KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége"

Átírás

1 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS SZENTGOTTHÁRD Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Lezárva: március 20. (készült 2 példányban) Készítette: agisztérium LG Humánerőforrás és Térségfejlesztési Kft. 11

2 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS TARTALO Bevezetés Jogszabályi háttér I. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 1. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás háttér adatai 1.1. A kistérség földrajzi helyzete 1.2. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása településeinek háttéradatai Demográfiai mutatók Külterületen, illetve etnikailag szegregált lakókörnyezetben élők Szociális helyzet a településeken 2. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás településein élők számára elérhető közszolgáltatások 2.1. A közszolgáltatások elérhetősége 2.2. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere 2.3. Közoktatási intézmények a kistérségi társulás területén 2.4. A közoktatási feladatmegosztás mértéke és arányai a társulásban 2.5. A 3-18 éves korosztály közoktatási (óvodai, iskolai) ellátottsága Az óvodai nevelés Általános iskolai nevelés-oktatás Alapfokú művészetoktatás Az intézményfenntartó társulás területén működő középiskolák 2.6. Az oktatás eredményessége 2.7. Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatás 2.8. Nevelés-oktatás feltételeinek vizsgálata a társulás intézményeiben Humánerőforrás és szakos ellátottság Infrastrukturális feltételek Az önkormányzat hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben 12

3 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 3. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott közoktatási intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból 3.1. és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok A bejárók és utazási feltételeik Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Nevelés-oktatás eredményességét befolyásoló munka Lemorzsolódás az intézményben A tanórán kívüli programokon való részvétel Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel A kompetenciamérés eredményei Továbbtanulási mutatók A nevelés-oktatása infrastrukturális feltételei Intézményi és szervezeti együttműködések 3.2. Játékvár Óvoda Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A bejárók és utazási feltételeik A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben Intézményi és szervezeti együttműködés 3.3. Tapsifüles Óvoda Gasztony Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A bejárók és utazási feltételeik Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Intézményi és szervezeti együttműködés 4. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén működő, egyéb fenntartó által működtetett közoktatási intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból 4.1. esesziget Óvoda Alsószölnök Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A bejárók és utazási feltételeik Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Intézményi és szervezeti együttműködés 4.2. anó Óvoda Rábagyarmat 13

4 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A bejárók és utazási feltételeik Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Intézményi és szervezeti együttműködés 4.3. Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok A bejárók és utazási feltételeik Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Nevelés-oktatás eredményességét befolyásoló munka Lemorzsolódás az intézményben A tanórán kívüli programokon való részvétel Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel A kompetenciamérés eredményei Továbbtanulási mutatók A nevelés-oktatása infrastrukturális feltételei Intézményi és szervezeti együttműködések 4.4. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok A bejárók és utazási feltételeik Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Nevelés-oktatás eredményességét befolyásoló munka Lemorzsolódás az intézményben A tanórán kívüli programokon való részvétel Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel A kompetenciamérés eredményei Továbbtanulási mutatók A nevelés-oktatása infrastrukturális feltételei Intézményi és szervezeti együttműködések 4.5. Általános Iskola, Rábagyarmat 4.6. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 5. A helyzetelemzés összegzése 14

5 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS II. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV 6. Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata A helyzetelemzésből következő lépések 6.1. Szükséges beavatkozások a vizsgálati szempontok alapján 6.2. Csomópontok kiemelése 7. Az Intézkedési Terv célja 7.1. Fő célkitűzése 7.2. Rövid-, közép- és hosszú-távú célok 7.3. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel 8. Akcióterv 9. egvalósítás 10. egvalósulást segítő egyéb programok 11. Kockázatelemzés 12. Konzultáció és visszacsatolás - onitoring és nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás onitoring és nyilvánosság 13. Kötelezettségek és felelőségi körök 14. Érvényesülés, módosítás 15. Záradék 15

6 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Bevezetés Törvényi szabályozás A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy: Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, 70/A. -ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a agyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. A törvény az alábbi paragrafusokban, az oktatási-nevelési folyamatokban egyértelműen meghatározza az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség tartalmát, és szempontjait: 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 16

7 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére, önkéntes választása szerint, b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. 17

8 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Az Oktatás és Kulturális inisztérium (OK) egyebek mellett a közoktatásról szóló LXXIX. törvény a 1 értelmében írandó társulási vagy települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok jelentős mértékben korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. E jelenség gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja agyarország versenyképességét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos fontosabb fogalmak Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. Települési esélyegyenlőségi program: a Programban meghatározott célokkal összhangban - az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). (2) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás rendelkezzen - az oktatásért felelős miniszter által kiadott útmutató figyelembevételével elkészített - közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. A pályázatok elbírálásánál - az előírt feltételek megléte esetén - előnyben kell részesíteni azt a közoktatási intézményt fenntartó társulást, amelynek tagjai között olyan önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén, továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó települést és társulást, amelynek az illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók tekintetében is alkalmazni kell. 18

9 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket, ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb., de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok. Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyek javítása az, hogy a település önkormányzata hatékonyan eléri az érintetteket kapcsolatos információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai - minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásokról, - minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásokból, - versenyképességüket, helyzetüket, életkörülményeiket érdemben javítsák, - személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során, ugyanakkor az egész társadalom érdeke, hogy javuljanak ezeknek az embereknek az életkörülményei. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, továbbá a vállalkozások versenyképességének növelése, és a szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. 19

10 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 20

11 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 1. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás háttér adatai 1.1. A kistérség földrajzi helyzete A szentgotthárdi kistérség a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén található. Két országgal Ausztriával és Szlovéniával szomszédos, az országhatáron belül a körmendi és az őrségi kistérséggel határos. Az Alpokalja kistájain fekszik. Déli részén a Vasi-Hegyhát dombvidéke más néven a Vendvidék, míg középső részén a Rába folyó széles völgye húzódik. Északról egy dombvonulat zárja le a tájat, amely nemcsak a térség, de az ország határvonalát is jelenti. Területe 233,43 km 2, melyen tizenöt település osztozik, közülük egy város (), 14 pedig község. A lakónépesség száma a január 1-jei adatok szerint: fő. A kistérség központja hazánk legnyugatibb fekvésű városa, az osztrák határ mellett található. Itt él a kistérség lakónépességének 60,3 %-a. A térség határmentiségéből adódóan három nép, három kultúra találkozása és keveredése jellemzi a területet. Forrás: Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 21

12 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 1.2. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása településeinek háttéradatai Demográfiai mutatók Demográfiai jellemzők települések Lakónépesség száma Állandó népesség Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek aránya Állandó népességből 6-14 évesek aránya Állandó népességből a évesek száma Állandó népességszám változása Alsószölnök na. Apátistvánfalva na. Csörötnek Felsőszölnök Gasztony Kétvölgy agyarlak Nemesmedves Orfalu Rábagyarmat na. na. na. na na Rátót Rönök Szakonyfalu na. Vasszentmihály na. nincs adat Összesítve: Lakónépesség száma

13 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma 343 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 372 Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma 667 Állandó népességszám változása (- / +) nincs adat Az aktuális adatok szerint az átlagos népsűrűség: 63,7 fő/km 2. A térség összlakosságszáma jelenleg nem éri el a főt. A kistérség jellemzően aprófalvas településekből áll. A Vendvidékre jellemző a szórvány településszerkezet, amelynél az egymástól távolabb elhelyezkedő porták alkotják a települést. A települések átlagnépessége ( város nélkül) 421 fő. Ezt 14 községi jogú településből csak 6 (Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, agyarlak, Rábagyarmat és Rönök) haladja meg. A legkisebbek, Nemesmedves és Orfalu lakónépességének száma mindössze 18 ill. 65 fő, de Kétvölgyön is csak 136, Rátóton pedig 264 az állandóan ott lakók száma. Jelenleg nem állnak rendelkezésre minden település esetében a népesség vándorlására vonatkozó információk. A meglévő adatokból viszont arra lehet következtetni, hogy kivételével lassan, de folyamatosan csökken térség népessége. on javította az átlagot a G munkahelyteremtő megjelenése. Az állandó népességből a 0-18 éves korosztály fő, arányuk a népességen belül 17,79% Külterületen, illetve etnikailag szegregált lakókörnyezetben élők A kistérségi többcélú társulás települései közül Gasztonyban, agyarlakon, Rönökön és Vasszentmihályon kis számban élnek külterületen. Számuk Gasztonyban a legmagasabb. Itt a 15 fő 3-5 éves gyermekek közül két fő nem jár óvodába. Az általános iskolás korúak száma 24 fő. agyarlakon egy, Rönökön és Vasszentmihályon két 3-5 éves, emellett agyarlakon kettő, Rönökön három 6-14 éves gyermek él külterületen. Az egyik rönöki óvodáskorú gyermeket nem íratták be az óvodába. A külterületen élő HHH gyermekek számáról nincs adat. A kistérség területén etnikailag szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek. 23

14 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Szociális helyzet a településeken Szociális helyzet a településeken települések unkanélküliek száma a településen / aránya a lakónépességből Ebből tartósan munkanélküli Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? / arányuk 0-18 éves korosztályban Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 290 / 3,2% / 9,3% Alsószölnök Apátistvánfalva Csörötnek Felsőszölnök 23 / 6,1% /10,6% / 0,7% /10,29% / 5,6% / 34,59% / 6,3% / 18,62% 0 19 Gasztony nincs adat nincs adat / 14% 10 0 Kétvölgy 1 / 0,7% / 0,35% 0 7 agyarlak 34 / 4,6% / 18,69% 8 15 Nemesmedves nincs adat nincs adat 1 1 nincs adat

15 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Orfalu 0 / / 0,25% 0 0 Rábagyarmat nincs adat nincs adat /18,18% 10 0 Rátót nincs adat nincs adat / 6,3% 3 0 Rönök Szakonyfalu Vasszentmihály 32 / 7,2% / 37,93% / 8,3% / 37,11% / 12,53% / 16,39%

16 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A társulás településein, az országos átlaghoz viszonyítva a munkanélküliek lakónépességhez viszonyított aránya nem mondható magasnak. Ez az arány Vasszentmihályon a legmagasabb, jelenleg a lakónépesség 12,53%-a. Itt magas a tartósan munkanélküliek (a 180 napnál hosszabb ideje munkahely nélküliek) aránya is, ami 66,6%. A munkanélküliek lakónépességhez viszonyított aránya fölötte van a 7%-nak Rönökön (7,2%) és Szakonyfaluban (8,3%). Rönökön a 32 munkanélküli közül 28 fő hat hónapnál régebben nem dolgozik (87,5%). A kistérségben a 0-18 évesek korosztályába tartozó főből 407 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami a korosztály 15,37%-a. A közoktatási törvény ban leírt definíció 2 alapján ez azt jelenti, hogy Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása területén a gyermekek-tanulók 15,37%-a hátrányos helyzetű. A HH (hátrányos helyzetű) gyermekek aránya egyik településen sem éri el a 40%-ot. Az arány Rönökön (37,93%), Szakonyfaluban (37,11%), Kétvölgyön (35,00%) és Csörötneken (34,59%) a legmagasabb, ahol a teljes létszám több, mint 30%-a után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Fölötte van a kistérségi átlagnak: Orfalu (25,00%), agyarlak (18,69%), Felsőszölnök (18,62%), Rábagyarmat (18,18%), Vasszentmihály (16,39). A legalacsonyabb on (6,9%) és Rátóton (6,9%). A HHH (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek-tanulók valós számát és arányát a szolgáltatott adatok tükrében nem lehet pontosan megállapítani. Jelenleg az érintett szülők alig több mint negyede (26,49%-a) nyilatkozik a halmozottan hátrányos helyzetről. Az önkormányzatoktól beérkezett adatok alapján, mintegy 302 olyan gyermek él a társulás településein, akikről tudott a halmozottan hátrányos helyzet, de a szülők csak 80 esetben tették meg az ennek legitimálásához szükséges nyilatkozatot. Ezen a gyakorlaton haladéktalanul változtatni kell, a gyermekek érdekében. A problémát, illetve a megoldására született intézkedéseket az esélyegyenlőségi akciótervben mindenképpen rögzíteni kell (1) 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek 26

17 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 2. A Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása településein élők számára elérhető közszolgáltatások 2.1. Közszolgáltatások elérhetősége H: helyben H: helyben, más településről kijáró szakember(ek) (heti hány órában) : más településen (távolsága) E: ellátatlan Közoktatási Intézményi feladatok Szolgáltatás / Település neve Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam Általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyam Alapfokú művészetoktatás H H H H Alsószölnök H 7 km Felsőszölnök 8 km 7 km Felsőszölnök 9 km Apátistvánfalva H H H Csörötnek H agyarlak 1 km agyarlak 1 km Felsőszölnök H H H Gasztony Kétvölgy H Apátistvánfalva 4 km 12 km 16 km Csákánydoroszló 6 km Rábagyarmat 6 km Apátistvánfalva 4 km 12 km 16 km Csákánydoroszló 6 km Rábagyarmat 6 km Apátistvánfalva 4 km 12 km agyarlak H H H 7 km 8 km Őriszentpéter 29 km 8 km Őriszentpéter 17 km 16 km 16 km 12 km Őriszentpéter 33 km 7 km Őriszentpéter 18 km Nemesmedves 27

18 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Orfalu 16 km agyarlak 10 km Rönök 7 km Apátistvánfalva 3 km 11 km 16 km agyarlak 10 km Apátistvánfalva 3 km 11 km Rábagyarmat H H Rátót Rönök Szakonyfalu Vasszentmihály Gasztony 1 km Rábagyarmat 5 km H H Rönök 3 km Gasztony 4 km 13 km 14 km Rábagyarmat 5 km Csákánydoroszló 5 km 10 km agyarlak 6 km 7 km Felsőszölnök 11 km 13 km agyarlak 6 km Rámagyarmat 5 km Szombathely 46 km 16 km agyarlak 10 km Apátistvánfalva 3 km 11 km H Csákánydoroszló 8 km 14 km Rábagyarmat 5 km Csákánydoroszló 5 km 10 km agyarlak 6 km 7 km Felsőszölnök 11 km 13 km agyarlak 6 km Rámagyarmat 5 km Szombathely 46 km 16 km 11 km Őriszentpéter 31 km 13 km 14 km 10 km 7 km 13 km 28

19 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok Szolgáltatás / Település neve Gyógypedagógiai ellátás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Alsószölnök Apátistvánfalva Csörötnek Felsőszölnök Gasztony Kétvölgy agyarlak Nemesmedves Orfalu Rábagyarmat Rátót Rönök Szakonyfalu Vasszentmihály H 7 km 8 km Körmend 22 km 16 km Körmend 17 km 12 km Körmend 23 km 16 km 11 km H 1 alkalom/hét Rábagyarmat 3 km 14 km 10 km 7 km 13 km Szombathely 58 km E E Körmend 22 km E 16 km Szombathely 68 km Körmend 23 km Szombathely 42 km Szombathely 60km E E Szombathely 48 km Szombathely 65 km Szombathely 46 km H 7 km 8 km H 16 km Rábagyarmat 6 km Szombathely 68 km H 16 km 11 km 13 km 14 km 10km 7 km 13 km H 4 alkalom/hó 7 km 8 km Körmend 32km Körmend 22 km 16 km Körmend 17 km Körmend 40 km Körmend 23 km 16 km 11 km 13 km 14 km 10km 7 km 13 km H 7 km 8 km H 1óra/hét H 1 óra/hét 16 km 12 km H 1óra/hét 16 km H 1 alkalom/hét Rábagyarmat 3 km 10km 7 km 13 km Szombathely 58 km Szombathely 65 km Szombathely 66 km Szombathely 50 km Szombathely 74 km Szombathely 45 km Szombathely: 68 km Szombathely 51 km Szombathely 42 km Szombathely 60 km Szombathely 50 km Szombathely 47 km Szombathely 48 km Szombathely 65 km Szombathely 46 km H 1óra/hét 16km 16 km Szombathely 68 km H 1 alkalom/hét 16 km Szombathely 60 km H 1 alkalom/hét Rábagyarmat 3 km 10km 7 km 13 km 29

20 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Gyermekjóléti szakellátások Település neve Gyermek jóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermek felügyelet Családok átmeneti otthona H H E H E Alsószölnök Apátistvánfalva Csörötnek Felsőszölnök Gasztony Kétvölgy agyarlak Nemesmedves Orfalu Rábagyarmat Rátót Rönök Szakonyfalu Vasszentmihály 7 km H 8 km H 16 km H H H H H H H 2 alkalom/hó H H 7 km 8 km 8 km 15 km 16 km 12 km 7 km 16 km 11 km 13km 14 km 10 km 7 km 13 km E 7 km Felsőszölnök 9 km E H E E agyarlak 1 km E H E E E Rábagyarmat 6 km Csákánydoroszló 6 km Apátistvánfalva 4 km 12 km E H E E E 16 km agyarlak 10km Apátistvánfalva 3 km 11 km E H E E E E E 14 km Rábagyarmat 3 km 10 km agyarlak 6 km 7 km Felsőszölnök 11 km 13 km E E E E E E E E E E Körmend 30 km Körmend 37 km Körmend 38 km Körmend 24 km Körmend 45 km Körmend 16 km Körmend 42 km Körmend 21 km Körmend 25 km Körmend 41 km Körmendű 21 km Körmend 18 km Körmend 22 km Körmend 37 km Körmend 20 km 30

21 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A kistérség 11 településén megoldott az óvodai nevelés, de Kétvölgyön, Nemesmedvesen, Rátóton és Vasszentmihályon nincs óvoda. A gyermekeket többnyire a szomszédos településekre hordják. Az általános iskolai nevelés-oktatás folyik 1-4. és 5-8. évfolyamon egyaránt on, Apátistvánfalván, Felsőszölnökön, és agyarlakon. Rábagyarmaton csak 1-6. évfolyam működik, a 7-8. évfolyamos tanulók a Körmendi Kistérséghez tartozó Csákánydoroszlóra járnak. Az önkormányzatok megállapodásainak megfelelően a tanulóknak 2-16 kilométert kell megtenni, hogy iskolába tudjanak járni. Ennél nagyobb távolságot csak egy-két gyermeknek kell megtenni. ind az óvodások, mind az általános iskolások utazása menetrendszerinti járattal és a falugondnoki szolgálat segítségével biztosított. A kistérség területén alapfokú művészetoktatás csak on érhető el, de többen járnak Őriszentpéterre is. A közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátottak, többségük a kistérség központjában, on vehetők igénybe től on, a Játékvár Óvodában a kistérség fenntartásában Pedagógiai Szolgálatot hoztak létre. A központ munkatársai biztosítják a kistérségben a logopédiai ellátást. A gyógypedagógiai tanácsadás on és Körmenden, a nevelési tanácsadás Körmenden biztosított. A korai fejlesztésért a megyeszékhelyre kell utazni, de a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás is csak Szombathelyen érhető el. Emellett az intézmények saját programok szervezésével is segítik a pályaorientációt. A gyermekjóléti alapellátások közül a házi gyermekfelügyelet és a családi napközi ellátatlan. A város önkormányzata által fenntartott bölcsőde működik on. Az iskolai napközi minden általános iskolában, helyben működik, így az azt igénylő tanulók számára biztosítottak a délutáni foglalkozások. A rászorulók Körmenden vehetik igénybe a családok átmeneti otthonát. 31

22 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 2.2. A szolgáltatásnyújtás fenntartói / szervezeti háttere Közszolgáltatások Társulás saját fenntartású intézménye gazd. társasága Kiszervezett forma non profit, civil, egyházi szervezet, gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Települési önkormányzat Többcélú társulás egyei önkormányzat Óvodai nevelés x x Általános iskolai nevelés-oktatás x x Alapfokú művészetoktatás x x x Gyógypedagógiai tanácsadás x Korai fejlesztés és gondozás x Fejlesztő felkészítés x Nevelési tanácsadás x x Logopédiai ellátás x Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás x Gyógytestnevelés x Gyermekjóléti szolgáltatás x Bölcsőde x Családi napközi ellátatlan Iskolai napközi x x Házi gyermekfelügyelet ellátatlan Családok átmeneti otthona x Egyéb 32

23 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásában külön gondot fordítanak arra, hogy az alapvető közszolgáltatások a társulás területén megoldottak legyenek, és ezek eléréséhez a rászorulóknak minél kevesebbet kelljen utazni. A közszolgáltatások jelentős részét a társulás saját fenntartásában működtetik. Az óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás és az iskolai napközi fenntartói hátterének biztosításába a többcélú társulás mellett az önkormányzatok is bekapcsolódnak. Több feladat ellátásában a megyei önkormányzat is részt vesz (korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás, családok átmeneti otthona). 33

24 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 2.3. Közoktatási intézmények a kistérségi társulás területén Intézmény + tagintézményei intézményegységei III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium O azonosító: és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény O azonosító: Székhely (001) SZOI Vörösmarty ihály Gimnáziuma Telephely (002) SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama Telephely (003) SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama Telephely (005) SZOI Takács Jenő Alapfokú űvészetoktatási Intézményegysége Telephely (006) SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (Csörötnek általános iskolai telephely) Telephely (007) SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (agyarlak óvodai telephely) Telephely (008) SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (Csörötnek óvodai telephely) Fenntartó Város Önkormányzata Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Ellátási körzete (települések) Vas megye minden részéről, agyarlak, Csörötnek 34

25 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Játékvár Óvoda O azonosító: Székhely (001) Játékvár Óvoda Telephely (002) Játékvár Óvoda Telephely (004) Játékvár Óvoda Rönöki Kerekerdő Tagóvodája Tapsifüles Óvoda Gasztony O azonosító: Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva O azonosító: Székhely (001) Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva Telephely (002) Napköziotthonos Óvoda Apátistvánfalva Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda O azonosító: Székhely (002) általános iskola Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Telephely (003) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (óvodai telephely) Csaba József Általános űvelődési Központ Csákánydoroszló O azonosító: Telephely (006) Általános Iskola Rábagyarmat esesziget Óvoda O azonosító: Székhely (004) esesziget Óvoda (Alsószölnök) Telephely (005) esesziget Óvoda Tagóvodája (Szakonyfalu) Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatai Felsőszölnök és Alsószölnök Községek Önkormányzatai Csaba József Általános űvelődési Központot Fenntartó Társulása Alsószölnök és Szakonyfalu Községek Önkormányzatai, Rönök Gasztony Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu Felsőszölnök, Alsószölnök Nem tartozik a Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területéhez Rábagyarmat Alsószölnök, Szakonyfalu 35

26 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS anó Óvoda Rábagyarmat O azonosító: Partium Alapfokú űvészetoktatási Intézmény Székhely (001): Partium Alapfokú űvészetoktatási Intézmény Rábagyarmat-Rátót Községek Intézményfenntartó Társulása Csicsóka Oktatási és Kulturális KHT Rábagyarmat, Rátót A kistérség minden települése tagja a kistérségi társulásnak. A Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás viszont csak a és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény, a Játékvár Óvoda és a Tapsifüles Óvoda Gasztony fenntartója. Vannak települések, amelyek intézményeiket jelenleg a saját önkormányzatuk vagy a többcélú társulás által fenntartott intézményrendszeren kívüli intézményfenntartó társulásban kívánják fenntartani A közoktatási feladatmegosztás mértéke és arányai a társulásban A társulás területén élő óvodás gyermekek, tanulók száma ebből ebből ebből Összesen: Ebből HH Ebből HHH Óvodába jár helyben 366 más településre eljáró 32 A társulást alkotó társuláson belüli valamennyi (településnevekkel) település társuláson kívüli (településnevekkel) - Alsó tagozatos (1-4.) helyben 379 más településre eljáró 134 ebből ebből ebből ebből társuláson belüli (településnevekkel) A társulást alkotó valamennyi település társuláson kívüli (településnevekkel) - Felső tagozatos (5-8.) helyben 374 más településre eljáró 188 A társulást alkotó társuláson belüli valamennyi (településnevekkel) település társuláson kívüli (településnevekkel) Csákánydoroszló 36

27 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy: A gyermekek, tanulók többsége az ellátási körzetének megfelelő intézménybe jár. A társulás területén élő óvodások 17,33%-a hátrányos helyzetű, a rendelkezésre álló adatok alapján 18 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. Arányuk: 4,5%. Az óvodás gyermek 8,04%-a bejáró. A társulás területén élő 1-4. évfolyamos általános iskolások 19,88%-a hátrányos helyzetű. 26 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Arányuk: 5,06%. A társulás területén élő 5-8. évfolyamos általános iskolások 2,8%-a hátrányos helyzetű. 33 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Arányuk: 5,87%. Az 1-4. évfolyamos tanulók több mint a negyede (26,12%-a), míg az 5-8. évfolyamos tanulók több mint a harmada, 35,74%-a bejáró. A bejárást a környező településekről tömegközlekedéssel, és falugondnoki szolgálattal oldják meg. Vannak olyan gyermekek, akiknek a szállításáról családjuk gondoskodik. A bejáró gyermekek többségének mindössze néhány (2-9) kilométert kell utazniuk az intézmény eléréséhez, vannak azonban olyanok is, akik kilométert kell megtenni, hogy eljussanak az óvodába és az iskolába. 37

28 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 2.5. A 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási (óvodai, iskolai) ellátottsága A hiteles és tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozóan jelenleg nem megoldott kistérségi szinten, és szervezetszerűen. Ennek eredménye, hogy az adatlapok ilyen jellegű óvodás és iskolás létszámadataiban jelentős eltérések mutatkoznak Az óvodai nevelés Települések Óvodai intézmények száma (gyógyped. neveléssel együtt)óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógyped. neveléssel együtt)óvodai férőhelyek száma (gyógyped. neveléssel együtt)óvodába beíratott gyermekek száma gyermekek számahátrányos helyzetű Óvodába beíratott óvodáztatás nincs adat 5 12 agyarlak Csörötnek Rönök Gasztony Apátistvánfalva Felsőszölnök Rábagyarmat Alsószölnök Szakonyfalu Kétvölgy Kétvölgy Nemesmedves Orfalu Rátót Vasszentmihály összesen Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 3. életévüket betöltött gyermekek számaaz óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött Az óvodába be nem íratott Gyógyped. nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) (gyógyped. neveléssel együtt)az óvodai gyermekcsoportok száma 38

29 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A kistérség területén hét óvodai intézmény működik 11 feladat-ellátási hellyel. Az óvodai férőhelyek száma összesen 530, melyre a nevelési évben 398 gyermeket vettek fel. A kihasználtság tekintetében nagy eltérések mutatkoznak a társulás egyes intézményeinél. A legnagyobb mértékű a kihasználtság a Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott intézmények szentgotthárdi (87,36%), csörötneki (86,66%) és magyarlaki (84%) feladatellátási helyein. A kihasználtság mértéke Apátistvánfalván és Felsőszölnökön a legalacsonyabb, mindössze 32%-os. Ezeket az óvodákat nem a társulás, hanem a települések önkormányzatai tartják fenn, és nemzetiségi óvodai nevelés folyik. A kistérség óvodáiban összesen 21 csoport működik. Az intézmények által szolgáltatott adatok szerint a társulás területén óvodába járók között 69 hátrányos helyzetű gyermeket regisztráltak, ez az összlétszám: 17,33%. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 18 fő, arányuk: 4,53%. A rendelkezésre álló adatok szerint az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma 49. Emiatt intézkedéseket kell megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a számuk a jövőben csökkenjen. Közöttük egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket regisztráltak. Fontos lenne, hogy ezek közül a gyermekek közül minél többet beírassanak az óvodába, ugyanis a korai beóvodázás nagyon fontos, a hátrányos helyzetű gyermekek reménybeli töretlen iskolai pályafutása szempontjából. Az óvodák részletes elemzése Az intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból c. részben található. 39

30 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Általános iskolai nevelés-oktatás Az intézményfenntartó társulás településein működő általános iskolák O azonosít ó intézmény neve és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Int. SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda gyermek-, tanulólétszám az intézményben Összes en HH HHH SNI tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint emelt szintű oktatás és/vagy gyógypedagógiai normál (általános) tanterv két tanítási nyelvű iskolai tagozat oktatás Összes en HH HHH SNI Összese n HH HHH SNI Összes en HH HHH

31 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS Apátistvánfalva Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Csaba József Általános űvelődési Központ Csákánydoroszló Általános Iskola Rábagyarmat

32 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS 42

33 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS iskoláztatás települések Általános iskolai intézmények száma Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (gyógypedagógiai oktatással együtt)általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai neveléssel-oktatással és magántanulókkal együtt)általános iskolai tanulók száma Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma yermekek nélkül)általános iskolai tanulók száma Gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő számahátrányos helyzetű általános iskolai tanulók Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma an tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) edagógiai neveléssel-oktatással együtt)8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban laotthonos tanulókkal együtt)a napközis tanulók száma az általános iskolákban Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 43

34 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS agyarlak Apátistvánfalva Felsőszölnök Rábagyarmat összesen

35 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A kistérség területén három általános iskolai intézmény működik 6 feladatellátási hellyel. Az általános iskolai tanulók száma a tanévben 939 fő. Az intézmények által szolgáltatott adatok szerint a társulás területén általános iskolába járók között 203 hátrányos helyzetű (HH) gyermeket regisztráltak, ez az összlétszám: 21,61%. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma 58 fő, arányuk: 6,17%. A 41 fő sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek aránya az összlétszámon belül: 4,36%. A végzős nyolcadik évfolyamosok létszáma magasabb, mint az első évfolyamosoké. A tanévben 16 gyermekkel kevesebb lép a rendszerbe, mint ahányan távoznak. Az általános iskolák részletes elemzése Az intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból c. részben található Alapfokú művészetoktatás Intézményes művészetoktatás folyik a többcélú kistérségi társulás által fenntartott és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény keretei között, de más művészetoktatási intézmény is tart fenn telephelyet a kistérségben. A SZOI intézményegysége a Takács Jenő Alapfokú űvészetoktatási Intézményegység (rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola). Alapfokú nevelést, oktatást biztosít furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, orgona, harmonika, szintetizátor, számítógépes zene, brácsa, hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene tanszakokon. A 295 diákot 13 főállású pedagógus oktatja. A zeneiskolába járó diákok közül mindössze 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez az arány alig haladja meg az 1%-ot. on található a Csicsóka Oktatási és Kulturális KHT Partium Alapfokú űvészetoktatási Intézményének székhelye, ahol néptánc tanszak működik Az intézményfenntartó társulás területén működő középiskolák A társulás területén két intézményben van középfokú nevelés-oktatás. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény Vörösmarty ihály Gimnáziumában a diákok 4 évfolyamon (9-12.), 1+4 évfolyamon (9-13. nyelvi előkészítő évfolyammal), valamint 6 évfolyamon (5-12.) tanulhatnak. Egy osztályban a 9. évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik. Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. 45

36 KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS A Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskolában nappali, iskolarendszeren kívüli és felnőttképzés folyik 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 évfolyamokkal. Az elsajátítható OKJ szakmák: számítástechnikai programozó (emelt szintű), gazdasági informatikus (emelt szintű), számítástechnikai szoftverüzemeltető, számítógép-kezelő (használó), automatizálási technikus (elektronikai szakirány), környezetvédelmi technikus (gépészeti szakirány), faipari technikus, asztalos, élelmiszer- és vegyi áru kereskedő, gazdasági informatikus, vendégfogadós, vendéglátó technikus, rendszerinformatikus, szabász, varrómunkás, NC-CNC gépkezelő, kerámiakészítő. Az intézmény ellátja a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. Az intézményhez kollégium is tartozik, amely 44 fővel, maximális kihasználtsággal üzemel. A középiskolák részletes elemzése Az intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból c. részben található Az oktatás eredményessége Az intézményfenntartó társulás területén működő intézményekben a lemorzsolódás aránya jelenleg nagyon alacsony. Az évfolyamismétlők aránya minden intézményben messze az országos átlag alatt marad. Közülük legfeljebb 1-2 tanuló a többszörösen hátrányos helyzetű. 250 óránál többet hiányzó diák évek óta nem volt. A kistérség egész területéről évente legfeljebb egy-két magántanuló van. A kompetenciamérés meglévő értékei mind matematikából, mind szövegértésből nem térnek el jelentős mértékben az országos átlagtól. Az elmúlt három tanévben minden végzős nyolcadikos diák továbbtanult. agas a szakiskolában továbbtanulók aránya, a szakközépiskolát az országos átlagnak megfelelő arányban választják. Legalacsonyabb a gimnáziumot választók aránya. Az oktatás eredményességének részletes elemzése Az intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból c. részben található Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatás Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézmények egyikében sem igényelnek integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást. 46

37

38 2.8. Nevelés-oktatás feltételeinek vizsgálata a társulás intézményeiben Humánerőforrás és szakos ellátottság A pedagógusok létszáma az óvodákban Alsószölnök kivételével megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként ír elő két óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását. A SZOI általános iskolájában 3 főállású gyógypedagógus (1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos; 2 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos) látja el a munkát. Közülük két fő a gyógypedagógiai tagozaton tanít. A kistérség területén működő általános iskolákban csak a SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyamán és a Széchenyi István 5-8. évfolyamán biztosított a teljes szakos ellátottság. inden intézmény komoly gondokkal küzd, ami nagyrészt az alacsony gyermeklétszámnak, így az alkalmazható pedagógusok számának tudható be. A hiány elsősorban az 5-8 évfolyamon tapasztalható. Van hiány a szakos ellátásban a SZOI agyarlak-csörötnek Általános Iskolájában is (nincs biológia, fizika, természetismeret, német, ének-zene szakos tanár), de intézményen belül biztosítják a tagintézménynek a megfelelő szakembereket. Nem megfelelő képesítéssel betöltött pedagógus-állás, szak-, szaktárgy érintett gyermekek, tanulók száma összesen HHH SNI Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva kémia testnevelés Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola Felsőszölnök fizika informatika ének-zene Általános Iskola Rábagyarmat rajz technika informatika Infrastrukturális feltételek 84

39 Az infrastrukturális feltételek tekintetében nincs jelentős eltérés a társulás intézményeiben, illetve az egyes intézmények és azonos típusú tagintézményei között. Az általános iskolákban biztosított a megfelelő osztályterem-szám. Szükség tantermet legfeljebb csoportbontások esetén használnak. A számítógépek viszonylag magas száma mellett, a korszerű számítógéppark az intézmények többségében nem áll rendelkezésre megfelelő mértékben. A SZOI agyarlak-csörötnek Általános Iskolájában nincs tornaterem. Az óvodákban nincs külön ebédlő. Külön tornaszoba csak a Játékvár Óvoda Rönöki Tagóvodájában van. A logopédiai foglalkoztatás, egyéni fejlesztés csak Játékvár Óvoda szentgotthárdi székhelyén folyik az erre a célra kialakított helyiségben. Az óvodaépületek felújításra szorulnak. inden intézményben vannak még hiányosságok a pedagógiai programban szereplő eszközök tekintetében mind az óvodákban, mind az iskolákban Az önkormányzat/társulás hozzájárulásának mértéke a társulás intézményeiben Az intézmények finanszírozásának színvonalában nincs jelentős eltérés. Az önkormányzati hozzájárulás mértékének az eltéréseit a leigényelhető normatíva tömeg mértékének különbsége okozza (létszám, igényelhető normatívák köre). 85

40 3. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott közoktatási intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból 3.1. és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézmény és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú űvészetoktatási Intézményt (SZOI) a és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tartja fenn. Az intézmény az ország első többcélú társulás által fenntartott közös igazgatású közoktatási intézménye volt. Az intézmény jelenleg 4 intézményegység (óvoda, általános iskola, gimnázium, alapfokú művészetoktatás), összesen 8 feladatellátási helyen látja el a kistérség gyermekeit és tanulóit. O azonosító: Székhely (001): SZOI Vörösmarty ihály Gimnáziuma 9970 Széll K. tér 1. Telephely (002): SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama 9970 Arany János u. 2. Telephely (003): SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama 9970 Füzesi u. 2. Telephely (005): SZOI Takács Jenő Alapfokú űvészetoktatási Intézményegysége 9970 Deák Ferenc u. 1. Telephely (006): SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (Csörötnek általános iskolai telephely) 9963 agyarlak Kossuth u Telephely (007): SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (agyarlak óvodai telephely) 9963 agyarlak Temető u. 1. Telephely (008): SZOI agyarlak Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (Csörötnek óvodai telephely) 9962 Csörötnek Vasút u

41 A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok Intézménybe járó tanulók létszáma 1079 fő 404 fő 1-4. évfolyamos tanulók (002) 348 fő (006) 56 fő 361 fő (002) 8 fő (003) 297 fő 5-8. évfolyamos tanulók (006) 56 fő Gimnazista 5-8. évf.: (001) 108 fő évfolyamos tanulók 206 fő SNI tanulók integrált gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban szegregálva HH / HHH tanulók gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban ás településről bejárók Ebből HHH tanuló 36 fő 21 fő 15 fő 203/55 fő 14 / 1 fő 208 fő 13 fő Az intézménybe járó gyermekek (6-18 éves korosztály) 18,81%-a hátrányos helyzetű (HH). A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya viszonylag alacsony, összesen 5,09%. Az összes tanulólétszámból 36 fő az SNI tanuló. Arányuk nem haladja meg a 7%-ot: (3,33%). Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörtént (a 14/1994. K rendeletben előírt gyakorisággal és időben). Ezt az intézményben megfelelően dokumentálják is. Ennek megfelelően 15 tanuló szegregálva, gyógypedagógiai külön csoportban tanul (enyhe és középfokban értelmi fogyatékos), arányuk: 1,39%. 21 fő SNI tanulót integráltan nevelnek, oktatnak. A közoktatási törvényben előírt feltételek alapjában véve biztosítottak a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése-oktatása tekintetében. Jelenleg 3 főállású gyógypedagógus (1 fő tanulásban 2 fő pedig értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos) látja el a feladatot. A tanévben 253 tanuló vette igénybe a napközit. A tanulói összetétel osztályonként: osztály létszám HH/HHH fő Arany János 1-4. évfolyam SNI fő 1.a 24 3/- - 87

42 1.b 24 2/- - 1.c 25 2/1-1.d 17 4/- 1 2.a 20 2/- - 2.b 20 3/1-2.c 16 7/- 1 2.d 19 5/- 2 3.a 24 2/- - 3.b 29 4/- - 3.c 20 5/1-3.d 21 2/- - 4.a 21 5/1-4.b 22 1/- 1 4.c 17 6/- - 4.d 22 9/1 - ETT alsó 7 6/1 7 ETT felső 8 8/- 8 Széchenyi István 5-8. évfolyam 5.a 25 4/3-5.b 23 9/3 2 5.c 20 2/- - 6.a 22 6/2 2 6.b 25 8/2-6.c 24 5/- - 7.a 18 2/- - 7.b 23 9/2 1 7.c 22 1/- 1 7.d 22 6/- - 8.a 16 8/1 1 8.b 17 5/1 2 8.c 22 4/- - 8.d 18 1/- 1 agyarlak-csörötnek Általános Iskolája és Óvodája / /5-88

43 / / / / / /6 - Vörösmarty ihály Gimnázium 5.g 22 1 / - 6.g 30 1 / - 7.a 29 1 / - 8.a 27 1 / - 9.a 19 -/- 9.b 23 2 / - 10.a 21 1 / - 10.b 22 -/- 11.a 23 -/- 11.b 27 -/- 12.a 18 1 / - 12.b 24 -/- 13.b 29 -/- Az intézményben a agyarlak-csörötnek Általános Iskola tagintézmény kivételével, évfolyamonként 2-4 párhuzamos osztály működik. Az egyes osztályokban a HHH és SNI tanulók aránya kiegyenlített. Az intézményben szegregálva, gyógypedagógiai tagozaton 15 fő tanul A bejárók és utazási feltételeik A gyermekek, tanulók létszáma az intézményben Összesen Halmozottan hátrányos helyzetű 89

44 ebből Óvodába jár 46 27/19 más településről bejáró 6 nincs adat ebből ebből tömegközlekedéssel 6 nincs adat Iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők azemélygépkocsival) - - Alsós (1-4. évf.) más településről bejáró 77 0 ebből ebből tömegközlekedéssel 56 0 Iskolabusszal 21 0 falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők azemélygépkocsival) - - Felsős (5-8. évf.) más településről bejáró ebből ebből tömegközlekedéssel Iskolabusszal 5 2 falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők azemélygépkocsival) Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka A agyarlak-csörötnek Általános Iskola és Óvoda tagintézményben nincs biológia, fizika, német, természetismeret (részben 12 gyermeket érint) valamint ének-zene szakos pedagógus. Hiányzik egy tanító is (ez 16 gyermeket érint). Erre a problémára mindenképpen megnyugtató megoldást kell találni már rövidtávon, mert a szakos pedagógusok hiánya a tagintézmény 5-8. évfolyamos tanulóinak meghatározó többségét érinti. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógusok (109 fő) az elmúlt három évben összesen 159 tanúsítványt szereztek min. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzéseken. 42 fő vett részt a táblázatban szereplő korszerű pedagógiai módszertani továbbképzéseken. Ez az intézményben dolgozó főállású pedagógusok számához kevés. ódszertani terület Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Kooperatív tanulás Projektpedagógia Résztvevő főállású pedagógusok - 17 fő 10 fő 3 fő 90

45 Drámapedagógia Egyéb 12 fő 117 fő Ezért a tantestület számára kifejezetten fontos a korszerű módszerekre való felkészültséget és a pedagógiai képzettséget biztosító programokon való részvétel az elkövetkező tanévekben. A korszerű módszertani kultúrára való felkészülést segítő továbbképzéseken való részvétel nagyon fontos, de a valódi segítséget ezek alkalmazása jelenti, melyre az intézmény nevelőtestületének törekednie kell. A továbbképzések mellett nyolcan szereztek diplomát (új szak), ketten tettek pedagógus szakvizsgát, egy fő pedig tanügy-igazgatási szakértő lett. 91

46 Lemorzsolódás az intézményben Évfolyamismétlők aránya (%) agántanulók aránya (%) Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) Összes létszámon belül HH/HHH tanulók körében Összes létszámon belül HH/HHH tanulók körében Összes létszámon belül HH/HHH tanulók körében 2003/2004 0,002 (1 fő) 0,005 (2 fő) 2004/2005 0,01 (5 fő) 0,02 (2 fő) 0,006 (3 fő) 2005/2006 0,007 (3 fő) 0,01 (1 fő) 0,002 (1 fő) 2006/2007 0,001 (4 fő) 0,02 (1 ő) 0,005 (2 fő) 2007/2008 0,003 (1 fő) 0,01 (1 fő) 0,003 (1 fő) 2008/2009 (tervezett) 0,01 (2 fő) 0,01 (1 fő) országos átlag 2005/2006 2,11 % 0,61 % 0,37 % Az intézményben a lemorzsolódás aránya jelenleg nagyon alacsony, messze az országos átlag alatt marad. Évente legfeljebb 1-5 főnek kell évet ismételnie, közülük 1-2 fő a hátrányos helyzetű. Az intézményben 250 óránál többet hiányzó tanuló évek óta nem volt. Évente általában 1-3 tanuló esetében élnek a magántanulói státusszal. A tanévben nem volt magántanulójuk. A HH és HHH tanulók pontos arányairól hiányoznak a kimutatások. 92

47 A tanórán kívüli programokon való részvétel Létszám fő 2006/ / / /2010. Programok Összes létszámon belül HH / HHH tanulók körében Összes létszámon belül HH / HHH tanulók körében Összes létszámon belül HH / HHH tanulók körében Összes létszámon belül HH / HHH tanulók körében Alapfokú művészetoktatás Kisebbségi program 290 nincs adat 299 nincs adat 310 nincs adat /3 24 1/0 22 2/ Napközi / / / /8 Szakkör 32 nincs adat 10 nincs adat Iskolai nyári tábor 66 nincs adat 67 nincs adat 78 4/2 - - Erdei iskola Az intézmény keretein belül folyik alapfokú művészetoktatás. Az ebben résztvevők számához viszonyítva nagyon alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, mindössze 3 fő. Arányuk alig haladja meg az 1%-ot (1,01%). Kisebbségi programokat szerveznek, de a résztvevők száma nagyon alacsony. 253 gyermek napközis, ami a korosztályos létszám 28,98%-a. A napközisek 32,8%-a HH, míg 3,16%-a HHH tanuló. A HH gyermekek 33,73%-a, míg a HHH gyermekeknek csak mindössze 14,54%- a napközis. Finanszírozási gondok miatt az intézményben évek óta nem működik szakkör. indössze 81 gyermek számára tudnak szakági edzést biztosítani. Iskolai nyári tábort minden tanévben szerveznek. A résztvevők 2,56%-a (78 főből 2 fő) halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Az erdei iskolát még egyszer sem szerveztek. A HH/HHH tanulók részvételi arányaira vonatkozó adatok nagyon hiányosak, a jövőben erre külön figyelmet kell fordítani! 93

48 Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel Létszám (fő) / tervezett létszám Programok Útravaló Program Arany János Program Összes tanuló 2005/ / / /2009. HHH tanulók Összes tanuló HHH tanulók Összes tanuló HHH tanulók Összes tanuló HHH tanulók Tanoda Egyéb Az intézményből az elmúlt tanévekben csak az Útravaló Programban vettek részt a tanulók, de a tanulólétszámhoz képest csak kevesen. A jövőben ennél nagyobb számú részvételre kell törekedni A kompetenciamérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Szövegértés Iskola átlaga HHH tanulók átlaga Országos átlag Iskola átlaga HHH tanulók átlaga atematika A kompetenciamérés adatsora nagyon hiányos. 94

49 A meglévő értékek mind matematikából, mind szövegértésből magasan az országos átlag felettiek. Csupán a évi hatodikos matematika eredmény maradt el, de a különbség itt is minimális, és nem éri el a 10%-ot. A hátrányos helyzetű tanulók eredményei ugyanakkor elmaradnak az országos átlagtól, de a különbség itt sem éri el a 10%-ot Továbbtanulási mutatók Gimnázium (%) Szakközépiskola érettségit adó képzés (%) Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) Nem tanult tovább (%) Összes létszámon belül HHHtanulók körében Összes létszámon belül HHHtanulók körében Összes létszámon belül HHHtanulók körében Összes létszámon belül HHHtanulók körében Összes létszámon belül HHHtanulók körében 2003/ / / (40fő) 37 (39 fő) 34 (32 fő) 2006/ (26fő) (40fő) 43 (45 fő) 32 (33 fő) 40 (38 fő) (27 fő) 20 (21 fő) 34 (33 fő) 33 (37 fő) (3 fő) / (19 fő) 0 47 (42 fő) 1 32 (29 fő) / (21 fő) 1 41 (38 fő) 0 36 (33 fő) országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3% Az intézményben az elmúlt tanévekben a 2003/2004. tanévben három tanuló kivételével minden gyermek továbbtanult. A gimnáziumot választók aránya az országos átlag alatt marad. Arányuk az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb számban szakközépiskolában tanulnak tovább. Ezt az iskolatípust választók aránya kisebb eltérésekkel ugyan, de megfelel az országos átlagnak. Kivéve a 2005/2006. tanévet, amikor az arány mindössze 32% volt. A szakiskolát választók aránya évről, évre megközelíti az országos átlag kétszeresét. A HHH tanulók is ezt az iskolatípust részesítik előnyben. Speciális szakiskolában eddig még egy diák sem tanult tovább. A jövőben törekedni kell arra, hogy az érettségit adó középiskolákban továbbtanulók arányai növekedjenek, a szakiskolai arányok pedig csökkenjenek. Ehhez hatékony módszerek bevezetésére és rendszeres alkalmazására van szükség. Ehhez minél előbb meg kell tenni az első lépéseket, az átgondolt továbbképzési stratégiával, és az első tantestületi, szervezett továbbképzéseken való részvétellel. 95

50 Továbbtanulási mutatók a SZOI Vörösmarty ihály Gimnáziumban tanév Érettségizők száma (fő) Felsőoktatásban továbbtanulók száma (fő) Felsőoktatásban továbbtanulók aránya (%) , , , ,5 inden érettségit tett fiatal továbbtanul, magas a felsőoktatásba felvett diákok száma A nevelés-oktatás infrastrukturális feltételei eszköz/létesítmény logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba darab gyermekek, tanulók száma az eszközt / létesítményt használó HH / HHH gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma /55 36 nyelvi labor /11 10 szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem /14 10 számítógép (min. P4 szintű) /14 10 ebből internet hozzáféréssel /14 10 tornaterem /55 36 Az infrastrukturális háttér az intézmény épületeiben javításra szorul. Az intézményben négy megfelelően felszerelt számítástechnikai terem van, 79 számítógéppel. A testnevelés órákat három tornateremben tartják. A agyarlak-csörötnek települések általános iskolai és óvodai tagintézményekben nincs tornaterem, tornaszoba. Rossz idő esetén a testnevelés órákat a zsibongóban tartják. Két logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő terem áll a gyermekek rendelkezésére. A sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi neveléséhez-oktatásához szükséges minimum törvényi és szakmai előírásnak megfelelő feltételek egy része jelenleg még hiányzik. Elsősorban a tárgyi feltételek szorulnak javításra, mert a hiányosságok a fejlesztő foglalkozások minőségét, a nevelő-oktató munka hatékonyságát befolyásolhatják. 96

51 Jelenleg még vannak hiányosságok a pedagógiai programban szereplő eszközök tekintetében is. Az akadálymentesítés csak részben történt meg. A székhelyen a földszintig akadály nélkül bejuthatnak az épületbe a mozgáskorlátozottak. Itt WC-t is kialakítottak a számukra Intézményi és szervezeti együttműködések Rendszeres kapcsolatban vannak a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnőkkel, akik az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogatnak. Ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel Játékvár Óvoda Az intézmény ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbséghez tartozók óvodai nevelését is. O azonosító: Székhely (001) Játékvár Óvoda 9970 Kossuth Lajos u. 14. Telephely (002) Játékvár Óvoda 9970 Tótfalusi u Telephely (003) Játékvár Óvoda Rönöki Kerekerdő Tagóvodája 9954 Rönök Petőfi S. u. 16. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 3 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 310 (001) 260 (002) 25 (003) fő (001) 239 (002) 10 (003) 20 Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 27 fő Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 6 fő Az óvodába beíratott SNI gyermekek száma 5 fő Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) - 13 (001) 11 (002) 1 (003) 1 97

52 Az októberi statisztika szerint az intézményben a gyermeklétszám 269 fő. Az intézmény kihasználtsága így 86,77 %-os. Az egyes feladat-ellátási helyek kihasználtsága: (001) 91,92% (002) 40 % (003) 80 % A szentgotthárdi (002) telephely kihasználtsága nagyon alacsony. Az intézményben 13 (a székhelyen 11, míg mindkét tagintézményben 1-1) csoport működik. A csoportok átlaglétszáma: 20,6 fő. Az óvodapedagógusok száma (29 fő) a 13 csoportra (mind a székhelyen, mind a két telephelyen) megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A rendelkezésre álló adatok alapján, a hátrányos helyzetű gyermekek aránya alacsony: 10,03% (27 fő). A HHH gyermekek (6 fő) aránya 2,23%, míg az SNI gyermekek aránya mindössze 1,85% (5 fő). Jelenleg nincs enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermek. Az óvodai csoportok összetétele a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozóan az alábbi: Óvoda neve Játékvár Óvoda 001 Játékvár Óvoda 002 Rönöki tagóvoda 003 csoport létszám az intézményben Összesen HH/HHH SNI kis /0 kis kis-középső kis-középső /1 középső 25 3/1 középső-nagy 24 1/0 1 nagy /1 nagy /1 1 vegyes /0 vegyes /0 vegyes /0 vegyes 10 vegyes 20 6/2 98

53 Az intézmény székhelyén korosztályos és vegyes csoport is működik. A csoportbeosztást szülői igényeknek megfelelően és az egyes gyermekre szabottan alakítják. A telephelyeken vegyes csoportban folyik a munka. Az óvodában a csoportok összetétele kiegyensúlyozott, szegregáció nyomai nem tapasztalhatók. 3 fő SNI gyermeket a kis-középső 1. csoportba helyezték el, mivel a csoportot fejlesztő óvodapedagógus vezeti. Biztosított a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelése. Az intézményben biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának feltételei A bejárók és utazási feltételeik A székhely óvodában 9 olyan gyermek található, aki más településről jár be: Csörötnek 4 fő Rönök 2 fő Alsószölnök 1 fő Apátistvánfalva 1 fő agyarlak 1 fő Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben Jelenleg még vannak hiányosságok a nevelési programban szereplő eszközök tekintetében. Az infrastrukturális háttér fejlesztésre szorul. Az épületek korszerűsítésre várnak. A székhelyen kialakítottak egy logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szobát. Biztosítottak azok a tárgyi feltételek, amelyek a fejlesztő foglalkozások minőségét, valamint annak hatékonyságát befolyásolják. Az intézményen belül csak a rönöki tagóvodának van külön tornaszobája. A székhelyen és a másik telephelyen is az időjárástól függően a csoportszobákban tornásznak a gyermekek. Sem a székhelyen, sem a telephelyeken nincs külön ebédlő, az étkeztetés a csoportszobákban zajlik A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Az óvodapedagógusok száma (29 fő) a 13 csoportra (mind a székhelyen, mind a két telephelyen) megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását. Két főállású óvodapedagógusnak logopédus végzettsége is van, így a szükséges foglalkozásokat biztosítani tudják. Egy óvónő rendelkezik fejlesztő óvodapedagógus végzettséggel. 99

54 Heti egy napon Sopronból érkező szurdopedagógus foglalkozik a hallássérült gyermekkel. A súlyos magatartászavarral küzdő gyermek számára, a törvényben előírtak szerint napi 2 órában biztosítják a foglalkozásokat, hozzá a gyógypedagógus megbízási szerződés alapján jár. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógusok közül az elmúlt három évben mindössze ketten vettek részt 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen (drámapedagógia). indenképpen pótolni kell a továbbképzésben tapasztalható hiányosságokat az elkövetkező tanévekben, ezért a nevelőtestület számára kifejezetten fontos a korszerű módszerekre való felkészültséget és a pedagógiai képzettséget biztosító programokon való részvétel. A korszerű módszertani kultúrára való felkészülést segítő továbbképzéseken való részvétel nagyon fontos, de a valódi segítséget ezek alkalmazása jelenti, melyre az intézmény nevelőtestületének folyamatosan törekednie kell Intézményi és szervezeti együttműködések Rendszeres kapcsolatban vannak a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnővel, aki az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat. Ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel Tapsifüles Óvoda O azonosító: Székhely (001): Tapsifüles Óvoda 9952 Gasztony Fő u. 22. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 1 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 25 Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 19 fő 1 fő Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma - Az óvodába beíratott SNI gyermekek száma - Gyógyped. nevelésben részesülő óvodások száma (integráltan neveltek nélkül) - Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt 1 100

55 Az októberi statisztika szerint az intézményben a gyermeklétszám 19 fő. Az intézmény kihasználtsága így 76 %-os. Az intézményben 1 csoport működik. Az óvodapedagógusok száma (2 fő) megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A rendelkezésre álló adatok alapján, az intézménybe mindössze 1 hátrányos helyzetű gyermekek jár, így az arány alacsony: 5,26 %. HHH és SNI gyermek jelenleg nincs. Egy vegyes csoportban folyik a munka, ahol 9 kiscsoportos, 8 középsős és 2 nagycsoportos gyermekkel foglalkoznak. Amennyiben szükség van rá, biztosított a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek intézményes nevelése A bejárók és utazási feltételeik Az óvodában hét olyan gyermek van, aki más településről (Vasszentmihály, Rátót) jár be. Az ő szállításukat a falugondnoki szolgálat látja el Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben Jelenleg még vannak hiányosságok a nevelési programban szereplő eszközök tekintetében. Az infrastrukturális háttér fejlesztésre szorul. Az épület korszerűsítésre várnak. Az intézményben nincs logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szobát. Az óvodának nincs külön tornaszobája. Az étkeztetés külön ebédlőben biztosított A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Az óvodapedagógusok száma megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását. A kistérség logopédusa 4 gyermekkel heti egy alkalommal helyben foglalkozik. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógus közül az elmúlt három évben 1 fő vett részt 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen (Vizuális nevelés). Kifejezetten fontos lenne a korszerű módszerekre való felkészültséget és a pedagógiai képzettséget biztosító programokon való részvétel, viszont az alacsony pedagógus-létszám ezt nagyon megnehezíti. 101

56 Intézményi és szervezeti együttműködések Rendszeres kapcsolatban vannak a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnővel, aki az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat. Ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel. 4. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén működő, egyéb fenntartó által működtetett közoktatási intézmények vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból 4.1. esesziget Óvoda Fenntartó: Alsószölnök és Szakonyfalu Községek Önkormányzata O azonosító: Székhely (004) esesziget Óvoda 9983 Alsószölnök Fő u. 31. Telephely (005) esesziget Óvoda Tagóvodája 9983 Szakonyfalu Fő u Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 2 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma - Az óvodába beíratott SNI gyermekek száma - Gyógyped. nevelésben részesülő óvodások száma (integráltan neveltek nélkül) - Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt 2 50 (004) 25 (005) fő (004) 13 (005) 16 9 fő (004) 2 (005) 7 Az októberi statisztika szerint az intézményben a gyermeklétszám 29 fő. Az intézmény kihasználtsága így 58 %-os. 102

57 Az egyes feladat-ellátási helyek kihasználtsága: (004) 52% (005) 64% Az intézményben feladat-ellátási helyenként 1-1 csoport működik. Főként az alsószölnöki csoport létszáma nagyon alacsony, mindössze 13 fő. Az óvodapedagógusok száma 3 fő. Alsószölnökön az alacsony csoportlétszám miatt egy teljes és egy félállású pedagógus látja el a munkát. Szakonyfaluban a két fő óvodapedagógus megfelel a törvényi előírásoknak Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A rendelkezésre álló adatok alapján, az intézménybe 9 hátrányos helyzetű gyermekek jár, így az arány nagyon magas: 31,03. HHH és SNI gyermek jelenleg nincs. Telephelyenként 1-1 vegyes csoportban folyik a munka. Alsószölnökön 5 kiscsoportos, 3 középsős és 5 nagycsoportos gyermekkel; míg Szakonyfaluban 5 kiscsoportossal, 5 középsőssel és 6 nagycsoportossal foglalkoznak. Amennyiben szükség van rá, biztosított továbbá az óvodás korosztályon belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelése A bejárók és utazási feltételeik: Az óvodában mindössze 2 olyan gyermek van, aki más településről (Szombathelyről) jár be. Az ő szállításukat a családjuk oldja meg Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben Jelenleg még vannak hiányosságok a nevelési programban szereplő eszközök tekintetében. Az infrastrukturális háttér fejlesztésre szorul. Az épület korszerűsítésre várnak. Az intézményben nincs kialakítottak logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba. Sem a székhelyen, sem a telephelyeken nincs külön tornaszoba, az időjárástól függően a csoportszobákban tornásznak a gyermekek. Az étkeztetés a csoportszobákban zajlik A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Az intézmény ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbséghez tartozók óvodai nevelését is. 103

58 Az óvodapedagógusok száma 3 fő. Az óvodapedagógusok száma a székhelyen nem felel meg a törvényi előírásoknak, mivel az alacsony csoportlétszám miatt egy teljes és egy félállású pedagógus látja el a munkát. Szakonyfaluban a két fő óvodapedagógus megfelel a törvényi előírásoknak. Nincs olyan gyermek, aki számára a rehabilitációs bizottság által előírt foglalkozásokat kell biztosítani, viszont a kistérség logopédusa által felmértek alapján heti 1 alkalommal kijár a kistérség alkalmazásában lévő logopédus. Az intézmény óvodapedagógusai közül 1 fő vett részt az elmúlt három évben 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen (vizuális nevelés). Kifejezetten fontos lenne a korszerű módszerekre való felkészültséget és a pedagógiai képzettséget biztosító programokon való részvétel, viszont az alacsony pedagógus-létszám ezt nagyon megnehezíti Intézményi és szervezeti együttműködések Rendszeres kapcsolatban vannak a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnővel, aki az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat. Ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel anó Óvoda Fenntartó: Rábagyarmat-Rátót Községek Intézményfenntartó Társulása O azonosító: Székhely (001) anó Óvoda 9961 Rábagyarmat Város u. 1. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 1 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 40 Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 21 fő Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 9 fő Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 1 fő Az óvodába beíratott SNI gyermekek száma - Gyógyped. nevelésben részesülő óvodások száma (integráltan neveltek nélkül) - Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt 1 104

59 Az októberi statisztika szerint az intézményben a gyermeklétszám 21 fő. Az intézmény kihasználtsága így 52,5 %-os. Az intézményben 1 csoport működik. Az óvodapedagógusok száma (2 fő) megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását Az intézmény összetétele a hátrányos helyzetre vonatkozóan A rendelkezésre álló adatok alapján, az intézménybe 9 hátrányos helyzetű gyermekek jár, arányuk nagyon magas: 42,85%. Egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van (arány: 4,76%). SNI gyermek jelenleg nincs. Egy vegyes csoportban folyik a munka, ahol 7 kiscsoportos, 8 középsős és 6 nagycsoportos gyermekkel foglalkoznak. Az intézményben biztosított az óvodás korosztályon belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelése A bejárók és utazási feltételeik: Az óvodában négy bejáró gyermek van (3 fő Rátótról; 1 fő Gasztonyból). Egy gyermek tömegközlekedést vesz igénybe, a többi gyermeket pedig a szülei hordják Rábagyarmatra Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben Jelenleg még vannak hiányosságok a pedagógiai programban szereplő eszközök tekintetében. Az infrastrukturális háttér fejlesztésre szorul, az épület korszerűsítésre vár. A székhelyen nincs kialakított logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba. A foglalkozásokat egy régebben csoportszobaként használt helyiségben tartják. A tárgyi feltételek javításra szorulnak, mert a hiányosságok a fejlesztő foglalkozások minőségét, valamint annak hatékonyságát befolyásolhatják. Az óvodának nincs külön tornaszobája, a foglalkozásokat az általános iskola tornatermében tartják. Nincs külön ebédlő, az étkeztetés a csoportszobákban zajlik A nevelés eredményességét befolyásoló szakmai munka Az óvodapedagógusok száma megfelel a törvényi előírásoknak, amely csoportonként írja elő két fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazását. 105

60 A kistérség logopédusa heti egy alkalommal, a körmendi Nevelési Tanácsadó fejlesztő pedagógusa kéthetente jár ki az intézménybe. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógus közül az elmúlt három évben ketten vettek részt 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen (1 fő: LCDL; 1 fő: A játék szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében). Kifejezetten fontos lenne a korszerű módszerekre való felkészültséget és a pedagógiai képzettséget biztosító programokon való részvétel, viszont az alacsony pedagógus-létszám ezt nagyon megnehezíti Intézményi és szervezeti együttműködések Rendszeres kapcsolatban vannak a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnővel, aki az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat. Ha bármilyen probléma adódik, soron kívül is felveszi a kapcsolatot az érintettekkel Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva Fenntartó: Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatai O azonosító: Székhely (001) Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva 9982 Apátistvánfalva Fő u Telephely (002) Napköziotthonos Óvoda 9982 Apátistvánfalva Fő u. 84. Az intézmény kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, valamint kisebbségi óvodai nevelést biztosít. Az általános iskolában a 130/1995. (X.26) Korm. rendeletben kiadott Nemzeti Alaptantervben és a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelvében foglaltaknak megfelelően bővített szlovén nyelvoktató kisebbségi oktatás, nemzetiségi két tanítási nyelvű (magyar és szlovén) oktatás folyik. Az óvoda 1 vegyes csoporttal (8 fő) üzemel. Az általános iskolában az alacsony tanulólétszám miatt szükség van az osztályok összevonására, így mindössze 5 osztály és 1 vegyes napközis csoportban tevékenykednek a tanulók. 106

61 A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok Intézménybe járó tanulók létszáma 29 fő 1-4. évfolyamos tanulók 15 fő 5-8. évfolyamos tanulók 13 fő SNI tanulók integrált gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban szegregálva HH / HHH tanulók gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban ás településről bejárók HH / HHH / /- Jelenleg az intézménybe sem HH, sem pedig HHH tanuló nem jár. Nincs SNI és enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló. A 2009/2010. tanévben 9 tanuló vette igénybe a napközit. A munka egy vegyes csoportban folyik. A tanulói összetétel osztályonként: évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanuló létszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HH/HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 1. osztály 2 2 -/ osztály 2 2 -/ osztály 4 4 -/ osztály 7 7 -/ osztály 3 3 -/ osztály 1 1 -/ osztály 5 5 -/ osztály 4 4 -/

62 Az intézményben az alacsony tanulólétszám miatt szükség van az osztályok összevonására. Így az 1-2., a 3-4., az 5-6. évfolyam összevont osztályokkal működik. A 7. és a 8. osztály nincs összevonva. ivel jelenleg az intézménybe sem HH, sem pedig HHH tanuló nem jár. Nincs SNI tanuló (így enyhe fokban értelmi fogyatékos sem), a szegregáció nem vizsgálható A bejárók és utazási feltételeik: gyermekek, tanulók létszáma az intézményben összesen halmozottan hátrányos helyzetű 46 0 Óvodába jár 8 - más településről bejáró 1 - tömegközlekedéssel ebből ebből iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) 1 - Alsós (1-4.) 15 - más településről bejáró 1 - ebből ebből ebből tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal 1 - egyéni (szülők szgk.-val) Felsős (5-8.) 13 - más településről bejáró 3 - tömegközlekedéssel ebből ebből iskolabusszal falugondnoki szolgálattal 3 - egyéni (szülők szgk.-val) Az intézménybe más településről egy óvodás jár, őt a szülő hordja. Az 1-4. évfolyamon 1 fő, az 5-8. évfolyamon pedig 3 fő bejáró van, szállításukat falugondnoki szolgálat látja el. 108

63 Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka Nem biztosított a teljes szakos ellátottság. Nincs kémia és testnevelés szakos pedagógus. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő 8 főállású pedagógus közül az elmúlt három évben ketten vettek részt 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen (kooperatív tanulás). A korszerű módszertani kultúrára való felkészülést segítő továbbképzéseken való részvétel nagyon fontos lenne, de az alacsony pedagógus-létszám ezt nagyon megnehezíti Lemorzsolódás az intézményben Az intézményben évek óta nem tapasztalható lemorzsolódás. 250 óránál többet hiányzó tanuló nincs. A 2009/2007. tanévtől egy magántanulót tartanak számon A tanórán kívüli programokon való részvétel A tanórán kívüli programok közül az intézményben csak napközi és szakkör működik. A kilenc napközis egy összevont csoportban tevékenykedik. 25 tanuló szakkörös Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel Jelenleg nem vesznek részt semelyik iskolán kívüli segítő programban A kompetenciamérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Szövegértés Iskola átlaga HHH tanulók átlaga Országos átlag Iskola átlaga 6. évfolyam nincs adat 500 nincs adat 509 nincs adat nincs adat - 8. évfolyam nincs adat nincs adat atematika 6. évfolyam nincs adat 500 nincs adat 505 nincs adat nincs adat - 8. évfolyam nincs adat nincs adat HHH tanulók átlaga A kompetenciamérés adatsora nagyon hiányos. 109

64 A matematika eredmények kifejezetten jónak mondhatók. A szövegértés alatta marad az országos átlagnak, de a különbség nem éri el a 10%-ot Továbbtanulási mutatók A nyolcadik évfolyam létszáma az elmúlt években nagyon alacsony, mindössze néhány (3-5) fő. A gimnáziumot és az érettségit adó szakközépiskolai képzést választják. Az utóbbi három évben egy gyermek sem tanult tovább szakiskolában A nevelés-oktatás infrastrukturális feltételei Az intézményben nincs logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba. Egy számítástechnikai szaktanterem van, ahol a tanulók 6 db. min. P4 szintű számítógéppel dolgozhatnak, négy internet hozzáférési lehetőséggel. Egy tornateremben biztosított a testnevelés Intézményi és szervezeti együttműködések Kapcsolatot ápolnak az Országos Szlovén Önkormányzattal és a Szlovén Szövetséggel. Rendszeres a kapcsolatuk a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnőkkel. A védőnő az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat, ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Fenntartó: Felsőszölnök és Alsószölnök Községek Önkormányzata O azonosító: Székhely (002) (általános iskola) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök Templom u. 10/1. Telephely (003) (óvoda) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök Templom u. 5. Az intézmény kisebbségi iskolai nevelést és oktatást, valamint kisebbségi óvodai nevelést biztosít. Az általános iskolában a 130/1995. (X.26) Korm. rendeletben kiadott Nemzeti Alaptantervben és a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelvében foglaltaknak megfelelően bővített szlovén nyelvoktató kisebbségi oktatás, nemzetiségi két tanítási nyelvű (magyar és szlovén) oktatás folyik. 110

65 Az óvoda 1 vegyes csoporttal (8fő) üzemel A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok Intézménybe járó tanulók létszáma 65 fő 1-4. évfolyamos tanulók 32 fő 5-8. évfolyamos tanulók 33 fő SNI tanulók integrált gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban szegregálva HH / HHH tanulók gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban ás településről bejárók HH / HHH / /- Jelenleg az intézménybe sem HH, sem pedig HHH tanuló nem jár. Nincs SNI és enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló sem. Jelenleg 18 tanuló veszi igénybe a napközit. A munka 1 vegyes csoportban folyik. A tanulói összetétel osztályonként évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanuló létszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HH/HHH SNI Összesen HH/HHH SNI Összesen HH/HHH 1. osztály / / /- 2. osztály 7 - -/ / /- 3. osztály 6 - -/ / /- 4. osztály 6 - -/ / /- 5. osztály 6 - -/ / /- 6. osztály 4 - -/ / /- 7. osztály / / /- 8. osztály 9 - -/ / /- 111

66 A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg az intézménybe sem HH, sem pedig HHH tanuló nem jár. Jelenleg nincs SNI tanuló (így enyhe fokban értelmi fogyatékos sem). A fentiek miatt a szegregáció nem vizsgálható A bejárók és utazási feltételeik A gyermekek, tanulók létszáma az intézményben ebből összesen halmozottan hátrányos helyzetű 73 - Óvodába jár 8 - ebből más településről bejáró - - tömegközlekedéssel - - ebből iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők személygépkocsival) - - Alsó tagozatos (1-4.) 32 - ebből más településről bejáró 10 - ebből tömegközlekedéssel 10 - iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők személygépkocsival) - - Felső tagozatos (5-8.) 33 - ebből más településről bejáró 7 - ebből tömegközlekedéssel 7 - iskolabusszal - - falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülők szgk.-val) - - Az intézménybe más településről nem hordanak óvodást. Az 1-4. évfolyamon tíz, az 5-8. évfolyamon hét bejáró tanuló van, ők tömegközlekedéssel jutnak az iskolába Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka Nem biztosított a teljes szakos ellátottság. Nincs fizika, informatika és ének-zene szakos pedagógus. A hiány érinti az összes felsős tanulót. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő 12 főállású pedagógus közül az elmúlt három évben senki nem vett részt 30 órás korszerű módszertani továbbképzésen. 112

67 A korszerű módszertani kultúrára való felkészülést segítő továbbképzéseken való részvétel nagyon fontos lenne, de az alacsony pedagógus-létszám ezt megnehezíti Lemorzsolódás az intézményben Az intézményben évek óta nem tapasztalható lemorzsolódás. 250 óránál többet hiányzó tanuló és magántanuló nincs A tanórán kívüli programokon való részvétel Az intézmény minden tanulója (65 fő) részt vesz kisebbségi programokon, emellett mindenki szakkörös is. Az iskolai nyári táborozáson az elmúlt tanévben 35 tanuló vett részt. A 18 napközis egy összevont csoportban tevékenykedik Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel Jelenleg nem vesznek részt semelyik iskolán kívüli segítő programban A kompetenciamérések eredményei Az országos kompetenciamérés eredményeiről nincs adat Továbbtanulási mutatók A nyolcadik évfolyamok létszáma nagyon alacsony. Az elmúlt években mindegyik végzős nyolcadikos továbbtanult. ind a gimnáziumot és az érettségit adó szakközépiskolai képzést, mind a szakiskolát egyaránt választják A nevelés-oktatás infrastrukturális feltételei Az intézményben nincs logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba. Van viszont egy nyelvi labor. Van ugyan egy számítástechnikai szaktanterem, de a számítógépparkkal és az internet hozzáféréssel kapcsolatos adatok hiányoznak. Egy tornateremben biztosított a testnevelés Intézményi és szervezeti együttműködések Kapcsolatot ápolnak az Országos Szlovén Önkormányzattal és a Szlovén Szövetséggel. Rendszeres a kapcsolatuk a családsegítővel, a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnőkkel. A védőnő az előírásoknak megfelelően és szükség szerint is látogat, ha bármilyen probléma adódik, soron kívül felveszi a kapcsolatot az érintettekkel. 113

68 4.5. Általános Iskola, Rábagyarmat Az intézmény a csákánydoroszlói székhelyű Csaba József Általános űvelődési Központ (O azonosító: ) tagintézménye. Fenntartója a Körmendi Kistérséghez tartozó Csaba József Általános űvelődési Központot Fenntartó Társulás. Telephely (006) Általános Iskola Rábagyarmat 9961 Rábagyarmat Város u. 1. Intézménybe járó tanulók létszáma 72 fő 1-4. évfolyamos tanulók 46 fő 5-6. évfolyamos tanulók 26 fő SNI tanulók integrált gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban szegregálva HH / HHH tanulók gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban ás településről bejárók HH / HHH 6 fő 6 fő - 8/3 fő - 17 fő 2/1 fő Az általános iskola 85 férőhelyes. A októberi statisztika szerint a tanulólétszám 72 fő. Az intézmény kihasználtsága így 84,7 %-os. Az intézménybe járó gyermekek 11,11%-a hátrányos helyzetű. A HHH tanulók aránya viszonylag alacsony: 4,16%. Az összes tanulólétszámból 6 fő az SNI tanuló. Arányuk meghaladja a 7%-ot: 8,33%. Nincs közöttük enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló. A 2009/2010. tanévben 18 tanuló veszi igénybe a napközit, ez a teljes tanulólétszám 25%-a. A munka 1 csoportban folyik. A napközisek többsége alsós. Az intézményben 1-6. évfolyamon, évfolyamonként egy-egy osztállyal, normál tanterv szerint folyik a nevelő, oktató munka. Ennek megfelelően a szegregáció nem vizsgálható. Nem biztosított a teljes szakos ellátottság. Nincs rajz, technika és informatika szakos pedagógus III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Fenntartó: Város Önkormányzata O azonosító: Székhely (001): III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 114

69 9970 Honvéd u. 10. Tanulólétszám Előző iskolaévben lemorzsolódottak Lemorzsolódók aránya, az adott képzési formában tanulókhoz viszonyítva, az első évfolyamon (%) Évfolyamvesztéssel továbbhaladt agántanulóvá vált Út az érettségihez, Út a szakmához Programban résztvevők ás településről bejáró tanulók száma Kollégiumi férőhelyek és kollégisták Szervezett utaztatási programban résztvevők száma Spec. szakiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Gimnáziumi képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Spec. szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi képzés képzés képzés képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Spec. szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi képzés képzés képzés képzés Spec. szakiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Gimnáziumi képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Spec. szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi képzés képzés képzés képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Spec. szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi képzés képzés képzés képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Spec. szakiskolai Szakiskolai Szakközépiskolai Gimnáziumi képzés képzés képzés képzés össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH Rendelkezésre álló férőhely (alapító Kollégisták száma okirat szerint) Az intézményben nappali, iskolarendszeren kívüli és felnőttképzés folyik 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 évfolyamokkal. Az elsajátítható OKJ szakmák: számítástechnikai programozó (emelt szintű), gazdasági informatikus (emelt szintű), számítástechnikai szoftverüzemeltető, számítógép-kezelő (használó), automatizálási technikus (elektronikai szakirány), környezetvédelmi technikus (gépészeti szakirány), faipari technikus, asztalos, élelmiszer- és vegyi áru kereskedő, gazdasági informatikus, vendégfogadós, vendéglátó technikus, rendszerinformatikus, szabász, varrómunkás, NC-CNC gépkezelő, kerámiakészítő. Az intézmény ellátja a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. Az iskola alapító okirat szerinti kapacitása 550 fő, jelenleg 528 fő tanul az intézményben, így 96%-os a kihasználtsága. Az intézményhez tartozik egy 42 férőhelyes kollégium, melyben jelenleg 44 tanuló lakik, ezzel a kihasználtsága 104% %-os. 115

70 A szakiskolai évfolyamokon a tanulók 14,79 %-a, míg a szakközépiskolai évfolyamokon 4,45 %-a hátrányos helyzetű. A HHH tanulók aránya a szakiskolai évfolyamokon 5,91 %, a szakközépiskolai évfolyamokon azonban még az 1%-ot sem éri el: 0,55 %. A lemorzsolódás arány az első évfolyamon mind a szakiskolai, mind a szakközépiskolai osztályokban nagyon alacsony: 1 %. Út az érettségihez / Út a szakmához Programban egy tanuló sem vesz részt. 116

71 5. A helyzetelemzés összegzése Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézményekben a hátrányos helyzetűek aránya - a rábagyarmati anó Óvoda kivételével (42,85%) sem az iskolákban, sem az óvodákban nem éri el a kritikus 40%-ot (általános iskolák együttes aránya: 21,61%; óvodák együttes aránya: 17,33%). Az intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetűek együttes aránya az országos átlag alatti (általános iskolák: 6,17%; óvodák: 4,53%). Az általános iskolákban az SNI tanulók aránya - a rábagyarmati általános iskola kivételével (8,33%) nem haladja meg a 7%-ot (együttes arány 4,36%), az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulóké pedig az 5%-ot (együttes arány 1,59%). A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama épületében 15 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulót gyógypedagógiai csoportokban szegregáltan nevelnek, oktatnak. Az óvodákban mindössze öt SNI gyermeket regisztráltak. Enyhe fokban értelmi fogyatékos óvodás nincs. A többi SNI tanuló integrálása megtörtént. A szülői nyilatkozatok nagyon esetlegesek, így jelenleg nincs hiteles és tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan. Hiteles és tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozóan jelenleg nem megoldott kistérségi szinten, és szervezetszerűen. Ennek eredménye, hogy az adatlapok ilyen jellegű óvodás és iskolás létszámadataiban pontatlanságok tapasztalhatók, így eltérések mutatkoznak. on magas a harmadik életévüket betöltött, de az óvodába be nem íratott gyermekek száma. Nincs pontos kimutatás arról, hogy hány tanuló jár el iskolába más településre. A közoktatási közszolgáltatások jelentős részét a társulás saját fenntartásában működtetik. Az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és az iskolai napközi fenntartói hátterének biztosításába a többcélú társulás mellett az önkormányzatok is bekapcsolódnak. A társulás településein élők számára a vizsgált közszolgáltatások majdnem teljes skálája nagyobb erőfeszítés nélkül elérhető. Vannak viszont olyanok, amelyek csak az akár több tíz kilométerre lévő megyeszékhelyen vehetők igénybe (korai fejlesztés és gondozás, pályaválasztási tanácsadó). A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi és a házi gyermekfelügyelet ellátatlan. Így, az ezen szolgáltatás iránti igények felmérése nem halasztható. 117

72 A társulás területén működő közoktatási intézmények egyikében sem igényelnek integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást. Az általános iskolákban a szakos ellátottságnál komoly hiányosságok tapasztalhatók. Az óvodapedagógusok száma Alsószölnök kivételével és a dajkák képesítése megfelel a törvényi előírásoknak. A lemorzsolódás aránya jelenleg nagyon alacsony. Az évfolyamismétlők aránya messze az országos átlag alatt marad, közöttük kevés a HHH tanuló. A társulás területén 250 óránál többet hiányzó évek óta nem volt. Nagyon alacsony a magántanulók aránya is. A kompetenciamérések adatai nagyon hiányosak. A rendelkezésre álló értékek sem matematikából, sem szövegértésből nem térnek el jelentős mértékben az országos átlagtól, a különbség nem éri el a 10%-ot. Az elmúlt három tanévben minden gyermek továbbtanult. A gimnáziumot választók aránya az országos átlag alatt marad. A legnagyobb számban szakközépiskolában tanulnak tovább. A szakiskolát választók aránya meghaladja az országos átlagot. Az általános iskolákban elsősorban finanszírozási okokból kevés tanórán kívüli programot szerveznek (pl. nincs a SZOI általános iskoláiban szakkör, erdei iskola Apátistvánfalván kisebbségi programok, erdei iskola, nyári tábor, alapfokú művészetoktatás - Alsószölnökön erdei iskola, alapfokú művészetoktatás). Csak egy intézményből és onnan is csak kevesen vesznek részt az iskolán kívüli segítő programokban (SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama Útravaló Program). Az általános iskolákban nem vezetik pontosan minden területen (pl. továbbtanulási mutatók, kompetenciamérés eredményei, tanórán kívüli programok) a HH/HHH gyermekek arányát. Az intézmények csak részben alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, a differenciáló módszertant, ezek körének bővítése elengedhetetlen. Az átgondolt továbbképzési stratégiával, és az első tantestületi, szervezett továbbképzéseken való részvétellel a további felkészülés nem halasztható. A kisebb intézményekben a pedagógusok létszáma nehezíti az ezeken való részvételt. A korszerű módszertani kultúrára való felkészülést segítő továbbképzéseken való részvétel nagyon fontos, de a valódi segítséget ezek alkalmazása jelenti, melyre az intézmények nevelőtestületeinek folyamatosan törekednie kell. 118

73 ind az óvodákban, mind az általános iskolákban tapasztalhatók a tárgyi, infrastrukturális háttér hiányosságai. A tárgyi feltételek javításra szorulnak, mert a hiányosságok a nevelő-oktató munka minőségét, valamint annak hatékonyságát befolyásolhatják. Jelenleg még hiányosságok vannak a pedagógiai és a nevelési programban szereplő eszközök tekintetében is. Az akadálymentesítés nem vagy csak részben történt meg. A társulás által beadni kívánt pályázat egyik kiemelt célja, hogy maradéktalanul megteremtse a hátránykompenzálás mielőbbi megvalósításához szükséges infrastrukturális hátteret. 119

74 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 120

75 6. AZ OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG VIZSGÁLATA A helyzetelemzésből következő lépések 6.1. Szükséges beavatkozások a vizsgálati szempontok alapján Vizsgálati szempontok Helyzetelemzés Szükséges, elvárt beavatkozások Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata a társulásban 1. Biztosítottak, illetve elérhetők (egyenlő mértékben) az alábbi közszolgáltatások a településen (társulásban) élők számára. Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok: Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Iskolai napközi Családi napközi Házi gyermekfelügyelet A társulás lakói számára a közszolgáltatások nagy részben hozzáférhetőek. A közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátottak, többségük a kistérség központjában, on vehetők igénybe. A gyógypedagógiai tanácsadás on és Körmenden, a nevelési tanácsadás Körmenden biztosított. A korai fejlesztésért a megyeszékhelyre kell utazni, de a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás is Szombathelyen érhető el. A gyermekjóléti alapellátások közül a házi gyermekfelügyelet és a családi napközi ellátatlan. A város önkormányzata által fenntartott bölcsőde működik on. Az iskolai napközi minden általános iskolában, helyben működik, így az azt igénylő 121

76 Gyermekjóléti szakellátások: Családok átmeneti otthona Közoktatási intézményi feladatok: Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás 2. A társulásban biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának feltételei. Biztosított-e az óvodás és tanköteles korosztályon belül a halmozottan hátrányos helyzetűek intézményes nevelése? Biztosított-e a társulás területén minden halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába járjon, és érvényesül-e a közoktatásról szóló évi LXXXIX tv. 65. tanulók számára biztosítottak a délutáni foglalkozások. A rászorulók Körmenden vehetik igénybe a családok átmeneti otthonát. A kistérség 11 településén megoldott az óvodai nevelés. Az általános iskolai nevelésoktatás folyik 1-4. és 5-8. évfolyam on, Apátistvánfalván, Felsőszölnökön, agyarlakon. Rábagyarmaton csak 1-6. évfolyam működik, a 7-8. évfolyamos tanulók a kistérségen kívüli Csákánydoroszlóra járnak. A települések önkormányzatai megállapodásainak megfelelően a tanulóknak 2-18 kilométert kell megtenni, hogy iskolába tudjanak járni. A kistérség területén alapfokú művészetoktatás csak on érhető el, de többen járnak Őriszentpéterre is. A társulás óvodás és tanköteles korosztályán belül biztosított a halmozottan hátrányos helyzetűek intézményes nevelése. A társulás területén van elégséges számú óvodai férőhely. inden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosított az óvodai ellátás, és érvényesül a közoktatásról szóló évi LXXXIX tv. 65. (2) bekezdése. 122

77 (2) bekezdése? agas azoknak a 3. életévét betöltött gyermeknek a száma (47 fő), akik nem vesznek részt óvodai nevelésben. 3. A társulás alapfokú intézményei között nem érvényesül a szegregáció. Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a társulás általános iskolái, tagintézményei, telephelyei között (nem tér el több mint 25%- ban egymástól)? Van a társulás bármely két településének közvetlen, közúttal összekötött szomszédságában olyan település, amely nem tagja a tárulásnak és bármely általános iskolájában eléri, vagy meghaladja a HH tanulók aránya a 40%- ot? eghaladja-e a helyben lakó gyermekek körében a sajátos nevelési igényűvé minősített (továbbiakban SNI) és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar a továbbiakban részképesség zavarokkal küzdő) gyermekek és tanulók többi tanulóhoz A többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskola telephelyei között nem tapasztalható 25%-ot meghaladó különbség a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát tekintve. NINCS Az SNI gyermekek együttes aránya a társulás közoktatási intézményeiben nem haladja meg a 7%-ot. Az intézmények által szolgáltatott adatok szerint a társulás területén általános iskolába járók között 38 fő SNI gyermeket tartanak nyilván, arányuk az összlétszámon belül: 3,88%. Az óvodákban jelenleg mindössze 5 SNI gyermek jár, arányuk: 1,13%. 123

78 viszonyított együttes aránya a mindenkori országos átlagot (vagyis ez az arány több 7 %- nál)? Jelentősen meghaladjae a helyben lakó gyermekek körében az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek, tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya az országos átlagot (vagyis több mint 5%)? További szempontok az indokolatlanul magas SNI arányok csökkentését célzó beavatkozásokhoz: Kimutatható-e területi koncentráció az SNI gyermekek lakóhelyét illetően? Kimutatható-e területi koncentráció az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek lakóhelyét illetően? Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörtént-e a jogszabályban előírt gyakorisággal és időben? (14/1994 K rendelet) egvannak-e a közoktatási törvényben előírt feltételek az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók neveléseoktatása tekintetében? Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval közös óvodai nevelésének, iskolai Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek, tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya messze az országos átlag alatt marad. A társulás területén a SZOI intézményében 15 gyermeket tartanak nyilván, arányuk az összlétszámon belül: 1,96%. Az óvodákban jelenleg nincs enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermek. Nem mutatható ki területi koncentráció az SNI gyermekek lakóhelyét illetően. Nem mutatható ki területi koncentráció az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek lakóhelyét illetően. Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörtént a 14/1994. K rendeletben előírt gyakorisággal és időben. Ezt az intézmények megfelelően dokumentálják. A közoktatási törvényben előírt feltételek csak részben biztosítottak az SNI tanulók nevelése-oktatása tekintetében. A személyi feltételek a törvényben rögzített minimumnak megfelelnek. Az együttnevelésre javasolt organikus okra visszavezethető SNI tanulók ellátásának megvannak a személyi feltételei fejlesztőpedagógus és logopédus által. Rehabilitációs foglalkozásokat is ők tartanak az SNI tanulóknak. A fentiek mellett az Az oktatás-nevelés törvényességi feltételeinek (szakos ellátás, osztályösszevonások, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok) hiánytalan biztosítása, a rendelkezésre álló normatívák igénylése és célzott felhasználása. Preventív célú óvoda- és iskolafejlesztési program a pedagógiai munka modernizációja, az integrált oktatás, esélyteremtés érdekében. 124

79 nevelésének, oktatásának feltételei adottak-e? 4. A társulás azonos típusú feladatot ellátó intézményei között az oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességében nincs jelentős eltérés. Van-e jelentős (25 %-ot is meghaladó) eltérés a társulás azonos típusú feladatot ellátó közoktatási intézményeiben a lemorzsolódási (évismétlési), valamint, a továbbtanulási mutatókban? Van-e jelentős (25 %-ot is meghaladó) eltérés a pedagógiai munka hatékonyságát mérő országos vizsgálatok (kompetencia-mérések) intézményenkénti eredményeiben az országos átlaghoz képest, illetve a társulás azonos típusú feladatot ellátó közoktatási intézményei között? 5. A társulás azonos típusú feladatot ellátó intézményei között a nevelés-oktatás feltételeiben nincs jelentős különbség. Van-e hiányosság és jelentős eltérés a település intézményeiben, illetve intézményekben tapasztalható infrastrukturális hiányosságok és nem teljes a módszertani felkészültség az inkluzív pedagógiára, mely elengedhetetlen az SNI tanulók integrált nevelésébenoktatásában. A lemorzsolódás aránya jelenleg nagyon alacsony. Az évfolyamismétlők aránya messze az országos átlag alatt marad, ennek megfelelően nincs jelentős (25 %-ot meghaladó) eltérés a társulás azonos típusú közoktatási intézményeiben a lemorzsolódási, valamint, a továbbtanulási mutatókban. A kompetenciamérések adatai nagyon hiányosak. A rendelkezésre álló adatok alapján nincs 25 %-ot meghaladó eltérés a kompetencia-mérések intézményenkénti eredményeiben az országos átlaghoz képest, illetve a társulás azonos típusú közoktatási intézményei között. Az általános iskolákban a szakos ellátottságnál komoly hiányosságok tapasztalhatók. A teljes szakos ellátottság, valamint a törvényi előírásoknak megfelelő pedagóguslétszám biztosítása. 125

80 az azonos típusú intézmények között a rendelkezésre álló humán-erőforrás és szakos ellátottság tekintetében? Van-e jelentős eltérés a társulás intézményeiben, illetve a társulás azonos típusú intézményei között az infrastrukturális feltételek tekintetében? Teljesülnek-e a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben (11/1994. K rendelet 7. sz. mellékletében) foglaltak a település minden intézményében és feladat-ellátási helyén? Igényelnek-e kiegészítő normatív v. egyéb támogatásokat (integrációs- és képességki- A kistérség területén működő általános iskolákban csak a SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyamán és a Széchenyi István 5-8. évfolyamán biztosított a teljes szakos ellátottság. Apátistvánfalván jelenleg nincs kémia és testnevelés szakos tanár. Felsőszölnökön jelenleg nincs fizika, informatika és ének szakos tanár. Rábagyarmaton jelenleg nincs rajz, technika és informatika szakos tanár. Az óvodapedagógusok száma Alsószölnök kivételével - megfelel a törvényi előírásoknak. Az infrastrukturális feltételek tekintetében nincs jelentős eltérés a társulás intézményeiben, illetve az egyes intézmények és azonos típusú tagintézményei között. A SZOI esetében a telephely és a tagintézmények közötti eltérés az intézményegységek sajátos funkciója miatt nem értékelhető. Az óvodák esetében nincs jelentős eltérés a társulás településeinek intézményei között az infrastrukturális feltételek tekintetében. 11/1994. K rendelet alapján a kötelező felszerelési és eszközlistán szereplő beszerzések nem teljesültek maradéktalanul. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén működő közoktatási intézmények egyikében sem részesülnek a gyermekek Infrastrukturális helyzetelemzés és igényfelmérés készítése. Intézményi-, társulási együttműködések kialakítása sikeres pályázati aktivitás érdekében. 126

81 bontakoztató felkészítés támo-gatása, gyógyped. oktatás és nevelés, kisebbségi oktatás)? ilyen tevékenységek, szolgáltatások megvalósítására fordították a forrásokat? A társulás közoktatási intézményei egyenlő arányban részesülnek-e a fenntartói hozzájárulásokból, az egyéb támogatásokból? KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV integrációs és/vagy képességkibontakoztató támogatásban. Nincs jelentős eltérés. Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata az egyes közoktatási intézményekben 6. A vizsgált intézmény nem folytat szegregáló oktatásszervezési gyakorlatot Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a különböző évfolyamok egyes osztályaiban, tanulócsoportjaiban beleértve a tagozatos v. emelt szintű oktatást is (nem tér el több mint 25 %-ban egymástól)? Amennyiben az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is biztosítja, rendelkezésre állnak-e a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek (szakos ellátás, osztályösszevonások, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok)? A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a különböző évfolyamok egyes osztályaiban kiegyenlített. Részben rendelkezésre állnak a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek; a kötelező felülvizsgálatok is megtörténtek. Apátistvánfalván jelenleg nincs kémia és testnevelés szakos tanár. Felsőszölnökön jelenleg nincs fizika, informatika és ének szakos tanár. Rábagyarmaton jelenleg nincs rajz, technika és informatika szakos tanár. A tárgyi feltételeknél is A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minőségi oktatásához szükséges beavatkozási minimum a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelő feltételek teljes körű biztosítása. 127

82 eghaladja-e az intézmények-ben az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya a 7 %-ot, illetve, az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók aránya az 5 %-ot? Vállalják-e az intézmények a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók integrált oktatását? 7. A vizsgált intézményben biztosított-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tapasztalhatók hiányosságok. Az SNI gyermekek együttes aránya a társulás közoktatási intézményeiben a rábagyarmati általános iskola kivételével (8,33%) nem haladja meg a 7%- ot. Az intézmények által szolgáltatott adatok szerint a társulás területén általános iskolába járók között 38 fő SNI gyermeket tartanak nyilván, arányuk az összlétszámon belül: 3,88%. Az óvodákban jelenleg 5 SNI gyermek jár, arányuk: 1,13%. Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek, tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya messze az országos átlag alatt marad. A társulás területén a SZOI intézményében 15 gyermeket tartanak nyilván, arányuk az összlétszámon belül: 1,96%. Az óvodákban jelenleg nincs enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermek. inden olyan esetben, ahol az integrált oktatás megvalósítható, vállalják az intézmények a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók integrált oktatását. A SZOI Arany János 1-4 évfolyamos tagintézményében 15 fő enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulót gyógypedagógiai tagozaton, szegregáltan oktatnak. Az ő esetükben nincs lehetőség az integrációra. Az SNI tanulók inkluzív oktatása biztosítása felmenő rendszerben belépő évfolyamokon. A felülvizsgálatot követően általános tantervű oktatásba visszahelyezni javasolt tanulók visszahelyezési és patronálási programjának megvalósítása, visszahelyezési normatíva igénylése. Az integrált oktatás módszertani területeinek alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, és megjelenítése az intézményi alapdokumentumokban. 128

83 eredményes oktatása. eghaladja-e az intézményekben a lemorzsolódás (évismétlés, hiányzások, magántanulók) mértéke az azonos feladatot ellátó intézménytípus országos átlagát? Rosszabbak-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói az adott iskolában tanuló diákok általános továbbtanulási adatainál? Van-e jelentős eltérés az intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók illetve a nem hátrányos helyzetűek között a tanórán kívüli programokon való részvétel tekintetében? Részesülnek-e az intézményekben tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az iskolán kívüli segítő programokban? 8. A vizsgált intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási feltételei megfelelően biztosítottak. egfelelő-e az intézményben a szakos ellátottság? Rendelkezésre állnak-e képzett segítő szakemberek? A kistérség közoktatási intézményeiben a lemorzsolódás aránya jelenleg nagyon alacsony. Az évfolyamismétlők aránya messze az országos átlag alatt marad. A 250 óránál többet hiányzó és magántanuló évente legfeljebb 1-1- fő. Az intézményekben az elmúlt tanévekben minden gyermek továbbtanult. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elsősorban szakiskolában tanulnak tovább. A HHH tanulók arányairól nagyon hiányosak az adatsorok. Az intézményekben kevés a HHH tanulók száma. A meglévő adatok alapján a részvételi arányuk ezeken a foglalkozásokon az összlétszámuk arányának megfelelőnek mondható. Jelenleg csak a SZOI tanulói vesznek részt iskolán kívüli segítő programban csak az Útravaló Programban és csak kis létszámban. Az általános iskolákban a szakos ellátottságnál komoly hiányosságok tapasztalhatók. A kistérség területén működő általános iskolákban csak a SZOI általános iskolájának Arany János 1-4. évfolyamán és a Pályaorientációs programok. Középiskolákkal való együttműködési programok megvalósítása (közös mentorálás). A kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel. A programokban való részvétel szükségessége, a programok népszerűsítésére mind az érintett diákok, mind a pedagógusok és szülők körében (különös tekintettel az Arany János Programra). A szakos ellátás kiteljesítése. 129

84 egfelelőek-e az oktatás infrastrukturális feltételei az intézményben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az intézményen belül (tagiskolák, feladatellátási helyek, osztályok között) az oktatás feltételei? Az intézmények milyen mértékben alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében? Van-e rendszeres kapcsolat, Széchenyi István 5-8. évfolyamán biztosított a teljes szakos ellátottság. Apátistvánfalván nincs kémia, testnevelés, Felsőszölnökön fizika, informatika, ének, Rábagyarmaton rajz, technika és informatika szakos tanár. A SZOI általános iskolájában 3 főállású gyógypedagógus (1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos; 2 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos) látja el a munkát. Közülük két fő a gyógypedagógiai tagozaton tanít. Az intézményekben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógusok közül az elmúlt három évben 159 fő vett részt pedagógia módszertani továbbképzéseken. Az oktatás infrastrukturális feltételei csak részben adottak. 11/1994. K rendelet alapján a kötelező felszerelési és eszközlistán szereplő beszerzések nem teljesültek maradé-talanul. Nem minden esetben alkalmazzák maradéktalanul a korszerű, inkluzív pedagógiát, a differenciáló módszertant, a hátrányos helyzet kompenzálását segítő projektmódszert, mint fejlesztő programokat. Az intézményben folyó pedagógiai munkában résztvevő főállású pedagógusok az elmúlt három évben csak kis számban vettek részt pedagógiai módszertani továbbképzéseken. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai Továbbképzések szervezésének és igénybevételének támogatása és a részvétel biztosítása az érintett intézmények illetve pedagógusok számára. Helyzet- és igényfelmérés. Beavatkozás tervezése a feltételek fejlesztése és kiegyensúlyozott biztosítása érdekében. Pályázatok benyújtása. A teljes nevelőtestületek módszertani fel-készítése, továbbképzéseken való részvétellel. A hátrányos helyzet kompenzálását segítő módszerek elsajátításának előtérbe helyezése, az inkluzív pedagógia alkalmazása. 130

85 együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében? sikerességének érdekében az intézmények környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel rendszeres vagy esetekhez kapcsolódó kapcsolatban vannak. 131

86 6.2. Csomópontok kiemelése Tématerület pontos adatszolgáltatás-adatvezetés beóvodáztatás szakemberhiány deszegregáció továbbtanulás HHH tanulók eredményességét elősegítő szakmai fejlesztés Aktorok önkormányzatok Óvodák általános iskolák szociális szektor (CSSK, GYEJÓ) egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) szociális szektor (CSSK, GYEJÓ) civilek, CKÖ, óvodák önkormányzatok óvodák általános iskolák SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama Önkormányzat egészségügyi szektor általános iskolák partner középiskolák pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi központ, pályaválasztási tanácsadó munkatársai) mobilitási támogatást biztosító önkormányzat általános iskolák szakmai szolgáltatók Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010-ben készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. 132

87 7. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 7.1. Fő célkitűzések Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében lefektetettek megvalósításával lehetőség nyílik a helyzetelemzésben már feltárt, valós problémák orvoslására. Az intézkedési terv fő célja, a benne rögzítettek segítségével elérni, hogy - minden gyermek számára biztosított legyen az oktatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférés; - a jövőben egyszerre javuljon az oktatás eredményessége hatékonysága, ugyanakkor továbbra is mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés; - az iskolák használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjanak át minden gyereknek, kiemelten a sajátos nevelési igényű tanulók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességfejlesztés és kompetencia alapú képzés segítségével; - a szükséges szakmai tartalmi és módszertani fejlesztések megvalósuljanak, mert a kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek a közoktatás modernizációjának a végrehajtására, emellett az infrastrukturális fejlesztések csak akkor járulhatnak hozzá az oktatás eredményességének és hatékonyságának javításához, ha mindez adott. EBBEN A SZELLEBEN RÖVID-, KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ-TÁVÚ CÉLOK KERÜLTEK EGFOGALAZÁSRA Rövid-, közép- és hosszú-távú célok Rövidtávú célok - Korrekt adatszolgáltatási rendszer kialakítása, a HH/HHH tanulók számának pontos nyilvántartása, különös tekintettel a HH és HHH tanulók részvételi arányairól az egyes foglalkozásokon, eseményeken, valamint eredményeikről. - Az egyes településeken lakó, de nem a település intézményhálózatába beíratott óvodás gyermeke pontos azonosítása. Felmérés készítése az ebben a körben érintett HH/HHH arányról. - A szegregáció felszámolásához a gyógypedagógiai csoportok fokozatos leépítése felmenő rendszerben (első lépcsőfok). - Az inkluzív pedagógia gyakorlatának bevezetése. - Korszerű pedagógiai módszer- és eszköztár kialakításához szükséges fejlesztések beindítása (különös tekintettel a projektmódszerre) az érintett nevelő-testület módszertani felkészítésével, továbbképzésével. 133

88 Középtávú célok - A 3. életévüket betöltő, de az óvodába be nem íratott gyermekek számának csökkenése. - A szakos ellátottság javítása. - Korszerű pedagógiai módszer- és eszköztár kialakításához szükséges fejlesztések folytatása (különös tekintettel a projektmódszerre) az érintett nevelő-testület módszertani felkészítésével, továbbképzésével. - A szegregáció felszámolásához a gyógypedagógiai csoportok fokozatos leépítése felmenő rendszerben (2-3. lépcsőfok). - Az inkluzív pedagógia gyakorlatának bővítése. - A továbbtanulási mutatók eltolódása az érettségit adó középiskolák irányába a HHH tanulók esetében is. - Az iskolán kívüli programok körének bővítése. - Bekapcsolódás az iskolán kívüli segítő programokba. - A tárgyi erőforrások fejlesztése Hosszú távú célok - A 3. életévüket betöltő, de az óvodába be nem íratott gyermekek számának további csökkenése. - A teljes szakos ellátottság. - Korszerű pedagógiai módszer- és eszköztár, folyamatos szinten tartása továbbképzésekkel. - A gyógypedagógiai tagozat megszűnik. - Az inkluzív pedagógia gyakorlatának maradéktalan megteremtése. - A tárgyi erőforrások maximális biztosítása Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel Az infrastruktúra-fejlesztési pályázat tartalma jelentős mértékben hozzájárul a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatási-nevelési környezetének javításához, a pedagógiai munka hatékonyságának növeléséhez az általános iskolában. A bővítés során két fejlesztés készül: 1.) Öltözők Az iskola épületében (a tornaszoba és külső pályák használhatósága érdekében) két különnemű öltözői blokk kerül kialakításra, kapcsolódva az iskola belső közlekedési rendszeréhez, mert az eddigi két kisméretű öltöző nem tudta biztosítani az osztályok egy időben történő elhelyezését. Az iskola jövőbeni elképzelése egy szabványméretű tornaterem építése. A tervezett öltözőblokkok ennek a 2. ütemben történő funkciónak a kiszolgálását is lehetővé teszi. 2.) Alapfokú művészetoktatási szárny 134

89 Az iskola fejlődése, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatási-nevelési környezetének javítása, a pedagógiai munka hatékonyságának növelése szempontjából elengedhetetlen a meglévő és új képzési rendszereknek helyet biztosító alapfokú művészetoktatási építményrész kialakítása, ahol a zenei és képzőművészeti foglakozások lebonyolítása biztosítható. A bővítmény két szinten helyezkedik el, melynek minden szintje összeköttetésben áll a meglévő iskolával, így az A és B jelű épületeknél kialakított akadálymentes lift itt is biztosítja az akadálymentes horizontális közlekedést. A földszinten akadálymentes wc is elhelyezésre került. A zenetermek a szükséges hangszigetelés biztosításával készülnek. Akadálymentesítés: Jelenleg csak az A épület földszintje közelíthető meg akadálymentesen a kialakított rámpán keresztül, az A ás a B épületrészek így a földszinten átjárhatók, de a többi szint akadálymentesen nem közelíthető meg. A C épületrészt csak kívülről lehet megközelíteni mozgáskorlátozottaknak. Az A és B épületeket összekötő nyaktag közé akadálymentes lift készül, így az A és B épület minden használati szintje akadálymentesen megközelíthetővé válik. A C épület belső megközelítésére a 80 cm szintkülönbség leküzdését lépcsőlift fogja biztosítani. Az iskolában irányjelző és funkciójelző táblák kerülnek elhelyezésre. Gyengén látók számára az iskola egész területén vezetősáv kerül kialakításra. Nagyothallók részére induktív hurkos hallás-segítő kerül kialakításra. Energia-megtakarítás: A felújítás során megvalósul az iskolaépület energiatakarékos átalakítása is: födémek szigetelése, nyílászárók cseréje magas hőszigetelésűekre, homlokzati hőszigetelés, talajnedvesség elleni szigetelés. 135

90 8. AKCIÓTERV Az intézkedés státusza* Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrás Az intézkedés hatását mérő indikátor hosszútávon (6év) Az intézkedés hatását mérő indikátor középtávon (3 év) Az intézkedés hatását mérő indikátor rövidtávon (1 év) Kiinduló értékek Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés felelőse Intézkedés Cél Hivatkozás a Helyzetelemzés megállapítására 136

91 Jelenleg nincs megfelelő kistérségi szintű, tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozóan. A szülők csak kis számban nyilatkoznak a hátrányos helyzetről. egfelelő kistérségi szintű, tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozóan. inél több szülő nyilatkozzon a hátrányos helyzetről. Szülők tájékoztatása az adatszolgáltatás fontosságáról a HHH nyilatkozatok hatékonyabb begyűjtése érdekében. Az előnyök ismertetése. Adatok feltárása. Pontos kistérségi szintű adatbázis elkészítése. Jegyzők szeptembertől folyamatos Pontatlan, hiányos adatsorok a halmozott an hátrányos helyzetű gyermekek tekintetébe n. A szülők csak kis számban nyilatkozn ak a hátrányos helyzetről. Pontos, kistérségi szintű adatbázis elkészítése. Az adatszolgáltat ás fontosságáról szervezett tájékoztatón az érintett szülők fele részt vesz. A nyilatkozatok száma 30%-kal emelkedik. A HH/HHH tanulókra vonatkozó adatok felmérése, pontos vezetése. A nyilatkozatok száma évente további 10%- kal emelkedik. Az adatbázis folyamatos karbantartása ra minden szülő nyilatkozik a hátrányos helyzetről. Az adatbázis folyamatos karbantartása. Önkormányzat által biztosított

92 Van olyan 3. életévét betöltött gyermek, aki nem vesz részt óvodai nevelésben. Beóvodázási mutatók további javítása. Lehetőség szerint, minden 3. életévét betöltött gyermek vegyen részt óvodai nevelésben. Az érintett gyermekek azonosítása. A szülőkkel való kapcsolattartás és egyeztetés a gyermek érdekében. Szülői nyílt napok szervezése. inden érintett család meglátogatása. Szülői nyilatkozat minden óvodai nevelésbe be nem kapcsolt gyermekről. A gyermekek elhelyezése az óvodákban. Együttműködés erősítése minden lehetséges partnerrel. Érdekeltség megteremtéséhez külső források bevonása. Jegyzők, intézményvezetők 2010-től folyamatos A hároméves kor-osztály adatai szerint legalább 47 gyermek nincs beíratva az óvodába. A számuk Szentgotth árdon a legmagasa bb. A 3. életévét betöltött, óvodába be nem íratott gyermekek száma negyedével csökken. A 3. életévét betöltött, óvodába be nem íratott gyermekek száma felére csökken. A 3. életévét betöltött, óvodába be nem íratott gyermekek száma negyedére csökken. Humán-erőforrás; pályázati forrás

93 Nincs pontos nyilvántartás arról, hogy a társulás területén élő 6-14 éves tanulók közül hányan járnak a társuláson kívüli általános iskolába. Pontos nyilvántartás a társulás területén élő, de a társuláson kívüli intézményekben tanuló 6-14 éves tanulókról. Az iskolahasználók igényeinek megismerése; felmérések megrendelése, értékelése. Az intézmények erősségeinek feltárása. Az intézkedés megtervezése. Jegyzők szept. 31. Nincsenek pontos adatok arról, hogy a társulás területén élő 6-14 éves tanulók közül hányan járnak a társuláson kívüli általános iskolába. Pontos adatbázis. Az adatbázis karbantartása. Az adatbázis karbantartása. Önkormányzati finanszírozás, pályázatok

94 Enyhe fokban értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása. A szegregált oktatás teljes megszüntetése. inden SNI tanuló integrált tanulási környezetben való ellátása. Az inkluzív pedagógia gyakorlatának maradéktalan megteremtése. Intézkedési terv készítése a szegregáció megszüntetésére, annak fokozatos bevezetése. Intézményvezető A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama épületében 15 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulót gyógypeda gógiai csoportokb an szegregálta n nevelnek, oktatnak. Szegregált oktatás a es tanévben már csak a 6., 7., és 8. évfolyamon szegregált oktatása a évfolyamon tanévben szegregált oktatás a 8. évfolyamon tanévtől a szegregáció teljes megszűnése, az integráció teljes kiépülése (Alapító Okirat). Az inkluzív pedagógia gyakorlatának maradéktalan megteremtése. Önkormányzati finanszírozás, pályázatok

95 Az általános iskolában nincs minden esetben pontos kimutatás a HH/HHH gyermekek részvételéről az egyes szolgáltatásokb an és foglalkozásoko n, ill. az eredményeikről. Korrekt adatszolgáltatási rendszer kialakítása, különös tekintettel a HH/HHH tanulók részvételi arányairól az egyes foglalkozásokon, eseményeken, valamint eredményeikről. Adatszolgáltatás rendszerének, dokumentumaina k kialakítása intézményen belül. inden területen pontos adatvezetés. Intézményvezetők tanévtől folyamatos A társulás általános iskoláinál hiányok tapasztalha tók a kimutatáso k a HH/HHH gyermekek részvételéről a tanórán kívüli foglalkozás ok esetében, a kompetenc iamérés eredménye inél, továbbtanu lási mutatókná l, lemorzsoló dásnál. Adatszolgáltat ási rendszer kidolgozása és bevezetése a HH/HHH tanulók számáról, arányairól az egyes szolgáltatásokb an és foglalkozásoko n, ill. az eredményeikrő l. Pontos nyilvántartás a HH és HHH tanulók eredményeirő l, részvételéről a különböző szolgáltatások ban, foglalkozások on és eseményeken. Pontos nyilvántartás a HH és HHH tanulók eredményeirő l, részvételéről a különböző szolgáltatások ban, foglalkozások on és eseményeken

96 Nem mindenkor alkalmazzák maradéktalanul a korszerű, inkluzív pedagógiát. A hátrányos helyzet kompenzálását segítő differenciáló módszerek alkalmazására a nevelőtestület többsége még nem készült fel. Korszerű pedagógiai módszer- és eszköztár kialakítása (különös tekintettel a projektmódszerre és a kooperatív tanulásra) a teljes nevelő-testület módszertani felkészítésével, továbbképzésével. Végbemenjen a paradigmaváltás intézményi szinten. A teljes nevelőtestületek módszertani felkészítése, továbbképzéseken való részvétellel. A hátrányos helyzet kompenzálását segítő módszerek elsajátításának előtérbe helyezése. Intézményvezetők tanévtől folyamatos A nevelőtestü letek továbbképzési mutatói hiányosság okat tartalmazn ak. Akkreditált pedagógus továbbképzése ken való résztvevők száma. A hátrányos helyzet kompenzálását segítő módszerek elsajátítása és alkalmazása. A meglévő tanúsítványok száma 20%-kal emelkedik társulási szinten. Akkreditált pedagógus továbbképzés eken való résztvevők száma. A hátrányos helyzet kompenzálásá t segítő módszerek elsajátítása és alkalmazása között minden pedagógus legalább egy tanúsítványt szerez a korszerű továbbképzés ekről. Az inkluzív pedagógia, a differenciáló módszertan, a hátrányos helyzet kompenzálásá t segítő fejlesztő programok alkalmazása az intézményekb en tanévtől háromévente minden pedagógus legalább újabb egy tanúsítványt szerez a korszerű továbbképzés ekről. Továbbképzési normatíva, pályázatok

97 A szakiskolát választók aránya meghaladja az országos átlagot. A HHH tanulók elsősorban szakiskolában tanulnak tovább. Több tanuló tanuljon tovább érettségit adó középiskolában. Okok feltárása - elemző munka. egelőző és támogató tevékenységek fejlesztését tartalmazó beavatkozási terv készítése (A kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel Önismereti (pályaválasztási) tréningen való részvétel. Arany János programban való részvétel, Útra való ösztöndíj program népszerűsítése. Intézményvezetők, pályaválasztási felelősök, munkaközösségek szeptembertől folyamatos A társulás általános iskoláiban a szakiskolá t választók aránya meghaladj a az országos átlagot. A halmozott an hátrányos helyzetűe k is többnyire ezt az iskolatípu st választják. Az érintett gyermekek szüleinek legalább fele részt vesz az Útravaló ösztöndíj programot és az Arany János programot népszerűsít előadásokon. A hetedikes tanulók legalább harmada és a nyolcadikos tanulók fele részt vesz önismereti (pályaválasztási ) tréningen. A hetedikes tanulók legalább fele és a nyolcadikos tanulók háromnegyed e részt vesz önismereti (pályaválaszt ási) tréningen. inden tanévben intézményenk ént legalább 1-1 tanuló részt vesz az Útravaló ösztöndíj programban és/vagy az Arany János programban. A tapasztalatok összegzése, a részt vevő tanulók továbbtanulás i és lemorzsolódá si arányairól készült értékelés. A hetedikes tanulók legalább fele és minden nyolcadikos tanuló részt vesz önismereti (pályaválaszt ási) tréningen. inden tanévben intézményenk ént legalább 2-2 tanuló részt vesz az Útravaló ösztöndíj programban és/vagy az Arany János programban. A tapasztalatok összegzése, a 1016-ig résztvevő tanulók továbbtanulás i és lemorzsolódá si arányairól készült értékelés. Pályázatok, önkormányzati finanszírozás

98 Az iskolán kívüli segítő programokban jelenleg az intézmények közül csak egy érintett. A HH/HHH tanulók bevonása a különböző segítő programokba. A programok megismertetése, népszerűsítésére érintett tanulók és szüleik körében. Lehetőségek felmérése. Pályázatok. A programokon való részvétel. Intézményvezetők, gyermek-védelmi felelősök tanévtől folyamatos A társulás általános iskolái közül csak a SZOI Általános Iskolájána k Széchenyi István 5-8. Évfolyam áról vesznek részt iskolán kívüli segítő programb an (itt is csak az Útravaló Programb an és kevesen). Az érintett gyermekek szüleinek legalább fele részt vesz az Útravaló ösztöndíj programot és az Arany János programot népszerűsí-tő előadásokon. Egyéb segítő programok feltérképezése, a csatlakozás feltételeinek kidolgozása, propagálása, tájékoztatás az érintett tanulók és szüleik körében. inden tanévben, azokból az intézményekb ől, ahol a létszám lehetővé teszi (min. 20fő/évfolya m) intézményenk ént legalább 1-1 tanuló részt vesz az Útravaló ösztöndíj programban és/vagy az Arany János ill. más programban. inden tanévben, azokból az intézményekb ől, ahol a létszám lehetővé teszi (min. 20fő/évfolya m) intézményenk ént legalább 2-2 tanuló részt vesz az Útravaló ösztöndíj programban és/vagy az Arany János ill. más programban. Önkormányzati finanszírozás

99 Az általános iskolákban elsősorban finanszírozási okokból kevés tanórán kívüli programot szerveznek. A tanórán kívüli programok körének bővítése. Igényfelmérések. A kialakítás lehetséges formáinak meghatározása. Pályázatok benyújtása. Az új tanórán kívüli programok megszervezése. Intézményvezetők tanévtől folyamatos A agyarla ki tagintézm ény kivételéve l, nincs a SZOI általános iskoláiban szakkör, erdei iskola, Apátistvá nfalván kisebbségi programo k, erdei iskola, nyári tábor, alapfokú művészet oktatás, Alsószöln ökön erdei iskola, alapfokú művészet oktatás). Felmért igények, kész tervezet. Legalább egy új tanórán kívüli programok bevezetése intézményenk ént. Legalább egy újabb tanórán kívüli program bevezetése intézményenk ént. Pályázatok, normatív támogatások

100 A társulás közoktatási intézményeiben a humánerőforrás és a szakos ellátottság terén hiányosság tapasztalható. Teljes szakos ellátottság biztosítása. Szükségletekhiányok felmérések pontosítása. Intézkedési terv készítése (pályáztatás, továbbtanulási lehetőségek megteremtése). Intézményvezetők, jegyzők 2010-től folyamatosan Alsószöln ökön hiányzik a törvénybe n meghatáro zott óvodaped agógus létszám. Apátistvá nfalván nincs kémia, testnevelé s, Felsőszöln ökön fizika, informatik a, ének, Rábagyar maton rajz, technika és informatik a szakos tanár. A szakemberhiány csökkenése. A szakemberhiány csökkenése. Az óvodákban a törvényben meghatározot t pedagógus létszám. Teljes szakos ellátottság

101 A tárgyi, infrastrukturáli s háttér hiányosságai. A tárgyi erőforrások maximális biztosítása, fejlesztése. Helyzet-és igényfelmérés. Intézkedési terv készítése. Pályázatok benyújtása. NYDOP közoktatási infrastruktúra pályázat 2. köre fizikai akadálymentesítés. Jegyzők, intézményvezetők tanévtől folyamatos 11/1994. K rendelet alapján a kötelező felszerelés i és eszközlist án szereplő beszerzése k nem teljesültek maradékta lanul. Az infrastrukturális háttér fejlesztésr e szorul Elsősorba n a Nádasdy Tamás Általános Iskolában. Kész felmérések. Átgondolt eszközfejlesztés i terv. Beruházások kivitelezéséne k folyamata. 11/1994. K rendelet alapján a kötelező felszerelési és eszközlisták teljesülése. Beruházások, további eszköz fejlesztések megvalósulás a. Önkormányzati finanszírozás, pályázatok

102 A nevelésioktatási intézményekbe n nem vagy csak részben történt meg az akadálymentesí tés. A teljes akadálymentesítés. űszaki tervek elkészíttetése. Pályázatfigyelés. Pályázatok benyújtása. Pénzügyi források előteremtése. A teljes akadálymentesítés munkálatainak az elvégzése : intézményekbe történő bejutás, és az intézményeken belüli akadálymentes közlekedés (rámpák, lift, ajtók kiszélesítése, vezetősávok, indukciós hallássegítő stb.) Önkormányzat illetékes felelőse A intézmény ekben nem vagy csak részben történt meg az akadálym entesítés. Kész műszaki tervek. Előteremtett pénzügyi források. egkezdett kivitelezés. Teljes akadály mentesítés. Pályázatok, önkormányzat

103 A gyermekjóléti alapszolgáltatás ok közül a családi napközi és a házi gyermekfelügy elet ellátatlan az intézményfennt artó társulás településein. Váljon elérhetővé családi napközi és a házi gyermekfelügyelet. Igényfelmérés. A kialakítás lehetséges formáinak meghatározása. Pályázatok benyújtása. A hiányzó szolgáltatások megszervezése. Jegyzők, polgármesterek A társulás területén jelenleg ellátatlan a családi napközi és a házi gyermekfelügyelet. Pontos igényfelmérés. Pontos igényfelmérés alapján készült, kész beavatkozási terv. A rászorulók igénybe tudják venni a családi napközit és a házi gyermekfelüg yeletet. Pályázatok 1. * Az intézkedés státusza c. oszlophoz kódok: 1. előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve 3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban x. felfüggesztve 149

104 9. EGVALÓSÍTÁS A Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a kistérség településein működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőit pedig felkéri, és a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során figyelembe veszi az alábbiakat: - legkésőbb a tanév kezdetéig vizsgálják meg intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokat és iránymutatásokat, - és biztosítsák, hogy e stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás annak érdekében, hogy az önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és a közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra gondoskodik folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja, hogy az akciótervben szereplő vállalásokról és az egyes intézményeket érintő konkrét feladatokról a társulás intézményei intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 150

105 10. EGVALÓSULÁST SEGÍTŐ EGYÉB PROGRAOK Kiemelt programelem TÁOP, vagy TIOP pályázat alapján támogatott fejlesztés Ezek alapján meghatározott feladatok Tanulóbarát környezet kialakítása, oktatásszervezési keretek biztosítása. A tanulók fejlődésének nyomon-követése. Országos kompetenciamérés, diagnosztikus mérés, egyéni fejlesztési terv, IIP elégedettségi mérései, IIP önértékelés, egyénre szabott módszerekeszközök. Szülői környezet bevonása iskolacsalád kapcsolatának továbbfejlesztése. Határidők Célértékek Kulcskompetenciák fejlesztése a NAT alapján. Egyéni kompetenciák fejlesztése. Új oktatásszervezési eljárások (kooperatív együttműködés, egyéni-páros, differenciált munka, projektek: szabadidős, tantárgyi, tantárgyközi, nem szakrendszerű oktatás, IKT a tanulásban, aktív tábla, digitális tananyagbázis), oktatási programcsomagok, modulok használata. Feladatok státusza Koordinációs feladat Pedagógusok, szülők, együttműködés e. Kapcsolati stratégia az iskolai környezet intézményeivel. Kapcsolat a szülői házzal. Szakmai vezetők együttműködés e. Koordinációért felelős személy Jegyzők, intézményvezetők 151

106 Antiszegregációs terv 5-8. évfolyamon az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók felzárkóztató oktatása tanév Jó gyakorlat példájának átadása, átvétele. Évfolyam-vesztés nélküli továbbhaladás. Alapfokú iskolai végzettség megszerzése. A 9-10 osztály eredményes elvégzése. A szakmai végzettség megszerzésével munkába állás lehetőségének megteremtése. Egyéni egzisztencia megteremtése. 3. Kapcsolat a szülői házzal. Pedagógusok, szülők, együttműködés e. Kapcsolati stratégia az iskolai környezet intézményeivel. Szakmai vezetők együttműködés e. Intézményvezető 152

107 11. KOCKÁZATELEZÉS Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés eredményes megvalósulásának kockázata Kockázat következmén yének súlyossága (1-3) Kockázat bekövetkezés ének valószínűsége (1-3) A kockázat elhárításának, kezelésének tervezett módja egfelelő kistérségi szintű, tételes adatszolgáltatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkozóan. inél több szülő nyilatkozzon a hátrányos helyzetről. Pontos nyilvántartás vezetése. Szülők tájékoztatása az adatszolgáltatás fontosságáról a HHH nyilatkozatok hatékonyabb begyűjtése érdekében. Az előnyök ismertetése. Adatok feltárása. Pontos kistérségi szintű adatbázis elkészítése. Nem megfelelő adatszolgáltatási rendszer kidolgozása. Nem használják az intézményekben a központilag kialakított adatszolgáltatási rendszert. Az adatokat szolgáltatók pontatlansága nem megfelelő regisztráció. A szülő nem partner a HHH nyilatkozat adásában Jogszabályi védelem (elő írják, hogy milyen adatszolgáltatási rendszert kell kialakítani). Az adatszolgáltatásért felelős személyek kijelölése az intézményen és az önkormányzaton belül. Az adatszolgáltatás fontosságával kapcsolatos vezetői tájékoztató, felelősök kijelölése. Az adatszolgáltatás fontosságával kapcsolatos korrekt tájékoztatás. 153

108 Beóvodázási mutatók további javítása. Lehetőség szerint, minden 3. életévét betöltött gyermek vegyen részt óvodai nevelésben. Az érintett gyermekek azonosítása. A szülőkkel való kapcsolattartás és egyeztetés a gyermek érdekében. Szülői nyílt napok szervezése. inden érintett család meglátogatása. Szülői nyilatkozat minden óvodai nevelésbe be nem kapcsolt gyermekről. A gyermekek elhelyezése az óvodákban. Együttműködés erősítése minden lehetséges partnerrel. Érdekeltség megteremtéséhez külső források bevonása. Nem megfelelően működnek együtt a szülők. Az intézkedésre jogosult szakemberek nem megfelelő intézkedést hoznak egfelelő szakemberek bevonása a szülők tájékoztatásába. Szakmai egyeztetések, feladatok konkretizálása, megfelelő információáramlás biztosítása. Pontos nyilvántartás a társulás területén élő, de a társuláson kívüli intézményekben tanuló 6-14 éves tanulókról. Az iskolahasználók igényeinek megismerése; felmérések megrendelése, értékelése. Az intézmények erősségeinek feltárása. Az intézkedés megtervezése. Nem megfelelő adatszolgáltatási rendszert dolgoznak ki. 2 2 Az adatszolgáltatás fontosságával kapcsolatos vezetői tájékoztató, felelősök kijelölése. 154

109 A szegregált oktatás teljes megszüntetése. inden SNI tanuló integrált tanulási környezetben való ellátása. Az inkluzív pedagógia gyakorlatának maradéktalan megteremtése. Intézkedési terv készítése a szegregáció megszüntetésére, annak fokozatos bevezetése. Olyan, nem megfelelő program kerül kidolgozásra, amely hátráltatja az integrációt. 3 1 A program kidolgozását jól felkészült szakemberek végzik. Korrekt adatszolgáltatási rendszer kialakítása, különös tekintettel a HH/HHH tanulók részvételi arányairól az egyes foglalkozásokon, eseményeken, valamint eredményeikről. Adatszolgáltatás rendszerének, dokumentumainak kialakítása intézményen belül. inden területen pontos adatvezetés. Nem megfelelő adatszolgáltatási rendszert dolgoznak ki intézményen belül. Nem használják a pedagógusok az intézményben a HH/HHH tanulók adatainak nyilvántartására kialakított adatszolgáltatási rendszert Az adatszolgáltatás fontosságával kapcsolatos vezetői tájékoztató, felelősök kijelölése. Az adatszolgáltatásért felelős személyek kijelölése az intézményben. Korszerű pedagógiai módszer- és eszköztár kialakítása (különös tekintettel a projektmódszerre és a kooperatív tanulásra) a teljes nevelő-testület A teljes nevelőtestületek módszertani felkészítése, továbbképzéseken való részvétellel. A hátrányos helyzet kompenzálását segítő módszerek Nem megfelelő programok kiválasztása. otiválatlan pedagógus A tantestület szakmai csoportokban vitatja meg, jelöli ki a legfontosabb fejlesztési irányokat. A szakmai csoportokban végzett munka során megvitatják miben 155

110 módszertani felkészítésével, továbbképzésével. Végbemenjen a paradigmaváltás intézményi szinten. elsajátításának előtérbe helyezése. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV segíthetik munkájukat, az új helyzetek megoldását a korszerű módszerek ismerete. Szakmai konzultáció biztosítása olyan intézményekkel, ahol már sikerrel alkalmazzák az új programokat. Több tanuló tanuljon tovább érettségit adó középiskolában. Okok feltárása, elemző munka. egelőző és támogató tevékenységek fejlesztését tartalmazó beavatkozási terv készítése (A kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társ. partnerekkel Önismereti (pályaválasztási) tréningen való részvétel. Arany János programban való részvétel, Útra való ösztöndíj program népszerűsítése. Nem valósul meg megfelelő oktatás helyi szinten. A HHH tanulók választása továbbra is az alacsonyabb képzések felé irányul Korrepetálások, középiskolai előkészítő szervezése, az érintett tanulók mentorálása. Az érettségit adó középiskolák bevonása a programba. egfelelő tájékoztatás információ nyújtás a középiskola elvégzését követő elhelyezkedési és továbblépési esélyekről. A HH/HHH tanulók A programok Az érintettek nem 2 1 A programról korrekt 156

111 bevonása a különböző segítő programokba. megismertetése, népszerűsítésére érintett tanulók és szüleik körében. Lehetőségek felmérése. Pályázatok. A programokon való részvétel. kapnak elegendő információt vagy nem a megfelelő információs utat választják a tájékoztatásra a különböző segítő programokról. A program nem nyerte el az érintettek tetszését. Nem sikerült bekerülni a programba információkkal rendelkező szakember és az osztályfőnök segítsége. Személyes meggyőzés: miért jó a számára az a program. egfelelő szakemberek bevonása a pályázatok elkészítésébe. A tanórán kívüli programok körének bővítése. Igényfelmérések. Kialakítás lehetséges formái meghatározása. Pályázatok benyújtása. Új tanórán kívüli programok megszervezése. Nem hirdetnek meg további tanórán kívüli programokat. Nincs megfelelő érdeklődő, nem tudnak elindulni az új programok. Nincs finanszírozási lehetőség Fenntartói ellenőrzések. Igényfelmérések. A programkínálat bővítése előtt. Pályázatok írása. egfelelő kapcsolat ápolása a kisebbségi önkormányzatokkal. Teljes szakos ellátottság biztosítása. Szükségletek-hiányok felmérések pontosítása. Intézkedési terv készítése (pályáztatás, továbbtanulási Pályáztatás sikertelen. Van jelentkező továbbtanulásra, de a fenntartó nem biztosítja a megfelelő kondíciókat a Új kondíciók átgondolása a fenntartó részéről. A kondíciók átgondolása a fenntartó részéről. 157

112 lehetőségek megteremtése). továbbtanuláshoz. A fenntartónak nincs lehetősége a továbbtanulás finanszírozására 3 3 A kolléga, finanszírozás nélkül bevállalja a továbbtanulást. A tárgyi erőforrások maximális biztosítása, fejlesztése. Helyzet- és igényfelmérés. Intézkedési terv készítése. Pályázatok benyújtása. NYDOP közoktatási infrastruktúra pályázat 2. köre fizikai akadálymentesítés. Fenntartó nem tesz eleget a kötelezettségeinek. Nem születnek sikeres pályázatok Törvényi előírások. A körjegyző és az intézményvezető-helyettes vezetésével pályázatfigyelő és író team megalakítása. A teljes akadálymentesítés. űszaki tervek elkészíttetése. Pályázatfigyelés. Pályázatok benyújtása. Pénzügyi források előteremtése. A teljes akadálymentesítés munkálatainak az elvégzése : intézményekbe történő bejutás, és az intézményeken belüli akadálymentes közlekedés (rámpák, lift, ajtók kiszélesítése, Nem tud az önkormányzat megfelelő forrást biztosítani. Nem készül el a beruházás a megfelelő határidőre Akadálymentesítésre kiírt pályázatokon való részvétel. A határidő csúszás komoly szankcionálása a szerződésben. 158

113 vezetősávok, indukciós hallás-segítő stb.) KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Váljon elérhetővé családi napközi és a házi gyermekfelügyelet. Igényfelmérés. A kialakítás lehetséges formáinak meghatározása. Pályázatok benyújtása. A hiányzó szolgáltatások megszervezése. Nem megfelelő felmérés. Nem jön létre megfelelő együttműködés egfelelő szakemberek bevonása a folyamatba. Kompromisszumos megoldások keresése. 159

114 12. KONZULTÁCIÓ, ONITORING, VISSZACSATOLÁS Konzultáció és visszacsatolás A Társulási Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv a társult települések jelentős részének életét érinti. Ezért az érintett önkormányzatok vállalják, hogy a programot a képviselőtestületi véleményezés és elfogadás előtt széleskörű konzultációra bocsátják. Ennek érdekében: fórumokat szerveznek a közoktatási intézmények vezetői és dolgozói számára, melyre meghívják az érintett intézmények nem pedagógus munkatársait is, fórumot szerveznek a szakmai és társadalmi partnereik számára, melyen megismertetik őket a programmal és annak várható eredményeivel, a partnerek véleményét jegyzőkönyvvel dokumentálják, és az észrevételeket, amennyiben nem ütköznek a program alapgondolatával, a program megvalósítása során felhasználják onitoring és nyilvánosság Cél: Az eredményesség megállapítása Feladat Az intézkedésekhez kapcsolt indikátoroknak való megfelelés mértékének megállapítása. ódszer/eszköz Az adatok feldolgozása. Felelős Intézményvezetők és esélyegyenlőségi felelős. Gyakoriság Évente, az éves beszámolók részeként adott szempontsor alapján. Cél: inden érintett megismerhesse a programban rögzítettek teljesülését. Feladat Az éves eredmények közzététele. ódszer/eszköz Fórumok (intézményi, lakossági fórum). Felelős Intézményvezetők és a kistérségi többcélú társulás esélyegyenlőségi felelőse, PR/marketing szakembere. Gyakoriság Évente egyszer, de jelentős események esetén többször is lehet. 160

115 13. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSÉGI KÖRÖK inden, a többcélú kistérségi társulással illetve a kistérség önkormányzataival és ezek közoktatási intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet, és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben rögzítettek végrehajtásáért felelős személyt nevez ki, aki az alábbi felelősséggel rendelkezik: 1. Annak biztosítása, hogy a többcélú kistérségi társulás településein lakók, elsősorban az oktatási intézmények dolgozói és a szülők, valamint az érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet. 2. A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltakat. 3. Az önkormányzatok és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásához. 4. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben megteszi a szükséges lépéseket. Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kijelöli a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának irányítóját, akinek feladata: 1. Az intézkedési terv megvalósításának koordinálása az érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása. 2. Az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése. 3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. A többcélú társulás munkaszervezete és a kistérségi önkormányzatok tisztségviselőinek és a közoktatási intézmények vezetőinek felelőssége: 1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete. 2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. 3. Ismereteik e téren való folyamatos bővítése. 4. A közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának 161

116 14. ÉRVÉNYESÜLÉS, ÓDOSÍTÁS Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, és az önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, akkor Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, megállapítja a felelősségeket, intézkedési tervet készít. A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak a évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról alapján készültek, így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 15. ZÁRADÉK A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet (az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel együtt) Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa i ülésén megvitatta, és... számú határozatával elfogadta.... (: Társulási Tanács elnöke :) Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét a agisztérium LG Humánerőforrás- és Térségfejlesztő Kft. munkatársai készítették, Szentirmai László vezető szakértő irányításával március 20.. (: Szentirmai László :) tanügyigazgatási szakértő térségi tervezés és fejlesztés szakértő szakértői igazolvány száma:

117 Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás átnézeti térképe: A NYDOP /A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése c. pályázatban érintett általános iskolai intézményegység összefoglaló adatai: fő % Általános iskolás összlétszám Ebből: 1-4. évfolyamon , évfolyamon ,2 Ebből: székhely ,4 Csörötnek tagintézmény ,6 HH ,53 HHH 55 7,19 SNI 36 4,71 Ebből: integrált 21 szegregált 15 bejáró ,19 163

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010. március Adatlap Település neve: Képviselő testület határozat száma: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. január 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Meghozott határozatok: 7/2008. (I.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA I. Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2007. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Jogszabályi háttér 1.2. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig Jogszabályi háttér: * 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról * 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésr

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2013. TULAJDONOS NEVE BEOSZTÁSA ÁTVÉTEL DÁTUMA PÉLDÁNY SORSZÁMA ÉRVÉNYESÍTŐ PECSÉT HELYE Karbantartásra kötelezett példány: Karbantartásra nem kötelezett példány:

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007. TT. sz. állásfoglalása az állásinterjún feltehető munkáltatói

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tartalomjegyzék A. Települési Esélyegyenlőségi Terv... 3 1. Bevezető... 3 2. Csomád Község általános szociális, gazdasági helyzetképe... 4 2.1. A történelmi múltjáról... 4

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA SZEGED, 2008. Az SZTE Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Feltételeinek Szabályzata 1

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér.3 Helyzetelemzés.4 Intézkedési terv.8 Kötelezettségek és felel sség 9 Akcióterv..10 Megvalósítás 11 Monitoring és nyilvánosság

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Képzési nap anyaga. 2013. június 5.

Képzési nap anyaga. 2013. június 5. Képzési nap anyaga 2013. június 5. I. Az Ást. 2012. április 15-i módosításának előzményei, koncepciója és konkrét hatása az áldozatsegítő szolgálat eljárásaira 1. A módosítás szükségessége, előzménye 2.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben