ÁBRAHÁM ANDRÁS Egyéni portfolió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁBRAHÁM ANDRÁS Egyéni portfolió"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ÁBRAHÁM ANDRÁS Egyéni portfolió Készítette: Tanegység: Oktató: Dátum: Ábrahám András I. évf. ABATAAG.ELTE A kisgyermekkor pedagógiája NBÁA005/2 Kerekes Valéria 2011/2012. tanév, tavaszi félév

2 Név: Ábrahám András Téma: Az óvoda tárgyi környezete Montessori-pedagógia Egyéni logó: 2

3 Ötlettár (kérdésfeltevések) Mennyiben különbözik a napirend, egy Montessori vagy egy Waldorf és egy hagyományos óvodában? A Montessori vagy a Waldorf óvodák pedagógiai elvei, hogy jelennek meg, a napirend szerkezetének összeállításában? Mennyiben különböző a játék, a játékra fordított idő, és a játék irányításának mértéke a Montessori óvodákban és egy hagyományos óvodában? 3

4 Egyéni absztrakt Az óvodai tárgyi környezet tudatos kialakításának fontossága, különös tekintettel a Montessori-pedagógia elveire és gyakorlatára Témakörök: az óvoda tárgyi környezete; Montessori-óvópedagógia Kulcsszavak: térszervezés; külső-tér; belső-tér; zárt-tér; nyitott-tér; eszközök; játék; viselkedés; Montessori-óvoda Az alaptétel, melyből kiindulok nem más, minthogy a tárgyi környezetnek pedagógiai hatása van. A minket körülvevő tárgyi környezet, a tér, amibe belépünk, ahol tevékenykedünk, befolyásol minket, hatással van érzelmeinkre, viselkedésünkre. A tér, ha egyszer belépünk oda már nem semleges fizikai tér, mert tudatunk észleletekkel és érzelmekkel telítetten közvetíti azt számunkra és így hat ránk, részben meghatároz bennünket, észrevétlen alakítja gondolatainkat. Ha ezt az alaptételt elfogadjuk, akkor beláthatjuk, hogy rendkívül fontos a nevelés színterein a tárgyi környezet tudatos kialakítása, az előzetesen megfontolt, tervezett térkialakítás. Szakirodalmi kutatás és személyes látogatás alapján szeretném megvizsgálni az óvoda tárgyi környezetének néhány vonatkozását. Elsősorban a térkialakítást és az eszközöket, tehát az adott tárgyi feltételeket, majd ezek hatását a gyermekek játéktevékenységére és viselkedésére. Érdekelne a terek tagolása, hogy mennyire nyitott, vagy esetleg túlságosan berendezett, átláthatatlan, kis részekre szeparált a környezet; s hogy az óvodáskorú gyerekek mozgás és játék igényének milyen térkialakítás és berendezés lenne a legmegfelelőbb. Ez után kitekintenék a Montessori-óvodapedagógiára, mert ebben a reformpedagógiai koncepcióban jelent meg, már nagyon korán, a környezet tudatos alakítása a gyermekek igényeinek megfelelően. Maria Montessori pedagógiájának középpontjában a gondosan megtervezett és felépített környezetben szabadon tevékenykedő gyerek áll, tehát az ő méreteihez és igényihez igazodik a térszervezés. Ezzel kapcsolatban szeretném bemutatni az általam meglátogatott óvoda egy csoportszobájának tárgyi környezetét. 4

5 Szakirodalmi lista 1. BAKONYI ANNA (1995): Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés tükrében. Budapest, Tárogató Kiadó. 2. BIRÓNÉ BALOGH VILMA - BORDÁCS MARGIT - NÉMETH ANDRÁS: Maria Montessori pedagógiája. In: PUKÁNSZKY BÉLA és ZSOLNAI ANIKÓ szerk.: Pedagógiák az ezredfordulón Szöveggyűjtemény. az_ezredfordulon/reformped/ (letöltés dátuma: ) 3. B. MÉHES VERA (1982): Az óvónő és az óvodai játék. Budapest, Tankönyvkiadó. 4. B. MÉHES VERA (1994): Montessori és a játék. In: Óvodai Nevelés, 47. évf. 1. sz old. 5. B. MÉHES VERA (1997): Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 6. DUBRUCZNÉ NAGY JULIANNA: Mária Montessori tanai az ezredforduló magyarországán. In: HORVÁTH H. ATTILA szerk. (1999): Süss fel nap! Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon. Budapest, Soros Alapítvány old. 7. DÚLL ANDREA (2009): A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest, L'Harmattan. 8. FEEZ, SUSAN (2010): Montessori and Early Childhood, A Guide for Students. London, SAGE Publications Ltd. 9. FROST, JOE L. (2010): A History of Children's Play and Play Environments: Toward a Contemporary Child-Saving Movement. New York, Routledge 10. FROST, JOE L. SHIN, DONGJU JACOBS, PAUL J. (1998): Physical Environments and Children s Play. In: SARACHO, OLIVIA N. SPODEK, BERNARD ed. (1998): Multiple Perspectives on Play in Early Childhood Education. USA, SUNY Press. p GELLÉR ZITA (2000): Az óvodakert szerepe a Montessori-, Waldorf-, Freinetpedagógiában. In: Óvodai nevelés, 53. évf. 4. sz old. 12. GŐBEL ORSOLYA DR.: Az óvodai csoportszoba fizikai légkörének hatása a gyermeki viselkedésre. / (letöltés dátuma: ) 5

6 13. HEGYI ILDIKÓ DR.: A társadalmi környezet és az óvodás gyermek érzelmei. (letöltés dátuma: ) 14. ISAACS, BARBARA (2010): Bringing the Montessori Approach to your Early Years Practice, /second edition/. Taylor & Francis e-library. 15. KISS ERIKA-SZIRT MIKLÓSNÉ (1992): Montessori pedagógiája az óvodában. Horizont Humán Szolgáltató Bt. 16. KOVÁCS GABRIELLA (2000): A Montessori rendszerű óvoda és iskola. In: Sárospataki pedagógiai füzetek, 19. sz old. 17. KOVÁCS GYÖRGY BAKOSI ÉVA (2005): Játékpedagógiai ismeretek. Debrecen, Center-Print Kft. 18. KURUCZ RÓZSA szerk. (1995): Montessori-pedagógia Szöveggyűjtemény pedagógusoknak és pedagógusjelölteknek. Veszprém, Nodus Kiadó. 19. MAREN SCHMIDT (2009): Understanding Montessori, A Guide for Parents. USA, Dog Ear Publishing. 20. MONTESSORI, MARIA (2011): A gyermek felfedezése. Budapest, Cartaphilus Kiadó. 21. MORRISON, GEORGE S. (1988): Early childhood education today, /fourth edition/. Columbus, Ohio, Merrill Publishing Company 22. PÁLFI SÁNDOR: Az óvodai játék környezetkultúrája. ftp://ftp.oki.hu/ovoda/ovodai-palfi-ovodai.pdf (letöltés dátuma: ) 23. PUKÁNSZKY BÉLA (2005): A gyermekről alkotott kép változásai az óvoda történetében. In: Educatio folyóirat 2005/IV. szám 24. SWEENEY, MARY E. : Alternatív nevelés és alternatív iskolák. In: PUKÁNSZKY BÉLA és ZSOLNAI ANIKÓ szerk.: Pedagógiák az ezredfordulón Szöveggyűjtemény. az_ezredfordulon/reformped/ (letöltés dátuma: ) 25. SZÉPLAKI SÁNDORNÉ (1999): A Montessori pedagógia bevezetése a nyíregyházi Kereszt Úti Óvodában In: HORVÁTH H. ATTILA szerk. (1999): Süss fel nap! Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon. Budapest, Soros Alapítvány old. 6

7 Egyéni gondolati térkép 7

8 Játékmegfigyelés Helyszín: Időpont: (dátum, a szituáció időtartama) Résztvevők: (életkor, nem) A szituáció körülményei: (hol tartózkodnak a gyerekek, óvodapedagógusok stb.; milyen az adott tér) A szituáció kiindulásának körülményei: (ki mit csinál a helyzet kezdetekor) A SZITUÁCIÓ KONKRÉT LEÍRÁSA Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039b Budapest Zipernovszky utca 2. Csillag csoport (23 gyermek volt ott ezen a napon, közülük 8 fiú, 15 lány) április 20. délelőtt; több mint 20 percen keresztül Két kisfiú, 5 év körüliek. Nem tudom pontosan, mert heterogén csoport, 3 7 éves korig voltak gyerekek. Plusz két idősebbnek tűnő fiú és az óvópedagógus. A két fiú a csoportszoba egy részben leválasztott terében tartózkodott. Körülöttük polcok képeztek három oldalról zárt teret. Egy elmozdítható, kék szőnyegen ülve fekve játszottak. A többiek és az óvópedagógus a csoportszoba más részeiben tartózkodtak. Mikor elkezdtem megfigyelni a játékukat már pár perce a fent leírt térben játszottak a képen látható társasjátékkal. A dobókocka oldalain különböző színű pöttyök voltak. EGYÉB (magyarázat, mögöttes tudás, háttérinformáció a szituációhoz) MI TÖRTÉNIK A SZITUÁCIÓBAN? Én dobok, te meg lépsz, jó? Piros. Lépj előre a pirosra. rózsaszín Az egyik fiú dob a kockával (többnyire a társasjáték dobozának tetejébe), a másik pedig lép a csigákkal. Ez így ment egy darabig. Néha elgurult a kocka, s visszahozta Később az udvaron beszélgettem az egyik kisfiúval D.-vel, a csigás játékról: -Van szabálya a csigás játéknak? - Igen. - És elmondod nekem? 8

9 Gyermek, gyermekek: a megfigyelt gyermek, gyermekek tevékenysége mire irányul (mi volt a gyermek célja, és mit valósított meg ebből). A többi gyermek részvétele, gyerek-gyerek interakció. Óvodapedagógus, egyéb szakemberek: az óvodapedagógus beavatkozási módja a fiú, aki dobálta (továbbiakban X). Közben érkezett két másik fiú, beléptek a térbe, s egyikük szeretett volna a csigás játékkal játszani. Beleszóltak a két fiú játékába: Innen kell menni (Épp a tábla ellenkező oldalára mutatott.) Nem, innen válaszolta X. Majd ha vége lesz játszhatunk? folytatta a később jött fiú. Errefelé kell menni próbálta tovább magyarázni a játékszabályokat. Közben X. örvendezve mondogatta, picit hangosabban: rózsaszín, rózsaszín. A két új jövevény még mindig ott van, inkább szemlélőként, bár a beszélgetésbe bekapcsolódnak. Ezt meg Zsozsónak nevezték Nem ez a Zsozsó ez a Kiki. Ekkor lépett be a szituációba az óvópedagógus: Gyerekek, hagyjátok Daniékat, hadd játszanak Ezt követően a később érkezett két fiú elhagyta a teret, s máshol keresett játékot. Jelenlétük nem zavarta meg különösebben a már folyó játékot, inkább csak nézők voltak, konfliktus nem adódott. Az óvópedagógus nem szól bele a játékba, hanem visszamegy a többi gyerekhez. A játék folytatódik: Ami bent van, az már nem lép - mondja X Még egyszer elgurul a kocka, be az egyik polc alá, mindketten keresik, végül D. halássza ki. Az első csiga célba érkezésével nem ér véget a játék, a többit is célba juttatják. X dob a kockával, D. lép a csigákkal, csöndesen. A játékot eddig inkább X. irányította, D. szinte meg sem szólalt. Mikor az összes csiga beért, X. felugrott, s megszólalt Most rakjad a rajtra őket, jó? Dobhatok? Én vagyok a dobó, te viszed a csigákat. Változtat a dobótechnikán, most pár - Az a szabálya, hogy elindul és és és tilos átrakni, nem ér át a célba az összes akkor, csak addig tilos átrakni a kezdődekre - Nyer valaki a játékban? - Nem, nincs nyerés, csak kettes játék és ilyen van sok csiga és amilyen színt dobsz akkor az a színű csiga megy arrébb és akkor ez a szabály 9

10 újbegyeivel pöcköli a kockát a doboz tetejében. D. egyszer csak leveszi az összes csigát a tábláról, most én leszek felkiáltással. X. minden zokszó nélkül helyet cserél vele. Újra felállítják a táblát, többször megvizsgálva, hogy melyik csiga hol áll, majd folytatódik a játék. Most a zöld gyakran kerül a dobókocka tetejére. D. kijavítja X.-et, mikor rosszul lép a csigákkal (ugyanis egy dobás egy lépés), nem szavakkal, hanem a helyére teszi a megfelelő csigát. Pár dobás után két tenyerét összeszorítva játszik a kockával, néha dob, de már nem olyan fontos számára a játék. X. felemel egy csigát: száll, D. is felemel egyet: együtt lebegnek. A kék csigát egyből a célba teszik. Felborulnak az eddigi szabályok. A játék véget is ér. Összerakják a dobozt. D. X. kezébe adja, s kilép a térből. X. keresi a doboz helyét, de nem találja... Mit tanulhatunk ebből a szituációból? Egy szabályjátékot figyelhettünk meg, mely értelmi képességeket fejlesztő, s a gyermekek által kezdeményezett. Két szerep tűnt fel: egyik a dobó, aki dob a kockával, a másik pedig lép a megfelelő színű csigával. 10

11 Helyszín: Időpont: (dátum, a szituáció időtartama) Résztvevők: (életkor, nem) A szituáció körülményei: (hol tartózkodnak a gyerekek, óvodapedagógusok stb.; milyen az adott tér) A SZITUÁCIÓ KONKRÉT LEÍRÁSA Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Budapest Zipernovszky utca 2. Csillag csoport (23 gyermek volt ott ezen a napon, közülük 8 fiú, 15 lány) április 20. délelőtt; Max. 10 perc 3 kislány a csoportból Az udvaron, egy háromszög oldalú hasábot formáló mászóka belsejében. Az óvópedagógus az udvar másik részén tartózkodott, hallótávolságon kívül. EGYÉB (magyarázat, mögöttes tudás, háttérinformáció a szituációhoz) A szituáció kiindulásának körülményei: (ki mit csinál a helyzet kezdetekor) MI TÖRTÉNIK A SZITUÁCIÓBAN? Gyermek, gyermekek: a megfigyelt gyermek, gyermekek tevékenysége mire irányul (mi volt a gyermek célja, és mit valósított meg ebből). A többi gyermek részvétele, gyerek-gyerek interakció. Az óvópedagógussal beszélgettem a padon ülve, miközben odafutott egy kislány, s azt mondta az óvópedagógusnak: Anyukásat játszunk, meg babásat, majd elszaladt. Nem sokára követtem, a fent leírt helyszínre, ahol semmilyen kelléket nem használtak. Az egyik kislány fekszik (a legkisebb), a másik kettő babusgatja. Itt a cumi meg itt az innivaló Egyszer kisbaba volt a Bogi és elvette a cumit Kapd be a cumit! Kapd be a cumit! Kiáltják egyre hangosabban. Bekapta de így A kisbaba szerepében levő lány szó nélkül fekszik eközben. Egyikük megszólal: Elmegyek veszek tejet, neked kell? Menjél válaszol neki a másik lány. Elfut, s hamar visszajön: Hoztam sajtot meg tejet, tessék nyújtja be a rácson a két nyitott tenyerét, s megkérdezi: még mit vegyek?. Nem válaszolnak neki, de elszalad, s a fából készült mozdony 11

12 Óvodapedagógus, egyéb szakemberek: az óvodapedagógus beavatkozási módja. Mit tanulhatunk ebből a szituációból? aljától, akárcsak a boltból felemel egy nem létező csomagot, s viszi a házhoz, haza. Odaér, s kiáltja, miközben a kezével mintha csengetne, többször ismételve: csingiringiii nyisd ki már az ajtót nyisd ki már az ajtót, ám nem nagyon vesznek róla tudomást a többiek. Ő tovább csenget (Nem tud bemenni, hisz zárva az ajtó!) Közben még egy lány bement a házba, ő csak önkényesen csatlakozott, s láthatóan nem zavart senkit. Valaki nyissa ki az ajtót! folytatja a még mindig kint várakozó lány. Egyikük végre kinyitja, így be tud menni: Itt a paradicsom, tessék. Anya vigyázok a babára, menjetek el játszótérre kiáltja egyikük bentről. Majd megjelennek a homokozó-vödrök, -lapátok, erre véget ér a játék, mindenki megrohanja a homokozót. Egy szerepjátékot figyelhettem meg. Látható volt a mintha helyzet, melyet a gyermekek választottak, az önként felvett szerepük (Baba és valószínűleg szülők). A képzeletük által megteremtett világban társaikkal együttműködve, saját érzelmi szűrőjükön át feldolgozott környezeti tapasztalatokra, benyomásokra támaszkodva játszottak. 12

13 Választott kutatási módszer bemutatása Az óvoda meglátogatása során a saját témámhoz való kutatás megvalósítására a megfigyelést választottam. Izgalmas lett volna megfigyelni az egész csoport viselkedését, mozgását a térben, erre azonban többek közt az idő rövidsége miatt nem volt alkalmam. Így az adott csoportszoba térszervezését: a bútorok elrendezését, a tér felosztását, az elhelyezett eszközöket, stb. figyeltem meg, s dokumentáltam pár fényképpel. S az itt tapasztaltakat vetettem össze az óvoda helyi nevelési programjával és a Montessori-óvópedagógia elveivel. Ezen túl megfigyeléseim alapján kitöltöttem egy csoportszobai ellenőrző lapot, melyet mellékelek. A csoportszoba vázlatos rajza és néhány fénykép: 13

14 A játékkörnyezet csoportszobai ellenőrzőlapja (In: PÁLFI SÁNDOR: Az óvodai játék környezetkultúrája. ftp://ftp.oki.hu/ovoda/ovodai-palfi-ovodai.pdf, a letöltés dátuma: ) A tér elkülönülő játszó helyekre oszlik A teremben mindenhol találhatók olyan játékeszközök, melyek bátorítják a gyermekek valóságot feltáró megfigyeléseit, gondolkodási műveleteit Az egyes játszóhelyek jól elkülönülnek egymástól. Az elválasztás történhet polcokkal, tárolókkal, asztalokkal, galériával, paravánnal stb. Az állandó játszóhelyek sem rögzítettek a gyermekek számára A terem elrendezése olyan, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek könnyen és biztonságosan mozogjanak A terem elrendezése mind az egyéni, mind a kiscsoportos és nagyobb csoportos játékot lehetővé teszi A csendes és zajos részek elkülönülnek, hogy a gyerekek ne zavarják egymást (a zajszint hatással van a mozgásigényre, az izgalmi fokra, a kreativitásra) A teremben vannak kényelmes, puha bútorok, szőnyegek, párnák, takarók a pihenéshez elvonuláshoz A teremben vannak kemény felületek is, például linóleum, vagy padló a benti homokozáshoz A teremben találhatóak szerszámok és különböző anyagok, melyek könnyen elérhetőek és a játékszükségletnek megfelelően használhatók Az asztalok és székek a terem különböző pontjain vannak elhelyezve, a játszóhelyek igényéhez igazítva A gyerekek a többi helyiséget is használhatják játékra, melyek a teremmel közvetlen összeköttetésben vannak A teremben nincsenek helyet foglaló, a játék céljaira nem felhasználható berendezések A gyerekek játékai és azok produktumai az ő szemmagasságukban vannak elhelyezve A gyermekek személyes tárgyai jelen vannak a környezetben és a tárolásuk megoldott A gyermek játékkompetenciájáról látható üzenetek vannak elhelyezve a teremben Minden gyereknek van a játékáról(ból) kiállított minta A játékot befolyásoló szabályok jelzései megtalálhatóak a környezetben Találhatóak a gyermekek által készített játékeszközök a környezetben Használati tárgyak és szerszámok találhatóak és azok rendelkezésükre állnak a környezetben A különböző anyagokkal való ismerkedés naponta biztosított A gyermekek konkrét játékához kötődő információk az egyes játszóhelyeken vannak elhelyezve 14

15 Önreflexió A es tavaszi félévben a kisgyermekkor pedagógiája című kurzus keretein belül egy projektmunkában vettem részt. Még az első találkozásunk alkalmával a kezünkbe kaptunk egy elvárás-fát, s kitöltöttük. A Mit hoztam? kérdésre az írtam: érdeklődést; munkakedvet?, a Mit vinnék? kérdésre pedig: bármiféle tudást, tapasztalást az ovisokról; még több kérdést és érdeklődést. A félév végéhez közeledve szeretném röviden áttekinteni, hogy mi is történt ez alatt a pár hónap alatt, s szeretnék reflektálni arra, hogy hogyan éltem meg a projektfeladatot, illetve a csoportos munkát. A csoportok, akik az egyes projekteket készítették az azonos érdeklődési kör alapján szerveződtek. Kissé furcsa volt számomra, hogy egy olyan témával kapcsolatban kell kérdéseket megfogalmaznom, amivel még nem foglalkoztam, amiről még nem tanultam. Mégis megértettem hogy fontos, hogy egy számunkra érdekes területet válasszunk ki, amivel azzal szívesebben foglalkozunk. A tág palettáról azonban nem volt könnyű választani. A reformpedagógia már az előző félév során felkeltette az érdeklődésemet, így e körül a téma körül akartam kutakodni. Ez a téma hozott össze két társsal, akikkel egy csoportot alkottunk. Előzetes kapcsolatunk nem volt szoros, bár valamelyest ismertük már egymást más kurzusokról. A félév során jobban megismerhettük egymást, megtanulhattunk együtt dolgozni, hol előnyként, hol hátrányként élve meg különböző gondolkodásmódunkat és elképzeléseinket. Az első feladatok leginkább kreativitást igényeltek. A csoportlogo megalkotása során volt egy érdekes élményem. Egy közös találkozás alkalmával kitaláltuk, hogy befestjük a tenyerünket különböző színű festékekkel s a kezünk lenyomatát, ujjainkat összeérintve egy papíron hagyjuk. Ez a procedúra olyan volt akár egy beavatási szertartás, a festéssel, egyfajta testi kontaktussal, stb Ekkor már megszületett a nevünk: Trilemma, kifejezve azt a köztünk fennálló hármas kapcsolatot. Sajnos a csoportmunkának nemcsak a pozitív oldalát éltem meg a félév során. Kissé zavart, hogy nagyon eltértünk az eredeti tervünktől, mely szerint két alternatív óvodát hasonlítottunk volna össze, s ez úgy éreztem első sorban annak volt köszönhető, hogy a hospitálás megszervezésében szinte csak én vettem tevékenyen részt. Ennek hatására a témánk is módosult, s leszűkült a Montessori-pedagógiára, de végül mindegyikünk megtalálta benne a saját helyét. Az hogy együtt látogattunk meg egy intézményt az is jobban összehozott minket, a közös utazás, a megbeszélések, egyeztetések mind-mind alakított valamit a csoportunkon. 15

16 Magától a kurzustól vártam valamiféle konkrétabb tudást, elméletet, amit hiányoltam, ellenben bevezetett a projektmunka gyakorlati megvalósulásába, még ha személyesen több feladatot feleslegesnek és túlragozottnak tartottam. Az érdeklődésem, amit hoztam a félév elején megmaradt, a munkakedvem a feladatok felhalmozódása miatt kissé megfogyatkozott, de kérdéseim azóta is születtek, s a hospitálás során a személyes tapasztalatból is kaptam egy morzsát. 16

17 Oklevél (minden projektes csoporttárs részére) 17

18 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Az óvodai tárgyi környezet tudatos kialakításának fontossága, különös tekintettel a Montessori-pedagógia elveire és gyakorlatára Készítette: Tanegység: Oktató: Ábrahám András I. évf. ABATAAG.ELTE A kisgyermekkor pedagógiája NBÁA005/2 Kerekes Valéria 18

19 Dátum: május 19

20 Tartalomjegyzék Bevezetés A tér kialakítása és hatása A játékpedagógiai paradigmaváltás hatása az óvodai környezetre A játékpedagógia térszervezési szempontjai A megfelelő eszközrendszer kialakítása és hatása A gyermek egyéni sajátosságai és előzetes tapasztalatai Szín Forma Méret és anyag Mennyiség Praktikum és Személyesség A Montessori-pedagógia által megfelelőnek tartott óvodai környezet Személyes tapasztalatok egy magyar óvodában Függelék Felhasznált irodalom Tartalomjegyzék

21 Bevezetés Dolgozatom alaptétele, melyből kiindulok nem más, minthogy a tárgyi környezetnek pedagógiai hatása van. A minket körülvevő tárgyi környezet, a tér, amibe belépünk, ahol tevékenykedünk, befolyásol minket, hatással van érzelmeinkre, viselkedésünkre. A tér, ha egyszer belépünk oda már nem semleges fizikai tér, mert tudatunk észleletekkel és érzelmekkel telítetten közvetíti azt számunkra és így hat ránk, részben meghatároz bennünket, észrevétlen alakítja gondolatainkat. Ha ezt az alaptételt elfogadjuk, akkor beláthatjuk, hogy rendkívül fontos a nevelés színterein a tárgyi környezet tudatos kialakítása, az előzetesen megfontolt, tervezett térkialakítás. Ebben a dolgozatban szeretném megvizsgálni az óvoda tárgyi környezetének néhány vonatkozását. Elsősorban a térkialakítást és az eszközöket, tehát az adott tárgyi feltételeket, majd ezek hatását a gyermekek játéktevékenységére és viselkedésére. Végezetül pedig szeretnék kitekinteni a Montessori-óvodapedagógiára, mert ebben a reformpedagógiai koncepcióban jelent meg, már nagyon korán, a környezet tudatos alakítása a gyermekek igényeinek megfelelően, s ezzel kapcsolatban szeretném bemutatni az általam meglátogatott óvoda egy csoportszobájának tárgyi környezetét. 1. A tér kialakítása és hatása A játék az óvodás gyermek központi tevékenysége (Az Óvodai nevelés országos alapprogramja), ezért az óvoda térkialakítását és eszközrendszerét a játéktevékenység szempontjából, tehát a teret a játék tereként (játéktér), az eszközöket pedig játékeszközökként elemzem a továbbiakban. A kiindulási alap nem más, minthogy a fizikai tér számos tulajdonsága hatással van a gyermekek viselkedésére és befolyásolja játéktevékenységüket (FROST SHIN JACOBS, 1998, 260.o.). Éppen ezért fontos, hogy milyen fizikai tér veszi őket körül. Az óvoda egy mesterséges játékkörnyezetet hoz létre, s helyiségeinek alkalmasnak kell lenniük a játék hátterének megfelelő biztosításához. Ezért nem lehet azokat sem megszokásból, sem az óvodapedagógus egyéni szeszélyei szerint kialakítani. Tudatosan meg kell fontolni és meg kell fogalmazni, hogy milyen legyen ez a környezet (PÁLFI) A játékpedagógiai paradigmaváltás hatása az óvodai környezetre 21

22 1996-ban paradigmaváltás történt a játék pedagógiai megítélése terén, s ettől kezdve a foglalkozásközpontú óvoda helyett a gyermekre és a játékra orientált intézmény (PÁLFI) eszménye áll a középpontban. Korábban a környezet kialakítását leginkább a felnőttek igényei befolyásolták, így sok játékeszköz a gyermekek számára elérhetetlen helyen: magas polcon, vagy zárt szekrényben volt elhelyezve s az óvópedagógus engedélyével volt csak használható. Ez a rendszer tette lehetővé a direkt nevelési hatásokat, s a játék mintegy didaktikusan alárendelődött a célirányos foglalkoztatásnak. A foglalkozásközpontú óvoda befogadásra, ill. elfogadásra nevel, a környezet az óvópedagógus esztétikai elképzelését és az általa megtervezett rendet tükrözi, tehát egységes képet mutat. A gyermek az óvópedagógus által meghatározott és fenntartott játékkörnyezetben, szabályok szerint tevékenykedik. A gyermek környezetét csak ideiglenesen és korlátozott mértékben képes befolyásolni, hisz azt állandó játszóhelyek és rögzített bútorok jellemzik. Ezzel szemben a játékközpontú óvodában a környezet eszköz jellegű, a gyermek felhasználhatja azt alkotó tevékenységében és önkifejezésében. A környezet szerepe elsősorban az, hogy biztosítsa a játékhoz szükséges feltételeket, és aktivizálja a belső motivációt, így a környezetet sokszínűség jellemzi, hisz alá van rendelve a játéknak. A gyermek maga is befolyásolhatja környezetét, abban kifejeződhet személyisége és annak változása. Az óvópedagógus szerepe itt a gyermeknek megfelelő környezet biztosítása, melyet a gyermekkel közösen, egyenrangúan, dinamikusan alakít. Mivel a környezet a játéknak alárendelve kerül kialakításra, a bútorok többnyire a gyermekek által mozgathatóak, mobilak, illetve az eszközök a gyermek számára szabadon hozzáférhetők és használatuk nem kötődik különösebb feltételekhez. A gyermek környezetét képes befolyásolni, nem csak belekerül egy meghatározott környezetbe, hanem annak alakítójává válik, így hozzá való viszonya is alakul (PÁLFI). A legújabb felsőbb szabályozás így határozza meg az objektív feltételeket, a kívánatos környezetet: Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni (Az Óvodai nevelés országos alapprogramja) A játékpedagógia térszervezési szempontjai 22

23 Az óvodai játék elsődleges színtere a csoportszoba és az udvar, bár már az óvodai tornaterem kérdése is felmerült. Dolgozatomban elsősorban a csoportszoba térszervezésével foglalkozom, s nem térek ki az udvar által teremtett sajátos feltételekre és az ehhez való igazodásra. A játékpedagógia három fontos dolgot emel ki a térszervezés szempontjából (KOVÁCS BAKOSI, 2005): Fontos az életkornak megfelelő térelrendezés, tehát figyelembe kell venni, a játékfejlődés jellemző szakaszait és azok sajátosságait. A gyakran használt és a népszerű játékoknak megfelelő, esetleg állandó helyet kell biztosítani. Ezen túl az állandó játszóhelyek kialakítása segíthet a nyugalom biztosításában. Az életkornak megfelelő elrendezés azt jelenti, hogy a kialakított játéktereknek tükrözniük kell, hogy a különböző életkorú gyerekek mit szeretnek játszani. Például a kiscsoportosok termében praktikus, ha több szőnyeg van, hisz ők szeretnek a földön játszani, a középső és nagycsoportban már elég lehet egy szőnyeg az építőjáték számára, azonban fontos, hogy legyen szabad terület a mozgáshoz, hogy a gyerekek ne akadályozzák egymást a szabad játékban (B. MÉHES, 1982). A környezetet érintő szabályokkal kapcsolatban általános megállapítás, hogy azok érdekeltek betartásukban, akik hozzák őket. Ha az óvópedagógus hierarchikus szerepéből fakadóan egyedül hozza a szabályokat (például, hogy milyen eszközökkel hol, meddig lehet játszani, mit nem szabad elmozdítani) akkor a gyermekek csupán engedelmességből, esetlegesen valami rossz elkerülése miatt tartják be azokat. Azonban, ha különböző problémás helyzetek kapcsán a gyermekek számára is világossá válik a szabályok szükségessége, s e tapasztalatok után bevonjuk őket a szabályalkotásba, akkor motiváltabbak lesznek betartásukra is (PÁLFI). A csoportszoba rendje nem lehet a játék elrontója, gátlója. Természetesen nem lehet összevisszaság, rendetlenség sem, a gyerekeknek meg kell találniuk a játékokat a helyükön, de ez a rend egyfajta játékrend kell hogy legyen. Például az építőjáték elemeit ne csak az építőjáték helyén lehessen szabad használni, hanem esetlegesen egy szerepjátékban is eszközként is (KOVÁCS BAKOSI, 2005, 192. o.). Elsősorban azt kell felülvizsgálnunk, hogy az érvényben levő szabályok elősegítik-e a gyermekek játékának egyre kreatívabb és aktívabb kibontakozását (B. MÉHES, 1982, 33. o. ). A rendelkezésre álló tér kialakítása rendkívül fontos, mert a játékot alapvetően meghatározhatja (PÁLFI). Beszélhetünk nyitott és zárt térről. Nyitott tér alatt a térszervezésnek azt a módját értjük, mikor viszonylag nagyobb a szabad tér, lehetőség van benne mozogni, nincs telezsúfolva bútorokkal és eszközökkel, így nem korlátozza szabadságot, hanem szabad, nyitott teret ad annak kibontakoztatására. A zárt tér ennek éppen az ellenkezője: rengeteg 23

24 bútor és eszköz tölti be és üli meg a teret, az elválasztó eszközök megmozdíthatatlanok, tehát a szabad tér véglegesen fel van szabdalva és zsúfoltság uralkodik. A fizikai tér meghatározza a pszichés, lelki terünket is. A tág tér fizikai mintául szolgál a tág szellemi, érzelmi tér számára is. A biztonságos térben megélt, a gyermek számára természetesen megjelenő, a mesei kettős tudathoz hasonló mintha-tudat segítségével létrejövő képzeleti tér teszi lehetővé a szabadon mozgó fantázia kreatív megjelenését a játékban, kapcsolatokban egyaránt (GŐBEL). A zsúfolt fizikai környezet passzív és alulmotivált viselkedéshez vezethet, mint nézelődés, körbe járkálás, stb. Ezentúl számos kutatás kapcsolatot talált a zsúfoltság és a agresszivitás közt, mégpedig azt, hogy a növekvő zsúfoltság agresszív viselkedésformákat eredményez (FROST SHIN JACOBS, 1998, 261.o.). Például kisebb játéktérben több a verekedés és több gyermek vonódik bele. A kultúrköri kutatások viszont némileg ellentmondó eredményt hoztak, mert például azt tapasztalták, hogy zsúfolt körülmények között a holland gyerekek kétszer annyi időt töltöttek pozitív szociális interakcióval, mint kevésbé zsúfolt környezetben amerikai gyerekek (FROST SHIN JACOBS, 1998, 262.o.). A terek elhatárolása természetesen fontos a játék szempontjából, de elegendőnek kell lennie adott játékfajtához, és használhatónak kell lennie a gyerek számára (PÁLFI). A lényeg, hogy világos területi határok legyenek. Ezek a határok megalkothatók különböző térelválasztó elemekkel, vagy mobilizálható bútorokkal. Pálfi Sándor tanulmányában felhívja a figyelmünket, hogy az állandó játszóhelyek biztosítása önmagában nem elég a gyermekek saját játékérzetének kialakításához, mert a játékkezdés első törvénye: hozz létre saját játszóhelyet. Ezt a belső késztetést a statikus térképzési gyakorlat akadályozhatja (PÁLFI). A gyerekeknek meg kell engedni, hogy maguk is kialakíthassanak különböző tereket, például kis kuckókat, ahová bebújhatnak és játszhatnak kis kincseikkel. Ehhez biztosítani kell egy-egy könnyen mozgatható, jelzésszerű eszközt. Ez az óvópedagógus számára keltheti a rendetlenség látszatát is, pedig a gyermek a maga által alkotott kuckón kívül nem tud ugyanúgy játszani, mint ott (B. MÉHES, 1982). A legszerencsésebb tehát, ha a térszervezés nem statikus, nem az év elején meghatározott, kialakított és változtathatatlan, hanem átalakítható, az aktuális szükségletek szerint variálható. Az is nagyon hasznos lenne, ha a gyerekeket is bevonnák a csoportszoba terének kialakításába, ha megkérdezzük a gyermekeket, hogyan szeretnék a szobát átalakítani, hogyan éreznék magukat jobban, hogyan tudnának szabadabban játszani, olykor meglepődnénk (GŐBEL). Természetesen, ha ez az igényfelmérés megtörténik, akkor tudatosítani kell a gyermekekben, hogy nem biztos, hogy kívánságaik valóra válnak. 24

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ Ó V O D A SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Imagination Plaground. aktiválja minden. gyerek kreativitását. Az áttörö mozgástér koncepció a szabad és kreatív játékot teszi lehetövé!

Imagination Plaground. aktiválja minden. gyerek kreativitását. Az áttörö mozgástér koncepció a szabad és kreatív játékot teszi lehetövé! Imagination Plaground aktiválja minden gyerek kreativitását Az áttörö mozgástér koncepció a szabad és kreatív játékot teszi lehetövé! Imagination playground egy mobil játékrendszer, amely különbözö formájú

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program 3. sz. melléklet AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató MOTTÓ... az autizmus ellen vívott harc

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 51/2012.XII.21.EMMI rendelet 1.sz melléklete alapján Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

04.1 ORANGE KAMÉLEON SZEKRÉNYCSALÁD EGYEDI SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSRA IS VAN LEHETŐSÉG 10% FELÁR ELLENÉBEN. KAMÉLEON SZEKRÉNY

04.1 ORANGE KAMÉLEON SZEKRÉNYCSALÁD EGYEDI SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSRA IS VAN LEHETŐSÉG 10% FELÁR ELLENÉBEN. KAMÉLEON SZEKRÉNY 55 04.1 KAMÉLEON Termék kód: STL-01-02-L ORANGE KAMÉLEON CSALÁD 2 ajtóval Orange Kaméleon szekrénycsaládunk tervezésekor külön hangsúlyt fektettünk az egyszerű, letisztult formákra, így kiváló ár-érték

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben