8. SZ. MELLÉKLET A 30/2004 KH ( ) 43/2004 KH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. SZ. MELLÉKLET A 30/2004 KH (2004. 1.) 43/2004 KH"

Átírás

1 8. SZ. MELLÉKLET A kuratórium 30/2004 KH (2004. okt. 1.) és 43/2004 KH j (2004. dec. 17.) jelű határozata, továbbá az ülések (2004. október 1. és december 17.) jegyzőkönyveinek az MTV Rt. reorganizációs tervére vonatkozó napirendi pontjáról készült kivonata 3.napirendi pont: A reorganizációs terv. Előadó: Rudi Zoltán, az MTV Rt. elnöke. Kérdezem, hogy megkaptátok-e a reorganizációs tervet? Ezt követően még több vélemény érkezett. A felügyelő bizottság véleménye, de azt most meg fogjátok kapni. Az üzemi tanács véleményét kellene még kiosztanunk. De mind a felügyelő bizottság, mind az üzemi tanács jelen van, tehát el fogják tudni mondani a vitában. A reorganizációs terv kuratórium elé terjesztéséről is vita volt közöttünk, mert a médiatörvény értelmezése szerint az volt a többségi álláspont, hogy ez olyan gazdasági döntés, ami nem feltétlenül a kuratóriumra tartozik, elnökségi hatáskör. Van egy országgyűlési határozat, ami azt írja elő, hogy reorganizációs tervet kell készítenünk és ezt elő kell terjesztenünk a kuratóriumhoz. Azt se írja, hogy döntésre, csak azt, hogy terjesszük elő. Én úgy gondoltam és az volt a véleményem, hogy ez olyan fontos és olyan döntő eleme az Rt. életének, hogy mindenképpen kuratóriumi tárgyalásra tartom ezt alkalmasnak és szükségesnek. Ezen kívül elküldtük az üzemi tanácsnak. Nagyon széles körben kívánjuk ismertetni, eddig is megtörtént, mert az Rt. elnöke a szakszervezetekkel is tárgyalt e kérdésben. Azt szeretnénk, ha nem egy zárt, tabu téma lenne, hanem minél szélesebb körben ismertetnénk az elképzeléseket és meghallgatnánk a véleményeket. Kétségtelen, hogy az idő sürget, mert a reorganizációs terv alapján lehet aláírni azt a dokumentumot, ami indítja a székház projektet, mert így függnek össze a dolgok. Nyilvánvaló, és felelősségünk teljes tudatában azt jelentjük ki, az az érdekünk, hogy minél hamarabb induljon ez a projekt. De a kettőt valahogy ötvözni kell. Ezért úgy gondolom, hogy ezt vitassuk meg minél részletesebben, várjuk az észrevételeiteket, várjuk a javaslataitokat. Átadnám a szót az Rt. elnökének, hogy kívánja-e kiegészíteni a birtokotokban lévő írásbeli anyagot? - Elnök úr! Dr. Rudi Zoltán az MTV Rt. elnöke: Tisztelt Kuratórium! Mivel mobil szerkezeteket építettek be, ezért engedjék meg, hogy fölálljak és úgy beszéljek, mert így legalább látom a teljes testületet. Tisztelt elnök úr, tisztelt ellenőrző bizottság, tisztelt felügyelő bizottság, tisztelt kurátor hölgyek és urak! Először is engedjék meg, hogy ne reorganizációs tervnek hívjam ezt a tervet, mert nem tudom kimondani, mindig belebotlik a nyelvem ebbe a reorganizációs tervbe. Beszédművelésre alkalmas ez a szó, de szerintem, van rá szebb magyar szó is: szervezetfejlesztés, vállalat átalakítás, új vállalatépítés. Sokfajta más szóval is lehetne illetni. Én inkább a szervezetfejlesztést használnám, mert akkor kikerülöm ezt a számomra nyelvtörő reorganizációs tervet. Miért is van szüksége az MTV-nak reorganizációs terv készítésére? Nem elsősorban azért, mert országgyűlési határozat írja elő, nem is azért, mert sokat beszéltek róla, nem is azért, mert már éve készülnek rá különböző elnökök, különböző menedzsmentek, hogy szervezetfejlesztésbe fogjanak 45

2 és átalakítsák a vállalatot, hanem azért, mert az MTV 2004 végére olyan műszaki, anyagi, erkölcsi és szakmai állapotba jutott, hogy a szervezetfejlesztés, a vállalat teljes átalakítása, megújítása elkerülhetetlen. Amennyiben ezt nem tesszük meg, nem kezdjük el, és nem végezzük be, abban az esetben az MTV működése végleg egyszer és mindenkorra ellehetetlenül. Önök egy évig lesznek társadalmi kurátorok, egy év múlva többen új feladatot kapnak, vagy nem folytatják ezt a feladatot, tehát akár mondhatnák is azt, hogy ez a hosszú folyamat az önök számára miért fontos. Hát azért, mert magyar állampolgárként és nézőként az MTV megrendelői maradnak. Azért van szükség reorganizációs tervre, mert 2004-re majd mindenki elégedetlen az MTV működésével. Elégedetlen elsősorban a megrendelő, a néző, elégedetlen a szakma, sok szakmai kritika éri az MTV-t, elégedetlen a működésünkkel és a termékünknek a minőségével a nézői is sokszor és elégedetlenek azok a szervezetek is, amelyek minket vizsgálnak: az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, tehát a legkülönfélébb, az Rt. működését vizsgáló szervezetek is rendre kritikát fogalmaznak meg. De mondok egy ennél fontosabbat: mi magunk is nagyon elégedetlenek vagyunk az Rt. működésével és mindannyian, akik akár a menedzsment tagjaként, vagy korábban én is munkatársként a televízióban dolgoztam, dolgozom, érzékeltük, hogy a változás már évekkel korábban megérett. A rendszerváltás, bocsánat, a rendszerváltoztatás nem hozta meg Antal József szerint az ember gatyát vált, de rendszert azt változtat az MTV számára a televízió működésének, finanszírozásának a változását. A médiatörvény sem hozta meg ezt a fordulatot. A médiatörvény úgy indította útjára az MTV-t, hogy annak sem vagyona, sem valóságos finanszírozási modellje, sem közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzése nem volt. Azóta nagyon sok év telt el, 96 óta idestova 8 év és 8 év alatt sem sikerült ezeken a problémákon úrrá lennünk. Jelenleg ezt már elmondtam akkor is, amikor az elnöki pályázatomat benyújtottam úgy értékelem, hogy az MTV alkalmatlan helyen, alkalmatlan eszközökkel, alkalmatlan szerkezetben és finanszírozás nélkül dolgozik. A szervezetfejlesztésnek az a célja, hogy ezzel megteremtsük a lehetőségét a normatív finanszírozásnak, amelyre egy kormányhatározat 2005 március végét adta meg határidőnek, tehát addig kell elkészíteni a Pénzügyminisztériumnak a javaslatát, hogy hogyan lehet az MTV normatív módon évről-évre finanszírozni. A szervezetfejlesztés megteremti az alapját az új gyártóbázis felépítésének, hiszen egy június 30-ai kormányhatározat ezt alapfeltételül szabta. Tehát abban az esetben valósulhat meg az új gyártóbázisnak a felépítése, ha az MTV átvilágítja magát, darabokra szedi önmagát, és új módon újra összerakja magát. Tehát az MTV előtt az a feladat áll, hogy néhány hét alatt átvilágítsa minden egyes munkatársát, átvilágítsa minden egyes folyamatát, szervezeti egységét, a folyamatokban rejlő hibákat, pazarlást, nem hatékony működést kiküszöbölje és ezek után egy körülbelül egy éves folyamat végén, tehát jövő ilyenkorra egy vadonatúj vállalat jöjjön létre. Ez a vadonatúj vállalat legyen olyan áttekinthető, transzparens, átvilágítható, amely vállalatnak semmilyen titka nem szabad, hogy legyen a közvélemény előtt, hiszen közpénzekből gazdálkodik. A gazdálkodása is, a működése is, a folyamatok is, amelyek ebben a vállalatban lejátszódnak, transzparenseknek kell lenniük, átláthatóknak kell lenniük és a közvélemény előtt vállalhatónak, támadhatatlannak kell lenniük. Ebben a pillanatban a folyamataink nem ilyenek, nem azért, mert mi így akarjuk ezt, hanem, mert ezt örököltük. Mit örökölt a jelenlegi menedzsment? Örökölt 1680 munkatársat és 700 küldős munkatársat. Tehát 2300 ember, aki ma az MTV-t csinálja. Örököltünk egy 70-es, 80-as évekből származó műszaki technológiát, amelyet toldozgatunk, foldozgatunk, naponta próbálunk életben tartani és örökültünk egy alkalmatlan székházat, amelyet idestova több mint száz éve építettek, ha jól tudom és eszükbe sem jutott az építőknek, hogy ebben valaha majd televízió fog működni. 46

3 Nálunk szerencsésebb és gazdagabb országokban egy ilyen szervezetfejlesztési tervet másfél, két évig készítenek elő. Tehát maga az előkészítés, hogy mi is legyen a tartalma a szervezetfejlesztésnek, mi legyen a folyamata, mi legyen az ütemezése, milyen csomópontjai legyenek egy ilyen szervezetfejlesztésnek, mi a rövid-, közép- hosszú távú célja a vállalat átalakításnak. Még egyszer mondom, nálunk szerencsésebb, gazdagabb, nyugalmasabb körülmények között élő régebbi demokráciákban akár másfél, két évig is készítenek elő, aztán három, négy évig hajtanak végre. Volt szerencsém látni a dán televíziót, amelyik elhatározta, hogy székházat épít ban hozták meg a döntést és 2006-ban fognak beköltözni. Tehát tíz éves programot csináltak, tíz év alatt alakítják át a szervezetüket, építenek egy új gyártóbázist és felkészülve minden eshetőségre, és nagyon pontos, precíz tervet szőve bonyolítják ezt a folyamatot. Mi nem vagyunk ilyen régi demokrácia, ráadásul elég alulfinanszírozott és elég rossz körülmények között működő intézmény vagyunk, ezért mindent egy kicsit rohammunkában végzünk. Nekünk néhány hét volt arra, hogy a szervezetfejlesztési program alapelveit, kereteit, legfőbb céljait megfogalmazzuk. Nem is volt ennél mélyebb szándékunk, mert amikor kollégáimmal leültem először és megpróbáltuk fogalmilag meghatározni, mit jelent az, hogy szervezetfejlesztés, illetve a menedzsment tagjai mit értünk reorganizáció, szervezetfejlesztés alatt, akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy ez alatt egy olyan folyamatot értünk, amely egy nagyon alapos átvilágítással indul, utána elérkezünk útelágazásokhoz, döntési pontokhoz, a döntési pontoknál szakértők bevonásával szakszerű döntéseket hozunk és újszerű módon rakjuk össze a humánerőforrást, a műszaki erőforrást és a meglévő és remélt anyagi erőforrásokat. Mi ezt értjük szervezetfejlesztésen, reorganizáció alatt. Az az anyag, amit Önök a kezükben tartanak, tehát egy keret, egy irány, egy stratégiai célt fogalmaz meg, annak a legfontosabb elemeit. Egy korábbi vitában valaki számon kérte, hogy miért nem tartalmaz például egy konkrét szervezeti ábrát ez az anyag? Azért nem, mert előtte látnunk kell, fel kell mérnünk pontosan azt személyről személyre, mélyinterjúkkal, vezetői audittal, munkatársi audittal, hogy ki, mire képes, ki, milyen feladatot végez és ha ezen túl vagyunk, akkor tudunk majd rajzolni egy szervezeti ábrát, amely leginkább képes az újszerű feladatokat ellátni. Tehát magyarul, ez az anyag, amit a kezükben tartanak, a cselekvésnek az irányát, a cselekvésnek a kereteit határozza meg és aztán a különböző munkafolyamatok végeztével hoz majd a menedzsmentdöntéseket. Ezekről a döntésekről rendszeresen tájékoztatjuk a kuratórium elnökségét és a nagykuratóriumot is és ezeknek a döntéseknek az eredményeként alakul majd át a vállalat. Reményeim szerint kisebb lesz a szervezet, egyszerűbb lesz a szervezet, piramis alakú lesz a szervezet, tehát nem lapos, a döntéseket elkenő és a döntéseket nem végrehajtó és aztán nem számon kérhetően végrehajtó szervezet, hanem centralizáltabb, egyszerűbb, kisebb szervezet. Stratégiai cél az, hogy az MTV gyártó televízió maradjon, tehát ne megrendelő televízió legyen, hanem gyártó televízió. A gyártó televízió jellege abból fakad, hogy azokat a kapacitásokat, amelyeket az új székházban létrehozunk, azt a négy nagy stúdiót és a két bemondó stúdiót, illetve a különböző kiszolgáló egységeket maximálisan kihasználjuk. Stratégiai cél az, hogy az MTV lehetőség szerint ne csak két csatornán sugározzon, hanem létrehozhassa a tematikus csatornáit, tehát a kulturális csatornát, az információs csatornát, a sport és a nosztalgia csatornát a nemzeti főadó mellett. Stratégiai cél az, hogy minél kevesebb munkatársunktól kelljen elválnunk, tehát minél több értékes, hasznos, nagy tapasztalattal rendelkező magyar televíziós dolgozót sikerüljön az MTV-nak a saját munkatársai között megtartania, de cél az ezzel együtt, hogy minden egyes olyan munkatárs, akit nem tudunk értelmes feladattal ellátni, aki ne ad Isten akadályozza a tevékenységünket, egyszerűen fölöslegesen van jelen a szervezetben, az ne terhelje az MTV költségvetését, mert csak akkor használjuk föl az adófizetők pénzét hasznosan, jól, hatékonyan, ha csak olyan munkatársak vannak, 47

4 akik mind szakmailag, emberileg alkalmasak a feladataik ellátására és pont annyian vagyunk, amennyien a feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlenül kell, hogy legyünk ebben a szervezetben. Stratégiai célja ennek az anyagnak, hogy 2005 végére, tehát 2005 decemberére az MTV olyan állapotban legyen, tehát a szervezete olyan állapotban legyen, hogy alkalmas legyen a költözésre. Tehát az új gyártóbázisra beköltözni képes szervezet legyen. Ez azt is feltételezi, hogy a reorganizáció, a szervezetfejlesztés mindenki számára egy óriási tanulási folyamat. Mindenkinek újra kell gondolnia majd a feladatkörét, nagyon sok új ismeretet kell megszerezni és mindenki a saját életében egy nagy változás előtt áll majd a következő egy évben és azok, akik erre a változásra nem lesznek képesek, vagy nem lesznek hajlandóak, azok feltehetően nem tudnak majd együtt költözni ezzel a szervezettel, az informatikai alapon megszervezett vadonatúj digitális televízió épületbe. Akik viszont erre képesek, hajlandóak és ambicionálják életkortól természetesen teljesen függetlenül -, csak a szakmai tudást és a szakmai ambíció alapot figyelembe véve, azok részesei lesznek annak az örömnek, ami majd akkor ér minket, amit majd akkor élünk át, amikor a Kunigunda utca Bojtár utca területén elfoglalhatjuk az új stúdiókat, irodákat, vezérlőket, és hát mondjuk az éttermet, a büfét gondolom az is lesz az új székházban. Tisztelt kuratórium, hölgyeim és uraim! A menedzsmentnek és személy szerint nekem is feltett szándékom, hogy ezt a szervezetfejlesztési programot végrehajtsuk. Még akkor is, hogy ha rengeteg feszültséget keletkeztet, még akkor is, hogy ha ez egy nagyon hálátlan feladat, mert megrögzült viszonyokat kell szétbontani és új kihívások elé kell állítani több száz embert, mondhatnám azt is, hogy több ezer embert, mert ugye 2300 embert kell új kihívás elé állítani. Ezt akkor is végig akarom csinálni és akkor is végig fogom csinálni, hogy ha naponta kell konfliktusokkal szembenéznem, mert határozott meggyőződésem, hogy az MTV e nélkül az átalakulási folyamat nélkül nem lesz képes kapcsolódni Európához és mindig csak egy szégyenfolt maradunk majd az intézmények között és mindig csak az MTV egy olyan intézmény marad, ha ezt nem sikerül végrehajtanunk, amelyet mint negatív példát fognak emlegetni. Én azt szeretném elérni, hogy az MTV-ról nagyon keveset írjanak majd 2006-tól az újságok, mármint a szervezetről, meg a menedzsmentről, meg a székházról, meg a működésünkről, hanem csak a produkcióinkról beszéljenek, csak a műsorainkról, hogy ez tetszett, ez meg nem tetszett, ez a műsorvezető kiváló, az pedig kevésbé kiváló, ez a színvilág tetszik nekem, a másik színvilág nem tetszik. Tehát azt szeretném, ha a képernyőről beszélnének 2006-tól és ne a képernyő mögötti háttérvilágról, a háttér országról. Jelenleg nagyon kevés szó esik a közbeszédben a képernyőről és a közbeszéd 90%-a a háttérvilágról szól, arról, hogy hányan csinálják, miért pazarló, miért kerül sokba, hogy kinek mennyi a fizetése, miért ez a gyártó csinálja az egyik műsort, miért nem egy másik gyártó. Azt szeretném, ha ez a kommunikációs közeg megszűnne a szervezetfejlesztéssel és az MTV termékéről, a közszolgálati műsorokról beszélnének. Arra szeretném kérni a tisztelt kuratórium tagjait, hogy ezt a stratégiai célokat tartalmazó anyagot támogassák, javaslataikkal egészítsék ki. Minden koherensen, értelmesen beilleszthető javaslatot beillesztünk és a szervezetfejlesztés folyamatában azokat érvényesíteni is fogjuk. Ez a szervezetfejlesztési folyamat egyedül nem hajtható végre. Az Önök támogatása nélkül nem hajtható végre, a tulajdonosi testület támogatása és egyértelmű állásfoglalása nélkül a menedzsment magára marad. Ezért kérem, hogy támogassák ezt a folyamatot és erősítsenek meg bennünket abban, hogy ezt el kell kezdenünk mihamarabb és végig is kell csinálnunk még akkor is, hogy ha közben ezer konfliktust kell vállalnunk. Köszönöm szépen! 48

5 Czeglédi László: Köszönöm szépen! Mielőtt a vitát megnyitnám, felkérem az üzemi tanács képviselőjét, hogy mondja el a véleményét és utána a felügyelő bizottság elnökét fogom majd megkérni, hogy a véleményét ő is fejtse ki. Babiczky László az Üzemi Tanács nevében: Az Önök asztalán az írásos jelentés, az írásos vélemény megtalálható. Én egy picit kiegészíteném ezt at írtunk, amikor az első szervezetfejlesztési és ilyenfajta program megfogalmazódott az MTV-ban. Rengeteg szakanyag, vastag kötet készült és azt kell mondanom, hogy azok a megállapítások, amelyeket elnök úr ebben a pillanatban a bevezetőjében elmondott, hogy a szervezet korszerűtlen, át kellene alakítani, nem segíti a műsorkészítést, valami miniszteriális struktúrát tartalmazni, tehát változtatni kellene. Ez már ott megfogalmazódott. Tehát valójában nagyon régen húzódik egy korszerű szervezet kialakítása. Akik a televízióban régen dolgoznak alkotóként, én 1970 óta vagyok az MTV-ban. Nem illik ugyan a tisztelt testület elé egy folyosói beszélgetést hozni, de én most mégis megteszem. Mindig azt mondtuk, ha mi egymás között kacsintással és informális módon nem gondolnánk arra, hogy ezt a műsort meg kell csinálni, akkor bizony betartanánk a szabályokat, a rendelkezéseket, a struktúrát, bizony itt nem lenne műsor. Amikor az előző leépítések voltak, voltak olyan kollégáink az elbocsátott ezer közül, akik titokban visszajöttek a televízióba, mert még be kellett fejezniük egy műsort és úgy gondolták, hogy az a fontosabb. Tehát, amikor mi megfogalmaztuk a véleményünket, nagyon nagy vita volt, egyeztetve és ellenkezve szakszervezeti és egyéb véleményekkel, az alapvető megállapításunk az volt, hogy igen, ez egy keretterv, rengeteg apró részletével nem értünk egyet, külön nem értünk egyet, minden egyes tagunknak sok mindenben más a véleménye, mégis úgy ítéljük meg, hogy ezt maximálisan támogatni kell, mert szeretnénk székházat, szeretnénk megújulást és nagyon sokan szeretnénk azt, ha műsorokat készíthetnénk, műsorokkal lehetnénk sikeresek és tényleg erről szóljon a közvélemény. Ugyanakkor azt is megfogalmaztuk és erre most az elnök úr a szóbeli kiegészítésében is ígéretet tett -, hogy miután ez egy keretterv, projektek jönnek benne létre, feladatok jönnek létre, hogy ott is részt szeretnénk venni, hisz az ördög a részletekben van. Körülbelül ez az üzemi tanács véleménye. Köszönöm! Czeglédi László: Köszönöm szépen! Felkérem a felügyelő bizottság elnökét, hogy szóban is egészítse ki az írásbeli véleményüket. Dr. Gábor József az fb. elnöke: Köszönöm! Tisztelt kuratórium! Ugyan csak az ülés közben osztottuk ki azt az írásos anyagot, amelyet most Önök tanulmányozhatnak és ezért elnézést kérünk. Ennek két oka van: az egyik, hogy egy olyan anyagot szerettünk volna letenni, amely egyeztetett a menedzsmenttel és műfajilag úgy próbáltuk meg kivitelezni, hogy lábjegyzetben közöljük a menedzsment esetleges észrevételét, kiegészítését, illetve ígérvényét, hogy a következő változatban szerepelni fog, illetve külön anyagokban szerepeltetni fogja azon intézkedéseket, amelyeket úgy minősített, hogy nem a reorganizációs tervbe illik, hanem más tematikába. Tehát ez az egyik formai észrevételem. Ez rendhagyó, hogy olyan anyag van az Önök kezében, amivel legalább is a véleményező és az anyag készítői már nem vitatkoznak. Szerettük volna időkímélés céljából ezt megspórolni. Azt is el kell mondani, hogy rendhagyó volt az együttműködés ezt a szót kell mondani furcsa módon a menedzsment és a felügyelő bizottság között, mert eltekintettünk a rugalmatlan formáktól, hogy a felügyelő bizottsági ülésen tárgyaljunk egy anyagot statikus állapotában, hanem folyamatos konzultáció volt, személyes, kimerítő viták és kapcsolat, sok esetben hétvégeken és 49

6 éjszaka, mert olyan rövid volt az idő. Az a változat, amely Önök előtt van, ez már legalább nem számoltam a negyedik volt, vagy közel ennyi. Sok átalakuláson ment végig és feltételezhetjük ebből adódóan, hogy a következő változat is a bizalom elve alapján így fog alakulni. Azt is el kell mondani, hogy a vita mindig nyílt volt, és azt is vállaltuk módszerben, hogy még egymás között is az ő jelenlétükben vitatkozunk a felügyelő bizottság tagjai -, tehát nem csináltunk belőle presztízskérdést. Ahogy az elnök úr elmondta a bevezetőjében, hogy rendkívül rövid idő állt rendelkezésre és nagyon sok a bizonytalansági tényező, szinte lehetetlenre vállalkozik a menedzsment, hogy ezt jól meg tudja csinálni. Ezért is választottuk azt a véleményünkben, hogy amire nem volt idő, alkalom, azokat a részletszámításokat, amelyekben az anyag végösszesenje, vagy lényeges sorai, táblázatai szerepelnek, hogy a bizalom elve alapján elfogadjuk abban az ígéretben, hogy a későbbiekben mi ezt megismerhetjük. (/1/-gyel jelzett kazetta oldalának vége.) (/2/-vel jelzett kazetta old. következik.) Gábor József: (folyt.) Arról győződtünk meg, hogy vannak részletszámítások, ugyanakkor az idő hiányában, hogy meggyőző véleményt tudjunk erre adni, erre nem került sor. Ezért fogalmazunk az anyag valamelyik részében úgy, hogy a bizalom elve alapján adottnak vesszük a reorganizációs terv azon részeit is, amelyek mögött vélelmezhetően vagy garantáltan mellékszámítások vannak. Ugyanakkor, ha elolvassák az anyagot, lehet látni benne, hogy maradtak még elvarratlan szálak és a későbbiekben, ha ilyen típusú lesz a munkakapcsolat, akkor bizakodhatunk, hogy ez is meg fog oldódni. Lényegesnek tekintjük azt a formai javaslatunkat is, amelyet az első oldal lábjegyzetében jelenítünk meg, hogy elfogadta a menedzsment módszertanilag annak a közforgalomban megtalálható szoftvernek a későbbi alkalmazását, amely megkönnyíti majd a további változatoknál a munkaanyag formálódását, érlelődését és bizonyos részletkérdéseknél és elágazásoknál jobban össze tudja hangolni a vezetői döntéseket. Ezt mi nem formális megjegyzésnek tekintjük, hanem lényegesnek. E mögött olyan határidő, gangdiagram és most hadd ne soroljam föl a szoftver ismertetését, csak higgyék el, hogy egy ilyen nagy volumenű anyagnak a kimunkálását nagymértékben megkönnyíti, hiszen a oldal környékén olvashatják, hogy ezt az egész szervezetfejlesztési, mondjuk így, reorganizációs tervet magát is egy projektnek tekintik és a későbbiekben a műsorgyártást is projektszemléletűvé kívánják átalakítani. Összefoglalóan, nem belemenve a lényeges részletekbe, az összegzést olvasnám föl elsősorban a jegyzőkönyv kedvéért. Tehát: mindezek figyelembevételével a felügyelő bizottság által kiemelten hangsúlyozott feltételek teljesítése esetén javasolható elfogadásra a reorganizációs terv és még zárójelben azt tettük hozzá -, figyelemmel azokra a megszorító észrevételekre is, amelyekben kitért arra, hogy a terv bizonyos lényeges elemeit a jelenlegi fázisban nem állt módjában részleteiben alátámasztott módon megvizsgálni. A kitért arra, az a felügyelő bizottság. Bizonyságul, hogy a kapcsolat egyik eredménye a mellékelt egy oldal három pontja, azért kértük, hogy így lehessen, ahhoz a változathoz képest, amelyet Önök olvasnak, a mi véleményünkön kívül ez kristályosodott ki a menedzsment részéről. Az idő rövidsége miatt ennyi összefoglalót mondtam. Amennyiben kérdések lennének a felügyelő bizottság tagjai részére, készséggel állunk rendelkezésre. Abba nem mentünk bele, hogy az egész konstrukció, a PPP vonatkozásában jó, nem jó. Az a véleményünk, hogy minden konstrukciónak vannak jó és rossz elemei. Ha most itt a jó elemeket tudjuk többségbe hozni, akkor valószínűsíthető a 50

7 siker, ha meg a rosszabb elemeket, akkor pedig a kudarc, de bármilyen konstrukcióra igaz ez. És anélkül, hogy bárkivel előzetesen vitába szállnánk, az, hogy PPP konstrukció vagy nem PPP, ezt makroszinten érdemes vizsgálni, ha csak televíziós szinten vizsgáljuk, nem biztos, hogy helyes következtetésekre jutunk. Az állami beruházás, magánberuházás, EU-s követelmények, EU-s tag elvárások ebbe a felügyelő bizottság nem ment bele, mert meghaladja a kompetenciáját. De mi tudomásul vettük, hogy a PPP konstrukció mellett döntött az, aki e mellett kellett, hogy döntsön. Rendelkezésünkre áll egy hivatalos kézikönyv, amely egy ilyen konstrukció esetén milyen elvárásokat támaszt. Az elnökség fölkérésére folyamatosan ellenőrizzük a kiírás feltételeit, hogy mennyiben van szinkronban a reorganizációs tervvel és ezzel a PPP kézikönyvvel és természetesen feltehetően az elnökség is ezt fogja tenni a maga módszereivel. Köszönöm szépen! Czeglédi László: Köszönöm szépen! Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, észrevétele? Parancsolj! Kende János: Miután nem vagyok híve a név szerinti szavazásnak, úgyhogy most mondom el a véleményemet. Rudi úrnak nincs teljesen igaza, amikor azt mondja, az időfaktorról beszél és a dán televíziót említi meg, mert ugye itt is már 20 éve aláírták először ezt a történetet, hogy átszerveződünk. Úgyhogy az időfaktor egész jól áll, de a többi nem. Én azért szólok hozzá, mert részletekben nagyon sokat lehetne vitatkozni erről az újraszervezési vagy akárhogy nevezett tervről, de számomra semmi értelme nincs, mert az az érzésem, hogy egy olyan lehetőség egy új székházba való költözés, hogy ha ezt most a televízió nem ragadja meg, akkor soha nem fogja átszervezni magát és soha nem teremtődik meg a lehetősége. Ha elkezdem lapróllapra elemezni, tulajdonképpen minden harmadik lapon lehetne észrevételem, hogy miért a gyártásvezető a felelős érte, miért így történik, miért úgy történik. Úgyhogy ezért szerettem volna előre megmondani, hogy én ezt megszavazom így, ahogy van és remélem, elindul az átszervezés. Czeglédi László: Köszönöm szépen! Parancsolj! András - kurátor: Ez a szervezetfejlesztési terv, mint elhangzott, alapvető bizonytalanságok között született. Ennek ellenére vitathatatlan, hogy egy ilyen tervre szerintem a szervezetfejlesztés irányai címen szükség van. A bizonytalanságok tételes feltüntetését azonban indokoltnak tartanám lábjegyzetben, vagy zárójelben az azt alátámasztó, vagy azt megemlítő dokumentumok megnevezésével. Így tulajdonképpen az azt elkészítő és mindenképpen ennek alapján a fejlesztést elindító Rt. is nyugodtabb lehetne, hogy ő nem készíthetett tervet, csak irányokat, amelyeket tervként kell kezelnie. Köszönöm szépen! Czeglédi László: Köszönöm szépen! Parancsolj! Miklósi László: Én szó szerint, státuszom alapján szeretnék hozzászólni civil kurátorként, hisz vannak ugye közöttünk szakemberek, akik nyilván egészen más módon tudják nézni ezt az anyagot, sőt, ha netán éppen a tévében dolgoznak, akkor meg helyzetüknél fogva is máshogy tekintenek erre a dokumentumra. Én a magam nézőpontjából, úgy is, mint fogyasztó és úgy is, mint pillanatnyilag éppen egyhuszon valahányad részben a tulajdonosi jogokat jelképezőként szeretnék a rövidtávú kérdésekre rátérni. Hosszú távon fontosnak, szükségesnek, elkerülhetetlennek tartom ezt a változtatást. Azonban itt ma a döntésünk eredményeként egészen rövid távon is pontos változások történnek és erre szeretném 51

8 felhívni a figyelmet, illetve erre szeretnék kérdezni. Jelesül, ugye kétféle táblát látunk az anyag végén, amely a évi finanszírozásra vonatkozik és azért ezt, akárhogy is nézzük, igencsak közeli kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy a két tábla között bizonyos százalékos különbségek is láthatóak, tehát az optimálisabb esetből, hogy ha kiindulunk, amikor valamennyivel több pénz áll az MTV rendelkezésére, ahhoz képest pesszimistább, kevésbé optimista változat is van ugye, amikor kevesebb a rendelkezésre álló összeg. Láthatóan, ha megnézzük az egyes kategóriákat, akkor nem teljesen arányos mondjuk a sugárzott perc, hogy ha én jól látom a két táblában. Erre szerettem volna kérdezni, hogy mi ennek a magyarázata. Jól gondolom-e, hogy ennek oka lehet, hogy bizonyosfajta műsorok értelemszerűen drágábbak, és ebből adódik például, hogy a kultúrára fordított műsorpercek száma jelentősen csökken, míg mondjuk például a hírműsorok aránya, vagy műsorpercei ez nem azonos kategória növekedik. Ez az egyik kérdésem. A másik: ebből a fajta kigyűjtésből nem látom a múltkori ülésen már fölvetettem és többen fontosnak tartottuk az ifjúsági műsorok hova vannak besorolva, illetve van-e különbség ezeknek a helyében a két tábla között? Köszönöm! Czeglédi László: Megkeressük az elnök urat, hogy erre válaszoljon. Míg a keresés folyik, addig további kérdések, észrevételek megtehetők. Heinek Ottó: Előrebocsátva, hogy magam is üdvözlöm ezt a reorganizációs tervet. A 23. oldalon az anyag összesen nyolc sorban foglalkozik a vidéki stúdiókkal. Azt gondolom, némileg méltánytalanul, hiszen meggyőződésem, hogy a regionális stúdiók egyébként itt az anyagban is szereplő hírbeszállítói szerepének a növelése rendkívül fontos. Czeglédi László: Kicsit hangosabban! Heinek Ottó: Szóval az anyag nyolc sorban foglalkozik a vidéki stúdiókkal. Jobb lenne talán regionális stúdiókról beszélni, hiszen ez a vidék-budapest ellentét már ebben a kifejezésben eléggé élénken benne van. Én üdvözlöm, hogy hírbeszállítói szerep növeléséről van szó, különösen azért, mert valószínű, hogy az ország lakosságának nagyobb részét megszólító műsorokkal a nézettség is könnyebben növelhető. A kérdésem igazából arra vonatkozna, ugye pillanatnyilag a pécsi és a szegedi stúdió készíti a nemzetiségi műsorokat is, illetve ott készülnek a nemzetiségi műsorok, hogy ha ebben a fejlesztési elképzelésben a helyi műsorszórás, a műsorgyártás, a regionális együttműködés és a hírbeszállítói szerep hangsúlyosan megjelenik, mint a jövőkép egyik eleme, akkor ebbe hogyan tudnak majd beilleszkedni ezek nemzetiségi műsorok, amelyek országos sugárzásúak? Vannak-e elképzelések arra, hogy esetleg a struktúrában, ebben változás következzék be, már csak azért is kérdezem, mert az utolsó két sora ennek a bekezdésnek arról szól, hogy hosszabb távon a cél, hogy a helyi stúdiók önfenntartóvá váljanak, ami egy üdvözlendő cél és a helyi reklámpiac meghatározói, szereplői legyenek. A kisebbségi műsorok viszont tipikusan olyanok, amelyek nem feltétlenül reklámhordozó erővel bírnak. Köszönöm szépen! Czeglédi László: Köszönöm! Rudi Zoltán: Válaszoljak? Czeglédi László: Igen, jó lenne. De az első kérdést nem hallottad. Rudi Zoltán: Elnézést kérek a távollétért, csak kávé formájában erőt próbáltam gyűjteni a válaszokhoz. Czeglédi László: Mondd be a neved! 52

9 (Derű!) Rudi Zoltán! Czeglédi László: A jegyzőkönyvből nem biztos, hogy kiderül, a hangról megismerünk, de a jegyzőkönyv leírásakor nem derül ki, hogy ki mondta ezt. Rudi Zoltán: Már a bevezetőmben is elmondtam, hogy elég sok feltételezéssel, illetve a felügyelő bizottság elnöke is jelezte, hogy egy ilyen terv sok feltételezéssel készül. Nagyon nehezen látunk előre, hogy mi lesz 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben. Sok elem kiszámíthatatlan, tehát sokismeretlenes ez az egyenlet, amit elkészítettünk, vagy szeretnénk megoldani, de mégis csak neki kell kezdenünk a megoldáshoz. Nincs ellentmondás az anyagban. Van olyan terv, amely jobban finanszírozott televíziót feltételez és van olyan tervünk, legalább is feltételezésünk, amely egy alacsonyabb szinten finanszírozott televíziót feltételez. Föl kell készülnünk mindenre. Arra is föl kell készülnünk, hogy a magyar gazdaság teherbíró képessége növekszik és a politikai intézményrendszer szereplői belátják azt, hogy erős köztelevízió nélkül nincsen erős köztársaság és akkor lesz elegendő forrásunk arra, hogy minden közszolgálati funkcióra legyen elegendő forrásunk, van ilyen terv is. És van olyan terv is ezt olvashatják az anyagban -, ami abból indul ki, hogy a magyar gazdaság teherbíró képessége nem teszi lehetővé, hogy optimális szinten finanszírozzák az MTV-t, tehát nem nyújtózkodhatunk tovább, mint ameddig a takarónk ér, ezért ezt a változatot is elkészítettük. Nyilván, ha mondjuk a 2005-ös, a 2006-os, a 2007-es költségvetés sarokszámait már ismerjük, akkor azok lesznek a konkrét cselekvésnek az alapjai. Ebben a pillanatban mindezeket csak valószínűsíteni tudjuk. A belső műsorarányokkal kapcsolatban fölvetett kérdésre azt tudom válaszolni, hogy a belső műsorarányokat is megpróbáltuk hipotetikusan fölállítani. Tehát előre tervezni 2005-öt, 2006-ot, 2007-et, hogyan, milyen belső műsorarányokkal gondolkodunk, ebben abból indultunk ki, hogy látják, hogy még ez is több változatban van mi van akkor, ha két csatornánk van, és mi van akkor, ha három csatornánk van? Ne adj Isten azt már nem is építettük be, de ez egy plusz információ 2007-ben már négy, vagy öt csatornával tudunk sugározni. Ezek mind hipotézisek, de a hipotéziseket alátámasztandó, a jelenlegi ismereteinkből kiindulva, hogy egy-egy ilyen műsorpercnek a gyártása mennyibe kerül átlagosan, illetve mennyibe kerül majd akkor, ha már informatikai alapon működő digitális stúdiókban készülnek, ha más módon, más formában készítjük ezeket a műsorokat, akkor mennyibe kerülhetnek majd. Ugye ez is rengeteg feltételezést tartalmaz. Talán megértik azt, hogy azt kell elképzelnünk most 2004 őszén, hogy 2006 őszén, amikor már új székházban dolgozunk, hogyan készülünk föl a 2007-es évre. Rengeteg hipotetikus elem van benne, de a szakembereink tényleg éjt nappallá téve külső és belső szakemberek egyaránt azon dolgoztak, hogy ezt megpróbálják megbecsülni, megpróbálják prognosztizálni, hogy mennyibe fog kerülni. Így alakultak ki ezek a költségbecslések és a programszerkesztéssel foglalkozó kollégáink a humánerőforrásból is kiindulva, tehát hogy milyen munkatársaink vannak, milyen szakismerettel, tudással rendelkező munkatársaink vannak, milyen, a piacon megvásárolható műsorok, termékek vannak, ebből kiindulva állítottak össze egy műsorarányt, tehát műsortipológiai arányt. Ezen mindig vitatkozni fogunk. Nem lesz olyan év, amely évben a társadalmi kurátorok ne szeretnének majd több gyerekműsort, több esélyegyenlőségi műsort, több kisebbségi műsort, esetleg több vallási műsort. Ezen minden évben vitatkozni fogunk, egészen odáig, amíg ki nem alakul Magyarországon egy szakmai, társadalmi konszenzus arról, hogy mi a közszolgálati televíziónak a funkciója, feladata. Ez a javaslat kényszerűen azt a víziót tartalmazza, amit a jelenlegi menedzsment képzel a közszolgálati televíziónak a feladatáról. Ez lehet, hogy nem pontos, lehet, hogy ezt módosítani kell 53

Konzultáció 10:09-11:05

Konzultáció 10:09-11:05 Konzultáció 10:09-11:05 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, hát elkezdjük. Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket! Ez a szabadság utáni első ülés, úgyhogy számos anyag van. Először

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/47-2/2014. NEB-15/2014. sz. ülés (NEB-15/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/47-2/2014. NEB-15/2014. sz. ülés (NEB-15/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/47-2/2014. NEB-15/2014. sz. ülés (NEB-15/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2014. december 11-én, csütörtökön 10 óra 03 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. október 30-án, kedden, 11 óra 38 perckor

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

2010.04.21. 1. 10:08-10:55

2010.04.21. 1. 10:08-10:55 2010.04.21. 1. 10:08-10:55 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, akkor megkezdjük a mai ülést. Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A szükséges személyi

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

J e g y zőkönyv KTB/16/2011. KTB/62/2010-2014.

J e g y zőkönyv KTB/16/2011. KTB/62/2010-2014. KTB/16/2011. KTB/62/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2011. május 30-án, hétfőn 9 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2014. november 26-án, szerdán, 11 óra 03 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

J e g y zőkönyv GIB-16/2010. (GIB-16/2010-2014.)

J e g y zőkönyv GIB-16/2010. (GIB-16/2010-2014.) GIB-16/2010. (GIB-16/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2010. október 1-jén, pénteken, 9 óra 37 perckor az Országház Delegációs termében (főemelet 40.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Köznevelési Tanács 2005. január 13-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 28-án, kedden, 9 óra 41 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja:

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2012. szeptember 25-én, szerdán, 11 óra 09 perckor a Képviselői

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben