JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 19-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Áldozó Tamás Baky György Bebesi István Bikádi László Károly Boros Dénes Farkas Béla Fülöp Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Geipl Miklósné Hári Lenke Dr. Hermann István Horváth László Horváthné Szalay Gyöngyi Judi József Kovács József Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Kuti Csaba Leszkovszki Tibor Lévai József Máhl Ferenc Márton Szabolcs Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Papp Tamás Pintér Ferenc Polgárdy Imre Pusztai István Stolár Mihály Szedlák Attila Takács Szabolcs Talabér Márta Trosits Bernadett Dr. Zongor Gábor képviselők Távolmaradását bejelentette: Pál Béla képviselő

2 2 Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Dr. Házi István Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest Dr. Bolcsik Zoltán Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Blazovicsné Varga Marianna Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet, Tatabánya, Bartalos Zsuzsanna Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája, Veszprém Ottó Péter Zirc város polgármestere Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc, Pócsik József Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Varga Tiborné Batsányi János Gimnázium, Tapolca Dörnyeiné Barabás Éva Kozmutza Flóra Óva, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Kaiser Márta Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Kasper Ágota Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Jókutiné Szabó Ágota Idősek Otthona, Devecser Szabó József Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Friedlné Békási Éva Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, Veszprém Csajka Györgyné, Horváth László, Horváth Mária, Sándor Tamás, Wieland Erzsébet irodavezetők, Veiland László hivatalvezető, Kovács Norbert elnöki tanácsadó, Krámli János, Jakab Istvánné, Deme Rita testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 39 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradását bejelentette: Pál Béla képviselő. Napirend előtti hozzászólást jelentett be: Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető a Fidesz frakció részéről, a hozzászólás tárgya: Veszélyben a fogyasztók biztonsága, előadója: Takács Szabolcs. Megadta a szót a napirend előtti hozzászólásra. Takács Szabolcs napirend előtti hozzászólása.

3 3 Szó szerinti rögzítés Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! február 8-án vasárnap a délutáni-esti viharos hóesések következtében sorozatos áramkimaradásokat tapasztalhattunk Veszprém megye több településén. A probléma nem új keletű, ezt már megtapasztalhatta az ország korábban Vas és Zala megyében. Nálunk, főként a bakonyi falvakban, de Pápa és Ajka egy-egy városrészében is elmaradt a szolgáltatás. Az egyik fázis meghibásodása miatt sok lakásban teljesen megszűnt az áramellátás. Az érintett települések egyike volt Bakonyjákó is, melynek polgármestereként február 9-én, hétfőn már kora reggel próbáltam bejelenteni a hibát és informálódni. Az E-on ügyfélszolgálatának gépi hangja volt, azonban azt a tájékoztatást adta, hogy munkatársai fél 8-tól állnak a fogyasztók rendelkezésére. A nap folyamán több alkalommal fordultunk a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatához segítséget és tájékoztatást kérve, de még este fél hétkor is azt a választ kaptuk, hogy egy 20 kilovoltos vezeték javításán dolgoznak és csak ezt követően kerülhet majd sor a 0,4 kilovoltos vezetéken történt meghibásodás kijavítására. Így a pápai kistérség, Veszprém megye többezer lakosa kénytelen volt még egy éjszakát, sőt, a hiba elhárításáig és a szolgáltatás helyreállításáig 36 órát áram nélkül tölteni. Ahol nem volt áram, ott nem működtek a keringetőszivattyúk, így nem volt fűtés a lakásokban, és melegvíz sem. Leálltak a vízszolgáltatók átemelőszivattyúi is, melyek az ivóvizet szállítják a településekre, ebből adódóan akadozott az ivóvíz ellátás. Mindezek a problémák azért következhettek be, mert az 1996-os rossz privatizációs döntések alapján aláírt szerződés eredményeként már a monopol helyzetben lévő, magát szolgáltatónak nevező külföldi tulajdonú gazdasági társaság úgy gondolja, hogy ezt is megengedheti magának! Megengedhetik maguknak, hogy slendrián módon figyelmen kívül hagyva a fogyasztókkal kötött szerződésben foglaltakat ne szolgáltassanak villamos energiát. Amennyiben pedig esetlegesen néhány magánszemély, gazdasági társaság, intézmény kártérítést követelne, vis maior-ra hivatkozva kibújnak a felelősség alól. Január és február hónapban a hóesés és a szélfújás bizony nem vis maior esetek! Főként nem a Bakonyban, ahol ma is 20 cm-es hó fedi a tájat, és nem volt ritka a fél méteres hótakaró sem. A XXI. században egy energiaszolgáltatónak a díjbeszedésen kívül tényleges szolgáltatást kell vagy kellene nyújtania a fogyasztóknak, jogos igénye a szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. A villamos energia hálózat folyamatos karbantartásához, felújításához, hibaelhárításához, egy zökkenőmentes szolgáltatás biztosításához bizony nem elegendő az a néhány fő szerelő, aki a privatizációt követő sorozatos létszámleépítések hatására még alkalmazásban áll az energiaszolgáltatónál. Úgy gondolom, mint megyei önkormányzatnak Veszprém megye települési önkormányzataival közösen kötelességünk felemelni a hangunkat, képviselve az itt élő emberek érdekeit minden ma állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő privatizációra szánt szolgáltatást végző cég értékesítése előtt. Kötelességünk, mert láthatjuk, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek lakosaink, közintézményeink egy-egy meggondolatlan és könnyelmű döntés következményeként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Képviselő Úr! Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy van-e hozzászólásuk a napirendhez és kérem a képviselőtársaimat, hogy a jelenlétet jelző gombot azt nyomják be, aki még eddig ezt nem tette meg. Úgy látom, hogy nincs hozzászólás, köszönöm szépen. Szó szerinti rögzítés vége

4 4 Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - A Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójáról további egyeztetést tartott szükségesnek, ezért javasolta e napirend tárgyalásának elhalasztását. - Interpellációt nyújtott be Pusztai István frakcióvezető, melyet a Jelentés a lejárt határidejű határozatokról szóló napirend előtt javasolt megtárgyalni. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság február 18-ai ülésén a napirendi tervezetet, valamint a módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Indítványozta a fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 7/2009. (II. 19.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a február 19-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc igazgatójának felmentése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 2. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond igazgatójának felmentése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 3. Jelentés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Előadó: Dr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornok Beszámoló a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról Előadó: Dr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornok, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II. 26.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. Tájékoztató a Magyar Államkincstár vizsgálatáról, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzatot évben megillető normatív hozzájárulások és támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságáról végzett Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 26.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 10. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-be apport meghatározása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 11. Pályázatok benyújtása a nevelőszülői hálózat fejlesztésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 12. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága ellátotti létszámváltozás miatti átszervezése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 13. Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 14. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekre vonatkozó közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kiegészítése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 15. Beszámoló a Veszprém megyei pedagógiai szolgáltatás ellátásáról a október január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan Előadó: Bartalos Zsuzsanna irodavezető 16. Döntés a Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum KDOP pályázatának módosított előkészítéséről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Felhatalmazás a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-ben részvénytulajdon szerzésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 18. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésével Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 19. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

6 6 20. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről Előadó:, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke 21. Interpelláció 22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 23. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2008. november január 31.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Módosító indítványok, - A évi költségvetés megállapításához kapcsolódó mellékletek, - Tájékoztató a december 20-án kibocsátott kötvény bevételének mozgásáról, valamint az 1 milliárd forint Balatontourist-os pénz felhasználásáról, - A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, valamint a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet véleménye a Veszprém megyei gyermekvédelmi ellátó rendszer átalakításáról, - A Fejér, Pest, Veszprém és Zala megyék önkormányzatainak megbízásából a megyék első említésének ezer éves évfordulójára készült, I. (Szent) István király veszprémi püspökségnek adott birtokokról szóló évi oklevelének fényképe, - A Comitatus évi számai, - N. Horváth Erzsébet 100 év sport, tapolcai pályák, edzők, játékosok című könyve NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc igazgatójának felmentése Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság február 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

7 7 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának felmentéséről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 8/2009. (II. 19.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó József Attila, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát - kérésére december 26-ai hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. (1) bekezdés e) pontja alapján. Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap. Felmentési idejének kezdő időpontja: április 28. A munkavégzési kötelezettség alól április 28-tól december 26-ig mentesül. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 28. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke A közgyűlés felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy az igazgatói állásra a pályázatot írja ki. Határidő: február 28. Felelős: Stolár Mihály, a bizottság elnöke 2. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond igazgatójának felmentése Megadta a szót a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

8 8 Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság február 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatójának felmentéséről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 39 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 9/2009. (II. 19.) MÖK határozatot I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó József, a Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát - kérésére december 29-ei hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B -a szerint. Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap. Felmentési idejének kezdő időpontja: május 1. A munkavégzési kötelezettség alól május 1-től december 29-ig mentesül. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 1. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Hanich Ferencet a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona igazgatóját, hogy a Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona és a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona integrációjának előkészítése érdekében a szükséges koordinációs feladatokat a két intézmény vonatkozásában lássa el. Határidő: Felelős: folyamatos Hanich Ferenc, a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona igazgatója

9 9 3. Jelentés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Beszámoló a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról Szó szerinti rögzítés Tisztelettel köszöntöm dr. Házi István vezérőrnagy urat, az országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesét, valamint dr. Bolcsik Zoltán megyei rendőr-főkapitány urat és megkérném, hogy fáradjanak ide ki a mikrofonhoz. Először is megadnám a szót dr. Bolcsik Zoltán főkapitány úrnak, hogy van-e szóbeli kiegészítése a megkapott írásbeli beszámolóhoz. Dr. Bolcsik Zoltán Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy rövid kiegészítésem lenne, mivel én úgy gondolom, hogy a beszámoló elég részletes adatokat, információkat tartalmaz. Elsődlegesen annyit szeretnék mondani, hogy ez a jelentés teljesen más hangulatot élvezne mondjuk ezzel a csúnya szóval hogyha nem történt volna meg az a most már majdnem 10 nappal ezelőtti tragédia, tehát ami azért mindenképpen befolyással van én úgy gondolom, Veszprém város és a megye közbiztonsági, vagy biztonsági hangulatára. Ezzel kapcsolatosan én annyit szeretnék csak mondani, hogy a főkapitányság teljes személyi állománya mindent megtesz azért, hogy minél előbb megnyugtató módon befejezést nyerjen ez az ügy, és mindenki, aki megérdemli, a megfelelő helyre kerüljön. A beszámolóból kiderül az, hogy a 2008-as évben azokat a célokat, amiket én a tavalyi beszámolóm során itt elmondtam, alapvetően sikerült teljesítenünk. Azért mondom, hogy alapvetően, mert tudom, hogy egyetlenegy adósságunk van, és ez egy kardinális kérdés, ez a létszám problémánk. A bűncselekmények nyomozása, a bűnügyi adatok, én azt itt bátran tudom állítani, bár tudjuk Churchill óta: abban a statiszikában hiszünk, amit magunk hamisítunk, tehát én azt tudom itt mondani, hogy ezek az adatok helytállóak, ebben nincsenek ilyen trükkös számok, ilyen csalás kísérletek, meg ilyen szerzői jogos történetek. Tehát az, hogy itt a bűncselekmények száma csökkent, azon belül is a lopások száma. Vannak olyan mutatók, és azt sem hallgattuk el, amik ugyanakkor vannak olyan mutatók is, amelyek növekedést mutatnak, ezek az idei év feladatait meghatározzák. A közbiztonsági, közlekedési mutatóink én úgy gondolom, hogy önmagukért beszélnek, egyrészt ami valóban abba az irányba vitte a közrendes állományt, amit szerettünk volna elérni: ne érezze a lakosság azt, hogy mi itt zaklatjuk őket. Tehát az elfogások, körözöttek elfogása, tettenérések száma, tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a mutatók a közbiztonsági érzetet meghatározzák, tehát ezekben mind sikerült előbbre lépni. A létszámot azt említettem, azt sem lehet elhallgatni, hogy az ORFK amit megtett és most nem azért, mert vezérőrnagy út itt van, de a legtöbb végzős arányaiban Budapest után Veszprém megye kapta a legtöbb iskolában, tehát rendőr szakközépiskolai végzőst, ezen kívül ígéretünk van arra vonatkozóan is, bár lehet, hogy vezérőrnagy úr elől elveszek egy-két mondatot, hogy az idei évben is arányaiban kiemelt végzős létszámot kapunk.

10 10 Az idegenforgalmi idény, ami szintén meghatározó volt, én úgy gondolom és ezt nem rendőri szempontból, hanem egyrészt a Balatoni Koordinációs Bizottság, illetve a balatoni régiónak a vezető szakemberei és nem rendőr szakemberei is elmondták, hogy közbiztonsági szempontból jól sikerült. Mondhatom azt, hogy Váradi ezredes úr is tanúsíthatja, aki itt van, hogy az utóbbi 6-8, vagy talán még a korábbi évekhez sem volt ilyen erőösszpontosítás a Balatonnál, több mint 100 fővel erősítettük meg a főidényben a balatoni kapitányságainkat és ebben is az ORFK segített, Vas megyéből 40 plusz fő érkezett, és ezt az eredmények is mutatták. Az anyag érzékelteti azt a munkát, amit végeztünk a statisztikai adatokat is, én különösebben erről nem szeretnék beszélni. Ha kérdés van, akkor természetesen szívesen válaszolok. A főbb feladatok is benne vannak, amit annyival szeretnék még kiegészíteni, hogy folytatni szeretnénk azt amit tavaly nyáron elindítottunk, a Felderítő Osztálynak a további erősítését, amelyik a szervezett bűnözéssel foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi napok tükrében ez a munka is bizonyította azt, hogy itt még bizony további erősítésre van szükség, tehát a Felderítő Osztályt tovább kívánjuk erősíteni. Én azt gondolom, hogy az anyag tükrözi azt, hogy munkatársaim azon voltak, hogy a megyében a közbiztonság, a bűnügyi munka és a közrendes tevékenység, közlekedési tevékenység, tehát azért azt is el lehet mondani, hogy ott is jelentős csökkenés volt a halálos balesetek számában, amit én nagy eredménynek tartok. Tehát minden munkatársam azon volt, hogy a megye polgárai, illetve az itt lakók, itt élők a lehető legbiztonságosabban érezzék magukat. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, Főkapitány Úr! Megkérdezném a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz van-e véleményük, javaslatuk, és amennyiben majd olyan típusú kérdés lesz képviselőtársaim részéről is, akkor dr. Házi István vezérőrnagy úr is rendelkezésre áll a válaszadásra. Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető Úr. Dr. Áldozó Tamás Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én a főkapitány úr egy szavát sem vonom kétségbe és tisztelettel elfogadom, amit mondott. Ennek ellenére amit most el kívánok mondani, azt gondolom, hogy helyénvaló. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló jelentés vitájakor nem lehet eltekinteni mindattól, ami 11 napja történt Veszprémben. A jelentés bevezetője a rendőrség feladataként határozza meg a megye közbiztonságának javításait, s ezzel a félelemmentes életminőség kialakítását és megőrzését. Olvashatjuk, hogy nagy erőfeszítéseket tettek a nyilvános helyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javítására, továbbá hogy elsődleges céljuk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése. A Marian Cozma meggyilkolása óta nyilvánosságra került információk tömege, egyáltalán a gyilkosság ismertté vált körülményei a jelentésben olvasottak átértékelésére késztetnek, ahogy a kapitány úr is említette. Olyan fogalmakat, kifejezéseket kerestem ebben a jelentésben, mint a szervezett bűnözés, a bűncselekmények bűnszervezetben való elkövetése, védelmi pénzek szedése, lányok futtatása ilyenekkel nem találkoztam. Csak remélni tudom, hogy hiányuknak nem az az oka, mint amit a rendőrségbe vetett bizalom újabb próbájaként a szomszéd megye kapitánya megfogalmazott, nevezetesen az, hogy szervezett bűnözés a megyében nem létezik.

11 11 A jelentésben olvasható statisztika szerint Veszprém városában az ismertté vált bűncselekmények száma jelentős mértékben, hozzávetőleg 20 %-kal csökkent. A tény örvendetes, a változás mögött minden bizonnyal komoly bűnmegelőző tevékenység áll, ám a Cozma-gyilkosság után joggal fogalmazódhat meg a kérdés, hogy az idézett adatsorban Rafi és bandája, ahogy a gyilkosság napján már 13 óra körül az egyik veszprémi internetes fórumon hozzászóló megnevezte az elkövetőket, akár csak egyetlen deliktummal, szerepelnek-e. Tisztelt Közgyűlés! A bűn elkövetésétől a büntetés kiszabásáig hosszú út vezet. A közvélemény példás és gyors eljárásban reménykedik, olyanban, ahol minden bűnelkövetőt eljárás alá vonnak, ha 30-an vesznek részt egy bűncselekményben, akkor 30-at, és meg is büntetnek. Az igazságszolgáltatás folyamatában résztevő szervek közül mi a rendőrség munkájáról alkothatunk véleményt, tudva azt, hogy az ügyészség és a bíróság felelőssége is óriási. A rendőrségről szólva azt a kérdést kell megfogalmaznunk, van-e olyan szervezett és morális állapotban, hogy a siker reményében nézzen szembe a szervezett bűnözés jelentette kihívásokkal? Egyáltalán a ránk kényszerített beteg elvárásrendszer moderálta közbeszéd enged-e lehetőséget arra, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg. Volt-e, van üzenetértéke a rendőrség fele, például a siófoki erődemonstrációnak. Amikor a Népszabadság arról ír, hogy rettegnek a cigányok Enyingen, akkor elmondhatjuk-e, hogy mi is félünk. Féltjük a gyermekeinket, a szüleinket, Veszprémben, Berhidán, Pápán és még sok helyen. Félünk, mert úgy érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk! Félünk, és a hétköznapi agresszió legkisebb megnyilvánulására inkább elfordulunk vagy félreállunk, hogy ártatlanul is ne mi húzzuk a rövidebbet. Pedig nem akarunk félni, adót fizetünk és cserébe biztonságot és rendet akarunk! Biztonságot akarunk október 23-án és március 15-én is. Garanciát arra, hogy nem lesz vipera meg vadászpuska. Nem botlik meg 15 rendőr egymás után többször a földön fekvő emberben, de lesz rendőr ott, ahol szükség van rá: Siófokon, az enyingi, vagy a sárkeresztesi benzinkúton, vagy Pápán a Mező utcában. 11 napja valami elszakadt, hihetetlenül mélyen érintette meg a veszprémieket és a távolabb élőket is az, a végtelenül primitív, ugyanakkor kiszámított kegyetlenség, aminek a sportolók áldozatául estek. A vasárnapi emlékmenet legalább annyira volt kiállás az erőszak ellen, mint emlékmenet, mint amennyire tisztelgés Marian Cozma emléke előtt. Az elkövetkező hetekben, hónapokban a rendőrség mindent megnyerhet! És mi azt kívánjuk, hogy legyen eljárásában őszinte és határozott! Akarjon és tudjon sikeres lenni, és a törvény ereje sújtson le mindazokra, aki ebben a gyalázatban részesek voltak, mindazokra, és ne csak közülük négyre vagy ötre! Köszönöm szépen! Márton Szabolcs Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főkapitány Úr! A sajtó folyamatosan azzal foglalkozik, hogy kevés Magyarországon a rendőr, és nem elég a rendőrképzés, ennek ellenére Csopakon megszüntették a rendőrképzést. Kérdezem én, itt a Balaton partján, ahol nyáron mindig több rendőrre van szükség, mint ősszel és tavasszal vagy télen, hogy miért nem lehet ezt visszaállítani, miért nem lehet nekünk itt a környéken fenntartani egy rendőriskolát, melyből tudjuk azt, olyan rendőrséget, hogy sokan itt maradnának. Köszönöm szépen, ez lenne a kérdésem. Geipl Miklósné A tájékoztatóból nyilvánvaló, hogy a bűnelkövetők 10 %-a kiskorú és az ifjú felnőttek 20 %- át teszik ki a bűnelkövetőknek. Ez egy hatalmas szám, az összes bűnelkövetők 30 %-a

12 12 gyermek, ifjú vagy ifjú felnőtt. A tendenciára nem kaptam választ az előterjesztésből, hogy ez egy változatlan arány, korábban is így volt, csak elsiklottunk fölötte, vagy esetleg van-e itt valami olyan tendencia, amire feltétlenül oda kellene figyelnünk. A következő: szeretném megkérdezni, hogy az Ön véleménye szerint érintettek-e iskoláink a kábítószeres bűnözésben. Pontosan tudjuk, hogy ezen a területen is hatalmas a látencia, eredményeket is értek el, de mi az oka annak, minden középiskolás gyermek tudja, hogy melyik vendéglátóipari egységben és hol, mennyiért lehet drogot kapni, és ezt a rendőrség nem, vagy nem tudja? A 3. kérdésem pedig a családon belüli erőszakkal kapcsolatos: a családon belüli erőszak ugyancsak az a terület, ahol hatalmas a látencia. Bizonyos körülmények is arra késztetik a bántalmazott, mondjuk már bármilyen területen bántalmazott családtagot, akár férfi, nő, gyermek, hogy megpróbálják ezt eltitkolni, természetesen de az egyéb körülmények miatt is, pl. a távoltartás intézményének a be nem vezetése is segít abban, hogy minél több rejtett ilyen cselekmény legyen. Az iskolákban gyakran kiderül és tapasztaljuk azt, hogy nem merik vállalni a családtagok, éppen a fenyegetettség miatt. Mi erről Önnek a véleménye? Köszönöm szépen. Gaálné Vörösmarty Éva Köszönöm a szót, Elnök Úr! háromféle témában szeretnék kérdezni a rendőr-főkapitány úrtól. Aggasztóan gyors ütemben növekszik a pénzintézetek elleni támadások száma. Ez év januárjában összesen 12 pénzintézeti rablás történt az országban, és tavaly egész évben ez a szám 22 volt, idén 27 pénzautomata ellen történt támadás. Szeretném megkérdezni, hogy vane a megyében erre vonatkozó adat és hogy történt-e ilyen bűncselekmény. A 2. kérdésem: a veszprémi Piac tér előtti lámpás és bekamerázott útkereszteződésben a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tavalyi évben 1000 felett indított szabálysértési eljárást az ott, szerintük szabálytalanul áthaladó gépjárművezetők ellen és ez a büntetés mértéke százezres nagyságrendű volt, ami kipostázásra került. Nagy felháborodást keltett ez az állampolgárok körében, mert jogtalannak ítélték meg ezt az eljárást. A kérdésem az, hogy tömegében hogyan zárultak le ezek az ügyek. A 3. kérdésem, hogy mi a véleménye a Fidesz által javasolt Kalifornia államban már bevezetésre került ún. három csapás törvény magyarországi jogrendszerbe való bevezetéséről? Polgárdy Imre Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Én is több kérdést szeretnék feltenni. Azt szeretném megkérdezni, valójában mekkora létszámhiánnyal küzd a megyei kapitányság, és itt nem az állománytáblára gondolok, mert az itt szerepel az anyagban. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány rendőrrel lehetne elérni, hogy a megye lakói biztonságban érezzék magukat? Szeretném megkérdezni, hány településnek nincs a megyében saját körzeti megbízottja és kíváncsi lennék a kmb-hálózat bővítésével kapcsolatos kapitányi véleményre. Szeretném megkérdezni, anyagi vagy egyéb oka van annak, hogy egy ilyen nagyvárosban, egy 60 ezres városban, mint amilyen Veszprém, éjszaka 2x2 rendőr járőrözik? Mi erről az Önök véleménye? Látnak-e határozott kormányzati szándékot a szavakon túl a rend, a rendőrség, a közbiztonság megerősítésére? Szeretném megkérdezni, miért mondja ki a rendőrség, hogy a Cozma-gyilkosságot egy fős banda tagjai követték el. Mivel magyarázható az, hogy külföldi hírügynökségek már vasárnap délelőtt tudni vélték, hogy hová valósi és melyik kisebbséghez tartozó banda követte el a gyilkosságot?

13 13 Azt szeretném befejezésül megkérdezni, mi a helyzet a kiskunlacházi kislánygyilkossággal kapcsolatban? Illetve ehhez kapcsolódóan azt, hogy mi dönti el azt, hogy kitűznek-e nyomravezetői díjat vagy sem? Köszönöm szépen. Szedlák Attila képviselőnek adnám meg a szót. Utána azt gondolom, megadom a szót kapitány úrnak, meg vezérőrnagy úrnak válaszra, mielőtt feltorlódnak a kérdések, mert még sok a jelentkező. Szedlák Attila Tisztelt Megyegyűlés! Vezérőrnagy Úr! Főkapitány Úr! A jelentésben azt olvastam, hogy feladatunk továbbra sem lehet más, mint a megye közrendjének, közbiztonságának javítása, s ezzel a félelemmentes életminőség kialakítása és megőrzése. Legfőbb kérdésem akkor az, hogy eddig nem félelemmentesen élhettünk-e, hiszen most alakítjuk ki a félelemmentes közbiztonságot. Másodsorban az a kérdésem, hogy mikor alakítjuk ki ezt a közbiztonságot, magyarul hogy ne féljenek a tanáraink, ne féljenek a pedagógusaink, és ne féljenek a magyar állampolgárok. A másik kérdésem az lenne, hogy a főbb feladatok között 2009-re pontokban nem látom, hogy Veszprém megye legrosszabb infrastrukturális körülmények között dolgozó balatonalmádi kapitányságra vonatkozólag valamilyen megoldásra törekednének, illetőleg ez azt jelenti, hogy 2010-ig ebből akkor nem lesz semmi? Az utolsó kérdésem leginkább a Vezérőrnagy Úrhoz kérdezném vagy intézném, az pedig nem más, mint a beszámolóban, illetve a jelentésben láthattuk, hogy Veszprém megye északi partján minden rendben történt, ezt azt jelenti, hogy a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2 kapitánysága, a füredi és a balatonalmádi jól végezte a dolgát. Mindenek előtt köszönjük nekik ezt a munkát, de azért fölmerül bennem a kérdés, amennyiben az északi parton esetlegesen előfordulható kisebbségi erőfitogtató, megfélemlítő demonstráció ellen lásd 2008, Siófok, felkészült-e, illetve hogyan készült fel a rendőrség, azaz van-e már, Budapesten kívül itt a vidéken startra kész, viperákkal felszerelt rendőrosztag, vízágyú, illetve gumilövedék? Köszönöm szépen és akkor megadom vezérőrnagy úrnak és főkapitány úrnak a szót. Dr. Bolcsik Zoltán Vezérőrnagy úrral megbeszéltük, akkor hogy ami a Veszprém megyét érintő, akkor azokra én válaszolnék. Az 1. kérdésre, hogy mennyire készültünk fel a szervezett bűnözésre Veszprém megyében, én úgy gondolom, itt a jelenlévők ismerik a múltamat, tehát azért a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ismereteimet, kapcsolatrendszeremet. Én arra törekedtem, amikor idekerültem, hogy ezeket a metodikákat én ide a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságra elhozzam, hasznosítsam, vagy hasznosítsa a főkapitányság is. Amikor én idekerültem, a szervezett bűnözés elleni egység 5 fős volt, és ebből 3 fő dolgozott ténylegesen. Jelenleg ez a létszám most 8 fő, akikről azért tudni kell, hogy egy szervezett bűnözés elleni egységhez csak tapasztalt nyomozókat érdemes, akik azért a helyi munkában nagyon jártasak és nagy ismeretekkel rendelkeznek, tehát egy ilyen ütőképes egység kialakítása nem hónapok, az évek. Ezen az úton haladunk, ezt amikor én észleltem, akkor

14 14 elkezdtük ezt a munkát folytatni és ahogy itt hangsúlyoztam, további erősítést szeretnék ezen a területen. Tehát én tudom, hogy a Fejér megyei kollégám mit nyilatkozott, nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez vezérőrnagy úr kompetenciája. Itt azt tudom mondani, hogy országos szinten, olyan szervezettség, olyan jellegű szervezett bűnözés, mint ami mondjuk Budapesthez kötődő, olyan nincsen Veszprém megyében. Természetesen vannak szervezetszerű csoportok, vannak olyan jellegű bűnelkövetők, akiknek a tevékenységét figyelemmel kísérjük, és akikkel szemben mi többször is eljártunk és felléptünk, és vannak olyanok is, akik azóta már megérdemelt büntetésüket töltik. Tehát a válasz: igen, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság alkalmas arra, hogy itt, az ilyen jellegű tevékenységet ellenőrizze. A következő, hogy és nem szeretnék itt tehát kaptunk több olyan kérdést, ami egy konkrét ügy, ami egy jelenleg is folyó eljárás, és én megértem ezt hogy ebben van a legtöbb kérdés. Fogadják el tőlem, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásról olyan dolgokat, ami a jövőre illető, tehát hogy mi itt miért 4 vagy miért 5, tehát azt fogadják el tőlem, hogy én most nem tudok erre válaszolni, mert maximum üzenni tudnék, és ez szakmailag nagyon nem lenne jó! Tehát én azt gondolom, hogy mi ebben gyakorlatilag 1 hét alatt azokat az elkövetőket, akik kirobbantották ezt a tragédiát, és akik ott az alsó szinten elindították, azt az 5 főt mi megneveztük, őrizetbe, előzetes letartóztatásba helyeztük, én úgy gondolom, hogy ez azért annyira nem rossz eredmény. Természetesen ugyanolyan intenzitással folytatjuk tovább ebben a munkát! A képviselő asszony kérdésére, hogy a gyerekkorú fiatalkorúak %-os aránya, ez a korábbi években is hasonló volt, természetesen kiemelt feladatként kezeljük, a tavalyi év során vezettük be az 1 iskola, 1 rendőr programunkat, tehát minden iskolában próbáltunk, illetve hát el is jutottunk és többek közt szeretnénk füreden is egy közbiztonsági szakot az egyik középiskolában létrehozni, tehát mindenképpen ezt egy kiemelt feladatnak tekintjük. A droggal kapcsolatos kérdés: természetesen tudjuk azt hogy milyen széles kiterjedése van a drogfogyasztásnak, én azt gondolom, hogy most ha egy kicsit kitekintünk, tehát tudom, hogy ez nem egy jó válasz, de a jelenlegi lehetőségek mentén természetesen mi a kereskedőkre fókuszálunk, illetve azokra, akik próbálják ezeket a drogokat a fiatalok felé terjeszteni. Tehát nem a fogyasztó nekünk a fő célpontunk, de én azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos eredményes fellépés csak akkor működik hatékonyan, hogyha ezt nem kizárólag a rendőrség számlájára írjuk, hanem egy együttműködés alakulna ki. Erre van is példa, mert azért a Bűnés Baleset-megelőzési Bizottságnak is a fő tevékenysége ebben leledzik, hogy igenis összefogni az egyházaktól kezdve az iskolákat, társadalmi szervezeteket, hogy ebben eredményesen, vagy még eredményesebben fel tudjunk venni a harcot. A távoltartással kapcsolatos intézmény; ebben mi rendőrileg nagyon nem tudunk beavatkozni, mert azért ez elsősorban bírói kompetencia, és igen, nagy a látencia, én is tudom ezt, de igazándiból itt mi akkor tudunk hatékonyan fellépni, hogyha megkapjuk a jelzett iskoláktól, nevelőktől vagy egyéb szervektől azokat a jelzéseket, amiben mi hatékonyan fel tudunk lépni az ilyen jellegű elkövetőkkel szemben. Szintén a következő kérdés a létszámmal kapcsolatos, arra egzakt választ tudok adni: jelenleg üres 69 hivatásos státusz van Veszprém megyében, valamint ezen felül 25 zárolt státusz, 94 fő hivatásos hiányzik a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állományából. A körzeti megbízotti létszámot jelentősen növeltük, pont egy ilyen program volt az elmúlt évben, a következő cél az, hogy minden egyes településnek legyen kmb-felelőse, de már

15 15 korábban is, még Váradi ezredes úrék elindították, tehát minden településnek lesz, illetve már van is körzeti megbízotti felelőse. Ezt a célt szeretnénk úgy elérni, hogy ez még hatékonyabb legyen, de a járőr tevékenységet is szeretnénk oly módon fokozni, hogy a polgárőrséggel, vámosokkal, tehát más társszervekkel, úgymond vegyes szolgálatokat szeretnénk az idei évben ellátni, erre már a különböző tárgyalásokat az érintett szervek vezetőivel én is és munkatársaim is folytattak. Arra az észrevételre, hogy 2x2 rendőr van egy 60 ezres városban, én azt tudom mondani, hogy a legtöbb időszakban ezért ennél többre törekszünk, tehát közlekedési kollegák vannak. Elindítottunk egy olyan javaslatot is, amelynek az lenne a lényege, hogy ha és amennyiben őrizeteseket lehetne elhelyezni a BV Intézetben, akkor az 14 rendőr pluszt jelentene a városnak, erről is folyik most egy egyeztetés, ha ez is megvalósul, ez is pl. egy lehetőség arra, hogy több rendőr kerüljön az utcára. Én azt hiszem, hogy ami az én kompetenciám, arra megpróbáltam válaszolni, vezérőrnagy úrnak átadom a szót, és ha netán maradt valami, akkor természetesen válaszolok. Dr. Házi István Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Először is engedjék meg, hogy az ORFK álláspontját tolmácsoljam Önök felé a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság évi beszámolóját az ORFK-ság jó színvonalúnak értékelte, a megye nem tartozik a különösen fertőzött megyék közé, inkább az enyhén fertőzött megyék sorába rangsorolható. A bűncselekmények 4,4 %-os csökkenése, az hogy az országos átlaggal és tendenciával megegyezően csökkent a sértettek száma, ezzel párhuzamosan nőtt az elkövetők felderítése, ez mind-mind arra utal, hogy itt egy szakszerű jó rendőri, felderítő tevékenység, jó rendőri munka folyt 2008 évben. Az, hogy egy tragikus körülmény február 8-án bekövetkezett, egy esemény, egy egész év munkájára negatív kihatással azt hiszem, hogy nem lehet. Bárkinek az életben történhetnek olyan eseményei, ami lehet, hogy befolyásolják egy adott időszakban az életét, de nem hat ki teljesen az előző életére, illetve a korábban vagy a következő időszakban várható élet eseményeire. A Cozma-ügy, ez csak esemény volt, a országban ebben az időszakban több emberölés is történt, amiről Önök nem tudnak, de mivel ezt a közösséget ez érintette a legjobban, ezért ezzel foglalkozunk. Ha azt mondom, hogy 2008 évben nem volt emberölés, szándékos emberölés a megyében, csak családon belüli emberölési kísérletig jutottak el, az ország többi részén viszont, ha jól emlékszem rá, 322 emberölésben folyt büntetőeljárás 2008 évben, akkor az Önök érintettsége ilyen szempontból igen enyhe, szinte elhanyagolható. A föltett kérdésekre megpróbálok válaszolni: Van-e Magyarországon egyáltalán szervezett bűnözés, illetve hogy a székesfehérvári rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatója miért mondta, hogy a megyében, nem tudnak szervezett bűnözésről. Mint minden szervezett bűnözéssel foglalkozó irodalom leírja, a szervezett bűnözés lényege az, hogy a hatóságok a tevékenységről ne tudjanak, tevékenységüket általában mély fedésben, mondhatjuk úgy, hogy konspiráltan végzik. A szervezett bűnözés felépítésének a lényege, hogy fönt van egy csúcs ember vagy emberek csoportja, akik már nem követnek el bűncselekményt és vannak, akik végrehajtók, akik bűncselekményeket követnek el.

16 16 A magyar büntetőjogban a bűnszervezet létrehozása szerepel, bűnszervezetben részvétel mint büntetendő cselekmény szintén megfogalmazásra került. Viszont van a magyar büntető eljárási jognak egy nagyon nagy alapelve, ami azt mondja, hogy az ártatlanság vélelme. Tehát addig, ameddig valakiről be nem bizonyosodik, hogy bűncselekményt követett el és nem mondta ki róla a magyar bíróság, az a személy ártatlannak tekinthető. A büntetőeljárás szakaszában éppen ezért mi csak gyanusítottnak nevezzük, nem pedig terheltnek, nem pedig elítéltnek, tehát amikor már a jog útvesztőjén keresztülment az illető és az ítélet megszületett. Vannak olyan csoportosulások, akiknek a jövedelme, megélhetése arra utal, hogy esetleg bűnöző életmódot folytatnak. Ezeknek a csoportoknak a figyelemmel kísérése az egész országban folyamatosan megtörténik, a rendőrség ezekről a csoportokról, ezeknek a tevékenységéről folyamatosan információt próbál szerezni, több sikerrel, elképzelhető, hogy sikertelenül. A rendőrségnek célja, hogy ezeknek a szervezeteknek a gazdasági hátterét támadja, próbálja a gazdasági hátteret felderíteni és a gazdasági háttér megszüntetésével a csoportosulást bomlasztani. Tehát ha a jogszabályt veszem, vagy hivatom vagy licitálom felül, akkor azt mondhatom, hogy a bűnszervezet létrehozásához legalább 3 embernek kell megállapodni abban, hogy 5 évnél súlyosabb bűncselekményt fognak elkövetni és rendszeresen. Tehát ahhoz, hogy a rendőrség ezt be tudja bizonyítani, ahhoz néhány cselekményt össze kell rakni, tehát olyan mint egy kirakós, nem egyik napról a másikra megy, nincs senkire ráírva, hogy ő a bűnöző, bűnszervezetnek a tagja, nincs ráírva, hogy bűnszervezetet működtet, itt egy felderítő tevékenységnek lehet a végeredménye. Ahol a rendőrség teheti, ott az eljárásokat megindította. Közismert, több olyan büntetőeljárás volt, ahol a kecskeméti perre gondolok, illetve hát nem sorolom fel, Önök erről a sajtóban értesültek, ahol a rendőrség bűnbandákat vett őrizetbe, utána eljárás alá vont és jelenleg a bírói szakaszban tartanak az eljárások. Viszont az is közismert, hogy vannak olyan személyek, akik a 3 éves büntetési tételt előzetes letartóztatást letöltve szabadlábra kerülnek, és azok házi őrizetben vannak, tehát a magyar rendőrség tevékenysége ezen a területen közismert és a nyilvánosság előtt folyik. Arról a csoportosulásról, amelyik itt szóba került Enying térségében, arra vonatkozóan kimondani, hogy az egy bűnszervezet, ameddig a bíróság ebben ítéletet nem hoz, addig ez a rendőrség részéről badarság. Tehát lehetnek feltételezések, lehetnek elgondolások, viszont ha a jogállamiság elvét követjük, akkor az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg a bírói ítélet meg nem születik, megillet mindenkit. Tehát én kérek mindenkit, hogy úgy álljunk hozzá ehhez a kérdéskörhöz, hogy az alkotmányos alapelveket azért vegyük figyelembe. A rendőrség megtesz mindent annak érdekében, hogy ezt bizonyítsa, de ez csak a rendőrség előkészítő tevékenysége, az ügyészség következik majd, ezt követően a bíróság fogja az ítéletet meghozni. Tehát összességében az, hogy valaki Siófokon sétál, felvonul, 15 percet tartózkodik egy sétányon (A háttérben érthetetlen közbeszólás, kéri, hogy ne kiabáljanak közbe.) ez általában nem feltűnő. Az ott levő lakosságban, hogy félelmet keltett vagy nem keltett, ennek a vizsgálata folyamatban van. Az emberek hogyha végigmennek ezen a sétányon, mondjuk 3 autóbusznyi külföldi, ugyanígy azt mondják, hogy valaki sétált. Egyetlenegy olyan bejelentés nem érkezett jelenleg a rendőrséghez Somogy megyébe, hogy ott valamilyen attrocitás történt volna. Tehát a bűncselekményhez, a megalapozott gyanúhoz először lenni kell adatoknak. Az, hogy most ez erődemonstráció volt-e vagy sem, erre vonatkozóan további tevékenységet kell folytatnia a rendőrségnek és ha a rendőrség az adatok alapján eljutott odáig, hogy bűncselekmény konkrétan megállapítható, egy szabálysértés, akkor annak megfelelően az igazságszolgáltatás elé le fogja tenni azokat az adatokat, amelyek alapján eljárhat a következő hatóság.

17 17 Tehát az, hogy most félelemben kell-e élni Magyarországon vagy sem. Az elmúlt napokban találkoztam néhány olyan kisebbségi képviselővel, a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, akik felvetették, hogy félnek a durva támadástól, a többség támadásától, a gyermeket nem merik már iskolába engedni, tehát valahogy kialakult egy olyan hangulat ennek az eseménynek a kapcsán, amely a félelem szót belopta a társadalom valamennyi tagjának a tudatába. Ez ellen fellépni csak közösen tudunk, tehát feltételezéseken, megalapozatlan felvetéseken, tények nélkül az ember élhet félelemben. A másik dolog, amit meg kell jegyeznem, hogy általában amit nem ismerünk, az ellen félünk, tehát először egy megismerési folyamatot kell végrehajtanunk és a megismerés végén tudjuk az eredmények alapján elmondani, hogy valami történt, vagy nem történt, ezt általában az együttélési szabályok, illetve azoknak a szabályoknak a betartása, amelyek alapján egymás mellett a problémákat megbeszélik, kibeszélik és nem találgatnak, nem feltételeznek, hanem tényekre, számokra alapozva, vagy eseményekre alapozva hozzák meg a döntéseket. Az, hogy kiszolgálgatott helyzetben van-e valaki Európában; összevetettük nagyon sokszor, a magyar rendőrség megméri magát. Az európai összehasonlításból kiderül, hogy nagyobb bűnügyi érintettsége van az európai tagországoknak, mint Magyarországnak a rendőrsűrűségben sem áll rosszul Magyarország. Veszprém megyének a rendőrsűrűsége az országos átlagnak megfelel, tehát azt jelenti, hogy ebben a megyében a Magyarországon rendelkezésre álló rendőri aránynak az a száma, az a része amelyik a biztonságot ugyanolyan szinten garantálja, mint az ország többi részén, az elméletileg jelen van. Mindenki előtt közismert, hogy az elmúlt időszakban a rendőrségtől egy nagyfokú elvándorlás következett be 2007 évben, ennek az elvándorlásnak a megállítása megtörtént úgy néz ki, de a rendőrök pótlása az elég nehezen megy, a jogszabályok alapján kétéves rendőrképzésen kell átesnie valakinek, vagy rendőr-szakmai képzettségekkel rendelkezzen, hogy állományba kerüljön. Itt csatlakoznék a csopaki felvetéshez, hogy Csopak itt van és akkor miért nincs rendőriskola. Ameddig a rendőr szakma a civil életben nem biztos, hogy konvergens és nem lépnek ki állandóan, hanem a szakmát valaki a rendőri szakmát életpályának, élethivatásának tekinti és végig akar dolgozni, akkor ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek csak egy általános fluktuációval kell számolnia, annyi embert kell kiképeznie, amennyi a testületnek éppen szükséges. Tehát ha még egy iskolát kinyitunk, átmeneti képzések beindultak, tehát a rendőrség gondolkodik, hogy minél gyorsabban feltöltse a hiányait, keresztévfolyamokkal, a képzések rövidítésével megpróbálunk olyan technikákat alkalmazni, hogy a hiányzó rendőri állomány minél gyorsabban bekerüljön a testülethez. Ahhoz, hogy most indokolt-e megnyitni egy új iskolát, holott a képzésre jelenleg 3 olyan iskola van, amelyik alkalmas a jelenleg hiányzó rendőri állománynak a befogadására és a kétéves képzésnek a végzésére. Elhangzott kérdésként, hogy van-e a térségben a Balaton környékén olyan rendőri egység, vagy legalábbis a Dunántúlon, amelyik vízágyúval rendelkezik, viperákkal látja el a szolgálatot, vagy esetleg megbotlik emberekben. Kijelenthetem bátran, nincs olyan egység, akinek vízágyúja van, a készenléti rendőrség rendelkezik vízágyúkkal, a készenléti rendőrségnek létrehozásra került egy 4. bevetési szervezeti egysége, ennek Szombathelyen és Győrben vagy egy-egy százada, ezek a személyek tulajdonképpen a dunántúli térségnek a megerősítése céljából lett létrehozva az ott kialakult felesleges létszám kezelése érdekében. Köztudott, ahogy a főkapitány úr is megjegyezte, 40 főt vezényeltek Vas megyébe. A jelenlegi jogszabályok alapján a vezénylésnek korlátai vannak, nem lehet mindenkit mindenhova vezényelni a beleegyezése nélkül. Ha viszont egy országos szervhez tartozik egy egység, akkor az országos feladatok ellátására az ország bármelyik részén bevethetők, így Veszprémbe, Székesfehérvárra, illetve akár a Duna másik oldalára, illetve a Tiszántúlra. Ez egy olyan jogtechnikai megoldás, ami az erő szükség szerinti kihasználása érdekében jött

18 18 létre. Tehát a válaszom, nincs vipera, nincs rendszeresítve a rendőrségnek, tehát a rendőrségben ilyen nincs, vízágyú ebben a térségben nincs, tehát nem kell félni attól, hogy megismétlődjön esetleg októberi esemény vagy ahhoz hasonló probléma. A megfélemlítés és az északi, déli part közötti különbség: az északi part-déli part látogatottsága, fertőzöttsége ez egy nagyon nagy kérdés. Ha a bűncselekményeket veszünk alapul, az idegenforgalomban előfordulhat, hogy a déli részen több jogsértés fordul elő, mint az északi parton, de ez nem befolyásolja a rendőri megerősítést, illetve a rendőri szolgálat ellátásának a metodikáját. Annyit szeretnék még itt megjegyezni, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságnak nagyon sok innovatív, olyan megoldási javaslata van, amely a hiány pótlására irányul és amely a munka szervezésében olyan pluszt tud adni, hogy az itt élő lakosság békében, nyugalomban tudja leélni hétköznapjait. Fölmerült a kérdés, hogy a beszámolóban, amire főkapitány úr nem válaszolt, a beszámolóban szerepel, hogy félelemmentes közbiztonságot és életteret akar a rendőrség biztosítani. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt meg, hanem azt jelenti, hogy akar, szóval a jövőben is ugyanazt akarja biztosítani, hogy az állampolgároknak ne kelljen félni, tehát hogy ez a biztonságos élettér meglegyen. Viszont ahhoz, hogy biztonságos élettér alakuljon ki, szükség van egy összefogásra, éppen ezért az Országos Rendőr-főkapitányság kezdeményezi, hogy a megyei rendőr-főkapitány, illetve alsóbb szinten a helyi rendőrök üljenek le a helyi vezetőkkel, illetve a rendészetben felelős szervezetek tagjaival, és próbáljanak közösen megoldásokat keresni arra, hogy egy biztonsági háló működjön azért, hogy a bűncselekmények elkövetésének lehetőségét visszaszorítsuk, és a közterületek biztonságát minél jobban megerősítsük és fenntartsuk. Az a kérdés, ami elhangzott, hogy hány rendőrre van szükség, sajnos nem lehet megmondani, hiszen a véletlenszerű indulati cselekményeket előre kiszámítani nem lehet, az hogy hol fog bekövetkezni egy indulati cselekmény, erre a rendőrség előre számokat nem tud adni. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy ha minden 2. ember rendőr, akkor valószínű, nem követnek el bűncselekményt, hacsak nem a rendőr követ el bűncselekményt. Tehát azért idáig eljutni nem tudunk, szabad országban, azért a bűnelkövetők számát figyelembe véve egy országban 116 ezer bűnelkövető vált 2008-ban ismertté, az összlakossághoz viszonyítva ez a szám azt hiszem, hogy nem egy nagyon nagy mérték. Tehát feltételezzük, hogy a lakosság nagy része jogkövető, békés állampolgár, aki az életét nem a bűncselekmények elkövetésére teszi fel. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, akkor folytatnánk a kérdéseket. Pálfy Sándor képviselő úr. Pálfy Sándor Köszönöm szépen a szót, Elnök Úr! Én rendkívüli érdeklődéssel hallgattam a tábornok uraknak a válaszait, illetve a megállapításait, ezzel együtt van véleményem a dolgokról. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon az emberek többsége először is biztonságban szeretne élni, aztán meg el szeretné tartani a családját. Ma ezt úgy éli meg a civil szféra, hogy mind a kettő óriási veszélyben van. Sajnálom is e tekintetben egyébként a jelenlegi beszámolót teljesítő rendőrfőkapitányt, Bolcsik tábornok urat, hiszen egy eléggé szomorú és rossz hangulatú Képviselő úr, kérdést kellene feltenni! Pálfy Sándor Véleményeknél tartunk.

19 19 Nem. Kérdés, ez a kérdés. Pálfy Sándor Akkor a kérdésemet fogalmaznám meg. Utána jön a vélemény, hozzászólás. Pálfy Sándor Jó, akkor a kérdésemet mondanám, mert összefügg azzal, amit mondani szerettem volna. Vizsgálja-e azt a rendőrség első számú vezetője értelemszerűen, hogy a szolgálaton kívüli rendőröknek lehetősége legyen olyan munkát végezni, ahol, mondjuk azokon a szórakozóhelyeken beszélünk róla vagy nem, de esetlegesen, ha úgy tetszik a védelmet el tudják látni, illetve gondolkodnak-e azon, vagy merik-e vagy tudják-e javasolni a mindenkori politikai vezetésnek, hogy azokat a rendőri középvezetőket, akiket a rosszul megfogalmazott és rosszul kommunikált jogszabályok következtében a rendőrség elvesztett, valamilyen módon újra az adott szituációban szolgálatba állítani. Ezt azért kérdezem, mert én azt tapasztalom, hogy a rendőrség látható állománya az rendkívül fiatal, a vezetők végzik jól a munkájukat, de az a közepe az állománynak, aki a megfelelő instrukciókat és az elvárásokat jól meg tudná fogalmazni, az mintha hiányozna. Na, most ahogy azt tábornok úr is mondta, az egy hosszú képzési idő, amire valaki arra a szintre eljut, hogy középvezetővé válhat. Van-e esetleg olyan gondolat, hogy a leszerelt rendőröknek már nyilvánvaló, aki azóta nem helyezkedett el, és akar lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a meglévő egzisztenciájuk megtartása mellett újra a rendőrségnél kamatoztathassák azt a több évtizedes tudást, amit esetleg megszereztek. Köszönöm szépen, akkor rosszul értelmeztem, s elnézést, de van véleményem, el tudom mondani. Dr. Hermann István képviselő úr. Dr. Hermann István Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tábornok Urak! Az ember fel akar tenni egy-két kérdést, és utána a kérdések tovább generálódnak. Én tulajdonképpen olyan hétnyolc kérdést tennék fel, amik konkrétak igyekeznek lenni, és véletlenül sem vonatkoznak arra, hogy a folyamatban lévő ügyről adjanak tájékoztatást, de nyilván ma a folyamatban lévő ügyeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert egy olyan helyzet alakult ki, igazából úgy gondolom, hogy a mai beszámoló nem a beszámoló, hanem hát sajnos egyéb ügyekről kénytelen szólni. Az első kérdésem az volna, hogy Pápán és környékén az elmúlt hónapokban volt olyan betörés, rablás sorozat, amire nem csak a pápai rendőri állomány, hanem a megye rendőri állományának egy része is rendelkezésre áll. A Cozma-gyilkossághoz kapcsolódó nyomozások nem hátráltatják-e ennek a felderítését, illetve úgy tudni, hogy hasonló elkövetési módszerrel Celldömölkre tette át a székhelyét az, aki ezeket a cselekményeket elkövette. Van-e és milyen együttműködés a Vas megyei kollégákkal? Ugyanehhez kapcsolódna a második kérdésem, az ember úgy érzi, hogy ha egy bűnöző nagyobb bűnt akar elfedni, akkor kisebb bűn elkövetésével próbálja ezt megtenni. Az enyingi benzinkút környékén történt események az amúgy fős, és nem 5 fős társaságnál nem ilyen generálásból születhetteke? Egyáltalán, akik most a székesfehérvári zárkában, fogdában vannak, azokkal a veszprémi rendőrök tudnak-e ilyen tekintetben foglalkozni, kívánnak-e és van-e lehetőségük erre a

20 20 foglalkozásra. A negyedik egy látszólag nem ide tartozó kérdés, Jozef Rohacot, akit kiadtak manapság a magyar bűnügyi szerveknek, szlovák bűnözőnek nevezték. Helyesnek gondoljáke önök egy emberről, akit még az ártatlanság vélelme is megillet azt mondani, hogy szlovák bűnöző volt? Nekem nyilván nem a bűnözővel, hanem a szlovákkal van elsősorban problémám, hírközlő szervektől hallottam, nem rendőrök szájából elsődlegesen. Az ötödikhatodik kérdés, a rendőrség tájékoztatott rendőri vezetés, konkrétan Bencze országos főkapitány úr, hogy mikor, ki, hogyan adta ki, kit hogyan lehetett elérni az elfogató parancsok ügyében. Ebben az ügyben vizsgálat is történt, a vizsgálat eredményét Bencze úr kommunikálta, én az origó hírportálon olvastam, hogy a rendőrség nem követett el hibát ebben a kérdésben. Ma pedig pletyka szinten hallottam itt, hogy mégis úgymond felelősségre vonások történtek, történt-e felelősségre vonás, mi történt, illetve ki hibázott ebben a kérdésben? Természetesen, ha ezeket személyiségi jogok és egyebek mellett lehet közölni, akkor lennék kíváncsi rá. A távoltartás intézményénél érdekelne, hogy a hölgy, férfi arány milyen jellegű, én most nem férfi szolidaritásból, de el tudok képzelni olyat is, amikor ugye engem, mint férjet bántanak, zaklatnak, és hát én vagyok nehéz helyzetben, s ugye ezt még kevésbé merem elmondani, mert hát még degradálóbb, hogyha egy férfit vernek mondjuk odahaza a feleség tollából, kezéből, minthogyha ez fordítva történik. Tehát a távoltartás nagyon gyakran alkalmas eszköz lehet arra, hogy a férjeket ezer, meg egy oknál fogva vélt és valós oknál fogva kibillentsék ne nézzetek rám így kibillentsék a családfői helyzetükből és ezekből a férfiakból nagyon gyakran lesznek hajléktalanok. A hajléktalanokkal folytatott szociológiai felmérések alapján ez egy jelentős száma a hajléktalanoknak. A távoltartás intézménye nem segíti-e elő még a nem teljes jogú hát távoltatást adott esetben? A hetedik kérdésem, a tábornok urak Veszprém megyét az alacsony fertőzöttségű megyék közé sorolták, biztos így van, hisz a statisztika a Bakony hegyvidékét és az északi Balaton partot átlagba tudja vonni, ugye biztos ismerős, hogy a jobb lábam az olvadó jégben, a bal lábam a forró vízben, és nem folytatom tovább, tehát az átlag nagyon veszélyes. Én úgy gondolom, nyáron Balaton felvidék nem tekinthető átlagos fertőzöttségűnek, lehet, hogy ez csak egy ilyen polgári gondolkodás, szoktam időnként a Balaton parton nyaralni és hát érdekes forma eseményeket lát az ember azon a vidéken. Végezetül talán az utolsó kérdés lenne, ha nincs rendőr hiány, ha így nem is hangzott el tábornok úr szájából, de tulajdonképpen azt mondta, hogy a magyar rendőri átlag mind az európai, a Veszprém megyei pedig az országos átlagnak megfelelő, ennek ellenére mégis rendőri vezetőktől, de középvezetőktől még inkább azt halljuk, hogy rendőr hiány van, és mi ezt tapasztaljuk. Tapasztaljuk, régebbi időkben nem tudtak gépkocsiba ülni, mert nem volt benzinpénz, manapság ilyenek általában nem fordulnak elő, de az ember, ha éjjel végig megy egy utcán, akkor nagyon ritkán találkozik rendőrrel. Megmondom őszintén én közlekedőként ma is azon az elven vagyok, ha látok egy rendőrt és van lehetőségem, akkor jobbra-balra kitérek. Ismerjük, azt hiszem és nem kell részletezni, hogy miért, de ennek ellenére örülök annak, ha éjszaka rendőrök vannak az utcán, mert valami fajta hasonló cselekedetre ösztönzi esetleg a rosszabb embereket is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dr. Zongor Gábor képviselő úr. Dr. Zongor Gábor Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Vezérőrnagy Úr! Vezérőrnagy úrtól szeretném megkérdezni, tehát a rendőrségi munka nagyon sokrétű, sokirányú és azt gondolom, hogy abban teljes egyetértés van, hogy meg kéne erősíteni, tekintélyt adni, hatékonyabbá tenni a rendőrség munkáját, ezzel kapcsolatban számtalan kérdés hangzott el. Itt most Veszprém megyében viszont van egy terület, ahol a rendőrségi hatékonysági munka némi nemű, hogy mondjam, furcsaságokat

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató. Iktszám: 195/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda Tárgyaló Termében 2008. augusztus 18. napján 11 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Rendkívüli Társulási

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. június 26-án 8.30 órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 6. szám 2006. október 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. június 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági és Területrendezési Bizottsága Szám: 02/228-2/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben