J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/ sz. ülés)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés)"

Átírás

1 Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/ sz. ülés) J e g y zık ö n y v az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottságának október 2-án, kedden, 16 óra 4 perckor a Képviselıi Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében megtartott ülésérıl A jegyzıkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyőlés Levéltárában megtalálható.

2 2 Tartalomjegyzék Napirendi javaslat 3 Az ülés résztvevıi 4 Elnöki bevezetı 5 Gıgös Zoltán (MSZP) ügyrendi javaslata 5 Hozzászólások 5 Szavazás az ügyrendi javaslatról 6 A napirend elfogadása 6 A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslat (Általános vita) 6 Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 6 Kérdések, hozzászólások 8 Válaszok, reflexiók 29 Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) 29 Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) 31 További észrevételek, kérdések, válaszok 32 Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 36 A bizottsági elıadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertetı képviselı kijelölése 37 Egyebek 37

3 3 Napirendi javaslat 1. A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. szám) (Általános vita) (Elsı helyen kijelölt bizottságként) 2. Egyebek

4 4 Az ülés résztvevıi A bizottság részérıl Megjelent Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke Gıgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke Dr. Ángyán József (Fidesz) Balogh József (Fidesz) Farkas Sándor (Fidesz) Gyırffy Balázs (Fidesz) Hanó Miklós (Fidesz) Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferenc (Fidesz) Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Géza (Jobbik) Z. Kárpát Dániel (Jobbik) Szabó Rebeka (LMP) Helyettesítési megbízást adott Horváth István (Fidesz) távozása után Font Sándornak (Fidesz) Balogh József (Fidesz) távollétében Hanó Miklósnak (Fidesz) Hanó Miklós (Fidesz) távollétében Balogh Józsefnek (Fidesz) Patay Vilmos (Fidesz) Gyırffy Balázsnak (Fidesz) Pócs János (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz) Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz) Harangozó Gábor (MSZP) Gıgös Zoltánnak (MSZP) Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik) Meghívottak részérıl Hozzászólók Dr. Budai Gyula államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)

5 5 Elnöki bevezetı (Az ülés kezdetének idıpontja: 14 óra 6 perc) FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Kérem szépen az ülés iránt érdeklıdıket, hogy ki-ki keresse meg a megfelelı széket a bizottsági tagok, a kormánytisztviselık és az ülést látogatók részérıl. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítı tisztviselıket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm Budai Gyula államtitkár úr vezetésével az elsı és egyetlen érdemi napirendi ponthoz érkezett minisztériumi munkatársakat, akik segítik az államtitkár urat a napirendi pont elıadásában. A formalitásoknak megfelelıen elıször a napirendtervezetrıl fogunk dönteni, amelyet képviselıtársaim írásban megkaptak. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? (Jelzésre:) Igen, Gıgös Zoltán alelnök úr! Gıgös Zoltán (MSZP) ügyrendi javaslata GİGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem lenne egy ügyrendi javaslatom. Miután látszik, hogy a társadalmi egyeztetés messze nem ért véget ebben a történetben, hiszen nagyonnagyon sok nyitott és vitatott kérdés van még ebben a hosszú idıt és hosszú földhasználatot meghatározó törvényben, ezért én azt javaslom, hogy ne kezdje el a parlament ennek a tárgyalását, és ezt a törvényjavaslatot vegyük le a mai bizottsági ülés napirendjérıl. Hozzászólások ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. A kezemben tartom az Országgyőlés 2012 október havi üléstervét az október 1-je, 16 órai állapot szerint. Ebben látható, hogy az október ei héten a mai bizottsági ülésen tárgyalni szándékozott törvényjavaslat kapcsán az általános vita megkezdése van mint tervezet beírva, a rákövetkezı héten pedig az általános vita folytatására kerülne sor. Ez nekünk, a bizottságnak azt írja elı, hogy elıtte ezt elı kell készíteni, azaz a bizottságnak meg kell tárgyalnia. A beterjesztık nevében a bizottság természetesen nem tud nyilatkozni arról, hogy ez mennyire van vagy nincs elıkészítve, azt azonban megjegyzem, hogy júliusban, még az utolsó ülésnap hetében benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot. Képviselıtársam, az alelnök úr pontosan tudja, hogy ez egy olyan törvénytervezet volt, amelynek kapcsán a minisztérium, a miniszter úr több alkalommal meghívta még az ellenzéki képviselıket is a belsı, tartalmi kérdések áttekintésére, azok értelmezésére. Ez a három hónap, illetve az azt megelızı idıszak is - nem jellemzı módon - igen-igen hosszú társadalmi és politikai egyeztetésre adott lehetıséget a téma iránt érdeklıdık számára. Ezért én nem tehetek mást, mint hogy ezt a kérést elutasítom, arról azonban szavazunk kell, mert ügyrendi kérdésként tette fel az alelnök úr. Én javaslom ennek a kérésnek az elutasítását, és hogy a Ház tervezett törvényalkotási ütemezését követve készítsük elı általános vitára majd ezt a törvénytervezetet. Elıször az ügyrendi kérés kapcsán kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevétele, frakciónként egy megszólalás lehetséges, én ezt elhasználtam a Fidesz részérıl, tehát a KDNP, a Jobbik, az LMP és az MSZP részérıl lehet még elméletileg egy megszólalás. Van-e, aki hozzá szeretne szólni? (Jelzésre:) Varga Géza! VARGA GÉZA (Jobbik): Csak a megszólalás okán. Mi sem támogatjuk azt, hogy halasszuk el ennek a tárgyalását, mert valóban elég idı volt a koncepciónak és magának a

6 6 törvénytervezetnek a megismerésére, és én azt gondolom, hogy a társadalom már nagyon várja ezt a törvényt. Igaz, hogy a hatálybalépés május 1-jével fog bekövetkezni, ennek ellenére nagyon várja a társadalom ezt a törvényt, viszont ez az egyik kifogásunk is, hogy miért nem a többi idevonatkozó törvénnyel együtt tárgyaljuk ezt. Így muszáj, hogy idı legyen arra, hogy a többi idevonatkozó törvényt is tudjuk tárgyalni. Mi tehát nem támogatjuk azt, hogy halasszuk el. Szavazás az ügyrendi javaslatról ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm, nincs. Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja, hogy ezt a törvényjavaslatot vegyük le a napirendrıl. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 2 igen, kisebbség, a bizottságunk elutasította az ügyrendi indítványt. A napirend elfogadása Ezek után kérdezem, hogy ki az, az eredetileg kiküldött tervezet szerinti napirendet támogatja. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmő többség. A napirendet elfogadtuk, ezek szerint fogunk haladni. A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslat (Általános vita) Még egyszer köszöntöm Budai Gyula parlamenti államtitkár urat, aki a minisztérium részérıl a napirendi pont elıadója, akinek megadom a szót, hogy ismertesse a törvénytervezet fıbb elemeit. Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetıséget. Ha az elnök úr megengedi, egy gondolattal hadd reflektáljak Gıgös Zoltán képviselıtársam felvetésére! Valóban, a törvénytervezet július 13-a óta mindenki számára elérhetı. Ezt megelızıen a parlamenti pártokkal volt egyeztetés, egyébként a bizottsági ülést megelızıen 2 órától háromnegyed 4-ig szintén egyeztetés volt a parlamenti pártok képviselıivel, és én azt gondolom, hogy az elızı egyeztetésen egy koncepcióról történı egyeztetés volt, most pedig már konkrétan magáról a jogszabályról történt egyeztetés, és azért Gıgös Zoltán képviselıtársam is el fogja szerintem ismerni azt, hogy rengeteget közeledtek egymáshoz az álláspontok több kérdésben. (Gıgös Zoltán bólogat.) Én tehát azt gondolom, hogy ennek a jogszabálynak a tárgyalása mindenképpen indokolt, és az, hogy most halasszuk el, és akkor újra egyeztessünk, én azt gondolom, - nem akarom alábecsülni képviselıtársam képességeit, de - egy enyhe idıhúzásnak tekinthetı ebben a vonatkozásban. Egyébként ez több szempontból is indokolt, ugyanis a jelenleg hatályos törvény vonatkozásában mindenképpen meg kell említenünk, hogy az az európai uniós csatlakozás elıtt lépett hatályba, számos rendelkezésében már nem egyeztethetı össze az uniós jogszabályokkal, tehát mindenképpen szükségünk van egy olyan új földforgalmi jogszabályra, amely több szempontból megfelel az európai uniós szabályozásnak, illetıleg - ezt már több alkalommal elmondtam - egy olyan törvényt kell megalkotnia a parlamentnek, amely nem egy-egy választási ciklusra szól, hanem egy kormányokon átívelı, olyan földtörvény, amely hosszú idıszakra meghatározza a termıföld forgalmazását. Pontosan ezért egyeztetünk folyamatosan, nemcsak a parlamenti pártokkal, hanem társadalmi szervezetekkel, és győjtjük

7 7 be azokat a nagyon fontos információkat, amelyek ebben a kérdésben szükségesek és felmerültek. Van még egy nagyon fontos dátum, én ezt Gıgös képviselıtársamnak többször elmondtam, a május 1-je vagy április 30-a, kinek hogy tetszik, a moratórium lejártának az idıpontja. Tehát nekünk eddig az idıpontig olyan állapotba kell hozni az egész jogszabályt és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, amely alkalmas arra, hogy Magyarország ne kerüljön abba a helyzetbe, mint számos uniós tagállam, hogy a moratórium lejártát követıen a spekuláns tıke beáramlik az országba, felvásárolja a termıföldet, és többszörös áron értékesíti. Ezért pontosan egy olyan földforgalmi törvényt kell alkotnunk, amely ezeket a kiskapukat bezárja. Természetesen én azt is elmondtam több alkalommal, hogy itt nem egyetlen jogszabályról van szó. Ez egy törvénycsomag, amelynek több lába van. Az egyik lába a földforgalmi törvény, amelyrıl most a bizottság tárgyalni fog. Van egy következı lába, az úgynevezett üzemszabályozás, amelynek folyik az elıkészülete, és lesz egy jogszabály a családi gazdaságokról, és mi így gondoljuk ezt a törvénycsomagot, hogy május 1-jéig a parlament meg fogja alkotni. Ezzel párhuzamosan pedig folyik azoknak a jogi kiskapuknak, jogi lehetıségeknek a bezárása és vizsgálata, hogy miként tudunk minél nagyobb mértékben termıföldet visszaszerezni azon jogszabályi hiányosságok miatt, amely lehetıséget adott külföldi állampolgároknak, hogy úgynevezett zsebszerzıdések útján jelentıs területeket szerezzenek meg. Azt gondolom, hogy összességében ezek a jogszabályi változások fogják meghatározni az elkövetkezı idıszakban, hogy Magyarországon milyen szabályozási rendszer alakul ki, Magyarországon kik vásárolhatnak, és kik nem vásárolhatnak termıföldet, illetıleg hogy a moratóriumot követıen miként tudjuk megállítani az országra zúduló spekuláns tıke kiszorítását. Azt gondolom, hogy ez a földforgalmi törvény nagyon sok olyan szabályozást tartalmaz, amely ebbe az irányba mutat. Nagyon fontosnak tartom az egyik számomra leginkább - hogy így mondjam - szimbolikus jelentıségő szabályozást, hogy a földtörvény, ugyanúgy, mint az elızı földtörvény, a jogi személyek tulajdonszerzését kizárja. Azt gondolom, hogy ezzel azokat a spekulációs lehetıségeket, amelyrıl itt egyébként az ellenzéki pártok is rendszeresen beszélnek a parlamentben, teljes mértékben ki fogjuk zárni. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett hatósági engedélyezés jogintézményére, amelynek alapján a tulajdonszerzést, illetve a használatot hatósági engedélyhez lehet vagy kell kötni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pontjai az önök elıtt lévı földforgalmi törvénynek. Szintén nagyon lényeges, hogy meghatározzuk azt a kört, hogy kit kívánunk preferálni. Folyik vita ebben a kérdéskörben, én egy dolgot szeretnék elmondani a bizottság elıtt, és ebben a minisztérium és a kormány álláspontja töretlen. A magyar mezıgazdaság szereplıi vonatkozásában egy harmonikus egyensúlyt kell meghatározni. Azt gondolom, hogy minden szereplıre szükség van, a kisgazdaságokra, a közepesre és a nagygazdaságokra. Meg kell találni azt az egyensúlyt, amelyben ezek az egységek harmonikusan együtt tudnak mőködni. Egyébként a földforgalmi törvény erre is megpróbál - hogy úgy mondjam - választ adni. De ettıl függetlenül a preferált cél, a kormány célja a kormányprogramnak megfelelıen a családi gazdaságok támogatása. Pontosan ezért kerül meghatározásra, hogy ki az a kör, akit a földforgalmi törvény preferálni kíván, ez pedig a helyben lakó, mezıgazdasági tevékenységet élethivatásszerően folytató földmőves gazdálkodó. Ezeknek a földmőveseknek kívánunk a földforgalmi törvénnyel lehetıséget biztosítani, hogy minél nagyobb arányban tudják a termıföld tulajdonjogát, illetve használatát megszerezni, illetıleg azokkal a

8 8 jogszabályi korlátozásokkal, amelyek mind az engedélyezéssel, mind a helyben lakással, mind pedig egyéb kritériumokkal kerülnek meghatározásra, kifejezetten az úgynevezett spekulatív tıkének a beáramlását kívánjuk megakadályozni. Azt gondolom, hogy ugyanilyen vitatott kérdés a birtokmérethez köthetı foglalkoztatás, de nekünk a legfontosabb egyébként, hogy a földmővesek vagy a mezıgazdaságból élık az önfoglalkoztatást valósítsák meg. Azt gondolom, hogy ez a lehetı legnagyobb kihívás az elkövetkezı idıszakban. Egyébként az, hogy a birtokméretnek megfeleljen a foglalkoztatáshoz való kötése, abban pedig a kormánynak az a kifejezett iránymutatása kerül megjelenítésre, hogy a foglalkoztatást növelni kell Magyarországon, és azt gondolom - és ebben a véleményem töretlen -, hogy a mezıgazdaság az az ágazat, ahol ezt a foglalkoztatást jelentıs mértékben az elkövetkezı idıszakban növelni lehet. Nagyon lényeges egyébként, hogy milyen földbirtok-politikai elvek, irányelvek jelennek meg. Mindenképpen a földbirtok-politikai irányelvek kialakítása tekintetében ez a törvénytervezet jelentıs iránymutatást ad mindenki számára. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ezen jogszabályok együttes megalkotása egy olyan keretet, egy olyan lehetıséget fog adni Magyarországnak a mezıgazdaságban, hogy mind a földforgalom, mind az üzemszabályozás, mind pedig a családi gazdaságok vonatkozásában egy harmonikus egyensúlyt alakítsunk ki. Azt gondolom, hogy ennek a háromlépcsıs törvénycsomagnak az elsı lépése ez a földforgalmi törvény, én azt kérem a tisztelt bizottságtól, mi már túl vagyunk egy egyeztetésen, hogy akkor örömmel várjuk azokat a javaslatokat, azokat az észrevételeket, amelyek ezzel kapcsolatban megfogalmazódnak. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Én itt az ellenzéki képviselıtársaimmal egyeztetve, elmondtam, hogy mi lehetıleg konszenzusra törekszünk ebben a kérdésben. A konszenzusnak pedig az az általam leginkább megfogható jele, hogy folyamatosan egyeztetünk velük, sıt itt az elızı megbeszélésen elhangzott, hogy habár hamarosan megkezdıdik a törvénytervezet vitája a parlamentben, ez alatt az idı alatt is egyeztetni kívánunk az ellenzéki frakciók képviselıivel. Azt gondolom, hogy Magyarországon, és nem ezt a két évet szeretném elmondani, a Fidesz-kormányzás idıszakát, de az elızı idıszakban sajnos, én szereplıje voltam az agráriumnak, nem nagyon tudok olyan törvénytervezetet, ahol egy folyamatos egyeztetés, egy folyamatos konzultáció volt. Pontosan ezt jelenti, hogy ebben a törvénytervezetben, illetıleg az ehhez kapcsolódó másik két törvényben nemzeti konszenzusra törekszünk a pártokkal. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, hogy ki akar hozzászólni az elhangzottakhoz, illetve a törvénytervezethez. (Jelzésre:) Varga Géza! Kérdések, hozzászólások VARGA GÉZA (Jobbik): Szerintem azért várunk itt egymásra az ellenzék részérıl, hiszen az elmúlt két órában ezt tárgyaltuk a kormány képviselıivel, és valóban nagyra értékeljük azt, amit az államtitkár úr is elmondott, hogy ez a szakmai konzultáció megindult az ellenzéki pártokkal, de annak a milyenségét azonban majd az eredmény fogja minısíteni. Ezért én, mindent nem megismételve, ami az elızı két órában, az egyeztetés alatt elhangzott, a fıbb pontokban szeretném elmondani a Jobbik álláspontját a földtörvény elıttünk lévı tervezetével kapcsolatban. Számos hiányossága van a jelenlegi formájában ennek a földtörvénynek. A mi számunkra egy rendezıelv, hogy milyen mértékben tudja kizárni, kiküszöbölni a spekulánsok térnyerését a földpiacon, és úgy gondoljuk, hogy erre nem ad megfelelı biztosítékot. Tudjuk, hogy EU-s korlátaink is vannak, ennek ellenére nem találkozunk azzal az ígérettel, amit a miniszter úr úgy fogalmazott meg, hogy majd a földtörvényben megfogalmazott furfanggal

9 9 fogjuk távol tartani az ilyen-olyan spekulánsokat; én magam is próbálom kerülni a külföldi szót, hiszen a tervezet is tagállami állampolgárról beszél, és nem külföldiekrıl, de azért jelezném, hogy ez egy új, kreált szó, a tagállami állampolgárba a definíció, a fogalommeghatározás beletartozónak érti a gazdasági társult államok polgárait is, és azért itt már a tagállamisággal vigyázni kell, tehát az aggodalom jogos. Hogy egy példát mondjak erre: gyakorlatilag az, hogy a földmőves fogalmát bevezeti, akár jó is lehet, ez önmagában - mondjam úgy - egy semleges definíció, de könnyő ilyen földmővessé avanzsálnia egy tagállami állampolgárnak is, ha mondjuk május 1-jén egy tagállami állampolgár bejelentkezik egy nyugat-magyarországi településre, bejelentkezik, vesz a piacon egy ezüstkalászos bizonyítványt, és máris második helyre kerül az elıvásárlási sorrendben a jelenlegi javaslat szerint. Na most erre enyhén szólva nem lehet azt mondani, hogy megvéd, szinte éppen hogy Eddig még mindannyiunk között konszenzus van abban, hogy a zsebszerzıdéseket mindannyian elítéljük, mindannyiunknak meggyızıdése, hogy az egy törvénytelen dolog, tőzzel-vassal küzdenünk kell ellene, de ez a törvény május 1-jétıl ezt így, az elıbb elmondott formában, akár legalizálhatja is. De ha esetleg ez a tagállami vagy külföldi állampolgár ne adj isten már hároméves helyben lakást is tud igazolni, akkor akár elsı helyre is kerül, illetve az elsıkörös helyiekkel fog versenyezni. A másik nagyon súlyos kifogásunk a helyben lakó fogalmának a definíciója. A Nemzeti Földalap pályáztatása körüli anomáliákat látjuk, hiszen ez egy éve megy a parlamentben, az ellenzék bírál, a kormány próbálja a szerecsent mosdatni több-kevesebb sikerrel. Itt a helyben lakást a Jobbik javaslata szerint konkrétan a település közigazgatási határain belülre kellene értelmezni, tehát hogy az számítson helyben lakónak, aki az adott településen él. Tudjuk, hogy ha mondjuk egy 60 fıs kistelepülésen - hogy egy szélsıséges példát vegyek - nincs már az idısek között olyan, aki egy adott földvásárlásra potenciálisan jelentkezı lehetne, akkor természetesen másodsorban a 10, 20, egyéb köröket figyelembe lehet venni, tehát ezzel mi nem kizárjuk, hanem finomítanánk a helyben lakó fogalmát. Ennek az lenne az eredménye, hogy a helyben lakók valóban úgy éreznék, hogy a kormány tanult a Nemzeti Földalap körüli anomáliákból, és hajlandó ezeket a tapasztalatokat a jobbítás szándékával egy törvénybe betenni; a Nemzeti Földalapot, a mőködését vagy a pályázatokat egy kormányrendelet szabályozza, itt pedig egy több évtizedre szóló törvényt próbálunk megfogalmazni. Kifogásoltuk azt is, hogy nem együtt tárgyaljuk a földet érintı egyéb jogszabályokkal. Itt nem azt kívánjuk - hiszen tudjuk azért, hogy ez egy hatalmas munka -, nem azt várjuk a kormánytól, hogy együtt adja be az üzemszabályozási törvénytervezetet, a családi gazdaságról szóló törvénytervezetet, a szövetkezeti törvényt, az örökösödéssel kapcsolatos idevonatkozó törvényt, a földbizottságok mőködésével kapcsolatos törvényt, az ıstermelık újabb viszonyait vagy a kornak megfelelı szabályozását, de legalább koncepció szintjén igen, és azt gondoljuk, konstruktívnak tekintjük azt a javaslatunkat, hogy ha ezek koncepció szinten mind megvolnának, akkor az segítené az elsı, a földtörvény mint vezérhajó, mint zászlóshajó létrehozását. Említettem a földbizottságok kérdését. Kifogásoljuk azt is, hogy ezeknek a földbizottságoknak csak véleményezési joguk van. A véleményezési jogról, mondjuk így, rossz a véleményünk, és egyáltalán nem tekintjük úgy, hogy az valahogy egy ellenpólust tud adni a mindenkori kormány - hogy nehogy valaki magára vegye - esetleges visszaélései, túlkapásai vagy a közvéleménynek nem tetszı intézkedései ellen. Ezeket a földbizottságokat vagy földvédelmi bizottságokat - azt hiszem, földbizottságnak nevezi a tervezet is - annyira nem veszi komolyan a tervezet, hogy még a fogalommeghatározásban sem definiálja. Sok mindent definiál: a mezıgazdasági termelıt, a földmővest, a tagállami állampolgárt, s a többi, s a többi, de a földbizottságoknak még a fogalommeghatározásban sem jutott hely. Bocsánat, de ebbıl mi azt olvassuk ki, hogy a kormány azért beleteszi ezt, hogy jó, legyen ott, mert azért

10 10 erre - még egyszer mondom - a Nemzeti Földalap pályázati anomáliái miatt van egy társadalmi igény, de azért olyan nagyon nem veszi komolyan, ezeket ilyen freudi elvétéseknek is lehet tekinteni. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy ezeknek a földbizottságoknak vétójogot kellene adni, vétójogot, de szabályozott vétójogot, és ezt a szabályozott -at úgy értjük, hogy szabályozni kellene, milyen esetben legyen, lehessen vétójoga ennek a bizottságnak. Mi nagyon komolyan gondolnánk ennek a szerepét. Az uniós, a LEADERprogramokon belüli szubszidiaritás tartalmára utaltunk az elızı tárgyaláson, az egyeztetésen is, nevezetesen hogy azt gondoljuk, hogy ezekben a földvédelmi bizottságokban a civil szervezeteknek, a helyi vállalkozóknak, a helyi civil szervezeteknek és a helyi önkormányzat képviselıinek egyharmad-egyharmad arányban volna célszerő részt venniük. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen grémium megfelelı kontrollal, belsı kontrollal és felelısséggel rendelkezne ahhoz, hogy meghatározott esetekben vétójoggal élhessen. A tervezet 19. oldalán a 14. fejezet 25. (2) bekezdése foglalkozik azzal, hogy mik a hatósági engedély megtagadásának az esetei. Itt ugyan megemlíti, hogy meg lehet tagadni a helyi földbizottság javaslatára az engedély kiadását, és felsorol néhány lehetıséget, mi egyszerően csak egy olyan módosítót szeretnénk beadni, hogy a meg lehet tagadni a helyi földbizottság javaslatára helyett az legyen, hogy: meg kell tagadni a helyi földbizottság javaslatára az engedély kiadását, és amiket felsorol a jelenlegi tervezet, azok akár még jó irányba is mehetnek, azoknak a részletes elemzésébe most nem megyek bele. Ha ennek a d) pontját figyelembe vesszük, akkor az teljesen alkalmas erre, az azt mondja, hogy meg kell akadályozni az adásvételt, hogyha a mögöttes szándék indokolható gazdasági szükséglet nélküli, miközben az eladásra kerülı föld megszerzése nélkül más gazdálkodó egzisztenciája kerülhet veszélybe. Vegyünk egy példát! Jön a degeszre tömött bukszájú spekuláns, aki az elıbb elmondott módon földmővessé avanzsálta magát. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági szükségletet ez a helyi földvédelmi bizottság akkor is kimondaná, hogyha ez a degeszre tömött bukszájú csak éppen a meglévı 200 hektárja mellé még százat akarna - mondjunk gondoljunk egy ügyvédre vagy akár egy osztrákra -, akkor ez a helyi bizottság azt tudná mondani, hogy ha ezt így módosítanánk, hogy meg kell tagadni a helyi földbizottság javaslatára, hogy nem, mert nála nem egzisztenciális kérdés, viszont az a helyben lakó, aki ezáltal akár az anyagi, pénzügyi ajánlata miatt, akár más miatt második helyre szorul, kiszorulna. De nyilván most nem kell még a részletekbe belemenni, de azt szeretném indokolni ezekkel, hogy a jelenlegi formájában mi ezt miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak, ugyanakkor amikor az elıbb elnök úrral együtt szavaztunk, az azt jelenti, hogy a bizottság tárgyalja, hiszen ha nem tárgyalnánk, ha Gıgös képviselıtársunk javaslatát fogadtuk volna el, akkor nem mondhattuk volna el, hogy jelenlegi formájában miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak. Köszönöm szépen. ELNÖK: Jakab István! JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Meggyızıdésem, hogy az alaptörvényünk elfogadása óta a vidék, a gazdák számára ez a legfontosabb törvény, legalábbis lehetünk elfogultak, úgy gondolom, számunkra biztosan. Nagyon vártuk és igen komoly feladat elıtt állunk, hogy ez a törvény valóban alkalmas legyen valamennyi magyar, vidéken élı, földbıl élı, földet mővelı gazda vagy részben földet mővelı gazda számára, aki részben vagy teljesen ebbıl kíván megélni. Azért kértem szót az elején, mert szeretnék elıször általánosságban szólni a törvénnyel kapcsolatban. Nyilván lesz majd javaslatunk néhány pontosításra, de nekem az a meggyızıdésem, hogy annak az elvárásnak összességében a törvény megfelel, ami a földspekuláció megállítására irányul, ami a földtulajdonszerzés és a földhasználat tekintetében

11 11 eligazodást ad, stabilizálja a helyzetet, és segíti a rendezést. Segíti a mőködıképességét azáltal is fenntartani, hogy a birtokrendezésre, a földcserére irányuló passzusokat is egyértelmővé teszi. Az, hogy a földmőves fogalmat behozza a rendszerbe, azt gondolom, hogy ez a magyar helyzetet és viszonyokat is tükrözi, és csak egy személyes mondat: az én édesapám legutolsó és legelsı bejegyzése a személyi igazolványában a földmőves volt. Azt gondolom, hogy ez a parasztemberek, a gazdaemberek vagy a gyerekeik szemében értéket jelent és nem lebecsülést. Egy kicsit részletesebben a törvényrıl. Számomra egyértelmő és nagyon jó megoldás az, hogy május 1-jével lép hatályba a törvény, mert mivel az alapszerzıdésben vállalt kötelezettségeinkhez viszonyítottan jelentıs változások következnek be, így a jelentıs változásokat, amelyek bekövetkeznek, az emberek megismerhetik. Az a fontos, hogy mire a moratórium megszőnik, addigra a gazdák, a gazdálkodók fel tudjanak készülni, és egyértelmő legyen számukra, hogy milyen földtörvény alapján mőködik a rendszer. Miért fontos ez? Azért, mert Magyarország meggyızıdésem szerint gazdasági értelemben is migrációs célország. Varga Géza képviselıtársam nagyon jól említette, hogy hatalmas a tıkenyomás, tehát nekünk nagyon tiszta, egyértelmő megoldásokat kell találni arra, amit egyébként zárójelben jegyzem meg, az Európai Unió régi tagállamaiból szép számmal lehet majd átvenni. Gondolom, és nem akarok eltérni a tárgytól, hogy a Paul Lendvai-féle kirohanás sem véletlenül történik, megkezdte munkáját a zsebszerzıdéseket vizsgáló bizottság, érdemi lépések történnek, nyilván minden szempontból keresik a megoldást, hogy hogyan lehet támadni Magyarországot vagy támadni a magyar kormányt vagy éppenséggel a magyar kormány által áttételesen képviselt gazdálkodói kört vagy gazdaköröket. Visszatérve: tehát nekem az a meggyızıdésem, hogy amit a törvényben generálisan szabályozni lehet, tehát maga a keret adott, nyilván lesz egy-két javaslatunk, ami biztos, hogy fontos lesz. A másik, amire szeretnék kitérni, hogy azok a praktikák, azok a megoldási lehetıségek, amelyekre képviselıtársam is utalt, azok gyakorlatilag kormányrendeletben kerülnek majd meghatározásra. Erre utal is a törvény a 86. -ban, a felhatalmazások keretében. Úgy fogalmaz, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a mezı- és erdıgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzésével kapcsolatos elızetes hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozóan, és sorolja. De nyilván ugyanígy majd az egyéb praktikákat is ugyanilyen megoldással nem törvényben, hanem a vonatkozó kormányrendeletben meghatározza majd. Amiért ezt szóba hoztam, ez azért történt, mert szeretném kiemelni az elızetes hatósági eljárást. Tulajdonképpen ez az elızetes hatósági eljárás az, ami már a földbizottság mőködésével kiegészülve, illetve a földbizottság javaslatot tesz, kerülhetnek elı olyan szempontok is, amit esetenként a hatóságok látókörében igazán nem lehet érzékelni. Itt nyilván ezt megteszik majd az illetékes bizottságok. Nyilván nagyon fontos, hogy a földspekuláció megszőnjön. Az üzemszabályozással, örökléssel, családi gazdaságokkal kapcsolatos jogszabályok, törvények nagyon fontos, hogy megszülessenek. Egyébként amennyiben az öröklésrıl, az öröklés szabályairól külön törvény rendelkezik majd, akkor az üdvözlendı, amennyiben nem, akkor pedig én magam is kezdeményezni fogom a vonatkozó paragrafus törvénybe való beapplikálását, mert az öröklést nem lehet megkerülni most ebben az idıszakban. Talán még egy dolgot szeretnék mondani, ez egy konkrét észrevétel. Képviselıtársaim nem említették, én szeretném szóba hozni, ez a földlízing intézménye. Nagyon ıszintén gondolom, hogy kormánypártiként is meg kell fogalmazzam, hogy ezt a földlízing intézményét szívem szerint ki kell hogy vegyük ebbıl a rendszerbıl, mert az én szerény ismereteim szerint a lízing nem más, mint amikor a bérleti díjjal fizetem ki a termıföld árát, kvázi az értékcsökkenési leírással, tehát a lízingelt eszköz gyakorlatilag értékét veszti és

12 12 minimális értéken kerül a bérlı tulajdonába. Ezzel kapcsolatban a termıföldnek viszont nemhogy csökkenne az értéke a földhasználat során, fıleg, ha a jó gazda gondosságával mővelik azt, hanem inkább nı. Tehát én ezt az egy észrevételt tenném, ez egy konkrét észrevétel. Tisztelettel kérném majd államtitkár urat, hogy szíveskedjenek ezt a szempontot esetlegesen mérlegelni, vagy ha én ezt nem jól közelítettem meg, akkor egy bıvebb magyarázatot majd kérnék rá. Még egyszer összességében, összefoglalva: ez a törvény, figyelembe véve az eddig lefolytatott egyeztetéseket, a nyilvános viták lehetıségét is, egy megfelelı keretet ad arra, hogy a szükséges néhány módosítással egy nagyon korszerő, a mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt alkosson a Magyar Országgyőlés. Köszönöm, elnök úr. ELNÖK: Szabó Rebeka! SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Egyetértek abban Jakab István képviselıtársammal, hogy ez egy nagyon fontos törvény a magyar vidék életében, és éppen ezért sajnálattal kell azt mondanom, hogy a Lehet Más a Politika ezt a törvénytervezetet egy elszalasztott lehetıségnek gondolja, pláne egy kétharmados felhatalmazású kormánytöbbségtıl. Én azt gondolom, hogy sokkal határozottabban kellett volna állást foglalni, és határozottabban kellett volna bezárni azokat a bizonyos kiskapukat, amelyeket Budai Gyula államtitkár úr az elıtt említett - és mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Elıször is muszáj az elején megemlítenem azt, hogy szerintünk egy olyan komplex földügyi reformcsomagra lett volna szükség, amely lehetıvé teszi az egységes jogalkotást, és azt, hogy egységesen avatkozzunk bele a földhasználati viszonyokba. Itt persze állandóan megemlítésre kerül az, hogy ez ennek a törvénycsomagnak csak az elsı lába, és hogy ezt majd követik a következık, az üzemszabályozási törvény, a családi gazdálkodásokról szóló törvény, de azt gondolom, nagyon nehéz errıl a földtörvényrıl igazán megalapozottan véleményt alkotni úgy, hogyha nem tudjuk még az irányokat sem, hogy azokban a törvényekben mi lesz. Nyilván nem lehet minden normaszöveget egyszerre benyújtani, de mint ahogy például ennek a földtörvénynek volt egy elızetes vitaanyaga, adott esetben nagy könnyebbség lett volna, és nem az ellenzéknek, hanem az egész magyar társadalomnak, a vidék társadalmának, akiket érdekel ez a törvény és ez a szabályozás, ha tudná, milyen álláspontja van a kormánynak, vallja-e például az egy földmőves, egy üzem elvet, vagy nem - ez azért egy elég fontos kérdés, ha már birtokméretekrıl meg birtokmaximumokról beszélünk ebben a törvényben. Nekünk ez tehát nagyon hiányzik, és azt gondoljuk, hogy emiatt nem is lehet teljes az a kép, amelyrıl most beszélünk. A másik fontos dolog - és most tényleg nagyobb, általános gondolatokat szeretnék önökkel megosztani, és nem fogok belemenni a részletes paragrafusokba, mivel szép hosszú a törvény szövege, és persze nagyon sok minden van benne -, amit rögtön az elején meg kell említenem, és ez nem is kiskapu, hanem nagykapu, azt hiszem, ebben a törvényben, a birtokmaximum meghatározása és ennek az összeszámítása. Mi azt egy üdvözlendı változásnak gondoljuk, hogy egyáltalán van birtokmaximum, illetve hogy 1200 hektár ez a birtokmaximum. Persze az ideális birtokméret szerintünk is kisebb ennél, de adott esetben elfogadható lenne egy ilyen plafon akkor, hogyha ebbe minden érdekeltség földterületét bele kellene számítani. De sajnos azt látjuk ebben a törvényszöveg-tervezetben, hogy bár az állami földek most már beleszámítanak ebbe a birtokmaximumba, de a különbözı érdekeltségek, cégek kezelésében, bérletében lévı földek nem, így tehát tulajdonképpen tovább növelhetjük az 1200 hektáros üzemméretet, hogyha a cég a tagjaitól, a részvénytársaság a részvényeseitıl bérel földet. Ehhez jön az is, hogy hangsúlyozzák, hogy megtiltják a jogi személyek tulajdonszerzését, de hogyha ezeknek a cégeknek mondjuk a vezetısége, igazgatósági tagjai mind vásárolhatnak földet, és azt szépen összerakhatják Én azt gondolom, azért fontos

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 2-án, kedden, 16 óra 4 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés) Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2015. április 27-én, hétfőn, 10 óra 32 perckor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISB-10/2011. (ISB-39/ )

J e g y zőkönyv ISB-10/2011. (ISB-39/ ) ISB-10/2011. (ISB-39/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2011. július 4-én, hétfőn, 11 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. július 4-én, csütörtökön, 19 óra 17 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. május 29-én, kedden, 11 óra

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés)

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés) Ikt.sz.: FMB/64-1/2012 FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/2010-2014. sz. ülés) J e g y ző k ö n y v az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2012. május 14-én, hétfőn 9 óra 37 perckor a Képviselői

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/23-1/2012. ISB-3/2012. sz. ülés (ISB-62/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/23-1/2012. ISB-3/2012. sz. ülés (ISB-62/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/23-1/2012. ISB-3/2012. sz. ülés (ISB-62/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. március 27-én, kedden, 9 óra

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ ) Nbb-17/2011. (Nbb-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. augusztus 9-én, kedden, 9 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/28-1/2013. OKB-23/2013. sz. ülés (OKB-131/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/28-1/2013. OKB-23/2013. sz. ülés (OKB-131/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/28-1/2013. OKB-23/2013. sz. ülés (OKB-131/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. június 10-én, hétfőn, 11 óra 13 perckor

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/16-2/2014. TAB-7/2014. sz. ülés (TAB-7/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2014. június 23-án, hétfőn 9 óra 40 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv GIB-21/2010. (GIB-21/ )

J e g y zőkönyv GIB-21/2010. (GIB-21/ ) GIB-21/2010. (GIB-21/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 2010. október 18-án, hétfőn, 17 óra 42 perckor az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 28-án, kedden, 11 óra 34 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/ NBB/16/2010. NBB/16/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2010. november 23-án, kedden, 10 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/70-1/2012. FFB-19/2012. (FFB-83/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FFB/70-1/2012. FFB-19/2012. (FFB-83/ ) Ikt.sz.: FFB/70-1/2012. FFB-19/2012. (FFB-83/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2012. június 25-én, hétfőn, 9 óra 36 perckor kezdődően az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. december 3-án, hétfőn, 10 óra 7 perckor kezdődően, az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/ sz. ülés)

Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/ sz. ülés) Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2014. szeptember 25-én, csütörtökön, 12 óra 10

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: MB/17-1/2013. MB-2/2013. sz. ülés (MB-92/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: MB/17-1/2013. MB-2/2013. sz. ülés (MB-92/ sz. ülés) Ikt. sz.: MB/17-1/2013. MB-2/2013. sz. ülés (MB-92/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 14 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2013. március 25-én, hétfőn, 9 óra 40 perckor a Képviselői

Részletesebben

J e g y zőkönyv EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.) EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2011. november 7-én, hétfőn, 11 óra 04 perckor az Országház főemelet 61. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Szám: 2-10/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Adravecz

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február 16-i elnökségi ülésérıl Idıpont: 2005. február 16., szerda 15.00 Helyszín: PMOK tárgyaló, 1055 Budapest, Balassi B. u. 15. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. február 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben