KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal"

Átírás

1 AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK! A Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl Mgyr Iovációs S zövetség, z Okttási és Kulturális Miisztérium és Du Televízió áltl 2009/2010-es tév időszkár, 19. lklomml meghirdetett IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VÉGEREDMÉNYE

2 MIT LEHETETT NYERNI? I. díj: (három db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig II. díj: (két db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig III. díj: (égy db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig fitlok szkmi, tudomáyos továbbfejlődéséek támogtásár. A legjobb iformtiki pályázt készítőjéek járó ösztödíjt z Ericsso Mgyrország jálott fel. A leg- fitlbb díjzott megkpt Siemes Zrt Ft-os, egyösszegű Juior Ösztödíját is. A legjobb pá- lymukát bedott htárotúli pályázó Mgyr Iovációs Szövetség egyösszegű, Ft-os ösztö- díjáb részesült. Az első és második helyezett fitlok áltl kijelölt egy-egy tár egyszeri Ft-os ösztödíjb részesült. (A zsűri dötése végleges, fellebbezések helye ics.) Az Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 1-3. helyezettjei felsőokttási itézméyek dötése lpjá 25 többletpotot kphtk felvételi eljárás folymá. A legjobb három pályázt lehetőséget kp szeptember között Lisszbob, z Európi Uió áltl, 38 ország részvételével redezedő Fitl Tudósok Verseyé vló részvételre, hol további értékes péz-és külödíjkt ( euró) lehet yeri. A verseye kiválsztott tehetséges fitlok számos emzetközi redezvéye vehetek részt, többek között tudomáyos verseyek olimpiájá z USA-b (INTEL ISEF), Stockholm Itertiol Youth Sciece Semir-o, ill. Nobel-díj átdási üepsége, Lodo Itertiol Youth Sciece Forum-o, z Itertiol Sustible World Project Olympid-o Houstob, vlmit Chi Adolescet Sciece & Techology Iovtio Cotest c. verseye. A évi INTEL ISEF-e 2. díjb részesült Sugár Kriszti és Simo Dávid Szbolcs

3 A 19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VÉGEREDMÉNYE ELŐZMÉNYEK Az Európi Uió 1988 ót szervezi hivtlos Fitl Tudósok Verseyét, melyek célj, hogy előmozdítsák év közötti fitl tudósjelöltek együttműködését, és hozzájáruljk z ígéretes fitl tehetségek fejlődéséhez. A versey megredezésével fitlok figyelmét műszki- és természettudomáyok, techológi és kuttásfejlesztés területére krják iráyíti. Évete átlgos fitl tudós, ill. tudósjelölt (elsősorb középiskolás) idul z európi országokb megredezett verseyeke. Az EU-dötő lehetőséget yújt legjobb szerepelt fitlok számár, hogy be- mutssák tudomáyos eredméyeiket, és kortársikkl összemérjék tudásukt. A dötőt először 1989-be redezték meg Belgiumb, és zót midig más európi ország látj vedégül fitl diákokt. Az 1991/92. évi I. Országos Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Versey megredezésével Mgyrország számár lehetőség yílott rr, hogy Középke let-európából elsőkét cstlkozzo z EU-verseysoroztához. A mgyr fitlok kitűőe szerepeltek em csk z évi sevilli, hem z zt követő 1993-s berlii és z 1994-es luxemburgi dötőbe is. Eek elismeréseképpe z Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 1995 ót teljes jogú tgj lett z európi verseysoroztk, így mgyr verseyzők is részesülhetek díjzásb. A mgyr diákok z évi ewcstle-i, z évi miláói, évi mszterdmi és évi párizsi európi dötőkö egy-egy hrmdik díjt szereztek b Helsikibe, 2001-be Bergebe és 2006-b Stockholmb második díjb, 1998-b, Portób és 2007-be Vleciáb pedig első díjb részesült egy-egy mgyr pályázt. A évi, Budpeste redezett, 15. EU-dötő volt legeredméyesebb: egy első, egy második és két külödíjt szereztek verseyzőik. Ezeke kívül számos külödíjb is részesültek mgyr fitlok. A tudomáyos verseyek olimpiájá (Itel ISEF) 1995-be Hmiltob (Kd), 1996-b Tucsob (Arizo) első díjt érdemeltek ki mgyr verseyzőik. Kimgsló teljesítméyt elérve, 1999-be Phildelphiáb égy drb I. díjt yert el z egyik tehetséges mgyr fitl be Phoeixbe pedig ht drb I. díjt yert verseyzők, és eleveztek ról egy Föld közeli kisbolygót. A évbe kliforii S Joséb mgyr fitlokt II. díjjl jutlmzt zsűri, és róluk is eleveztek egy kisbolygót ót mide évbe egy-egy tehetséges fitl részt vesz z egyhetes Stockholm Itertiol Youth Sciece Semir-o és redezvéy záróüepségé, Nobel-díj átdási üepsége. Továbbá évete tuduk díjzottt küldei kéthetes Lodo Itertiol Youth Sciece Forum-r, Chi Adolescet Sciece & Techology Iovtio Cotest-re, z Itertiol Sustible World Project Olympid-r Houstob. Az utóbbi 2010-be ryérmet yert egy mgyr fitl. 1

4 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye A 2009/2010. ÉVI MAGYARORSZÁGI VERSENY 1. SZAKASZA ovember 11-é, Mgyr Szbdlmi Hivtlb, Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl, z Okttási és Kulturális Miisztériumml és Du Televízióvl közöse tizekilecedik lklomml hirdettük meg z Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Verseyt, z EU-verseyek célkitűzéseivel és szbályivl összhgb. Az előkészítő mukák sorá felkértük versey fővédökéek z okttási és kulturális miisztert. A bíráló- bizottság mukájáb vló közreműködésre elismert tudósokt, kdémikusokt, egyetemi tárokt és gzdsági szkembereket hívtuk meg. A zsűri elöki tisztét Prof. Ormos Pál, z MTA SZBK főigzgtój válllt el. A projekt Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl vlósult meg. Nemzeti K Techológii Hivtl uttási és Külö köszöet illeti versey további támogtóit is Okttási és Kulturális Miisztérium Iprfejlesztési Közlpítváy Puskás Tivdr Közlpítváy Mgyr Telekom Nyrt. GE Hugry GRP Plsticorr Kft. Mgyr Szbdlmi Hivtl Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége Siemes Zrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Richter Gedeo Vegyészeti Gyár Nyrt. 77 Elektroik Kft. Iomed Medicl Zrt. Stmetl Kft. Ericsso Mgyrország Covet Tőke Befektető Zrt. Értelmiségi Szkszervezeti Tömörülés, hogy áldoztk versey megredezésére, és ezáltl fitl tehetségek felkuttásár. Ngy godot fordítottuk rr, hogy ovember 11. és juár 6. között miél több fitl szerezhesse tudomást verseyről. A 6000 példáyb készült, szíes, figyelemfelkeltő verseyfelhívást z ország összes középiskolájáb, htáro túli összes mgyr középiskoláb, z dtbkukb szereplő fitlokk, középiskoli tárokk, kuttókk, továbbá sjtók, televíziók és rádiók küldtük el, és közvetleül is terjesztettük fitlok között. A verseyfelhívás megjelet Világgzdság, Mgyr Hírlp pilpb, THE Mgzib, z Élet és 2

5 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye Tudomáy, Figyelő hetilpb, z Okttási Közlöybe, Techik Műszki Szemlébe, Mgyr Iovációs Szövetség Hírlevelébe, továbbá egyetemi lpokb, szkfolyóirtokb, közlöyökbe és hírlevelekbe. Az iterete z OKM, z MSZH, z MTA, MAFITUD, THE, KutDiák, KutTár, tehetségpot, NIOK, Du TV, Npló, z Észk-Mgyrország, Kelet-Mgyrország, Pályáztfigyelő, Pézforrás, Zsiráf Diákmgzi, z Exit, Vsárp Reggel, Ntiol Geogrphic, PC World, Techik Műszki Szemle, továbbá több főiskol, köyvtár, hllgtói szervezet, pályáztfigyelő portál, vlmit szövetségük holpjá is lehetett iformálódi. A versey meghirdetéséről beszámolt Du Televízió és Klub Rádió is. Az Erdély M, z Eurctiv, z Edupress, HírNeked, Diákkpu, kitekitő, suliháló és M és Holp olie, z MTIOS, továbbá számos elektroikus sjtó is hírt dott verseyről. A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE Összese 91 pályázt érkezett versey titkárságár (ebből 17 db htáro túli mgyr fitloktól). A szerve- zők 3 pályáztot kizártk verseyből, mert bedási htáridő utá érkezett, illetve egyet visszvotk pályázók. A pályáztokt mide zsűritg elolvst és megvizsgált, hogy: eredeti, újszerű-e, tudomáyos szempotból meglpozott-e, megvlósíthtó-e május 3-ig, pályázó lklms-e kidolgozásr, várhtó eredméy hszosíthtó-e. A zsűri végleges dötést testületileg, többségi lpo hozt meg. 1. A zsűri 52 pályáztot fogdott el ( ebből 13 db htáro túli mgyr diákoktól), illetve jvsolt kidolgozás- r. Ezek közül: 23 pályázt tudomáyos kuttási vizsgáltok, mérések elvégzését és összefoglló tulmáy elkészítését, 29 pályázt új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 2. A zsűri 35 pályázt kidolgozását em jvsolt, mivel ezeket em trtott újszerűek, em látt megvlósíthtók vgy megvlósításukt em trtott hszosk. 3

6 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye A 2009/2010. ÉVI MAGYARORSZÁGI VERSENY 2. SZAKASZA A kidolgozás időszkáb Mgyr Iovációs Szövetség meedzserei tácsdássl, kozultációk szervezésével segítették továbbjutott verseyzőket, látogtást szerveztek többek között Szbdlmi Tárb is. A zsűritgok midegyike 3-4 pálymuk kidolgozását személyese is figyelemmel kísérte. A személyes kozultációk lklmávl részletese megismerkedtek készülő prototípusokkl, modellekkel, és tájékozódtk z elért tudomáyos eredméyekről. A pályáztok kidolgozását vállltok, itézméyek ygilg is támogthtták. A versey szervezői biztosították yilváosságot eze támogtások elyerése érdekébe, illetve közreműködtek z idokolt költségek meg- térítésébe. A tudomáyos meglpozott, részletese kidolgozott pályáztokt május 3-ig kellett beküldei versey titkárságár. A htáridőre 39 pálymuk kidolgozás fejeződött be. A juár 26-i ülése bírálóbizottság úgy htározott, hogy Tudomáyos Diákkörök X. Országos Tlálkozóják dötőjé első helyezést elért fitlok is bekerülhetek z ifjúsági versey második fordulójáb, ők összese 8 dolgoztot yújtottk be. A verseyzők összese 15 prototípust/számítógépes progrmot mellékeltek mukájuk leírásához. (A pá- lyáztokról, ill. pályázókról készült részletes sttisztikát 3. sz. melléklet trtlmz.) Mide zsűritg megismerkedett 47 pálymukávl, elolvsták leírásokt, prototípusokt, ill. modelleket fitlok működés közbe is bemuttták. A kidolgozott pályáztokt zsűri z lábbi szempotok lpjá értékelte: problém megközelítéséek eredetisége és kretivitás; kidolgozás lposság, ill. tudomáyos értéke; z írásos yg, ill. lkotás (vgy modell) szívol; ill. z elkészített eszköz működőképessége; projekt befejezettsége (kocepció, koklúzió), ill. hszosíthtóság; z eredméyek ésszerű és világos értelmezése. A 2009/2010. ÉVI VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. A bírálóbizottság május 20-á megtrtott ülésé 3 első, 2 második, 4 hrmdik, illetve 1 külödíjt ítélt od (1. sz. melléklet). 2. A bírálóbizottság 11 pályáztot kiemelt dicséretbe, 26 pályáztot pedig dicséretbe részesített (2. sz. melléklet). 3. A zsűri dötése értelmébe szeptember között, Lisszbob megredezésre kerülő " 21. 4

7 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye EU Cotest for Youg Scietists" európi dötőbe z lábbi három, első helyezett pályázt képviselheti Mgyrországot: - Iformtiki Iformtiki modellezés modellezés helyi és hálózt helyiz hálózt ökológi z ökológi tításák tításák szolgáltáb szolgáltáb (pályázók: (pályázók: Blssi Márto Blssi és HorváthMárto Dávid) és Horváth Dávid) - Vstgbéldgtok perifériás perifériás vérbe kimutthtó vérbe kimutthtó mrns mrkere(pályázó: mrns mrkere Molár (pályázó: A) Molár A) -Izomhuzl Izomhuzl motor(pályázó: (pályázó: Böröczki Zoltá Böröczki Istvá) Zoltá Istvá) 4. A A háromelsels ő őésés 2 2 második helyezett áltl áltl megjelölt egy-egy tár tár vgy egyszeri, kozules 100egyszeri, 000 Ft-os 100 ösztödíjb 000 Ft-os ösztödíjb részesült. részesült. 5. A A Siemes Zrt. Zrt Ft-os, Ft-os, egyösszegű egyösszegű Juior Juior Ösztödíját Ösztödíját legfitlbb legfitlbb díjzott, Hjdu díjzott, Gergő, Hjdu ygergő íregyházi, Báki ydoát íregyházi Műszki Báki Középiskol Doát Műszki és Kollégium Középiskol 16 éves és tulój Kollégiumkpt 16 meg. éves tulój kpt meg. 6. AA Mgyr Iovációs Szövetség Ft-os Ft-os külödíjáb legjobb legjobb htárotúli htárotúli pályázó, pályázó, Brth Brth Noémi Noémi Eszter részesült. Eszter részesült. 7. AA10 10 díjzottés és 11 kiemelt dicséretbe részesített, leglátváyosbb pálymuk júius 10. és 11. között között yilváos yilváos bemuttásr bemuttásr kerül kerül Milleáris Milleáris Prk, Csodák Prk, Csodák Plotáj Plotáj Épületébe. Épületébe. Budpest, május 20. dr. Pkucs Jáos szervezőbizottság elöke 5

8 234764_x_t _x_t _x_t _x_t _x_t _x_t _s_t _x_t _t _x_t _t _t _x_t _t _t _t _t _t _s_t _t _t 1. melléklet: Díjyertes pályáztok I. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. Vstgbéldgtok perifériás vérbe kimutthtó mrns mrkere* Pályázó: Molár A (1993) Iskol: Fzeks Mihály Fővárosi Gykorló Áltláos Iskol és Gimázium A rosszidultú vstgbél dgtok eddigi szűrési módszerei em voltk elég érzékeyek és potosk, ezért merült fel z igéy egy új módszer kifejlesztésére. A dgtos bélhámsejtek elváltozásik iformációi bekerülhetek yirokcsomób, hol z ott levő immusejtek felfogják ezeket, mjd véásármb kerülve, mit fehérvérsejtek hordozzák z ezekre elő- -PCR készített immuválszt. A válsz mrns-két v jele, mit digosztikus mrkerkét hszált pályázó. Ezeket pedig teljes geom chipekkel zoosított be, illetve szű rte ki. A fitl áltl elvégzett vizsgáltok lpjá, teljes geomszűrés lpjá lehetséges helyi beteg- ségekre jellemző vérbeli molekuláris mrkerek zoo- sítás. Továbbá kifejlesztett kvtittív RT-PCR rekció olcsó, gyors és bárhol elérhető, továbbá kivitelezhető módszerek bizoyult vstgbélrákos megbetegedések szűrésére. *A díjt z EGIS Nyrt. jálott fel. A válllt külödíjo túlmeőe egy elődási lehetőséget is feljálott fitl részére z egyik tudomáyos fórumá. 2. Iformtiki modellezés és helyi hálózt z ökológi tításák szolgáltáb* Pályázó k : Blssi Márto (1990), Horváth Dávid (1990) Iskol: ELTE, Iformtiki Kr és BME Tár: Réti Móik A fitlok egy oly számítógépes modellt dolgoztk ki, mely Nemzeti Alptterv kiemelt fejlesztési feldti és kulcskompeteciák közül többet is érit, és mely gykorlti tpsztltok szerit számos iskoltípusb sikerrel hszálhtó. A progrm segítségével rekostruál- htók kokrét esetek, melyek mélyebb megértése kö- zelebb visz köryezeti tudtosság megerősödéséhez és fetrthtó fejlődés megvlósításához melybe z egyéi felelőssége túl műszki és természettudomá- yokk kulcsszerepe v. A progrm egyszerű bb felszereltség mellett egy gépe, de kár hálóztb, esetleg iterktív táblá vgy szvzógéppel kiegészítve is lklmzhtó. A készítők biztosították emzetközi 6

9 1. melléklet: Díjyertes pályáztok hszálhtóságot z gol yelvi beállítássl, továbbá lehetővé tették, hogy felhszáló sját yelvére fordíthss progrmot, átírv már redelkezésre álló, közzétett yelvi fájlokt. *A díjt Mgyr Telekom Nyrt. jálott fel. 3. Izomhuzl moto r* Pályázó: Böröczki Zoltá Istvá (1991) Iskol: Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Tár: Dr. Dróczi Csb Sádor A pályázó egy új típusú elektromos motort készített, mely em hgyomáyos (elektromágeses) módo, hem termodimiki elve működik. A motor meghjtását izom- huzlok végzik, melyek hő htásár összehúzódi is képes memórihuzlok. Az összehúzódás sorá huzlok muk- végzésre is képesek, ezt hszált fel pályázó forgómozgás előállításához. A prototípus elsősorb demostrációs célokt szolgál, z ilye elve működő motorokt zob fel lehet hszáli oly helyeke, hol szükség v z elektromágeses mező kiküszöbölésére (pl. MRI gépekbe), illetve ehéz súlyok emelésébe, mivel gy yomtékkl redelkezek. *A díjt Mgyr Szbdlmi Hivtl jálott fel. I I. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. A kerékpár újrgodolás, egy új köryezettudtos közlekedési eszköz, Step''Roll* Pályázó: Lipécz Ádám (1992) Iskol: Árpád Vezér Gimázium, Sárosptk A pályázó kerékpárb rejlő, eddig kihszáltl lehetőségeket igyekezett megtláli és lklmzi, hogy egy htékoybb, szélesebb körbe hszálhtó eszközt tervezze. Kerekek helyett kis átmérőű j görgőket hszált, meghjtást tposómozgássl érte el z egyeletesebb erőátvitel megvlósítás érdekébe, meghjtást pedig egy gy szilárdságú műyg szál segítségével biztosított, vlmit új váltóredszert is kidolgozott. Az újításokk köszöhetőe szerkezet léyegese egyszerűbbé vált, miközbe kerékpár mide fotos tuljdoság megmrdt. Lehetővé vált egy köyű, kis helyet foglló jármű gyártás, melyet bárhová mgukkl vihetük, megköyítve ezzel városi élet midepjit. *A díjt Puskás Tivdr Közlpítváy jálott fel. 7

10 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 2. CpCotrol* Pályázó: Gyögyösi Tmás (1990) Iskol: Brssi Sámuel Gimázium és Műszki Szkközépiskol, Debrece Tár: Vizi Tibor A pályázó áltl kifejlesztett eszköz időlegese, vgy véglegese mozgásukb korlátozott emberek életét köyíti meg első lépéskét számítógép, iteret hszáltáb. Az eszköz egy látszólg egyszerű, ormál számítógéphez cstolhtó egér fukcióját tölti be, iráyítás zob em kézzel, hem fejjel törtéik. Az eszköz két ármköri modulból áll. Az egyik egy PC-hez cstlkozttott USB eszköz, oly virtuális egér, hol fő cél kis méret és z, hogy külö tápellátást e igéyelje. A másik egy mikrovezérlő és egy rádiós dóvevő modul, mi szikroizáláso túl vevőkét fukcioál és fejre szerelt egység dtit fogdj. Az dó része tehát z eszközek fej mozgásit követi. A gyorsulásérzékelő dtit egy PIC16F819 mikrovezérlő dolgozz fel és állítj elő rádió küldedő dtcsomgot. *A díjt z Ericsso Mgyrország jálott fel. I II. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. Méhszívó beredezés méhrjok befogásár* Pályázó: Hjdu Gergő (1994) Iskol: Báki Doát Műszki Középiskol és Kollégium, Nyíregyház Tár: Zsigó Zsolt A midepi élet számos területé okoz godot túlszporodott méhcsládok kirjzás. A problém megoldásár pályázó egy szívóhtáso lpuló készüléket tervezett, melyek működési elve egy porszívóhoz hsoló, de tárolót speciális méhek begyűjtéséhez lkított ki. A befogás utá készülék segítségével biztoságos szállíthtó rj és kptárb vló áthelyezése is egyszerű. A beredezés köye hszálhtó és méhek számár is biztoságos. Hszálhtják rjzási időszkb méhészek, de kár tűzoltók is, illetve egy gyobb szívóerejű porszívóvl pergetéseke is jól lklmzhtó. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 8

11 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 2. HomeEKG redszer* Pályázó: Orgová József (1993) Iskol: Eergetiki Szkközépiskol és Kollégium, Elektroik-elektrotechik szkmcsoport, Pks Tár: Ngyé Lkos Mári A fitl egy oly elektrokrdiográfii eszközt fejlesztett ki, mely megfigyelt pácies EKG jeleit meghtározott időközökét rögzíti, lpvető számításokt végez rjt, illetve számított értékek lpjá görbéket osztályozz, és zokt, melyek z zt megelőőő z t l eltérek, feltölti egy szerverre, melyekről kár egy ügyeletes krdiológus tájékozódht megfigyelt személy állpotáról. Így megfigyelő időbe értesülhet például egy esetleges szívrohmról, ezzel pedig jvulhtk beteg túlélési esélyei. A pályázó áltl megépített HomeEKG redszer tuljdoképpe egy PC köré épített, lcsoy előállítási költségű műszer. A redszer moduláris felépítésű, drbjib módosíthtó, fejleszthető és cserélhető. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 3. HidRoBot* Pályázó k : Erdélyi Som (1992), Kovács Dáiel (1991) Iskol: Szécheyi Istvá Gimázium, Sopro és Ziperowsky Károly Műszki Szkközépiskol, Pécs Tár: Lg Ágot A pályázók célj egy úszó robot tervezése volt, mely hidro- lógusok mukáját, z élővizek kuttását segíti. A hjó megépítése utá műszerek kerültek rá. A megtervezett eszköz képes bk- tériumokt gyűjtei kis meyiségűvízmit vételével (melyet később lborb oltk be), kémii mérésekhez is képes vízmitát vei, illetve elektrokémii mérések elvégzésére is lklms. Ezzel három méréstípussl víz jellemzőiek több- sége vizsgálhtó. Ezutá elkészítették hjó és vezérlő PC szoftverét, és megkezdték z eszköz kipróbálását. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 9

12 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 4. Méregből gyógyszert* Pályázó: Juhász Dorotty (1991) Iskol: Debrecei Egyetem Kossuth Ljos Gykorló Gimázium Tár: Dr. Futóé Moori Edit A fitl dolgoztáb skorpióméreg htását vizsgált, potosbb zt, hogy lesz z élő szervezet számár méregből, kár egy forrdlmi új gyógyszertípus. A pályázó kísérlet sorá egy peptid típusú toxit vizsgált és lklmzt humá T-sejteke, blokkolt zok Kv1.3 cstoráit, mely módszer egy élő szervezetbe z immurekció elmrdását jeleti. A blokkolást feszültségzár üzemmódb, Ptch-Clmp segítségével végezte. Az eredméyek egy reverzibilis blokkolást tükröztek, mely gyógyásztb ige fotos. A kísérlet zért jeletős, mert ezzel módszerrel világo lévő összes utoimmu-betegségbe szevedő embert lehete kezeli. Az uroctoxi htás ismert, és lklmzhtó gyógyásztb mivel gy meyiségbe előállíthtó, ezért köye hozhtó kereskedelmi forglomb. *A díjt z Értelmiségi Szkszervezeti Tömörülés jálott fel. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA 1. Belteyészet XXI. százdb? Pályázó: Brth Noémi Eszter (1992) Iskol: Bolyi Frks Elméleti Líceum Kozules ek: József Év, Keleme Ktli A pályázó vérrokoházsság előfordulását vizsgált, ill. hogy ez okozott-e tuljdoság hlmozódást megfigyelt populációkb, hgsúlyt fektetve geetik és orvostudo- máy kpcsoltár. A poligées öröklődésűtuljdoságok kilkulását és kár súlyosbbá válását belteyészet elősegítheti. Téy, hogy mide ember 1-6 oly hlálos gét hordoz, melyek utódokb törtéő összetlálkozás végzetes lehet. A vérfertőzés éh észrevétleül v jele közvetle köryezetükbe, máskor pedig árulkodó jelek muttják meglétét. Az eredméyeket összegezve megállpíthtó, hogy geetiki tácsdó szolgált hiáy Erdélybe jeletőse befolyásolj roko- házsságokból szármzó utódok egészségi állpotát. Ezért széles körbe elterjedt geetiki tácsdó szolgáltr lee szükség, kik szemlélteték rokoházsságok egtív vgy esetleges pozitív htásit. 10

13 2. MELLÉKLET KIEMELT DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 14. Rc Dutr 1000 modell Ifj. Morvi László Váci Mihály Ipri Szkképző Iskol és Kollégium, Székesfehérvár Morvi László 16. Telecetrikus mikroszkóp koverter féyképezőgéphez Hábel Ervi Báki Doát Műszki Középiskol és Kollégium, Nyíregyház Dr. Dróczi Csb Sádor, Zsigó Zsolt 25. Elemi részecskék - játékos Csörgő Judit, Török Csb ELTE-TTK mtemtik Bsc, ELTE-TTK fizik Bsc Csörgő Tmás 26. Űrbéli féy - modulációt szemléltető eszköz Eördögh Blázs, Pozsoyi Miklós Zoltá Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Alpié Ecseri Év 35. Robotpicér-kr Josov Milá Lovssy László Gimázium, Veszprém Dr. Dróczi Csb Sádor 46. Ötöltő számítógépes egér Kecseovity Ego Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Bkos Tíme 49. Tudtos fotózás Gergely Dezső Uiversitte Techic Cluj- Npoc, Kolozsvár György Istvá Csb 61. Alddi csodlámpáj Schrok Edi Bolyi Jáos Gimázium és Kereskedelmi Szkközépiskol, Ócs Dr. Dróczi Csb Sádor 91. Hydrocr Dezse Tibor, Gzsó Bece Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Alpié Ecseri Év 95. Kristály-Tiszt-Eergi (Piezoelektromos geerátor) Kecseovity Ego, Tóth Szbolcs Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Szórád Edre 96. A robotok és lklmzási techikájuk Szecsődi Imre, Vörös Csb Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Kőrösi Gábor 11

14 2. melléklet: Dicséretbe részesített pályáztok DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 3. Térfogti szűrés Domjá Sebestyé Szet Istvá Egyetem, Ybl Miklós Építéstudomáyi Kr dr. Hrsáyi József Portl Project Mérő Bálit Bjz József Áltláos Iskol, Budpest Bdics Alex 15. Felexibilis gericortézis súlyos szkoliózis kezelésére Agyl Olívi Székelyhídi Petőfi Sádor Elméleti Líceum, Romái Csevid Levete 18. Kódolt SMS küldésére lklms redszer fejlesztése Buz Dáiel Istvá Szécheyi Istvá Gimázium, Duújváros Kispál Istvá 19. Függőleges tegelyű szélturbi Juhász Kristóf Bolyi Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet, Szerbi Szórád Edre 20. A felszíi vizeket szeyező hidrofób ygok eltávolítás külöböző polimerek lklmzásávl Mátéffy Korél Bolyi Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet, Szerbi Szórád Edre 21. Htékoy, köyű ütközés- és golyóálló védelmi redszer/ pácélzt kifejlesztése Kszyi Gergely SZTE Ságvári Edre Gykorló Gimázium, Szeged 24. A pécsi reeszász emlékek digitlizálás Hohm Blázs, Kocsis Máté PTE-PMMK köryezetmérök, PTE-TTK progrmtervező iformtikus Nyirő Gizell 33. Kültéri, gyméretű, köryezetbrát kijelzők Lipécz Ádám Árpád Vezér Gimázium, Sárosptk Lipécz Gyul 41. Vízproblémák otthoukb, vgy mekkor problémát okozht víz, mely éltet beüket? Török Zoltá Dáiel Ngy László Áltláos Iskol és Gimázium, Budpest Krsi Norbert 47. Szbváyosíthtó kódolási mód- szer létrehozás egy számelmé- leti függvéy segítségével Németh Bece, Tóth Brbás Boyhádi Petőfi Sádor Evgélikus Gimázium és Kollégium Dr. Ktz Sádor 12

15 2. melléklet: Dicséretbe részesített pályáztok Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 48. A levegőszeyezés ellei védekezés lehetőségei - Nedves gáztisztítás szűrőtoryokb Mike Dáiel, Kovács Kristóf Révi Miklós Gimázium és Kollégium, Győr Bogár Gergely 56. Alvó övéyek hgymá- sok, gumósok és rizómások Ppp Tibor Zríyi Miklós Gimázium, Zlegerszeg Tölgyesié Kovács Ktli 59. Virágrügy differeciáció vizsgá- lt Pruus emzettségbe Rdics Zsuzs, Birtl Emőke Szet Mrgit Gimázium, Budpest Lobmyer Adrás 63. CEFS, egy újrgodolt fájlredszer Nyári Dávid Tmás Szécheyi Istvá Gimázium, Duújváros Kispál Istvá 64. A stressz, XXI. százd lppgó gyilkos Vrg Tmás, Pjor Csb Boroky György Műszki Középiskol és Gimázium, Vác Sturcz Ait 70. Egér Poiter Jéh Zoltá PTE Bbits Mihály Gykorló Gimázium Révész György 71. FormCell Oláh Máté Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudomáyi Kr Lki Blázs 72. Hypotetik Blssi Márto ELTE, Iformtiki Kr Lki Blázs 74. A fecskefrkú lepke egyedfejlődése és mesterséges keltetése Juhos Ktli Debrecei Egyetem TTK biológi szk Bodoré Misley Tüde 85. A Bucsoy-Bolgáromi vulkikus komplexum (Cseresi Bzlt Formáció) ásváyti jellemzése Frsg Istvá Selye Jáos Gimázium, Komárom, Szlováki Dr. Szkáll Sádor 88. A fehérje diákszemmel kicsit máskét Juhász Dorotty Debrecei Egyetem Kossuth Ljos Gykorló Gimázium Dr. Futóé Moori Edit 89. Beltrtlmi értékek övelése elektromágeses hullámokkl Kovcsics-Vári Gergely Lippi Jáos Szkközépiskol és Szkiskol Pótor Ferec 90. A mipulált Bres-féle G függvéy mátrixreprezetációj Bálid Árpád Műszki Középiskol, Ad Miklós Gyögyi 92. A tárogtótól rockkocertig Kusztor Roxá III. Bél Gimázium Réti Attil 93. Hogy is lopjuk pot!? Mezei Zsolt, Szász Istvá Bolyi Frks Elméleti Líceum, Mrosvásárhely, Romái Szász Ágot 13

16 3. MELLÉKLET: STATISZTIKA A 19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKRÓL Pályáztok szám Pályázók szám Pályázók eme: Egyéi pályáztok Csoportos pályáztok Fiú Láy Az összes pályáztr votkozó A kidolgozott pályáztr votkozó A pályáztok célkitűzés szeriti megoszlás Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Tudomáyos kuttás, tulmáy 42 Tudomáyos kuttás, tulmáy 20 Eszköz, eljárás 53 Eszköz,eljárás 27 14

17 3. melléklet: Sttisztik A pályáztok témválsztás szeriti megoszlás Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Műszki tudomáyok Köryezetvédelem Iformtik Fizik Biológi, humábiológi Biokémi, orvostudomáy Elektroik Egyéb Műszki tudomáyok Köryezetvédelem Iformtik Fizik Biológi, humábiológi Biokémi, orvostudomáy Elektroik Egyéb A pályázók megoszlás iskol szerit Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Gimázium Szkközépiskol Egyetem, főiskol Egyéb (pl. ált. iskol) Gimázium Szkközépiskol Egyetem, főiskol Egyéb (pl. ált. iskol)

18 3. melléklet: Sttisztik A pályázók megoszlás lkhelyük szerit Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Budpest Duátúl Kelet-Mgyrország htáro túli Budpest Duátúl Kelet-Mgyrország htáro túli Szerkesztette: Felelős kidó: Kidt: Fotók: Grfik: Rib Nikolett, mrketig meedzser Dr. Szbó Gábor, elök Mgyr Iovációs Szövetség Böhm Ktli Visuli kretív ügyökség

19 KIK DÖNTÖTTEK? A bírálóbizottság ismert tudósokból, egyetemi tárokból, gzdsági szkemberekből állt. Elök: Dr. Ormos Pál kdémikus, z MTA SZBK főigzgtój Tgok: Dr. Bedzsel Miklós elök, Mgyr Szbdlmi Hivtl Bolyky Jáos Atl vezérigzgtó, COVENT Tőke Befektető Zrt. Dr. Gordos Géz BME egyetemi tár, MTESZ elöke Dr. Hvss Miklós elök, SZÁMALK Rt. Ivák Gábor MAFITUD vezetőségi tg, z évi EU Fitl Tudósok Verseyéek 3. helyezettje Dr. Kőhlmi Zsolt elök, Puskás Tivdr Közlpítváy Kristo Ákos NOVATech.Com 1.0 Iovációs Techológii Üzleti Terv Versey győztese Dr. Kroó Norbert kdémikus, Mgyr Tudomáyos Akdémi lelöke Dr. Mtolcsy Mátyás y. főmérök, IKARUS Rt. Dr. Náry-Szbó Gábor kdémikus, MTA Dr. Pkucs Jáos ügyvezető igzgtó, Oljterv Holdig, Mgyr Iovációs Szövetség tiszteletbeli elöke Pomezski György újságíró, Felkíálom Alpítváy elöke Dr. Slli Gyul tszékvezető egyetemi tár, Budpesti Műszki és Gzdságtudomáyi Egyetem Dr. Szbó Gábor egyetemi tár, Szegedi Tudomáyegyetem, Mgyr Iovációs Szövetség elöke Várhegyi Csb fejlesztőmérök, ThysseKrupp Prest Hugry Kft., z I. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey győztese Dr. Veress Gábor egyetemi tár, Debrecei Egyetem Dr. Volk Blázs főosztályvezető-helyettes, EGIS Gyógyszergyár Nyrt., IV. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 3. helyezettje Dr. Závodszky Péter kdémikus, igzgtó, MTA SZBK Ezimológii Itézet TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 1036 Budpest, Ljos u. 103., tel.: , fx: e-post: portál: A versey szervezője: Rib Nikolett, MISZ mrketig meedzsere. A verseyel kpcsoltb feti címe és telefoo lehet érdeklődi.

20 A projekt Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl vlósult meg. Nemzeti K Techológii H uttási és ivtl A VERSENY TÁMOGATÓI: Okttási és Kulturális Miisztérium Iprfejlesztési Közlpítváy Puskás Tivdr Közlpítváy Mgyr Szbdlmi Hivtl Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége Siemes Zrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Richter Gedeo Vegyészeti Gyár Nyrt. Mgyr Telekom Nyrt. GE Hugry GRP Plsticorr Kft. 77 Elektroik Kft. Iomed Medicl Zrt. Stmetl Kft. Ericsso Mgyrország MÉDIATÁMOGATÓK: Főtámogtó: Támogtók:

Országos Tanulmányi Verseny (OSZTV)

Országos Tanulmányi Verseny (OSZTV) Országos Tulmáyi Versey (OSZTV) A Szociális és Mukügyi Miisztérium felhívás szkmi tulmáyi verseyekre 2009/2010-es tévre Országos Szkmi Tulmáyi Versey (OSZTV) A Szociális és Mukügyi Miisztérium htáskörébe

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111 Spienti Erdélyi Mgyr Tudományegyetem Műszki és Humántudományok Kr, Mrosvásárhely A 2011/2012-es tnév nyári vizsgbeosztás I. évfolym ikt. szám: 362/2012.05.15 Dátum 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111

Részletesebben

KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK! A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával a Magyar Innovációs S zövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna Televízió által

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2011/2012-ES TANÉV)

21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2011/2012-ES TANÉV) 2012. június 16. szombat, Jusztin napja MISZ Aktuális Díjak Projektek Kiadványok Partnerek Keresés utolsó frissítés: 2012-06-11 21. IFJÚSÁGI VERSENY 21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

Részletesebben

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai Dötéselmélet, dötéshoztl lehetséges útji AOK - Rezides képzés Király Gyul Az operációkuttás rövid Mérföldkövek törtéete II. világháború ltt strtégii és tktiki ktoi műveletek (operációk) tudomáyos kuttási

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK! A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával a Magyar Innovációs S zövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna Televízió által

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1 III. Évfolym. szám - 008. úius Gyrmti József Zríyi iklós Nemzetvédelmi Egyetem gyrmti.ozsef@zme.hu SRT, TÖBBSZEPONTÚ DÖNTÉSI PROBÉ EGY EGYSZERŰ EGODÁS bsztrkt cikk egy többszempotú dötési módszert mutt

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

A vezetői munka alapelemei - Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai

A vezetői munka alapelemei - Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai A vezetői muk lpelemei - Dötéselmélet, dötéshoztl lehetséges útji Szkgyógyszerész-jelöltek képzése Király Gyul Az operációkuttás rövid Mérföldkövek törtéete II. világháború ltt strtégii és tktiki ktoi

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara M E G H Í V Ó Mgyr Kisálltgyógyász Álltorvosok Egyesülete (HSAVA) Mgyr Kisállt Ortopédii Egyesület és Mgyr Álltorvosi Kmr meghívj Önt HSAVA tvszi, kétnpos 21. országos konferenciájár 2010. március 20-21.

Részletesebben

Olimpiai szakkör, Dobos Sándor 2008/2009

Olimpiai szakkör, Dobos Sándor 2008/2009 Olimpii ször, Dobos Sádor 008/009 008 szeptember 9 Eze szörö Cev és Meelosz tételt eleveítettü fel, több gyorló feldttl, éháy lehetséges áltláosítássl További feldto: = 6 (=,, ) Htározzu meg z összes oly

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

2. Egy csökkenő mértani sorozat második tagja 192, negyedik tagja 48. Számítsd ki az első 5 tag összegét! (10 pont)

2. Egy csökkenő mértani sorozat második tagja 192, negyedik tagja 48. Számítsd ki az első 5 tag összegét! (10 pont) Mtemtik A. évfolym I. egyedév témzáró A csoport. Egy utci futóversey eredméyhirdetésé összese 60 csokoládét osztk ki z első 0 helyezett között, úgy, hogy kiosztott csokoládék szám helyezettről-helyezettre

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk ISKOLÁK 1979-1984 JATE TTK Szeged kémia-fizika szakos taár 1987-1990 Veszprémi Vegyipari

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,250 1 47,400 1 47,700 1 142,350 2 Izsák Táncsics Mihály Ált. Isk. 44,450 4 46,600 2 47,500 2 138,550 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 44,300

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmz A diáko megjeleő szövegek és képek csk szerző (Kocsis Imre, DE MFK) egedélyével hszálhtók fel! A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmzák lpvető tuljdosági A vlós

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny április 30. Veszprém

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny április 30. Veszprém Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Falus Áron Versenybírák: Csutorka Liliána

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK...

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK... TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I FEJEZET A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL 5 II FEJEZET INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK 8 III FEJEZET A HATÁROZATLAN INTEGRÁLOK ALKALMAZÁSAI86 IV FEJEZET A HATÁROZOTT

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások 4 sz melléklet: Előfizetői szolgálttások és zok díji, egyéb díjk, költségtérítések, díjmeghtározások Érvényes: 2012 jnuár 01-től Terület megjelölése: Kondoros, Krdos, Örménykút ) Műsorjel-elosztási szolgálttás,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

TANÍTÁSA A MATEMATIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egy alapozó tárgyhoz kapcsolódó felmérés eredményei (Dékány Éva Székely László Veres Antal)

TANÍTÁSA A MATEMATIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egy alapozó tárgyhoz kapcsolódó felmérés eredményei (Dékány Éva Székely László Veres Antal) A MATEMATIKA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Egy lozó tárgyhoz kcsolódó felmérés eredméyei (Dékáy Év Székely László Veres Atl) Az meriki elök Deeg- Pckel-féle htlmi idexérôl (Csete Ljos) Írjuk dott rlelogrmmáb

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Hullámtan és optika. Az előadás teljesítésének feltételei

Hullámtan és optika. Az előadás teljesítésének feltételei Rezgések és hullámok; hgt Rezgést Hullámt Hgt Optik Geometrii optik Hullámoptik Hullámt és optik jálott irodlom Budó Á.: Kísérleti fizik I, III. (Tköyvkidó, 99) Deméy-Erostyák-Szbó-Trócsáyi: Fizik I, III.

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Blmzújvárosi Áltlános Iskol Bocski István Tgintézmény 4060 Blmzújváros, Hortoágyi út 12. Tel: 0652/370-082 E-mil: ocski4060@gmil.com We: www.lmzocski.hu Versenyeredmények (2015/2016) felső tgozt Mgyr nyelv

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Férfi páros főtábla. Bódis Attila, Retek Levente főbíró helyettes. Kékedi Tibor főbíró

Férfi páros főtábla. Bódis Attila, Retek Levente főbíró helyettes. Kékedi Tibor főbíró ...... 7. 8. 9. 0....... 7. 8. 9. 0....... 7. 8. 9. 0... LAKATOS Tamás KSI SE SZUDI Ádám Jászkun Volán Sport Club - 0 (0) LAKATOS Tamás x BYE 0 SZUDI Ádám - 0 (9,, ) x BYE 0 9079 / 00 LAKATOS Tamás SZUDI

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB - 0... to 0..0. Versenyszám Női/Women 0 & Under 0 LC Meter U.Delfin Gyermek 0 0 Szabó, Anita 0 Debreceni Búvárklub, 0 Hajnács, Lili 0 Muréna Ubk Szeged, 0 Hamlin, Dorothy

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben