PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011/2012. nevelési évben szervezhető óvodai csoportok, illetve első évfolyamon indítható osztályok számának, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról. 11/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel. 12/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat azon szándékról, hogy az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-t bízza meg a Városi Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével május 1-től 5 éves időtartamra. 13/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. 14/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriuma tagjainak megbízásáról és elnökének megválasztásáról, valamint az alapító okirat módosításáról. 15/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására vonatkozó társulási megállapodás kiegészítésének jóváhagyásáról. 16/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyásáról. 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről. 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Dombi Imréné alpolgármester, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, dr. Felszeghy Szabolcs, Kiss Zsigmond, Márkus Gábor, Tóth László, Kovács Krisztina, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző, Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető, 14 fő érdeklődő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 12 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Petőné Papp Margit és Duró Ferenc képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Petőné Papp Margit és Duró Ferenc képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A napirend végére két új előterjesztés felvételét javaslom: - Előterjesztés pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására szóló társulási megállapodás jóváhagyására. - Előterjesztés a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Február 5-én beadtam egy módosító indítványt a költségvetéshez azzal a kívánsággal, hogy remélem a bizottságok megtárgyalják és a testület elé úgy kerülhet. Eddig semmilyen visszajelzést nem kaptam arról, hogy ez a módosító

3 indítvány milyen stádiumban van. Egyetlen dolgot biztosan tudok, a bizottságok nem tárgyalták. Erre majd a költségvetés tárgyalásánál visszatérünk. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Szeretném napirendről levetetni a Tájékoztató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról szóló 4/e. napirendet. Aki egyetért Kincses képviselő úr javaslatával, miszerint a 4/e. napirendet ne tárgyaljuk, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 1 igen, 11 nem szavazat. Megállapítom, hogy a javaslat nem kapott többségi támogatást, a napirendet tárgyalni fogjuk. Aki a napirendet a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. N a p i r e n d : 2 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Előadó: Arnóth Sándor polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester KÖZMEGHALLGATÁS 3. Előterjesztés belső ellenőrzési tervről Előadó: Keserű László jegyző

4 3 4. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés a 2011/2012. nevelési évben történő óvodai beiratkozásról, illetve a 2011/2012-es tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozási tervről Előadó: Arnóth Sándor polgármester b) Előterjesztés a települési folyékony hulladékgyűjtési és szállítási díjak módosításáról Előadó: Varga Lajos mb. ügyvezető igazgató c) Előterjesztés a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése az Észak-Alföldi régióban tárgyú pályázatról Előadó: Arnóth Sándor polgármester d) Előterjesztés a Köztemető üzemeltetéséről Előadó: Arnóth Sándor polgármester e) Előterjesztést a Püspökladányi Tájékoztató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester f) Előterjesztés a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjainak és elnökének megválasztására Előadó: Arnóth Sándor polgármester g) Előterjesztés pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására szóló társulási megállapodás jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester h) Előterjesztés a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester 1. Napirend Kérdések BORSOS LÁSZLÓ képviselő Január 21-én polgármester úr megbeszélést folytatott Lupsa Tamás plébános úrral. Megtudhatnánk, hogy miről folyt a megbeszélés?

5 Kíváncsi lennék a január 20-án a belvízhelyzet felmérése kapcsán tartott helyszíni szemle tapasztalataira. Január 25-én a TESCO képviselőivel folytatott megbeszélés részleteiről szeretnék hallani. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Január 25-én a Magyar Aszfalt képviselőivel miről tárgyalt polgármester úr? 4 Január ig magánemberként tett eleget egy szalókai meghívásnak. Az egy hónappal ezelőtti testületi ülésen úgy fogalmazott, hogy nem tud különbséget tenni a polgármesteri és a magánemberi megjelenés között. Most külön országgyűlési képviselőként, külön polgármesterként és külön magánemberként volt-e jelen Szalókán? A múlt havi temetéssel kapcsolatban elrendelt vizsgálatnak mi az eredménye? Február 2-án a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-nél folytatott tárgyaláson a Mikszáth utcai probléma megoldásáról folyt tárgyalás. Mi volt ez a probléma? Február 3-án milyen kereskedelmi csoportokkal folytatott megbeszélést polgármester úr a hitelfelvétellel kapcsolatban? Február 16-án a helyi Polgárőrség vezetőivel folytatott megbeszélést. Tudomásom szerint azon a héten 5 napos volt a parlamenti ülés, tehát a Parlamentben kellett volna lennie. Az a kérdésem, hogy a megbeszélés Budapesten folyt? az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Lupsa Tamás plébános úrral több kérdést is érintettünk. Szó volt többek között a régi katolikus kultúrház sorsáról, ahonnan a Segítő Kezek Intézmény kivonult és átköltözött új helyére, a Szent István utcai volt óvodaépületbe. Megállapodtunk, hogy a Rákóczi u. 4. szám alatti épületben ki fogjuk kapcsoltatni a közműveket.

6 5 Az Ördögárokhoz a Kispetőfi iskola mellett vezető út a Római Katolikus Egyház tulajdonában van. Ennek a telekdarabnak az átadásáról is tárgyaltunk. Nagyon pozitív, nagyon kellemes hangulatú megbeszélés volt. A belvízi helyzetről valóban történt egy felmérés, többek között azért, hogy megnézzük, mennyit használt a Makkodi és az Alsófutaki csatorna végigkotrása, amely több mint 100 millió Ft-ba került. Úgy tűnik, hogy a püspökladányi határban lassan rendeződik a belvízi helyzet. Ezt bizonyítja az is, hogy a most meginduló fagyon ismét elkezdték szántani a földeket. A szoboszlói szakaszmérnökség területén működő szivattyútelepeken az elmúlt évben hat Velencei-tó mennyiségű vizet emeltünk át a gyűjtőkbe. A TESCO Áruházzal kapcsolatban két bejelentés érkezett hozzánk. Gyakorlatilag egy körbetartozást generált a TESCO, ami azt jelenti, hogy van egy vitás kérdésük azzal a céggel, amelyik tőlünk megvette a TESCO-telket. A TESCO állítja, hogy kifizette azoknak a tábláknak az árát, amelyeket a vásárlók tájékoztatására, illetve a közlekedés új rendjének szabályozására felszereltek, mások pedig azt mondják, hogy nem kapták meg a pénzt. A gyártó cég bejelentette, hogy elviszi a táblákat. Ezt jeleztem rendőrkapitány úr felé, hiszen a közlekedési táblák levétele veszélyeztetné a közlekedés rendjét. A rendőrség meg fogja ezt akadályozni. Amennyiben pedig a többi táblát viszik el, azzal a lakosság közlekedésének, tájékoztatásának a biztonságát veszélyeztetik. Ebben az esetben megkérem jegyző urat, vonja vissza a TESCO Áruház működési engedélyét. Úgy látszik egyébként, hogy rendeződik a helyzet, mert az áruház üzemel, a táblák pedig a helyükön vannak. Kincses László képviselő kérdésére A Magyar Aszfalt céggel az ilyenkor szokásos egyeztetésre került sor arra vonatkozóan, hogy mikor vonulhatnak fel az építési területre, a kitermelt földet hová vihetik el. A tiszta földet a temető mélyen fekvő részeire, a szennyezett földet pedig a szeméttelepre fogják elszállítani. Szalóka hamarosan testvérvárosi státusba fog kerülni. A képviselő-testület tagjait végigkérdeztem, ki tud részt venni ezen a kiránduláson a kb. 800 lelkes faluba. Az utazásról nagyon kellemes tapasztalatokkal tértünk haza. A költségeket mi fizettük.

7 6 A temetéssel kapcsolatos interpellációját kivizsgáltattuk, melynek eredményeként azt tudom elmondani, hogy volt ugyan koporsós szertartás az adott időben, de temetés nem. Az előző kormányzat a Mikszáth Kálmán utcára milliárdos beruházást tervezett egy teljes közforgalmi aluljáró megépítésével. Mi ehelyett azt a megoldást javasoltuk, hogy a Balaton utcát kivisszük a régi katolikus temetőhöz, a Mikszáth Kálmán utcát pedig a 4. számú főútig. Ezzel a vasúton túli rész két bekötést kap, a gyalogos, kerékpáros és kismotoros közlekedés céljára pedig tökéletesen megfelel egy gyalogos aluljáró. Ez egy 2-3 m széles, normál belmagasságú, rövid aluljáró, amin akár még egy kistraktor is át tud gurulni a kertekhez. Az újtelepi szennyvízberuházás finanszírozásához szükség van egy víziközmű társulat létrehozására, mert csak így tudunk lakástakarékossági szerződéseket kötni a lakossággal, hogy ne egyszerre kelljen kifizetniük a 80 eft-os lakossági hozzájárulást. Az előző lakástakarékpénztárat a Kereskedelmi és Hitelbankkal kötöttük, és most is velük tárgyaltunk. A megbeszélésen a bank regionális vezetői voltak jelen és megtették az ajánlatukat. Ez az ajánlatot nekünk csatolnunk kell a pályázat utolsó fordulójához. Az egy másik kérdés, hogy az ajánlatot mi ebben a formában elfogadjuk-e. Bár valóban 5 napos volt a parlamenti ülés, én azokon a napokon voltam ott, amikor kötelező volt, vagyis a vitákon és a szavazásokon. A többi időt itthon töltöttem, így a Polgárőrség vezetőivel is itthon tárgyaltam. Ezzel kapcsolatban örömteli hírről tudok beszámolni, hiszen ismét sikerült feltölteni olyan létszámra a Polgárőrséget, hogy minden este tudják a rendőrség munkáját segíteni. Önkormányzati és vállalkozói segítséggel a benzinköltségüket is tudjuk fedezni. KINCSES LÁSZLÓ képviselő 3 évvel ezelőtt jelent meg először a NIF Zrt azzal a meglehetősen irreális ötlettel, hogy a Mikszáth K. utcára aluljárót terveznek. Akkor is kifogásoltuk, én is, az volt a véleményünk, hogy oda ez fölösleges. Akkor arra hivatkoztak, hogy ősszel be kell nyújtani az engedélyes terveket, és már nincs visszaút. Azóta eltelt három év, és most kerül oda a dolog, hogy ebből lehet valami. Fontosnak tartom elmondani, hogy a televízióban látott riportban a riporter kérdésére a NIF Zrt kommunikációs igazgatója nem tudott pontos választ adni arra vonatkozóan, hogyan lesz szakaszolva a kivitelezés, amit én a magam ré-

8 7 széről felkészületlenségnek tartok. Indítványozom, hogy a választ hivatalosan kérjük meg úgy, hogy az a következő képviselő-testületi ülés időpontjáig megérkezzen. Ismereteim szerint a többi érintett városban Karcagon, Kisújszálláson, Törökszentmiklóson, stb. már tudják az ütemezést. Az, hogy mi a szakasz végére esünk, kockázatos. Ezt nem szabad hagyni, legyenek az önkormányzatnak megnyugtató, írásos dokumentumai, mert nem szeretném, ha a Baross utcai aluljáróval fejeződne be a projekt, mert elfogyott a pénz. Valóban volt egy érthetetlen álláspontja a NIF Zrt-nek, mégpedig az, hogy milliárdos beruházást akart egy olyan útrendszerre telepíteni, ahol gyakorlatilag egysávos közlekedés folyik. Ezt mi mindvégig vitattuk. A NIF Zrt szóvivője felkészületlen volt a tervekkel kapcsolatban, ezért le fogjuk kérni, hogy konkrétan mikor és mit akarnak csinálni, és a választ Kincses képviselő úrnak eljuttatjuk. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. Interpellációkra adott válaszok BORSOS LÁSZLÓ képviselő Elfogadom a választ, bár előrébb nem jutottunk a dologban. Szorgalmazom, hogy a későbbiekben - legalább a következő fedett úszóidényre - legyen valamilyen megnyugtató megoldás. Közös teherviseléssel megpróbáljuk a problémát megoldani. Segítene, ha a harmadik kutat is be tudnánk kapcsolni a metángáz kinyerésére. Petőné Papp Margit tanácsnok az interpellációjára adott választ elfogadja.

9 8 Kérdések SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok Többen kerestek meg fogadóórámon szomszédok egymás közötti telekviszálya, illetve kerítésproblémák kapcsán. Jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy mennyiben kötelezhető az ingatlantulajdonos kerítésépítésre? KINCSES LÁSZLÓ képviselő Egy hónappal ezelőtti interpellációs kérdésemre nem kaptam választ, illetve azt a választ kaptam, hogy országgyűlési képviselői fogadóórán kapok választ. Mivel változatlanul úgy gondolom, hogy ez a várost érintő ügy, itt a testületnek is véleményt kell formálnia. Ezért a kérdést ismét felteszem, bár már február vége van: február végéig kivel és mikor tervez polgármester úr tárgyalásokat a püspökladányi elkerülő út ügyében? Tudom, hogy erre már nem sok lehetőség van, de még holnap is nap van. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Szabó Attiláné tanácsnok kérdésére Jelenleg is vannak olyan ügyek a Polgármesteri Hivatalban, amelyek a szomszédok egymás közötti dolgait érintik, többek között a kerítés hiányát. Erre vonatkozóan magasabb jogszabályi rendelkezés jelenleg nincs. Volt olyan kezdeményezés magánszemély részéről, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy mint helyi sajátosságot, hogyan lehet ezt rendeleti szinten szabályozni. Jelenleg a közterületek használatára, a településtisztaságra vonatkozó rendelet keretében vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a képviselő-testület elé tudunk-e ilyen előterjesztést becsatolni. Ez vélhetően a következő hónapban el fog dőlni. Kincses képviselő úrnak most is azt tudom mondani, hogy az országgyűlési képviselői fogadóórákon szívesen látom. Egyébként az összes államtitkárral és miniszterrel tárgyaltam már az elkerülő és az M4-es út ügyében. Mivel azonban ez nem tárgya a napirendnek, ennél többet most nem kívánok mondani.

10 9 Interpellációk DURÓ FERENC képviselő Hamarosan megkezdődnek a Déli gyűjtőút munkálatai. Ez érinti a halastavak környékét is. Kérem polgármester urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a horgászegyesületekkel az út és a horgásztavak közötti területek közös rendbetételére. Kérem Márkus Gábor képviselő urat mint az egyik Horgászegyesület elnökét -, hogy üljön le az érintett horgászegyesületek képviselőivel, és pontosítsák, milyen elképzeléseik vannak a terület rendbetételére. Egyébként természetesen fogadom az interpellációt. DURÓ FERENC képviselő Kezdeményezzük a szociális rendelet módosítását arra vonatkozóan, hogy csak az kapjon önkormányzat által adható segélyt, akinek rendben van a lakókörnyezete. Ebbe a kerítés is beletartozik. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Már régóta felmerült az az igény, hogy próbáljuk visszanyittatni a kispostát a Petritelepen. Ezzel kapcsolatban benyújtottunk a Városfejlesztési Irodára egy kérelmet, amit több, mint hatszázan írtak alá. Szeretném kérni polgármester úr segítségét a teljes vagy részleges visszanyitáshoz. A Bányász utca lakói kérik, hogy a rendezetlen viszonyok helyreállítását követően történjen meg az újraházszámozás. KOVÁCS KRISZTINA képviselő A Mikes u. és a Bodó u. kereszteződésénél hatalmas ütőkátyú van, ami nagyon balesetveszélyes, főleg este, mert a lámpa nem világítja meg. Kérem, hogy a kátyút sürgősen javítsák ki.

11 10 KISS ZSIGMOND képviselő Az Újtelepről többen megkerestek azzal a problémával, hogy nagyon ritkán jár a busz. Főleg idős emberekről van szó, akik a reggeli iskolabuszokra nem férnek fel, de nem is engedik fel őket. A Volán buszjáratai, amelyek Nádudvar felől közelítik meg a várost, nem mennek be az újtelep központjába. Kérik, vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogyan lehetne 1-2 járattal megközelíteni a városrész központját. Korábban szó volt arról, hogy a TESCO-járatok is beindulnak, de a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a tárgyalások még nem zárultak le. Ez nagy előrelépés lenne az újtelepieknek, akik ezáltal a bevásárlóközpontot és az orvost is könnyebben meg tudnák közelíteni. KINCSES LÁSZLÓ képviselő A testületi ülések jegyzőkönyvével kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a január 27-ei testületi ülés jegyzőkönyve miért csak tegnap került fel a város honlapjára? Ezzel a 15 napos határidőt sikerült megduplázni, ami viszonylag rendszeresen fordul elő. Ez akadályozza a képviselői munkát, nem tudjuk kontrollálni, hogy az elhangzott anyag, illetve a jegyzőkönyvbe írt anyag tartalmilag azonos-e. Lenne egy megjegyzésem, amit kérek a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni: Ön, polgármester úr, az imént azt mondta, hogy hadilábon áll a számokkal. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. MÁRKUS GÁBOR képviselő Közvilágítással kapcsolatban szeretnék interpellálni. A városban több olyan hely van, ahol hónapok óta nem működik a közvilágítás. Tudom, hogy a Városfejlesztési Iroda többször jelezte az E.ON felé a problémát, ennek ellenére az mind a mai napig fennáll. Már jeleztem, hogy a Duró képviselő úr interpellációját befogadom, amennyiben konkrétumokra kerül sor. Mi is gondolkodtunk már azon, hogy vezessük-e be az újfajta segélyezési módot. Kérem jegyző urat, készítsen erről előterjesztést és vitassuk meg. Nem

12 11 egyszerű a történet, hiszen ez egy ellenőrző szervezet kiépítéséről is kell, hogy szóljon, amelynek meg kell határozni a feladatait, azt, hogy milyen végzettségű ember mit vizsgálhat, stb. Nem elég elhatározni és keménykedni, hanem sok pénzt hozzá kell rendelni, hogy működőképes legyen. Beszélünk még róla. A kisposta ügyében el fogunk járni, kérem ehhez a Városfejlesztési Iroda segítségét, és én is tárgyalni fogok a Posta megyei igazgatásával. A Bányász utca számozásánál a tulajdonviszonyok kérdése nem feltétlenül jelent gondot. Ennek megoldása is folyamatban van, de tudni kell, hogy az átszámozás a lakosság számára költségekkel jár, hiszen új igazolványokra, papírokra, stb. lesz szükségük. Kérdés, hogy most a válság közepén érdemes-e ezt elvégezni? Kérem a Városfejlesztési Irodát, hogy a Mikes u. és a Bodó u. kereszteződésénél lévő ütőkátyút vizsgálják meg, és egyelőre tömjék be. Tegnap tárgyaltam a Volán vezetőivel, és minden valószínűség szerint arra kell felkészülnünk, hogy a Volán nem fogja tudni sűríteni a belső járatait. Úgy gondolom, meg kell kezdeni a tárgyalásokat a helyi buszos vállalkozókkal, és ajánlatot kérni a feladat elvégzésére, mert a Volán túl drága ehhez. A TESCO képviselőjének, Varga úrnak jeleztem, hogy a TESCO-járatot be lehetne kötni ebbe a körbe, hiszen a buszöblök elkészültek. Nem tűnt túl lelkesnek, azt mondta, majd megvizsgálják. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban azt tudom elmondani Kincses képviselő úrnak, hogy tudomásul kell vennie, hogy itt, akár a teremben lévők, mindenki esküt tett. Ezek az emberek jól végzik a munkájukat. Természetesen vannak botlások, de ezt azok követik el, akik dolgoznak. Eddig még nem vettem észre, hogy ez probléma lenne, minden megoldható volt. Az influenza és más betegségek sajnos közbeszólhatnak. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző A törvény szerint a képviselő-testület üléséről nem szó szerinti, hanem a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vonatkozó Korm. rendelet szerint nekünk ezt a jegyzőkönyvet kell 15 napon belül a Kormányhivatalhoz elküldeni. Sajnos nem minden esetben sikerül ezt a határidőt tartani, ennek több oka is van, de a hitelesítések megtörténte után azonnal eljuttatjuk a Kor-

13 12 mányhivatal részére. A Kormányhivatal egyik dolgozójával éppen tegnapelőtt egyeztettem az önkormányzati honlapra, illetve annak azon részére vonatkozóan, amelyik a képviselő-testület működéséhez kötődik, pl. rendeletek, előterjesztések, jegyzőkönyvek, szabályzatok. Azt mondta, hogy Hajdú-Bihar Megyében Püspökladány példaértékű a honlap ezen tartalmát illetően. Természetesen igyekszünk a határidőket tartani, ami nem minden esetben sikerül, de a jegyzőkönyvek honlapra való kerülése egyébként sem határidőhöz kötött. Maximálisan kiállok a kollégáim mellett, akiknek megbízhatóságukhoz, munkabírásukhoz kétség nem férhet, munkájukat színvonalasan végzik, köszönöm nekik. Szeretném még hozzátenni, hogy azon kívül, hogy az elsők között vagyunk ezzel a dologgal, a legjobban képzett apparátusunk van, akik a munkájukkal példát mutatnak. Kérem Márkus Gábor képviselő urat, hogy a nem működő közvilágítási lámpák helyét pontosítsa. Az E.ON egy rendkívül adminisztratív szervezet, amely még rendkívül drága is, amely alvállalkozónak adja ki a karbantartást. Ezzel kapcsolatban már sok kritika megfogalmazódott Püspökladányban is. Meg fogjuk nézni, hogy mással hogyan lehet ezt a dolgot elvégeztetni, de ehhez kellenek a konkrétumok, illetve, hogy mit, mikor jelentettünk be, és mi az, amit nem csináltak meg, mert erre lehet hivatkozni egy szerződésbontáskor. 2. Napirend DETRICH JÁNOSNÉ DR. könyvvizsgáló szóbeli kiegészítése A évi költségvetési tervet megvizsgáltam, azt a törvényeknek, szabályoknak, elveknek, és a költségvetési koncepciónak megfelelőnek találtam kereteiben, szerkezetében, számszerűségében. Szeretném felhívni a figyelmüket azonban arra, hogy minden terv annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Ez a szellem hassa át a tárgyalásukat, elemzésüket. Nagy hangsúlyt igényel a folyamatos kontroll, elszámoltatás, és szükség esetén a működési feltételek újratervezése, de a tervezet tartható pénzügyi egyensúlyi helyzetet biztosít.

14 13 Megköszönöm könyvvizsgáló asszony munkáját és a hozzáállását is. Való igaz, hogy a legjobb terv is annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Igyekszünk ebben a szellemben dolgozni. NAGY SÁNDORNÉ irodavezető A pénzügyi helyzetet tekintve az önkormányzat nincs egyszerű helyzetben. Míg 2010-ben az induló működési hiány 336 millió Ft volt, 2011-ben ez az összeg 346 millió Ft-ra növekedett, hiszen a hiány újratermelődött a év folyamán. Ennek oka, hogy 2010-ben olyan intézkedéseket hoztak az intézményeink és a Polgármesteri Hivatal is, amelyek nem tekinthetők feladati elmaradásnak, illetve ebben az évben újratermelődtek ben 5,5%-kal csökkentette az önkormányzat az intézmények finanszírozását, ez mértékében eft volt ben az intézményekre rótt hiány sajnos már 10%, azaz 213 millió Ft volt. Erre kényszerült az önkormányzat annak érdekében, hogy működni tudjon, illetve az ÖNHIKI pályázatra támogatási igénylést tudjon benyújtani. Mindezt összegezve a év indításánál a következőket mondhatjuk el: az elmúlt évet 162 millió Ft hiánnyal zártuk. A évben termelődött hiány, illetve az intézményekre rótt visszavonást követően 132,5 millió Ft évben keletkező működési hiánnyal kell számolnunk. Figyeltünk arra, hogy ez az összeg ne haladja meg az önkormányzati törvényben előírt mértéket, vagyis az önkormányzat alkalmas legyen az ÖNHIKI-támogatás igénylésére. Jogosan adódik a kérdés, hogy miből tudja az önkormányzat finanszírozni ezt az óriási hiányt. A képviselő-testület 2010-ben hozott döntései révén folyószámla-hitel, illetve munkabér-hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat, melynek kerete 310 millió Ft. Ebből van lehetőség a működési hiány évközi finanszírozására. Néhány szót szeretnék a beruházásokról is szólni. A képviselő-testület ben kötvényt bocsátott ki 1 milliárd Ft értékben. Ebből 2010-ben az önkormányzat a saját fejlesztései megvalósításához, illetve az önkormányzati önerő megteremtéséhez felhasznált 103 millió Ft-ot. A 2011-ben megvalósítani kívánt fejlesztések saját forrásához 293 millió Ft-ra lesz szükség, melynek forrása - többségében - a 2010-ben kibocsátott kötvényérték lesz. Jelenlegi tudomásunk szerint két nagy beruházásunk húzódik át, melyekre a kötvényforrásból a jövő évben eft, az azt követő évben pedig eft kerül felhasználásra. Az egyik az újtelepi szennyvízhálózat-építés, melynek összköltsége

15 14 meghaladja a 600 millió Ft-ot, a másik pedig a funkcióbővítő beruházás, melynek összköltsége közel 1 milliárd Ft. Az elmúlt években az önkormányzat több ingatlan eladását tervezte be a költségvetésbe a fejlesztések forrásául. A gazdasági válság következtében ezeket az ingatlanokat nem sikerült eladni. Ebben az évben 4 önkormányzati lakás értékesítésének bevételét terveztük be a fejlesztések forrásaként. Mindezeket figyelembevéve 70 millió Ft-os nagyságrendű alapot tudtunk képezni a folyamatban lévő beruházásaink, illetve a két nagy beruházás nem várt kiadásainak fedezetére. Ezt az összeget az említett bérlakások eladása esetén tudjuk felhasználni. Az 1 milliárd Ft összegű kötvényből jelen állapot szerint a kötelezettséggel nem terhelt rész kb. 389 millió Ft. Kérem a képviselő-testületet, hogy bölcs döntéseket hozzon, és olyan beruházásokat határozzon el ezen szabad kötvényforrás terhére, amelyek termelő jellegű beruházást takarnak, vagy pedig az intézmények működési költségeit csökkentik. Ahhoz, hogy a működési hiánynak ezt a feszített mértékét tudjuk tartani, és az önkormányzat talpon tudjon maradni, nagyon fontos, hogy az intézmények által befogadott hiányt meg tudjuk tartani, mert egyébként jelentős problémákra számíthatunk. Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy ez az önkormányzat működőképes maradjon, és lehetőség szerint a legjobb gazdálkodást tudja produkálni. KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet egy elég komoly társadalmi, gazdasági, intézményi egyeztetés előzött meg. Bevontuk a kisebbségi önkormányzatok képviselőit is annak érdekében, hogy minél jobban próbáljuk ezt a költségvetést összerakni. A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Városfejlesztési Bizottsági üléseken elég hosszasan taglaltuk, hogy hol, milyen módon lehetne a megszorításokat érvényesíteni. Kincses képviselő úr elmondta, hogy neki vannak módosító indítványi gondolatai, amelyek viszont ezeken az üléseken nem jelentek meg, nem értem, hogy miért. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, a feszített költségvetési lehetőségeinket, és a könyvvizsgáló által becsatolt véleményt a költségvetésről, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a költségvetés elfogadását.

16 15 KOVÁCS KRISZTINA képviselő Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A hiány intézményekre történő 10%-os visszaosztása az oktatás, a kultúra és a sport területét is nagyon határozottan érintette. Ezzel kapcsolatban vitás kérdések is felmerültek, de mivel a bizottság sem tudott olyan javaslatot tenni, amely könnyítette volna ezen ágazatok helyzetét, a rendelet-tervezetet elfogadását javasolta. Reméljük, hogy a pályázati lehetőségek könnyíteni fogják az intézmények működését. TÓTH LÁSZLÓ képviselő A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság megtárgyalta a koncepciót, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. MÁRKUS GÁBOR képviselő A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a rendelettervezet elfogadását támogatja. Irodavezető asszony a felvetett kérdésekre korrekt válaszokat adott. Az én tudomásom szerint sem érkezett módosító indítvány. Egyébként a bizottsági üléseken kívül is módja van a képviselőknek betekinteni, beleszólni, javaslatot tenni a költségvetés készítésébe. Fontos dolgot említünk, amikor elmondjuk, hogy maradt nálunk 160 millió Ft hiány. Az ezévre eső hiány már csak 130 millió Ft, tehát radikálisan csökkent. A hiány oka, hogy az önkormányzat folyamatosan feljelentés alatt volt, emiatt a működési oldalból kellett a fejlesztéseket finanszírozni, hiszen a vizsgálatok miatt a kifizetések csúsztak. Csak az Északi gyűjtőútnál sikerült 177 millió Ftos kárt okozni a városnak, ugyanis ennyi támogatást megelőző hitelt kellett felvennünk, aminek csak a kamata 10 millió Ft volt. Ezen kívül működik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer amelyet szerintem Kelet-magyarországon csak mi adunk meg ilyen számban a gyermekeinknek -, nem engedtük összeomlani egyetlen sportegyesületünket sem, a gyermekeink táncolnak, a felnőttek énekelnek, működik a város. A városban egyetlen gyermek sem éhezik,

17 16 eddig még be tudtuk szállítani őket az iskolákba. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy nagyon büszkéknek kell lennünk az elmúlt évi teljesítményünkre. Meglátszik, hogy jól képzett az apparátus, hiszen következetesen végigvitte a költségvetési évet. Kérdések KINCSES LÁSZLÓ képviselő A könyvvizsgáló jelentésben két olyan pontot is találtam, amellyel aggodalommal egyetértek. Az egyik a 8. oldal első bekezdése: A költségvetési tervezésben összességében látható, hogy finanszírozási problémák jelentkezhetnek évben. A likviditási hiány áthidalását a takarékos gazdálkodás és a tervezett ingatlan értékesítésből befolyó bevétel és az ún. hiány intézményi viszszaosztás finanszírozási rendszere nem teljes körűen biztosítja. Ezért a pénzintézeti hitel felvétele és a kötvénykibocsátás szabad keretéből felhasználás indokolt lehet. Az a véleményem, hogy amennyiben most, a költségvetés tervezésekor megfelelő számokat állítunk be, akkor ez a mondat - különösen a kötvénykibocsátásra vonatkozó része - nem lehet indokolt. A másik a 9. oldalon található mondat: A likviditás szempontjából kockázatosnak lehet megítélni a nagyarányú beruházásokat, melyeknek igaz, hogy a támogatása jelentős arányban szállítói finanszírozással valósul meg, mégis az önkormányzatnak még az önerőn felül, saját forrásaiból kell, ha még időlegesen is, biztosítania páldául az Áfa összegét, továbbá a fenntartás, karbantartás, illetőleg az üzemeltetés költségeit is. Ha ez így igaz, akkor nyilvánvalóan a beruházási fejezetnél ehhez még több mondandóm lesz. Mi a kérdése képviselő úr? KINCSES LÁSZLÓ képviselő 2010-ben az iparűzési adót 210 millió Ft-ra tervezték, a megvalósulás 164 millió Ft volt. Az ingatlaneladásokat 100 millió Ft-ra tervezték, a megvalósulás ennek töredéke volt. Az idei évben ez fordítva van, az iparűzési adó alultervezett, az ingatlaneladás túltervezett. Miért volt szükség arra, hogy a évet fölültervezték, míg a évet abban a reményben éljük meg, hogy majd évközi többletbevételek keletkezhetnek, és elmondhatjuk, hogy kijöttünk a bajból?

18 17 BORSOS LÁSZLÓ képviselő A közfoglalkoztatási rendszer pályázati részéről lehet-e már tudni valamit? A mezőőri szolgálat tárgyalásánál a szöveges rész 3 főt említ, míg a 2. melléklet 4 főt. Mi ennek az oka? Az alkalmazotti szférában az étkezési hozzájárulás megvonásra került mind a szociális, mind az oktatási ágazatban. Felvetődött-e az előterjesztőben, hogy a köztisztviselői szférában a kedvezményes étkeztetést természetesen rendeletmódosítással megvonja? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Újabb kötvény kibocsátását nem tervezzük. Az, hogy mi az alultervezett, mi a túltervezett, relatív. El tudtuk volna adni az ingatlanjaink egy részét nyomott áron, ezt nem tettük meg. Csak akkor fogjuk azokat eladni, ha normális árat kapunk érte. Az, hogy a betervezett iparűzési adót nem tudtuk beszedni, az tragédia. Itt nem a kiesett 60 millió Ft az igazi gond, hanem az, hogy a vállalkozóknak nem megy jól. Márpedig ha a vállalkozóknak nem megy, akkor nem megy jól az önkormányzatnak sem. Amennyiben Ön tudta a megoldást, elmondhatta volna, de Ön hallgatott. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Még nem is voltam akkor képviselő. Azonban itt voltak az elődei. az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére A mezőőri szolgálat önként vállalt feladatunk, viszont fent kell tartanunk, mert különben a mező rendje megszűnik. Megpróbáltuk, hogy ennek költségét rá-

19 18 terheljük a gazdálkodókra, de a jelenlegi gazdasági feltételek mellett ez illúzió és rosszindulat. Az Agro-Hat Kft-vel, illetve a Vadásztársasággal kötött szerződés alapján a ladányi határra jelenleg 6 fő mezőőr vigyáz. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program január 1-jével indult. Sokkal nagyobb feladatot ró a Munkaügyi Központokra, valamint a Munkaügyi Központok és az önkormányzatok korrekt együttműködésére. Püspökladányban 8, 6 és 4 órás foglalkoztatás keretében történik az emberek foglalkoztatása. Február 7-től 66 fő tudott munkába állni, 8, illetve 6 órás foglalkoztatással. Ezzel ezt a keretet kimerítettük. 4 órás foglalkoztatásban 665 főt tudunk foglalkoztatni úgy, hogy általában 3 hónapos időtartamra kerülnek az emberek elhelyezésre, elsősorban intézményeknél. Ez érintette az önkormányzatot. Természetesen módja volt pályázni a Munkaügyi Központokhoz gazdasági társaságoknak, kis- és közepes vállalkozásoknak, akiknél a támogatási intenzitás 70%-ot jelent, és előírás a 8 hónap utáni 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség. Az a véleményem, hogy a 8 és a 6 órás foglalkoztatásra szánt összeg kevés, amit az is csökkent, hogy magában foglalja azokat az áthúzódó szerződéseket, amelyek február 28-án telnek le. A 4 órás foglalkoztatás pedig - amely 2, 3 vagy 4 hónapig lehetséges Ft bruttó fizetést jelent azoknak az embereknek, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel, a szakképzettséggel rendelkezőknek pedig Ft-ot. Csak azok vonhatók be a 4 órás foglalkoztatásba, akik bérpótló juttatásban részesülnek. A 4 órás foglalkoztatással március 1- től megközelítően 80 ember fog munkába állni, és minden hónapban újabb emberek kerülnek bevonásra. A közfoglalkoztatásnál van egy olyan rész is, ahol lehet pályázni a közmunka-szervezői feladatokra. Bízom benne, hogy ezáltal további embernek lesz lehetősége dolgozni. NAGY SÁNDORNÉ irodavezető az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Az önkormányzat által finanszírozott és közalkalmazotti státuszban lévő mezőőrök száma 3 fő. Az ő munkairányítójuk egy köztisztviselő, Károlyi Zoltán, aki a mezőőri állományba tartozónak tekintendő azon ok folytán, hogy az ál-

20 lam havonta és fejenként Ft támogatást biztosít utánuk, amit az önkormányzat igénybevesz. 19 KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Az előterjesztés 9. oldalán a 10%-os hiány visszaosztásának egyik tételeként szerepel az alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása, és ebből adódóan a munkáltató SZJA-megszűnése. Az alkalmazottak alatt érteni kell a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket is. Egyetlen kivétel van, a törvény szerinti cafetéria-keret alsó határa keretében a dolgozó nyilatkozhat úgy, hogy az étkezési hozzájárulást igénybe kívánja venni, ebben az esetben melegétkezési utalványt biztosítunk részére. Egyébként az étkezési hozzájárulás megvonása mindenkire vonatkozik. Felsőbb rendelkezésre be kellett vonnunk az adható, kapható forrásokat. Mindenütt az adható törvényes minimum van beállítva, ami alá nem mehetünk, mert azzal törvényszegést követünk el. BORSOS LÁSZLÓ képviselő A bevételeknél én látok mozgásteret, mégpedig a helyi adókban. Az iparűzési adót a 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza, amely 1,5- szeres adóalapot vesz figyelembe. Ugyanakkor a törvény itt 2%-ot enged meg maximum. Úgy gondolom, hogy a jól működő, nagy nyereséget regisztráló vállalatoknál az iparűzési adót meg lehetne 2%-ra emelni, a kisvállalkozások esetében maradna az 1,5%. Összegszerűen ez millió Ft bevételt jelenthetne az önkormányzat számára. A kommunális adó esetében a törvény Ft-ban maximálja a lehetőséget, mi most ennek a felénél járunk. Itt is van differenciálási lehetőség a lakóingatlanok nagyságára vonatkozóan, de nem látom igazán, hogy ebből bevétel lenne, inkább talán az igazságos elosztásban lenne szerepe. Az előterjesztésben a szociális rész szépen le van bontva. A közfoglalkoztatás elindult. A rövid távú foglalkoztatás a legkedvezőbb, hiszen csak 5%-os ön-

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-13 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2009.(I.21.) A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról 2/2009.(I.21.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. február 12-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 5/2013. (II.12.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. december 07-i ülésének jegyzőkönyve 27/2011. (XII.07.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az előző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én közmeghallgatással egybekötött rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottságának 2015. október 27-i nyilvános üléséről Tartalmazza a 27/2015.(X.27.) 28/2015.(X.27.) 29/2015.(X.27.) 30/2015.(X.27.) Bizottsági határozatot J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben