A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban XII. LAP évfolyam 1. szám január 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában emlékeztek az érdiek a sokezernyi elhurcoltra, akiket 1945 fagyos telén málenkij robotra vittek a megszálló szovjetek és a magyar kommunisták soraiból toborzott segítõik. A Himnusz hangjai után, amelyet a Harmónia vegyeskar segítségével énekeltek el az egybegyûltek, elõször F. Nagy Erika mondta el Karig Sára versét, majd a megemlékezés szónoka, Aradszki András országgyûlési képviselõ lépett a mikrofonhoz. Aradszki András azzal kezdte, hogy még elképzelni is borzasztó, ahogyan egy világ- és országégés vége felé, amikor még a fõvárosért folyt az elkeseredett harc, az életerõs érdi és környékbeli férfiakat, több ezer embert, hazugsággal összeterelnek és elhajtják magyarországi nagyvárosokon át a szovjet haláltáborokig. Sokan útközben halnak meg, ismeretlen helyre, végtisztesség nélkül temetve, mások a táborban maradnak örök fogolyként. Voltak erõsek és szerencsések, akik hazatértek. Õket olyan rendszer, olyan hivatalos Magyarország fogadta, ahol indulókban, silány versekben kellett zengedezni az árulásról, és mondjuk ki a lelkeket is eláruló gyilkosokról. Azzal folytatta a képviselõ úr, hogy azért fontos erre emlékeznünk és emlékeztetnünk, mert negyven éven át tilos volt szóba hozni a bolsevikok eme szégyenletes tettét.... Az elhallgattatók nem akarták hallani az igazságot. De nekünk, mai magyaroknak el kell mondani, meg kell õrizni mindent arról az idõrõl, mert ezzel tartozunk az áldozatoknak és a szenvedõknek. A fájdalom egyszerre egyéni és közös. Közös, mert fájdalmasan igaz, hogy nem kizárólag szovjet parancs és a szovjet katonák okolhatók a magyar férfiak színe-javának deportálásával, hanem sajnos magyar nemzetiségû, magyar nevû kommunisták is, akik saját vérüket árulták el, ezzel tönkretéve házasságokat, családokat, sorsokat, emberéleteket, eltiporva az emberi méltóságot, semmibe véve hitet és jogot. Aradszki András A sokszor nyilasból lett kommunisták sok más rémtettének elõszele volt ez, hiszen a következõ negyvenöt évben számos tanújelét adták annak, hogy ez a fajta sátáni viselkedés a lényegükhöz tartozik. Megtapasztalhattuk az aljasság, a hazugság, a hátbatámadás, a tõrbe csalás számtalan módját ig véresen vagy börtönnel fenyegetve, utána és azóta pedig szellemileg és erkölcsileg. Mert mindkét, a nemzeti és az internacionalista szocializmus szellemisége, amivel ezreket tereltek a halálba és tízezrek életét tették tönkre, sajnos nem tûnt el. Itt õgyeleg köztünk a mai magyar valóságban. Neoliberális szabadossággal, és más nemzettársainkat megbélyegzõ jelszavaikkal megfûszerezve. Rontja, bomlasztja és mérgezi a társadalmat, elárulja a testvért, idegenhez menekül a sajátjai ellenében, és mindenre képes a hatalom megszerzéséért. Éppen ezért, valamint hogy az elhurcoltak, halálra szántak emlékéhez méltók maradjunk, tartottuk fontosnak és elsõdlegesnek, hogy új alaptörvényünkben leszögezzük: Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bûnök elévülését. Nem ismerjük el az évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. ( ) Hazánk március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát május másodikától, az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. Ha máskor nem is, de itt a mai napon mindenképpen felötlik, hogy volt-e bûnbánat, tapasztaltunk-e mély lelkileg is megélt, õszinte vezeklést? A válasz sajnos nagyon szomorú. A válasz csak egy szó, az hogy nem. Pedig szükség lenne a bûnbánatra és a vezeklésre. A Fidesz képviselõinek fõhajtása az emlékmû elõtt Aminek nem csak az a rendeltetése, hogy elégtételt adjon az áldozatoknak, a hozzátartozóiknak, hanem az is, hogy a nemzet túl tudjon lépni megosztottságán. Így zárta beszédét Aradszki András: Hûséggel emlékezünk azokra, akik ha korábban élünk akár mi is lehettünk volna: elhurcolt férj vagy apa, itthon maradt és megalázott feleség, anya vagy gyermek Mind derékba tört életek. Sajnos már kevesen élnek azok közül, akik megjárták ezt a földi poklot. Évrõl évre fogy a hiteles tanúk száma, ezért a tények megismerése és az emlékezés mindennél fontosabb magunk és az utókor számára is, hogy soha többé ne következhessen be ehhez hasonló szörnyûség. Ezután az önkormányzat, a pártok és társadalmi szervezetek, valamint az emlékezõ lakosság helyezte el az emlékmûnél koszorúit, virágait, majd a Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés. Következõ számunk január 30-án jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Róka a tyúkólban Ezen a héten arról szólnak a hírek, hogy a baloldal mégis beveszi a DK-t a nagy összefogásba, vagyis Gyurcsánynak sikerül beosonnia a tyúkólba. Mesterházy jó két éve nagynehezen megszabadult tõle, de a videóbotrány után nyakára ültetett gyámjai hamar elérték, hogy ismét ott rontsa a levegõt. Az igazi ok azonban az, hogy Bajnai és bandája rohamosan csúszik lefelé a népszerûségi listán, és immár az 5% elérése is illuzórikus lett. Egy éve még nagy lendülettel hirdette, hogy õ és ernyõpártja a balhaza megmentõje, mára kiderült, hogy nem. Ugyanazon a koncon marakodnak, ugyanazon szavazótábort szorozzák-osztják, és attól félnek, egy-két formáció az 5% alatt marad, így kevesebb hely jut az amúgy is összement parlamenti patkóban. Kérdés, hogy a több tényleg több-e? Gyurcsánnyal nyernek vagy veszítenek szavazatokat? Az internetes oldalakon nagyon vegyes a DK megítélése, a tisztességesebb baloldaliakat tõle is meg a Bajnai-féle neo-szdsz-tõl is a hideg rázza, kérdés, felülírja-e a párthûség a józan észt? Mert azt szerintem mindenki tudja, hogy ha a róka egyszer bekerül a tyúkólba, ott vérontás lesz, és nem a róka húzza a rövidebbet... Új baloldali kiáltvány Aminap újból egyesüléspártivá lett balliberális oldal természetesen új programmal is áll majd a nagyérdemû szavazóközönség elé. Megszereztük rövidített programjukat, amelyet hamarosan kiáltvány formájában fognak hûséges elvtársaikhoz eljuttatni. Íme: 1. Szervezzünk tüntetést az energia árak csökkentése ellen! Ne fogadjuk el a csökkentett számlákat, mert sért minket, hogy ez a piszkos kormány a nehézségek ellenére arra vetemedett, hogy segíteni akar a lakosságon, s ezzel megnyirbálja a multik jogos hasznát. Hívjuk fel a kormány figyelmét, hogy a beígért további energiaárak csökkentésére, valamint a víz- és szemétdíj mérséklésére nem tartunk igényt, mert nem szeretnénk, ha a multik megsértõdnének. 2. A nyugdíjasok utasítsák vissza a nyugdíjemelést, és vállaljanak így szolidaritást Európa azon felének nyugdíjasaival, akiknek csökkentették vagy megadóztatták a nyugdíját! 3. A kismamák utasítsák vissza a megemelt gyedet és a plusz egy évet, mert jogaikban sérülnek, hogy megengedik nekik a munkából való kimaradást, valamint a munkavégzést is, szabad választásuk szerint! 4. A minimálbéren foglalkoztatottak utasítsák vissza az emelt összeget, mert így több lesz a 16%, és õk inkább a kevesebbért vállalják a kicsit gyengébb 16%-kal. 5. A közmunkások követeljék vissza a segélyre adott 28 ezer Ft-ot, mert inkább nem dolgoznak, de munkával nem alázzák meg magukat! 6. Követeljük a kormánytól, hogy a nép pénzén nyugodtan képezzenek olyan diplomásokat, akik azonnal elhagyják az országot és így támogatják a jóléti államokat a mi taníttatási költségeinkkel, így legalább valamit visszakapnak abból, amit egyébként már rég elloptak tõlünk. 7. Bizalmukat fektessük azokba, akik maguk vallották be, hogy hazudtak éjjel-nappal, s óriási erõfeszítésükbe került, hogy ez ki ne süljön, annak ellenére, hogy meghamisítottak minden okiratot, ami a költségvetésben árulkodó volt. 8. Követeljük, hogy a rendõrség egy ünnepélyeken se sajnálja a gumilövedéket, a viperát, a gumibotot és a lovas rohamot. Ez kell a magyarnak! 9. Követeljük, hogy töröljék el a bankadót, a multikra kivetett adókat, hisz bennünk van annyi balliberális büszkeség, hogy ha beledöglünk is, de kitartunk elnyomóink és kirablóink mellett. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Újból SZDSZ? Aki Csõzikre szavaz, az SZDSZ-re szavaz ha röviden kellene összefoglalnuk a helyzetet. Ha hosszabban, akkor már nemigen tudnánk mit írni, anynyira kusza Csõzik nézete. Valószínûleg ilyen nincs is neki, csak igazodási pontjai vannak, és ez a pont a húsosfazék. Aki a merõkanalat kezében tartja, az Csõziket is hívének vallhatja, már ha akarja. Jellemzõ az Elhurcoltak Napján lezajlott koszorúzáson vállalt szerepe is. Azt gondolná az ember, hogy az Együtt-PM képviselõ-jelöltje minimum az Együtt-PM nevében koszorúzik, sõt, vállalja a közösséget az MSZP-vel és a gyurcsányista DK-val, mint szövetségessel. De nem, a Egyesület nevében helyezte el koszorúját. mintegy ezzel is kinyilvánítva, hogy kissé büdös neki a nagy pártszövetség. Viszont ha büdös, mit keres ott? Vagy a pénznek nincs szaga? Állítólag Vespasianus római császár mondta ezt a rendelete ellen tiltakozóknak, mikor megadóztatta a nyilvános vécéket. Csõzik most vécésnéni lett, ezt tudomásul kellene vennie, és nem fintorognia. Összekötötte a sorsát Gyurcsány Ferenccel, és ha sokat kényeskedik, egykettõre ott találja magát a többi vonakodó mellett a gázsütõn, és akkor kedvenc eszmetársa, Dopeman agymenésére énekelheti, hogy b...meg a Bajnait, b...meg a Gyurcsányt... VITRIO L. Érdi Városi Polgárõr Egyesület Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , A BARÁTKOZZUNK nyugdíjas klub továbbra is várja az érdeklõdõket, minden hónap utolsó KEDDJÉN a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 15 órától. Klubvezetõ: Péter Tamásné (Emõke). Újabb családtámogatások Újabb családi támogatási formák vehetõk igénybe január 1-jétõl; a gyed extra lehetõségeivel a gyermekvállalást kívánják ösztönözni. Akormány még novemberben döntött négy konkrét intézkedésrõl a gyed extra keretében. Így a gyes és gyed folyósítása mellett újra vállalható munka a gyermek egyéves kora után. Testvér születése esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így például két gyedre vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy idõben. A harmadik intézkedés a diplomás gyed bevezetése, míg a negyedik a három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató munkaadók újabb adókedvezményét jelenti. Az intézkedések 65 ezer embert érintenek és 18,6 milliárd forintot jelentenek a jövõ évi költségvetésben. A bevezetendõ diplomás gyeddel lehetõvé válik, hogy a felsõfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ anya a gyermek egyéves koráig gyedre szerezzen jogosultságot, ezt követõen pedig gyes mellett végezheti a tanulmányait. A diplomás gyed érinti egyrészt a felsõfokú alapképzésben, szakképzésben, felsõoktatási szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulókat; õk a minimálbér alapján kapnak majd gyedet. Azok pedig, akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum alapján kapják meg a gyedet. Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden csütörtökön 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/ XII. évfolyam 1. szám január 16. A negyedik intézkedés a háromvagy többgyermekes anyákat, illetve munkaadójukat érinti. Ennek lényege, hogy kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben már meglévõ hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két évvel; így a negyedik és ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után. Az egy- és kétgyermekeseket érintõ hasonló munkaadói kedvezmények is megmaradnak. A kormány az intézkedések kidolgozásakor több európai ország gyakorlata mellett a Népesedési Kerekasztal és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom javaslatait is figyelembe vette. (MTI-FIDESZ.HU) Megvalósítható a harmadik rezsicsökkentés Az a célunk, hogy a harmadik rezsicsökkentéssel abba az irányba mozduljunk el, hogy Magyarországon a magyar családok a fizetésükhöz képest az európai átlagnak megfelelõ árat fizessék a gáz és a villamosenergia, illetve a rezsi más területein is - jelentette ki Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje sajtótájékoztatóján. Rogán Antal arról tájékoztatott, január 24-re, Balatonszárszóra hívta össze a Fidesz évadnyitó, rezsicsökkentõ frakcióülését, mivel az ülés fõ témája a harmadik rezsicsökkentés lesz, melynek ütemérõl és mértékérõl fognak dönteni. Hozzátette, a rezsicsökkentés tartalmára és mértékére az általa vezetett munkacsoport fog javaslatot tenni a frakcióülés részére. A nagyobbik kormánypárt képviselõcsoportjának vezetõje emlékeztetett, az elmúlt egy évben 2012 decemberéhez képest 20 százalékkal csökkentették a villamosenergia, a gáz és a távhõ árát, 10 százalékkal mérsékelték a palackos gáz, az ivóvíz, a szippantás és a csatornadíj átlagárát és 10 százalék feletti mértékben csökkent a hulladékszállítás, és a kéményseprés díja is. Rogán Antal kifejtette, az elmúlt egy évben végrehajtott rezsicsökkentõ lépések következtében a gáz fogyasztói ára a júliusi szintre, a villamosenergiáé pedig a februári szintre mérséklõdött. A fideszes politikus ismertette, a magyar családok 2010 júliusában jövedelmük arányában még a legmagasabb gázárat és a 2. legmagasabb villamosenergia árat fizették az Európai Unión belül. Rogán Antal elmondása szerint az elmúlt évben végrehajtott két rezsicsökkentés eredményeképpen a középmezõnybe került Magyarország, illetve a magyar családok a gáz és villamosenergiafogyasztói ára tekintetében a jövedelmükhöz képest. Az a célunk, hogy a harmadik rezsicsökkentéssel abba az irányba mozduljunk el, hogy Magyarországon a magyar családok a fizetésükhöz képest az európai átlagnak megfelelõ árat fizessék a gáz és a villamosenergia, illetve a rezsi más területein is. Nem biztos, hogy ezt egy lépésben el fogjuk tudni érni, de jelentõsen közelebb fogunk kerülni az uniós átlaghoz a harmadik rezsicsökkentés segítségével - jelentette ki Rogán Antal. A Fidesz frakcióvezetõje beszámolt arról is, az általa vezetett munkacsoport a tegnapi napon tartott ülést, amelyre energiahivatal az általuk már korábban kért számításokkal és háttértanulmányokkal is készült. Rogán Antal röviden bemutatta a vezetõi összefoglalóját annak a tanulmánynak, amit a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (MEKH) készített a harmadik rezsicsökkentés megvalósításának lehetõségeirõl. A frakcióvezetõ elmondása szerint a dokumentumban alapos számítások találhatók, amelyek megvizsgálják, hogy milyen területen van lehetõség az árak csökkentésére és ez milyen formában valósulhat meg. A számítások és háttértanulmányok alapján egy valamit egészen biztosan ki tudunk mondani: úgy látjuk, hogy egyértelmûen megvalósítható 2014-ben a harmadik rezsicsökkentés húzta alá Rogán Antal, hozzátéve, a rezsi három komponensének esetében fog javaslatot tenni a munkacsoport az árak csökkentésére. Arról, hogy ez milyen mértékû lesz és milyen ütemezésben valósul meg, a jövõ hétre még további adatokat és számításokat kértünk az energiahivataltól. A munkacsoport a jövõ hét végére fogja végleges formába önteni a frakcióülésre készülõ javaslatát hangsúlyozta a frakcióvezetõ. A kormánypárti politikus beszélt arról is, szerdán konzultációt folytatott Kövér Lászlóval, az Országgyûlés elnökével, akinek azt javasolta, hogy a frakcióülés után, a rendes ülésszak kezdetére hívja össze a parlament elsõ ülését. Ennek megfelelõen az elsõ parlamenti ülésnapra feltehetõen február 3-án sor mondta Rogán Antal. (FIDESZ.HU) FÓRUM A rezsicsökkentés megvédésérõl A Fidesz Érdi Szervezete szeretettel vár minden érdeklõdõt a rezsicsökkentés megvédésérõl szóló érdi fórumra! Idõpont: január 23-án 17 órakor Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ (Érd, Alsó u. 8.) Vendég: BÁNKI ERIK EU képviselõ

3 XII. évfolyam 1. szám január Szokásos heti sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármester a csatornázással kapcsolatban az átemelõkrõl adott tájékoztatást. Elmondta, hogy több ízben és hosszasan tárgyaltak a házi átemelõk ügyében az illetékes közremûködõ szervezetekkel. Már tavaly év elején jelezték, hogy akit érinthet, várjon a megvásárlással, mert igyekszünk megoldást találni. Tavaly év végén jelentettük be, hogy változott a jogszabály, ami megoldást jelenthet mondta a polgármester. December elején végre a Kormány olyan Kormányrendeletet alkotott, amely tiszta helyzetet teremt a házi átemelõk ügyében. A minisztériumtól kapott állásfoglalás alapján a házi átemelõk telepítése a beruházás része lesz és az üzemeltetést az Üzemeltetõ fogja végezni. Szintén a minisztérium erõsítette meg, hogy az áramellátást az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani, amelynek ellentételezésére a szolgáltató a csatornadíjból díjkedvezményt biztosít (vélhetõen kb. 10 Ft/m 3 lesz). Kiemelte T. Mészáros András a következõt: Csak az átemelõt és az aknát biztosítja a Beruházás, a többi munkarészt (házból kivezetõ csövek, udvari hálózat az átemelõig, stb) a tulajdonosnak kell kiépíteni, ugyanúgy, Várjuk az igényléseket a házi átemelõkhöz mint azoknál akiknél nem kell átemelõ! Ahhoz, hogy a szükséges közbeszerzést ki tudjuk írni, tudnunk kell a pontos számot, amelyre szükség van. Ezért ezúton is kérjük az érintetteket, hogy az erre rendszeresített formanyomtatványon (Igénylõlapon) jelezzék az ügyfélszolgálatnál az igényüket. Az igényeket február 28-ig várjuk. Az igénylés feltételei: El kell készíttetni egy tervet egy akkreditált mérnökkel, amelybõl kiderül, hogy szükség van az átemelõre. Ezt csatolni kell az igényléshez. Az igénylést a tulajdonos nyújthatja be. Csatolni kell a tulajdon igazolását is. Az igénylõnek vállalni kell az átemelõ áramellátását is. Az igénylõnek biztosítani kell a bejutást az ingatlanra a kiépítéskor. Igazolni kell, hogy társulati tag és fizette az érdekeltségi hozzájárulást. A benyújtott terveket felül fogják vizsgálni, hogy csak a valóban szükséges helyeken telepítsenek átemelõ berendezést. Javasoljuk, hogy a terezéshez, felméréshez vegyék igénybe az Érdi Városfejlesztõ Kft. szolgáltatásait, mert nekik már nagy tapasztalatuk van mind a tervezésben, mind a kivitelezésben, mind az átemelõk telepítésében! Õk nem tûnnek el, mindig elérhetõk és a város áll mögöttük. Az igényeket a Beruházás Érd, Alispán u. 4. sz. alatti irodába kérjük leadni (Telefon: 0680/630036, Reményeink szerint tavasszal, amikor megindul a rákötések szezonja azaz olyan lesz az idõjárás már rendelkezésünkre fog állni a szükséges berendezések száma és le tudjuk folytatni a közbeszerzést fejezte be tájékoztatóját a polgármester. Micsoda év Az ember bármely korban is él rendre belesüllyed a napi verkli forgatagába, az éppen aktuális gondok-bajok egymásutániságába. A napok, hetek, hónapok és évek jönnek és mennek, sokszor úgy tûnik, nyomot sem hagynak. Aztán eltelik pár év, egy emberöltõ, és ha valakinek eszébe jut valamilyen visszatekintõ értékelést készíteni, kiderül, hogy pont az, az év volt egy ország életében, amely úgy döccentette meg a történelem kerekét, hogy onnantól már egészen más irányban mentek a dolgok. Minden év, minden napja történelem. Amikor az elsõ csók megtörténik, az persze nagy "történelmi" forduló egy kamasz életében, míg él érzi az eufóriát, a csudálatos remegést, de csak nagyon ritkán jut eszébe, hogy éppen ott dübörgött el mellettük esetleg a történelem is re vajon fogják-e tíz, húsz, vagy akár száz év múlva azt mondani: micsoda év volt. Pedig -sok jel mutat rá-, micsoda év lesz?! No, nézzük is át, mi is történhet, és miért is? Megméretik a magyar nép kollektív bölcsessége. Az a bölcsesség, amely távlatokban képes gondolkodni, felemelkedve a káposztafejek szintjérõl, körültekintve a világban és látni, merrõl, merre haladnak a dolgok. Az országot vezetõ politikai erõ vajon mennyire bízza el magát, mennyire hiszi el a közvélemény kutatók kimutatásait, elõrejelzéseit, hogy amiket az elmúlt négy évben elvégzett, elegendõek ahhoz, hogy ne rendezõdjenek vissza az eddigi folyamatok? De még ettõl is sokkal fontosabb, hogy azok a választók, akik -bár sok bukdácsolást is látnak- úgy gondolják, hogy menet közben semmiképpen sem szabad a politikai szerelvény mozdonyát, masinisztáját lecserélni - vajon tesznek is-e ezért? Legalább annyit, hogy a szavazófülkékben e program mellé teszik a szavazatukat. Aztán ott vannak a magyar nemzetnek azok az írástudói, akik nem csupán bírják és gyönyörûen beszélik nyelvünket, de a lelkük is magyar és nem az számukra az önmegvalósítás csúcsa, hogy bármely deviancia igényeit minél rafináltabban ki tudják elégíteni, vagy megfeleljenek a kozmopolitikai szellemi elvárásoknak. A nemzet írástudóinak rendelkeznie kell azokkal a képességekkel, hogy felismerjék a szabadság zászlóiba burkoltan, seggüket rázó szabadosság prófétáit és megmutassák, leleplezzék õket az írástudókat mindig tisztelõ emberek elõtt. Pusztán csak azért, mert a minden hájjal megkent propagandista mesteremberek ezer módját ismerik, hogyan lehet megvezetni a népet. Az, hogy nagyon nagy a tét, leginkább onnét lehet sejteni, hogy a végóráikat élõ régi rendszer mai inkarnációi mindenkinél pontosabban érzik és tudják, számukra nem csupán választási vereség néz ki, de a történelem süllyesztõje is. Ha alaposan körülnézünk a politikai piacra kirakott portékáik között, mindmind ócskapiaci áru. Bárhogyan is csomagolták újra a nemzeti önfeladást, a lelketlen szabadversenyes kapitalizmus visszacsempészését, a rabló pénzoligarchia újra helyzetbe hozását, a multinacionális közszolgáltató monopóliumok kiengesztelését - látszik, hogy semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek. Ráadásul hiába rikácsolták egymást is túl, feldicsérve csili-vili ócskaságaikat, még nagy választékot sem nagyon tudtak felmutatni. Lassan kezdõdik a végjáték. Látszik a kofahadon, egyre elkeseredettebbek. Néha egymásnak esnek, pofozkodnak egy jót, szétdobálják egymás portékáit. Aztán leülnek, pihegnek egy kicsit és miután múlik a vörös köd a tekintetük elõl, újrakezdik az alkut. Egymással. Próbálják a portékáik hitványabbját az asztalok alá dugni, de féltékenyen figyelik, nehogy valamelyikük mégis jobban járjon a nagy kupeckedésben. Közben udvarolnak veszettül. Ígérik az erdõ és a mezõ összes tartozékét a fût is, meg a fát is, azután a legközelebbi toronyórát a lánccal, meg talán a jövõ hetet is hozzámondják. Ha majd visszatekintenek erre az évre és történelmi távlatból vizsgálják meg a történéseket, mit fognak felsorolni a majdani történészek? Végleg befejezõdött a rendszerváltás? Az a folyamat, amely sokkal inkább volt 1989-tõl 2010-ig leginkább gengszterváltás, amikor a régi kommunisztikus politikai elit gyorsan és minden gátlás nélkül átvedlett neoliberális vadkapitalistává. Az addigi ateista világrend végre rálelt az istenére, a pénzre. Azóta odahordott mindent ennek az istenségnek az oltárára, az elhanyagolt kolontári vörösiszap tárolót, azzal a nyolc emberélettel. Odahordta a Hajdú-Bét becsapott libatenyésztõit jó pár öngyilkosságba kergetett gazdával. Letette a pénz istenségének oltárára ez a rendszer azt a sok százezer magyar családot, akikkel sikerült elhitetni, hogy mindentõl jobb a devizahitel. Persze járt ehhez is százszámra a halálba kergetettek véráldozata. Vagy azt fogják megállapítani jövendõbeli történészeink, hogy elbukott a nagy kísérlet? A nemzeti szuverenitás visszaszerzése mégsem sikerült? Újra szétzilálódik az iskolarendszer és a kistelepülések iskoláit megint bezárják? Megint elkezdõdik az állami nyugdíjrendszer széthordása és a magyar költségvetésnek kell ismét sok százmilliárd forinttal kiegészíteni a nyugdíjkasszát évrõl-évre, hogy megkapják a járandóságukat a nyugdíjasok? Nyilván helyre kell állítani a közszolgáltató monopóliumok nyereségtermelõ képességét és a rezsicsökkentést el kell törölni. Aki rezsit akar csökkenteni ezután, megteheti úri gusztusa szerint, fogyasszon kevesebbet. A Nemzeti Bank megint az EU fiókbankjaként fog mûködni, és legfõbb dolga a bankrendszer érdekeinek a feltétel nélküli védelme lesz? A tét óriási. A történelem ott van minden év minden napjának minden órájában és percében. Akkor is, ha erre így soha nem gondolunk. Van egy érdekes szójátékkal variáló sláger: "Ma lesz a holnap tegnapja. Nehogy szomorúan gondolja tegnapra " A hatalomra ácsingózók mindennél jobban tudják, mi a tét. Már nem érdekes melyiküknek mi is a programja, a sokféle indulat, akár egymás utálata is - mint a Bunsen-égõ koncentrált lángsugara - egyetlen éles pontban fókuszálódik: Orbán gyûlölet, a hatalom bármi áron való visszaszerzése. Hogy mi lesz azután? Tényleg, mi lesz azután??? KOPOR TIHAMÉR Duna-Art Fotóklub Minden páratlan hét keddjén 18 órától várjuk a fotózni kedvelõket! Helyszín: Lakótelepi Klubövezet Érd, Enikõ u. 2. Érdeklõdni lehet Körmendy Zizi klubvezetõnél a 06 20/ as telefonszámon.

4 4 Tájékoztató a központi névjegyzékkel kapcsolatos teendõkrõl Tisztelt Választópolgár! Ha Ön magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett, betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelõzõen házasságot kötött, rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és nincs kizárva a választójogból, akkor automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe. A központi névjegyzékbe való felvétel alapján január 1-jétõl a választást megelõzõ második napig a) kérheti nemzetisége tagjaként történõ névjegyzékbe vételét, b) a szavazáshoz segítséget igényelhet, c) megtilthatja személyes adatai kiadását. Kérelmét a fenti idõtartam alatt módosíthatja, vagy törölheti is. A kérelmet benyújthatja online a vagy a oldalon, kitöltött formanyomtatványon levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához (Helyi Választási Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) kitöltött formanyomtatványon személyesen a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszintjén mûködõ Ügyfélszolgálaton. Nemzetiségi regisztráció Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik, az adott nemzetiség melletti rubrika bejelölésével kérheti, hogy a központi névjegyzéken nemzetiségének megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ezáltal Ön részt vehet a megjelölt nemzetiség nemzetiségi önkormányzati képviselõinek választásán (a nyomtatvány A-val jelzett pontja). A kérelemben csak egy nemzetiség jelölhetõ meg. Amennyiben Ön az országgyûlési képviselõk választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, úgy ezt a kérelem "B" pontjának bejelölésével kérheti. A fogyatékossággal élõ választópolgárok segítése a) Ha Ön vak, vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyérõl és idejérõl szóló értesítõt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással készítse el az Ön számára, - a nyomtatvány C-vel jelzett pontja b) Ha Önnek nehézséget jelent az írott szöveg elolvasása vagy megértése, kérheti, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókról egyszerûsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készült tájékoztatót küldjön meg a választási iroda az Ön részére - a nyomtatvány D-vel jelzett pontja c) Ha Ön vak vagy gyengénlátó választópolgár, kérheti, hogy a szavazat önálló leadásának segítésére egy Braille-írással ellátott szavazósablont biztosítson a választási iroda a szavazóhelyiségben az Ön részére - a nyomtatvány E-vel jelzett pontja d) Ha Ön mozgásában korlátozott, kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthetõ - a nyomtatvány F-fel jelzett pontja. A személyes adatok kiadásának megtiltása Önnek lehetõsége van arra, hogy megtiltsa a névjegyzékben szereplõ név- és lakcímadatainak kampánycélú kiadását, illetve arra is, hogy megtiltsa, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény-kutatás céljából kiadják - a nyomtatvány G- vel és H-val jelzett pontjai. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra Ha Ön központi névjegyzékben szereplõ uniós állampolgár, kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az EP választásra is terjedjen ki. Ebben az esetben az EP-választáson a magyarországi képviselõjelöltekre szavazhat. A kérelmek kitöltésénél az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: A kérelmezõ személyes adatait tartalmazó rész minden pontjának (1-5. pont) kitöltése kötelezõ (a 2. pont kitöltése férfiak esetén is kötelezõ!). Az adatokat a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplõ adatokkal egyezõen kell megadni, különös figyelemmel a személyi azonosítóra. A kérelem 6. C pontját csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön a választási iroda döntését nem a lakcímére kéri. A kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA XII. évfolyam 1. szám január 16.

5 XII. évfolyam 1. szám január Karácsonyi ételosztások Az alpolgármester naplójából Visszaemlékezés Közelednek az országgyûlési választások. Talán nem haszontalan, ha leírom gondolataimat az elmúlt négy esztendõ eseményeirõl, és idézem a megcáfolhatatlan tényeket április 11-én magam is ünnepeltem, ott ültem a képernyõ elõtt, amikor Orbán Viktor a Vörösmarty téren a gyõztes választási eredmény után elmondta beszédét. Idézem. Ezt a választást megnyertük. Kedves Barátaim Ez a választás történelmi választás volt. Egyértelmû, világos népakarat volt. Magyarország polgárai gyors, mélyreható, megrendítõ erejû változást akarnak És ott voltam a második forduló idején, április 25-én is. Idézem..A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélõ oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert: a nemzeti együttmûködés rendszerét Mától Magyarország politikai és gazdasági rendszerét a nemzeti együttmûködés rendszerének hívják, és ezzel a rendszerrel Magyarországot közösen újra fogjuk építeni, és erõssé fogjuk tenni.mától Magyarországon a magyar emberek érdeke az elsõ. Olvasóim közül talán vannak, akik úgy vélik, jó-jó, alpolgármesterünk FIDESZ-KISGAZDA elkötelezett politikus, természetes, hogy elfogult. A rendszerváltás óta részt veszek a gyakorló politikában, és mindig tiszteletben tartottam az ellenzéki politikusokat, ha emberi és politikusi magatartásuk tiszteletet érdemlõ, és elítéltem, ha megengedhetetlen rasszista, közönséges, politikushoz méltatlan magatartással találkoztam akár párttársaim körében is. Ne feledjük! Szavazó polgártársaink egy része nem a FIDESZ-KDNP- Kisgazda szövetségre szavazott, de a nagytöbbség igen, és a nagytöbbség akarata érvényesül a demokráciákban. Úgy vélem, talán ez a kisebbség is sok mindenben egyetértett az elmúlt évek kormányhatározataival, a kormány politikájával, ha elfogulatlanul ítélte meg azokat. A kitérõ után térjünk vissza a tényekhez! A FIDESZ-KDNP- Kisgazda szövetség 2010-ben kormányt alakított, és kormányunk tette, amit ígért. Hihetetlen tempót diktált a kormány a képviselõk számára, hiszen a megrendítõ erejû változáshoz a törvényi háttér megújítására volt szükség. Ennek alapfeltétele az új alaptörvény (köznyelven alkotmány), amely sok vitát váltott ki. Úgyszólván természetes, hogy az õrületes iramban hozott jogszabályokba kisebb-nagyobb hibák csúsztak, és bizony néhányukra a jogorvoslást az Európai Unió kényszerítette ki. A problémákat fokozta, hogy voltak olyan képviselõk, akik politikushoz, sõt emberhez is méltatlan módon nyilatkoztak meg. Szégyenletes ez, de általánosítást levonni ebbõl hiba. A megválasztott politikusok szolgálatra vállalkoztak-vállalkoznak, arra, hogy a polgárok érdekében munkálkodjanak, képviseljék õket, és állítom, a politikusok többsége méltó a bizalomra, amelyet a választóktól kapott. Végtére is az eredmények alapján egyértelmû, hogy a magyar polgárok érdekében mára mindent megtett ez a kormány, amit nem egészen négy esztendõ alatt megtehetett. FIDESZ-KDNP-Kisgazda kormányunk államadósságot és az elmúlt évek álliberalizmusa által lezüllesztett társadalmat örökölt a gazdasági válság közepette. Ebbõl a helyzetbõl kiutat találni nehéz, de lehetõ, ha megfelelõen erõs a kormányzat. Szerencsések voltunk. A FIDESZ- KDNP-Kisgazda kormány elkötelezettnek bizonyult a liberalizmus vadhajtásainak letörésére, amennyiben az a magyar polgárok érdekeit sértette vagy hátrányosnak bizonyult számukra. Mit értek ez alatt? A megújított törvények által elkötelezettséget vállaltak a hátrányos helyzet leküzdésére, a magyarság egységére, a létbiztonságra, a családok támogatására, és még sorolhatnám Amit lehetetlen volt elérni, azt ennyi idõ alatt nem is érhette el ez a kormány. Éspedig azt, hogy a tõlünk nyugatabbra esõ országok életszínvonalát és az esélyegyenlõséget elérjük. Úgyszólván természetes, hogy a jelenlegi magyar jövedelmi viszonyok nem támogatják azt, hogy a jól képzett fiataljaink ne kívánkozzanak nyugatabbra, mégis Jó esély van arra, hogy többségük visszatér. Ám ennek vannak bizonyos feltételei a hazaszereteten túl. Jól mûködõ gazdaságra, jó közellátásra és esélyegyenlõségre van szükség. Nem dughatjuk homokba a fejünket! Nem lehet négy esztendõ alatt csodát mûvelni. Ne feledjük, a klasszikus angol parlamentáris demokrácia több, mint kétszáz éve alakul! Sok év kell még ahhoz, hogy a magyar demokrácia kiteljesedjen. Ám állítom, ha jelenlegi kormányunk tavasszal a választóktól ismét bizalmat kap, akkor négy esztendõ múlva reális lesz az álom, hogy Magyarország kívánatos otthon legyen minden magyar számára. Persze lehet így, és lehet úgy is. Ám az eredmények beszélnek, és azt igazolják, hogy így kell ma kormányozni. TÓTH TAMÁS A Horgász Egyesület halászlét fõzött január 8-án Tárnokon is megemlékeztek azokról a tárnoki emberekrõl, akiket január 8-án úgynevezett málenkij robotra elhurcoltak, és közülük közel a fele soha nem tért haza. A megemlékezésen Érd MJV nevében Tóth Tamás alpolgármester és a Kisgazda Polgári párt érdi szervezete helyezte el a megemlékezés koszorúját. A Fidesz tagjai az Összefogás Egyesület székháza elõtt osztottak ételt a rászorulóknak A református templom elõtt is kaphattak meleg ételt

6 6 Kardos-Horváth János Kardos-Horváth János. Gitáros, énekes, dalszerzõ, univerzális, kitüntetett zenész. Ezeken túl pedig ember. Ritkán adatik meg, hogy egy interjú túlmutasson önmagán, és a készítõt (reményeink szerint pedig az olvasót szintúgy) magánemberként is éppen annyira tanítsa, mint bármely más baráti magánbeszélgetés. Itt most ez történt. Politika, közélet, zene, társadalom... ezeket a címszavakat kellene kiemelnünk, de mégse tesszük. Hogy miért nem, az kiderül a következõ sorokból... Tényleg készül az új lemez milyen stádiumban jártok vele? Hát megvannak már a számok, amire mindenki igent mondott. Ez húsz szám, ebbõl még azért lehet lepotyog három-négy. Ezen megy most az agyalás felénekelni, dobolni rá, meg ilyen technikai dolgok, de szépen lassan haladunk vele. Ez a változás, amit veled meg a bandával kapcsolatban lehet olvasni, ez a nyugodtabb hozzáállás érzõdni fog a korongon? Egyáltalán figyeltek erre a tükrözõdésre, vagy ne kérdezzek ilyen hülyeséget? Hát ez biztos a korral is jár amikor huszonévesek voltunk, akkor biztos másmilyen számokat írtunk. Mérgesebbek voltunk, bátrabbak talán nem mintha mostanra ez kikopott volna, de a hangsúlyok azért áttevõdtek az ítélkezésrõl meg a hibás keresésérõl a megoldások kutatására. Ilyen értelemben igen, talán másabb lesz a hangvétel, de ezt sosem tudjuk így elõre. Nagyon sok szám érdekes módon alakult átadtam egy csomó demót a többieknek, amin az utóbbi három évben számítógépeztem, a legtöbbnek majdhogynem kész világa van, nem csak egy gitár meg egy ének szóval tényleg mindent tabuk nélkül átadtam, és volt jó pár, amire én nem is gondoltam volna, hogy ez jó lehet, vagy érdekes, és egy csomó ilyenre így rákaptak, hogy tök jó, ez menjen! Jót tett ez a szünet? Úgy zeneileg, mint emberileg Hát ha engem kérdezel, akkor bennem most nagyon kellemes élmények vannak ezzel kapcsolatban. Most döbbentem rá arra, hogy ezek nagyon jó srácok és nagyon örülök, hogy ilyen arcokkal tudok dolgozni. De hogy három évvel ezelõtt mi volt hát nem tudom. Szerintem õk nem változtak sokat. Inkább nekem voltak korábban ilyen paráim, hisztijeim, meg nem beszélt dolgok, amik kivetültek. Mára felnõttebbek is vagyunk, rengeteg mindent kibeszéltünk és most lett egy ilyen jó kis közös tér, amiben jó lenni. Valahol említetted a visszatérés anyagi oldalát és most mindenki rácuppant erre, hogy 'Na akkor itt is csak a pénzrõl van szó' én, ahogy itt ülök, abszolút nem ezt érzem. Nincs is így. A legutóbbi Kafkaz esemény milyen volt? A maraton? Az nagyon tanulságos volt. Ez már a harmadik vagy negyedik ilyen volt. Ilyenkor mindig végig tudok tekinteni magamon, mert öt órán keresztül játszani a számaimat, meg a hülyeségeimet, az így ilyen Tényleg van egy csomó korábbi, sematikusnak mondható számom, ami picit talán maníros, vagy az elõdökre hasonlít, aztán ahogy haladok elõre, mindig jönnek azok, amik már, vagy most is tetszenek. Látom a folyamatot, ahogy lehámozódott a sok hatás a zenémrõl, és eljutottak egy olyan stádiumba, ahol most vannak. Ez tetszik. Milyen visszajelzések voltak? Bírták ez emberek, elég sokan maradtak a végéig is azt hiszem valami három órakor volt vége. Öt és fél óra színpad, meg a szünetek, meg minden hát hosszú volt, na. Az jó, hogy egy csomóan tudják a számokat olyanokat is, amíg még nincsenek teljesen rendbe téve. A Kafkaz az elég kuplerájos dolog egyelõre, és elõbb-utóbb már rendet szeretnék rakni, jövõre tényleg szeretnék erre idõt csinálni. Hogy kell elképzelni ezt a rendrakást? Csak nem lesz egy Kafkaz lemez? Szerintem igen, jó lenne talán egy ilyen Top Hits lemezt csinálni. Gitárral, vagy ha a stúdió engedi, két gitárral, vagy valami minimális csörgõvel így rá játszani, mert nem akarom átverni az embereket, hogy lemezen marha jól meg van csinálva egy dal, és élõben meg csak egy gitár. Azt szeretném, hogy ha már egyszer csinálom, akkor az színpadon is ugyanolyan dolog legyen, mint felvéve. Sok szám csak úgy valahogy, félkészen kikerült a netre, én nem nagyon foglalkoztam ezzel, de most azt gondolom, hogy kell annyira tisztelni az embereket, akik szeretik ezt, hogy rendbe tegyem a Kafkazt. Én tisztában vagyok vele, hogy ez sosem lesz egy nagyszínpados produkció ez azon az árszínvonalon van, amit a kisebb klubok is meg tudnak engedni maguknak, ennek ez a tere, de én azt akkor is szeretném tisztességesen csinálni. Meg hát igény is van rá Na jó, de ebben azért nagyon nagy szerepe van annak, hogy van egy anyazenekar, ami ehhez képest tök híres, meg tök nagy felületet csinált. Kaukázus nélkül nem hiszem, hogy létezne a Kafkaz. Másik zenekarod, a K2. Létezik? Mennyire létezik? Hát névlegesen létezik, de egyelõre nincs energiám, hogy annyit áldozzak rá, mint amit megérdemelne. Lehet, hogy hülyeség, de Te belülrõl hogy látod, hogy ennek az alternatív, nem is tudom, gondolkodó, sõt, ahogy olvastam, 'ökorockos' vonalnak az egyik vezéralakjává váltál? Ha-ha, dehogyis dehogy váltam. Vagy nem tudom, nem hiszem. Az hogy az ökológiával nem foglalkozik senki, az egy hülyeség, másrészt, meg pont kapóra jön, hogy ez egy ilyen szûz terület és könnyebben ki lehet tûnni. De ez nagyon nincs így jól. Ez egy olyan téma, ami mindanynyiunkat érint, vagy érinteni fog. Én mindig úgy gondoltam - amikor olvastam gyerekkoromban Lennonról, meg a beat nemzedékrõl, meg az ötvenes évek amerikai írójáról, Ginsbergrõl és hasonlókról, hogy ez túlmutat a szórakoztató iparon. Nekem is lett egy ilyen romantikus hozzáállásom az egészhez, hogy ilyenkor hordószónokként lehet kocsmáról kocsmára profetikus gondolatokat átadni, és végül is lehet, hogy ennek hatása az, hogy lett egy ilyen vezéralak, vagy szócsõ-szerûség belõlem. De most már nagyon átalakult a zeneipar. Azt veszem észre, hogy egyre inkább ilyen ártalmatlan produkciók kerülnek ki a fõsodorba, és ez egy picit azért zavaró. Hát valószínûleg azt jelenti, hogy ennek a kora lejárt. Mások a feltételek, meg egy csomó minden. De azért lehet, hogy szerencse is, hogy Magyarország harminc évvel le van maradva a Nyugattól, van mit behozni, van mit mondani folyt köv https://www.facebook.com/irokez.magazin fénykép: Kardos-Horváth János official DIRTY JOKE Írni annyit tesz, mint válogatni és elhallgatni. A naplóban, ahogy a versben is, megengedheti magának az ember, hogy hosszú csendet tartson, hogy félbehagyjon egy szót. Jean Guitton január 12., vasárnap ÉVRÖL ÉVRE EGYRE KEVE- SEBBEN, de összegyülekezünk, így január elején, akár esik esõ, fúj a szél, vagy havazik. Az Érden csak átautózók értetlenkedve nézhetik: mit toporog az útelágazásnál egy árva nõszobor körül az a néhány tucatnyi ember? De nem mindenki csodálkozik az ünneplõruhás emberek gyülekezetén. Nem csodálkozott ma délelõtt az sem, aki a környezõ falvakból, vagy a fõváros pesti oldalának külsõ kerületeibõl, az egykor városkörnyéki falvakból, például Cinkotáról vetõdött erre. Amennyiben egyáltalán érdekelte az illetõt az, hogy hol élünk, hogy miért élünk máig is úgy, ahogy a dolgaink alakulnak. Egy híján hatvan éve, január elsõ napjaiban tartott még Budapest ostroma. Túl hosszú ideje tartott, mind a bekerített és (angol, amerikai bombázókkal) bombázott, a szovjetekkel ágyúzott város sanyargatott, légópincékben reszketõ lakóinak, mind pedig az ostromló Vörös Hadsereg vezérkara és marsalljai számára túl hosszú volt az ostrom. A többszörös túlerõben lévõ szovjet csapatokkal szemben tovább tartották a fõvárost a német és magyar csapattöredékek, mint amennyi idõ alatt néhány éve, a világháború elején teljes Franciaország elesett. (A bizonytalan hitelességû és részben feltáratlan forrásokban közölt adatok számháborúját mellõzöm. Itt is, és a késõbbiekben is. Megemlítenem a tényt azonban szükséges, mert a településünkön is bekövetkezett események egyik lehetséges magyarázatát adják.) Vasárnap délelõtt az Érdrõl elhurcoltakra emlékeztünk. A korábbi hadparancsok értelmében a Vörös Hadsereg a megszállt területekrõl módszeresen összegyûjtötte és a Szovjetunióba szállította a számára elõírt létszámban a munkaképes lakosságot. Addigra már a tovább lenini úton Sztálin vezette birodalomban több évtizedes gyakorlat volt a hatalom számára nem kívánatos embereket munkatáborokba számûzni, akár valótlan vádak alapján. Régi-régi örökség volt ez, még a cári birodalom évszázadaiból. A Távol-kelet, vagy Szibéria jelentését már honfitársunk, Benyovszky Móric regényes történetébõl is ismerhetjük. Ugyan nem nagyon beszélünk róla, de az önkényuralmi rendszereknek mindig is kedvelt megoldása volt a koncentrációs táborok alkalmazása. Mindegy, mire gondolunk, akár az amerikai fehérek által 1838-ban internált seroki (cherokee) indiánokra, akár a München melletti elsõ koncentrációs táborra (KZ Dachau, 1933.), vagy a náci Németország többi munka- és megsemmisítõ táborára, vagy a szovjetek hatezernyi (kényszer)munkatáborára, a gulágokra. De hazánkban is volt a Rákosi rémuralom idején Recsk.. Mindegy, mi volt a kapu felirata: Arbeit macht Frei, vagy A munka nálunk becsület és dicsõség dolga, avagy A legfõbb érték a dolgozó ember. Ez az akciósorozat annak idején az elsõ januári hétvégén elérte községünket is. Érd ugyanis 1945-ben nem ezer lakosú megyei jogú város, hanem község volt, 15 ezer fõnyi lakóssággal. Így részben érthetõ is a megemlékezésben részt vevõk csekély létszáma. Érd lényegében Ófalu és Újfalu (az anyaközség) évszázadok alatt VOTIN JÓZSEF: XII. évfolyam 1. szám január 16. Múló napok hordaléka 36. kialakult és belakott területe mellett csak a megelõzõ emberöltõnyi idõ alatt köré telepedett és értelemszerûen sokkal ritkábban lakott nyaraló-, üdülõ- és lakótelepek halmaza volt. Mostanában már az egy-egy utcában lakók sem mind ismerik egymást, talán csak akkor, ha az ország hasonló vidékérõl, megyéjébõl kerültek a városba. Vagy a sok évtizedes, sok-sok száz kilométeres üldöztetés/menekülés után, mint a bukovinai székelyek csoportja. Érthetõ hát, ha a megemlékezésen egyre csökkenõ létszámban vesznek részt a túlélõk. Ugyanakkor, mintha idén többen lettek volna a hozzátartozók, leszármazottak. Igaz, csak a már legalább középkorú, vagy idõsebb emberekasszonyok. Fiatalt alig-alig láttam köztük. Akiket pedig mégis, jobb sorsa érdemesek. Kérdés, hogy õk mit és mennyit tudnak a város történetébõl, ahol felnõttek és gyermekeiket felnevelik. Pedig most már zömmel az elhurcoltak unokáik és dédunokáik élnek közöttünk. Õseik akár túlélték a nagy utazást, akár nem. Mit tudhat bárki, érdeklõdõ Érdrõl? A ma Érden élõ a város történetérõl? A városban történtekbõl? Sok mindent. És mit tudhat jól? Szinte semmit. Az önkormányzat által kiadott, finanszírozott és támogatott kiadványok értéke és minõsége tartalmi szempontból nem haladja meg az önjelölt helytörténészek, törekvõ és törtetõ kiadványszerkesztõk és egyéb reklám-propaganda kiadványok szerzõi produktumait. Sajnos. És semmi nem változik. Máig hallhatjuk, igaz részben módosult, de továbbra is hamis és félrevezetõ indoklással az osztrák bulvárlapszerû cikkbõl fordított, a képmutató módon keresztény, dzsentroid úri világ egyik, vidéki reklámszövegét, a Szapáry legenda alaptalan és tanulságában hazug történetét és társait. Érd, a változatlanság és az álmodozás városa. Nem csak a hamvába holt világrengetõ gazdasági és turisztikai tervekrõl felröppentett ötlet lufikra gondolhatunk, hanem a szegényes múlt hézagosan ismert történeteire is. Hasztalan mutatta ki az Ethnographia (néprajzi tudományos folyóirat) terjedelmes és pontosan dokumentált tanulmányában már 80 éve a történet alaptalan voltát, máig felbukkan az iskolások helytörténeti vetélkedõinek kérdései között. A hiányos ismereteket, a tények hézagait kellõ fantáziával ki lehet egészíteni. Csakhogy akkor az már nem történelem. És hasztalannak bizonyult Kelényi István errõl közölt tanulmánya is a helyi kiadású Földrajzi múzeumi tanulmányokban is. Nem régen olvastam egy történész professzor alapvetõ fontosságú, és az eddigieknél pontosabb dokumentumkötetét az elhurcoltakról. Közöttük a fõváros környékérõl, így Érdrõl elhurcoltakról. Lábjegyzetben hivatkozik a megemlékezéseken évek óta elhangzott visszaemlékezõ áldozat eltúlzott (túlzó?) állítására, a faluból 6000 és a környezõ településekrõl további 2000 elhurcolt emberrõl. Érdemes összevetni a 2000-ben Érden kiadott honismereti(?) olvasókönyv cikkében szereplõ, jóval mértéktartóbb, (fele anynyi,) de ugyancsak labilis forrásokra támaszkodó fejezetében közölt, még mindig túlbecsült adattal. Elég csupán a polgármesteri ünnepi köszöntõjében elhangzott, az Érddel szomszédos falvakra vonatkozó két számadatra utalnunk, tízes, ill. százas nagyságrendû áldozatról szóltak. Ráadásul: név szerinti listával is rendelkeznek. Lista annak idején Érden is volt: nem véletlenül említettem az elsõ mondatban hétvégét. Január 6-án, szombaton a megszálló hadsereg katonái a helyiektõl kapott listák alapján fõleg a falu tehetõsebb részén, Újfaluban 200-nál több férfit hurcoltak el. Tudták, kit keresnek. Nem véletlenül említettem Cinkotát, ahol ezt a módszert, szomszédaink ellenség kezére adását, már dokumentálták, nyilvánosságra hozták. (Természetesen errõl, a lista összeállítóiról és a razziákat vezetõ/kísérõ falubeliekrõl nem beszélünk. Még vannak, akiket érzékenyen érintene a nyilvánosság. És generációk szocializálódtak abban a hazugságban, hogy amirõl nem beszélünk az nincs is És máig igazgat a rejtélyes félelem is.) Ezt követte következõ hétfõn, január 8-án, a tömeges akció, amelyre évente emlékezünk. Akik még vannak, akik még akarnak, kik már mernek. * * * Látszólag lényegtelen kérdéseket említettem: a bizonytalan forrásokra (évtizedekkel késõbbi személyes visszaemlékezésekre) épülõ adatközléseket, amelyek megalapozatlan vélekedéseket eredményezhetnek. Szomorúbb ennél az a makacs, megmozdíthatatlan ragaszkodás a hibákhoz, amely messzemenõen, mondhatnám, alapvetõen jellemzi a helytörténeti és a hasonló mûfajú, tudományos és kvázi-tudományos mûveket. Az elõbbire példa a már említett professzor könyve, amely a forráskritika nélkül közli a számadatot, ráadásul, a lábjegyzetben (tudományos dokumentáció apparátusa!) pontatlan forrás megjelöléssel. Utóbbira példa a már említett, krónikának nevezett olvasókönyv, amely a precíz, részletes és segítõkész kritika (2000.) után évekkel, 2004-ben szinte betûhíven jelent meg bõvített kiadásként. Igaz, kemény kötésben. Hasznosabb lett volna egy javított kiadás.

7 XII. évfolyam 1. szám január Horthy Miklós, a kormányzó 1. A haditengerész Vannak kibeszéletlen dolgaink, és közülük az egyik Horthy Miklós történelmi szerepe. A közelmúlt eseményei között igen ellentmondásosakat látunk: vörös festékkel öntik le Horthy fából faragott szobrát, szobrot állítanak neki egy templomban, ugyanakkor tüntetnek ellene. Az egyik tábor fasisztának, zsidóírtónak látja, a másik éppen ellenkezõleg, a budapesti zsidóság megmentõjének. Nem gondoljuk, hogy éppen az Érdi Lap fogja megírni az igazságot, de reméljük, hogy Pergel Antal történész írása mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy többet tudjunk. Közlését annak szánjuk, ami: egy véleménynek. Mit is lehet tudni Horthyról, közel negyed századdal a rendszerváltás után? Nagybányai Horthy Miklós köznemesi családban született június 18-án. Nyolc testvére közül többen is katonai pályára léptek. Egyik bátyja lovassági tábornokként harcolt az elsõ világháborúban, Horthy Miklós pedig az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának lett tisztje 1886-ban. Haditengerészként a világ számos pontjára eljutott. A vízen járó élet már önmagában is különleges bajtársiasságot és fegyelmet követel, a haditengerészetnél pedig mindez fokozottabban jelentkezik. Horthy rendelkezett ezekkel az erényekkel, s tudta becsülni katonatársait barátként és ellenfélként is. A magyaron kívül németül, angolul, franciául, olaszul és horvátul beszélt, s több sportágban nemzetközi szinten is kiváló eredményeket ért el ben vette feleségül Purgly Magdolnát. Házasságukból két lány és két fiúgyermek született tõl öt éven át Ferenc József császár és magyar király szárnysegédje volt. Az elsõ világháború idején a Novara gyorscirkáló parancsnokaként a Monarchia haditengerészetének legnagyobb sikerei az õ nevéhez fûzõdnek ban altengernaggyá léptették elõ és kinevezték a flotta fõparancsnokának. A Monarchia fölbomlasztása során elvesztette tengerpartját, flottája pedig a gyõztes antanthatalmak hadi zsákmánya lett. Horthy hazatért kenderesi birtokára, s családja körében élte meg a történelmi Magyarország részekre szakítását általános zûrzavarában jött létre Magyarországon az elsõ kommunista diktatúra, ami szovjet-orosz mintára a világforradalmat és a teljes rendszerváltást tûzte ki célként. Az esetleges ellenállás megakadályozása érdekében mûködött a vörös terror, amelynek során kétes egzisztenciák 133 nap alatt mintegy hatszáz embert öltek meg törvényes ítélet nélkül. A kommunista diktatúra és terror fölszámolása érdekében Szegeden alakult kormány, amelynek hadügyminisztere Horthy Miklós lett. A köré gyülekezõ, jórészt tisztekbõl álló hadsereg Magyarország egyetlen számottevõ katonai ereje volt, miközben a csehszlovák, a román és a délszláv hadsereg a maradék országot fenyegette. A kommunista diktatúra bukását követõen a tiszti különítményesek mintegy háromszáz embert végeztek ki, többeket kétségtelenül törvényes eljárás nélkül, nagy többségüket azonban a kommunista diktatúra idején elkövetett gyilkosságokért. Horthy fõvezérként sohasem adott parancsot törvénytelen eljárásokra, s a különítményeket hamarosan föloszlatták. Kun Béla, a Tanácsköztársaság vezetõje külföldre menekült, elfogott társait pedig a Szovjet- Oroszországban túszként tartott magyar hadifogoly tisztekre cserélték ki. Az körül Sztálin utasítására kivégzett Kun Béla és a 133 három napig regnáló kommunista diktatúra emlékére 1986-ban Budapesten, a Vérmezõn egy 12 méter hosszú, 5 méter magas szobrot állítottak március 1-jén a magyar országgyûlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta. Magyarország államformája királyság maradt, a kormányzói jogkör addig szólt, amíg király nem lép a magyar trónra. Az 1916-ban királlyá koronázott Habsburg IV. Károlyt sem az antanthatalmak, sem a kisantant tagállamai nem engedték vissza a hatalomba. Ennek ellenére 1921-ben két alkalommal próbálta meg visszaszerezni a magyar trónt, ami nemzetközi bonyodalmakhoz vezetett. A kisantant Magyarország elleni támadással fenyege- tett, ezért az országgyûlés november 6-án kimondta IV. Károly trónfosztását. Ezt követõen különbözõ elképzelések merültek föl az új király személyével kapcsolatban, de egyik sem valósult meg. Horthy közel negyed évszázados államfõi, ezen belül hadsereg fõparancsnoki tevékenysége idején jogkörét sohasem lépte túl. Egyenes, szókimondó katona hírében állt, aki természetesnek tartotta, hogy hivatalához és családjához politikai vagy pénzügyi visszaélés nem fûzõdött ben az országgyûlés törvényt hozott a szélsõ baloldali és a szélsõ jobboldali pártok tevékenységének megakadályozására. A második világháború utáni magyar történetírás a Horthy-rendszert egyfajta diktatúraként mutatta be, bár ebben az idõben Európában mindössze négy országban engedélyezték kommunista szervezetek mûködését. A sztálini egypárti diktatúra szempontjából a Horthy-Magyarország képviselte az elnyomást, megfeledkezve arról, hogy a szovjet rendszer irtotta vagy zárta fogolytáborokba saját állampolgárainak millióit. Magyarországon többpárti parlamenti rendszer mûködött, ami a konzervatív értékekre épített. A liberálisok számára ezek az értékek idejét múltnak és nevetségesnek tûnhettek, a Horthy-Magyarországon az Isten, haza, család, nemzet kifejezések azonban fontos tartalommal bírtak. A trianoni békediktátumot követõen Magyarországot újjá kellett szervezni az új határok között. Ennek során kiváló iskolarendszert, jól mûködõ infrastruktúrát, egészségügyi hálózatot hoztak létre és értékálló pénzt vezettek be. Mindezt a kisantant országok hol nyílt, hol burkolt katonai fenyegetése mellett, s abban a hitben, hogy Magyarország valamikor, egy igazságosabb döntés eredményeként az elcsatolt területeknek legalább egy részét visszakaphatja. Ezt a célt szolgálta a trianoni Magyarország kiváló politikusának, gróf Bethlen István miniszterelnöknek külpolitikája. Bethlen Horthyhoz hasonlóan nagyra becsülte a brit birodalmat és bízott abban, hogy segítségével felül lehet vizsgálni a trianoni békediktátumot. Erre azonban a hivatalos Nagy-Britannia részérõl nem mutatkozott készség. Ezek után nem volt meglepõ, hogy Magyarország azzal az Olaszországgal épített ki jó kapcsolatokat, amely támogatta a magyar revíziós törekvéseket. A revízió elsõ sikereire azonban 1938-ig várni kellett. PERGEL ANTAL Az már jelent valamit mikor egy diák elsõ személy elsõ számban beszél az iskolájáról. Az Érd-parkvárosi Szendefi Zsófia a kilencedik osztályt az Atilla Király Gimnáziumban járja, és akkora szeretettel és tisztelettel beszél iskolájáról, tanárairól és osztálytársairól, hogy meglepõdöm. Az iskoláról a mai fiatalok röviden és nagyon ritkán beszélnek csillogó szemekkel. Hol van ez a gimnázium? Az Atilla Király Gimnázium, Abán, a Kisfaludy u. 12/c szám alatt van. Aba 20 km-re van Székesfehérvártól, Fejér megyében, a Sárvíz völgyében található. Csendes, nagyon szép vidék. Most, 2013-ban, mielõtt elkezdtem volna iskolába járni, kapta meg a városi címet. A kollégiumban már nem jutott hely számomra, így én a Magyar házaspárnál lakom, akik kedves, segítõkész emberek, nagyon szeretem õket. A hazautazásom is kényelmes, mert édesapám hoz Abáról Érdre. A 2008-ban alakult iskolába az ország minden részébõl járnak ide tanulni. Eddig egy osztály érettségizett le, ugyanis öt évig tanulhattunk a gimnáziumban. Miért ezt a gimnáziumot választottad? Az elsõ nyolc évfolyamot az érdi Marianum Általános Iskolában végeztem. De abban, Egy érdi gimnazista Abán hogy ezt a gimnáziumot választottam, a családomnak volt nagy szerepe. A szüleim, nagyszüleim, de a testvéreim Vera és Márton is a magyar népi hagyományok, szokások szerelmesei, így én legkisebbként beleszülettem egy ilyen családba. Vera Fóton járt népmûvészeti középiskolába, majd Budapesten a Hagyományok Házában tovább képezte magát a magyar népi hagyományok terén. Nemezel, szépen varr, hímez és bõrdíszmûvességet is tanult. Márton a Bornemissza János Hagyományõrség Egyesület tagja. Az egyesület különbözõ történelmi bemutatókra jár, amire a korhû fegyvereket a tagok maguk készítik. Édesanyám pedig a Magyar Népi Gyógyászatot tanulta. Elõször ott hallott az iskolámról Géczi Gábor népgyógyásztól. Felkerestük egy nyílt napon az iskolát, és már akkor mondtam szüleimnek, hogy én itt szeretnék tanulni. Olyan barátságos hangulata volt már elsõ látogatásomkor is, hogy egybõl magával ragadott. Így aztán jelentkeztem az iskolába, ahol felvételi elbeszélgetésen vettem részt, mert az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli felvételi vizsga matematika és magyar eredményén kívül, ez is részét képezte a felvételinek. Nagyon boldog voltam, mikor értesítettek, hogy felvételt nyertem az iskolába. Az Atilla Király Gimnáziumban hogyan folyik az oktatás? Itt nem csupán a könyvekbõl tanulunk, hanem elsõsorban gyakorlati tudást szerzünk. Az általános tantárgyak mellett tanulunk kézmûvességet, kert- és talajmûvelést, sütést, fõzést, varrást, szövést, batikolást, nemezelést, bõrmûvességet, fazekasságot, néptáncot, népzenét, íjászatot. Fontos szempontnak tartja az iskolánk igazgatója, Szilasy György a tantestület minden tagjával, hogy mindenki jól érezze magát és az életben is használható, naprakész tudást szerezzünk. Az iskolánk célja, hogy kedvet adjon a tanuláshoz. Továbbá arra törekednek, hogy mielõbb megtaláljuk a helyünket a világban úgy, hogy közben jól is érezzük magunkat. Az angol és informatika mellett megtanuljuk az õsi hagyományainkat, szokásainkat, az egykori és néha még ma is élõ falusi életmódot és gazdálkodási ismereteket. Az osztályfõnököm Jakucs Judit tanárnõ aki egyben az igazgatóhelyettes is segít bennünket, sokat beszélget velünk. Az iskolánkhoz tartozik egy nagy földterület is. Az osztályok nem korosztály szerint tagozódnak, hanem érdeklõdési terület szerint. Minden nap Szilasy György iskolánk igazgatójának a Napköszöntõjével kezdõdik a tanítás. Hagyományos ünnepeink, jeles napjaink felelevenítése is fontos része az oktatásnak. Katalin napkor a lányok mutatják be az iskolában elsajátított gyakorlati tudásukat, például a rétes tészta elkészítését a gyúrástól a sütésig. Szent György napján a fiúk fogják a baranta edzésen tanultakat bemutatni, legalábbis ezt hallottam az idõsebbektõl. A baranta egy hagyományos magyar harcmûvészet, ami a fiúk mûfaja, mi lányok a népi táncokat kedveljük, legalábbis én. Nagyon jól érzem itt magam, mert tudom, hogy itt bátran megbízhatok társaimban. Talán ez a legjobb az Atilla Király Gimnáziumban. Szendefi Zsófia diáklány õszintén csillogó szemeivel hitelessé tette számomra, hogy ebben az iskolában élmény a diákok számra a tanulás. Amit Platón így fogalmazott meg: Kerüljük a kényszert, s hagyjuk, hogy a gyerek örömmel tanuljon. A gyerekek a játékok révén okosodnak, a kényszeres okítás nem jut el a lelkükig. Az Atilla Király Gimnázium tanulói számára a tudás eljut a lelkükig, mert azt örömmel, játszva gyarapíthatják. FEKETEGYARMATI SÁNDOR

8 8 Remek õszi szezon után November végén befejezõdött a Pest megyei Labdarúgó Bajnokság õszi szezonja. Csapatunk, az Érdi VSE a második helyen telel, a maximális 45 pontból 38-at megszerezve. Ez 84,4%-os teljesítmény, ami nagyon sok bajnoki tabellán az elsõ helyre juttatta volna a csapatot. A szakvezetés és a játékosok így elégedetten térhetett téli pihenõre. Az ünnepek után, január közepén megkezdõdik a felkészülés a március 2-án induló tavaszi szezonra. Az elmúlt szezonról és a tavaszi célokról beszélgettünk Romics Ervinnel, a csapat szakosztályvezetõjével. Milyen célokkal vágott neki a csapat a Pest megyei bajnokság elsõ osztályának? A magyar bajnoki rendszer átszervezése mindenkiben kialakított egy bizonytalansági tényezõt, ezért nagyon nehéz volt konkrét célt kitûzni. Azt tudtuk, hogy nagyon erõs lesz a mezõny, hisz az NBIII Duna csoportjából nyolc csapatot soroltak vissza a megye egybe, és még ide került az anyagi nehézségekkel küzdõ Vác is az NBII-bõl. Ennek ellenére a dobogós hely elérése volt a cél, amelyet a félidõben teljesítettünk is. Miért alakulhatott ki az a bizonyos bizonytalansági tényezõ? A Pest megyei bajnokság amatõr bajnokság. Az NBIII-ban szereplõ játékosok felfelé vágynak, egzisztenciális céljuk egy magasabb osztályú csapatban történõ szereplés. Az amatõr bajnokságban munka mellett, munka után vannak az edzések, amit nagyon nehéz összehangolni a munkáltatóval, de a családos játékosok esetében a családdal is. Így az NBIII-ban szerepelt játékosok jelentõs része ezt nem vállalta, máshová igazolt, vagy felhagyott a labdarúgással. Tõlünk is elment a csapat fele mint ahogy más NBIII-as csapatokból is, õket helyi kötõdésû fiatalokkal pótoltuk. Ezért a bajnokság kezdetén csak sejtéseink voltak a csapatok erejével kapcsolatban. Edzõváltás is történt a nyár folyamán? Igen, Miskovicz Bálintot akivel a csapat két évvel ezelõtt bajnokságot nyert az NBIII Duna csoportjában, Limperger Zsolt, a Ferencváros huszonkétszeres válogatottja váltotta a kispadon. Limperger nem volt ismeretlen a csapat elõtt, hisz az ezt megelõzõ két évben klubunkban az utánpótlás terén tevékenykedett. Ilyen elõzmények után Limpergernek nem volt könnyû dolga, hisz szinte újra kellett építenie a csapatot. Pontosan ez történt. Meghatározó játékosok mentek el, helyettük helyi fiatalokat kellett beépíteni. Gõzerõvel dolgoztak a nyári felkészülés alatt, s akik kijártak a felkészülési mérkõzésekre egymástól s tõlem kérdezgették, hogy a pályán levõk közül ki kicsoda, honnan került ide, annyira sok volt az új arc. A védelem szinte teljesen kicserélõdött, de sok volt az új játékos a középpályán és elöl is. Limperger valamit nagyon jól csinált, az eredményei is ezt mutatják. Amit csinált, nagyon jól csinálta. Össze kellett raknia a csapatot, mindenkinek megtalálnia a neki legmegfelelõbb helyet, azt, ahol a legtöbbet tudja nyújtani. Keze alól a szezon végére egy stílusosan futballozó csapat került ki, ami azért nem ment teljesen zökkenõmentesen. Utólag már tudjuk, hogy a szezon elején kaptuk az erõsebb ellenfeleket, a védelem elég ingatag volt, de mérkõzéseket az elsõ és második fordulóban az élbolyhoz tartozó Biatorbágy és a Tura ellen is hoztuk, míg a Vecséssel döntetlent játszottunk. Csak Vácon kaptunk ki a hatodik fordulóban, igaz, ott elég csúnyán, de ez volt az õsz egyetlen veresége. Még egy döntetlenünk volt Törökbálinton, de a többi mérkõzést megnyertük. Úgy gondolom, hogy teljesen elégedettek lehetünk az õszi szerepléssel. A jó szereplés mellett mi okozott még örömöt? Az õszi szezonban nagy öröm volt számomra a csapaton belüli összetartás, nagy örömöt jelentett a csapat közösségi ereje. Nincs klikkesedés, nem hullik szét két-három csoportosulásra a csapat, együtt vannak a srácok. Nem minden évben volt ez így. Most csapat van, és eredményt csak így, csapatban lehet elérni. Célként marad a dobogós hely megszerzése a bajnokság végére? Limperger Zsolt azt nyilatkozta a Nemzeti Sport január 7-i számában, hogy akár még fel is kerülhetünk. Ebben Limpinek igaza van, hisz csak egy ponttal vagyunk lemaradva a profi státuszban levõ, Csank János volt szövetségi kapitány által irányította Váctól. Persze minden szakvezetõnek, edzõnek, és játékosnak csak a gyõzelem lehet a célja minden mérkõzés elõtt. Legyen úgy, ahogy Limpi, és a szíve mélyén mindenki várja, de ne legyünk illuzionisták. Maradjunk anynyiban, hogy a profi Vác a bajnokság esélyese, persze mi is mindent megteszünk azért, hogy odakerüljünk. Ehhez mi szükséges? Nagyobb költségvetés, hisz ez biztosítja a megfelelõ szakmai munka hátterét. A megfelelõ anyagi háttér már itt amatõr szinten is nagyon fontos, hisz az utánpótlás szakszerû képzéséhez és kiemelem a szakszerûséget megfelelõen felkészült szakemberek kellenek. Az NBIII-ban pedig miután csak három csoport van be kell utazni szinte a fél országot, ami tetemesen növeli az utazási költségeket. És az NBIII-ban még nem beszélünk profizmusról, hisz még az is amatõr bajnokság. Ezért lenne jó, ha több helyi vállalkozás, amely megteheti, a klub mögé állna, s lehetõségeihez mérten részt vállalna a klub fenntartásából. Mert ez a csapat, s ez az utánpótlásbázis, amely most szépen alakul, ezt igazán megérdemelné. A támogatók felkutatása, megtalálása mellett amely folyamatos feladatunk természetesen vannak napi dolgaink is. Most a legfontosabb, hogy igazoljunk egy megbízható, stabil játékost a védelembe, és egy jó csatárt. A védelem stabilitása és a támadójáték veszélyesebbé tétele ezt megkívánja. Egyébként a csapat együtt marad, mindenkinek élõ szerzõdése van. Játékunk várhatóan tovább fejlõdik, amit nemcsak a játékstílus fejlõdésére értek, hanem arra is, hogy koncentráltan játsszunk végig minden mérkõzést, ne legyenek kihagyások, dekoncentrált periódusok, mert azok mindig nagy veszélyt jelentenek az eredményre. Nézzük az utánpótlás helyzetét, és öntsünk tiszta vizet a pohárba! A labdarúgást kedvelõk elõtt ismert, hogy az elmúlt nyáron változások történtek az utánpótlásunk háza táján. Sajnos költségvetési nehézségek miatt a lejárt szerzõdésû utánpótlás edzõk foglalkoztatására a korábbi szerzõdésekben leírtak szerint nem volt lehetõség, õk pedig nem írták alá az új szerzõdésben foglaltakat. Máshova távoztak, s magukkal vitték a gyerekek jelentõs részét, vagy pedig a szülõk vitték õket más egyesületekhez. Szinte teljesen újra kellett szerveznünk az utánpótlás szakágat. Ma már örömmel mondhatjuk, hogy szinte minden korosztályban teljes létszámmal tudunk kiállni a versenyeken. A legkisebbeknek a 7-9 éveseknek heti két alkalommal, az U11, U13, U15, U17 korosztálynak heti három alkalommal tartunk edzést. A téli hónapokat sem kell kihagyni, hisz pályánk mellett ott van a világítással rendelkezõ mûfüves pálya, és a Batthyány Sportiskola tornacsarnoka is. Természetesen cél az utánpótlásbázis továbbépítése, ezért továbbra is várjuk valamennyi korosztályba a labdarúgást szeretõ gyerekek jelentkezését. Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a támogatók felkutatásához,az utánpótlásbázis építéséhez, és az elsõ csapat céljainak eléréséhez. A lakások villamos biztonsági szintje PATÓ LAJOS Amindennapi életünket a lakásunk villamos hálózatának a közelségében éljük. Ezért nem mindegy, hogy milyen a lakásunk villamos hálózatának a megfelelõsége. A villamos tûz keletkezése és a villamos baleset elõfordulása sajnos családokat tehet tönkre. Sajnos itt Érden is fordult elõ 2013-ban halálos kimenetelû villamos baleset és villamos tûz is. Ennek a csökkentése érdekében a villanyszerelõ fórum néhány tagja elindított egy országos kezdeményezést az ingyenes villamos biztosságtechnikai egyszerûsített felülvizsgálatot. Ez a felülvizsgálat érintésvédelmi és villamos tûzvédelmi hiányosságok feltárását tûzte ki célul a lakosság körében. Errõl bõvebben lehet olvasni a weblapon. Felhívással fordulunk az érdi és környékbeli villamos szakemberekhez, hogy vegyenek részt ebben a kezdeményezésben. A lakosságtól pedig azt kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel az ingyenes lehetõsséggel. Január 11-én, szombaton a Batthyány Tornacsarnokban öt szõnyegen került megrendezésre a 34. Érd Kupa, Lakatos Gábor emlékverseny. A negyvenhat egyesület - köztük tíz külföldi versenyzõje utánpótlás korcsoportokban mérte össze tudását az évadnyitó versenyen, szabad- és kötöttfogásban. A versenyt Dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ üdvözlõ szavai után Dr. Hegedûs Csaba a Magyar Birkózószövetség elnöke nyitotta meg. A jó hangulatú mérkõzések a kora esti órákban értek véget. A végelszámolásnál az érdi birkózók 6 arany-, 4 ezüst-, 12 bronzérmet, valamint 5 V. pontszerzõ helyet szereztek, illetve tartottak itthon. Az érdiek jó szerepelésének köszönhetõen 113 ponttal a csapatversenyt is megnyerték, megelõzve az Észak-Keleti Régió csapatait, akik 101 ponttal a második helyen és az ESMTK csapatát, akik 95 ponttal lettek harmadik helyezettek. Támogatóinknak köszönhetõen az elsõ helyezetteket kupákkal is díjaztuk. Eredmények: Peugeot Pé-Ta Kupa Gyerek II. korcsoport: 20 kg Vakarcs Balázs III. 26 kg Jakab Dániel V. Peugeot Pé-Ta Kupa Gyermek I. korcsoport: 23 kg Nikolics Balázs V. 29 kg Virág Henrik III. 42 kg Metzl Milán III. Kati Mami Sütödéje Kupa XII. évfolyam 1. szám 2014 január 16. Birkózás: Érd Kupa, Lakatos Gábor birkózó emlékverseny Ajanuár 12-én vasárnap 10 órakor kezdõdõ évadnyitó Kamion Fényezõ Kupa Nemzetközi Sumo - U-8, U-10, U-12, U-14, U- 16, U-18, U-21, felnõtt nõi és férfi - országos válogatóversenyen 200 induló 254 kategóriában mérte össze tudását, felkészülését. Dr. Ancsin László a Magyar Sumo Szakszövetség elnökének nyitó szavai után a tizenhét magyar csapaton kívül négy lengyelkét észt csapat, osztrák, azeri, orosz és ukrán csapatok versenyzõi léptek a dohyora. Jelen voltak és megtisztelték a versenyt a külföldi csapatok elnökei, akik ezúttal is csak gratulálni tudtak az érdi rendezéshez. Az érdiek 16 arany-, 15 ezüst-, 15 bronzérmet tartottak itthon és 8 V. pontszerzõ helyet értek el. Eredmények: U-8 leány-fiú kategória: -20 kg Vakarcs Balázs I. -25 kg Jakab Dániel II., Téti Miklós III., Hajdu Kolos V. -30 kg Virág Henrik I. U-10 leány- fiú kategória: -25 kg Feik Lázár I. -40 kg Metzl Milán V. U-12 leány kategória: -45 kg Bedõházy Lili II. U-12 Fiú kategória: -35 kg Virág István I., Nedvig Máthé II. -45 kg Burij Anatolij I., Vakarcs Ádám V. -55 kg Horváth Bence II., Egri Zalán III. -65 kg Nagy Gergely I. +65 kg Bedõházy Zsolt II. U-14 fiú kategória: Sumo Diák II. korcsoport: 26 kg Nedvig Máthé I. 38 kg Virág István V. +54 kg Nagy Gergely V. Barta Kupa Diák I. nõi korcsoport: 46 kg Sipos Boglárka III. Berta Kupa Diák I. korcsoport: 46 kg Mezei Dárius II., Mezei Dominik III. 50 kg Végh Artúr III., Mezei Patrik III. 54 kg Horváth Bence III., Délceg Edvárd V. 63 kg Varga Dániel III. L.A. BODEGITA ÉTTEREM Kupa Serdülõ korosztály: 42 kg Váncza István I. 46 kg Berta Mike II., 50 kg Végh Richárd II. 85 kg Pataki Sámuel I., Tamás Patrik III. Barta Kupa Kadet korosztály: Nõi 49 kg Váncza Ivett I. 50 kg Kovács Bence I. 85 kg Száraz Péter III. 100 kg Lajsz Dominik II., Molnár Tamás III. Magyaros Kenyér Kft. Kupa Legjobb vendég: Szirák József Ceglédi VSE Legjobb hazai: Váncza István Érdi Spartacus SC Csapatverseny: I. Érd 113 pont, II. Észak-Kelet Régió Abaújszántó 101 pont, III. ESMTK 95 pont Ezúton is szeretném megköszönni a segítõ, támogató szülõknek a példás összefogást, önfeláldozó munkát, amit a verseny sikeres megrendezése érdekében tettek. A korosztályok és díjak névadó szponzorainak a támogatást. -45 kg Berta Mike I., Csörgõ Hugó II., Vakarcs Ádám V. -50 kg Végh Richárd I., Végh Artúr II., Burij Anatolij III. -55 kg Horváth Bence V. -65 kg Varga Dániel II., Nagy Gergely III. +75 kg Tamás Patrik I., Bedõházy Zsolt III. U-16 fiú kategória: -50 kg Váncza István I., Buzás Patrik II., Végh Artúr III., Végh Richárd V. -85 kg Pataki Sámuel II. U-18 nõi kategória: -50 kg Váncza Ivett III. -60 kg Lukács Anita I. U-18 férfi kategória: -60 kg Kovács Bence III. -70 kg Csörgõ Hugó II. -80 kg Pataki Sámuel II. -90 kg Száraz Péter III kg Molnár Tamás I. U-21 nõi kategória: -55 kg Váncza Ivett III. U-21 férfi kategória: -60 kg Kovács Bence I., Lemák Viktor II. -70 kg Vakarcs Tibor III. -85 kg Sárosi János I kg Molnár Tamás III., Prim Martin V kg Sipos Tamás I. Felnõtt nõi kategória: -55 kg Lemák Diána II. -80 kg Horváth Éva III. Felnõtt férfi kategória: -70 kg Kecskés Péter I., Lemák Viktor V. -85 kg Prim Roland II., Sárosi János III kg Prim Martin III. TAR MIHÁLY

9 XII. évfolyam 1. szám 2014 január A szurkoló hangja Jól indult a tavaszi (téli) szezon kézilabdázóinknak. December 29-én szépen búcsúztatták az óévet, hisz Egerben 32:27-re nyerték elsõ tavaszi bajnoki mérkõzésüket. A gyõzelem elõre borítékolható volt, még úgy is, hogy a karácsonyi bejgli idõszak még igen élénken élhetett a lányok emlékezetében. Persze egy profi sportoló tudja, hogy mibõl mennyit szabad, és azt is tudja, hogy januárban beindul a "kézilabda nagyüzem". Negyedikén az"örök rivális" Siófokot fogadtuk velencei úti impozáns csarnokunkban nézõ látogatott ki a mérkõzésre, ami jó háromnegyed házat jelent. Lehet, hogy a lányokat a nagy érdeklõdés tette a kelleténél görcsösebbé, dadogott a labda a kezekben, sok volt a technikai hiba, és aki esetleg eddig nem ismerte, megtanulhatta az ellenfélnél Léránt Vivien, Bogdanovics Annamária, és Erdõsi Ildikó nevét. Léránt és Bogdanovics amellett, hogy remekül irányították csapatukat óriási átlövés-gólokkal vétették magukat észre. Persze Klivinyi Kinga, Triscsuk Krisztina, Kovács Anna sem maradt el tõlük, lassan levetkõzve a kezdeti idegeskedést fej-fej melletti küzdelem után15:15-el vonultak a lányok szünetre. A második félidõ elején két-három góllal is elment a Siófok, amely hamarosan négyre duzzadt. Az érdi védekezésváltás - négy kettes nyitott védekezésre való átállás- megzavarta a siófoki "cápalányok" támadójátékát. A kilépõ védõk már a szaggatott vonal elõtt fogadták Lérántot és Bogdanovicsot, s ezzel sikerült a két legveszélyesebb támadót hatástalanítani. Fokozatosan ledolgozva hátrányunkat az utolsó 15 percben már csak az "Érd volt a pályán". A játékidõ ezen szakaszát 13:4-re nyerték a lányok, a mérkõzést pedig 33:28-ra. A csapatból Klivinyi Kinga, Triscsuk Krisztina, Kovács Anna, Balogh Beáta nyújtott átlag felettit, de mindenki hozzátette a magáét a gyõzelemhez. Aki nem látta az Eger és a Siófok elleni mérkõzést, az levonhatja a következtetést: jött a papírforma, az Érd a várakozásoknak megfelelõen mindkét mérkõzését öt góllal nyerte. Aki látta mindkét mérkõzést az tudja, hogy micsoda különbség van a két ötgólos gyõzelem között. Egerben a csapat végig hét-nyolc góllal vezetett, az utolsó öt percben kiengedve ( amit 4:1- re elveszítettünk) zárkózott fel az Eger 5 gólra, ami egy sima, könnyed mérkõzést és gyõzelmet jelentett. A Siófok ellen végig fej-fej melletti küzdelem folyt, ahol négygólos hátrányból nekünk kellett kapaszkodni, s remek utolsó negyedórával hoztuk öt gólos gyõzelemre a mérkõzést. Ilyen elõzmények után vártuk január 11-én a Veszprém Barabás KC elleni mérkõzést, soraikban a magyar kézilabda legtehetségesebbjeivel. Ez a fiatal csapat sok borsot tört már a bajnokság csapatai orra alá, s némi meglepetésre az õszi szezonban bennünket is legyõztek Veszprémben. Itt volt a lehetõség a visszavágásra aminél nagyobb motiváció nem is kell egy csapatnak. Ismét közel telt ház volt a Városi Sportcsarnokban, 1600 nézõ foglalt helyet a lelátókon. A látogatottságra és a buzdításra egy szavunk sem lehet, zengett zúgott a " hajrá Érd". A mérkõzés a Siófok ellenihez hasonlóan kezdõdött, sõt. A 15. percben 5:2-re vezetett a Veszprém, ekkor Szabó Edina idõt kért. Az idõkérés indokolt volt, még akkor is, ha a védekezés jól mûködött, de a támadójátékról mindent elmond az addig lõtt két gól. Klivinyi Kinga beállásával hatékonyabbá váltunk, s az Õ és Schatzl Nadine gólerõsségének köszönhetõen 11:8-as vezetéssel vonultunk pihenõre. A második félidõ eleje a Veszprémé volt, de aztán ismét magára talált a csapat, s a közönség fergeteges biztatása mellett négy-öt gólra növelte elõnyét. A veszprémi fiatalokat ugyanúgy megzavarta az érdi védekezés, mint egy hete a Siófokot. A zárt falas, az öt-egyes, és a négy-kettes védekezési formációkból ismét a négy-kettes bizonyult a leghatásosabbnak, de mindhárom formáció jól mûködött. Ennek köszönhetõen 16 kapott gólon tartottuk a Veszprémet, s 21 lõtt gól mellett végül 21:16-ra nyertük a mérkõzést. Küzdeni tudásáért, harcosságáért minden játékos dicséretet érdemel, Oguntoye Viktória kiválóan védett, Schatzl Nadine volt csapata ellen hét,klivinyi Kinga öt góllal vette ki részét a gyõzelembõl. Ismét öt góllal nyert a csapat, zsinórban harmadszor. A következõ három mérkõzésen mindenki elégedett lenne az újabb hat ponttal, senki nem bánná ha megszakadna az öt gólos gyõzelmi sorozat. Január 18-án 18 órakor ugyanis Vácon játszik a csapat, 22-én szerdán a Debrecent fogadjuk 18 órakor a Városi Sportcsarnokban, majd január 25-én a Népligetben a Ferencváros vendégei leszünk. Igazi erõfelmérõ mérkõzések lesznek ezek a február elsejei Buxtehuder SV elleni hazai KEK mérkõzés elõtt. Hajrá Érd, hajrá Érdi VSE! PATÓ LAJOS KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZ- TÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: , szivacskézilabda: KISGERGELY CSILLA, Tel.: es korosztály: Kemény Andrea Tel.: as korosztály: OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály: HAVRIL KÁROLY, Tel.:

10 10 XII. évfolyam 1. szám 2014 január perc röplabda a röplabdázás ünnepe Hatodik alkalommal rendezte meg a Delta Röplabda Sportegyesület az adott évszámnak megfelelõ percig tartó maratoni röplabda tornáját Érden a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola sportcsarnokában. A hagyományoknak megfelelõen január harmadikán éjfél elõtt pár perccel T. Mészáros András polgármester nyitotta meg a 2014 percig tartó játékot. Éjfélkor indult útjára a labda, hogy 33 óra és 34 percig folyamatosan játékban legyen. A vegyes röplabda szabályai szerint 10 csapat játszott egymás ellen körmérkõzést 44 perces váltással. Miután mindenki játszott mindenkivel, az lett a torna gyõztese, aki a legtöbb szettet nyerte. Érd színeit a Deltás serdülõ lányok a dunaújvárosi röplabdás fiúkkal kiegészítve Turbó csapat néven, a felnõtt lányaink szintén külsõs fiú versenyzõkkel közösen Spirit néven és az amatõr felnõttekbõl álló Hálótársak képviselték A többi csapat Budapestrõl érkezett. (Ennyi, Mallorka, Meteor, EB Pingvinek, Last Minute, Grízpuding, H.P.L.C) A sportolók a tantermekben kialakított pihenõszobákban pihenhettek le a játék szünetében. A két éjszakán át tartó maratoni küzdelem végig színvonalas fej-fej melletti játékot hozott. A sorsolásnak köszönhetõen a tornagyõzelem az utolsó meccsen dõlt el. A perc utolsó másodperceit a csapatok és a szurkolók hagyományosan együtt számolták vissza és hatalmas ovációval üdvözölték a gyõztest (Last Minute) és a torna végét. Az utolsó játszma és az eredményhirdetés között a 2014 perc Last Minute két szettet játszott a Vasas SC nõi bajnok és kupagyõztes csapat ellen bemutató jelleggel Perc Röplabda tornán több mint 100 fõ, a röplabdázás derékhadát alkotó, most is aktívan játszó, vagy már visszavonult játékosok, lelkes amatõrök, és utánpótlás korú gyerekek vettek részt. A torna színvonalát emelte, hogy több volt válogatott játékos is erõsítette a csapatokat. Pl. Jáka Zsuzsa (50 x Magyar Válogatott), Szabó Anita (Magyar válogatott). Az Ennyi felkérte edzõnek Bóta Enikõt (135 x Magyar Válogatott), aki végig a csapatot segítette. A köztünk élõ sportlegendák reggelére eljött Dr. Kotsis Attiláné Gabi néni, Tatár Mihály, õk adták át a torna legjobb nõi és férfi játékosának a díjat. Fábián László, Mizsér Attila, Martinek János az elsõ három helyezett érmeit, az MRSZ különdíját, 3 db labdát Ludvig Zsolt fõtitkár, a legjobb érdi férfi és nõi játékos különdíját T. Mászáros András polgármester adta át. Kattogtak a fényképezõgépek, az MTV, a hír TV és az Érdi TV stábjai kézrõl kézre adták a legendás sportolókat. A polgármester szavai zárták a rendezvényt: a Delta Röplabda Sportegyesület hagyományt teremtett, amit érdemes folytatni, és ha jövõre több csapat nevez be, nagyobb teremben lehet megrendezni a 2015 perc röplabdát. Dömötör László a torna fõrendezõje kiemelte, a résztvevõk és a közönség létszáma azt bizonyítja, hogy a 2014 perc röplabda a röplabdázás ünnepe. Ez az a rendezvény, ahol a röplabdás generációk találkoznak egymással, és a sportág legendái találkoznak a jövõ reménységeivel. Ezúton is szeretné megköszönni, Érd Megyei Jogú Városnak az MRSZ-nek, az Egrokorr Zrtnek a Mátrai Kft-nek és az Opel Di-Fer-nek a támogatást és az összes versenyzõnek a részvételt, és a jó játékot. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , DR. SZEGEDI LÁSZLÓ állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig

11 XII. évfolyam 1. szám 2014 január HIRDETÉSFELVÉTEL: Nagy Gábor: , Tel./Fax: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Központi Kávéház épületében) SZOLGÁLTATÁS Idõsek gondozóháza Érd-Fenyves részén, 15 fõs létszámmal, fürdõvel ellátott szobákban, napi ötszöri étkezés bitosításával várja négy szabad férõhelyére lakóit. Az alacsony létszám és szakképzett nõvérek garantálják a családias légkört és a teljes körû gondoskodást. Várjuk hívását! Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel: Cserépkályha, kandalló, kemenceépítés, átrakás. Hujber László SZIPPANTÁS megrendelhetõ, akár hétvégén is elõre egyeztetve. Rugalmas, pontos munkavégzés. TO- NO Bt. 22 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 23/ vagy 20/ Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Mûanyag és fa nyílászárók javítása, karbantartása, korszerûsítése utólagos hõ-, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István, Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje, ázások, csõtörések megszüntetése. Megbízhatóan garanciával. Tel: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel: , SZENNYVÍZ - CSATORNA KIÉPÍTÉS ÉS RÁKÖ- TÉS!!! Tervezéssel, engedélyeztetéssel, garanciával! Sikeres megbízás esetén a tervezés akkreditált mérnökkel Önnek csak Ft.-ba kerül a különbséget mi fizetjük. Kedvezményes csatorna szakaszok 3 200/m-tõl! Kedvezményes átemelõ rendszerek! Csatornaépítés útátfúrással is! Elérhetõség: gmail.com, , Mezõkövesd Zsóryfürdõn kedvezményes téli árak ápr.30.-ig 6 nap/5 éj félpanzióval emeleti szobában 2 fõnek ,-Ft. Törzsvendég, gyerek és belépõjegy kedvezmény.8 éj esetén ingyenes oda-viszsza szállítás / ÁLLÁS Nemzetközi viszonylatra gyakorlott gépkocsivezetõket keresünk C,E kategóriás jogosítvány és gki szükséges. Tel.: Telefonos irodai munkára keresünk munkatársakat! Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Tel.: , Érden és környékén keresek, szakmai tapasztalattal rendelkezõ gyógymasszõrt, fix vendégkörömhöz, jutalékos rendszerben. Érdeklõdését várom napközben a mobilszámon. MUNKÁT VÁLLAL Nyugdíjas ápolónõ hétfõtõl-péntekig délelõtti órákban munkát keres. T.: ELADÓ INGATLAN Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: Elcserélném érdi 3 szobás, összkomfortos, jó állapotban lévõ családi ház tulajdonrészemet 1,5 szobás, földszinti panel vagy társasház élvezeti jogáért. Érd illetve Pest megyében bárhol. T.: KIADÓ INGATLAN kínál-keres Nagyméretû lakás bútorozva, önálló épületben kiadó. Tel.: Kiadó egy szoba összkomfortos ház almérõ órákkal, bútorozva. Tel.: Külön bejáratú,kert kapcsolatos, független apartman nagy terasszal sürgõsen kiadó Parkvárosban hosszútávra, M7-es és Törökbálint közelében, jó közlekedés. Havi rezsi általány, kaució szükséges. Telefon: Tisztelt Szülõk,tisztelt Iskolavezetõk, Óvodavezetõk! Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy folytatódik az úszás oktatás Érden, a Gárdonyi tanuszodában, a Gárdonyi Géza u. 1. szám alatt. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését, hogy megismerhessék a víz és az úszás élményét. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vízfelület használattal + belépõ támogatja a gyerekek úszás oktatását a következõ kedvezõ feltételekkel: Nagycsoportos óvodás és általános iskola elsõ osztályos tanulók részére a csoportos úszásoktatás, kedvezményes térítés ellenében vehetõ igénybe. A szolgáltatás alkalmankénti ára: 60 perces oktatás óvodai szervezésben 600 Ft/alkalom. Az iskola szervezésében 1. osztályos tanulók részére 600 Ft/alkalom, 2. osztálytól 950 Ft/fõ/alkalom, amelyhez biztosítjuk és megszervezzük a kedvezményes oda- vissza szállítást. Szülõi szervezésben (délutános oktatás keretein belül) 1150 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszoda belépõt is. (Testvérkedvezmény érvényesíthetõ!) Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett EGYÉB 4db NIVA kerék + 3db terep gumi eladó. Tel.: Vásárolnék minden féle használt kézi szerszámokat (satu, üllõ, villás kulcsokat, hegesztõket, kalapácsokat, állványos fúrókat, elektromos kisgépeket, vas és fa esztergályos szerszámokat (lapkákat,eszterga kések, tokmányok,...stb.) faipari felsõ marókat és minden féle mûhelyi szerszámokat.) RÉGISÉG Kiemelt áron vásárolok minden nemû régiséget, bútorokat, csillárokat, bundákat, könyveket, festményeket, porcelánokat, réz-bronz tárgyakat, órákat, hangszereket, varrógépet, pénzérméket, gyûjteményeket, teljes körû hagyatékot. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Berkes Andrea AUTÓ Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! Állapottól függetlenül 0-18 éves korig hitelkiegyenlítéssel is. Kérésre házhoz megyünk vagy várjuk telephelyünkön. NON-STOP Tel.: Bérbeadók kis és középkategóriás kitûnõ állapotú személyautók. Érdeklõdjön telefonon a számon. Sudoku KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Telkész Bt. Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS Megfejtésként egy híres sportoló hét betûs nevét kérjük beküldeni! Azt, amelyik az ábra színezett négyzetébe kerül. Beküldendõ levelezõlapon névvel és címmel az alábbi címre: Kurusa József, 2030 Érd Emma u. 5/a fsz. 1. Elõzõ számunk megfejtése: BIZTONSÁG A három leggyorsabb beküldõnk: 1. Nagy család, Érd 2. Farkas Mihály, Érd 3. Tóth László, Tárnok Gratulálunk nekik! Sudoku játékunk szerkesztõje Új év Új akciók! Régi elv: nekünk Ön a legfontosabb! Hozzánk most is érdemes benézni! Mert üzletünkben a minõség természetes, az csak ráadás, hogy Nálunk olcsóbb! Érd, Riminyáki út 79. Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, SZOMBAT: 9-12 óráig Tel.: 06-30/ Tájékozódjon FACEBOOK oldalunkon: Méteráru, rövidáru, lakástextil. web: Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

12 12 XII. évfolyam 1. szám 2014 január 16.

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra MUN v14.0130 Ez a verzió adatbázis módosításokat hajt végre, ezért először csak egyetlen munkahelyről szabad indítani (a windows tálcán se legyen letéve a program)! Ha ez a feltétel nem teljesül, a program

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám:

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám: Kedves Ágnes!...11.05-én,.. 2010.. -én született. Pocaklakó várható születési ideje 2017.05. Jelenlegi munkaviszonyod 201.-től áll fenn, melyben a havi bruttó béred. Ft. A jelenlegi munkaviszonyod saját

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVIII. évfolyam 1. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2017. JANUÁR 25. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 1/2017. (I.25.) ÖR. ZMJVK 2/2017. (I.25.) ÖR. a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Nagycsaládos (3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermek). Tóalmási állandó lakhelyű táborozók. 1

Nagycsaládos (3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermek). Tóalmási állandó lakhelyű táborozók. 1 WOL ÉLET SZAVA 2016 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldö; kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

160 ezer embert érinthet

160 ezer embert érinthet Az Országgyűlés június végén utolsó tavaszi ülésén fogadta el azt a törvényt, melynek értelmében az 52 évnél idősebb magánnyugdíjpénztári tagok, illetve a pénztárak egykori - ma már nyugdíjas - tagjai

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015.(VIII.17.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, 2 Segítség az adósoknak

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A./ * KOMMUNÁLIS KÖZCSATORNA HÁLÓZATRA TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁHOZ IGÉNYLŐ

Részletesebben