PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011/2012. nevelési évben szervezhető óvodai csoportok, illetve első évfolyamon indítható osztályok számának, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról. 11/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel. 12/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat azon szándékról, hogy az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-t bízza meg a Városi Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével május 1-től 5 éves időtartamra. 13/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. 14/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriuma tagjainak megbízásáról és elnökének megválasztásáról, valamint az alapító okirat módosításáról. 15/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására vonatkozó társulási megállapodás kiegészítésének jóváhagyásáról. 16/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyásáról. 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről. 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Dombi Imréné alpolgármester, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, dr. Felszeghy Szabolcs, Kiss Zsigmond, Márkus Gábor, Tóth László, Kovács Krisztina, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző, Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető, 14 fő érdeklődő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 12 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Petőné Papp Margit és Duró Ferenc képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Petőné Papp Margit és Duró Ferenc képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A napirend végére két új előterjesztés felvételét javaslom: - Előterjesztés pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására szóló társulási megállapodás jóváhagyására. - Előterjesztés a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Február 5-én beadtam egy módosító indítványt a költségvetéshez azzal a kívánsággal, hogy remélem a bizottságok megtárgyalják és a testület elé úgy kerülhet. Eddig semmilyen visszajelzést nem kaptam arról, hogy ez a módosító

3 indítvány milyen stádiumban van. Egyetlen dolgot biztosan tudok, a bizottságok nem tárgyalták. Erre majd a költségvetés tárgyalásánál visszatérünk. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Szeretném napirendről levetetni a Tájékoztató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról szóló 4/e. napirendet. Aki egyetért Kincses képviselő úr javaslatával, miszerint a 4/e. napirendet ne tárgyaljuk, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 1 igen, 11 nem szavazat. Megállapítom, hogy a javaslat nem kapott többségi támogatást, a napirendet tárgyalni fogjuk. Aki a napirendet a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. N a p i r e n d : 2 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Előadó: Arnóth Sándor polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester KÖZMEGHALLGATÁS 3. Előterjesztés belső ellenőrzési tervről Előadó: Keserű László jegyző

4 3 4. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés a 2011/2012. nevelési évben történő óvodai beiratkozásról, illetve a 2011/2012-es tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozási tervről Előadó: Arnóth Sándor polgármester b) Előterjesztés a települési folyékony hulladékgyűjtési és szállítási díjak módosításáról Előadó: Varga Lajos mb. ügyvezető igazgató c) Előterjesztés a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése az Észak-Alföldi régióban tárgyú pályázatról Előadó: Arnóth Sándor polgármester d) Előterjesztés a Köztemető üzemeltetéséről Előadó: Arnóth Sándor polgármester e) Előterjesztést a Püspökladányi Tájékoztató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester f) Előterjesztés a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjainak és elnökének megválasztására Előadó: Arnóth Sándor polgármester g) Előterjesztés pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására szóló társulási megállapodás jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester h) Előterjesztés a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester 1. Napirend Kérdések BORSOS LÁSZLÓ képviselő Január 21-én polgármester úr megbeszélést folytatott Lupsa Tamás plébános úrral. Megtudhatnánk, hogy miről folyt a megbeszélés?

5 Kíváncsi lennék a január 20-án a belvízhelyzet felmérése kapcsán tartott helyszíni szemle tapasztalataira. Január 25-én a TESCO képviselőivel folytatott megbeszélés részleteiről szeretnék hallani. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Január 25-én a Magyar Aszfalt képviselőivel miről tárgyalt polgármester úr? 4 Január ig magánemberként tett eleget egy szalókai meghívásnak. Az egy hónappal ezelőtti testületi ülésen úgy fogalmazott, hogy nem tud különbséget tenni a polgármesteri és a magánemberi megjelenés között. Most külön országgyűlési képviselőként, külön polgármesterként és külön magánemberként volt-e jelen Szalókán? A múlt havi temetéssel kapcsolatban elrendelt vizsgálatnak mi az eredménye? Február 2-án a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-nél folytatott tárgyaláson a Mikszáth utcai probléma megoldásáról folyt tárgyalás. Mi volt ez a probléma? Február 3-án milyen kereskedelmi csoportokkal folytatott megbeszélést polgármester úr a hitelfelvétellel kapcsolatban? Február 16-án a helyi Polgárőrség vezetőivel folytatott megbeszélést. Tudomásom szerint azon a héten 5 napos volt a parlamenti ülés, tehát a Parlamentben kellett volna lennie. Az a kérdésem, hogy a megbeszélés Budapesten folyt? az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Lupsa Tamás plébános úrral több kérdést is érintettünk. Szó volt többek között a régi katolikus kultúrház sorsáról, ahonnan a Segítő Kezek Intézmény kivonult és átköltözött új helyére, a Szent István utcai volt óvodaépületbe. Megállapodtunk, hogy a Rákóczi u. 4. szám alatti épületben ki fogjuk kapcsoltatni a közműveket.

6 5 Az Ördögárokhoz a Kispetőfi iskola mellett vezető út a Római Katolikus Egyház tulajdonában van. Ennek a telekdarabnak az átadásáról is tárgyaltunk. Nagyon pozitív, nagyon kellemes hangulatú megbeszélés volt. A belvízi helyzetről valóban történt egy felmérés, többek között azért, hogy megnézzük, mennyit használt a Makkodi és az Alsófutaki csatorna végigkotrása, amely több mint 100 millió Ft-ba került. Úgy tűnik, hogy a püspökladányi határban lassan rendeződik a belvízi helyzet. Ezt bizonyítja az is, hogy a most meginduló fagyon ismét elkezdték szántani a földeket. A szoboszlói szakaszmérnökség területén működő szivattyútelepeken az elmúlt évben hat Velencei-tó mennyiségű vizet emeltünk át a gyűjtőkbe. A TESCO Áruházzal kapcsolatban két bejelentés érkezett hozzánk. Gyakorlatilag egy körbetartozást generált a TESCO, ami azt jelenti, hogy van egy vitás kérdésük azzal a céggel, amelyik tőlünk megvette a TESCO-telket. A TESCO állítja, hogy kifizette azoknak a tábláknak az árát, amelyeket a vásárlók tájékoztatására, illetve a közlekedés új rendjének szabályozására felszereltek, mások pedig azt mondják, hogy nem kapták meg a pénzt. A gyártó cég bejelentette, hogy elviszi a táblákat. Ezt jeleztem rendőrkapitány úr felé, hiszen a közlekedési táblák levétele veszélyeztetné a közlekedés rendjét. A rendőrség meg fogja ezt akadályozni. Amennyiben pedig a többi táblát viszik el, azzal a lakosság közlekedésének, tájékoztatásának a biztonságát veszélyeztetik. Ebben az esetben megkérem jegyző urat, vonja vissza a TESCO Áruház működési engedélyét. Úgy látszik egyébként, hogy rendeződik a helyzet, mert az áruház üzemel, a táblák pedig a helyükön vannak. Kincses László képviselő kérdésére A Magyar Aszfalt céggel az ilyenkor szokásos egyeztetésre került sor arra vonatkozóan, hogy mikor vonulhatnak fel az építési területre, a kitermelt földet hová vihetik el. A tiszta földet a temető mélyen fekvő részeire, a szennyezett földet pedig a szeméttelepre fogják elszállítani. Szalóka hamarosan testvérvárosi státusba fog kerülni. A képviselő-testület tagjait végigkérdeztem, ki tud részt venni ezen a kiránduláson a kb. 800 lelkes faluba. Az utazásról nagyon kellemes tapasztalatokkal tértünk haza. A költségeket mi fizettük.

7 6 A temetéssel kapcsolatos interpellációját kivizsgáltattuk, melynek eredményeként azt tudom elmondani, hogy volt ugyan koporsós szertartás az adott időben, de temetés nem. Az előző kormányzat a Mikszáth Kálmán utcára milliárdos beruházást tervezett egy teljes közforgalmi aluljáró megépítésével. Mi ehelyett azt a megoldást javasoltuk, hogy a Balaton utcát kivisszük a régi katolikus temetőhöz, a Mikszáth Kálmán utcát pedig a 4. számú főútig. Ezzel a vasúton túli rész két bekötést kap, a gyalogos, kerékpáros és kismotoros közlekedés céljára pedig tökéletesen megfelel egy gyalogos aluljáró. Ez egy 2-3 m széles, normál belmagasságú, rövid aluljáró, amin akár még egy kistraktor is át tud gurulni a kertekhez. Az újtelepi szennyvízberuházás finanszírozásához szükség van egy víziközmű társulat létrehozására, mert csak így tudunk lakástakarékossági szerződéseket kötni a lakossággal, hogy ne egyszerre kelljen kifizetniük a 80 eft-os lakossági hozzájárulást. Az előző lakástakarékpénztárat a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötöttük, és most is velük tárgyaltunk. A megbeszélésen a bank regionális vezetői voltak jelen és megtették az ajánlatukat. Ez az ajánlatot nekünk csatolnunk kell a pályázat utolsó fordulójához. Az egy másik kérdés, hogy az ajánlatot mi ebben a formában elfogadjuk-e. Bár valóban 5 napos volt a parlamenti ülés, én azokon a napokon voltam ott, amikor kötelező volt, vagyis a vitákon és a szavazásokon. A többi időt itthon töltöttem, így a Polgárőrség vezetőivel is itthon tárgyaltam. Ezzel kapcsolatban örömteli hírről tudok beszámolni, hiszen ismét sikerült feltölteni olyan létszámra a Polgárőrséget, hogy minden este tudják a rendőrség munkáját segíteni. Önkormányzati és vállalkozói segítséggel a benzinköltségüket is tudjuk fedezni. KINCSES LÁSZLÓ képviselő 3 évvel ezelőtt jelent meg először a NIF Zrt azzal a meglehetősen irreális ötlettel, hogy a Mikszáth K. utcára aluljárót terveznek. Akkor is kifogásoltuk, én is, az volt a véleményünk, hogy oda ez fölösleges. Akkor arra hivatkoztak, hogy ősszel be kell nyújtani az engedélyes terveket, és már nincs visszaút. Azóta eltelt három év, és most kerül oda a dolog, hogy ebből lehet valami. Fontosnak tartom elmondani, hogy a televízióban látott riportban a riporter kérdésére a NIF Zrt kommunikációs igazgatója nem tudott pontos választ adni arra vonatkozóan, hogyan lesz szakaszolva a kivitelezés, amit én a magam ré-

8 7 széről felkészületlenségnek tartok. Indítványozom, hogy a választ hivatalosan kérjük meg úgy, hogy az a következő képviselő-testületi ülés időpontjáig megérkezzen. Ismereteim szerint a többi érintett városban Karcagon, Kisújszálláson, Törökszentmiklóson, stb. már tudják az ütemezést. Az, hogy mi a szakasz végére esünk, kockázatos. Ezt nem szabad hagyni, legyenek az önkormányzatnak megnyugtató, írásos dokumentumai, mert nem szeretném, ha a Baross utcai aluljáróval fejeződne be a projekt, mert elfogyott a pénz. Valóban volt egy érthetetlen álláspontja a NIF Zrt-nek, mégpedig az, hogy milliárdos beruházást akart egy olyan útrendszerre telepíteni, ahol gyakorlatilag egysávos közlekedés folyik. Ezt mi mindvégig vitattuk. A NIF Zrt szóvivője felkészületlen volt a tervekkel kapcsolatban, ezért le fogjuk kérni, hogy konkrétan mikor és mit akarnak csinálni, és a választ Kincses képviselő úrnak eljuttatjuk. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. Interpellációkra adott válaszok BORSOS LÁSZLÓ képviselő Elfogadom a választ, bár előrébb nem jutottunk a dologban. Szorgalmazom, hogy a későbbiekben - legalább a következő fedett úszóidényre - legyen valamilyen megnyugtató megoldás. Közös teherviseléssel megpróbáljuk a problémát megoldani. Segítene, ha a harmadik kutat is be tudnánk kapcsolni a metángáz kinyerésére. Petőné Papp Margit tanácsnok az interpellációjára adott választ elfogadja.

9 8 Kérdések SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok Többen kerestek meg fogadóórámon szomszédok egymás közötti telekviszálya, illetve kerítésproblémák kapcsán. Jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy mennyiben kötelezhető az ingatlantulajdonos kerítésépítésre? KINCSES LÁSZLÓ képviselő Egy hónappal ezelőtti interpellációs kérdésemre nem kaptam választ, illetve azt a választ kaptam, hogy országgyűlési képviselői fogadóórán kapok választ. Mivel változatlanul úgy gondolom, hogy ez a várost érintő ügy, itt a testületnek is véleményt kell formálnia. Ezért a kérdést ismét felteszem, bár már február vége van: február végéig kivel és mikor tervez polgármester úr tárgyalásokat a püspökladányi elkerülő út ügyében? Tudom, hogy erre már nem sok lehetőség van, de még holnap is nap van. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Szabó Attiláné tanácsnok kérdésére Jelenleg is vannak olyan ügyek a Polgármesteri Hivatalban, amelyek a szomszédok egymás közötti dolgait érintik, többek között a kerítés hiányát. Erre vonatkozóan magasabb jogszabályi rendelkezés jelenleg nincs. Volt olyan kezdeményezés magánszemély részéről, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy mint helyi sajátosságot, hogyan lehet ezt rendeleti szinten szabályozni. Jelenleg a közterületek használatára, a településtisztaságra vonatkozó rendelet keretében vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a képviselő-testület elé tudunk-e ilyen előterjesztést becsatolni. Ez vélhetően a következő hónapban el fog dőlni. Kincses képviselő úrnak most is azt tudom mondani, hogy az országgyűlési képviselői fogadóórákon szívesen látom. Egyébként az összes államtitkárral és miniszterrel tárgyaltam már az elkerülő és az M4-es út ügyében. Mivel azonban ez nem tárgya a napirendnek, ennél többet most nem kívánok mondani.

10 9 Interpellációk DURÓ FERENC képviselő Hamarosan megkezdődnek a Déli gyűjtőút munkálatai. Ez érinti a halastavak környékét is. Kérem polgármester urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a horgászegyesületekkel az út és a horgásztavak közötti területek közös rendbetételére. Kérem Márkus Gábor képviselő urat mint az egyik Horgászegyesület elnökét -, hogy üljön le az érintett horgászegyesületek képviselőivel, és pontosítsák, milyen elképzeléseik vannak a terület rendbetételére. Egyébként természetesen fogadom az interpellációt. DURÓ FERENC képviselő Kezdeményezzük a szociális rendelet módosítását arra vonatkozóan, hogy csak az kapjon önkormányzat által adható segélyt, akinek rendben van a lakókörnyezete. Ebbe a kerítés is beletartozik. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Már régóta felmerült az az igény, hogy próbáljuk visszanyittatni a kispostát a Petritelepen. Ezzel kapcsolatban benyújtottunk a Városfejlesztési Irodára egy kérelmet, amit több, mint hatszázan írtak alá. Szeretném kérni polgármester úr segítségét a teljes vagy részleges visszanyitáshoz. A Bányász utca lakói kérik, hogy a rendezetlen viszonyok helyreállítását követően történjen meg az újraházszámozás. KOVÁCS KRISZTINA képviselő A Mikes u. és a Bodó u. kereszteződésénél hatalmas ütőkátyú van, ami nagyon balesetveszélyes, főleg este, mert a lámpa nem világítja meg. Kérem, hogy a kátyút sürgősen javítsák ki.

11 10 KISS ZSIGMOND képviselő Az Újtelepről többen megkerestek azzal a problémával, hogy nagyon ritkán jár a busz. Főleg idős emberekről van szó, akik a reggeli iskolabuszokra nem férnek fel, de nem is engedik fel őket. A Volán buszjáratai, amelyek Nádudvar felől közelítik meg a várost, nem mennek be az újtelep központjába. Kérik, vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogyan lehetne 1-2 járattal megközelíteni a városrész központját. Korábban szó volt arról, hogy a TESCO-járatok is beindulnak, de a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a tárgyalások még nem zárultak le. Ez nagy előrelépés lenne az újtelepieknek, akik ezáltal a bevásárlóközpontot és az orvost is könnyebben meg tudnák közelíteni. KINCSES LÁSZLÓ képviselő A testületi ülések jegyzőkönyvével kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a január 27-ei testületi ülés jegyzőkönyve miért csak tegnap került fel a város honlapjára? Ezzel a 15 napos határidőt sikerült megduplázni, ami viszonylag rendszeresen fordul elő. Ez akadályozza a képviselői munkát, nem tudjuk kontrollálni, hogy az elhangzott anyag, illetve a jegyzőkönyvbe írt anyag tartalmilag azonos-e. Lenne egy megjegyzésem, amit kérek a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni: Ön, polgármester úr, az imént azt mondta, hogy hadilábon áll a számokkal. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. MÁRKUS GÁBOR képviselő Közvilágítással kapcsolatban szeretnék interpellálni. A városban több olyan hely van, ahol hónapok óta nem működik a közvilágítás. Tudom, hogy a Városfejlesztési Iroda többször jelezte az E.ON felé a problémát, ennek ellenére az mind a mai napig fennáll. Már jeleztem, hogy a Duró képviselő úr interpellációját befogadom, amennyiben konkrétumokra kerül sor. Mi is gondolkodtunk már azon, hogy vezessük-e be az újfajta segélyezési módot. Kérem jegyző urat, készítsen erről előterjesztést és vitassuk meg. Nem

12 11 egyszerű a történet, hiszen ez egy ellenőrző szervezet kiépítéséről is kell, hogy szóljon, amelynek meg kell határozni a feladatait, azt, hogy milyen végzettségű ember mit vizsgálhat, stb. Nem elég elhatározni és keménykedni, hanem sok pénzt hozzá kell rendelni, hogy működőképes legyen. Beszélünk még róla. A kisposta ügyében el fogunk járni, kérem ehhez a Városfejlesztési Iroda segítségét, és én is tárgyalni fogok a Posta megyei igazgatásával. A Bányász utca számozásánál a tulajdonviszonyok kérdése nem feltétlenül jelent gondot. Ennek megoldása is folyamatban van, de tudni kell, hogy az átszámozás a lakosság számára költségekkel jár, hiszen új igazolványokra, papírokra, stb. lesz szükségük. Kérdés, hogy most a válság közepén érdemes-e ezt elvégezni? Kérem a Városfejlesztési Irodát, hogy a Mikes u. és a Bodó u. kereszteződésénél lévő ütőkátyút vizsgálják meg, és egyelőre tömjék be. Tegnap tárgyaltam a Volán vezetőivel, és minden valószínűség szerint arra kell felkészülnünk, hogy a Volán nem fogja tudni sűríteni a belső járatait. Úgy gondolom, meg kell kezdeni a tárgyalásokat a helyi buszos vállalkozókkal, és ajánlatot kérni a feladat elvégzésére, mert a Volán túl drága ehhez. A TESCO képviselőjének, Varga úrnak jeleztem, hogy a TESCO-járatot be lehetne kötni ebbe a körbe, hiszen a buszöblök elkészültek. Nem tűnt túl lelkesnek, azt mondta, majd megvizsgálják. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban azt tudom elmondani Kincses képviselő úrnak, hogy tudomásul kell vennie, hogy itt, akár a teremben lévők, mindenki esküt tett. Ezek az emberek jól végzik a munkájukat. Természetesen vannak botlások, de ezt azok követik el, akik dolgoznak. Eddig még nem vettem észre, hogy ez probléma lenne, minden megoldható volt. Az influenza és más betegségek sajnos közbeszólhatnak. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző A törvény szerint a képviselő-testület üléséről nem szó szerinti, hanem a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vonatkozó Korm. rendelet szerint nekünk ezt a jegyzőkönyvet kell 15 napon belül a Kormányhivatalhoz elküldeni. Sajnos nem minden esetben sikerül ezt a határidőt tartani, ennek több oka is van, de a hitelesítések megtörténte után azonnal eljuttatjuk a Kor-

13 12 mányhivatal részére. A Kormányhivatal egyik dolgozójával éppen tegnapelőtt egyeztettem az önkormányzati honlapra, illetve annak azon részére vonatkozóan, amelyik a képviselő-testület működéséhez kötődik, pl. rendeletek, előterjesztések, jegyzőkönyvek, szabályzatok. Azt mondta, hogy Hajdú-Bihar Megyében Püspökladány példaértékű a honlap ezen tartalmát illetően. Természetesen igyekszünk a határidőket tartani, ami nem minden esetben sikerül, de a jegyzőkönyvek honlapra való kerülése egyébként sem határidőhöz kötött. Maximálisan kiállok a kollégáim mellett, akiknek megbízhatóságukhoz, munkabírásukhoz kétség nem férhet, munkájukat színvonalasan végzik, köszönöm nekik. Szeretném még hozzátenni, hogy azon kívül, hogy az elsők között vagyunk ezzel a dologgal, a legjobban képzett apparátusunk van, akik a munkájukkal példát mutatnak. Kérem Márkus Gábor képviselő urat, hogy a nem működő közvilágítási lámpák helyét pontosítsa. Az E.ON egy rendkívül adminisztratív szervezet, amely még rendkívül drága is, amely alvállalkozónak adja ki a karbantartást. Ezzel kapcsolatban már sok kritika megfogalmazódott Püspökladányban is. Meg fogjuk nézni, hogy mással hogyan lehet ezt a dolgot elvégeztetni, de ehhez kellenek a konkrétumok, illetve, hogy mit, mikor jelentettünk be, és mi az, amit nem csináltak meg, mert erre lehet hivatkozni egy szerződésbontáskor. 2. Napirend DETRICH JÁNOSNÉ DR. könyvvizsgáló szóbeli kiegészítése A évi költségvetési tervet megvizsgáltam, azt a törvényeknek, szabályoknak, elveknek, és a költségvetési koncepciónak megfelelőnek találtam kereteiben, szerkezetében, számszerűségében. Szeretném felhívni a figyelmüket azonban arra, hogy minden terv annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Ez a szellem hassa át a tárgyalásukat, elemzésüket. Nagy hangsúlyt igényel a folyamatos kontroll, elszámoltatás, és szükség esetén a működési feltételek újratervezése, de a tervezet tartható pénzügyi egyensúlyi helyzetet biztosít.

14 13 Megköszönöm könyvvizsgáló asszony munkáját és a hozzáállását is. Való igaz, hogy a legjobb terv is annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Igyekszünk ebben a szellemben dolgozni. NAGY SÁNDORNÉ irodavezető A pénzügyi helyzetet tekintve az önkormányzat nincs egyszerű helyzetben. Míg 2010-ben az induló működési hiány 336 millió Ft volt, 2011-ben ez az összeg 346 millió Ft-ra növekedett, hiszen a hiány újratermelődött a év folyamán. Ennek oka, hogy 2010-ben olyan intézkedéseket hoztak az intézményeink és a Polgármesteri Hivatal is, amelyek nem tekinthetők feladati elmaradásnak, illetve ebben az évben újratermelődtek ben 5,5%-kal csökkentette az önkormányzat az intézmények finanszírozását, ez mértékében eft volt ben az intézményekre rótt hiány sajnos már 10%, azaz 213 millió Ft volt. Erre kényszerült az önkormányzat annak érdekében, hogy működni tudjon, illetve az ÖNHIKI pályázatra támogatási igénylést tudjon benyújtani. Mindezt összegezve a év indításánál a következőket mondhatjuk el: az elmúlt évet 162 millió Ft hiánnyal zártuk. A évben termelődött hiány, illetve az intézményekre rótt visszavonást követően 132,5 millió Ft évben keletkező működési hiánnyal kell számolnunk. Figyeltünk arra, hogy ez az összeg ne haladja meg az önkormányzati törvényben előírt mértéket, vagyis az önkormányzat alkalmas legyen az ÖNHIKI-támogatás igénylésére. Jogosan adódik a kérdés, hogy miből tudja az önkormányzat finanszírozni ezt az óriási hiányt. A képviselő-testület 2010-ben hozott döntései révén folyószámla-hitel, illetve munkabér-hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat, melynek kerete 310 millió Ft. Ebből van lehetőség a működési hiány évközi finanszírozására. Néhány szót szeretnék a beruházásokról is szólni. A képviselő-testület ben kötvényt bocsátott ki 1 milliárd Ft értékben. Ebből 2010-ben az önkormányzat a saját fejlesztései megvalósításához, illetve az önkormányzati önerő megteremtéséhez felhasznált 103 millió Ft-ot. A 2011-ben megvalósítani kívánt fejlesztések saját forrásához 293 millió Ft-ra lesz szükség, melynek forrása - többségében - a 2010-ben kibocsátott kötvényérték lesz. Jelenlegi tudomásunk szerint két nagy beruházásunk húzódik át, melyekre a kötvényforrásból a jövő évben eft, az azt követő évben pedig eft kerül felhasználásra. Az egyik az újtelepi szennyvízhálózat-építés, melynek összköltsége

15 14 meghaladja a 600 millió Ft-ot, a másik pedig a funkcióbővítő beruházás, melynek összköltsége közel 1 milliárd Ft. Az elmúlt években az önkormányzat több ingatlan eladását tervezte be a költségvetésbe a fejlesztések forrásául. A gazdasági válság következtében ezeket az ingatlanokat nem sikerült eladni. Ebben az évben 4 önkormányzati lakás értékesítésének bevételét terveztük be a fejlesztések forrásaként. Mindezeket figyelembevéve 70 millió Ft-os nagyságrendű alapot tudtunk képezni a folyamatban lévő beruházásaink, illetve a két nagy beruházás nem várt kiadásainak fedezetére. Ezt az összeget az említett bérlakások eladása esetén tudjuk felhasználni. Az 1 milliárd Ft összegű kötvényből jelen állapot szerint a kötelezettséggel nem terhelt rész kb. 389 millió Ft. Kérem a képviselő-testületet, hogy bölcs döntéseket hozzon, és olyan beruházásokat határozzon el ezen szabad kötvényforrás terhére, amelyek termelő jellegű beruházást takarnak, vagy pedig az intézmények működési költségeit csökkentik. Ahhoz, hogy a működési hiánynak ezt a feszített mértékét tudjuk tartani, és az önkormányzat talpon tudjon maradni, nagyon fontos, hogy az intézmények által befogadott hiányt meg tudjuk tartani, mert egyébként jelentős problémákra számíthatunk. Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy ez az önkormányzat működőképes maradjon, és lehetőség szerint a legjobb gazdálkodást tudja produkálni. KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet egy elég komoly társadalmi, gazdasági, intézményi egyeztetés előzött meg. Bevontuk a kisebbségi önkormányzatok képviselőit is annak érdekében, hogy minél jobban próbáljuk ezt a költségvetést összerakni. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Városfejlesztési Bizottsági üléseken elég hosszasan taglaltuk, hogy hol, milyen módon lehetne a megszorításokat érvényesíteni. Kincses képviselő úr elmondta, hogy neki vannak módosító indítványi gondolatai, amelyek viszont ezeken az üléseken nem jelentek meg, nem értem, hogy miért. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, a feszített költségvetési lehetőségeinket, és a könyvvizsgáló által becsatolt véleményt a költségvetésről, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a költségvetés elfogadását.

16 15 KOVÁCS KRISZTINA képviselő Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A hiány intézményekre történő 10%-os visszaosztása az oktatás, a kultúra és a sport területét is nagyon határozottan érintette. Ezzel kapcsolatban vitás kérdések is felmerültek, de mivel a bizottság sem tudott olyan javaslatot tenni, amely könnyítette volna ezen ágazatok helyzetét, a rendelet-tervezetet elfogadását javasolta. Reméljük, hogy a pályázati lehetőségek könnyíteni fogják az intézmények működését. TÓTH LÁSZLÓ képviselő A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság megtárgyalta a koncepciót, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. MÁRKUS GÁBOR képviselő A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a rendelettervezet elfogadását támogatja. Irodavezető asszony a felvetett kérdésekre korrekt válaszokat adott. Az én tudomásom szerint sem érkezett módosító indítvány. Egyébként a bizottsági üléseken kívül is módja van a képviselőknek betekinteni, beleszólni, javaslatot tenni a költségvetés készítésébe. Fontos dolgot említünk, amikor elmondjuk, hogy maradt nálunk 160 millió Ft hiány. Az ezévre eső hiány már csak 130 millió Ft, tehát radikálisan csökkent. A hiány oka, hogy az önkormányzat folyamatosan feljelentés alatt volt, emiatt a működési oldalból kellett a fejlesztéseket finanszírozni, hiszen a vizsgálatok miatt a kifizetések csúsztak. Csak az Északi gyűjtőútnál sikerült 177 millió Ftos kárt okozni a városnak, ugyanis ennyi támogatást megelőző hitelt kellett felvennünk, aminek csak a kamata 10 millió Ft volt. Ezen kívül működik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer amelyet szerintem Kelet-magyarországon csak mi adunk meg ilyen számban a gyermekeinknek -, nem engedtük összeomlani egyetlen sportegyesületünket sem, a gyermekeink táncolnak, a felnőttek énekelnek, működik a város. A városban egyetlen gyermek sem éhezik,

17 16 eddig még be tudtuk szállítani őket az iskolákba. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy nagyon büszkéknek kell lennünk az elmúlt évi teljesítményünkre. Meglátszik, hogy jól képzett az apparátus, hiszen következetesen végigvitte a költségvetési évet. Kérdések KINCSES LÁSZLÓ képviselő A könyvvizsgáló jelentésben két olyan pontot is találtam, amellyel aggodalommal egyetértek. Az egyik a 8. oldal első bekezdése: A költségvetési tervezésben összességében látható, hogy finanszírozási problémák jelentkezhetnek évben. A likviditási hiány áthidalását a takarékos gazdálkodás és a tervezett ingatlan értékesítésből befolyó bevétel és az ún. hiány intézményi viszszaosztás finanszírozási rendszere nem teljes körűen biztosítja. Ezért a pénzintézeti hitel felvétele és a kötvénykibocsátás szabad keretéből felhasználás indokolt lehet. Az a véleményem, hogy amennyiben most, a költségvetés tervezésekor megfelelő számokat állítunk be, akkor ez a mondat - különösen a kötvénykibocsátásra vonatkozó része - nem lehet indokolt. A másik a 9. oldalon található mondat: A likviditás szempontjából kockázatosnak lehet megítélni a nagyarányú beruházásokat, melyeknek igaz, hogy a támogatása jelentős arányban szállítói finanszírozással valósul meg, mégis az önkormányzatnak még az önerőn felül, saját forrásaiból kell, ha még időlegesen is, biztosítania páldául az Áfa összegét, továbbá a fenntartás, karbantartás, illetőleg az üzemeltetés költségeit is. Ha ez így igaz, akkor nyilvánvalóan a beruházási fejezetnél ehhez még több mondandóm lesz. Mi a kérdése képviselő úr? KINCSES LÁSZLÓ képviselő 2010-ben az iparűzési adót 210 millió Ft-ra tervezték, a megvalósulás 164 millió Ft volt. Az ingatlaneladásokat 100 millió Ft-ra tervezték, a megvalósulás ennek töredéke volt. Az idei évben ez fordítva van, az iparűzési adó alultervezett, az ingatlaneladás túltervezett. Miért volt szükség arra, hogy a évet fölültervezték, míg a évet abban a reményben éljük meg, hogy majd évközi többletbevételek keletkezhetnek, és elmondhatjuk, hogy kijöttünk a bajból?

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben