Válságkezelést igényel a magyar sport is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válságkezelést igényel a magyar sport is"

Átírás

1

2

3 2009/2 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az elmúlt három hónap meghatározó belpolitikai változásokat hozott, amelyek természetesen további változásokat idéztek elô a sport állami vezetését illetôen is. Gyurcsány Ferenc lemondását követôen április 20-án lépett hivatalba a Bajnai Gordon miniszterelnök igényei alapján átalakított kormány. A miniszterelnöki utánpótlás-nevelés" tekintetében a sport, mondhatjuk, jelentôs hátteret biztosít, hiszen míg Gyurcsány Ferenc sportminiszterként került be annak idején a Medgyessy-kormányba, majd lett nem sokkal késôbb miniszterelnök, most - egy idôben a sportot is felügyelô korábbi önkormányzati miniszter - Bajnai Gordon kapott a nyomában bizalmat. Ami pedig a sport vezetését közvetlenül érintô személyi vonatkozásokat illeti, az egymást sûrûn követô cserék sora folytatódott. Annak idején még Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként minôsítette vissza miniszteriális szintrôl államtitkárságra a sport vezetését az államigazgatás szerkezetében, majd került azután újabb fokkal lejjebb a korábbi országos hatáskörû sporthivatal: az önkormányzati miniszter felügyelete alatt szakállamtitkársággá minôsült. Ismeretes, amikor a független országgyûlési képviselô, Gyenesei István került az önkormányzati miniszteri székbe, éppen a pekingi olimpiai játékok idején mondott le szakállamtitkári posztjáról Elbert Gábor. Helyét ifjabb dr. Török Ottó vette át. Most újabb változás következett ezen a szinten is, az új, a sport ügyei felett is felügyeletet ellátó önkormányzati miniszter Varga Zoltán lett, s ô május utolsó napjaiban a volt öttusázó világbajnoknôt, a jogi végzettségû Simóka Beátát kérte fel sport szakállamtitkárának, míg ifj. Török Ottó visszatért korábbi fôigazgatói munkahelyére, ahol a sportlétesítmények, az olimpiai központok és a Nemzeti Utánpótlás-nevelô Intézet ügyeit irányítja. Maguk a változások önmagukban, tudjuk, nem minôsítenek sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban, minden esetre egyáltalán nem utalnak stabilitásra. Mindazonáltal reménykedünk és sok sikert kívánunk az új vezetésnek, végtére is semmi kétségünk nem lehet: Simóka Beáta fiatal, tehetséges, a sportért élô és tenni akaró egyéniség jogi pályáját függesztette fel ügyünkért, s teli van becsvággyal. Ha már a változásokra helyeztük a hangsúlyt, két további jelentôs témát szükséges említeni. Májusban az Országos Sportegészségügyi Intézetben kialakult zavarok következményeként mozdították el fôigazgatói székébôl Dr. Berkes Istvánt. Tisztújító közgyûlést tartott azután a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Szoros küzdelemben kapott újabb megbízatást a régi elnök, Mesterházy Attila, mindössze két szavazattal elôzte meg kétszeres egyéni olimpiai vívó bajnoknônket, Nagy Timeát, aki a szervezete általános alelnöke lett. Gallov Rezsô A NADRÁGSZÍJ ELFOSZLOTT Válságkezelést igényel a magyar sport is Két évtized alatt, a rendszerváltozás óta mélypontra jutott a magyar sport. A korábbi, többcsatornás finanszírozási rendszert, amely sportolók ezreit és nem kis létszámú holdudvarukat eltartotta, már nem bírta el a gazdaság. Különösen úgy, hogy óriási veszteségeket "termelô" állami nagyvállalatok is bôkezû mecénások maradtak. A változás már 1987-ben megkezdôdött, azóta nem kap állami támogatást az MLSZ és a hivatásos labdarúgás, miáltal igen jelentôsen megcsappant a magyar sportköltségvetés. A további elvonások egy ideig még kedvezôen is hatottak, eltûnôben volt a pazarlás, racionálisabb gazdálkodásra tértek át a sportszervezetek. Nagyjából az 1996-os, atlantai olimpia környékén Kuncze Gábor, sportot felügyelô belügyminiszterként azonban már arról nyilatkozott, hogy nyolcmilliárd forint hiányzik a magyar sport egészséges mûködéséhez. A klubok hárommilliárd adósságot halmoztak fel, amirôl Kiss Imre, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke azt mondta: dicséri a sportvezetôk munkáját, hogy képesek voltak a jelek szerint ötmilliárddal csökkenteni a kiadásokat Kuncze Gábor döbbenten számolt be élsportolókkal folytatott beszélgetéseinek egyik tanulságáról, akik azt állították: a sikereik még az elôzô korszak sportiskolai rendszerének köszönhetôk, de mivel az elhalt, a magyar sport útja meredeken visz lefelé. A tavalyi olimpia szerényebb eredményei már erôs vészjelzést adtak, még akkor is, ha sokan állítják: a pekinginél azért még mindig több van a legjobbjainkban. De létezik más, ugyancsak nem alaptalan megközelítés is: kész csoda, hogy befértünk az elsô húszba, miközben a magyar sport infrastruktúrája már a százban sincs. Az olimpiai években megnövelt támogatás csak fellélegzésre adott okot, megoldást nem jelentett. Ha a két évtizedes tendencia folytatódik, és a leszakadásunk tovább nô, Magyarország már Londonban eltûnhet az olimpiák sikertérképérôl. A sporttársadalom nem kis aggodalommal várja a jövô évi költségvetés készítésének közeledô idôszakát. A bel- és világgazdasági válság következtében tovább csökkenhet az állami támogatás, amelyet azonban a magyar sport nem képes elviselni. Az a bizonyos nadrágszíj annyira elfoszlott, hogy nagyon könnyen elszakad. Vagyis az újabb meghúzása már végzetes következményekkel, a magyar sport összeomlásával járhat.

4 4 MAGYAR EDZŐ 2009/2 Van három, különösen veszélyeztetett terület: a sportegyesület az egyéni olimpiai (siker)sportágak az ifjúság általános fizikai állapota. A válságkezelést a sportban sem lehet elodázni, ott ráadásul nem százas nagyságrendû, hanem csak néhány milliárd forintos beavatkozásra lenne szükség. Bizonyos, hogy a társadalmi támogatottság is meglenne, csupán tisztázni kellene végre a fogalmakat. Az átlag magyar számára a sport az élsporttal azonos, és a mostani divat szerint azonnal fel is horkanna: minek még többet tömni a zsebükbe? Világossá kell tenni azt, amit a Magyar Edzô olvasói természetesen pontosan tudnak: a sportolói elit a teljes létszámnak legfeljebb az egy százalékát teszi ki. El kell magyarázni, hogy más a sportegyesület, és más a népszerû labdajátékokat mûködtetô, a sportolónak még sztárgázsit is fizetni képes gazdasági társulás, továbbá azt, hogy az ifjúság testi-lelki egészségének fejlesztése az egyik legfontosabb állami feladat. Az egyszerûség kedvéért akár népegészségügyi missziónak is nevezhetnénk a sport újbóli felemelésének programját. Ebben az összefüggésben az állam voltaképpen nem is magát a sportot támogatja, hanem a gyereket, hogy sportolhasson. S hogy legyen hozzá kedve is, abban segítenek a bajnok példaképek. Az olimpiai (siker)sportágak mindezeken túl történelmi hagyományokkal bírnak, nemzeti értékeket képviselnek, és a nemzeti önbecsülés egyfajta, tradicionális hajtóerejét adják. A pekingi csalódások hozzájárultak az általános, romboló erejû magyar pesszimizmus terjedéséhez. A sport az ifjúságról szól. A politikusok által agyon(ön)dicsért Nemzeti Sportstratégia nem egészen Tudjuk, az oktatási és az egészségügyi tárca kifarolt belôle, így aztán a gyerekek testi fejlôdését "bezárták" az iskolába. Mondván, a srácok úgyis ott töltik az idejük jelentôs részét. Majd a suli gondoskodik az edzettségükrôl is. Jelentem: képtelen rá. A testnevelésórán egy diák nagyjából 3-5 perc olyan terhelést kap, amely átlépi az ingerküszöböt, tehát mérhetô fiziológiai hatása is van. A tanórából jó esetben kettô van egy héten Miközben az Európai Unió ajánlása szerint minden fiatalnak napi hatvan perc intenzív mozgásra van szüksége. Az egyetlen reális megoldásra rájöttek már a világ számos országában: bevezették a diákok kötelezô sportágválasztását. Tanórai kötelezettséggel, naponta kell részt venniük legalább Ha Végh Antal élne Egy médiaszakos nyíregyházi fôiskolás Végh Antal sport témájú könyveirôl írja a diplomamunkáját. Néhány kérdés erejéig engem is megkeresett. Az egyik így szólt: "Mit gondol, a sportintézmények korifeusai ma hogyan fogadnák Végh Antal szókimondó könyveit?" Ezt válaszoltam: "Más világban élünk. A sportszervezetek a létükért küzdenek, kénytelenek pénz után rohangálni. A korifeusok nem hatalmasságok, hanem kiszolgáltatott harcosok. Szerintem Végh nem támadná ôket, leszámítva néhány, elsôsorban a labdarúgásban és a kosárlabdában fellelhetô furcsa "üzleti" ügyet. Az államtól követelne nagyobb támogatást a sportnak, feltárná hajdan sikeres mûhelyek mai mélyszegénységét." egyórás edzésen, a saját választásuk alapján, például sportegyesületben. Mert számos olyan országban, amelyben az iskolák sportinfrastruktúrája pedig magasan a mieink felett áll, sem tudják megoldani minden tanuló rendszeres megmozgatását, és elsôsorban azért, mert a gyerekeket vonzó több tucatnyi sportággal ôk sem tudnak szolgálni. Nálunk a politika kiemelkedô jelentôséget tulajdonít a diáksportnak, sajnálatos módon: az élsport ellenpontjaként. Miközben a gyakorlati szakemberek (és a testnevelôk is) pontosan tudják, hogy az iskolájuknak a diákbajnokságokról dicsôséget hozó tanulók döntô többségét egyesületben készítik fel. Ebbôl származik aztán az a szakadék, hogy a "sportra termett" diák két versenyrendszerben is vitézkedik, miközben a legtöbb iskolatársa önveszélyesen leragad a tévé, a videó és a számítógép kényelme mellett. A kötelezô sportágválasztást úgy lehet megoldani, hogy az önkormányzat úgynevezett sporttársulást hoz létre az általa támogatott iskolákkal és egyesületekkel, amelyek közösen oldják meg minden egyes diák napi, rendszeres mozgását. Még felmentett sem lehet, mert a kripli is részt tud venni legalább város-, vagy környezetvédô sétákon, amelyeket kiszemelt, vagy vállalkozó pedagógusok vezetnek. De ebben a rendszerben többlettámogatást kell adni a sportegyesületnek, elsôsorban az infrastruktúra, a vonzóan esztétikus környezet kialakítására, és az edzôk anyagi elismerésére. Miután minden mindennel összefügg, ez kedvezôen hat vissza mind a klubra, mind a mesterek munkájára. Medvegy Iván közlésébôl tudom, hogy az átlagsportoló edzésideje jelentôsen visszaesett például a hetvenes években mértekhez képest. Nem azért, mert lustább lenne, hanem azért, mert riasztóan csökkent a fôállású edzôk száma, így aztán a még meg- és itthon maradt, lelkes szakemberek csak a megélhetést adó munkájuk mellett, akkor vezetnek foglalkozást, amikor éppen ráérnek. Ismerek edzôt (a nevét nem írom le, mert nem adott felhatalmazást az érte szóló felháborodásra), aki olimpikonokat nevel nagy odaadással, és a klubjától havi húszezer (!) forint költségtérítést kap. Ha nem lenne amúgy sikeres vállalkozó, képtelen lenne csinálni. Személy szerint nagyra becsülöm Sárközy Tamás professzort, a Nemzeti Sporttanács elnökét, de meggyôzôdésem, hogy a sportban tévúton jár. Az általa kidolgozott koncepció szerint ugyanis a sportegyesületet a szakszövetségeknek kell támogatniuk, mert ô hozza létre azokat. A gyakorlat azonban más: ma a szövetségek is vegetálnak. Ennek kapcsán aztán értelmetlen és felesleges feszültségek támadnak egyesület és szövetség között. Ez így nem mehet tovább! A magyar sport mind e közben folyamatosan ötletel, hogy túlélje a krízist. A Magyar Olimpiai Bizottság elindította a Bay Béla-programot, amelyben ötven edzônek biztosít havi százezer forint támogatást. Egy civil szervezôdés immár negyedik alkalommal rendezte meg a Nagy Sportágválasztót, amellyel két nap alatt több mint tizenhatezer érdeklôdôt vonzott, többségükben persze gyerekeket. Dr. Hegedüs Csaba tuskirály, a századik magyar olimpiai bajnoki cím szerzôje 2001-ben mélyen benyúlva a saját zsebébe is indította útjára a Mr. Tus-sportiskolát, amelynek ma már felnôtt Európa-bajnoka van. Tavaly Orosházán a szövetség és a helyi önkormányzat segítségével létrejött a Mr. Tus II., és ma már több település tervez hasonlót. A Sportcentrum Kht. mûködteti a debreceni sportiskolát, amely kitalálta a Kincskeresô Programot. Fontos adalék: edzôk, testnevelô tanárok tanórán keresik a kincseket 29 általános iskola diákjai között, de 2008-ban a megfigyelt 676 gyerkôcbôl mindössze százharmincat tudtak beiskolázni. Ez az arány pontosan tükrözi fiataljaink fizikai felkészültségét Nem állunk jól. De ha minden így marad, kicsivel még lejjebb csúszhatunk. Aztán már tényleg nincs tovább. Szekeres István

5 2009/2 MAGYAR EDZŐ 5 OLIMPIAI KÖRSZEMLE Megoldódott a brit dilemma (KOPPENHÁGÁBAN DÖNTI EL A NOB: CHICAGO, RIO DE JANEIRO, MADRID, VAGY TOKIÓ KÖVETKEZIK LONDON UTÁN) Lapunk, a Magyar Edzô is részletesen foglalkozott korábban egy meglehetôsen rendhagyó és tipikusan brit olimpiai dilemmával. Nevezetesen, hogy miként oldják meg a 2012-es londoni olimpia rendezôi azt a régi, több évtizedes problémát, amely a brit nemzeti színek képviselete körül támadt a labdarúgásban. Ez nem okozott gondot, amikor a világ bármely részén rendezett olimpiát érintette, egyszerûen nem is neveztek a labdarúgó tornára. Most azonban, amikor a rendezô jogán vehetnek részt, s nagy blama lenne, ha nem élnének ezzel a megtisztelô elônnyel, nos, most erre megoldást kellett találniuk. Mibôl eredt a bonyodalom? Ennek földrajzi, történelmi és sporttörténeti okait szükséges tömören összefoglalni a jobb érthetôség kedvéért. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a köznapi használatban - földrajzilag egyébként nem helyesen - többnyire Nagy-Britannia) nyugat-európai ország, az Európai Unió tagja. Országrészei: Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország. Az elôzô három országrész a Brit-szigeten míg az utóbbi az Ír-sziget északi részén található. A Nagy-Britannia" elnevezés (Great-Britain) az angol nyelvhasználat szerint és pontos földrajzi értelemben csak a Brit-szigetet jelöli, az Ír-szigeten elhelyezkedô Észak-Írországot nem foglalja magában. Ezért fontos megkülönböztetés és precíz meghatározás, ha az Egyesült Királyság kifejezést használjuk (United Kingdom). A négy alkotó nemzet közül Skócia, Wales és Észak-Írország is önálló parlamenttel mûködik, a negyedik, Anglia azonban nem, azaz hogy Londonban található a királyság parlamentje és kormánya, amely közvetlenül irányítja székhelyén az angol ügyeket is. Ennek a sajátos berendezkedésnek a hatásai természetesen tapasztalhatók a nemzetközi sportéletben, az olimpiai mozgalomban is, mindenek elôtt a labdarúgás vonatkozásában. Az Egyesült Királyság, általánosságban, a nemzetközi sportszövetségekben és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is egy szavazattal rendelkezik. Ezzel szemben a nemzetközi labdarúgó testületekben a britek - FIFA és UEFA, tehát a világszervezetben és az európai szövetségben - négy-négy szavazattal vehetnek részt a döntésekben. Miért ez az egységes csapattal történô olimpiai részvételt bonyolító megkülönböztetés, mondhatni szokásjog? A második világháború után, ban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség igen nehéz helyzetbe került, az anyagi csôd közelébe sodródott, s szervezetnek a négy korábbiakban is önállóan tevékenykedô tagszövetsége jelentôs segítséget nyújtott. Ennek egyenes következményeként ôrizhették meg függetlenségüket, amely biztosította számukra évtizedeken át - mind a mai napig - az önálló válogatottal való részvételüket a kontinens, illetve világesemények tekintetében, s klubcsapataik részvételét is elkülönülten a nemzetközi kupákban, különbözô eseményeken. London 2012-es játékai labdarúgó tornájának esetében most ismét felszínre kerültek a különleges gondok, amelyek egyébiránt a nemzetközi sportszervezetekben természetesen fel sem merülnek. Az egységes brit futballcsapat szereplése egyszerûen elképzelhetetlen a privilégiumokat féltô nemzetrészek - Wales, Skócia, Anglia és Észak-Írország - képviselôi számára. Annak ellenére is ódzkodnak egy akár egyszeri, kivételes, egységes csapat indításától, hogy 2008 októberében a FINA szavatolta, ebben az esetben is biztosítja a jövôben az Egyesült Királyságot alkotó négy nemzet külön-külön kezelését, mint az önálló tagszövetségekét. (A történelmi teljesség érdekében jegyezzük meg, hogy a régmúltban akadt jócskán példa az egységes brit olimpiai labdarúgó válogatott szereplésére, mi több, a bitek három alkalommal szerezték meg az ötkarikás aranyakat: 1900, 1908, és 1912, sôt még a második világháborút követô korszak sincs példa nélkül, mert ez történt 1960-ban is). Anglia képviseli Nagy-Britanniát Az ügyben hosszas tárgyalások zajlottak, éles viták alakultak ki, megoszlottak a vélemények, míg végül május 28-án közleményt adott ki az Egyesült Királyság Olimpiai Bizottsága, miszerint Londonban nem közös csapatot küld pályára a nôi és a férfi labdarúgó tornán a rendezô ország, hanem Anglia egy-egy együttese képviseli majd a versenyeknek otthont adó nemzetet. Szükségtelen mondani, hogy a megegyezés, egy valóban gyakorlatias kompromisszum kidolgozása érdekében jelentôs erôfeszítéseket tett maga Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság belga elnöke, aki Peking küzdelmeit követôen számos alkalommal tett látogatást Londonban, s elsôsorban a NOB Olimpiai Szemle Bizottsága, amely - magától értetôdôen a

6 6 MAGYAR EDZŐ 2009/2 nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság okozta aggodalmában - úgyszintén több alkalommal tett látogatást a készülô 2012-es játékok színhelyén. Mielôtt továbbmennénk, tegyünk itt egy kis kitérôt egy fontos magyar vonatkozás miatt. Sydney, Athén, majd Peking esetében is büszkélkedhettünk azzal, hogy az elôkészületekben, majd a nagy esemény lebonyolításában is meghatározó, vezetô beosztásban vette ki részét a sikerbôl honfitársunk, s nem lesz ez másként Londonban sem. A korábbi játékok nemzetközi kapcsolatainak intézésében és koordinálásában fontos feladatot végzett Vajda László, s a 2012-es szervezô bizottság felkérése alapján hasonló történik: Nagy Zsigmond, aki korábban a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatójaként tevékenykedett, a jövôben a londoni rendezôk rendelkezésére áll. Nos, ezek után tekintsük át, jelenleg hogyan is állnak az ötkarikás elôkészületek? Az alkalmat felhasználjuk egyben arra is, hogy bemutassuk a ra jelentkezô - az elôselejtezôkön már sikerrel átjutott - kandidáló városokat, Chicagót, Rio de Janeirót, Madridot és Tokiót. A NOB Szemle Bizottsága sorra látogatta a fenti pályázókat, jelentését benyújtotta a NOB végrehajtó testületének. Ami a 2016-os helyszín kijelölését illeti, ebben idén a NOB Koppenhágában sorra kerülô közgyûlésén születik majd döntés. A NOB egy másik, Koordinációs Bizottsága (Coordination Comission) legutoljára április végén tett többnapos látogatást Londonban. Az Olimpiai Koordinációs testület 2012 összetétele. Elnök: Denis Osvald (svájci) Tagok: Patrick Baumann (svájci), John Coats (ausztrál), Anita de Franz (amerikai), Nawal El Mautawakel (marokkói), Frank Frederiks (namibiai), Alex Gilady (izraeli), Mustapha Larfaoui (algériai), Gunilla Lindberg (svéd), Sen Miang Ng (szingapúri), Sam Ramsamy (dél-afrikai), Austin Sealy (barbadosi), Irena Sewinska (lengyel), Peter Taillberg (svéd), és Zaiging Yu (kínai) A találkozókat, a helyszíni szemléket követôen a NOB-bizottság elnöke, a svájciak hajdani kiváló evezôse (hosszú évek óta a Nemzetközi Evezôs Szövetség elnöke) Denis Oswald teljes elégedettséggel nyilatkozott a sajtónak: Nagyszerû benyomásokat szereztünk - mondta. Az elôkészületek remek mederben folynak, a haladás mértéke legutóbbi, 2008-as ôszi látogatásunk óta szembetûnô. Ami a leginkább az, hogy amíg akkor tulajdonképpen még minden tervekben, papír íveken létezett, most már az életben látható, bejárható, tapintható. A gyakorlati megvalósulás stádiumában nézhettünk körül, ez derült ki a megbeszélések folyamán, majd az Olimpiai Parkban tett munkalátogatásunk során is. Meghökkentô, amit a Lower Lea Valley-ben láttunk, s ez az olimpiai környék egy fantasztikus örökségként marad fenn London és az Egyesült Királyság lakossága számára a jövôben... Amikor legutóbbi itt jártunk alkalmával szétnéztünk az Olimpiai Stadion táján, éppen akkor fektették le az alapokat. Ma már látható a létesítmény impozáns vázrendszere, sôt már a tetôrendszeren dolgoznak a munkások. Gyorsan emelkednek a felszín fölé az úszócsarnok, a kerékpáros csarnok, a velodrom, és nem különben az impozáns olimpiai falú épületei is. Ez nyilván annak a lelkesült szellemnek a következménye, amely áthatja mindazokat, akik a tervezés és végrehajtás különbözô fázisaiban nagyszerûen mûködnek együtt. Ennek az igaz csapatmunkának nyilvánvaló eredményeként minden a terveknek megfelelôen halad, s nincs kétségem afelôl, hogy minden annak rendje és módja szerint idôben be is fejezôdik. A látogatás idején alkalom nyílt arra, hogy a bizottság a legkülönbözôbb területeken kaphasson megfelelô és egyben megnyugtató információt, mint amilyen a közlekedés és szállítás, a versenyhelyszínek állapota, a szponzorok igyekezete, a jegyekkel kapcsolatos tudnivalók, az egészségügyi ellátás, a sajtóközpontok helyzete. A helyes irányba mutat minden, amit láttunk, amirôl hallottunk summázta udvariasan a vizit végeztével Denis Oswald. - Három év múlva minden bizonnyal nagyszerû olimpiai- és paralimpiai küzdelmek tanúi lehetünk, s mindez annál is inkább példamutató, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy a világgazdasági válság milyen elkerülhetetlen megpróbáltatásokkal jár együtt. Ebbôl a szempontból különlegesen kiemelkedô teljesítmény, hogy a kereskedelmi jogokból és a szponzori hozzájárulásból mintegy 500 millió fontos bevételre számít a szervezôbizottság. Ez a mai világban csodaszámba megy. Tessa Jowell nyilatkozata visszavonva Sebastian Coe, a hajdani világhírû brit futó, a rendezôbizottság elnöke (volt konzervatív országgyûlési képviselô. A szerk.) megnyugvással könyvelte el az elismerô szavakat, majd ennyivel egészítette ki:,, A bizottság néhány tagja külön látogatást tett az Eton Dorney evezôs versenyszínhelyen és a közelében fekvô külön kis olimpiai faluban (Royal Holloway College), s öröm, hogy ott is mindent kifogástalannak találtak. Nagyjából-egészébôl azt mondhatjuk, hogy eddig minden a megadott idôrend és a költségvetés szerint történik. A teljesség kedvéért azért itt tegyük hozzá, hogy Lord Coe nem az eredeti költségvetési tervezetben szereplô összegre utalt. Itt ugyanis meglehetôsen jelentôs változások következtek be. Tény, hogy a legszerencsétlenebb idôpontban, a globális hitelválság közepette folynak a 2012-es nyári olimpia elôkészületei, tudtuk meg a Londonban dolgozó kiváló tudósítótól, R. Hahn Veronikától. A költségvetésre nehezedô nyomást mindenesetre könnyebben veszik tudomásul az adófizetôk azt követôen, hogy Pekingben a várakozást messze meghaladó eredményt elérve Nagy-Britannia az elôkelô negyedik helyet szerezte meg az éremtáblázaton (47 érem, ebbôl 19 arany). A finanszírozási nehézségeket jelzi, hogy nemrégiben Kevan Gosper, a NOB sajtóbizottságának elnöke háborús idôk kihívásaihoz" hasonlította a szervezôk elôtt tornyosuló feladatokat. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy nem sikerült elnyerni a magánszektor rokonszenvét, miközben az eredetileg tervezett 2.4 milliárd fontos költségvetés már 2008-ra csaknem megnégyszerezôdött, 9.35 milliárd fontra emelkedett. A kormánynak újra és újra mélyen a vastartalékokat rejtô zsebébe kell nyúlnia, hogy megakadályozza az építkezések leállását. Az elképzelésekkel ellentétben például a büdzsébôl kellett elôteremteni a megálmodottnál immár visszafogottabb megjelenésû, húszezer újságírót befogadó médiaközpont és az olimpiai falu most esedékes 461 millió fontos költségét. Mint kitudódott, egyszerûen elpárolgott az együttesen egymilliárd fontos projekt iránti érdeklôdés. Alaposan felborzolta a kedélyeket az olimpiai ügyekért is felelôs miniszter asszony, Tessa Jowell kijelentése, hogy ha tudták volna, amit most tudnak a gazdaság állapotáról, szinte bizonyosan nem szálltak volna harcba a szervezés jogáért". A politikus késôbb visszavonta kijelentését, de elégedetten fogadta Jacques Rogge NOB elnök tanácsát, hogy pekingi tapasztalatokon okulva az örökség és fenntarthatóság" jegyében kell rendezni a világeseményt. Az ingatlanpiac összeomlása miatt bizonytalanná vált a falu és a sajtócentrum helyére tervezett háromezer la-

7 2009/2 MAGYAR EDZŐ 7 kás, illetve kommunikációs és technológiai iroda együttes jövôje. Az elôkészületek jelenlegi szakaszának legnagyobb vívmánya, hogy a végeredményben amúgy is rehabilitációra szoruló kelet-londoni építkezésekre felvett 3500 dolgozó 9 százaléka korábban munkanélküli volt, 23 százaléka pedig az öt érintett kerületbôl érkezett. Az eddigi legsúlyosabb veszteség az egyes sportágakat finanszírozó UK Sporthivatal (Sport Council), amely az olimpiai költségvetés lyukai miatt máris nyolc sportág támogatását nyirbálta meg. Úgy tûnik, biztos csak a pekingi sikerszámok, elsôsorban a kilenc aranyat szállító kerékpárosok, valamint az úszók, vitorlázók vehetik igénybe a tervezett teljes állami támogatást. A londoni vizit" után tekintsük ezek után most át - a NOB idei látogatásait követôen - a 2016-ra pályázó négy várost, illetve ezek esélyeit. Chicagói,,embléma Michael Jordan I. Chicago (Esély 11/10). Elôször is annyit, hogy Chicago nem az egyedüli város volt Amerikában, amelyik ötkarikás játékokat óhajtott rendezni 2016-ban. A hazai selejtezôben" az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága végül Philadelphiával, Los Angeles-el, Houstonnal és San Franciscóval szemben választotta a jelenlegi elnök, Barack Obama városát a megtiszteltetésre, hogy képviselje a nemzetközi vetélkedésben az USA-t. Esélyeit a londoni fogadóirodák 11/10-re adják! A szükséges 27 létesítmény közül öt teljesen új lesz, 11 ideiglenes, a megmaradtak már létezô neves objektumok, Solder field, United Center Sears Center, Wrigley field, stb. magától értetôdôen felújítás és korszerûsítés után. A rendezôbizottság érvelése szerint az építendô olimpiai falutól számított 15 kilométeres körzetben található valamennyi verseny, illetve tréning helyszín. A kiadások mintegy 40.3 milliárd dollárra rúgnak, s az infrastrukturális fejlesztések költségeit a központi kormányzat vállalja. Chicago mellett szólhatnak a város nevezetes építészeti remekei, sokszínû kultúrája, az amerikai sportéletben betöltött megkülönböztetett szerepe, s nem különben, hogy maga a város vezetése is komoly anyagi elkötelezettséget vállalt a játékok feltételeinek biztosítása érdekében. Azt sem felejthetjük el, hogy jóllehet a NOB-nak nincs elfogadott és kötelezôen betartandó földrajzi rotációt feltételezô sportpolitikája az olimpiai játékok színhelyét illetôen, azt még sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2012-es játékokat megelôzôen 1996 óta nem rendeztek nyári játékokat ezen a földrészen (2000-Sydney, tehát Ausztrália, 2004 Athén, azaz Európa, s végül 2008 Peking, Ázsia). Afrikában még egyszer sem rendeztek olimpiát, de nem található képviselôje most sem a pályázók között. A város pályázatának nagynevû támogatóinak és népszerûsítôinek széles táborából érdemes négy kiemelkedô nevet említeni, élükön Barack Obamával, az elsô színes bôrû amerikai elnökkel, aki a legmagasabb közjogi méltóságot jelentô pozíciója elôtt Illinois képviselôje volt a washingtoni kongresszusban. A sport világhírességek közül a Chicago Bulls legendás alakja, Michael Jordan, azután a televíziós beszélgetôs mûsorok sztárja, Oprah Winfrey, valamint a valaha élt legsikeresebb olimpiai úszó fenomén, Michael Phelps. Végezetül itt talán még érdekességként annyit, hogy a NOB-nak egy - igaz, nagyon régi - adóssága van. Chicago ugyanis egy alkalommal már megkapta a játékok rendezését, mégsem lehetett a gazdája. Igaz, ebben jelentôs szerepet játszott az akkori amerikai elnök, Theodore Roosevelt. Az történt, hogy a költségek kímélése miatt - és hasonlóan az 1900-ban Párizsban rendezett játékok esetéhez - itt is szorosan igyekeztek összekötni egy világkiállítás rendezését a sport nagy ünnepének a lebonyolításával. Mivel 1904-ben St. Louis rendezett világkiállítást, ehhez csatolták azután - az eredeti döntéstôl eltérôen - a már Chicagónak adott olimpia rendezését is. Rióért mindent Pelé II. Rio de Janeiro (Esély 5/2). A Brazíliai Olimpiai Bizottság három évvel ezelôtt határozott úgy, hogy Sao Paulo helyett Riót küldi ismét harcba az olimpia rendezéséért. Ez már egyáltalán nem az elsô eset, hogy Rio de Janeiro erôfeszítéseket tesz a pályázat elnyerésére. Elsô alkalommal már 1936-ért is próbálkozott, majd az elkövetkezendô évtizedek során az es, a 2004-es és 2012-esért is. A tervek szerint a brazíliai város szervezôi a város szívében óhajtják rendezni a játékokat, az eseményeket igen közel egymáshoz, s ezzel valami fantasztikus dinamizmussal feltölteni városukat benne a résztvevôket, s a látogatókat. Ebben a szûken vett, a tengerpartot is érintô körzetben - Barra, Copocabanan, Deodoro és Maracan - hét egymással ölelkezô olimpiai régiót alakítanának ki, a rendkívül népszerû labdarúgásban pedig a csoportmérkôzéseknek otthont adnának olyan neves városok, mint Brasilia, Belo Horizonte, Salvador és persze maga Sao Paolo. A város olimpiai költségvetésének két fô összege az alábbiak szerint osztható: 2.8 milliárd dollár a mûködésre-rendezésre és az azokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére, 14.4 milliárd pedig az építkezésekre és a biztonságra. A város közlekedésének modernizálásához hozzájárul a rendezést vállaló város vezetése is, s ennek keretében újítják fel, és korszerûsítik például a Carlos Jobim nemzetközi repülôteret is. Az imént említett kontinentális rotációs elv, amelynek elkötelezett híve a NOB elnöke, Jacques Rogge is, kétség kívül Rio elônyére szolgál, jóllehet pályázati munkájukat anno Doha mögé sorolták a szakértôk. Az olajban gazdag arab ország végül is szerény népességi számának és szegényes olimpiai múltjának tulajdoníthatóan esett ki a versenybôl, s így került be Rio a legjobb négy közé.

8 8 MAGYAR EDZŐ 2009/2 Dél-Amerikában még soha nem volt olimpia hangsúlyozta Carlos Nuzman, a brazilok szervezô bizottságának elnöke. - Ez igen fontos tényezô, s úgy véljük, a NOB számos tagja átérzi annak a szükségét, hogy az ötkarikás mozgalom, mondhatni, egy új kontinensre, eddig soha nem kitüntetett helyre, országnak, városnak nyújtson lehetôséget, amely új és friss atmoszférával frissítheti-gazdagíthatja a mozgalmat. Brazília, mint ismeretes, már biztosította a másik nagy világesemény, a labdarúgó világbajnokság rendezését 2014-ben. Ez sok más egyéb mellett egyben kiváló fôpróbája is lehetne a két évvel késôbb következô játékokat illetôen. Egyébként érdekesség, hogy ezzel a különleges kettôzéssel - labdarúgó világbajnokság és nyári olimpiai játékok rendezése egymást követô két évben - Brazília elôkelô és exkluzív társaságba kerülne. Mexikó elôbb olimpiát kapott 1968-ban, majd 1970-ben a labdarúgó világbajnokságnak adhatott otthont. Németország, pontosabban Nyugat-Németország ugyanígy részesült a javakból" müncheni olimpia, majd 1974 foci VB. S végül az Egyesült Államok, amely 1994-ben lebonyolíthatta a labdarúgó világeseményt, majd Atlantában az olimpiai játékokat. III. Madrid Esély (15/2). A spanyol fôváros tekintélye megérdemelten erôs. Egyfelôl a Barcelonában 1992-ben rendezett játékok sikere, másrészt azért, mert a 2012-es játékokért is küzdött már, s akkor - a NOB szakértôi és számos tag megítélése szerint az övék volt magasan a legjobb pályázat, harmadsorban pedig azért, mert a versenyszínhelyek 85 százaléka már most készen áll, várja az eseményeket. Még annyit a 2012-es pályázat végkimeneteléhez, hogy Moszkva, Párizs és London ellenében remekelt, a heves végküzdelemben Szingapúrban 2005-ben csak a szavazás negyedik fordulójában esett ki, annak ellenére, hogy a harmadik fordulóban még az élen állt. A kiesett Moszkva szavazatai azonban Londonhoz csatlakoztak. A versenyhelyekrôl meg kell említeni, hogy ebben az évben két nagyszerû létesítménnyel gazdagodott a város. Az úszókomplexummal és azzal a nagyszerû tenisz központtal, amelynek a képei a televízió jóvoltából elérkeztek hozzánk is a májusban rendezett Madrid Open versenyei alkalmával. A technikai feltételek kategóriáinak teljesítésében Madrid annak idején egészében a második helyen végzett, hét szempontból pedig az élen. Ezek: általános infrastruktúra, versenyszínhelyek, olimpiai falu, közlekedés-szállítás, környezetvédelem, közvélemény támogatás, kormányzati támogatás. Még ma sem teljesen érthetô, miként tört élre London az utolsó felvonásban" nem mintha bárki is kételkedhetne a döntés helyességében. Mindent összevetve, s Madrid pozitív vonásait összegezve is azt kell mondanunk - kevés az esélye Koppenhágában, pedig olyan nagyságok kampányolnak mellette, mind a MOB volt elnöke, az idôsebb, s a szervezet tagja, az ifjabb Juan Antonio Samaranch, azután a Real Madrid sztár futballistái, Raul és Casillas. Nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni a következôket: London kapta - azaz Európa - a 2012-es Madrid,,nagykövete Rafael Nadal Tokióért küzd Kosuke Kitajima játékokat, majd a 2014-es téli olimpiát az oroszországi Szocsi. Igaz, földrajzilag ez utóbbi nem szorosan vett, de mégis csak európai helyszín. Ilyen kettô jutalom" után aligha képzelhetô el, hogy a soron következô nyári ötkarikás ünnepnek is az öreg kontinens adjon otthont. IV. Tokió (Esély 3/1). Az amerikaiakhoz hasonlóan itt is elôször házi versenyt rendeztek a pályázati részvételért. Tokió mellett ugyanis jelentkezett Oszaka, Nagoja, Fukuoka és Sapporo is. A fôváros lényegében azzal nyerte az otthoni versenyt, hogy - hasonlóan Barcelonához és Londonhoz - a teljesen elhanyagolt vízparti városrészt az olimpia révén óhajtotta tökéletesen újjávarázsolni. E mellett a város ígért egy vadonatúj nézôt befogadó szuper stadiont. Az összességében szükséges 34 verseny és edzési színhely közül 23 már létezô létesítmény, közülük számosat már olimpiai célokra használtak az 1964-es játékok során, s ezeket most mind teljesen felújítanák. A szükséges infrastrukturális fejlesztéseket a kormány vállalta az új létesítmények építési költségeivel együtt, amelyek valamivel több, mint 3.5 milliárd fontra rúgnak. A szervezésrendezés költségeihez a szponzori kör mintegy 2.4 milliárd fontnyi összeggel járul hozzá. Tokió javára irható, hogy, emlékezhetünk, a japánok kifogástalanul rendezték meg (Dél-Koreával együtt) a 2002 évi labdarúgó VB-t, s elôbb 1964-ben a nyári, majd 1972-ben és 1998-ban a téli olimpiai játékokat is. Ám éppen úgy, mint Madrid esetében a Londonban sorra kerülô olimpia, itt szintén nyilván számításba veszik a NOB tagok azt a tényt, hogy nem is olyan régen, 2008-ban Ázsiában, Pekingben a kínaiak jutottak rendezési lehetôséghez. Gallov Rezsô

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról 2008. augusztus 6. Társadalmi Klíma Riport 8. tartalom > Mit gondolnak az emberek? >>> 3. oldal > Mit lép a politika? >>>

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN -

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde - pénzintézetek szakirány OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin.

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin. M Edzo 2013/1/01-44 2013/03/24 20:36 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2013 Olimpia 150 éve született Coubertin Labdarúgás Mészöly Géza álma Utánpótlás AYOF Sydneyben Magyar Edző A Magyar Edzôk

Részletesebben

Segítô jobbot nyújt a Magyar Olimpiai Bizottság

Segítô jobbot nyújt a Magyar Olimpiai Bizottság 2010/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Ígéretünkhöz és, mondhatni, immár kialakult hagyományunkhoz hûen, naplószerûen dolgoztuk fel ebben a számunkban az esztendô legkiemelkedôbb nemzetközi sporteseményének

Részletesebben

A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS

A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS 2006/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban Az egész mögöttünk hagyott esztendôt ugyan ezen a helyen majd csak a következô, a 2007-es év elsô számában tesszük mérlegre, ezúttal csupán 2006 utolsó negyedévérôl szólunk.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016 ELŐTERJESZTÉS A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére A Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának felkészülési programja és irányelvei a 2016. évi

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője GYORSABBAN, MAGASABBRA, ERŐSEBBEN! A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztató kiadványa, 2012. május Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője MOB Hírlevél Fotó: Illyés Tibor/MTI Budapesten

Részletesebben

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl?

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2008. DECEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2. oldal 5. oldal

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2012. szeptember 25-én, szerdán, 11 óra 09 perckor a Képviselői

Részletesebben

Társadalmi Klíma Riport 4. a magyar foci. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2007. december 6.

Társadalmi Klíma Riport 4. a magyar foci. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2007. december 6. a magyar foci A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2007. december 6. Összefoglalás A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan vizsgált témái az adott időszak leggyakrabban napirenden lévő ügyei közül

Részletesebben

KAPOS EXTRA KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP

KAPOS EXTRA KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP Tartalmunkból: Mezőgazdaság-kertészet melléklet A Deseda többet érdemel Interjú Csala Zsuzsával Miért rúgták ki Vágó Istvánt? XXI. évfolyam, 2011. március 18., 11. hét KAPOS EXTRA A város színes hetilapja!

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 3...2 3.1 A NOB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT...2 3.1.1 A NOB szervezeti felépítése...2 3.1.2 A rendező város kiválasztásának folyamata...3 3.2 OLIMPIAI KÖVETELMÉNYEK...8 3.1.3 A pályázati

Részletesebben

Saj szentpøter_2011_09.qxd 9/20/2011 9:44 AM Page 1 IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. július-augusztus-szeptember

Saj szentpøter_2011_09.qxd 9/20/2011 9:44 AM Page 1 IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. július-augusztus-szeptember IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. július-augusztus-szeptember 2011. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Mozaik Betyárkodás és új kenyér augusztus 20-án Sajószentpéteren a római katolikusok búcsúünnepe és a II. Angyal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

optimista ember vagyok,

optimista ember vagyok, INGYENES VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. július-augusztus-szeptember 2013. július-augusztus-szeptember 2 Közélet Optimista ember vagyok Beszélgetés dr. Faragó Péterrel, városunk

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! A mögöttünk lévő esztendő hozott rosszat is, jót is. Legyünk túl mindjárt a nehezén: kezdjük a rosszal. Tovatűntek budapesti VB rendezési reményeink Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu

Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu SPORTTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu Az Olympic Agenda 2020 elfogadása A pályázat és a garancialevelek átadásának határideje a jelentkező városoknak A pályázat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben