JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága november 17-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyílt üléséről. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő) Távol maradt: Balogh Gábor képviselő (1fő) Tanácskozási joggal megjelent: Szente Béla polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző, Sahin- Tóth Jenőné pénzügyi vezető Meghívott: Borbás Elvira OKÜB elnöke, Dzsupin Imréné SZKB elnöke Nagy Lászlóné bizottság elnöke: tisztelettel köszönt mindenkit a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság november 17-én 14:30 órára összehívott soros, nyílt ülésén. Az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság 4 tagja jelen van, Balogh Gábor képviselő bejelentette, hogy nem tud részt venni a bizottság mai ülésén. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: megkérdezi, hogy napirend előtt hozzászólhat-e, nem a napirendhez tartozó témában? Nagy Lászlóné bizottság elnöke: csak az Egyebek napirendi pontnál lehet hozzászólni. A bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyv-vezetőjének Sahin-Tóth Jenőnét, a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Fehér István bizottsági tagot kéri fel. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólni valója? Hozzászólás nem volt. Egy anyagot kaptak kiegészítésül az önkormányzat gépkocsijával kapcsolatban, az egyebekben polgármester úr fogja elmondani. Aki a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyvhitelesítő személyével és az írásban kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadta, az alábbi napirendet fogadta el mai soros, nyilvános ülésére: Napirendi pontok és azok sorrendje: 1.) Előterjesztés a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására 2.) Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetre 3.) Előterjesztés Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezetének kérelmére 1

2 4.) Előterjesztés járdaépítéssel kapcsolatos feladatokra 5.) Előterjesztés haszonbérleti díjak megállapítására 6.) Előterjesztés az EDF által benyújtott ajánlatra 7.) Tájékoztatás a évi költségvetés előkészítéséről 8.) Tájékoztatás a évre módosítani tervezett helyi adóról, valamint a bevezetni tervezett települési adóról szóló rendelet előkészítéséről 9.) Tájékoztatás az Önkormányzat jogásza által írt összefoglalóról 10.) Előterjesztés a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendjére Nagy Lászlóné bizottság elnöke 11.) Előterjesztés a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság évi üléstervére Nagy Lászlóné bizottság elnöke 12.) Előterjesztés szerződések felülvizsgálatára 13.) Előterjesztés az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő szerződésre 14. Egyebek 1.) Előterjesztés a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására Nagy Lászlóné bizottság elnöke: mindenki megkapta az előterjesztés anyagát, át tudta tanulmányozni. Az előterjesztés szerint szükséges módosítani az 5/2006. (X. 01.) Kt. rendeletet, melynek okát az jelentette, hogy 2014-ben egy lakossági feljelentés keletkezett a témával kapcsolatosan. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást folytatott le. Megvizsgálta a hivatal eljárását és a vonatkozó rendeletet és úgy döntött, hogy marasztalás nélkül lezárta az ügyet és elfogadta a szakmai érvelést a Közbeszerzési Döntőbizottság. Annak érdekében, hogy egyértelműbb legyen a szabályozás, hasonló feljelentéseket el lehessen kerülni, sor kerül a rendelet-módosításra, amely azt tartalmazza, hogy név szerint nevesítve lesz a rendelettervezet 11. (6) bekezdése helyébe új rendelkezés lép életbe és ebbe meg van kizárólagos közszolgáltatóként jelölve a Kövál Zrt Monor, Kossuth Lajos u szám alatti illetőségű szolgáltató. Megkérdezi, hogy van-e bárkinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan? Fehér István bizottsági tag: úgy tudja, hogy a Kövál Zrt. beolvadt a DAKÖV-be, vagy nem jól tudja? Vargáné Vass Éva jegyző: be nem olvadt, mert, ha beolvadt volna, akkor elveszítette volna a jogi személyiségét, az önállóságát. Úgy, mint gazdasági társaság, nem olvadt be. Önálló jogi személyként még megvan. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: megkérdezi jegyzőasszonytól, hogy ezzel, hogy ilyen 2

3 módon módosul a rendelet, vonatkozó bekezdése, helyre kerül-e ez a dolog és ezáltal egyértelműsíti és konkretizálja? Vargáné Vass Éva jegyző: eddig is nekik egyértelmű volt, csupán a Közbeszerzési Döntőbizottságnak nem volt egyértelmű. Eddig is benne volt, hogy a Kövál Zrt. a közszolgáltató. Ezzel sem volt baj, hanem csak levezetni lehetett a rendeletből, hogy ő a jogszabályban megállapított kizárólagos közszolgáltató jogosultja. Ezt írták bele a rendelet (3) bekezdésébe egy mondattal, hogy kizárólagos jogot biztosítanak, megfogalmazták egyértelműen, hogy még véletlenül se jusson senkinek eszébe még egyszer, e miatt feljelenteni az önkormányzatot, mert benne van, levezethető. Jogilag értelmezve a szöveget, megállapítható, hogy a közszolgáltatás jogosultja ebben az esetben a Kövál Zrt. volt de, hogy tényleg teljesen egyértelmű legyen, így szó szerint került megfogalmazásra, hogy kizárólagos jogosultja a szolgáltatás közvetítésének a Kövál Zrt. Őt illeti ez a kizárólagos jog. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: köszöni szépen. Valószínűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság is látta azt, hogy levezethető a jogszabályból. Ez valóban tényleg csak egy egyértelműsítés. Szente Béla polgármester: nem is volt, és jelen pillanatban nincs is más, aki el tudná látni ezt a szolgáltatást. Fehér István bizottsági tag: megkérdezi, hogy visszavonásig érvényes, vagy határozott időre szól? Szente Béla polgármester: szerződést a Kövál Zrt.-vel egy évre kötnek, minden év december 31-ig érvényes a szerződése. Azért is kell most erről tárgyalni, mert december 31-ig szerződést kell kötniük valakivel, valószínű, hogy a Kövál Zrt.-vel. Vargáné Vass Éva jegyző: ha a kérdés arra vonatkozott, hogy a rendeletet miben érinti, ha szolgáltató változás van, erre az a válasz, hogy módosítani kell a rendeletet. Fehér István bizottsági tag: erre szólt a kérdése. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: más kérdés nem hangzott el. Felolvassa a határozattervezetet. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosításáról az alábbi határozatot hozza: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet, itt ki van pontozva. Vargáné Vass Éva jegyző: ha nincs a rendelet-tervezethez más módosítási javaslat, akkor a Kt. rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést javasolja elfogadni. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: köszöni szépen. Igen, így rendben van. Határidő: azonnal, felelős: Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: a rendeletet akarják módosítani. Ebben a rendeletben szerepel az újrahasznosítható hulladékok gyűjtőpontjainak az elhelyezése, az iskola és a Coop 3

4 melletti rész. Javasolja, oly módon módosítani, hogy ezekről a helyekről a gyűjtőpontok kerüljenek el, azért mert a községüknek ez a két legfrekventáltabb pontja. Mindannyian tisztában vannak azzal, akik arra járnak, hogy milyen dzsumbuj van ott. Találjanak ki egy olyan helyet, ami nem a főút mellett van, nem az iskola mellett, hanem a falu belsejében vagy a főúttól eltérő helyen. A piac mellett tudna elképzelni egy helyet, a Rózsakert és a 4-es főútnál lévő üres helyen, és a volt polgármesteri épület mögötti részt. Szente Béla polgármester: az nem jó. Mind a két helyre szólna a módosítás? Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: két hely van, nem tudja a szabályokat, hogy most két helyen kell lennie, vagy egy helyen? Szente Béla polgármester: ezt ki kellene dolgozni és úgy kellene előterjeszteni a képviselőtestületnek, hogy mindkettőt, vagy elég egyet áthelyezni. Tudomása van róla, hogy az iskolának teljesen megfelel a szelektív hulladék sziget. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: az lehet, hogy az iskolának megfelel, de a lakosságot meg kellene kérdezni. Jó, most tényleg tisztaság van, dolgoznak a közmunkások tényleg ezerrel, de néha olyan kupleráj van, hogy rossz nézni. A Coop mellett egy napja ürítették a kukákat, érdemes megnézni mi van ott. Zsákszámra ott a szemét és nem csak a szelektív hulladék, hanem a háztartási is. Mielőtt elpatkányosodnak, itt valami megoldást találni kell. Miután ő ott lakik, nem a monorierdőiek rakják le elsősorban, ott már építési törmeléket is látott. Szente Béla polgármester: az a javaslata, hogy dolgozzák ki ezt a következő ülésre januártól él a következő rendelet, december 31-ig kell eldönteni és a szerződésbe bele lehetne foglalni. A következő ülésig javaslatokat vár a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságtól a Képviselő-testület felé, hogy miképpen történjen ezeknek a szigeteknek az elhelyezési helye. Vargáné Vass Éva jegyző: ez a módosítás semmiben nem befolyásolja a felvetett másik módosítást. Az, hogy még meg is kérdezzék a település lakosságát, hogy hová szeretnék, hogy elhelyezzék ezt a bizonyos gyűjtőszigetet, ahhoz rengeteg idő kell. Az még január 1-ig sem fog végbemenni. Olyan határidőt kellene maguknak erre vonatkozóan megállapítani, amit tényleg be is tudnak tartani, és amit akarnak, és ahogyan akarják, azt véghez is tudják vinni. Javasolja, hogy a mai ülésen semmiképpen se tárgyalja a bizottság. Ezt a módosítást jól át kell gondolni, pusztán szakmai szempontból mondja, hogy a gyűjtősziget olyan félreeső helyre való elhelyezése, amit Kecskeméti Ferenc példaként említett, biztos, hogy patkányfészket von maga után. A 4-es melletti üres placc, ahol esetenként autók állnak, az nagy kiterjedésű hely, onnantól kezdve el kezdik majd odahordani a szemetet. Ezt szakmai szempontból is úgy kell végig gondolniuk, hogy ne legyen túl nagy hely, az ürítéshez megfelelő legyen, megközelíthető legyen a lakosok által. Sok-sok szakmai szempontot kell figyelembe venni. Az lenne a legjobb, ha magát a szolgáltató Kövál Zrt-t kérdeznék meg, hogy nekik erre vonatkozóan a település sajátosságait ismerve mi a javaslatuk. Szente Béla polgármester: amiről dönt a bizottság, hogy módosítja ezt a rendeletet, ez arról szól, hogy a Kövál Zrt.-t fogja érinteni és nem azt, hogy mi szerepeljen a Kövál Zrt.-vel kötendő szerződésben. Ezután lesznek majd tárgyalások arról, hogy mit lehet majd belefoglalni a velük kötendő szerződésbe. Ez a napirendi pont nem a szelektív hulladéksziget elhelyezéséről szól. 4

5 Nagy Lászlóné bizottság elnöke: annyit kér, hogy amikor valaki szót kapott, akkor várják meg az illetékest, amíg befejezi, utána mindenki megteheti a maga viszont válaszát vagy megjegyezését. Nagyon egyetért azzal, amit mondott e tekintetben jegyzőasszony, a Kövál Zrt. véleményének a megkérdezése mindenképpen nagyon jó, hiszen ők ezt tapasztalati úton biztos jól tudják, hogy egyrészt hová érdemes elhelyezni. Másrészt, szerinte, ha közvélemény kutatást végeznek ez ügyben, nem lesz olyan, hogy bárhol ne lenne valakinek ellenére, mert akinek a lakóháza, ingatlana közelében ezt lerakják ott mindig lesz olyan, aki szólni fog ellene, mert óhatatlanul ott ez, nem szép látványt kelt. Azt kell eldönteni, hogy hol érdemes kialakítani. Félreeső helyen szerinte sem érdemes, mert nem fogják oda átvinni, aki a postára megy, az megy még és elkezdődne egy szemétlerakási hullám oda áramlani, ami valóban sokkal több lenne, mint a szelektív és patkányfészket keletkeztetne. Aki hozza az iskolába a gyermekét, hozza magával a szelektív hulladékot is. Meg kell kérdezni az iskola véleményét is. Valóban jobban körbe kell járni ezt a témát. Ha már változtatásra kerül sor, az valóban hosszútávon megfelelő legyen. Erről most dönteni, előkészítés nélkül nem lenne szerencsés. Dzsupin Imréné SZKB elnöke: a szelektív hulladékgyűjtés az iskolánál nagyon jól bevált dolog. De igaz, hogy itt is a paplantól kezdve a háztartási szemétig, mindent elhelyeznek. A döglött állatoktól kezdve sajnos a lakók mindent kihordanak. Azt ő is hallotta, hogy a Coop Áruháznál szóltak az ott dolgozók és a vezetőség, hogy nagy problémát jelent számukra, hogy ott van a szelektív hulladékgyűjtő az üzlet mellett, mert nekik ott egy bejáratuk van, ahol a húsárut és más élelmiszert behordják. Ez nem túl egészséges. El kellene gondolkozni, hogy ha nem oda, de van ott egy egész nagy tér, esetleg máshová át lehetne helyezni ezt a hulladékgyűjtőt, úgy, hogy senkit ne zavarjon. Az iskolánál szerinte jó helyen van a hulladékgyűjtő. Támogatja azt, hogy menjenek ki a képviselő-testülettel és nézzék meg, hová lehetne áthelyezni ezt a hulladékgyűjtőt. Borbás Elvira OKÜB elnöke: ő utána olvasott ennek a dolognak és úgy látja, hogy nagyon sok helyen megszüntetik ezeket a szigeteket, pontosan ezért, mert tisztelet a kivételnek az emberek mindent odahordanak. Budapesten négy kerületet nézett meg, ott ahol házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés van, ott megszüntették. Amennyiben itt a településen van házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mindenki ki tudja tenni, ingyen zsákokat kapnak az emberek. A zöld zsák már nem ingyenes, de a sárga zsák még igen. Úgy gondolja, hogy nincs is rá szükség. Ha meg tudnak egyezni a Kövál Zrt.-vel, hogy ingyen kapja a lakos a zsákot és amennyit szeretne, akkor a háza elé talán kényelmesebb is kirakni a hulladékot, minthogy elvinni a gyűjtőhelyre. Ha nem tudnak megegyezni a Kövál Zrt.-vel, hogy korlátlan számban ingyenesen adja a zsákokat, akkor átgondolandó ez a dolog. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: senkibe nem szeretné belefojtani a szót, csak mivel nem tartozott a napirendi ponthoz, azt kéri, hogy ezt most zárják rövidre és mindenképpen ezt témává kell tenni. Azért, hogy ne maradjon benne Duzsupin Imrénébe, amit még szeretett volna mondani, megadja a szót. Dzsupin Imréné SZKB elnöke: vannak olyan dolgok, amit a sárga zsákba nem tudnak belerakni, viszont a szelektívbe igen, az üvegárutól kezdve. Azelőtt azokat az üvegeket, amelyeket nem váltanak vissza, az erdőbe landolt. Javasolja, hogy maradjon meg. Monoron a szemétbányánál nagyon sok olyan dolgot átvesznek, amit nem tudnak belerakni ide, de ott átveszik. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: mivel elhangzott egy újabb javaslat, ezt ebben az esetben, itt is külön szavazásra kell bocsátani? 5

6 Vargán Vass Éva jegyző: ez csak egy felvetés volt, konkrét javaslat megfogalmazva nem érkezett. Csak annyi, hogy: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: a rendelet-módosítás, hogy egyértelmű és jól kitűnő legyen, látta ezt már több módosításnál, hogy áthúzással jelölik a régi szövetet és újjal az újat. Vargán Vass Éva jegyző: mivel itt csak egyetlen módosítás van, a (3) bekezdés első mondata változott, ennyi az egész változás, minden más változatlan marad, ezért nem húzta át, mert nem volt mit áthúzni, hiszen egy mondat elé került. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: azért kérdezte ezt, mert elő kellett vennie a régi szöveget, hogy meg tudja nézni, most mire változik. Vargáné Vass Éva jegyző: az áthúzást szokták alkalmazni, csak miután egyetlen egy mondat került bele a (3) bekezdésbe, ezért most nem alkalmazta, de valóban így szokták. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: kéri, hogy a jövőben, ha még csak egy mondat változik, akkor is alkalmazzák az áthúzást, mert megkönnyíti a képviselők munkáját, nem kell a régit elővenni. Köszöni szépen. Nem tudja, ismételten fel kell-e olvasni a határozati javaslatot, mert az előbb már jegyzőasszony is elmondta? Vargáné Vass Éva jegyző: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. Határidő: azonnal, felelős: bizottság elnöke, polgármester. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 86/2014. (XI. 17.) PTKB határozata a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosításáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 5/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. Határidő azonnal Felelős: Szente Béla polgármester, Nagy Lászlóné bizottság elnöke 6

7 2.) Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetre Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztést az ülés előtt kapták kézhez. A maga részéről ebbe beletekinteni nem tudott, nem tudja tárgyalni. Megkérdezi, hogy kinek, mi a véleménye erről a rendelet-tervezetről? Szente Béla polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy azért kell átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet alkotni, hiszen volt egy választás és jön az évvége és a kettő közötti átmenetről is gondoskodni kell. Jelen pillanatban olyan szinten nincsen külön kiemelve semmi, van egy dőlt betűvel szedett megállapítás rögtön az elején, hogy azért kell átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet alkotni, hogy az önkormányzat a bevételét tovább tudja beszedni. Vargáné Vass Éva jegyző: csak segítségképpen elmondja, hogy nem kell, jogszabály ezt kötelezően elő nem írja. Azért, hogy a polgármester úr dolgát is megkönnyítsék kötelezettségvállalás és teljesítés szempontjából, illetve a jogszabály egyébként magától mondja, hogy az 1/12-edre jogosult kötelezettséget vállalni. Ha van 10 millió Ft előirányzat 2014-ben, akkor 2015-ben a polgármester úr annak az 1/12-éig januárban kötelezettséget vállalhat. Februárban kötelezettséget vállalhat mindaddig, amíg a képviselő-testület meg nem alkotja a évről szóló költségvetési rendeletét. Ez azért célszerű, mert így a polgármester úrnak felhatalmazást adnak mindenre, ami ott a rendeletben benne van, hogyha pályázat van, stb., a rendelet szövege szerint el tud járni. Szente Béla polgármester: egyszerűbben fogalmazva, van egy pályázat 10 millió Ft-ra, de, ha nem alkotnak rendeletet, akkor csak az 1/12-ed részéig járhat el és nem fognak tudni mit tenni, folyamatosan fognak ülésezni. Átmenetileg most az átmeneti időszakról van szó, december 31-ig. Januárban úgyis újat kell alkotniuk. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: javasolja, hogy olvassa át mindenki, és utána meglátják, hogy fognak-e tudni erről dönteni. Ő most fog belenézni. Szente Béla polgármester: azt meg lehet csinálni, hogy addig tovább mennek, szünetet rendel el az elnök asszony és a szünetben el tudják olvasni, addig is haladnak tovább. Ildomos inkább szüntet tartani most, minthogy nem csinálnak semmit és olvasnak. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztés átolvasására órakor 5 perc szünetet rendel el. A bizottság ülése órakor folytatódik. Megkérdezi a bizottság tagjait, volt-e elég idő áttekinteni az előterjesztést, van-e valakinek hozzászólása a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Megkérdezi jegyzőasszonytól, hogy ez egy olyan átmeneti intézkedés, ami akár évente előfordulhat, mindig a következő évi költségvetési rendelet megalkotásáig? Vargáné Vass Éva jegyző: igen, nem csak most, hanem minden évben előfordulhat arra az időre, amíg megalkotja a képviselő-testület a következő évi költségvetési rendeletét. December 31-ig van erre az évre költségvetésük. Most folynak a évi költségvetési előkészületek. Február közepén, de volt olyan is, amikor márciusban fogadták el a költségvetési rendeletet, mert akkor jutottak a tárgyalásokban odáig és addig bizony egy 7

8 átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet soha nem jön rosszul, mert van mihez igazodniuk. A képviselő-testület ezzel a rendelettel megmondja, hogy mi az a sorvezető, ami alapján nekik dolgozniuk kell. Mi az a kötelezettségvállalás, amit még megtehet a polgármester. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: a törvény egyébként is előírja az 1/12-ed időarányos felhasználást, de ez a képviselő-testületnek ez plusz biztonság. Azt mondja, hogy eddig és nincs tovább. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: azok az önkormányzatok, ahol nem alkotnak ilyen átmeneti rendelkezést, mert jegyzőasszony azt említette, hogy a törvény nem írja elő, hogy kell ilyen rendelkezést alkotni, azok hogy oldják meg? Vargáné Vass Éva jegyző: úgy, hogy betartják az 1/12-edet, amit a törvény kötelezően előír. Eddig itt sem alkottak átmeneti rendelkezésről szóló rendeletet, mindig azt mondták, hogy beleférnek, többször volt róla szó. Az elképzeléseiket tekintve az 1/12-edbe beleférnek. De ez biztonságosabb lenne. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: meg nem húzódott el a költségvetési rendelet elfogadása a képviselő-testület ügyes volt és iparkodott a törvényi kötelezettségnek eleget tenni, hogy még maradjon idejük a feldolgozásra. Vargáné Vass Éva jegyző: kivéve akkor, amikor nagyon későn fogadták el a költségvetési törvényt. Az új rendeletalkotáshoz a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint előzetes hatásvizsgálatot kell tartani. Ezt látták az előző rendeletnél is. Annyira friss ez a rendelet, hogy az előzetes hatásvizsgálatot most felolvasná, mert nem volt kellő idő arra, hogy még jobban kidolgozzák. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez a tervezett jogszabályi, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai vonatkozásában a költségvetési bevételek és kiadások, a költségvetési tervezés megalapozottabbá válhat, tehát ilyen kihatása lehet. Környezeti és egészségi hatása ennek a rendelet-tervezetnek nincs. Legfeljebb annyi, hogy a papír, amire kinyomatatják, környezetkímélő kell, hogy legyen. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása jelenleg nincs. Megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményeire nézve a részletszabályok megalkotásának elmulasztása nem eredményez közvetlenül törvénysértést, de a gazdálkodás biztosítása végett a stabilitási törvény rendelkezései így biztosíthatóak. Az alkalmazáshoz szükséges, személyi, szervezeti és tárgyi feltételek, itt sem tudnak olyan hatásról a rendelet megalkotása vonatkozásában, ami felmerülne. A hivatkozott jogszabály 18. -a azt mondja, hogy az előterjesztő indokolást is fűz a rendelet-tervezethez. Az indokolás nagyjából a következők szerint foglalható össze: az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltakat az önkormányzatra, intézményeire, valamint a Szárazhegy-Quercus Nonprofit Kft-re is alkalmazni szükséges időarányosan, hiszen, ha emlékeznek a évi költségvetési rendeletükben van finanszírozási kitétel, akkor rájuk is az időarányos teljesítések miatt ez vonatkozik. A rendeletben meghatározásra került, azaz időintervallum, tehát január 1- től a évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszak, amely időszak alatt a rendeletet alkalmazni kell. Ennyire gondoltak, indokolásképpen. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felolvassa a határozati javaslatot. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Monorierdő Község Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét az előterjesztés szerint fogadja el. Határidő: azonnal, felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, 8

9 Szente Béla polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző, Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 87/2014. (XI. 17.) PTKB határozata Monorierdő Község Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletéről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Monorierdő Község Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét fogadja el. Határidő azonnal Felelős: Szente Béla polgármester, Nagy Lászlóné bizottság elnöke Vargáné Vass Éva jegyző Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető 3.) Előterjesztés Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezetének kérelmére Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztés szerint a Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezetének elnöke kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy november 29- én 19:00 órai kezdettel Szülői Szervezet szervezésében a rendezvényhez a Képviselő-testület szíveskedjen az iskolaépület tornatermét térítésmentesen rendelkezésre bocsátani. A rendezvény jótékony jellegű, bevételével az iskolai rendezvényeket, sportnap, farsang, pedagógus nap, ballagás, kisebb felújítások szeretnék támogatni. Van-e valakinek a kérelemmel kapcsolatos kérdése? Úgy tudja, hogy számos alkalommal került már arra sor, hogy az iskola tornatermét ilyen és hasonló rendezvényekre rendelkezésre bocsátotta az önkormányzat. A maga részéről javasolja a kérelem támogatását, ennyivel segítsék a Szülői Szervezetet, hogy ilyen jelleggel egy kis bevételre tegyen szert. Mindamellett szerveznek egy rendezvényt, ami jól sikerült, közösségépítő rendezvény lehet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felolvassa a határozati javaslatot. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Monorierdei Fekte István Általános Iskola Szülői Szervezetének kérelmét miszerint a Monorierdei Fekete István Általános Iskola tornatermét díjmentesen bocsássa rendelkezésre a november 29-én tartandó jótékonysági rendezvényhez támogassa. Határidő: azonnal, felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 9

10 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 88/2014. (XI. 17.) PTKB határozata Monorierdei Fekte István Általános Iskola Szülői Szervezetének kérelméről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Monorierdei Fekte István Általános Iskola Szülői Szervezetének kérelmét miszerint a Monorierdei Fekete István Általános Iskola tornatermét, díjmentesen bocsássa rendelkezésre a november 29-én tartandó jótékonysági rendezvényhez támogassa. Határidő azonnal Felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke 4.) Előterjesztés járdaépítéssel kapcsolatos feladatokra Nagy Lászlóné bizottság elnöke: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen Dzsupin Imréné interpellációjában tett egy javaslatot járdaépítésre, annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete, ez az új, természetesen könnyebben megközelíthető legyen azoknak, akik babakocsival és azoknak is, akik biciklivel érkeznek be, és a gyalogosoknak is, mindenkinek egyaránt könnyebb legyen a bejutási lehetőség. Az előterjesztés mellékletében mindenki megkapta a számítási adatokat, tervrajzokat és egy gyors tervet is az elkészítésre, a lehetséges járdáról. Szente Béla polgármester: a falugondnokkal közösen csináltak számításokat, hogy mi lenne a legegyszerűbb és a legcélszerűbb. Háromféle számítást is láthatnak. A harmadik számítás a legmagasabb összegű, itt valamikor egy közös bejáratot terveztek, ide tervezték a Művelődési Ház megépítését is és a legcélszerűbb, ha nem térnek el ettől, hanem rögtön azt kezdik el megvalósítani és nem csak egy sima járdát, hiszen, ha az építkezések elkezdődnek, ezek a járdák útba lesznek. Térkővel számítva tényleg csak ezer forinttal kerül többe, mintha szilárdan, fixen lebetonoznák. Ha a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, akkor ő a térköves burkolást javasolná, hiszen azt bármikor javítható, kivitelezhető. Ezért van három árajánlat, az egyik csak egy simasávról szól, valamint arra is gondoltak, hogy az akadálymentes bejárónak van egy szélessége, ha egyszer megcsinálják, akkor mindenképpen a tervtől nem eltérően javasolja megcsináltatni. Jelen pillanatban m2 járdáról lenne szó. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: köszöni. Az ő gondolata, kérdései ezzel kapcsolatban a következők lennének: Szeretné tudni, hogy mi az elmúlt évi tapasztalat a bejárásokkal kapcsolatban? Mennyire voltak panaszok, mennyire volt nehézség? Tudják azt, hogy az önkormányzat építést szeretne a területen végezni. Gondosan, alaposan el kell azt dönteni, hogy érdemes-e vagy mibe érdemes, ha belefognak, pontosan azért, ahogy elhangzott az előbb is, hogy érinteni fogja ezt a szakaszt, gépekkel, autókkal fognak mászkálni. Ehhez még nyitni kell egy kaput is a kerítésen, ami még szintén megnöveli ennek a költségeit. Megkérdezi, hogy a lépcsősor, ami a rajzban tervezve van, ez a régi strand lépcsője, maradna-e jelenlegi állapotában, jó lenne, ha ez az egyetlen egy lépcsősor megmaradhatna, mint egy mementó Monorierdő történetében, az eredeti állapotában, mert Monorierdőre nagyon sokan a 10

11 strandjáról emlékeznek a mai napig, vagy ismerték Monorierdőt a strandjáról. Érdemes lenne meggondolni, hogy ez a lépcsőrész valamilyen szinten megmaradhasson. Szente Béla polgármester: ha elkezdődnek a munkálatok, akkor értelemszerűen földmunkával kezdődik, tehát a földet el kell hordani. Van itt hátul egy bejáratuk, semmiféleképpen nem javasolja, hogy onnan járjanak be a gépek, szűk a kapu és tönkreteszik a mart aszfaltos parkolót, ha ott lenne a ki és bejárást. A kapu nem okoz gondot, a kerítés úgy van megcsinálva, hogy ott a hálót meg kell szüntetni, vasanyaguk van, a falugondnokkal, szakemberekkel, vagy akár a közmunkásokkal is megvalósítható. A lépcsőt nem szándékoznak megszüntetni, úgy fogalmazva is, hogy mementó, de költség szempontjából is, hiszen nem kell új lépcsőt készíteni, maximum ezt felújítani. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: megkérdezi, hogy mekkora igény van rá? Szente Béla polgármester: a hölgyek, akik ide jönnek be, a cipősarka és az orra mind le van kopva, babakocsival nagyon rossz bejárni, ez is tény. Ezt szokta hallani az anyukáktól, akik gyermekkocsival járnak be a védőnőhöz, meg ide a hivatalba is. Ha bármi szállítás érkezik a hivatalba, nagyon rossz a megközelítése, hiszen keresztül kell jönnie a murván, arról nem is beszélve, ha esik az eső. Van rá igény. Dzsupin Imréné SZKB elnöke: már két éve, mióta átadták az új Polgármesteri Hivatal épület, ezt tapasztalják, sokkal egyszerűbb, ha a gyalogos forgalom meg van egy részen és a kocsi forgalom pedig a nagykapunál. Ha tél van sokkal egyszerűbb egy betonról felszedni a havat, mint a felmart aszfaltról, mert az is ellapátolják. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: így van, tiszta sor. Borbás Elvira OKÜB elnöke: a balesetveszély megszüntetése érdekében is, hiszen itt jönnek-mennek az autók és a kismamák tolják a babakocsit, és a gyalogosokra is veszélyt jelent, ha egy autó bekanyarodik. Mielőtt még nagyobb baj történne, ezt meg kell oldani. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: ő már csak ugyan azt tudja elmondani, mint az előtte szólók. Mindenképpen van rá igény, a tél beállta előtt, meg balesetveszély elhárítás végett is és esztétikai szempontból is. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztésben olvasható, hogy a megépítést a karbantartások előirányzat terhére, rendelet-módosítással. Ez azt jelenti, hogy megoldható, van rá fedezet, amiből meg lehetne csinálni ezt a beruházást. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi irodavezető: az a van rá fedezet, azt jelenti, hogy lesz majd rá fedezet a rendelet-módosítással. Ha a bizottság tesz egy ilyen javaslatot a Képviselőtestületnek és a Képviselő-testület ez elfogadja, akkor tudják a dolgukat, hogy utána meg rendeletet kell majd módosítaniuk. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: módosíthatnak rendeletet, ha nem tudják, hogy év vége előtt van még rá pénz, hogy ennek neki lehessen állni. Vargáné Vass Éva jegyző: amikor előirányzat és teljesítés közötti különbséget kezdik el hosszabban értelmezni, mindig a mosógép példáját szokták mondani. Minden évben alkotnak egy költségvetési rendeletet. Abban a költségvetési rendeletben előirányzatok vannak, a 11

12 mögött soha nincs pénz. Pénz akkor lesz mögötte, ha azt mondja a Képviselő-testület vagy a polgármester a rendelet végrehajtása kapcsán, hogy meg kell rendelni 3 db ajtókilincset és ő ezt megrendeli és a karbantartás szakfeladatra beállítottak 100 Ft-ot, 3 Ft-ba kerül a kilincs megrendelése, de neki arra van felhatalmazása, mert a karbantartásnál egészen 100 Ft-ig elmehet. Ha ez a 100 Ft elfogy márciusra, akkor utána ő nem tud karbantartani, csak abban az esetben, ha idejön a képviselő-testülethez és azt mondja, hogy kérek szépen még karbantartásra 100 Ft-ot az év hátralévő részére és van előirányzat. Sem a polgármester, de egyetlenegy intézményvezető sem tud kötelezettséget vállalni akkor, ha nincs előirányzat. Ahhoz, hogy valami megvalósulhasson, minimálisan két feltételnek kell teljesülnie egyszerre lehetőség szerint. Az első és legfontosabb, hogyha bármilyen munkát megrendelnek, arra a költségvetésben az előirányzati fedezet rendelkezésre álljon, mert oda fognak menni a pénzügyi vezető asszonyhoz és meg fogják kérdezni, hogy tessék mondani, a dologi kiadások között rendelhetnek-e még 10 csomag fénymásoló papírt. Azt fogja mondani, hogy nem csak 5-öt, mert nincs több fedezet. Vagy azt mondja, hogy tessék rendelni 5-öt és kérni előirányzat módosítást. Az, hogy erre nekik mikor van pénzük, azt mindig a számlájuk mondja meg. Ez a másik része a dolognak, hogyha van a számlájukon pénz, akkor el tudják költeni az előirányzati fedezetet, ha nem, akkor nem tudják elkölteni. Most abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy előirányzati lehetőség is van a karbantartási szakfeladaton, ott most van előirányzat és van a számlán pénz is. Ez nem tervezett kiadás volt és ez a lényeg. Ha ez tervezett kiadás lenne, akkor most a polgármester úrnak nem kellene idejönnie, hogy hozzanak egy határozatot, hogy ezt megrendelje. Akkor egyszerűen csak végrehajtaná a költségvetési rendeletet. De ez nincs benne, hiszen nem tudták, amikor megtervezték. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: érti, azért kérdezte ő is, mivel ez nem tervezett feladat. Van értelme tárgyalni róla, mert van rá keret. Vargáné Vass Éva jegyző: az, hogy a költségvetési rendelet, módosítást igényel, az technikailag a következőképpen zajlik: a Képviselő-testület hoz egy határozatot, annak alapján végre lehet hajtani, ha sürgős, szükséges, és amikor módosítják pl. negyedévente a költségvetési rendeletet, a határozat alapján beépítik a költségvetési rendelet-módosításba. Ahányszor hoznak egy határozatot, ha mindig annyiszor kellene módosítani a költségvetési rendeletet, akkor éjjel-nappal itt ülnének és módosítanák a költségvetési rendeletet. Ezért van az, hogy negyedévente szokták módosítani. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: jó, világos. Miután ez megvalósítható, akkor az lenne a következő feladat, hogy megbeszéljék, hogy melyik variáció lenne a célnak legmegfelelőbb és árban is. Fehér István bizottsági tag: az előterjesztés nem tartalmaz sehol munkadíjat. Szente Béla polgármester: azért nem, mert ezt az önkormányzat csinálja meg, van falugondnokuk, szakembereik, közmunkásaik és van olyan végzettségű is köztük, akinek ez a végzettsége és dolgozott is benne. A munkadíj nem kerül az önkormányzatnak pénzbe. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: remek. Az első variációban mindennél vannak eltérések. Melyik, azaz ajánlat, amelyik a legelfogadhatóbb? Szente Béla polgármester: a harmadik ajánlat az, amelyik a terveknek megfelelően van felmérve, amelyik nem tér el az eredeti tervtől. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: ha ez készülne el, akkor az már véglegesen maradhatna: Ha 12

13 az első kettő, akkor azokkal mi a helyzet? Szente Béla polgármester: ha elkészül az egészségház, annak a megközelíthetőségét rögtön fogják nézni és nem ezek a szélességek szerepelnek, hogy 1,70 méter az akadálymentes megközelítésnél, akkor nem fogják elfogadni és le kell bontani. Akkor feleslegesen dolgoznak. Fehér István bizottsági tag: ha az első kettő fogadják el, vagy közülük bármelyiket, akkor nem kell módosítani a terveket? Szente Béla polgármester: a tervet nem kell módosítani. Itt arról van szó, hogyha egyszer csinálnak valamit, azt úgy csinálják meg, hogy a későbbiek során ne kelljen hozzányúlni. Ha elkezdik az egészségház építést és az egészségházat átveszik, akkor nézik a megközelíthetőségét is és, ha nem stimmel a szélesség, ami az első kettőnél így van, de a harmadiknál már úgy volt számolva, hogy 5 méter szélesen bejön, utána átmegy 2,5 méterre, de maga az akadálymentes rész 1,7 méter széles, hogy ott be lehessen menni akár iker babakocsival is, mert ilyet is néznek. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: az a lényege az egésznek, ha a három számítás közül az első kettőből választanak, ami költséghatékonyabb, de viszont a harmadikkal azt valósítanák meg, amire már később nem kellene pénzt ráfordítani. Az anyagiak biztosítottak, javasolja, hogy a harmadik árajánlatot fogadják el. Főleg így, hogy munkabért is spóroltak vele. Szente Béla polgármester: amíg bejönnek a lépcsőig, az 5 méter, a lépcsőtől a mart aszfaltig szintén 5 méter, utána vált át 2,5 méteresre egészen a becsatlakozásig, ami menne a körforgóig, ami látható a rajzon és onnan váltana át 1 méter szélességre, ami szélesebb, mert a szegély még rájön. Ha nem ezt építik meg, akkor biztos, hogy át kell építeni. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: akkor ez az eredeti tervrajz, ami a régi lépcső területét foglalja. Ez tényleg nagyon jó lenne, csak egy kicsit tart tőle, hogyha meg lesz térkővel csinálva a járda, akkor előbb-utóbb igény lesz arra, hogy a régi lépcső le van töredezve, a cipősarkakat tönkreteszi. Szente Béla polgármester: szépen fel lehet azt újítani, mert le van csorbulva. A küllege nem fog megváltozni. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: szép lenne, ha az megmaradhatna. Fehér István bizottsági tag: elég jó kapcsolata van a KK Kavics-beton Kft-vel, kapásból kapott árajánlatot ezekre a termékekre és 250 m2-re tudnak még engedni, mert 100 m2-re kért árajánlatot. Első osztályú termékük van. Szente Béla polgármester: javasolja, hogy menjen iktatásra az árajánlat, és utána mindenki meg fogja kapni. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: nagyon köszönik. Összegezve, amit itt hallottak, ha az első vagy a második variáció mellett döntenének, akkor gyakorlatilag teljes pénzkidobást eredményezhetne, mert amikor majd jön a pályázat kiírója és szemrevételezi a területet, azt fogja tapasztalni, hogy nem a pályázatnak megfelelő bejáró épült, tehát felszedetné. Ez csak 13

14 egy átmeneti megoldást jelentene, úgyis újat kellene építeni. Szente Béla polgármester: megkérdezi Fehér Istvántól, hogy a sóder is benne van az árajánlatban, mert az is kellene. Fehér István bizottsági tag: nem tudja, nem kért részletes ajánlatot, de meg fogja kérdezni természetesen. Csak térkőre és szegélykőre kért árajánlatot, de van nekik zsalukő is meg sóder is. Nem akart annyira belefolyni, mert ma ötlötte fel hirtelen. Tudnak segíteni ebben is. Sajnos a szállítás ott is benne van, de itt is benne van, amit kaptak anyagot. Mindenhol van szállítás, azt nem fogják ingyen kiszállítani. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: a 3-as variáció az, ami megfelelhetne a végleges megoldásnak, ahogy ki kell majd nézni ennek az egész faluközpontnak. Érdemes a 3-as megoldáson gondolkodni, még, ha ez tűnik a legmagasabb árnak, akkor is. Megkérdezi, hogy a fuvarok mennyibe kerülnek, mert itt csak az van írva, hogy plusz fuvarok. Szente Béla polgármester: Ft fuvaronként. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az, amit a szállító majd meg fog határozni, ezt nem lehet tudni előre. Szente Béla polgármester: szinte mindegyiknél Ft volt, mert mind itt van a környéken. Javasolja, hogy ha a bizottság dönt, akkor nem a 3-as, hanem a terveknek megfelelő változatot, mert az a 3-as. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: akkor a terveknek megfelelő, a nekik átadott 3-as számú tervezés szerinti járdaépítés lenne az, amely célravezető lenne. Határozati javaslatot fogalmaz meg, mely szerint Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monorierdő Polgármesteri Hivatal épületéhez tartozó gyalogos járda építését, amely a faluközpont tervrajzában foglalt járda építését tartalmazza, ezt valósítsa meg. Vargáné Vass Éva jegyző: a gyalogos járda megépítésére vonatkozó fedezetet javasolja a karbantartások előirányzat terhére biztosítani. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: köszönik szépen a fedezetet. A határidő: azonnal, felelős: bizottság elnöke, polgármester. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 89/2014. (XI. 17.) PTKB határozata Monorierdő Polgármesteri Hivatal épületéhez tartozó gyalogos járda építéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő- 14

15 testületnek, hogy a Monorierdő Polgármesteri Hivatal épületéhez tartozó gyalogos járda építését, amely a faluközpont tervrajzában foglalt járda építését tartalmazza, valósítsa meg. A gyalogos járda megépítésére vonatkozó fedezetet javasolja a karbantartások előirányzat terhére biztosítani. Határidő azonnal Felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke Szente Béla polgármester 5.) Előterjesztés haszonbérleti díjak megállapítására Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztés szerint a jelenleg hatályos haszonbérleti díjakat a évre vonatkozóan az infláció mértékével javasolja módosítani. A Magyar Nemzeti Bank 3 %-os inflációt vár, míg a törvényjavaslat Magyarország évi költségvetéséről 1,8 % inflációs rátával számol. A 214-ben alkalmazott haszonbérleti díjak külterület esetében 15 Ft/m2/év, belterületi ingatlan esetében: 20 Ft/m2/év. Javasolja mindenképpen az infláció mértékének megfelelően emelni a haszonbérleti díjakat. Szente Béla polgármester: a Magyar Nemzeti Bank által várt infláció, vagy a központi költségvetésben várt infláció? Nagy Lászlóné bizottság elnöke: a központi költségvetést javasolja. Ha nem veszik figyelembe az infláció mértékét, azzal rosszabbul járhat az önkormányzat. Az inflációt az önkormányzatnak is követni kellene és úgy bérbe adni a területet. Szente Béla polgármester: voltak, akik bérelték a területet és jelezték, hogy ez az ár is magas volt nekik. Szeretné, ha ezt is figyelembe venné a bizottság, annak ellenére, hogy hozhatja ezt a döntést, hogy emeli a várható infláció mértékével. A lakosok, ha nem bérlik tovább a területet, soknak tartják ezt az összeget, akkor ez a bevétel is kiesik majd. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: ezt is mérlegelni kell. Szeretné vitára bocsátani, kinek, mi a véleménye? Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: javasolja, hogy hagyják változatlanul, mert ez az infláció nem egy érvágás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Elriaszthatják a bérlőt esetleg egy 5 Ft-os emeléssel. Fehér István bizottsági tag: megkérdezi a pénzügyi vezetőt, hogy mennyi ebből a bevételük, ő nem rég került be a testületbe és nem tudja. Vargáné Vass Éva jegyző: még mielőtt erre a konkrét kérdésre válaszolna, hadd mondja, hogy ez az 1,8 %-os emelés 0,27 Ft-ot jelent, tehát nem éri el az 1 Ft-ot m2-enként. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: a bérleti díj bevételük mindennel együtt 1,5 millió Ft szokott lenni egy évben. Ennek nagy részét a terembérleti díjak, Ft/óra, valamint a Magyar Posta bérleti díja, ami Ft/év teszi ki. Ez éves szinten még Ft-ot sem jelentene. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: ahogy ezt a gazdasági vezető asszony elmondta, éves 15

16 szinten Ft-ot jelentene, ha mindenki továbbra bérelné ezeket a területeket. Ez valóban nem nagy összeg, és azt is mérlegelve, hogy akár viszont elriaszthat bármilyen mértékű emelés is és akkor az meg veszteséget generálna, mert még ennyi területet sem bérelnének. Ennek tudatában a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság nem javasol emelést a haszonbérleti díjakban. Felolvassa a határozati javaslatot, mely szerint Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a haszonbérleti díjakat a évre vonatkozóan a évben megállapított szinten tartsa. Határidő: azonnal, felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 90/2014. (XI. 17.) PTKB határozata a haszonbérleti díjak megállapításáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a haszonbérleti díjakat a évre vonatkozóan a évben megállapított szinten tartsa. Határidő azonnal Felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke 6.) Előterjesztés az EDF által benyújtott ajánlatra Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztést megkapta mindenki, láthatta benne, hogy az EDF DÉMÁSZ szerződés-tervezetében megadta a szerződéses árat, amely kedvezőbb, mint amit a 2014-es évre adott árat. Számára nem derül ki egyéb eltérés az idei szerződéstől eltérően, azt látja, hogy az árban kedvezőbbet adtak. Szente Béla polgármester: minden évben az EDF DÉMÁSZ szokott adni az önkormányzatnak egy kedvezőbb árajánlatot azért, mert annak idején megkeresték őket, hogy fejleszteni szeretnének és magasnak találták az árat. 1,05 Ft-tal csökkentenék a kw-os egységárat. Az ajánlatot november 21-ig el kell fogadni, amennyiben nem, akkor más lesz az ármegállapítás. Ez számára furcsa, hogy miért, de teljesen mindegy, ha már ők diktálnak. Ha nem is sok a csökkentés, de éves szinten tetemes lehet. Javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságnak, hogy úgy hozza meg a döntését, hogy november 21-ig tudják jelezni, hogy elfogadják az 1,05 Ft-os árkedvezményt. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: 21-éig lesz még testületi ülés is? Vargáné Vass Éva jegyző: ez nem jelent gondot, mert az önkormányzat kedvezőbb pozícióba került. Akkor gondot jelentene, ha fordított helyzet állna elő, a jelenleg meglévőnél kedvezőtlenebb szerződést kötne a polgármester. Miután az kedvezőbb feltétel, utólag is 16

17 elegendő beszerezni a képviselő-testület hozzájárulását, főleg úgy, hogy az arra hivatott szakbizottság tárgyalta. Nincs ennek jogi akadálya, ezt akarta csak mondani. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: átnézve a szerződést, annyit javasol az EDF DÉMÁSZ-nak jelezni, hogy változott a Polgármesteri Hivatal neve és a címe. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: minden évben javítják. Vargáné Vass Éva jegyző: behozta a kollegája a 2014-est és ott is ő saját kezűleg javította ki a Polgármesteri Hivatalt Önkormányzatra. Így küldték el és mégis mindig hivatalt írnak. A cím és a törzsszám sem egyezik. Ezeket mindig javítani kell, de hát ez a legkisebb baj. Fehér István bizottsági tag: mi az oka, hogy november 21-ig meg kell kötni a szerződést? Szente Béla polgármester: azért, mert decemberben nem kötnek új szerződést. Be vannak skatulyázva, van egy régió, akivel 21-ig kötnek szerződést és utána lezárják. Tavaly és tavalyelőtt is hirtelen kellett kötni szerződést másfél hetük volt rá, hogy döntsenek. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: felolvassa a határozati javaslatot, mely szerint Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt. beérkezett, a évre szóló közvilágítási szerződéses, előterjesztés mellé csatolt ajánlatának elfogadását. Határidő: azonnal, felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Szente Béla polgármester. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 91/2014. (XI. 17.) PTKB határozata EDF DÉMÁSZ Zrt évre szóló közvilágítási ajánlatáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt. beérkezett, a évre szóló közvilágítási szerződéses, előterjesztés mellé csatolt ajánlatának elfogadását. Határidő azonnal Felelős: Nagy Lászlóné bizottság elnöke Szente Béla polgármester 7.) Tájékoztatás a évi költségvetés előkészítéséről Nagy Lászlóné bizottság elnöke: ezt az anyagot nem kapták még meg. Vargáné Vass Éva jegyző: azért nem kapták még meg, mer folyamatban van a készítése, nem tudtak elkészülni vele. 17

18 Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: jelezték elnök asszonynak, hogy lesznek olyan napirendi pontokkal, amikkel nem tudnak elkészülni. Vargáné Vass Éva jegyző: van még ilyen, a 13-as napirendi pont, mert az egyeztetés az OTP Bank Zrt.-vel még folyamatban van. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: miután már elfogadták a napirendi pontokat, akkor most mi a teendő? Vargáné Vass Éva jegyző: az előterjesztés elkészítése folyamatban van, tárgyalása vagy a rendkívüli, vagy a soros bizottsági ülésen történik majd. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: javasolják a rendkívüli bizottsági ülésen történő tárgyalását. Ha bizottság elé kerül az anyag, látja, hogy ez nem egy egyszerű anyag lesz. Már a 10. oldalnál tart. Fehér István bizottsági tag: így van, ez nagyon komoly és nem egyszerűen előállítható anyag. Szente Béla polgármester: azért javasolják a rendkívüli ülést, mert utána még a sorosra is mehetne, biztos lesz még kiegészíteni való. Vargáné Vass Éva jegyző: mindig külön szokták tárgyalni a költségvetés előkészítését, mert akkor van idő átrágni, van idő kifejezetten csak erre koncentrálni és nem kell egyéb más feladatokat sem a bizottságnak, sem a képviselő-testületnek szem előtt tartani. Akkor csak erre tudnak koncentrálni és vélhetőleg, remélik, hogy egy elfogadható anyagot fognak tudni megint beterjeszteni, annak ellenére, hogy nincsenek könnyű helyzetben, ami most különösen igaz. Arra kéri a bizottságot, hogy ennek a tárgyalását a következő bizottsági ülésre napolja el. A jövő hét csütörtök kivételével bármelyik nap jó, rendkívüli bizottsági ülésre, mert akkor van testületi ülés. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága tudomásul veszi azt, hogy a 7-es és a 13-as napirendi ponthoz később érkeznek anyagok, előterjesztések, tehát azokat egy későbbi, rendkívüli bizottsági ülés alkalmával tárgyalja. Vargáné Vass Éva jegyző: ez egy ügyrendi kérdés lesz a jegyzőkönyvben, lehet róla szavazni, de határozatot nem fognak hozni. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal tudomásul veszi azt, hogy a 7-es és a 13-as napirendi ponthoz később érkeznek anyagok, előterjesztések, tehát azokat egy későbbi, rendkívüli bizottsági ülés alkalmával tárgyalja. Nagy Lászlóné bizottság elnöke: órakor rövid szünetet rendel el. A bizottság ülése órakor folytatódik. 18

19 8.) Tájékoztatás a évre módosítani tervezett helyi adóról, valamint a bevezetni tervezett települési adóról szóló rendelet előkészítéséről Nagy Lászlóné bizottság elnöke: az előterjesztésben az olvasható, hogy újfajta adónemet lehet bevezetni. A Kormány, döntést hozott arról, hogy az önkormányzatok egy teljesen újfajta adót állapíthatnak meg. Ez az un. települési adó. Ezt az újfajta adót teljesen külön kezeli a szabályozási rendszerében az eddig már ismert adókkal szemben, viszont nem kötelező bevezetni, ez is kitűnik egyértelműen az anyagból. Vitára bocsátja, szeretné hallani, hogy kinek mi a véleménye erről a települési adóról. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: nem javasol új adó bevezetését a kis községükben. Fehér István bizottsági tag: megkérdezi, hogy ez valamilyen szinte be lett-e tervezve a évi költségvetésbe, van-e rá számítás? Vargáné Vass Éva jegyző: azért hozták ide napirendként, hogy a bizottság fontolja meg, mivel ez a szakbizottsága a képviselő-testületnek. Gondolja át, és az előterjesztés erről szól, hogy a jelenleg hatályos kommunális adó rendeletében az adó mértékét kívánja-e emelni, illetve, ha nem vagy azzal együtt, ha emelni kívánja és esetleg más helyi adónemet kíván bevezetni, azt is megfontolás tárgyává lehet tenni. Itt most az előkészítő fázisban vannak, ezért mondta a kolléganő azt az előző etapban, hogy nincsenek készen a költségvetés előkészítésével még tájékoztatási szinten sem, hiszen nagyon sok információ hiányzik, többek között ez az információ, hogy mivel számoljanak, mi az, amit beépítsenek az előzetes tervbe, amit ide az asztalra hoznak, hogy lesz-e helyi adó, másfajta adónem kerül-e bevezetésre, amit az új, módosított helyi adókról szóló törvény lehetővé tesz. Egyáltalán javasolja-e emelni a bizottság a képviselő-testületnek bármelyik adónemet, nem csak a kommunális adót, mert az a legalacsonyabb mértékű, hiszen akár évi Ft is lehetne a mértéke és ez náluk most Ft/év. Mindössze erre irányult az előterjesztés. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: ha bármelyik adóról beszélhetnek, akkor beszéljenek egy kicsit a nem lakás céljára szolgáló helyiségek adójáról. Ha jól tudja ez az adónem jelenleg 500 Ft/m2/év. Ezzel kapcsolatban lehet-e módosítást javasolni? Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: igen, lehet. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: van itt Monorierdőn nagyon sok olyan vállalkozó, magánszemély, akik bérbe adják ezeket a helyiségeket helyi vállalkozásoknak vagy idegen vállalkozásoknak. Javasolja, hogy ezt az 500 Ft/m2/év adónemet emeljék fel Ft/m2/év összegre, azzal a kitétellel, hogy azon vállalkozók, akiknek a telepük Monorierdőn van, azok ennek 50 %-át leírhatják, tehát 50 %-os adókedvezményben részesülnek. Ezáltal azok a bérbeadók, akik elég tetemes bérleti díjat szednek össze, egy kicsit azért elvesznek belőle adó címén. Másfelől az olyan bérbevevő vállalkozások, amelyeknek nincs a településükön székhelye, hozzájárulnak egy kicsit a település életéhez. Nem egy nagy összeg, egy átlagos helyiség kb. 40 m2, ez évente Ft-os pluszt jelentene. Szente Béla polgármester: ha jól értelmezi, akkor az építményadóban azon építményeket adóztatná meg csak, mert az építményadó alá más is tartozik, amelyik üzlethelyiség és bérbe adják? 19

20 Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: akkor tisztázzák, hogy az építményadó alá mik tartoznak? Szente Béla polgármester: ha zöldségtároló van, akkor azután ne kelljen plusz adót fizetni? Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: ha jól emlékszik az építményadó vonatkozik az üdülőkre is. Vargáné Vass Éva jegyző: ezt egyedi esetben tudják eldönteni, mert laknak benne életvitelszerűen. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: akkor az üdülők is ide tartoznak. Akkor 50 %-os kedvezményben részesülnek azon bérlők, akik itt laknak életvitelszerűen, ez az üdülőkre vonatkozik és 50 %-os kedvezményben részesülnek azon vállalkozók, akiknek a telephelyük itt van. Szente Béla polgármester: tehát mindenféleképpen emelve lesz, csak lesz, akinek 50 %-kal, lesz, akinek 100 %-kal. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: ez azt jelenti, hogy a bérbeadó, aki jelentős bevételre tesz szert, azért egy kicsit többel fog hozzájárulni. Ennek van egy hátulütője, hogy a bérbeadó a bérbe vevőre ráterhelheti ezt az adót, de ezt majd ketten lerendezik egymás között, mert akkor vagy üres lesz a helyisége, vagy pedig vállalja a bérbevevő a magasabb összeget. Nem tudja, nem lát bele, erről nem tájékoztatta senki, hogy az ebből befolyó adó mennyi éves szinten? Itt gondol a Coop-ra is, neki is fizetnie kell a településen az építményadót. Az 5 és 10 tonnás tehergépkocsijukkal már tönkre tették a parkolót, idáig ők is 500 Ft-ot fizettek, most fizetnek majd 1000 Ft/m2/év adót. Hátha telik egy kicsit az útjavításra. Ezzel nem sújtanák azokat a vállalkozásokat, akiknek itt van a telephelyük, viszont sújtják azokat a vállalkozásokat, akiknek nincs itt a telephelye. Nem tudja van-e olyan vállalkozás a Coop-on kívül, akinek nincs itt a telephelye, de itt dolgozik. Szente Béla polgármester: van, és van olyan is, aki bérbe ad helyiséget. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: ezeket ellenőrizné, hogy bevallja-e, hogy bevétele származik az üzlethelyiségből, telephelyből vagy bármiből? Szente Béla polgármester: de hát kinek vallja be, nem az önkormányzatnak, csak a NAVnak. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: de akkor honnan tudják, hogy nekik fizetnie kell? Szente Béla polgármester: vannak itt olyan bérlemények, akinek a tulajdonosa nem monorierdői, de mégis abban vannak az itteni vállalkozások. Kecskeméti Ferenc bizottsági tag: ezek önbevalláson alapulnak, a Polgármesteri Hivatal kiküld egy cédulát, azt ki kell tölteni, hogy melyik, azaz üresen álló helyiség, mennyi m2 és így veti ki az adót. Az ellenőrzésénél arra fektetné a hangsúlyt, hogy az adócsoport fogja ezt a kis dossziét, menjen ki és nézze meg, hogy valóban annyit vallott-e be. Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: valamilyen működési engedélye van, ha működési engedélye van, akkor bevallásának is kell lennie. 20

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 11-13 Határozatai: 142-152 T

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 21. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági tag,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal megjelent: Szente Béla polgármester, Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal megjelent: Szente Béla polgármester, Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 1-jén, 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának november 29. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának november 29. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth Andrea jegyző,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak képviselő-testületi tagok:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben