A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért"

Átírás

1 A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület III. PhD. konferenciája A konferenciát szervezte Prof. Dr. Koncz István Budapest, 2012

2 A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért című tudományos konferencia előadásai 3-as szekció (Budapest, április 20.) Elektronikus könyv ISBN Szerkesztette: Nagy Edit Lektorálta: Dr. Fehér Zsuzsa Dr. Hamsovszki Szvetlana Dr. Melles Hagos Tewolde Superlektor: Prof. Dr. Mihályi Péter Budapest,

3 Tartalomjegyzék Tartalom Darabos Borbála: Idegen-kép a nemzetközi bevándorlókról Ellenség vagy vendég? Lelovics Zsuzsanna: Középiskolai tanulók médiapreferenciái az egészséges táplálkozásra nevelésben Korb Angéla: A Pester Mephisto, 172avagy adalékok a pesti német színház és a pesti német nyelvű sajtó történetéhez Pintér Györgyi: Egy irodalmi vita tanulságai 1847-ből T. Nagy László: A hatékonyság növelésének lehetőségei multimédiás nyelvoktató rendszerekben Urbán Bálint: Az újraírt mítosz mitokritikai tendenciák a posztmodern portugál regényben Varga Dorottya: A TDM szervezetek hatékonyságvizsgálata

4 Darabos Borbála Idegen-kép a nemzetközi bevándorlókról Ellenség vagy vendég? 1. éves filozófia doktorandusz, Humántudományok doktori iskola, Debreceni Egyetem 1. Bevezetés A nemzetközi migráció egyre fokozódó volumene miatt napjaink egyik legvitatottabb kérdésévé vált, ugyanis ma 200 millióan élnek hosszabb vagy rövidebb ideje távol szülőföldjüktől, és ezen népesség több mint 60%-a a fejlett országokban koncentrálódik. 1 Bár a vándorlás mindig is része volt az emberiség történelmének, azonban napjainkban a globalizáció és a gazdasági interdependencia jelenségei az áruk, a tőke és az információ felgyorsult áramlásán kívül, lehetővé teszik azt is, hogy a migránsok határokon átkelve távoli országokban keressenek megélhetési lehetőséget, vagy üldöztetésük elől ott találjanak menedéket. A nemzetközi mobilitás növekvő intenzitása egyértelműen arra utal, hogy a migráció kétségtelenül tömeges méreteket ölt, és hatása mára minden egyes embert érint. Ennek bizonyítéka, hogy olyan multilaterális folyamatként zajlik, amely mélyrehatóan befolyásolja a küldő, a fogadó és az esetleg tranzitországok politikai, gazdasági és társadalmi rendszereit is. Ma a nemzetállamok főként arra törekszenek, hogy csökkentsék a bevándorlással járó költségeket, és ezzel egyidejűleg maximalizálják a belőle származó előnyöket. A folyamat sebességéből, és a fennálló kulturális különbségekből adódóan viszont egyre nagyobb kihívást jelent a migránsok és a befogadó társadalom együttélése, globális és nemzetállami szinten egyaránt. A migráció gyorsasága miatt a befogadó országok már nem képesek az új belépők társadalmi abszolválására, integrálására, mely ténylegesen konfliktust gerjeszt a fogadó társadalom és a migráns között. 2. Az idegen 2.1 Az idegen mint vendég A nemzetközi mobilitás történetiségét tekintve megfigyelhetjük, hogy a 19. században és ezt megelőzően a migráció egy pozitív előjelű jelenség volt, ugyanis a legtöbb állam nem támasztott akadályokat a bevándorlókkal szemben, valamint a menedékjog is szentnek számított, 2 annak ellenére, hogy ekkor még nem épült ki az a nemzetközi jogrend, mely védelme alá vonta volna az üldözötteket. Immanuel Kant elsőként hangsúlyozta, hogy az idegeneket vendégként kell fogadni, ugyanis a morális emberek szoros interakcióban állnak egymással, ezért képesek a világtársadalom tagjaiként együtt élni. A határok átjárhatóságának elismeréséből következően, külön kiemeli a hospitalitást, vagyis a vendégjogot, mely morális kötelezettsége minden politikai entitásnak. Ettől megkülönbözteti a látogatás jogát, melynek minden ember előtt nyitva kell állnia. Mindazonáltal Kant a vendég látogatását csupán ideiglenes tartózkodásnak tekinti, ezért az állampolgárság megadásának lehetőségét szigorúan meghagyja az állami szuverenitás hatáskörében. 3 1 International Migration Report 2006: A Global Assessment, (2006). 2 Hannah Arendt, A totalitarizmus gyökerei (Budapest: Európa, 1992), Immanuel Kant, Az örök béke, (Budapest: Európa, 1985). 156

5 Georg Simmel az idegen koncepciójának átfogó és kompakt fogalmi meghatározásával már 1908-ban előrevetítette napjaink egyik legégetőbb problémáját. Simmel szerint ugyanis a migráns olyasvalaki, aki ma érkezett, de huzamosabb ideig velünk marad, [ ] aki távol áll tőlünk, mégis közel kerül hozzánk. Az idegen fogalma eredetileg nem hordoz negatív konnotációt, mindössze arra utal, hogy az idegen nem a kezdetektől tartozott az adott közösséghez, helyette olyan vonásokat hoz a csoportba, melyek eddig ismeretlenek voltak a tagoknak, és valószínűleg is azok maradtnak. Simmel az idegen jelenségét az interakció egy speciális formájának tekinti, melynek lételemét abban látja, hogy az újonnan érkező a csoporton kívül van, és ennek következtében konfrontálódik a csoporttal Az idegen státusza állandósul Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy a bevándorlás ilyen korai liberális elismerésének ellenére, a migránsok a legalitás és illegalitás közti áthidalhatatlannak látszó szürke zónába kerültek, melynek következményeként mostanára idegenből ellenségekké lettek. Hannah Arendt szerint ez a fajta elutasító hozzáállás nem közvetlenül a nemzetállamok természetéből ered, hanem az I. világháború után a nagy birodalmak felbomlására vezethető vissza. Ebben a periódusban ugyanis a nagy, etnikailag kevert birodalmak helyett kis nemzetállamok jöttek létre, melyben a többségi nemzet legtöbbször másodlagos állampolgárként kezelte a területén élő kisebbségeket, akik később a totalitárius rendszerek üldözésének hatására elvesztették állampolgárságukat is. Ezek a menekültek először otthon nélkül maradtak, majd elveszítették a kormányzatok védelmét, és végül a politikai közösségből is kiszorultak. A birodalmak felbomlása után, ahogy menekültek millióinak hulláma indult útnak, a nemzetállamok már nem kívánták az üldözötteket honosítással vagy más jogi védelem megadásával segíteni. 5 Ennek következtében a politikai közösség nem tett hivatalos lépéseket a menekültek helyzetének rendezésére, a hontalanoknak nem biztosította állampolgárságot, akik elvesztették alapvető emberi jogaikat is, és állandósult a kívülálló helyzetük. Mostanára nemcsak a hontalanok és menekültek kényszerültek a jogfosztottság állapotába, hanem ez kiterjed a gazdasági okokból elvándorlókra is. Ez a csoport ugyanis a migráció során érvényesíti a kivándorlásra való alapvető jogát, és Giorgio Agamben koncepciójával élve, ezzel az egyszeri cselekedettel olyan rendkívüli állapotba kerül, amelyben a befogadó országnak nincs alkotmányos kötelezettsége a bevándoroltak alapvető jogainak védelmére. 6 Mivel nem tartoznak a politikai közösséghez, ezért az esetek többségében nem garantálják politikai, vagy szociális jogaikat sem, így gyakorlatilag ők is átvitt értelemben hontalanokká, még inkább idegenekké válnak. A menekültek és ezzel együtt a migránsok kívülállónak számító státusza rávilágít a bevándorlók helyzetében rejlő paradoxonra. Csak akkor döbbenünk rá, hogy milyen fontos a joghoz való jog és a szervezett közösséghez tartozás joga, amikor emberek milliói elveszítik ezeket és nem képesek visszaszerezni. Ahogy Jürgen Habermas is mondja, az emberi jogok kétségkívül minden egyes személyre vonatkoznak, viszont ezek a jogok akkor képesek védeni az egyént, ha az illető egy partikuláris jogi közösséghez tartozik, és ez általában nem más, mint a nemzetállam. 7 4 Georg Simmel, The Stranger, 5 Arendt (1992), Agamben, Giorgio: State of Exception.Chicago, University Press, Habermas, Jürgen: Remarks on Legitimation Through Human Rights, The Postnational Constellation. Cambridge, MIT, 2001,

6 3. Idegen-kép aktualitása a migráció-elméletben Amíg a nagy birodalmak idején a határvonalak folyamatosan mozgásban voltak, addig mára a területileg körülhatárolt nemzetállam vált a politikai közösség önmeghatározásának alapjává. Azonban a globalizáció valamint az előrehaladott gazdasági integráció hatására az államok egyre inkább veszítenek nemzetközi önállóságukból, ezért próbálják fenntartani és megerősíteni jogukat a ki- és belépés ellenőrzésére. 3.1 Zárt határok A határok megnyitásának morális szükségességét vitató migráció-elméleti diskurzusban a kommunarista szemlélet a határok lezárását támogatja, valamint azt hangsúlyozza, hogy az államalkotó politikai közösségnek joga van védeni határait, következésképpen a bevándorlást is korlátozhatják. Minden állam saját hatáskörében határozhatja meg, hogy kit enged be és kit zár ki, mivel az állampolgárok csak így tudják saját jólétük, és szabadságuk védelmét biztosítani kulturálisan is különböző másikkal szemben. A kommunaristák ugyan elismerik, hogy a demokratikus országoknak kötelessége segítséget nyújtani a menekülteknek vagy menedékkérőknek, mégis ennek megfelelő módját abban látják, ha a jóléti társadalmak segély formájában támogatják a fejlődő országokat, 8 hiszen ezzel is a küldő országok megtartó erejét növelik, és nem pedig a bevándorlást erősítik. A nemzeti tudatot továbbra is olyan bináris jellegű koncepcióként fogadják el, mely az egyént a nemzet részeként vagy idegenként kategorizálja, de ha az egyén nem része a nemzetnek, akkor sosem lehet. 9 Azonban ez a zárt határokra épülő modell, miszerint az állampolgárok csoportjának le kell fednie a politikai közösség tagjait, napjainkban már nem tud megfelelni a kulturális diverzitása által támasztott kihívásoknak. Ezen teoretikus érvek viszont tovább fokozzák a nemzetállamok igényét az új belépők egyre szigorodó ellenőrzésére, mivel az idegenek kívül tartásával nemzeti szuverenitásuk utolsó bástyáját próbálják védelmezni. Továbbá megerősödött az a szemlélet is, hogy az államok migrációs nyomás alatt vannak, így a terrorfenyegetettségre, embercsempészetre vagy éppen az illegális határátlépésre hivatkozva, a bevándorlást fontos biztonságpolitikai kérdésként kezelik. 10 Az egyes államok egyre inkább azt a szemléletet képviselik, hogy fel kell lépniük az ország politikai és jogi kultúráját, valamint alkotmányos rendjét veszélyeztető bevándorlók szemben, 11 akiket gyakorlatilag kvázi-bűnözőkként kezelnek, és még inkább elidegenítenek a befogadó országok. 3.2 A bevándorlás liberalizációjának elmélete Bár a zárt határokat támogató szemlélet biztonsági kérdéssé redukálja a bevándorlást, mely a migránsok ellenség-képének internalizálását erősíti a fogadó országokban, azonban ha közelebbről megvizsgáljuk a migrációval kapcsolatos vitákat, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a területet látens liberalizáló nyomás uralja. A bevándorlás-elméleti 8 Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1984), Rainer Bauböck, Területi vagy kulturális autonómiát kapjanak a nemzeti kisebbségek? Pro Minoritate, (2002): 2, Didier Bigo, Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, Alternatives: Global, Local, Political, 27 (2002), (2011) 11 Seyla Benhabib, The Rights of Others Aliens, Residents and Citizens (Cambridge: Cambridge University Press, 2006),

7 argumentációban sokkal inkább a liberalizáció szükségessége mellett, és a korlátozással szemben érvelnek. 12 A kommunaristákkal szemben a liberális elmélet a nyílt határok fenntartását tekinti az államok fő kötelességének. Az országon belüli szabad mozgás analógiájára a határokon átívelő nemzetközi mobilitást alapvető emberi jogként értelmezi, melynek hatására a bevándorlók már nem idegenek többé, sőt státuszuk meghaladja a vendégeknek járó bánásmódot is. A határok megnyitásával az állampolgárság elkülönítő minősége kiküszöbölhető lenne, így a migránsok is hozzáférhetnének olyan jogokhoz és juttatásokhoz, melyekből most igazságtalanul ki vannak zárva. 13 Ez a fajta liberális koncepció amellett, hogy felhívja a figyelmet a bevándorlók jogbiztosításának kiemelkedő fontosságára, egy etnikailag és kulturálisan is semleges álláspontot képvisel, melynek megvalósítása kevésbé tűnik realizálható. A migráció-elmélet nyílt és zárt határok közti vitájának feloldása a porózus határok koncepciójában válik lehetségessé, mely nem zárja le az idegen előtt az országhatárokat, ellenben nem kívánja azok eltörlését mellett sem. A porózus határok ideájának támogatói a politikai közösséget nem egy etnikailag zárt csoport kulturális kötődésből származtatják, hanem a közös, demokratikus képviseletből, melyhez az újonnan érkezőknek is könnyebb hozzáférést kell biztosítani. A szolidaritás elvére hivatkozva pedig könnyen átjárhatóvá kívánja tenni a nemzetállami határokat azoknak, akik humanitárius segítségre szorulnak, viszont a teljes jogú nemzetállami tagság, vagyis a honosítás feltételeinek szabályozását meghagyják az államok hatáskörében. 14 A porózus határ-felfogás reflektál a legjobban a Simmel által is közvetített idegenképre, ugyanis ez az érvelés elismeri, hogy a bevándorló távol áll a közösségtől, mégis képesnek tartja arra, hogy interakcióba lépjen a többségi társadalommal. 3.3 Az idegen problematikájának realizálódó dilemmái A migrációs teóriák által a bevándorlás látens liberalizációjának nemzetállamokra gyakorolt általános hatása sajnos nem realizálódik a politika szintjén, sőt a nemzetközi bevándorlás kétségtelenül felszínre hozza a társadalmi feszültségeket, és több veszélyt is rejthet magában. Ez egyrészt indukálhatja a bevándorló csoportok elutasítását, és a legszélsőségesebb esetekben akár emberéleteket kioltó merényletekhez vezethet, mely másrészt a többségi társadalom kirekesztő és nacionalista reakcióit vonja maga után. Az migrációs elméletek gyakorlati megvalósulásánál példaként tekinthetjük az Európai Unió szupranacionális stratégiáját, mely minden tagországra vonatkozik. Bár az EU egyik alappillére a munkaerő szabad áramlásának előmozdítása, viszont a bevándorlást az Unió is a biztonságpolitika szintjén kezeli, megerősítve ezzel a harmadik országból érkező migránsok kívülálló helyzetét, akiket gyakran kvázi-bűnözőként kezelnek. Ezt alátámaszthatja, hogy a jogharmonizáció jegyében a Dublini Egyezmény 1997-es hatályba lépésével lényegesen szűkítették a menekültstátuszok megadásának lehetőségeit. 15 Továbbá folyamatosan növelik az uniós határőrizeti ügynökség, a FRONTEX kapacitását is, ugyanis az 12 Marc Morje Howard, The Impact of the Far Right on Citizenship Policy in Europe: Explaining Continuity and Change, Journal of Ethnic and Migration Studies 36 (2010): 5, Joseph Carens, Immigrants and the Right to Stay (Cambridge, MA: The MIT Press, 2010), Benhabib (2006), Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32003r0343:en:not (2003. febr.). 159

8 EU külső határainak szigorúbb ellenőrzése kiemelt szerepet kap a migráció kezelésére vonatkozó közös EU-s álláspont kialakításában. 16 Ahogy központi politika felerősíti a migráns ellenség-képét az uniós stratégiák szintjén is, az ilyen negatív jellegű megítélések súlya a fogadó országok közvéleményében válik igazán mérhetővé. Marc Morjé Howard egyik tanulmányában bemutatja, hogyegy 2000-es Eurobarometer felmérés 11 Európai Uniós országban is (Görögország, Németország, Hollandia, Ausztria, Luxemburg, Portugália, Dánia, Olaszország, Svédország, Finnország, Spanyolország) azt az eredményt hozta, hogy az európai liberális demokráciákban is igen erősek a bevándorlás-ellenes érzelmek. A közvélemény-kutatás szerint, általában a válaszadók 40%-a, de az esetek többségében a válaszolók 50%-a is szilárdan egyetért olyan bevándorlóellenes megállapításokkal, minthogy a bevándorolt kisebbségi csoportok jelenlétükkel veszélyeztetik a biztonságot; növelik a munkanélküliséget; olyannyira különbözőek, hogy soha nem lehetnek a társadalom teljesen elismert tagjai; ha még több ember tartozna ezekhez a csoportokhoz, az már gondot okozna; valamint limitált a társadalom befogadó képessége más rasszra, vallásra vagy kultúrára tekintettel. 17 Ezek az eredmények is azt bizonyítják, hogy idegenellenesség egész Európában súlyos probléma, mert gátolja a bevándorlók integrálódását a többségi társadalomba, és ez előrevetíti marginalizálódásukat is. 4. Migráció Magyarországon Magyarország tekintetében ugyan a Schengeni Egyezményhez való csatlakozással lehetővé vált az Európai Uniós munkaerő szabad be- és kiáramlása, de ez gyakorlatilag nem befolyásolta azt, hogy hazánkban a huzamosabb ideig itt tartózkodó bevándorlók létszáma még mindig csak az összlakosság 2%-át teszi ki. 18 Ez az adat egyértelműen jelzi, hogy hazánk nem tartozik a migránsok célországai közé, inkább a tranzitország szerepét tölti be, ahol a legtöbb esetben a gazdasági migránsok csak ideiglenesen kívánnak tartózkodni, az illegális bevándorlók egyszerűen fennakadnak az ellenőrző pontokon, és menekültstátuszt szerző személyek többsége sem tervez Magyarországon maradni, hanem az Európai Unió más országában keresi boldogulását. Bár ez a létszám nem tűnhet számottevőnek, mégis a legfrissebb magyarországi kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakosság 80%-a inkább vagy teljes mértékben egyetért a bevándorlási törvények szigorításával, és 60% támogatja a már bevándoroltak megfigyelését. Tehát [j]ól látható a közvélemény hajlama a bevándorlókkal szembeni rendpárti válaszokkal való egyetértésre [ ] miközben az idegenrendészeti törvények 2010 végén elfogadott változtatása után így is Európa egyik legszigorúbb szabályozása Magyarországé Szívesen látott és nemkívánatos bevándorlók Magyarországon A magyarországi migránsok helyzetének vizsgálatát segítheti, ha a Demetrios G. Papademetriou által elkülönített bináris kategóriát vesszük alapul. Annak ellenére, hogy Magyarországon, csakúgy mint Európa-szerte, magas az idegenellenesség, mégis megkülönböztethetjük azokat a migránsokat, akiket az országok valóban be akarnak vonzani (migrants who are wanted), és ellenpólusként egyértelműen vannak olyanok, akiket inkább 16 Európai Bizottság, Közös álláspont kialakítása a migráció kezelésében, (2011). 17 Howard (2010), Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - Statisztikák, , ( ). 19 Krekó Péter Juhász Attila, Honnan jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük?, in Migráns esélyek és tapasztalatok, ed., Sik Endre Simonovits Borbála (TÁRKI: Budapest, 2012),

9 kívül akarnak tartani (unwanted migrants). 20 Az úgymond szívesen látott migránsok csoportjába tartoznak általában a tanulmányi, kutatási céllal érkezők, akik abban különböznek a klasszikus migránsoktól, hogy nagy valószínűséggel látogatásuk ideiglenes, és nem szándékoznak hosszútávon letelepedni. A migránsok másik kedvező tulajdonságokkal rendelkező csoportját a nagyon magasan képzett, kiemelkedő szaktudással rendelkező munkavállalók alkotják, akik a primer szektor speciális hiányszakmáinak betöltésére érkeznek. Végül idetartozhatnak még a befektetők is. Mivel hazánknak nincs kidolgozott migrációs stratégiája, így eddig konkrétan nem került meghatározásra, hogy milyen előnyös attribútumokkal rendelkező külföldiek könnyebb belépését kívánja előmozdítani az állam. Viszont ahogy a statisztikák is alátámasztják, mindezidáig a magyarországi bevándorlók jelentős részét a határon túli magyarok, közülük is a Romániából érkezők teszik ki, akik vagy idénymunka elvégzésére érkeznek, vagy olyan általában magasan képzett szakemberek, akik nagyobb valószínűséggel továbbmennek Nyugat-Európa más országaiba. 21 Bár az újonnan bevezetett egyszerűsített honosítási eljárás, melynek hatására tavaly több mint en kezdeményeztek honosításukat, ellenben ez mégsem kifejezetten a határon túli magyarok tömeges áttelepülését, hanem a magyar kisebbségek megtartásának elősegítését célozta. Megállapítható, hogy a honosítottak általában jól képzett fiatalok, középkorúak, akik szorosan kötődnek Magyarországhoz, és könnyen tudnak integrálódni is. 22 Azonban az eljárás bevezetése nem feltétlenül a migrációs-politika liberalizációját bizonyítja, sőt éppen a kommunaristák ismerik el a zárt közösség megnyitásának azon feltételét, ha olyan pozitív megítélésű csoportok bebocsátását engedélyezzük, akik nem a kulturális másságot képviselik, hanem olyan nemzeti vagy etnikai rokonok, akik a mi összetartozásunkat erősítik. 23 Másfelől azok a migránsok, akik a fent említett szívesen látott migránsok csoportján kívül esnek, a nemzetállam szempontjából a nemkívánatos bevándorlók kategóriájába tartoznak. 24 Az országok nem mutatnak hajlandóságot befogadásukra, sőt határaik megerősítésével, a letelepedés és menekültstátusz megszerzését szabályozó törvények szigorításával inkább arra törekszenek, hogy határaikon kívül tartsák őket. Azonban a belépési feltételek nagymértékű szigorításával arra ösztönzik a bevándorlókat, hogy bejutás esetén, akár a törvények áthágásával is, próbáljon a lehető legtovább maradni a befogadó országban. Hazánk esetében úgymond a nemkívánatos migránsok közé sorolhatók a harmadik országból érkező bevándorlók, akik kulturális és gyakran vallási hagyományaik miatt is távol állnak a többségi társadalomtól, idegenként tekintenek rájuk, és ez kifejezésre is jut a magyar lakosság bevándorló-ellenességében. 4.2 Miért ellenségek? Felmerül a kérdés, hogy ilyen csekély számú (2% alatti) bevándorolt népesség ellenére, miből ered a magyar lakosság e fajta nyíltan elutasító magatartása az újonnan érkezettekkel szemben egyrészt. Amennyiben a történelmi konstellációt nézzük, a rendszerváltást megelőzően nem volt számottevő külföldi bevándorlás hazánkban, így Biczó Gábor szerint a magyar társadalom mindmáig csak korlátozott idegentapasztalattal 20 Demetrios G. Papademetriou, Rethinking National Identity in the Age of Migration, (2012). 21 Hárs Ágnes, A nemzetközi migráció néhány problémájáról, (2008. december 10.). 22 Wetzel Tamás, A bevándorlás kérdése Magyarországon (Publikon: Budapest, 2011), Walzer (1984), Papademetriou (2012). 161

10 rendelkezik. Ezt még tovább rontja, hogy a magyar lakosság szinte alig beszél idegen nyelveket, és ennek következtében igencsak lekorlátozódik az újonnan érkezők és a befogadó társadalom közti interakciók lehetősége, 25 és pontosan ez a tapasztalati hiány ördögi körként vezet el az intoleranciához, vagy szélsőséges esetekben xenofóbiához. Ezt felhasználva, a migrációt ellenző politikai erők a bevándorló idegenképét a többségi társadalom ellenségeként határozzák meg. A szélsőjobboldali pártok pedig a választókban meglévő bevándorló-ellenes hangulatot sikeresen használják fel politikai tőke kovácsolására. Ahogy Habermas is rámutat, [e]gész Európában fokozódtak a jobboldali radikális elhárító reakciók a külföldiek általi idegen hatások befolyása ellen. A viszonylag deprivált rétegek akár csak fenyegeti őket a szociális hanyatlás, akár már lecsúsztak a szegmentált szélső rétegekbe különösen határozottan azonosulnak saját kollektívumuk ideologizált hatalmi túlsúlyával, és hárítanak el mindent, ami idegen. 26 A szélsőjobboldali pártok gyakorlatilag a politikai retorikájukban is tudatosan erősítik az olyan bevándorlóellenes nézeteket is, minthogy a más kultúrából érkezők aláássák a társadalmi egységet, megváltoztatják a városok képét és ezzel együtt átformálják a befogadó társadalmat, mely Európa szerte konfliktusokat generál. A bevándorlás-ellenes erők mellett, gyakran a központi politikai diskurzus sem tudja a helyén kezelni a migrációt. Nyiri Pál ugyanis felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos közleményekben is úgy nyilatkoznak egy-egy bevándorló közösség létszámáról, hogy hivatalosan ennyi és ennyi a szám. [ ] Ebből a hallgatóság azt a következtetést vonja le, hogy sokkal nagyobb népességről van szó, 27 mely által fenyegetve érzi munkahelyét, szociális és gazdasági jólétét. Az ilyen idegenellenes diskurzus jelenléte pedig azért is veszélyes, mert már önmagában csökkenti a bevándorlás liberalizálásának esélyét, továbbnehezítve ezzel a migráns ellenség-képének feloldását. Amennyiben a bevándorlók beilleszkedésének lehetőségeit tekintjük, akkor megállapítható, hogy Kelet- és Dél-Európában az országok integrációs politikáját az adhocizmus jellemzi. Hazánkban a döntéshozatal szintjén nem fordítanak gondot a migránsok integrálásának, elfogadtatásának elősegítésére, valamint a megfelelő jogszabályi és intézményi keretek is hiányoznak. Bár a legújabb külpolitikai stratégia tesz ugyan említést a migrációról, mely szerint [k]özvetetten és közvetlenül is kihívást jelent hazánk nemzetbiztonsága, társadalmi és gazdasági fejlődése szempontjából a térségben az illegális migráció, a terrorizmus, a vallási fanatizmus és az illegális kereskedelmi hálózatok erősödése, 28 azonban az e fajta analógiák a bevándorlás biztonságiasításán túlmenően, súlyosbítják az ellenségként kezelt migránsokról kialakult bűnöző-képet. 5. Befejezés Mindazonáltal el kell fogadnunk, hogy a nemzetközi migráció a globalizáció egyik fő velejárója. A vándorlás volumenének és intenzitásának csökkenése nem várható a közeljövőben, tehát a folyamatot nem lehet megállítani, vagy a visszájára fordítani. A 25 Biczó Gábor, Hasonló a Hasonlónak...; Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról, (Budapest: Kalligramm, 2009). 26 Jürgen Habermas, Állampolgárság és nemzeti identitás, Beszélő 4: 35, (2011). 27 Karácsony Szandra, Egykülönleges migrációs stratégia, (2012). 28 Magyar Külpolitikai az Uniós Elnökség után, (2004). 162

11 bevándorlók már itt élnek velünk, a minden napok során ugyanolyan aktív és szerves részei a társadalmunknak. Mint azt a fenti példák mutatják, a politikai diskurzus, valamint a politikai stratégiák, illetve pontosan ezek hiánya a bevándorlók ellenségképének internalizálódását eredményezik. A szélsőséges politikai erők által propagált ellenséges migráns koncepciója pedig rávilágít az újonnan érkező kisebbségi csoportok integrálódásának nehézségeire. Ez egyrészt társadalmi feszültséget teremt a befogadó országban, másrészt azért is veszélyes, mert marginalizálja, a legalitás és illegalitás mezsgyéjére száműzi a bevándorlót, akinek alapvető emberi jogainak garanciája is veszélybe kerül. A békés együttélés lehetőségeinek megteremtéséhez viszont meg kell próbálnunk feloldani ezeket a feszültségek. A nemzet nem egy önmagába zárt entitás, nem zárt rendszer, hanem igenis képes dinamikus változásra, csak meg kell teremteni a megfelelő feltételeket ehhez. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a bevándorlók beengedésével az adott állam felelőssé válik az egyének iránt, ezért olyan kompromisszumos megoldást kell találni, mely feloldja ellenség-státuszukat, helyette a migránsok pozitív idegen-képét erősíti, dekriminalizálja helyzetüket, és egyben stabilizálja jogaik is, mivel kívülálló helyzetüket nem tudják saját kiküszöbölni. A politikai közbeszédben nem ezt hangsúlyozzák, mégis vannak olyan esetek, amikor a bevándorlóra olyan vendégként tekintünk, akit szívesen is fogadunk, és igenis szeretnénk hazánkba vonzani, mivel hozzájárulnak az ország előrejutásához. Ahogy Benhabib is rávilágít, van lehetőség a befogadókat jelképező mi és az idegenekre utaló ők közti távolság csökkentésére. 29 A Simmel által leírt, mi és a mások közti interakció nem veszélyes az államra, hanem a más kulturális háttérrel rendelkező egyének éppen, hogy erősíthetik egy társadalom alkotmányos rendjét, elmélyítik és kiszélesítik a liberális demokrácia jogait. Bibliográfia: Agamben, Giorgio. State of Exception, Chicago: University Press, Arendt, Hannah, A totalitarizmus gyökerei, Budapest: Európa, Bauböck, Rainer. Területi vagy kulturális autonómiát kapjanak a nemzeti kisebbségek? Pro Minoritate, (2002): 2, Benhabib, Seyla. Reclaiming Universalism: Negotiating Republican Self-Determination and Cosmopolitan Norms, The Tanner Lectures on Human Values, (2004. márc.), Benhabib, Seyla. The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge: Cambridge University Press, Benhabib, Sheila. The Right to Have Rights in Contemporary Europe, Working paper (2005). Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - Statisztikák, , ( ). Biczó Gábor, Hasonló a Hasonlónak; Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról, Budapest: Kalligramm, Bigo, Didier. Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, in Alternatives: Global, Local, Political, (2002). Carens, Joseph. Immigrants and the Right to Stay, Cambridge, MA: The MIT Press, Seyla Benhabib, Reclaiming Universalism: Negotiating Republican Self-Determination and Cosmopolitan Norms, The Tanner Lectures on Human Values, (2004.). 163

12 Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32003r0343:en:not (2003. febr.) Európai Bizottság, Közös álláspont kialakítása a migráció kezelésében, (2011) Habermas, Jürgen. Állampolgárság és nemzeti identitás, Beszélő 4: 35, (2011). Habermas, Jürgen. Remarks on Legitimation Through Human Rights, in The Postnational Constellation, Cambridge: MIT, Hárs, Ágnes. A nemzetközi migráció néhány problémájáról, (2008. december 10.). Howard, Marc Morje. The Impact of the Far Right on Citizenship Policy in Europe: Explaining Continuity and Change, Journal of Ethnic and Migration Studies 36 (2010): 5, International Migration Report 2006: A Global Assessment, (2006). Karácsony Szandra, Egykülönleges migrációs stratégia, gyarorszagon&lap=2 (2012). Krekó, Péter Juhász Attila, Honnan jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük?, in Migráns esélyek és tapasztalatok, ed., Sik Endre Simonovits Borbála, TÁRKI: Budapest, 2011, Lékó, Zoltán, Dr. A migrációs jog kézikönyve, Budapest: Complex, Magyar Külpolitikai az Uniós Elnökség után, (2004). Papademetriou, Demetrios G. Rethinking National Identity in the Age of Migration, (2012). Walzer, Michael. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, New York: Basic Books, Wetzel, Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon, Publikon: Budapest,

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2.

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. A program az Odeon Video Kft. szervezésében az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósult meg. A projekt száma: EIA/2012/1.2.2.

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL A Méltányosság Politikaelemző Központ az OECD, Eurostat és az ENSZ jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatainak földolgozásával, valamint a korábban már napvilágot látott releváns kutatási eredmények

Részletesebben

Magyar Tudomány. MIGRÁCIÓ A MAI MAGYARORSZÁGON vendégszerkesztő: Sik Endre

Magyar Tudomány. MIGRÁCIÓ A MAI MAGYARORSZÁGON vendégszerkesztő: Sik Endre Magyar Tudomány MIGRÁCIÓ A MAI MAGYARORSZÁGON vendégszerkesztő: Sik Endre A magyar biokémia ötven éve Lilliput és Brobdingnag A materialista filozófus: Posch Jenő 2013 3511 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA Tanulságok az Önkéntesség Évére

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Konzultációs jelentés a Puzzled by Policy platform igénybevételéről és eredményeiről a 2012. február 8. június 18. közötti időszakban

Konzultációs jelentés a Puzzled by Policy platform igénybevételéről és eredményeiről a 2012. február 8. június 18. közötti időszakban Konzultációs jelentés a Puzzled by Policy platform igénybevételéről és eredményeiről a 2012. február 8. június 18. közötti időszakban Budapest, 2012. július Bogóné Dr. Jehoda Rozália Takács Gyula Nemzeti

Részletesebben

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat Szakdiplomácia Szakirány SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL Kötél Zsanett

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon

Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Budapest, 2011 Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Készült az Európai Integrációs Alap/Belügyminisztérium

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra Engler Ágnes Dusa Ágnes Réka Huszti Anett Kardos Katalin Kovács Edina Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra A tanulmány az OTKA (K-101867)

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Doktori értekezés Szegnerné dr. Dancs Henriette Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés-, és Sporttudományi

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u. 30., 1250 Bp. Pf.: 5 Telefon: 375-9011, 224-6700 Telefon/Fax: 224-6793 e-mail: anna.os@mtaki.hu,

Részletesebben