Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE Készült: március 26-án órai kezdettel megtartott képvisel -testületi ülésr l Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, H sök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezet je: Jelen vannak: Bálint Magdolna alpolgármester Hákli Tibor képvisel - 1. napirend tárgyalása közben érkezett Ivanics Attila képvisel Partos Gábor képvisel Pintér János képvisel - 1. napirend tárgyalása közben érkezett Henczné Hekli Bernadett körjegyz -helyettes 1. napirend tárgyalása alatt a körjegyz megérkezéséig - 1. napirend tárgyalása közben érkezett Meghívott vendégként jelen van: Babinecz László és Vincze Mihály a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képviseletében Marom Klub Egyesület képvisel i Köszönti a megjelent képvisel ket. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket, Babinecz László urat és a kollégáját Vincze Mihály urat, a Strandot üzemeltet Epomik Kft. képviseletében; Schönberger Ádám urat, Bende Gábor urat a Marom Klub Egyesület részér l. Megállapítom, hogy a 8 f képvisel testületi tagból 6 f jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Pintér János képvisel t kés bbre várjuk, Budapesten van, amint ideér, jön, a jegyz asszony egyéb elfoglaltság miatt kicsit késik, addig Henczné Hekli Bernadett helyettesíti. Javaslom, hogy a jegyz könyv hitelesít je legyen. A javaslatot a Képvisel -testület egyhangúlag elfogadta. Az elmúlt ülés óta történt eseményekr l, valamint a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat szeretném, ha a második napirendi pont után beszélnénk meg. A napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek javaslata, észrevétele? Szeretnék az egyebekben szót kérni. A képvisel -testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend El terjeszt 1. Tó-Strand bérl meghallgatása, fejlesztési elképzelések, Ivanics András bérleti szerz dés módosítás; (szóbeli megbeszélés) polgármester Meghívott vendég: Babinecz László, Epomik Kft. bérl képvisel je 2. Bánki Nyár Zenés fesztivál szervez inek meghallgatása Ivanics András (szóbeli megbeszélés) polgármester Meghívott vendég: Marom Klub Egyesület képvisel i 3. Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet Torma Andrea körjegyz 1

2 évi közfoglalkoztatási terv Ivanics András polgármester 5. Rendezési terv módosítás - koncepció Ivanics András (szóbeli megbeszélés) polgármester 6. Egyebek Ivanics András polgármester 1. Napirend Tó-Strand bérl meghallgatása, fejlesztési elképzelések, bérleti szerz dés módosítása E napirendben konkrétan arról van szó, hogy Babinecz László a kollégájával megkeresett januárban, és azt mondta, hogy vannak hosszú távú elképzelései a Tó-Strand kialakításával kapcsolatban. Mondtam, ha összeállnak a látványtervek, akkor sok szeretettel várjuk a testületi ülésen, amikor ezeket be tudja mutatni a képvisel knek. Igazából mi már januárban beszélgettünk err l, és akkor egy-két dolog felmerült a beszélgetésünk során. Megemlítettem, hogy a bérleményt szeptember után is próbálják rendben tartani, meg a nyitás el tt, tavasszal is. Tavaly nyáron történt köztünk egy levélváltás - amit testületi-ülésen fel is olvastam - és abban nyilatkoztál, hogy hajlandó vagy a szerz dés módosítására, és ennek a kérdésnek a rendezésére. Ez azóta sem történt meg, mivel végül is nem voltam megbízva azzal, hogy ez ügyben tovább tárgyaljak veled. Most itt a lehet ség, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat. Feltételezem, nem kevés pénzr l van szó ebben a beruházásban, és említetted azt az elképzelésedet, hogy esetleg az önkormányzat ebbe hogy tudna beszállni, vagy valamilyen kedvezményeket tudna adni. (Pintér János képvisel megérkezett.) Szóba került, hogy az önkormányzat esetleg ehhez hozzájárulna, és én akkor említettem neked, hogy az önkormányzatunk nem keveset költött annak idején a stand felújítására. Gyakorlatilag az els bérleti évben egy új strandot kaptál. Neked nem kellett sok mindent átalakítani, javítani, stb. Az önkormányzatunk évr l évre nem keveset költ a tó vízmin ségére, a Bánki Nyár rendezvénysorozatára, ami valamilyen szinten összefüggésben van a stranddal, a strand vendégforgalmával. El zetesként ennyit szerettem volna mondani, és átadom a szót Babinecz Lászónak, ismertesse elképzeléseit. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Sok magyarázat nem szükséges hozzá, mindenki elolvashatja, hogy mit szeretnénk. Ez a beruházás természetesen nem egy nyáron valósulna meg, hanem egy folyamatos fejlesztésben gondolkodunk. Mindenki elolvashatja, hogy mi mennyibe kerül, részletes leírás van mindenr l. Én is tudom, hogy az önkormányzat nagyon sokat költött a strandra, az épület részére. Az én meglátásom az, hogy ahhoz, hogy a vendégeket becsalogassuk, a kinti részt is meg kell csinálni. A tervbe részletesen le van írva, hogy szeretném eltüntetni azt a hosszú négy méteres betonrészt földdel és füvesítéssel, a zuhanyzókat, a vízlevezet lépcs t teljesen felújítani, valamint egy mozgássérülteket segít beemel szerkezetet építeni, bár ez még nincs teljesen tisztázva. Összességében az egész strand küls képét szeretnénk szebbé tenni, a beton részeket, régi járdaszegélyeket eltüntetni, tehát egy olyan képet adni, ami egy plusz élmény, és szívesen jönnek be. Vitathatatlan, hogy az elmúlt két évben a látogatottság visszaesett. Az utóbbi évben a bánkiak miatt vezetnem kellett, hogy hányan jönnek be, és ebb l mennyi a feln tt, mennyi a gyerek. Elkeserít volt! Én megoldásként csak azt látom, hogy mindenképpen otthonosabbá és szebbé kell tenni a strandot, más megoldás nincs. Ezt láthattuk a Balatonon is, hatalmas nagyságrend beruházások történtek, és ez után ugrásszer en megn tt a forgalom. Bízom benne, hogy a válság miatt az emberek talán itthon fogják elkölteni a pénzüket, mintsem külföldön. Ez egy jó alkalom arra, hogy az itthoni üdül helyeket egy kicsit népszer sítsük. Arról nem is beszélve, hogy Szlovákia sincs messze, és remélhet leg sokan jönnek át ide pihenni, és az Euro árfolyam miatt itt fogják a pénzüket elkölteni, amennyiben olyanok a körülményeink ami ide csábítja ket. Ez nem kötelez, én ezt csak azért tártam így Önök elé, hogy valamerre mozduljon el a strand, mert a mostani állapota nem versenyképes egyik ilyen természetes stranddal sem. A levezet lépcs ket újra javítani kell. Hangsúlyoznám még egyszer, ez nem kötelez, ha kívánnak, együttm ködnek, ha viszont úgy gondolják, hogy ez a beruházás felesleges, akkor ez el is van vetve. Polgármester Úrnak mondtam, hogy ennek a beruházásnak az ellentételezése vagy a bérleti id meghosszabbítása, vagy pedig a bérleti díjból való lelakása, ami mindenképpen szükséges, mert már nincs túl sok id a bérleti id szak els periódusából, és ez a fejlesztés pedig kb évet vesz igénybe, amíg le tudom írni a befektetésemet. A könyvel m szerint is egy ilyen nagyobb beruházásnak a költségeit évente 8-16 % között lehet leírni a bevételb l. Ebb l ki lehet számolni, hogy ez nekem legalább 8-10 év, mire bejön. Arról nem beszélve, hogy minden idényjelleg vendéglátó helyen nagyon befolyásoló tényez az id járás. 2

3 A tavalyi év id járás szempontjából borzalmas volt. Tulajdonképpen ezért elég kockázatos is a beruházás, ezért gondoltam arra, hogy ezt a két lehetséges variációt vitassuk meg. Vagy a bérleti díjból minden évben mondjuk 10 %-ot elengednek, annak ellenében, hogy mi fejlesztünk, vagy meghosszabbítjuk a bérleti szerz dést. Ezt a két variációt látom lehetséges megoldásnak. A beruházás összege 22 millió forint körül van. Mást nem tudok ehhez hozzátenni, ez a két variáció lehetséges. Az egyértelm mindenki számára, hogy ezek a beruházások itt maradnak. A bevétel a Tied, komplexebben kell nézni! Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je A bevétel rizikós. Minden rizikó! Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ha a felajánlott egyik megoldás sem felel meg, akkor el is dobhatjuk a terveket. Nem kell ezt túlragozni, nem titok, hogy az én érdekem is, hogy a strand szép legyen, de ha nekem túl nagy a kockázat, hogy esetleg nem térül meg a befektetésem, akkor nem fogom er ltetni. Nem akarok semmit kier szakolni, és nem is akarok vitákba bocsátkozni, én ezt az ajánlatot megtettem, és ha az önkormányzat ezt érdemesnek látja arra, hogy megvalósítsuk, akkor valósítsuk meg. Én, mint befektet, így látom. Nem véletlen, hogy egy csomó önkormányzati tulajdont néha papíron is egy forintért adnak tovább, mert akkora a beruházás, hogy az épületet vagy helyet szebbé és használhatóvá tegyék, hogy egyszer en pénzért nem lehet értékesíteni. Most itt is valami ilyesmi a helyzet. Lehet, hogy azt mondják, hogy a hét év még nagyon sok id, de ennyi id el tt ezt a befektetést nem tudom leírni. Még néhány szót a f nyírással kapcsolatban: tavaly nyár elején kaptam az önkormányzattól egy levelet, melyre válaszoltam, hogy nagyon szívesen egyeztetek a testülettel egy másmilyen id beosztásról, ami a f nyírást illeti, de azóta sem kaptam választ. Ez igaz. Elkészült a szerz dés módosítás, de nem tárgyaltunk róla. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Amikor legutoljára az Andrással beszéltem, nekem nagyon rosszul esett, hogy még mindig ott tartunk, hogy miért nem nyírtam le idén a füvet. Tavaly világosan leírtam a levelemben, ha a testület úgy kívánja, és én is hajlandó vagyok egy másmilyen id pontot, id beosztást megcsinálni, akkor üljünk le és beszéljük meg. Engem senki nem keresett meg, csak azt vágják a fejemhez, hogy októberben nem vágtam le a füvet. A szerz désben egyértelm en szerepel a május15- t l, szeptember 15-ig. Én addig a bérleti díjat kifizetem, a karbantartást elvégzem. Ha a testület úgy látja, hogy ez elégtelen, szívesen leülök és beszéljünk meg más id pontot. Egyébként azért nem gondolom, hogy szeptember után nekem füvet kéne nyírnom, mivel a szerz désem eddig tart, addig szól. Bálint Magdolna alpolgármester A bérleti id szak tíz évre szól, és nem májustól szeptemberig. Ha szükséges, módosítani kell a szerz dést, és egyértelm vé tenni, de úgy gondolom, ha egy bérl valamit tíz évre bérel, akkor az nem csak öt hónapra vonatkozik, hanem az egész évre. Amennyiben az önkormányzat azt mondja, hogy a beruházás fejében elengedjük a bérleti díj valamennyi százalékát, valamilyen fejlesztést beleteszel, ami a tiéd, azt leírod, mi pedig visszakapunk egy amortizált strandot 10 év múlva. Mi mindenben támogatunk, de rendezzük le, hogy a szerz dés tíz évre szól, nem pedig májustól augusztusig, ameddig a bevétel, és azon kívül az önkormányzat gondoskodjon a strand karbantartásáról, nyírjon füvet, stb., mert az nem lehet, hogy mondjuk télen szétfagynak a csövek. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je A vízrendszer még egyszer sem fagyott szét! Bálint Magdolna alpolgármester Olyan viszont volt, hogy áprilisban nyakig ért a f, szeptemberben szanaszéjjel voltak a vízibiciklik. A bérlet 10 évre szól! Emlékszem arra, amikor kivettétek a strandot, néhány képvisel vel és veled végignéztük a strandot, akkor mondtuk, hogy azokat a beton szegélyeket például a büfénél fel kellene szedni, és rendezni. Ti akkor azt mondtátok, hogy igen, rendbe hozzátok, parkosítjátok az egész területet. Ehhez képest nem sok minden történt a parkosításból! Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je 3

4 Ha ez így volt, akkor nagyon röstellem! Kész vagyok változtatni ezen a szerz désen, de ne nekem róják fel ezt a hibát, hanem annak, aki ezt a szerz dést megfogalmazta. A szerz déseket azért írják, hogy ne emberileg kelljen dönteni. Én meg azt nem értem, ha a tó körül mindenhol lenyírják a füvet, nem tudom, miért kell a strandot kihagyni. Felajánlottam, hogy számlázzák ki a részemre a f nyírás költségét, és én kifizetem. Nem értem, hogy egy ilyen egyszer dologból miért kell ekkora problémát csinálni. Bálint Magdolna alpolgármester Ez is egy lehet ség, hogy az önkormányzat dolgozója nyírja le a füvet, és Te kifizeted. Mindenképp meg kell változtatni a szerz dést, ha ezen múlik, és nem egymást hibáztatni. Az önkormányzat kapja a leveleket és panaszokat, hogy rendezetlen a strand. Örülök, hogy találkoznak az elképzeléseink, és Neked is az a célod, nekünk is, meg a településünknek, hogy a strandot egy kicsikét saját magunkénak is érezzük. Kicsit tegyük lakhatóbbá, a szemét délel tt 11-kor is össze legyen szedve, ha sokan vannak, legyen rendben a f, kezelve legyen, tisztaság legyen. A másik bajom, amikor meglátom kopaszon a strand épületén azt a nagy korlátot, és egy virág nincs benne! Babinecz László, a Tó- Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ez olyan dolog, ami nem ide tartozik, hogy kinek mi a jó. Belemehetünk olyan dolgokba, hogy Andris, Te ezt szeretnéd, én meg azt szeretném, neked az a szép, nekem meg lehet, hogy egészen más a szép. Az, hogy kinek mi szép, relatív. Az a baj, hogy nem a fontos dolgokról beszélünk, hanem ilyen elnézést a kifejezésért - piti dolgokon vitatkozunk már harmadik éve, hogy f nyírás, meg muskátli. Ezeket nem érzem olyan fontosnak, inkább az egész strand képe lenne a fontos. Attól nem lesz szebb a környezet, hogyha néhány muskátlit oda felrakok, az egészet kell megszépíteni. Bálint Magdolna alpolgármester Épp arról beszélünk, hogy legyen szép a strand, a környezet, egyenletes a föld, rendezett a bejárat. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ezzel az a baj, hogy például a nyáron lefényképeztem - minden nap zárás után két három autó végigmegy a strandon. Le van fényképezve kvad, szállító autó, ami a Tó-Hotelhez alulról visz valamit. Ha a strand közepér l eltüntetem azt a beton sávot, befüvesítem, és azon megy végig az autó? erre közösen kellene vigyáznunk. Az a baj, hogy az én feladatomnak nevezzük ki azt, hogy én mindenki más után takarítsak. Igazából meg kellene tiltani, hogy bárki más a területen keresztül menjen, szállítson. Minden nyár elején ezt a bejárati részt ki kell egyenesítenem, de az els es s hét után tönkremegy. Ez tény, hogy a mostani id szakban a Tó-Hotel ténykedik ott, és nem keveset járnak arra az autóikkal. Én úgy tudom, még 7 év van hátra a 10 évb l, és létezik egy kétszer öt éves opció, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Azt mondom, ha Te továbbra is komolyan gondolod, és még tíz évig üzemeltetni akarod, akkor neked meg van a lehet séged, hogy további kétszer öt évig a Tiéd legyen. Így már 17 évr l beszélünk. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ha ez a kétszer öt év opció garantálva lenne, akkor nem csatároznék. Semmi biztosítékom nincs, hiszen úgy van leírva a szerz désben, hogy akkor enyém még kétszer öt évig, ha a legmagasabb licitet tartom. Ha ennyi pénzt beleteszek a strandba, akkor biztos szeretnék lenni a további 10 évben is. Ez a szerz dés nem garantál. Honnan tudjam, hogy ki jön ide licitálni? Vannak hozzám képest sokkal t keer sebb vállalkozók. Igen, de ez az opció egy el jog! Beszéljük globálisan. Vissza szeretnék utalni arra, hogy ezt nem lehet külön-külön elvontan nézni! Te azt mondod, hogy a betont be kellene füvesíteni, de ez a patak lefedése. A hotellel valahogy meg kell állapodni, mivel k nem tudnak más módon oda szállítani, és a tó körül körbe a nehéz járm vével nem tudja megoldani a szállítást. De ez megállapodás kérdése. Ha azt mondod, hogy ez neked gondot okoz, akkor le kell velük ülni, mert nem tudunk más utat biztosítani nekik. Be kell vonni ket, és azt mondani, erre jöhetsz, de neked ez ennyi vagy annyi megváltásba kerül. Jogos kívánalom, meg kell egyezni, mert nem tudjuk máshová elterelni. Az önkormányzat tett lépéseket azért, hogy a tavat végig körbe ne használják tó strandként, rend ri segítséget kérünk ehhez, amivel népet a strandra igyekszünk beterelni. Ez az önkormányzatnak Rád, a bevételedre nézve kedvez irányú lépése, de mégis folyamodunk hozzád azért, hogy találd ki azt a rendszert, hogy a bánkiakat másképp kezeld. Jönnek 4

5 hozzám, hogy a Balatonon 350 Ft a belép, és Bánkon pedig 650 Ft. Nem tudom, melyik a reális, de én arra kérlek, találjátok ki azt a módszert, ami a bánkiaknak kedvez lehet séget biztosít. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ez ki van találva. Megbeszéltük az Andrással, hogy csinálunk m anyag kártyákat, és akkor minden bánki lakosnak Önök kiosztják, k leadják nálam, és akkor bejöhet fél áron. Ezt a kártyát az önkormányzatnak leadom, ami után az önkormányzat átutalja nekem a pénzt. Beszéltem err l a megoldásról a Jegyz Asszonnyal és a pénzügyesünkkel, és igazából azt mondtuk, hogy ez túl bonyolult, és visszaélésre adhat okot. Tavaly beszélgettünk egy éves bérleti díjról is, amit meghatároztunk Ftba, és azzal annyiszor mehet-jöhet a strandra, ahányszor akar. Akkor azt mondtuk, hogy igazából az sem járható út. Aki a strandra akar menni, annak akkor adjuk kedvezményt, amikor megy. Nem szeretnénk, hogy úgy legyen benne az önkormányzat, hogy mi osszuk szét a jegyet. Mi azt tudjuk elképzelni, hogy lakcím kártyával a bánki lakos bemehet, mondjuk a belép jegy árának a feléért. Ezt tudjuk mi elképzelni. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je A m anyag kártyás rendszer azért jobb, mert az önkormányzathoz elmennek, ahol 300 Ft-ért vehetnek egy m anyag kártyát, ami fele a belép díjnak. Ezzel az a baj, hogy megveszi, és esetleg odaadja másnak, aki máshol lakik. Mi a bánkiakat szeretnénk támogatni, és bánki lakos az, aki a lakcímkártyáját bemutatja. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Igazából nekem teljesen mindegy, hogy ki jön be a kártyával, én úgy vagyok ezzel, hogy darab, darab. Ha egy nagymama megveszi a kártyát, és azt odaadja az unokájának, aki nem bánki lakos, akkor ezzel mi a probléma? Az önkormányzat úgy gazdálkodik ezekkel a kártyákkal, ahogy jónak látja. Partos Gábor képvisel Ezzel a szisztémával nem tudjuk kisz rni azt, hogy a mi embereinket szponzoráljuk-e. Neked mindegy, mert Te megkapod a megfelel összeget az önkormányzat részér l, mi pedig esetleg fizetünk a nem bánkiak által igénybe vett kedvezmény után. Bálint Magdolna alpolgármester Nem sokan tudják, hogy 1991-ben, amikor a bánki önkormányzat átvette a strandot, én személyesen vállaltam azt, hogy bemérem a strand belép ket, és kezelem a strandot az els évben. Utána a harmadik évben kibéreltem a büfét az egyik kollégan mmel, nagyon szép volt a bevétel, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan kedvezzünk akár a bánkiaknak, akár az üdül söknek. Ugyanis, ha valaki napközben kiment a belép vel, kés bb már nem jöhetett vissza ugyanazzal a jeggyel. Havi bérleteket gyártottunk, amit els sorban bánki lakosok és üdül sök vettek meg. Ha mondjuk megvettek 100 db-ot, akkor az már biztos bevétel volt. Lehet, hogy volt olyan, aki egy hét alatt csak háromszor jött le, lehet, hogy csak reggelr l, vagy csak délután, de az a pénz már itt volt az önkormányzat zsebében. Azért mondtam ezt el, mert érdemes volna bérletszer rendszerben gondolkodni, hogy a napi belép jegy árából kiindulva havi, vagy esetleg heti bérleteket bevezetni. Ez így egy tiszta megoldás, nincs belekeverve senki, mert az nem biztos, hogy az önkormányzat tudja majd ezt finanszírozni. A bánki és a budapesti falugy lésen is elhangzott észrevételként, hogy sokallják a belépési díjakat. Lehetne esetleg félnapi díj is. Én azt mondom, a bérlet nem jó megoldás, mert több ezer forintért nem fogja megvenni a bánki a bérletet. Úgy gondolom, akkor kell kedvezményt adni a bánkiaknak, amikor lemennek a strandra. Bálint Magdolna alpolgármester Én úgy gondolom, az önkormányzatot ebbe nem kell bevonni! Itt a lakcímkártyás megoldás, vagy aki a pénztárban ül, az nagyjából tudja, ki a bánki. Találjatok ki valamit, a Ti érdeketek is! De én azt mondom, hogy a bérlet nem megoldás a bánkiaknak. 5

6 Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Próbálok idén egy karszalagos rendszert megvalósítani. Én továbbra is egyedül a m anyag kártyás rendszert tartanám a legjobbnak, odaadják a kártyát és bemehetnek fél áron. Szeretnék ehhez mondani valamit. Nagyon örülnék, ha a strand úgy nézne ki, ahogyan ki kellene néznie. A strandot megcsinálták ezel tt 50 évvel, azóta a gyep az úgy m ködik. Idejöttetek, május végén levágjátok a gyepet a strand el tt, és az az összes tevékenységetek. Azt mondod, be akarod fedni a patak feletti betont; mennyi föld kell szerinted rá? Centiméterben, vastagságban? Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Nem tudom. Az építész kijött, megmérte, kiszámolta, benne van az anyagban. 50 cm kellene rá! Vagy gyepsz nyeget teszel rá, amit utána fel lehet szedni? Ahol most napozó van, ott vannak a f csomók, azok még egyszer sem lettek kiegyenlítve, hogy f fedés legyen. A másik rész a betontól a tó felé es rész, a homokra még véletlenül sem vetettek füvet, mert az homok, azt locsolni kellene minden este, hogy ott megmaradjon a homok. Na most, a betonfelületen, amit mondasz, hogy be lesz füvesítve, arra legalább cm föld kellene, hogy megmaradjon benne a f, mert annak tápanyag kell, gyökérzet kell, víz kell. Azt a betont, nem tudod lefedni, vagyis ajánlom, hogy ne fedd le. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Azzal a betonfelülettel valamit csinálni kell. De azzal a napozófelülettel nem csináltatok semmit, ami ott van. A domboldalon a f nem volt levágva, csak nyitás el tt egy héttel, hatalmas kórók voltak benne! A másik kérdés, amiért az önkormányzat többször szólt, és szerintem a vendégek is többször szóltak, hogy nem volt rendesen letakarítva a belép lépcs, többen elestek. Ha ezek mind elmaradtak tavaly, akkor most mit l lesz jobb idén, ha nem vagyunk igényesek magunkkal szemben? Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je A lépcs minden reggel le volt takarítva, de az, hogy tizenöt perc múlva rámegy a lépcs re valaki, és az ugyanolyan. Nem egy szakemberrel beszéltem, és azt mondták, hogy ami természetes vízbe megy be lépcs, az mind ilyen. Ezzel nem tudok mit csinálni, ez három éves probléma! Lesikáltatom, de maximum egy óra múlva ugyanúgy csúszik. Megcsináltátok a homokos futballpályát, ami biztos, hogy jó. De miért nem lett visszadobálva a pályára a homok, mert kirúgták, kifolyt a kapu mögött, meg kidobálták, stb. Ha ezek az igényességek nincsenek meg, akkor 20 milliós terveket minek gondoljak? Ezek, amiket most elmondtam, Ft-os beruházás lenne: visszadobálni a homokot, a másik részt bevetni f vel, utána locsolni, gondozni, a büfé el tti részt kiegyenlíteni. Még földet is adok, s t, még abban is segítek, hogy olcsóbb f magot kapjál. Lenn a Kempingben, ahol megcsináltuk a területet mert 4 évig mi üzemeltettük - vittünk földet, vettünk Ft-ért f magot, és hetente vágva volt rajta a f. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Megint arra térünk vissza, hogy mikor vágom a füvet, és hogy a szerz désben foglalt május 15. el tt és szeptember 15. után miért nem vágom a füvet!? Én csak betartom a szerz dést! A strand beruházást nem lehet május 15-én kezdeni. Beszélhetünk arról, hogy csak ebben az id szakban üzemeltetitek, de akkor szeptember 15-én pakoljatok ki a strandról, és akkor majd május 15-én jöttök vissza. A strand területét Ti üzemeltetitek! Egy szóbeli megállapodás ötször többet ér, mint az írás! Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Én a szerz dés szerint jártam el. Ezt a szerz dést valaki jól vagy rosszul írta meg, döntsék el Önök. Én szerz dést nem szegtem meg egy ponton sem. Olyan dolog miatt hibáztat engem, hogy betartom a szerz désben szerepelt dolgokat, és magának ez nem tetszik, hogy május 15-t l vágom a füvet. Levélben visszaigazoltam, jelöljünk ki egy másik intervallumot, senki nem keresett meg. Mi szeretnénk adni egy komoly fejlesztést, ami nem kis anyagi befektetésbe kerül, azért, hogy jól nézzen ki a strand az elkövetkez 10 évben. Vállaljuk, hogy ennek érdekében módosítjuk a bérleti szerz dést, amit szeretnénk változtatni, azt beleírjuk. Mi nem itt él k vagyunk, és gyakorlatilag azt látjuk, ami le van írva. Ugorjunk már ezen túl! 6

7 Vincze Mihály Epomik Kft. A vállalkozó részér l van egy nyitottság, hogy jó, akkor módosítsuk a szerz dést. Haladjunk, Önök is kérnek valamit, mi is kérünk valamit. Természetesen megoldjuk, hogy a helyiek ne reklamáljanak Önöknél, hogy dzsumbuj van a strandon. De akkor mi is elvárjuk az Önök részér l, hogy ha mi idehozunk egy komoly fejlesztést, ami nagy anyagi kiadással jár azért, hogy a strand jól nézzen ki a következ 10 évben, ha kell, vállaljuk, hogy legyen virág, meg f nyírás, meg ami kell, de akkor azt írjuk bele. Mi nem itt élünk, mi azt látjuk, ami le van írva. Ha mi is kapunk gesztust, hogy ez a fejlesztés valamilyen módon bekerüljön a szerz désbe, mondjuk a bérleti id kitolásával, akkor jó. De akkor mindenki adjon valamit, és mindenki engedjen valamit. Már két évvel ezel tt mondtátok, hogy itt ilyen meg olyan csúszda lesz. Ha ez a füvesítés megoldódna, már jó lenne, és mondhatnátok, hogy csináltunk valamit, de eddig nem csináltatok semmit. Az els három évben csak kivettétek a pénzt. Volt olyan információnk, hogy a vízibicikli és csónak-kiadásból meg lehet keresni a bérleti díjat. Bánkon is és Budapesten is megkaptuk kritikaként, hogy 650 Ft-os belép jegyet a Balatonnál sem lehet kifizetni! Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Három éve ugyanannyi a belép ára. Semmin nem emeltem második éve. megérkezett az ülésre, Henczné Hekli Bernadett körjegyz -helyettes elhagyta az ülést. Pintér János képvisel Annyit szeretnék mondani, hogy én 40 éve vagyok vállalkozó, 42 éve tanács tag, testületi tag ebben a faluban. Ismerem, hogy ment régen, és hogy megy most. Ha valaki kibérel egy ilyen vállalkozást, gondolom, van egy elképzelése és anyagi t kéje, hogy üzemeltetni tudja. Felel sséggel tudni kell, mi az, ami az itteni elvárásoknak megfelel. Nagyobb öröm nem kell egy vállalkozónak, amikor elismerik a munkát és elégedettek vele. Tudják Önök is, hogy egy strandnak milyennek kell lenni, hogy kell kinézni a gyerekek, és hogy a feln ttek részére, hogy itt jól érezzék magukat. Ha ez nincs meg, akkor ez a maguk cs dje. Ha olyan elképzelésük van, hogy a távlatban is itt szeretnének dolgozni, mint ahogy mondta, akkor van benne perspektíva. Biztos úgy szeretné csinálni, hogy ez szép és jó legyen, és aki idejön Bánkra, az elégedetten távozzon. Nekünk nem mindegy, hogy továbbítja a vendég a hírünket. Én azt kérem Önökt l, ezt nagyon komolyan gondolják meg, hogy valóban hosszú távban gondolkodnak-e, mert akkor ezekben a feladatokban, amir l az el bb beszéltünk, próbáljuk meg kompromisszumot kötni. Ne azt keressük, mi kinek a hibája! Ön is vissza tud támadni, hogy ez nem lett leírva, és nekünk is van miért támadni, de én úgy gondolom, ha valaki hosszú távban gondolkodik, az nem hagyja rendezetlenül a területet, amin a tevékenységét folytatja. Nem véletlenül van itt annyi hétvégi ház, hanem azért, mert itt jól érzik magukat az emberek, és jó lenne, ha ez továbbra is így maradna. Felvettük a kapcsolatot a rend rséggel is, hogy tényleg csak a strand területén fürödjenek, ami természetesen a strand bevételét fogja majd növelni. Ha komolyan veszik, bízom benne, hogy Önöknek itt jöv jük lesz. Ha új testület lenne is, de ha azt látják, hogy eddig is szépen, rendben mentek a dolgok, senki nem fogja Önöket piszkálni. Az elkövetkez 1-2 hónapban még azt is meg fogjuk tudni oldani, hogy a bánkiaknak hogy tudunk kedvezményt adni a fürdésben, ami már a jegyz n és a polgármester feladata lesz. Továbbiakban jó munkát kívánok! Összefoglalva úgy gondolom, hogy ez a terv, ami el ttünk van, csodálatos terv, butaságnak tartanám, ha ezt a képvisel -testület nem próbálná támogatni. Azzal az opciós lehet séggel viszont, úgy érzem, elmentünk már a teljesítmény határunknak legmesszebb pontjáig. Már az nagy dolog volt, hogy tíz évre adtuk ki a strandot, nem volt igazán jellemz ez, el tte 3-5 évre volt bérbe adva, de meggy ztek minket - nem vagyok vállalkozó szellem gondolkodással megáldott személy - hogy igenis próbáljunk az irányába menni, hogy ha egy vállalkozó 10 évre kap egy lehet séget, akkor érdemes lesz neki belefektetni, mert vissza tudja szerezni azt a pénzt, amit oda befektet. Ezért mondtuk, hogy legyen 10 év a bérlet ideje. És erre a 10 évre még pluszba rátettük ezt a kétszer 5 éves opciót. Ezt lehet innen csavarni, onnan csavarni, de a lehet ség meg van. Azt mondtam, úgy kell dolgozni ebben a hátralév hét évben, hogy senki másnak meg ne forduljon a fejében, hogy kivegye. Babinecz László, a Tó- Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Csak az a baj, hogy ezt nem az önkormányzat dönti el. Ha valaki idejön az els 10 év lejárta után, neki sokkal több pénzt ér meg az, hogy a felújított strandot üzemeltesse, mint nekem. A mostani forgalomhoz képest a bérleti díj szerintem sok. Ebbe nem volt belekalkulálva az a válsághelyzet, ami most van. Kiszámoltam, a tavalyi év annyira rossz volt, hogy az az ideit is tönkretette. Ha az idei egy jó nyár lesz, akkor azzal fogok egyenesbe jönni. És képzeljék el, hogy emellett még itt van ez a 22 millió forint, amit beruházok, és vissza kellene, hogy jöjjön, haszonnal. Nem szeretnék ebbe olyan mélyen bele menni, bízzanak meg egy könyvel t vagy egy olyan embert, aki ezekhez a számokhoz jobban ért, és egész egyszer en számolják ki. Én nem kérek olyan el nyöket, ami nagyon elrugaszkodna a valóságtól, csak számolják ki, hogy ez a 22 millió egy olyan nyárral, mint amilyen a tavalyi volt, mennyi id múlva jönne vissza. 7

8 Rendre azt halljuk, hogy azért nem mennek be annyian a strandra, mert magas az ár. Nem vitatva, hogy a Te törekvésed gyönyör és szép, de a válságba azt kell meggondolni, hogy ennek a beruházásnak a léptéke id szer -e? De ha Te hajlandó vagy a bánkiaknak - akiket mi képviselünk - kedvezni, akkor esetleg hajlandóak vagyunk Neked visszapótolunk, akár engedményt teszünk, de bel led látni kell a hajlandóságot, mert csak így tudunk állva maradni a bánki emberek el tt. Babinecz László, Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Ez egy 22-es csapdája! Senki nem ruház be, ha nem látja a végét. Ennél jobban bizonyítani, hogy én hosszú távra tervezek, nem tudom. Aki nem tervez hosszú távra, ezeket a beruházásokat nyílván - mint ahogy eddig sem csinálta meg senki - nem csinálja meg. Az a nagyon fontos kérdés, hogy id szer -e a léptéke. Gondolkodunk rajta, szeretnénk a magunkévá tenni az elképzelésed, szeretnénk tisztelettel véleménynyilvánítási lehet séget adni. Elfogadtuk, megnézzük, mérlegeljük, de minden körülmények között támogass minket abban, hogy a bánkiak kedvezményt kapjanak, mert mi értük is vagyunk. Azt tudomásul kell venni, hogy ha van valamilyen helyzet a strandon, mondjuk negatív, soha senki nem azt fogja mondani, hogy az Epomik Kft. bérli azt a területet, hanem azt, hogy hogy néz ki a bánki strand. Ezt hallom a pesti falugy léseken is, és ez nagyon rosszul esik. Elmondtunk itt egymásnak olyan dolgokat, amit el szerettünk volna mondani, mindenki át fogja nézni a számításokat. Megpróbálunk elkészíteni egy szerz dés módosítás tervezetet, ami érintené a m ködési id n kívüli id szakban történ terület rendben tartást, valamint azt, hogy a bánkiaknak milyen kedvezményt tudnánk adni. Babinecz László, a Tó-Strandot üzemeltet Epomik Kft. képvisel je Bocsánat, de amiket felsoroltál, az mind az én kötelezettségemet növeli! Meghallgattunk Téged, elmondtad az elképzelésedet, természetesen a következ képvisel -testületi ülésen megtárgyaljuk, mert most nem készültünk erre, és utána majd elmondjuk, milyen feltételekkel tudjuk elképzelni az együttm ködést. Vincze Mihály Epomik Kft. Legyen egy szerz dés, amibe beleveszünk mindent, amit Önök akarnak, a helyiekt l az utolsó virágcserépig, hogy hogy nézzen ki a strand, azért, hogy mi tudjuk, mi a dolgunk, és akkor ezzel nem lesz probléma, mert úgy dolgozunk, ahogy le van írva. Bálint Magdolna alpolgármester Az el bb a fiatalember mondta ki azt a szót, hogy a szerz désen kívül a legfontosabb az adott szó, és az adott szó, akkor, amikor ott voltunk, arról szólt, hogy fel lesz szedve az a beton-szegély, be lesz füvesítve, ki lesz egyenlítve a talaj. Tibornak igaza van, azt kellene el bb megcsinálni, ami szinte semmibe nem kerül. Nagyon szép ez a terv, de szerintem nincs, aki ezt megfinanszírozza. Vagyis meg lehet finanszírozni, de nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Nekem egy kérésem lenne: szebben nézzen ki a strand, mint tavaly nézett ki, hogy mindenki örömmel menjen be a strandra, mert a tó körül örömmel sétálnak, de a múlt évben a strand kirívóan csúnya volt. Partos Gábor képvisel Egy dolog tény, én is ott voltam: a részetekr l az els pillanatban hangzott el, hogy igen, ezt úgy fogjuk kezdeni, hogy a placcot lerendezzük. Azt gondolom, ez lett volna a minimum. Véleményem, hogy egészítsük ki a szerz dést úgy, hogy minden benne legyen, vegyük figyelembe, hogy a bérleti id 10 x 12 hónap, és lépjünk túl azon, hogy eddig mi történt. Teremtsünk egy alaphelyzetet, de ne passzírozzuk tovább, ezt fejezzük be! A következ testületi-ülésen kialakítjuk az álláspontunkat, el készítünk egy szerz dés tervezetet, amit eljuttatunk hozzátok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek! Azt szeretném kérni, hogy még ne menjetek el, hallgassátok meg a Marom Klub Egyesület tájékoztatóját, akik augusztus els hetében egy nagyszabású rendezvényt szeretnének Bánkon megrendezni, és ezzel kapcsolatban hozzátok is szeretnének majd fordulni. 8

9 megérkezett az ülésre. 2. Napirend Bánki Nyár Zenés fesztivál szervez inek meghallgatása (szóbeli megbeszélés) A Marom Klub Egyesület képviseletében Schönberger Ádám és Bende Gábor tájékoztatja a képvisel ket a tervezett rendezvényükr l. A Marom Klub Egyesület augusztus els hetében egy nagyszabású rendezvényt szeretne a településünkön megvalósítani. Nagy munkával kezdtek bele, vasárnap lesz egy megbeszélésük a vállalkozókkal. Hozzánk azért jöttek el, hogy ismertessék, hol tartanak most a szervezéssel. Átadom a szót. Schönberger Ádám, a Marom Klub Egyesület képvisel je Köszöntök mindenkit. Igazság szerint a Hilda nénivel, a polgármesterrel és Tibivel már találkoztunk, s t a többiekkel is itt-ott. Címszavakban el ször elmondanám, kik is vagyunk. A Marom Klub Egyesület egy budapesti bejegyzés kulturális egyesület, amely 10 évvel ezel tt a zsidó kultúrának a bemutatásával kezdett foglalkozni. Kés bb aztán beépültek egyéb tevékenységek is. Napjainkban leginkább azt próbáljuk képviselni, hogy a Magyarországon él kisebbségi, többségi kultúrák hogyan képviselik egymást. Ismertetném, milyen szempontok szerint tervezzük a bánki rendezvényt. Köszönhet en Hilda néninek és kollégánknak, Adriennek, akik kitalálták, hogy ez a varázslatos helyszín, a Bánki-tó legyen a helyszíne ennek a fesztiválnak. A fesztivált augusztus 6-tól 8-ig tartanánk. Ez a fesztivál lényegében lehet séget ad nekünk, hogy olyan fesztivált hozzunk létre, ami az els igazából zöld fesztiválja lehet Magyarországnak. Ez nem csak azt jelenti, hogy a fesztivál során környezettudatosságra szeretnénk nevelni azokat, akik eljönnek ide, henem a településen m köd vállalkozókkal is megpróbálnánk kooperálni. Környezettudatos fesztivált szeretnénk létrehozni. Ennek következménye az, hogy vasárnap 10 órakor lesz egy találkozónk a helyi vállalkozókkal részünkr l Bende Gáborral, aki a fesztivál vendéglátását intézni, és még két hölggyel, akik a logisztikai és a helyi vállalkozókkal való kapcsolattartásért felel sek. Örülnénk, ha a fesztiválon lenne majd egy termel i piac, valamilyen együttm ködés a faluval. Ezalatt a három nap alatt azok a helyi termel k, akik valamilyen szolgáltatásokat nyújtanak, megismerkedhetnének azokkal, akik a fesztiválra jönnek. Másik fontos része a fesztiválnak, hogy ez egy multikultúrális fesztivál lesz, tehát nem csak zene, hanem színház, képz m vészeti és még nagyon sok egyéb társ-m vészeti produkcióval is jelentkezünk. Úgy számolunk, hogy a három nap során kb program lesz, civil szervezetekkel együtt. Szlovákia közelsége miatt szeretnénk szlovák zenekarokat és szlovák kulturális csapatokat is hozni. Innen a térségb l, akár még Bánkról is, ha m ködik valamiféle kulturális csoport, örömmel biztosítanánk lehet séget a részükre is. Fontos, hogy valamilyen szinten ez egy családi esemény lesz, próbáljuk a programokat a kora esti órákban létrehozni. A helyszínek: 3 f helyszínt gondoltunk, az egyik a tó partján a viziszínpad, ahol egészen este 11-ig lesznek programok. A második helyszínünk ügyében a Tibivel tárgyalunk, hogy esetleg a majorban kialakítunk egy színpadot, ami egy komolyabb beruházás lenne. A harmadik helyszínként valamilyen nagyobb termet terveztünk, ahol beszélgetéseket szerveznénk. Naponta minimálisan kb embert várunk. Eléggé nagy hangsúlyt fektetünk a jegyel vételre, számítógépes jegyel vételi rendszert fogunk kidolgozni, ami áprilistól be is indul. El készületekkel kapcsolatban még elmondanám, hogy van egy 10 f s stábunk. Pályázatokat adtunk be, és szponzorációs tárgyalásokat is folytatunk különböz cégekkel. Mivel zöld fesztiválra készülünk, szeretnék a minimálisra csökkenteni a falun belüli autós parkolást és forgalmat. Mi hosszú távra tervezünk, az els fesztivál nem arról szólna, hogy minél hatalmasabb méret rendezvényt szervezzünk, hanem a faluval és a falu közösségével az együttm ködés kiépítésére gondolunk, megnézni, hogy ez mennyire m köd képes. Megkérnénk Önöket, amennyire lehet, segítsenek nekünk, hogy elérjük azokat az embereket, akik fontos szerepl i lehetnek ennek az együttm ködésnek. Lényegében én ezt tartottam fontosnak a fesztivállal kapcsolatban elmondani, és emellett azt, hogy Bánk nagyon szép, ezért is vagyunk itt, valamint Budapest sincs olyan távol, könnyen megközelíthet a település. Még egy dologra gondolunk, ami összeköttetést jelent a hagyományok és a ma között, ez pedig a Leveleki Eszternek a tábora, amivel kapcsolatban ugyancsak próbálnánk egyrészt bevonni azokat a m vészeket, akik annak idején itt voltak a táborban, például Rádai Mihály, és velük közösen is szeretnénk egy programot kialakítani. Nagyon szépen köszönjük a lehet séget, és remélem, hogy megfelel módon fogunk tudni kooperálni mindenkivel. Mindenkinek a közös érdeke, hogy komolyan együtt tudjunk m ködni. A Tóparti Vendégházat lefoglaltátok hétf t l? Ez a tervetek áll? Schönberger Ádám, a Marom Klub Egyesület képvisel je Igen. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, megköszönöm a tájékoztatót, és további jó munkát kívánok nektek! 9

10 Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekr l, a határozatok végrehajtásáról Február 11-én óvodai farsang volt az önkormányzat nagytermében, a gyerekek nagyon aranyosak voltak, a feln ttek is bemutattak egy humoros el adást, amit lehet, hogy a majálisunkon is bemutatnak. Február 19-én Gödöll n voltam a térségi hulladékgazdálkodással kapcsolatosan. Február 20-án farsang volt a Rétsági Általános Iskolában. Február vége felé megkötöttük a szerz dést a majális m sorára, a Két zsivány produkcióra. Február 28-án horgász küldöttgy lés volt, amin sajnos nem tudtam részt venni, de a képvisel -társam képviselt engem. Március 3-án voltunk a rend rkapitány úrnál, elvittük a tó használatáról szóló helyi rendeletünket, hogy mit tudunk közösen tenni a rendeletben foglalt szabályok betartatása érdekében. Javasolták, hogy a két körzeti megbízottal beszéljünk, hogy a nyár folyamán nagyobb figyelmet fordítsanak erre. A körzeti megbízottakkal ez a beszélgetés még nem történt meg. A költségvetésünkb l felajánlottunk erre a célra pénzt, melyb l esetleg jutalmazni lehetne valamilyen ajándékkal a körzeti megbízottakat, amennyiben eredményesen tudnak fellépni a tó körüli rend érdekében. A rend rkapitány úr szerint az lenne a legkorrektebb, ha például az október 23-ai ünnepen megjutalmaznánk ezeket a rend röket. Tehát a következ lépés az, hogy ezzel a két személlyel kell beszélni. Ugyanezen a napon Gresina Pista bácsival és Hilda nénivel voltunk a Tó Hotelben, a Karacs Ferenccel beszéltünk fejlesztési terveikr l, elképzeléseikr l. Március 6-án, N nap alkalmából virágot osztottunk az önkormányzat hölgy dolgozóinak. Március 11-én megbeszélés volt a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan. A gyermekjóléti szolgálatnak március 31- ig kellett egy tanácskozást tartania a gyermekvédelemben érintett személyekkel, ezzel a megbeszéléssel ez megtörtént. Március 11-én kezelték el ször a tavat. Biztosan látjátok, folyik a körjegyz ségi beruházás. Jó lenne a Svirbély ház bontásával is elindulni, ehhez jó lenne, ha minél gyorsabban ki tudnánk költöztetni a nénit, és megkezdhetnénk a bontást. Fájó dolog, március 13-án pénteken jutott a tudomásomra, hogy nem nyertünk az úthálózat fejlesztési pályázatunkon, amin a Tengerszem el tti autóbusz-megálló, a járda kialakítására és a Szondi utca felújítására adtunk be. Március 15-én egy jól sikerült ünnepség volt a nagyteremben. Március 25-én lenn helyszíni bejárás volt a vasúti átjárónál, mert meg akarják szüntetni a fénysorompót. Én annyit mondtam, hogy szeretném, ha a közlekedés balesetmentes feltételei megmaradnának. Április 6-án a hivatalból átköltöznek a hölgyek a nagyterembe az építkezés miatt. Meg kell teremteni a feltételeket, hogy a munka továbbra is zökken mentesen folyhasson. A mai napon a Tó Hotelben vettem részt egy ebéden, Becsó Zsolt, a Megyei Közgy lés elnöke hívott meg. A megyénkbe látogatott 30 újságíró, körbejárták a megyét két napban, és ezzel kapcsolatosan voltak interjúk, érdekl dtek turisztikai beruházásokról, a Tó Hotelr l, az önkormányzatról. A tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Pintér János képvisel Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel nem nyertünk az úthálózat fejlesztésre beadott pályázaton támogatást, akkor a tervezett beruházások nem is lesznek megvalósítva? A Szondi utca felújítását és a Tengerszem melletti buszmegálló kialakítására idén ismét szeretnénk beadni a pályázatot, de most nem a 90%-os támogatásra, amire nagyon nagy volt az igény, hanem 50%-os támogatásra, remélve, hogy arra kevesebben adnak be pályázatot, és nagyobb esélyünk van nyerni. Az ehhez szükséges saját er összeget beterveztük a évi költségvetésünkbe. Ebben a járda nem szerepel. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 3. Napirend Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet Elolvastátok az el terjesztést és a rendelet-tervezetet. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Fontos megemlíteni, hogy a rendeletben az átmeneti segélynél nincs benne az a fels támogatási határ, ami eddig benne volt, amivel meghúztuk, hogy egy valaki kap egy évben mennyi segélyt kaphat. Azt szeretném megkérdezni hogy ezt egy magasabb jogszabály határozza-e meg? 10

11 Nem. A magam részér l nem láttam szükségességét és indokoltságát. Úgy gondolom, ne legyen fels határ, a képvisel -testület hatásköre maradjon meg a döntés, hogy egy-egy kérelmez mekkora támogatásra szorul. Amennyiben esetleg valaki évközben már megkapja a fels határ szerinti segélyt, és esetleg utána mégis valami rendkívüli élethelyzetbe kerül, és rászorulna, akkor a saját rendeletünk ne legyen gátja a támogatásnak. Természtesen könnyebbség is lehet ez a fels segélyezési határösszeg, hiszen erre könnyen lehet hivatkozni. Viszont az átmeneti segélyezésnek elvével nem feltétlenül összeegyeztethet ez a fels határ, hogy ennyit adunk, és nem többet, bármilyen élethelyzetbe kerül is valaki. Úgy gondolom, hogy ez nem korlátozza le a testület hatáskörét, mert akkor segélyt állapít meg, amekkorát indokoltnak tart. Természetesen az én gondolatmenetemt l függetlenül a testület dönt, hogy milyen szabály legyen rögzítve a rendeletünkben. A temetési segély összege Ft. Esetleg ehhez ne nyúljunk hozzá? Ne emeljük meg? Gondolnám, ha Ft-ra megemelnénk, az nem terhelné annyira a költségvetést, viszont a hozzátartozónak segítség. Nem lesz kellemetlen, hogy idén már volt haláleset, és annak csak Ft-ot adtunk, innent l kezdve meg Ftot adunk? A rendeletben szabályozhatjuk úgy a hatályosulást, hogy ez a szabályt visszamen leges hatállyal, január 1-t l kell alkalmazni, és akkor az is megkapja a különbözetet, aki a korábbi szabály szerint a Ft segélyben részesült. További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet-tervezetet, azzal a módosítással, hogy a temetési segély összege január 1-jét l Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képvisel -testület megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló el terjesztést, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és meghozta a következ rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képvisel -testületének 4/2009. (III.27.) RENDELETE: a szociális ellátásokról A rendelet a jegyz könyv melléklete. 4. Napirend évi közfoglalkoztatási terv Idén április 15-ig, a következ években pedig február 9-ig kell elkészíteni az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatási tervet. Ha mondhatok róla véleményt: igazából ez az új rendszer nekem nem nagyon tetszik. Mondok egy példát: tavaly, aki szociális segélyt kapott, azt gyakorlatilag közhasznú vagy közcélú támogatással minden további nélkül fel lehetett vennie az önkormányzatnak, és dolgozhatott. Idén bevezették ezt az ún. rendelkezésre állási támogatást aminek a megállapítását családi jövedelemhez kötöttek - és ha valaki családban él, és pl. a házastársa viszonylag jól keres, nem vehetjük fel dolgozni, hiába szeretnénk felvenni, és hiába szeretne is dolgozni. A szociális segélyre való jogosultság megállapításánál is volt eddig is jövedelemhatár, és eddig is csak azt lehetett közcélú foglalkoztatásban alkalmazni, aki jogosult volt a szociális segélyre. A közcélú foglalkoztatásnál az a lényeg, hogy azt lehet felvenni, aki jogosult a rendelkezésre állási támogatásra aminek megállapítása viszont a családi jövedelemt l függ. Korábban létezett a munkaügyi központ támogatásával történ un. közhasznú foglalkoztatás, ebbe lehetett azt foglalkoztatni, aki nem volt jogosult a szociális segélyre - ami most megsz nt, viszont a közcélú 11

12 foglalkoztatásba elvileg korlátlan a forrás, minden közcélú foglalkoztatáshoz megkapjuk a 95%-os állami támogatást. De igen, igaz, hogy ebben viszont csak azt lehet foglalkoztatni, aki jogosult a rendelkezésre állási támogatásra. Aki arra nem jogosult, és foglalkoztatni szeretnénk, azt csak saját költségünk terhére lehet, támogatást nem kapunk hozzá. Arra akartam utalni, hogy vannak olyan emberek, akik akarnak dolgozni, de elérik az egy f re es jövedelemhatárt, és így nem vehetem fel közcélú munkára, viszont vannak olyanok, akik alatta vannak ennek a jövedelemhatárnak, de bocsánat - nem akarom felvenni, mert olyan munkaer. Ebben egy kicsit ellentétet látok. Ezzel a központi rendeletet bírálod, és nem a miénket. T lünk vették el a lehet séget, hogy ne használjuk az állam pénzét. Vagyis nem tudod alkalmazni, akit támogatnak. A másik az, hogy vannak emberek, akik sehol nem szerepelnek, nem mentek a munkaügyi központba, nincsenek regisztrálva, azokkal meg végképp nem lehet mit kezdeni. További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az el terjesztett évi közfoglalkoztatási tervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képvisel testület megtárgyalta a 2009.évi közfoglalkoztatási tervet, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következ határozatot: 12/2008. (III.26.) képvisel testületi határozat: Bánk Község Önkormányzat képvisel -testülete az évi III. törvény 37/A. (1) bekezdése alapján elfogadja Bánk Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A közfoglalkoztatási terv jelen határozat mellékletét képezi. Határid : folyamatos évben Felel s: polgármester 5. Napirend Rendezési terv módosítás - koncepció (szóbeli megbeszélés) Mindenképp szeretném, ha beszélnénk err l a kérdésr l. Az üdül terület csatornázásával kapcsolatosan merült fel ez a kérdés. Elindultunk a csatornázás irányában, és három lehet ségünk lenne. Nagyon úgy néz ki, hogy 2015-ig az üdül övezetre biztos, hogy nem lesz csatornázási pályázati lehet ség. Most olyan információim vannak, hogy a szennyvíztelepünkre esetleg megkapjuk 2015-ig az üzemeltetési engedélyt. Március 13-án adta be a H sfi Laci, a környezetvédelmi szakemberünk a hiánypótlást, amit kért t lünk a felügyel ség. Az ügyintéz t l annyit kérdeztem, - mivel olvasta a hiánypótlást hogy szerinte, mint szakember szerint elég lesz-e a Bányakapitányságon ez a megküldött anyag ahhoz, hogy megadják a hozzájárulást. Azt mondta, nem talál benne semmi kivetni valót. Ha elfogadják ezt a hiánypótlást, akkor elkészíti a szennyvíz-telep m ködési engedélyét 2015-ig. Innent l a f osztályvezet n és az igazgatón múlik, aláírják-e. Szerinte igen. Amikor az üdül övezetre kiküldtük az építmény adós és a szemétszállítási csekkeket, akkor küldtünk egy felmér levelet, hogy jelezzenek vissza a csatornázással kapcsolatban. A 180 milliós beruházás leosztva a tulajdonosokra, kb. egy telekre 330 ezer Ft kiadást jelentene a csatornázás, és azt kérdeztük, hogy ezt elvállalnák-e? A mai napig befutott válaszok alapján 112-en igazoltak vissza, ebb l 23 igen, 88 nem. Ez kb. 23 %-os arány, de a többség nem válaszolt. Készült egy számítás, amiben le van vezetve, hogy havi szinten mennyi lenne az, amit a lakástakarékba kellene ehhez fizetniük. Itt lép be az üdül övezetnek a lakó övezetté történ nyilvánítása, mert üdül övezetre nem lehet lakástakarékpénztári megtakarítást kötni. A héten volt itt egy másik pénzügyi csoport is, akik egy olyan verziót vázoltak fel, ahol a 12

13 kiindulási utat hasonlóképpen kellene elkezdeni. El tudják képzelni, hogy a 330 e Ft helyett csak 100 e Ft lenne az indulási összeg, a többit pedig 60 hónapon keresztül kellene kb. maximum havi Ft-tal fizetni. Ehhez el kell érni a 75 %-os támogatottságot. Úgy gondolom, ez most nem lesz. A budapesti falugy lésre szerettem volna elhívni a pénzügyi szakembert, de ha ennyire kevesen mondanak igent a dologra, akkor felesleges. Az volt a javaslatuk, hogy meg kellene keresni azokat az embereket, akik vállalnák ezt a beruházást és támogatólag jeleztek vissza, és megkérni ket, hogy vállalják el a nyár folyamán ennek az ügynek a népszer sítését, hogy elérjük a 75 %-ot, mert az egésznek ez a feltétele. Bevallom, azt gondoltam, sokkal több lesz az igen válasz. Az a véleményem, hogy szeretnék a beruházást, csak ne kelljen ekkora összeggel hozzájárulni. Ezért én személy szerint a pályázati úton történ csatornázást látom egyetlen lehetséges útnak, aminek szintén feltétele a lakóövezetté való nyilvánítás. A talajterhelési díjban radikálisan kell gondolkodni, és azt kell mondani, hogy nagyon magas lesz. Az üdül övezeten nincs talajterhelési díj. A talajterhelési díj csak ott van, ahol rendelkezésre áll a csatorna-hálózat, és az fizeti, aki nem köt rá. Akkor meg kell nézni a jogszabályt, hogy hogyan lehet ket megbírságolni. Helyezzenek el az udvaron egy zárt tartályt, ami garantálja hogy a szennyvíz nem megy a talajba. Ahhoz nekünk állandóan ellen rizni és büntetni kellene. Arra egyébként van egy megoldási lehet ség, hogy valamit a szennyvíz gödörre ráültetnek, ami tisztítja a szennyvizet. Kétbodonyban néhány hét múlva be fognak üzemelni ilyen szerkezetet, 185 e Ft-ért. Ráhelyezik az emészt re, tele kell, hogy legyen vízzel, és leveg ztet vel, szivattyúval átalakítja a szennyvizet olyanná, hogy ki lehet engedni a f re, például locsolni is lehet vele. Nem hiszem, hogy nincs arra valamilyen lehet ség, hogy a tó vízmin ségének meg rzése érdekében ne lehessen vízügyi hatóságilag megnézni, hogy milyen a környezet, és kötelezni ket a zárt szennyvíztárolóra. Jelenleg is, és korábban is csak olyan rendszer üzemeltethet, amelyik zárt. Az építési engedélyekben ez el írásra kerül. De ezt ellen rizni, hogy valóban zárt-e egy-egy ingatlanon? Ahhoz, hogy a tó vízmin sége megmaradjon, abba az irányba kell elmenni, hogy mindenkinek zárttá kell csinálni a szennyíztárolóját, lehet leg tartály rendszer re, és akkor összegben már ott van, mint a csatorna kiépítése. Valahogyan meg kell értetni az üdül sökkel, hogy az a rendszer, ami eddig m ködött, telít dött. A faluban is fizetik a talajterhelési díjat, és azóta rájöttek, hogy ésszer bb, ha beköttetik a csatornát. Azt kell szorgalmazni, miszerint azért, hogy megvédjük a talajt, egy év alatt ki fognak fizetni annyi bírságot, amib l megvalósítható a csatornázás. Nem csak a bánkiaknak védjük meg a tavat, hanem mindenkinek, az üdül söknek is. Azért gondoltam, hogy beszéljük meg, mert ha megyünk a budapesti falugy lésre, ott valamilyen irányba el kell mozdulni. Az üdül sökkel is benne vagyunk a f alatti települések között, és 2013-ig olyan pályázatokat támogatnak, akinek els fordulóban már el van fogadva a pályázatuk. Elképzelhet, hogy esetleg 2012 környékén pályázzunk, mert utána információim szerint EU-s pályázat a csatornázásra nem lesz ban is csak úgy tudnánk pályázni, ha lakóövezetté lenne nyilvánítva, mert mint üdül övezet, nem tudnánk pályázni. Attilával még nem beszéltem err l, hogy esetleg építésügyileg a lakóövezeten belül nincsenek-e más szabályok, amik rájuk nem vonatkoznának. A rendezési tervünket készít hölgyet is megkérdeztük, mi err l a véleménye, és az volt a javaslata, hogy ha át is min sítjük, a jelenlegi beépítési szabályokat mindenképp hagyjuk meg, tehát a 15%-os beépítést és a 4,5 méter építménymagasságot annak érdekében, hogy a kisméret telkeken ne legyen zsúfolt beépítés, és ne legyen építménymagasságbeli különbség az új és a régi épületek között, tehát hogy megmaradjon a mostani jelleg, a jelenlegi beépítés. 13

14 Pintér János képvisel Akkor k sem fizetnének építményadót? Az építményadó független a lakóövezetté nyilvánítástól. Építményadó a faluban is van, ha a faluban lév házat nem állandó lakásra használja, fizet építményadót. A helyi rendeletünk szerint mentes az az ingatlan, amit állandó lakás céljára használnak, függetlenül attól, hogy az a lakóövezetben, vagy az üdül övezetben található. Szakemberrel meg kellene nézetni, mennyi a vízfogyasztás az üdül területen., mert ha nincs elegend vízfogyasztás, nem fog m ködni a csatorna. Ezt meg tudjuk nézni, van erre vonatkozó adatunk. Szakemberekkel végignéztük az egész területet, körbejártuk, hol lehet rácsatlakozni. De kivitelez, akinek az az érdeke, hogy megépítse a csatornát, de aztán, hogy ki és hogy fogja üzemeltetni, más kérdés, az nem érdekli. El ször az a lényeg, hogy elérjük a 75 %-os igényt, utána bármilyen konstrukciót veszünk igénybe, túlmutat 2015-ön. Ha elérnénk a 75%-ot, akkor meg lehetne csinálni a közeljöv ben. Ivanics Attila képvisel El kellene mondani, mennyibe kerül nekünk a tó vízmin ségének a meg rzése, és ha k nem hajlandók ennek érdekében tenni, akkor ezt a költséget adó formájában is rájuk tudjuk terhelni. Az üdül iknek az értéke is csökkeni fog azáltal, ha elromlik a tó vízmin sége. A szakemberek azt is el tudják képzelni, hogy nem a teljes üdül terület kerülne csatornázásra, hanem annak csak egy része, ahol összejön a 75%. Azt gondolom, a 75% elérésének nincs realitása a jelen helyzetben, felesleges ebben a reményben ringatni magunkat. Sokkal reálisabb a pályázat, azon az úton kellene elindulnunk. Én is így látom. Akkor el kell viselnünk a szennyezésüket? Mérhet en tudjuk, hogy szennyezik a tavat. A földalatti víz-erek a gy jt be, a tóba mennek. Az északi-sarkon az Ariel mosópor egyik összetev jét mutatták ki! Hogy került az oda? Err l ennyit! Partos Gábor képvisel Szerintem az nem elítélhet magatartás a részünkr l, ha azt mondjuk, nekünk fontos a Bánki-tó és a környezetünk, és ha nekik nem fontos, akkor kénytelenek leszünk a bírságolás irányába elmenni. Mutassa be, mennyi vizet használt, mennyi szennyvizet szállíttatott el! Nem tudom, ezt hogy tudnánk megoldani, de nem egyszer ügy, az biztos. Hosszú évek óta nem tudjuk elérni, hogy megértsék, az üdülésüket azzal szolgáljuk, hogy védjük a környezetet. Ha szennyezik a környezetet, és nekünk az ellen kell dolgozni, akkor elértük azt a szintet, hogy drasztikusan kell lépni. 14

15 Nincs csatorna, 8-10 év alatt sem tudtuk elérni, akkor minden egyes háznak kötelez bemutatni a zárt tartályú emészt t. Ezt jogszabályban megkapják, és onnantól nem tud mit csinálni. A faluba nem tudjuk elérni azt, hogy rá legyen kötve az összes ház, pl. itt a H sök terén, és ez van legközelebb a tóhoz. Akkor mir l beszélünk az üdül területen? Kérdés, hogy érdemes-ezzel ennyire foglalkozni ezzel, nem túlozzuk-e el. Nem a csatorna ellen vagyok, félre értés ne essék. De szerintem ezt a vízfogyasztást i mindenképp meg kellene nézni, hogy van-e egyáltalán annyi vízfogyasztás az üdül területen, amivel m ködni tud a rendszer. Nem túlozzuk el, mert egyértelm en kimutatható, hogy ez a terhelés májusban kisebb, mint augusztusban. Most szinte nullán áll, és ha megnézed a tavaly márciusit, akkor is szinte nulla. És ha megnézed az augusztusit, akkor 3,7-3,8. Mit l? Azt azért figyelembe kell venni, hogy ami igazából szennyezi a környezetet, az a mosópor. Teljesen biztos, hogy a környezet, a földalatti vízrendszer megtelt. 150 méter mélyen az antibébi tabletta összetev je, a különböz antibiotikumok származék megtalálható. Ezt elhiszem, de tudjátok, hogy ezek az összetev k a másik rendszerb l, a szennyvíztisztítóból is visszakerülnek a környezetbe, f ként a mostani bánki telepr l. Ha majd biológiai tisztítást végzünk, és lesz egy tisztítóm vünk, ezeket az anyagokat nem lehet kivenni. A m trágyát, a foszfort, meg a hasonlókat ki lehet sz rni, de ezeket a szintetikus anyagokat nem lehet kivenni, nincs az a rendszer. A budapesti falugy lésen felvázoljuk a lehet ségeket, ott lesztek, hozzá tudtok majd szólni. A rendezési terv módosításának kérdésében most nem születik döntés? Úgy gondolom, hogy most nem, mert nem tudjuk, mi legyen. Ha nem tudjuk elérni a 75%-ot, akkor nincs értelme átmin síteni. Ahhoz is át kell min síteni lakóövezetté, hogy ebben a pályázati rendszerben pályázni tudjunk, és ahhoz nem kell a 75%. Tavaly azért utasították el a szennyvíztelep korszer sítési pályázatunkat, mert nem kapcsolódott hozzá csatornázás. Legközelebb úgy kellene beadni ezt a pályázatot, hogy átmin sítjük az üdül területet lakóövezetté, és utána a telep felújításához kapcsolva pályázunk a csatornázásra. Ahhoz valóban nem kell a 75%, viszont az információim szerint lehet, hogy ben is azok a pályázatok lesznek preferálva, amelyek már most túl vannak az els fordulón. További hozzászólás, észrevétel, vélemény nem volt, a képvisel -testület a rendezési terv módosításával kapcsolatos döntést elhalasztotta. 6. Napirend Földrészletek határrendezése A 142 helyrajzi számú ingatlant kisajátítottuk, és le fogjuk bontani. A Földhivatali nyilvántartásokból csak akkor fogják törölni az épületet, ha err l egy változási vázrajzot készíttetünk, és benyújtjuk a földhivatalba. Mivel az építménybontás miatt mindenképp kell változási vázrajzot készíttetni, ezért arra gondoltunk, hogy egyúttal rendezzük a központi térhez 15

16 kapcsolódó határkérdéseket itt, vagyis a 146-os hrsz-on lév Községházat és teret összevonnánk a kisajátított 142 helyrajzi számmal, illetve a közte lév közterülettel, valamint a hivatal mellett-mögött kiigazítanánk a telekhatárt. Így alakulna ki a 146 helyrajzi számon a Községháza és tér, ahogy a vázrajzon is látszik. Ehhez a vázrajzhoz még annyit javasolnék, hogy a hivatal b vítésb l adódóan kialakuló új U alakú épület-forma is kerüljön feltüntetésre a térképen. A vázrajz elkészítésének a munkadíja összesen 116 e Ft. Partos Gábor képvisel És az a belógás, ami a 142 helyrajzi számú területb l belóg a Tó utcába, nem lesz kiegyenesítve? Nem gondoltunk rá, mert ez csak a térképészeti elhatárolás, a valóságban a látványt úgy rendezzük, ahogy szeretnénk, mert mind a két terület az önkormányzaté. De természetesen, amennyiben a testület úgy dönt, hogy a területet hozzuk egyenesbe a Tó utca fel l is, akkor úgy készíttetjük el a vázrajzot, és akkor a Tó utca területét is módosítja ez a határrendezés. Nincs jelent sége, mert látványban, vizuálisan ez nem fog zavarni. Ezt a térképet a következ 10 évben nem fogjuk látni. Ráadásul utána ugyanígy beleütközünk a Bánkgyöngye határába, attól sem lenne egyenesen az út. Nincs jelent sége, mert mind a két terület az önkormányzaté. További hozzászólás, észrevétel, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az a 142, 143 és 146 helyrajzi számú területeket érint, el terjesztett változási vázrajz tervezetet elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatali épület a b vítésnek megfelel en kerüljön feltüntetésre, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képvisel testület megtárgyalta a 142, 143 é s146 helyrajzi számú földrészletek határrendezését és összevonását, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következ határozatot: 13/2008. (III.26.) képvisel testületi határozat: Bánk Község Önkormányzat képvisel -testülete hozzájárul a Bánk 142, 143 és 146 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséhez és összevonásához a Dombai Gábor földmér mérnök által TR-4/2009. munkaszámon elkészített változási vázrajz tervezet szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatali épület a b vítésnek megfelel en kerüljön feltüntetésre. A képvisel -testület elfogadja Dombai Gábor földmér mérnök (2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27.) 142, 143 és 146 helyrajzi számú földrészletek telekhatárrendezésével és összevonásával kapcsolatos változási vázrajz elkészítésére vonatkozó bruttó Ft árajánlatát. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármester a változási vázrajz fentieknek megfelel elkészíttetésére és a földhivatalnál történ átvezettetésére. Határid : december 31. Felel s: polgármester 7. Napirend Egyebek Kaptam egy levelet a rétsági Ment állomás dolgozóinak a nevében, melyben kéréssel fordulnak a településünkhöz, miszerint lehet ségeinkhez mérten támogassuk a ment állomást korszer sít tevékenységüket. Azt írják: Célunk mentéstechnikai, orvostechnikai és egyéb technikai eszközök beszerzése illetve korszer sítése. Az Országos Ment szolgálat nehéz anyagi lehet ségei miatt küls támogatókra szorul. Így sikerül különböz eszközöket beszerezniük, ezáltal gyorsabb és színvonalasabb ellátást tudnak biztosítani. Minden támogatást köszönettel fogadnak. Magyarul: támogatást, pénzt kérnek. Én személy szerint Ft támogatást javaslok nyújtani. 16

17 További javaslat, hozzászólás, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Rétsági Ment állomás fejlesztésére Ft támogatást nyújtsunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képvisel testület megtárgyalta a rétsági Ment állomás fejlesztési célú támogatás iránti kérelmét, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következ határozatot: 14/2009. (III.26.) Képvisel testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képvisel -testülete az Országos Ment szolgálat Rétsági Ment állomása (2651 Rétság, Rákóczi út 34.) kérelmére a rétsági ment állomás korszer sít tevékenységének (mentéstechnikai és egyéb technikai eszközök korszer sítése, illetve beszerzése) támogatására Ft támogatást nyújt. Határid : azonnal Felel s: polgármester Szeretném tájékoztatni a képvisel ket a Gönczöl György úrral, a Pizzéria tulajdonosával történt levélváltásomról. Felolvasnám mindkét levelet. Els ként a Gönczöl Úrtól érkezett levél: Tisztelt Polgármester úr! Kézhez kaptam az önkormányzat határozatát, a Bánk, Pet fi út 59. szám alatti ingatlant, (Bowling-Pizzéri-Söröz ) évi építményadó mértékére vonatkozó iratot. Megdöbbenve olvastam, hogy a tavalyi évhez képest az Önkormányzat több mint 10 %-kal emelte az adó mértékét, felettébb inkorrekt és egyoldalú módon, nem mérlegelve a jelen gazdasági helyzet állását. Amikor minden megnyilvánulás a kisvállalkozások megsegítésér l szól, (idézet parlamenti javaslat) van olyan önkormányzat, mely a tavalyi év (lejelentett) 6,1 %-os inflációt jóval meghaladó mértékben emel egy olyan adónemet, mely egyébként kirívóan magas. Példaként említhetem Zamárdi Önkormányzatát ahol, nem emelték az építményadó összegét, bízva abban, hogy idén is m ködtetni tudják az üzemeltet k az egységeiket, és ebb l, ha csak ugyan annyi is, mint a 2008-as évben, de bevétele származhat. Ott valószín leg nem a sz klátókör szemlélet uralkodott el, amely csak az adóprés szorításában látja a jöv t. A tulajdonunkban lév épület után fizetjük az önkormányzatnak az építményadót, bár tevékenységet nem folytatunk (hiszen az épületet több vállalkozón adjuk bérbe) fizetünk ipar zési adót is ugyan ezen épület után. A mai gazdasági helyzetben, nem hogy nem tudjuk a bérl k felé a megemelt adókat, vagy akár egy részét is áthárítani, hanem egyenesen bérleti díj csökkenést kell elszenvednünk, hogy egyáltalán az egység m ködhessen és a színfoltja legyen a településnek. Mindezt tesszük többek közt azért, hogy ne zárjanak be a bérlemények, ne legyen bevétel kiesése ez által az önkormányzatnak, ne veszítsenek munkahelyeket a bérl k által üzemeltetett egységek, és az önkormányzatnak legyen ipar zési adó bevétele a bérl k tevékenysége után. Úgy gondolom, és bízom benne, hogy nem egyedül vagyok ebben a jó irányba haladó meglátásban, a válság túléléséhez nem csak a gazdasági élet szerepl inek, hanem a hivataloknak is ésszer kompromisszumot, megoldást kell választani. Tisztelt Polgármester úr! Ön részt vesz a településfejlesztési és pénzügyi bizottságának munkájában, és látja a reménytelen jöv t. Ha minden vállalkozót az adópréssel próbálnánk meg tönkretenni, akkor a jöv ben mi, ebben a formában, nem tudunk együtt dolgozni a településsel. Lehet ségünk b ségesen adódik hogy másként üzemeltessük az egységet, de azt gondolom, hogy az biztosan nem tenne majd jót Bánk hírnevének, nem beszélve az önkormányzat bevétel kiesésér l. Bízom benne, hogy átértékelik a mostani helyzetet, mert a vállalkozások és tevékenységük, mely után egyébként sem kevés adót fizetnek meg tisztességesen, nem kiirtandó ellenség a településen. Erre válaszoltam a következ ket: Tisztelt Gönczöl György úr! Egyetértek Önnel abban, amit a vállalkozók és a vállalkozások nehéz helyzetér l írt a nekem címzett levelében. Azzal viszont nem, hogy Önkormányzatunk adópréssel próbálná meg tönkretenni a helyi vállalkozókat. Ön Zamárdi Önkormányzatát hozta fel példának, ahol nem emelték fel az építményadó összegét. Engedje meg, hogy felsoroljam, mit nem tett Bánk Község Önkormányzata a vállalkozókkal: óta nem emeltük az ipar zési adó mértékét, azóta is 1,7 %-on tartjuk, holott 2 % lehetne évben a szállásadók tekintetében 670 Ft-ról 500 Ft-ra csökkentettük az építményadó mértékét. Az viszont igaz, hogy az önt érint vállalkozási formában 450 Ft-ról 500 Ft-ra (igaza van több, mint 10%-kal) emeltük az építményadót. Ezt az adómértéket (az 500 Ft/m 2 összeget) kirívóan magas jelz vel illetni, úgy gondolom, nem korrekt. Miért állítom ezt? Biztos vagyok benne, hogy Ön is tudja, az 500 Ft/m 2 adómérték csupán 42,8 %-a a kiszabható adómaximumnak. Remélem e számok ismeretében Ön is átértékeli az Önkormányzatunkról alkotott véleményét, és nem azt fogja hangoztatni, hogy a vállalkozások és tevékenységük Önt idézve kiirtandó ellenség a településünkön. Az Ön által bérbeadott, Bánk, Pet fi út 59. szám alatti ingatlanban folyó vendéglátó tevékenység üde színfoltja településünknek, és remélem, még sokáig Bánk jó hírnevét viszi tovább. 17

18 Mi az, hogy inkorrekt egyoldalú módon, mikor a testületnek a jogában van, hogy meghatározza az adómértéket. Nem beszéljük meg a vállalkozóval? Ezt csak tájékoztatásként mondtam el, hogy történt egy ilyen levélváltás. Hallottam visszajelzéseket, hogy én, mint a polgármester emelem a díjakat. A központi tér és a Tóparti Vendégház felújításával kapcsolatosan megküldte a tervezési szerz dés tervezetét a Börzsöny Kontakt Kft. Tudjátok, hogy tavaly december környékén nem keveset dolgoztunk ezen a terven. Igazából azért a munkáért nem kértek semmit. Most a két tervezési munkáért - a tér kialakítására, és a Tóparti Vendégház átalakítására - kérnek 950 e Ft+ áfa tervezési díjat. A pályázati támogatásból gyakorlatilag támogatható a tervezési összeg. A fizetési feltételek szerint a díj felét akkor kellene kifizetnünk, amikor aláírjuk a szerz dést, a másik felét pedig amikor, amikor átadnak nekünk minden dokumentációt, március 30-ig. E tekintetben próbáltam velük egyességet kötni, és végül abban maradtunk hogy 300 e Ft-ot fizetnénk a szerz dés aláírásánál, a második 300 e Ft-ot amikor átnyújtják mind a két dokumentációt, a harmadik 350 e Ft-ot pedig amikor befogadják a pályázatunkat. A pályázathoz kapcsolódóan lesz még egy másik szerz dés, a pályázat írásra vonatkozóan, de a pályázat írásra én még nem kaptam árajánlatot. Ha nyerünk a pályázaton, ezek a költségek beépíthet k a pályázatba. A pályázatból finanszírozható a tervezés és a pályázatírás díja is. Az a kérdés, hogy ilyen feltételekkel elfogadjuk-e a tervezési feltételeket a Börzsöny Kontakt Kft. részér l? Az áfát mikor lehet visszaigényelni? Ennél a fejlesztésnél nem tudjuk visszaigényelni az áfát. Pintér János képvisel Megrendeltük, dolgoztak is rajta, akkor ki kell ket fizetni. Tavaly novemberben, decemberben három naponta kellett átdolgozniuk a terveket és a költségvetést, a pályázatírók információi szerint. Akkor azért nem kértek semmit. Partos Gábor képvisel Jó, fogadjuk el, és harmadolva fizessünk. További hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a központi térre és a Tóparti Vendégház felújítására vonatkozó Börzsöny Kontakt Kft. tervezési ajánlatát és szerz déstervezetét elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képvisel testület megtárgyalta a Központi tér valamint a Tóparti Ház tervez i szerz dés tervezetének feltételeit, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következ határozatot: 15/2009. (III.26.) Képvisel testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képvisel -testülete elfogadja a Börzsöny Kontakt Kft. (2657 Tolmács, Tolmácsi út 16.) Bánk, H sök téri park (142 és 146 hrsz.) és a játszótér (217 hrsz.) átalakítására és felújítására, valamint a Tóparti Vendégház (130 hrsz.) felújításának m szaki terv és költségvetés elkészítésére vonatkozó tervezési szerz dési ajánlatot, mely szerint a tervezési munkadíj összesen Ft +áfa, a fizetési feltételek: a szerz dés aláírását követ en Ft +áfa, a teljes dokumentáció átadását követ en Ft+ áfa, a pályázat befogadását követ en Ft + áfa. A Ft + áfa tervezési díj fele-fele arányban tartalmazza a központi park és játszótér, illetve a tóparti vendégház tervezési díját. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Börzsöny Kontakt Kft-vel kötend, a fentieknek megfelel tervezési szerz dés aláírására. 18

19 Határid : szerz dés kötés azonnal Felel s: polgármester Március 9-én volt a rendkívüli testületi ülésünk, egy új egyesület megalakításával kapcsolatosan. Elkészült az ülés jegyz könyve. A végén azt mondtuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ne tekintsük rendkívüli testületi ülésnek, hanem csak egy megbeszélés volt. A jegyz asszony azt is mondta, hogy az egyesület alapításának kérdésében a képvisel testület nem kompetens. És most végül mégis elkészítette a jegyz könyvet. Addig nem szeretném aláírni, amíg a testület ezt nem mondja, mert úgy mentünk el, hogy az csak egy beszélgetés volt. Attól, hogy egy ülésen nem születik döntés, az még testületi ülés. Ez egy hivatalos testületi-ülés volt, a szervezeti és m ködési szabályzat szerint meghívóval összehívott, és szabályszer en levezetett képvisel -testületi ülés volt. Nincs olyan, hogy egy testületi ülésr l ne készüljön jegyz könyv. Ha baráti megbeszélést szeretnétek, akkor ne legyen összehívva a képvisel -testület, tehát ne mint képvisel k jöjjetek össze az önkormányzat hivatalos helyiségében, hanem össze kell ülni barátként, magánszemélyként, valahol, valakinél. Nem született döntés de akár születhetett volna is, pl. hogy az önkormányzat nem kíván beadni pályázatot a térrel kapcsolatban - de ez attól még testületi ülés volt Nem értem, mi a probléma azzal, hogy err l jegyz könyv készült? Amikor megláttam a jegyz könyvet, meglep dtem, mert az én olvasatomban az volt a véleményünk, hogy az nem volt testületi-ülés. Ha nem voltunk kompetensek dönteni ebben a dologban, ne legyen testületi-ülés. Attól az még képvisel -testületi ülés, hogy a végén nincs döntés, hiszen minden feltétel megvolt. Nekem furcsa volt, amikor megláttam az asztalomon a jegyz könyvet. Nem értem, mi ezzel a gond! Abban nem dönthetett volna a képvisel -testület, mint testület, hogy magánszemélyek létre hozzanak-e egy egyesületet, és az pályázzon-e, mert az nem képvisel -testületi kompetencia. Abban dönthetett volna a képvisel -testület, hogy mi, mint önkormányzat, nem adunk pályázatot a tér kialakítására, vagy a Tóparti Ház felújítására. Jó, akkor aláírom. Láthatjátok, hogy folyik a munka a körjegyz ségi épület b vítésére és felújítására. Annak idején, amikor pályáztunk, arra volt lehet ség, hogy 14,5 millió Ft-ra pályáztunk. Ezt az elkészült terv költségvetése alapján határoztuk meg. Viszont nem kaptuk meg az igényelt teljes összeget, ezért nem szeretnénk ennyit költeni az épületre. Az önrésszel együtt bruttó 9,2 millió Ft-unk van, és nagyon úgy néz ki, hogy amit meg szeretnénk oldani, ebbe az összegbe nem fog beleférni. Arra gondoltam, és erre kérem a felhatalmazásotokat, hogy azt az összeget, 1,8 millió Ft-ot, amit a költségvetésünkben a hivatal terasza átalakításával az ún. átrium kialakítására terveztünk, csoportosítsuk át az épület felújítására, hogy valamilyen szinten lakható legyen és elkészüljön minél több dolog, és legfeljebb idén nem valósul meg az átrium Tehát ezt az összeget áttennénk erre a beruházásra. Most számoljuk össze az Attilával az árajánlatokat, hogy mi lesz a felújítás tényleges összege. Szombaton jön a f tés-, és vízszerel, a Puchovszki Palinak a Haáz Józsinak és a Klucsik Bandinak az árajánlata megvan. Tehát az a kérdés, mit szóltok ahhoz, hogy ezt az 1,8 millió Ftot átcsoportosítsunk a körjegyz ségi épület beruházására? Semmiképp nem jutna rá máshonnan? Ha nem muszáj, az átriumot ne vegyük le. Költségvetésen belül szeretnék maradni. Azt szeretném, hogy a 30 millió Ft tartalék maradjon meg, ezért nem szeretném a tartalékból biztosítani a beruházáshoz szükséges pénzt. Amit elkezdtünk, az mindenképp fejezzük be rendesen. 19

20 További hozzászólás, vélemény nem volt, a képvisel -testület tudomásul vette a költségvetésben fejlesztési célra el irányzott összeg ezirányú felhasználását. Vissza szeretnék térni a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletünkhöz. Hogy miért veszem ismét el? Falugy lés lesz Budapesten, és a beérkezett levelekb l az derült ki, hogy az üdül övezeten fájó pontnak érzik azt, hogy elég magasra lett felemelve a szemétszállítási díj. Lehet, hogy hibáztunk, és amikor kiküldtük a csekkeket, két sort oda kellett volna tennünk magyarázatképp, mi is indokolja az emelést. Benne van a rendeletünkben, hogy a tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. Ezen kívül a rendeletünk a közszolgáltatás kötelez igénybe vételének szünetelésére vonatkozóan is tartalmaz el írást, ami arról szól, hogy nem terheli díjfizetési kötelezettség azon ingatlanok tulajdonosait, amely ingatlanon legalább 30 napig senki nem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A megüresedés és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos illetve a használó köteles 15 nappal korábban a Polgármesteri Hivatalban írásban bejelenteni. Magyarul ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valakinek május 1-jét l ne legyen szemétszállítási-díja, április 15-ig írásban be kell jelentenie a hivatalban, hogy használaton kívül van az ingatlan. A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követ hónap utolsó napjától újbóli igénybevételt követ hónap utolsó napjáig szünetel. Ez egy olyan kulcsfontosságú rendelkezés, mellyel mindenképp foglalkoznunk kell. Aki ez id alatt hulladékot helyez ki, azt nem kell elvinni. A díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat részben vagy egészben átvállalhatja, ha a kérelmez jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete miatt a szemétszállítási díj megfizetése a kérelmez vagy a közös háztartásban él k, közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ez is benne van a rendeletünkben. A díjfizetés átvállalása alól a képvisel -testület dönt. A kérelem elbírálásánál a szociális ellátások rendjér l szóló helyi rendeletnek átmeneti segélyr l szóló rendelkezéseit kell tartalmazni. Ez szintén a rendeletünkben van. És mentes a közszolgáltatási díj fizetése alól a lakóingatlanában egyedül él 65 éven felüli, illetve a tárgyévben a 65. életévét betölt tulajdonos. Nagyon sok levél, és telefon érkezik az üdül sök részér l, hogy k nincsenek 8 hónapon keresztül itt a településünkön. Ekkor léphetne érvénybe ez a fenti rendelkezés, hogy 15 nappal el tte be kellene jelenteni, hogy mikortól nem akar szemétszállítási díjat fizetni az ingatlanán. Nem tudom, mit szólnátok, ha esetleg a 8 havi szolgáltatást lecsökkentenénk 6 hónapra, de akkor nem tudom, melyik hónapot hagyjuk ki. Természetesen az idei évben már nem lehet, de jöv re el tudnék képzeli egy ilyen járható utat. Szeretném, ha ezt megbeszélnénk. A szemét mennyiséggel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy vannak olyan id s emberek, vagy egyedül él k, akiknek mondjuk csak két hetente keletkezik egy kukányi szemetük. Ez jöv re megváltozik, most már kár err l órákat beszélni. Ezt a számítást és ezt az összeget a jelen pillanatban meglév információink alapján számoltuk ki. Nekünk önkormányzatnak meghatároznak egy összeget, amit az elhelyezésért és a szállításért ki kell fizetni. Az a baj, hogy a lakosságnál a hulladék súlya alapján nem lehet különbséget tenni. Amíg nincs egyenkénti mérés, addig nem lehet igazságossá tenni. Februártól szállítjuk Nógrádmarcalra, azóta van mérve a beszállított szemét mennyisége. A februári adatok szerint - négy szállítás volt kg hulladékot szállítottunk be, tehát a kalkulált 20 tonnához képest kg megtakarításunk van februárban. Azért mondtam, hogy azt kell elmondani, hogy csökkenhet a díj, de csak a konkrét mérések után lehet biztosabbat számolni. Márciusi adatot mondok, amikor már belépett az üdül övezet is: ilyenkor heti 10 tonnával számoltunk egy szállítást. Márciusban még lesz egy szállítás, mert március öt hetes, de négy heti beszállítás adata alapján 23,6 tonna volt a tényleges mennyiség a kalkulált 40 tonnával szemben. Amit még soha nem mondtam ki, hogy az üdül tulajdonosok is kötelesek volnának idegenforgalmi adót fizetni a szálló vendégeik után. A bánki falugy lés el tt volt egy képvisel -testületi ülés, ahol abban maradtunk hogy megvárjuk ezt az évet ezzel a díjtétellel, és ha megtakarításunk lesz, akkor azt a következ évben beszámítjuk, és a szemétszállításra fogjuk fordítani. 20

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. augusztus 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Bondor Ágnes, Farkasházy Andrásné, Pintér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

1.) Az I. Világháborús Emlékmű felújítására beérkezett ajánlatok megismerése, majd a kivitelező(k) kiválasztása.

1.) Az I. Világháborús Emlékmű felújítására beérkezett ajánlatok megismerése, majd a kivitelező(k) kiválasztása. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 2-án, a községházán tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. július 7-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-9. c.) határozatai: 91-99. d.) rendelete: - /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 49/2012. (III.22.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 20-án megtartott üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes Galambos György Benkő

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben