Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület október 29-én órakor kezdődő üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 28 fő képviselő (Ambrus János, Árkosi Sándor, Báder György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Baracskai Éva, Báthory Erzsi, Bringye Viktória, Csaba Elemér, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Koteschel Vendelné, László Tamás, Marsovszky Györgyné, Máté Gyula, Mihály Zoltán, Mihályi Zoltán, Molnár István, Móricz Eszter, Németh Angéla, dr. Novák Ágnes, dr. Pálinszki Antal, Tóth Imre, Varga Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyző, dr. Herczeg Julianna aljegyző, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetője, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetője, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Varga József sport ügyintéző és Tajti Réka közoktatási ügyintéző a Művelődési, Oktatási és Sport Osztály részéről, dr. Paor Emőke a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Millián György a Fejlesztési és Pályázati Koordinációs Iroda vezetője, Szántóné Pásztor Judit az Építésügyi Osztály mb. vezetője, Erdélyiné Kincses Andrea, a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője, Podmaniczky Elek a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány részéről, Szőgyényi Ferencné a Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete és a Támogasd a Rászorulókat Alapítvány részéről, Kukuruzsnyák György az UJPA STOMA Klub Egyesület részéről, Hegyesiné Gábor Katalin az Értelmes Életért Alapítvány részéről, Lowescher Vilmos a BKIK XV. kerületi Szervezete részéről, valamint a KTV munkatársai.

2 2 A képviselő-testület ülésén részt vett még Szánti Ottóné a Polgármesteri Titkárság vezetője, valamint Paulusz Katalin és Varga Mónika jegyzőkönyvvezetők. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete nevében köszönti a megjelent képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal és az intézmények vezető munkatársait, a jelenlévő pártok képviselőit, az ülésen megjelent, valamint a KTV adását néző kerületi lakosokat. Megállapítja, hogy 28 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes. A meghívón 2. pontként szereplő előterjesztést visszavonja, átdolgozás után, a következő ülésre terjeszti elő. Ismerteti a tárgyalásra javasolt napirendi pontokat. Kéri a kérdéseket, észrevételeket a javasolt napirenddel kapcsolatban. László Tamás: Javasolja, hogy az Őrjárat u szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztést vegyék le a napirendről. Az anyagot előkészítetlennek tartja. Többet kellene beszélni a pályázatok sikertelenségének okáról. Nem érti, miért nem tárgyal a képviselő-testület a lakásszövetkezetek ügyéről. Több helyről hallani, hogy van olyan lakásszövetkezet, amelyik képviselőtestületi döntés nélkül nyújtott be pályázatot, és azokban olyan hibák vannak, amik 100 millió forinttal növelhetik a tulajdonosok költségvetését. Dr. Balázs Zoltán: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató első pontját nem érti pontosan. A döntés 2005-ben született, a végrehajtás szövegében szerepel, hogy azt január 1-jei határidővel azért nem lehetett végrehajtani, mert a megállapodás tervezet a kerület részére elfogadhatatlan feltételeket tartalmazott, a konszenzus a vitatott részekre vonatkozóan október hónapra alakult ki. Mit jelent a konszenzus, milyen vitatott kérdésekről volt szó? A hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepció elkészítésével az Ecorys Kft-t bízták meg. Volt-e ezzel kapcsolatban testületi döntés? Mihály Zoltán: Elhangzott, hogy az Észak-Pesti Kórház ingatlannal kapcsolatos előterjesztést vegyék le napirendről, mert arról sokkal többet kellene beszélni. Ha leveszik napirendről az előterjesztést, akkor hogyan tudnak beszélni róla?

3 3 Dr. Novák Ágnes: Javasolja, hogy a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről készült előterjesztést vegyék le napirendről. Hiányos a csatolt anyag. Nem szerepel az információk között, hogy a területre vezetői kezdeményezésre a beépíthetőségi paramétereket növelő változtatás van folyamatban. Az október 20-án megtekintett tulajdoni lapok szerint az önkormányzat 4 db ingatlanán 7 milliárd forintos terhelés van, ami nem szerepel az anyagban. A településrendezési szerződés 8., 9. és 13. pontja ellentétes a két szerződő fél egymással kötendő szerződésével, a szennyvíz csatorna és a körforgalom kiépítésével kapcsolatban. Kéri, hogy a településrendezési szerződés átdolgozás után kerüljön ismét a képviselő-testület elé. László Tamás: Azt, hogy az önkormányzat telkeire is rá van jegyezve a 7 milliárd forintos jelzálog jog, feltétlenül tisztázni kell. A szerződéstervezetben egyenlőtlen felek szerződéskötéséről van szó, abban nem szerepelnek garanciák az önkormányzat javára. Ezért nem szabad a mai napon tárgyalni erről az anyagról. Hajdu László: A napirend vitáját lezárja, megadja a szót dr. Nagy Antal jegyzőnek válaszadásra. Dr. Nagy Antal: Dr. Balázs Zoltán az 559-es számú határozat határidejének módosításával kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy a tájékoztatóban a vastagon szedett részben indokolták, miért volt szükség a végrehajtás határidejének módosítására. A határozat a Rákos út 58., Szentmihályi út 17. és a Fő út 77. szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos. A használati megállapodás véglegesítésére azért most került sor, mert a Fővárosi Önkormányzat korábban olyan feltételt szabott, mely szerint ha nem az általuk meghatározott célra használják az ingatlanokat, akkor azokat vissza kell adni fővárosi tulajdonban. Ezzel kapcsolatban folyt egyeztetés, ami alapján megtörtént a megállapodás aláírása. Hajdu László: László Tamás felvetette, hogy gond van egy lakásszövetkezet pályázatával, de nem jelölte meg, hogy pontosan melyik szövetkezetről van szó. Németh Tibor osztályvezetőnek ad szót. úr felvetett. Németh Tibor: Nem tudnak olyan problémáról, amit képviselő

4 4 Hajdu László: Ismerteti a napirenddel kapcsolatos módosító indítványokat, szavazást kér. 659/2008. (X.29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy ne tűzze napirendjére az a Bp. XV. ker. Őrjárat u sz. alatti, helyrajzi számú ingatlan hasznosítási pályázatáról című előterjesztést. (Szavazati arány: 10 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 5 tartózkodás) 660/2008. (X.29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy ne tűzze napirendjére az a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről című előterjesztést. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 12 ellenszavazat, 5 tartózkodás) szavazást. Hajdu László: Az előterjesztett napirend elfogadásáról kér 661/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett napirendet. (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 1 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Előterjesztés a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephely kijelölésére, átköltöztetésére (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 2. Előterjesztés képviselő-testületi határozat módosításáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester

5 5 3. Előterjesztés a Bp. XV. ker. Őrjárat u sz. alatti, helyrajzi számú ingatlan hasznosítási pályázatáról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 4. Előterjesztés a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsászky János alpolgármester 5. Előterjesztés a sportkoncepció felülvizsgálatáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 6. Előterjesztés a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 7. Előterjesztés a Bp. XV. ker. Oroszlán u. 98. fszt szám, a Szentmihályi út 14. fszt. 1. szám, valamint a Dobó u. 12. fszt. 10. sz. alatti lakások lakásállományból való törléséről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 8. Interpellációk - Elmaradt vagyongyarapodás (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Mihály Zoltán képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester - A hajléktalanokról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Mihályi Zoltán képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester

6 6 - Zavaró légszennyezés a kertvárosban (Ikt.sz: /2008.sz. anyag) Előadó: dr. Novák Ágnes képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester Az SZMSZ 46. (3) bekezdése alapján a nem tárgyalt interpellációk tárgyalása a következő üléseken történik - Polgármesteri tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Tájékoztató a hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepció kidolgozásának előkészítéséről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok, valamint a megalkotott rendeletek végrehajtásáról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) - Intézkedési terv Bp. XV. Őrjárat u szám alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) 1. Előterjesztés a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephely kijelölésére, átköltöztetésére (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Király Csaba: Az előterjesztés készítésekor úgy gondolták, hogy a telek 50 %-át kell a Szociális Foglalkoztató részére biztosítani a műhelycsarnok megépítéséhez. A tervezővel történt egyeztetés után megállapították, hogy 2926 m 2 a szükséges terület. A határozati javaslatban már ez a szám szerepel. Az előterjesztés a szándékot, a határozat a ténylegesen szükséges területnagyságot tartalmazza.

7 7 A 3. számú határozati javaslatban a jövő év februárjában várható második 108 millió forint céltartalékba helyezésére tesznek javaslatot. A Szociális Foglalkoztató új helyének kijelölésével több éve foglalkozik a képviselő-testület. A végleges megoldást segítette a kormány, a Kulturális Minisztérium, a Református Egyház és a XV. kerületi Önkormányzat megegyezése, mely szerint amennyiben az önkormányzat a Kossuth utcai ingatlant június 30-ig az egyház számára átadja, akkor az állam a Szociális Foglalkoztató új telephelyének létrehozásához két részletben millió forinttal járul hozzá. A munka elindításához szükség van a beruházási célokmány elfogadására, ki kell jelölni a telket, hogy megtörténhessen a tervezés megrendelése. Az engedélyeztetést követően lehet kiírni a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési pályázatot. Kéri a képviselő-testületet, fogadják el az előterjesztett határozati javaslatokat. Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az előterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az előterjesztést. Mihályi Zoltán: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság támogató határozattal megtárgyalásra javasolta az előterjesztést. Nem fogadta el a bizottság azt a javaslatot, hogy a képviselő-testület a 3. számú határozati javaslatról ne döntsön, vizsgálják meg a Szociális Foglalkoztató elhelyezésének a lehetőségét az Észak-Pesti Kórház területén. Szintén nem támogatta a bizottság azt a javaslatot, hogy szakértők bevonásával állapítsák meg az épület eredeti funkciójának megfelelő állapot visszaállításának költségigényét. Az eredeti funkció helyreállításához szükséges összeget az önkormányzat bocsássa az egyház rendelkezésére.

8 8 Hajdu László: Kérdések következnek. László Tamás: A térképen nem szerepel, hogy jelenleg mi van a telephelyen, ahol a Szociális Foglalkoztatót kívánják elhelyezni. Vizér Klára: A Kossuth utcai épület református iskola volt, amit teljes berendezéssel adtak át az államnak. Az épület jelenleg milyen állapotban van, milyen műszaki állapotban adják vissza az egyháznak? előterjesztőnek. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az Király Csaba: A telephely a Répszolg Kht. kezelésében van, szabadon tárolható építőanyagokat, játszótéri felszereléseket tárolnak. A tervező a talajviszonyok figyelembevételével tesz javaslatot az épületek elhelyezésére. A telek fennmaradó részén maradhat a jelenlegi funkció. A Kossuth utcai ingatlanon a református egyház által bejelentett igényét követően csak állagmegóvó karbantartás történt. Jelenleg az épületben a Szociális Foglalkoztató több részlege működik. Az épületben vannak szociális helyiségek, irodák. Az épület a kiürítés után hasonló funkciókra használható óta nem történt az épületen nagyobb felújítás. Felajánlották az egyháznak, hogy a kártalanítási összegből állítsák helyre az épületet, de ezt nem fogadták el. Hajdu László: Hozzászólások következnek. Vizér Klára: Örömmel hallja, hogy az önkormányzat a 200 millió forint egy részét felajánlotta az egyháznak. Jelenleg arról van szó, hogy az önkormányzat, illetve a jogelődje ingyen és bérmentve használta az ingatlant, a karbantartásra szinte semmit nem költött. Most visszakapja az egyház az ingatlant, aminek fejében az állam kártalanítja az önkormányzatot annak érdekében, hogy az ingatlanon eddig végzett tevékenységet máshol tudja folytatni. Javasolja, hogy a Szociális Foglalkoztatót az Észak-Pesti Kórház területén működtessék tovább, mivel az ingatlant ilyen célra kapták vissza a kormánytól. László Tamás: Egy szociális foglalkoztatóról van szó, ahol a nagyobb hangsúly a szociális jellegen van, mivel %-ban sérült embereket foglalkoztatnak. Újszerű középületről van szó, ahol a szociális jellegre kell a hangsúlyt fektetni.

9 9 Ezért javasolta a KVKB ülésén, hogy legyen tervpályázat a megvalósításra. Egyetért azzal, hogy az Észak-Pesti Kórház azon területén helyezzék el az épületet, ami közútról könnyen megközelíthető. A Szociális Foglalkoztató nem ipari telephely, hanem szociális intézmény, ekként kell kezelni ezt a kérdést június 30-ig nem készülhet el tisztességesen egy szociális középület. Dr. Balázs Zoltán: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalták az előterjesztést, ami lényegében csak az épületekről szól. Nem ismerhették meg a Szociális Foglalkoztató tényleges költségvetését, gazdálkodását. Az áthelyezés során elképzelhető, hogy nem csak a gépeket kellene átvinni egyik helyről a másikra, hanem a foglalkoztató tevékenységén is gondolkodni kellene. Elképzelhető olyan tevékenység, amivel jobban bevonnák az intézményt a kerület közösségi életébe. A kétszer 108 millió forint felhasználása során vegyék figyelembe azt is, hogy a Szociális Foglalkoztató tevékenységét miként lehetne még hasznosabbá tenni. Báder György: Támogatja az előterjesztést. Az intézmény ma is minőségi munkát végez. A %-ban sérült emberek értéket teremtő termelési tevékenységet végeznek. Már korábban felmerült problémaként, hogy az állami támogatás megszűnt, nincs lehetőség bedolgozásra, így sok ember maradt jövedelem és munka nélkül. Az áthelyezésnél arra kell törekedni, hogy a sérült embereknek további munkahelyeket teremtsenek. Ésszerűnek tartja, hogy mindhárom telephely egy helyre kerüljön, de a költözés határidejét tarthatatlannak gondolja. Fontosnak tartja, hogy a kornak megfelelő helyen foglalkoztassák a sérült embereket. A megadott határidőig legfeljebb sátortábort lehet kialakítani. Van-e előzetes megállapodás a református egyházzal arra vonatkozóan, hogy az új telephely kialakításáig a jelenlegi helyen tovább működhessen a foglalkoztató? Dr. Novák Ágnes: Polgármester úr elmondta, hogy az Észak- Pesti Kórház nem olyan övezetben van, ahol el lehetne helyezni a Szociális Foglalkoztatót. A foglalkoztató jelenleg lakóövezetben van. Nem érkezett ellene panasz, mert nem gyári tevékenységet, hanem szolgáltató tevékenységet végzett, ami beleillik az Észak-Pesti Kórház területére elfogadott övezeti előírásba. Intézményi övezetben lehet lakás-, szolgáltatás- és intézményi funkciót elhelyezni. Svédországban több ilyen jellegű intézményt nézett meg. Mindegyiknél fontos volt, hogy ne a gyári hátrányos helyzetet erősítsék, humánus környezetet teremtsenek, és a szociális foglalkoztatás mellett egyéb rehabilitációs lehetőséget is biztosítsanak.

10 10 A sérült emberek így többet kaphatnának azzal, hogy olyan helyen dolgozhatnak, ami a szép környezet mellett további rehabilitációs lehetőségeket is biztosít számukra. Nem okozott eddig gondot, hogy korábban az Észak-Pesti Kórház területén autóbontó működött, kábelégetés folyt. Jelenleg az ingatlan területén parkoltatás folyik. Támogatja azt a javaslatot, hogy a foglalkoztatót az Észak-Pesti Kórház területén helyezzék el. Mihály Zoltán: Egyetért azzal, hogy a tevékenységet folytatni kell, mert az hasznos a kerület számára. Jónak tartja, hogy az egyház visszakapja az ingatlanát, és az átadásért az önkormányzat kártérítést kap, amely összeg felhasználásáról dönthet. Nem tudja megítélni, hogy az Észak-Pesti Kórház területén kell-e elhelyezni a foglalkoztatót. Az ingatlan felhasználására szánt funkciókat globálisan kell látni, az újabb pályázati kiírásban lehet szempont a foglalkoztató elhelyezése is. Máté Gyula: A 4. napirendi pontban tárgyalják az Észak-Pesti Kórház sorsát. Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzattal közös tulajdon. Két pályázat során sem tudták megoldani az ingatlan hasznosítását. Nem szerencsés a Szociális Foglalkoztató betelepítése, mert az megnehezítené az ingatlan további hasznosítását. A határozati javaslatban szereplő helyszín elfogadását támogatja. Marsovszky Györgyné: Olyan feladatról tárgyalnak, ami nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé. A szociális intézmény további működtetése tiszteletre méltó döntés. Nonprofit szervezetről van szó, amelyik a saját működési költségeit megtermeli, illetve ahhoz segítséget kaphat az önkormányzattól. A Szociális Foglalkoztatóban sokféle tevékenység folyik a nyomdai munkától a szemfedő varrásáig. A képviselőknek meg kellett volna nézni, hogy a tevékenység milyen helyen folyik. Most lehetőség van arra, hogy a tevékenységet korszerű körülmények közé helyezzék. Hajdu László: Mielőtt további hozzászólásra ad lehetőséget, üdvözli Varjasné Hornyák Ildikó megbízott igazgatót és Ozsgyán Évát, az ESZI igazgatóját. Kéri, hogy segítsenek az elhangzott kérdések megválaszolásában. Mihályi Zoltán: Senki nem említette, hogy 125 csökkentett munkaképességű, XV. kerületi ember munkájáról van szó. A kerületben még tíz megfelelő telephelyet találhatnának, vitatkozhatnának arról, melyik a jó. A javasolt telephely nincs messze a jelenlegi helytől, a közelében van a buszmegálló, így könnyen elérhető. A telephelyen aktív munka folyik.

11 11 Báthory Erzsi: Fontos a Szociális Foglalkoztató, azt meg kell tartani. Támogatásra ajánlja Balázs Zoltán képviselő javaslatát. Dr. Balogh András: Azt szeretnék, ha nem kényszerintézkedés történne. Mindenki elismeri, hogy a Szociális Foglalkoztatóra szükség van. Véleménye szerint az intézmény méltó helyen lett volna az Észak-Pesti Kórház területén. Nem érti azokat az aggályokat, hogy nem olyan tevékenységet folytatnak, ami ott megengedhető lenne. Három éve Kiss Péter avatta fel a városközpontban a Járműszerelvény gyár új csarnokát. Nem tudja, hogy kaphatott a beruházás a városközponti övezetbe engedélyt. Nagyobb baj, ha nincs engedélye. Árkosi Sándor: Az előterjesztés nem csak azt tartalmazza, hogy helyezzék ki a Szociális Foglalkoztatót a Bogáncs utcába, hanem az egységek centralizációját is. Elhangzottak a mai vitában olyan vélemények, hogy a Szociális Foglalkoztatót az Őrjárat utcai kórház területére telepítsék. Korábban olyan vélemények voltak, hogy az Őrjárat utcai ingatlanon egészségügyi centralizációt kellene végrehajtani. A két vélemény nem egyeztető össze, mert a Foglalkoztató termelő tevékenységet folytat, a hangsúly a foglalkoztatáson van. Támogatja az előterjesztett helyszín elfogadását. A Szociális Foglalkoztató tevékenységéről, tevékenységének gazdaságosságáról minden képviselő kaphatott volna információt akár a hivatalban, akár a helyszínen. Molnár István: Úgy gondolja, hogy több képviselő nem olvasta el az anyagot. A Bogáncs utca 10. szám alatti ingatlan központi helyen van, jó a közlekedése. Nincs szó arról, hogy olyan épületbe költözik a Foglalkoztató, ami korábban teljesen más célokat szolgált. A telephelyen olyan épületeket kell építeni, ami megfelel a Foglalkoztató mostani tevékenységének. Kéri az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását. Gyurcsánszky János: Támogatja az előterjesztett határozati javaslatokat. Szükség van a Szociális Foglalkoztatóra. Évtizedek óta sikeres munkát folytatnak, az önkormányzat évek óta támogatja az intézményt. Közös feladat, hogy az új telephely időre elkészüljön. Egyetért azokkal a hozzászólásokkal, hogy a tevékenységnek nincs helye az Őrjárat utcai ingatlanon. A Szociális Foglalkoztató vágógéppel, hajlító géppel dolgozik. Ha elfogadják, hogy értéket hoznak létre, el kell fogadni azt is, hogy azt termelő üzemben hozzák létre.

12 12 A Répszolg Kft. bérlője az ingatlannak, az általuk bérelt terület nagysága 50 %-ra csökkenne. Kiegészítő határozati javaslata, hogy a Répszolg Kft-vel március 25-én a Bogáncs utca 10. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződést a képviselő-testület módosítja, és november 1-jétől a telephely 50 %-át adja bérbe, a bérleti díjat ennek megfelelően módosítja. Dr. Balogh András: Molnár István képviselőnek mondja, hogy nem mindenről az Észak-Pesti Kórház jut eszükbe, akkor beszélnek róla, ha szociális, egészségügyi, vagy rehabilitációs célról van szó. Dr. Novák Ágnes: Akkor tartja elfogadhatónak alpolgármester úr kiegészítő határozati javaslatát, ha a Szociális Foglalkoztató helyett a telephely bérleti díjának 50 %-át az önkormányzat fizeti. Hajdu László: Az intézmény munkát ad a fogyatékkal élő, de munkaképes embereknek. Az itt dolgozó emberek nem segélyt kérnek, hanem munkát. Az átköltözés bővítéssel jár, hiszen az ott folytatott tevékenységre már nem alkalmas az épület. Az átalakításokkal valamelyest alkalmassá tették az épületet, hogy a termelő tevékenységnek megfeleljen, de az új helynek meg kell felelni az előírásoknak. Több kérdés is elhangzott, ezért a megbízott igazgató asszonyt felkéri, hogy azokra válaszoljon. Szót kell ejteni, arról is, hogy tegyen mindenki az intézmény megsegítéséért, hogy szerezzenek munkát számukra. Rengeteg olyan tevékenység van, amit az ott dolgozó emberek nagyon hamar megtanulnának. 50 év után arról döntenek ma, hogy az emberek európai körülmények között tudjanak dolgozni. Ehhez kell az államtól kapott 216 millió forint. Szeretnék, a határidőt betartani, és a munkálatokat tisztességesen elvégezni. Hajdu László: Megadja a szót Baracskai Évának. Baracskai Éva: Az új helyre költözésnek meghatározó szerepe van abban, hogy európai színtű legyen az elhelyezés. A varrodában dolgozó emberek munkaeszközei, munkapultjuk nagyon szorosan helyezkednek el. Az egymáshoz illesztett bútorok mellett alig férnek el, és nehezen tudnak így dolgozni.

13 13 A kerület oktatási intézményei számára textíliákat készítenek a foglalkoztatóban, a beszerzési árnál olcsóbban. A dolgozók munkakörülménye sok esetben minősíthetetlen, mert az öltözőjük is csak egy függönnyel van leválasztva a munkaterülettől. Egyet ért azzal, hogy az emberek kerüljenek új és sokkal jobb körülmények közé. Hajdu László: Megadja a szót Varjasné Hornyák Ildikó megbízott igazgatónak, aki 3 percben reagálhat az elhangzottakra. Varjasné Hornyák Ildikó: A Szociális Foglalkoztató 50 éve működik. A tevékenység fő részét a kötészet és a varrodai részleg teszi ki. Piacképes feldolgozói munkát végeznek. Megrendelőik főleg kisvállalkozók, az árak nagyon nyomottak mivel akkor kapnak munkát, ha olyan áron vállalják el, hogy éppen csak a költségeik térülnek meg. Megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű kerületi lakosokat foglalkoztatnak. Folyamatosan végeznek piackutatást. Minden olyan munkát, amit a munkavállalói körükbe tartozó emberek el tudnak végezni, behozzák a tevékenységi körükbe, mint pl.: reklámanyagok csomagolása, gravírozás, textil termékek csomagolása illetve etikettezése. Ezen kívül még az önkormányzati takarítást végzik. Egy másik részlegben, szintén takarítást végeznek egy kerületi vállalkozás számára. a bevételük 55 %-a önkormányzati támogatás, 45 %-a saját bevétel. Eddig bevételi forrást jelentett a megváltozott munkaképességűek után igényelhető bértámogatás, ami tavaly megszűnt, mivel csak akkreditált munkáltatók vehetik igénybe, akik gazdasági vagy társasági formában működnek. Ezért is kerül napirendre a foglalkoztató átalakításának lehetősége, hogy ismét jogosultak legyenek a támogatásra. Kétféle foglalkoztatási típus van, illetve két helyen működik a foglalkoztatás. Bedolgozói foglalkoztatás történhet telephelyen, és lakáson is. Nagy igény van a kerületben az otthon végezhető munkára, mert sok megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű személy van, aki nem képes bejárni munkahelyre, mert pl. fogyatékos gyermekét ápolja vagy ő maga olyan beteg, hogy nem képes közlekedni. Ez még mindig egy megélhetési forrást jelent, és elkerülik vele az elszigetelődést, kirekesztődést. Csaba Elemér: Az elhangzottak zömével egyetért. Kiemeli Marsovkszky Györgyné és Baracskai Éva hozzászólásait. Itt tényleg arról van szó, hogy a csökkent munkaképességűeknek, fogyatékosoknak munkát adnak. Elfogadja a Bogáncs utca helyet, ahol civilizáltabb körülmények között dolgoznak, mint jelenleg. Ha ez az állapot javul, akkor már eredményt értek el. A Szociális Foglalkoztatóra nagy szükség van, ez nem politikai kérdés.

14 14 Hazánkban két probléma van, amit a mindenkori kormánynak meg kell oldani, a lakáskérdés, és a munkanélküliség. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az előterjesztést, mivel az észérveken lehet vitatkozni, de az elven nem. úrnak. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót alpolgármester Király Csaba: Megköszöni azok hozzászólását, akik az előterjesztésben foglaltakat támogatták. Néhány tévedést szeretne tisztázni. Azt mondta, hogy 1992-ben fel lett ajánlva az egyháznak az a lehetőség, hogy az épületet vagy a pénzt kérjék. Az egyház akkor az épület állapotának ismeretében az épületet választotta. Ehhez az állásponthoz tartania kellett magát az egyháznak egészen mostanáig. Itt szó sincs arról, hogy azt a pénzt, amit az új hely telepítéséért kap az önkormányzat, bárkivel is, meg kívánják osztani. Nem mondta azt, hogy építési sittet tárolnak, ott új építőanyagot tárolnak és játszótéri felszereléseket. Nem szemétdombra akarják telepíteni a foglalkoztatót. László Tamás képviselő úr is jól tudja, hogy az Ady Endre utcai ingatlanért 40 millió forintot kaptak és nem millió forintot. Az első határozati javaslatban szerepel, hogy a Szociális Foglalkoztató térítésmentes használatba kapja az ingatlant. Az elfogadott költségvetés tartalmazza, hogy a foglalkoztató mekkora költségvetéssel gazdálkodik. Májusban fogadták el, hogy a foglalkoztatót átalakítják közhasznú gazdasági társasággá, most úgy beszélnek róla, mintha erről nem tudnának. A munkaterv tartalmazza, hogy novemberben tárgyalják a Szociális Foglalkoztató gazdasági társasággá történő átalakítását. Remélhetőleg, nem kell még egyszer elmondani, hogy miért kell átalakítani a foglalkoztatót. Úgy gondolja, hogy ezekre illene majd emlékezni. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Gyurcsánszky János alpolgármester úr kiegészítő javaslatát befogadja. Hajdu László: Kéri jegyző urat, olvassa fel Vizér Klára módosító javaslatát. Dr. Nagy Antal: Ismerteti Vizér Klára módosító javaslatát. Hajdu László: Kéri a képviselő-testület szavazatát a módosító indítványról. Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot.

15 15 662/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az /2008. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról ne hozzon most döntést. Kérje fel a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a Szociális Foglalkoztató telephelye az Észak-Pesti Kórház területén kerüljön kialakításra. (Szavazati arány: 9 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 5 tartózkodás) javaslatokról. Hajdu László: Szavazást kér az előterjesztett határozati 663/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hrsz-ú, természetben Bp. XV. ker., Bogáncs u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanból 2926 m 2 -t a XV. kerületi Szociális Foglalkoztató kizárólagos, ingyenes használatába ad. Felelős: polgármester Határidő: november 15. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 664/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a XV. kerületi Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratát a /2008. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, és egyúttal felkéri, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a nyilvántartásra feljogosított kincstári szervezet részére küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: november 15. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

16 16 665/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kártalanítási összegként az önkormányzatot illető további 108 millió forintot felhalmozási céltartalékként elkülöníti és a teljes összeg felhasználását a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephelyének kialakításával összefüggő kiadások fedezetére használja fel. Felkéri a polgármestert, a beruházással kapcsolatos engedély okirat elkészítésére, a tervezési, engedélyeztetési feladatok ellátására, kivitelezési feladatok elvégzésére. Felelős: polgármester Határidő: június 30. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) Hajdu László: Kéri a Szociális Foglalkoztató jelenlegi vezetőjét, a Szociális és Egészségügyi Osztályt, a jegyző urat és a Városüzemeltetési Osztályt, hogy tartsák a határidőt, mind a tervezés, az engedélyezés és a kivitelezés vonatkozásában. 2. Előterjesztés képviselő-testületi határozat módosításáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: Egy adósságnak tesznek eleget, az április 30-i határozatban döntöttek arról, hogy a területet módosítják a szabályozási tervben. Az előkészítése megtörtént a megbízott főépítész által, a hiányosságot pótolják és az FSZKT módosítását kezdeményezik, amelyet követni fog a kerületi szabályozási terv módosítása. Az előterjesztés azért került a képviselő-testület elé, hogy a polgármester felhatalmazást kapjon a tervező kiválasztásához, előkészítsék az FSZKT és KSZT módosítását. A testület döntése alapján továbbítják a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra. Ezt követően sor kerül a KSZT elfogadására. A KVKB határozatában elutasított egy változtatási tilalom kezdeményezését.

17 17 Támogatja, hogy a szabályozási területre, a lakóövezetben a KSZT elfogadásáig változtatási tilalmat rendeljen el a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. elnökeinek. Hajdu László: Megadja a szót a szakmai bizottságok Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság minősített többséggel támogatta az előterjesztés elfogadását. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal megtárgyalásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Hajdu László: Kérdések következnek. Dr. Novák Ágnes: Az L4/XV./1. építési övezet is benne van a csomagban. Hogyan fog időrendben felállni, hogy az L4/XV/1. övezetben dupla lakásszám lehessen? Kialakul egy övezeti átsorolási kezdeményezés. A két terv, hogy megy együtt? Melyik készül el hamarabb? Hajdu László: A kérdéseket lezárja. Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra. Gyurcsánszky János: Két per szám volt, amely mindkét helyre be lett jegyezve, két tervlapon szerepelt a terület, amely szabálytalan volt. Az egyik a Szilas menti felső terület, amely most KVSZ előkészítés alatt áll. A módosításban a két számot korrigálni kellett. Ezen a területen FSZKT módosítást készítenek, lakossági fórumot hívnak össze, azt követően kerül a rendeletmódosítási javaslat a testület elé. A másik kérdésére a válasz, hogy jelenleg a KVSZ módosítására tettek javaslatot, mivel elfogadott KSZT van a Szilas-patak feletti területre. A korábbi szabályozási terv szerint egy telken kettő házat lehetett építeni, ezt a tavasszal elfogadott KVSZ megváltoztatta. Ezt szeretnék korrigálni az előterjesztett módosítással. Hajdu László: Hozzászólások következnek.

18 18 Dr. Novák Ágnes: Örül, hogy a szabályozás megtörténik a vasútig. A korábbi szabályozási terveknél is úgy gondolták, hogy a Pázmány Péter utca közepén nem lehet egy szabályozási vonalat húzni, hanem a vasút felé eső részét is meg kell vizsgálni. Örül annak is, hogy a munkahelyi övezetből intézményi övezetet javasol a terv. Elfogadja, hogy az L4 lakóhelyi övezetből zöld intézményi övezetbe sorolják át a területet. Javasolja az intézményi területnél a lakásszámot maximalizálni oly módon, hogy egy lakásra 300 m 2 telek terület jusson. A Szerencs utca és a vasút kereszteződése kritikus pont, ezért javasolni fogják, hogy jelöljenek ki közlekedési övezetet is. Mindenki ismeri az ott fennálló tarthatatlan helyzetet. A kerületi közlekedés-fejlesztési koncepció is tartalmazza, hogy ezt a kérdést meg kell oldani. Egyetért a változtatási tilalomról szóló javaslat befogadásával. Olyan horderejű változások lesznek a területen, hogy a befektetői kör a joghézagot kihasználva jóvátehetetlen károkat okozhat. Reméli, hogy a változtatási tilalomról szóló javaslatot elfogadja a testület. László Tamás: A közlekedési KL-KT övezet beépítését húzza alá az övezetmódosítási javaslatban. A terület határa a Dugonics utca, véleménye szerint a Dembinszky utcáig kellett volna körülhatárolni, és akkor az Istvántelki vasúti megállót is be lehetett volna vonni a szabályozásba. Javasolja a szabályozás kiterjesztését, ezzel koherens rendszer alakulna a Dobó és Dembinszky utca között. A felüljáró alatti területtel is kell kezdeni valamit. Javasolja, hogy a Dembinszky utcáig terjesszék ki a tervezési területet és az Istvántelki vasúti megállónál egy KL- KT/15 övezet alakítsanak ki. Dr. Balogh András: Sokan panaszkodtak a Pázmány Péter utcai vastelepre. Reméli, ezzel az intézkedéssel megszűnik az áldatlan állapot, a teherautók behajtása és zaj, ami sok embert zavart. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót az Gyurcsánszky János: Örül, hogy a legtöbb kérdésben egyetértenek. Azt várják, hogy a későbbi fejlesztés során az intézményi övezeti besorolás megszűnteti az áldatlan állapotokat. A változtatási tilalom elrendelésével egyetért, de László Tamás javaslatát nem tudja támogatni. Nincs ellene, hogy valamikor beépítsék a területet, de nem akar a szakma nélkül állást foglalni, és újabb költségeket indukálni. Hajdu László: Dr. Nagy Antal jegyző felolvassa a módosító javaslatokat, ezt követően szavazást kér.

19 19 666/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a tervezési területet terjessze ki a Dembinszky utcáig a KL-KT/XV övezettel. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 7 tartózkodás) Dr. Nagy Antal: A változtatási tilalomról szóló javaslatról nem lehet szavazni, mert azt az építési törvény alapján rendeletbe kell foglalni. Hajdu László: Erről rendeletmódosítást kell készíteni. A következő testületi ülésen napirendre lehet tűzni, ha elkészül az anyag. Megadja a szót ügyrendi hozzászólásra Mihály Zoltánnak. Mihály Zoltán: Az előterjesztő javasolta a bővítést, ha az törvénytelen, akkor vonja vissza. Hajdu László: Most nincs napirenden rendeletmódosítás. Dr. Novák Ágnes: Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést, és a változtatási tilalommal együtt döntsenek. Hajdu László: Tulajdonképpen a határozatot kell visszavonni. Gyurcsánszky János: Dönteni kell az előterjesztésről, mert különben nem kezdődhetnek el a munkálatok. hozzászólásra. Hajdu László: Megadja a szót dr. Novák Ágnesnek ügyrendi Dr. Novák Ágnes: Kérte a 2. pont kiegészítését KL-VE övezeti kijelölésével a Szerencs utca és a vasút találkozás között. szavazni. Gyurcsánszky János: A javaslatot befogadta, arról nem kell Hajdu László: Itt a Dembinszky utcával kapcsolatos javaslatot is lehetne vizsgálni.

20 20 Gyurcsánszky János: Nem lehet, mert az még több pénzt, egyeztetést igényel. javaslatról. Hajdu László: Szavazást kér az előterjesztett határozati 667/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja a 188/2008. (IV.30.) sz. határozatát. Felelős: polgármester Határidő: október 29. (Szavazati arány: 21 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás) 668/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, kezdeményezi a Budapest, XV. kerület Dobó u. Rákos út Dugonics u. Pázmány Péter u. által határolt területen a jelenlegi, kialakult állapotnak megfelelően kertvárosias lakóövezetté minősítést (L4), az OTÉK szerinti paramétereket tekintve irányadónak a beépítések tekintetében. Megnevezés Szintterületi mutató Beépítési % Maximális építménymagasság (m) Minimális zöldterület (%) Kertvárosias (L4) 0,6 30 < 7,5 50 Egyben kiegészíti a keretövezet célterületét úgy, hogy a Pázmány Péter utca és a KL-VA keretövezetű vasúti terület közötti - M Munkahelyi keretövezetben lévő terület besorolása I Intézményi keretövezetre módosuljon (Újpesti közúti felüljáró alatti piactól a Szerencs utcáig) - L4 Intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetben lévő terület besorolása IZ jelentős zöldfelületű intézményi területek keretövezetre módosuljon (Szerencs u. és a Dembinszky u. közötti szakasz) - a Szerencs utca vasúti átkelőig terjedő szakasza, ami jelenleg keretövezeten kívüli terület, kerüljön átsorolásra KL-KT Közlekedési célú közterület keretövezetbe. Felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést a tervező kiválasztására, és az Étv. 9. szerinti eljárás megindítására. Felelős: polgármester

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozó 346/1993.(X.12.) Kt. sz. határozat módosítására Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. október 28-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben