J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/ sz. ülés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés)"

Átírás

1 Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/ sz. ülés) J e g y zık ö n y v az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottságának október 2-án, kedden, 16 óra 4 perckor a Képviselıi Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében megtartott ülésérıl A jegyzıkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyőlés Levéltárában megtalálható.

2 2 Tartalomjegyzék Napirendi javaslat 3 Az ülés résztvevıi 4 Elnöki bevezetı 5 Gıgös Zoltán (MSZP) ügyrendi javaslata 5 Hozzászólások 5 Szavazás az ügyrendi javaslatról 6 A napirend elfogadása 6 A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslat (Általános vita) 6 Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 6 Kérdések, hozzászólások 8 Válaszok, reflexiók 29 Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) 29 Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) 31 További észrevételek, kérdések, válaszok 32 Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 36 A bizottsági elıadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertetı képviselı kijelölése 37 Egyebek 37

3 3 Napirendi javaslat 1. A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. szám) (Általános vita) (Elsı helyen kijelölt bizottságként) 2. Egyebek

4 4 Az ülés résztvevıi A bizottság részérıl Megjelent Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke Gıgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke Dr. Ángyán József (Fidesz) Balogh József (Fidesz) Farkas Sándor (Fidesz) Gyırffy Balázs (Fidesz) Hanó Miklós (Fidesz) Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferenc (Fidesz) Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Géza (Jobbik) Z. Kárpát Dániel (Jobbik) Szabó Rebeka (LMP) Helyettesítési megbízást adott Horváth István (Fidesz) távozása után Font Sándornak (Fidesz) Balogh József (Fidesz) távollétében Hanó Miklósnak (Fidesz) Hanó Miklós (Fidesz) távollétében Balogh Józsefnek (Fidesz) Patay Vilmos (Fidesz) Gyırffy Balázsnak (Fidesz) Pócs János (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz) Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz) Harangozó Gábor (MSZP) Gıgös Zoltánnak (MSZP) Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik) Meghívottak részérıl Hozzászólók Dr. Budai Gyula államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)

5 5 Elnöki bevezetı (Az ülés kezdetének idıpontja: 14 óra 6 perc) FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Kérem szépen az ülés iránt érdeklıdıket, hogy ki-ki keresse meg a megfelelı széket a bizottsági tagok, a kormánytisztviselık és az ülést látogatók részérıl. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítı tisztviselıket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm Budai Gyula államtitkár úr vezetésével az elsı és egyetlen érdemi napirendi ponthoz érkezett minisztériumi munkatársakat, akik segítik az államtitkár urat a napirendi pont elıadásában. A formalitásoknak megfelelıen elıször a napirendtervezetrıl fogunk dönteni, amelyet képviselıtársaim írásban megkaptak. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? (Jelzésre:) Igen, Gıgös Zoltán alelnök úr! Gıgös Zoltán (MSZP) ügyrendi javaslata GİGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem lenne egy ügyrendi javaslatom. Miután látszik, hogy a társadalmi egyeztetés messze nem ért véget ebben a történetben, hiszen nagyonnagyon sok nyitott és vitatott kérdés van még ebben a hosszú idıt és hosszú földhasználatot meghatározó törvényben, ezért én azt javaslom, hogy ne kezdje el a parlament ennek a tárgyalását, és ezt a törvényjavaslatot vegyük le a mai bizottsági ülés napirendjérıl. Hozzászólások ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. A kezemben tartom az Országgyőlés 2012 október havi üléstervét az október 1-je, 16 órai állapot szerint. Ebben látható, hogy az október ei héten a mai bizottsági ülésen tárgyalni szándékozott törvényjavaslat kapcsán az általános vita megkezdése van mint tervezet beírva, a rákövetkezı héten pedig az általános vita folytatására kerülne sor. Ez nekünk, a bizottságnak azt írja elı, hogy elıtte ezt elı kell készíteni, azaz a bizottságnak meg kell tárgyalnia. A beterjesztık nevében a bizottság természetesen nem tud nyilatkozni arról, hogy ez mennyire van vagy nincs elıkészítve, azt azonban megjegyzem, hogy júliusban, még az utolsó ülésnap hetében benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot. Képviselıtársam, az alelnök úr pontosan tudja, hogy ez egy olyan törvénytervezet volt, amelynek kapcsán a minisztérium, a miniszter úr több alkalommal meghívta még az ellenzéki képviselıket is a belsı, tartalmi kérdések áttekintésére, azok értelmezésére. Ez a három hónap, illetve az azt megelızı idıszak is - nem jellemzı módon - igen-igen hosszú társadalmi és politikai egyeztetésre adott lehetıséget a téma iránt érdeklıdık számára. Ezért én nem tehetek mást, mint hogy ezt a kérést elutasítom, arról azonban szavazunk kell, mert ügyrendi kérdésként tette fel az alelnök úr. Én javaslom ennek a kérésnek az elutasítását, és hogy a Ház tervezett törvényalkotási ütemezését követve készítsük elı általános vitára majd ezt a törvénytervezetet. Elıször az ügyrendi kérés kapcsán kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevétele, frakciónként egy megszólalás lehetséges, én ezt elhasználtam a Fidesz részérıl, tehát a KDNP, a Jobbik, az LMP és az MSZP részérıl lehet még elméletileg egy megszólalás. Van-e, aki hozzá szeretne szólni? (Jelzésre:) Varga Géza! VARGA GÉZA (Jobbik): Csak a megszólalás okán. Mi sem támogatjuk azt, hogy halasszuk el ennek a tárgyalását, mert valóban elég idı volt a koncepciónak és magának a

6 6 törvénytervezetnek a megismerésére, és én azt gondolom, hogy a társadalom már nagyon várja ezt a törvényt. Igaz, hogy a hatálybalépés május 1-jével fog bekövetkezni, ennek ellenére nagyon várja a társadalom ezt a törvényt, viszont ez az egyik kifogásunk is, hogy miért nem a többi idevonatkozó törvénnyel együtt tárgyaljuk ezt. Így muszáj, hogy idı legyen arra, hogy a többi idevonatkozó törvényt is tudjuk tárgyalni. Mi tehát nem támogatjuk azt, hogy halasszuk el. Szavazás az ügyrendi javaslatról ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm, nincs. Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja, hogy ezt a törvényjavaslatot vegyük le a napirendrıl. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 2 igen, kisebbség, a bizottságunk elutasította az ügyrendi indítványt. A napirend elfogadása Ezek után kérdezem, hogy ki az, az eredetileg kiküldött tervezet szerinti napirendet támogatja. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmő többség. A napirendet elfogadtuk, ezek szerint fogunk haladni. A mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslat (Általános vita) Még egyszer köszöntöm Budai Gyula parlamenti államtitkár urat, aki a minisztérium részérıl a napirendi pont elıadója, akinek megadom a szót, hogy ismertesse a törvénytervezet fıbb elemeit. Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetıséget. Ha az elnök úr megengedi, egy gondolattal hadd reflektáljak Gıgös Zoltán képviselıtársam felvetésére! Valóban, a törvénytervezet július 13-a óta mindenki számára elérhetı. Ezt megelızıen a parlamenti pártokkal volt egyeztetés, egyébként a bizottsági ülést megelızıen 2 órától háromnegyed 4-ig szintén egyeztetés volt a parlamenti pártok képviselıivel, és én azt gondolom, hogy az elızı egyeztetésen egy koncepcióról történı egyeztetés volt, most pedig már konkrétan magáról a jogszabályról történt egyeztetés, és azért Gıgös Zoltán képviselıtársam is el fogja szerintem ismerni azt, hogy rengeteget közeledtek egymáshoz az álláspontok több kérdésben. (Gıgös Zoltán bólogat.) Én tehát azt gondolom, hogy ennek a jogszabálynak a tárgyalása mindenképpen indokolt, és az, hogy most halasszuk el, és akkor újra egyeztessünk, én azt gondolom, - nem akarom alábecsülni képviselıtársam képességeit, de - egy enyhe idıhúzásnak tekinthetı ebben a vonatkozásban. Egyébként ez több szempontból is indokolt, ugyanis a jelenleg hatályos törvény vonatkozásában mindenképpen meg kell említenünk, hogy az az európai uniós csatlakozás elıtt lépett hatályba, számos rendelkezésében már nem egyeztethetı össze az uniós jogszabályokkal, tehát mindenképpen szükségünk van egy olyan új földforgalmi jogszabályra, amely több szempontból megfelel az európai uniós szabályozásnak, illetıleg - ezt már több alkalommal elmondtam - egy olyan törvényt kell megalkotnia a parlamentnek, amely nem egy-egy választási ciklusra szól, hanem egy kormányokon átívelı, olyan földtörvény, amely hosszú idıszakra meghatározza a termıföld forgalmazását. Pontosan ezért egyeztetünk folyamatosan, nemcsak a parlamenti pártokkal, hanem társadalmi szervezetekkel, és győjtjük

7 7 be azokat a nagyon fontos információkat, amelyek ebben a kérdésben szükségesek és felmerültek. Van még egy nagyon fontos dátum, én ezt Gıgös képviselıtársamnak többször elmondtam, a május 1-je vagy április 30-a, kinek hogy tetszik, a moratórium lejártának az idıpontja. Tehát nekünk eddig az idıpontig olyan állapotba kell hozni az egész jogszabályt és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, amely alkalmas arra, hogy Magyarország ne kerüljön abba a helyzetbe, mint számos uniós tagállam, hogy a moratórium lejártát követıen a spekuláns tıke beáramlik az országba, felvásárolja a termıföldet, és többszörös áron értékesíti. Ezért pontosan egy olyan földforgalmi törvényt kell alkotnunk, amely ezeket a kiskapukat bezárja. Természetesen én azt is elmondtam több alkalommal, hogy itt nem egyetlen jogszabályról van szó. Ez egy törvénycsomag, amelynek több lába van. Az egyik lába a földforgalmi törvény, amelyrıl most a bizottság tárgyalni fog. Van egy következı lába, az úgynevezett üzemszabályozás, amelynek folyik az elıkészülete, és lesz egy jogszabály a családi gazdaságokról, és mi így gondoljuk ezt a törvénycsomagot, hogy május 1-jéig a parlament meg fogja alkotni. Ezzel párhuzamosan pedig folyik azoknak a jogi kiskapuknak, jogi lehetıségeknek a bezárása és vizsgálata, hogy miként tudunk minél nagyobb mértékben termıföldet visszaszerezni azon jogszabályi hiányosságok miatt, amely lehetıséget adott külföldi állampolgároknak, hogy úgynevezett zsebszerzıdések útján jelentıs területeket szerezzenek meg. Azt gondolom, hogy összességében ezek a jogszabályi változások fogják meghatározni az elkövetkezı idıszakban, hogy Magyarországon milyen szabályozási rendszer alakul ki, Magyarországon kik vásárolhatnak, és kik nem vásárolhatnak termıföldet, illetıleg hogy a moratóriumot követıen miként tudjuk megállítani az országra zúduló spekuláns tıke kiszorítását. Azt gondolom, hogy ez a földforgalmi törvény nagyon sok olyan szabályozást tartalmaz, amely ebbe az irányba mutat. Nagyon fontosnak tartom az egyik számomra leginkább - hogy így mondjam - szimbolikus jelentıségő szabályozást, hogy a földtörvény, ugyanúgy, mint az elızı földtörvény, a jogi személyek tulajdonszerzését kizárja. Azt gondolom, hogy ezzel azokat a spekulációs lehetıségeket, amelyrıl itt egyébként az ellenzéki pártok is rendszeresen beszélnek a parlamentben, teljes mértékben ki fogjuk zárni. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett hatósági engedélyezés jogintézményére, amelynek alapján a tulajdonszerzést, illetve a használatot hatósági engedélyhez lehet vagy kell kötni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pontjai az önök elıtt lévı földforgalmi törvénynek. Szintén nagyon lényeges, hogy meghatározzuk azt a kört, hogy kit kívánunk preferálni. Folyik vita ebben a kérdéskörben, én egy dolgot szeretnék elmondani a bizottság elıtt, és ebben a minisztérium és a kormány álláspontja töretlen. A magyar mezıgazdaság szereplıi vonatkozásában egy harmonikus egyensúlyt kell meghatározni. Azt gondolom, hogy minden szereplıre szükség van, a kisgazdaságokra, a közepesre és a nagygazdaságokra. Meg kell találni azt az egyensúlyt, amelyben ezek az egységek harmonikusan együtt tudnak mőködni. Egyébként a földforgalmi törvény erre is megpróbál - hogy úgy mondjam - választ adni. De ettıl függetlenül a preferált cél, a kormány célja a kormányprogramnak megfelelıen a családi gazdaságok támogatása. Pontosan ezért kerül meghatározásra, hogy ki az a kör, akit a földforgalmi törvény preferálni kíván, ez pedig a helyben lakó, mezıgazdasági tevékenységet élethivatásszerően folytató földmőves gazdálkodó. Ezeknek a földmőveseknek kívánunk a földforgalmi törvénnyel lehetıséget biztosítani, hogy minél nagyobb arányban tudják a termıföld tulajdonjogát, illetve használatát megszerezni, illetıleg azokkal a

8 8 jogszabályi korlátozásokkal, amelyek mind az engedélyezéssel, mind a helyben lakással, mind pedig egyéb kritériumokkal kerülnek meghatározásra, kifejezetten az úgynevezett spekulatív tıkének a beáramlását kívánjuk megakadályozni. Azt gondolom, hogy ugyanilyen vitatott kérdés a birtokmérethez köthetı foglalkoztatás, de nekünk a legfontosabb egyébként, hogy a földmővesek vagy a mezıgazdaságból élık az önfoglalkoztatást valósítsák meg. Azt gondolom, hogy ez a lehetı legnagyobb kihívás az elkövetkezı idıszakban. Egyébként az, hogy a birtokméretnek megfeleljen a foglalkoztatáshoz való kötése, abban pedig a kormánynak az a kifejezett iránymutatása kerül megjelenítésre, hogy a foglalkoztatást növelni kell Magyarországon, és azt gondolom - és ebben a véleményem töretlen -, hogy a mezıgazdaság az az ágazat, ahol ezt a foglalkoztatást jelentıs mértékben az elkövetkezı idıszakban növelni lehet. Nagyon lényeges egyébként, hogy milyen földbirtok-politikai elvek, irányelvek jelennek meg. Mindenképpen a földbirtok-politikai irányelvek kialakítása tekintetében ez a törvénytervezet jelentıs iránymutatást ad mindenki számára. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ezen jogszabályok együttes megalkotása egy olyan keretet, egy olyan lehetıséget fog adni Magyarországnak a mezıgazdaságban, hogy mind a földforgalom, mind az üzemszabályozás, mind pedig a családi gazdaságok vonatkozásában egy harmonikus egyensúlyt alakítsunk ki. Azt gondolom, hogy ennek a háromlépcsıs törvénycsomagnak az elsı lépése ez a földforgalmi törvény, én azt kérem a tisztelt bizottságtól, mi már túl vagyunk egy egyeztetésen, hogy akkor örömmel várjuk azokat a javaslatokat, azokat az észrevételeket, amelyek ezzel kapcsolatban megfogalmazódnak. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Én itt az ellenzéki képviselıtársaimmal egyeztetve, elmondtam, hogy mi lehetıleg konszenzusra törekszünk ebben a kérdésben. A konszenzusnak pedig az az általam leginkább megfogható jele, hogy folyamatosan egyeztetünk velük, sıt itt az elızı megbeszélésen elhangzott, hogy habár hamarosan megkezdıdik a törvénytervezet vitája a parlamentben, ez alatt az idı alatt is egyeztetni kívánunk az ellenzéki frakciók képviselıivel. Azt gondolom, hogy Magyarországon, és nem ezt a két évet szeretném elmondani, a Fidesz-kormányzás idıszakát, de az elızı idıszakban sajnos, én szereplıje voltam az agráriumnak, nem nagyon tudok olyan törvénytervezetet, ahol egy folyamatos egyeztetés, egy folyamatos konzultáció volt. Pontosan ezt jelenti, hogy ebben a törvénytervezetben, illetıleg az ehhez kapcsolódó másik két törvényben nemzeti konszenzusra törekszünk a pártokkal. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, hogy ki akar hozzászólni az elhangzottakhoz, illetve a törvénytervezethez. (Jelzésre:) Varga Géza! Kérdések, hozzászólások VARGA GÉZA (Jobbik): Szerintem azért várunk itt egymásra az ellenzék részérıl, hiszen az elmúlt két órában ezt tárgyaltuk a kormány képviselıivel, és valóban nagyra értékeljük azt, amit az államtitkár úr is elmondott, hogy ez a szakmai konzultáció megindult az ellenzéki pártokkal, de annak a milyenségét azonban majd az eredmény fogja minısíteni. Ezért én, mindent nem megismételve, ami az elızı két órában, az egyeztetés alatt elhangzott, a fıbb pontokban szeretném elmondani a Jobbik álláspontját a földtörvény elıttünk lévı tervezetével kapcsolatban. Számos hiányossága van a jelenlegi formájában ennek a földtörvénynek. A mi számunkra egy rendezıelv, hogy milyen mértékben tudja kizárni, kiküszöbölni a spekulánsok térnyerését a földpiacon, és úgy gondoljuk, hogy erre nem ad megfelelı biztosítékot. Tudjuk, hogy EU-s korlátaink is vannak, ennek ellenére nem találkozunk azzal az ígérettel, amit a miniszter úr úgy fogalmazott meg, hogy majd a földtörvényben megfogalmazott furfanggal

9 9 fogjuk távol tartani az ilyen-olyan spekulánsokat; én magam is próbálom kerülni a külföldi szót, hiszen a tervezet is tagállami állampolgárról beszél, és nem külföldiekrıl, de azért jelezném, hogy ez egy új, kreált szó, a tagállami állampolgárba a definíció, a fogalommeghatározás beletartozónak érti a gazdasági társult államok polgárait is, és azért itt már a tagállamisággal vigyázni kell, tehát az aggodalom jogos. Hogy egy példát mondjak erre: gyakorlatilag az, hogy a földmőves fogalmát bevezeti, akár jó is lehet, ez önmagában - mondjam úgy - egy semleges definíció, de könnyő ilyen földmővessé avanzsálnia egy tagállami állampolgárnak is, ha mondjuk május 1-jén egy tagállami állampolgár bejelentkezik egy nyugat-magyarországi településre, bejelentkezik, vesz a piacon egy ezüstkalászos bizonyítványt, és máris második helyre kerül az elıvásárlási sorrendben a jelenlegi javaslat szerint. Na most erre enyhén szólva nem lehet azt mondani, hogy megvéd, szinte éppen hogy Eddig még mindannyiunk között konszenzus van abban, hogy a zsebszerzıdéseket mindannyian elítéljük, mindannyiunknak meggyızıdése, hogy az egy törvénytelen dolog, tőzzel-vassal küzdenünk kell ellene, de ez a törvény május 1-jétıl ezt így, az elıbb elmondott formában, akár legalizálhatja is. De ha esetleg ez a tagállami vagy külföldi állampolgár ne adj isten már hároméves helyben lakást is tud igazolni, akkor akár elsı helyre is kerül, illetve az elsıkörös helyiekkel fog versenyezni. A másik nagyon súlyos kifogásunk a helyben lakó fogalmának a definíciója. A Nemzeti Földalap pályáztatása körüli anomáliákat látjuk, hiszen ez egy éve megy a parlamentben, az ellenzék bírál, a kormány próbálja a szerecsent mosdatni több-kevesebb sikerrel. Itt a helyben lakást a Jobbik javaslata szerint konkrétan a település közigazgatási határain belülre kellene értelmezni, tehát hogy az számítson helyben lakónak, aki az adott településen él. Tudjuk, hogy ha mondjuk egy 60 fıs kistelepülésen - hogy egy szélsıséges példát vegyek - nincs már az idısek között olyan, aki egy adott földvásárlásra potenciálisan jelentkezı lehetne, akkor természetesen másodsorban a 10, 20, egyéb köröket figyelembe lehet venni, tehát ezzel mi nem kizárjuk, hanem finomítanánk a helyben lakó fogalmát. Ennek az lenne az eredménye, hogy a helyben lakók valóban úgy éreznék, hogy a kormány tanult a Nemzeti Földalap körüli anomáliákból, és hajlandó ezeket a tapasztalatokat a jobbítás szándékával egy törvénybe betenni; a Nemzeti Földalapot, a mőködését vagy a pályázatokat egy kormányrendelet szabályozza, itt pedig egy több évtizedre szóló törvényt próbálunk megfogalmazni. Kifogásoltuk azt is, hogy nem együtt tárgyaljuk a földet érintı egyéb jogszabályokkal. Itt nem azt kívánjuk - hiszen tudjuk azért, hogy ez egy hatalmas munka -, nem azt várjuk a kormánytól, hogy együtt adja be az üzemszabályozási törvénytervezetet, a családi gazdaságról szóló törvénytervezetet, a szövetkezeti törvényt, az örökösödéssel kapcsolatos idevonatkozó törvényt, a földbizottságok mőködésével kapcsolatos törvényt, az ıstermelık újabb viszonyait vagy a kornak megfelelı szabályozását, de legalább koncepció szintjén igen, és azt gondoljuk, konstruktívnak tekintjük azt a javaslatunkat, hogy ha ezek koncepció szinten mind megvolnának, akkor az segítené az elsı, a földtörvény mint vezérhajó, mint zászlóshajó létrehozását. Említettem a földbizottságok kérdését. Kifogásoljuk azt is, hogy ezeknek a földbizottságoknak csak véleményezési joguk van. A véleményezési jogról, mondjuk így, rossz a véleményünk, és egyáltalán nem tekintjük úgy, hogy az valahogy egy ellenpólust tud adni a mindenkori kormány - hogy nehogy valaki magára vegye - esetleges visszaélései, túlkapásai vagy a közvéleménynek nem tetszı intézkedései ellen. Ezeket a földbizottságokat vagy földvédelmi bizottságokat - azt hiszem, földbizottságnak nevezi a tervezet is - annyira nem veszi komolyan a tervezet, hogy még a fogalommeghatározásban sem definiálja. Sok mindent definiál: a mezıgazdasági termelıt, a földmővest, a tagállami állampolgárt, s a többi, s a többi, de a földbizottságoknak még a fogalommeghatározásban sem jutott hely. Bocsánat, de ebbıl mi azt olvassuk ki, hogy a kormány azért beleteszi ezt, hogy jó, legyen ott, mert azért

10 10 erre - még egyszer mondom - a Nemzeti Földalap pályázati anomáliái miatt van egy társadalmi igény, de azért olyan nagyon nem veszi komolyan, ezeket ilyen freudi elvétéseknek is lehet tekinteni. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy ezeknek a földbizottságoknak vétójogot kellene adni, vétójogot, de szabályozott vétójogot, és ezt a szabályozott -at úgy értjük, hogy szabályozni kellene, milyen esetben legyen, lehessen vétójoga ennek a bizottságnak. Mi nagyon komolyan gondolnánk ennek a szerepét. Az uniós, a LEADERprogramokon belüli szubszidiaritás tartalmára utaltunk az elızı tárgyaláson, az egyeztetésen is, nevezetesen hogy azt gondoljuk, hogy ezekben a földvédelmi bizottságokban a civil szervezeteknek, a helyi vállalkozóknak, a helyi civil szervezeteknek és a helyi önkormányzat képviselıinek egyharmad-egyharmad arányban volna célszerő részt venniük. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen grémium megfelelı kontrollal, belsı kontrollal és felelısséggel rendelkezne ahhoz, hogy meghatározott esetekben vétójoggal élhessen. A tervezet 19. oldalán a 14. fejezet 25. (2) bekezdése foglalkozik azzal, hogy mik a hatósági engedély megtagadásának az esetei. Itt ugyan megemlíti, hogy meg lehet tagadni a helyi földbizottság javaslatára az engedély kiadását, és felsorol néhány lehetıséget, mi egyszerően csak egy olyan módosítót szeretnénk beadni, hogy a meg lehet tagadni a helyi földbizottság javaslatára helyett az legyen, hogy: meg kell tagadni a helyi földbizottság javaslatára az engedély kiadását, és amiket felsorol a jelenlegi tervezet, azok akár még jó irányba is mehetnek, azoknak a részletes elemzésébe most nem megyek bele. Ha ennek a d) pontját figyelembe vesszük, akkor az teljesen alkalmas erre, az azt mondja, hogy meg kell akadályozni az adásvételt, hogyha a mögöttes szándék indokolható gazdasági szükséglet nélküli, miközben az eladásra kerülı föld megszerzése nélkül más gazdálkodó egzisztenciája kerülhet veszélybe. Vegyünk egy példát! Jön a degeszre tömött bukszájú spekuláns, aki az elıbb elmondott módon földmővessé avanzsálta magát. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági szükségletet ez a helyi földvédelmi bizottság akkor is kimondaná, hogyha ez a degeszre tömött bukszájú csak éppen a meglévı 200 hektárja mellé még százat akarna - mondjunk gondoljunk egy ügyvédre vagy akár egy osztrákra -, akkor ez a helyi bizottság azt tudná mondani, hogy ha ezt így módosítanánk, hogy meg kell tagadni a helyi földbizottság javaslatára, hogy nem, mert nála nem egzisztenciális kérdés, viszont az a helyben lakó, aki ezáltal akár az anyagi, pénzügyi ajánlata miatt, akár más miatt második helyre szorul, kiszorulna. De nyilván most nem kell még a részletekbe belemenni, de azt szeretném indokolni ezekkel, hogy a jelenlegi formájában mi ezt miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak, ugyanakkor amikor az elıbb elnök úrral együtt szavaztunk, az azt jelenti, hogy a bizottság tárgyalja, hiszen ha nem tárgyalnánk, ha Gıgös képviselıtársunk javaslatát fogadtuk volna el, akkor nem mondhattuk volna el, hogy jelenlegi formájában miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak. Köszönöm szépen. ELNÖK: Jakab István! JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Meggyızıdésem, hogy az alaptörvényünk elfogadása óta a vidék, a gazdák számára ez a legfontosabb törvény, legalábbis lehetünk elfogultak, úgy gondolom, számunkra biztosan. Nagyon vártuk és igen komoly feladat elıtt állunk, hogy ez a törvény valóban alkalmas legyen valamennyi magyar, vidéken élı, földbıl élı, földet mővelı gazda vagy részben földet mővelı gazda számára, aki részben vagy teljesen ebbıl kíván megélni. Azért kértem szót az elején, mert szeretnék elıször általánosságban szólni a törvénnyel kapcsolatban. Nyilván lesz majd javaslatunk néhány pontosításra, de nekem az a meggyızıdésem, hogy annak az elvárásnak összességében a törvény megfelel, ami a földspekuláció megállítására irányul, ami a földtulajdonszerzés és a földhasználat tekintetében

11 11 eligazodást ad, stabilizálja a helyzetet, és segíti a rendezést. Segíti a mőködıképességét azáltal is fenntartani, hogy a birtokrendezésre, a földcserére irányuló passzusokat is egyértelmővé teszi. Az, hogy a földmőves fogalmat behozza a rendszerbe, azt gondolom, hogy ez a magyar helyzetet és viszonyokat is tükrözi, és csak egy személyes mondat: az én édesapám legutolsó és legelsı bejegyzése a személyi igazolványában a földmőves volt. Azt gondolom, hogy ez a parasztemberek, a gazdaemberek vagy a gyerekeik szemében értéket jelent és nem lebecsülést. Egy kicsit részletesebben a törvényrıl. Számomra egyértelmő és nagyon jó megoldás az, hogy május 1-jével lép hatályba a törvény, mert mivel az alapszerzıdésben vállalt kötelezettségeinkhez viszonyítottan jelentıs változások következnek be, így a jelentıs változásokat, amelyek bekövetkeznek, az emberek megismerhetik. Az a fontos, hogy mire a moratórium megszőnik, addigra a gazdák, a gazdálkodók fel tudjanak készülni, és egyértelmő legyen számukra, hogy milyen földtörvény alapján mőködik a rendszer. Miért fontos ez? Azért, mert Magyarország meggyızıdésem szerint gazdasági értelemben is migrációs célország. Varga Géza képviselıtársam nagyon jól említette, hogy hatalmas a tıkenyomás, tehát nekünk nagyon tiszta, egyértelmő megoldásokat kell találni arra, amit egyébként zárójelben jegyzem meg, az Európai Unió régi tagállamaiból szép számmal lehet majd átvenni. Gondolom, és nem akarok eltérni a tárgytól, hogy a Paul Lendvai-féle kirohanás sem véletlenül történik, megkezdte munkáját a zsebszerzıdéseket vizsgáló bizottság, érdemi lépések történnek, nyilván minden szempontból keresik a megoldást, hogy hogyan lehet támadni Magyarországot vagy támadni a magyar kormányt vagy éppenséggel a magyar kormány által áttételesen képviselt gazdálkodói kört vagy gazdaköröket. Visszatérve: tehát nekem az a meggyızıdésem, hogy amit a törvényben generálisan szabályozni lehet, tehát maga a keret adott, nyilván lesz egy-két javaslatunk, ami biztos, hogy fontos lesz. A másik, amire szeretnék kitérni, hogy azok a praktikák, azok a megoldási lehetıségek, amelyekre képviselıtársam is utalt, azok gyakorlatilag kormányrendeletben kerülnek majd meghatározásra. Erre utal is a törvény a 86. -ban, a felhatalmazások keretében. Úgy fogalmaz, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a mezı- és erdıgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzésével kapcsolatos elızetes hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozóan, és sorolja. De nyilván ugyanígy majd az egyéb praktikákat is ugyanilyen megoldással nem törvényben, hanem a vonatkozó kormányrendeletben meghatározza majd. Amiért ezt szóba hoztam, ez azért történt, mert szeretném kiemelni az elızetes hatósági eljárást. Tulajdonképpen ez az elızetes hatósági eljárás az, ami már a földbizottság mőködésével kiegészülve, illetve a földbizottság javaslatot tesz, kerülhetnek elı olyan szempontok is, amit esetenként a hatóságok látókörében igazán nem lehet érzékelni. Itt nyilván ezt megteszik majd az illetékes bizottságok. Nyilván nagyon fontos, hogy a földspekuláció megszőnjön. Az üzemszabályozással, örökléssel, családi gazdaságokkal kapcsolatos jogszabályok, törvények nagyon fontos, hogy megszülessenek. Egyébként amennyiben az öröklésrıl, az öröklés szabályairól külön törvény rendelkezik majd, akkor az üdvözlendı, amennyiben nem, akkor pedig én magam is kezdeményezni fogom a vonatkozó paragrafus törvénybe való beapplikálását, mert az öröklést nem lehet megkerülni most ebben az idıszakban. Talán még egy dolgot szeretnék mondani, ez egy konkrét észrevétel. Képviselıtársaim nem említették, én szeretném szóba hozni, ez a földlízing intézménye. Nagyon ıszintén gondolom, hogy kormánypártiként is meg kell fogalmazzam, hogy ezt a földlízing intézményét szívem szerint ki kell hogy vegyük ebbıl a rendszerbıl, mert az én szerény ismereteim szerint a lízing nem más, mint amikor a bérleti díjjal fizetem ki a termıföld árát, kvázi az értékcsökkenési leírással, tehát a lízingelt eszköz gyakorlatilag értékét veszti és

12 12 minimális értéken kerül a bérlı tulajdonába. Ezzel kapcsolatban a termıföldnek viszont nemhogy csökkenne az értéke a földhasználat során, fıleg, ha a jó gazda gondosságával mővelik azt, hanem inkább nı. Tehát én ezt az egy észrevételt tenném, ez egy konkrét észrevétel. Tisztelettel kérném majd államtitkár urat, hogy szíveskedjenek ezt a szempontot esetlegesen mérlegelni, vagy ha én ezt nem jól közelítettem meg, akkor egy bıvebb magyarázatot majd kérnék rá. Még egyszer összességében, összefoglalva: ez a törvény, figyelembe véve az eddig lefolytatott egyeztetéseket, a nyilvános viták lehetıségét is, egy megfelelı keretet ad arra, hogy a szükséges néhány módosítással egy nagyon korszerő, a mezı- és erdıgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt alkosson a Magyar Országgyőlés. Köszönöm, elnök úr. ELNÖK: Szabó Rebeka! SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Egyetértek abban Jakab István képviselıtársammal, hogy ez egy nagyon fontos törvény a magyar vidék életében, és éppen ezért sajnálattal kell azt mondanom, hogy a Lehet Más a Politika ezt a törvénytervezetet egy elszalasztott lehetıségnek gondolja, pláne egy kétharmados felhatalmazású kormánytöbbségtıl. Én azt gondolom, hogy sokkal határozottabban kellett volna állást foglalni, és határozottabban kellett volna bezárni azokat a bizonyos kiskapukat, amelyeket Budai Gyula államtitkár úr az elıtt említett - és mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Elıször is muszáj az elején megemlítenem azt, hogy szerintünk egy olyan komplex földügyi reformcsomagra lett volna szükség, amely lehetıvé teszi az egységes jogalkotást, és azt, hogy egységesen avatkozzunk bele a földhasználati viszonyokba. Itt persze állandóan megemlítésre kerül az, hogy ez ennek a törvénycsomagnak csak az elsı lába, és hogy ezt majd követik a következık, az üzemszabályozási törvény, a családi gazdálkodásokról szóló törvény, de azt gondolom, nagyon nehéz errıl a földtörvényrıl igazán megalapozottan véleményt alkotni úgy, hogyha nem tudjuk még az irányokat sem, hogy azokban a törvényekben mi lesz. Nyilván nem lehet minden normaszöveget egyszerre benyújtani, de mint ahogy például ennek a földtörvénynek volt egy elızetes vitaanyaga, adott esetben nagy könnyebbség lett volna, és nem az ellenzéknek, hanem az egész magyar társadalomnak, a vidék társadalmának, akiket érdekel ez a törvény és ez a szabályozás, ha tudná, milyen álláspontja van a kormánynak, vallja-e például az egy földmőves, egy üzem elvet, vagy nem - ez azért egy elég fontos kérdés, ha már birtokméretekrıl meg birtokmaximumokról beszélünk ebben a törvényben. Nekünk ez tehát nagyon hiányzik, és azt gondoljuk, hogy emiatt nem is lehet teljes az a kép, amelyrıl most beszélünk. A másik fontos dolog - és most tényleg nagyobb, általános gondolatokat szeretnék önökkel megosztani, és nem fogok belemenni a részletes paragrafusokba, mivel szép hosszú a törvény szövege, és persze nagyon sok minden van benne -, amit rögtön az elején meg kell említenem, és ez nem is kiskapu, hanem nagykapu, azt hiszem, ebben a törvényben, a birtokmaximum meghatározása és ennek az összeszámítása. Mi azt egy üdvözlendı változásnak gondoljuk, hogy egyáltalán van birtokmaximum, illetve hogy 1200 hektár ez a birtokmaximum. Persze az ideális birtokméret szerintünk is kisebb ennél, de adott esetben elfogadható lenne egy ilyen plafon akkor, hogyha ebbe minden érdekeltség földterületét bele kellene számítani. De sajnos azt látjuk ebben a törvényszöveg-tervezetben, hogy bár az állami földek most már beleszámítanak ebbe a birtokmaximumba, de a különbözı érdekeltségek, cégek kezelésében, bérletében lévı földek nem, így tehát tulajdonképpen tovább növelhetjük az 1200 hektáros üzemméretet, hogyha a cég a tagjaitól, a részvénytársaság a részvényeseitıl bérel földet. Ehhez jön az is, hogy hangsúlyozzák, hogy megtiltják a jogi személyek tulajdonszerzését, de hogyha ezeknek a cégeknek mondjuk a vezetısége, igazgatósági tagjai mind vásárolhatnak földet, és azt szépen összerakhatják Én azt gondolom, azért fontos

IV. jelentés a földrıl

IV. jelentés a földrıl IV. jelentés a földrıl Föld- és birtokpolitika alulnézetbıl (Megyei esettanulmányok az állami földbérleti rendszer értékeléséhez) Megyék: Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 28-án, kedden, 9 óra 41 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2014. november 26-án, szerdán, 11 óra 03 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/60-1/2013. FVB-33/2013. sz. ülés (FVB-135/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/60-1/2013. FVB-33/2013. sz. ülés (FVB-135/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/60-1/2013. FVB-33/2013. sz. ülés (FVB-135/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. október 28-án, hétfőn, 10 óra 38 perckor kezdődően, az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. február 24-én, kedden 10 óra 11 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 7-én, kedden 9 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről A jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.) EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. november 23-án, szerdán, 10 óra 22 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 13-án, hétfőn 10 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/41-3/2014. MGB-12/2014. sz. ülés (MGB-12/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/41-3/2014. MGB-12/2014. sz. ülés (MGB-12/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/41-3/2014. MGB-12/2014. sz. ülés (MGB-12/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2014. december 10-én, szerdán, 10 óra 6 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. október 30-án, kedden, 11 óra 38 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: FFB/19-2/2014. FFB-3/2014. sz. ülés (FFB-3/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: FFB/19-2/2014. FFB-3/2014. sz. ülés (FFB-3/2014-2018. sz. ülés) Ikt.sz.: FFB/19-2/2014. FFB-3/2014. sz. ülés (FFB-3/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2014. szeptember 17-én, szerdán, 8 óra 32 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.) ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2011. július 5-én, kedden, 10 óra 08 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

2010.04.21. 1. 10:08-10:55

2010.04.21. 1. 10:08-10:55 2010.04.21. 1. 10:08-10:55 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, akkor megkezdjük a mai ülést. Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A szükséges személyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-4/2012. (EMBCB-77/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-4/2012. (EMBCB-77/2010-2014.) EMBCB-4/2012. (EMBCB-77/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2012. február 15-én, szerdán, 10 órakor a Képviselői Irodaház V. emelet 528.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben