A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén"

Átírás

1 A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Cserháti Péter Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Témavezető: Dr. Fekete Károly Budapest, 2004 Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Szendrői Miklós Dr. Frenyó Sándor Dr. Réthelyi János Hivatalos bírálók: Dr. Mády Ferenc Dr. Záborszky Zoltán Bíráló bizottság tagjai: Dr. Réthelyi Miklós Dr. Sükösd László Dr. Sánta Sándor

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása 1 2. Irodalmi áttekintés A kórkép felismerése, első terápiás kísérletek Az osteosynthesis kialakulása és fejlődése A combfej keringés vizsgálatának fejlődése Az arthroplastica kialakulása és fejlődése 8 3. Az OBSI kutatóinak munkássága között A kutatócsoport megalakulása és első eredményei A feltárással végzett, rutin műtéti módszerek kialakulása Eredmények a standard műtétekkel - 6 órán belüli ellátás A percutan, kanülált csavarozás bevezetése Célkitűzések A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Multicenter Hip Fracture Study, A percutan, kanülált csavarozás első értékelése, Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, A kanülált csavarozás bevezetése Németországban, Anyag és módszer A vizsgálatba bevont betegcsoportok Alapvető epidemiológiai adatok A vizsgált töréstípusok meghatározása, osztályozása A klinikai ellátás és az utókezelés gyakorlata Betegfelvétel, diagnosztika, belgyógyászati előkészítés Műtéti technika Utókezelés, rehabilitáció Szövődmények Az utánkövetés, az adatgyűjtés és feldolgozás gyakorlata A Multicenter Hip Fracture Study adatbázisa A nem diszlokált combnyaktörés vizsgálata: adatbázis A kanülált csavarozás felmérése ben: adatbázis A Standardized Audit of Hip Fracture in Europe adatbázisa 40

3 5.4. Az értékeléshez használt statisztikai módszerek Eredmények A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Multicenter Hip Fracture Study, A svéd-magyar felmérés eredményei A 754 magyar sérült sorsának követése öt évig A medialis combnyaktöréssel kezelt 312 sérült követése öt évig Az osteosynthesis és a hemiarthroplastica összehasonlítása A hat órán belül és az után operáltak összehasonlítása A percutan, kanülált csavarozás első értékelése, A kanülált csavarozás és a Smith-Petersen szegezés összehasonlítása A rediszlokáció okainak vizsgálata A 2 mm kislemez szerepének vizsgálata A műtét időzítésének a szerepe A rossz általános állapotú sérültek ellátásának vizsgálata Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, Az európai felmérés adatai A kanülált csavarozás eredményei ben és ban Eredmények a kanülált csavarozással Németországban, Az eredmények megbeszélése, következtetések A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Bevezetés, megállapítások Következtetések, megbeszélés Multicenter Hip Fracture Study, Bevezetés, megállapítások Következtetések, megbeszélés A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Bevezetés, megállapítások Következtetések, megbeszélés Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, Bevezetés, megállapítások Következtetések, megbeszélés 108

4 7.5. Eredmények a kanülált csavarozással Németországban, Bevezetés, megállapítások Következtetések, megbeszélés Az új eredmények és a saját munka összefoglalása Új eredmények A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Multicenter Hip Fracture Study, A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, Eredmények a kanülált csavarozással Németországban, A kutatás során végzett saját munka A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, Multicenter Hip Fracture Study, A percutan kanülált csavarozás első értékelése, Standardized Audit of Hip Fracture in Europe, A kanülált csavarozás bevezetése Németországban, További tevékenység 122 Köszönetnyilvánítás 123 Mellékletek 124 Irodalomjegyzék 135 Saját közlemények jegyzéke 149 Összefoglalás 151 Summary 152

5 1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása A mai egészségügy, ezen belül az ortopédia-traumatológia egyik legnagyobb kihívását az idős korral együtt járó megbetegedések képezik. A combnyaktáji törések jellemzően az elsődleges, azon belül a II. típusú (szenilis) csontritkulás talaján következnek be, s e korosztály idő előtti halálozásában jelentős szerepet játszanak. Az utóbbi évtizedekben az átlagéletkor emelkedésével párhuzamosan e sérülések száma folyamatosan növekedett az ipari országokban között az esetszám megkétszereződését mutatták az epidemiológiai vizsgálatok (169, 210). A szerzők többsége az irányzat folytatódását várja, és 2025-re az 1990-es értékek kétszeresét, 2050-re-3,5-szeresét valószínűsíti. Különösen Ázsiában (Kína) várható jelentős növekedés, az életszínvonal és az átlagéletkor emelkedése miatt (86, 119, 303). Ma Svédországban minden harmadik ortopédiai ágyat e betegek foglalják el, akik összesen több napot töltenek kórházban, mint azok, akiket rosszindulatú daganat miatt vettek fel (380). Mivel egy eset ellátásának a költségei is megnövekedtek (röntgen képerősítő, implantátumok, utógondozás), a kiadások összege megközelítette a cukorbetegség illetve magas vérnyomás kezelésére fordított nagyságrendet (381). Hazánkban is hasonló irányzat érvényesül ban a baleseti osztályokon kezelt fekvőbeteg több mint egyharmada (18435 fő, 37,3%) combnyaktáji törés vagy annak késői szövődménye miatt került felvételre (159). Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben (OBSI) illetve a jogelőd intézményekben is bár a felvételi terület és a rendelkezésre álló ágyak száma többször változott e sérültek számának folyamatos emelkedése volt megfigyelhető között (251, 17. o.). Súlyának megfelelően sok közleményben foglalkoznak a combnyaktáji törések epidemiológiájának, kezelésének valamint rehabilitációjának kérdéseivel. Az intracapsularis (medialis combnyak-) törés esetében a csontritkulásból eredő biomechanikai problémák és korai szövődmények mellett a combfej vérellátásával összefüggő késői komplikációkkal is számolni kell. Ezek együttesen nagy száma már a sebészi kezelés bevezetése után csalódást váltott ki the unsolved fracture (357). Ennek nyomán vált e sérüléstípus szinte az egyetlenné, ahol ma a törést gyógyító a combfej megtartását célzó osteosynthesis helyett az ízületpótló eljárás (arthroplastica) az inkább alkalmazott primer módszer. 1

6 Ugyanakkor az utóbbi években több új szempont merült fel e gyakorlattal kapcsolatban. A mind idősebb, rendszerint kísérőbetegségekkel terhelt sérültek nehezebben tolerálják a nagy feltárással járó beavatkozást. A műtétes szakterületekre ma általában a minimál invazív megoldások kerülnek előtérbe. A jóléti rendszereket, ezen belül az egészségügyet érintő világméretű korlátozások pedig gazdasági oldalról jelentenek ösztönzést az erőforrások hatékonyabb felhasználására. A hazai baleseti sebészet a bécsi iskolával elsősorban Lorenz Böhlerrel fennálló kapcsolatok mentén indult fejlődésnek. A hagyományos combnyakszegezés protézis beültetéssel való felváltását azonban az közötti évtizedekben fennálló korlátok nem tették lehetővé. Ezért a magyar traumatológusok egyrészt az osteosynthesis fejlesztésével igyekeztek az osteoporosissal összefüggő biomechanikai problémákra választ keresni. Másrészt törekedtek arra, hogy a combfej keringés károsodásának okait, megelőzésének és gyógyításának lehetőségeit feltárják. E folyamatban egyes egyetemi központok Dr. Forgon Mihály (Pécs), Dr. Záborszky Zoltán (Debrecen) mellett meghatározó szerepet játszott az OBSI Dr. Manninger Jenő, Dr. Kazár György és Dr. Fekete Károly vezette kutatócsoportja ban megkezdett epidemiológiai, kísérletes és klinikai vizsgálataiknak számos eredménye keltett nemzetközi figyelmet. Ezek közül kiemelkedő volt az elmozdult combnyaktörés sérülést követő 6 órán belül végzett helyretételével a késői szövődmények számának szignifikáns csökkentése, valamint a csontelhalás miatt már deformálódott combfej remodellációja érnyeles csontlebeny beültetése után (102, ). A kutatócsoportot 1995-ben a volt közép-kelet európai térségből egyedül meghívták az Európai Közösség által is támogatott Standardized Audit of Hip Fracture in Europe (SAHFE) program alapítói közé (383) ben a hannoveri Medizinische Hochschule Traumatológiai Klinikáján megkezdték az OBSI kutatói által kidolgozott kanülált, kettős csavarozás németországi bevezetését (36). Jelenleg pedig a combnyaktörés osteosynthesiséről írt monográfiájuk német nyelvű kiadásának előkészítését végzik a Springer kiadó közreműködésével (251, 252). Személyesen sokat jelentett, hogy már orvostanhallgatóként módom volt tudományos kutatócsoportban részt venni. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Anatómia-Szövet- és Fejlődéstani Intézetében Dr. Röhlich Pál és Dr. Szél Ágoston vezetésével galamb retina látópigmentek immunhisztokémiai vizsgálatát végeztem el. 2

7 Az eredményeket ismertető előadással tudományos diákköri konferenciákon ismételten első díjat nyertem, 1989-ben pedig nemzetközi közleményt jelentettem meg (67) tól máig az OBSI-ban dolgoztam, ahol kezdettől a combnyaktáji törésekkel foglalkozó kutatócsoport munkájában vettem részt. Első közleményem 1991-ben jelent meg (68). Témaválasztásomat személyes oldalról az említett orvosprofesszorok példamutatása magyarázza. Gyakorlati jelentőségét pedig e növekvő számú betegcsoport kórtanával, kezelésével és utógondozásával összefüggő nyitott kérdések adták. Kedvező volt, hogy munkámat egy olyan kutatócsoportban végeztem, amely nem adta fel az osteosynthesis fejlesztésére irányuló törekvéseit. Ezért a gyakorlat változásának jelen időszakában tapasztalataink bizonyos előnyt biztosítanak számunkra. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban való részvételt az OBSI egyedülállóan nagy ágyszáma és forgalma tette lehetővé. (A SAHFE együttműködésben 12 európai központ közül egy intézményben adott időben itt került sor a legtöbb combnyaktáji törött sérült ellátására.) Az alapkutatásokra fordítható források elégtelensége mellett ez a tény növeli a hazai klinikai epidemiológiai kutatási jelentőségét. Országos intézetben dolgozó szakorvos feladata kell, hogy legyen a megbetegedési adatok, valamint a kezelési módszerek korai és késői eredményének elemzése, majd a tapasztalatok átültetése a gyakorlatba. A gyógyítás mellett ezek a vizsgálatok az egészségügyi ellátás jobb megszervezéséhez is szükségesek. Az értekezésben előforduló latin nyelvű kifejezéseket az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott formában használtam. 3

8 2. Irodalmi áttekintés 2.1. A kórkép felismerése, első terápiás kísérletek A combcsont ízület közeli törését, amelyet mindaddig ficamnak véltek, először Paré írta le helyesen a XVI. században (cit. 65). A XIX. század elején Cooper különítette el a jóindulatú extracapsularis törést az intracapsularistól (64). Véleménye szerint utóbbi a combfej rossz vérellátása miatt nem gyógyul: prevented from uniting. Hyrtl, a német anatómus már 1856-ban leírta a töréstípusra jellemző két fő problémát, a letört combfej vérellátásának károsodását, illetve a stabil rögzítés korlátjait (161). Von Langenbeck 1858-ban elsőként kísérelte meg a combnyaktörés egyesítését feltárásból és rögzítését egy szeggel (214). Senn alkalmazott először csavart e célra (345). Nicolaysen 1897-ben szeggel és a csípőízület törzs-medence-végtag gipszben történő rögzítésével, míg Delbet fibula darab átültetésével igyekeztek a combnyaktörés gyógyulását elérni (78, 277). A sterilitás hiányosságai, az implantátumok biológiai és mechanikai elégtelensége miatt azonban ezek az eljárások minden esetben kudarccal végződtek. Ezért érthető, hogy Kocher 1896-ban inkább a combfej eltávolítását ajánlotta, a rossz funkcionális eredmény ellenére is (201). A XX. század kezdetén Codevilla majd Steinmann voltak az elsők, akik a combcsont vagy a sípcsont térdközeli végében rögzített szeggel végzett végtaghúzatás révén sikerrel kezeltek elsősorban tomportáji töréseket (61, 358). Whitman a helyretétel után magas mellkas-medence-végtag gipszkötést alkalmazott hat hónapig (403). Ez idő alatt azonban sokan elhunytak belgyógyászati szövődmény következtében os grazi előadásában Hohenegg professzor ezért így foglalta össze a helyzetet:...a combnyaktörés az idősebb emberek sérülése, és többnyire a vég kezdete. Hogy e szomorú véget elkerülhessük, szorgalmaznunk kell, hogy a betegek mielőbb kikerülhessenek az ágyból (cit 32) Az osteosynthesis kialakulása és fejlődése A XX. század első harmadában nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a combnyaktörés és a sérült meggyógyítása csak a mielőbbi terhelve járást lehetővé tevő, stabil rögzítést biztosító műtéti módszertől remélhető. A műtéti érzéstelenítés és sterilitás, valamint a képalkotó eljárások és az implantátumok fejlődése tette lehetővé a törésgyógyulás elérését az osteosynthesis révén. Smith-Petersen volt az első, aki még nyílt műtéttel, az 4

9 ízület feltárása után bevezetett szárnyas (háromlamellás) szegével nagyobb számú sikeres kezelésről számolt be (352, 353). Az eljárást azt követően kezdték Európában is széles körben alkalmazni, amikor elvégzése az ízület feltárása nélkül, idősek esetében is lehetségessé vált. Johansson oldotta meg a szeg fedett irányítását, annak kanülálása és vezetődrót használata révén (172) ben jelent meg a mérnök Pauwels sokáig alapvetőnek tekintett műve a combnyaktörés biomechanikai viszonyairól (307). Ő törekedett először a töréstípusok osztályzására, az elmozdulás iránya abdukció, addukció -, illetve a törési felszínek minősége alapján. A medialis combnyaktörés osztályozásának másik nagy úttörője Garden volt, az ő nevéhez köthető a sérülés legismertebb beosztása ( ). Az osteosynthesis elterjedésével párhuzamosan vált nyilvánvalóvá a már Hyrtl által leírt problémák jelentősége, ami a korai és késői szövődmények magas számában tükröződött. Számosan foglalkoztak a törés és a rögzítés biomechanikai viszonyait befolyásoló tényezőkkel (17, 39, 226, 285, 339, 340). E problémákra kezdetben az implantátum módosításában látták a megoldást. Ezt mutatja, hogy 1974-ig 96 új szegtípust dolgoztak ki a különböző munkacsoportok (391). A vezetődrót bevezetésének és helyzetének jobb ellenőrzését tette lehetővé a Jeschke által kialakított célzó rács. A szeg kicsúszását Felsenreich és L. Böhler szélesebb lamellák, illetve a szeg lateralis végén kiálló kis fog kiképzésével igyekeztek megakadályozni (41, 108). Bauer volt az első, aki combnyak álízületben két szeg alkalmazásával fokozta a rögzítés szilárdságát (19). Brittain dolgozta ki a meredek szegezés elvét (43). Thornton munkássága nyomán többféle toldalékos szegtípust alakítottak ki, amelyek elsősorban a tomportáji törések kezelésében váltak be (171, 262, 386). Hazánkban sok helyen alkalmazták a Szilágyi Pál által kidolgozott kombinált szeget is. Az AO-ASIF (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, Association for the Study of Internal Fixation) kutatói egy anyagból készült, fix szögletű lemezt ajánlottak az intracapsularis típus rögzítésére is (273). Ezek szöglettartó rögzítése nagyfokú volt, de ugyanakkor nem tudták követni a gyógyulást kísérő combnyak rövidülést. A szövődmények combfej perforáció, kitámasztásos álízület miatt került sor teleszkópos szegek kidolgozására (256, 311). Putti volt az első, aki a nagyobb csontkárosítással járó szegezéssel szemben csavarozást ajánlott a combnyaktörés rögzítésére (312). Pohl 1951-ben ismertette a 5

10 teleszkópeffektus megoldását a combnyakcsavar esetében, amely lehetővé tette a combnyaktörés dinamikus önkompresszióját (309). A módszert ( sliding hip screw ) az USA-ban fejlesztették tovább, kis csavar behajtásával fokozva az összeékelést (343). Az AO kutatói a csavar végét és a toldalékot szögletes hüvelyűre képezték ki az elfordulás megakadályozása céljából. Így jött létre a DHS ( dynamic hip screw ), amelyet ma is számos helyen alkalmaznak fiatalabb korban a medialis combnyaktörés rögzítésére. E módszereknek az volt a hátránya, hogy az egyetlen implantátum nem védett kellőképpen a törésben kialakuló elfordulás ellen. Ezért egyes szerzők két-három, sőt több szeget, drótot vagy csavart alkalmaztak (79, 116, 200, 283). Mások a combfejben igyekeztek növelni azok tartását, különböző horgok és kapcsok révén (142, 332). Svéd kutatók értek el sikereket a fedett (percutan) műtéti technika fejlesztésében (15, 322) A combfej keringés vizsgálatának fejlődése Számos kutatócsoport foglalkozott a combfej keringésének anatómiájával és kórtanával (50, 122, 179, 215, 348, 392). Egyes szerzők véleménye az volt, hogy a törés után a vérellátás elégtelenségéért a tokon belül kialakuló vérömleny a felelős, amely leszorítja a combnyak retinaculuma alatt futó artériákat (tamponád) (127, 356, 364, 369). Ez a nézet sok helyen ma is befolyásolja az ellátás taktikáját (ízületi tehermentesítő punkciót végeznek). Mára kimutatták, hogy az ízületen belüli nyomás még feszülő vérömleny esetén sem éri el az artériás középértéket (85, 255). Azaz legfeljebb bizonyos mértékig csökkenteni képes csak a beáramló vér mennyiségét. Így került előtérbe a vékonyabb falú, sérülékenyebb illetve könnyebben összenyomható gyűjtőerek szerepe, mint az elfolyás akadályozottságához, a combfejben pangás kialakulásához vezető folyamat kiindulópontja. Majd az elméletet kiegészítették a combcsont metaphysisén keresztül megvalósuló intraossealis elvezetés károsodásának jelentőségével (10-12). Mindezt alátámasztja, hogy a nem sérüléses eredetű combfej elhalás korai stádiumára is az emelkedett intraossealis nyomás bizonyult jellemzőnek (9, 109, 156, 157, 268). Kezelésére sikerrel vezették be a combfej nyomást csökkentő eljárást core decompression (158, 407). A klinikai gyakorlat szempontjából jelentősnek bizonyultak azok a kísérleti modellek is, amelyekben a már kialakult combfej ischaemia prognózisát vizsgálták (331, 405, 406). Megállapították, hogy a combfej keringésének teljes megszüntetése után 6 órán belül a csontszövet sejtes elemeinek károsodása még visszafordítható. Így született meg a 6

11 felismerés, hogy a combnyaktörés combfej megtartással történő kezelésében az időtényezőnek lényeges szerepe van (31, 112, 114, 147, 338). A protézisek megjelenése után számosan foglalkoztak olyan eljárás kidolgozásával, amellyel közvetlenül a sérülés után megítélhető a combfej életképessége, azaz eldönthető a műtéti javallat (osteosynthesis vagy ízületpótlás?). A szövettani illetve hisztokémiai vizsgálatok a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek és értékelhetőnek bizonyultak (időveszteség, bizonytalan találati arány a rendszerint gócos elváltozásból) (18, 47). Ugyanezért nem voltak meggyőzőek klinikai körülmények között az artériás gáznyomás (O, H, Xe) mérések sem (13, 90, 405). A keringésvizsgálat két alapvető módszerével a direkt (artériás) és az indirekt (vénás) eljárással kontraszt- vagy festékanyag (Coomassie-Blue, Fluorescein), illetve izotóp bejuttatás révén elméletben képi és számszerű megítélés is lehetséges. Elsőként Tucker végzett ilyen mérést, a műtét előtt intravénásan adott 32 P izotópnak a nagytomporban illetve a combfejben mért koncentráció-különbségéből következtetve a keringés minőségére (394). Bár az eljárást számosan igyekeztek tökéletesíteni, alapvető módszertani problémái (radioaktív szabad vérrel való szennyeződés, mintavétel időzítésének kérdése, a károsodás gócos volta) miatt nem vált elterjedtté (8, 39, 111). A direkt, kontrasztanyagos arteriográfia sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket (vastag lágyrész köpeny miatt egymásra vetülő hálózat, nem festődő combnyak erek, fokozott kockázat) (151, 275). A combfej punkciója majd kontrasztanyaggal való feltöltése révén végzett vénás elvezetés vizsgálat (flebográfia) módszerét Hulth dolgozta ki (154). Eljárását azokra a megfigyelésekre alapozta, amelyek igazolták, hogy az epiphysealis vénák mindig a megfelelő artériákkal szorosan együtt haladnak (392). Mivel az artériák fala a vénákénál erősebb, utóbbiak megtartott volta indirekt módon előbbiek épségét is nagy valószínűséggel megerősíti. A módszert Herzog módosítása után számosan alkalmazták a műtét előtt vagy után (késői szövődmények gyanúja esetén) a combfej életképességének megítélése céljából (113, 143, 148, 258, 325, 397). Forgon és Varró végeztek először flebográfiát izotóp ( 24 Na, 131 J) feltöltéssel, a combfejből történő ürülésből (clereance) következtetve a keringés minőségére (115). Számosan alkalmaztak izotópokat később elsősorban a 99 Tc-ot dinamikus (szcintimetria) és képalkotó (szcintigráfia, SPECT Single Photon Emission Computer 7

12 Tomography) eljárásokhoz (20, 133, 136, 362, 363). A technikai korlátok (nem kielégítő specificitás, izotóp biztosításának nehézségei), valamint a sürgős diagnózis megvalósíthatatlansága (csak két hét után biztosan kórjelző) miatt ma nem használják az akut klinikai gyakorlatban Az arthroplastica kialakulása és fejlődése A XX. század során az ipari országokban az átlagossal együtt folyamatosan emelkedett a combnyaktörést elszenvedők életkora is. A sérültek rosszabb minőségű csontozatában mind nehezebbé vált a stabil, korai terhelést lehetővé tevő rögzítés elérése, ami a leírt, szerteágazó fejlesztési folyamathoz vezetett. Mivel a combfej keringés károsodásából származó késői szövődmények aránya sem változott, Cooper 150 évvel korábbi véleménye egyre szélesebb körben vált elfogadottá: das Schicksal des Hüftkopfes zum Zeitpunkt der Entstehung des Bruches entscheidet (a combfej sorsa a törés létrejöttének pillanatában eldől) (94). E helyzet a kutatókat egyéb megoldás keresésére ösztönözte. Hey-Groves javaslata alapján Moore és Bohlman végezték 1940-ben az első teljes csípőközeli combcsont pótlást acél protézissel egy rosszindulatú daganat radikális eltávolítása után (149, 269). Európában a Judet testvérek tették ismertté az eljárást, amikor 1950-ben ismertették a rövid szárú protézissel ellátott 300 beteggel elért eredményeiket (178). A hosszú szárú protézist Thompson alkalmazta először 1950-ben (377). A művápával kiegészített teljes csípőpótlás McKee és Watson-Farrar, illetve Charnley, valamint Müller munkássága révén vált bevezetett ortopédiai eljárássá, és egyben az osteosynthesis alternatívájává a combnyaktörés kezelésében (54, 261, 272). A protézis jobb rögzítése céljából Charnley alkalmazott először csontcementet is (55). 8

13 3. Az OBSI kutatóinak munkássága között 3.1. A kutatócsoport megalakulása és első eredményei Hazánkban a combnyaktörés műtéti kezelése a Smith-Petersen munkásságát az USAban tanulmányozó L. Böhler közvetítése révén az 1930-as években kezdődött meg. Az OBSI jogelődjeként 1940-ben megnyitott Magdolna Baleseti Kórházban a szegezés már rutin eljárásnak számított. A beavatkozás Jeschke rács és sorozat röntgenfelvételek révén ellenőrzött repozícióból illetve egy Smith-Petersen szeg bevezetéséből állt, amelyet helyi érzéstelenítésben, transmuscularis behatolásból végeztek el. A műtét után a betegek 3 hónapig hónaljmankóval, a sérült végtagot nem terhelve közlekedtek. A combnyaktöréssel foglalkozó kutatócsoportot 1953-ban Borók László, Manninger Jenő és Szabó László alapították, 1957-ben csatlakozott hozzájuk Kazár György. Először az között kezelt combnyaktörött sérültek adatainak feldolgozását végezték el, első közleményük 1957-ben jelent meg (370) ban ismertették részletesen az 1057 sérült anyagából származó tapasztalataikat (229). Ekkor alakultak ki a későbbi fő kutatási irányok is: 1. Az implantátumok és a műtéti technika fejlesztése a korai, biomechanikai problémákkal összefüggő szövődmények elkerülése érdekében; 2. A combfej keringés és az időtényező vizsgálata, a késői combfej elhalás megelőzése és kezelése (itt csak részben tárgyalt); 3. A beékelt (nem diszlokált) combnyaktörés kezelésének vizsgálata; 4. A gyermekkori illetve a patológiás combnyaktörések kezelése (itt nem tárgyalt). Megfigyelték, hogy az elmozdult törések többnyire a combnyak megrövidülésével gyógyultak, ami együtt járt a szegek végének előemelkedésével (sliding). Az esetek egyötödében azonban a törés másodlagos elmozdulását (rediszlokáció) észlelték, a szeg valódi kicsúszásával együtt. Ez utóbbit először csavarral majd kis lemezzel, a távolított alátámasztás révén igyekeztek megakadályozni (230, 371). Közleményekben elemezték Pauwels beosztásának klinikai jelentőségét, valamint a sebészi technika repozíció, szeg bevezetés összefüggését a szövődmények előfordulásával (185, 231, 372). A műtét elvégzését a Maquet asztal és a röntgen képerősítő bevezetésével igyekeztek biztonságosabbá és rövidebbé tenni (373). 9

14 Adataik alapján állást tudtak foglalni a műtét időzítésének kérdésében is. A vizsgált években eltért az intézet osztályainak álláspontja: az egyiken 1-2 hetes, a másikon néhány napos előkészítés után végezték el a szegezést. A halálozás és a szövődmények számának alakulása az utóbbi gyakorlat előnyét igazolta (229) ben idősült combnyak álízület szeggel illetve csontléc beültetéssel történt sikeres megoldásáról számoltak be (228). Az első két tudományos fokozat is a késői szövődmények tárgyköréből született (186, 232). Foglalkoztak a combfej elhalás utáni késői állapot értékelésével is. Megállapításuk szerint az esetek egy részében részleges fejberoppanás mellett a betegek járóképesek maradtak (236). Ebben az időszakban végezték Dániel, Peer és Manninger az első hemiarthroplasticát. A beékelt (nem diszlokált) combnyaktörést ekkor még elsősorban műtét nélkül kezelték, de felhívták a figyelmet az oldalirányú röntgenfelvétel jelentőségére. 20 foknál nagyobb combnyak szöglet esetén repozíciót és szegezést ajánlottak (184). Eredményeiket összefoglalóan az Orvosi Hetilapban is ismertették (235) A feltárással végzett, rutin műtéti módszerek kialakulása A kutatás következő időszakában további módosításokat hajtottak végre az implantátumon és a műtéti technikában. A törtvégek elfordulásának megelőzése érdekében 1972-től két Smith-Petersen féle szeget alkalmaztak. Mivel az esetek egy részében a kicsúszó alsó szeg a távolított lemezt elkerülte, ún. dinamikus csúszócsavarral kötötték össze azokat. Így jött létre a nyolcvanas évek elején a diszlokált esetekben alkalmazott rutin eljárás (Melléklet 1. 16). E rögzítés mellett fölöslegessé vált a hosszú mankóztatás ben került sor először az Intézetben cervicocapitalis protézis cementezéssel történő beültetésére (Peer, Manninger) ban az elsők között végeztek itt hazánkban teljes csípőízületi protézis (McKee-Farrar típus) beültetést cementezéssel (239, 241). Az arthroplastica azonban Magyarországon részben gazdasági okokból nem vált a combnyaktörésben választható első műtétté. Sokáig csak egyedi ortopédiai és traumatológiai javallattal alkalmazták az importból származó implantátumokat. A sérüléstől a műtétig eltelt idő jelentőségével mások állatkísérletes illetve klinikai megfigyelései nyomán kezdtek foglalkozni (37, 331, 359, 406) ben végeztek először sürgősséggel a sérülés napján, 24 órán belül osteosynthesist ban 22 ilyen esetükről részben tomportáji törésekről számoltak be (96) től kezdve 10

15 rögzítették a kórlapban a sérülés és a műtét között eltelt időt. Az között az Intézetben kezelt 2612 eset elemzésével igazolták, hogy combnyaktörésben a 24, tomportáji törésben a órán belül elvégzett műtét kedvezően befolyásolja a túlélést, illetve a belgyógyászati szövődmények arányát (97, 177, 267). A combfej életképességének megítélése céljából a flebográfiát 1962-től kezdték alkalmazni, részben akutan műtőasztalon, a helyretételt követően, részben késői szövődmények gyanúja esetén (233). A 25 év alatt végzett több mint 2800 vizsgálat eredményeiből számos közlemény és egy német nyelvű monográfia is született ( , 234, 237, 238, 240, 242, 243). Tanulmányozták a combnyaktáj vénás elvezetését, megállapítva, hogy abban a v. circumflexa femoris medialis és lateralis ágai mellett más erek (vv. capitis femoris, vv. gluteales) is szerepet játszanak. Rámutattak az ízületi vérömleny szerepének kérdéses voltára. Ha ez a döntő kóroki tényező, akkor éppen a nagy elmozdulással, azaz a tok elszakadásával járó esetekben lenne kevesebb késői szövődmény. Ez azonban nem egyezik a klinikai tapasztalattal (276). Ugyanakkor a beékelt törésekben, ahol a tok többnyire ép marad, azaz kialakulhat benne a vérömleny és az ellátó erek leszorítása, a combfej elhalás előfordulása mégis alacsony. Ezért tulajdonítottak kiemelt jelentőséget az intraossealis, metaphysaer átfolyásnak is (10-12). A combfejben megemelkedett nyomás csökkentését az elvezetés (drenázs) sürgős helyreállítása repozíció és kanülált implantátum révén látták lehetségesnek. (193, 194). Kimutatták, hogy a flebográfia különösen DS ( dynamic subtraction ) technikával inkább a késői szövődmények megítélésére alkalmas. Ugyanis az akutan negatívnak (keringés nélkülinek) értékelt esetek egy részében a törés késői szövődmény nélkül meggyógyult az osteosynthesis után. Azaz protézis beültetést végezni a flebográfia alapján, különösen fiatalabb betegen hiba lett volna. A vénák telődésének elmaradását ezekben az esetekben az érfal átmeneti összehúzódása okozhatta (243). A beékelt törések újabb elemzésekor ( között 125 eset) a betegek átlagéletkorának emelkedését, valamint a konzervatív kezelés utáni másodlagos elmozdulás magas arányát (24 %) találták (409). Számos esetben kezdetben jó helyzetűnek ítélt törés mozdult el nappal a sérülés után. Ezért ajánlották a megelőző osteosynthesis elvégzését, amelyhez kidolgozták a kulcslyuklemezzel 11

16 húzóhurokszerűen kiegészített 3 spongiosa csavarral végzett rögzítést, és a csavarok párhuzamos bevezetéséhez szükséges célzót. Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) 1971-től támogatta a munkacsoport kutatásait Eredmények a standard műtétekkel - 6 órán belüli ellátás Először az ben kezelt 740 diszlokált medialis combnyaktörött sérült anyagában vizsgálták a sérülés és a műtét között eltelt idő jelentőségét. 336 esetben tudták biztosan megállapítani a törés konszolidációját egy évvel a sérülés után. A 24 órán belül operált 155, illetve a halasztottan ellátott 181 sérült összevetésekor az előbbiek között szignifikánsan kevesebb volt a combfej elhalás előfordulása az 1, 3, illetve 6-10 éves kontroll során is (192, 244, 245). Továbbá az észlelt szövődmények súlyossága is különbözött: a korai műtét után inkább részleges elváltozás dominált. Az ban kezelt 494 sérült sorsát 3-6 évig követve azt találták, hogy a sérülést követő 6 órán belül operáltak között a combfej elhalás előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a később végzett műtéteket követően (246, 247). Megvizsgálták azt is, hogy hány beteg érkezik a sérülést követő 6 órán belül, és közülük hányat sikerült 6 órán belül meg is operálni. Az összes eset felében az elkésett beszállítás, negyedében a kapacitáshiány, s csak egytizedében a beteg rossz általános állapota volt az oka annak, hogy nem tudták időben elvégezni a beavatkozást. Ugyanekkor elemezték az egyéb szövődmények gyakoriságát, megoldásuk lehetőségeit is (137). Vizsgálták továbbá a törési felszínek minőségének szerepét (99). A röntgenfelvételek alapján elkülönített csipkés-csőrös (fogazott), sima, kitört darabbal járó, illetve romtörések után az instabilitás fokozódásával párhuzamosan növekvő számban észlelték elmozdulás kialakulását. Megállapították, hogy a sürgősen megoperált esetekben magasabb volt a stabil típusok aránya, azaz a műtét halasztása miatt elhúzódó fektetés, ápolási mozgatás a törési felszínek további károsodásával járt. Hasonló következtetésre jutottak a Garden beosztás és az időtényező összefüggésének vizsgálatakor (249). A sérülést követő 6 órán belül operáltak között a kevésbé elmozdult Garden III., míg a halasztottaknál a Garden IV. típus volt a jellemző. Felhívták egyúttal a figyelmet a Garden beosztásban szerepet nem játszó röntgen oldalfelvétel jelentőségére. A-p irányból I-II. illetve III. típusúnak ítélt töréseket jelentős oldalirányú szöglet esetén az instabilitás és az ellátó erek károsodásának valószínűsége 12

17 miatt célszerűbb inkább a súlyosabb kategóriákba - Garden III. illetve IV. sorolni, és ennek megfelelően kezelni (sürgős osteosynthesissel rögzíteni). Megvizsgálták a belgyógyászati valamint a sebgyógyulással összefüggő szövődmények illetve a 3 hónapos túlélés alakulását is a műtét időzítésével összefüggésben (98). Adataik szerint a sérülést követő 6 órán belül végzett műtét után a belgyógyászati problémák száma alacsonyabb volt. A sebszövődmények közül a vérömleny a korai, a fertőzés a halasztott beavatkozást követően volt gyakoribb. A sürgősséggel operáltak túlélése kedvezőbbnek mutatkozott, ugyanakkor az ő átlagéletkoruk és kísérőbetegségeik száma is alacsonyabb volt. Az ben kezelt 709 beteg közül a 165 sérülést követő 6 órán belül operált csoportjában ismét szignifikánsan alacsonyabb volt a combfej elhalás előfordulása (250). Ebben az időszakban vált jelentőssé a már kialakult combfej elhalás kezelésének vizsgálata, mint önálló téma, amely 1994-től önálló pályázati támogatásban részesült. A kutatócsoporthoz mind több olyan, idiopathiásnak minősített, fiatalkorban észlelt esetet is utaltak, ahol az arthroplastica még nem volt lehetséges. Három esetben m. quadratus femoris-sal nyelezett csontbeültetést végeztek. Majd 1988-ban került sor először érnyeles crista ilei csontléc átültetésére, W. Stock (München) közreműködésével ben már tíz betegen, III-IV. stádiumban észlelt elhalás, combfej beroppanás miatt végzett 12 ilyen műtétről számoltak be (335). A mikrosebészeti műtétet többnyire a beroppant részt tehermentesítő, a combfejet elforgató osteotomia után végezték. A fájdalom minden esetben csökkent a műtéteket követően, és az első időszakban operált betegek többsége már ismét munkaképes volt. Saját megfigyeléseik alapján továbbfejlesztették a műtéti eljárást: az érnyeles csontléc behelyezése előtt, a combnyakban és -fejben kiképzett üregen keresztül kiemelték, és autológ spongiosa darabokkal alátámasztották a beroppant területet. Így nemcsak a deformitás progressziójának megállítását, hanem a combfej remodellációját is sikerült elérniük (102) ben az Orvosi Hetilapban már 89 esetről (életkoruk év) számoltak be, akik közül 46-nál a folyamat kétoldali volt (141). E közleményben ismertették az 1989 óta végzett core decompression műtétek eredményeit is. Az értékelhető 31 közül 24 esetben megállt a folyamat progressziója, és csak 7 betegnél vált szükségessé további beavatkozás (arthroplastica, osteotomia, revascularisatio). 13

18 Tovább folytatták a beékelt törések kezelésének elemzését is, az ban felvett 110 eset anyagának feldolgozásával (248). Ekkor már 40 %-ban osteosynthesist végeztek. A túlélés nem különbözött az operáltak és a konzervatívan kezeltek csoportjában. Utóbbiak 11 %-ában alakult ki másodlagos elmozdulás, illetve 17 %-ban combfej elhalás. Ennek hátterében felvetették a hypervalgus helyzet kóroki szerepét, és a megelőző osteosynthesis gyakorlatának kiszélesítését javasolták. Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 1991-től támogatta a kutatási programot A percutan, kanülált csavarozás bevezetése A munkacsoport rutin eljárása, a kettős Smith-Petersen szegezés statikai szempontból kedvező eredményt adott: az operatív kezelés kezdetére jellemző 20 %-os rediszlokációs ráta a 80-as években 3-4,5 %-ra csökkent (137, 229, 246). Az egyre idősebb betegek esetében ugyanakkor új problémák jelentkeztek. Az elővésés, a szeg bekalapálása a fokozottabb csontritkulás mellett a lateralis corticalis gyakoribb sérülése miatt a combcsont szár törés és a szegkicsúszás gyakoriságának növekedésével járt. Az idősek rosszabb általános állapota mellett a feltáráshoz hosszabb előkészítésre volt szükség, és gyakran ezért következett be a 6 órás határ túllépése. Magas volt a sebgyógyulással összefüggő szövődmények aránya is: 6,9 % (98). Ezért fordult a csoport figyelme a percutan módszerek felé. Eredményeiket a nyolcvanas évekig elsősorban saját szempontjaik alapján elemezték és ismertették től vált lehetségessé, hogy munkakapcsolatot építsenek ki a hasonlóan inkább osteosynthesist végző Svédország vezető kutatóival, a Lundi Egyetem Ortopédiai Klinikájának munkatársaival. A skandináv szaklapban megjelent felhívásra csatlakoztak a Rikshöft ( Nemzeti Csípő ) program nemzetközi megfelelőjéhez, a Multicenter Hip Fracture Study (MHFS) programhoz (89, 379). Ebben a fázisban kapcsolódtam be a kutatócsoport munkájába. A nemzetközi program révén lehetségessé vált, hogy a magyar betegcsoportban elért eredményeket standard, prospektív módon vessük össze a már percutan módszereket használó svéd partnerek adataival. Ezek a vizsgálatok is segítettek megalapozni azt a döntést, amelynek nyomán a feltárással végzett osteosynthesiseket leváltottuk a percutan, kanülált csavarozással. Részt vettem az új módszer bevezetésében és eredményeinek értékelésében is. A biomechanikai problémákra adott válaszként számos, a stabilitást növelő fejlesztés 14

19 valósult meg, amelyek hatását már a Standardized Audit of Hip Fracture in Europe (SAHFE) program keretében vizsgálhatták meg (383). Emellett a korábbi jó partneri viszony talaján szoros együttműködés alakult ki a hannoveri Medizinische Hochschule Traumatológiai Klinikájával. Itt 1997-ben megkezdték az OBSI kutatói által kidolgozott percutan, kanülált csavarozás németországi bevezetését és az eredmények közös értékelését. Módom volt egy ifjúsági OTKA téma keretében újabb adatokat gyűjteni a nem diszlokált törések kezeléséről is, hozzászólva ezzel az operatív illetve a konzervatív módszert preferálók vitájához. E vizsgálatok, és az azokhoz kötődő publikációk képezik értekezésem alapját. 15

20 4. Célkitűzések 4.1. A nem diszlokált combnyaktörés kezelése, A témakör egyik jelentős kérdése a nem diszlokált combnyaktörés konzervatív vagy operatív kezelése. Az OBSI kutatócsoportja egy retrospektív vizsgálat révén kívánt hozzászólni a kérdéshez. Kedvező lehetőséget kínált erre a nagy esetszám, s az, hogy a két betegcsoport ellátása ugyanazon intézményben és körülmények között történt. A feladatot az F 6193 sz. ifjúsági OTKA pályázat segítségével, az alábbi célkitűzésekkel végeztem el: 1.Az OBSI-ban január december 31. között 122 konzervatívan kezelt és 125 megoperált nem diszlokált combnyaktörést elszenvedett sérült adatainak retrospektív felvétele, biológiai jellemzőinek (életkor, nem, töréstípus, kísérőbetegségek) összehasonlítása. 2.Az ellátásra vonatkozó adatok (felkeltés időpontja, terhelés megkezdése, korai belgyógyászati és sebészi szövődmények, kórházi tartózkodás tartama, halálozás) elemzése évvel a sérülés után a Multicenter Hip Fracture Study kérdőívek, illetve személyes vizsgálat révén a gyógyeredmény, a radiológiai és a funkcionális állapot, valamint a késői szövődmények előfordulásának felmérése. A vizsgált kérdések: 1.Összehasonlítható-e a két betegcsoport (belső hitelesség, kiválasztási hiba)? 2.Van-e statisztikailag értékelhető különbség a korai és késői eredményekben (ápolás tartama, halálozás, szövődmények, késői funkcionális állapot)? 3.Igazolható-e statisztikai összefüggés az életkor és a kísérő betegségek, valamint a konzervatív kezelés közben bekövetkezett másodlagos elmozdulás előfordulása között? 4.Van-e eltérés az eleve műtéttel kezeltek, illetve a konzervatív kezelés közben bekövetkezett elmozdulás miatt megoperáltak gyógyeredménye között? 5.Igazolható-e összefüggés a felkeltés időpontja valamint a másodlagos elmozdulás bekövetkeztének gyakorisága között? 6.Igazolható-e statisztikai összefüggés a törés hypervalgus helyzete valamint a késői combfej elhalás előfordulása között? 4.2. Multicenter Hip Fracture Study,

ÚJ MÓDSZER A MISSZIÓS MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETBEN

ÚJ MÓDSZER A MISSZIÓS MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETBEN 1 ÚJ MÓDSZER A MISSZIÓS MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETBEN MOBIL HARCTÁMOGATÓ KÓRHÁZBAN IS ELVÉGEZHETŐ CSÍPŐÍZÜLETI ALLOPLASTICA MINIMÁL INVAZÍV EGYMETSZÉSES HÁTSÓ FELTÁRÁSBÓL doktori (PhD) értekezés Írta: dr Sárvári

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Nagy örömünkre szolgál, hogy mi szervezhetjük a XX. Jubileumi Gyermektraumatológiai Vándorgyűlést 2013. október 11-12-én, melynek helyszíne: Cserkeszőlő, Aqua-Spa Hotel Konferencia

Részletesebben

Csajági Eszter ÁOK V. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Intézet, Budapest. Fiatal úszók edzettségi állapotának vizsgálata

Csajági Eszter ÁOK V. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Intézet, Budapest. Fiatal úszók edzettségi állapotának vizsgálata Csajági Eszter ÁOK V. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Intézet, Budapest Fiatal úszók edzettségi állapotának vizsgálata A magyar sportolók pekingi olimpiai szereplése után, ahol a magyar

Részletesebben

0104 Témabevezető előadás. Gerinc szekció I. 15'

0104 Témabevezető előadás. Gerinc szekció I. 15' 0104 Témabevezető előadás Gerinc szekció I. 15' A lumbális, lumbosacralis instabilitás következtében kialakuló krónikus derék és medencefájdalom konzervatív kezelési lehetőségei a mindennapi gyakorlatban

Részletesebben

P R O G R A M F Ü Z E T. 2008. szeptember 4-6. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdô, Krúdy Vigadó Rendezvényközpont. www.asszisztencia.hu

P R O G R A M F Ü Z E T. 2008. szeptember 4-6. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdô, Krúdy Vigadó Rendezvényközpont. www.asszisztencia.hu XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS A MAGYAR GYERMEKSEBÉSZ TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG GYERMEK-TRAUMATOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE A MAGYAR GYERMEKANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV

Részletesebben

P R O G R A M F Ü Z E T

P R O G R A M F Ü Z E T P R O G R A M F Ü Z E T A Jubileumi Érem támogatói: Synthes Medical Kft. Sanofi-aventis Zrt. Medimetál Kft. Sanatmetal Kft. XVI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés Köszöntő Debrecenbe kéne menni mindannyian

Részletesebben

mûtét utáni korai mobilizálás, gyors gyógyulás, szívós, rugalmas titánötvözet, kiemelkedõ biokompatibilitás

mûtét utáni korai mobilizálás, gyors gyógyulás, szívós, rugalmas titánötvözet, kiemelkedõ biokompatibilitás 3304 Eger, Berva-völgy, tel.: +36 36 415 577 e-mail: medimetal@medimetal.hu www.medimetal.hu mûtét utáni korai mobilizálás, gyors gyógyulás, szívós, rugalmas titánötvözet, kiemelkedõ biokompatibilitás

Részletesebben

SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről

SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről ELŐADÁSKIVONATOK SZ.01 Fogyatékosságtudomány (disability studies): kicsit más szemszögből a fogyatékosságról és a fogyatékos emberekről Vekerdy-Nagy Zsuzsanna DE OEC ORFMT és International SOFT Assotiation

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika, Invazív Radiológia,

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Habilitációs tézisek 1 A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Dr. Szabolcs Zoltán Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Szívsebészeti Klinika Budapest 2010 2 A Marfan szindróma szívsebészeti

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések

kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések a bemer terápia klinikai tapasztalatairól szóló előadások ELŐSZÓ 5. oldal 1. BEMER ALAPKUTATÁSOK 6. oldal Dr. med Rainer Klopp

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó. 24 óra a Traumán. 2010. október

A MI KÓRHÁZUNK. Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó. 24 óra a Traumán. 2010. október A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. október 24 óra a Traumán Várólisták a Kórházban Lombikbébi-találkozó Tartalomjegyzék A sérült emberek szolgálata

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás Köszöntõ Köszöntő Tartalom Kedves Olvasók! A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (továbbiakban: GYEMSZI IRF) munkatársai

Részletesebben

2012-es Osteológiai Kongresszus Absztraktfüzet. 2012. 05.31. (csütörtök) Hotel Flamingó Rubin terem

2012-es Osteológiai Kongresszus Absztraktfüzet. 2012. 05.31. (csütörtök) Hotel Flamingó Rubin terem 2012-es Osteológiai Kongresszus Absztraktfüzet 2012. 05.31. (csütörtök) Hotel Flamingó Rubin terem 12:45-13:45 Felkért referátumok 1. Menopauza okozta osteoporosis (Prof. Dr. László Ádám) 2. Nephrológia

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a citológiai rendelõben Egy nap a higiénikus fõorvos életében A klimax nem betegség 25 éves a Traumatológiai

Részletesebben

Tudta-e? A Sanatmetal Kft. termékei közül: A világon. Magyarországon. kerül beültetésre. A kizárólagos. magyar tulajdonú. Sanatmetal Kft.

Tudta-e? A Sanatmetal Kft. termékei közül: A világon. Magyarországon. kerül beültetésre. A kizárólagos. magyar tulajdonú. Sanatmetal Kft. Tudta-e? A Sanatmetal Kft. termékei közül: A világon 20 percenként, 2 percenként egy implantátum, Magyarországon 5 percenként egy implantátum kerül beültetésre. A kizárólagos magyar tulajdonú Sanatmetal

Részletesebben

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap - Vaklista Tudományos Bizottság döntése

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap - Vaklista Tudományos Bizottság döntése Előadás hossz: Azonosító: 0011 Mi lehetne az egészségfejlesztő feladata a rehabilitációban?(egy új szakma útkeresése) Egyéb Sajnos, a mai orvosi praxisban kevés idő jut egy betegre, gyakran nincs lehetőség

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Szerkesztette: Dr. Jakab Ferencné Írták: Dr. Dura Gyula Dr. Kádár Mihály Prof. Dr. Köteles György Dr. Páldy Anna Dr. Rudnai Péter Dr. Sohár Pálné Dr. Szabó

Részletesebben

Rhabdomyolysis Reperfúzió Veselégtelenség Nagyérműtétek szövődményeinek bemutatása kísérletes modellben.

Rhabdomyolysis Reperfúzió Veselégtelenség Nagyérműtétek szövődményeinek bemutatása kísérletes modellben. Arányi Péter ÁOK VI, Turóczi Zsolt ÁOK III Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest Rhabdomyolysis Reperfúzió Veselégtelenség Nagyérműtétek szövődményeinek bemutatása kísérletes modellben.

Részletesebben

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon

Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Az arthritis psoriaticában szenvedő betegek egészségi állapota és betegségterhe Magyarországon Doktori értekezés Dr. Brodszky Valentin Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Bírálók:

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető: Prof.

Részletesebben

Gyermekkori daganatos megbetegedések hazai előfordulási gyakorisága és mentálhigiénés szemléletű rehabilitációja

Gyermekkori daganatos megbetegedések hazai előfordulási gyakorisága és mentálhigiénés szemléletű rehabilitációja Gyermekkori daganatos megbetegedések hazai előfordulási gyakorisága és mentálhigiénés szemléletű rehabilitációja Doktori értekezés Dr. Török Szabolcs Semmelweis Egyetem 5. Számú Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben