NAŠICE VALPOVO BELIŠČE BARANJSKO PETROVO SELO. Našice, 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAŠICE VALPOVO BELIŠČE BARANJSKO PETROVO SELO. Našice, 2015."

Átírás

1 43 Našice Belišće Valpovo Baranjsko Petrovo Selo Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme Razvoj Pécsvárad - Beremend - Našice hodočasničkog puta kao dio srednjoeuropskog Hodočasničkog puta temeljenog na povijesnim vrijednostima srednjovjekovnih hodočašća i organizacija tematskih puteva Development of Pécsvárad - Beremend - Nasice Pilgrims Way as part of Central European Pilgrims Route s based on the historical values of medieval pilgrimages and organization into a thematic route Pécsvárad-Beremend -Našice zarándokút fejlesztés - része a Közép-Európai Zarándokutaknak, amely a középkori zarándokúti történelmi értékeken és a tematikus útvonalak szerveződésein alapul

2 VALPOVO BELIŠČE BARANJSKO PETROVO SELO Našice, 2015.

3 10 11 Našice su u zadnjih deset godina dobile devet nagrada Zeleni cvijet sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom te su svrstane u turistički A razred. Izdavač: Grad Našice Za nakladnika: Grad Našice Grafičko oblikovanje: Irena Stipanović Grafička izrada: Grafoprojekt, Virovitica Svibanj, This brochures has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the brochures is the sole responsibility of the City of Našice and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Našice se prvi puta spominju godine, a svjetovni gospodari su bili Abe, David Lacković, Ivan Korvin, Ivan i Nikola Gorjanski te iločki knezovi Ujlaky. U crkvenom pogledu vlasnici su bili templari, ivanovci i franjevci. Našice su bile pod Turcima u 16. i 17.stoljeću. Prije više od 230 godina našički posjed kupuju grofovi Pejačević i drže ga sve do godine. Povijest naseljenosti na ovom se prostoru može pratiti još od neolitika, a poznato je da su Rimljani upravo na području današnjih Našica imali naselje zvano Stravianae. Bila je to postaja na rimskoj cesti koja je iz područja današnje Požeške kotline vodila u Mursu (Osijek). U srednjem vijeku Našice su u svjetovnom pogledu od 13. stoljeća pod upravom moćnih velikaških obitelji (plemići Khan,Aba, Lacković de Szant, Gorjanski, Iločki). O burnim vremenima predosmanlijskog razdoblja svjedoče i ruševine našičkog srednjovjekovnog grada, odnosno utvrde u kojoj su svoj posjed branili njegovi gospodari. Gradu Našicama pripada i administrativno područje od 19 naselja, to su: Brezik Našički, Ceremošnjak, Crna Klada, Gradac Našički, Granice, Jelisavac, Lađanska, Lila, Londžica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Našice, Polubaše, Ribnjak, Rozmajerovac, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan. Dvorac Pejačević Grad je duge povijesti i obiluje kulturno-povijesnim spomenicima. Klasicistički dvorac obitelji Pejačević jedna je od najljepših građevina na ovim prostorima, spomenik je kulture prve kategorije, podignutom godine, poznat kao Dvorac Pejačević ili Veliki dvorac. Ovaj jednokatni kasnobarokni dvorac s elementima klasicizma nalazi se u prostranom parku engleskog tipa (2). Početkom XIX. stoljeća za obitelj Marka grofa Pejačevića ( ) zida se nedaleko prvoga i drugi dvorac nazivan Malim, Zimskim ili Lovačkim dvorcem koji je useljen godine. Zanimljiv i vrijedan objekt je i obiteljska kapela Pejačevića (4) koja se nalazi u predjelu grada zvanom Matanovci, nasuprot gradskom groblju. Ovu je kapelu projektirao čuveni 3

4 62 63 (4) (2) arhitekt Herman Bolle, a završena je kao dvoetažni objekt s primjereno oblikovanim okolišem. Kapela je prvorazredan spomenik neogotike, zidana ciglom i kamenom. U gornjoj etaži je crkva Uzašašća Gospodnjega, koja je nakon II. svjetskog rata ostala bez vrijednih detalja (vitraji, kameni oltar, harmonij, klecala, zvono). U donjoj je etaži obiteljska grobnica gdje počivaju ostaci brojnih Pejačevića, među kojima i dva hrvatska bana Ladislava grofa Pejačevića i Teodora grofa Pejačevića. Uz kapelu je i grob prve hrvatske skladateljice, Teodore (Dore) grofice Pejačević ud.von Lumbe ( ). Našice imaju dugu povijest školstva, u kojoj posebno mjesto zauzima franjevačka gramatikalna škola (od godine), te postojanje novicijata u našičkom franjevačkom samostanu kojeg je pratio i program odgojnog zavoda, odnosno profesorij. Slijedom tih okolnosti, u Našicama kraće ili duže vrijeme borave i rade najistaknutiji slavonski franjevački intelektualci svog vremena. Našičko vlastelinstvo je prvu školu u Našicama utemeljilo godine u svome objektu (Pejačevićev dvor). Škola se privremeno selila u franjevački samostan, a zatim je bila izgrađena i prva školska zgrada. Grad ima bogati društveni život, gdje postoji oko 150 raznih udruga građana vrlo različitog profila, od sportskih do kulturnih, rekreativnih i humanitarnih. Neke od njih utemeljene su još u 19. stoljeću, poput Hrvatskog kulturnog društva «Lisinski» Našice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a najstariji sportski klub je Nogometni klub NAŠK koji početke organiziranog igranja nogometa u Našicama bilježi još godine. DESTINACIJE Zavičajni muzej Našice (5) osnovan je godine. Muzej je kompleksnog tipa, a svojom djelatnošću pokriva grad Našice i našički kraj. Smješten je u središtu grada u dvorcu obitelji Pejačević, baština našičkog kraja može se upoznati kroz stalni muzejski postav i povremene izložbe. U stalni muzejski postav ulaze: Spomen soba Hinka Juhna, Isidora Kršnjavog i Dore Pejačević, Našički kraj u povijesti, Etnografska zbirka, Lončarstvo Feričanaca i Lovačka soba/lovstvo našičkog kraja. Zbog značajne zastupljenosti slovačke manjine u našičkoj knjižnici smještena je i Središnja knjižnica Slovaka u RH. Slovačka manjina na području Grada Našica broji oko 5,5% stanovništa, čime se dodatno obogaćuje kulturna baština samog mjesta Jelisavca, kao i cijelog područja Grada. Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice (6) ima svoju dugu povijest koja izvorno integrira osnovnu djelatnost najstarijeg društva u Našicama pod imenom Kasino ili Hrvatska čitaonica. Prilikom osnivanja, davne ili 1837., uzeto je ime Kasino jer je to bio tada uobičajen naziv za čitaonicu. Glavni osnivač bio je ljekarnik Karlo Krist, a veliku podršku kod osnivanja Kasina našička inteligencija je dobila od Ferdinanda grofa Pejacsevicha, osnovan kao dioničko društvo (34 dioničara). Knjižnična građa se sastoji od oko knjižnih jedinica i tridesetak naslova časopisa i novina. Knjižnica je podjeljena u sljedeće odjele: Dječji odjel (opremljen godine), Odjel književnosti, Studijski odjel, Odjel priručne, raritetne i zavičajne zbirke (od godine), Multimedijski odjel s čitaonicom, Odjel Središnje knjižnice Slovaka u RH (od 1998.), Pismohrana (od godine u posebnom prostoru) i Prostor ravnateljice nabava i obrada knjiga (od godine). Zoološkom vrtu obitelji Bizik (7) možda nije u rangu profesionalnih vrtova, no zbog svoje raznovrsnosti i i lokacije, na ovom području je vrlo popularan. U njemu Vas čekuje veliki broj egzotičnih i domaćih životinja, možete vidjeti preko 90 vrsta ptica i životinja iz Afrike (leopard), Amerike(rakuni), Australije (klokani i emui). Ljubaznost, gostoprimstvo i srdačnost domaćina su neizostavne karakteristike ovog vrta. Lapovac (8) je umjetno jezero nastalo prije petnaestak godina i jedno je od najljepših mjesta za otići u prirodu, piknik ili sportski ribolov u našičkoj okolici, udaljen je svega 3 km od centra grada. Uz to što jezero Lapovac svakog ljeta služi ljudima za kupanje, pecanje i izlete u prirodu, isto tako je bilo i mjesto održavanja nekih važnijih sportskih natjecanja, od kojih je jedno bilo europsko prvenstvo u kajaku. Osim što možete otići i uživati u prirodi umjetnog jezera Lapovac, za toplih dana može se i okupati. Ribnjak (9) u mjestu Lila, se nalazi svega 10 km od centra grada kojeg je godine osnovao grof Pejačević. To je carstvo šaša trstike i ostalog vodenog bilja u kojem obitava bogati ptičji svijet od patki, gnjurci, kormorani, trstenjaci, sjenice, a niti reprezentativni primjerci soma nisu rijetkost. U sklopu ribnjaka danas se nalazi i istoimeni restoran s teniskim terenima te table za sportski ribolov. Bedemgrad (10) je srednjovjekovni utvrđeni grad na Krndiji iznad sela Gradca. Osovljen je na visini od 407 metara, na teže pristupačnoj i istaknutoj vulkanskoj hridini. Ispod nje se, u južnom podnožju, nalazi stara antička prometnica. Smatra se da je ona povezivala mjesto nedaleko Požege (Incero) s područjem današnjih Našica (Stravianis) i veliki antički grad na mjestu današnjeg Osijeka (Mursa). Na ovom području pronađena su tri značajna i zanimljiva nalaza iz razdoblja antike (zavjetna ara ili žrtvenik, nadgrobni spomenik i rimske cigle s oznakom II. Rimske legije) Planinarsko društvo Krndija - Našički planinarski put Put u organizaciji našičkog planinarskog društva otvoren je 30. (5) (5) (7) (8) (9) 4 5

5 92 93 srpnja godine, kao jedanaesta planinarska transverzala u Hrvatskoj. Dužina trase je oko 20 kilometara, a može se proći za jedan dan (5 7 sati hoda). Za obilazak se treba prijaviti u PD Krndija. Skupine mogu dobiti vodiča, jer na stazi nema žigova. To the city of Našice belonged the administrative area of 16 villages: Brezik Našički, Ceremošnjak, Gradac Našički, Borders, Jelisavac, Lađanska, Lila, Londžica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Nasice, Pond, Velimirovac, Vukojevci and Zoljan. SIGHTS Great Castle The city has a long history and a lot of cultural and historical monuments. Classicist castle Pejačević family is one of the most beautiful buildings in the area. It is the cultural monument of the first category, built in It s also known as Castle Pejačević or the Great Castle. This one-storey late Baroque castle with a classicist features is located in an English type park (2). At the beginning of the 19th century, for the family of Count Marko Pejačević ( ), the second castle was built near the first one called Small mansion, Winter mansion or Hunting castle. In 1907 the family of Count Mark Pejačević moved in. Interesting and valuable object is the family Pejačević chapel and mausoleum (4) which is located in the part of town called Matanovci, opposite the town cemetery. This chapel was designed by the famous architect Herman Bolle and was completed in 1881 as a two-storey building. The chapel is a monument of neo-gothic style, made of bricks and stones. The upper floor is the church of the Ascension of the Lord, which was after World War II, left without valuable details (stained-glass windows, stone altar, harmonium, prayer desk, and bell). The lower floor is the family mausoleum, where are lying the remains of family Pejačević, including two Croatian counts; Ban Ladislav Pejačević and Ban Theodore Earl Pejačević. Next to the chapel is the tomb of the first Croatian female composer, Countess Theodora (Dora) Pejačević. Našice has a long history of education, the most important is the Franciscan grammar school (from 1708), and the existence of novitiate in Franciscan monastery. Under these circumstances, prominent Slavonian Franciscan intellectuals of their time were staying and working in Našice.The first school in Našice was established in 1778 on Pejačević s court. The school was temporarily moved to the Franciscan monastery, and then in 1815 was built the first school building. The city has a rich social life, along with activities of different political parties, there are about 150 different associations; from sports to cultural, recreational and humanitarian. Some of them were founded back in the 19th century, such as the Croatian Cultural Association Lisinski Našice and Volunteer Fire Department. The oldest sports club is the football club NAŠK. The first recorded beginnings of playing football dating in early (11) (11) (11) Našice received nine awards Zeleni cvijet in the last ten years. MANIFESTACIJE (11) Raspored svih događanja potrebno je provjeriti na službenim stranicama Grada Našica i Turističke zajednice grada, ovom prilikom su navedena u informativne svrhe. NAŠIČKE LJETNE NOĆI BIKERSKE NOĆI RIBARSKE NOĆI NOĆI UMJETNIČKE KERAMIKE KINO POD ZVIJEZDAMA FESTIVAL DANI SLAVONSKE ŠUME FESTIVALA AVANTURISTIČKIH SPORTOVA DAN GRADA NAŠICA ANTUNOVSKE SVEČANOSTI SIJELO UZ TAMBURICU - VELIMIROVAC 21. RUJNA DAN OSLOBOĐENJA OD JNA Našice was first mentioned in 1229, when the secular lords were Abas, David Lacković, Ivan Korvin, Ivan and Nikola Gorjanski and Dukes of Ilok (Ujlaky). The ecclesiastical rulers were the Knights Templar, Knights Hospitaller and Franciscan friars. During the 16th and 17th century, Našice was under Turkish occupation. Exactly 230 years ago, Našice estate was bought by the House of Pejačević (Croatian noble family), which owned Našice estate until 1945.We can find traces of inhabitants since Neolithic and it s known that Romas had its civilian settlement Stravianae. It was settlement on a Roman road that led from Požega valley to Osijek (Mursa). In the Middle Ages Našice was from 12th century under the administration of powerful noble families (aristocrats Khan, Aba, Lackovic de Szant, Gorjanski, Ilok). The ruins of the medieval city of Našice witnesses about a turbulent times pre Ottomans period. 6 7

6 Local History Museum (5) was founded in Its activities cover the city of Našice and its surrounding regions. The museum is located in the city center in the castle of family Pejacević. Heritage of Našice region can be introduced through a permanent exhibitions and temporary exhibitions. Permanent exhibitions: Hinko Jun memorial room, Isidor Kršnjavi memorial room, Dora Pejačević memorial room, Historical and ethnographical collection, Exhibition saloon, Feričanci pottery, Hunters room. Slovakian minority has about 5.5% of its population in Našice. Central Library of the Slovaks in Croatia is located in the city library of Našice. Croatian National Library Našice (6) has a long history. It was founded in 1834 or 1837 and first it was called Casino. The name Casino was then the common name for a reading room. The main founder was a pharmacist Charles Christ and the great support in the establishment of Casino Našice was also from Count Ferdinand Pejačević. It was established as a joint stock company (34 shareholders). It consists of approximately 50,000 books and 30 different magazines and newspapers. The library is divided into the following sections: Children s department (equipped in 1987), the Department of Literature, Study Department, Department of a rare and local history collection (since 1996), the multimedia department with reading room, Department of the Central Library of the Slovaks in Croatia (since 1998.) Archives, and director s room. Zoo family Bizik (7) in Našice is a special place because you can see a large number of exotic and domestic animals. The family owned Zoo Park does not lag behind professional zoo parks. It holds over 90 species of birds and animals from Africa (leopard), America (raccoons), and Australia (kangaroos and emus). The popularity of the Zoo, due to many bird and animal species and pleasant hosts, is proven by a large number of visitors over 20,000 each year. Lapovac (8) is an artificial lake made fifteen years ago and is one of the most beautiful places to go in nature or have a picnic in the Našice area. You can go swimming, fishing or have a kayaking there. Some major sports events were held there, one of which was the European championship in a kayak. Lapovac is located about 3 km from the city centre. Ribnjak (9) is located only 10 km from the city center and it was founded in 1905 by Count Pejačević. This kingdom of reeds and other aquatic plants is home to many bird species omnipresent ducks, divers, cormorants, warblers, tits etc. Catching 20 kg catfish or 10 kg carp is not uncommon. Bedemgrad (10) is the medieval city on Krndija above the village Gradac, standing on 407 meters volcanic cliff. Under Be- demgrad, in the southern foothills, there is an old antique road. It is believed that it connected place near Pozega (Incero) to the area of Nasice (Stravianis) and a big ancient city Osijek (Mursa). Hiking Society Krndija (HC Krndija ) - Našice hiking trail The route organized by Našice Mountaineering Association opened on July 30, 1968 as the eleventh mountain traverses in Croatia. Length of the route is about 20 kilometers, and it can be walked through for a day (5-7 hours walk). For the tour, please contact HC Krndija. Groups can get a guide, because the trail is not market. (8) (2) EVENTS (11) Schedule of events should be checked on the official website of the City of Našice and Tourism Office, on this occasion they are listed for informational purposes. SUMMER NIGHTS BIKER NIGHT FISHERMEN NIGHTS NIGHTS OF CERAMIC ART CINEMA UNDER THE STARS FESTIVAL DAYS OF SLAVONIAN FOREST FESTIVAL OF ADVENTURE SPORTS TOWN OF DAY ANTUNOVAC FESTIVITIES SIT WITH THE TAMBURITZA - VELIMIROVAC SEPTEMBER 21 - LIBERATION DAY OF THE JNA (10) (11) (5) 8 9

7 Našice az elmúlt tíz évben kilenc díjat kapott Zöld virág arany, ezüst és bronz táblával, valamint A turisztikai besorolást is kapott (2) Našicét első alkalommal 1229-ben említik, világi urai voltak: Abe, David Lacković, Ivan Korvin, Ivan i Nikola Gorjanski valamint az Újlaki fejedelmek, Ujlaky. Egyházi tekintetben tulajdonosai voltak a templomosok, johanniták és ferencesek. Našice a 16. és a 17. században török uralom alatt volt. Több mint 230 évvel korábban a našicei birtokot megveszik a Pejačević grófok és fenntartják egészen 1945-ig. A település történelmét egészen az újkőkorig visszamenőleg lehet követni, ugyanakkor az is ismeretes, hogy a Rómaiaknak ezen a területen, a mai Našice területén volt egy településük, amelyet Stravianaenak hívtak. Ez volt az egyike a római úti állomásoknak, amely a mai Pozsega völgy területéről Mursaba (Eszékre) vezetett. A középkorban világi értelemben nézve Našice a 13. századtól kezdve nagyhatalmú nemesi családok irányítása alatt állt (Khan,Aba, Lacković de Szant, Gorjanski, Újlaki főurak). A viharos időkben az Oszmán uralom előtti időszakról árulkodnak a Našicei középkori város romjai, valamint az erődök, amelyek védték a birtokosok birtokaikat. Našice városához közigazgatásilag hozzátartozik még másik 19 település, amelyek a következők: Brezik Našički, Ceremošnjak, Crna Klada, Gradac Našički, Granice, Jelisavac, Lađanska, Lila, Londžica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Našice, Polubaše, Ribnjak, Rozmajerovac, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan. A város nagy múltú, gazdag történelmi és kulturális emlékekben. A Pejačević család klasszicista kastélya az egyik legszebb épület a térségben, egy első kategóriába tartozó műemlék, amelyet 1811-ben építettek. Pejačević kastély vagy Nagy kastély néven vált ismerté. Ez az egyszintes késő barokk stílusú klasszicista elemekkel díszített kastély egy tágas angolkertben helyezkedik el (2). A 19. század elején a Pejačevića Marak gróf családja ( ) építi fel nem messze az első kastélytól a másodikat amelyet Kicsi, Téli vagy Vadászkastélyként is hívtak és amelybe 1907-ben költöztek be. Érdekes és értékes épület a Pejačević család kicsi kápolnája (4) is amely az elővárosban található - az úgynevezett Matanovci nevet viseli - szemben a városi köztemetővel. Ezt a kápolnát a híres építész Herman Bolle tervezte, melynek építése 1881-ben fejeződött be, mint egy kétszintes épület egy megfelelően kialakított környezetben. A kápolna egy első osztályú emlékmű a neogótikus stílus jegyében, téglával és kőből építve. A Felső szinten az Úr felemelkedése templom található, amely a II. Világháborút követően értékes részletek nélkül maradt (festet üvegek, kőből készült oltár, harmónium, térdelő, harang). Az első szinten található a családi kripta ahol számos Pejačević családtag maradvány fekszik, melyek között van két horvát bán is Pejačević László gróf és Pejačević Theodor gróf. A kápolna mellett található az első horvát zeneszerzőnő sírhelye, Pejačević Teodore (Dore) grófnő ud.von Lumbe ( ). Našicenek, hosszú oktatástörténete van, amelyben külön kiemelt helye van a ferences gimnáziumnak (1708-tól), valamint a Našicei ferences rendi kolostorban létrehozta a noviciátust, azaz a professzoriumot. Ezeknek a körülményeknek a következtében Našiceben rövidebb vagy hosszabb ideig dolgoznak és tartózkodnak a korunk legkiemelkedőbb szlavón ferences rendi értelmiség képviselői. A Našicei uradalom első iskoláját 1778-ban alapította saját épületében (a Pejačević kastélyban). Az iskolát ideiglenesen átköltöztették a ferences rendi kolostorba, majd ezt követően 1815-ben építették meg az első iskolaépületet. A városnak gazdag társadalmi élete van, ahol több mint 150 különböző városi egyesület, több különböző profillal, a sporton át a kultúrálisokon keresztül, a szabadidő és humanitárius szervezeteken át. Némelyiket közülük még a 19. században alapították, mint a Našicei Horvát Kulturális Egyesületet «Lisinski» és az Önkéntes Tűzoltóság Egyesület. NEVEZETESSÉGEK Našice az elmúlt tíz évben kilenc díjat kapott Zöld virág arany, ezüst és bronz táblával, valamint A turisztikai besorolást is kapott. A Našicei Helytörténeti Múzeum (5) 1974-ben alapították. A Múzeum komplex szerkezetű, saját tevékenységével lefedi Našice várost és a našicei térséget. A város központjában helyezkedik el a Pejačević család kastélyában, az állandó kiállítás által és az időszaki kiállítással megismerkedhetünk a Našicei régió örökségével. A kiállítás állandó részei a következő: a Juhna Hinka, Kršnjavog Isidora és Pejačević Dora emlékszobák, a Našicei régió történelme, a néprajzi gyűjtemény, Feričanaca fazekassága és a Vadász szoba/našicei régió vadászata. A jelentős szlovák kisssebbségre való tekintettel, a Našicei könyvtárban található egy a (5) Szlovákok Központi Könyvtára Horvátországban. Našice város területén több mint az 5,5% a lakosságnak a Szlovák kisebbséghez tartozik, amellyel tovább gazdagítják a Jelisavac település kulturális örökségét, ahogyan a város teljes területét is. A Našicei Horvát Nemzeti Könyvtár és Olvasóterem (6) nagyon régre nyúlik vissza a történelme, amely alapvetően is integrálja a legrégebbi Našicei egyesület tevékenységét, amelyet úgy hívnak, hogy Kasino vagy a Hrvát olvasókör. Az alapításakor 1834-ben vagy 1837-ben Kasino nevet kapta, mert akkoriban ez volt a megszokott megnevezése az olvasóteremnek. A fő alapítója Karlo Krist gyógyszerész volt, nagy támogatást kapott a Kasino részvénytársáságként hozták létre (34 részvényessel). A (5) (4) 10 11

8 (7) könyvtár állomány több mint könyvet tartalmaz és több mint harminc magazinnal és újsággal. A könytár a következő részekből áll: gyermek részleg (kialakítva 1987-ben), irodalmi részleg, tanulmányi részleg, kézi, ritka és helytörténeti gyűjtemény részlege (1996-tól), a Szlovákok Központi Könyvtára Horvátországban részleg ( 1998-óta), Levéltár (1997. óta egy külön helységben) és az igazgatóság helye a könyvek beszerzéséhez és feldolgozásához (1996. óta). A Bizik család birtokában lévő állatkert (7) még ha nem is olyan professzionális, de mégis saját sokszínűségével és elhelyezkedésével, ebben a térségben nagyon népszerű. Számos egzotikus és hazai állat várja Önt, lehet látni több mint 90 fajta madarat és állatokat, Afrikából (leopárd), Amerikai ( mosómedvét), Ausztráliából (kengurut és emut). A kedvesség, a vendéglátás és a szeretetteljes házigazdák kihagyhatatlan jellemzői ennek az állatkertnek. Lapovac (8) egy mesterséges tó, amelyet tizenőt évvel ezelőtt hoztak létre és ez az egyik legszebb hely, ha a természetbe szeretnék kimozdulni piknikezni, sport horgászni, Našice közelében, mindőssze 3 km-re a város központjától található. Amellett, hogy a Lapoveci tó a nyári időszakban fürdőzőhelyként, horgászhelyként és kirándulóhelyként szolgál, ugyanígy helyet adott a jelentősebb sportesemények megrendezésére, amelyek közül az egyik az európai kajakbajnokság volt. Azon kívül, hogy elmehetünk és élvezhetjük a mesterséges Lpoveci tó természetes környezetét melegebb napokon fürödhetünk is benne. A Lilai Halastó (9) mindössze 10 km-re található a város központjától, amelyet 1905-ben Pejačević gróf alapított. Ez a nád és a vízinövények birodalma ahol gazdag madárvilág él, a kacsáktól, a vöcsökféléken át, kormoránok, nádrigók, cinegefélék, de nem ritkák a reprezentatív harcsafajták sem. A halastónak ma már része egy azonos nevű étterem is teniszpályákkal, valamint lehetőség van sporthorgászatra. Bedemgrad (10) egy középkori fallal körülvet város a Krndiján a Gradca falu felett. 407 méter magasságban helyezkedik el a nehezen megközelíthető és kimagasló vulkanikus sziklán. Alatta a déli lábánál, található egy régi antik út. Úgy tartják, hogy ez az út kötötte össze valamikor a Pzsegához közeli helyet (Incero) a mai Našice területéhez tartózó (Stravianisal) és a nagy ókori várossal (Mursaval) ami a mai Eszék területén helyezkedett el. Ezen a területen található három fontos és érdekes lelet az ókorból (fogadalmi vagy áldozati oltár, sírkő és római téglák a II. Római légió jelzésével). Krndija Túra Egyesület Našicei túraótvonal A sszervezetbe való belépés útját a Našicei Túra Egyesület július 30-án nyitotta meg mint Horvátország tizenegyedik túra útvonalbejárója. Az útvonal hossza körülbelül 20 kilometer és egy nap alatt bejárható (5 7 órányi sétával). A bejárásához be kell jelentkezni a Krndija Túra Egyesületnél. A csoportok kaphatnak idegenvezetőt, mert az útvonalon nincsenek jelőlések. RENDEZVÉNYEK (11) Minden rendezvény időpontját le kell ellenőrizni Našice Város és a Város Turisztikai Egyesületének oldalán. Az itt felsorolt információk tájékoztató jellegűek: I NYÁRI ESTÉK KERÉKPÁROS ESTEK HALÁSZ ESTEK KERÁMIAMŰVÉSZETI ESTEK MOZI A CSILLAGOK ALATT A SZLAVÓNIAIA ERDŐ FESZTIVÁLJÁNAK A NAPJA A KALANDSPORTOK FESZTIVÁLJA VÁROS NAPJA ANTAL ÜNNEPSÉG SIJELO UZ TAMBURICU - VELIMIROVAC SZEPTEMBER 21. A JUGOSZLÁV NÉPHADSER- EGÉTŐL VALÓ FELSZABADULÁS NAPJA (8) 12 13

9 VALPOVO SMJEŠTAJ, RESTORANI, KONTAKTI / ACCOMMODATION, RESTAURANTS, CONTACTS / SZÁLLÁS, ÉTTEREM, KAPCSOLAT HOTEL PARK Trg dr. Franje Tuđmana 4, Našice Tel./Phone: +385 (31) Web: PANSION RIBNJAK restoran, pansion i teniski teren / restaurant, boarding house and tennis court / étterem, panzió és teniszpálya S. Radića 1, Ribnjak Tel./Phone: +385 (31) EGGHUS restoran, pansion / restaurant, boarding house / étterem és panzió Kralja Tomislava 142 Tel./Phone: +385 (31) Web: BRICKS restoran/ Restaurant / étterem Kralja Tomislava Našice Tel./Phone: 031/ Web: Krčma/ Tavern / Kocsma KOD ANTIŠE Zoljan, Našicka 58, Našice Tel./Phone: +385 (98) Web: Apartmani/ Apartments / Apartmani MIHALJ Braće Radića 141 Tel./Phone: +385 (31) Mob.: +385 (91) Web: Apartman/ Apartment Ivančica Našice J.J. Strossmayera 14 Tel./Phone: +385 (31) Mob.: +385 (98) ZOOLOŠKI VRT / ZOO / ÁLLATKERT Radnička Markovac Našički Tel./Phone: +385 (0) GRAD / CITY OF / VÁROS Trg dr. Franje Tuđmana Našice INFORMATIVNE STRANICE GRADA NAŠICA / INFOR- MATION SITE OF THE CITY OF / VÁROS INFORMÁCIÓS OLDALA Web: Web: Web: Web: Web: Planinarsko društvo / Hiking Society / Túra Egyesület KRNDIJA Sokolska 51, pp 75, Našice ZAVIČAJNI MUZEJ / LOCAL HISTORY MUSEUM / I HE- LYTÖRTÉNETI MÚZEUM Nyitvatartás Pejačevićev trg Našice Tel./Phone: 031/ Web: Radno vrijeme: Ponedjeljak i Petak od 8 do 15 sati Utorak Četvrtak od 8 do 18 sati Subota od 9 do 12 sati Opening hours: Monday and Friday from 08:00 to 15:00 Tuesday - Thursday from 08:00 to 18:00 Saturday from 09:00 to 12:00 Hétfőn és pénteken 8-tól 15 óráig Kedd Csütrtök 8-tól 18 óráig Szombaton 9-től 12 óráig HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA / CROATIAN NATI- ONAL LIBRARY / HORVÁT NEMZETI KÖNYVTÁR ÉS OLVASÓTEREM Trg dr. Franje Tuđmana Našice Tel./Phone 031/ Web: TURISTIČKA ZAJEDNICA / TOURIST BOARD / VÁROS TURISZTIKAI EGYESÜLET Trg Dr. Franje Tuđmana Našice (Turistička zajednica se nalazi u sklopu hotela Park / Tourist office is located within the hotel Park / a Turisztikai Egyesület a Park Hotelben található) Tel./Phone: +385 (31) Direktor ureda turističke zajednice / The Director of the National Tourist Board / A turisztikai egyesület igazgatója: Srečko Perković, prof. Mob: +385 (91) NEXT STEP Turistička agencija / Travel Agency / Utazási iroda Trg dr. Franje Tuđmana Našice Tel./Phone: Mob.: Web: VALPOVO Mene je dakle rodilo poštovano Valpovo, Star i prijatan grad naše Panonije Želim da slavan ostane kroz tisuću godina. Matija Petar Katančić Valpovo i naselja u široj okolici spominju se u povijesnim izvorima istom prvih desetljeća 14.stoljeća, iako su neka od njih postojala i ranije. Od vrlo starih naselja navode se Šag (Saag) i Bistrinci (Bezther). Bliža okolica Valpova pripadala je Baranjskoj, a od Marjančaca, Veliškovaca i Đurđa prema zapadu Križevačkoj županiji. Najstarija naselja na području današnjeg Valpova sežu sve do mlađeg kamenog doba, gdje je živjelo neolitsko stanovništvo. Kasnije, vladavinom Rima na ovim našim područjima od 1. do 5. stoljeća poslije Krista, na cesti koja je vodila uz desnu obalu Drave od Poetovije do Murse i dalje prema Naisusu i Serdici nalazimo rimsku vojničku postaju Iovallium na mjestu današnjeg Valpova, a za koju znamo iz 2. stoljeća nove ere. Najstarije pisane spomenike o Valpovu susrećemo u prvoj polovini 14. stoljeća, točnije godine kada je sačinjen popis župa prigodom ubiranja Papine desetine, gdje se spominje crkveno ili staro Valpovo. Današnji Grad Valpovo obuhvaća naselja: Valpovo, Ladimirevce, Šag, Nard, Marjančace, Ivanovce, Zelčin i Harkanovce i broji oko stanovnika. ZNAMENITOSTI Dvorac Prandau Normann Izrazito slikovit i stilski slojevit kompleks dvorca Prandau-Normann čine srednjovjekovna kula (2) s dijelom bedema nekadašnje tvrđave, dvorska kapela, bočna dvorišna krila, unutrašnje dvorište i barokno-klasicistička pročelna palača, a sve to još okružuju obrambeni opkopi i perivoj. Jedan je od tri najvrjednija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nastao je početkom 18. stoljeća pregradnjom i dogradnjom stare srednjovjekovne utvrde Walpo od koje su očuvani dijelovi vanjskih bedema, temelji i zidovi kasnogotičke kapele te okrugla obrambena kula, izgrađeni početkom 15. stoljeća. Stoga je jedna od osnovnih karakteristika ovog arhitektonskog sklopa izrazita stilska slojevitost: jedinstven spoj srednjovjekovne i barokne arhitekture, a ubraja se među najvrijednije 14 15

10 VALPOVO VALPOVO povijesne arhitektonske sklopove profane arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj. Kapela Sv. Trojstva podignuta je na ostacima zidova kasnogotičke kapele Sv. Ladislava, koja je zadržala očuvane dijelove poligonalnoga gotičkog svetišta s kontraforima. Perivoj i tzv. vlastelinski kompleks jedan je od najvrednijih povijesnih perivoja kontinentalne Hrvatske. Nastao je kao parkovni prostor dvorca s kojim čini jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu. Početkom 19. stoljeća dio nekadašnje barokne park-šume i lovišta Zvjerinjak preoblikovan je u prostrani pejsažni perivoj koji se na oko 25 ha ljevkasto širi od dvorca prema jugu. Ta barokna park-šuma i lovište Zvjerinjak sa zvjezdastim raskrižjem, čiji se tragovi i danas naziru, jedinstveni je spomenik barokne parkovne arhitekture u Hrvatskoj. Valpovačka «zvijezda» baroknog perivoja čak je starija od one oblikovane godine u zagrebačkom perivoju Maksimir. VALPOVAČKO TURISTIČKO LJETO (srpanj, kolovoz, rujan) BOŽIĆNI NARODNI SAJAM NATJECANJE U KUHANJU FIŠ PAPRIKAŠA GROFOVSKI LOV I GROFOVSKI BAL POKLADNO JAHANJE U NARDU DJEČJI KARNEVAL USKRŠNJI SAJAM VALPOVO (6) (4) (2) (5) USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub osnovana je godine, Odlukom Gradskog vijeća Grada Valpova. U sastavu Ustanove su tri organizacijske jedinice: 1.) Muzej Valpovštine 2.) Gradska knjižnica 3.) Centar za kulturu * Smotra amaterskog kulturnog stvaralaštva Ljeto Valpovačko Muzej Valpovštine (4) osnovan je godine zahvaljujući entuzijazmu Društva prijatelja starina Valpovo. Muzejska izložba i kancelarija kustosa smještene su u istočnom krilu dvorca Prandau-Normann u Valpovu. Za dan grada Valpova 8.prosinca godine otvorena je stalna izložba Ostavština plemićke obitelji Prandau Norman koja će se uklopiti u budući stalni postav muzeja. Ova obitelj bila je vlasnik dvorca-utvrde od do godine, a tijekom ta dva i pol stoljeća obilježila je kulturni život Valpova i Slavonije. Centar kulture Matija Petar Katančić Valpovo (5) Novoizgrađeni Centar kulture, pored dvorca Prandau-Norman, zasigurno je središte kulturno-društvenih događanja u Valpovu, gdje se predstavljaju raznoliki kulturni i edukativni programi kojima se potiče kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja MANIFESTACIJE (6) Raspored svih događanja potrebno je provjeriti na službenim stranicama Grada Valpova i Turističke zajednice grada, ovom prilikom su navedena u informativne svrhe. Historical sources mention Valpovo and settlements in the wider area in the first decades of the 14th century; although there is no doubt that some of them existed earlier. Some of the very old places include Šag (Saag) and Bistrinci (Bezther). The immediate surroundings of Valpovo belonged to Baranja County, and settlement starting from Marjančaci, Veliškovci and Đurđa westward, belonged to Križevci County. The oldest settlement in what is now Valpovo area date back to the New Stone Age, where Neolithic population used to live. Later, during the rule of Rome around these areas from the 1st to the 5th century AD, on the road that ran along the right Drava bank from Poetovija to Mursa and further to Naissus and Serdica, a Roman military station Iovallium was located on the site of today s Valpovo. We know about it from the 2nd century AD. The earliest written texts about Valpovo is found in the first half of the 14th century, namely in 1332, when a list of parishes was made on the occasion of the Pope s collecting tithes, which mentions the church or the old Valpovo. Today s town of Valpovo includes the following settlements: Valpovo, Ladimirevci, Šag, Nard, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin and Harkanovci, and has about inhabitants. SIGHTS Prandau Normann castle Prandau Normann is one of the three most valuable castles in continental Croatia. It was founded in the early 18th century with the reconstruction and extension of the old medieval fortress Walpo. Therefore, one of the main characteristics of this architectural structure is superposition: a unique blend of medieval and baroque architecture. The Castle ranks among the most valuable historical architectural assemblies of secular architecture in northern Croatia. So I was born in the treasured Valpovo Old and pleasant town of our Pannonia I want it to remain famous for thousands of years. Matija Petar Katančić 16 17

11 VALPOVO VALPOVO (2) Today s castle in Valpovo was created during the first half of the 18th century with the reconstruction and upgrading of the medieval fortress. Parts of the external walls of the fortress are preserved, also foundations and walls of a late Gothic chapel and a round defensive tower, built in the 15th century. On the remains of the walls of a late Gothic chapel of St. Ladislav a Baroque chapel of St. Trinity was built. It kept preserved parts of polygonal Gothic sanctuary with buttresses. A medieval tower (2) with a part of the ramparts of the former fortress, the palace chapel, the side yard wings, inner courtyard and baroque - classicist front palace make an extremely scenic and stylish multi-layered complex of Prandau Normann castle. Additionally, this is all surrounded by defensive moats and gardens. If a valuable park and the so called manorial complex is added to all o this, including all the facilities and to this day preserved buildings of the former estate near the castle, in the historic centre of Valpovo, but also those placed in the wider city area and surrounding villages, it becomes obvious that this is one of the best preserved examples of large Slavonian manorial centre. Valpovo Park is one of the most valuable historical parks of Continental Croatia. It was created as a park area with the castle which makes a unique and indivisible whole. At the beginning of the 19th century, part of the former baroque park forest and hunting grounds Zvjerinjak have been transformed into a spacious landscaped park, which is extending (funnel shape) about 25 hectares from the castle to the south. This baroque forest park and hunting grounds Zvjerinjak with star-crossroads, whose traces are still visible, is a unique monument of baroque landscape architecture in Croatia. Valpovo star of the baroque gardens is even older than the one created in 1787 in Zagreb s Maksimir Park. All until the Civil War, the museum occupied the entire first floor of the facade and parts of the left and right wings of the castle. The castle is still under renovation. For the Day of Valpovo on December 8, 2009 a permanent exhibition The legacy of the noble family Prandau - Norman was opened. It fits into the future permanent exhibition of the museum. This family was the owner of the castle - fortress from 1721 to During the two and a half centuries, this family marked the cultural life of Valpovo and Slavonia. Culture center Matija Petar Katančić Valpovo (5) The newly built Cultural Centre, next to the castle Prandau - Norman, certainly is the centre of cultural and social events in Valpovo, where diverse cultural and educational programs are represented. They encourage creative use of free time with the aim of improving quality of life. EVENTS (6) Schedule of events should be checked on the official website of the City of Belišće and the Tourist Board. On this occasion they are listed for informational purposes. VALPOVO TOURIST SUMMER (July, August, September) TRADITIONAL CHRISTMAS FAIR (2) COMPETITION IN PREPARING FISH STEW EARL HUNTING AND EARL BAL CARNIVAL RIDING IN NARD CHILDREN CARNIVAL EASTER FAIR (6) (4) FOUNDATION FOR CULTURAL ACTIVITIES ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB The Institution for cultural activities Ante Evetovic Miroljub was founded in 1996 by the City Council of the City of Valpovo. There are three organizational units Within the Foundation: 1) The Museum of Vlopovo Area ( Valpovstina Museum ) 2) The City Library 3) Cultural Centre * Festival of amateur cultural creativity Valpovo Summer Valpovstina Museum (4) was founded in 1956 thanks to the enthusiasm of the Friends of antiquities Valpovo. The museum s exhibition and curator s office are located in the east wing of the castle Prandau - Normann in Valpovo. VALPÓ Valpót és településeit szélesebb körben említik a történelmi források a 14. szád első évtizedeiben, még ha némelyikük már korábban is létezet közülük. Legrégebbi települések között felsorolják Šagot (Saag) és Besztert. Baranjához, Valpó közelebbi környezetéhez Marjančaca, Veliškovaca és Đurđa nyugati része Križevačkoj megye felét. A mai Valpó legrégebbi települései visszanyúlnak egészen az újkőkorig, ahol még neolitikus népesség élt. Késöbb a Rómaiak uralma alatt a mi mai területeinken az 1.-től az 5.-ik századig Krisztus után, az út a Dráva jobb partján vezetett Poetovijetől Engem, tehát a tiszteletreméltó Valpó szült, A mi Pannóniánk öreg és kellemes városa Azt kívánom, hogy ismert legyen még ezer éven át. Matija Petar Katančić 18 19

12 VALPOVO VALPOVO Murseig és tovább Naisusu és Serdicén találunk egy római katonai állomást Iovallium a mai Valpó helyén, amelyről az új időszámítás 2. százada óta tudunk. A Valpóról szóló legrégebbi írásos emlékeket a 14.század első felében találjuk, pontosabban 1332-ből, amikor listát írtak a plébániákról, hogy beszedhessék a pápai tizedet, írásokban templomi vagy régi Valpóként említik. A mai Valpó Városa a következő településeket foglalja magában: Valpó, Ladimirevce, Šag, Nard, Marjančace, Ivanovce, Zelčin és Harkanovce és több mint lakosa van. LÁTNIVALÓK Prandau Normann Kastély Rendkívül látványos és elegáns töbrétegű komplexum Prandau-Normann kastély amelynek részei a középkori bástya (2) az egykori vár falaival, várkápolnával, oldalsó udvari szárnyak, belső udvar és a barokk klasszicista elülső palota és ezt még körülölelő a védő várárok és a kert. Az egyike a három legértékesebb a kontinentális Horvátországban. A 18 szádaban építették átalakítással és hozzáépítéssel a régi középkori erődhöz Walpo amelyből csak a külső falak részei maradtak meg, alapjai és falai a késő gótikus kápolnának, valamint a kerek védőbástya, amelyet még a 15. században építettek. Ezért az egyik fő jellemzője ennek az építészeti egységnek a hangsúlyos stílusú sokrétűség: egyedülálló keveréke a középkori és barokk építészetnek, számon tartják a legértékesebb történelmi, építészeti egységek között Horvátország északi részén. Szent Háromság Kápolna a Szent László kápolna késő gótikus falainak romjaira épült, amely megőrizte a sokszögű gótikus szentély tám pilléreinek részeit. A park és az úgynevezett uradalmi komplexum a valpói park az egyik legértékesebb parkja a kontinentális Horvátországnak. Mint a vár parkosított területe jött létre, amellyel egy egyedi és elválaszthatatlan egységet alkot. A 19. század elején része az egykori barokk parkerdőnek és vadászterületnek, amelyet átalakítottak egy tágas parkká, amely 25 hektárnyi területen helyezkedik el, tölcsér alakban a kastélytól délre. Ez a barokk parkerdő és vadászterület a csillaglakú útkereszteződésével, amelynek a nyomai még ma is láthatók egyedülálló műemléke a barokk parképítészetnek Horvátországban. A Valpói barokk kert «csillaga» még régebbi annál, mint amit 1787-ben a zágrábi Maksimir parkban alakítottak ki. ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB INTÉZMÉNY A KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ Ante Evetović Miroljub Kulturális Tevékenységek Intézménye 1996-ban alakították, a Valpó Városi Tanács Döntésével. Az intézményenek három szervezeti egysége van: 1.) Múzeum Valpovštine 2.) Városi könyvtár 3.) Kulturűlis küzpont * Valpói Nyár amatőr kulturális kreativitás fesztivál A Valpovština Múzeumot (4) 1956-ban alapították köszönhetően a Valpói öreg baráti egyesület lelkesedésének. A Múzeumi kiállítás és a kurátori iroda található itt, amely Valpóban a Prandau-Normann kastély keleti szárnyában van. A Valpói város napjára december 8.-án megnyitották az állandó kiállítást Az örökölt nemesi Prandau Norman családé amelyek beleilleszkednek a jövőbeni állandó múzeumi kiállításba. Ez a család volt a tulajdonosa a kastélynak és erődnek egészen 1721-től 1945-ig, de az utolsó két és fél században a kultúrális életet jelentette Valpóban és Szlavóniában. MATIJA PETAR KATANČIĆ KULTURÁLIS KÖZPONT VALPÓ (5) Az újonnan felépített Kulturális központ a Prandau-Norman kastély mellet, valószínűleg a kulturális és társadalmi események központja is, ahol ők képviselik a a különböző kulturális és oktatási programokat, amelyek ösztönzik a szabadidő kreatív eltöltését azzal a céllal, hogy javítsák az életminőséget Valpovóban. TURISZTIKAI KÍNÁLAT (6) Minden rendezvény időpontját le kell ellenőrizni Valpó Város és a Város Turisztikai Egyesületének oldalán. Az itt felsorolt információk tájékoztató jellegűek. VALPÓI TURISZTIKAI NYÁR (július, augusztus, szeptember) HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI VÁSÁR HALPAPRIKÁS FIŠ PAPRIKAŠ FŐZŐ VERSENY GROFOVSKI VADÁSZAT ÉS GROFOVSKI BÁL FARSANGI LOVAGLÁS NARDON GYERMEK FARSANG HÚSVÉTI VÁSÁR (4) (6) (6) (2) (6) 20 21

13 VALPOVO BELIŠĆE RESTORANI, SMJEŠTAJ, KONTAKTI/ RESTAURANTS, ACCOMMODATION, CONTACT / SZÁLLÁS, ÉTTEREM, KAPCSOLAT Restoran/Restaurant/ Restaurant Park / Restoran Park Ulica Ive Lole Ribara , Valpovo Telefon / Phone: Fina papica SUNČANA Valpovo Telefon / Phone: 031/ web: aspx?id=8&pid=394 Bistri-pizzeria Art Hrvatska Valpovo J.J. Strossmayera 2. Telefon / Phone: 031/ Restoran VILLA VALPOVO Bana Josipa Jelačića 1, Valpovo Telefon / Phone: (031) , web: Prenočište Setnik Osječka Valpovo Telefon / Phone: 031/ mob: 091/ Sobe za iznajmljivanje / Rooms for rent Čičak Bana Ivana Mažuranića Valpovo Telefon / Phone: 031/ gsm: 091/ Prenočište / bed & breakfast Vujević Starovalpovački put Valpovo Telefon / Phone: 031/ Sobe / Rooms Valpovački dvori Matije Gupca Valpovo Telefon / Phone: 031/ Mob: 098/ Hotel Villa Valpovo B.J.Jelačića Valpovo Telefon / Phone: 031/ , GRAD VALPOVO / CITY of VALPOVO / VALPÓ VÁROS Matije Gupca 32. Valpovo, Hrvatska Telefon / Phone: 031/ Ured TZ grada Valpova / Tourist Office Valpovo / Valpó Város Turisztikai egyesületének Hivatala Trg kralja Tomislava Valpovo Telefon / Phone: 031/ USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOST ANTE EVETO- VIĆ MIROLJUB VALPOVO / FOUNDATION FOR CUL- TURAL ACTIVITY ANTE EVETOVIĆ - MIROLJUB VALPOVO / INTÉZMÉNY A KULTURÁLIS TEVÉKE- NYSÉGEKHEZ ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB VALPÓ Muzej Valpovštine / Museum Valpovstina / Múzeum Valpovštine Dvorac Prandau-Normann Valpovo Telefon / Phone: , Fax: gmail.com Ljetno radno vrijeme od 18.svibnja do 18. listopada / Summer hours from 18 May to 18 October / Nyári nyitva tartás május 18.-tól június 18.-ig Ponedjeljak i četvrtak od 16-20sati / Monday and Thursday 16:00-20:00 / Hétfőn és Csütörtökön óráig Utorak srijeda i petak od 10-12sati / Tuesday, Wednesday and Friday 10:00-12:00 / Kedden, szerdán és pénteken óráig Subota 10-13sati / Saturday 10:00-13:00 / Szombaton óráig Zimsko radno vrijeme od 18.listopada do 18.svibnja / Winter hours from 18 October to 18 May / Téli nyitva tartás október 18.-tól május 18.-ig Ponedjeljak i četvrtak od sati / Monday and Thursday 16 :00-19:00 / Hétfőn és Csütörtökön óráig Utorak srijeda i petak od sati / Tuesday, Wednesday and Friday 10:00-12:00 / Kedden, szerdán és pénteken óráig Za grupe po dogovoru i van radnog vremena i neradnim danima / For groups by appointment outside working hours and none-working days / Csoportok előzetes bejelentkezéssel munkaidőben és munkaszüneti napokon. Najave na telefon ili / Appointments on the phone or / Bejelentkezés telefon a vagy U ovih 125 godina, Belišće je živjelo ustavom sedam država, proživjelo tri rata, promijenilo mnoge vlasnike industrijskih poduzeća.grad je nepovratno i iz temelja promijenio prvotnu organizaciju prostora i graditeljski izgled. I na kraju dušu. Dragan Milec, Belišće, 23. prosinca BELIŠĆE Belišće je nastalo godine kao naselje za radnike u drvnoprerađivačkoj industriji mađarskog veletrgovca i tvorničara Salamona Heinricha Gutmanna koji je godine ovdje otvorio veliku pilanu, tada najveću u Europi za prorez hrasta, a kasnije i tvornice za proizvodnju parketa, tanina i drvno-destilacijskih proizvoda i bačava, te privatnu prugu za potrebe tvornice. U sastav grada ulazi 9 naselja, to su: Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci. Prema popisu stanovništva godine grad Belišće je imao stanovnika. Najveće je naselje Belišće sa 7197 stanovnika. ZNAMENITOSTI Prva izgrađena zgrada za stanovanje bila je Velika kuća (današnja uprava Belišća d.d.), a izgrađena Palača Gutmann je jedna od najvećih arhitektonskih ostvarenja onog doba u ovom dijelu Hrvatske, nalazi se u samom središtu Belišća. Nakon razaranja za vrijeme Domovinskom ratu ostali su samo vanjski zidovi te podrum koji je u Domovinskom ratu služio kao sklonište i radni prostor uposlenih, odnosno arhiva i galerija. Zgrada je trenutno u fazi rekonstrukcije. Školska učionica je prva ustanova za obrazovanje, datira iz godine, a onda se godine podiže i zgrada pučke škole (današnji Centar mladih). Današnja Osnovna škola Ivana Kukuljevića broji preko 1000 učenika i s tim brojem jedna je od najvećih u Republici Hrvatskoj. Amatersko kazalište (2) nalazi se u Ulici kralja Tomislava i datira iz godine. Svake godine tradicionalno se održavaju poznate Rombergove večeri (Romberg je bio poznati belišćanski glazbenik i kompozitor koji je većinu životu proveo u Americi, skladao je Belišćanski marš - skladbu koju je posvetio svome rodnome gradu - Belišću) i ostale kulturološke priredbe. U užem središtu mjesta nalaze se do danas sačuvani objekti povijesne industrijske arhitekture, tadašnjih radnika belišćanskih tvornica, posebice kuće - Pekmez ulica i zgrade za stanovanje (Velika kuća, Bijela kuća - današnje kino). (2) 22 23

14 BELIŠĆE BELIŠĆE (4) Gater, spomenik (4) nalazi se pored Gutmannove palače, to je prvi gater iz one davne Gutmannove pilane. Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu postavljen je godine ispred Palače Gutmann. Spomen-vlak (5) nekadašnje uskotračne Slavonsko-podravske željeznice nalazi se u krugu Belišća d.d. s lokomotivom iz godine izrađene u Münchenu. U centru grada je spomenik-fontana postavljena godine. Park hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u središtu grada krasi brončana skulptura Susret (Ptice). Belišćanska ratna knjiga smještrena u parku u blizini belišćanske pošte, podsjeća na godine razaranja i postojanosti Belišća. Preko Mosta 107. brigade u Baranji, s desne stane ceste, nalazi se spomenik poginulim braniteljima 107. brigade Knjiga mrtvih (6). Olimpijski bazen (7) je jedna od najpoznatijih znamenitosti, koja služi kao atribut u nadmetanju Barabera i Žabara, izgrađen godine. Za vrijeme ljetnih mjeseci održavaju se poznate Igre na vodi koje dovode natjecatelje iz cijele Hrvatske. Muzej Belišće (8) otvoren je godine, uglavnom prikazuje povijest Belišća od nastanka pilane pa do danas. Karakter Muzeja je specifičan: industrijsko-tehnički, usko vezan uz razvoj tvrtke i naselja te ima spomenička svojstva republičkog značaja i upisan je u registar muzeja kao pokretni spomenik od godine, sa 802 izložena eksponata. Sa stražnje strane Gutmannove palače u podrumskom ateljeu nalazi se Galerija - objekt kulturno-obrazovnog sadržaja u kojem možete pogledati izložbe belišćanskih amatera slikara, ali i učenika Osnovne škole Ivana Kukuljevića. Galerija pripada pod zaštitu Muzeja Belišće. Muzej je upisan u registar muzeja kao pokretni spomenik. Muzejska zbirka u Belišću otvorena je 30. travnja godine u povodu 90. obljetnice Belišća u jednoj od najstarijih stambenih zgrada Belišća. Prigradsko naselje Bocanjevci su dana 11. ožujka proglašeni Etno selom (9). U selu su se sačuvale stare seoske kuće karakteristične za istočnu Slavoniju. Stara seoska kuća obitelji Mihaljević sagrađena je godine i predstavlja najreprezentativniji primjer tradicijskog seljačkog graditeljstva. Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća uvrstili su ovaj projekt u turističku ponudi destinacije Belišće. DAN GRADA IGRE NA VODI ČIKLIJADA ČOBANIJADA MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA TOUR DE BELIŠĆE SPRAVLJANJE JELA NA STARINSKI NAČIN BICIKLOM DO SPOMENIKA FIŠIJADA PEKMEZIJADA FESTIVAL BUNDEVA (8) (5) (6) MANIFESTACIJE (10) Raspored svih događanja potrebno je provjeriti na službenim stranicama Grada Belišća i Turističke zajednice grada, ovom prilikom su navedena u informativne svrhe. VOLIM BELIŠĆE, ALI ČISTO GNIJEZDO S 1000 PISANICA BELIŠĆE Belišće was established in 1884 as a settlement for the workers in the Hungarian wood processing industry owned by a wholesaler and manufacturer Salamon Heinrich Gutmann who in 1884 opened a large sawmill there, which was at the time the biggest oak specialized in Europe, and later a factory for the production of parquet, tannins and wood distillation product and barrels, and also a private railway for the needs of the company. The town consists of 9 villages (as of 2006), these are: Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci and Vinogradci. According to the 2001 population census, the town of Belišće numbered residents. The largest settlement is Belisce with 7197 inhabitants. SIGHTS The first building constructed for housing was the Big house (today s managing offices of Belisce Inc.), and in 1905 the Gutmann Palace was built - one of the greatest architectural achievements of the time in this part of Croatia, which was unfortunately heavily damaged in the war. The first institution of education was a school classroom from 1886, and then in 1890, another building was built to become a folk elementary school (today s Youth Center). The amateur theater (2) is in Kralja Tomislava street, which dates from Every year, the famous Romberg evenings (10) In the last 125 years Belisce has been under the constitution of seven states, gone through three wars, changed many owners of industrial bussinesses. The town has irreversibly and fundamentally changed the original organization of space and architectural appearance. In the end it changed its soul. Dragan Milec, Belišće, 23. prosinca (7) 24 25

15 BELIŠĆE BELIŠĆE (8) are traditionally held there (Romberg was a well known musician and composer from Belišće who spent most of his life in America, composed The march of Belišće a composition that he dedicated to his hometown - Belišće) as well as some other cultural events. In the very center of the town there are preserved objects of historic industrial architecture, especially houses -Pekmez street and the residential buildings (The big house, the White House - today s cinema) where the workers in factories in Belišće used to live. Next to to the Gutmann palace is a monument Gater (4) - the first gater used in the old Gutmann sawmill. Monument to fallen soldiers and victims of fascism in the Second World War was set in 1948 in front of the Gutmann Palace. The memorial train (5) of the former narrow-gauge Slavonija-Podravina railway is located in Belisce Inc. with its locomotive built in Munich in A monument-fountain was set in the center of the city in The Park named Park hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata in the memory of the war is in the center of the city adorned with bronze sculpture Susret (Ptice) Meeting (Birds). Situated in a park close to the mail office in Belišće the war book of Belišće is a reminder of the war years of destruction and the stability of Belisce. Over the Bridge 107. brigade in Baranja, on the right side of the road, there is a monument to fallen Croatian soldiers who served in the 107th Brigade, the Book of the Dead (6). One of the most famous landmarks, which serves as an attribute in the competition between Barberi and Žabari, is the Olympic swimming pool (7) in Belišće built in During the summer months the well-known Games on the water are held there bringing competitors from all over the Croatia. Belisce Museum (8) was opened in It mainly presents the history of of Belisće from the sawmill formation until today. The Museum is specific in character: the industrial-technical in nature, closely linked to the development of the company and the village and has a monumental qualities of republic importance and it has been listed at the museum register as a moving monument no since 1983, with 802 exhibits. At the back side of Gutmann palace in the basement atelier the Gallery is situated an object of cultural and educational importance where you can see exhibitions of amateur painters from Belišće, but also of students from Primary School Ivana Kukuljevića. The Gallery is under jurisdiction of the Museum of Belisce. The museum is listed at the museum register as a moving monument. The museum s collection in Belisće was opened on April 30, 1975 to mark the 90th anniversary of Belisće in one of the oldest residential buildings in Belišće. Suburb Bocanjevci (9) got the status of an ethno village on 11 March Old farmhouses typical of Eastern Slavonia have been perserved in the village. An old farmhouse owned by family Mihaljević built in 1879 presents the most representative example of traditional rural architecture. The town management of Belišće and the Tourist Board of Belišće have included this project in the tourist offer of this destination - Belisce. EVENTS (10) The final schedule of events should be checked on the official website of the City of Belišće and the Tourist Board, here the events are listed for informational purposes. BELIŠĆE I LOVE, BUT ONLY CLEAN NEST S 1000 EASTER EGGS DAY OF THE CITY ČIKLIJADA ČOBANIJADA INTERNATIONAL BICYCLE RACE TOUR DE BELIŠĆE PREPARING THE FOOD LIKE IT WAS IN THE PAST BIKE TO THE MONUMENT FIŠIJADA PEKMEZIJADA PUMPKIN FESTIVAL BELIŠĆE (BELISTYE) Belišće 1884-ben alakult, mint egy munkásoknak szánt település, akik a magyar faipari nagykereskedőnél és gyártulajdonosnál Salamona Heinricha Gutmannál dolgoztak, aki 1884-ben itt nyitotta meg fűrésztelepét, amely akkor a legnagyobbnak számított egész Európában, tölgyvágó üzemként, majd később parketta, tanin, és falepárlási termékek és hordók gyártásával és termelésel foglalkozott, valamint egy magánvasutat építetett a vállalat igényeihez. A város összetételéhez 9 település tartozik, ezek a következők: Belišće, Beszter, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci és Vinogradci. A évi népszámlálás adatai alapján Belišće városának lakosa volt. Legnagyobb település Belišće 7197 lakossal. (9) Ebben a 125 évben, Belišće hét ország alkotmánya alatt élt, átélt három háborút, és sok iparág tulajdonosa cserélt itt gazdát. A város visszafordíthatatlanul és alapvetően megváltoztatta az eredeti térrendezését és építészeti megjelenését. És végül a lelkét is. Dragan Milec, Belišće,

16 BELIŠĆE BELIŠĆE NEVEZETESSÉGEK A Nagy Ház az első építet lakóház amely ma a Belišća d.d. székháza, és ben épült a Gutmann Palota, Horvátország e részén abban az időben ez volt az egyik legnagyobb építészeti vívmány Belišće város központjában. A függetlenségi harc pusztítását követően csak a külső falak maradtak meg, valamint a pince amely a függetlenségi harcban menedékül és munkahelyként szolgált a munkavállalók számára, valamint levéltárként és galériaként működött. Az épület jelenleg felújítás alatt van. A Školska učionica az első oktatási intézmény, amelynek története 1886-ig nyúlik vissza és 1890-től felépítették az általános népiskola épületét (ami a mai Ifjúsági központ). A mai Ivana Kukuljević Általános Iskolának több mint 1000 tanulója van és ezzel a létszámmal az egyike a legnagyobb általános iskoláknak a Horvát Köztársaság területén. De ez a szám évről évre csökken, mert a város lassan kihal. Az Amatőr színház (2) a kralja Tomislava utcában található és működését óta jegyzik. Minden évben hagyományszerűen megrendezésre kerülnek a Romberg estek (Romberg egy híres belišćei zenész és zeneszerző volt aki az életének nagy részét Amerikában töltötte, ő komponálta a Belišćei felvonulást egy kompozíció amelyet szülővárosának szerzett - Belišćenek) és egyéb kulturális eseményeket. A hely szűkebb központjában találhatók a mai napig megőrzött történelmi ipari építészeti épületek, a belišćanski gyár munkásaié, különösképpen a házak -a Pekmez utcában és a lakóházak (Velika kuća/nagy ház, Bijela kuća/fehér ház a mai mozi épülete). Gater, emlékmű, (4) a Gutmann palota mellett található, ez volt az első szalagfűrész abból a régi Gutmann fűrésztelepről. Emlékmű a Második világháborúban elesett katonák és fasizmus áldozatainak emlékére 1948-ban állították a Gutmann Palota elé. Emlék-vonat (5) az egykori Szlavóniai- drávamente keskeny nyomtávú vasútja a Belišća d.d. területén található az ban készített Müncheni mozdonnyal. A város középpontjában található egy emlékszökőkút, amelyet 1976-ban állítottak. A város középpontjában a horvát függetlenségi harc önkénteseinek parkját egy bronz szoborcsoport díszíti Találkozó (Madarak) címmel. A Belišćei háborús könyv, szintén a parkban található a belišćei posta közelében, amely a pusztítás éveire és Belišće stabilitására emlékeztet. A hídon túl a Baranjai 107. brigád, az út jobb oldalán található az eleset 107 brigád védőinek az emlékműve, Halottak könyve (6). Az Olimpiai medence (7) az egyik leghíresebb nevezetessége, amely attribútumként szolgál a Barabera és Žabara versenynek ban építették. A nyári hónapok alatt itt rendezik meg a híres Vizi játékokat (Igre na vodi) amely számos versenyzőt vonz Horvátország teljes területéről. A Belišćei Múzeumot (8) 1975 ben nyitották meg azzal a céllal, hogy bemutassa Belišće történelmét a fűrészüzemtől napjainkig. A Múzeum specifikus: ipar-technikai jellegű, szorosan kapcsolódik az üzem és a település fejlődéséhez, valamint műemléki jelentőséggel is bír és mozgó emlékműként van nyilvántartásba véve 1983-óta a 802 kiállítási tárgyával. A Gutmann palota hátsó részén az alagsorban található a Galéria kulturális-oktatási tartalommal, amelyben megtekinthető a belišćei amatőr festők, valamint a Ivana Kukuljevića Általános Iskola tanulóinak munkái. A Galéria a Belišćei Múzeum védelme alá tartozik. A Múzeum mozgóemlékműként van nyilvántartásba véve. A Belišćei Múzeum gyűjteménye április 30. óta van megnyitva Belišće város megalakulásának 90. évfordulójának alakalmából az egyik legrégebbi lakóépületében. A külvárosi település Bocanjevci március 11. én ökofalunak nyilvánították (9). A faluban sikerült megőrizniük a régi parasztházak, amelyek a keleti Szlavóniára jellemzőek. A Mihaljević család régi parasztházát 1879-ben építették és ez a legreprezentatív példája a tradicionális falusi építészetnek. Belišće Város és a Belišće Város Turisztikai Egyesülete ezt a projektet a turisztikai kínálatok közé sorolja, mint Belišće turisztikai desztinációja. RENDEZVÉNYEK (10) Az események időpontjait le kell ellenőrizni a Belišća város és a város Turisztikai egyesületének honlapján, ebből az alakalomból tájékoztatás céljából felsoroljuk a következőket. SZERETEM BELIŠĆET, DE TISZTÁN GNIJEZDO S 1000 PISANICA A VÁROS NAPJA VIZ JÁTÉKOK (IGRE NA VODI) ČIKLIJADA ČOBANIJADA NEMZETKÖZI KERÉKPÁRVERSENY TOUR DE BELIŠĆE RÉGI MÓDON KÉSZÜLT ÉTELEK KERÉKPÁRRAL AZ EMLÉKMÚIG FIŠIJADA LEKVÁRFESZTIVÁL TÖKFESZTIVÁL (8) (9) (10) (10) 28 29

17 BELIŠĆE Biciklistička staza/bike tour/bicikliút Biciklistička staza/bike tour/bicikliút BELIŠĆE Drava bike tour DRAVA ROUTE 30 31

18 BELIŠĆE BARANJSKO PETROVO SELO TURISTIČKA PONUDA, SMJEŠTAJ, KONTAKTI / TOURIST OFFER, ACCOMMODATION, CONTACT / TURISTIKAI KÍNÁLAT, SZÁLLÁS, KAPCSOLATOK RESTORAN I CATERING BOSANČICA / RESTAURANT AND CATERING / ÉTTEREM ÉS CATERING BOSANČICA Željeznička 20, Belišće Tel. / Phone: 031/ web: SMJEŠTAJ SEOSKI TURIZAM / COMMODATION RURAL TOURISM / FALUSI TURIZMUS APIN DVOR-Etno selo Matije Gupca 144, Bocanjevci Tel. / Phone: 091/ web: dvor.com SOBE / ROOMS GAŠO Bana J.Jelačića Belišće Tel. / Phone: +385 (0) Mob.: SEOSKI TURIZAM / RURAL TOURISM / FALUSI TUR- IZMUS NOVOSEL Kralja Zvonimira 31, Marijanci Gat Tel./Fax / Phone/Fax: (0) Mob.: (0) , Slađan: (0) , Sandra Web: SOBE / ROOMS / SOBA ANICA Ulica Ljudevita Gaja Belišće Tel. / Phone: +385 (0) Mob: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA / TOURIST BOARD BELIŠĆE / BELIŠĆE VÁROS TURISZTIKAI EGYESÜLET Kralja Tomislava 206 Tel. / Phone: 031/ Fax.:031/ Mob.: 099/ web: MUZEJ BELIŠĆE / MUSEUM BELIŠĆE / BELIŠĆE MÚZEUM Radno vrijeme Muzeja Belišće / Opening hours of the Museum of Belišće / A Belišćei Múzeum Nyitvatartása Utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati / Tuesdays and Thursdays from 9 to 12 hours / Kedden és csütörtökön 9-től 12-ig Cijena ulaznice: 10 kuna / Ticket price / Belépők ára: 10 HRK Skupni posjeti prema dogovoru / Group visits by appointment / Csoportos látogatás előzetes egyeztetés alapján na telefon / Phone / telefonon 031/ Kontakt / Contact: Muzej Belišće Vij.S. H.Gutmanna Belišće Tel: 031/ GRAD BELIŠĆE / CITY BELIŠĆE / BELIŠĆE VÁROS Kralja Tomislava Belišće Tel. / Phone: web: URED GRADONAČELNIKA / MAYOR S OFFICE / POLGÁRMESTERI HIVATAL Tel. / Phone: Fax Gradonačelnik / Mayor / Polgármester Dinko Burić, dr. med. Zamjenica gradonačelnika / Deputy Mayor / Polgármester helyettes Ljerka Vučković Tel. / Phone: Zamjenik gradonačelnika / Deputy Mayor / Polgármester helyettes Domagoj Varžić, dipl. oec. Tel. / Phone: BARANJSKO PETROVO SELO Baranjsko Petrovo Selo (razgovorno ime Baranjsko; narodsko ime Petarda; mađ. Petárda), naselje u Općini Petlovac Osječko-baranjske županije. Općina Petlovac obuhvaća 9 naselja: Petlovac (712 stanovnika), Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika), Novi Bezdan (306 stanovnika), Luč ( 442 ), Torjanci (267 stanovnika), Novo Nevesinje (63 stanovnika), Širine (58 stanovnika), Zeleno Polje (42 stanovnika) i Sudaraž (-nema stanovnika). Smješteno je u zapadnom dijelu Baranje uz mađarsku granicu, u mikroregiji Baranjske nizine. Udaljeno je 7 km zapadno od sjedišta općine Petlovca, 39 km od Osijeka, 10 km od Belišća, 14 km od Valpova. U narodu je naselje poznato pod imenom Petarda jer se u povijesnim knjigama prvi puta spominje pod mađarskim imenom Peturd, a onda kao Peterd. Današnji naziv dobilo je nakon Prvog svjetskog rata. U selu postoji Područna osnovna škola OŠ Šećerana, nogometni klub i aktivno kulturno umjetničko društvo koje njeguje starine i čuva ih od zaborava. U Ulici Daljok nalazi se Marijino svetište koje mještani zovu Vodica. Prije rata tu su se održavale mise svake nedjelje, a i danas se katkada održavaju, ali mnogo rjeđe. Crkveni odbor Župe sv. Lovre đakona mučenika obnovio je svetište, a mještani ga redovito čiste i održavaju tako da plijeni ljepotom pa se na njemu ponekad održavaju i crkvena vjenčanja. Pokraj svetišta nalazi se bunar i potočić koji nikada nije presušio, što mještani smatraju jako čudnim. Voda iz potočića je hladna i bistra. Postoje i priče da je tu ozdravila neka žena koja je hodočastila u to svetište. (2) U listopadu godine u župnoj crkvi sv. Lovre u Baranjskom Petrovom Selu snimljen je nosač zvuka Marijo, o mili glas u suradnji s Redakcijom narodne glazbe Glazbenog programa Hrvatskog radija. Riječ je o dvadeset marijanskih napjeva koje izvode pučke pjevačice crkve sv. Lovre. Glazbeni producent i urednik izdanja je profesor Krunoslav Šokac. MANIFESTACIJE PETLOVAČKI SAJAM TAKMIČENJE RUČNIH VATROGASNIH ŠTRCALJKI LIKOVNA KOLONIJA VELIKI KUGAČI LIPE BUŠE U PETARDI PETARAČKE BUŠE: POVORKA KROZ SELO I SPALJIVA- NJE FAŠNIKA 4. LIPNJA SLAVI SE DAN OPĆINE PETLOVAC 32 33

19 BARANJSKO PERTOVO SELO BARANJSKO PETROVO SELO (2) https://www.youtube.com/watch?v=43j5afyr7t0 - Marijo, o mili glas BARANJSKO PETROVO SELO Baranjsko Petrovo Selo (colloquial name Baranjsko; folk name Petarda popularly known as The Firecracker ; Hung. Petárda; it is shortened to B. P. Selo in writing) is a settlement/a vilage in the muncipality of Petlovac in Osijek Baranja County. The Muncipality of Petlovac consists of 9 settlements: Petlovac (712 inhabitants), Baranjsko Petrovo Selo (517 inhabitants), Novi Bezdan (306 inhabitants), Luč ( 442 inhabitants ), Torjanci (267 inhabitants ), Novo Nevesinje (63 inhabitants), Širine (58 inhabitants), Zeleno Polje (42 inhabitants) i Sudaraž (-no inhabitants ). It is situated in the western part of Baranja along the Hungarian border, in the Baranja plain microregion. Its position being 7 km west of Petlovac muncipality centre, 39 km away from Osijek, 10 km from Belišće, 14 km from Valpovo. In folk tradition the village is popularly known as Petarda The Firecracker, since it was first mentioned in history books in 1276 under the Hungarian name of Peturd, then in 1332 as Peterd. The present name is used after the Word War I. According to the population census in 2001 there are 570 inhabitants in the village. In the village there is also a regional elementary school The Elementarty School Šećerana, a football club and an active folklore ensemble which takes care of the customs and preserves the tradition from oblivion. Marian Shrine placed in Daljok Street is known as Vodica (Little water) amog the local people. Before the war, Masses were held there every Sunday, and are still sometimes held, but much less frequently.the church council of Parish of St. Lovro, deacon and martyr, restored the sanctuary, and the local people take care of it regularly making it so beautiful that sometimes the church weddings are held there. Next to the sanctuary there is a well and a brook that has never dried up, the locals find it very strange. The water form the brook is very cold and clear. There are stories about a very sick woman who miraculaosly healed after her pilgrimage to this shrine. (2) In October 2012 in the parish church of St. Lovro in Baranjsko Petrovo Selo an album Marijo, o mili glas - Mary, the beloved voice was recorded in cooperation with the Editoral folk music office of the Music programme of the Croatian radio. The recording includes twenty Marian songs performed by St. Lovro s church folk singers. Music producer and editor is professor Krunoslav Šokac. EVENTS PETLOVAC FAIR COMPETITION HANDHELDL FIRE-HOSES ART COLONY GREAT KUGAČI BEAUTIFUL BUŠE IN PETLOVAC BUŠE IN PETLOVAC: PROCESSION THROUGH THE VILLAGE AND BURNING OF THE CARNIVAL MAS- COT ON JUNE 4 THE DAY OF THE MUNICIPALITY PET- LOVAC IS CELEBRATED PETÁRDA BARANJSKO PETROVO SELO Petárda (a köznyelvben: Baranjsko; népies neve: Petárda; horvátul: Baranjsko Petrovo Selo), a település a Petlováci Járáshoz tartozik Eszék-Baranya megyében. A Petlovaci járás 9 településből áll: Baranyaszentistván (712 lakos), Petárda (517 lakos), Újbezdán (306 lakos), Luč ( 442 lakos), Torjanci (267 lakos), Novo Nevesinje (63 lakos), Braidaföld (58 lakos), Zeleno Polje (42 lakos) és Szudarázs (-nincsenek lakosai).baranja nyugati résézn található, a magyar határ közelében a Baranjai síkság kistérségében. A Petlovaci járás központjától 7 km-re nyugatra, 39 km-re Eszéktől, 10 km-re Belišćétől, és 14 km-re Valpótól helyezkedik el. A nép számára a település ismertebb neve Petárda, mert a történelemkönyvekben első alkalommal már ban magyar nevén emlegetik Peturdként,majd ezt követően 1332-től Peterd néven ismert. Mai nevét az Első világháborút követően kapta. A faluban van egy általános iskola Cukor néven, futballklub és egy aktív kulturális és művészeti egyesület, amely őrzi a hagyományokat és megóvja őket a feledésbemerüléstől. A Daljok utcában található egy Mária kegyhely, amelyet a helyiek csak Vodica néven emlegetnek. A háború előtt minden vasárnap itt tartották az istentiszteletet, de még napjainkban is néha-néha tartanak miséket, csak sokkal ritkábban. A Szent Lőrinc (sv. Lovre) diakónus mártírok plébániatemplom tanácsa helyreállította a szentélyt, a helyiek rendszeresen takarítják és rendben tartják, hogy megőrizzék szépségét, néha egyházi esküvők helyszínéül is szolgál. A szentély mellett egy kút található és egy patak, amely sosem száradt ki, amit a helyiek nagyon furcsának találnak. A patakban folyó víz nagyon hideg és világos. Történetek szólnak arról, hogy meggyógyított egy nőt, aki ide zarándokolt a szentélyhez. (2) 2012 októberében a Petárdai Szent Lőrinc plébániatemplomban készítettek egy albumot Mária szeretet hangja címmel 34 35

20 BARANJSKO PERTOVO SELO együttműködve a Horvát Rádió zenei program népzenei szerkesztőjével. Mintegy húsz Mária énekről van szó, amelyet a Szentlőrinci templom népdalénekesei adnak elő. Zenei producere és szerkesztője Šokac Krunoslav professzor volt. RENDEZVÉNYEK AZ ÉV SORÁN A PETÁRDAI VÁSÁR (PETLOVAČKI SAJAM) KÉZI TŰZOLTÓTÖMLŐ VERSENY MŰVÉSZETI KOLÓNIA VELIKI KUGAČI A PETÁRDAI BUSÓ LÁNYOK PETÁRDAI BUSÓK (PETARAČKE BUŠE): FELVONULÁS ÉS FARSANGI MÁGIARAKÁS JÚNIUS 4. ÉN ÜNNEPELIK A PETLOVÁCI JÁRÁS NA- PJÁT KONTAKTI / CONTACT / KAPCSOLATOK Općina Petlovac / Municipality Petlovac / Petlovaci járás Rade Končara Petlovac načelnik / mayor / polgármester: 031/ računovodstvo / accounting / könyvelés: 031/ web://www.petlovac.hr/ https://www.facebook.com/opcina.petlovac Petaračke buše / Buše in Petlovac / Petárdai busók: https://hr-hr.facebook.com/pages/petara%c4%8c- KE-BU%C5%A0E-Baranjsko-Petrovo-Selo/

Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada

Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada Tourism in Mura-Drava-Danube Area Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada Ökoturisztikai kalauz Križevci, Kalnik és Nagyatád

Részletesebben

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Brochure of Additional Projects / Annex to the Book of 140 Projects Published in June 2013 Magyarország-Horvátország

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Séta a városban. A walk in the town

Séta a városban. A walk in the town Séta a városban A walk in the town Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik Located halfway between the cities of Szolnok and Debrecen A Kis-Hegyesbori halmon álló alkotások kun sírszobrok The

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben

surgó, Széch BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK ó, Széchenyi tér 2. Telef Povr tnine 1.4. Op: -

surgó, Széch BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK ó, Széchenyi tér 2. Telef Povr tnine 1.4. Op: - Csur surgó, Széch ó, Széchenyi tér 2. Telef BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK Povr Mogućnosti ulaganja tnine 4. Op: - Csur surgó, Széch Tartalom / Sadržaj / Contents A projekt bemutatása / Predstavljanje projekta

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013.

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Bailliage National de Hongrie. xıv. Grand Chapitre 26-29. September 2013. 1 www.chaine.hu 26-29. September 2013. chaine@chaine.hu Dear Fellow-Members, Dear Friends, Tisztelt Tagtársaim, Kedves Barátaim, a very warm welcome to you all! szívből jövően üdvözölöm Önöket! This year

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2015 www.varoskalauz-mo.eu 2 Városkalauz Budapest, XIII. kerület 2015 ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár

Részletesebben

Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd!

Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd! Self-service QR city tours. Be your own tour guide! Önjáró városi séták QR kóddal. Légy a saját idegenvezetőd! Belváros-Lipótváros Önkormányzata az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósítja meg a Belváros

Részletesebben

a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám

a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám DiáKTarisznYa a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott

Részletesebben

Gyöngyös. és környéke. www.varoskalauz-emo.hu. Városkalauz térképpel City guide with map

Gyöngyös. és környéke. www.varoskalauz-emo.hu. Városkalauz térképpel City guide with map Gyöngyös és környéke 2010 Városkalauz térképpel City guide with map www.varoskalauz-emo.hu Elõszó Foreword Kedves Vendégeink! Vendégszeretetérõl híres városunk lakóihoz hasonlóan magam is örömmel üdvözlöm

Részletesebben

Chaîne des Rôtisseurs

Chaîne des Rôtisseurs Chaîne des Rôtisseurs xıı. Grand Chapitre 3-6. June 2010 X II. Grand Chapitre of Hungarian Bailliage 3-6. June 2010 SCHÖNWALD Germany 2 www.progast.hu xıı. X II. Grand Chapitre 20th Bailliage Anniversary

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Siófok aktívan. Siófok Active

Siófok aktívan. Siófok Active Siófok aktívan Siófok Active TARTALOMJEGYZÉK / contents Bevezető köszöntő... 3 Introduction greeting Történeti visszatekintés... 4-5 History of Siófok FÜRDŐÉLET - A HŐSKOR... 6-7 Life on the beach glorious

Részletesebben

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu Nyíregyháza Városkalauz térképpel City guide with map 2010 www.varoskalauz.hu Fürdőzés egész évben Nyíregyházán és Sóstón! Júlia Fürdő Gyógyulás és rekreáció a belvárosban kültéri és beltéri termálvizes

Részletesebben

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti A RÉZ ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSÁT BEMUTATÓ MAGAZIN 2007/22 A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti kihívás

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002.

PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002. PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002. IMPRESSUM OSNIVA^ FESTIVALA/FOUNDER OF THE FESTIVAL/FESZTIVÁL ALAPITÓJA SKUP[TINA OP[TINA SUBOTICA POKROVITELJI/UNDER THE AUSPICES OF/TÁMOGATÓK MINISTARSTVO

Részletesebben

Werte Leserinnen, werte Leser, die Kleinregion Sopron-Fertőd heißt Sie herzlich willkommen!

Werte Leserinnen, werte Leser, die Kleinregion Sopron-Fertőd heißt Sie herzlich willkommen! Köszöntő greetings begrüssung Kedves Olvasó! Werte Leserinnen, werte Leser, Dear Reader Sopron-Fertőd Kistérség szeretettel köszönti Önt! Vidékünk természeti és épített örökségének, valamint a századok

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2010/9. Tavasz / Spring Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Tiger újra

Részletesebben

Carving of Ferencz Béla

Carving of Ferencz Béla Fohász Szent István királyhoz Juhászné Bérces Anikó Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek. Tekints le az országunkra és a magyar népre. Amióta nem vagy velünk lassan ezer éve, Számtalan nagy vihar

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Győr. Városkalauz GYŐR 2 0 0 8. www.varoskalauz-nyd.hu

Győr. Városkalauz GYŐR 2 0 0 8. www.varoskalauz-nyd.hu Győr Vá r o s k a l a u z t é r k é p p e l C i t y g u i d e w i t h m a p 2008 www.varoskalauz-nyd.hu Kedves Olvasó! Érdemes betérni e Bécs és Budapest között félúton, szelíd környezetben fekvő patinás,

Részletesebben

1. Mol kratak istorijat i poslovni profil

1. Mol kratak istorijat i poslovni profil SADRŽAJ 1. Mol kratak istorijat i poslovni profil 2. Istorijat banje ORLOVAČA 3. Istorijat istraživanja 4. Dobre prakse suseda 5. Značaj banje sa aspekta lokalnog ekonomskog potencijala razvoja 6. Mako

Részletesebben

János Richter (1843. 1916.) world famous conductor born in Győr.

János Richter (1843. 1916.) world famous conductor born in Győr. www.gyor.hu Győr Famous citizens of Győr the city of rivers the city of culture the Sporty City the city of meetings 5 9 13 17 3 7 11 15 19 21 23 Contents Ányos Jedlik (1800. 1895.) natural scientist,

Részletesebben