Újfalussy Balázs. Cserti József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újfalussy Balázs. Cserti József"

Átírás

1 A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte, hogy március 31-ig tegyenek ajánlást a társulat tisztségviselőire: a főtitkárra, az alelnökökre és a főtitkár-helyettesekre, valamint a felügyelő bizottság tagjaira. Emellett természetesen a bizottság tagjai maguk is kerestek alkalmasnak látszó személyeket. A megadott határidőig mindössze néhány ajánlás érkezett. Emiatt újabb levéllel fordultunk a szakcsoportokhoz. Mindazokat, akik ajánlást kaptak, személyesen vagy levélben megkérdeztünk, hogy elfogadják-e a jelöltséget. Sajnos elég sok visszautasítást kaptunk, így mindazok, akik elfogadták a jelölést, felkerültek a jelöltek listájára. Néhány tisztség esetén a betöltendő helyek számát meghaladó számú jelölt maradt, így ott többes jelöléssel él a bizottság. Közben az is tisztázódott, hogy az alapszabály módosítására csak 2016-ban kerül sor ig még az eddigi szerkezetben működik tovább az elnökség, vagyis a főtitkár mellett három alelnököt és négy főtitkár-helyettest kell a mostani küldöttközgyűlésnek választania két évre. Ugyanakkor az elnökség kérése az volt, hogy a jelölésnél legyünk figyelemmel arra, hogy a már megválasztott akadémikus elnök mellé kerüljön egy tanár alelnök, legyen az elnökségnek olyan tagja, aki szívesen foglalkozik a fiatalok ügyeivel, és legyen egy olyan tag is, aki a társulat külső kommunikációjával kapcsolatos feladatokat látja el. Szerencsére a jelöltek között találtunk ilyeneket. Ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételét javasoljuk a közgyűlésnek a szavazás során. A főtitkári tisztségre való jelölést mindössze egy személy, Újfalussy Balázs vállalta. Újfalussy Balázs 1989-ben szerzett fizikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szakán és 1992 között TMB-ösztöndíjas a KFKI-ban, ahol elektronszerkezeti számolásokkal foglalkozott. PhD-értekezését 1994-ben védte meg és 2004 között előbb a Bécsi Technische Universitäten, majd az Oak Ridge National Laboratoryban dolgozott. Jelenleg az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és az Oak Ridge National Laboratory külső munkatársa, 2014 óta a Wigner FK-ban az elméleti szilárdtest-fizikai osztály osztályvezetője ban Akadémiai ifjúsági díjat és Gordon Bell díjat, 2000-ben Computer World Smithsonian díjat, 2002-ben Gordon Bell díj: második helyet, 2004-ben EU Descartes Research Prize-t, 2005-ben Bolyai János kutatási ösztöndíjat, 2013-ban az ELFT Gombás Pál díját nyerte el Több mint 60 tudományos közleménye jelent meg referált folyóiratokban. Aktív tagja a magyar és a nemzetközi tudományos életnek óta az ELFT anyagtudományi szakcsoport titkára, 2011 óta, két cikluson át a felügyelő bizottság elnöke. A jelölő bizottság jó szívvel ajánlja Újfalussy Balázst a társulat főtitkárának. A három alelnöki tisztségre négy személyt ajánl a bizottság a küldöttközgyűlésnek: Cserti Józsefet, Kiss Gyulát, Kürti Jenőt és Pántyáné Kuzder Máriát. Cserti József A középiskolai tanulmányait 1976-ban fejezte be a pécsi Zipernowsky Károly műszaki szakközépiskolában villamos gépszerelő szakon. Az egyetemi diplomáját 1982-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fizika szakán szerezte ben habilitált az ELTE-n fizikából óta az MTA doktora, 2013-tól az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája tanszéken professzor. 1

2 Két és félévet dolgozott a University of Pennsylvania Egyetemen, és egy évet a University of Edinburgh Egyetemen. Kutatási területe a mezoszkopikus rendszerek, normál-szupravezető rendszerek, spintronika, grafén és a topologikus szigetelők vizsgálata. Angol nyelvű tudományos cikkeinek a száma 73, melyekre kapott független hivatkozások száma 926. Az utóbbi időben a szilárdtest-fizika, statisztikus fizika, mezoszkopikus rendszerek, optika és relativitás elmélet tárgyakat oktatja az ELTE-n. Számos hallgató diplomamunkáját irányította. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 9 hallgatóját díjazták. Eddig 7 doktorandusz szerezte meg a PhD-fokozatát a vezetésével, jelenleg 3 hallgató munkáját irányítja között Széchenyi István Professzori ösztöndíjat, 2005-ben az ELTE TTK Kari TDK érmet, 2008-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetést, 2009-ban az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem kitüntetését kapta óta szervezi az Atomoktól a csillagokig előadássorozatot középiskolásoknak től évente, idén negyedik alkalommal szervezi az ELFT égisze alatt a Fizikus Doktoranduszok Konferenciáját tól az MTA Statisztikus Fizikai Tudományos Bizottság tagja tól az MTA XI. Fizikai Tudományok Osztálya Statisztikus Fizikai Tudományos Bizottsághoz tartozó nem akadémikus köztestületi tagja óta az ELFT tagja, 2011-től az ELFT főtitkárhelyettese között az ELFT Statisztikus Fizikai Szakcsoport elnöke, ezt követően az ELFT Szilárdtest-fizikai Szakcsoport elnöke. Kiss Gyula 1978-ban végezett matematika fizika oktatástechnológia szakos tanárként a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán ben matematika szakos középiskolai tanári oklevelet szerezett a KLTE-n, Debrecenben tól Demecserben tanít matematikát és fizikát, a matematika fizika munkaközösség vezető volt a nyíregyházi járásban től a demecseri általános iskola igazgatója, majd től a besztereci Móricz Zsigmond általános iskola igazgatója től 2010-ig közoktatási szakértőként dolgozott. A Rétközi Iskolaszövetség/RISZ/ alapító tagja és egyik vezetője volt ig től tagja az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak. Az ELFT Általános Iskolai Szakcsoportjának vezetőségi tagja, titkára, majd elnöke volt. Rendszeresen részt vesz az Általános Iskolai Fizikatanári Ankét munkájában. Egyik szervezője az Öveges József Országos Fizikaversenynek től a versenybizottság elnöke, majd a mai napig társelnöke. Elismerései: 1996 évben Mikola Sándor díj 2003 évben Arany Katedra Emlékplakett Kürti Jenő 1978-ban végzett az ELTE fizikus szakán, kitüntetéssel tól 1998-ig az ELTE Atomfizikai Tanszékén dolgozott, majd 1998 óta az ELTE-n akkor létrejött Biológiai Fizika Tanszéken ban habilitált az ELTE-n, 1999-ben lett az MTA doktora től az ELTE egyetemi tanára, 2006-tól a Biológiai Fizika Tanszék vezetője között az ELTE Fizikai Intézetének igazgatója volt. Összességében több mint két és fél évet dolgozott külföldön, a Bécsi Tudományegyetemen illetve a Washingtoni Georgetown Egyetemen (Washington, DC, USA). Díjai, elismerései, kitüntetései: 1985-ben a Művelődési Minisztérium Kiváló Munkáért kitüntetése, 1997-ben az ELFT Schmid Rezső-díja között elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat ben TDK érmet és a hallgatók szavazataival a TTK kiváló oktatója címet nyerte el. Eddig 5 TDK munka, 12 diplomamunka/szakdolgozat és 5 PhD-munka témavezetője. 2

3 Tudományos eredményeit elsősorban a szén nanoszerkezetek (polimerek, fullerének, szén nanocsövek) Raman-spektroszkópiája és kvantumkémiája terén érte el. Több mint 100 angol nyelvű tudományos cikk szerzője, melyekre kapott független hivatkozások száma több mint Jelenleg elnöke az ELTE Fizika Habilitációs Bizottságának, valamint az MTA Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottságának. Az ELFT-nek között főtitkára. Pántyáné Kuzder Mária 1988-ban kapott matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen ben a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnáziumba került, itt kezdte meg szakmai tevékenységét. Különösen érdeklik a kísérletek, a diákok érdeklődésének felkeltése a kísérletezés adta felfedezések iránt. Eredményes munkáját igazolja, hogy egy tanítványa megnyerte a KÖMAL fizika mérési versenyét. 23 év után, munkahelyet változtatott. Jelenleg a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban dolgozik. A tanórán kívüli tevékenységek keretében fizika szakkört tartott általános iskolások részére, A fizika szépségei címmel kísérleti bemutatót a Miskolci Egyetemen, a Kutatók éjszakáján pedig kísérletezési lehetőséget biztosított a laborban. Több környékbeli gimnázium által szervezett fizika verseny szervezésében vesz rendszeresen részt től a megyei fizika szaktanácsadói feladatok ellátására kérték fel től a szakértői névjegyzéken is szerepel. Ebben a tanévben mesterpedagógus minősítést kapott. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Szakcsoportjának vezetőségi tagja volt az elmúlt 5 évben, és ismét bizalmat kapott a választáson. Rendszeresen részt vesz a Fizikatanári Ankéton. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csoport titkára. A jelölőbizottság mind a négy jelöltet alkalmasnak találja az alelnöki tisztségre. Cserti József főtitkár-helyettesként különösen értékes munkát végzett a fiatalokkal való foglalkozásban. A jelölőbizottság benne látja, eddigi munkája alapján, az ifjúsági munka sikerének a garanciáját. Ő az elnökségben más tisztségre nem választható. Kürti Jenő az elmúlt négy évben nagyszerű főtitkára volt a társulatnak. Ennek méltó elismerése lenne alelnöké választása. Mind a két tanár jelölt, Kiss Gyula és Pántyáné Kuzder Mária is aktívan dolgozott eddig is a társulatban. Mivel összesen négy jelölt van a három alelnöki helyre, biztosan lesz tanári alelnöke a társulatnak. A jelölőbizottság javaslata szerint, ha Kiss Gyula és Pántyáné Kuzder Mária közül valamelyiküket a közgyűlés nem választja meg alelnöknek, ő jelölt lesz az egyik főtitkár-helyettesi tisztségre. Ennek megfelelően a négy főtitkár-helyettesi tisztségre szintén többes jelölést terjesztünk elő: Fábián Margit, Molnár László, Solymosi József, Sükösd Csaba, illetve Kiss Gyula, Kürti Jenő és Pántyáné Kuzder Mária közül az, akit nem választ alelnöknek a közgyűlés. Fábián Margit 2002-ben szerzett diplomát a, Babes Bolyai Tudományegyetem kémia-fizika szakán Kolozsvárt és 2012 között az MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa majd munkatársa volt, 2012 óta az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Előbb amorf és kristályos rendszerek (boroszilikátok, kalkogenid üvegek, ritkaföldfém-molibdátok) szerkezetvizsgálatával, neutron- és röntgendiffrakciós mérések RMC-szimulációval való modellezésével foglalkozott. Új munkahelyén a nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelése és hosszú távú tárolása a kutatási területe. 3

4 Évek óta részt vesz az ELFT visegrádi anyagtudományi őszi iskola és a Central European Training School on Neutron Scattering szervezésében. Két cikluson keresztül az ELFT felügyelő bizottságának tagja volt ben a Szent-Györgyi Albert Kollégiumban tudománykommunikáció és innovációmenedzsment területén folytatott tanulmányokat. Kitűnő kommunikációs, kapcsolatteremtő és szervezési készségekkel rendelkezik, amit a társulat már eddig is jól hasznosított A fizika mindenkié országos rendezvény szervezése során. Ilyen munkájára a továbbiakban is nagy szükség lenne az elnökségben. Molnár László 34 éve tanít, az első 4 évet Budapesten, általános-és szakiskolában; az utóbbi 30-at pedig szülővárosában, Szombathelyen, az NYME-SEK (a volt Berzsenyi Dániel Főiskola) Fizika Tanszékén. Az általános iskolai tanárképzés szinte valamennyi tárgyát tanította. Jelenleg laboratóriumi gyakorlatokat vezet fizika szakos (BSc) hallgatóknak; előadásokat és gyakorlatokat tart a többi, fizika alapképzésben részt vevő TTK-s hallgatónak től megszűnéséig az Apáczai Kiadó tankönyvszerzője volt; ő írta a Kiadó osztályos természetismeret könyveinek fizika részeit; önállóan a 7. és 8. osztályos fizika tankönyvet, valamint a szakiskolák osztálya számára készült fizika könyveket is. (Ezen kívül munkafüzeteket, feladatlapokat, tanári kézikönyveket, tanterv-javaslatokat.) Szerzője egy fizikatörténeti tablónak és több ismeretterjesztő cikknek. A kísérletező fizikatanítás megrögzött híve; még most is készít (és javít) demonstrációs eszközöket, és több-kevesebb rendszerességgel tart "kísérletbemutató órákat" és ismeretterjesztő előadásokat. Tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek is. Solymosi József A Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa ban végzett a moszkvai Vegyipari Gépgyártási Egyetemen, majd 1973-ban a BME-n magkémiai szakmérnöki képesítést szerzett. Régóta foglalkozik a sugárvédelem kérdéseivel. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának rendkívül aktív tagja, között az elnöke volt. Az általa alapított SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért révén több mint egy évtizede előadói díjak meghirdetésével támogatja a hazai sugárvédelmi kutatásban résztvevők munkáját. Aktívan vesz részt a sugárvédelmi oktatásban és kutatásban. A tulajdonát képező SOMOS Környezetvédelmi Kft. által, az ELTE Eötvös Kiadóval közös gondozásban több sugárvédelmi szakmai kiadvány megjelenését tette lehetővé (Sugárvédelem egyetemi szakkönyv, Atomerőművek biztonsága, Prométheusz magyar unokái) és 2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. A hazai sugárvédelmi szakma és a szakcsoport érdekében kifejtett kiemelkedő munkásságáért 2003-ban az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport Sugárvédelmi Emlékéremmel és Elismerő Oklevéllel tüntette ki ben a Paksi Atomerőmű Rt. Héliosz Díjjal tüntette ki ben elnyerte a Kármán Tódor-díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést ben a szakcsoport Bozóky László-díjra terjesztette fel. Sükösd Csaba Sükösd Csaba 1971-ben szerzett fizikus oklevelet az ELTE Természettudományi Karán ban lett a fizikai tudomány kandidátusa. Az ELTE Atomfizika Tanszéken töltött tanársegédi, adjunktusi, majd docensi időszak után 1992-ben került a BME Nukleáris Technika Tanszékére, ahol egy időben tanszékvezető, illetve dékánhelyettes is volt. Közben rövidebb-hosszabb ideig vendégkutatóként dolgozott Saclay-ban, Jülichben, illetve Louvain-la-Neuve-ben. 4

5 Kutatási területe: kísérleti magfizika, neutronfizika, maghasadás, magreakciók, óriásrezonanciák, radioaktív nyalábok, nukleáris asztrofizika, környezeti sugárzások és a radonprobléma. A társulatnak régóta aktív tagja. A , illetve és időszakban az ELFT alelnöke. A Budapest Science Center (Csodák Palotája) kuratóriumának elnöke ( ), az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottságának vezetője (2003-), a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1998-). A tanároknak szervezett CERN-i tanulmányút egyik fő mozgatója. A Science on Stage Magyarország vezetője, a 2010-ben és 2014-ben megrendezett hazai fesztivál fő szervezője, a 2011-es koppenhágai és a 2015-ös londoni nemzetközi Science on Stage fesztiválon a magyar delegáció vezetője. Szoros a kapcsolata a fizikatanárokkal, rendszeresen előad az Országos Fizikatanári Ankétokon. A Magyar Nukleáris Társaság ügyvezető titkára ( ), elnökségi tagja ( ), majd elnöke ( ), ill. alelnöke ( ). A European Nuclear Education Network igazgatótanácsának tagja ( ). Kitüntetései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999), a "Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje" (2009), Wigner Jenő Díj (2011). A jelölőbizottság itt is mind az öt jelöltet alkalmasnak találja a főtitkár-helyettesi tisztség betöltésére. Közülük egyet azonban különösen is a közgyűlés figyelmébe ajánlunk. Az elnökség szándékai szerint fontos lenne a Társulat kommunikációjának megújítása. A jövőben, az alapszabály módosítása után, erre a feladatra talán nevesítetten kellene elnökségi tagot választani. Fábián Margit a Fizika mindenkié programsorozat szervezésével, a jól működő honlappal és az igen széles sajtónyilvánossággal bizonyította, hogy számítani lehet rá ezen a területen. A felügyelő bizottságba öt tagot kell a küldöttközgyűlésnek választania, elnökét a bizottság maga választja. A jelöltséget három kutató, egyetemi oktató, három tanár és egy a fizika iránt elkötelezett, de gazdasági területen dolgozó fogadta el. Barabás Péter A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1974-ben, ahol a matematika és a fizika tárgyakkal foglalkozott a legszívesebben. Pogány János és Kovács Mihály voltak a tanárai. A BME Villamosmérnöki Karán végzett egy év alatt érett meg benne az elhatározás, hogy tanár szeretne lenni ben szerzett matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Fenyőfőn, Tinnyén, majd a budapesti IX. kerületi Dolgozók Általános Iskolája és Gimnáziumában tanított. Közben egyszakos fizika tanári diplomát szerzett 1994-ben az ELTE-n. Jelenleg a IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola laborvezető tanára. Tanári pályáján mindig az összetettebb, komolyabb kihívások felé mozdult el. Laborvezetőként feladata a partneriskolák laborfoglalkozást vezető tanárainak motiválása, a csoportok laboróráinak hatékonyabb koordinálása, szakmai konzultációk, értekezletek szervezése. Fülöp Csilla (született Kiss Csilla) 1996-ban szerzett diplomát az ELTE TTK-n matematika fizika angol szaktanári szakon. Közben egy évig trainee assistant teacher volt Angliában. Előbb a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, majd a Csete Balázs Közgazdasági Szakközépiskolában tanított óta a Trefort Ágoston Fővárosi Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Szakközépiskola tanára és 2014 között az ELTE TTK Fizika Doktori Iskola PhD-hallgatója volt a Fizika Tanítása alprogramban. Kutatási témája: Homo Metiens, avagy a Mérő Ember a középiskolában. 5

6 Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, a fizika tanári ankétokon szekció előadással, kísérletekkel ben az ESA-GTTP Teacher Training Workshop nemzetközi továbbképzésen vett részt Leidenben óta több nemzetközi és országos konferencián vett részt, publikált folyóiratokban óta érettségi vizsga elnöke magyar és angol tanítási nyelv tekintetében óta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja. Halbritter András 1999-ben végzett a BME mérnök fizikus szakán, 2003-ban PhD fokozatot szerezett a BME Fizika Tudományok Doktori Iskolában, 2012-ben habilitált, MTA doktori fokozatának megszerzése jelenleg folyamatban van között adjunktusként, majd 2008-tól docensként dolgozott a BME Fizika Tanszéken től tanszékvezető-helyettesi feladatot látott el, 2012 óta pedig a Fizika Tanszék tanszékvezetője. Kutatói munkáját a kísérleti szilárdtest-fizika, azon belül is a nanofizika területén végzi. Kétszer nyerte el a Bolyai-ösztöndíjat, 4 PhD-munkának, 6 MSc-dolgozatnak, 3 BSc-szakdolgozatnak és 7 TDK-munkának volt a témavezetője. A BME TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola Tanácsának és az MTA Szilárdtest-fizika Bizottságnak tagja. Oktatási tevékenysége elsősorban szilárdtest-fizika, nanofizika és méréstechnika témákhoz kapcsolódik. Aktívan részt vesz a fizikus hallgatók alap és emelt szintű laboratóriumi gyakorlatainak szervezésében és oktatásában. Az elmúlt években kiemelt figyelmet szentelt a középiskolás tehetséggondozás területének: középiskolásoknak szóló ismeretterjesztő előadássorozatokat, mérési szakköröket és laborlátogatásokat szervezett. Heitler Krisztina 1978-ban született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett matematika orientált osztályban. Ott kezdődött a fizika iránti imádata. A Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán szerzett oklevelet, miközben a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján dolgozott gazdasági ügyintézőként. A diploma megszerzése után egy ideig az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal munkatársa lett, majd megpályázta az Urológiai Klinika gazdasági vezetői posztját. Azóta is ebben a munkakörben dolgozik ben elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar közgazdálkodás és közpolitika szakát, 2013-tól pedig ugyanezen intézmény Közgazdaságtani Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Mindeközben elkezdte tanulmányait a fizika területén is: 2007-től a Nyíregyházi Főiskola fizika BSc, majd 2009-től a Szegedi Tudományegyetem fizikus MSc szakán, ahol 2011 decemberében abszolutóriumot szerezett. Ekkor lépett be az Eötvös Loránd Fizikai Társulatba, melynek jelenleg is tagja. Most dolgozik fizikus diplomamunkáján. Lábár János Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1977-ben lett okleveles fizikus, majd ugyanitt kapta egyetemi doktori fokozatát 1986-ban. Kandidátusi fokozatát 1991-ben szerezte meg Az összetett elektronhéjak szerepe a röntgen mikroanalízisben c. értekezésével. A Debreceni Egyetemen habilitált 2000-ben. Az MTA Doktora fokozatot 2005-ben nyerte el. Rendszeres tartott előadásokat a Kossuth Lajos Tudomány-egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2000 óta az ELTE részmunkaidős docense óta az Európai Mikroanalitikai Társaság (EMAS) Tiszteletbeli Tagja ben az olaszországi Erice-ben rendezett Electron Crystallography c. NATO Advanced Study Institution társ-igazgatója volt. A Magyar Mikroszkópos Társaság vezetőségi tagja volt 1996 és 6

7 2006 között, illetve 2014 óta újra. Az EMAS vezetőségi tagja ként szolgált 12 évet, ebből 7 éven át ezen európai társulat alelnöki tisztjét töltötte be. Először a időszakra választották az MTA Közgyűlésének doktor képviselőjévé, majd újraválasztották a periódusra is. Marseille-ben, Barcelonában, az Oxfordi Egyetemen és az USA-beli NIST-ben volt vendégkutató. Több mint harminc alkalommal volt meghívott előadó nemzetközi konferenciákon. Egyik legismertebb munkáját, az elektrondiffrakció feldolgozására szolgáló módszerét, idén már harmadik nemzetközi iskolán tanítják. Több mint száz cikkére kapott ezer független hivatkozásból több mint háromszáz erre a munkára vonatkozik óta az MFA Tudományos Tanácsának elnöke, az MTA EK KUTTA tagja ben az ELFT neki adományozta a Schmid Rezső Díjat. Szabó István 1981-ben szerzett fizikus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen ban lett a fizikai tudományok kandidátusa ben habilitált a Debreceni Egyetemen. A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében a Szilárdtest Fizikai Tanszék docense, közt tanszékvezető, közt intézetigazgató helyettes volt. A fizikai anyagtudományokhoz köthető alapkutatási témai a szilárdfázisú atommozgási folyamatok, atomierőmikroszkópia, mágneses anyagvizsgálat. További kutatási témái a fizikai és anyagtudományi módszerek energetikai és orvosbiológai alkalmazásaira irányulnak. Egyetemi oktatóként fizikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, biológus, gyógyszerész és anyagtudomány szakos hallgatóknak tanít különféle tárgyakat. Aktív résztvevője és szervezője a tehetséggondozásnak (Hatvani szakkollégium, TDK, kutatók éjszakája, középiskolás hallgatók patronálása). Egy tanári műhely szervezésével erősítette a Fizikai Intézet és a régió középiskolai tanárai közti kapcsolatokat. Munkájával segítette a debreceni Agóra tudományos élménypark létrejöttét. A társulat anyagtudományi szakcsoportjának már az egyetem elvégzése előtt tagja, a szakcsoport titkári és elnöki funkcióját több cikluson keresztül töltötte be. Rendszeres résztvevője és szervezője volt a szakcsoport évente megrendezett anyagtudomány őszi iskolájának és a társulat egyéb rendezvényeinek (DOFFI, Tanári Ankét). Theisz György 1976-ban szerzett matematika-fizika tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Előbb a Székesfehérvári József Attila Gimnáziumban, majd a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban tanított. Közben 1982-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen technika tanári szakos diplomát, 1986-ban pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen számítástechnika tanári szakos diplomát is szerzett ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán elvégezte a közoktatási vezető szakot, amit pedagógus szakvizsgának ismernek el és 1992 között számítástechnika szaktanácsadói, 1995 és 2010 között fizika szaktanácsadói feladatokat látott el és 2009 között szerepelt a közoktatási vizsgáztatói listán, 1996 óta közoktatási szakértő, és ilyen minőségében 2006 és 2013 között mintegy 20 (fizika, számítástechnika és technika) könyv tankönyvvé nyilvánítási eljárásában vett részt. Mintegy másfél tucatnyi publikációja jelent meg, kezdetben a technika, majd a számítástechnika tantárgyhoz kapcsolódóan, köztük két könyv a BASIC-ről ben Miniszteri Dicséretet, 2011-ben Mikola Sándor Díjat, 2013-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint Eötvös József Emlékérmet kapott óta nyugdíjas. Nyugdíjasként volt iskolája általános iskolai tagozatán tart különféle foglalkozásokat, és folytatja a szaktanácsadóként megkezdett versenyszervezést. Részt vesz a középiskolai oktatási és a megyei szakcsoport munkájában is. 7

8 A jelölőbizottság mind a hét jelöltet alkalmasnak találja a tisztség betöltésére. Célszerű lenne, ha a felügyelő bizottságba 2 2 tanár és kutató, illetve egy gazdasági szakember kerülne be. Budapest, május 7. Sólyom Jenő a jelölőbizottság elnöke 8

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10.

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. 25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. Tartalom O Indulás, történeti áttekintés O Változások O Statisztikák O

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Emlékeztető a 2015. 05. 16-i Küldöttközgyűléséről

Emlékeztető a 2015. 05. 16-i Küldöttközgyűléséről Emlékeztető a 2015. 05. 16-i Küldöttközgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentés: Csikai Gyula, Gergely György, Holics László, Sólyom Jenő Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORTJA MUNKÁJÁRÓL 2007. május - 2011. április. Solymosi József Hajdúszoboszló, 2011. május 4.

BESZÁMOLÓ AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORTJA MUNKÁJÁRÓL 2007. május - 2011. április. Solymosi József Hajdúszoboszló, 2011. május 4. BESZÁMOLÓ AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORTJA MUNKÁJÁRÓL 2007. május - 2011. április Solymosi József Hajdúszoboszló, 2011. május 4. Tartalom A szakcsoport Vezetősége Létszám és tagdíjfizetés IRPA rendezvények

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola MAB azonosító: 135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola Önértékelés (2009) A doktori iskola bemutatása A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Cím(ek) 18. Borostyánkő utca, 9700,Szombathely,Magyarország Telefonszám(ok) 94-504-455 Mobil: 06-20-530-37-17 E-mail(ek)

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és választott elnökségi tagjainak megválasztása

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár

Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Tanszék Hungarian Teachers Programs Sükösd Csaba egyetemi docens, és Jarosievitz Beáta főiskolai tanár 1 A CERN és a tanárok A kezdetek

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 75/519-300 Fax.: 75/ 414-282 Honlap: www.szilardverseny.hu A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010.

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Emlékeztető az ELFT 2014. 05. 24-i Közgyűléséről

Emlékeztető az ELFT 2014. 05. 24-i Közgyűléséről Emlékeztető az ELFT 2014. 05. 24-i Közgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentés: Csikai Gyula, Kamarás Katalin, Sükösd Csaba, Zsúdel László Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Emlékeztető a 2013. 05. 25-i Közgyűléséről

Emlékeztető a 2013. 05. 25-i Közgyűléséről Emlékeztető a 2013. 05. 25-i Közgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentés: Barna B. Péter, Csikai Gyula, Fehér István, Varga István Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A,

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Dátum: 2010. április 01. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

8. Szerzőink. Andrási Monika

8. Szerzőink. Andrási Monika 8. SZERZŐINK 181 8. Szerzőink A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1986-ban közgazdásztanárként. Kezdő egyetemi oktatóként még a környezetvédelem humán oldala foglalkoztatta, érdeklődése

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben