Válságkezelést igényel a magyar sport is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válságkezelést igényel a magyar sport is"

Átírás

1

2

3 2009/2 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az elmúlt három hónap meghatározó belpolitikai változásokat hozott, amelyek természetesen további változásokat idéztek elô a sport állami vezetését illetôen is. Gyurcsány Ferenc lemondását követôen április 20-án lépett hivatalba a Bajnai Gordon miniszterelnök igényei alapján átalakított kormány. A miniszterelnöki utánpótlás-nevelés" tekintetében a sport, mondhatjuk, jelentôs hátteret biztosít, hiszen míg Gyurcsány Ferenc sportminiszterként került be annak idején a Medgyessy-kormányba, majd lett nem sokkal késôbb miniszterelnök, most - egy idôben a sportot is felügyelô korábbi önkormányzati miniszter - Bajnai Gordon kapott a nyomában bizalmat. Ami pedig a sport vezetését közvetlenül érintô személyi vonatkozásokat illeti, az egymást sûrûn követô cserék sora folytatódott. Annak idején még Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként minôsítette vissza miniszteriális szintrôl államtitkárságra a sport vezetését az államigazgatás szerkezetében, majd került azután újabb fokkal lejjebb a korábbi országos hatáskörû sporthivatal: az önkormányzati miniszter felügyelete alatt szakállamtitkársággá minôsült. Ismeretes, amikor a független országgyûlési képviselô, Gyenesei István került az önkormányzati miniszteri székbe, éppen a pekingi olimpiai játékok idején mondott le szakállamtitkári posztjáról Elbert Gábor. Helyét ifjabb dr. Török Ottó vette át. Most újabb változás következett ezen a szinten is, az új, a sport ügyei felett is felügyeletet ellátó önkormányzati miniszter Varga Zoltán lett, s ô május utolsó napjaiban a volt öttusázó világbajnoknôt, a jogi végzettségû Simóka Beátát kérte fel sport szakállamtitkárának, míg ifj. Török Ottó visszatért korábbi fôigazgatói munkahelyére, ahol a sportlétesítmények, az olimpiai központok és a Nemzeti Utánpótlás-nevelô Intézet ügyeit irányítja. Maguk a változások önmagukban, tudjuk, nem minôsítenek sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban, minden esetre egyáltalán nem utalnak stabilitásra. Mindazonáltal reménykedünk és sok sikert kívánunk az új vezetésnek, végtére is semmi kétségünk nem lehet: Simóka Beáta fiatal, tehetséges, a sportért élô és tenni akaró egyéniség jogi pályáját függesztette fel ügyünkért, s teli van becsvággyal. Ha már a változásokra helyeztük a hangsúlyt, két további jelentôs témát szükséges említeni. Májusban az Országos Sportegészségügyi Intézetben kialakult zavarok következményeként mozdították el fôigazgatói székébôl Dr. Berkes Istvánt. Tisztújító közgyûlést tartott azután a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Szoros küzdelemben kapott újabb megbízatást a régi elnök, Mesterházy Attila, mindössze két szavazattal elôzte meg kétszeres egyéni olimpiai vívó bajnoknônket, Nagy Timeát, aki a szervezete általános alelnöke lett. Gallov Rezsô A NADRÁGSZÍJ ELFOSZLOTT Válságkezelést igényel a magyar sport is Két évtized alatt, a rendszerváltozás óta mélypontra jutott a magyar sport. A korábbi, többcsatornás finanszírozási rendszert, amely sportolók ezreit és nem kis létszámú holdudvarukat eltartotta, már nem bírta el a gazdaság. Különösen úgy, hogy óriási veszteségeket "termelô" állami nagyvállalatok is bôkezû mecénások maradtak. A változás már 1987-ben megkezdôdött, azóta nem kap állami támogatást az MLSZ és a hivatásos labdarúgás, miáltal igen jelentôsen megcsappant a magyar sportköltségvetés. A további elvonások egy ideig még kedvezôen is hatottak, eltûnôben volt a pazarlás, racionálisabb gazdálkodásra tértek át a sportszervezetek. Nagyjából az 1996-os, atlantai olimpia környékén Kuncze Gábor, sportot felügyelô belügyminiszterként azonban már arról nyilatkozott, hogy nyolcmilliárd forint hiányzik a magyar sport egészséges mûködéséhez. A klubok hárommilliárd adósságot halmoztak fel, amirôl Kiss Imre, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke azt mondta: dicséri a sportvezetôk munkáját, hogy képesek voltak a jelek szerint ötmilliárddal csökkenteni a kiadásokat Kuncze Gábor döbbenten számolt be élsportolókkal folytatott beszélgetéseinek egyik tanulságáról, akik azt állították: a sikereik még az elôzô korszak sportiskolai rendszerének köszönhetôk, de mivel az elhalt, a magyar sport útja meredeken visz lefelé. A tavalyi olimpia szerényebb eredményei már erôs vészjelzést adtak, még akkor is, ha sokan állítják: a pekinginél azért még mindig több van a legjobbjainkban. De létezik más, ugyancsak nem alaptalan megközelítés is: kész csoda, hogy befértünk az elsô húszba, miközben a magyar sport infrastruktúrája már a százban sincs. Az olimpiai években megnövelt támogatás csak fellélegzésre adott okot, megoldást nem jelentett. Ha a két évtizedes tendencia folytatódik, és a leszakadásunk tovább nô, Magyarország már Londonban eltûnhet az olimpiák sikertérképérôl. A sporttársadalom nem kis aggodalommal várja a jövô évi költségvetés készítésének közeledô idôszakát. A bel- és világgazdasági válság következtében tovább csökkenhet az állami támogatás, amelyet azonban a magyar sport nem képes elviselni. Az a bizonyos nadrágszíj annyira elfoszlott, hogy nagyon könnyen elszakad. Vagyis az újabb meghúzása már végzetes következményekkel, a magyar sport összeomlásával járhat.

4 4 MAGYAR EDZŐ 2009/2 Van három, különösen veszélyeztetett terület: a sportegyesület az egyéni olimpiai (siker)sportágak az ifjúság általános fizikai állapota. A válságkezelést a sportban sem lehet elodázni, ott ráadásul nem százas nagyságrendû, hanem csak néhány milliárd forintos beavatkozásra lenne szükség. Bizonyos, hogy a társadalmi támogatottság is meglenne, csupán tisztázni kellene végre a fogalmakat. Az átlag magyar számára a sport az élsporttal azonos, és a mostani divat szerint azonnal fel is horkanna: minek még többet tömni a zsebükbe? Világossá kell tenni azt, amit a Magyar Edzô olvasói természetesen pontosan tudnak: a sportolói elit a teljes létszámnak legfeljebb az egy százalékát teszi ki. El kell magyarázni, hogy más a sportegyesület, és más a népszerû labdajátékokat mûködtetô, a sportolónak még sztárgázsit is fizetni képes gazdasági társulás, továbbá azt, hogy az ifjúság testi-lelki egészségének fejlesztése az egyik legfontosabb állami feladat. Az egyszerûség kedvéért akár népegészségügyi missziónak is nevezhetnénk a sport újbóli felemelésének programját. Ebben az összefüggésben az állam voltaképpen nem is magát a sportot támogatja, hanem a gyereket, hogy sportolhasson. S hogy legyen hozzá kedve is, abban segítenek a bajnok példaképek. Az olimpiai (siker)sportágak mindezeken túl történelmi hagyományokkal bírnak, nemzeti értékeket képviselnek, és a nemzeti önbecsülés egyfajta, tradicionális hajtóerejét adják. A pekingi csalódások hozzájárultak az általános, romboló erejû magyar pesszimizmus terjedéséhez. A sport az ifjúságról szól. A politikusok által agyon(ön)dicsért Nemzeti Sportstratégia nem egészen Tudjuk, az oktatási és az egészségügyi tárca kifarolt belôle, így aztán a gyerekek testi fejlôdését "bezárták" az iskolába. Mondván, a srácok úgyis ott töltik az idejük jelentôs részét. Majd a suli gondoskodik az edzettségükrôl is. Jelentem: képtelen rá. A testnevelésórán egy diák nagyjából 3-5 perc olyan terhelést kap, amely átlépi az ingerküszöböt, tehát mérhetô fiziológiai hatása is van. A tanórából jó esetben kettô van egy héten Miközben az Európai Unió ajánlása szerint minden fiatalnak napi hatvan perc intenzív mozgásra van szüksége. Az egyetlen reális megoldásra rájöttek már a világ számos országában: bevezették a diákok kötelezô sportágválasztását. Tanórai kötelezettséggel, naponta kell részt venniük legalább Ha Végh Antal élne Egy médiaszakos nyíregyházi fôiskolás Végh Antal sport témájú könyveirôl írja a diplomamunkáját. Néhány kérdés erejéig engem is megkeresett. Az egyik így szólt: "Mit gondol, a sportintézmények korifeusai ma hogyan fogadnák Végh Antal szókimondó könyveit?" Ezt válaszoltam: "Más világban élünk. A sportszervezetek a létükért küzdenek, kénytelenek pénz után rohangálni. A korifeusok nem hatalmasságok, hanem kiszolgáltatott harcosok. Szerintem Végh nem támadná ôket, leszámítva néhány, elsôsorban a labdarúgásban és a kosárlabdában fellelhetô furcsa "üzleti" ügyet. Az államtól követelne nagyobb támogatást a sportnak, feltárná hajdan sikeres mûhelyek mai mélyszegénységét." egyórás edzésen, a saját választásuk alapján, például sportegyesületben. Mert számos olyan országban, amelyben az iskolák sportinfrastruktúrája pedig magasan a mieink felett áll, sem tudják megoldani minden tanuló rendszeres megmozgatását, és elsôsorban azért, mert a gyerekeket vonzó több tucatnyi sportággal ôk sem tudnak szolgálni. Nálunk a politika kiemelkedô jelentôséget tulajdonít a diáksportnak, sajnálatos módon: az élsport ellenpontjaként. Miközben a gyakorlati szakemberek (és a testnevelôk is) pontosan tudják, hogy az iskolájuknak a diákbajnokságokról dicsôséget hozó tanulók döntô többségét egyesületben készítik fel. Ebbôl származik aztán az a szakadék, hogy a "sportra termett" diák két versenyrendszerben is vitézkedik, miközben a legtöbb iskolatársa önveszélyesen leragad a tévé, a videó és a számítógép kényelme mellett. A kötelezô sportágválasztást úgy lehet megoldani, hogy az önkormányzat úgynevezett sporttársulást hoz létre az általa támogatott iskolákkal és egyesületekkel, amelyek közösen oldják meg minden egyes diák napi, rendszeres mozgását. Még felmentett sem lehet, mert a kripli is részt tud venni legalább város-, vagy környezetvédô sétákon, amelyeket kiszemelt, vagy vállalkozó pedagógusok vezetnek. De ebben a rendszerben többlettámogatást kell adni a sportegyesületnek, elsôsorban az infrastruktúra, a vonzóan esztétikus környezet kialakítására, és az edzôk anyagi elismerésére. Miután minden mindennel összefügg, ez kedvezôen hat vissza mind a klubra, mind a mesterek munkájára. Medvegy Iván közlésébôl tudom, hogy az átlagsportoló edzésideje jelentôsen visszaesett például a hetvenes években mértekhez képest. Nem azért, mert lustább lenne, hanem azért, mert riasztóan csökkent a fôállású edzôk száma, így aztán a még meg- és itthon maradt, lelkes szakemberek csak a megélhetést adó munkájuk mellett, akkor vezetnek foglalkozást, amikor éppen ráérnek. Ismerek edzôt (a nevét nem írom le, mert nem adott felhatalmazást az érte szóló felháborodásra), aki olimpikonokat nevel nagy odaadással, és a klubjától havi húszezer (!) forint költségtérítést kap. Ha nem lenne amúgy sikeres vállalkozó, képtelen lenne csinálni. Személy szerint nagyra becsülöm Sárközy Tamás professzort, a Nemzeti Sporttanács elnökét, de meggyôzôdésem, hogy a sportban tévúton jár. Az általa kidolgozott koncepció szerint ugyanis a sportegyesületet a szakszövetségeknek kell támogatniuk, mert ô hozza létre azokat. A gyakorlat azonban más: ma a szövetségek is vegetálnak. Ennek kapcsán aztán értelmetlen és felesleges feszültségek támadnak egyesület és szövetség között. Ez így nem mehet tovább! A magyar sport mind e közben folyamatosan ötletel, hogy túlélje a krízist. A Magyar Olimpiai Bizottság elindította a Bay Béla-programot, amelyben ötven edzônek biztosít havi százezer forint támogatást. Egy civil szervezôdés immár negyedik alkalommal rendezte meg a Nagy Sportágválasztót, amellyel két nap alatt több mint tizenhatezer érdeklôdôt vonzott, többségükben persze gyerekeket. Dr. Hegedüs Csaba tuskirály, a századik magyar olimpiai bajnoki cím szerzôje 2001-ben mélyen benyúlva a saját zsebébe is indította útjára a Mr. Tus-sportiskolát, amelynek ma már felnôtt Európa-bajnoka van. Tavaly Orosházán a szövetség és a helyi önkormányzat segítségével létrejött a Mr. Tus II., és ma már több település tervez hasonlót. A Sportcentrum Kht. mûködteti a debreceni sportiskolát, amely kitalálta a Kincskeresô Programot. Fontos adalék: edzôk, testnevelô tanárok tanórán keresik a kincseket 29 általános iskola diákjai között, de 2008-ban a megfigyelt 676 gyerkôcbôl mindössze százharmincat tudtak beiskolázni. Ez az arány pontosan tükrözi fiataljaink fizikai felkészültségét Nem állunk jól. De ha minden így marad, kicsivel még lejjebb csúszhatunk. Aztán már tényleg nincs tovább. Szekeres István

5 2009/2 MAGYAR EDZŐ 5 OLIMPIAI KÖRSZEMLE Megoldódott a brit dilemma (KOPPENHÁGÁBAN DÖNTI EL A NOB: CHICAGO, RIO DE JANEIRO, MADRID, VAGY TOKIÓ KÖVETKEZIK LONDON UTÁN) Lapunk, a Magyar Edzô is részletesen foglalkozott korábban egy meglehetôsen rendhagyó és tipikusan brit olimpiai dilemmával. Nevezetesen, hogy miként oldják meg a 2012-es londoni olimpia rendezôi azt a régi, több évtizedes problémát, amely a brit nemzeti színek képviselete körül támadt a labdarúgásban. Ez nem okozott gondot, amikor a világ bármely részén rendezett olimpiát érintette, egyszerûen nem is neveztek a labdarúgó tornára. Most azonban, amikor a rendezô jogán vehetnek részt, s nagy blama lenne, ha nem élnének ezzel a megtisztelô elônnyel, nos, most erre megoldást kellett találniuk. Mibôl eredt a bonyodalom? Ennek földrajzi, történelmi és sporttörténeti okait szükséges tömören összefoglalni a jobb érthetôség kedvéért. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a köznapi használatban - földrajzilag egyébként nem helyesen - többnyire Nagy-Britannia) nyugat-európai ország, az Európai Unió tagja. Országrészei: Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország. Az elôzô három országrész a Brit-szigeten míg az utóbbi az Ír-sziget északi részén található. A Nagy-Britannia" elnevezés (Great-Britain) az angol nyelvhasználat szerint és pontos földrajzi értelemben csak a Brit-szigetet jelöli, az Ír-szigeten elhelyezkedô Észak-Írországot nem foglalja magában. Ezért fontos megkülönböztetés és precíz meghatározás, ha az Egyesült Királyság kifejezést használjuk (United Kingdom). A négy alkotó nemzet közül Skócia, Wales és Észak-Írország is önálló parlamenttel mûködik, a negyedik, Anglia azonban nem, azaz hogy Londonban található a királyság parlamentje és kormánya, amely közvetlenül irányítja székhelyén az angol ügyeket is. Ennek a sajátos berendezkedésnek a hatásai természetesen tapasztalhatók a nemzetközi sportéletben, az olimpiai mozgalomban is, mindenek elôtt a labdarúgás vonatkozásában. Az Egyesült Királyság, általánosságban, a nemzetközi sportszövetségekben és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is egy szavazattal rendelkezik. Ezzel szemben a nemzetközi labdarúgó testületekben a britek - FIFA és UEFA, tehát a világszervezetben és az európai szövetségben - négy-négy szavazattal vehetnek részt a döntésekben. Miért ez az egységes csapattal történô olimpiai részvételt bonyolító megkülönböztetés, mondhatni szokásjog? A második világháború után, ban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség igen nehéz helyzetbe került, az anyagi csôd közelébe sodródott, s szervezetnek a négy korábbiakban is önállóan tevékenykedô tagszövetsége jelentôs segítséget nyújtott. Ennek egyenes következményeként ôrizhették meg függetlenségüket, amely biztosította számukra évtizedeken át - mind a mai napig - az önálló válogatottal való részvételüket a kontinens, illetve világesemények tekintetében, s klubcsapataik részvételét is elkülönülten a nemzetközi kupákban, különbözô eseményeken. London 2012-es játékai labdarúgó tornájának esetében most ismét felszínre kerültek a különleges gondok, amelyek egyébiránt a nemzetközi sportszervezetekben természetesen fel sem merülnek. Az egységes brit futballcsapat szereplése egyszerûen elképzelhetetlen a privilégiumokat féltô nemzetrészek - Wales, Skócia, Anglia és Észak-Írország - képviselôi számára. Annak ellenére is ódzkodnak egy akár egyszeri, kivételes, egységes csapat indításától, hogy 2008 októberében a FINA szavatolta, ebben az esetben is biztosítja a jövôben az Egyesült Királyságot alkotó négy nemzet külön-külön kezelését, mint az önálló tagszövetségekét. (A történelmi teljesség érdekében jegyezzük meg, hogy a régmúltban akadt jócskán példa az egységes brit olimpiai labdarúgó válogatott szereplésére, mi több, a bitek három alkalommal szerezték meg az ötkarikás aranyakat: 1900, 1908, és 1912, sôt még a második világháborút követô korszak sincs példa nélkül, mert ez történt 1960-ban is). Anglia képviseli Nagy-Britanniát Az ügyben hosszas tárgyalások zajlottak, éles viták alakultak ki, megoszlottak a vélemények, míg végül május 28-án közleményt adott ki az Egyesült Királyság Olimpiai Bizottsága, miszerint Londonban nem közös csapatot küld pályára a nôi és a férfi labdarúgó tornán a rendezô ország, hanem Anglia egy-egy együttese képviseli majd a versenyeknek otthont adó nemzetet. Szükségtelen mondani, hogy a megegyezés, egy valóban gyakorlatias kompromisszum kidolgozása érdekében jelentôs erôfeszítéseket tett maga Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság belga elnöke, aki Peking küzdelmeit követôen számos alkalommal tett látogatást Londonban, s elsôsorban a NOB Olimpiai Szemle Bizottsága, amely - magától értetôdôen a

6 6 MAGYAR EDZŐ 2009/2 nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság okozta aggodalmában - úgyszintén több alkalommal tett látogatást a készülô 2012-es játékok színhelyén. Mielôtt továbbmennénk, tegyünk itt egy kis kitérôt egy fontos magyar vonatkozás miatt. Sydney, Athén, majd Peking esetében is büszkélkedhettünk azzal, hogy az elôkészületekben, majd a nagy esemény lebonyolításában is meghatározó, vezetô beosztásban vette ki részét a sikerbôl honfitársunk, s nem lesz ez másként Londonban sem. A korábbi játékok nemzetközi kapcsolatainak intézésében és koordinálásában fontos feladatot végzett Vajda László, s a 2012-es szervezô bizottság felkérése alapján hasonló történik: Nagy Zsigmond, aki korábban a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatójaként tevékenykedett, a jövôben a londoni rendezôk rendelkezésére áll. Nos, ezek után tekintsük át, jelenleg hogyan is állnak az ötkarikás elôkészületek? Az alkalmat felhasználjuk egyben arra is, hogy bemutassuk a ra jelentkezô - az elôselejtezôkön már sikerrel átjutott - kandidáló városokat, Chicagót, Rio de Janeirót, Madridot és Tokiót. A NOB Szemle Bizottsága sorra látogatta a fenti pályázókat, jelentését benyújtotta a NOB végrehajtó testületének. Ami a 2016-os helyszín kijelölését illeti, ebben idén a NOB Koppenhágában sorra kerülô közgyûlésén születik majd döntés. A NOB egy másik, Koordinációs Bizottsága (Coordination Comission) legutoljára április végén tett többnapos látogatást Londonban. Az Olimpiai Koordinációs testület 2012 összetétele. Elnök: Denis Osvald (svájci) Tagok: Patrick Baumann (svájci), John Coats (ausztrál), Anita de Franz (amerikai), Nawal El Mautawakel (marokkói), Frank Frederiks (namibiai), Alex Gilady (izraeli), Mustapha Larfaoui (algériai), Gunilla Lindberg (svéd), Sen Miang Ng (szingapúri), Sam Ramsamy (dél-afrikai), Austin Sealy (barbadosi), Irena Sewinska (lengyel), Peter Taillberg (svéd), és Zaiging Yu (kínai) A találkozókat, a helyszíni szemléket követôen a NOB-bizottság elnöke, a svájciak hajdani kiváló evezôse (hosszú évek óta a Nemzetközi Evezôs Szövetség elnöke) Denis Oswald teljes elégedettséggel nyilatkozott a sajtónak: Nagyszerû benyomásokat szereztünk - mondta. Az elôkészületek remek mederben folynak, a haladás mértéke legutóbbi, 2008-as ôszi látogatásunk óta szembetûnô. Ami a leginkább az, hogy amíg akkor tulajdonképpen még minden tervekben, papír íveken létezett, most már az életben látható, bejárható, tapintható. A gyakorlati megvalósulás stádiumában nézhettünk körül, ez derült ki a megbeszélések folyamán, majd az Olimpiai Parkban tett munkalátogatásunk során is. Meghökkentô, amit a Lower Lea Valley-ben láttunk, s ez az olimpiai környék egy fantasztikus örökségként marad fenn London és az Egyesült Királyság lakossága számára a jövôben... Amikor legutóbbi itt jártunk alkalmával szétnéztünk az Olimpiai Stadion táján, éppen akkor fektették le az alapokat. Ma már látható a létesítmény impozáns vázrendszere, sôt már a tetôrendszeren dolgoznak a munkások. Gyorsan emelkednek a felszín fölé az úszócsarnok, a kerékpáros csarnok, a velodrom, és nem különben az impozáns olimpiai falú épületei is. Ez nyilván annak a lelkesült szellemnek a következménye, amely áthatja mindazokat, akik a tervezés és végrehajtás különbözô fázisaiban nagyszerûen mûködnek együtt. Ennek az igaz csapatmunkának nyilvánvaló eredményeként minden a terveknek megfelelôen halad, s nincs kétségem afelôl, hogy minden annak rendje és módja szerint idôben be is fejezôdik. A látogatás idején alkalom nyílt arra, hogy a bizottság a legkülönbözôbb területeken kaphasson megfelelô és egyben megnyugtató információt, mint amilyen a közlekedés és szállítás, a versenyhelyszínek állapota, a szponzorok igyekezete, a jegyekkel kapcsolatos tudnivalók, az egészségügyi ellátás, a sajtóközpontok helyzete. A helyes irányba mutat minden, amit láttunk, amirôl hallottunk summázta udvariasan a vizit végeztével Denis Oswald. - Három év múlva minden bizonnyal nagyszerû olimpiai- és paralimpiai küzdelmek tanúi lehetünk, s mindez annál is inkább példamutató, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy a világgazdasági válság milyen elkerülhetetlen megpróbáltatásokkal jár együtt. Ebbôl a szempontból különlegesen kiemelkedô teljesítmény, hogy a kereskedelmi jogokból és a szponzori hozzájárulásból mintegy 500 millió fontos bevételre számít a szervezôbizottság. Ez a mai világban csodaszámba megy. Tessa Jowell nyilatkozata visszavonva Sebastian Coe, a hajdani világhírû brit futó, a rendezôbizottság elnöke (volt konzervatív országgyûlési képviselô. A szerk.) megnyugvással könyvelte el az elismerô szavakat, majd ennyivel egészítette ki:,, A bizottság néhány tagja külön látogatást tett az Eton Dorney evezôs versenyszínhelyen és a közelében fekvô külön kis olimpiai faluban (Royal Holloway College), s öröm, hogy ott is mindent kifogástalannak találtak. Nagyjából-egészébôl azt mondhatjuk, hogy eddig minden a megadott idôrend és a költségvetés szerint történik. A teljesség kedvéért azért itt tegyük hozzá, hogy Lord Coe nem az eredeti költségvetési tervezetben szereplô összegre utalt. Itt ugyanis meglehetôsen jelentôs változások következtek be. Tény, hogy a legszerencsétlenebb idôpontban, a globális hitelválság közepette folynak a 2012-es nyári olimpia elôkészületei, tudtuk meg a Londonban dolgozó kiváló tudósítótól, R. Hahn Veronikától. A költségvetésre nehezedô nyomást mindenesetre könnyebben veszik tudomásul az adófizetôk azt követôen, hogy Pekingben a várakozást messze meghaladó eredményt elérve Nagy-Britannia az elôkelô negyedik helyet szerezte meg az éremtáblázaton (47 érem, ebbôl 19 arany). A finanszírozási nehézségeket jelzi, hogy nemrégiben Kevan Gosper, a NOB sajtóbizottságának elnöke háborús idôk kihívásaihoz" hasonlította a szervezôk elôtt tornyosuló feladatokat. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy nem sikerült elnyerni a magánszektor rokonszenvét, miközben az eredetileg tervezett 2.4 milliárd fontos költségvetés már 2008-ra csaknem megnégyszerezôdött, 9.35 milliárd fontra emelkedett. A kormánynak újra és újra mélyen a vastartalékokat rejtô zsebébe kell nyúlnia, hogy megakadályozza az építkezések leállását. Az elképzelésekkel ellentétben például a büdzsébôl kellett elôteremteni a megálmodottnál immár visszafogottabb megjelenésû, húszezer újságírót befogadó médiaközpont és az olimpiai falu most esedékes 461 millió fontos költségét. Mint kitudódott, egyszerûen elpárolgott az együttesen egymilliárd fontos projekt iránti érdeklôdés. Alaposan felborzolta a kedélyeket az olimpiai ügyekért is felelôs miniszter asszony, Tessa Jowell kijelentése, hogy ha tudták volna, amit most tudnak a gazdaság állapotáról, szinte bizonyosan nem szálltak volna harcba a szervezés jogáért". A politikus késôbb visszavonta kijelentését, de elégedetten fogadta Jacques Rogge NOB elnök tanácsát, hogy pekingi tapasztalatokon okulva az örökség és fenntarthatóság" jegyében kell rendezni a világeseményt. Az ingatlanpiac összeomlása miatt bizonytalanná vált a falu és a sajtócentrum helyére tervezett háromezer la-

7 2009/2 MAGYAR EDZŐ 7 kás, illetve kommunikációs és technológiai iroda együttes jövôje. Az elôkészületek jelenlegi szakaszának legnagyobb vívmánya, hogy a végeredményben amúgy is rehabilitációra szoruló kelet-londoni építkezésekre felvett 3500 dolgozó 9 százaléka korábban munkanélküli volt, 23 százaléka pedig az öt érintett kerületbôl érkezett. Az eddigi legsúlyosabb veszteség az egyes sportágakat finanszírozó UK Sporthivatal (Sport Council), amely az olimpiai költségvetés lyukai miatt máris nyolc sportág támogatását nyirbálta meg. Úgy tûnik, biztos csak a pekingi sikerszámok, elsôsorban a kilenc aranyat szállító kerékpárosok, valamint az úszók, vitorlázók vehetik igénybe a tervezett teljes állami támogatást. A londoni vizit" után tekintsük ezek után most át - a NOB idei látogatásait követôen - a 2016-ra pályázó négy várost, illetve ezek esélyeit. Chicagói,,embléma Michael Jordan I. Chicago (Esély 11/10). Elôször is annyit, hogy Chicago nem az egyedüli város volt Amerikában, amelyik ötkarikás játékokat óhajtott rendezni 2016-ban. A hazai selejtezôben" az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága végül Philadelphiával, Los Angeles-el, Houstonnal és San Franciscóval szemben választotta a jelenlegi elnök, Barack Obama városát a megtiszteltetésre, hogy képviselje a nemzetközi vetélkedésben az USA-t. Esélyeit a londoni fogadóirodák 11/10-re adják! A szükséges 27 létesítmény közül öt teljesen új lesz, 11 ideiglenes, a megmaradtak már létezô neves objektumok, Solder field, United Center Sears Center, Wrigley field, stb. magától értetôdôen felújítás és korszerûsítés után. A rendezôbizottság érvelése szerint az építendô olimpiai falutól számított 15 kilométeres körzetben található valamennyi verseny, illetve tréning helyszín. A kiadások mintegy 40.3 milliárd dollárra rúgnak, s az infrastrukturális fejlesztések költségeit a központi kormányzat vállalja. Chicago mellett szólhatnak a város nevezetes építészeti remekei, sokszínû kultúrája, az amerikai sportéletben betöltött megkülönböztetett szerepe, s nem különben, hogy maga a város vezetése is komoly anyagi elkötelezettséget vállalt a játékok feltételeinek biztosítása érdekében. Azt sem felejthetjük el, hogy jóllehet a NOB-nak nincs elfogadott és kötelezôen betartandó földrajzi rotációt feltételezô sportpolitikája az olimpiai játékok színhelyét illetôen, azt még sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2012-es játékokat megelôzôen 1996 óta nem rendeztek nyári játékokat ezen a földrészen (2000-Sydney, tehát Ausztrália, 2004 Athén, azaz Európa, s végül 2008 Peking, Ázsia). Afrikában még egyszer sem rendeztek olimpiát, de nem található képviselôje most sem a pályázók között. A város pályázatának nagynevû támogatóinak és népszerûsítôinek széles táborából érdemes négy kiemelkedô nevet említeni, élükön Barack Obamával, az elsô színes bôrû amerikai elnökkel, aki a legmagasabb közjogi méltóságot jelentô pozíciója elôtt Illinois képviselôje volt a washingtoni kongresszusban. A sport világhírességek közül a Chicago Bulls legendás alakja, Michael Jordan, azután a televíziós beszélgetôs mûsorok sztárja, Oprah Winfrey, valamint a valaha élt legsikeresebb olimpiai úszó fenomén, Michael Phelps. Végezetül itt talán még érdekességként annyit, hogy a NOB-nak egy - igaz, nagyon régi - adóssága van. Chicago ugyanis egy alkalommal már megkapta a játékok rendezését, mégsem lehetett a gazdája. Igaz, ebben jelentôs szerepet játszott az akkori amerikai elnök, Theodore Roosevelt. Az történt, hogy a költségek kímélése miatt - és hasonlóan az 1900-ban Párizsban rendezett játékok esetéhez - itt is szorosan igyekeztek összekötni egy világkiállítás rendezését a sport nagy ünnepének a lebonyolításával. Mivel 1904-ben St. Louis rendezett világkiállítást, ehhez csatolták azután - az eredeti döntéstôl eltérôen - a már Chicagónak adott olimpia rendezését is. Rióért mindent Pelé II. Rio de Janeiro (Esély 5/2). A Brazíliai Olimpiai Bizottság három évvel ezelôtt határozott úgy, hogy Sao Paulo helyett Riót küldi ismét harcba az olimpia rendezéséért. Ez már egyáltalán nem az elsô eset, hogy Rio de Janeiro erôfeszítéseket tesz a pályázat elnyerésére. Elsô alkalommal már 1936-ért is próbálkozott, majd az elkövetkezendô évtizedek során az es, a 2004-es és 2012-esért is. A tervek szerint a brazíliai város szervezôi a város szívében óhajtják rendezni a játékokat, az eseményeket igen közel egymáshoz, s ezzel valami fantasztikus dinamizmussal feltölteni városukat benne a résztvevôket, s a látogatókat. Ebben a szûken vett, a tengerpartot is érintô körzetben - Barra, Copocabanan, Deodoro és Maracan - hét egymással ölelkezô olimpiai régiót alakítanának ki, a rendkívül népszerû labdarúgásban pedig a csoportmérkôzéseknek otthont adnának olyan neves városok, mint Brasilia, Belo Horizonte, Salvador és persze maga Sao Paolo. A város olimpiai költségvetésének két fô összege az alábbiak szerint osztható: 2.8 milliárd dollár a mûködésre-rendezésre és az azokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére, 14.4 milliárd pedig az építkezésekre és a biztonságra. A város közlekedésének modernizálásához hozzájárul a rendezést vállaló város vezetése is, s ennek keretében újítják fel, és korszerûsítik például a Carlos Jobim nemzetközi repülôteret is. Az imént említett kontinentális rotációs elv, amelynek elkötelezett híve a NOB elnöke, Jacques Rogge is, kétség kívül Rio elônyére szolgál, jóllehet pályázati munkájukat anno Doha mögé sorolták a szakértôk. Az olajban gazdag arab ország végül is szerény népességi számának és szegényes olimpiai múltjának tulajdoníthatóan esett ki a versenybôl, s így került be Rio a legjobb négy közé.

8 8 MAGYAR EDZŐ 2009/2 Dél-Amerikában még soha nem volt olimpia hangsúlyozta Carlos Nuzman, a brazilok szervezô bizottságának elnöke. - Ez igen fontos tényezô, s úgy véljük, a NOB számos tagja átérzi annak a szükségét, hogy az ötkarikás mozgalom, mondhatni, egy új kontinensre, eddig soha nem kitüntetett helyre, országnak, városnak nyújtson lehetôséget, amely új és friss atmoszférával frissítheti-gazdagíthatja a mozgalmat. Brazília, mint ismeretes, már biztosította a másik nagy világesemény, a labdarúgó világbajnokság rendezését 2014-ben. Ez sok más egyéb mellett egyben kiváló fôpróbája is lehetne a két évvel késôbb következô játékokat illetôen. Egyébként érdekesség, hogy ezzel a különleges kettôzéssel - labdarúgó világbajnokság és nyári olimpiai játékok rendezése egymást követô két évben - Brazília elôkelô és exkluzív társaságba kerülne. Mexikó elôbb olimpiát kapott 1968-ban, majd 1970-ben a labdarúgó világbajnokságnak adhatott otthont. Németország, pontosabban Nyugat-Németország ugyanígy részesült a javakból" müncheni olimpia, majd 1974 foci VB. S végül az Egyesült Államok, amely 1994-ben lebonyolíthatta a labdarúgó világeseményt, majd Atlantában az olimpiai játékokat. III. Madrid Esély (15/2). A spanyol fôváros tekintélye megérdemelten erôs. Egyfelôl a Barcelonában 1992-ben rendezett játékok sikere, másrészt azért, mert a 2012-es játékokért is küzdött már, s akkor - a NOB szakértôi és számos tag megítélése szerint az övék volt magasan a legjobb pályázat, harmadsorban pedig azért, mert a versenyszínhelyek 85 százaléka már most készen áll, várja az eseményeket. Még annyit a 2012-es pályázat végkimeneteléhez, hogy Moszkva, Párizs és London ellenében remekelt, a heves végküzdelemben Szingapúrban 2005-ben csak a szavazás negyedik fordulójában esett ki, annak ellenére, hogy a harmadik fordulóban még az élen állt. A kiesett Moszkva szavazatai azonban Londonhoz csatlakoztak. A versenyhelyekrôl meg kell említeni, hogy ebben az évben két nagyszerû létesítménnyel gazdagodott a város. Az úszókomplexummal és azzal a nagyszerû tenisz központtal, amelynek a képei a televízió jóvoltából elérkeztek hozzánk is a májusban rendezett Madrid Open versenyei alkalmával. A technikai feltételek kategóriáinak teljesítésében Madrid annak idején egészében a második helyen végzett, hét szempontból pedig az élen. Ezek: általános infrastruktúra, versenyszínhelyek, olimpiai falu, közlekedés-szállítás, környezetvédelem, közvélemény támogatás, kormányzati támogatás. Még ma sem teljesen érthetô, miként tört élre London az utolsó felvonásban" nem mintha bárki is kételkedhetne a döntés helyességében. Mindent összevetve, s Madrid pozitív vonásait összegezve is azt kell mondanunk - kevés az esélye Koppenhágában, pedig olyan nagyságok kampányolnak mellette, mind a MOB volt elnöke, az idôsebb, s a szervezet tagja, az ifjabb Juan Antonio Samaranch, azután a Real Madrid sztár futballistái, Raul és Casillas. Nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni a következôket: London kapta - azaz Európa - a 2012-es Madrid,,nagykövete Rafael Nadal Tokióért küzd Kosuke Kitajima játékokat, majd a 2014-es téli olimpiát az oroszországi Szocsi. Igaz, földrajzilag ez utóbbi nem szorosan vett, de mégis csak európai helyszín. Ilyen kettô jutalom" után aligha képzelhetô el, hogy a soron következô nyári ötkarikás ünnepnek is az öreg kontinens adjon otthont. IV. Tokió (Esély 3/1). Az amerikaiakhoz hasonlóan itt is elôször házi versenyt rendeztek a pályázati részvételért. Tokió mellett ugyanis jelentkezett Oszaka, Nagoja, Fukuoka és Sapporo is. A fôváros lényegében azzal nyerte az otthoni versenyt, hogy - hasonlóan Barcelonához és Londonhoz - a teljesen elhanyagolt vízparti városrészt az olimpia révén óhajtotta tökéletesen újjávarázsolni. E mellett a város ígért egy vadonatúj nézôt befogadó szuper stadiont. Az összességében szükséges 34 verseny és edzési színhely közül 23 már létezô létesítmény, közülük számosat már olimpiai célokra használtak az 1964-es játékok során, s ezeket most mind teljesen felújítanák. A szükséges infrastrukturális fejlesztéseket a kormány vállalta az új létesítmények építési költségeivel együtt, amelyek valamivel több, mint 3.5 milliárd fontra rúgnak. A szervezésrendezés költségeihez a szponzori kör mintegy 2.4 milliárd fontnyi összeggel járul hozzá. Tokió javára irható, hogy, emlékezhetünk, a japánok kifogástalanul rendezték meg (Dél-Koreával együtt) a 2002 évi labdarúgó VB-t, s elôbb 1964-ben a nyári, majd 1972-ben és 1998-ban a téli olimpiai játékokat is. Ám éppen úgy, mint Madrid esetében a Londonban sorra kerülô olimpia, itt szintén nyilván számításba veszik a NOB tagok azt a tényt, hogy nem is olyan régen, 2008-ban Ázsiában, Pekingben a kínaiak jutottak rendezési lehetôséghez. Gallov Rezsô

9 2009/2 MAGYAR EDZŐ 9 Telitalálat vagy baklövés? (ELMÉLKEDÉS AZ ÖTTUSA ÚJ SZABÁLYAIRÓL) Az újkori olimpiai játékok atyja, Pierre de Coubertin báró javaslatára az 1912-es olimpián egy új sportág mutatkozott be, a lovaglásból, vívásból, pisztolylövésbôl, úszásból és futásból álló modern öttusa. A sportág az eltelt csaknem száz évben sok változáson ment keresztül, ám egyik sem volt olyan mértékû, mint a 2008 novemberében megrendezett kongresszuson bejelentett döntés: a futást és a lövészetet összevonták úgynevezett kombinált versenyszámmá, így mostantól négy részeredmény alapján alakul ki a végsô sorrend. Coubertin sokat harcolt azért, hogy az újkori olimpiák mûsorára ismét felkerüljön egy öt sportágból álló versenyszám, ám ez ellentétben az ókori pentathlonnal már nem futó- és dobószámokra, valamint birkózásra épült, hanem a modern kor igényeit figyelembe véve ötvözte a fizikai és technikai felkészültséget igénylô sportágakat. Már az 1912-es olimpiára elfogadott lebonyolítási rend is arra a három, egészen mostanáig érvényben lévô alapelvre épült, amelyet Mizsér Jenô, a sportág kiemelkedô elméleti és gyakorlati szakembere az alábbiakban fogalmazott meg: az öt versenyszám állandósága (lovaglás, párbajtôrvívás, pisztolylövés, úszás, futás); az öt versenyszám egyensúlya (mindegyik tusának azonos jelentôségûnek kell lennie, amit a pontozási rendszerrel lehet biztosítani); az egyes versenyszámok között szünetet tartanak, kiszámítják az eredményeket, és annak tudatában folytatják a versenyt. Bár a fent leírt elvek idônként csorbát szenvedtek, de alapjaiban egészen mostanáig nem változtak meg. Különösen nehéz volt az öt szám egyensúlyát fenntartani, de az idônként elôforduló aránytalanságokat a pontszámok kiigazításával rendbe lehetett hozni. Az újkori öttusa bevezetése óta az öt szám nem változott, még ha az egyes versenyszámok lebonyolítási módja az idôk folyamán alkalmazkodva a kor követelményeihez módosult is. A legtöbb változás a lovaglásban történt. A kezdetektôl 1968-ig tereplovaglás volt, ám ez a lebonyolítási forma a lovaknak rendkívüli igénybevételt jelentett, a nézôk pedig nehezen tudták követni a versenyt tól lovas pályán, a közönség szeme elôtt zajlik a küzdelem. Mivel a sportlövôknél változott a céltábla alakja és mérete, az öttusázók is alkalmazkodtak ehhez. Ennél is meghatározóbb változás volt, hogy a sportág a forgó tábláról és a robbanófegyverrôl áttért az álló táblára és a légpisztoly használatára. A vívás alapvetô szabályai nem változtak, ma is mindenki vív mindenkivel, egy-egy asszó ideje azonban jelentôsen lecsökkent, a kezdeti öt perc helyett ma egy perc alatt kell elérni egy találatot. A fizikai számokban, az úszásban és a futásban a távok hossza változott: a kezdeti 4000 méter futás és 300 méter úszás a nôi szakág megerôsödése után mindkét nemnél 3000, illetve 200 méter lett. A versenyszámok sorrendje többször változott. Egy rövid idôszak kivételével (amikor a lovaglás volt az utolsó) mindig a futás volt a befejezô szám. Amióta bevezették a hendikep rendszerû lebonyolítást, nem is lehet kétséges, hogy a futásnak kell zárnia a versenyt, hiszen míg régen az utolsó futó beérkezése után nagy számolgatás kezdôdött a végsô sorrend megállapítására, ebben a rendszerben egyértelmû, hogy aki elsôként halad át a célvonalon, az az öttusaverseny gyôztese. Hosszú idôn keresztül öt napig tartott egy öttusaverseny egy versenyszám egy nap, majd a napok száma csökkent, és 1994-re tudta megvalósítani a sportág annak a feltételeit, hogy egy nap alatt bonyolítsák le az öt számot. Hamvába holt próbálkozások Ezek után érkeztünk el a mához, pontosabban a 2008-as kongresszushoz. A Guatemalában elôterjesztett szabályváltozások közül az ún. kombinált módszer bevezetése körül volt a legnagyobb vita és ellenállás. Klaus Schormann elnök vezetésével a nemzetközi szövetség (UIPM) vezérkara már jó 10 éve nekilátott, hogy az öttusa 1912 óta fennálló formáját megváltoztassa. Elôször a folyamatos öttusaverseny bevezetésével próbálkoztak. A meglévô versenyrendszer mellett az 1997-es kongresszusi határozat értelmében 1998-tól a sportág népszerûsítése érdekében ún. World Tour sorozatot indítottak. Ezen meghívott versenyzôk vetélkedtek jelentôs pénzdíjakért évente 3-4 alkalommal. Az ben Acapulcóban tartott kongresszuson bejelentették, hogy a sorozatot nem folytatják, mert nem hozta meg a várt eredményt. Császári Attila, a magyar küldöttség vezetôje kérte, hogy a tanulságokról készüljön egy összegzés, erre azonban soha nem került sor. Hiába végzôdött az 1999-es budapesti világbajnokság, a 2000-es és 2004-es olimpia nagy közönségsikerrel, Athén után újabb ötlet született. A 2004-es Las Vegas-i kongresszuson Klaus Schormann a küldöttek hozzájárulását kérte ahhoz, hogy továbbfejlesszék, teszteljék, és a NOB illetékeseinek bemutassák a Head to Head versenyformát (a mezônyt négyfôs csoportokra osztották, a négy versenyzô egyszerre csinálta végig folyamatosan az 5 versenyszámot egy küzdôtéren, és mindig a legjobb került tovább). A javaslatot a kongresszus 43 igen, 3 tartózkodás, és a magyar küldött ellenszavazatával támogatta ôszén nagyszabású eseményt rendeztek Moszkvában, szintén jelentôs pénzdíjakért. Ez a forma sem hozta meg a várt sikert, a verseny végére, a döntôkre a majdnem tele stadion szinte kiürült. Az esemény pikantériája az volt még, hogy a versenyzôk elôre megegyeztek, hogy eredménytôl függetlenül egyenlô arányban osztoznak a pénzdíjon. A sikertelen verseny után ezzel a próbálkozással is felhagytak. A as ciklusban új utat kerestek a változtatásra, miközben az ázsiaiak is egy új versenyformával, a lövészet és a futás összevonásával kísérleteztek. A 2006-os kongresszuson közölték, hogy 2007-ben az ifi A Európa- és világbajnokságot is az úgynevezett kombinált rendszerben bonyolítják le. A döntést a végrehajtó bizottság hozta, a kongresszusnak a véleményét sem kérdezték meg. Schormann elnök többször kifejtette, hogy Jacques Rogge-nál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökénél elkötelezte magát a változtatásra. Az új módszer a futás és a lövészet biatlonszerû összevonása. Az ötletnek az elsô pillanattól (fôként a vezetô öttusanemzetek és az aktív versenyzôk körében) sok ellenzôje lett. Az UIPM vezetôi elsôsorban arra hivatkoztak, hogy ezzel a módszerrel le lehet rövidíteni a versenyek idôtartamát, és a befejezô szá-

10 10 MAGYAR EDZŐ 2009/2 mot izgalmasabbá lehet tenni. Akik ellene voltak, azok a lehetô összes fórumon kifejtették, hogy az öttusa sokat veszít a tradíciójából (megszûnik az ötszöri rajt), hogy a légpisztolylövészet nem kültéri sport, hogy a lövészet sokat veszít a jelentôségébôl (ezzel felborul az öt szám egyensúlya), hogy sok országban a lövészet, még a légfegyveres lövészet is, szigorú elôírásokhoz van kötve, így azt csak hivatalos lôtéren lehet gyakorolni, hogy sok helyen olyanok az idôjárási viszonyok, hogy az évnek csak egy részében lehet edzeni és versenyezni ebben a formában, stb. Fôleg az angolok szervezkedtek a rendszer azonnali bevezetése ellen, mert nekik kell 2009-ben világbajnokságot és 2012-ben olimpiát rendezni. A 2008-as kongresszuson a szavazás elôtt komoly hadjáratot szervezett a vezetés. Az elnök és az alelnökök beszámolójukban külön fejezetet szenteltek az új módszer dicséretének. Mauro Tirinnanzi, az UIPM Technikai Bizottságának elnöke egy fél órás vetített képes, színes elôadásban ecsetelte, hogy az új versenyforma mennyivel egyszerûbb és nagyszerûbb, mint az eddigi lebonyolítási rend. Az egész elmélet egy öttusa stadion meglétére épül, ugyanis az elképzelés szerint a vívás és az úszás után ide mennének át a versenyzôk, ahol a lovaglásra és az új rendszerben rendezett futás-lövészetre kerülne sor. Arra a kérdésre, hogy kinek áll rendelkezésére ilyen öttusa stadion, nem érkezett válasz! Nem beszéltek az idôjárás okozta nehézségekrôl, arról, hogy a légfegyveres lövészet kimondottan beltéri sport, és még egy sor idôközben felmerült problémáról. A változtatás marketing-, gazdasági, a nézettségben és a sajtóban jelentkezô várható kedvezô hatásait sem mutatták be. Mi is az a kombinált versenyszám? Az új öttusában a vívás és az úszás változatlan maradt, a lovaglás annyiban módosult, hogy most a két szám után élen állók lovagolnak a végén. A kombinált szám 5 lövéssel kezdôdik, az eddigi körkörös helyett bukó céltáblára, majd 1000 méter futás, megint 5 lövés, újabb 1000 méter futás következik. Az utolsó 5 lövés után megtett 1000 méter vége már a célba érést jelenti. A lövészetben 70 másodperc áll az öt lövés leadására, a sikeres lövést a biatlonhoz hasonlóan zöld lámpa kigyulladása jelzi. Akinek megvan mind az öt zöld", kezdheti a futást. Ha hibázik, 70 másodperc lehetôsége van a javításra, próbálkozásra. Ha az alatt sem lesz telitalálata", nem kell sötétedésig" kísérleteznie, az idô leteltével megkezdheti a futást. Az elnök és közvetlen környezete mindent megtett azért, hogy ne alakulhasson ki érdemleges vita. Ezek után elrendelték a szavazást. A 2/3-os többséghez 24 szavazat kellett. A javaslat 24 igen szavazatot kapott, ezzel a kongresszus elfogadta, hogy 2009 januárjától csak kombinált formában lehet versenyt rendezni. Tette mindezt úgy, hogy elôtte egyetlen tesztversenyt sem tudtak teljes egészében megrendezni, vagyis nem voltak lebonyolítási tapasztalatok. A 2009-es idény azzal kezdôdött, hogy az elsô Világkupa-versenyt az amerikaiak nem rendezték meg, és Moszkva is lemondta a májusra tervezett viadalt. Nem csoda, hiszen az új szisztéma szerint igen nehéz versenyt rendezni, mert eddig a lövôk által is használt berendezésekkel lehetett a lövészetet lebonyolítani, a futást meg bárhol, most azonban ehhez külön létesítményt kell felépíteni. Ez a szabályváltozás az öttusa alapjait változtatta meg. A 2009-ben eddig lebonyolított három jelentôs verseny (Mexikó, Kairó, Budapest) tapasztalatai alapján még nem lehet végsô következtetést levonni, de néhány érintett véleményét érdemes meghallgatni. Tetszik, nem tetszik ez van A több évtizedes hagyományokra visszatekintô, a Világkupa-sorozatba tartozó budapesti férfi nemzetközi ver-

11 2009/2 MAGYAR EDZŐ 11 A vízilabda az egyik legeredményesebb és legnépszerûbb olimpiai sportágunk. Ezért is bír nagy jelentôséggel, hogy az olimpiai sorozatban elkészült a sportág magyar vonatkozású olimpiai történéseinek krónikája. A szerzôk a tôlük megszokott alapos kutatómunkával gyûjtötték össze a nagy olimpiai hagyományokkal rendelkezô sportág igen terjedelmes adathalmazát. Nem csak a sportág iránt érdeklôdô kívülállók, de a ma szakemberei számára is rendkívül érdekes a sportág szabályainak, a szabályok változásainak rövid, lényegre törô bemutatása. Gyakran kérnek az érdeklôdôk a szövetségtôl olyan adatokat a sportágról, egykori és mai olimpikonokról, amelyeket eddig csak hosszas keresgélés után tudtunk megadni. Most elég lesz csak elôvenni a könyvet és pillanatok alatt bármilyen kérdésre válaszolni tudunk. Hogy a sportág mennyire nemzetközi jellegû és hogy a senyt május 8-10-én már az új szabály szerint bonyolították le. Az elsô alkalom nem vonzott több nézôt az eseményre, mint korábban - igaz, a mérvadó egy olyan ország lenne, ahol eddig nem tülekedtek a nézôk az öttusaversenyen, az újítás következtében azonban igen. A versenyzôk és a vezetôk véleménye sem egyezik. A litvánok vezetôedzôje, Jurij Moszkeviciusz például nagyot legyintett, majd tömören így fogalmazott: Ez nem sport! Ez játék nagy gyerekeknek. A lövészet nem követel igazi teljesítményt. Olyan, mint amikor a céllövöldében lövöldöznek az arra járó emberek". Olimpiai ezüstérmes és világbajnok, a budapesti viadalon bronzérmet szerzô tanítványa, Edvinas Krungolcas azonban dicséri is az új versenyformát: A régi lebonyolítással szemben az a legnagyobb különbség, hogy most nagyobbat lehet visszacsúszni, de nagyobbat is lehet elôre lépni. Nekem teszik, és elsôsorban azért, mert az utóbbi idôben megtanult lôni a mezôny, kiemelkedô lövôeredmények születtek. Ennek a számnak nagy volt a jelentôsége. Most nincs akkora különbség a jó és a rossz lövôk között. Az idegjáték helyett az automatizmus, a mozdulatok begyakorlása a fô". A verseny ezüstérmese, Marosi Ádám az utolsó, kombinált számot az élrôl kezdte, ám nem tudta megtartani ezt a helyet. A mexikói Világkupán viszont a 12. helyrôl lett bronzérmes. Amikor megtudtam, hogy milyen változást vezetnek be, az volt az elsô gondolatom, hogy abbahagyom a versenyzést. A mexikói Világkupa után már azt mondtam, mégsem olyan rossz. Eddig két érmet szereztem, mégsem merem azt mondani, hogy nekem találták ki ezt a szabályváltozást. Várjuk meg az Európa- és világbajnokságot, no és a londoni olimpiát, utána vonjunk mérleget. Egyelôre maradjunk annyiban, hogy nekem tetszik". Pálvölgyi Miklós, a férfi és nôi válogatott szakmai vezetôje szerint ezt az öttusát is meg kell tanulni. Az eddigi versenyek alapján azt mondhatom, hogy igazán izgalmas lett az utolsó tusa, nincs lefutott verseny. Nagy elônyt is le lehet adni, és óriási hátrányt is le lehet dolgozni. A lövészet természetesen más, mint korábban volt. Komoly eredmény akkor várható majd a kombinált számban, ha a versenyzôk átállnak erre a lövészetre. Eddig egy-egy lövésre 40 másodperc állt rendelkezésre, most az ötre 70, vagyis a precíziós lövészetet el kell felejteni, mert itt a gyorsaság és a találatbiztonság a döntô. Meg kell tanulni bátran elsütni a fegyvert, mert ma ez még sokakból hiányzik. Egy másik változtatást nem tartok szerencsésnek, mégpedig azt, hogy a lovaglás sorrendjét megfordították, a jobbak lovagolnak utoljára, így nekik kevesebb idejük marad a pihenésre, az utolsó számra való felkészülésre". A versenyzôk és edzôk nem tehetnek mást, mint alkalmazkodnak az új szabályokhoz. A sportág hívei pedig abban reménykedhetnek, hogy az öttusa nem veszíti el komolyságát, nem válik cirkuszi mutatvánnyá". Véleményünk szerint ugyanis ahol az öttusának hagyományai voltak, és a rendezés is színvonalas volt (Budapest, vagy az utóbbi évek világbajnokságai, Berlin, Varsó), ott megjelentek a nézôk is. Ahol viszont mindezek hiányoznak, az új szabály sem teszi érthetôvé a lebonyolítást sôt, káoszt okoz. Arról már nem is beszélve, hogy a nézôk éppen az újonnan bevezetett kombinált versenyszámot nem láthatják, mert vagy a lövészetet, vagy a futást nézik. A kettô együtt ugyanis csak olyan helyszínen megoldható, ahol az idôjárási körülmények lehetôvé teszik a szabadtéri lövészetet. Hogy a tévénézôknek mennyire lesz érthetô, követhetô és látványos a kombinált versenyszám, az nem derült még ki, mert élô közvetítésre eddig nem került sor. Elemzésünkben nem tudtunk választ adni a címben feltett kérdésre, hogy telitalálat, vagy baklövés-e az újítás, erre majd csak a jövô adja meg a feleletet. Füredi Marianne Pécsi Gábor Hencsei Pál-Ivanics Tibor: Magyar vízilabdázók az olimpiai játékokon Könyvismertetô magyar vízilabdázók, szakemberek mennyire ott vannak a nemzetközi vérkeringésben, annak ékes bizonyítéka a külföldön dolgozó magyar edzôk listája, vagy a játékosok nacionáléja, amely tanúsítja, hogy megannyi magyar játékos, olimpiai résztvevô gazdagította más nemzetek klubjainak eredménylistáját is. Ez egyben a sportág erejét is bizonyítja, hiszen a jelentôs számú, külföldön szereplô szakember és játékos ellenére is, a magyar vízilabda bajnokság mindig a világ egyik legszínvonalasabb bajnoksága volt és ma is az. A magyar vízilabda olimpiai eredményeinek ezt a krónikáját szívesen forgatják majd a vízilabda szakemberek, a játékosok, a sportággal most ismerkedô fiatalok és a szépszámú szurkolótábor is. (A könyv beszerezhetô a Magyar Vízilabda Szövetségben: Bp. XIII. ker. Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, II. em.)

12 12 MAGYAR EDZŐ 2009/2 ELRAGADTATÁSSAL BESZÉLT BENYOMÁSAIRÓL PLATINI IS Világszínvonalú labdarúgó bázis Telkiben Parádés ünnepi avatás - és a hétköznapok Az ünnepélyes, neves külföldi vendégeket felvonultató színpompás megnyitó után beköszöntöttek a szorgos hétköznapok a Magyar Labdarúgó Szövetség edzôközpontjában. Noha egy borús napon látogattunk el Telkibe, amit láttunk, derûre adott okot. Ejha!" dobunk kis híján egy hátast, midôn a kocsiból kiszállva közelebbrôl is vetünk egy pillantást a telki bázisra. Jól néz ki. Mi több: nagyon is jól néz ki. Semmi csicsa, mégis csettintene egyet az ember, ha nem festene komikusan, hogy az üvegajtó képezte bejárat elôtt nekiáll csettintgetni. Belépve áldjuk is az eszünket, hogy az imént nem teátrális mozdulatokkal fejeztük ki tetszésünket: a portán többen nyüzsögnek, mint az ötcsillagos szállodákban szokás. Már hüledezünk, hogy minek ide öt recepciós, amikor kiderül, hogy hárman csak ideiglenesen állomásoznak a pult mögött, addig, amíg be nem állítják a számítógépeket. A falon négy nagy óra, az egyik a New York-i, a másik a londoni, a harmadik a tokiói, a negyedik pedig a budapesti idôt mutatja nálunk éppen fél tizenkettô van. A földszinti étteremben ennek megfelelôen már az ebéd tálalására készülnek, igaz, a konyhai szolgálatot ellátók ezúttal aligha izzadnak meg: az elôjegyzések szerint hatan lepik" majd el az egyszerre elegáns és hangulatos helyiséget. A székek támlájára gondos kezek számokat faragtak, a mezek hátát idézô ötlet nem is rossz. Beugrik a rendeléskor rögzíthetô kép: Egy rántott szelet lesz a hatoskának, madártej négyeskének " Ennél nagyobb szám: 60 kétágyas szoba, valamint négy apartman várja a vendégeket. A szobák pont olyanok, hogy a látogatóban felötlik, szívesen eltöltene itt egy éjszakát utóbb tudjuk meg, hogy a szállodai részleget négy csillaggal hitelesítették. A magunk részérôl az ötödiket is megszavazzuk: a falakra a különbözô gagyi reprodukciók helyett a régi idôk magyar fociját bemutató fotókat szögelték ki; hogy összesen mennyit, azt nem sikerül kinyomozni, ám hogy több százat, az biztos. Nem azért raktunk ki annyi képet, hogy a múltba kapaszkodjunk, csupán érzékeltetni szeretnénk, hogy ez egy futballfellegvár" ad magyarázatot a múzeumba illô tárlatra Czuppon Péter ügyvezetô. És még mondja valaki, hogy a labdarúgásban csak csúnya kiállítások vannak A szobákat egyébként már tesztelték: az U19-es válogatott, továbbá a Debrecen játékosai mesélhetnének bôvebben arról, milyen Telkiben aludni. Mi több, arról is, hogy milyen Telkiben számítógépezni, Play Station-özni és csocsózni, lazítani ugyanis ily módon is lehet házon belül. Az emeleten mûködik a bár is Czuppon Péter feltehetôleg nemcsak minket, hanem a korosztályos együttesekben szereplô

13 2009/2 MAGYAR EDZŐ 13 fiatalemberek szüleit is megnyugtatja a következô mondattal: Kapható üdítô és ásványvíz is". A folyosó végi konferenciaterem akkora, hogy abban legalább négy csapat tarthatna egyszerre taktikai értekezletet ej, ha lennének kettôs rangadók... A falon itt is egy remekmû: mintha készítôje a fellegekben járt volna a munka közben, Európa térképét felhôkbôl varázsolta össze. Hogy kis hazánk hol található, az könnyen kikövetkeztethetô a Magyar Labdarúgó Szövetség címerébôl. Afelett most hunyjunk szemet, hogy Magyarország nem kör alakú Ennek még új szaga van!" állapítjuk meg az edzôcsarnokba lépve. A friss festék illata csak úgy árad, hirtelen el is szégyelljük magunkat, hogy utcai cipôben sétáltunk be. Rossz példánkat aligha követik majd: az ajtó melletti szekrényt azért állították oda, ahová, hogy a terembe nem való lábbeliket legyen hová pakolni. Hogy a le-, illetve felhúzásuk ne vegyen el annyi energiát, néhány széket is elhelyeztek ugyanitt, hiába, a kényelemre minden szinten adnak. Cserében nem tûnik nagy kérésnek, hogy a kinti pályákhoz vezetô kijáratnál ugyanúgy cipôt kell váltani már-már értetlenkedve fogadjuk, hogy a kisebb jacuzzit idézô cipômosó mellett nem posztol senki a sáros stoplisok suvickolására készen állva... A centerpálya (amelyre csodás kilátás nyílik az emeleti fitness és wellness szalonból ) éppen olyan, mint a wimbledoni. A fû, mit fû, a pázsit paplanpuhaságú. A gyeptéglákat Felsôpakonyból szállították Telkibe, és ha hozzátesszük, hogy esztendeje az innsbrucki sporttelep volt az úti cél, abból már kikövetkeztethetô: Európa-bajnoki minôségû a talaj. És ez még semmi! A reflektorokra erôsített kamerák tudniillik az úgynevezett Amisco mérkôzéselemzô rendszer tartozékai. A miheztartás végett: ilyen szerkezettel a kontinens egyetlen edzôközpontja sem dicsekedhet, csak jobb helyeken dívik az ilyesmi, például, a Real Madrid, a Chelsea, vagy éppen a Liverpool arénájában A labdafogó háló sem rossz látvány, sôt: az egyik kapu mögött Buzánszky Jenô, a másik mögött Dárdai Pál méretes fotója lóg, olyan nagy, hogy ha valaki mellé trafál, mérget vehet rá, hogy azt találja el. Jut eszünkbe, június elején itt készül majd a felnôtt válogatott, érdekes lesz, amint a Hertha középpályása kibaktat a pályára, és szembesül önmagával Ami a további kínálatot illeti, két füves s egy mûfüves edzôpályán kívül egy-egy strandfoci, lábtenisz- és teniszpályán lehet a labdát rúgni vagy ütni, méghozzá kora reggeltôl késô estig, lévén hogy mindegyiket lámpatestek veszik körül. Az automata öntözôés a vízelvezetô rendszer annyira profi, hogy ötnél több pályamunkást nem szükséges alkalmazni. Magyar szemnek azért szokatlan a látvány: mind az öten dolgoznak. Fura az is, hogy a pénzügyeket sem kezelik tabuként: Czuppon Péter készséggel megosztja velünk, hogy szôröstül, bôröstül 3 milliárd forintba kerül a létesítmény. Az érdeklôdés óriási, mások mellett már arab (!) egyletek is jelezték, hogy Telkinél ideálisabb helyen nem is tudnának edzôtáborozni. A horvátok ellenben már visszajáró vendégek, a május 2-i megnyitót követôen egy héttel a szövetség elnöke, Vlatko Markovic már újra helyszíni szemlét tartott, nem titkoltan azért, hogy idôvel Zágrábban is felhúzhassanak egy hasonló komplexumot. Nem mellesleg ugyanezt tervezik a szerbek és a lettek is lám, az ötvenes évek után újra a magyarokon ámul a futballvilág Körsétánk végén az ügyvezetô boldogan tudatja velünk, hogy az eddigi visszajelzések egytôl egyig pozitívak. A válogatottak otthona Ha a magyar stadionokban nem is, Telkiben fel kell készülni a gyakori telt házra. Olyannyira, hogy mostantól Magyarország összes válogatottja a Pest megyei település bázisán edzôtáborozik majd. A sort az U19-es együttes nyitotta olyannyira, hogy a Wilco van Buuren vezette csapat volt az elsô lakója az Európa-szerte irigyelt központnak. A holland szakember rövid, mégis sokatmondó véleménnyel rukkolt elô: Ez a komplexum nemhogy Hollandia, a kontinens bármelyik városában megállná a helyét. Itt minden adott ahhoz, hogy az utánpótlás fejlôdjön. A többi már rajtunk múlik " Nézzük tovább a vendéglistát: június elsô három napjában a nagyválogatott járt itt, ugyanekkor az olimpiai válogatottnak is jutott hely, korábban pedig a Debrecen és a Gyôr vezetôi béreltek szobákat a budapesti mérkôzés elôtt álló játékosok számára. A hivatalos pályaavatóról is beszámolhatunk: az U18-as együttes Lengyelországgal találkozott, és ahogy az egy ilyen jellegû eseményhez illik, nyert is kettô nullára. A házigazdák számára legalább ilyen jó hír, hogy egyik foglalás követi a másikat, belföldrôl éppúgy érdeklôdnek, mint külföldrôl; a Magyar Gyermek Labdarúgó-szövetség, például, itt tartja majd nyári kiválasztó táborát, miközben arab és izraeli csapatok is jelezték már érkezésüket. Telkibe várják a nôi válogatottat, a strandlabdarúgókat és a jövô januári Európa-bajnokságra készülô futballcsapatot is, sôt kézilabdacsapatok is felbukkannak majd. Ha ez így megy tovább, a pesti forgalom semmiség lesz a telkihez képest

14 14 MAGYAR EDZŐ 2009/2 Hogy konkrétak legyünk: mind az U19- es együttes, mint a DVSC vezetôi és játékosai maximális pontszámot adtak a többek között a tisztaságra, a komfortra, a kiszolgálásra és a személyzet viselkedésére vonatkozó felmérésre. Büszkék vagyunk arra, hogy a huszonöt kérdésbôl egyre nem írták azt, hogy ezen javítani kellene újságolja Czuppon Péter. Holott nem csak nyitottak vagyunk a kritikára, el is fogadjuk azt." Kezünket széttárva, majdhogynem sajnálkozva vonjuk meg a konklúziót: részünkrôl nincs. Vélemények a pompás létesítményrôl: Láttam már ehhez mérhetô létesítményt de nem Magyarországon, nem egy tízmilliós államban, egy kis lélekszámú, ám nagy tettekre képes és kész ország erôfeszítéseinek eredményeként. Mindent összevetve: Telki maga a futballparadicsom! Itt még Ádám és Éva is csodálatosan érezné magát " Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke A magyar fiatalok génjeibe kódolták a futball tudományát, az U20-as csapatuk ott lesz az ôszi, szeptemberi világbajnokságon, az A-csapatuk harcban áll a dél-afrikai vébén való részvételért. Közben felépült a telki edzôközpont, így büszkén mondhatom: az általam annyira tisztelt magyar labdarúgás végre nem a múltjából él." Michel Platini, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke Telki, Telki, Telki láthatják, megjegyeztem a település nevét. S elsôsorban azért, mert gyönyörû az edzôközpont; ahogy körbejártam, újra kedvem támadt futballozni Örülök, hogy a fivérem ilyen jó körülmények dolgozhat a csapatával, már csak ezért is érdemes válogatottnak lenni! Lenyûgözô az egész!" Ronald Koeman, az Alkmaar edzôje, Erwin Koeman testvére Jó volt Telkiben járni, hiszen minden a futball körül forog. Az ember csak irigykedik, illetve nem is irigykedik, hanem rendkívül boldog, hogy a válogatottak pazar környezetben dolgozhatnak. Ha a csapataink is úgy fejlôdnek majd, mint az infrastruktúra, akkor nem kell aggódnom a magyar futball jövôje miatt." Buzánszky Jenô, az Aranycsapat legendás védôje Gallov Rezsô: Butykó A Mezô Ferenc Sportközalapítvány kiadásában emlékkönyv készült a hazai és nemzetközi olimpiai mozgalom egyik legszínesebb, közkedvelt egyéniségérôl, a 2003-ban elhunyt Lemhényi Dezsôrôl, a népszerû Butykóról. Eredményei, egyénisége, munkássága itthon és külföldön külön-külön és együttesen megérdemli az emlékkönyv megjelenését, amelyet támogat az ÖM, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Edzôk Társasága, a Magyar Sporttudományi Társaság, a Szerencsejáték ZRT., s nem utolsó sorban a Magyar Vízilabda Szövetség is. A könyv lényegében három pilléren nyugszik. Bemutatja a színes, nem mindennapos egyéniséget, mint olimpiai bajnok vízilabda játékost, azután, mint eredeti módon dolgozó eredményes edzôt. Végül külön foglalkozik a nagytekintélyû mester áldozatos és hatékony tevékenységével, amelyet a magyar és a nemzetközi olimpiai mozgalom népszerûsítéséért végzett, s mindenek elôtt sikeres közéleti szereplésével - mint az Olimpiai Bajnokok Klubjának, egyben a Mezô Ferenc alapítvány alapító elnöke -, amelyet élete utolsó tíz esztendejében fejtett ki olimpikon társai sorsának jobbítása érdekében. A könyv a tiszteletadás és a megemlékezés mellett maga is éppen úgy szolgálja a sport, s ezen túlmenôen elsôsorban az olimpiai mozgalom és a játékok népszerûsítését, mint ahogyan a fôszereplô tette ezt egész életében, amellett, hogy az írás igyekszik szórakoztató és közvetlen módon vonzó példát mutatni a felnövekvô sportoló-nemzedékeknek. Könyvismertetô

15 2009/2 MAGYAR EDZŐ 15 Jégkorong vb 2009, Svájc PAT CORTINA: ÉRTÉKELÉS A MAGYAR VÁLOGATOTT SZEREPLÉSÉRÔL Az alábbi rövid összefoglaló keretében szeretném kifejteni általános véleményemet csapatunknak a 2009-es svájci Világbajnokságon nyújtott teljesítményérôl. Elôtte azonban engedjék meg, hogy még egyszer KÖSZÖNETET mondjak azért, hogy megkaphattam ezt a nagyszerû lehetôséget, azt, hogy képviselhettem a magyar színeket az "A" CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁGON. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy része lehettem a delegációnak. Annak ellenére, hogy végtére is nem értünk el pozitív eredményeket egészében, én ezt mégis egy megelégedésre szolgáló tornának tekintem mind a csapatunk, mint a hoki programunk szempontjából. Az a tény, hogy egyetlen meccset sem nyertünk, nem árnyékolhatja be csapatunk teljesítményét a torna során. Ez volt az elsô tapasztalatunk a sportág legmagasabb szintjén és a torna nagyobb hányadában megmutattuk, hogy képesek vagyunk a legjobbakkal szemben is egyenlô félként játszani, felvenni a versenyt a világ élén álló országokkal. A következô lépés, amelyet meg kell tennünk az, hogy a megfelelôen magas teljesítményt a meccsek teljes idôtartamában hozni tudjuk, s akkor, és csakis akkor kezdhetünk el pozitív eredmények elérésén elmélkedni. Biztosíthatom Önöket, a magyar jégkorong kivívott egy bizonyos tiszteletet a világbajnokság során és a hokivilág résztvevôi pozitívan lepôdtek meg a csapat játékán és a büszke magyar hoki szurkolók nem mindennapos támogatásán is. A torna során több alkalommal és még ma is gratulációkat kapok számos elismert hoki szakembertôl, kiemelkedô, közismert személyiségtôl a világ minden tájáról. Kollégák Kanadából, Finnországból, az USA-ból és Norvégiából hogy csak néhányat említsek kétséget kizáróan elismerték csapatunk képességét arra, hogy egy jégen szerepeljen a nálunk a korábbiakban sokkal elôrébb tartó nemzetek kiválóságaival. A nemzetközi média érdeklôdése soha nem volt ilyen intenzív, ôszintén meglepôdtek játékunk színvonalán és természetesen a szurkolóink nagyszerû biztatásán is. (Kifejezetten javaslom, hogy a következô szezon során szervezzünk egy szurkolói ankétot, egy jutalomjátékot". Ennek keretei között megköszönhetjük szurkolóinknak ezt a hihetetlenül lelkes, példátlanul hatékonyan végigszurkolt világbajnokságot, amellyel segítettek bennünket... Akár úgy, hogy olcsóbb jegyárakat biztosítunk, továbbá a játékosok autogramokat és ajándékokat osztogatnának, stb). Magyarország, ha majd visszatér az "A" csoportba nem sokan fognak meglepôdni, hiszen ennek a 10 napnak a során látták, meggyôzôdhettek arról, hogy képesek vagyunk ott játszani. Végül csapatunk újra a Divízió I.-be került a következô szezonra. Nem szabad elfelednünk, hogy nehéz csoportba kerültünk (Kanada, Szlovákia, Fehéroroszország) már az elsô csoportkörben. Hadd emlékeztessek továbbá arra is, hogy néhány csapatnak úgy sikerült túlélnie az "A" csoportban a csatározásokat, hogy nagyon kevéssel tettek többet, mint mi. Összesített teljesítményük az egész torna során nem volt jobb, mint a mienk, de néhány kulcsfontosságú mérkôzés során akadtak viszont olyan epizódok, amelyek az ô javukra döntöttek, s ez a minimális pozitív eredmény elég volt ahhoz, hogy az "A" csoportban maradhassanak. Abban is bizonyos vagyok, s nem becsülhetjük alá azt a tényt sem, hogy a legnehezebb akadály, amivel meg kellett birkóznunk nagyon rövid idô alatt, az szeretett ifj. Ocskay Gáborunk (19) tragikus elvesztése volt. Nemcsak a jégen való jelenléte hiányzott, de a kiváló vezetési képessége is, s pszichikailag az a tudat is érvényre jutott, hogy nincs már velünk, örökre távozott közülünk. Egy másik jelentôs nehézséget okozott az a körülmény, hogy a világbajnokságon sokkal magasabb szinten, s ráadásul egészen más játékot kellett játszanunk, mint amihez hozzá voltunk általában szokva... Szinte minden játékosunk számára ez volt a jégkorongozás legmagasabb szintje, amin valaha is versenyzett. A klubcsapatainknál és a korábbi Divízió I-es világbajnokságokon a mérkôzések nagy részében a koronggal játszottunk. Most ezen az emelt szinten meg kellett ismerkednünk azzal, hogy miként kell korong nélkül játszani, és hogy miként lehet hatékonyabbnak lenni - a koronggal... Tekintettel arra, hogy ez volt az elsô ilyen tapasztalatunk, elégedett vagyok, természetesen viszonylagosan azzal, ahogyan a csapatunk próbált megfelelni ennek a nehéz kihívásnak. Nem akarom tovább boncolgatni az olyan fontos pontokat, mint az egyéni technikai képesség, a fizikai erô, az erônlét szintje, a gyorsaság és az energia, a profi hozzáállás,...stb. Mivel a múltban erre már többször kitértem, biztos vagyok benne, hogy a szakemberek és a közvélemény egyaránt tudja, hogy hol tartunk és képesek vagyunk reálisan meghatározni, hogy mekkora különbség van köztünk és a stabilan "A" csoportos országok között. A csoportkörrôl Ismét hangsúlyozom: ez egy rendkívül nehéz csoport volt. Az elsô mérkôzésünk egy jó kezdés volt, annak ellenére, hogy veszítettünk Szlovákiával szemben 13 másodperccel a mérkôzés vége elôtt. Bátor kezdés volt, határozottan, hiszen nemcsak hogy megnehezítettük Szlovákia dolgát, de még 3-1-es hátrányból is fel tudtunk állni a 2. harmad végén. Hatalmas érdeme van ebben Szuper Leventének, aki esélyt adott nekünk arra, hogy megnyerjük a mérkôzést. A végén kialakult különbség annak a ténynek tulajdonítható, hogy ellenfeleink fizikálisan lényegesen erôsebbek voltak, következésképpen nem tudtuk megnyerni a kipattanókért folytatott harcokat a kapunknál. Akadtak problémáink a mérkôzés utolsó perceinek a kezelésével, hiszen ez egy olyan szituáció volt, amire szintén nem voltunk felkészülve, nevezetesen arra, hogy 3-3-ra fogunk állni Szlovákiával szemben. A mérkôzés elôtt, lehetséges, túlságosan is tiszteltük a szlovák együttest, amely végül a torna egyik legvaskosabb csalódását okozó csapatának bizonyult. Következô ellenfélnek Kanadát kaptuk. Ôk egyszerûen túl erôsek voltak nekünk és rendkívül keményen kezdtek mindjárt a meccs elején. Kanada nem játszott túl jól az elsô mérkôzésén és elszántak voltak, hogy a torna második mérkôzésén sokkal jobbat nyújtsanak. Minket talán bénított a szituáció, amelyben az elôttünk tornyosuló feladat túlnôtt rajtunk és inkább csak néztük, ahogy ôk játszottak, mintsem

16 16 MAGYAR EDZŐ 2009/2 hogy próbáltuk volna a legjobb formánkat nyújtani. Ennek a mérkôzésnek az volt a pozitívuma, hogy senki sem adta fel és mindenki megpróbálta az eredményt egyszámjegyûnek megtartani. Ez volt egyébként az egyetlen olyan eredmény, amelyrôl tudtuk, hogy nem túl fontos a torna végsô kimenetele szempontjából. És bár a büszkeségünk sérült, el kellett gyorsan felejtenünk és tovább lépni. Dicséretet érdemel Sille és Svasznek, mert ôk csak 1 kapott gólnál voltak jégen. Ezzel eljutottunk a döntô fontosságú mérkôzéshez, Fehéroroszország ellen. Itt ismét nagyszerû teljesítményt nyújtott a csapatunk, amelyen végül csak minimális különbséggel veszítettünk (üres kapuban kapott gól), miután számos gólhelyzetet kidolgoztunk, amelyeket rendre meghiúsított kiváló kapusuk, Mezin. Véleményem szerint ez egy olyan típusú meccs volt, amelynek a végeredménye bármelyik csapat javára alakulhatott volna. Mi csak a saját teljesítményünkért kezeskedhettünk, és azt hiszem, hogy ez valóban jó volt... talán a legjobb a torna során, jóllehet az eredmény, sajnos, nem a mi javunkra alakult. Ôszintén és megalapozottan elégedett voltam csapatunk hozzáállásával és játékával ezen az összecsapáson, meg vagyok gyôzôdve róla, hogy ha néhány apróság a mi javunkra alakul, akkor más eredménnyel zárult volna a mérkôzés. A helyosztó körrôl A helyosztó kör két nap pihenô után kezdôdött. Ellentétben a csoport találkozókkal, amikor is minden második napon játszottunk, most csaknem 3 teljes napot kellett várnunk a következô mérkôzésünkre. Megpróbáltunk elônyt kovácsolni ebbôl a helyzetbôl és úgy döntöttünk, hogy adunk a játékosoknak egy teljes napot jég és bármi, a jégkoronggal kapcsolatos dolog nélkül. Úgy éreztük, a pihenô mind fizikai, mind pedig mentális szempontból elônyös lehet a hétvégére. Ez volt egyébiránt az egyetlen esélyünk, hogy pihenôt adjunk a játékosoknak. Visszatekintve, lehet, hogy ennek a pihenônek is volt egy kis része abban, hogy nem tudtunk kellôen összpontosítani az Ausztria elleni összecsapásra. Nem hiszem, hogy ez volt a fô ok, amiért nem volt rend a fejünkben, de ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy kissé eltértünk attól a mérkôzés tervtôl, amelyet tûzön-vízen követtünk minden találkozón, hogy egyszerre csak egy sorral foglalkozunk, és csak arra gondoljunk, hogy mit kell megvalósítanunk a jégen, különösképpen a védekezés szempontjából. Kiváló ellenfelek ellen rendkívül jó teljesítménnyel jutottunk el a helyosztó körig (kivéve a Kanada elleni mérkôzést) és ott Ausztria ellen kellett játszanunk, egy olyan csapat ellen, amelyrôl játékosaink nagy része úgy érezte, hogy ismeri az Osztrák Ligából és már sikereket is értek el ellenük. Ennek hatására azt gondolhattuk, hogy akár nyerhetünk is és elkezdtünk úgy játszani, mintha a gyôzelemre és a góllövésre összpontosítottunk volna, és így elszakadtunk attól a taktikai elképzeléstôl, amely versenyképessé tett bennünket Szlovákiával és Fehéroroszországgal szemben. Röviden: ha az ember a "góllövésre" koncentrál, akkor hajlamos megfeledkezni a védekezésrôl, hosszú indításokkal játszik nem pedig zártan, erôlteti a játékot, tovább marad fenn, mint a cseréje és ha valamilyen okból mégsem sikerül lônie, akkor idegessé válik és még mélyebbre sodródik bele az öngyilkos ördögi körbe és még jobban eltávolodik az eredeti játéktervtôl. Röviden: nem sikerült gólt lônünk, az osztrákoknak pedig sikerült a játék döntô pillanataiban, az elsô harmad utolsó percében például és a második harmad elsô percében úgyszintén. Ezután olyan helyzetbe kerültünk, amelyrôl elôzôleg nem hittük, hogy elôállhat és az érzelmi és taktikai fegyelem hiánya lehetôvé tette az ellenfél számára,

17 2009/2 MAGYAR EDZŐ 17 hogy még két gólt lôjön a harmad vége elôtt, aztán még kettôt a játék késôbbi részében, amikor már minden eldôlt. A 6-0-ás eredmény nehezen elviselhetô, fôként mert nem tükrözi a játék valódi képét. Nem hiszem, hogy ezen a napon mi jobbak voltunk, mint az ellenfelünk, de ha jobban alkalmazzuk a kidolgozott stratégiánkat, akkor jobb esélyt adtunk volna magunknak a sikerre. Ha azt mondtam, hogy a szlovák csapat ellen túl sok tiszteletet mutattunk, akkor Ausztria ellen éppen az ellenkezôje történt... Nem tartottunk tôlük eléggé és nem voltunk elég alázatosak, ahhoz, hogy kitartsunk az eredeti terv mellett. Megítélésem szerint ez volt a torna és az elôkészületi mérkôzések közül az egyetlen valóban rossz meccs. A Kanada elleni mérkôzést kivéve 7 igazán jó mérkôzést játszottunk és elôbb, vagy utóbb egy rossznak is jönnie kellett. Az "A" csoportban való bennmaradás rendkívül nehézzé vált, de még mindig lehetséges volt. Szeretnék gratulálni a játékosainknak ahhoz, hogy sikerült túltenni magukat az Ausztria elleni mérkôzésen, és a dán csapat ellen a lehetô legkeményebben harcoltak. A rendelkezésre álló rövid idô alatt képesek voltunk újraszervezni magunkat és elég keményen harcolni ahhoz, hogy a 3. harmad közepéig versenyben maradjunk. A bírók néhány megkérdôjelezhetô döntése a 2. harmadban és egy nagyon csúnya büntetés Vas János számára 5 perces emberelônyt adott a dánoknak a 3. harmad elsô felében és véleményem szerint ezek voltak a mérkôzés döntô epizódjai, mert nemcsak fontos gólt lôttek, de ki is fárasztották kulcsfontosságú játékosainkat és ezután már át tudták venni a játék irányítását. Egészében véve elégedett vagyok a játék során tett erôfeszítéseinkkel, de rendkívül csalódott vagyok a borzalmas büntetés miatt olyasvalaki részére, akinek meghatározó szerepet kellett volna játszani a csapatunkban - pozitív értelemben. A Dánia elleni vereség matematikailag eldöntötte, hogy a 2010-es világbajnokságon a Divízió I-ben folytatjuk a pályánkat. Ez azt jelentette, hogy még egy mérkôzést kellett lejátszanunk a német csapat ellen, Bernben délidôben. Ezt a meccset Vas János közremûködése nélkül kellett letudnunk, aki az elôzô meccsen kapott büntetése miatti eltiltását töltötte. A mérkôzés 12:15-kor volt és aznap reggel kellett odautaznunk és gyorsan kellett alkalmazkodnunk az új környezethez. Mindezek és más egyéb nehézségek ellenére a csapat rendkívül keményen helytállt és végig versenyben voltunk, míg végül 2-1-re veszítettünk. A csapat megint büszkén játszott, volt tartása és elismerést vívott ki a magyar válogatott meznek. Tekintettel a körülményekre, könnyû lett volna feladni, játékosaink azonban ismét tisztességes erôfeszítést mutattak a jégen és ezért külön is elismerést érdemelnek. Záró megjegyzések Fô célunk ezen az "A" csoportos vbn az volt, hogy megpróbáljunk a következô szezonra az "A" csoportban maradni, bár tudatában voltunk annak, Ocskay Gábort már nem lehetett ott soha nem felejtjük el Fotók: Wirth András hogy ez ember feletti feladat. Képtelenségnek bizonyult elérni ezt a célt, ez mindazonáltal nem az erôfeszítéseink, vagy a felkészülés hiánya miatt történt. Ha néhány fontos nüansz a mi javunkra alakul a csoportkörben, akkor elkerülhettük volna a kiesési-helyosztó kört és így az "A" csoportban maradhattunk volna legalább még egy szezonra. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a csoportbeli nehézségekrôl és a csoportot alkotó többi csapat kiemelkedô játéktudásáról. Emellett a fô cél mellett mi csapatként abban is egyetértettünk - ez kiváló alkalom arra, hogy megbecsülést vívjunk ki önmagunk és a magyar jégkorongozás számára. Másodlagos célunk az volt, hogy EMELT FÔVEL hagyjuk el a torna színhelyét. Meg akartuk tisztelni 19-es számot viselô hajdani játékosunk szellemét, és olyan keményen játszani, ahogy csak tudunk. Megértettük, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a játéktervünket a legjobb képességeink szerint alkalmazzuk, és ha keményen és okosan versenyzünk minden egyes mérkôzésen. Az Ausztria elleni meccset kivéve joggal mondhatom, hogy ezt a célt el is értük. Meggyôzôdésem, hogy a hokivilágban sok embernek jobb véleménye van ma a magyar hokiról, mint ezelôtt a torna elôtt. A játékosok egyéni teljesítményét elemeztem a szövetség illetékesei számára. Ezúttal hadd emlékeztessek csupán azokra a kritériumokra, amelyek alapján a játékosokat kiválasztottam. Hûség (nem akartunk megfeledkezni azokról a játékosokról, akik sok éven át szolgálták a válogatottat és az "A" csoportba juttattak bennünket) Képesség arra, hogy minden nap keményen dolgozzanak. Tapasztalat és Képesség a készségek hatékony használatára. Csapatkémia. Képesség korong nélkül játszani a Defenzív hoki szellemében. Méret és fizikai képességek. A Válogatottban játszott szerepük elfogadása és megértése. Ami a jövôt illeti, el kell döntenie a szövetségnek, hogy mit szeretne a jövôben. Egy új ciklust kezdeni? Új játékosokat bevonni, akik még nem készek, és néhány nehéz pillanatot átélni a Divízió I-ben? Vagy vissza akarnak kerülni az "A" csoportba, amilyen gyorsan csak lehet? Végezetül reményemet fejezem ki, hogy ezzel az összefoglalóval sikerült megvilágítanom vb szereplésünket. Pat Cortina Szövetségi kapitány

18 18 MAGYAR EDZŐ 2009/2 A tenisz metamorfózisa A reform A múlt század közepén a labdajátékok többségében teret nyert az a koncepció, hogy a játékosok - azonos technikai tudás mellett - eredményesebbé válhatnak képességeik intenzív fejlesztésével. Az új típusú játékosok megváltoztatták sportágaik jellegét, amit a közönségérdeklôdéssel, egyes nemzetközi szövetségek konzervatív vezérkara értetlenül fogadott. Végül belátták, hogy az erô és az állóképesség növekvô szerepe megállíthatatlan, és ha játék szabályait korszerûsítik, akkor ez a fejlôdést, a változó közönségigény kielégítését szolgálhatja. A tenisz a technikai tudásra épülô állójáték volt szinte, esztétikailag elvárt koreográfiával. Akkor még a szemet gyönyörködtetô technika és a gyôzelem kézen fogva jártak. A sportág mégis az elsôk között szakított múltjával, tért rá a képességfejlesztésre. A kezdeményezôk az ausztrálok voltak, akik kitágították a sportág dimenzióját, emelt szintû pszichikai, fizikai képességeiket a játék fejlôdésének szolgálatába állították. Mint all round játékosok, minden ütésfajtát ismertek, s tudtak alkalmazni. A legkiválóbbak a látványos, az egész pályát betöltô támadó teniszt játszották. Gyôztek minden felületen, egyesben, párosban és vegyes párosban egyaránt. Ez a generáció nyerte, mintegy két évtized alatt, a Grand Slam tornák többségét, és vetett véget a hosszúnadrágos tenisz korszaknak. Közülük néhányan hazánkban is jártak bemutató edzéseket, mérkôzéseket tartottak. A reformerek, majd követôik is, mindvégig elenyészô kisebbségben maradtak, mert a hölgyek és az urak az egyes játékban a továbbiakban is az alapvonal teniszt kultiválták, tudva, hogy nem mindenki alkalmas a szervaröpte játékra. A két stílus közötti csaták, különösen a nagy tornák döntôjében, évtizedeken át a sportág adta élmény csúcsai voltak. Ilyenkor láthatta a közönség mind azt a taktikai tudást, technikai repertoárt, ami a teniszben felhalmozódott. A küzdôszellem, az állóképesség növekedése, a több mozgás és cselekvés a pályákon, jelentôs változásokat eredményezett. Nôtt a sportág népszerûsége. Egy idôben, csak az Egyesült Államokban, a lakosság közel 10%-a játszotta a teniszt. Kiépült a kontinenseket behálózó, az évet kitöltô versenyrendszere, amely professzionális lett, az egyik legszigorúbb szabályozási rendben. Elfoglalta megilletô helyét a szórakoztató és a sportszergyártó iparban. A nagy bajnokoknak kijáró örök dicsôség, meg az egyre emelkedô pénzdíjak következtében, kiszélesedett a sportág élmezônye. Sokaknak sokszorosan térül meg, hogy életüket a tenisznek szentelik, még akkor is, ha igazán maradandót nem alkotnak. A fokozódó versengés következményeként megnôtt az egyes pontokért végrehajtott ütések, továbbá a szetteken belül a gémek száma, a mérkôzések játékideje, a játékosok terhelése. Intô jel lett az egyik leghosszabb férfi egyes (27-29, 31-29, 6-4, ami 126 gém) és páros mérkôzés (3-6, 49-47, 22-20, ami 147 gém) eredménye. Innen eredô mondás a napi edzés és mérkôzés közötti étkezéssel kapcsolatosan, hogy inkább az elején mozogjál lassabban, mint hogy késôbb éhen halj." Végül bevezettek egy zseniális, játszmákat lerövidítô szabályt, ezzel vették elejét annak, hogy egy mérkôzés idôtlen idôkig, az összeeséséig tartson. A válasz Az alapvonal tenisz azonban visszavágott. A játékosok új filozófiával és ütésfajtákkal, emelt szintû képességfejlesztéssel, életmód változtatással (középpontban az étrend, rekreáció), edzô-szaktanácsadó, erônléti edzô, pszichológus közremûködésével válaszoltak. Tökéletesítették, és uralkodóvá tették, többnyire a western, vagy az eastern ütôfogással, a kétkezes fonák technikát, amellyel a gyenge oldalon is hasonló biztonsággal és erôvel tudják megütni a labdát, mint a tenyeresrôl. Kifejlesztették az új alapütést is, azt a labdával szembeállva, a másik váll mögött befejezett lendítéssel, alkarból, csukló gyorsítással, erôteljes felsôtest rásegítéssel, gyakran a talajtól elrugaszkodva hajtanak végre. A cél, fokozott iramot diktálni, hosszú labdameneteket, de kevés kockázatot vállalni, és nem hibázni. A módszer, hogy lehetôleg minden helyzetbôl, a labda felpattanásának ágában, a legnagyobb erôvel gyorsított ütésekkel, olyan sebességû játékra kényszerítsék az ellenfelet, ami számára mentálisan, technikailag, fizikailag, kedvezôtlen. Ma két hasonló stílust és játékerôt képviselô teniszezônél, egy öt szettes mérkôzés akár 1000 ütést is jelenthet fejenként, amelynek többsége ez a dinamikus tenyeres, illetve fonák. A képzett játékosok gyakran változtatják a játék ritmusát. Ami a labdameneten belül gyors-közepes vagy lassú, majd hirtelen az ismét gyors ütés kombinációja. Illetve a szinte fél röptére hasonlító néhány alapvonalütéssel, csúcssebességre való gyorsítást jelent. Aritmikus ütésfajtákat is alkalmaznak (ejtés, fél röpte, a csúsztatott ütés). Célja, hogy különösen az alacsonyabban rangsorolt, ám magabiztos, sztereotip teniszt játszó, kemény ütésváltásokban jártas, jól kondicionált ellenfeleket kizökkentsék a ritmusból, megtépázzák önbizalmukat, nyomatékosítsák számukra tudásbeli fölényüket a rangsorban elôbb állók. Ez a taktikai elem sok esetben még a jobbak egymás elleni mérkôzésein is eredményes. A mai utódok már nem játsszák be az egész pályát. Az alapvonal tenisz kar és lábmunkája, valamint az ütôfogás nem alkalmas a hálóhoz felfutó támadójátékra. Kerülik is, hogy elôremozgásból teniszezzenek fôként, hogy röptéket üssenek, mert abban bizonytalanok. Még a T-vonalról is inkább hátrafelé mozognak, mint a hálóhoz. Mivel ez a leszûkített stílus könnyebben" elsajátítható, alapvonal teniszt játszó játékos majd mindenkibôl lehet, akinek labdaérzéke, kitartása, monotónia tûrôképessége van, és jól terhelhetô. Preferálják ezt az edzôk is, mert egyszerûbb így oktatni, a tanítványt azzal pályára küldeni, hogy tartsd a labdát". Végül óriási elônye, hogy korábban lehet vele sikert elérni és - pénzt keresni. Ezért nyert teret szerte a világban a nagyüzemi, a kosárból, vagy adogatógépekkel, gyermekkorban csoportosan oktatott tenisz gyakorlata. Általában az edzôk döntik el, hogy ki milyen stílusban játszó teniszezô lesz, és a késôbbiekben már alig van esély a korrekcióra. Az alapvonaljáték fô támasza, hogy a teniszben is helyet kaptak a szintetikus anyagok. Megjelentek a könynyebb, de nagyobb erôt, a trambulin effektust hatékonyabban biztosító ütôk és húrok, gyorsabb játékot segítô szônyegek, mûanyag talajborítások. Ezért a labdák sebessége is jelentôsen megnôtt a faütôs korszakhoz, és különösen a játékosok mozgássebességéhez képest. Az adogatások már a hölgyeknél is 200 km körüli, a férfiaknál már fölötte vannak, és az alapvonalról ütött labdáik is olykor kilométeresek. A játékos cselekvési ideje csak mintegy 0,4-1 másodperc. Ez alatt kell a labdához hozzáállni, ütésfajtát választani, a kívánt irányba ütni, azzal a minimális céllal, hogy az ellenfél

19 2009/2 MAGYAR EDZŐ 19 ne kerüljön kedvezô pozícióba. Bár a játékosok mozgássebessége is nôtt, reflexeik javultak, amire bizonyság, hogy a rövid labdákat az alapvonal mögül indulva is nagy gyakorisággal érnek el, mégis, a labda sebességének növekedése miatt gyakoriak az abszolút pontok, a kényszerütések, a ki nem kényszerített hibák. A reform második hulláma, szemben az elsôvel nem tágította, hanem az ütésskálát szûkítve, az alapvonalra, illetve méterekkel mögé koncentrálta az egyes játékot. A fizikai képességek már nem csak a technika kiszolgálói, hanem a gyôzelem fô fegyverei. Egyre gyakoribbak az olyan mérkôzések, amelyet az nyer, aki jobban bírja, és nem az, aki többet tud a teniszbôl. Technikai játékból sans contact" küzdô sport lett. Ugyanakkor új ütésfajtákat alkalmaznak, mint a lendített röptét, és a korábban leírt, helyben végrehajtott, hatalmas erejû alapütést. Gyakorisága és hatékonysága miatt, az adogatás és a fogadás után, ez lett a legfontosabb ütésfajta. Azzal bármelyik éljátékos képes, saját alapvonaláról abszolút pontot ütni, a másik alapvonalon álló, hasonló tudású ellenfelének! A helyzet Az alapvonal tenisz az uralkodó az egyes játékban a nôknél, férfiaknál is. Már az is megtörtént a múlt évben, a tenisz szentélyében a füvön, Wimbledonban, hogy a férfi egyes döntôt, mindkét játékos az alapvonalon, olykor mögüle játszotta. A klasszikus támadó tenisz, adogatóként a szerva-röpte, fogadóként a return-hálójáték, kihalt. Senki sem képes eredményesen játszani, mert a fogadó pozícióból való rendszeres betámadásra nincs esély. Olykor a kontinentál fogást alkalmazó játékos repertoárjában adogatóként, míg fogadóként az alkalmi helyzetek kihasználásában látni hálójátékra való törekvést, gyakran amikor már minden mindegy. Pedig a jelenlegi élmezônybôl annak lenne esélye tartósan elônyre szert tenni, aki a rendszert jelentôsen tudná alkalmazni, legalább adogatóként, a hálójátékot, amelynek eltérô taktikája, ritmusa és ütésfajtái meg tudják zavarni az ellenfelet. Néhány éljátékos felismerte ezt a lehetôséget, tettek is, ám kevés sikerrel járó, kísérletet, de anticipációs képességük, röptetudásuk nem bizonyult elégségesnek. A férfiaknál, kevesek között ma is él egy irányzat, amelynek képviselôi szerencsejátékot igyekeznek csinálni a teniszbôl. Azoknak a játékosoknak az ütésskálája szûk, alapütései bizonytalanok, de fizikai erejûkbôl, vagy magasságukból adódóan esélyük van arra, hogy nem csupán szerváik sebességével, hanem a labda felpattanásának a megszokottól való eltérése következtében, az adogató játékaikat megnyerjék. A megfigyelések szerint azonban az éljátékosok, a második játszmában már rá tudnak állni ezekre a különleges adogatásokra is. Az egyes és a páros játék, taktikailag, technikailag, teljesen elkülönül egymástól. Olyan, mintha két sportág lenne, mindkettô más tudást, jártasságot, ritmust igényel. Hasonlóan nagyok a különbségek a salak/agyag és a szintetikus kemény talajokon folyó tenisz között. Az egyes játék lett a tenisz húzóága, reklámereje, a közönség és a szponzorok kedvence. Már ha a nevesebb játékosok mérkôznek, akiknek egymás elleni játéka élményt ígér. Mert a WTA, ATP mezôny túlnyomó többsége sztereotip teniszt játszik, ahol a közönség bravúrok helyett izzadtságszagú, kiszenvedett pontokat lát, nyögôs ütéseket hallgat. Az ilyen mérkôzéseken még a nagy tornákon is vannak üres székek. Az ATP közel kétezer regisztrált játékosa között, jó ha húsz olyan van, akiknek mérkôzései valóságos élményt ígérnek. A párosok játékában a támadó tenisznek nincs alternatívája. Abban az alapvonalütések közül jószerivel, csak az adogatás és fogadás kap szerepet, labdatartó játékra nincs lehetôség. Azonban a párosok ügye másodrendû lett a világ élvonalában, ami a közvetítések számában és a pénzdíjak nagyságában is kifejezésre jut. Annak ellenére, hogy a lelátókon, valamint a tv elôtt helyet foglaló nézôk, továbbá az amatôrök óriási többsége alig játszik egyest, mert a társasági tenisz túlnyomóan páros játékból áll. Jelentôsége már csak a különbözô kupákban van. (Davis, Federation, Hopman). A férfi élversenyzôk ritkán indulnak párosokban. GS tornán egyesben-párosban ugyanaz a játékos utoljára 1996-ban, a francia bajnokságon gyôzött. A tenisz veszített azzal, hogy a három versenyszám ilyen mértékben eltávolodott egymástól. Az erôviszonyokra jellemzô, hogy az egyes játékban gyakran esélytelen késztethet kimerítô küzdelemre nem tenisz tudása, hanem képességei okán akár végsô gyôzelemre is esélyes játékost, meccsük hatása ugyanis a következô mérkôzésen jelentkezik. A folyamatosan növekvô pszichikai, fizikai terhelés miatt a tornák végére már gyakran veszítenek mozgás készségükbôl a játékosok. Mind több alkalommal kérnek ápolási szünetet, kénytelenek nevezést visszavonni, visszalépni, mérkôzést feladni, sérülés miatt tartósan távol maradni. Olykor a nagy tornák döntôire is fáradtan, sérülésüket palástolva állnak ki, vagy a nemzeti ügynek számító kupacsapatban való részvételt is nem egyszer kénytelenek lemondani. Komoly figyelmeztetés az illetékesek számára, hogy felgyorsult a játékosok elhasználódása, csökken karrierük idôtartama. Ma harminc év fölötti játékosnak már esélye sincs egyesben GS tornát nyerni. Pedig más népszerû, professzionális csapatjátékokban, (jégkorong, kosárlabda, labdarúgás) nem ritkák még a 35 éven túli, kimagasló teljesítményre képes, közönséget vonzó szupersztárok. Addig a teniszben az állócsillagok korszaka lejárni látszik! Ennek oka abban is keresendô, hogy ma egy tehetséges tanítványnak, 6 éves kortól a tanulási idôszak mintegy tíz éve alatt napi két, intenzív edzést kell abszolválnia. Ez alatt a szervezetét erôs hatások érik, energiatartományából aránytalanul többet használ el fiatal korban a játékossá váláshoz, aminek

20 20 MAGYAR EDZŐ 2009/2 következtében kevesebb marad a felnôtt kor versenyteljesítményére! A labdajátékokban különösen fontos a támadás és a védekezés helyes arányának fenntartása, amelyet a nemzetközi szövetségek kísérnek figyelemmel, és a játék szabályain keresztül biztosítanak. E tekintetben a tenisz jól vizsgázott, nem kellett beavatkozni, a hatalmas fegyver, az atom szerva megregulázására. Amely ütés nem csupán a labdának játékba hozását szolgálja, hanem az elsô számú támadó fegyverré vált, amit segített az egykori szigorító szabály feloldása. Egy idôben úgy tûnt, szerva párbajra egyszerûsödhet a tenisz. A sportág vezérkara fontolgatta is, hogy rövidíteni kellene az adogató udvart, magasítani a hálót, megváltoztatni a labda méretét, rugalmasságát, visszatérni az egy adogatáshoz, stb. így korlátozni az ászok szerepét. A megfelelô válasz a belsô tartalékból jött. A kiváló szerválók közül az javított esélyein, aki fogadóként is képes lett felülmúlni ellenfelét. Adogatóként és fogadóként is kiemelkedôt nyújtani - ez az elsô választóvonal az elit és a mezôny többi tagja között. Aki a két kezdô ütésben eredményesebb, mint ellenfele, annak máris jobbak az esélyei. Sôt az is megesik, hogy ász erejû adogatásból, a fogadó üt abszolút pontot. A második adogatást pedig már könnyen kezelik. A hölgyeknél más a helyzet. Vannak néhányan, akik szintén képesek ászokat szerválni. De a többség hatékonyabban hárítja, mint üti az adogatásokat, ezért is brékelik" gyakran egymást. Azonban a szerva ürügyén a játékszabályok módosítása, okafogyottá vált. A tenisz hosszú ideig a játékosok magánügye volt. Ma a lelátókon ülô honfitársak nemzeti relikviákkal dekorálva, buzdítják hazájuk lányait, fiait. A kedvezôtlen jelenségek között kell említeni a közönség megváltozott, olykor a játékot, ellenfelet egyaránt zavaró viselkedését, fôként, ha nemzetbéli, vagy kedvenc játszik, netán akire fogadtak. Egyébként két héten keresztül, több órás mérkôzéseket, gyors labdameneteket nézni a közönség számára is erôt próbáló. Megemlítendô, hogy az éljátékosok - feledtetve a 70-es, 80-as évek botrányhôseit - ismét kellô önfegyelemmel, a nagy elôdöket idézô módon, általában kulturált módon viselkednek a pályán és az interjú szobában is. A jövô A hivatásos sportok vezetôi kellô elôrelátással figyelik, merre fejlôdhet a játék. Teniszben a fô kérdés, hogy meddig tarthat a jelenlegi korszak, amelyben a játék iramának gyorsítása, az erônlétnek a növelése, a küzdôképesség fokozása, a gyôzelem elsôszámú eszköze. Mi okozhat változást? Vagy az idôk végezetéig uralkodó marad ez az alapvonal tenisz az egyes játékban, markánsan elkülönülve a páros játéktól? A fejlôdés várható irányát kutatva valószínûsíthetô, hogy a játékosok mozgásának, a labda mozgatásának sebessége eléri a végsô értékeket. Egy határ után már nem lehet gyorsabban futni, helyezkedni, a labdát nagyobb erôvel megütni. Változást az hozhat, ha megjelennek a szuper képességekkel rendelkezô, extra magas egyedek, (mint más labdajátékokban) akik méreteikbôl adódóan jobban le tudják fedni a pályát, arra törekedve, hogy saját térfelüket a T-vonal és a háló közötti területre csökkentsék, és az alapvonalról elôre mozogva, minél inkább a levegôben lévô labdákat legyen alkalmuk megütni. Ám addig is, a tenisz nem oly távoli jövôje érdekében, felül kellene vizsgálni a WTA és ATP versenyrendszerének egyes szabályait, netán hosszabbtávú üzletpolitikáját. Kettôs irányú, egymással kölcsönhatásban levô változtatások mintha ígérnének megoldást. Az egyik javaslat, hogy a játékosok szereplését - ezzel a terhelésüket növelô és szigorító elôírásokkal szemben - éppen, hogy csökkenteni kellene. Mindenekelôtt az éljátékosok terhelését, energiájuk pazarló fogyasztását, valamint az egyes játék túlhangsúlyozott szerepét. Helyette sztárokat óvó, karriert hosszabbító változtatásokat kellene foganatosítani. Elég figyelmeztetônek kellett volna tekinteni, hogy a hölgyeknél kiesett három, többszörös GS gyôztes fiatal, egykori világranglista vezetô, akiknek hiányát megsínylette az élvonal. A férfiaknál is bekövetkezett hasonló Párizsban, mert az elit néhány huszonéves tagjánál is mutatkoznak már a túlterhelésre utaló jelek. A fentiek miatt a GS tornákon csökkenteni kellene az egyes játék terheit. Ezért csak a döntôt kellene három Új MET tagok nyert játszmára játszani. A többi mérkôzés elôtt a rangsorban elôl álló választhatna, hogy döntô játszmát, vagy szuper játszmahosszabbítást akar, amennyiben arra kerülne sor. Indokolatlan, hogy a gyôzelemre esélyes férfiaknak, az erônlétet alaposan terhelô, szakmailag érdektelen mérkôzéseket kelljen játszaniuk négy-öt fordulón keresztül három nyert játszmáig tartó mérkôzéseken, csupán a tradíció miatt. Mintha nem számolnának azzal, hogy amikor a GS tornákon, a Davis Kupában bevezették a best of five mérkôzéseket, feltehetôen a töredéke volt egy akkori mérkôzés idegi fizikai terhelése, energia igénye, a maihoz képest. A változtatás másik iránya az lenne, hogy növelni kellene a páros játék presztízsét és - pénz díjait. Arra ösztönözni - különösen a férfi éljátékosokat - hogy a GS tornákon, a felszabaduló idejükbôl induljanak a jóval kevésbé megterhelô párosokban. Ez által a közönség többször láthatná a sztárokat, mint eddig, ami a szponzorok elvárása is. Feltehetôen komoly érdeklôdésre tartana számot, például egy, (ma elképzelhetetlen) Williams, Nadal - Williams, Federer vegyes páros döntô. Hasonló elv szerint kellene a WTA, az ATP tornák mérkôzéseinek lejátszását is két nyert játszmára csökkenteni. Végül az egyes és a párosok közötti nagyobb átjárhatóság érdekében be kellene vezetni az évenként kiosztandó MVP, a Most Versatile Player díjat. Az annak volna az elismerése, hogy ki a legsokoldalúbb játékos a három versenyszám, - egyes, páros, vegyes páros GS tornákon elért pontszámok összesítése alapján. A díj elnyerésére a hölgyeknek ugyanannyi esélye lenne, mint a férfiaknak, mert egy nemektôl független abszolút sorrend mutatná, hogy ki a legsokoldalúbb játékos. A trófeát és a pénzdíjat - az egyéb díjakkal - egy év végi gálán lehetne átadni, (mint más sportágban szokás), amely bizonyára világesemény lenne, s tovább népszerûsítené a sportágat. Pillinger Mihály Hornik Ildikó vívás Budapest Szántó Sándor kick-boksz Nyergesújfalu Végsô Béla labdarúgás Polány Devecseri Gábor fitnesz Budapest Kissné Oroszi Edit sportlövészet Budapest Rajnai Kálmán tenisz Veszprém Tichy-Rács József sakk Budapest Dr. Dunai Pál mûugrás Szolnok Dr. Dobay Beáta kosárlabda Szlovákia Ságodi Zoltán testépítés Siófok

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Fábián László. Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság

Fábián László. Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság Fábián László Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság 2016 augusztus 5-21. 2016 szeptember 7-18. XV. Nyári Paralimpiai Játékok XV. Nyári Paralimpia Első alkalommal Dél-Amerikában

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P Olimpiai pályázat Budapest 2024 Schmitt Pál 2015. november 17. K E P KEZDETEK Az olimpiai játékok története, fejlődése Ókori olimpiai játékok i.e. 776 i.sz. 393 I. Theodóziusz Olympia - Görögország atlétikai

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/461/vizilabda-a-hazigazda-noi-valogatott-10-lepese-a-vilagbajnoksagig Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig 2017.05.17. 11:20 CET

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. *Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a tartózkodások aránya jelölésre kerül. Kiemelt edzők 2014. év első féléves felosztására

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei 2016. szeptember 16. Közgazdász-vándorgyűlés, Kecskemét Fekete Miklós Tartalomjegyzék 1. Fundamentumok 2. Agenda 2020 3. Az olimpiai terv 4. Gazdasági hatások

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy szellemben egész Európa! 2017 Győr 1990-ben hívta életre Jacques Rogge az t (EYOF) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS www.zmkba.hu BEMUTATKOZÁS Az egyesület névadója Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző. 35 éves pályafutása során több rangos tisztséget töltött be és számos kitüntetésben részesült, valódi ikonja a kick-box

Részletesebben

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál Nemzetközi történet Nemzetközi paralimpiai játékok története Írta: Nádas Pál A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben működő Stoke Mandeville-i

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8

19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC) ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8 19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8 19 FÜGGELÉK 1 19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE A Nemzetközi Olimpiai

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató Balogh József vezető-edző Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály Sorszám: 3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. - a Tisza Volán SC karate szakosztályának 2015/2016-os szezonjának tevékenységéről - Készítette: Raj Pál szakosztályvezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. - a Tisza Volán SC karate szakosztályának 2015/2016-os szezonjának tevékenységéről - Készítette: Raj Pál szakosztályvezető SZAKMAI BESZÁMOLÓ - a Tisza Volán SC karate szakosztályának 2015/2016-os szezonjának tevékenységéről - Készítette: Raj Pál szakosztályvezető 2016.06.09 Az előző szezont követően a nyáron került sor a Régiók

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA 1. A verseny rendezője: 2. Verseny helye: Katona József Szakközépiskola és Felsőoktatási Gimnázium 3. Verseny időpontja: 9:00-13:00 4. Nevezés: Csak előnevezett csapatokat fogadunk el. Előnevezés: február

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor 2 DÖNTŐ DÖNTŐ K Ö S Z Ö N T Ő Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a versenyzők, hanem mi, szervezők is nagyon várjuk a magyar iskolai sport egyedülálló, a tehetséggondozást és a rendszeres testmozgást

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017.

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. 1) A verseny célja Az UEFA Grassroots programjának népszerűsítése Az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók közötti kapcsolatok

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN Szabados Gábor Peking 2008 Bej csing Bejcsing huanjing ni huan = Üdvözöljük Pekingben! jing ni Gondolatmenet Témák Sikertényezők A szervezőbizottság

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) írásban tájékoztatta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot (IPC) a magyarországi szervezet körül kialakult

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben