T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete november 08-án tartott rendkívüli ülésének 8-41/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( /2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek Piskolczi Géza Polgármester 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 08-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Piskolczi Géza Kovács Tibor Gulyás József Ács Lászlóné Berki Györgyné Gyalog Imre Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Papp Csaba Dr. Papp László Pelles Brigitta Szűcsné Fekete Irén Taskó Miklós Beregi István polgármester alpolgármester jegyző görög katolikus esperes Piskolczi Géza polgármester köszönti a -testület tagjait, Beregi István görög katolikus esperest. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A napirend módosul, a 4. és az 5. napirendi pont kerül először megtárgyalásra, illetve a 6. napirendi pontba felvételre kerül az egyebek. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosítást. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Horváth József és Papp Csaba ket. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére: 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek 2

3 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 113/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek Napirend tárgyalása: 1) Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról Az elmúlt testületi ülésen már volt egy megállapodás az egyház és a hivatal között. Azért jött el esperes úr, hogy ezt szóban alátámassza, hogy meggyőzze a testületet a jogosságáról, illetve a nem jogosságáról. Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. A megállapodás szövegét eddig megfelelőnek látta az az ügyvéd, akinek megmutatta. A megállapodás jó. Legfeljebb még egyetlen 3

4 mondatban oda kell írni, hogy meghatározott ideig használja. Ebben benne van az, hogy jogot kap arra, hogy használja az önkormányzat. Azt a mondatot még oda lehet írni, hogy használati jogot biztosít az egyház Ács Lászlóné megérkezett. Például a szülőfalujában is ugyanez a helyzet önkormányzaté a ravatalozó, és a temető egyházi tulajdon, semmiféle kiadása, költsége nincs az egyháznak a temető dolgával kapcsolatban. A temetkezés biztosítása önkormányzati feladat. A törvényt kellene megkeresni, hogy hogyan rendelkezik az ilyen dolgokban. Arra is hajlandóak, hogy a sírhely árát az önkormányzatnak az egyház átadja augusztus 1-től október 6-ig a sírhely összege 150 e Ft. 150 e Ft-ból vizet fizetni, szemetet elvitetni nem lehet. Az önkormányzat meghatározhat az eddigi 5 e Ft-os sírhely helyett más összeget is. Nincs kifogása az egyháznak, ez lenne a célszerűbb, ha az önkormányzat üzemelteti a temetőt. E pillanatban csak a ravatalozót üzemelteti. Ha üzemeltetésre van kiadva, akkor az üzemeltető oldja meg a vízdíjat, a szemétszállítást, akkor ő fogja felvenni a sírhely árát. Abban az esetben, ha így marad a dolog, hogy a szemetet az egyház viteti el, akkor kellemetlen helyzet lesz. Eddig is ezeket a költségeket a görög katolikus egyház végeztette. Sem a római katolikus, sem a református egyház nem járult hozzá ehhez a plusz kiadáshoz. Igazságtalan dolog az, hogy szorítsa egyre jobban össze a görög katolikus hívek anyagi helyzetét, hogy a temető rendje meglegyen. Aki soha nem fizetett az egyháznak semmit, nem járt templomba, nem ad ide semmilyen adományt, annak is ugyanaz járjon. Nézzenek körül a környezetükben hol hogyan működik a temetkezés. Hogyan oldják meg, hogy kölcsönösen pozitív dolgot eredményezzen. Mondták már neki, hogy a halott kivitele sokba kerül. Amennyiben az önkormányzat a teljes üzemeltetést átveszi, egyetlen mondatot kell megváltoztatni a megállapodásban. Taskó Miklós megérkezett. Azt kellene tisztázni, hogy a temetőben mi maradna az egyház feladata? Ebben az esetben az egyháznak a saját szertartásának elvégzésén kívül nem maradna feladata. Sírhely kijelölése esetleg? A tulajdonos jogai mindenkor élő jogok. Meghatározhatja például hol legyen út, mikor lehet új helyet megkezdeni. Ehhez a tulajdonosnak joga van. A temető kerítését tavaszán szeretnék elkezdeni, a Leader pályázat lehetőséget ad. Erről már történt beszélgetés. Említette már polgármester úrnak, jegyző úrnak. Ez egy komplex pályázat lenne. Komolyan szeretne utána járni. Pénz talán már nyáron lenne belőle. E pillanatban a temető csúnya átjáró ház. A Rózsa Ferenc túlsó végén a temető szeméttelep. Minden megváltozna. Ápolni lehetne a temetőt. Ha egy komoly kerítés van, akkor a fa ellopása sem volna olyan egyszerű. Ezeket meg lehetne változtatni. Van egy bizonyos védelem. Volna lehetőség nyitvatartásra. Szeptemberben 180 m 3 víz használódott el. Itt vannak a sírkövesek például. Sok helyen, ha valaki sírhelyet épített a szükséges vízdíjhoz hozzájárul. Amit Dalanics László végez a temetőben fontos munka, bár jobb volna, ha egy fiatalabb csinálná. Ha az önkormányzat üzemeltetné, akkor is lenne valaki, aki a gondoskodna 4

5 arról, hogy a szemét kellő időben el legyen szállítva, a sírhely árát szedné, sírkőkészítéskor átvenné a hozzájárulás összegét. A kerítést az egyház önmagában elkészíttetni nem tudja. Hajdúnánási cég gyártmánya az a kerítés, amit megfelelőnek tart. 2 méter magas, dekoráció nélkül. A temető 3 oldalát ezzel keríteni be, befelé nézve a mintázat. Az Árpád utca lakott terület ott nem 2 m magas, csak 180 cm magas lenne. 30 millió Ft-ba kerülne méterről van szó, majdnem Ha pályázatot nyújtanának be akkor az a 104/3 Görög Katolikus Egyház temető területére vonatkozna. Polgármester úr is mondta már, meg Dr. Papp László úr is, hogy elég csúnyává tenné, ha a református temető kilógna ebből a kerítésből. Ez csak a Leader programmal oldható meg, mint községi szükséglet. Az egyházi temető esetében a tulajdonosnak a temetkezés bizonyos jogát meg kell, hogy hagyja az üzemeltető. Ez a jog a következő: kereszteletlen embert nem lehet eltemetni a temetőben, idegen vallásút, akik botrányos életűek. Ez a magyar állam által jóváhagyott egyházi jog. Most ezt elfogadja-e az önkormányzat a Leader pályázatot? Az önkormányzat nyilatkozatát kéri. Szűcsné Fekete Irén : Megkérdezte-e esperes úr, hogy hány % saját erőt kell biztosítani? 15 %-ot. Szűcsné Fekete Irén : Ha jól emlékszik a tervezetre abban 5000 valahány m 2 volt, hogy annyit bocsát az egyház az önkormányzat részére. Azt a részt, amin a ravatalozó fekszik. Igen. Szűcsné Fekete Irén : Most ahogy értelmezte az egész temetőre vonatkozóan adná esperes úr a használati jogot. De abban a szerződésben az 5000 m 2 van. Az a használati jog azért kell az önkormányzatnak ilyen formában rögzítetten, mert a használati jog alapján van lehetősége a Telekkönyvi Hivatalnak az önkormányzat tulajdonára írni a ravatalozót. Bejegyeztetni. Idegen telken nincs joga építkezni, birtokolni. Az a terület az önkormányzat számára idegen terület. Azért nem tudták az önkormányzat nevére bejegyeztetni, mivel idegen területre nem építhet senki, nem lehet idegen területen joga. Gulyás József jegyző: Ügyvéd úr mondott egy-két dolgot, amit ki kellene javítani ebben a megállapodásban. Ez a ravatalozó már megépült 1986-ban, nem lett beadva akkor az egyház hozzájárulása. Ahhoz, hogy kijavítsák, használati jogot kell biztosítani leginkább arra a területre. Ez a használati jog egészen más, mint a tulajdon jog. Dr. Papp László megérkezett. 5

6 Szűcsné Fekete Irén : Nem 2 szerződésről kellene, hogy beszéljenek? Az egyik, amelyikkel bejegyeznék a tartós haszonbérleti jogot az önkormányzat javára arra a területre, amin a ravatalozó fekszik. A másik az önkormányzat átvenné a temető karbantartását. Ha jól emlékszik a szerződésre, abban arról volt szó, hogy az 5000 valahányszáz m 2 a ravatalozó tartós használatra adása, egy másik pontban van az, hogy az önkormányzat vegye át a temető költségeit. Szerinte ez 2 téma. A jognak van egy ritka nyelve, amit nem mindig értenek. A használati jog az azt jelenti, hogy az alapján tudja bejegyeztetni. Arról van szó, hogy az egyház hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat szedjen a sírhelyekért pénzt, de akkor az egyház tulajdonjogát megtartva kivonja magát minden feladatból. Szűcsné Fekete Irén : Külön meg kell beszélni. A jövetele célja a kerítés. Az önkormányzat elfogadja-e, hogy az egyház a Leader programba beadja a pályázatát? Szűcsné Fekete Irén : Az egyház tud hozzájárulást biztosítani a saját erőhöz, mert a kerítés egyházi tulajdon maradna? Ez a pénz meglesz. Reményei szerint még több is. Igazságtalan az, hogy az egyik részesül a teherből a másik nem. Aki ebbe a temetőbe óhajt majd temetkezni azzal nyilatkozik, amit közhírré is fognak tenni, hogy görög katolikus lévén 5 e Ft személyi egyházadót befizet. Ezzel maga megtette a kötelezettségét 2008-ban arra, hogy joga legyen, hogy ebbe a temetőbe temessék. Az a római katolikus, az a református, aki nem tartozik a görög katolikus egyházhoz annak is be kell fizetni ezt az 5 e Ft-ot a görög katolikus egyház pénztárába, hogy az önerő meglegyen. Térjenek vissza a Leader pályázathoz. A testületnek nem lesz gondolom akadálya, hogy ezt a pályázatot támogassa. Mivel az egyház fog pályázni. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6

7 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 114/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó nyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról szóló megállapodásban nem jutott döntésre. 2) Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása Arról van szó, hogy a majdan keletkező haszonból bizonyos részt kér. Emberi számítás szerint nekik nincs semmilyen lehetőségük, hogy belátható időn belül abból haszon legyen. Papp Csaba : Erről a költségekről a temetőben jó lett volna egy kimutatást látni. Mennyi a szemétdíj, a vízdíj éves szinten? A szemétdíjról nem tud beszámolni, abból nem vállalt az egyház. A vízről tud beszámolni. 100 e Ft-on felül van a vízdíj. A szemét mennyisége folyamatosan növekszik. Jövő esztendőre kalkuláljanak be 30 konténer szemetet. 8 e Ft 1 konténer? 240 e Ft a 30 konténer. Gyalog Imre : Esperes úr említette a Leader programot. Ez ami most folyamatban van Leader vagy ami lesz: Most van folyamatban. Gyalog Imre : augusztusában pályáztak, és még nem kaptak semmit sem. Ez jól kitolódik. Hogy nyáron ebből pénz lesz, egy kicsit nagy ígéret volt. Tudják tapasztalatból. A temető üzemeltetést átadná az egyház ez új dolog. A szőlőskerttel kapcsolatban szeretné elmondani. A kereszt felújítása 200 e Ft-ba került. Úgy történt, hogy ezért a 200 e Ft-ért ingyen ajánlja fel a szőlőskertet. Pluszba elvár valamit az egyház arról nem volt szó. Azért lepte meg. Az a baj, nem lesz jó visszhangja kifelé, ha a bökönyi lakosok, magánemberek ingyen ajánlják fel a szőlőskertet, az önkormányzat meg az egyháznak ellenszolgáltatást nyújt. Amikor a templomfelújítás ment a testület megfogalmazta, kérte, hogy segítenek, és az egyház is adjon valamilyen segítséget. A püspök úrnak is el lehet mondani, hogy az önkormányzat úgy próbál az egyházon segíteni, ahogy csak tud. Nem telt el olyan év, hogy 7

8 egy tetemes összeg valamilyen célra ne lett volna odaadva. Ez az egyház vagyonát nem csorbítja. Évek hosszú során mennyit segítettek, nem akarja úgy felfogni, mint felhánytorgatás. A püspök úrhoz még elmegy. Jelen pillanatban a ravatalozó van üzemeltetve valaki által, de a temető dolga nincs megoldva. Ezt kell eldönteni, hogy hogyan legyen megoldva. Január 1-ig szeretnék tudni. A sírhelyek árát meg kell emelni. Elmehet a püspök úrhoz, de arra nem hivatkozhat, hogy ilyen-olyan támogatást kapott az egyház az önkormányzattól. Papp Csaba : És ha elmenne polgármester úr és Dr. Papp László is a püspök úrhoz? Megbeszélnék együtt, és nem kellene levelezni. Meg kell beszélni egy időpontot. Ez nem olyan horderejű dolog, hogy be kellene menni. Taskó Miklós : Régóta húzódik a ravatalozó dolga. Helyre kellene tenni. Az egyháznak se mindegy hogyan temet el egy halottat. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy eltemessenek mindenkit. Nem érti, miért húzódik. Semmi problémát nem vetett fel, csak amit számára a felső hatósága előírt. Amit előírt azt az önkormányzat nem tudja elfogadni. Ha az önkormányzat nem fogadja el, akkor nincs továbblépés. Taskó Miklós : Igen jó viszony van az önkormányzat és az egyház között lassan 5 éve, mióta új polgármester van, ezt el lehet mondani a püspök úrnak. Korábban közel nem volt ilyen jó kapcsolat. Ha megszületik az önkormányzat döntése ma este, hogy vegye át a teljes üzemeltetést. A polgármester úr aláírja, ő is aláírja, hétfőn elviszi a püspök úrhoz, kedden itt lesz az a papír, ami alapján be lehet jegyeztetni. Taskó Miklós : A kerítés megépítését, a Leader program pályázását, személy szerint támogatja. Esperes úr hozzájárulását kéri az önkormányzatnak? Elvi hozzájárulásról van szó, anyagiakban nincs. Az önerejét az egyház vállalja. Beregi István görög katolikus esperes elment. A Leaderhez azért kérte az esperes úr a hozzájárulást, mert még nincs megállapítva, eldöntve, hogy egy település a lélekszám szerinti pályázati összegre adhat-e be pályázatot. Ebben benne van mindazon vállalkozók, akik Bököny község területén folytatnak vállalkozást. Kb. 2,5-2,6 milliárd Ft lesz amit a Dél-Nyírségi Társulás megkap, és ebből ami Bököny községre eső rész 8

9 feltételezve millió Ft között lesz. Összeget konkrétan senki nem tud mondani. Pontszámmal lesznek a pályázatok értékelve. A temetővel kapcsolatban ez most jött. Ki fizeti a szemét díjat, vízdíjat? Sok ember elfogadja az Orfeuszt, van aki kifogásokat keres. Egyszer volt affér az Orfeusszal egy köztemetés miatt. Dr. Horváth József : Nem sokat értett belőle. Az esperes úr akkor adja áldását a terület tartós haszonbérletére, ha az önkormányzat átvállalja a temető költségeit? A 2 hetes álláspont ez volt. Most is ez van, csak egy kicsit másképp. Végezze az önkormányzat a temető üzemeltetését. Dr. Horváth József : Néhány ciklussal ezelőtt volt szó a köztemető létrehozásáról. Abból nem lett semmi? De lett. 1 hektár területet megvásároltak a Római Katolikus Egyháztól 500 e Ft értékben. Az a köztemető. Igaz nincs közművesítve, nincs körbekerítve. Dr. Horváth József : Valahol kaptak egy ultimátumot, hogy néhány lakost nem lehet eltemetni az egyházi temetőben. A jelenlegi temető, a szomszédságában lévő üres terület és a régi temető állítólag az egyház szerint felszentelt temető, ahová csak az elfogadott katolikusokat lehet temetni ban bejöttek a jehovák, és akkor megvették azt a területet. Be is van jegyezve, mint köztemető. Még senkit nem temettek oda. Gulyás József jegyző: Nincs pénz vizet bevezetni, közművesíteni, körülkeríteni. Volt egy temető rendelet 2 féle variációban adták oda esperes úrnak. Nem írtak alá megállapodást. Rendelet kellene. Dr. Horváth József : Van köztemető. A későbbiekben ez gondot fog okozni. Akikre esperes úr célzott nincsenek kevesen éven belül meghalnak. Meg kell beszélni, ha ide adja az egyház az üzemeltetést, akkor ki fogja kötni a szerződést? Gulyás József jegyző: 2 féle rendelet van. Van az egyházi tulajdonban lévő temetőkről, meg az önkormányzati. Önkormányzati tulajdonban lévő temető az egyszerű. Az egyházinál külön megállapodást kell kötni, hogy kiket lehet oda temetni. A ravatalozóba se engedi be őket. Az volt az indok, hogy megszentelt földön van a ravatalozó. Nem kell csinálni semmit. Szemétszállítással leáll az önkormányzat, temető gondozással is, a halottat továbbra is visszük 9

10 a ravatalozóba. Majd jön egy másik püspök, másik pap, aki rugalmasan fogja kezelni. A temető üzemeltetését adja ki annak, akinek akarja. Szűcsné Fekete Irén : Nincsen olyan pont a törvényben, hogy az önkormányzat már 30 éve építette azt az ingatlant, hogy elbirtokolja azt a területet? Gulyás József jegyző: Nincs. A terület az övé, miénk a felépítmény. Ha a területi jog be lesz jegyezve, mindenféle anyagi szolgáltatás, és ellenszolgáltatás nélkül, akkor lépnek a többiekben. A kerítést elviekben támogatjuk. Gyalog Imre : Egyszerű lesz a megépítés, de ki fogja kifizetni, mennyiért, meg miből. Esperes úr azt mondja, hogy a Leader programmal pályázik, pénz lesz nyárra. Nem olyan egyszerű. Meg kell alakulnia a Nagykálló és Térsége Akciócsoportnak, utána pályázhat, elbírálják. Nagykálló, ha nem esik bele abba a körbe, hogy megkapja ezt az összeget, akkor nincs miről szó. Úgy mint az első körben a Leader. Nézi az Interneten a pályázatokat, mit írnak ki, mire mennyit adnak. Magyarország 2013-ig az Uniós és a hazai kiegészítéssel összesen 1300 milliárd Ft-ból gazdálkodik. Ebből 7 % megy a Leaderbe. Ide miért kell az önkormányzat elvi hozzájárulása? Azért kell, már említette, de még nem biztos, hogy területi leosztás lesz. Nyújtsa be a kérelmét írásban. Majd, ha biztos, hogy kell az elvi hozzájárulás, akkor meg fogják adni. Rendbe kellene tenni, hogy hányadán állnak az egyházzal. A szőlőskert nem sokat ér. Az I. világháború előtti időszak óta van az egyház kezelésében a szőlőskert. Ács Lászlóné : Azt nem érti, hogy az esperes úr az önerőt úgy akarja biztosítani, hogy nyilatkozattal kéri, hogy ki akarja, hogy itt temessék el. Dr. Komoróczy Péter : Ha megépül a kerítés, az egy érték lesz. Gyalog Imre : A szőlőskerttel kapcsolatban, úgy tudja, hogy a Római Katolikus Egyháznak is van tulajdonában szőlőskert, meg a geszterédi önkormányzatnak is. Azt is rendezni kellene minél hamarabb. 10

11 Valószínű, hogy ide fogják adni. Dr. Komoróczy Péter : A Leader pályázatban ne döntsenek semmit. Gyalog Imre : Várjuk meg a pályázat kiírását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 115/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) tárgyában nem jutott döntésre. 3) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról Mindenki megkapta az anyagot ben alakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 241 településsel, 1 hajdú-bihar megyei településsel Téglással, és 11 borsod megyei településsel, 229 szabolcs megyei településsel ban volt a belépő, 55 szavazatot kapott Bököny, nem tudja hogy számolták ki. Valószínű, hogy lakosságszám alapján. 550 e Ft-ot kellett befizetni. Azóta Ft-ot kell évente fizetni, mint tagdíjat. Most a Társulás 2 milliárd Ft értékben fog zártkörűen az Erste Bank által kötvényt kibocsátani. Csak a bankok között fog ez a 2 milliárd Ft járni. Dönteni kell, hogy az önkormányzat jelzálogjoggal támogatja-e. Emelett a Társulás mellett a Nyíregyháza és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás is kezd megalakulni 72 településsel, de ennek akkora a politikai vonzata, hogy nagyon nagy. A támogatás nem egységes. 241 településből kb. 30-an nem fizették a tagdíjat, de idővel meg fogják fizetni. Dr. Horváth József : Ebből a 2 milliárd Ft-ból mennyi terheli a községet? Tudható-e? Gondolja, hogy a voks arányában vagy a lakosság szám alapján van ez elosztva. 11

12 Kovács Tibor alpolgármester: Azonnali inkasszó van. Szűcsné Fekete Irén : Honnan lehetne ezt megtudni, mert 10-e a határidő? Dönteni kell. Tartsanak 5 perc szünetet és meg kell kérdezni. Taskó Miklós : A Nyír-Flop érintett valamelyikben? Egyenlőre nem, de a felügyelő bizottságban benne vannak. 5 perc szünetet kér. Tóth Andrástól kért információt. Szabolcs megyében a 600 e főnek kell a 2 milliárdot arányosan megfizetni Ft/fő, Bököny viszonylatában 11,4 millió Ft. 3-4 év alatt épül fel ez a projekt. Ezt az összeget annyi idő alatt kell megfizetni. Hulladék megsemmisítő, lerakó hely lesz? Szelektáló, megsemmisítő. Több helyen lesz. Oros lesz a legközelebb hozzánk, szelektív hulladék válogató. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 116/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Szabolcs-Szatmár-Berg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által alapított Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 2,0 milliárd Forint azaz kettőmilliárd forint összegű kötvénykibocsátásából származó visszafizetési kötelezettsége teljesítésére a mellékelt nyilatkozat (valamint felhatalmazó levél) szerint kötelezettséget vállal, egyben felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét annak aláírására. 12

13 4) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról Nem mértékadó módosítások vannak benne. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 117/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Megállapodásának módosítását és kiegészítését a határozat melléklete szerint. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított és kiegészített Társulási Megállapodás aláírására. 5) Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése Amikor a testület nem döntött, megkérte a Magyar Közút álláspontját. Téves bejegyzés, mint a ravatalozó. De mi odaadjuk. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút tulajdonjogát átadja a Magyar Közút KHT. részére. 13

14 6) Egyebek - Bököny Községi Önkormányzat Barota Mihály Általános Művelődési Központ és a Kölyök SC. Nyíregyháza Oros között megfogalmazott szerződés Mikor beszéltek róla, akkor szó sem volt forint összegről. Tiszalökön focisulit szeretnének létrehozni. Megnéztek egy pár gyereket, 4 8. osztályos gyereknek felajánlják a továbbtanulási lehetőséget Tiszalökön érettségit szerezhetnek, és futballtudásukat gyarapíthatják. Nem mondta senki, hogy az önkormányzatnak ez 20 db labdájába és havi 3 e Ft-os támogatásába kerülne. És itthon biztosítsanak egy edzőt, aki felkészíti a gyerekeket. Ez kb. 100 e Ft. Véleménye szerint, ha 100 e Ft-ot biztosítanak Marozsán Mihálynak, akinek C kategóriás edzői képesítése van, ő is fel tudja őket készíteni, hogy előre tudjanak lépni. Erről kell dönteni. Addig míg gyereket nem tudnak biztosítani, nem megy oda tanulni senki, addig felesleges ez a szerződés. Dr. Horváth József : Van itt egy munkabér is. Kovács Tibor alpolgármester: Jelenleg is van az ÁMK-ban focisuli? Igen van. Nem tudtak Marozsán Mihálynak több pénzt adni, de így is vállalta. Kevesebb óraszámban, de csinálja. Ha mégis valaki oda menne tanulni, akkor térnek vissza rá. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület nem fogadja el a Bököny Községi Önkormányzat Barota Mihály Általános Művelődési Központ és a Kölyök SC. Nyíregyháza-Oros között megfogalmazott szerződést évi karácsonyi segélyek osztása Legyen-e karácsonyra szaloncukor a lakosságnak vagy ne legyen? Úgy gondolja, hogy a rendkívüli segélynél van 354 e Ft, és az iskolatejnél 300 e Ft megtakarítás, ebből meg tudnák oldani. 14

15 Szűcsné Fekete Irén : Nem javasolja az 1 kg szaloncukrot, már ha van megtakarítás és az ÁNTSZ kritizálja a konyhát, oda kell költeni. Nem nagyon értékelik az emberek. Szerinte és sokak szerint nagyra értékelik a szaloncukrot. Fontosabb a krumplipucoló gép. Megszorítás van, és ezt tudja mindenki. Mindenképpen elfogadható. Az ÁMK-nak kellene ez a pénz. Itt van az akadálymentesítés. Az önkormányzat akadálymentesítését elutasították. Ács Lászlóné : Visszajelzések alapján nagyon jó néven veszik. Mind a kettő nagyon fontos. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 120/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött a gazdasági helyzetet figyelembe véve, hogy a évben karácsonyi segély osztást a lakosság felé nem tud biztosítani. Bejelentések: Gyalog Imre : A határ egyre szemetesebb, nem csak a határ, de az út mellett is. Az Antal háza mögött a Szár hegyen valaki odahordja a szemetet. A Dobos dűlőre is hordják a szemetet. Nem az útra öntik le, hanem beviszik a szántóföldre és ott borítják le. Szűnjön már meg, hogy az építési törmeléket kiviszik a határba, és az útra borítják le. Erről csak dönteni kell, mert az utak fenntartása a feladatuk. A közmunkásokat ki kell küldeni. 15

16 Gyalog Imre : Vannak a nagy esőzések, és elég gödrösek az utak, annyit kellene csinálni, hogy a víz elfolyjon. A mai nap folyamán látta, hogy egy szekér fát vittek a Dobos dűlőből, vagy az önkormányzat vagy Taskó Miklós erdejéből. Mikor az a nagy esőzések vannak, senki nem jár a határban, csak a zetorosok, a vállalkozók. Ők vágják tönkre. Gyalog Imre : 1 hete ki sem mozdulnak. Elmondja kik járnak a határban. Szabó Sándor Téglásról, újfehértóiak bugáznak esős időben. Nem ők. Kovács Tibor alpolgármester: Veszélyes hulladékként a leszedett palákat, amiket Csorba László leszedett azokat is a határba, az utakra viszik ki. Érdemes volna utána nézni. Az önkormányzatnak mekkora külterületi ingatlanja van? 3800 hektár. A szántókra kíváncsi. 16 hektár erdő a Dobos dűlőnél, 14 hektár a Murvaiban. 11 hektár nyárfás, 1 hold ami köztemető, a kertje végén egy jó hold. A hasznosítása? Ebben az évben kukorica itt, a másikban fekete forgó. Még nincsenek elszámolva. Taskó Miklós : 30 mázsa kukorica termett a köztemetőnél, kb. 150 e Ft. És van 25 mázsa olajos napraforgó 92 e Ft + Áfa. A költségei: a betakarítás rendbe van. A meglévő nyárfásnak van 3-szori tárcsázás költsége. Történtek lopások, 1 hektárt újra kiszántott. Minden külterületet próbáljanak meg hasznosítani. Taskó Miklós : A mezőőrök figyelmét fel kell hívni, hogy ha találnak szemetet, próbáljanak utánajárni és jelezzék. A KHT vezetőjét meg kell keresni. 16

17 A dűlőket tavasszal rendbe tesszük. Lesimítani az utakat. Kovács Tibor alpolgármester: Ahol ki van mérve a 6 méteres út, 2-3 méter az út a többi el van szántva. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Önkormányzat vállalja a külterületi utak tisztántartását. Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Piskolczi Géza sk. polgármester Gulyás József sk. jegyző Dr. Horváth József sk. Papp Csaba sk. Jegyzőkönyv-hitelesítők 17

18 18

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása Bököny Község Képviselő-testülete 2010. augusztus 13-án tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (109-110/2010., 9-10/2010. R) TÁRGYSOROZAT 1) A temetővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 9 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 15.-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában, az Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 20-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt

Részletesebben

Theisz Imre képviselő:

Theisz Imre képviselő: Iktatószám: 1375-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben