarendeztük az épületet és folytatódott a gondozás a megszokott rendben. - Egy 92 éves gondozottunk megbetegedett, akit a rokonai hiányában én láttam el otthonában, Nagyszombaton halt meg. Temetésén a Klub tagjaival együtt részt vettünk. - Az Id sek Napján a falu ünnepélyén több tagunk is részt vett, a m sorok el tt segítettem a helység díszítésében, terítésben. Feladatomnak érzem az id sek felkutatását, akik szívesen töltenék idejüket az Id sek Klubjában. Szeretnénk, hogy ha az analóg TV sugárzás megsz nik, a digitális TV csatornákat nézhessük. Ellátottak száma Ellátottak száma összesen Ellátottak átlaglétszáma Január ,04 Február ,60 Március ,12 Április ,11 Május ,34 Június ,69 Július Augusztus ,64 Szeptember ,52 Október ,88 November ,99 December ,004 5./ Polgármesteri hivatal m ködésér l szóló tájékoztató (El terjeszt : Repiczki Zsuzsanna jegyz ) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati szervezetrendszerben elfoglalt helyét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése rögzíti: A helyi önkormányzat képvisel -testülete az önkormányzat m ködésével, valamint a polgármester vagy a jegyz feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közrem ködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történ együttm ködésének összehangolásában. A Polgármesteri Hivatal jogilag egységes munkaszervezet, mely önállóan nem címzettje sem Önkormányzati, sem Államigazgatási hatáskörnek. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként m köd Polgármesteri Hivatal. Ügyrendjét a képvisel testület a Diósjen község Önkormányzatának 9./2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról 7. számú melléklete a 10/2011. (IV. 01.) számú rendelete Diósjen Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és M ködési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának rendjér l szóló önkormányzati rendeletével fogadta el. A Hivatal Alapító Okiratát a Képvisel testület (X. 9) rendeletével fogadta el. A Hivatal tevékenységének jellege szerint közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv. Az el irányzatok feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkör, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait, egyidej leg önkormányzati igazgatási szervezet. A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a jegyz látja el.

4 4. oldal A Polgármesteri Hivatal feladata két részb l tev dik össze: Els része: - A képvisel testület és a bizottságok m ködésével kapcsolatos feladatok ellátása, különös figyelemmel a döntés-el készítésre és végrehajtására. - E tevékenység keretében a tartalmi el készítés mellett a hivatalra hárul a kérdés jogi környezetének megfelel tisztázása, de az adminisztratív technikai el készítés is. Sok esetben maga a hivatal a végrehajtó, míg egyes esetekben csak közrem ködik a végrehajtásban. - Legfontosabb tevékenysége a testületi ülések el készítése, gondoskodni kell a meghívók, írásos el terjesztések képvisel khöz történ id beni eljuttatásáról, fontos teend az ülésterem biztosítása, berendezése, a szükséges eszközök el készítése. - A polgármesteri hivatal gondoskodik az ülés során elhangzottak jegyz könyvezésér l, a képvisel testület döntéseinek nyilvántartásáról, illetve a döntések eljuttatásáról a végrehajtás felel seihez. - A képvisel testület és az önkormányzati hivatal kölcsönös együttm ködése javíthatja az önkormányzati munka színvonalát. Másik része: Az államigazgatási ügyekben is hasonló (el készít, végrehajtó) szerepe van a képvisel testület hivatalának. Ebben az ügycsoportban a hatáskörök általános címzettje a jegyz, illetve kivételesen a polgármester vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintéz je. Ez utóbbi esetben jellemz en az anyakönyvi feladatoknál a hivatal ügyintéz je saját hatáskörében jár el és hoz döntést, egyébként ilyen joga nem lenne, szerepe a döntés el készítésére, illetve a végrehajtás szervezésére irányul. Az ügyek jellegéb l következ en e körben fontos a tényállás megfelel tisztázása, amely az esetek többségében szintén a hivatal feladata. A hivatal szerepe jelent s a polgármester és a jegyz munkájának segítésében, mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatokat illet en. A hivatal szervezete A hivatal dolgozói munkájukat a jegyz irányításával személyre szóló munkaköri leírások szerint látják el. A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkez ügyintéz gyakorolja a hatósági jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a jogszabályok számára el írnak. Az ügyintéz feladata a képvisel -testület, a Polgármester és a Jegyz feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való el készítése, felhatalmazás esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. Az ügyintéz a kapott utasítások és határid k figyelembevételével munkaterületén felel s a Hivatal állandó és id szakos feladatainak megvalósításáért. Fizikai alkalmazott tevékenységével segíti az érdemi ügyintéz i és ügyviteli feladatok ellátását. A törvényi rendelkezések értelmében Diósjen község lakosságszáma alapján a polgármesteri hivatal köztisztvisel inek létszáma az el írások szerinti. A köztisztvisel k szabadságát törvény állapítja meg, melyet a tárgy évben kötelez en ki kell adni, ez egy f re nap/év között változó. 1 évre a 7 f szabadsága nap. Mindez annyit jelent, hogy ténylegesen csak 6 f ügyintéz folyamatos munkavégzésével a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja lehet számolni, mindezek mellett betegszabadságokat is figyelembe kell venni. Ennél a létszámnál sajnos tény, hogy a helyettesítés nem megoldható, így ha valaki szabadságon van, vagy beteg a munka megvárja, az feltorlódik. Mindez indokolja, hogy egyes határid s ügyintézés esetén a szabadságon lév dolgozót be kell hívni. Minden dolgozó szakosodott. Látható, igen kis létszámmal m ködünk takarékosan. Tényként kell megállapítani, hogy az elvégzend feladatok mennyisége évr l-évre növekszik, ezt a jogszabályi változások generálják. A jelenlegi szinte mindegyik munkavállaló folyamatosan túlmunkát végez, ami után mint köztisztvisel túlóra díjazásra nem jogosult. A köztisztvisel i törvény szabályozza a köztisztvisel bérezését és el menetelét. A képvisel testület e törvény kereti között, eltér juttatást is megállapíthat. Jelenleg: 1 f átlag fizetése bruttó Ft, ami Ft nettóban kifejezve. Az Önkormányzat hivatala jelenlegi összetételében január 1. napjától m ködik, el tte január 1-t l december 31-ig változatlan létszámmal m ködött. Hivatali munkaid és ügyfélfogadási rend Rendelet alapján a hivatali munkaid hétf t l csütörtökig tól ig, pénteken tól ig tart. A köztisztvisel részére a munkaid n belül a munkavégzés megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet 12-t l 13-ig tartó id tartamon belül lehet igénybe venni. A hivatal ügyfélfogadási rendje hétf n és szerdán 8-tól 12-ig és 13-tól ig, pénteken 8 -tól 12-ig van. A pénztári kifizetések ideje: szerda 8-tól 12-ig. A polgármester és a jegyz ügyfélfogadási ideje: hétf n 9-t l 11-ig. Látható, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók feladatai sokrét ek, önkormányzati és államigazgatási ügyeket is magukba foglalnak. Ha a lakosság az ügyfélfogadási id t tiszteletben tartaná lehet ség nyílna arra, hogy ügyfélfogadási id ben valóban csak az ügyfelek ügyesbajos dolgaival tudjon mindenki foglalkozni, a nem ügyfélfogadási id ben pedig a hatékony el készítésben, végrehajtásban, ellen rzésben, adminisztratív teend k elintézésére kerülhetne a hangsúly. Diósjen községben jellemz en a folyamatos ügyfélforgalom teljesül, ami azt jelenti, hogy a hét öt munka- napjában az ügyfelek folyamatosan keresik fel a hivatalt. Akkor és olyan id ben, amikor ügyes-bajos dolgaik ügyintézése válik szükségessé, tekintet nélkül az ügyfélfogadási id re. Jellemz, hogy az ügyfelek egy része itt a munkatársaknak panaszolja el számos gondját baját (kevés a nyugdíj, nem tud kijönni a munkanélküli segélyb l, kilátástalan élethelyzetben van, hosszabb ideje munkanélküli, bántotta férje, felesége, családja, bántalmazták szóban illetve tettel, becsapták, átverték, megkárosították, kapott x hivatalból felszólítást, nem érti a kapott hivatalos iratot, magyarázatot segítséget kér annak megértéséhez, nem tudja, de hallott lehet ségekr l, ebben segítsük stb...), amiben többnyire sem illetékességünk, sem hatáskörünk. Azonban még egyetlen ilyen ügyfelet sem küldtünk el, meghallgattuk panaszaikat, sok esetben segítünk bizonyos adatlapok, kérelmek, beadványok kitöltésében, lehet ségeinkhez képest minden esetben emberi hangon beszélve, ha mást nem is, de vigaszt nyújtunk, illetve tájékoztatjuk az ügyfelet ügyének intézésében jogosult szerv címével, esetleges ügyintéz nevével, elérhet ségével. El kell mondanom, hogy bizony vannak olyan sorsok, olyan élethelyzetetek, olyan ügyfelek, akik távozása után bizony lelkileg magának az ügyintéz nek is szüksége van id re, ahhoz, hogy megnyugodjon, hogy önmagában feldolgozza a kapott információkat, hogy képes legyen ismét a szakszer és objektív munkavégzésre. Mindezek mellett minden egyes önkormányzati választás során elhangzik, a hivatal emberközpontúságának hiánya. Természetesnek tartom, hogy mindez abból fakad, hogy a hivatal egyben végrehajtó szerv is, amikor nem mérlegelhet, hanem a döntéseknek, törvényeknek megfelel en végrehajtja a szükséges intézkedéseket. Az esetek dönt többségében ezek az intézkedések az állampolgárok valamely érdekét sértik, vagy jogát korlátozzák, s ebb l adódóan ellenérzést váltanak ki a hivatallal szemben. Sokszor kerül sor a hivatalban arra is, hogy ügyfelek vélt, vagy valós sérelmeik kapcsán bizony nem ismerve a jó modort kiabálnak, fenyeget znek, min síthetetlen magatartást tanúsítanak a hivatal munkatársaival szemben. A hivatali munka szerves része az adminisztráció, az el készít és végrehajtó, valamint ellen rzési munka. Egy ügyintéz nél egyszerre több ügy is van folyamatban és valamennyi az ügyintézés másmás stádiumában található. Valóban mindenkinek a saját maga ügye a legfontosabb, ám az ügyintéz nek mindenki ügyét el kell intéznie, ez mind papírmunka. Ha belemélyed egy ügybe, közben bejön egy másik ügyfél személyesen, a harmadik pedig telefonon hívja fel. Egyszerre csak az egyik fél ügyét képes intézni. Mindemellett a jogszabályok állandó változását figyelemmel kell követnie, ahhoz, hogy megfeleljen a követelményeknek, részt kellene vennie szakmai el adásokon továbbképzéseken, amelyek id pontját nem tervezi be. Eleget kell tennie más hivatalok által küldött megkereséseknek, részt kell vennie helyszíni bejárásokon, közrem ködnie kell környezettanulmányok elkészítésében. A hivatal munkatársai naponta jelent s számú (10-35 f ) ügyfél ügyes-bajos dolgával foglalkoznak, egy-egy ügyhöz 10 vagy több dbos ügyiratforgalom kapcsolódik általában. Az állampolgárokat a hivatal munkatársai egyéb nem a hivatalt illetve az önkormányzatot érint problémái megoldásában is segítik, ha ezzel a kéréssel fordulnak hozzájuk. Tapasztalat, hogy a hivatal dolgozóit otthon, a lakásukban is felkeresik, az utcán is megállítják ügyes bajos dolgaikkal az állampolgárok, és dolgozóink szívesen segítenek ott is az ügyfeleknek, megadják a szükséges felvilágosítást. Mint ismeretes Önök el tt az Országgy lés elismeri a köztisztvisel knek az államszervezet m ködésében végzett jelent s szerepét. Törvény szabályozza a köztisztvisel bérezését és el menetelét. A köztisztvisel feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelel en, szakszer en, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és etikai szabályok betartásával köteles ellátni. A köztisztvisel politikától mentesen kell, hogy végezze feladatait, a mindenkori államhatalom rendelkezéseinek a végrehajtója. A köztisztvisel munkájának ellátása során önállóan dolgozik, hoz meg döntéseket kedvezmények vagy kötelezettségek el írása ügyében. Meg vagyok gy z dve arról, hogy az apparátus jó szakmai felkészültséggel, és legjobb tudásával látja el mindennapi munkáját. Az ügyintéz el tt feltárul sok család problémája anyagi, esetleg erkölcsi helyzete, normája. Javaslatot kell tenni gyermek elhelyezési ügyben, igazságot kell tenni testvérek között, vagy gyermek, és szül, vagy szomszédok között. 6./ Egyebek - Cserhát Judo Klub panasza; - IKSZT m ködése; - Vis Maior támogatás - a t zoltószertár földrengés okozta megrepedésének helyreállítására; - Útpályázat közbeszerzésének lezárása Beszámoló a képvisel testület augusztus 1-jei ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az elmúlt testületi ülés óta eltelt id szakban a következ, nem a településen végzett polgármesteri tevékenységeket láttam el a napi feladataim mellett. Az el testületi ülés óta a következ polgármesteri tevékenységeket láttam el. Július 2-án a t zoltó szertár vis maior ellen rzésén vettem részt, amelyen felmérték a károkat a katasztrófavédelem szakemberei. 5-én Laki Józsefnét köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. 6-án és 7-én Gyenesdiáson, a diós települések találkozóján szerepelt településünk, és mutatkozott be. A 8-ai héten a Jen -napra készültünk. Az el készületek irányításával és lebonyolításával alpolgármester úr lett megbízva családi problémáim miatt. 11-én a Zöld Híd ellen rizte a bezárt szeméttelepet a rekultiváció el készítése miatt. 12-én az MVH ellen rizte pályázatunkat a játszótér, park és szabadtéri színpad tekintetében. 13-án a Jen -nap megtartására került sor. 16-án a pályázatíróval tárgyaltun az ÖNO-s pályázat elindításáról. 25-én Legénden voltam egy megyei fórumon ahol Vidékfejlesztés as id szak várható pályázati rendszerér l esett szó. 28-án a tájházban a Dr. Göllesz Viktor Rehabillitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonba érkezett spanyol csoportot láttuk vendégül, és mutatkozott be számukra a K szirt Hagyomány rz és Néptánc Egyesület. Egyéb napokon a településen intéztem a mindennapi ügyeket, ellen riztem a start és közmunkában résztvev k tevékenységét.

5 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 5. oldal 1./ Beszámoló a 2012/2013. oktatási évr l (el terjeszt : Bacskay Sándorné óvodavezet ) Az óvodáskor beköszöntése minden családban az els olyan élethelyzet, amikor a gyermek a meleg családi fészekb l az intézményi nevelésbe lép át. A szocializációs folyamatot segíti a közösségi nevelés, a másokkal való érintkezés a kommunikáció, a tágabb környezetbe való beilleszkedés. Az Óvoda, községünkben is fontos szerepet tölt be, hiszen az itt él kisgyermekes családok mindegyike kapcsolatba kerül intézményünkkel. Köszönöm kollégáim és a szül k nevében is, hogy e tanévben is lehet vé tették, hogy intézményünk zavartalanul m ködjön szeptember 1-t l többcélú intézménnyé váltunk, óvodánk neve is módosult: Aranydió Egységes Óvoda-Bölcs deként m ködünk tovább. A átszervezéshez, m ködtetéshez a Kormányhivatal engedélyezése, valamint Óvodai helyi programunk, SZMSZ-ünk kiegészítésére, személyi feltételek illetve néhány tárgyi feltételre volt szükség. Így a szül i igényeket kielégítve elindítottuk - a törvényi el írásoknak megfelel en - ovi-bocsi csoportunkat, melybe 5 f 2 évet betöltött gyermek is járhatott. Az el z évekhez képest nyugodtabb tanévet zártunk, hiszen az új épületünket egyre inkább belaktuk, egyre szebbé tettük. Ahogyan minden évben, ez alkalommal is igyekeztünk gyermekeink számára, meleg, otthonos, szeretetteljes légkört kialakítani. Csak a legszükségesebb, a m ködéshez elengedhetetlen eszközöket szereztük be, amikor az már szükségessé vált. Intézményünk ez évben is 5 csoporttal m ködött, csoportunkban az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt (6. 00-tól ig) februártól egy csoport kivételével - váltott m szakban, óvón foglalkozott a ránk bízott gyermekekkel. A 2012/2013-as tanévre 27 gyermek jelentkezett felvételre, ebb l 5 f nem érkezett meg, elköltözés illetve más ok miatt intézményünkbe. A 2012/2013. tanévben induló létszám (statisztikai, október 1): 94 f, záró létszámunk 2013 májusában szintén: 94 f volt. Hosszú évek óta nem volt arra példa, hogy a létszámunk 100 f alá csökkenjen. Ennek az az oka, hogy az el z illetve ebben a tanévben nagyon sok kisgyermekes család elköltözött településünkr l munkalehet séget keresve. Óvodánk m ködését a 2010-ben átdolgozott, Helyi Óvodai Programunk szerint folytattuk, melyet kiegészítettünk az ovi-bölcsi csoport m ködtetéséhez szükséges dokumentumokkal. Óvodai Programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program, mely az országban az egyik legeredményesebb, de legnehezebb, legtöbb munkával, adminisztrációval járó óvodai nevelési program. Fejl dés és nevelés-lélektani megalapozottsága révén f feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltér fejl dési ütemének (érési jellemz k) szem el tt tartásával. - Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását. - Az iskolai potenciális tanulási zavarok megel zését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével. Programunk a mozgásfejlesztésre alapoz. Ez a program évek óta eredményesen m ködik intézményünkben. Nevel testületünk, a nevelés segít dolgozóink összessége arra törekedett, hogy gyermekeink harmonikus légkörben, nyugodt, családias hangulatban, sok-sok egyéni fejlesztéssel készüljenek fel az iskolai életmódra. Els dleges feladatom az volt, hogy az óvodai nevel -oktató munkához biztosítsam a személyi és tárgyi feltételeket, hogy: - a gyerekek nyugodt, der s, vidám fejleszt környezetben, jól érezzék magukat az óvodában, - munkatársaim megfelel körülmények között, megért, segít, nyugodt légkörben, megfelel en informálva tudják munkájukat végezni. Tárgyi feltételeink a nevel -oktató munkához adottak. Fejleszt játékaink a gyermekek sokoldalú képességfejlesztéséhez valamint a játékkészletet folyamatos cserére, b vítésre szorul. Tárgyi feltételeink biztosításához ebben az évben is sok segítséget kaptunk a szül kt l, ismer sökt l. Ami elengedhetetlen, játszóudvari felújítást igényel, és anyagiakat kíván: - A homokozók deszkái elkorhadtak, cserére szorulnak. A faanyag megvásárlása után Marton Tibor (szül ) vállalta a méretre vágást, csiszolást, elkészítést. - A homokozók el írt takarásához speciális, szell s takarók sajnos szakadozottakká váltak, a néhány év és a széls séges id járás teljesen szétmállasztotta (cseréjüket már tavaly beterveztem). - A kerti fajátékaink festése is elengedhetetlen, hogy használhatóvá váljék az új tanévben a gyermekek számára. Az ovi-bölcsi csoport számára 6 db bölcs dei szék megvásárlására is szükségünk volna, mert az el z évben használt kisszékek nem felelnek meg az ANTSZ el írásoknak. Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai Program és az éves munkaterv alapján, a feladatellátási terveknek megfelel en végeztük. Minden óvodai csoport a csoportnaplóban megtervezettek szerint végezte az adott csoportra tervezett foglalkozásokat, a folyamatos fejleszt munkát. A napi fejleszt munkáról a csoportnaplóban, illetve a gyermekek egyéni dossziéiban található információ, így a gyermekek fejl dése nyomon követhet. Arra törekedtünk, hogy gyermekeink igazi fejleszt -nevel környezetben éljenek. Az eredmény elérésének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai munkát segít dolgozóink szervezett rendben, eredményes munkavégzésre törekedtek. A Szentgyörgyi István Általános Iskola júniusi évzáróján nagy örömmel hallgattam Nagy László Igazgató Úr köszön szavait az óvoda minden pedagógusának, melyben elismer en nyilatkozott a magas szint iskolael készít munkánkról. Munkaközösségünk az éves tervnek megfelel en végezte munkáját. Havonta az eseménynaptárban jelzett id pontokban Nevelési értekezleteket tartottunk, ekkor beszéltük meg az elmúlt id szak történéseit, valamint ekkor terveztük meg az el ttünk álló feladatokat. Házi hospitálások keretében segítettük egymás munkáját. Júniusban került sor ismételten óvodai programunk módosítására, melyet testületünk elvégzett. Június 21-én tartottuk évzáró értekezletünket, melyen a program a testület által elfogadásra került. A munkaközösség-vezet éves beszámolójában mindezt részletesen kifejtette. A logopédiai ellátást ez évben is gyógypedagógus-logopédus végezte, továbbra is kistérségi feladatellátás keretében, heti 5 órában. Az így ellátott gyermekek száma ebben a tanévben 20 f volt. Sajátos nevelés gyermekünk ebben a tanévben nem volt, így e tekintetben többletfeladat nem hárult ránk. A tanévben év elején 5 f beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros (BTM-es) gyermekünk volt, év végére számuk 8-ra n tt. Sz résünknek megfelel en a Nevelési Tanácsadó meger sítette észrevételeinket, miszerint az újonnan beküldött gyermekek intenzív fejleszt foglalkozásokra jogosultak. ( k egyébként a csoportlétszám alakításánál 2 f ként vehet k számításba.), Óvodánkba járó gyerekeinkb l sajnos egyre többnek a szociokulturális háttér hiányosságai, valamint fejl désükben mutatkozó zavarok, lemaradások (bemeneti mérés) szocializációs, kommunikációs magatartászavarokkal párosulnak. Differenciált fejlesztésre, egyéni bánásmódra szorulnak. Ennek dokumentálása a gyermekek személyi anyagában nyomon követhet valamint megtalálható a részletes év végi csoportbeszámolókban. Felméréseink alapján a hátrányos helyzet gyermekek többsége - szociális hátrányukból fakadóan sokkal nagyobb fejleszt munkát kívánnak a beszédfejlesztés terén is. Egyéni logopédiai, esetenként fejleszt pedagógusi, gyógypedagógiai fejlesztésük már akár három éves koruk betöltése el tt indokolt volna, ezért jó, hogy óvodánkban lehet ség van a kisebbek fogadására is. A halmozottan hátrányos helyzet gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelel min ség és id tartamú óvodáztatásuk. Hátrányos helyzet gyermekeink száma szeptember végén 29 f volt, év végére számuk 26 f re csökkent, (ebb l a halmozottan hátrányos helyzet ek száma 3 f ). k rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és az óvodai étkezés ingyenes számukra. Létszámadatainkból megállapítható, hogy az óvodába járó hátrányos helyzet gyermekek aránya szeptemberben 31%, majd május végére 28%-ra csökkent. A gyermekvédelmi feladatokat minden óvodapedagógus saját feladatának tekintette együtt m ködve a gyermekjóléti szolgálattal. Kiemelt feladatnak tartom, hogy a hátrányos helyzet gyermekek azonnal bekerüljenek a fejleszt közösségbe, ez törvényben el írt feladatunk. Így került sor egy ovi-bölcsis gyermek, (aki halmozottan hátrányos helyzet ) felvételére soron kívül. A családlátogatásokat nagyon fontosnak tartjuk és a segítségre szoruló családok gyermekeinek azonnali ellátást biztosítunk. Többször történt rendkívüli családlátogatás olyan családoknál, akiknél problémát tapasztaltak kollégan im. Amiben tudtuk, segítettük a rászoruló családot. A véd n vel és a gyermekjóléti szolgálat munkatársával is szoros kapcsolatban voltunk a gyermekek érdekében. Képességfejleszt programok a tanévben: játékos angol, néptánc, foci. Az érdekl d gyermekek játékos angol foglalkozásokon vehettek részt. A játékos angol foglalkozásokat Hoffmann Emese kollégan nk tartotta, ennek eredményeként az évzárón a gyermekek lelkes angolos m sorát láttuk. A néptánc foglalkozásokat a csoportokban az óvónénik vezették. A fociedzéseket Józsa Csaba tanár úr tartotta, vitte a nagyobb érdekl d gyermekeket rendszeresen, hetente két délután edzésre a tornaterembe, valamint meccsekre. Gyermekeink korai erkölcsi nevelését e tanévben is segítette a játékos katolikus gyermekhittan Szaszovszki Magdolna óvodapedagógusunk vezetésével, és a játékos református gyermekhittan Gottfriedné Madai Éva tiszteletes asszony vezetésével. A gyermekek részvétele természetesen szül i kérésre és a gyermekek érdekl désének figyelembe vételével történt. A foglalkozásokat heti egy-egy alkalommal, mindig azonos id ben délután ½ 4-4 között tartották meg. A legkisebbek kivételével, a gyermekek kb. 80 %-a részt vett a különböz programokon ez is azt bizonyítja, hogy igény és szükség van az óvodai fejlesztést kiegészít egyéb programokra is. Hagyomány rz ünnepeink és óvodai ünnepeink az éves munkatervben megfogalmazottaknak megfelel en történt. Októberben harmadik alkalommal rendeztük meg a Tök jó napokat, melynek során tököket gy jtöttünk, tökfaragó versenyt hirdettünk a szül knek, majd zs riztünk és töklámpásoztunk. Ez az szi program nagyon népszer. Luca napi vidám falusi köszönt nk ezúttal az iskolában történt tragikus balesett miatt elmaradt. Karitász Karácsonyra szintén készültek a gyerekek, de a községi ünnep is elmaradt. Farsangi hetünk is jól lezajlott, jelmezes bemutatónk az aulában kapott helyet. Virágvasárnap zöld ág járást mutattak be nagycsoportos óvodás lányaink. Az Anyák napi köszönt m sorok csoportonként más-más id pontban, igazodva a hazavitel id pontjához, ez évben is örömet okozott édesanyáknak, nagymamáknak. Id sek napján, május 25-én a nagycsoportosok szerepeltek, szép m sorral köszöntötték az id seket. M sorainkkal, a gyermekek felkészítésével a társadalmi és partnerkapcsolati elvárásoknak is igyekeztünk eleget tenni és bemutatni az Óvoda munkáját. Intézményünk helyi dolgozói közül többen a majálissal egybekötött megyei T zoltónapon és a Jen napon is részt vettek a falut népszer sít vendégcsalogató nagy siker f z programban, mely egyben nagyszer alkalom a közösségformálásra. Hagyományteremt céllal nyugdíjas találkozót szerveztünk régi dolgozóinknak. Óvodánk aulája a Zumba testmozgásnak is helyet ad, terembérletet fizet érte az edz, alkalmanként 3000 Ft-ot. Ezt az összeget intézményünk számlájára utalja. A papírgy jtés is folytatódott, bár az iskolai gy jtés mellett már nem túl nagy összegek érkeznek, olcsóbb a papír ára is. Idén mindösszesen Ft-ot tudtunk begy jteni (de, sok kicsi sokra megy!). Ez az összeg, valamint az adventi vásárra készült óvodai dolgozók és szül k által készült barkácsolt díszekb l befolyt összegb l ( Ft) vásároltuk meg öt csoportunk szerény karácsonyi ajándékát (csoportba játékokat). Meseszínházi látogatásokat szerveztünk a nagyobbaknak, négy alkalommal a váci M vel dési Házba. A színházbérletet a szül k vették meg gyermekeiknek, az utaztatást, mi szerveztük. Év végén kirándulást szerveztünk, Királyrétre vittük el az óvodától búcsúzó nagycsoportosokat és nagyobb gyermekeinket. Tartalmas és szép kirándulás volt. A kisvonat költségének kifizeté-

6 6. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja sét Ft-ot az Aranydió Óvoda Alapítványa vállalta. Min ségfejlesztési tevékenységünk arra irányult, hogy munkánk még alaposabb, a szül i igényeknek a lehet ségeink figyelembevételével még inkább megfeleljünk. Számukra els dleges az, hogy gyermekeik jól érezzék magukat az óvodában és ez évben a szül i kérd ívek visszajelzése alapján próbáltuk munkánkat jobbá tenni. A továbbképzésekr l. Ebben a tanévben teljesítettük az ovi-bölcsi csoport m ködtetése kapcsán el írt feltételeket. Az ott dolgozó óvodapedagógusoknak kötelez el írás a Két éves kortól az óvodában elnevezés, a két évet betöltött gyermekek óvodai fogadására - irányított egyéni tanulással kombinált 60 órás továbbképzés. Pályázatok Sajnos egyre kevesebb óvodák részére szóló pályázatot írnak ki. Legutóbbi - a 2012 augusztusában benyújtott TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat, mely szervezetfejlesztés és eszközfejlesztés is egyben, február végén közölt eredményhirdetés alapján, tartaléklistán szerepel. Óvodásaink rajzait ez évben is beküldtük a Tamás Bútor Kft. által meghirdetett rajzpályázatra, ahol elismerést kaptunk igényes, szép gyermekmunkáinkra. A Megyei T zoltónapra is szép munkákat készítettek óvodásaink, akik díjazásban részesültek. A szül kkel a kapcsolattartás, ahogyan az el z években is közvetlen, barátságos, de sajnos a tet probléma miatt esetenként feszült is volt, hiszen nehezen kezelhet, hosszabb ideig fennálló probléma volt. Szívesen álltunk a szül k rendelkezésére fogadóórákon, az általuk jelzett délutáni id pontokban. A szül k részt vehettek nyílt napjainkon, ahol az óvoda mindennapi életébe kukkanthattak bele. Besegítettek a tökfaragó napon és az Adventi id szakban gyermekeikkel együtt közös ajándékkészítésben vehettek részt. Ha a szül k részér l bármilyen probléma merült fel, minden esetben azonnal próbáltuk orvosolni. A szül i értekezleteket csoportonként évente három alkalommal tartottuk meg. Jellemz az el z évekhez hasonlóan, hogy sajnos sokan nem jöttek el sem a szül i értekezletre, sem a nyílt napokra, ugyanakkor a mellékelt szül i elégedettségmérés kérd íven néhány szül azt jelezte, hogy nem kapnak elég tájékoztatást gyermekükr l. A tájékoztatásra ugyanis id t kellene szánni a szül k részér l. A fogadóórákat is általában mi kezdeményezzük, a nagycsoportosoknál kötelez en kérem az óvó néniket ennek megtartására, hogy iskola el tt a kell tájékoztatás megtörténjék. Kapcsolatunk az Általános Iskolával Továbbra is jó kapcsolat és segít összefogás jellemzi a két intézmény kapcsolatát. A decemberi iskolai tragédia után természetesen segít kezet nyújtott intézményünk. Az els s gyermekek elhelyezését az óvodában oldottuk meg. A használaton kívüli küls épületet, amit raktárként használtuk, kiürítettük, kitakarítottuk és a két els osztályban tanulók nagyszer helyet kaptak, és a napközi otthonos ellátásuk is megoldódott. Az aula a balett és néptánc óráknak adott helyet. A fejleszt szobában az óvodások logopédiai és egyéni fejlesztése mellett az alsós gyermekek fejleszt foglalkozásai is helyet kaptak. Tavasszal ismét tágra nyílt az iskola kapuja, a leend els sök és szüleik el tt. Igazgató úr márciusban - egy rendkívüli óvodai szül i értekezlet keretében ismertette azokat a lehet ségeket, melyek a leend els sökre várnak. - Tavasszal számos program keretében ismerkedhettek a szül k és gyermekeik a leend iskolai élettel: - nyílt nap szül knek, ahol betekintést kaptak az iskolai munkába, - iskolanyitogató ovisoknak és szüleiknek, amely újszer, családias fogadtatás volt, s a távlatokba nyújtott betekintést mindannyiunk számára, - a leend Tanító nénik is igyekeztek örömteli programokat biztosítani, melyek nagyon jó hangulatban teltek. - Hétpróba címmel versenyjátékokat szerveztek, ahol óvodásaink bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket, kitartásukat, feladattudatukat az elkövetkez iskolai életre. - Óvodásaink tanórán vehettek részt, ahol az els osztályosok bemutathatták tudásukat, írtak, olvastak, számoltak. A családias programok, melyek újszer ek, sokoldalúak voltak - gyermekek és szüleik számára - vonzóvá tették a Szentgyörgyi István Általános Iskolát. Év vége Hagyományos évzáró m sorunkat idén három napra szerveztük az évzárót, hogy aulánkba minden családtag, érdekl d helyet kapjon. - május 29-én, szerdán az ovi-bölcsi csoport tartotta családias hangulatú játékos évzáróját, - 30-án, csütörtökön a Katica csoport, - 31-én, pénteken a Nyuszi, a Süni és a Mókus csoportosok évzáró m sora következett, és mindhárom csoportból a ballagók m sora. Mind az öt csoport bemutatta m sorát, mely ismét nagy sikert aratott a szül k és vendégek körében. Az évzárón az Aranydió Óvoda Alapítványa jutalmazta oklevéllel és jelképes ajándékkal azokat a szül ket, akik a legtöbbet segítettek a tanévben. Idén három anyuka kapott díjat: Duló Anikó, Horváth Szilvia, és Csurjáné Molnár Ágnes. Sok segítséget kaptunk t lük. Ez év végén 29 iskolára felkészült, tanköteles gyermeket búcsúztattunk óvodánkból, akik szeptember 1-t l megkezdhetik általános iskolai tanulmányaikat. A tanköteles korú gyermekek közül 10 gyermek esetében a Nevelési Tanácsadó véleményét kértük ki, ebb l 3 gyermek kontroll vizsgálatát, 7 gyermek esetében képességben elmaradások miatt kértük a szakért i vizsgálatot. Egy gyermek vizsgálata nem történt meg, édesanyja nem vitte el, t a nyár végén új id pontban vizsgálják majd. Nagy el ny óvodásaink számára, hogy nem az iskolának kell a problémás eseteket felismerni, hanem már az els iskolai naptól egyéni gyógypedagógiai, fejleszt pedagógusi illetve logopédiai fejlesztésben részesülhetnek a szakért i véleményezés után. Úgy gondolom, hogy a részképesség zavarok, képességben elmaradások, problémák id ben kisz résével sokat tehetünk azért, hogy óvodásaink már az óvodában a megfelel fejlesztést, ellátást megkapják. Ezzel megkönnyítjük az elkövetkez iskolai munkát, nem csak a gyermekeknek, de a tanítóknak is. A szül k az szinte kommunikáció, a segít szándékkal közölt problémák megoldásához a gyermekek érdekében partnerek. Többször publikáltunk a Jen i naplóban, hogy ne csak az érintett szül k, hanem a falu egésze megismerje munkánkat, örüljön a megvalósult fejlesztéseknek, a gyermekek sikereinek. Nagyobb ünnepeinken Hustyava Zolit kértük meg fotózásra, akit kés bb Hugyecz Reni váltott fel, de ebben az évben nagy segítséget nyújtott az intézményi alkalmak, foglalkozások, ünnepek fényképezésben Duló Anikó (szül ). A fényképeket községünk honlapján tették közzé. A következ tanévre a jelentkez gyermekek száma 17 f. A születési adatokból és az elköltözöttek számából prognosztizálható volt, hogy a 2013/2014. tanévre óvodásaink száma lecsökken. Ezért a következ tanévre négy csoport indítását tervezem. Szerencsére senkinek nem kell felmondanunk, hiszen egy kollégan nk Nagy Alexandra év közben távozott, Szaszovszki Magdolna óvodapedagógusunk nyugdíjba vonul (már felmentési idejét tölti), és Eszenyi-Szabó Marianna szerz dése lejár, pályázatot adott be más óvodába. Úgy érzem tanévünk jól alakult, munkánk eredményes volt, gyermekeink fejl dése látványos volt és reméljük, hogy a szül k is elégedettek voltak az óvodai élettel. 2./ Helyi Esélyegyenl ségi Program (el terjeszt : Repiczki Zsuzsanna jegyz ) Összhangban az Egyenl Bánásmódról és az Esélyegyenl ség El mozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Diósjen Önkormányzata Esélyegyenl ségi Programban rögzíti az esélyegyenl ség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenl ségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lév intézmények m ködtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenl ségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. A teljes program szövege a honlapon lesz olvasható. 3./ Egyebek - Augusztus 20. ünnepség - Szüreti felvonulás el készítése - TÁMOP pályázat benyújtása - Egyéni kérelmek folytatás az 1. oldalról helyezést ért el, s a motorkerékpár Grand Prix versenyr l is gy zelemmel tért haza 1946-ban. Hamarosan kiderült róla, hogy kiváló tollú író is. El bb csak a szaki ismeretekre oktatta olvasóit majd két tucat m szaki könyve jelent meg, de kés bb a szépirodalommal is megörvendeztetett bennünket. Persze ezek a történetek is az autókról szólnak, de Surányi Endre gördülékeny stílusa, jóíz humora nem engedi, hogy letegyük könyveit a kezünkb l. Váncsa István írta róla: " Ahogyan Krúdy írt az ételekr l, úgy ír Surányi az autókról." Egy méltatása alkalmával így fogalmaztak: "Surányi Endre maga volt a XX. század, amelyet úgy élt végig, hogy nem csupán jelen volt, hanem az események aktív, cselek- részeseként az él történelemmé vált. Gyermekkorában a technika csodája, a száguldó, csillogóvillogó motor ragadja meg, s ebb l egy életre szóló elkötelezett szerelem születik. Közben m szaki zsenialitása a találmányok egész sorát produkálja, mint pl. a világszenzációnak számító benzinmegtakarító készülék, az új elveken m köd karburátor, vagy a fagáztüzelés motor kifejlesztése. Joggal tartják Bláthy, Zipernowsky, Csonka utódjának. Több mint húsz szaktudományi könyve jelent meg, s az útmutatásai alapján tanulta az ország az autó- és motorvezetést. Ízig-vérig gyakorlati szakember volt, aki nyolcvanévesen is az autó alá feküdt szerelés közben, mint fiatalabb éveiben." Újságíróként szakmai példaképemnek is tartottam t. Itt is a m szaki érdekl dés vezette. Egy sorozata jelent meg a Magyar Nemzetben "Mutasd meg hogy vezetsz, s megmondok ki vagy!" sorozatcímmel. Beült ismert személyiségek mellé az autójukba, s vezetési stílusuk alapján pontos jellemzést adott róluk. Jelen lehettem Surányi Endre temetésén is ban helyezték t örök nyugalomra mint volt katonatisztet katonai tiszteletadás mellett a Farkasréti temet ben. Élete során kis túlzással mondhatjuk a bölcs l a koporsóig a m szaki tudományok b völetében telt el. A gazdag életm lezárására feltétlenül igaz ez az állítás, hiszen kedvelt autójában érte t a halál. Otthon a garázsában még beült a volán mögé és talán épp elbúcsúzott t le. Diósjen egy régi adósságát törleszti most azzal, hogy emléket állít szülöttjének, akire sok helyütt emlékeznek. Kazincbarcikán például középiskolát neveztek el róla, s szobrot is állítottak a névadó tiszteletére. Az alkalom id szer vé teszi, hogy emlékezzünk rá, hiszen épp száz éve született. Azért pedig, hogy az emléktábla révén a falu egy újabb büszkeségére hívhatja fel a figyelmet, köszönettel tartozunk az emlékm állítást kezdeményez és kivitelez Citroen Veterán Autó Klubnak. Végh József

7 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 7. oldal Diós települések VII. országos találkozója július 6-án került megrendezésre a Diós települések VII. országos találkozója Gyenesdiáson ban Falud sz hegyén egy új település t nt fel, Gyenes. Gyenes keleti részén Diás falu feküdt. Gyenes és Diás 1840-ben egyesült, így létre jött az önálló önkormányzattal bíró Gyenesdiás. A lakosság nagy része mez gazdaságból élt. F m velési ága a sz lészet volt. A község modernizációja 1945 után zajlott le, melynek egyik legfontosabb lépése ben megépített balatoni strandfür-. Azóta az idegenforgalom a település f jövedelemforrása. A 2007-ben Gyenesdiásról elindított vándordió bejárva az ország több diós települését, feladatának minden évben eleget téve, visszagurult a kiindulási pontra. Gál Lajos polgármester úrhoz, aki a vándordió megálmodója volt. 10 órakor került sor az ünnepélye megnyitóra Gál Lajos polgármester köszöntötte a települések résztvev it. A programok ismertetése után lehet ségünk volt strandolni és sétahajózni, múzeumot látogatni vagy teherautóval erdei túrára menni, ami lövészettel volt szerezve. Ezekben a programokban az volt a jó, hogy közösen csináltuk a többi résztvev vel. Volt alkalmunk beszélgetni, ismerkedni. Sokat viccel dtünk, amin aztán sokat nevettünk. Jól kifáradva ás éhesen értünk vissza. Vendéglátóink finom ebéddel vártak mindenkit. Gyors ebéd után a színpad vette át az irányító szerepet. Kíváncsiak voltunk, milyen új m sort látunk. Nehéz évr l évre újat, szépet, jó hangulatút produkálni. De ez most is sikerült. 13 csapat mutatta be tudását. Minden település büszke lehet azokra a csoportokra, akik a helyi hagyományokat ápolják és bemutatják országszerte. Mi is büszkék lehetünk a K szirt Hagyomány rz Néptánc Csoportra, akik táncukkal nagy sikert arattak, a díszletként elhelyezett virágok is megkezdték saját táncukat. Molnár Levente szaxofonjátéka is elérte a kell hatást. Többszöri visszatapsolás után tudta elhagyni a színpadot. A meglepetés fellép k a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs intézet Gaudáte és Csillagvirág csoportja volt. Fogyatékkal él emberek a hét év alatt még nem léptek fel a diós települések találkozóin. Ekkora meglepetést fellép nem okozott színpadon, mint ezek az emberek. M sorukat néma csönd, a szemekb l kibuggyanó könny kísérte. Mindenki csodálkozott, mire is képesek k. Mennyire tele vannak szeretettel, tudásvággyal és bizonyítani akarással. Újra és újra visszatapsolták ket. Kívánunk további kitartó munkát felkészít iknek, Egerszegi Sándornénak és Pátyodi Csillának. Beképzeltség nélkül mondhatom, hogy az idei diós települések találkozóján Diósjen fellép i voltak a legsikeresebbek. A m sorok végén volt a diós sütemények díjazása. Összesen 61 finomságból kellet választani. Diósjen 9 féle süteménnyel nevezett. A zs ri vezet je úgy döntött, minden település kapjon egy díjat. Így Repiczki Zsuzsanna ágyas diós tortája kapott díjat. Ha a zs rizés nem így történik Diósjen három díjat kapott volna. Köszönjük mindazoknak, akik sütöttek és reméljük, jöv re is számíthatunk süt tudományukra. A vándordiót újból útjára indították a polgármesterek ben Diósförgepatony (Szlovákia) rendezi meg a következ találkozót. Végezetül kezdetét vette az esti bál a tapolcai Verkli zenekar irányításával. Folytatódhatott a települések közötti ismerkedés. Itt szeretném bejelenteni a dióstelepülések els komoly párkapcsolatát Diósjen Boros Dávid, Dióskál Kluczer Bernadett. A Diósviszlói találkozó óta alkotnak egy párt. Kívánjuk, hogy kapcsolatuk egy életre szóljon. velünk tartottak és vállalták velünk együtt a két nap szálás- és buszköltségét. Köszönjük a jegyz asszonynak, hogy a fellép k megszervezésén túl az utazás, szállás és étkezés megszervezését is magára vállalta. A résztvev knek csak jól kellett éreznie magát, ami meg is történt. Szeretném, ha 2014-ben még többen indulnánk el Diósförgepatonyba. Diósjen t képviselhettük Molnár Istvánné Július 6-án, szép nyári reggelen indult autóbuszunk, hogy utunk végén Gyenesdiásra érkezve részt vegyünk a Diós Települések VII. Országos és IV. Nemzetközi Találkozóján. Együtt utaztunk a polgármester úrral, valamint néhány kedves, más alkalomból, mondhatni mindennapjainkból már megismert személlyel, akik Diósjen t képviselték, készültek, hogy mások számára bemutassák, népszer sítsék településünket e jeles alkalomból, s nem utolsó sorban hozták a süteményverseny részvev jét is magukkal. Várakozásteljesen készültünk, hiszen nekünk, mint a Dr. Göllesz Viktor Rehab. Intézet lakóinak, dolgozóinak, el ször volt alkalmunk ezen a rendezvénysorozaton megmutatkozni. Nem t nt fárasztónak a hosszú út, jól szórakoztunk, s alig vártuk, hogy meglássuk nagy tavunkat. Megcsodáltuk a Szántód mellett épült viaduktot, ámulva magasságán, kecsességén. Gyenesdiásra érkezve a rendezvény színhelyére, a halpiacra mentünk el ször, ahol már vártak bennünket az el este érkezett jeneiek, útba igazítottak szállásunk, a Tulipán panzió felé. A Fesztivál megnyitása és barátságos üdvözlés után a helyiekt l megkaptuk a programtervezetet, kedves kísér k segítették eligazodásunkat, mikor, merre kell mennünk. Els ként a hajókirándulást választottuk, s kisebb zökken k, valamint a várakozást kitölt h sí- lábáztatás után már vízen is voltunk. Felettébb élveztük a kellemes nézel dést, a h séget enyhít szelet a tó felett. A fél órát pillanatoknak éreztük, s már vissza is tértünk, hogy helyünket átadjuk a következ csoportnak. A piactéren sült a hal, f tt a töltött káposzta, hogy éhünket enyhítse, s nem sajnálták a szomjunkat enyhít üdít ket sem ide folya- Másnap fáradtan ébredve, de h s Balaton vizében felfrissülve egy újabb élménnyel gazdagabban indultunk haza. Köszönjük mindazoknak, akik

8 8. oldal matosan visszatérhettünk, ami nagyon jól jött a melegben. A teherautós, nyitott platós kirándulást elmosta az es, amit bár sajnáltunk de nem igazán bánkódtunk a hatalmas sátor védelmében, mert jóles frissessége elmosta a tikkasztó meleget. A délután a fellépéseké volt, ahol mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani. Ennek következtében nagyon színes, látványos sorban lehetett részünk, voltak táncosok, énekesek, zenészek, egyik ügyesebb és szebb, mint a másik. Mi két produkcióval készültünk, a Csillagvirág csoport tánccal, a Gaudate pedig siket tagjaival jelnyelven énekelt. Nem csak a szerepl k, a néz k is nagyon aktívak voltak, hosszas tapssal jutalmazták a fellép ket. Igazán szép délutánunk volt, s nagyon büszkék voltunk, amiért ott lehettünk a mi produkciónk is nagy elismerést kapott - tapsolhattunk a mieinknek, a néptáncosainknak, valamint csodálatos szaxofonosunknak, kinek játéka nem csak tapsra, hanem táncra is késztette a néz ket. A m soros bemutatkozások után a polgármesterek mondtak köszön- ket, majd tovább vándorolt a hatalmas fadió, mely jelképes gurulásával Diósförgepatonyt (Szlovákia) jelölte meg a következ évi találkozó helyszíneként. Végül felrepültek a lufik, magukkal vivén barátságunk szép gondolatait és a kicsik szomorú elválását nehezen Államalapításunk és az új kenyér ünnepe a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja elengedett kedvenceikt l. Végül táncos lábú lányok vették birtokba a színpadot, akiknek sem Gyenesdiás, sem Diósjen polgármestere nem mondhatott nemet. Az est befejezéseként a kitartóak ropták, ha nem is kivilágos virradatig, de kés i óráig, néha villámoktól megvilágítva. A második nap a pihenésé volt, nagyot sétáltunk a településen, megcsodálva néhány látványosságát, a többire sajnos nem jutott id, de talán még visszatérhetünk más alkalomból. Természetesen nem hagytuk ki a fürdést sem, a fiúk meghódították a vizet, a lányok elcsavarták Bala Toni fejét, s együtt etettük a hattyúcsaládot a vidám pancsolás mellett. Hazafelé egy gondolatban voltunk közösek: szép volt, remekül éreztük magunkat, gyorsan elszállt, még szívesen maradtunk volna. Ugyanezzel a gondolattal nézünk a következ találkozó elé amelyben reméljük részünk lehet majd várjuk, szép lesz, öröm lesz újra együtt lenni. Pátyodi Csilla Egerszegi Sándorné Augusztus 20-án emlékeztünk meg Államalapító Szent István királyunkról. A katolikus szentmise után, a templomkertben a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét ünnepségünk, melyen részt vett Balla Mihály országgy lési képvisel úr is. A Himnusz után egy vers következett, majd Tóth János polgármester ünnepi beszéde. A polgármester beszédét történelmi visszatekintéssel kezdte, mely az ünnep kialakulásának körülményeir l szólt. Ezt követ en az államalapító királyunk nagy álmáról, a keresztény Magyarországról, annak hányatott sorsáról és a hitben gyökerez felemelkedés reményé- l és lehet ségér l fogalmazott meg gondolatokat. Balla Mihály országgy lési képvisel úr ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy az összmagyarság ünnepel ezen a napon, a világon. A keresztény állam megalapítását, mely 1000 év óta fennáll, s amit István királyunknak köszönhetünk. Ma velünk ünnepel a Kárpát-medencében kisebbségben él külhoni magyarság is, akik meg rizték hitüket, a hitükön keresztül nyelvüket, és hitükön és nyelvükön keresztül hagyományaikat is. A képvisel úr beszédében kiemelte: A határon túli magyar közösségek életében nagyon fontos, hogy nem irigykednek egymásra ennek fontos szerepet kéne játszania, ami életünkben is. Ezt követ en Tóth János polgármester úr megköszönte Balla Mihály országgy lési képvisel úrnak, településünkért tett fáradozásait. Beszédében kiemelte, hogy a képvisel úrnak sokszor nem volt egyszer feladata, mivel az elmúlt id szakban minisztériumok, államtitkárságok ajtóit kellett döngetnie nap mint nap érdekünkben, hogy a szükséges segítséget megadhassa számunkra. Ennek a segítségnek a lakosság számára vannak látható és láthatatlan eredményei. Diósjen lakói látják a fejlesztéseket, látják, ha valami megújul, ravatalozó, óvoda, iskola, játszótér, önkormányzat felújítása, vagy a folyamatban lév járda és utak felújítása. Azonban nem látják az anyagi nehézséget, amelyekkel szembe kellett néznünk az elmúlt id szakban, és amelyeket meg kellett oldani. Ezen nehézségek megoldása legalább akkora eredmény, mintha egy nagyobb fejlesztés történt volna, de sokkal nagyobb er feszítéseket igényel, mint azt gondolnánk. Például a csatorna beruházásunk, mely nehéz örökséget hagyott hátra, vagy a tragikus kazánrobbanás Iskolánkban. Ezek mind súlyos terheket róttak az Önkormányzatra, melyeket a képvisel úr önzetlen segítsége nélkül nehezen, vagy egyáltalán nem sikerült volna megoldanunk. Ezeken felül még van hátra maradt és megoldatlan feladat b ven, amikben Diósjen település jöv ben is számít a Képvisel úr segítségére, munkájára, szolgálatára. Áldozatos munkájának elismerése jeléül Balla Mihály országgy lési képvisel úrnak, a Parlament Külügyi Bizottsága Elnökének, Diósjen Önkormányzatának képvisel -testülete Diósjen Díszpolgára címet adományozza. Balla Mihály képvisel úr meghatódott szavakkal köszönte meg az elismerést, és további támogatásáról biztosította településünket. A díszpolgári cím átadása után, Gy ry Csaba katolikus plébános úr mondta el gondolatait az ünneppel kapcsolatban. Kiemelte: Mindannyian Szent István örökösei vagyunk. Ezt a földet hagyta ránk örökségül, melyet, ha megkurtítva is, de meg riztünk. Ezen a szép Ünnepen nekünk kell, nagybet s embereknek kell lenünk, nagybet s magyaroknak, nagybet s keresztényeknek. Nem szavakban csupán, nem mellünket döngetve, nem könnyeinkkel küszködve, hanem nagyokat álmodva és nagyokat lépve, szívvel, lélekkel tenni hitünkért, hazánkért, nemzetünkért. Csaba atya beszéde után felkérte az ünnepl közönséget, hogy közösen imádkozzák el a miatyánkot. Ezek után megszentelte a kenyereket, melyet a polgármester úr megszegett. A kenyérszentelés után Tóth János polgármester úr elmondta, hogy Gy ry Csaba plébános úr székely zászlót adományozott a településnek, melyet a képvisel testület elfogadott, és kit zi a hivatalra, szolidaritást vállalva Székelyfölddel. Az ünnepség záró eseményeként közösen énekelte el az ünnepl közönség a székely Himnuszt és a Szózatot. Ezt követ en a polgármesteri hivatal homlokzatán kit zték a székely zászlót.

9 9. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Árvíz idején Májusi es aranyat ér tartja a közmondás. Ennek lehet is örülni, ha ez a csapadék nem ilyen rövid id alatt és mennyiségben hullik le, mint ahogyan történt ez a közelmúltban. Bekövetkezett a Duna folyó áradása, ami végigvonult az érintett országokon. Emberpróbáló védekezési munkát követelt a résztvekt l és a technikáktól egyaránt. Sajnos emberi életeket is követelt külföldi országokban ez az áradás. Magyarországot június els napjaiban kényszerítette védekezésre ez az elemi er. Legutóbbi évtizedek legnagyobb áradása, amit végül legy zött az Összefogás. Megmutatta, hogy kéz a kézben összefogva, ha neki is kell feszülni olykor, minden feladat véghezvihet. A Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület része egy nagy rendszernek a Hivatásos T zoltóságnak. Egyesületünk a Váci T zoltó parancsnoksággal írt alá Együttm ködési Megállapodást. A hivatásos t zoltók szinte minden káreseménynél ott vannak és tevékeny résztvev i és irányító, szervez feladatokat látnak el. Ennek keretében kaptuk a felkérést arra, hogy az Egyesület nyújtson segítséget az árvízi védekezésben. Június 5-én a Váci T zoltó parancsnokságon a regisztrálás után irányítottak a váci révhez gátépítésre. A következ napon is itt nyújtottunk segítséget, és itt ért minket a hír a földrengés bekövetkezésér l. Mint már írtam, ennek a nem veszélytelen munkának van irányító és szervez része. A harmadik napon Nagymarosra volt irányítva a csapat. Itt is a rév állomásnál és körzetében végeztünk gátépítési munkákat. A Duna vízszintje folyamatosan emelkedett. Ez még nem a tet zés volt. Hihetetlen vízmennyiség, óriási nyomás nehezedett a védm vekre. A negyedik napon szintén Nagymarosra mentünk. A panoráma parkolóban jelölték ki számunkra a védekezés helyszínét. Már a szivattyúinkra is szükség volt. Más szivattyúkkal együtt biztosítottuk a gátnál a terület víztelenítését, hogy a katonák tudják tölteni a homokzsákokat, és építeni a még építend gátat. Ekkor már ide civil embereket nem engedtek be. A munkák jól haladtak, a védm szinte kiépítésre került, és amit id nként figyeltünk a víz szintjének sem volt már intenzív emelkedése. Délután ötkor irányítottak át új helyszínre bennünket, hogy ott van szükség szivattyúkra és még gátat építeni. Így kerültünk át Ver cére. Éjszaka szinte folyamatosan dolgoztunk. Megtelepítettük és beindítottuk a szivattyúinkat és mellette segítettünk a gát építésében. Másnap kor indultunk haza. A gépekhez szükséges üzemanyagot folyamatosan biztosították ezért megállni nem kellett. Erre minden helyszínen odafigyeltek. Az ellátás szinte a tökéletesnél is jobb volt. Kaptunk meleg ételt, szendvicseket, süteményt, kávét, ásványvizet és üdít ket az önkormányzatoktól és a lakosságtól. Mondhatjuk, hogy számunkra ez egy élmény is volt, de egyben egy fárasztó komoly feladat. Láttuk azt a hatalmas mennyiség anyagot, amit ennek a védekezésnek az érdekében igénybe kellett venni. Láttuk, hogy nagyon sok ember akar segíteni a másikon, ha komoly baj van, még ha az az ország másik távolabbi pontján is van. Aki akart és tudott menni azt jól tájékoztatták a médiákban és különböz hirdetményekben. Én az Egyesületi tagokból szerveztem azokat, akik itthon voltak és vállalták is a feladatot. Az erd tüzes Mitsubishivel mentünk, amivel a szivattyúkat is szállítani tudtuk, és ez meg is határozta a létszámot. Ezt az üzemanyag költséget egy központi keretb l térítik meg részünkre. Úgy tudom, hogy Szosznya Krisztina és ifj. Germány Sándor Vácott a Földvári téren tevékenykedtek a gátnál. Az egyesületb l: Túrócziné Zsolna Andrea, Varga Ferenc, Varga Dániel, Donkó Kristóf, Kosdi Kálmán, Kabai Lajos. Mindenkinek köszönet ezért az önkéntes munkáért ebben a nehéz feladatban. Reméljük, hogy nem minden évben sújtja Magyarországot ilyen nagy árvíz. Kabai Lajos A dunai árvíz okozta károk felszámolásában segítettünk 2013 júniusában két alkalommal 13-án és 27-én nyújtottunk segítséget Pilismarót településnek az árvíz okozta károk felszámolásában. 13án 8 f vel, közmunkásainkkal, 27én kib vülve a DIOSÖTE tagjaival 12 f vel vettünk részt a károk felszámolásában. Feladatunk mindkét alkalommal a homokzsákok ürítése, szemét összegy jtése és elszállítása volt. 13-án mintegy 2000 zsákot ürítettünk, 27-én pedig a Magyar Posta dolgozóival közösen vettünk részt a feladatok megoldásában, összegy jtöttük a szemetet, és bontottuk a gátról a fóliát és a homokzsákokat szállítottuk a depóra. A kiürített homokzsákokból, melyeket nem építettek be a gátba hoztunk önkormányzatunknak is, melyet szükség esetén védekezésre és anyagtárolásra is tudunk használni. A munkák dandárját természetesen gépek végezték, hiszen óriási mennyiség homokot kellett megmozgatniuk. Miután a terep megtisztult a hulladékoktól, a felépített gátat meghagyják, hogy tovább védelmezze a település azon részét melyet egy újabb er s árhullám veszélyeztethet. Pergel István polgármester úr, köszön levelet küldött a segítségükre sietett önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, így a Diósjen nek is. Mi viszont örülünk, hogy segíthettünk. Tóth János FIGYELEMFELHÍVÁS Újra itt az sz. Az ár- és belvízkárok megel zéseként felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan el tti csapadékvíz-elvezet árok és áteresz tisztántartásáról szíveskedjenek gondoskodni. Mindezzel megel zhet a víz kártétele ingatlanjaikban a hirtelen es zések miatt az árkok telít dnek, túlfolynak, ezzel veszélyeztetve a családi házakat, üdül ket, illetve az utat, járdát alámosva azok beszakadásához vezethetnek. Kérjük az ingatlanhoz tartozó átereszek kitisztítását, hogy az árokrendszer betölthesse szerepét. Felhívjuk a figyelmet, hogy el-len rzésre kerül az ingatlanok el tti árok rendszer karbantartottsága. Diósjen község Önkormányzata

10 10. oldal Ballagás és tanévzáró a Szentgyörgyi István Általános Iskolában Június 15-én elballagtak iskolánkból a végz s diákok. Az iskola épületét körbejárva búcsúztak az intézményt l, ezután versekkel és dalokkal köszöntek el diáktársaiktól, az iskola dolgozóitól és t lünk, pedagógusoktól, valamint köszönetet mondtak szüleiknek a sokévi áldozatvállalásért és támogatásért. Iskolánk igazgatója, mint osztályf nök is búcsút vett a ballagó diákoktól. A hatodikos diákok is méltó módon vettek búcsút a nyolcadikosoktól. Felidézték a közösen eltöltött diákéveket, majd egy verssel is üzentek tanulótársaiknak, miszerint el re nézzenek, és tárt szívvel fogadják, mi rájuk vár. Majd ezt követ en a szül i munkaközösség jóvoltából az ünnepelt Az els s és leend els s tanulók közös kirándulása Egy nagyon jó hangulatú, felejthetetlen nap volt minden résztvev számára ez a szombat. Az id járás is kegyeskedett nekünk, talán tudta, hogy nagy napra virradt, mivel sok gyermek most lépte át igazán el ször az iskola kapuját. Nagy dolog volt ez a most ballagó óvodás gyermekek számára, hisz a várva várt iskola már nincs is oly messze számukra és most egy kis ízelít t kaptak az iskolakezdéshez. Persze nem a tanulás rejtelmeibe a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja kóstolhattak bele, de így nyár elején a vakációt várva nem is ezt várták gyermekeink. Ismer s arcokkal találkozhattak, akik pontosan egy évvel ezel tt ballagtak el az óvodából. Nekik még nem adatott meg ez a lehet ség, hogy szorongás nélkül a szül kkel együtt egy jó hangulatú program keretében ismerkedhessenek meg majdani új életük szerepl ivel. A mosolygós tanító nénik, és a jelenlegi els sök fogadták a leend diákok egy-egy léggömböt engedtek a magasba, hogy álmaik hasonlóképpen szárnyaljanak. Ehhez a következ gondolatokat kapták útravalóul: Nézz az égre, a legszebb fényre, láss egy álmot, és harcolj érte! Ezután a tanév ünnepélyes lezárása következett. Tóth János polgármester úr, majd Nagy László igazgató úr mondták el ez alkalomból gondolataikat. Iskolánk tanulói színes m sorral zárták a as tanévet. Az els sök az elmúlt év élményeit öntötték szavakba, a másodikosok versekkel köszöntötték a Vakáció kezdetét. A balett- és néptáncosok dallal és tánccal zárták a tanévet. A m sor bevezet és záró részében kisdiákjaink énekszóval varázsoltak el bennünket. Ünnepségünk vége felé közeledve a kiemelked en teljesít tanulók vehették át jól megérdemelt jutalmukat. Zárásként a nyolcadik osztályosok átadták az iskola zászlóját az alsóbb évfolyam képvisel jének. A Szózat eléneklése után iskolánk igazgatója kézfogással is elköszönt a ballagó diákoktól, majd minden tanuló saját osztálytermében átvehette osztályf nökét l a bizonyítványát. Lezárult a as tanév, kinek jutalommal, kinek dicsérettel, kinek elégedettséggel, kinek elégedetlenséggel, kinek nyári tanulással. Kukelné Virsinger Lívia els söket az iskola el tt, ahol vegyes csoportokat alkotva tanári vezetéssel nekiindulhattak a 4 állomásos gyalogútnak az Erdei Szabadid park felé. Nemcsak a gyermekek, a szül k is csapatokra osztódtak, és k is sikeresen teljesítették a feladatokkal tarkított útvonalat. Nagyon sokat köszönhetünk az ötletgazdának és a lebonyolításban segédkez knek, akik igazán élmény-dússá tették a napot. A szü- k egy kicsit nosztalgikus állapotba kerültek, mi még emlékeztünk iskolás éveink akadályversenyeire, gyermekeink pedig belekóstolhattak, hogy mi mir l is beszélünk, amikor ezekr l az élményeinkr l mesélünk nekik. A feladatok teljesítése után a mostani els s anyukák és apukák nagyon finom ebéddel kedveskedtek nekünk, mi pedig viszonzásképp a desszerttel szolgáltunk, hogy csemetéink tényleg jól érezhessék magukat. Jókedvben nem is volt hiány, minden gyermek arcán látszott, hogy felszabadultan élvezte ezt a napot. Egy szép környezetben, szorongás nélkül ismerkedhettek gyermekeink egymással, tanítóikkal, megkönnyítve ezzel is a szeptemberi várva-várt, de szorongással teli iskolakezdést, és a szül k is egy kicsit ráláthattak iskolánk szabadid s életére. Köszönet ezért a napért, úgy gondolom mindenki nagyon jól érezhette magát, hisz minden adott volt egy felejthetetlen jó hangulatú programhoz. És a sok dicséret mellett nem feledkeztünk meg a felebaráti szeretetr l sem, napjainkban zajló árvízvédelemben helytálló embertársainknak a megmaradó ebédet felajánlották, elszállították Vácra, ahol a katasztrófavédelem emberei örömmel fogadták. Úgy gondolom méltán mondható, a szül k, tanárok és diákok ismét helytálltak Jöv re hasonló jó hangulatú ismerked s nappal próbálunk mi is kedveskedni majd a kis nebulóknak. Legyen bel le hagyomány. Mi mindent megteszünk majd érte. A leend els osztályosok, és szüleik nevében: Drajkó Bálint és anyukája Manuéla

11 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 11. oldal Rigó énekeljen! A jól használhatóságot az ovis és kisiskolás focisták ki is próbálták a köszönt beszéd után. Az eredményt ezúttal nem számolva, néhány barátságos meccs lejátszása után egyértelm lett, hogy a pálya tényleg használható, és kész arra, hogy még további szép sportsikerek szülessenek rajta. forrás: Négy másodikos diákunkkal (Kacsári Szabolcs, Pára Panna, Seres András, Turi Kinga 2.b osztályos tanulók, Icsigó csapatnévvel) részt vettünk ebben a tanévben a Míg Megnövök Alapítvány a Rigó énekeljen! elnevezés országos környezetismereti versenyen, amelynek központi témája a kutya volt. A verseny három szakaszból állt. Az els szakasz egy két fordulóból álló levelez rész volt, amely során néhány tesztfeladatot kellett megoldani, valamint egy projekt munkát kellett készíteni, utóbbinak a témája egy kutyákkal kapcsolatos probléma, feladat volt. Az els fordulóban vázolni kellett, hogy mi az a probléma, hogyan lehetne rá megoldást találni. Mi a kóbor kutyákkal kapcsolatos problémakört választottuk, mert településünkön is el fordulnak szép számmal kóbor ebek, olykor veszélyeztetve is június 13-án iskolánk ünnepélyes keretek között is használatba vehette az új, füves focipályát. Az ünnepélyes megnyitóra és átadásra barátságos futball mérk zések keretében került sor, melyre meghívtunk romhányi labdarúgó gyerekeket, akik a diósjen i óvodásokkal, els sökkel és másodikos labdarúgóinkkal játszottak mérk zéseket. A mérk zések el tt a vendégek és az iskola diákjai el tt Nagy László igazgató úr beszélt arról röviden, hogyan és kiknek a segítségével alakult ilyen széppé a focipálya májusában füvesítéssel kezd dtek a munkálatok, amelyet társadalmi munka keretében valósítottunk meg. A munkálatokban számos szül fáradságot nem kímélve vett részt. A nyár folyamán a frissen füvesített területet öntözni kellett: erre az önkéntes t zoltók segítségével került sor, akik rendszeresen locsolták a pályát, hogy a f ne száradjon ki. A f nyírásra és karbantartásra Pályaavató a lakosságot. Igazából a második forduló volt a munkásabb, amikor is ki kellett fejteni, miben és hogyan látjuk a megoldást erre a problémára. A kifejt s kérdés váza a falu jegyz asszonyával folytatott beszélgetés volt, t le sok mindent tudtam meg, pl. mi a teend, ha kóbor kutyát látunk, kit kell értesíteni, stb. Végül a megoldandó feladatok és a projektmunka annyira jól sikerült, hogy továbbjutottunk a verseny területi dönt jébe, Szécsénybe. A területi dönt t februárban rendezték Szécsényben, ahol egy tesztet kellett a csapatnak kitölteni. A tesztben kutyával, kutyatartással kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolni. Az eredmény hamar kiderült: kis diákjaink ismét ügyesek voltak, teljesítményükkel bejutottak az országos dönt be! forrás: önkéntes szül k vállalkoztak, akik nyírókkal, traktorokkal elérték, hogy a f er södjön, szép legyen. Pár hónappal kés bb megkezd dött a pálya lelátójának az elkészítése is. A padhoz szükséges faanyag egy részét az Ipoly Erd Zrt. térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre, így a padok ül felülete jó min ség tölgyfából készült. A tartószerkezethez szükséges akácfát a Diósjen i Erd birtokosságtól kapta az iskola. Mikor az összes faanyag összegy lt egy helyi vállalkozó segítségével összeállították a padokat, majd idén két szombati napra szervezett társadalmi munka keretében Freistág János vezetésével, és a szül k tevékeny részvételével a pontos, végleges helyükre kerültek. Igazgató úr köszönetét fejezte ki az Ipoly Erd Zrt. részér l Zanati Lászlónak a támogatásért, segítségért, valamint a társadalmi munkában részt vev összes szül nek áldozatos munkájáért. Együttes er vel és összefogással szép és jól használható futballpályája lett iskolánknak. Ezüstérmes Diósjen a Nagy Vagy! televíziós sportvetélked n Idén is benevezett iskolánk a TV2 által szervezett sportvetélked nyári szériájába, amit ezúttal Balatonfüreden rendeztek. Az induló 16 csapatot három csoportba osztották, amelyb l az els k automatikusan a dönt be jutottak, a másodikaknak viszont egy mindent eldönt játékban lehetett kvalifikálni magukat a dönt be. Mivel csapatunk második lett a csoportjában, ezért döntött a szétlövés. A gumicsónakos váltóban nem kis versenyben Szentgyörgyi Rómeó celebkapitányunk vezérletével végül sikerült els ként célba érnünk, így mi is ott lehettünk a délutáni dönt ben. A finálé két vizes játékkal kez- dött, amelyek után az utolsó helyen álltunk, de nem adtuk fel, és a négy szárazföldi játékkal fokozatosan tornáztuk fel magunkat a tabellán. A két els, és két második helyezéssel végül a dobogó második fokára sikerült felkapaszkodnunk, egy ponttal lemaradva az els l. Nagyon kevésen múlott a végs gy zelem, de így is nagyon boldogok és elégedettek lehetünk, az utolsó leheletünkig kihajtottuk magunkat, szó szerint csúsztunkmásztunk a pontokért.. Köszönöm csapattársaimnak az egész nap folyamán tanúsított remek hozzáállást, a kitartó küzdelmet, a koncentrált gy zni akarást. A CSAPAT tagjai, akiknek az ezüstérem a nyakukba került tehát: Csurja Kinga, Kohári Zoltán, Kaliczka Bernadett, Túri Veronika, Hekli Péter és Puskás Péter (dönt beli celebkapitány) Hekli Péter

12 12. oldal Római katolikus hittantábor 2013 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja " Sok mindenre gondod van és sok mindennel tör dsz, pedig csak egy a szükséges." (Lk 10,38-42) Ez volt az idei katolikus hittantábor mottója. Bizony sokan vagyunk ezzel így. Milyen nehezen tudjuk elengedni itt a földön szükségesnek hitt dolgainkat! Milyen nehezen tudjuk tanult mennyországszemüvegünkön keresztül nézni e világot, és a velünk történt, jónak vagy rossznak hitt élményeinket! Mennyire nehéz s t emberként lehetetlen Isten szemével látni, és Isten fejével gondolkodni, vagy legalább ahhoz hasonlóan értékelni felebarátainkat, magunkat. Sok mindennel tör dünk, pedig csak egy a szükséges! Milyen volt a hittantábor? Istennek hála, valóban csodálatos élmény volt az idei hittantábor, azt gondolom mindenkinek, aki kapcsolatba került vele. Úgy éreztem és mondhatom munkatársaim nevében is éreztük, olyan dolgon munkálkodunk, amit Isten áldása kísér, és ennek egyszer en átengedtük magunkat, szándékainkat, ötleteinket és kezeinket. Hihetetlenül összeszedett, és szeretetteljes munkálkodás folyt Isten és ember összefogásában. Azt hiszem, valamennyiünknek életre szóló élmény marad ez a hét. Mir l szólt a hittantábor? Két fontos dolgot tartottunk szem el tt, és ezekre épült fel a teljes program. Az els az istenkapcsolat, az egyházzal való kapcsolat, a hitélet, a kereszténység, a megváltás, a Bibliaismeret. A másik magyarságunk, nemzeti öntudatunk, honismeretünk, a magyar kultúra. Erre a két témára építettük fel az összes programot, a meghívott vendégeket, énekeket, beszélgetéseket, kirándulásokat, kézm ves foglalkozásokat, el adásokat. Élményeinket, és azt az érzést, ahogyan a Szentlélek ereje és jelenléte minden pillanatban átitatta a tábor légkörét, nem tudjuk elég jól érzékeltetni azokkal, akik nem lehettek ott, de meg szeretnénk osztani velük, megmutatni, hogy milyen volt. Talán legtöbbet gyermekeink szeme, lelki világának kivirágzása jelez nekünk. Nem emlékszem olyan gyerekre, akin ne ezt láttam volna. Gyerekeinken mérhetjük a tábor eredményességét, sikerét, hangulatát, lelkületét, k adnak ebb l vissza a legtöbbet, és valamit még érzékeltetnek az internetre feltöltött fényképek. Ahogyan a buszon hazáig teljes hanger vel énekelt ötven gyerek és fel- tt önfeledt boldogságban, vagy ahogy lovagoltunk, íjászkodtunk, kézm veskedtünk, lovaskocsikáztunk, vagy éppen az Ciszterci N vérek hárfajátékát hallgattuk szájtátva. Miért fontos ez? Mert, ha gyermekeink ilyen élményeket szereznek szül falujukban, ahol feln nek; és ha ezeket az élményeket egy életen át magukban hordozzák, akkor két nagy eredményt is elkönyvelhetünk magunknak. Az egyik, hogy igényük lesz ezeknek az élményeknek az újra élésére és továbbadására, vagyis mi szül k, nagymama és nagypapa korunkban hasonló örömökben láthatjuk uno- káinkat, és tudhatjuk magunkat. Ezenkívül a gyerekek úgy megszeretik falujukat, hogy szívük kés bb is idehúzza ket, tehát itt szeretnének majd élni. A másik, hogy igaz embert, keresztény és magyar értékrend embert faragunk bel lük, ami nagy erény ebben a világban, és megrendíthetetlen alapot ad a boldog családi élethez. E két dolgon kívül még két feltételt kell teljesítenie közösségünknek ahhoz, hogy jöv nk biztos legyen: szül ként, nevel ként, e faluközösség tagjaként biztosítani azt a légkört gyermekeinknek, amiben feln hetnek, és lelki nyitottságuk kifejl dhet, lelkük kivirágozhat. Illetve mindent meg kell tennünk a helyi iskola fejlesztéséért, mert ez az iskola, és az ott dolgozó emberek adnak a gyerekek kezébe olyan tudományt, amivel megállja a helyét ebben a nehéz világban, és keres képes lesz. Tehát itt d l el, hogy el fogja-e tudni tartani magát, gyermekeit és az esetlegesen ráutalt nagyszüleit, vagy a nagyszül knek kell még segítenie t, vagyis nekünk mostani szül knek, majdani nagyszül knek kell keresnünk feln tt korú gyermekünkre és családjára. A legjobb befektetésnek a keresztény-, és magyar kultúrára nevelt, iskolázott gyermeket tartom. Ezzel semmilyen más ajándék, nyaralás, játéktárgy, stb. nem ér fel. Ezért vág annyira ide a mottónk: " Sok mindenre gondod van és sok mindennel tör dsz, pedig csak egy a szükséges." (Lk 10,38-42) A táborban rengeteg eszközt használtunk fel, ahhoz, hogy a lehet leghatékonyabban tudjuk közvetíteni Isten-, és magyar kultúránk értékeit. Ezt az a rengeteg jó szándékú segít és adományozó ember tette lehet vé, akik úgy gondolták a szándék mellett meg is teszik ami t lük telik. Kaptunk élelmiszereket, hitelezést, adományokat, sátrat, helyiségeket, vendégeket, segít ket és még sok-sok eszközt és tettet, amivel ez a tábor, ez az érték létrejött. Vagyis ki hozta ezt létre? Isten és ti, te, mi együtt. Isten fizesse meg b kez ségeteket testvérek, és rizzen meg benneteket jóságotokban! Ezért hiszek Diósjen ben, az itt él keresztényekben és valamennyi diósjen iben, mert óriási er van ebben a faluban, bennetek, bennünk. Ezt nem gy zöm hangsúlyozni. Ébredjetek, ébredjünk rá! Hiszen egy csodához két dolog kell: Isten és ember. Isten itt van, és ad. De csoda csak akkor van, ha van kinek. A csoda nem jön létre az ember nélkül! Az ember a teremtés koronája. Ez az egész értünk van. Nélkülünk nincs értelme. Isten nem akarja kihagyni az embert a csodatételb l! Ember, légy ott! Andrási Zoltán táborvezet

13 13. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Református nyári tábor Július els hetében ismét felbolydult a református parókia udvara. Számos gyermek és feln tt gy lt össze a nyári napközis táborra. Létszám tekintetében ez az év is, mint a korábbiak, felülmúlta a várakozásainkat. De az Úr a segít ket is kirendelte, akik gondoskodtak a gyerekek testi-lelki jólétér l a hét folyamán. A lelki jólétet az áhítatok, a csoportos foglalkozások, a közös éneklés jelentették. Ebben az évben a nagy változásról beszélgettünk, amit Isten a különböz emberek, úgy mint Zákeus, Noé, Mefibóset, az etióp kincstárnok és Pál életében vitt végbe. Err l beszéltek az aranymondások is, amiket a héten tanultunk. Ezek közül csak kett t idézek most: Mert a n zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róma 6,23) Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az nevében (János 1,12) Újdonság volt a korábbiakhoz képest, hogy minden osztály külön csoportba került, így kisebb létszámban, meghittebb körben tudtuk megbeszélni a történetek tanulságait. A testi jóléthez a finom ételek, és a változatos programok is hozzájárultak. Így a gyerekeknek volt alkalmuk kipróbálni a gyöngyf zést, a csipkekészítést, az agyagozást, a fafaragást, a csuhébáb-, batikolt és decoupage-kép készítést, emellett jutott id a sportra és a játékra is. A hét folyamán két alkalommal is érkezett egy t zoltóautó, így a gyerekek a t zoltófecskend t is kipróbálhatták. Szerdán és pénteken a kirándulásé volt a f szerep. Szerdán biciklitúrára indultunk a nógrádi várhoz, ahol egy presbiter testvérünk finom pörkölttel várta a gyerekeket. Innen továbbtekertünk a berkenyei tóhoz, ahonnan rövid séta és csoportkép készítése után indultunk haza. Pénteken az erdei szabadid - KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS még is elkerülhetetlen. Külön KÖSZÖNÖM, hogy segítettek a temetés lebonyolításában és az ügyek intézésében. Közvetlen családomnak, apósomnak, testvéreknek, munkatársaimnak, a Marton Pékségnek, Csuhara Rózsinak, Farkas Valinak, Balog Erikának, a csobánkai rokonoknak, a MINI ABC dolgozóinak, Kalocsai Attilának és Buczkó Julinak. Köszönöm a Ballassagyarmati Evangélium Háza gyülekezeti testvéreimnek a segítségét és lelki támaszát. Minden embertársamnak azt kívánom legyen bármilyen származású, hogy úgy szeressék és tiszteljék, ahogyan az én roma származású páromat június 20-án tragikus körülmények között 42 évesen elhunyt OLÁH JÓZSEF (Lecso) Négy gyermekkel /egy tartós beteg/ 40 évesen maradtam egyedül. Nagyon köszönöm Diósjen egész lakosságának azt az összefogást, amit férjem elvesztésekor tanúsítottak. Most szembesültem azzal, hogy az én egyszer, tisztelettudó roma származású férjemet milyen sokan szerették és tisztelték. Nem is tudom szavakba önteni azt a köszönetet, amit szeretnék, mert nem találok rá megfelel szót. Ne legyen senkinek ilyen segítségre szüksége, de van, amikor parkba kaptunk meghívást, ahol megrendeztük a szokásos sorversenyt, majd a gyerekek kipróbálhatták a különböz játékokat. Szombat délután a családi napra gy ltünk össze a templomban, ahol egy váci házaspár beszélt arról, hogyan tudnak a próbák közepette is Isten közelségében élni, és gyermekeket nevelni. Ezután következett az egész héten folyó csapatverseny eredményhirdetése, amire a gyerekek a legjobban vártak. Közben elkészült a vadpörkölt is, amit gyülekezetünk tagjai ajándékoztak és készítettek el. Köszönöm, hogy utolsó útjára ilyen sokan kísértük el és osztoztak fájdalmamban. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segít szándékkal hozzájárult a tábor sikeréhez, hiszen ez az sikerük is. Hálásak vagyunk Istennek, mert egész héten érezhettük áldó és óvó kezét. Tudjuk, hogy nélküle nem lett volna ennyi áldásban, csodában részünk, s t az segítsége nélkül nem is lett volna érdemes elindulnunk. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat m vel a földön. (Zsoltárok 46, 8-9.) Patkós Adél szi lomtalanítás október 5-én szombaton lomtalanítás lesz településünkön. Ekkor kerül sor az elektronikai berendezések, akkumulátorok, valamint az autógumik begy jtésére is. Leállt a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Oláh Józsefné - Csilla június, július és augusztus hónapban született gyermekek Szabó Flórián Kósa Ferenc Rikárdó Dani Dominik Bence

14 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 14. oldal Ha végre itt a nyár Ennek a régi slágernek a szövege jutott az eszembe, amikor arról szeretnék tájékoztatni, hogy milyen nagy siker fürd napot töltöttünk el a bogácsi melegvizes strandon, a diósjen i és nógrádi mozgáskorlátozottakkal és nyugdíjasokkal. Ennek a gyógyvizes kirándulásnak már több mint két évtizedes hagyománya van. Akkor régen a Nógrád megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete szervezte Szegner László területi felel s közrem ködésével. Amikor beteg lett, akkor rám bízta a szervezést és bonyolítást. Hát röviden ennyi el zmény. Azóta is igyekszem a kis közösséget összetartani, és igény szerint minden évben egykét alkalommal eljárni a gyógyvizes fürd helyekre. Ha olyan helyre megyünk, ahol nevezetesség van, megtekintjük. Korábban ezen utakra volt támogatásunk, de sajnos most már nincs. Ez kedvünket nem szegte, csak van olyan, aki emiatt nem tud velünk jönni. Visszatér en kedvenc helyünk Cserkesz, ahová már több mint tíz éve visszajárunk, az idényzáró fürd napunk most is ez lesz. A mostani is, és a korábbi fürdéseken is nagyon jól éreztük magunkat! Kívánok mindenkinek jó egészséget és nyaralást! Poszpisel Gyuláné Úrnapja megünneplése és értelmezése Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben a húsvéti id t lezáró Pünkösd vasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete: A XII. századi eukarisztiakultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus jelentését hangsúlyozza. A szentmisében az átváltoztatástól kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és bor színében. Ez a jelenlét megmarad, ezért rizzük a Szentostyát a tabernákulumban, és az örökmécses jelzi, hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben a katolikus hit: egy ostyára mondja azt, hogy benne van Jézus Krisztus az Isten fia. S mindez pedig benne van az evangéliumban: az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Ezen az ünnepen el kell gondolkoznunk a mi életünkben milyen helyet foglal el az Oltáriszentség. Ha nem megfelel helyen van, sosem szabad feladnunk, mert újabb és újabb esélyt kapunk a vele való találkozásra. Nehéz találkozni olyan emberrel, akivel nem keressük a találkozást. Jézussal is így van ez. Mert a hitetleneket kevésbé kísérti, hiszen már amúgy is a hatalmában vannak a gonosznak. De a jámbor hív ket sokféleképpen kísérti és háborgatja. De akkor érdemes hitünket megvallani, hiszen a gonosz jelenlétében sokkal jobb lehet az életünk? Ez a hitünk nagy titka: Ha megérintet egyszer Jézus szeretete, minden szenvedés és gonosz kísértés ellenére magadra találsz. Ezen a napon minden egyházközösség ünnepel, kiviszi a falakon kívülre az örömhírt, a szeretet és közösség fontosságát. Jertek és tartozzatok közénk! Ugyanolyan gyarló és hibákat elkövet emberek vagyunk, mint a legtöbb ember, de minden, amit a közösségi élet megad a számodra, azt az életed során csak kamatoztatni tudod. Kívánom mindenkinek a hit és remény, a felismerés kegyelmét. Képekkel színesítve szeretném megmutatni, milyen egyszer en, milyen szeretettel lehet egymás segítségével építeni már itt a földön a Mennyei úrnapi Sátrat. Králikné Krausz Márta Megjelent Hörömp Gergely új kötete Ami megmaradt címmel át a legjobbnak ítélt m vek szerz inek a Spangár-díjat. Hörömp Gergely már csak posztumusz elismerésként kaphatta meg a míves t zzománc-plakettet. A Spangár Kör azonban továbbra is ápolni kívánja Hörömp Gergely szellemi hagyatékát. E törekvés mentén született meg ez a kötet is. Az illusztrációkat Dovák B. József vész-tanár készítette. Csakúgy, mint a Spangár-díj kézzel fogható jelképét, a t zzománcremeket. Köszönettel tartozunk érte. E kötetbe a prédikációihoz készített írásaiból válogattam. Némelyiknél szerepel a prédikáció id A rétsági Spangár András Irodalmi pontja is. Van olyan, amely évtizekör néven b tíz évvel ezel tt egy dekkel ezel tt íródott, s mégis mai kezdeményezés született a rétsági korunkra is igaz annak mondanivavel dési központban, mely a lója. Bízunk abban, hogy a könyv térség tollforgatóinak nyújt bemu- olvasói számára sem lesz haszontatatkozási lehet séget. A névadó lan e gondolatok felidézése. S Nógrád község szülötte, a 18. szá- ahányszor csak fellapozzák, tovább zad elejének jelent s irodalmi él Hörömp Gergely hite. Ami egyénisége volt. Az évente meg- megmaradt. hirdetett irodalmi pályázatra a Végh József világ számos pontjáról érkeznek mkl írások. A Költészet Napján adjuk 90. születésnapján köszöntöttük Laki Józsefnét Sok boldogságot kívánunk Boriska néninek, Isten éltesse sokáig! Sztregovai Milán újabb sikere

15 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 15. oldal A Cserhát-L rincz Judo Klub A klubunk 1996-ban kezdte meg m ködését, 1997-t l törvényesen került bejegyzésre. M ködésével els sorban a falusi gyerekek számára nyújt lehet séget. Jelenleg Szügyben és Diósjen n (jelenlegi központunk) tartunk foglalkozásokat. A szügyi judo benne van az iskola programjában, támogatja az iskola, szakköröket tartunk. A testnevelés tantervében is van judo-óra, és a közrem ködésünkkel a szügyi iskola, rendszeresen a megyei élmez nyben végez a diáksport pontversenyében. A szügyi iskola és a balassagyarmati KIK a hátrányos helyzet gyerekek judo sportját is támogatja. Szügyben Benke Csaba irányítja a helyieket, Diósjen n L rincz Dezs. A Mikszáth középiskolában Gál Zoltán tart foglalkozásokat a rendészeti tanulóknak. A jen i és a szügyi csoport együttesen fel tud lépni a nagy klubokkal szembeni versenyzésben. 67 helyezést hoztunk el Magyar Bajnokságokról, Diákolimpiákról, Magyar Köztársaság Kupákról. Magyar Bajnokunk: Benke Zsófia. Magyar Köztársaság bajnokunk Benke Áron. Diákolimpiai bajnokunk Gál Regina, Benke Zsófia. Ezeken a versenyeken 23- szor álltunk dobogón. Érmeket hoztunk Grazból, Bécsb l és Rimaszombatból. Az Észak-Kelet- Magyarországi Régió válogatottjaként két versenyz nk a holland válogatott mögött a második helyen végzett 2006-ban Bécsben ban szintén Bécsben a versenyen 50. helyen végeztünk a 62 pontszerz külföldi csapatok rangsorában. Klubunk az ország rangsorában, a megközelít leg kétszáz klub között volt már a 32. helyen. A n i nemzeti bajnokság rangsorában pedig a 12. helyen is. Három szakképzett edz nk van: Benke Csaba, Dr. Ferenci István és L rincz Dezs II. Dan. Az idén hárman készülnek I. Dan mestervizsgát tenni: Benke Csaba, Dr. Ferenci István és a versenyz Benke Áron, aki 5 éves kora óta, 2000-t l tagunk. Klubunkban hárman diplomával rendelkeznek. Diákjaink közt több kit n tanuló sportol. Bemutatókat tartottunk Nagylócban, Balassagyarmaton, Szügyben, Szécsényben, a diósjen i kastélyban, és felkérésünk van Vácott. Versenyeket rendeztünk és edz táborokat, kirándulásokat szerveztünk ban az Észak-Kelet-Magyarországi Régiót elhagytuk, és a továbbiakban az Észak-Nyugat Dunántúli Régióhoz tartozunk. Nyolcadikos sportolóinknak Budapesten továbbtanulási lehet séget tudunk adni. Saját honlappal rendelkezünk, melyen lassan minden munkánkkal kapcsolatos esemény megtalálható lesz: Diósjen i versenyz k 2005-ben mutatkoztak be el ször versenyen, Pápán a meghívásos nemzetközin. Az els eredmények: Fogarasi Zsombor C 33 kg 3. Fricz Orsolya C 30 kg 2. Márton Richárd D 33 kg 2. Berki Bence C 27 kg 2. A fenti rangos versenyeken (OB, DO, MKK), diósjen iek a következ eredményeket érték el: 2006/ Tokodaltáró MKK Csendes Réka B 44 kg 5. Fricz Orsolya B 30 kg 3. Kovács Dorottya B 49 kg Misk D. ol: Fricz Orsolya B 30 kg. 3. Csendes Réka B 44 kg 5. Kovács Dorottya B 49 kg UTE, B OB Csendes Réka 49 kg 7. Kovács Dorottya +49kg / Bécs, nzk. Kovács Dorottya +52 kg Miskolc, DO Mezei Péter C 49 kg 7. Csendes Réka A 56 kg 4. Kovács Dorottya A +56 kg Domaszék, nzk. Fricz Eszter kg Szekszárd OB Kovács Dorottya A +56 kg Gy rszentiván, nzk. L rincz Vanessza Gy 22 kg / Bécs, nzk. Kovács Dorottya S +56 kg Gy r, Világ Kupa Kovács Dorottya S 63 kg / Ifi OB UTE Marton Zsanett 63 kg / Ifi válogató, UTE Marton Zsanett 70 kg Ifi OB UTE Marton Zsanett 70 kg Ifi DOL UTE Marton Zsanett 70 kg 5. Országos versenyen els : Budaörs orsz. Csendes Réka B 49 kg Lábatlan, Rózsa Dávid C 52 kg 1. Csendes Réka A 56 kg Gy r, Tóth Jázmin kg Lábatlan, Tóth Jázmin kg 1. Pára Balázs kg 1. Regionális bajnokok Miskolc, Fricz Orsolya B 30 kg 1. Kovács László A 66 kg Miskolc, Kovács Dorottya A 56 kg Miskolc, Aissa Mátyás B 32 kg 1. Megyein tíz els helyezést értünk el, az egyéb versenyeknél nem jegyzett neveken kívül: A Cserhát-L rincz Judo Klub els alkalommal, július 13-án tartotta meg családi napját Kenyeres forrásnál. A családi nap gondolata Pápán, a sportcsarnok lelátóján vet dött fel els ként. Ott figyeltem fel a verseny szervez jére, aki sorra vette, hogy milyen sokszín programokat szerveznek klubtagjaik részére. Többek között úgynevezett családi napot, ahol sportoló és szül együtt tölthet el egy olyan napot, amikor nem kell versenyre sietni, mérlegelni, koncentrálni, megmérettetni. Egyöntet en vet dött fel: miért ne rendezhetnénk mi is egy ilyen kötetlen napot? Ha nehezen is, de sikerült egy olyan id pontot találni, amely mindenki számára megfelel volt. Reggel hét órakor gyülekeztünk és a szügyi csoportunk tagjaival együtt indultunk ki Kenyeresforrásra. Tábort vertünk. A lányok nekiálltak a f zésnek, a fiúk pedig I. családi judo nap Ferenczi Balázs, Rafael István, Drajkó Barnabás és Marton Tibor kétszer is Salgótarjánban megyei Jó tanuló - jó sportoló díjat vehetett át (két szügyi mellett) Fricz Orsolya. A közelmúlt eredményei: 2012/ orsz. megh. Tokodalt. Mészáros Noel Zoltán 2005 / 32 kg 1. Czerman Zsanett 2004 / 40 kg MKK Paks Csurja Botond C 50 kg Diák C OB UTE Csurja Botond 50 kg / Starján, megyei Diákolimpia: Sallai Károly kg 5. Czerman Zsanett kg 5. Czerman Roland kg 4. Csurja Botond kg 3. Mészáros Noel kg 2. Fricz András kg 2. Csapatban 1. Cserhát- LJK Gyarmat I. Gyarmat - ING - D.J.J.K. Meghívásos Judo Verseny, Czerman Roland A 41 kg 3. Mészáros Noel DE 36 kg 2. Csurja Botond B 54 kg 2. Fricz András DE 25 kg 2. Czerman Zsanett DE 45 kg Miskolc, regionális, Mészáros Noel kg 3. Fricz András kg 3. Czerman Zsanett kg 1. május 17. megh. orsz. szint UTE Czerman Roland kg 5. Czerman Zsanett kg 5. Fricz András kg 4. Csurja Botond kg 3. Mészáros Noel kg Pápa, Bakony Kupa, Csurja Botond kg 7. Czerman Roland kg 3. Mészáros Noel kg 1. Czerman Zsanett kg 1. L rincz Vanessza kg 1. Diósjen i versenyz k a mai napig, összesen 43 versenyen szerepeltek eredménnyel hazai és külföldi versenyeken. 135 érmet gy jtöttek a helyiek ebben az egyéni sportágban. Az eredmények a versenyz kön kívül els sorban a szül k áldozatvállalását tükrözik, de mindenkinek köze van hozzá, aki akár csak egy napot is töltött köztünk. L rincz Dezs elnök a tüzel l gondoskodtak. Az ebéd elkészültéig izgalmas focimeccs vette kezdetét. Gyerekek és feln ttek küzdöttek egymással. Természetesen a gyerekek a focipályán is diadalmaskodtak. Jó volt látni, hogy a judo és a foci milyen jól megfér egymás mellett. Az ebéd után kirándulást tettünk a forrást körülölel hegyoldalra. A csapat egyik része a sziklákhoz, a másik része a szemközti es beállóhoz sétált el. Kés délutánra járt az id, amikor tábort bontottunk és hazaindultunk. Minden résztvev egyöntet en jó érzéssel tért haza: jó volt együtt lenni. Jó a judósok közé tartozni (annak ellenére, hogy a gyerekek hányatott körülmények között tudnak edzeni, és mindent a magunk erejéb l kell megoldanunk: támogatók, szponzorok nélkül)! Czerman Zsuzsa

16 16. oldal Kedves sport és futballkedvel k, szurkolók, diósjen i sportegyesületi tagok, játékosok! Egy új bajnoki évet zárunk, jókkal és roszszakkal egyaránt! Több szinten és bajnoki rendszerben is képviselve volt az egyesületünk: Bozsik program, n i futball, ifjúsági és férfi feln tt bajnokság, öregfiúk bajnoksága. Az U7-U13 éves gyerekeink a Bozsik tornarendszerben vettek részt, szép eredményeket elérve! Dicséret jár a velük foglalkozó tanároknak, legf képpen Józsa Csabának, a kitartásért, és az áldozatos munkáért. Az elmúlt év próbára tett mindenkit: télen a hideg tornaterem és a zord körülmények, tavasztól kezdve pedig a focipályánk rossz min sége, öltöz nk leamortizált állapota! Ami a tornatermet illeti, bízunk benne, hogy a jöv ben nem fognak el fordulni többé olyan sajnálatos események, mint az idén, és a gyerekek, a sportkedvel k használni tudják újra a tornatermet, normális körülmények között! Ugyanakkor meg kell köszönnöm minden szül nek a kitartását és az elkötelezettségét, hogy rendszeresen és folyamatosan gondoskodnak arról, hogy csemetéik sportolhassanak, egészségesen n jenek fel! Bízom benne, hogy jöv re is nagy számban fogják a gyerekeket a futball felé irányítani! A Diósjen i Sportegyesület (DSE) törekszik minden erejéb l megteremteni a sportoláshoz szükséges kulturált körülményeket! Büszkén szeretném említeni az újonnan elindított els osztályos sport tagozatot! Egy igazi siker! Egyesületünk volt az egyik kezdeményez je, és a mai napig támogatója ennek a projektnek! Köszönet illeti a tanárokat és Nagy László igazgató urat, a lendületes munkájukért! Jöv re folytatni szeretnénk az együttm ködésünket! Vannak további terveink, álmaink, amiket közösen szeretnénk megvalósítani! Ugyancsak egy sikertörténet a n i csapatunk! Mindig is tudtam, hogy a n kben rejtett er k és energiák lakoznak, csak legyen olyan, aki ki is tudja hozni bel lük! Hát van két ember, akinek szakmai érvekkel, és emberi megközelítéssel sikerült újraéleszteni és felújítani a n i csapatunkat: Hanzliné Kalicka Bernadett és Drajkó Gerg! Köszönet Nektek is! Tisztességgel és dicséretesen vittétek végig ezt az els megyei szint bajnokit! Gratulálok minden játékosnak, csapattagnak! Büszkék vagyunk rátok! Jöv re még jobban fogunk összpontosítani erre a szakágra, a n i futballra! Ugyancsak sikertörténetnek könyveljük el, hiszen úttör ként jött létre, és komoly összetartást tanúsított a bajnokság végéig a Nógrád- Diósjen közös öregfiú csapatunk! Els olyan csapat, legalább is az utóbbi 10 évben, ha nem már régebb óta, amely a két szomszéd falut képviseli, köti össze: Nógrádot és Diósjen t! Gratulálok a kezdeményez knek és minden játékosnak! Ifi csapat! Feln tt férfi csapat! Hát igen! Lassan eljutunk azokhoz a csapatokhoz, akik eddig a kirakat csapataink voltak, magasra állítva a teljesítmény és az elvárások mércéjét! Most sincs máshogy: magasak az elvárások. A teljesítmény változó! De vegyük sorra ket! Ismét a gyepre lépve, új és meredek kihívás Évértékel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja elé nézve, Simon János (nekünk csak Szifi), vállalta az ifi csapatunk vezetését, képzését! Elkezdett egy komoly, rendszeres, kitartó munkát. Az eredmények igazolják. sszel változott a csapat formája: könnyen nyert er s csapatokkal szemben, és ugyanolyan könnyelm en adott pontokat náluk sokkal gyengébb csapatoknak! Középmez nyben végezték az szi idényt. Jött a téli felkészülés és a CSAPATTÁ kovácsolódás! Igen! Mert elkápráztatóan játszottak a skacok! Maguk alá gy rtek mindenkit akit lehetett! Mert a vége felé, becsúszott két negatívum is, így elúszva a dobogó esélye. A bajnokság végén, a 4. lett csapatunk! Komoly fejl dést mutatott ez a csapat. Eredményei és fejl dése, valamint várható igazolásai, reményt adnak a jöv t illet en, miért is ne, akár egy bajnoki címre! Gratulálok skacok! Figyelmeztet jelnek is vehettük volna a nyári edz tábort, ahol sajnos, ki nem használva a ritka edz táborozási lehet séget, igencsak kis létszámban vettek részt a feln tt játékosaink, Hévízen, szervezett edz táborban! De optimisták maradtunk, hiszen egy olyan ember foglalkozott a csapat sorsával, akinek komoly futball múltja és elhivatottsága, reményt adott a jó szereplésre! Hugyecz Ferenc (nekünk Ferike, Fecó) edz nk, komolyan vette munkáját! Edzési tervek, taktikai táblák, felállások, játékos és csapatmegfigyelések, stb.! Egy gond volt csak: fogytak a keze alól a játékosok! Az edzések látogatottsága majdnem nullára csökkent! Sérülések miatt, munkahelyi okok miatt, felel tlenül összeszedett piros lapok miatt, vagy éppen ismeretlen és igazolatlan hiányzások miatt, sajnos az évet, szó szerint nyögve-nyelve sikerült befejezni! A bajnokság utolsó 6-7 meccsén, mérk zés el tt kellett népszámlálást tartani, hogy tudjuk, ki tudunk-e állni 11-en vagy sem! Szomorú! Hiába volt 2-3 ember aki a lelkét is kitette a pályán, miként tudjuk, a focihoz minimum 11 f kell! Ha már bajnokságba nevezünk, s t megye II. osztályban próbálunk helyt állni, az a hozzáállás, amit az utóbbi 2-3 évben tanúsítottak bizonyos játékosok, édes kevés! 2-3-szor, már megmentettük a szétesést l a feln tt csapatot! Ebb l sem tudtunk tanulni! Most meg itt az eredménye: az az edz, aki komoly munkát, id t és energiát vetett ebbe a csapatba, megelégelte! Otthagy minket! Nincs kivel! Ez nem szakma! Ez nem örömfoci! Itt tartani t, nem lehet! Belelátott a veséinkbe! Újat nem tudunk mondani, mutatni, amiért érdemes legyen feláldoznia még egy évet! Várható volt, hogy azok a játékosok is elmennek, akiket hozott Jen re. Érthet! Mindenesetre, Feri, köszönjük a munkádat, a fáradozásodat, és reméljük, hogy egy más id ben, más körülmények között, ismét közöttünk tudhatunk! És akkor jön a kérdés, hogyan tovább? Kivel? Hogyan? Két dolgot már tudunk: ismerjük a lehet ségeinket (értem korlátainkat, úgy anyagi mint emberi hiányosságainkat) és nagyon tisztában vagyunk az erényeinkkel: utánpótlás és n i foci. Egy dolgot nem akarunk: megismételni a múltbeli hibáinkat! De nagyon akarunk egy er s, jól megszervezett sportegyesületet, amely rendelkezzen egy szép infrastruktúrával, jó szakemberekkel és a focipiramis minden csapatával: Manapság sajnos gyakran olvashatunk különféle csapatok megsz nésér l. Diósjen n is bed lt a futball. Az el z pontvadászatot a Megyei II. osztály Nyugati csoportjában tölt alakulat nem nevezett egyik bajnokság küzdelmeire sem. A megye 1-ben is éveket szerepl együttes esztend k óta stabil szerepl nek bizonyult a megye 2-ben. Most azonban ket is utolérte a legrosszabb. Reméljük még valamikor a jöv ben KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Járóbeteg Ell. Közp. Rétság Orvosi ügyelet Rétsági Járási Hivatal Okmányiroda /119.. Járási Gyámhivatal Hatósági Osztály /108.. Rétsági Járási Földhivatal Munkaügyi Kirendeltség Háziorvosi rendel Gyermekorvosi rendel Fogorvosi rendel Véd n i szolgálat Gyógyszertár Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) Óvoda (Aranydió) Polgármesteri Hiv. tel. közp , -019, -022 DINÓBER Polgármesteri Hivatal FAX Id sek Klubja Tájház U7-U11, serdül, ifjúsági, férfi feln tt, n i és öregfiúk csapattal. Keressük a lehet ségeket és embereket, akikkel létre tudjuk hozni mindezeket! A lehet ségek adva vannak: TAO és egyéb pályázati források. Ezeknek köszönhet en elkezdtük a focipálya felújítását, világított edz pálya építését! Reményeink szerint, a már elnyert pályázatból, még idén az öltöz t is fel tudjuk újítani! Jöv re neki szeretnénk fogni a nagy pályának. Iskola udvarán terveinkben van egy multifunkcionális atlétikapálya kialakítása! És még sok más is! Bízunk benne, hogy találunk szponzorokat is, hiszen az elnyert pályázatok egy jó részét öner b l kell megoldani! Embereket várunk, tárt karokkal fogadjuk ket! Még egy szomorú tényre jöttünk rá: a mi kis térségünk (Berkenye, Nógrád és Diósjen ) egyre nehezebben tud versenyszer en kiállítani 3 feln tt csapatot és 2 utánpótlási bázist! Íme, sajnos nem csak mi voltunk emberileg bajban, hanem barátaink is Nógrádon! Csak k nem bírták a bajnokság végéig, és vissza kellett lépniük a szezon kell s közepén! Pedig nagyon szeretik a focit! Berkenye sem áll rózsásabban! Évr l évre, utolsó percig küzd, hogy össze tudja szedni az utánpótlás csapatait. Mikor Vácról, mikor Szendehelyr l, Rétságról vagy éppen Borsosberényb l! Úgy néz ki, hogy a szükség szülte a megoldást, ami a jöv t illeti! Megpróbálunk építkezni abból amink van, kihasználva erényeinket és összefogva! Úgy néz ki, hogy jöv re, a 2013/2014 bajnoki évben, térségünk képviselve lesz egy megye I. osztályú csapat által, Berkenyén, ahol a tehetséges diósjeneiek és nógrádiak is helyet kaphatnak, egy megye III. osztályú, új, Diósjen -Nógrád csapat által (követve az öregfiú csapatunk példáját), ahol próbáljuk az új megye II. osztályú csapatot megalapozni, új lendülettel, egészséges hozzáállással, közösen a nógrádiakkal, továbbiakban egy er s, komplett utánpótlási bázissal (U7 -U19) Diósjen n, amelynek az ifjúsági és serdül csapata, magasabb szinten, megye I. osztályban fogja próbára tenni magát. Er síteni kívánjuk a n i csapatunkat, akit úgyszintén, megye I. osztályban fogjuk jöv re látni, valamint büszkék lehetünk jöv re is a Nógrád-Diósjen öregfiú csapatunkra is! Ez egy új kezdet! Mindhárom település vezet i (sport és adminisztratív) lendülettel látnak neki ennek az új kihívásnak, bízva abban, hogy közös sikereink igazolni fogják azt, ami most egyedüli megoldásnak t nik: az összefogást! Filip Dániel Diósjen i Sportegyesület június 25. Diósjen n nem lesz futball a következ szezonban Visszaléptek a Megyei II. osztály küzdelmeit l lesz visszaút Diósjen labdarúgásának! Az elmúlt idényt diósjen i színekben tölt játékosokat érint információk: az ifjúságiak Berkenyéhez csatlakoznak, míg a feln ttek közül többen csapatot keresnek, illetve négyen már meg is találták új együttesüket: B gér Ákos, Fuchs Péter, Varga Attila és Dinnyés Csaba is Rétságon folytatja pályafutását. forrás: Tájékoztatjuk a tisztelt érdekl d ket, hogy a Tájház az év minden napján reggel 8-tól este 8-ig látogatható, de nincs állandó nyitva tartás. A csoportokat bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. A jelentkezést legkés bb a kért id pont el tt egy nappal, hétvégére legkés bb péntek délel tt kérjük leadni. Bejelentkezés: /14-es telefonszámon. A telefonszám: hétf t l csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig hívható. Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Molnár Istvánné, István László, Szabó Béla, f szerkeszt : Repiczki Zsuzsanna 35/ / Nyomdai el készítés: Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védi Szolgálat Szervezeti és Mködési Szabályzata a) A védi szolgálat mint az önkormányzat kötelez közszolgáltatási

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről A védőnő tevékenységéről 2009-ben Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselő-testülete 2010 Márciusi ülésére

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A védőnői

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 101. évfordulóját.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 12. El terjesztés a Képvisel -testület 2003. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról Gólyafészek Óvoda Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. Tel.:29/433-783 E-mail: gombaovi@freemail.hu ovoda@gomba.hu Óvodavezető: dr. Zimonyi Károlyné 10. napirendi ponthoz Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben