SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter"

Átírás

1 2013 Húsvét SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA Dudás Eszter Az iskola legyen minden kis és nagy gyereknek, az itt tanító tanároknak, az iskolai dolgozóknak, a szülőknek biztonságot és meleget adó fészek, ahol szociálisan érzékeny a közösség, és szellemi inspirációját az antropozófiából meríti. Ahol a testvériség elvének gyakorlati megvalósításán dolgoznak a gazdasági élet területén. Ahol fontos szerepet játszik a Waldorf-pedagógiai elvek szerint a természet közelsége, a biodinamikus mezőgazdálkodással való szoros kapcsolat és a környezetvédelem. Ahol a pedagógia alapját az antropozófia és annak embertani, fejlődés-lélektani háttere képezi, a tanítás művészetének kibontakoztatásában [ ]. Ahol a kerettanterv inspirációkat és nem előírásokat nyújt, ahol a tanárok fontosnak tartják önképzésüket, és szakmai továbbképzésüket. [ ]. [A nevelés] távolabbi célja, hogy az iskolából kikerülő ifjú önállóan és felelősen, tudással, érdeklődéssel, a környezete iránt pozitív beállítódással legyen képes tevékenykedni a világban. (Részletek a tanári kollégium által 2006-ban a Minőséggondozási Program küldetésünkről megfogalmazott fejezetéből.) Reggel 8 óra 15 perc. A solymári Fészek Waldorf Iskola József Attila utcai épületében az osztálytermekből élénk beszélgetés, padok tologatása, botok koppanása, furulya- vagy énekszó hallatszik. Egyszer csak kijönnek az elsősök. Foglalkozásuk, a ritmikus rész a csöppnyi aulában zajlik a 33 gyermeknek az osztályteremben már nem lenne mozgástere. Pörög a kötél, szaladnak, bújnak, ugranak a gyerekek. Most kitódul az udvarra a negyedik osztály. Csidu (Csatai László) fújja a furulyát, a gyerekek ropják néptánc órájuk van, a főoktatásba építve. Rövid csend után újabb osztály jelenik meg: a hónapünnepre gyakorolnak. Szünet. A 10 négyzetméternyi tanáriban 8-9 tanár ül-áll egymás hegyén-hátán. Sok jó ember kis helyen is elfér. Az ebédlőben a Fészek Kapcsolatépítő Műhely megbeszélése zajlik; háziasszonyunk irodájában csörög a telefon, egymást váltják a szülők, tanárok: mindenkinek van hozzá egy-két kérése, amit lehetőleg azonnal kell elintézni. Az udvaron a még játszó gyerekek között sorakozik egy osztály ők torna órára mennek a községi sportcsarnokba. A tanárok több mint száz lépcsőn dombról le-föl iparkodnak füzetekkel, kosarakkal. Fészekből Fészekbe, hiszen a szemközti dombon lévő épületben tanul a felső tagozat. Néhány alsós diák is velük tart a Madách utcában lesz kézimunka vagy euritmia órájuk. S akkor még nem beszéltünk a 6. és a 8. osztályról, akik számára hely hiányában a tanár- A Madách utcai épület v06.indd :24:28

2 a p e d a g ó g i á b a n képzés épületében bérelünk termeket! Folyamatos a vándorlás az épületek között. Déltől már a napközisek játszanak az udvaron. Délután szakkörök: rajz-, zsonglőr-, egykerekű-, tájfutó-, és a legkülönfélébb zenei kategóriák: gitár-, zongora-, hangszerválasztó, kreatív zenei, dobkör, azután felnőtteknek Bothmer-gimnasztika, meg ami még belefér... Erő, vidámság, otthonosság, nyüzsgő élet zajlik a sok apró, egymáshoz kapcsolódó térben, ez a Fészek Iskola ma. A MÚLT 1988-ban nyitotta meg kapuit az első magyarországi Waldorf-óvoda Solymáron, egy régi falusi házban. S évről évre, minden tavasszal megérkeztek oda a fecskék, egyre újabb és újabb fészkeket építve az eresz alá. A Fészek Iskola alapítói szülői közül többen ott voltak már akkor is, totyogó gyermekeikkel, s később erre a képre emlékezve adták iskolánknak a Fészek nevet ban jött létre a Waldorf-óvoda működésének támogatására a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány, melynek bejegyzett alapítói Pusztai Judit és Szederkényi Sándor szülők, valamint a Makona Kft. részéről Makovecz Imre. Ez az alapítvány lett a fenntartója a megszülető iskolának és a solymári óvodának is. Közéjük tartozott a fentiek mellett dr. Jakab Tibor és felesége, Ágnes, valamint Mezei Mihály és felesége, Katalin is. Alapvető fontosságú volt számukra az, amit Rudolf Steiner a szociális élet hármas tagozódásáról megfogalmazott: a szellemi élet szabadsága, a jog előtti egyenlőség és testvériség a gazdasági területen. Azt akarták, hogy azoknak a családoknak, akik gyermekeiket a Fészek Waldorf Iskolába szeretnék járatni, bármilyen anyagi körülmények közt is élnek, lehetőségük legyen ezt megtenni. Ehhez az alapelvhez az iskola a mai napig hűségesen ragaszkodik, minden anyagi nehézség ellenére. Az első osztály 1994-ben, nyolc gyermekkel indult el a Solymári Művelődési Ház kórustermében. Osztálytanítójuk Karkus Ottó volt, Mezei Katalin pedig a tanácsadó tanár szerepét vállalta. Ottó így emlékszik vissza erre az időre: Békés, boldog, nyugodt időszak volt. Nem aggódtunk a jövő miatt, a jelenben éltünk. Úgy gondoltuk, addig csináljuk tovább, amíg azt látjuk, hogy amit csinálunk, az jó a gyerekeknek, s majd meglátjuk, mivé alakul, amit elkezdtünk. A gyerekek pedig jól voltak, az osztály fejlődött, érkeztek az újabb generációk s ezzel együtt a kihívások is. Tonny és Coen Keer, holland tanácsadó tanárok segítették a munkánkat. A növekvő iskolának újabb és nagyobb épületre volt szüksége, s a szülői csapat nagy összefogással teremtette meg a fizikai feltételeket. Így talált rá egyik alapító szülőtársunk 1997-ben a József Attila u. 26. sz. alatti, használaton kívüli, romos bőrdíszmű üzemre, amelyet átalakítva, majd kibővítve jelenleg is az alsó-középső tagozatunk használ. A felső tagozat indulásakor, 2003-ban ezt az épületet is kinőttük. Az alapítvány szülői segítséggel, hazai és külföldi szponzori támo- A tavalyi 12. osztály Caspar Hauser előadása v06.indd :24:28

3 2013 Húsvét gatással és kölcsönnel megvásárolta a szövetkezet gumi üzemét is (Madách u. 6). Az épületet szinte a földig le kellett rombolni, és újonnan felépíteni. A szomszéd telken álló kis parasztházat és kertet alapítványunk 2005-ben vásárolta meg. Ebben a kis épületben működik a kézműves műhely. De még ez a hely is kevésnek bizonyult! Ettől az évtől kezdtünk középiskolás osztályaink számára máshol is tantermeket bérelni. Az iskola pedig csak nő, növekedik évről évre. A 13 évfolyamon a bérelt tantermekkel együtt négy fecskefészekben 340 gyerek tanul. Az osztályok megteltek. A környéken családnak nem jut férőhely az induló első osztályokban. A JELEN Mint minden felnövekvő iskolában, nálunk is egyre több hagyomány alakult ki, amelyek egyénivé, sajátossá színezik a Waldorf-iskolákra jellemző közös tartalmat. Szeptemberben, alig egy héttel az évnyitó után, szombaton rendezzük meg a Fészeknyitó Fesztivált. Az egész napos rendezvény három éve, szülői kezdeményezésre jött létre. A Solymári Búcsúval egy napon van, így a helyi lakosok felé is kaput nyitunk. Bazárunk a Márton-nap közvetlen közelében lévő szombaton szokott lenni. A sötétben világító kicsi lámpások fénye, Szent Márton adakozó lénye újra és újra átjárja az iskola szellemét. Hagyománnyá vált a tavaszi szünet utolsó napján megrendezett Húsvéti Koncertünk. Évről évre egyre színvonalasabb műsort tudunk összeállítani a gyerekek által előadott zenedarabokból. Az együttlétet közös énekléssel zárjuk. A több lépcsőben zajló iskolaépítési beruházások támogatására aukciók, koncertek és neves művészek jótékony célú fellépései szerepeltek a programokban. A Fészek zenei esték hagyománnyá váltak Solymáron. A 12. osztályosok már második éve euritmia előadással készülnek karácsony előtt. Tavaly a Főrévi Karácsonyi Játék, idén a Paradicsomi Játék került színre, mindkét euritmia előadás szép kihívást jelentett. Ezek az alkalmak azért is fontosak, mert mindannyiunk számára elsőstől a 13. osztályosig, a szülőktől a tanárokig lehetőséget teremtenek közösségünk megélésére az ünnep által. Iskolánk a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a biodinamikus kert- és mezőgazdálkodás oktatására. A 6. osztálytól hetente van dupla kertművelés óra, hetedikben pedig egy négy napos állattenyésztési gyakorlatra mennek a tanulók a sződligeti tangazdaságba. Ezek szerves folytatásaként, 9.-ben a diákok két hetes biodinamikus gyakorlaton vesznek részt. Kezdetben németországi, nagy tapasztalattal rendelkező gazdaságokban dolgoztak két hetet. Az ottani és a saját tapasztalataikra építve kezdték el a Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány tagjai a biodinamikus gyakorlatok megvalósítását Magyarországon, a Nógrád megyei Legénd községben. Mára már számos Waldorf-iskola diákjainak biztosítanak mezőgazdasági gyakorlat-lehetőséget. Előadás az alsó tagozat udvarán v06.indd :24:29

4 a p e d a g ó g i á b a n A felső tagozat sok egyedi sajátossággal rendelkezik. Az első 12. osztályunk éves munkáinak tapasztalatait megvitatva jutottunk el oda, hogy kidolgoztuk a minden egyes évfolyamban megjelenő projektmunka rendszerét. Így 9. osztályban minden gyerek dolgozik egy általa választott munkahelyen, erről beszámolót ír, és tapasztalatait megbeszéli a többiekkel; történelemből pedig életrajzot és interjút készítenek. A 10. osztályban a diákok művészi munkát alkotnak a folyamatot lépésről lépésre élve meg. A 11.-ben az év elején retorika epocha van, ahol a tanulók a meggyőzés művészetével, a testbeszéd tudatosításával foglalkoznak; majd az év során írnak egy dolgozatot, mely a magyarság témaköréhez kapcsolódik. Ezen belül egy vitás területet választanak ki, és vizsgálnak meg több nézőpontból. Az év végi kapcsolódó epocha keretében megtartják az előadásokat, ahol a tanultak alapján elemzik egymás előadói erényeit és hibáit, előkészülve ezzel a következő évi diplomamunkára. A 12.-ben, a fiatalok történelemből készítenek utópiát, amelyben saját jövőképüket összegzik, s ezt a tanári konferencián meg is osztják 4-5 fős csoportokban a kollégium tagjaival. Tanáraikkal együtt beszélgetnek, vitatkoznak a felmerült kérdésekről, problémákról. A nyelvtanításra különösen a osztályban fektetünk nagy hangsúlyt. A gyerekek négy különböző szintű csoportban, kevert osztályokban tanulják az angolt és a németet. A jól haladók nyelvi gyakorlatra mehetnek, elsősorban német nyelvterületen, de az angol kapcsolatok is kiépülőben vannak. Ezeknek eredményeképpen sokan le tudják tenni a nyelvvizsgát, vagy az előre hozott érettségit a 11. osztályban. A legtehetségesebbek, pedig a második nyelvből is levizsgáznak a 12. osztály végéig. A osztályokban féle fakultációból választhatnak a diákok. Fontos számunkra, hogy a gyakorlatiasabb tárgyakhoz vonzódó fiatalok is művelni tudják az érdeklődésüknek megfelelő területet, így a palettán ott van a barkácsolás, a fémművesség, a háztartástan stb. Négy éve folyik gazdaságtan oktatás a osztályban. A 12. év elején projektmenedzsmentet tanulnak a diákok, majd megtervezik, hová szeretnének kirándulni az év végén, és milyen munkákkal tudják előteremteni az ehhez szükséges pénzt. Ennek a folyamatnak a keretében évről évre készítenek egy általuk illusztrált mesekönyvet, melyet példányban nyomtatnak ki és értékesítenek, valamint megszervezik az iskolai büfét. Arra szeretnénk nevelni a diákjainkat, hogy képesek legyenek célokat kitűzni maguk elé, és a hozzájuk vezető gyakorlati lépéseket is meg tudják tenni. A 12. évben nagy hangsúlyt kap a színdarab, amelynek alapgondolata, hogy a tizenkét éve együtt élő, Waldorf-iskolában felnőtt fiataloknak van mondanivalójuk a világról a világnak. Ezt a mondanivalót keresik meg és fejezik ki tanáraikkal együttműködve. A darabokat évek óta nagy érdeklődés kíséri, 4-5 előadást több száz néző tekinti meg a Flórián-műhelyben. A Fészek Iskolában eddig 5 évfolyam érettségizett. 47 Az Aula megtelt v06.indd :24:30

5 2013 Húsvét A JÖVŐ Ebben az évben 19 évesek leszünk. Sokat gondolkozunk mostanában: Hogyan tovább? Mostani épületeinket, mint régi ruhát, kinőttük, és csak növekedünk, növekednénk. Keressük a jövőképünket. Ide-oda sodródunk a felnőtté válás útján, és közeledünk a Holdcsomóponthoz (18 év 7 hónap és 10 nap), amikor ugyanúgy állnak a csillagok, mint születésünk idején. Amikor újra felvillan, hogy mi is volt az eredeti szándék, miért jöttünk le erre a Földre. Ennek a jövőnek a körvonalai már felsejlenek. Éveken át tartó keresést és előkészítést követően 2009 tavaszára végre rendelkezésre állt az iskolaépítésre megfelelő telek, Solymár jövőbeli fejlesztésre váró részén, a Szarkavár tövében, melyet alapítványunk 50% önerő és 50% banki hitel segítségével vásárolt meg, a szülői kör írásbeli nyilatkozatait, mint fedezet igazolást is igénybe véve. Az iskola terveit a Makona Kft. Makovecz Imre vezetésével készítette el. Ez volt utolsó munkáinak egyike, halála előtti napon írta alá a tervdokumentációt tavaszán jogerős építési engedély született, 6 osztályos iskolaépületre, ami egyéb feltételekkel még további 2 osztállyal bővíthető. Ez lesz az első üteme annak a hosszú távú beruházásnak, amelyben egy tornacsarnoknak és később egy további épületnek is szerepelnie kell. Iskolánk 1994-ben indult első évfolyamát Karkus Ottó 13 évig kísérte. A Fészekből elsőként érettségizett fiatalokat Mezei Kati így búcsúztatta: A jövőben valószínűleg olyan dolgokat kell majd létrehoznotok, ami merőben új, ami talán illúziónak tűnik a környezetetek szemében, ami nem»ésszerű«, de mégis elodázhatatlanul fontos megtennetek. Legyen számotokra vezérlő kép, ahogy a légvárnak, veszélyes kalandnak nevezett, a szüleitek által elindított iskolátok a bizonytalanságból a bizonyosságba, a lehetetlennek tűnőből a lehetségesbe fordult át. S válaszként álljon itt, az ebben az osztályban végzett Garai Judit gondolata: Azért tartom fontosnak, hogy a Fészeknek legyen egy saját, nagy épülete, mert ez egy fejlődőképes iskola, és tanári kara is az. Az itteni tanárok igyekeznek egy másfajta légkört teremteni nekünk, ami barátságos, közvetlen, segítőkész. Remélem, hogy mindenki igent mond az új épületre. És megteszi, ami tőle telhető, nemcsak gyermeke, hanem a jövő generációja érdekében is. Adatok: Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola; 2083, Solymár, József Attila u. 26. Honlap: feszekiskola.hu Tanulócsoportok száma: 13, tanulók száma: 340 Solymári Waldorf Óvoda; 2083, Solymár, Panoráma u Közös fenntartó: Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány; 2083, Solymár, Bocskai u. 23. Pf. 60. Az első ballagás v06.indd :24:31

6 r u d o l f s t e i n e r t ô l OMNIBUSZ ÁLLOMÁSOK A KÖZVETLEN DEMOKRÁCIÁHOZ VEZETŐ ÚTON AZ OMNIBUSZ A KÖZVETLEN DEMOKRÁCIÁÉRT NÉMETORSZÁGBAN állampolgári kezdeményezés, amely a népszavazás megvalósításáért száll síkra a közösség valamennyi szintjén. Munkánkhoz a képzőművész Joseph Beuys adta a legfontosabb ösztönzést, aki 1971-ben megalapította a Népszavazással a Közvetlen Demokráciáért Szervezet -et és düsseldorfi irodáját ben Kasselben, az V. documentán állította fel az irodát, s a látogatókkal 100 napon át beszélgetett a kiterjesztett művészetfogalomról és a közvetlen demokráciáról. Az OMNIBUSZ a közvetlen demokráciáért immár 22 éve ülteti át a gyakorlatba a képzőművész Joseph Beuys elképzelését. E gyakorlati megvalósítás fő eszköze egy emeletes omnibusz, a szuverenitás és gondolkodás mozgó iskolája. Hogyan vehetnek részt az állampolgárok önállóan és tevékenyen a társadalom alakításában? Az omnibusz az ezzel kapcsolatos elképzeléseket, köztük is mindenekelőtt a közvetlen demokrácia eszméjét viszi el az emberekhez. Az OMNIBUSZ évente mintegy 100 német városba látogat el, hogy tereken, sétálóutcákban, iskolákban, egyetemeken és vállalatoknál sátrat verve, néhány napra mindenütt fórumot nyisson a párbeszédnek. Ez a párbeszéd olyan alapvető témákat érint, mint a művészet és a kultúra, a pénz és a gazdaság körforgása, az oktatás és a szakképzés, a környezetvédelem, és mind hangsúlyosabban Európa kérdése és ügye. omnibus = (lat.) mindenkinek, mindenki által, mindenkivel A Több Demokrácia a népszavazások és egy jobb választójog hajtómotorja. Minden szavazat egyformán számít, és minden embernek joga van a részvételre. A KITERJESZTETT MŰVÉSZETFOGALOM ÉS A DEMOKRÁCIA Joseph Beuys szociális plasztikának nevezi elképzelését egy olyan jövőről, amikor az emberek majd a szabadság és önrendelkezés alapján működnek együtt. Az ember az Egész formájának felelős szobrásza, alakítója. Beuys már 1971-ben megalapította Düsseldorfban a Népszavazással a Közvetlen Demokráciáért Szervezet -et. Kasselben az V. documentán 100 napon át beszélgetett a közönséggel a kiterjesztett művészetfogalom -ról és a közvetlen demokrácia szükségességéről a szociális plasztika megvalósításához. Az aktuális politikai világhelyzet, a lisszaboni szerződésről folyó európai vita, a gazdasági világválság, a sok-sok háború és háborús tűzfészek, a korrupciós botrányok és az általános politikai kiábrándultság mind-mind a demokrácia témájának töretlen fontosságát tanúsítják. Mindezt figyelembe véve paradoxnak tűnhet, hogy a demokráciát mint kultúránk meghatározó vezéreszméjét döntően a politikai pártokra és funkcionáriusokra bízzuk, és csak kevés független iniciatíva és érdekcsoport tűzte zászlajára a demokrácia erősítését. A DEMOKRÁCIA MINT MŰALKOTÁS A 20. század utolsó évtizedeiben kevesen hoztak olyan jelentős változásokat a művészet világában, és kevesen nyomták rá olyan erősen a bélyegüket, mint Joseph Beuys, aki az embert minden dolgok mértékének tekintette. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a kreativitás az ember lényegi tulajdonsága, Beuys egy kiterjesztett művészetfogalommal dolgozott, amely az esztétikai dimenzión messze túlment, s a kultúra, a természet és a társadalmi struktúrák kérdéseit firtatta. A Népszavazással a Közvetlen Demokráciáért Szervezet megalapításával Beuys saját utópikus társadalomvíziójához, a szociális plasztikához teremtett mintát. Beuys már első bázisdemokratikus akciójához egy öreg omnibuszt használt, mondván, hogy egy ilyen szerkezet a demokrácia szemléletes jelképe, és jól v06.indd :24:31

7 2013 Húsvét szimbolizálja az emberek szabad és szuverén részvételét közösségük alakításában. Nemsokkal Beuys halála után, 1987-ben OMNI- BUSZ a közvetlen demokráciáért néven állt öszsze az a maroknyi élcsapat, amely a szuverenitás mozgó iskolájának eszméjével jegyezte el magát. Az egyesületnek egyebek között Brigitte Krenkers, valamint Beuys egykori mestertanítványa és legközelebbi munkatársa, Johannes Stüttgen az alapítói és gazdái. A busz a VIII. documentáról indulva főleg Németországot járta, s a szervezők Beuys példája nyomán mindenütt párbeszédet kezdeményeztek az emberekkel, hogy maguk is aktívan részt vehessenek a szociális plasztika formálásában. Az omnibusz immár több mint húsz éve szolgál a találkozás és eszmecsere fórumául, s ezalatt számos sikeres népszavazásnak és számos olyan kezdeményezésnek vált a hajtómotorjává, amelyek a jogok kiteljesedését és a politikai döntésfolyamatokban való állampolgári részvételt szolgálják. A művészi koncepció és a fogalmak megtisztítása (forradalma) 1. A DEMOKRÁCIA elvét az emberiség legmagasabb eszméjében, a SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG képében a középső elem, az EGYENLŐSÉG képviseli. A DEMOKRÁCIA minden ember JOG előtti EGYENLŐSÉGéből vezethető le. Az EGYENLŐSÉG eszméje, a középső elem nem azt mondja, hogy minden ember egyenlő, hanem csak azt, hogy mindenkinek EGYENLŐ JOGAI vannak. Az EGYENLŐSÉG tehát a társadalom JOGRENDSZERére vonatkozik. A társadalom EGYENLŐSÉGre épülő jogrendszere a DEMOKRÁCIA. 2. De honnan ered a JOG? A DEMOKRÁCIA azt jelenti: Minden hatalom a néptől származik. DEMOKRÁCIÁBAN a nép a jog szuverén forrása. A nép pedig mi vagyunk, valamennyien és külön-külön! Ki-ki a maga szavazatával, és minden szavazat egyformán nyom a latban. Minden szavazat SÚLY-EGYENLŐSÉGE azonban csak akkor szavatolt, ha egyúttal minden szavazat szabad is, ha tehát nem gyámkodnak fölötte, nem diktálják. Itt tehát megjelenik a hármasság első eleme, a SZABADSÁG. A SZABADSÁG ekképp az emberben mint egyénben, mint Énben gyökerezik. Különlegességére, egyszeriségére, produktivitására, kreativitására vonatkozik, gondolkodására, érzelmeire és akaratára, szellemére. Minden ember művész, mondja Joseph Beuys. Ezzel azt akarja mondani, hogy potenciálisan minden emberben benne lakik a SZABADSÁGLÉNY. Mindennek benne van az alapja. A JOG megteremtése és formálása magasabb fokon pedig: a DEMOKRÁCIA megteremtése és formálása (amelyben a jog minden egyes ember jog előtti EGYENLŐSÉGének elvére épül) ekképp A SZABAD EMBER EGYÉNI ALKOTÓ TETTE. A jogok nem alkothatók meg felülről, hanem csak alulról, azaz minden egyes ember-én SZABADSÁGából és ÖNRENDELKEZÉSÉBŐL kiindulva. Az EGYENLŐSÉG tehát nem érvényteleníti az egyén SZABADSÁGát, hanem egy MAGASABB FORMÁBA emeli a SZABADSÁGot A TÁRSADALOM SZABADSÁGALAKJÁNAK formájába. 3. A SZABADSÁG legmagasabb formája pedig a harmadik elemben, a TESTVÉRISÉGben jelenik meg. A TESTVÉRISÉG (SZERETET) minden ember MUNKAMEGOSZTÁSRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE vonatkozik a termelésben, forgalmazásban, a szükségletek fedezésében és a természettel és forrásaival való szeretetteljes, azaz gondos bánásmódban. A TESTVÉRISÉG (SZERETET) a GAZDASÁG ember által megvalósítandó elve. Egy szabad, ökológiai világgazdaság ELJÖVENDŐ FORMÁJÁT vetíti előre (és hozza létre) J o s e p h B e u y s : a SZOCIÁLIS PLASZTIKA v06.indd :24:31

8 r u d o l f s t e i n e r t ô l Másfél évvel Joseph Beuys halála után a VIII. Documentán elindul az első OMNIBUSZ A KÖZVETLEN DE- MOKRÁCIÁÉRT NÉMETORSZÁG- BAN. Hét éven keresztül járja az országot (737 állomást érint) február 24. Kísérletet teszünk, hogy átjussunk Kelet-Berlinbe (Nyugat/Kelet-akció): feltartóztatnak. Csak a rendszerváltás (1990) után utazhatunk be Kelet-Németországba, ahol támogatjuk az Új Fórumot és a Kerekasztalokat. Hét szövetségi tartományban harcolunk a kommunális és tartományi ügy döntő népszavazások bevezetéséért. Ma már ezt mindenütt törvény szabályozza. Évről évre több száz ilyen kommunális népszavazásra kerül sor. Így nő alulról a közvetlen demokrácia június 17-én a Bundestag bonni épülete előtt az újraegyesülés és az alkotmánytörvény preambulumában foglalt alkotmányígéret kapcsán aláírással töltünk meg egy oszlopot a népszavazás országos bevezetéséért ban részt veszünk a Több demokráciát Bajorországban referendum kezdeményezésében. Két hét alatt aláírás gyűlik össze! Az 1995-ös ügydöntő népszavazás eredményes. A nép ezzel maga vezeti be a lakossági döntéshozatal működőképes szabályozását a falvakban és városokban. Schleswig-Holsteinben támogatjuk a szabad iskolák népi kezdeményezését, Bajorországban pedig a független bírókért indított népszavazást. Münchenben népszavazást kezdeményezünk a város költségvetésének átláthatóságáért és civil ellenőrzéséért áprilisában a freudenbergi kastélyban kap állandó állomáshelyet a kék OMNIBUSZ, az érzékek és a gondolkodás tapasztalási terepe. Az OMNIBUSZ aláírást őriz az országos népszavazás mellett. A buszban hét méhcsalád lakik, és mézet termel októberében útnak indul a második OMNIBUSZ. Hozzájárul a Több demokráciát Thüringiában népszavazás sikeréhez állampolgár (a választópolgárok 18,3%-a!) követeli a tartományi népszavazások korlátainak csökkentését május 3: A fehér OMNIBUSZ Berlin egén! Az OMNIBUSZ és a Több Demokráciát Egyesület közös akciójával megkezdődik az aláírásgyűjtés az országos népszavazásért (Népszavazás a népszavazásért) v06.indd :24:31

9 2013 Húsvét Azóta az OMNIBUSZ március elejétől november végéig évről évre folyamatosan járja Németországot. Évente több mint 100 városba jutunk el. Mindenütt, ahol az OMNIBUSZ megjelenik, megindul a párbeszéd az omnibusz által megtestesített elképzelésről nyarán besegít munkánkba a 17 éves Jana Li Frank ez adja az ötletet, hogy gyakorlati helyet kínáljunk diákoknak az OMNIBUSZban. Máig több mint 30 fiatal élt ezzel a lehetőséggel, és segítette nagyon sokkal tevékenységünket március 13-án a Több Demokráciát Egyesület -tel közös nyilvános akció keretében aláírást adunk át a Bundestag előtt a pártok képviselőinek és a Bundestag alelnökének (a mi törvényjavaslatunk szerint ez volna a népi kezdeményezés ) júniusában Hamburg tartományi jogú város polgárai népszavazással az ország legkorszerűbb választójogával vértezik fel magukat! Először határozzák meg a választók, hogy hogyan történjék a választás! Az OMNI- BUSZ egyike volt e népszavazás kezdeményezőinek, és végig tevékenyen ott volt Hamburgban októberében Bréma tartományi jogú városban referendum indul a választójog hamburgi mintára történő reformjáért, amely annyira sikeres, hogy a pártok népszavazás nélkül elfogadják a kezdeményezés törvényjavaslatát áprilisában elindítjuk a népszavazási akciót, amellyel bárki azonnal aktívan tehet az országos népszavazás törvényi szabályozásáért. Eddig kb mozgósító kártya került forgalomba. Az akció tetőpontja a 2009-es parlamenti választás (www. aktion-volksabstimmung.de) Botrány Hamburgban! Az új demokratikus választójogot, amelyet népszavazáson át a polgáruk maguknak adtak, visszavonja a tartományi kormány. A hamburgiak ezt nem tűrik. Egy referendummal sikerül, a népszavazások eredményét a jövőben kötelezővé tenni. Türingiában ismét több hétig segédkeztünk egy referendumban, amely végül oly sikeres lett, hogy népszavazás nélkül a polgári referendumok szabályozása a közösségekben és a járásokban jelentősen javult ezáltal. 52 Második nekifutás Hamburgban a választójog érdekében. Ismét referendum, pusztán két hét idő van az aláírásgyűjtésre. Ismét egy akciós tábort szervezünk. 140 segítő egész Németországból gyűjti az aláírásokat. Sikerrel: a parlament új választójogot vezet be v06.indd :24:32

10 r u d o l f s t e i n e r r ô l Közvetlenül az országgyűlési választások után egy országház előtti direkt akcióban (a Népszavazás akció keretében) a REÁLIS SZÁMOKAT neveztük meg. A jövőben ezt minden választás után megtesszük őszén az OMNIBUSZ az eddig legnagyobb kalandjában állt helyt: a Goethe Intézet meghívására 10 héten át km-t tett meg 12 országon (köztük Magyarországon) keresztül (www.democracy-in-motion. eu). Célunk Athén volt, a legtávolabbi csücsök Isztambul. A Stuttgart 21 körüli összetűzések vagy az atomerőművek működési idejének meghosszabbítása kapcsán sok emberben nőtt a meggyőződés, hogy a jövőben már nem boldogulunk népszavazások nélkül A mozgó Omnibusz ellenpontjaként 2011 áprilisa óta minden csütörtökön ugyanazon a helyen Johannes Stüttgennel körbeszélgetések zajlanak, amely az Omnibusz rendezvénye. (www.ringgespraech.de) v06.indd :24:33

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap Tisztelt Olvasónk! Ön a Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában 2014. János-nap TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: A húsvéti ünnepkörre Tóth Piroska írása Az első osztály első évre Kovács Klaudiával A gödöllői óvodában töltött évekre Sárközi Zsuzsi

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben