Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület október 29-én órakor kezdődő üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 28 fő képviselő (Ambrus János, Árkosi Sándor, Báder György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Baracskai Éva, Báthory Erzsi, Bringye Viktória, Csaba Elemér, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Koteschel Vendelné, László Tamás, Marsovszky Györgyné, Máté Gyula, Mihály Zoltán, Mihályi Zoltán, Molnár István, Móricz Eszter, Németh Angéla, dr. Novák Ágnes, dr. Pálinszki Antal, Tóth Imre, Varga Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyző, dr. Herczeg Julianna aljegyző, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetője, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetője, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Varga József sport ügyintéző és Tajti Réka közoktatási ügyintéző a Művelődési, Oktatási és Sport Osztály részéről, dr. Paor Emőke a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Millián György a Fejlesztési és Pályázati Koordinációs Iroda vezetője, Szántóné Pásztor Judit az Építésügyi Osztály mb. vezetője, Erdélyiné Kincses Andrea, a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője, Podmaniczky Elek a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány részéről, Szőgyényi Ferencné a Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete és a Támogasd a Rászorulókat Alapítvány részéről, Kukuruzsnyák György az UJPA STOMA Klub Egyesület részéről, Hegyesiné Gábor Katalin az Értelmes Életért Alapítvány részéről, Lowescher Vilmos a BKIK XV. kerületi Szervezete részéről, valamint a KTV munkatársai.

2 2 A képviselő-testület ülésén részt vett még Szánti Ottóné a Polgármesteri Titkárság vezetője, valamint Paulusz Katalin és Varga Mónika jegyzőkönyvvezetők. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete nevében köszönti a megjelent képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal és az intézmények vezető munkatársait, a jelenlévő pártok képviselőit, az ülésen megjelent, valamint a KTV adását néző kerületi lakosokat. Megállapítja, hogy 28 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes. A meghívón 2. pontként szereplő előterjesztést visszavonja, átdolgozás után, a következő ülésre terjeszti elő. Ismerteti a tárgyalásra javasolt napirendi pontokat. Kéri a kérdéseket, észrevételeket a javasolt napirenddel kapcsolatban. László Tamás: Javasolja, hogy az Őrjárat u szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztést vegyék le a napirendről. Az anyagot előkészítetlennek tartja. Többet kellene beszélni a pályázatok sikertelenségének okáról. Nem érti, miért nem tárgyal a képviselő-testület a lakásszövetkezetek ügyéről. Több helyről hallani, hogy van olyan lakásszövetkezet, amelyik képviselőtestületi döntés nélkül nyújtott be pályázatot, és azokban olyan hibák vannak, amik 100 millió forinttal növelhetik a tulajdonosok költségvetését. Dr. Balázs Zoltán: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató első pontját nem érti pontosan. A döntés 2005-ben született, a végrehajtás szövegében szerepel, hogy azt január 1-jei határidővel azért nem lehetett végrehajtani, mert a megállapodás tervezet a kerület részére elfogadhatatlan feltételeket tartalmazott, a konszenzus a vitatott részekre vonatkozóan október hónapra alakult ki. Mit jelent a konszenzus, milyen vitatott kérdésekről volt szó? A hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepció elkészítésével az Ecorys Kft-t bízták meg. Volt-e ezzel kapcsolatban testületi döntés? Mihály Zoltán: Elhangzott, hogy az Észak-Pesti Kórház ingatlannal kapcsolatos előterjesztést vegyék le napirendről, mert arról sokkal többet kellene beszélni. Ha leveszik napirendről az előterjesztést, akkor hogyan tudnak beszélni róla?

3 3 Dr. Novák Ágnes: Javasolja, hogy a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről készült előterjesztést vegyék le napirendről. Hiányos a csatolt anyag. Nem szerepel az információk között, hogy a területre vezetői kezdeményezésre a beépíthetőségi paramétereket növelő változtatás van folyamatban. Az október 20-án megtekintett tulajdoni lapok szerint az önkormányzat 4 db ingatlanán 7 milliárd forintos terhelés van, ami nem szerepel az anyagban. A településrendezési szerződés 8., 9. és 13. pontja ellentétes a két szerződő fél egymással kötendő szerződésével, a szennyvíz csatorna és a körforgalom kiépítésével kapcsolatban. Kéri, hogy a településrendezési szerződés átdolgozás után kerüljön ismét a képviselő-testület elé. László Tamás: Azt, hogy az önkormányzat telkeire is rá van jegyezve a 7 milliárd forintos jelzálog jog, feltétlenül tisztázni kell. A szerződéstervezetben egyenlőtlen felek szerződéskötéséről van szó, abban nem szerepelnek garanciák az önkormányzat javára. Ezért nem szabad a mai napon tárgyalni erről az anyagról. Hajdu László: A napirend vitáját lezárja, megadja a szót dr. Nagy Antal jegyzőnek válaszadásra. Dr. Nagy Antal: Dr. Balázs Zoltán az 559-es számú határozat határidejének módosításával kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy a tájékoztatóban a vastagon szedett részben indokolták, miért volt szükség a végrehajtás határidejének módosítására. A határozat a Rákos út 58., Szentmihályi út 17. és a Fő út 77. szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos. A használati megállapodás véglegesítésére azért most került sor, mert a Fővárosi Önkormányzat korábban olyan feltételt szabott, mely szerint ha nem az általuk meghatározott célra használják az ingatlanokat, akkor azokat vissza kell adni fővárosi tulajdonban. Ezzel kapcsolatban folyt egyeztetés, ami alapján megtörtént a megállapodás aláírása. Hajdu László: László Tamás felvetette, hogy gond van egy lakásszövetkezet pályázatával, de nem jelölte meg, hogy pontosan melyik szövetkezetről van szó. Németh Tibor osztályvezetőnek ad szót. úr felvetett. Németh Tibor: Nem tudnak olyan problémáról, amit képviselő

4 4 Hajdu László: Ismerteti a napirenddel kapcsolatos módosító indítványokat, szavazást kér. 659/2008. (X.29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy ne tűzze napirendjére az a Bp. XV. ker. Őrjárat u sz. alatti, helyrajzi számú ingatlan hasznosítási pályázatáról című előterjesztést. (Szavazati arány: 10 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 5 tartózkodás) 660/2008. (X.29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy ne tűzze napirendjére az a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről című előterjesztést. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 12 ellenszavazat, 5 tartózkodás) szavazást. Hajdu László: Az előterjesztett napirend elfogadásáról kér 661/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett napirendet. (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 1 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Előterjesztés a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephely kijelölésére, átköltöztetésére (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 2. Előterjesztés képviselő-testületi határozat módosításáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester

5 5 3. Előterjesztés a Bp. XV. ker. Őrjárat u sz. alatti, helyrajzi számú ingatlan hasznosítási pályázatáról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 4. Előterjesztés a TOLEDO ÉPÍTŐ Kft. és a PRESENT-BBT Kft fejlesztési területével kapcsolatban megkötendő településrendezési szerződésről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsászky János alpolgármester 5. Előterjesztés a sportkoncepció felülvizsgálatáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 6. Előterjesztés a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 7. Előterjesztés a Bp. XV. ker. Oroszlán u. 98. fszt szám, a Szentmihályi út 14. fszt. 1. szám, valamint a Dobó u. 12. fszt. 10. sz. alatti lakások lakásállományból való törléséről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 8. Interpellációk - Elmaradt vagyongyarapodás (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Mihály Zoltán képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester - A hajléktalanokról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Mihályi Zoltán képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester

6 6 - Zavaró légszennyezés a kertvárosban (Ikt.sz: /2008.sz. anyag) Előadó: dr. Novák Ágnes képviselő Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2008. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester Az SZMSZ 46. (3) bekezdése alapján a nem tárgyalt interpellációk tárgyalása a következő üléseken történik - Polgármesteri tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Tájékoztató a hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepció kidolgozásának előkészítéséről (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok, valamint a megalkotott rendeletek végrehajtásáról (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) - Intézkedési terv Bp. XV. Őrjárat u szám alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) 1. Előterjesztés a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephely kijelölésére, átköltöztetésére (Ikt.sz: /2008. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Király Csaba: Az előterjesztés készítésekor úgy gondolták, hogy a telek 50 %-át kell a Szociális Foglalkoztató részére biztosítani a műhelycsarnok megépítéséhez. A tervezővel történt egyeztetés után megállapították, hogy 2926 m 2 a szükséges terület. A határozati javaslatban már ez a szám szerepel. Az előterjesztés a szándékot, a határozat a ténylegesen szükséges területnagyságot tartalmazza.

7 7 A 3. számú határozati javaslatban a jövő év februárjában várható második 108 millió forint céltartalékba helyezésére tesznek javaslatot. A Szociális Foglalkoztató új helyének kijelölésével több éve foglalkozik a képviselő-testület. A végleges megoldást segítette a kormány, a Kulturális Minisztérium, a Református Egyház és a XV. kerületi Önkormányzat megegyezése, mely szerint amennyiben az önkormányzat a Kossuth utcai ingatlant június 30-ig az egyház számára átadja, akkor az állam a Szociális Foglalkoztató új telephelyének létrehozásához két részletben millió forinttal járul hozzá. A munka elindításához szükség van a beruházási célokmány elfogadására, ki kell jelölni a telket, hogy megtörténhessen a tervezés megrendelése. Az engedélyeztetést követően lehet kiírni a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési pályázatot. Kéri a képviselő-testületet, fogadják el az előterjesztett határozati javaslatokat. Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az előterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az előterjesztést. Mihályi Zoltán: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság támogató határozattal megtárgyalásra javasolta az előterjesztést. Nem fogadta el a bizottság azt a javaslatot, hogy a képviselő-testület a 3. számú határozati javaslatról ne döntsön, vizsgálják meg a Szociális Foglalkoztató elhelyezésének a lehetőségét az Észak-Pesti Kórház területén. Szintén nem támogatta a bizottság azt a javaslatot, hogy szakértők bevonásával állapítsák meg az épület eredeti funkciójának megfelelő állapot visszaállításának költségigényét. Az eredeti funkció helyreállításához szükséges összeget az önkormányzat bocsássa az egyház rendelkezésére.

8 8 Hajdu László: Kérdések következnek. László Tamás: A térképen nem szerepel, hogy jelenleg mi van a telephelyen, ahol a Szociális Foglalkoztatót kívánják elhelyezni. Vizér Klára: A Kossuth utcai épület református iskola volt, amit teljes berendezéssel adtak át az államnak. Az épület jelenleg milyen állapotban van, milyen műszaki állapotban adják vissza az egyháznak? előterjesztőnek. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az Király Csaba: A telephely a Répszolg Kht. kezelésében van, szabadon tárolható építőanyagokat, játszótéri felszereléseket tárolnak. A tervező a talajviszonyok figyelembevételével tesz javaslatot az épületek elhelyezésére. A telek fennmaradó részén maradhat a jelenlegi funkció. A Kossuth utcai ingatlanon a református egyház által bejelentett igényét követően csak állagmegóvó karbantartás történt. Jelenleg az épületben a Szociális Foglalkoztató több részlege működik. Az épületben vannak szociális helyiségek, irodák. Az épület a kiürítés után hasonló funkciókra használható óta nem történt az épületen nagyobb felújítás. Felajánlották az egyháznak, hogy a kártalanítási összegből állítsák helyre az épületet, de ezt nem fogadták el. Hajdu László: Hozzászólások következnek. Vizér Klára: Örömmel hallja, hogy az önkormányzat a 200 millió forint egy részét felajánlotta az egyháznak. Jelenleg arról van szó, hogy az önkormányzat, illetve a jogelődje ingyen és bérmentve használta az ingatlant, a karbantartásra szinte semmit nem költött. Most visszakapja az egyház az ingatlant, aminek fejében az állam kártalanítja az önkormányzatot annak érdekében, hogy az ingatlanon eddig végzett tevékenységet máshol tudja folytatni. Javasolja, hogy a Szociális Foglalkoztatót az Észak-Pesti Kórház területén működtessék tovább, mivel az ingatlant ilyen célra kapták vissza a kormánytól. László Tamás: Egy szociális foglalkoztatóról van szó, ahol a nagyobb hangsúly a szociális jellegen van, mivel %-ban sérült embereket foglalkoztatnak. Újszerű középületről van szó, ahol a szociális jellegre kell a hangsúlyt fektetni.

9 9 Ezért javasolta a KVKB ülésén, hogy legyen tervpályázat a megvalósításra. Egyetért azzal, hogy az Észak-Pesti Kórház azon területén helyezzék el az épületet, ami közútról könnyen megközelíthető. A Szociális Foglalkoztató nem ipari telephely, hanem szociális intézmény, ekként kell kezelni ezt a kérdést június 30-ig nem készülhet el tisztességesen egy szociális középület. Dr. Balázs Zoltán: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalták az előterjesztést, ami lényegében csak az épületekről szól. Nem ismerhették meg a Szociális Foglalkoztató tényleges költségvetését, gazdálkodását. Az áthelyezés során elképzelhető, hogy nem csak a gépeket kellene átvinni egyik helyről a másikra, hanem a foglalkoztató tevékenységén is gondolkodni kellene. Elképzelhető olyan tevékenység, amivel jobban bevonnák az intézményt a kerület közösségi életébe. A kétszer 108 millió forint felhasználása során vegyék figyelembe azt is, hogy a Szociális Foglalkoztató tevékenységét miként lehetne még hasznosabbá tenni. Báder György: Támogatja az előterjesztést. Az intézmény ma is minőségi munkát végez. A %-ban sérült emberek értéket teremtő termelési tevékenységet végeznek. Már korábban felmerült problémaként, hogy az állami támogatás megszűnt, nincs lehetőség bedolgozásra, így sok ember maradt jövedelem és munka nélkül. Az áthelyezésnél arra kell törekedni, hogy a sérült embereknek további munkahelyeket teremtsenek. Ésszerűnek tartja, hogy mindhárom telephely egy helyre kerüljön, de a költözés határidejét tarthatatlannak gondolja. Fontosnak tartja, hogy a kornak megfelelő helyen foglalkoztassák a sérült embereket. A megadott határidőig legfeljebb sátortábort lehet kialakítani. Van-e előzetes megállapodás a református egyházzal arra vonatkozóan, hogy az új telephely kialakításáig a jelenlegi helyen tovább működhessen a foglalkoztató? Dr. Novák Ágnes: Polgármester úr elmondta, hogy az Észak- Pesti Kórház nem olyan övezetben van, ahol el lehetne helyezni a Szociális Foglalkoztatót. A foglalkoztató jelenleg lakóövezetben van. Nem érkezett ellene panasz, mert nem gyári tevékenységet, hanem szolgáltató tevékenységet végzett, ami beleillik az Észak-Pesti Kórház területére elfogadott övezeti előírásba. Intézményi övezetben lehet lakás-, szolgáltatás- és intézményi funkciót elhelyezni. Svédországban több ilyen jellegű intézményt nézett meg. Mindegyiknél fontos volt, hogy ne a gyári hátrányos helyzetet erősítsék, humánus környezetet teremtsenek, és a szociális foglalkoztatás mellett egyéb rehabilitációs lehetőséget is biztosítsanak.

10 10 A sérült emberek így többet kaphatnának azzal, hogy olyan helyen dolgozhatnak, ami a szép környezet mellett további rehabilitációs lehetőségeket is biztosít számukra. Nem okozott eddig gondot, hogy korábban az Észak-Pesti Kórház területén autóbontó működött, kábelégetés folyt. Jelenleg az ingatlan területén parkoltatás folyik. Támogatja azt a javaslatot, hogy a foglalkoztatót az Észak-Pesti Kórház területén helyezzék el. Mihály Zoltán: Egyetért azzal, hogy a tevékenységet folytatni kell, mert az hasznos a kerület számára. Jónak tartja, hogy az egyház visszakapja az ingatlanát, és az átadásért az önkormányzat kártérítést kap, amely összeg felhasználásáról dönthet. Nem tudja megítélni, hogy az Észak-Pesti Kórház területén kell-e elhelyezni a foglalkoztatót. Az ingatlan felhasználására szánt funkciókat globálisan kell látni, az újabb pályázati kiírásban lehet szempont a foglalkoztató elhelyezése is. Máté Gyula: A 4. napirendi pontban tárgyalják az Észak-Pesti Kórház sorsát. Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzattal közös tulajdon. Két pályázat során sem tudták megoldani az ingatlan hasznosítását. Nem szerencsés a Szociális Foglalkoztató betelepítése, mert az megnehezítené az ingatlan további hasznosítását. A határozati javaslatban szereplő helyszín elfogadását támogatja. Marsovszky Györgyné: Olyan feladatról tárgyalnak, ami nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé. A szociális intézmény további működtetése tiszteletre méltó döntés. Nonprofit szervezetről van szó, amelyik a saját működési költségeit megtermeli, illetve ahhoz segítséget kaphat az önkormányzattól. A Szociális Foglalkoztatóban sokféle tevékenység folyik a nyomdai munkától a szemfedő varrásáig. A képviselőknek meg kellett volna nézni, hogy a tevékenység milyen helyen folyik. Most lehetőség van arra, hogy a tevékenységet korszerű körülmények közé helyezzék. Hajdu László: Mielőtt további hozzászólásra ad lehetőséget, üdvözli Varjasné Hornyák Ildikó megbízott igazgatót és Ozsgyán Évát, az ESZI igazgatóját. Kéri, hogy segítsenek az elhangzott kérdések megválaszolásában. Mihályi Zoltán: Senki nem említette, hogy 125 csökkentett munkaképességű, XV. kerületi ember munkájáról van szó. A kerületben még tíz megfelelő telephelyet találhatnának, vitatkozhatnának arról, melyik a jó. A javasolt telephely nincs messze a jelenlegi helytől, a közelében van a buszmegálló, így könnyen elérhető. A telephelyen aktív munka folyik.

11 11 Báthory Erzsi: Fontos a Szociális Foglalkoztató, azt meg kell tartani. Támogatásra ajánlja Balázs Zoltán képviselő javaslatát. Dr. Balogh András: Azt szeretnék, ha nem kényszerintézkedés történne. Mindenki elismeri, hogy a Szociális Foglalkoztatóra szükség van. Véleménye szerint az intézmény méltó helyen lett volna az Észak-Pesti Kórház területén. Nem érti azokat az aggályokat, hogy nem olyan tevékenységet folytatnak, ami ott megengedhető lenne. Három éve Kiss Péter avatta fel a városközpontban a Járműszerelvény gyár új csarnokát. Nem tudja, hogy kaphatott a beruházás a városközponti övezetbe engedélyt. Nagyobb baj, ha nincs engedélye. Árkosi Sándor: Az előterjesztés nem csak azt tartalmazza, hogy helyezzék ki a Szociális Foglalkoztatót a Bogáncs utcába, hanem az egységek centralizációját is. Elhangzottak a mai vitában olyan vélemények, hogy a Szociális Foglalkoztatót az Őrjárat utcai kórház területére telepítsék. Korábban olyan vélemények voltak, hogy az Őrjárat utcai ingatlanon egészségügyi centralizációt kellene végrehajtani. A két vélemény nem egyeztető össze, mert a Foglalkoztató termelő tevékenységet folytat, a hangsúly a foglalkoztatáson van. Támogatja az előterjesztett helyszín elfogadását. A Szociális Foglalkoztató tevékenységéről, tevékenységének gazdaságosságáról minden képviselő kaphatott volna információt akár a hivatalban, akár a helyszínen. Molnár István: Úgy gondolja, hogy több képviselő nem olvasta el az anyagot. A Bogáncs utca 10. szám alatti ingatlan központi helyen van, jó a közlekedése. Nincs szó arról, hogy olyan épületbe költözik a Foglalkoztató, ami korábban teljesen más célokat szolgált. A telephelyen olyan épületeket kell építeni, ami megfelel a Foglalkoztató mostani tevékenységének. Kéri az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását. Gyurcsánszky János: Támogatja az előterjesztett határozati javaslatokat. Szükség van a Szociális Foglalkoztatóra. Évtizedek óta sikeres munkát folytatnak, az önkormányzat évek óta támogatja az intézményt. Közös feladat, hogy az új telephely időre elkészüljön. Egyetért azokkal a hozzászólásokkal, hogy a tevékenységnek nincs helye az Őrjárat utcai ingatlanon. A Szociális Foglalkoztató vágógéppel, hajlító géppel dolgozik. Ha elfogadják, hogy értéket hoznak létre, el kell fogadni azt is, hogy azt termelő üzemben hozzák létre.

12 12 A Répszolg Kft. bérlője az ingatlannak, az általuk bérelt terület nagysága 50 %-ra csökkenne. Kiegészítő határozati javaslata, hogy a Répszolg Kft-vel március 25-én a Bogáncs utca 10. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződést a képviselő-testület módosítja, és november 1-jétől a telephely 50 %-át adja bérbe, a bérleti díjat ennek megfelelően módosítja. Dr. Balogh András: Molnár István képviselőnek mondja, hogy nem mindenről az Észak-Pesti Kórház jut eszükbe, akkor beszélnek róla, ha szociális, egészségügyi, vagy rehabilitációs célról van szó. Dr. Novák Ágnes: Akkor tartja elfogadhatónak alpolgármester úr kiegészítő határozati javaslatát, ha a Szociális Foglalkoztató helyett a telephely bérleti díjának 50 %-át az önkormányzat fizeti. Hajdu László: Az intézmény munkát ad a fogyatékkal élő, de munkaképes embereknek. Az itt dolgozó emberek nem segélyt kérnek, hanem munkát. Az átköltözés bővítéssel jár, hiszen az ott folytatott tevékenységre már nem alkalmas az épület. Az átalakításokkal valamelyest alkalmassá tették az épületet, hogy a termelő tevékenységnek megfeleljen, de az új helynek meg kell felelni az előírásoknak. Több kérdés is elhangzott, ezért a megbízott igazgató asszonyt felkéri, hogy azokra válaszoljon. Szót kell ejteni, arról is, hogy tegyen mindenki az intézmény megsegítéséért, hogy szerezzenek munkát számukra. Rengeteg olyan tevékenység van, amit az ott dolgozó emberek nagyon hamar megtanulnának. 50 év után arról döntenek ma, hogy az emberek európai körülmények között tudjanak dolgozni. Ehhez kell az államtól kapott 216 millió forint. Szeretnék, a határidőt betartani, és a munkálatokat tisztességesen elvégezni. Hajdu László: Megadja a szót Baracskai Évának. Baracskai Éva: Az új helyre költözésnek meghatározó szerepe van abban, hogy európai színtű legyen az elhelyezés. A varrodában dolgozó emberek munkaeszközei, munkapultjuk nagyon szorosan helyezkednek el. Az egymáshoz illesztett bútorok mellett alig férnek el, és nehezen tudnak így dolgozni.

13 13 A kerület oktatási intézményei számára textíliákat készítenek a foglalkoztatóban, a beszerzési árnál olcsóbban. A dolgozók munkakörülménye sok esetben minősíthetetlen, mert az öltözőjük is csak egy függönnyel van leválasztva a munkaterülettől. Egyet ért azzal, hogy az emberek kerüljenek új és sokkal jobb körülmények közé. Hajdu László: Megadja a szót Varjasné Hornyák Ildikó megbízott igazgatónak, aki 3 percben reagálhat az elhangzottakra. Varjasné Hornyák Ildikó: A Szociális Foglalkoztató 50 éve működik. A tevékenység fő részét a kötészet és a varrodai részleg teszi ki. Piacképes feldolgozói munkát végeznek. Megrendelőik főleg kisvállalkozók, az árak nagyon nyomottak mivel akkor kapnak munkát, ha olyan áron vállalják el, hogy éppen csak a költségeik térülnek meg. Megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű kerületi lakosokat foglalkoztatnak. Folyamatosan végeznek piackutatást. Minden olyan munkát, amit a munkavállalói körükbe tartozó emberek el tudnak végezni, behozzák a tevékenységi körükbe, mint pl.: reklámanyagok csomagolása, gravírozás, textil termékek csomagolása illetve etikettezése. Ezen kívül még az önkormányzati takarítást végzik. Egy másik részlegben, szintén takarítást végeznek egy kerületi vállalkozás számára. a bevételük 55 %-a önkormányzati támogatás, 45 %-a saját bevétel. Eddig bevételi forrást jelentett a megváltozott munkaképességűek után igényelhető bértámogatás, ami tavaly megszűnt, mivel csak akkreditált munkáltatók vehetik igénybe, akik gazdasági vagy társasági formában működnek. Ezért is kerül napirendre a foglalkoztató átalakításának lehetősége, hogy ismét jogosultak legyenek a támogatásra. Kétféle foglalkoztatási típus van, illetve két helyen működik a foglalkoztatás. Bedolgozói foglalkoztatás történhet telephelyen, és lakáson is. Nagy igény van a kerületben az otthon végezhető munkára, mert sok megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű személy van, aki nem képes bejárni munkahelyre, mert pl. fogyatékos gyermekét ápolja vagy ő maga olyan beteg, hogy nem képes közlekedni. Ez még mindig egy megélhetési forrást jelent, és elkerülik vele az elszigetelődést, kirekesztődést. Csaba Elemér: Az elhangzottak zömével egyetért. Kiemeli Marsovkszky Györgyné és Baracskai Éva hozzászólásait. Itt tényleg arról van szó, hogy a csökkent munkaképességűeknek, fogyatékosoknak munkát adnak. Elfogadja a Bogáncs utca helyet, ahol civilizáltabb körülmények között dolgoznak, mint jelenleg. Ha ez az állapot javul, akkor már eredményt értek el. A Szociális Foglalkoztatóra nagy szükség van, ez nem politikai kérdés.

14 14 Hazánkban két probléma van, amit a mindenkori kormánynak meg kell oldani, a lakáskérdés, és a munkanélküliség. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az előterjesztést, mivel az észérveken lehet vitatkozni, de az elven nem. úrnak. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót alpolgármester Király Csaba: Megköszöni azok hozzászólását, akik az előterjesztésben foglaltakat támogatták. Néhány tévedést szeretne tisztázni. Azt mondta, hogy 1992-ben fel lett ajánlva az egyháznak az a lehetőség, hogy az épületet vagy a pénzt kérjék. Az egyház akkor az épület állapotának ismeretében az épületet választotta. Ehhez az állásponthoz tartania kellett magát az egyháznak egészen mostanáig. Itt szó sincs arról, hogy azt a pénzt, amit az új hely telepítéséért kap az önkormányzat, bárkivel is, meg kívánják osztani. Nem mondta azt, hogy építési sittet tárolnak, ott új építőanyagot tárolnak és játszótéri felszereléseket. Nem szemétdombra akarják telepíteni a foglalkoztatót. László Tamás képviselő úr is jól tudja, hogy az Ady Endre utcai ingatlanért 40 millió forintot kaptak és nem millió forintot. Az első határozati javaslatban szerepel, hogy a Szociális Foglalkoztató térítésmentes használatba kapja az ingatlant. Az elfogadott költségvetés tartalmazza, hogy a foglalkoztató mekkora költségvetéssel gazdálkodik. Májusban fogadták el, hogy a foglalkoztatót átalakítják közhasznú gazdasági társasággá, most úgy beszélnek róla, mintha erről nem tudnának. A munkaterv tartalmazza, hogy novemberben tárgyalják a Szociális Foglalkoztató gazdasági társasággá történő átalakítását. Remélhetőleg, nem kell még egyszer elmondani, hogy miért kell átalakítani a foglalkoztatót. Úgy gondolja, hogy ezekre illene majd emlékezni. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Gyurcsánszky János alpolgármester úr kiegészítő javaslatát befogadja. Hajdu László: Kéri jegyző urat, olvassa fel Vizér Klára módosító javaslatát. Dr. Nagy Antal: Ismerteti Vizér Klára módosító javaslatát. Hajdu László: Kéri a képviselő-testület szavazatát a módosító indítványról. Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot.

15 15 662/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az /2008. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról ne hozzon most döntést. Kérje fel a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a Szociális Foglalkoztató telephelye az Észak-Pesti Kórház területén kerüljön kialakításra. (Szavazati arány: 9 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 5 tartózkodás) javaslatokról. Hajdu László: Szavazást kér az előterjesztett határozati 663/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hrsz-ú, természetben Bp. XV. ker., Bogáncs u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanból 2926 m 2 -t a XV. kerületi Szociális Foglalkoztató kizárólagos, ingyenes használatába ad. Felelős: polgármester Határidő: november 15. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 664/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a XV. kerületi Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratát a /2008. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, és egyúttal felkéri, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a nyilvántartásra feljogosított kincstári szervezet részére küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: november 15. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

16 16 665/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kártalanítási összegként az önkormányzatot illető további 108 millió forintot felhalmozási céltartalékként elkülöníti és a teljes összeg felhasználását a XV. ker. Szociális Foglalkoztató telephelyének kialakításával összefüggő kiadások fedezetére használja fel. Felkéri a polgármestert, a beruházással kapcsolatos engedély okirat elkészítésére, a tervezési, engedélyeztetési feladatok ellátására, kivitelezési feladatok elvégzésére. Felelős: polgármester Határidő: június 30. (Jogszabályi hivatkozás: 5/2000.(II.29.) Ökr. 16. (4) bek.; LXV tv. 9. (4) bek.; 15. (1) bek.; 7/2007. (III.9.) Ökr. 11. sz. melléklete) (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) Hajdu László: Kéri a Szociális Foglalkoztató jelenlegi vezetőjét, a Szociális és Egészségügyi Osztályt, a jegyző urat és a Városüzemeltetési Osztályt, hogy tartsák a határidőt, mind a tervezés, az engedélyezés és a kivitelezés vonatkozásában. 2. Előterjesztés képviselő-testületi határozat módosításáról (Ikt.sz.: /2008. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: Egy adósságnak tesznek eleget, az április 30-i határozatban döntöttek arról, hogy a területet módosítják a szabályozási tervben. Az előkészítése megtörtént a megbízott főépítész által, a hiányosságot pótolják és az FSZKT módosítását kezdeményezik, amelyet követni fog a kerületi szabályozási terv módosítása. Az előterjesztés azért került a képviselő-testület elé, hogy a polgármester felhatalmazást kapjon a tervező kiválasztásához, előkészítsék az FSZKT és KSZT módosítását. A testület döntése alapján továbbítják a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra. Ezt követően sor kerül a KSZT elfogadására. A KVKB határozatában elutasított egy változtatási tilalom kezdeményezését.

17 17 Támogatja, hogy a szabályozási területre, a lakóövezetben a KSZT elfogadásáig változtatási tilalmat rendeljen el a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. elnökeinek. Hajdu László: Megadja a szót a szakmai bizottságok Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság minősített többséggel támogatta az előterjesztés elfogadását. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal megtárgyalásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Hajdu László: Kérdések következnek. Dr. Novák Ágnes: Az L4/XV./1. építési övezet is benne van a csomagban. Hogyan fog időrendben felállni, hogy az L4/XV/1. övezetben dupla lakásszám lehessen? Kialakul egy övezeti átsorolási kezdeményezés. A két terv, hogy megy együtt? Melyik készül el hamarabb? Hajdu László: A kérdéseket lezárja. Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra. Gyurcsánszky János: Két per szám volt, amely mindkét helyre be lett jegyezve, két tervlapon szerepelt a terület, amely szabálytalan volt. Az egyik a Szilas menti felső terület, amely most KVSZ előkészítés alatt áll. A módosításban a két számot korrigálni kellett. Ezen a területen FSZKT módosítást készítenek, lakossági fórumot hívnak össze, azt követően kerül a rendeletmódosítási javaslat a testület elé. A másik kérdésére a válasz, hogy jelenleg a KVSZ módosítására tettek javaslatot, mivel elfogadott KSZT van a Szilas-patak feletti területre. A korábbi szabályozási terv szerint egy telken kettő házat lehetett építeni, ezt a tavasszal elfogadott KVSZ megváltoztatta. Ezt szeretnék korrigálni az előterjesztett módosítással. Hajdu László: Hozzászólások következnek.

18 18 Dr. Novák Ágnes: Örül, hogy a szabályozás megtörténik a vasútig. A korábbi szabályozási terveknél is úgy gondolták, hogy a Pázmány Péter utca közepén nem lehet egy szabályozási vonalat húzni, hanem a vasút felé eső részét is meg kell vizsgálni. Örül annak is, hogy a munkahelyi övezetből intézményi övezetet javasol a terv. Elfogadja, hogy az L4 lakóhelyi övezetből zöld intézményi övezetbe sorolják át a területet. Javasolja az intézményi területnél a lakásszámot maximalizálni oly módon, hogy egy lakásra 300 m 2 telek terület jusson. A Szerencs utca és a vasút kereszteződése kritikus pont, ezért javasolni fogják, hogy jelöljenek ki közlekedési övezetet is. Mindenki ismeri az ott fennálló tarthatatlan helyzetet. A kerületi közlekedés-fejlesztési koncepció is tartalmazza, hogy ezt a kérdést meg kell oldani. Egyetért a változtatási tilalomról szóló javaslat befogadásával. Olyan horderejű változások lesznek a területen, hogy a befektetői kör a joghézagot kihasználva jóvátehetetlen károkat okozhat. Reméli, hogy a változtatási tilalomról szóló javaslatot elfogadja a testület. László Tamás: A közlekedési KL-KT övezet beépítését húzza alá az övezetmódosítási javaslatban. A terület határa a Dugonics utca, véleménye szerint a Dembinszky utcáig kellett volna körülhatárolni, és akkor az Istvántelki vasúti megállót is be lehetett volna vonni a szabályozásba. Javasolja a szabályozás kiterjesztését, ezzel koherens rendszer alakulna a Dobó és Dembinszky utca között. A felüljáró alatti területtel is kell kezdeni valamit. Javasolja, hogy a Dembinszky utcáig terjesszék ki a tervezési területet és az Istvántelki vasúti megállónál egy KL- KT/15 övezet alakítsanak ki. Dr. Balogh András: Sokan panaszkodtak a Pázmány Péter utcai vastelepre. Reméli, ezzel az intézkedéssel megszűnik az áldatlan állapot, a teherautók behajtása és zaj, ami sok embert zavart. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót az Gyurcsánszky János: Örül, hogy a legtöbb kérdésben egyetértenek. Azt várják, hogy a későbbi fejlesztés során az intézményi övezeti besorolás megszűnteti az áldatlan állapotokat. A változtatási tilalom elrendelésével egyetért, de László Tamás javaslatát nem tudja támogatni. Nincs ellene, hogy valamikor beépítsék a területet, de nem akar a szakma nélkül állást foglalni, és újabb költségeket indukálni. Hajdu László: Dr. Nagy Antal jegyző felolvassa a módosító javaslatokat, ezt követően szavazást kér.

19 19 666/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a tervezési területet terjessze ki a Dembinszky utcáig a KL-KT/XV övezettel. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 7 tartózkodás) Dr. Nagy Antal: A változtatási tilalomról szóló javaslatról nem lehet szavazni, mert azt az építési törvény alapján rendeletbe kell foglalni. Hajdu László: Erről rendeletmódosítást kell készíteni. A következő testületi ülésen napirendre lehet tűzni, ha elkészül az anyag. Megadja a szót ügyrendi hozzászólásra Mihály Zoltánnak. Mihály Zoltán: Az előterjesztő javasolta a bővítést, ha az törvénytelen, akkor vonja vissza. Hajdu László: Most nincs napirenden rendeletmódosítás. Dr. Novák Ágnes: Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést, és a változtatási tilalommal együtt döntsenek. Hajdu László: Tulajdonképpen a határozatot kell visszavonni. Gyurcsánszky János: Dönteni kell az előterjesztésről, mert különben nem kezdődhetnek el a munkálatok. hozzászólásra. Hajdu László: Megadja a szót dr. Novák Ágnesnek ügyrendi Dr. Novák Ágnes: Kérte a 2. pont kiegészítését KL-VE övezeti kijelölésével a Szerencs utca és a vasút találkozás között. szavazni. Gyurcsánszky János: A javaslatot befogadta, arról nem kell Hajdu László: Itt a Dembinszky utcával kapcsolatos javaslatot is lehetne vizsgálni.

20 20 Gyurcsánszky János: Nem lehet, mert az még több pénzt, egyeztetést igényel. javaslatról. Hajdu László: Szavazást kér az előterjesztett határozati 667/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja a 188/2008. (IV.30.) sz. határozatát. Felelős: polgármester Határidő: október 29. (Szavazati arány: 21 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás) 668/2008. (X. 29.) ök. számú h a t á r o z a t A Képviselő-testület úgy dönt, kezdeményezi a Budapest, XV. kerület Dobó u. Rákos út Dugonics u. Pázmány Péter u. által határolt területen a jelenlegi, kialakult állapotnak megfelelően kertvárosias lakóövezetté minősítést (L4), az OTÉK szerinti paramétereket tekintve irányadónak a beépítések tekintetében. Megnevezés Szintterületi mutató Beépítési % Maximális építménymagasság (m) Minimális zöldterület (%) Kertvárosias (L4) 0,6 30 < 7,5 50 Egyben kiegészíti a keretövezet célterületét úgy, hogy a Pázmány Péter utca és a KL-VA keretövezetű vasúti terület közötti - M Munkahelyi keretövezetben lévő terület besorolása I Intézményi keretövezetre módosuljon (Újpesti közúti felüljáró alatti piactól a Szerencs utcáig) - L4 Intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetben lévő terület besorolása IZ jelentős zöldfelületű intézményi területek keretövezetre módosuljon (Szerencs u. és a Dembinszky u. közötti szakasz) - a Szerencs utca vasúti átkelőig terjedő szakasza, ami jelenleg keretövezeten kívüli terület, kerüljön átsorolásra KL-KT Közlekedési célú közterület keretövezetbe. Felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést a tervező kiválasztására, és az Étv. 9. szerinti eljárás megindítására. Felelős: polgármester

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2004. augusztus 26-án 9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. június 29-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp.,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. március 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. február 27-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. június 19-én 14.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012. január 16-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, C. épület, Kossuth-terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012. január 16-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, C. épület, Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága TVÉKB ülés sz.: 124-1/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 25-én (péntek) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja:

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben