KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal"

Átírás

1 AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK! A Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl Mgyr Iovációs S zövetség, z Okttási és Kulturális Miisztérium és Du Televízió áltl 2009/2010-es tév időszkár, 19. lklomml meghirdetett IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VÉGEREDMÉNYE

2 MIT LEHETETT NYERNI? I. díj: (három db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig II. díj: (két db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig III. díj: (égy db.) hvi Ft-os ösztödíj egy évig fitlok szkmi, tudomáyos továbbfejlődéséek támogtásár. A legjobb iformtiki pályázt készítőjéek járó ösztödíjt z Ericsso Mgyrország jálott fel. A leg- fitlbb díjzott megkpt Siemes Zrt Ft-os, egyösszegű Juior Ösztödíját is. A legjobb pá- lymukát bedott htárotúli pályázó Mgyr Iovációs Szövetség egyösszegű, Ft-os ösztö- díjáb részesült. Az első és második helyezett fitlok áltl kijelölt egy-egy tár egyszeri Ft-os ösztödíjb részesült. (A zsűri dötése végleges, fellebbezések helye ics.) Az Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 1-3. helyezettjei felsőokttási itézméyek dötése lpjá 25 többletpotot kphtk felvételi eljárás folymá. A legjobb három pályázt lehetőséget kp szeptember között Lisszbob, z Európi Uió áltl, 38 ország részvételével redezedő Fitl Tudósok Verseyé vló részvételre, hol további értékes péz-és külödíjkt ( euró) lehet yeri. A verseye kiválsztott tehetséges fitlok számos emzetközi redezvéye vehetek részt, többek között tudomáyos verseyek olimpiájá z USA-b (INTEL ISEF), Stockholm Itertiol Youth Sciece Semir-o, ill. Nobel-díj átdási üepsége, Lodo Itertiol Youth Sciece Forum-o, z Itertiol Sustible World Project Olympid-o Houstob, vlmit Chi Adolescet Sciece & Techology Iovtio Cotest c. verseye. A évi INTEL ISEF-e 2. díjb részesült Sugár Kriszti és Simo Dávid Szbolcs

3 A 19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VÉGEREDMÉNYE ELŐZMÉNYEK Az Európi Uió 1988 ót szervezi hivtlos Fitl Tudósok Verseyét, melyek célj, hogy előmozdítsák év közötti fitl tudósjelöltek együttműködését, és hozzájáruljk z ígéretes fitl tehetségek fejlődéséhez. A versey megredezésével fitlok figyelmét műszki- és természettudomáyok, techológi és kuttásfejlesztés területére krják iráyíti. Évete átlgos fitl tudós, ill. tudósjelölt (elsősorb középiskolás) idul z európi országokb megredezett verseyeke. Az EU-dötő lehetőséget yújt legjobb szerepelt fitlok számár, hogy be- mutssák tudomáyos eredméyeiket, és kortársikkl összemérjék tudásukt. A dötőt először 1989-be redezték meg Belgiumb, és zót midig más európi ország látj vedégül fitl diákokt. Az 1991/92. évi I. Országos Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Versey megredezésével Mgyrország számár lehetőség yílott rr, hogy Középke let-európából elsőkét cstlkozzo z EU-verseysoroztához. A mgyr fitlok kitűőe szerepeltek em csk z évi sevilli, hem z zt követő 1993-s berlii és z 1994-es luxemburgi dötőbe is. Eek elismeréseképpe z Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 1995 ót teljes jogú tgj lett z európi verseysoroztk, így mgyr verseyzők is részesülhetek díjzásb. A mgyr diákok z évi ewcstle-i, z évi miláói, évi mszterdmi és évi párizsi európi dötőkö egy-egy hrmdik díjt szereztek b Helsikibe, 2001-be Bergebe és 2006-b Stockholmb második díjb, 1998-b, Portób és 2007-be Vleciáb pedig első díjb részesült egy-egy mgyr pályázt. A évi, Budpeste redezett, 15. EU-dötő volt legeredméyesebb: egy első, egy második és két külödíjt szereztek verseyzőik. Ezeke kívül számos külödíjb is részesültek mgyr fitlok. A tudomáyos verseyek olimpiájá (Itel ISEF) 1995-be Hmiltob (Kd), 1996-b Tucsob (Arizo) első díjt érdemeltek ki mgyr verseyzőik. Kimgsló teljesítméyt elérve, 1999-be Phildelphiáb égy drb I. díjt yert el z egyik tehetséges mgyr fitl be Phoeixbe pedig ht drb I. díjt yert verseyzők, és eleveztek ról egy Föld közeli kisbolygót. A évbe kliforii S Joséb mgyr fitlokt II. díjjl jutlmzt zsűri, és róluk is eleveztek egy kisbolygót ót mide évbe egy-egy tehetséges fitl részt vesz z egyhetes Stockholm Itertiol Youth Sciece Semir-o és redezvéy záróüepségé, Nobel-díj átdási üepsége. Továbbá évete tuduk díjzottt küldei kéthetes Lodo Itertiol Youth Sciece Forum-r, Chi Adolescet Sciece & Techology Iovtio Cotest-re, z Itertiol Sustible World Project Olympid-r Houstob. Az utóbbi 2010-be ryérmet yert egy mgyr fitl. 1

4 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye A 2009/2010. ÉVI MAGYARORSZÁGI VERSENY 1. SZAKASZA ovember 11-é, Mgyr Szbdlmi Hivtlb, Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl, z Okttási és Kulturális Miisztériumml és Du Televízióvl közöse tizekilecedik lklomml hirdettük meg z Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Verseyt, z EU-verseyek célkitűzéseivel és szbályivl összhgb. Az előkészítő mukák sorá felkértük versey fővédökéek z okttási és kulturális miisztert. A bíráló- bizottság mukájáb vló közreműködésre elismert tudósokt, kdémikusokt, egyetemi tárokt és gzdsági szkembereket hívtuk meg. A zsűri elöki tisztét Prof. Ormos Pál, z MTA SZBK főigzgtój válllt el. A projekt Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl vlósult meg. Nemzeti K Techológii Hivtl uttási és Külö köszöet illeti versey további támogtóit is Okttási és Kulturális Miisztérium Iprfejlesztési Közlpítváy Puskás Tivdr Közlpítváy Mgyr Telekom Nyrt. GE Hugry GRP Plsticorr Kft. Mgyr Szbdlmi Hivtl Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége Siemes Zrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Richter Gedeo Vegyészeti Gyár Nyrt. 77 Elektroik Kft. Iomed Medicl Zrt. Stmetl Kft. Ericsso Mgyrország Covet Tőke Befektető Zrt. Értelmiségi Szkszervezeti Tömörülés, hogy áldoztk versey megredezésére, és ezáltl fitl tehetségek felkuttásár. Ngy godot fordítottuk rr, hogy ovember 11. és juár 6. között miél több fitl szerezhesse tudomást verseyről. A 6000 példáyb készült, szíes, figyelemfelkeltő verseyfelhívást z ország összes középiskolájáb, htáro túli összes mgyr középiskoláb, z dtbkukb szereplő fitlokk, középiskoli tárokk, kuttókk, továbbá sjtók, televíziók és rádiók küldtük el, és közvetleül is terjesztettük fitlok között. A verseyfelhívás megjelet Világgzdság, Mgyr Hírlp pilpb, THE Mgzib, z Élet és 2

5 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye Tudomáy, Figyelő hetilpb, z Okttási Közlöybe, Techik Műszki Szemlébe, Mgyr Iovációs Szövetség Hírlevelébe, továbbá egyetemi lpokb, szkfolyóirtokb, közlöyökbe és hírlevelekbe. Az iterete z OKM, z MSZH, z MTA, MAFITUD, THE, KutDiák, KutTár, tehetségpot, NIOK, Du TV, Npló, z Észk-Mgyrország, Kelet-Mgyrország, Pályáztfigyelő, Pézforrás, Zsiráf Diákmgzi, z Exit, Vsárp Reggel, Ntiol Geogrphic, PC World, Techik Műszki Szemle, továbbá több főiskol, köyvtár, hllgtói szervezet, pályáztfigyelő portál, vlmit szövetségük holpjá is lehetett iformálódi. A versey meghirdetéséről beszámolt Du Televízió és Klub Rádió is. Az Erdély M, z Eurctiv, z Edupress, HírNeked, Diákkpu, kitekitő, suliháló és M és Holp olie, z MTIOS, továbbá számos elektroikus sjtó is hírt dott verseyről. A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE Összese 91 pályázt érkezett versey titkárságár (ebből 17 db htáro túli mgyr fitloktól). A szerve- zők 3 pályáztot kizártk verseyből, mert bedási htáridő utá érkezett, illetve egyet visszvotk pályázók. A pályáztokt mide zsűritg elolvst és megvizsgált, hogy: eredeti, újszerű-e, tudomáyos szempotból meglpozott-e, megvlósíthtó-e május 3-ig, pályázó lklms-e kidolgozásr, várhtó eredméy hszosíthtó-e. A zsűri végleges dötést testületileg, többségi lpo hozt meg. 1. A zsűri 52 pályáztot fogdott el ( ebből 13 db htáro túli mgyr diákoktól), illetve jvsolt kidolgozás- r. Ezek közül: 23 pályázt tudomáyos kuttási vizsgáltok, mérések elvégzését és összefoglló tulmáy elkészítését, 29 pályázt új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 2. A zsűri 35 pályázt kidolgozását em jvsolt, mivel ezeket em trtott újszerűek, em látt megvlósíthtók vgy megvlósításukt em trtott hszosk. 3

6 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye A 2009/2010. ÉVI MAGYARORSZÁGI VERSENY 2. SZAKASZA A kidolgozás időszkáb Mgyr Iovációs Szövetség meedzserei tácsdássl, kozultációk szervezésével segítették továbbjutott verseyzőket, látogtást szerveztek többek között Szbdlmi Tárb is. A zsűritgok midegyike 3-4 pálymuk kidolgozását személyese is figyelemmel kísérte. A személyes kozultációk lklmávl részletese megismerkedtek készülő prototípusokkl, modellekkel, és tájékozódtk z elért tudomáyos eredméyekről. A pályáztok kidolgozását vállltok, itézméyek ygilg is támogthtták. A versey szervezői biztosították yilváosságot eze támogtások elyerése érdekébe, illetve közreműködtek z idokolt költségek meg- térítésébe. A tudomáyos meglpozott, részletese kidolgozott pályáztokt május 3-ig kellett beküldei versey titkárságár. A htáridőre 39 pálymuk kidolgozás fejeződött be. A juár 26-i ülése bírálóbizottság úgy htározott, hogy Tudomáyos Diákkörök X. Országos Tlálkozóják dötőjé első helyezést elért fitlok is bekerülhetek z ifjúsági versey második fordulójáb, ők összese 8 dolgoztot yújtottk be. A verseyzők összese 15 prototípust/számítógépes progrmot mellékeltek mukájuk leírásához. (A pá- lyáztokról, ill. pályázókról készült részletes sttisztikát 3. sz. melléklet trtlmz.) Mide zsűritg megismerkedett 47 pálymukávl, elolvsták leírásokt, prototípusokt, ill. modelleket fitlok működés közbe is bemuttták. A kidolgozott pályáztokt zsűri z lábbi szempotok lpjá értékelte: problém megközelítéséek eredetisége és kretivitás; kidolgozás lposság, ill. tudomáyos értéke; z írásos yg, ill. lkotás (vgy modell) szívol; ill. z elkészített eszköz működőképessége; projekt befejezettsége (kocepció, koklúzió), ill. hszosíthtóság; z eredméyek ésszerű és világos értelmezése. A 2009/2010. ÉVI VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. A bírálóbizottság május 20-á megtrtott ülésé 3 első, 2 második, 4 hrmdik, illetve 1 külödíjt ítélt od (1. sz. melléklet). 2. A bírálóbizottság 11 pályáztot kiemelt dicséretbe, 26 pályáztot pedig dicséretbe részesített (2. sz. melléklet). 3. A zsűri dötése értelmébe szeptember között, Lisszbob megredezésre kerülő " 21. 4

7 A 19. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey végeredméye EU Cotest for Youg Scietists" európi dötőbe z lábbi három, első helyezett pályázt képviselheti Mgyrországot: - Iformtiki Iformtiki modellezés modellezés helyi és hálózt helyiz hálózt ökológi z ökológi tításák tításák szolgáltáb szolgáltáb (pályázók: (pályázók: Blssi Márto Blssi és HorváthMárto Dávid) és Horváth Dávid) - Vstgbéldgtok perifériás perifériás vérbe kimutthtó vérbe kimutthtó mrns mrkere(pályázó: mrns mrkere Molár (pályázó: A) Molár A) -Izomhuzl Izomhuzl motor(pályázó: (pályázó: Böröczki Zoltá Böröczki Istvá) Zoltá Istvá) 4. A A háromelsels ő őésés 2 2 második helyezett áltl áltl megjelölt egy-egy tár tár vgy egyszeri, kozules 100egyszeri, 000 Ft-os 100 ösztödíjb 000 Ft-os ösztödíjb részesült. részesült. 5. A A Siemes Zrt. Zrt Ft-os, Ft-os, egyösszegű egyösszegű Juior Juior Ösztödíját Ösztödíját legfitlbb legfitlbb díjzott, Hjdu díjzott, Gergő, Hjdu ygergő íregyházi, Báki ydoát íregyházi Műszki Báki Középiskol Doát Műszki és Kollégium Középiskol 16 éves és tulój Kollégiumkpt 16 meg. éves tulój kpt meg. 6. AA Mgyr Iovációs Szövetség Ft-os Ft-os külödíjáb legjobb legjobb htárotúli htárotúli pályázó, pályázó, Brth Brth Noémi Noémi Eszter részesült. Eszter részesült. 7. AA10 10 díjzottés és 11 kiemelt dicséretbe részesített, leglátváyosbb pálymuk júius 10. és 11. között között yilváos yilváos bemuttásr bemuttásr kerül kerül Milleáris Milleáris Prk, Csodák Prk, Csodák Plotáj Plotáj Épületébe. Épületébe. Budpest, május 20. dr. Pkucs Jáos szervezőbizottság elöke 5

8 234764_x_t _x_t _x_t _x_t _x_t _x_t _s_t _x_t _t _x_t _t _t _x_t _t _t _t _t _t _s_t _t _t 1. melléklet: Díjyertes pályáztok I. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. Vstgbéldgtok perifériás vérbe kimutthtó mrns mrkere* Pályázó: Molár A (1993) Iskol: Fzeks Mihály Fővárosi Gykorló Áltláos Iskol és Gimázium A rosszidultú vstgbél dgtok eddigi szűrési módszerei em voltk elég érzékeyek és potosk, ezért merült fel z igéy egy új módszer kifejlesztésére. A dgtos bélhámsejtek elváltozásik iformációi bekerülhetek yirokcsomób, hol z ott levő immusejtek felfogják ezeket, mjd véásármb kerülve, mit fehérvérsejtek hordozzák z ezekre elő- -PCR készített immuválszt. A válsz mrns-két v jele, mit digosztikus mrkerkét hszált pályázó. Ezeket pedig teljes geom chipekkel zoosított be, illetve szű rte ki. A fitl áltl elvégzett vizsgáltok lpjá, teljes geomszűrés lpjá lehetséges helyi beteg- ségekre jellemző vérbeli molekuláris mrkerek zoo- sítás. Továbbá kifejlesztett kvtittív RT-PCR rekció olcsó, gyors és bárhol elérhető, továbbá kivitelezhető módszerek bizoyult vstgbélrákos megbetegedések szűrésére. *A díjt z EGIS Nyrt. jálott fel. A válllt külödíjo túlmeőe egy elődási lehetőséget is feljálott fitl részére z egyik tudomáyos fórumá. 2. Iformtiki modellezés és helyi hálózt z ökológi tításák szolgáltáb* Pályázó k : Blssi Márto (1990), Horváth Dávid (1990) Iskol: ELTE, Iformtiki Kr és BME Tár: Réti Móik A fitlok egy oly számítógépes modellt dolgoztk ki, mely Nemzeti Alptterv kiemelt fejlesztési feldti és kulcskompeteciák közül többet is érit, és mely gykorlti tpsztltok szerit számos iskoltípusb sikerrel hszálhtó. A progrm segítségével rekostruál- htók kokrét esetek, melyek mélyebb megértése kö- zelebb visz köryezeti tudtosság megerősödéséhez és fetrthtó fejlődés megvlósításához melybe z egyéi felelőssége túl műszki és természettudomá- yokk kulcsszerepe v. A progrm egyszerű bb felszereltség mellett egy gépe, de kár hálóztb, esetleg iterktív táblá vgy szvzógéppel kiegészítve is lklmzhtó. A készítők biztosították emzetközi 6

9 1. melléklet: Díjyertes pályáztok hszálhtóságot z gol yelvi beállítássl, továbbá lehetővé tették, hogy felhszáló sját yelvére fordíthss progrmot, átírv már redelkezésre álló, közzétett yelvi fájlokt. *A díjt Mgyr Telekom Nyrt. jálott fel. 3. Izomhuzl moto r* Pályázó: Böröczki Zoltá Istvá (1991) Iskol: Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Tár: Dr. Dróczi Csb Sádor A pályázó egy új típusú elektromos motort készített, mely em hgyomáyos (elektromágeses) módo, hem termodimiki elve működik. A motor meghjtását izom- huzlok végzik, melyek hő htásár összehúzódi is képes memórihuzlok. Az összehúzódás sorá huzlok muk- végzésre is képesek, ezt hszált fel pályázó forgómozgás előállításához. A prototípus elsősorb demostrációs célokt szolgál, z ilye elve működő motorokt zob fel lehet hszáli oly helyeke, hol szükség v z elektromágeses mező kiküszöbölésére (pl. MRI gépekbe), illetve ehéz súlyok emelésébe, mivel gy yomtékkl redelkezek. *A díjt Mgyr Szbdlmi Hivtl jálott fel. I I. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. A kerékpár újrgodolás, egy új köryezettudtos közlekedési eszköz, Step''Roll* Pályázó: Lipécz Ádám (1992) Iskol: Árpád Vezér Gimázium, Sárosptk A pályázó kerékpárb rejlő, eddig kihszáltl lehetőségeket igyekezett megtláli és lklmzi, hogy egy htékoybb, szélesebb körbe hszálhtó eszközt tervezze. Kerekek helyett kis átmérőű j görgőket hszált, meghjtást tposómozgássl érte el z egyeletesebb erőátvitel megvlósítás érdekébe, meghjtást pedig egy gy szilárdságú műyg szál segítségével biztosított, vlmit új váltóredszert is kidolgozott. Az újításokk köszöhetőe szerkezet léyegese egyszerűbbé vált, miközbe kerékpár mide fotos tuljdoság megmrdt. Lehetővé vált egy köyű, kis helyet foglló jármű gyártás, melyet bárhová mgukkl vihetük, megköyítve ezzel városi élet midepjit. *A díjt Puskás Tivdr Közlpítváy jálott fel. 7

10 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 2. CpCotrol* Pályázó: Gyögyösi Tmás (1990) Iskol: Brssi Sámuel Gimázium és Műszki Szkközépiskol, Debrece Tár: Vizi Tibor A pályázó áltl kifejlesztett eszköz időlegese, vgy véglegese mozgásukb korlátozott emberek életét köyíti meg első lépéskét számítógép, iteret hszáltáb. Az eszköz egy látszólg egyszerű, ormál számítógéphez cstolhtó egér fukcióját tölti be, iráyítás zob em kézzel, hem fejjel törtéik. Az eszköz két ármköri modulból áll. Az egyik egy PC-hez cstlkozttott USB eszköz, oly virtuális egér, hol fő cél kis méret és z, hogy külö tápellátást e igéyelje. A másik egy mikrovezérlő és egy rádiós dóvevő modul, mi szikroizáláso túl vevőkét fukcioál és fejre szerelt egység dtit fogdj. Az dó része tehát z eszközek fej mozgásit követi. A gyorsulásérzékelő dtit egy PIC16F819 mikrovezérlő dolgozz fel és állítj elő rádió küldedő dtcsomgot. *A díjt z Ericsso Mgyrország jálott fel. I II. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK 1. Méhszívó beredezés méhrjok befogásár* Pályázó: Hjdu Gergő (1994) Iskol: Báki Doát Műszki Középiskol és Kollégium, Nyíregyház Tár: Zsigó Zsolt A midepi élet számos területé okoz godot túlszporodott méhcsládok kirjzás. A problém megoldásár pályázó egy szívóhtáso lpuló készüléket tervezett, melyek működési elve egy porszívóhoz hsoló, de tárolót speciális méhek begyűjtéséhez lkított ki. A befogás utá készülék segítségével biztoságos szállíthtó rj és kptárb vló áthelyezése is egyszerű. A beredezés köye hszálhtó és méhek számár is biztoságos. Hszálhtják rjzási időszkb méhészek, de kár tűzoltók is, illetve egy gyobb szívóerejű porszívóvl pergetéseke is jól lklmzhtó. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 8

11 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 2. HomeEKG redszer* Pályázó: Orgová József (1993) Iskol: Eergetiki Szkközépiskol és Kollégium, Elektroik-elektrotechik szkmcsoport, Pks Tár: Ngyé Lkos Mári A fitl egy oly elektrokrdiográfii eszközt fejlesztett ki, mely megfigyelt pácies EKG jeleit meghtározott időközökét rögzíti, lpvető számításokt végez rjt, illetve számított értékek lpjá görbéket osztályozz, és zokt, melyek z zt megelőőő z t l eltérek, feltölti egy szerverre, melyekről kár egy ügyeletes krdiológus tájékozódht megfigyelt személy állpotáról. Így megfigyelő időbe értesülhet például egy esetleges szívrohmról, ezzel pedig jvulhtk beteg túlélési esélyei. A pályázó áltl megépített HomeEKG redszer tuljdoképpe egy PC köré épített, lcsoy előállítási költségű műszer. A redszer moduláris felépítésű, drbjib módosíthtó, fejleszthető és cserélhető. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 3. HidRoBot* Pályázó k : Erdélyi Som (1992), Kovács Dáiel (1991) Iskol: Szécheyi Istvá Gimázium, Sopro és Ziperowsky Károly Műszki Szkközépiskol, Pécs Tár: Lg Ágot A pályázók célj egy úszó robot tervezése volt, mely hidro- lógusok mukáját, z élővizek kuttását segíti. A hjó megépítése utá műszerek kerültek rá. A megtervezett eszköz képes bk- tériumokt gyűjtei kis meyiségűvízmit vételével (melyet később lborb oltk be), kémii mérésekhez is képes vízmitát vei, illetve elektrokémii mérések elvégzésére is lklms. Ezzel három méréstípussl víz jellemzőiek több- sége vizsgálhtó. Ezutá elkészítették hjó és vezérlő PC szoftverét, és megkezdték z eszköz kipróbálását. *A díjt Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége jálott fel. 9

12 1. melléklet: Díjyertes pályáztok 4. Méregből gyógyszert* Pályázó: Juhász Dorotty (1991) Iskol: Debrecei Egyetem Kossuth Ljos Gykorló Gimázium Tár: Dr. Futóé Moori Edit A fitl dolgoztáb skorpióméreg htását vizsgált, potosbb zt, hogy lesz z élő szervezet számár méregből, kár egy forrdlmi új gyógyszertípus. A pályázó kísérlet sorá egy peptid típusú toxit vizsgált és lklmzt humá T-sejteke, blokkolt zok Kv1.3 cstoráit, mely módszer egy élő szervezetbe z immurekció elmrdását jeleti. A blokkolást feszültségzár üzemmódb, Ptch-Clmp segítségével végezte. Az eredméyek egy reverzibilis blokkolást tükröztek, mely gyógyásztb ige fotos. A kísérlet zért jeletős, mert ezzel módszerrel világo lévő összes utoimmu-betegségbe szevedő embert lehete kezeli. Az uroctoxi htás ismert, és lklmzhtó gyógyásztb mivel gy meyiségbe előállíthtó, ezért köye hozhtó kereskedelmi forglomb. *A díjt z Értelmiségi Szkszervezeti Tömörülés jálott fel. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA 1. Belteyészet XXI. százdb? Pályázó: Brth Noémi Eszter (1992) Iskol: Bolyi Frks Elméleti Líceum Kozules ek: József Év, Keleme Ktli A pályázó vérrokoházsság előfordulását vizsgált, ill. hogy ez okozott-e tuljdoság hlmozódást megfigyelt populációkb, hgsúlyt fektetve geetik és orvostudo- máy kpcsoltár. A poligées öröklődésűtuljdoságok kilkulását és kár súlyosbbá válását belteyészet elősegítheti. Téy, hogy mide ember 1-6 oly hlálos gét hordoz, melyek utódokb törtéő összetlálkozás végzetes lehet. A vérfertőzés éh észrevétleül v jele közvetle köryezetükbe, máskor pedig árulkodó jelek muttják meglétét. Az eredméyeket összegezve megállpíthtó, hogy geetiki tácsdó szolgált hiáy Erdélybe jeletőse befolyásolj roko- házsságokból szármzó utódok egészségi állpotát. Ezért széles körbe elterjedt geetiki tácsdó szolgáltr lee szükség, kik szemlélteték rokoházsságok egtív vgy esetleges pozitív htásit. 10

13 2. MELLÉKLET KIEMELT DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 14. Rc Dutr 1000 modell Ifj. Morvi László Váci Mihály Ipri Szkképző Iskol és Kollégium, Székesfehérvár Morvi László 16. Telecetrikus mikroszkóp koverter féyképezőgéphez Hábel Ervi Báki Doát Műszki Középiskol és Kollégium, Nyíregyház Dr. Dróczi Csb Sádor, Zsigó Zsolt 25. Elemi részecskék - játékos Csörgő Judit, Török Csb ELTE-TTK mtemtik Bsc, ELTE-TTK fizik Bsc Csörgő Tmás 26. Űrbéli féy - modulációt szemléltető eszköz Eördögh Blázs, Pozsoyi Miklós Zoltá Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Alpié Ecseri Év 35. Robotpicér-kr Josov Milá Lovssy László Gimázium, Veszprém Dr. Dróczi Csb Sádor 46. Ötöltő számítógépes egér Kecseovity Ego Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Bkos Tíme 49. Tudtos fotózás Gergely Dezső Uiversitte Techic Cluj- Npoc, Kolozsvár György Istvá Csb 61. Alddi csodlámpáj Schrok Edi Bolyi Jáos Gimázium és Kereskedelmi Szkközépiskol, Ócs Dr. Dróczi Csb Sádor 91. Hydrocr Dezse Tibor, Gzsó Bece Puskás Tivdr Távközlési Techikum, Budpest Alpié Ecseri Év 95. Kristály-Tiszt-Eergi (Piezoelektromos geerátor) Kecseovity Ego, Tóth Szbolcs Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Szórád Edre 96. A robotok és lklmzási techikájuk Szecsődi Imre, Vörös Csb Bolyi Jáos Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet Kőrösi Gábor 11

14 2. melléklet: Dicséretbe részesített pályáztok DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 3. Térfogti szűrés Domjá Sebestyé Szet Istvá Egyetem, Ybl Miklós Építéstudomáyi Kr dr. Hrsáyi József Portl Project Mérő Bálit Bjz József Áltláos Iskol, Budpest Bdics Alex 15. Felexibilis gericortézis súlyos szkoliózis kezelésére Agyl Olívi Székelyhídi Petőfi Sádor Elméleti Líceum, Romái Csevid Levete 18. Kódolt SMS küldésére lklms redszer fejlesztése Buz Dáiel Istvá Szécheyi Istvá Gimázium, Duújváros Kispál Istvá 19. Függőleges tegelyű szélturbi Juhász Kristóf Bolyi Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet, Szerbi Szórád Edre 20. A felszíi vizeket szeyező hidrofób ygok eltávolítás külöböző polimerek lklmzásávl Mátéffy Korél Bolyi Tehetséggodozó Gimázium és Kollégium, Zet, Szerbi Szórád Edre 21. Htékoy, köyű ütközés- és golyóálló védelmi redszer/ pácélzt kifejlesztése Kszyi Gergely SZTE Ságvári Edre Gykorló Gimázium, Szeged 24. A pécsi reeszász emlékek digitlizálás Hohm Blázs, Kocsis Máté PTE-PMMK köryezetmérök, PTE-TTK progrmtervező iformtikus Nyirő Gizell 33. Kültéri, gyméretű, köryezetbrát kijelzők Lipécz Ádám Árpád Vezér Gimázium, Sárosptk Lipécz Gyul 41. Vízproblémák otthoukb, vgy mekkor problémát okozht víz, mely éltet beüket? Török Zoltá Dáiel Ngy László Áltláos Iskol és Gimázium, Budpest Krsi Norbert 47. Szbváyosíthtó kódolási mód- szer létrehozás egy számelmé- leti függvéy segítségével Németh Bece, Tóth Brbás Boyhádi Petőfi Sádor Evgélikus Gimázium és Kollégium Dr. Ktz Sádor 12

15 2. melléklet: Dicséretbe részesített pályáztok Nº A pályázt tárgy A pályázó(k) eve Iskol Kozules(ek) 48. A levegőszeyezés ellei védekezés lehetőségei - Nedves gáztisztítás szűrőtoryokb Mike Dáiel, Kovács Kristóf Révi Miklós Gimázium és Kollégium, Győr Bogár Gergely 56. Alvó övéyek hgymá- sok, gumósok és rizómások Ppp Tibor Zríyi Miklós Gimázium, Zlegerszeg Tölgyesié Kovács Ktli 59. Virágrügy differeciáció vizsgá- lt Pruus emzettségbe Rdics Zsuzs, Birtl Emőke Szet Mrgit Gimázium, Budpest Lobmyer Adrás 63. CEFS, egy újrgodolt fájlredszer Nyári Dávid Tmás Szécheyi Istvá Gimázium, Duújváros Kispál Istvá 64. A stressz, XXI. százd lppgó gyilkos Vrg Tmás, Pjor Csb Boroky György Műszki Középiskol és Gimázium, Vác Sturcz Ait 70. Egér Poiter Jéh Zoltá PTE Bbits Mihály Gykorló Gimázium Révész György 71. FormCell Oláh Máté Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudomáyi Kr Lki Blázs 72. Hypotetik Blssi Márto ELTE, Iformtiki Kr Lki Blázs 74. A fecskefrkú lepke egyedfejlődése és mesterséges keltetése Juhos Ktli Debrecei Egyetem TTK biológi szk Bodoré Misley Tüde 85. A Bucsoy-Bolgáromi vulkikus komplexum (Cseresi Bzlt Formáció) ásváyti jellemzése Frsg Istvá Selye Jáos Gimázium, Komárom, Szlováki Dr. Szkáll Sádor 88. A fehérje diákszemmel kicsit máskét Juhász Dorotty Debrecei Egyetem Kossuth Ljos Gykorló Gimázium Dr. Futóé Moori Edit 89. Beltrtlmi értékek övelése elektromágeses hullámokkl Kovcsics-Vári Gergely Lippi Jáos Szkközépiskol és Szkiskol Pótor Ferec 90. A mipulált Bres-féle G függvéy mátrixreprezetációj Bálid Árpád Műszki Középiskol, Ad Miklós Gyögyi 92. A tárogtótól rockkocertig Kusztor Roxá III. Bél Gimázium Réti Attil 93. Hogy is lopjuk pot!? Mezei Zsolt, Szász Istvá Bolyi Frks Elméleti Líceum, Mrosvásárhely, Romái Szász Ágot 13

16 3. MELLÉKLET: STATISZTIKA A 19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKRÓL Pályáztok szám Pályázók szám Pályázók eme: Egyéi pályáztok Csoportos pályáztok Fiú Láy Az összes pályáztr votkozó A kidolgozott pályáztr votkozó A pályáztok célkitűzés szeriti megoszlás Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Tudomáyos kuttás, tulmáy 42 Tudomáyos kuttás, tulmáy 20 Eszköz, eljárás 53 Eszköz,eljárás 27 14

17 3. melléklet: Sttisztik A pályáztok témválsztás szeriti megoszlás Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Műszki tudomáyok Köryezetvédelem Iformtik Fizik Biológi, humábiológi Biokémi, orvostudomáy Elektroik Egyéb Műszki tudomáyok Köryezetvédelem Iformtik Fizik Biológi, humábiológi Biokémi, orvostudomáy Elektroik Egyéb A pályázók megoszlás iskol szerit Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Gimázium Szkközépiskol Egyetem, főiskol Egyéb (pl. ált. iskol) Gimázium Szkközépiskol Egyetem, főiskol Egyéb (pl. ált. iskol)

18 3. melléklet: Sttisztik A pályázók megoszlás lkhelyük szerit Az összes pályáztot figyelembe véve A kidolgozottkt figyelembe véve Budpest Duátúl Kelet-Mgyrország htáro túli Budpest Duátúl Kelet-Mgyrország htáro túli Szerkesztette: Felelős kidó: Kidt: Fotók: Grfik: Rib Nikolett, mrketig meedzser Dr. Szbó Gábor, elök Mgyr Iovációs Szövetség Böhm Ktli Visuli kretív ügyökség

19 KIK DÖNTÖTTEK? A bírálóbizottság ismert tudósokból, egyetemi tárokból, gzdsági szkemberekből állt. Elök: Dr. Ormos Pál kdémikus, z MTA SZBK főigzgtój Tgok: Dr. Bedzsel Miklós elök, Mgyr Szbdlmi Hivtl Bolyky Jáos Atl vezérigzgtó, COVENT Tőke Befektető Zrt. Dr. Gordos Géz BME egyetemi tár, MTESZ elöke Dr. Hvss Miklós elök, SZÁMALK Rt. Ivák Gábor MAFITUD vezetőségi tg, z évi EU Fitl Tudósok Verseyéek 3. helyezettje Dr. Kőhlmi Zsolt elök, Puskás Tivdr Közlpítváy Kristo Ákos NOVATech.Com 1.0 Iovációs Techológii Üzleti Terv Versey győztese Dr. Kroó Norbert kdémikus, Mgyr Tudomáyos Akdémi lelöke Dr. Mtolcsy Mátyás y. főmérök, IKARUS Rt. Dr. Náry-Szbó Gábor kdémikus, MTA Dr. Pkucs Jáos ügyvezető igzgtó, Oljterv Holdig, Mgyr Iovációs Szövetség tiszteletbeli elöke Pomezski György újságíró, Felkíálom Alpítváy elöke Dr. Slli Gyul tszékvezető egyetemi tár, Budpesti Műszki és Gzdságtudomáyi Egyetem Dr. Szbó Gábor egyetemi tár, Szegedi Tudomáyegyetem, Mgyr Iovációs Szövetség elöke Várhegyi Csb fejlesztőmérök, ThysseKrupp Prest Hugry Kft., z I. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey győztese Dr. Veress Gábor egyetemi tár, Debrecei Egyetem Dr. Volk Blázs főosztályvezető-helyettes, EGIS Gyógyszergyár Nyrt., IV. Ifjúsági Tudomáyos és Iovációs Tehetségkuttó Versey 3. helyezettje Dr. Závodszky Péter kdémikus, igzgtó, MTA SZBK Ezimológii Itézet TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 1036 Budpest, Ljos u. 103., tel.: , fx: e-post: portál: A versey szervezője: Rib Nikolett, MISZ mrketig meedzsere. A verseyel kpcsoltb feti címe és telefoo lehet érdeklődi.

20 A projekt Nemzeti Kuttási és Techológii Hivtl főtámogtásávl vlósult meg. Nemzeti K Techológii H uttási és ivtl A VERSENY TÁMOGATÓI: Okttási és Kulturális Miisztérium Iprfejlesztési Közlpítváy Puskás Tivdr Közlpítváy Mgyr Szbdlmi Hivtl Műszki és Természettudomáyi Egyesületek Szövetsége Siemes Zrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Richter Gedeo Vegyészeti Gyár Nyrt. Mgyr Telekom Nyrt. GE Hugry GRP Plsticorr Kft. 77 Elektroik Kft. Iomed Medicl Zrt. Stmetl Kft. Ericsso Mgyrország MÉDIATÁMOGATÓK: Főtámogtó: Támogtók:

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport XLVIII. évf. 3. szám www.cseresz.hu/mcs becserész Németh Domoos Tmás riport országos cserészbál riport épdlversey álgép böjti j vrázsltos cserészbál h fcebooo lett vol március 15. trtlom mix cserészhíre

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

http://www.innovacio.hu/3a_hu_23_vegeredmeny.php

http://www.innovacio.hu/3a_hu_23_vegeredmeny.php 2014. június 22. vasárnap, Paulina napja MISZ Aktuális Díjak Projektek Publikációk Partnerek Keresés utolsó frissítés: 2014 23. IFJÚSÁGI VERSENY 22. IFJÚSÁGI VERSENY 21. IFJÚSÁGI VERSENY 1. A bírálóbizottság

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim! Építész Lp A B Á C S -KISK U N MEGYEI É P Í T É S Z K A M A R A 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FÓRU M A 2002. SZEPTEMBER DECEMBER --------------- AZ ÜNNEPEK ELÉ Év vége vn! A számdás ideje, mit tettem, mire jutottm,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008.

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Misszió A Szövetség szolgáltatásai Szervezeti felépítés Regionális képviseleti rendszer Tisztségviselôk Képviseletek Innostart Alapítvány Innovációs Nagyvállalati

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben