SZAKDOLGOZAT Kiss Eszter 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Kiss Eszter 2011"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Kiss Eszter 2011

2 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszék Pécs-Uránváros A városrész vizsgálata, értékelése, javaslatok a fejlesztésre Konzulens: Miklóssy Endre Belső bíráló:... Külső bíráló: Tanszékvezető: Dr. Schneller István Kiss Eszter településüzemeltető szakirány

3 TARTALOM Ábrajegyzék...2 Képek jegyzéke.. 3 Bevezetés 4 1. Uránváros múltja Az építkezés előzményei A szocialista városeszmény és Uránváros Az uránbányászat Pécsett Építéstörténet A pécsi panelépítés Uránváros jelene Demográfiai adatok A jelenlegi állapot elemzése Intézmények, szolgáltatások Oktatási intézmények Szociális és gyermekvédelmi intézmények Egészségügyi és sportlétesítmények Kulturális létesítmények Üzletházak, piac, vendéglátás Egyéb szolgáltatások Kapcsolat a belvárossal Kérdőíves vizsgálat a városlakók körében Uránvárosról Uránváros SWOT analízise Uránváros jövője Kísérletek és megvalósult tervek Uránváros fejlesztésére Fejlesztési ötletek, javaslatok 58 Összefoglalás 65 Irodalomjegyzék Mellékletek 1. sz. melléklet: Összefoglaló táblázat Uránváros épületeiről 2. sz. melléklet: Uránváros a pécsiek szemében kérdőív 3. sz. melléklet: A kérdőív eredményeinek részletes ismertetése 4. sz. melléklet: Fejlesztési ötletek, javaslatok térképi összefoglalója 5. sz. melléklet: Az Uránváros építészeti és képzőművészeti emlékeit bemutató tanösvény javasolt állomásai

4 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: A pécsi uránbánya bányaüzemei, valamint az Ércdúsító Üzem és a zagytározók elhelyezkedése (Saját szerkesztés, térkép forrása: Google Earth) 2. ábra: A lakókörzetek és szomszédsági egységek (lakótömbök) beosztása (Dénesi Ödön rajzai alapján. Dénesi, o., Dénesi o.) 3. ábra: A pécsi panelgyártás történetének jelentős helyszínei (Saját szerkesztés, térkép forrása: Google Earth) 4. ábra: Uránváros mai elhelyezkedése Pécs városában (Saját szerkesztés, térkép forrása: Google Earth) 5. ábra: A népesség korcsoportonkénti megoszlása Pécsett és Uránvárosban, (Adatok forrása: Pécs MJV Hosszú- és Középtávú stratégiája, 2007.) 6. ábra: A 7 évesnél idősebb lakosság legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása Pécsett és Uránvárosban, (Adatok forrása: Pécs MJV Hosszú- és Középtávú stratégiája, 2007.) 7. ábra: Munkaerő-piaci helyzet Pécsett és Uránvárosban, (Adatok forrása: Pécs MJV Hosszú- és Középtávú stratégiája, 2007.) 8. ábra: A játszóterek mai állapota (Kiss Eszter felmérése, 2011.) 9. ábra: Uránváros közintézményhálózati terve (DÉNESI, o.) 10. ábra: A közintézményhálózat napjainkban (Kiss Eszter felmérése, 2011.) 11. ábra: Az uránvárosi buszmegállók és 300 m-es vonzáskörzetük a belváros és Kertváros irányába (Kiss Eszter felmérése, 2011.) 12. ábra: A buszmegállók és 300 m-es vonzáskörzetük az uránvárosi buszvégállomás irányába (Kiss Eszter felmérése, 2011.) 13. ábra: Uránváros kapcsolata a belvárossal: fontosabb intézmények, autóbusz viszonylatok (Saját szerkesztés, térkép forrása: Google Earth) 2

5 KÉPEK JEGYZÉKE 1. kép: I. ütem beépítési terve (DÉNESI, o.) 2. kép: A főtér távlati képe nyugatról (Dénesi Ödön rajza. DÉNESI, o.) 3. kép: A főút látványa nyugatról Dénesi tervén (DÉNESI, o.) és napjainkban 4. kép: Gondozatlan zöldfelületek Uránvárosban 5. kép: Művészeti alkotások az A és B tömbben 6. kép: A kereskedelem és vendéglátás emblematikus épületei Uránvárosban a Mecsek Áruház és az Olympia 7. kép: Pécs-Uránváros rehabilitációs rendezési terve (ZAMBÓ, 1988.) 8. kép: Két lehetséges sarokbeépítés rajza (URÁNVÁROS JÖVŐJE, 9. és 12. o.) 9. kép: Uránváros központja a Szilárd Leó park és az Uránbányász tér A szakdolgozatban bemutatott fényképek a szerző saját felvételei. 3

6 PÉCS-URÁNVÁROS A VÁROSRÉSZ VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK A FEJLESZTÉSRE BEVEZETÉS A szakdolgozat témája Pécs Uránváros nevű városrésze történeti kialakulásának bemutatása, jelenlegi helyzetének vizsgálata és értékelése, valamint az így feltárt eredmények alapján fejlesztési javaslatok megtétele. A korábban Új-Mecsekaljának és Nyugati városrésznek is nevezett településrész Pécs nyugati határán helyezkedik el, mintegy 100 hektárnyi területen. Területe hozzávetőleg megegyezik Pécs történelmi belvárosának területével. Építése között folyt, a kor legnagyobb lakótelepépítéseinek egyikeként, és azóta is meghatározó része a városnak mind népessége, decentrumi szerepe, mind pedig városképi jelentősége szempontjából. A dolgozat az 1955-ben kiírt tervfeladatban meghatározott, a mai Nendtvich Andor út (6-os főút) Tüzér utca Budapest-Pécs vasútvonal Páfrány utca által határolt területet tekinti vizsgálata tárgyának. Bár a dolgozat elsősorban az építéstörténettel és a városépítészeti értékek objektív vizsgálatával foglalkozik, nem elhanyagolható a témaválasztás azon indoka sem, ami a vizsgálatot némiképp befolyásolhatja: a szerző személyes kötődése. Születésem óta magam is uránvárosi lakos vagyok, ennek köszönhetően jó helyismerettel rendelkezem, valamint már régóta érdekel szűkebb lakókörnyezetem kialakulásának, fejlődésének története, illetve a városban elfoglalt jelenlegi és jövőbeni szerepe. Úgy vélem, hogy a településrész rendelkezik olyan adottságokkal, amit elsőként felismerni, majd kihasználni és fenntartani, illetve fejleszteni lenne érdemes, ami növelhetné Uránváros értékét és presztízsét, valamint az itt lakók és újonnan beköltözők ragaszkodását a városrészhez. A dolgozat így az értékek feltárására és bemutatására törekszik, és ezen értékek hasznosításának lehetőségeit igyekszik felvázolni. Az Uránvárosról fellelhető szakirodalom (a várostervező publikációi, rövidebb tanulmányok) és források (levéltári anyagok) nehezen kutathatók, sőt a sok felfelbukkanó említésben olykor egymásnak ellentmondó vagy nem egyértelmű adatok szerepelnek. Problémát okoz még a téma kutatásánál, hogy az uránbányáról és a hozzá kapcsolódó tevékenységekről, létesítményekről a dokumentációkat bizalmasan kezelték, a későbbi évtizedekben sok adat és forrás el is tűnt. Természetesen a szakdolgozat nem 4

7 terjedhet ki minden részlet tárgyalására de a felsorolt nehézségek ellenére későbbi, részletesebb és mélyrehatóbb kutatások első lépése lehet. Egy település vagy településrész jelenének megismeréséhez feltétlenül szükséges kialakulásának és múltjának az ismerete, ezért jelen munka is elsőként Uránváros építésének előzményeit és történetét, az építéshez kapcsolódó technológiákat mutatja be, kitérve a pécsi uránbányászat rövid történetére is. Ehhez az adatokat elsősorban levéltári és könyvtári kutatások, a városrész tervezőjének, Dénesi Ödön Ybl díjas építésznek a publikációi és a Pécsi Szemle várostörténeti folyóiratban közölt tanulmányok szolgáltatták. A következő fejezetben a városrész jelenlegi helyzetét tárja fel, aminek az alapjául a Pécs Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájából és Hosszúés középtávú stratégiájának városrészeket elemző fejezeteiből származó adatok, a városrészről készült saját felmérés és fotódokumentáció, valamint a városlakók körében végzett kérdőíves vizsgálat szolgált. Az utolsó tartalmi egységben az eddigi tervezett, illetve megvalósult fejlesztési elképzelések, valamint további javaslatok kerülnek bemutatásra, amikhez az egyik korábbi fejlesztési kísérletet kidolgozó pécsi településtervező iroda, a Koller és Társa Tervező Kft., valamint Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Kommunális Referatúra munkatársai nyújtottak segítséget. 1. URÁNVÁROS MÚLTJA A városrész több mint 50 éves múltra tekint vissza. Építése az 1950-es évekbeli nagy szocialista városépítésekkel egy időben zajlott. Ahogy Sztálinvárost (Dunaújváros), Leninvárost (Tiszaújváros) és Komlót, Uránvárost is a szocialista nehézipar-fejlesztés és a modern szocialista városeszmény hívta életre. Bár csak egy új városrész volt, a kortársak szinte már önálló, szocialista városnak tartották, mert bár szervesen kötődött Pécshez, attól mégis függetlenül, egy szabad, a régi várostól külön álló területen jött létre. A kielégítendő igényekben és szükségletekben ezek az új városok hasonlítottak, azonban nagyságrendben, terepviszonyokban, valamint a régi településsel és az általuk kiszolgált ipari üzemmel való kapcsolatban sok esetben különböztek egymástól. Uránváros építésének megkezdésekor előnyös helyzetből indulhatott, hiszen az új lakótelepnek elhelyezése miatt nem kellett kapcsolatot tartania régi mezőgazdasági vagy elavult ipari településsel (mint pl. Komlónak) és a terület 5

8 fejlesztését az ipartelep közelsége sem akadályozta (mint pl. Dunaújváros esetében). (SZENDE, o.) Uránvárost 1955-ben kezdték el építeni a közeli uránbányában dolgozó bányászok számára a város nyugati szélén elterülő, volt polgári repülőtér helyén. A beruházás a magyar állam részére nyújtott hosszúlejáratú, kamatmentes szovjet kölcsönből valósulhatott meg. (SALLAY, o.) A beruházó Bauxitbánya Vállalat és Nehézipari Minisztérium (NIM), a városrész tervező építésze, Dénesi Ödön, valamint a többi együttműködő tervező és a város vezetősége is nagy hangsúlyt fektetett a műszaki és a szociális infrastruktúra megfelelő kiépítésére. Ennek megfelelően posta, rendőrőrs, autóbusz végállomás, rendelőintézet, gyógyszertár, bölcsődék, óvodák, általános iskolák, gimnázium, áruház, vásárcsarnok, éttermek, vendéglő, önálló földszintes vagy kétszintes üzletházak, sportlétesítmények is helyet kaptak már a tervezésben is. A széleskörű szolgáltatási rendszerben való gondolkodást jól jellemzik azok a tervezett intézmények is, amelyek sajnos a későbbiekben nem valósultak meg. Így szerepelt a városrendező elképzeléseiben gőz- és termálfürdő, szabadtéri strandfürdő, szabadtéri színpad valamint egy 600 fő befogadására és szélesvásznú mozielőadások tartására is alkalmas színháztermet és könyvtárat magába foglaló kultúrpalota is. Ezen meg nem épült létesítményeknek már a gondolata is egy olyan, Pécs egészére kiterjedő, előremutató várostervezői gondolkodást mutat, ami már akkor látta azokat a hiányokat, amiket a városnak napjainkig sem sikerült orvosolnia (Pécsett továbbra is hiány mutatkozik például az uszodák, strandfürdők számában). A városrész építése 1975-re fejeződött be, a városrendezőn kívül 23 építész vett részt a tervezésben, a munkálatok során számos közintézmény és összesen mintegy 7300 lakás épült fel 1. (DÉNESI, o.) 1.1. Az építkezés előzményei A szocialista városeszmény és Uránváros A nagy városépítések, újonnan létrehozott városok a szocializmus egyik legambiciózusabb, legnagyratörőbb projektjeinek számítottak. Céljuk a szocialista modernitás megteremtése a valóságban, a technikában és tervezésben való hit kézzelfoghatóvá tétele volt, valamint, hogy az emberi szellem haladásának 1 A szám a 6-os főúttól északra álló panelépületek lakásállományát is tartalmazza. Pécs város Hosszú- és középtávú stratégiája szerint Uránvárosban a lakások száma (HOSSZÚ- ÉS KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA, II. kötet 126. o.) 6

9 bizonyítékául szolgáljanak. Nem véletlen, hogy ezek a nagy városépítések, városalapítások nehézipari beruházásokhoz, vaskohászati, vegyi kombinátokhoz, a szén- és uránbányászathoz kapcsolódtak, mivel ezek a tevékenységek is mind a fáradatlan emberi munka megtérülését és dicsőségét, a korszerű technikában megtestesülő erőt hirdették. Gyakran a települések közvetlenül az üzem mellé épültek, így azok térbeli és ideológiai egységben álltak. A várost, vagyis a lakóhelyet és az otthont, illetőleg az ipari üzemet, a munka, a termelés és a szocializmus építésének színhelyét elválaszthatatlannak, egymással szoros kapcsolatban állónak hirdették, mint a modern társadalom két legfontosabb szimbólumát. (N. KOVÁCS, o.) Felmerül a kérdés, hogy Uránváros miért a bányáktól mintegy 10 km távolságban, építésekor még Pécstől is elkülönülve, önálló egységként épült meg? Erre több válasz is kínálkozik. A Pécstől nyugatra szinte teljesen sík területen elterülő volt polgári repülőtér ideális helynek bizonyult az építkezésre. A terület megfelelő méretű volt a tervezett fős új település létrehozásához, az építkezés kevés földmunkát igényelt, az egykori repülőtértől északra működő téglagyárból egyszerű volt az építőanyag beszerzése és szállítása, könnyen ki lehetett alakítani a közlekedési kapcsolatokat a munkahellyel, a meglévő városrészekkel és a vasútállomással. Tervezni is könnyebb volt egy teljesen érintetlen területen, mivel itt nem kellett meglévő épületekhez, struktúrákhoz, szabályokhoz alkalmazkodnia a tervezőknek és a tervező szerveknek. Mindemellett az új városrész építését az is indokolttá tette, hogy a bányaüzemek közelében lévő kis falvakat Pécs közelsége és kedvezőtlen terepviszonyaik miatt nem lett volna gazdaságos felfejleszteni (mint pl. a közeli, egykori kis bányászfalut, Komlót). A helykiválasztásnak ezen felül különleges eszmei okai is voltak. A szénbányászata miatt a XX. században fejlődésnek induló Pécsett az 1950-es évek elején már Uránváros előtt elkezdődött egy szénbányász lakótelep, az ún. Új- Meszes építése a város keleti felén ig Új-Meszesen is mintegy 2000 lakás épült, azonban jelentősége korántsem érte el Uránvárosét. Ennek oka az az eszmeiség, és kultusz volt, ami az uránbányászok körül kialakult, meghatározva a társadalomban elfoglalt, privilegizált helyzetüket. A bányászok az 1950-es, 60-as években a korszak emblematikus és nagy megbecsülésnek örvendő munkásai voltak, az uránbányászok pedig ezen a kiemelt helyzetű körön belül is hírnévre és rangra tettek szert. A stratégiailag jelentős, különleges és veszélyes uránérc kitermelői az ország legmélyebb aknáiban, embert próbáló körülmények között, de a legmodernebb technikákkal vették 7

10 fel a versenyt a kőzetekkel, és győzték le a természet erőit. Nem is lehetett volna jobb szimbólumát találni az emberi munka erejének, a technika haladásának és hatalmának, mint magát az uránbányászt. Ennek megfelelően egy olyan modern, kényelmes, otthonos és biztonságos város járt meg neki, amit Uránvárosban, az ország legmodernebb lakótelepén álmodtak meg a tervezők. A szocialista állam gondoskodásának bizonyítékát és a modernitást (az építészeti megformáltság mellett) a városokban sokszor csak jóval a lakóházak megépülte után kiépített infrastruktúra, a széleskörű szolgáltatási rendszer, az összkomfortos, egészséges lakások építése jelentette, ami az ott lakó, nagy becsben tartott munkások életét volt hivatott könnyebbé, kellemesebbé tenni. Az uránvárosiak ebből a szempontból is kivételezett helyzetben voltak: a tervező egy olyan modern életstílust képzelt ide, ahol a nagyvonalúan kialakított főúton és városközpontban sétálgatni, a város legnagyobb áruházában vásárolgatni, az otthoni főzés terhe alól felszabadítva étteremben étkezni, szórakozni lehet, a város akkor legmagasabb épületének tetőteraszáról megcsodálható az egész városrész, éjszakánként pedig a kirakatok és neonfeliratok nagyvárosi fényárba borítják a lakótelepet. Pontosabban nem is lakótelepet: már szinte önálló, a régitől független, szabad, új települést. Ezek a funkciók és az építészeti elemek tették korszerűvé nem csak Uránvárost, hanem ennek a lakótelepnek kellett nagyvárossá tennie egész Pécset is. De ez az összeépülés [a várossal] nem fogja elmosni azt a lényeges különbséget, ami már kialakult az új városrész és a régi Pécs között, és amiről még nem szóltunk. Ez a városrész ugyanis nem csak korszerű, nemcsak napjaink erőinek, szervező készségének hirdetője, hanem nagyvárosias is. ( ) Pécs elsősorban az új városrészben válik nagyvárossá fogalmazza meg Granasztói Pál abban az időszakban, amikor Uránváros még nem is készült el teljesen, az építkezés még folyamatban volt. (GRANASZTÓI, o.) Mindezen elkülönülés, szándékos különbözés ellenére a tervező, Dénesi Ödön igyekezett a kapcsolatot is megtalálni a régi Péccsel. A városképet úgy komponálta meg, hogy az szervesen illeszkedjen a háttérben magasodó Mecsek látványához, és bár Uránváros szinte minden irányból meghatározza Pécs városképét, a városrészből, illetve azt elhagyva táruljon fel a történelmi város sziluettje 2, azonban ez a két ellentétes 2 Ezt a kedvező látványt az azóta kialakult új beépítések és a városrész összenövése a régi várossal már eltüntette. 8

11 esztétikai élmény egészítse ki egymást. Dénesi Ödön a fent leírtakat a következőképpen foglalja össze: A történelmi rész karcsú tornyokkal csipkézett sziluettje kiegészíti a mának korszerű, az erőt, emberi haladást, a korszerű technikát, az emberről való szociális gondoskodást kifejező nagyvonalú városképet és fordítva. (DÉNESI, o.) Az új várossziluettnek azonban továbbra is megmarad az a kiemelt eszmei jelentősége, hogy modern és a régitől gyökeresen eltérő megjelenésével a szocializmust építő társadalom kifejező eszközévé és jelképévé válik. (DÉNESI, o.) A kortárs építészek sokszor dicsérték Uránvárost, elismerve a várostervező minőségi munkáját. A Népszabadságban 1965-ben megjelent kritikai cikkében dr. Bonta János építész az elmúlt másfél évtized városépítési tevékenységének legfejlettebb megoldásaként írta le (DÉNESI, o.), dr. Pogány Frigyes szerint pedig hazánk modern városépítészetének kétségtelenül egyik legszebb alkotása, Pécs város büszkesége ez a monumentális, mégis meghitt lakótelep. (DERCSÉNYI-POGÁNY- SZENTKIRÁLYI, o.) Külön kiemelték, hogy Uránvárosban a városépítészeti tervek nem változtak annyit, mint más hasonló építkezéseken, a településrész elképzelés és megvalósulás egységét mutatja. (DÉNESI, o.), ennek köszönhetően az építkezés minősége, kulturáltsága, egységessége és befejezettsége ( ) a hazai általános színvonal fölé emeli az új városrészt. (GRANASZTÓI, o.) Másik nagy előnye a kortársak véleménye szerint, ami kiemeli más lakótelepek közül, hogy Uránvárosnak különleges pécsi légköre, helyi hangulata van. A tervezőt dicséri, hogy sikerült olyan emberi léptékben terveznie és építkeznie, aminek hála a megvalósult lakótelep kellemes, változatos, vonzó és otthonos lett. De ami a legfontosabb: városias. (GRANASZTÓI, o.) 1.2. Az uránbányászat Pécsett Az új, nagyvárosias lakótelepet az uránbányászat hívta életre. A pécsi uránbányászat alig több, mit 40 évig működött, ipartörténetileg mégis jelentős, mivel a Mecsekben található az ország egyetlen uránérc-lelőhelye, aminek a bányászata és feldolgozása során a legújabb, legkorszerűbb technikákat kellett alkalmazni. Az uránérc-kutatás a MASZOBAL 3 expedíció keretében 1953-ban kezdődött meg Pécstől északnyugatra, Kővágószőlős közelében. Az eredmények azt bizonyították, 3 MASZOBAL: Magyar-Szovjet Bauxit-Aluminium Rt. 9

12 hogy a Mecsekben kitermelésre alkalmas urántartalmú kőzet van ben megkezdték az I. sz. kutatóakna szállítóaknává való mélyítését, majd 1955-ben, a Bauxitbánya Vállalat megalakulása után megkezdődött a kitermelés. A kutatóakna mélysége 42 m, a lemélyített szállítóaknáé is csupán 119 m volt. Ugyanebben az évben mélyítették le a Bakonya közelében található II. sz. bányaüzem szállítóaknáját is, 138 m mélységre. Bár az aknák optimális mélysége ezt jóval meghaladta volna, a mielőbbi termelés beindítása érdekében nem végeztek mélyebb feltárást. (SALLAY, o.) Sekély aknamélysége ellenére a II. sz. üzem működött a legtovább, egészen 1987-ig, azaz 32 éven át folyt itt a bányászati tevékenység ben elkészült a III-as sz. bányaüzem beruházása is, szintén Kővágószőlős közelében ben a főúttól délre, a vasútvonal mellett felépült az Ércosztályozó és Ércdúsító Üzem (ÉDÜ), ami nagyban megkönnyítette a kitermelt urán szállítását. Korábban a kitermelt ércet vasúton szállították a Szovjetunióba és ott nyerték ki belőle az értékes anyagot, az ÉDÜ-ben azonban lehetőség nyílt a kitermelt nyersérc osztályozására, vegyi feldolgozására, radiometriai dúsítására, a vegyi dúsítmány (ún. sárgapor) exportra történő előkészítésére és így gazdaságosabb szállítására. Az üzemhez a vasúttól délre két zagytározó is tartozott, amelyek rekultivációja 2008-ban fejeződött be. Annak ellenére, hogy a kitermelés már ekkor sem bizonyította a hazai uránbányászat és feldolgozás gazdaságosságát, az 1970-es évek elején sor került a Szovjetunióval az uránércegyezményről kötött hosszú lejáratú szerződés meghosszabbítására. (SALLAY, o.) 1971-ben megindult a termelés a I. bányaüzem kimerülő készleteinek pótlására az annál mintegy tízszer mélyebb IV. sz. bányaüzem szállító- és légaknáiban Petőcpusztán, majd döntés született a kimerülőben lévő II-es és III. bányaüzemek termelőkapacitásának pótlására is. Az V. bányaüzem Kővágótöttös térségében épült meg, a szállító és légaknákban 1983-ban indult meg a termelés. Az üzem föld alatti összeköttetésben állt a II-es és IV. sz. üzemekkel. Itt működött az ország egyik legmélyebb szállítóaknája (1118 m), a még mélyebbre nyúló vakaknákkal együtt pedig elérték az ember által Magyarországon bejárható legnagyobb, 1300 m-es mélységet. (BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ, o.) Az egyes bányaüzemek, az ÉDÜ és a zagytározók elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. 10

13 2. ábra: A pécsi uránbánya bányaüzemei, valamint az Ércdúsító Üzem és a zagytározók elhelyezkedése (Saját szerkesztés, térkép forrása: Google Earth) A működéshez az említett létesítményeken kívül meddőhányók és perkolációs területek 4 is tartoztak, valamint az ÉDÜ mellett megépült a Szolgáltató, a Kutatómélyfúró, a Kísérleti-Kutatási és az Automatizálási Üzem, raktárbázis és öntöde is. A működéshez 712 ha kisajátított területet hasznosítottak. (SALLAY, o.) Az azóta Pécsi Uránbánya Vállalatra, majd Mecseki Ércbányászati Vállalatra (MÉV) átkeresztelt bányavállalat rohamosan fejlődött, míg 1956-ban 1997 főt foglalkoztatott, ez a szám 1971-re 7870-re nőtt, valamint több embernek adott munkát a bánya beruházási és lakótelep-építési kivitelezési feladatokban és a szolgáltató iparban egyaránt. (SALLAY, o.) A 80-as években az uránfém világpiaci ára zuhanni kezdett, ami a pécsi uránbányát különösen súlyosan érintette. A kormányzat 1989-ben határozott a bányászati tevékenység felhagyásáról, végül úgy rendelkezett, hogy december 31- ével megszünteti a mecseki uránérc-termelést. A bányabezárást követően megkezdődött 4 A perkoláció egy kilúgozásos uránkinyerési technika, elsősorban alacsony urántartalmú kőzetekből, amely során a kibányászott ércet közvetlenül vagy törés után megfelelő oldatgyűjtő rendszerrel ellátott prizmákba vagy halmok formájában helyezik el, majd az urántartalmat kioldó lúgos oldatot szivárogtatnak át rajta. 11

14 a környezetvédelmi és rekultivációs munka, a vagyonkezelési és értékesítési tevékenység. Mindezen feladatok elvégzésére 1998-ban létrejött a MECSEKÉRC Zrt., ebből 2004-ben speciálisan a rekultivációs feladatok elvégzésére különvált a MECSEK- ÖKO Környezetvédelmi Zrt. Az érintett területek szennyezőanyag-mentesítése, talajcseréje nagyrészt befejeződött, a bányaüzemek többségét lebontották. Az I. sz. üzem azonban ipari műemlékként továbbra is áll, a tortyogói és a pellérdi vízbázis védelme érdekében az uránnal szennyezett bányavizet kiemelő és tisztító üzem működik benne. A bánya bezárását nem a kimerülő érckészletek okozták. A szakemberek szerint még további 20 millió tonna feltáratlan ércvagyon 5 található a hegy gyomrában, tehát közel ugyanannyi, mint amennyit az uránbánya működése alatt kitermeltek. (SALLAY, o.) A bányászat megszüntetésének leginkább gazdasági és gazdaságossági okai voltak. A kitermelés és feldolgozás költségeit, főleg az urán világpiaci árának 1982-es zuhanása után, nem tudták az eladási ár alá csökkenteni. Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a mecseki kőzetek urántartalma mindössze 1,2 %, szemben az átlagos, 3 %-os urántartalommal, így kitermelése idő- és energiaigényesebb, feldolgozása drágább volt, hiszen egy tonna mecseki kőzetből csupán 1,2 kg uránfémet lehetett előállítani. (SALLAY, o.) Bár 2010-ben felröppent a hír, hogy újra uránlelőhelyek után kutatnak és próbafúrásokat végeznek a Mecsekben (KASZÁS, 2010.), nem valószínű, hogy akár a mai technikai és technológiai körülmények között is gazdaságossá lehetne tenni a kitermelést. A mecseki uránbányászat 42 éves működése alatt az 1300 méter mélységig is lenyúló bányákban közel 50 millió tonna kőzetet termeltek ki, amiből tonna uránfémet állítottak elő. Működésével a bánya a rekultivációk ellenére is maradandó nyomokat hagyott a természetben és Uránváros megépülésének köszönhetően Pécs városszerkezetében, városképében egyaránt Építéstörténet A kiírt tervfeladat egy új, nagyszabású lakótelep (kb lakás és az ezekhez szükséges kommunális létesítmények) tervezését foglalta magába a Szigeti külvárostól délnyugatra, az 1930-ban Mecsekalja néven egyesített Rácváros, Patacs, 5 Ércnek nevezhető az a kőzet, amelyben az urántartalom legalább 1000 g/t-ra feldúsul. 12

15 Mecsekszentkút és Magyarürög településektől dél-délkeletre, valamint a szintén az 1930-as évektől beépülő, Kovácstelepnek nevezett lakóterülettől keletre fekvő volt pécsi polgári repülőtér szinte szabályos téglalap alakú, 100 hektárnyi területén. A tervezett Nyugati városrészen a városrendezési munka a repülőtér területének kijelölése után 1955 decemberében jóváhagyott beruházási program nélkül indult meg. (DÉNESI, o.) A tervezőnek és az építőknek gyors tempót diktáltak: a terület felmérése egy hét alatt megvalósult és az első építési ütem 600 lakást tartalmazó beépítési tervét Dénesi Ödön már 1956 januárjában leadta a generáltervező Általános Épülettervező Vállalatnak (ÁÉTV). (1. kép) 1. kép: I. ütem beépítési terve (DÉNESI, o.) Tavasszal már kezdődhetett is a munka. A tervezés első szakaszának legnehezebb része az első épület sarokpontjának meghatározása volt. Mivel a részletes beépítési és rendezési tervek csak később készültek el, fontos volt, hogy az I. ütem épületeit hova helyezzék el, hogy azok később a lakótelep egészébe szervesen illeszkedjenek. Végül a repülőtér akkor még álló hangárától nyugatra 50 m-re, és a reptértől északra lévő téglagyári gödör kerítésétől délre 54 m-re húzták meg a határvonalakat, amik kijelölték az első lakóház sarokpontját, amihez a többi épület építése igazodott. Később kiderült, hogy az elhelyezés szerencsés volt, az itt megépült 612 lakást tartalmazó 17 db téglaépület a későbbi tervezésben nem okozott problémát, sőt, harmonikusan 13

16 illeszkedett a további tervekbe. Érdekességként megemlíthető, hogy az első lakást a mai Hajnóczy utcában október 23-án adták át. A részletes tervezési szempontokat több beruházási program és igény összeegyeztetésével lehetett megállapítani. Részletes beruházási programot adott a tervezőnek többek között az Nehézipari Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Népművelési, Oktatásügyi, és Egészségvédelmi Minisztériumok, az akkor még Pécsi Uránbánya Vállalatnak nevezett MÉV, valamint Pécs MJ Városi Tanács Végrehajtó Bizottság műszaki, oktatási, kereskedelmi, ipari és egészségügyi osztálya. (DÉNESI, o.) Az általánosan alkalmazandó szintek számát 4 szintben határozták meg, azonban Dénesi, hogy az azonos magasságú épületekből fakadó egyhangúságot elkerülje, elérte, hogy ennél magasabb, 8 szintes lakóházakat is emelhessenek. A négyszintes épületeket magastetővel, az ennél magasabbakat lapostetővel építették. Nagyszabású tervek készültek. A tervező egy olyan, korszerű, jól felszerelt várost álmodott meg, ami méltó otthona lehet a megbecsült uránbányásznak, és egyben Pécs városának büszkeségére válik. Az úthálózati tervek hamar elkészültek, 1959-re már csaknem a teljes belső úthálózat dokumentálva volt, és nagy része a közműhálózattal együtt az épületekkel egy időben valósult meg. (DÉNESI, o.) A városrész fő egységeit, a három nagy (északnyugati I -es, déli II -es, északkeleti III -as) lakókörzetet a fordított T alakú helyi forgalmi fő útrendszer választotta el egymástól, az alacsonyabb rendű utak pedig kijelölték ezeken belül az egyes lakótömböket és szomszédsági egységeket. (2. ábra) Itt kell szólni a szomszédsági egységek tervezésének korabeli urbanisztikai elméletéről, amely C. A. Perry nevéhez fűződik. (SZELÉNYI-KONRÁD, o.) Koncepciójával a modern urbanisztika dehumanizáló hatását kívánta ellensúlyozni, az elképzelés szerint a szomszédsági egységek egy szorosabb közösségi kapcsolatrendszer kialakításában játszanak fontos szerepet. Minden szomszédsági egységben el kell helyezni azokat alapvető intézményeket és szolgáltatásokat, amik közösségszervező szerepet látnak el, valamint törekedni kell arra, hogy az egyes egységek egymástól eltérő urbanisztikai karakterrel rendelkezzenek, így egyéni városképet adjanak, ezzel is segítve a lakóterülethez való ragaszkodás kialakulását. Ezen feltételek megvalósulására Uránvárosban is törekedett a tervező, minden lakótömbben találunk alapfokú oktatási intézményeket, bölcsődét és/vagy óvodát, valamint lakókörzetenként egy-egy általános iskola is épült. 14

17 15

18 Az épületek elrendezésének köszönhetően a szomszédsági egységek megjelenése is változatos. Az A jelű tömbben az utcavonallal párhuzamos, a B jelűben fűrészfogas, a C tömbben az utca vonalára merőleges beépítési mód a jellemző. A D jelű tömbben az épületek kis, cour d honneur-szerű belső udvarokat, autófordulókat fognak közre, az E jelűben váltakozva állnak az útra merőleges és azzal párhuzamos épületek (szintén udvarokat körbezárva), valamint a 4 és 10 emelet magas panelek. Az F és G tömbökben a panelépítkezés megindulása és lendületes előretörése miatt már vegyesen állnak tégla- és panelépületek, valamint egyaránt találunk párhuzamos, merőleges és fűrészfogas elrendezést is. A legkésőbb beépült H és I tömbökben már kizárólag paneleket húztak fel, az épületek többnyire kettesével, egymásra merőlegesen elhelyezve állnak, megvédve így a közrefogott intimebb területeket a forgalmas utak porától és zajától. A főútrendszer fordított T alakjának minden szára egy-egy fontos irány felé mutatott: nyugatra a munkahely, észak-északkeletre a város, délkeleti irányban pedig a vasútállomás felé vezettek, vezetnek a fő utak. Az utak csomópontja jelölte ki az új városrész központját, ahova egy mutatós főteret tervezett Dénesi Ödön. (2. kép) A tervek szerint itt kapott helyet a tanács- és pártház, a nagyáruház, egy 13 szintes szálloda, valamint a 600 személyes, mozielőadások tartására is alkalmas színháztermet, klubhelyiségeket, sport és szakköri helyiségeket, könyvtárat és kiállítási helyiséget magába foglaló kultúrpalota is, ami a főtér déli lezárásaként szolgált volna. 2. kép: A főtér távlati képe nyugatról (Dénesi Ödön rajza. DÉNESI, o.) 16

19 Előremutató, a mai modern építészeti megoldásokhoz hasonló az a gondolat, hogy a mozi és a kultúrház két, eltérő időben is megépíthető különálló épületét az első emeleten összekötő nyaktag alatt kialakított széles átjárón keresztül közvetlen térkapcsolat nyíljék a burkolt tér és a kultúrpalota mögötti park között. Az impozáns szálloda tetejére tetőteraszt, eszpresszót és kilátót javasolt a várostervező, ahonnan az egész városrész megcsodálható. A közelben a posta, a rendelőintézet és a rendőrség épülete szerepelt a tervekben. A nyugatról a főtérre vezető út látványtervei is nagyvárosi hangulatot sugallnak. A tervekben az északi oldalon az út vonalával párhuzamos, négyemeletes, míg a délin az útra merőlegesen elhelyezett magas, hétemeletes épületek állnak, amik között kétszintes üzletházak sorakoznak. Az üzletházak csábító kirakatai, este is világító színes neonfényei, a fasorokkal szegélyezet széles, korzónak szánt út méltóságteljesen vezet rá a modernitást szimbolizáló, reprezentatív főtérre. (3. kép) 3. kép: A főút látványa nyugatról Dénesi tervén (DÉNESI, o.) és napjainkban Az említett főút nyugati (vizuális) lezárását a Schmidt Lajos tervezte 120 férőhelyes termál- és kádfürdő adta volna. A terveit a Baranya Megyei Levéltárban őrzik. (BML XV-1-b-879) Szinte pontosan szemben épült fel Gádoros Lajos tervei alapján Olympia étterem, ami egy cukrászdát és egy önálló forgalom lebonyolítására alkalmas söntést is magába foglalt. Periferikus elhelyezését a beépítési tervet bírálók kifogásolták, mivel azonban az étterem építését a NIM A, B, C tömbökre kiterjedő beruházásához kellett igazítani, így az Olympia a tervek szerinti eredeti helyén maradt. Az épületet, amely az 1958-as brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának mása, ban adták át. Az étterem hamar közkedveltté és híressé vált, a nyitott teraszon és a tánctérnek alkalmas, sátorszerű fedett pavilonban kiváló lehetőség nyílt a szórakozásra, 17

20 zenés mulatságokra. A város büszkélkedett vele: az Olympiában látták vendégül a világhírű szovjet űrhajóst, Jurij Gagarint, valamint az között Pécsett megrendezett Magyar Játékfilmszemlék rendezvényeit is itt tartották. A repülőtér délkeleti részét a magas talajvízszint miatt beépítésre alkalmatlannak minősítették, így ide egy nagy méretű sport- és kultúrparkot tervezett Dénesi Ödön, stranddal, szabadtéri színpaddal, sportpályákkal, játszóterekkel, kerthelyiséggel rendelkező szórakozó- és vendéglátóhelyekkel. (BML XV-1-b-886) Az ettől délre fekvő területeken a parkkal szemben az első tervekben az autóbusz pályaudvar és a fedett és nyitott piactérrel is rendelkező vásárcsarnok szerepelt. A kultúrparktól északra az eredeti tervek szerint szabadonálló beépítést javasolt a tervező, földszintes épületekkel, így képezve átmenetet a modern városrészből a történelmi város felé. A tervek bírálata során az erre vonatkozó kritikákat megfogadva módosult a terv, urbánusabb megjelenésű, a közművesítést jobban kihasználó, kétszintes sorházak és 2-3 szintes társasházak kerültek a beépítési javaslatba. A közművesítés megtervezése azonban fejtörést okozott. A városrész ivóvízellátásához szükséges vízmennyiséget már nem tudta a városi vízmű biztosítani, a vizet csak a később megépülő Mohács-Pécs vízvezeték szállíthatta Uránvárosba, valamint a közeli területen, a pellérdi és tortyogói térségben több mélyfúrású kutat is telepíteni kellett. Ennek ellenére nyaranta gyakran jelentkezett vízhiány. (DÉNESI, o.) A lakótelep szennyvizének tisztítására a vasútvonaltól délre, a településtől délnyugatra telepített szennyvíztisztító telep szolgált. A gázellátást a pécsi gázgyár kokszművének bővítésével, a villamosenergiát a külön a városrész számára kiépülő nagyfeszültségű kábelhálózat és az épületek pincéibe telepített transzformátorállomások biztosíthatták. A négy szintnél magasabb épületek táv hő- és melegvíz-ellátásban részesültek, míg a négyszintes házakat kezdetben csupán kályhával lehetett fűteni, azonban tervezésük és építésük során már gondoltak a későbbi távfűtés-rendszer kiépítésére is. A városrész keleti részén, a Tüzér utcában 1962 októberében kezdett el üzemelni az uránvárosi hőközpont, a távhőellátás vezetékeinek kivitelezése és bevezetése a kályhafűtéses lakásokba ez után kezdődhetett meg. A tervfeladatban foglaltakat a Nehézipari miniszter és egy 80 tagból álló szakbizottság május 28-án 1005/58 számú határozatával jóváhagyta. (DÉNESI, o.) Az ekképpen elfogadott terv 1966-ig 4303 db lakás és a hozzájuk tartozó kommunális létesítmények megépítését irányozta elő, azonban már 1957 végére több, 18

TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Boross Gabriella 1

TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Boross Gabriella 1 TATABÁNYA-MÉSZTELEP TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA Boross Gabriella 1 1. Bevezetés Mésztelep Tatabánya délkeleti részén, a régi óvárosi ipartelepek közelében található lakóterület. Perifériális helyzetben

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1 Bevezetés Magyarországon a lakókörnyezet átalakulásában a közeljövőben kiemelt szerepet fog játszani a városrehabilitáció,

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás?

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Budapest 1995 Készült: A Kazincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán Szerkesztette:

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója

Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Készült a KDOP-3.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati felhívásra benyújtott Dunaújváros Megyei Jogú

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2 1.1.A folyamatok értékelése 2 1.2.A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 3 1.3.A

Részletesebben

ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK. Fiatalok a fővárosi lakótelepekről. Tanulmány. 2006. október

ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK. Fiatalok a fővárosi lakótelepekről. Tanulmány. 2006. október ALTERNATÍVÁK, IGÉNYEK, ESÉLYEK Fiatalok a fővárosi lakótelepekről Tanulmány 2006. október Vezetői összefoglaló Tanulmányunk szakirodalmi áttekintés és mélyinterjúk segítségével ad képet a fővárosi lakótelepekről

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Kerület léptékű fejezetek... 7 2.1 Kerület szerepének meghatározása

Részletesebben

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008 1. A RÉGIÓTÓL A KISTÉRSÉGIG 5 1.1 A TÉRSÉG FÖLDRAJZA 5 1.2 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET 6 1.2.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 6 1.2.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Részletesebben

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Közterek és Parkok újjáépítése II. ütem projekthez kapcsolódóan köztérfejlesztési társadalmi akciók

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Kerület léptékű fejezetek... 5 2.1 Kerület szerepének meghatározása

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2013. október Készítette: PROTASK Esemény- és Projektmenedzsment Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM...2

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás)

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás) Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2013. január (3.sz. módosítás) Tartalom 1 Vezetői Összefoglaló...7 2 Helyzetelemzés... 19 2.1 A város szerepének meghatározása a településhálózatban...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET. Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET. Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata F EJLESZTÉSI K ONCEPCIÓ A Z I NTEGRÁLT V ÁROSFEJLESZTÉSI S TRATÉGIA M EGALAPOZÁSÁHOZ 2008. ÁPRILIS 29. Készítette ECORYS Magyarország

Részletesebben

Abony Város Marketingstratégiája

Abony Város Marketingstratégiája Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. 2011. május TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1. Térbeli elhelyezkedés... 5 2.2. Városszerkezet... 6 2.3. Gazdaság... 6 2.3.1. Ágazati szerkezet...

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Helyzetelemzés Pécs, 2007. október Készítette: TARTALOMJEGYZÉK I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 4 1.1 Pécs

Részletesebben

problémával az írás nem, vagy csak érintôlegesen foglalkozik. és Galina Beáta fotói teszik még élvezetesebbé.

problémával az írás nem, vagy csak érintôlegesen foglalkozik. és Galina Beáta fotói teszik még élvezetesebbé. TISZTELT OLVASÓINK! A városrehabilitáció témakörével indít ez évi 8. számunk Egedy Tamás Kovács Zoltán Székely Gáborné Szemzô Anna szerzôegyüttes tollából. Miközben negatívan értékelhetô az állami lakásépítés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Elfogadva: 439/2008. (VII.10.) közgy. határozattal I. Bevezetés Magyarországon az 1990. évi rendszerváltással egy időben a - korábban

Részletesebben

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu VÉGSŐ BESZÁMOLÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÉSZE 2008. március 14. Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482

Részletesebben