A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban XII. LAP évfolyam 1. szám január 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában emlékeztek az érdiek a sokezernyi elhurcoltra, akiket 1945 fagyos telén málenkij robotra vittek a megszálló szovjetek és a magyar kommunisták soraiból toborzott segítõik. A Himnusz hangjai után, amelyet a Harmónia vegyeskar segítségével énekeltek el az egybegyûltek, elõször F. Nagy Erika mondta el Karig Sára versét, majd a megemlékezés szónoka, Aradszki András országgyûlési képviselõ lépett a mikrofonhoz. Aradszki András azzal kezdte, hogy még elképzelni is borzasztó, ahogyan egy világ- és országégés vége felé, amikor még a fõvárosért folyt az elkeseredett harc, az életerõs érdi és környékbeli férfiakat, több ezer embert, hazugsággal összeterelnek és elhajtják magyarországi nagyvárosokon át a szovjet haláltáborokig. Sokan útközben halnak meg, ismeretlen helyre, végtisztesség nélkül temetve, mások a táborban maradnak örök fogolyként. Voltak erõsek és szerencsések, akik hazatértek. Õket olyan rendszer, olyan hivatalos Magyarország fogadta, ahol indulókban, silány versekben kellett zengedezni az árulásról, és mondjuk ki a lelkeket is eláruló gyilkosokról. Azzal folytatta a képviselõ úr, hogy azért fontos erre emlékeznünk és emlékeztetnünk, mert negyven éven át tilos volt szóba hozni a bolsevikok eme szégyenletes tettét.... Az elhallgattatók nem akarták hallani az igazságot. De nekünk, mai magyaroknak el kell mondani, meg kell õrizni mindent arról az idõrõl, mert ezzel tartozunk az áldozatoknak és a szenvedõknek. A fájdalom egyszerre egyéni és közös. Közös, mert fájdalmasan igaz, hogy nem kizárólag szovjet parancs és a szovjet katonák okolhatók a magyar férfiak színe-javának deportálásával, hanem sajnos magyar nemzetiségû, magyar nevû kommunisták is, akik saját vérüket árulták el, ezzel tönkretéve házasságokat, családokat, sorsokat, emberéleteket, eltiporva az emberi méltóságot, semmibe véve hitet és jogot. Aradszki András A sokszor nyilasból lett kommunisták sok más rémtettének elõszele volt ez, hiszen a következõ negyvenöt évben számos tanújelét adták annak, hogy ez a fajta sátáni viselkedés a lényegükhöz tartozik. Megtapasztalhattuk az aljasság, a hazugság, a hátbatámadás, a tõrbe csalás számtalan módját ig véresen vagy börtönnel fenyegetve, utána és azóta pedig szellemileg és erkölcsileg. Mert mindkét, a nemzeti és az internacionalista szocializmus szellemisége, amivel ezreket tereltek a halálba és tízezrek életét tették tönkre, sajnos nem tûnt el. Itt õgyeleg köztünk a mai magyar valóságban. Neoliberális szabadossággal, és más nemzettársainkat megbélyegzõ jelszavaikkal megfûszerezve. Rontja, bomlasztja és mérgezi a társadalmat, elárulja a testvért, idegenhez menekül a sajátjai ellenében, és mindenre képes a hatalom megszerzéséért. Éppen ezért, valamint hogy az elhurcoltak, halálra szántak emlékéhez méltók maradjunk, tartottuk fontosnak és elsõdlegesnek, hogy új alaptörvényünkben leszögezzük: Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bûnök elévülését. Nem ismerjük el az évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. ( ) Hazánk március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát május másodikától, az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. Ha máskor nem is, de itt a mai napon mindenképpen felötlik, hogy volt-e bûnbánat, tapasztaltunk-e mély lelkileg is megélt, õszinte vezeklést? A válasz sajnos nagyon szomorú. A válasz csak egy szó, az hogy nem. Pedig szükség lenne a bûnbánatra és a vezeklésre. A Fidesz képviselõinek fõhajtása az emlékmû elõtt Aminek nem csak az a rendeltetése, hogy elégtételt adjon az áldozatoknak, a hozzátartozóiknak, hanem az is, hogy a nemzet túl tudjon lépni megosztottságán. Így zárta beszédét Aradszki András: Hûséggel emlékezünk azokra, akik ha korábban élünk akár mi is lehettünk volna: elhurcolt férj vagy apa, itthon maradt és megalázott feleség, anya vagy gyermek Mind derékba tört életek. Sajnos már kevesen élnek azok közül, akik megjárták ezt a földi poklot. Évrõl évre fogy a hiteles tanúk száma, ezért a tények megismerése és az emlékezés mindennél fontosabb magunk és az utókor számára is, hogy soha többé ne következhessen be ehhez hasonló szörnyûség. Ezután az önkormányzat, a pártok és társadalmi szervezetek, valamint az emlékezõ lakosság helyezte el az emlékmûnél koszorúit, virágait, majd a Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés. Következõ számunk január 30-án jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Róka a tyúkólban Ezen a héten arról szólnak a hírek, hogy a baloldal mégis beveszi a DK-t a nagy összefogásba, vagyis Gyurcsánynak sikerül beosonnia a tyúkólba. Mesterházy jó két éve nagynehezen megszabadult tõle, de a videóbotrány után nyakára ültetett gyámjai hamar elérték, hogy ismét ott rontsa a levegõt. Az igazi ok azonban az, hogy Bajnai és bandája rohamosan csúszik lefelé a népszerûségi listán, és immár az 5% elérése is illuzórikus lett. Egy éve még nagy lendülettel hirdette, hogy õ és ernyõpártja a balhaza megmentõje, mára kiderült, hogy nem. Ugyanazon a koncon marakodnak, ugyanazon szavazótábort szorozzák-osztják, és attól félnek, egy-két formáció az 5% alatt marad, így kevesebb hely jut az amúgy is összement parlamenti patkóban. Kérdés, hogy a több tényleg több-e? Gyurcsánnyal nyernek vagy veszítenek szavazatokat? Az internetes oldalakon nagyon vegyes a DK megítélése, a tisztességesebb baloldaliakat tõle is meg a Bajnai-féle neo-szdsz-tõl is a hideg rázza, kérdés, felülírja-e a párthûség a józan észt? Mert azt szerintem mindenki tudja, hogy ha a róka egyszer bekerül a tyúkólba, ott vérontás lesz, és nem a róka húzza a rövidebbet... Új baloldali kiáltvány Aminap újból egyesüléspártivá lett balliberális oldal természetesen új programmal is áll majd a nagyérdemû szavazóközönség elé. Megszereztük rövidített programjukat, amelyet hamarosan kiáltvány formájában fognak hûséges elvtársaikhoz eljuttatni. Íme: 1. Szervezzünk tüntetést az energia árak csökkentése ellen! Ne fogadjuk el a csökkentett számlákat, mert sért minket, hogy ez a piszkos kormány a nehézségek ellenére arra vetemedett, hogy segíteni akar a lakosságon, s ezzel megnyirbálja a multik jogos hasznát. Hívjuk fel a kormány figyelmét, hogy a beígért további energiaárak csökkentésére, valamint a víz- és szemétdíj mérséklésére nem tartunk igényt, mert nem szeretnénk, ha a multik megsértõdnének. 2. A nyugdíjasok utasítsák vissza a nyugdíjemelést, és vállaljanak így szolidaritást Európa azon felének nyugdíjasaival, akiknek csökkentették vagy megadóztatták a nyugdíját! 3. A kismamák utasítsák vissza a megemelt gyedet és a plusz egy évet, mert jogaikban sérülnek, hogy megengedik nekik a munkából való kimaradást, valamint a munkavégzést is, szabad választásuk szerint! 4. A minimálbéren foglalkoztatottak utasítsák vissza az emelt összeget, mert így több lesz a 16%, és õk inkább a kevesebbért vállalják a kicsit gyengébb 16%-kal. 5. A közmunkások követeljék vissza a segélyre adott 28 ezer Ft-ot, mert inkább nem dolgoznak, de munkával nem alázzák meg magukat! 6. Követeljük a kormánytól, hogy a nép pénzén nyugodtan képezzenek olyan diplomásokat, akik azonnal elhagyják az országot és így támogatják a jóléti államokat a mi taníttatási költségeinkkel, így legalább valamit visszakapnak abból, amit egyébként már rég elloptak tõlünk. 7. Bizalmukat fektessük azokba, akik maguk vallották be, hogy hazudtak éjjel-nappal, s óriási erõfeszítésükbe került, hogy ez ki ne süljön, annak ellenére, hogy meghamisítottak minden okiratot, ami a költségvetésben árulkodó volt. 8. Követeljük, hogy a rendõrség egy ünnepélyeken se sajnálja a gumilövedéket, a viperát, a gumibotot és a lovas rohamot. Ez kell a magyarnak! 9. Követeljük, hogy töröljék el a bankadót, a multikra kivetett adókat, hisz bennünk van annyi balliberális büszkeség, hogy ha beledöglünk is, de kitartunk elnyomóink és kirablóink mellett. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Újból SZDSZ? Aki Csõzikre szavaz, az SZDSZ-re szavaz ha röviden kellene összefoglalnuk a helyzetet. Ha hosszabban, akkor már nemigen tudnánk mit írni, anynyira kusza Csõzik nézete. Valószínûleg ilyen nincs is neki, csak igazodási pontjai vannak, és ez a pont a húsosfazék. Aki a merõkanalat kezében tartja, az Csõziket is hívének vallhatja, már ha akarja. Jellemzõ az Elhurcoltak Napján lezajlott koszorúzáson vállalt szerepe is. Azt gondolná az ember, hogy az Együtt-PM képviselõ-jelöltje minimum az Együtt-PM nevében koszorúzik, sõt, vállalja a közösséget az MSZP-vel és a gyurcsányista DK-val, mint szövetségessel. De nem, a Egyesület nevében helyezte el koszorúját. mintegy ezzel is kinyilvánítva, hogy kissé büdös neki a nagy pártszövetség. Viszont ha büdös, mit keres ott? Vagy a pénznek nincs szaga? Állítólag Vespasianus római császár mondta ezt a rendelete ellen tiltakozóknak, mikor megadóztatta a nyilvános vécéket. Csõzik most vécésnéni lett, ezt tudomásul kellene vennie, és nem fintorognia. Összekötötte a sorsát Gyurcsány Ferenccel, és ha sokat kényeskedik, egykettõre ott találja magát a többi vonakodó mellett a gázsütõn, és akkor kedvenc eszmetársa, Dopeman agymenésére énekelheti, hogy b...meg a Bajnait, b...meg a Gyurcsányt... VITRIO L. Érdi Városi Polgárõr Egyesület Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , A BARÁTKOZZUNK nyugdíjas klub továbbra is várja az érdeklõdõket, minden hónap utolsó KEDDJÉN a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 15 órától. Klubvezetõ: Péter Tamásné (Emõke). Újabb családtámogatások Újabb családi támogatási formák vehetõk igénybe január 1-jétõl; a gyed extra lehetõségeivel a gyermekvállalást kívánják ösztönözni. Akormány még novemberben döntött négy konkrét intézkedésrõl a gyed extra keretében. Így a gyes és gyed folyósítása mellett újra vállalható munka a gyermek egyéves kora után. Testvér születése esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így például két gyedre vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy idõben. A harmadik intézkedés a diplomás gyed bevezetése, míg a negyedik a három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató munkaadók újabb adókedvezményét jelenti. Az intézkedések 65 ezer embert érintenek és 18,6 milliárd forintot jelentenek a jövõ évi költségvetésben. A bevezetendõ diplomás gyeddel lehetõvé válik, hogy a felsõfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ anya a gyermek egyéves koráig gyedre szerezzen jogosultságot, ezt követõen pedig gyes mellett végezheti a tanulmányait. A diplomás gyed érinti egyrészt a felsõfokú alapképzésben, szakképzésben, felsõoktatási szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulókat; õk a minimálbér alapján kapnak majd gyedet. Azok pedig, akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum alapján kapják meg a gyedet. Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden csütörtökön 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/ XII. évfolyam 1. szám január 16. A negyedik intézkedés a háromvagy többgyermekes anyákat, illetve munkaadójukat érinti. Ennek lényege, hogy kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben már meglévõ hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két évvel; így a negyedik és ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után. Az egy- és kétgyermekeseket érintõ hasonló munkaadói kedvezmények is megmaradnak. A kormány az intézkedések kidolgozásakor több európai ország gyakorlata mellett a Népesedési Kerekasztal és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom javaslatait is figyelembe vette. (MTI-FIDESZ.HU) Megvalósítható a harmadik rezsicsökkentés Az a célunk, hogy a harmadik rezsicsökkentéssel abba az irányba mozduljunk el, hogy Magyarországon a magyar családok a fizetésükhöz képest az európai átlagnak megfelelõ árat fizessék a gáz és a villamosenergia, illetve a rezsi más területein is - jelentette ki Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje sajtótájékoztatóján. Rogán Antal arról tájékoztatott, január 24-re, Balatonszárszóra hívta össze a Fidesz évadnyitó, rezsicsökkentõ frakcióülését, mivel az ülés fõ témája a harmadik rezsicsökkentés lesz, melynek ütemérõl és mértékérõl fognak dönteni. Hozzátette, a rezsicsökkentés tartalmára és mértékére az általa vezetett munkacsoport fog javaslatot tenni a frakcióülés részére. A nagyobbik kormánypárt képviselõcsoportjának vezetõje emlékeztetett, az elmúlt egy évben 2012 decemberéhez képest 20 százalékkal csökkentették a villamosenergia, a gáz és a távhõ árát, 10 százalékkal mérsékelték a palackos gáz, az ivóvíz, a szippantás és a csatornadíj átlagárát és 10 százalék feletti mértékben csökkent a hulladékszállítás, és a kéményseprés díja is. Rogán Antal kifejtette, az elmúlt egy évben végrehajtott rezsicsökkentõ lépések következtében a gáz fogyasztói ára a júliusi szintre, a villamosenergiáé pedig a februári szintre mérséklõdött. A fideszes politikus ismertette, a magyar családok 2010 júliusában jövedelmük arányában még a legmagasabb gázárat és a 2. legmagasabb villamosenergia árat fizették az Európai Unión belül. Rogán Antal elmondása szerint az elmúlt évben végrehajtott két rezsicsökkentés eredményeképpen a középmezõnybe került Magyarország, illetve a magyar családok a gáz és villamosenergiafogyasztói ára tekintetében a jövedelmükhöz képest. Az a célunk, hogy a harmadik rezsicsökkentéssel abba az irányba mozduljunk el, hogy Magyarországon a magyar családok a fizetésükhöz képest az európai átlagnak megfelelõ árat fizessék a gáz és a villamosenergia, illetve a rezsi más területein is. Nem biztos, hogy ezt egy lépésben el fogjuk tudni érni, de jelentõsen közelebb fogunk kerülni az uniós átlaghoz a harmadik rezsicsökkentés segítségével - jelentette ki Rogán Antal. A Fidesz frakcióvezetõje beszámolt arról is, az általa vezetett munkacsoport a tegnapi napon tartott ülést, amelyre energiahivatal az általuk már korábban kért számításokkal és háttértanulmányokkal is készült. Rogán Antal röviden bemutatta a vezetõi összefoglalóját annak a tanulmánynak, amit a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (MEKH) készített a harmadik rezsicsökkentés megvalósításának lehetõségeirõl. A frakcióvezetõ elmondása szerint a dokumentumban alapos számítások találhatók, amelyek megvizsgálják, hogy milyen területen van lehetõség az árak csökkentésére és ez milyen formában valósulhat meg. A számítások és háttértanulmányok alapján egy valamit egészen biztosan ki tudunk mondani: úgy látjuk, hogy egyértelmûen megvalósítható 2014-ben a harmadik rezsicsökkentés húzta alá Rogán Antal, hozzátéve, a rezsi három komponensének esetében fog javaslatot tenni a munkacsoport az árak csökkentésére. Arról, hogy ez milyen mértékû lesz és milyen ütemezésben valósul meg, a jövõ hétre még további adatokat és számításokat kértünk az energiahivataltól. A munkacsoport a jövõ hét végére fogja végleges formába önteni a frakcióülésre készülõ javaslatát hangsúlyozta a frakcióvezetõ. A kormánypárti politikus beszélt arról is, szerdán konzultációt folytatott Kövér Lászlóval, az Országgyûlés elnökével, akinek azt javasolta, hogy a frakcióülés után, a rendes ülésszak kezdetére hívja össze a parlament elsõ ülését. Ennek megfelelõen az elsõ parlamenti ülésnapra feltehetõen február 3-án sor mondta Rogán Antal. (FIDESZ.HU) FÓRUM A rezsicsökkentés megvédésérõl A Fidesz Érdi Szervezete szeretettel vár minden érdeklõdõt a rezsicsökkentés megvédésérõl szóló érdi fórumra! Idõpont: január 23-án 17 órakor Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ (Érd, Alsó u. 8.) Vendég: BÁNKI ERIK EU képviselõ

3 XII. évfolyam 1. szám január Szokásos heti sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármester a csatornázással kapcsolatban az átemelõkrõl adott tájékoztatást. Elmondta, hogy több ízben és hosszasan tárgyaltak a házi átemelõk ügyében az illetékes közremûködõ szervezetekkel. Már tavaly év elején jelezték, hogy akit érinthet, várjon a megvásárlással, mert igyekszünk megoldást találni. Tavaly év végén jelentettük be, hogy változott a jogszabály, ami megoldást jelenthet mondta a polgármester. December elején végre a Kormány olyan Kormányrendeletet alkotott, amely tiszta helyzetet teremt a házi átemelõk ügyében. A minisztériumtól kapott állásfoglalás alapján a házi átemelõk telepítése a beruházás része lesz és az üzemeltetést az Üzemeltetõ fogja végezni. Szintén a minisztérium erõsítette meg, hogy az áramellátást az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani, amelynek ellentételezésére a szolgáltató a csatornadíjból díjkedvezményt biztosít (vélhetõen kb. 10 Ft/m 3 lesz). Kiemelte T. Mészáros András a következõt: Csak az átemelõt és az aknát biztosítja a Beruházás, a többi munkarészt (házból kivezetõ csövek, udvari hálózat az átemelõig, stb) a tulajdonosnak kell kiépíteni, ugyanúgy, Várjuk az igényléseket a házi átemelõkhöz mint azoknál akiknél nem kell átemelõ! Ahhoz, hogy a szükséges közbeszerzést ki tudjuk írni, tudnunk kell a pontos számot, amelyre szükség van. Ezért ezúton is kérjük az érintetteket, hogy az erre rendszeresített formanyomtatványon (Igénylõlapon) jelezzék az ügyfélszolgálatnál az igényüket. Az igényeket február 28-ig várjuk. Az igénylés feltételei: El kell készíttetni egy tervet egy akkreditált mérnökkel, amelybõl kiderül, hogy szükség van az átemelõre. Ezt csatolni kell az igényléshez. Az igénylést a tulajdonos nyújthatja be. Csatolni kell a tulajdon igazolását is. Az igénylõnek vállalni kell az átemelõ áramellátását is. Az igénylõnek biztosítani kell a bejutást az ingatlanra a kiépítéskor. Igazolni kell, hogy társulati tag és fizette az érdekeltségi hozzájárulást. A benyújtott terveket felül fogják vizsgálni, hogy csak a valóban szükséges helyeken telepítsenek átemelõ berendezést. Javasoljuk, hogy a terezéshez, felméréshez vegyék igénybe az Érdi Városfejlesztõ Kft. szolgáltatásait, mert nekik már nagy tapasztalatuk van mind a tervezésben, mind a kivitelezésben, mind az átemelõk telepítésében! Õk nem tûnnek el, mindig elérhetõk és a város áll mögöttük. Az igényeket a Beruházás Érd, Alispán u. 4. sz. alatti irodába kérjük leadni (Telefon: 0680/630036, Reményeink szerint tavasszal, amikor megindul a rákötések szezonja azaz olyan lesz az idõjárás már rendelkezésünkre fog állni a szükséges berendezések száma és le tudjuk folytatni a közbeszerzést fejezte be tájékoztatóját a polgármester. Micsoda év Az ember bármely korban is él rendre belesüllyed a napi verkli forgatagába, az éppen aktuális gondok-bajok egymásutániságába. A napok, hetek, hónapok és évek jönnek és mennek, sokszor úgy tûnik, nyomot sem hagynak. Aztán eltelik pár év, egy emberöltõ, és ha valakinek eszébe jut valamilyen visszatekintõ értékelést készíteni, kiderül, hogy pont az, az év volt egy ország életében, amely úgy döccentette meg a történelem kerekét, hogy onnantól már egészen más irányban mentek a dolgok. Minden év, minden napja történelem. Amikor az elsõ csók megtörténik, az persze nagy "történelmi" forduló egy kamasz életében, míg él érzi az eufóriát, a csudálatos remegést, de csak nagyon ritkán jut eszébe, hogy éppen ott dübörgött el mellettük esetleg a történelem is re vajon fogják-e tíz, húsz, vagy akár száz év múlva azt mondani: micsoda év volt. Pedig -sok jel mutat rá-, micsoda év lesz?! No, nézzük is át, mi is történhet, és miért is? Megméretik a magyar nép kollektív bölcsessége. Az a bölcsesség, amely távlatokban képes gondolkodni, felemelkedve a káposztafejek szintjérõl, körültekintve a világban és látni, merrõl, merre haladnak a dolgok. Az országot vezetõ politikai erõ vajon mennyire bízza el magát, mennyire hiszi el a közvélemény kutatók kimutatásait, elõrejelzéseit, hogy amiket az elmúlt négy évben elvégzett, elegendõek ahhoz, hogy ne rendezõdjenek vissza az eddigi folyamatok? De még ettõl is sokkal fontosabb, hogy azok a választók, akik -bár sok bukdácsolást is látnak- úgy gondolják, hogy menet közben semmiképpen sem szabad a politikai szerelvény mozdonyát, masinisztáját lecserélni - vajon tesznek is-e ezért? Legalább annyit, hogy a szavazófülkékben e program mellé teszik a szavazatukat. Aztán ott vannak a magyar nemzetnek azok az írástudói, akik nem csupán bírják és gyönyörûen beszélik nyelvünket, de a lelkük is magyar és nem az számukra az önmegvalósítás csúcsa, hogy bármely deviancia igényeit minél rafináltabban ki tudják elégíteni, vagy megfeleljenek a kozmopolitikai szellemi elvárásoknak. A nemzet írástudóinak rendelkeznie kell azokkal a képességekkel, hogy felismerjék a szabadság zászlóiba burkoltan, seggüket rázó szabadosság prófétáit és megmutassák, leleplezzék õket az írástudókat mindig tisztelõ emberek elõtt. Pusztán csak azért, mert a minden hájjal megkent propagandista mesteremberek ezer módját ismerik, hogyan lehet megvezetni a népet. Az, hogy nagyon nagy a tét, leginkább onnét lehet sejteni, hogy a végóráikat élõ régi rendszer mai inkarnációi mindenkinél pontosabban érzik és tudják, számukra nem csupán választási vereség néz ki, de a történelem süllyesztõje is. Ha alaposan körülnézünk a politikai piacra kirakott portékáik között, mindmind ócskapiaci áru. Bárhogyan is csomagolták újra a nemzeti önfeladást, a lelketlen szabadversenyes kapitalizmus visszacsempészését, a rabló pénzoligarchia újra helyzetbe hozását, a multinacionális közszolgáltató monopóliumok kiengesztelését - látszik, hogy semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek. Ráadásul hiába rikácsolták egymást is túl, feldicsérve csili-vili ócskaságaikat, még nagy választékot sem nagyon tudtak felmutatni. Lassan kezdõdik a végjáték. Látszik a kofahadon, egyre elkeseredettebbek. Néha egymásnak esnek, pofozkodnak egy jót, szétdobálják egymás portékáit. Aztán leülnek, pihegnek egy kicsit és miután múlik a vörös köd a tekintetük elõl, újrakezdik az alkut. Egymással. Próbálják a portékáik hitványabbját az asztalok alá dugni, de féltékenyen figyelik, nehogy valamelyikük mégis jobban járjon a nagy kupeckedésben. Közben udvarolnak veszettül. Ígérik az erdõ és a mezõ összes tartozékét a fût is, meg a fát is, azután a legközelebbi toronyórát a lánccal, meg talán a jövõ hetet is hozzámondják. Ha majd visszatekintenek erre az évre és történelmi távlatból vizsgálják meg a történéseket, mit fognak felsorolni a majdani történészek? Végleg befejezõdött a rendszerváltás? Az a folyamat, amely sokkal inkább volt 1989-tõl 2010-ig leginkább gengszterváltás, amikor a régi kommunisztikus politikai elit gyorsan és minden gátlás nélkül átvedlett neoliberális vadkapitalistává. Az addigi ateista világrend végre rálelt az istenére, a pénzre. Azóta odahordott mindent ennek az istenségnek az oltárára, az elhanyagolt kolontári vörösiszap tárolót, azzal a nyolc emberélettel. Odahordta a Hajdú-Bét becsapott libatenyésztõit jó pár öngyilkosságba kergetett gazdával. Letette a pénz istenségének oltárára ez a rendszer azt a sok százezer magyar családot, akikkel sikerült elhitetni, hogy mindentõl jobb a devizahitel. Persze járt ehhez is százszámra a halálba kergetettek véráldozata. Vagy azt fogják megállapítani jövendõbeli történészeink, hogy elbukott a nagy kísérlet? A nemzeti szuverenitás visszaszerzése mégsem sikerült? Újra szétzilálódik az iskolarendszer és a kistelepülések iskoláit megint bezárják? Megint elkezdõdik az állami nyugdíjrendszer széthordása és a magyar költségvetésnek kell ismét sok százmilliárd forinttal kiegészíteni a nyugdíjkasszát évrõl-évre, hogy megkapják a járandóságukat a nyugdíjasok? Nyilván helyre kell állítani a közszolgáltató monopóliumok nyereségtermelõ képességét és a rezsicsökkentést el kell törölni. Aki rezsit akar csökkenteni ezután, megteheti úri gusztusa szerint, fogyasszon kevesebbet. A Nemzeti Bank megint az EU fiókbankjaként fog mûködni, és legfõbb dolga a bankrendszer érdekeinek a feltétel nélküli védelme lesz? A tét óriási. A történelem ott van minden év minden napjának minden órájában és percében. Akkor is, ha erre így soha nem gondolunk. Van egy érdekes szójátékkal variáló sláger: "Ma lesz a holnap tegnapja. Nehogy szomorúan gondolja tegnapra " A hatalomra ácsingózók mindennél jobban tudják, mi a tét. Már nem érdekes melyiküknek mi is a programja, a sokféle indulat, akár egymás utálata is - mint a Bunsen-égõ koncentrált lángsugara - egyetlen éles pontban fókuszálódik: Orbán gyûlölet, a hatalom bármi áron való visszaszerzése. Hogy mi lesz azután? Tényleg, mi lesz azután??? KOPOR TIHAMÉR Duna-Art Fotóklub Minden páratlan hét keddjén 18 órától várjuk a fotózni kedvelõket! Helyszín: Lakótelepi Klubövezet Érd, Enikõ u. 2. Érdeklõdni lehet Körmendy Zizi klubvezetõnél a 06 20/ as telefonszámon.

4 4 Tájékoztató a központi névjegyzékkel kapcsolatos teendõkrõl Tisztelt Választópolgár! Ha Ön magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett, betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelõzõen házasságot kötött, rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és nincs kizárva a választójogból, akkor automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe. A központi névjegyzékbe való felvétel alapján január 1-jétõl a választást megelõzõ második napig a) kérheti nemzetisége tagjaként történõ névjegyzékbe vételét, b) a szavazáshoz segítséget igényelhet, c) megtilthatja személyes adatai kiadását. Kérelmét a fenti idõtartam alatt módosíthatja, vagy törölheti is. A kérelmet benyújthatja online a vagy a oldalon, kitöltött formanyomtatványon levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához (Helyi Választási Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) kitöltött formanyomtatványon személyesen a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszintjén mûködõ Ügyfélszolgálaton. Nemzetiségi regisztráció Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik, az adott nemzetiség melletti rubrika bejelölésével kérheti, hogy a központi névjegyzéken nemzetiségének megnevezése kerüljön feltüntetésre. Ezáltal Ön részt vehet a megjelölt nemzetiség nemzetiségi önkormányzati képviselõinek választásán (a nyomtatvány A-val jelzett pontja). A kérelemben csak egy nemzetiség jelölhetõ meg. Amennyiben Ön az országgyûlési képviselõk választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni, úgy ezt a kérelem "B" pontjának bejelölésével kérheti. A fogyatékossággal élõ választópolgárok segítése a) Ha Ön vak, vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyérõl és idejérõl szóló értesítõt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással készítse el az Ön számára, - a nyomtatvány C-vel jelzett pontja b) Ha Önnek nehézséget jelent az írott szöveg elolvasása vagy megértése, kérheti, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókról egyszerûsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készült tájékoztatót küldjön meg a választási iroda az Ön részére - a nyomtatvány D-vel jelzett pontja c) Ha Ön vak vagy gyengénlátó választópolgár, kérheti, hogy a szavazat önálló leadásának segítésére egy Braille-írással ellátott szavazósablont biztosítson a választási iroda a szavazóhelyiségben az Ön részére - a nyomtatvány E-vel jelzett pontja d) Ha Ön mozgásában korlátozott, kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben szavazhasson, amely akadálymentesen megközelíthetõ - a nyomtatvány F-fel jelzett pontja. A személyes adatok kiadásának megtiltása Önnek lehetõsége van arra, hogy megtiltsa a névjegyzékben szereplõ név- és lakcímadatainak kampánycélú kiadását, illetve arra is, hogy megtiltsa, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény-kutatás céljából kiadják - a nyomtatvány G- vel és H-val jelzett pontjai. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra Ha Ön központi névjegyzékben szereplõ uniós állampolgár, kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az EP választásra is terjedjen ki. Ebben az esetben az EP-választáson a magyarországi képviselõjelöltekre szavazhat. A kérelmek kitöltésénél az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: A kérelmezõ személyes adatait tartalmazó rész minden pontjának (1-5. pont) kitöltése kötelezõ (a 2. pont kitöltése férfiak esetén is kötelezõ!). Az adatokat a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplõ adatokkal egyezõen kell megadni, különös figyelemmel a személyi azonosítóra. A kérelem 6. C pontját csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön a választási iroda döntését nem a lakcímére kéri. A kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA XII. évfolyam 1. szám január 16.

5 XII. évfolyam 1. szám január Karácsonyi ételosztások Az alpolgármester naplójából Visszaemlékezés Közelednek az országgyûlési választások. Talán nem haszontalan, ha leírom gondolataimat az elmúlt négy esztendõ eseményeirõl, és idézem a megcáfolhatatlan tényeket április 11-én magam is ünnepeltem, ott ültem a képernyõ elõtt, amikor Orbán Viktor a Vörösmarty téren a gyõztes választási eredmény után elmondta beszédét. Idézem. Ezt a választást megnyertük. Kedves Barátaim Ez a választás történelmi választás volt. Egyértelmû, világos népakarat volt. Magyarország polgárai gyors, mélyreható, megrendítõ erejû változást akarnak És ott voltam a második forduló idején, április 25-én is. Idézem..A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélõ oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert: a nemzeti együttmûködés rendszerét Mától Magyarország politikai és gazdasági rendszerét a nemzeti együttmûködés rendszerének hívják, és ezzel a rendszerrel Magyarországot közösen újra fogjuk építeni, és erõssé fogjuk tenni.mától Magyarországon a magyar emberek érdeke az elsõ. Olvasóim közül talán vannak, akik úgy vélik, jó-jó, alpolgármesterünk FIDESZ-KISGAZDA elkötelezett politikus, természetes, hogy elfogult. A rendszerváltás óta részt veszek a gyakorló politikában, és mindig tiszteletben tartottam az ellenzéki politikusokat, ha emberi és politikusi magatartásuk tiszteletet érdemlõ, és elítéltem, ha megengedhetetlen rasszista, közönséges, politikushoz méltatlan magatartással találkoztam akár párttársaim körében is. Ne feledjük! Szavazó polgártársaink egy része nem a FIDESZ-KDNP- Kisgazda szövetségre szavazott, de a nagytöbbség igen, és a nagytöbbség akarata érvényesül a demokráciákban. Úgy vélem, talán ez a kisebbség is sok mindenben egyetértett az elmúlt évek kormányhatározataival, a kormány politikájával, ha elfogulatlanul ítélte meg azokat. A kitérõ után térjünk vissza a tényekhez! A FIDESZ-KDNP- Kisgazda szövetség 2010-ben kormányt alakított, és kormányunk tette, amit ígért. Hihetetlen tempót diktált a kormány a képviselõk számára, hiszen a megrendítõ erejû változáshoz a törvényi háttér megújítására volt szükség. Ennek alapfeltétele az új alaptörvény (köznyelven alkotmány), amely sok vitát váltott ki. Úgyszólván természetes, hogy az õrületes iramban hozott jogszabályokba kisebb-nagyobb hibák csúsztak, és bizony néhányukra a jogorvoslást az Európai Unió kényszerítette ki. A problémákat fokozta, hogy voltak olyan képviselõk, akik politikushoz, sõt emberhez is méltatlan módon nyilatkoztak meg. Szégyenletes ez, de általánosítást levonni ebbõl hiba. A megválasztott politikusok szolgálatra vállalkoztak-vállalkoznak, arra, hogy a polgárok érdekében munkálkodjanak, képviseljék õket, és állítom, a politikusok többsége méltó a bizalomra, amelyet a választóktól kapott. Végtére is az eredmények alapján egyértelmû, hogy a magyar polgárok érdekében mára mindent megtett ez a kormány, amit nem egészen négy esztendõ alatt megtehetett. FIDESZ-KDNP-Kisgazda kormányunk államadósságot és az elmúlt évek álliberalizmusa által lezüllesztett társadalmat örökölt a gazdasági válság közepette. Ebbõl a helyzetbõl kiutat találni nehéz, de lehetõ, ha megfelelõen erõs a kormányzat. Szerencsések voltunk. A FIDESZ- KDNP-Kisgazda kormány elkötelezettnek bizonyult a liberalizmus vadhajtásainak letörésére, amennyiben az a magyar polgárok érdekeit sértette vagy hátrányosnak bizonyult számukra. Mit értek ez alatt? A megújított törvények által elkötelezettséget vállaltak a hátrányos helyzet leküzdésére, a magyarság egységére, a létbiztonságra, a családok támogatására, és még sorolhatnám Amit lehetetlen volt elérni, azt ennyi idõ alatt nem is érhette el ez a kormány. Éspedig azt, hogy a tõlünk nyugatabbra esõ országok életszínvonalát és az esélyegyenlõséget elérjük. Úgyszólván természetes, hogy a jelenlegi magyar jövedelmi viszonyok nem támogatják azt, hogy a jól képzett fiataljaink ne kívánkozzanak nyugatabbra, mégis Jó esély van arra, hogy többségük visszatér. Ám ennek vannak bizonyos feltételei a hazaszereteten túl. Jól mûködõ gazdaságra, jó közellátásra és esélyegyenlõségre van szükség. Nem dughatjuk homokba a fejünket! Nem lehet négy esztendõ alatt csodát mûvelni. Ne feledjük, a klasszikus angol parlamentáris demokrácia több, mint kétszáz éve alakul! Sok év kell még ahhoz, hogy a magyar demokrácia kiteljesedjen. Ám állítom, ha jelenlegi kormányunk tavasszal a választóktól ismét bizalmat kap, akkor négy esztendõ múlva reális lesz az álom, hogy Magyarország kívánatos otthon legyen minden magyar számára. Persze lehet így, és lehet úgy is. Ám az eredmények beszélnek, és azt igazolják, hogy így kell ma kormányozni. TÓTH TAMÁS A Horgász Egyesület halászlét fõzött január 8-án Tárnokon is megemlékeztek azokról a tárnoki emberekrõl, akiket január 8-án úgynevezett málenkij robotra elhurcoltak, és közülük közel a fele soha nem tért haza. A megemlékezésen Érd MJV nevében Tóth Tamás alpolgármester és a Kisgazda Polgári párt érdi szervezete helyezte el a megemlékezés koszorúját. A Fidesz tagjai az Összefogás Egyesület székháza elõtt osztottak ételt a rászorulóknak A református templom elõtt is kaphattak meleg ételt

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Két világ közül kell választanunk

Két világ közül kell választanunk ÉRDI Ingyenes hetilap 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 5. szám 2014. február 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Bayer Zsolt Érden Két világ közül kell választanunk A KÉSZ érdi szervezetének

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP 2014. április 16. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 7. szám Cikkünk a 12-13. oldalon Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP Martinászszobor a gyár előtt A költészet napja Csepelen Húsvét, a mozgó

Részletesebben

Újabb rezsicsökkentés

Újabb rezsicsökkentés XXIV. évfolyam, 4. szám 2014. január 30. 2 3 4 12 Csatornadíj Egyebek mellett a csatornarákötések volt szó a szokásos szerdai sajtótájékoztatón. Gazdagító kultúra Idén is a Magyar Írószövetséggel közösen

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Államalapításunk ünnepe

Államalapításunk ünnepe XXIV. évfolyam, 32. szám 2014. augusztus 28. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 3 2 Kampánynyitás Folytatni kell tovább a munkát, hogy Érd családias, virágzó kertváros legyen. Együttmûködés

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek Káptalan Udvar: a kényelem otthona a történelmi belváros szívében! Április 15-ig 5% kedvezmény minden lakás árából! Beépített konyha, saját mélygarázs beálló hely, lift, napkollektor és még sok-sok extra

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP SZ ALBERT ÉTTEREM Akció aug. 20-ig! Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva: H V

Részletesebben

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket KÉPVISELÕ- JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA SZOLÁRPARABOLA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 13. szám 2010. április 2. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 7-én. Az újság díjtalan. Jövõ vasárnap

Részletesebben