T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete november 08-án tartott rendkívüli ülésének 8-41/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( /2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek Piskolczi Géza Polgármester 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 08-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Piskolczi Géza Kovács Tibor Gulyás József Ács Lászlóné Berki Györgyné Gyalog Imre Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Papp Csaba Dr. Papp László Pelles Brigitta Szűcsné Fekete Irén Taskó Miklós Beregi István polgármester alpolgármester jegyző görög katolikus esperes Piskolczi Géza polgármester köszönti a -testület tagjait, Beregi István görög katolikus esperest. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A napirend módosul, a 4. és az 5. napirendi pont kerül először megtárgyalásra, illetve a 6. napirendi pontba felvételre kerül az egyebek. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosítást. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Horváth József és Papp Csaba ket. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére: 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek 2

3 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 113/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1./ Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról 2./ Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása 3./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról 4./ Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról 5./ Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése 6./ Egyebek Napirend tárgyalása: 1) Megállapodás megtárgyalása a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról Az elmúlt testületi ülésen már volt egy megállapodás az egyház és a hivatal között. Azért jött el esperes úr, hogy ezt szóban alátámassza, hogy meggyőzze a testületet a jogosságáról, illetve a nem jogosságáról. Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. A megállapodás szövegét eddig megfelelőnek látta az az ügyvéd, akinek megmutatta. A megállapodás jó. Legfeljebb még egyetlen 3

4 mondatban oda kell írni, hogy meghatározott ideig használja. Ebben benne van az, hogy jogot kap arra, hogy használja az önkormányzat. Azt a mondatot még oda lehet írni, hogy használati jogot biztosít az egyház Ács Lászlóné megérkezett. Például a szülőfalujában is ugyanez a helyzet önkormányzaté a ravatalozó, és a temető egyházi tulajdon, semmiféle kiadása, költsége nincs az egyháznak a temető dolgával kapcsolatban. A temetkezés biztosítása önkormányzati feladat. A törvényt kellene megkeresni, hogy hogyan rendelkezik az ilyen dolgokban. Arra is hajlandóak, hogy a sírhely árát az önkormányzatnak az egyház átadja augusztus 1-től október 6-ig a sírhely összege 150 e Ft. 150 e Ft-ból vizet fizetni, szemetet elvitetni nem lehet. Az önkormányzat meghatározhat az eddigi 5 e Ft-os sírhely helyett más összeget is. Nincs kifogása az egyháznak, ez lenne a célszerűbb, ha az önkormányzat üzemelteti a temetőt. E pillanatban csak a ravatalozót üzemelteti. Ha üzemeltetésre van kiadva, akkor az üzemeltető oldja meg a vízdíjat, a szemétszállítást, akkor ő fogja felvenni a sírhely árát. Abban az esetben, ha így marad a dolog, hogy a szemetet az egyház viteti el, akkor kellemetlen helyzet lesz. Eddig is ezeket a költségeket a görög katolikus egyház végeztette. Sem a római katolikus, sem a református egyház nem járult hozzá ehhez a plusz kiadáshoz. Igazságtalan dolog az, hogy szorítsa egyre jobban össze a görög katolikus hívek anyagi helyzetét, hogy a temető rendje meglegyen. Aki soha nem fizetett az egyháznak semmit, nem járt templomba, nem ad ide semmilyen adományt, annak is ugyanaz járjon. Nézzenek körül a környezetükben hol hogyan működik a temetkezés. Hogyan oldják meg, hogy kölcsönösen pozitív dolgot eredményezzen. Mondták már neki, hogy a halott kivitele sokba kerül. Amennyiben az önkormányzat a teljes üzemeltetést átveszi, egyetlen mondatot kell megváltoztatni a megállapodásban. Taskó Miklós megérkezett. Azt kellene tisztázni, hogy a temetőben mi maradna az egyház feladata? Ebben az esetben az egyháznak a saját szertartásának elvégzésén kívül nem maradna feladata. Sírhely kijelölése esetleg? A tulajdonos jogai mindenkor élő jogok. Meghatározhatja például hol legyen út, mikor lehet új helyet megkezdeni. Ehhez a tulajdonosnak joga van. A temető kerítését tavaszán szeretnék elkezdeni, a Leader pályázat lehetőséget ad. Erről már történt beszélgetés. Említette már polgármester úrnak, jegyző úrnak. Ez egy komplex pályázat lenne. Komolyan szeretne utána járni. Pénz talán már nyáron lenne belőle. E pillanatban a temető csúnya átjáró ház. A Rózsa Ferenc túlsó végén a temető szeméttelep. Minden megváltozna. Ápolni lehetne a temetőt. Ha egy komoly kerítés van, akkor a fa ellopása sem volna olyan egyszerű. Ezeket meg lehetne változtatni. Van egy bizonyos védelem. Volna lehetőség nyitvatartásra. Szeptemberben 180 m 3 víz használódott el. Itt vannak a sírkövesek például. Sok helyen, ha valaki sírhelyet épített a szükséges vízdíjhoz hozzájárul. Amit Dalanics László végez a temetőben fontos munka, bár jobb volna, ha egy fiatalabb csinálná. Ha az önkormányzat üzemeltetné, akkor is lenne valaki, aki a gondoskodna 4

5 arról, hogy a szemét kellő időben el legyen szállítva, a sírhely árát szedné, sírkőkészítéskor átvenné a hozzájárulás összegét. A kerítést az egyház önmagában elkészíttetni nem tudja. Hajdúnánási cég gyártmánya az a kerítés, amit megfelelőnek tart. 2 méter magas, dekoráció nélkül. A temető 3 oldalát ezzel keríteni be, befelé nézve a mintázat. Az Árpád utca lakott terület ott nem 2 m magas, csak 180 cm magas lenne. 30 millió Ft-ba kerülne méterről van szó, majdnem Ha pályázatot nyújtanának be akkor az a 104/3 Görög Katolikus Egyház temető területére vonatkozna. Polgármester úr is mondta már, meg Dr. Papp László úr is, hogy elég csúnyává tenné, ha a református temető kilógna ebből a kerítésből. Ez csak a Leader programmal oldható meg, mint községi szükséglet. Az egyházi temető esetében a tulajdonosnak a temetkezés bizonyos jogát meg kell, hogy hagyja az üzemeltető. Ez a jog a következő: kereszteletlen embert nem lehet eltemetni a temetőben, idegen vallásút, akik botrányos életűek. Ez a magyar állam által jóváhagyott egyházi jog. Most ezt elfogadja-e az önkormányzat a Leader pályázatot? Az önkormányzat nyilatkozatát kéri. Szűcsné Fekete Irén : Megkérdezte-e esperes úr, hogy hány % saját erőt kell biztosítani? 15 %-ot. Szűcsné Fekete Irén : Ha jól emlékszik a tervezetre abban 5000 valahány m 2 volt, hogy annyit bocsát az egyház az önkormányzat részére. Azt a részt, amin a ravatalozó fekszik. Igen. Szűcsné Fekete Irén : Most ahogy értelmezte az egész temetőre vonatkozóan adná esperes úr a használati jogot. De abban a szerződésben az 5000 m 2 van. Az a használati jog azért kell az önkormányzatnak ilyen formában rögzítetten, mert a használati jog alapján van lehetősége a Telekkönyvi Hivatalnak az önkormányzat tulajdonára írni a ravatalozót. Bejegyeztetni. Idegen telken nincs joga építkezni, birtokolni. Az a terület az önkormányzat számára idegen terület. Azért nem tudták az önkormányzat nevére bejegyeztetni, mivel idegen területre nem építhet senki, nem lehet idegen területen joga. Gulyás József jegyző: Ügyvéd úr mondott egy-két dolgot, amit ki kellene javítani ebben a megállapodásban. Ez a ravatalozó már megépült 1986-ban, nem lett beadva akkor az egyház hozzájárulása. Ahhoz, hogy kijavítsák, használati jogot kell biztosítani leginkább arra a területre. Ez a használati jog egészen más, mint a tulajdon jog. Dr. Papp László megérkezett. 5

6 Szűcsné Fekete Irén : Nem 2 szerződésről kellene, hogy beszéljenek? Az egyik, amelyikkel bejegyeznék a tartós haszonbérleti jogot az önkormányzat javára arra a területre, amin a ravatalozó fekszik. A másik az önkormányzat átvenné a temető karbantartását. Ha jól emlékszik a szerződésre, abban arról volt szó, hogy az 5000 valahányszáz m 2 a ravatalozó tartós használatra adása, egy másik pontban van az, hogy az önkormányzat vegye át a temető költségeit. Szerinte ez 2 téma. A jognak van egy ritka nyelve, amit nem mindig értenek. A használati jog az azt jelenti, hogy az alapján tudja bejegyeztetni. Arról van szó, hogy az egyház hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat szedjen a sírhelyekért pénzt, de akkor az egyház tulajdonjogát megtartva kivonja magát minden feladatból. Szűcsné Fekete Irén : Külön meg kell beszélni. A jövetele célja a kerítés. Az önkormányzat elfogadja-e, hogy az egyház a Leader programba beadja a pályázatát? Szűcsné Fekete Irén : Az egyház tud hozzájárulást biztosítani a saját erőhöz, mert a kerítés egyházi tulajdon maradna? Ez a pénz meglesz. Reményei szerint még több is. Igazságtalan az, hogy az egyik részesül a teherből a másik nem. Aki ebbe a temetőbe óhajt majd temetkezni azzal nyilatkozik, amit közhírré is fognak tenni, hogy görög katolikus lévén 5 e Ft személyi egyházadót befizet. Ezzel maga megtette a kötelezettségét 2008-ban arra, hogy joga legyen, hogy ebbe a temetőbe temessék. Az a római katolikus, az a református, aki nem tartozik a görög katolikus egyházhoz annak is be kell fizetni ezt az 5 e Ft-ot a görög katolikus egyház pénztárába, hogy az önerő meglegyen. Térjenek vissza a Leader pályázathoz. A testületnek nem lesz gondolom akadálya, hogy ezt a pályázatot támogassa. Mivel az egyház fog pályázni. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6

7 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 114/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Bököny Község tulajdonát képező ravatalozó nyilvántartásba bejegyzett adatok kiigazításáról szóló megállapodásban nem jutott döntésre. 2) Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) megtárgyalása Arról van szó, hogy a majdan keletkező haszonból bizonyos részt kér. Emberi számítás szerint nekik nincs semmilyen lehetőségük, hogy belátható időn belül abból haszon legyen. Papp Csaba : Erről a költségekről a temetőben jó lett volna egy kimutatást látni. Mennyi a szemétdíj, a vízdíj éves szinten? A szemétdíjról nem tud beszámolni, abból nem vállalt az egyház. A vízről tud beszámolni. 100 e Ft-on felül van a vízdíj. A szemét mennyisége folyamatosan növekszik. Jövő esztendőre kalkuláljanak be 30 konténer szemetet. 8 e Ft 1 konténer? 240 e Ft a 30 konténer. Gyalog Imre : Esperes úr említette a Leader programot. Ez ami most folyamatban van Leader vagy ami lesz: Most van folyamatban. Gyalog Imre : augusztusában pályáztak, és még nem kaptak semmit sem. Ez jól kitolódik. Hogy nyáron ebből pénz lesz, egy kicsit nagy ígéret volt. Tudják tapasztalatból. A temető üzemeltetést átadná az egyház ez új dolog. A szőlőskerttel kapcsolatban szeretné elmondani. A kereszt felújítása 200 e Ft-ba került. Úgy történt, hogy ezért a 200 e Ft-ért ingyen ajánlja fel a szőlőskertet. Pluszba elvár valamit az egyház arról nem volt szó. Azért lepte meg. Az a baj, nem lesz jó visszhangja kifelé, ha a bökönyi lakosok, magánemberek ingyen ajánlják fel a szőlőskertet, az önkormányzat meg az egyháznak ellenszolgáltatást nyújt. Amikor a templomfelújítás ment a testület megfogalmazta, kérte, hogy segítenek, és az egyház is adjon valamilyen segítséget. A püspök úrnak is el lehet mondani, hogy az önkormányzat úgy próbál az egyházon segíteni, ahogy csak tud. Nem telt el olyan év, hogy 7

8 egy tetemes összeg valamilyen célra ne lett volna odaadva. Ez az egyház vagyonát nem csorbítja. Évek hosszú során mennyit segítettek, nem akarja úgy felfogni, mint felhánytorgatás. A püspök úrhoz még elmegy. Jelen pillanatban a ravatalozó van üzemeltetve valaki által, de a temető dolga nincs megoldva. Ezt kell eldönteni, hogy hogyan legyen megoldva. Január 1-ig szeretnék tudni. A sírhelyek árát meg kell emelni. Elmehet a püspök úrhoz, de arra nem hivatkozhat, hogy ilyen-olyan támogatást kapott az egyház az önkormányzattól. Papp Csaba : És ha elmenne polgármester úr és Dr. Papp László is a püspök úrhoz? Megbeszélnék együtt, és nem kellene levelezni. Meg kell beszélni egy időpontot. Ez nem olyan horderejű dolog, hogy be kellene menni. Taskó Miklós : Régóta húzódik a ravatalozó dolga. Helyre kellene tenni. Az egyháznak se mindegy hogyan temet el egy halottat. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy eltemessenek mindenkit. Nem érti, miért húzódik. Semmi problémát nem vetett fel, csak amit számára a felső hatósága előírt. Amit előírt azt az önkormányzat nem tudja elfogadni. Ha az önkormányzat nem fogadja el, akkor nincs továbblépés. Taskó Miklós : Igen jó viszony van az önkormányzat és az egyház között lassan 5 éve, mióta új polgármester van, ezt el lehet mondani a püspök úrnak. Korábban közel nem volt ilyen jó kapcsolat. Ha megszületik az önkormányzat döntése ma este, hogy vegye át a teljes üzemeltetést. A polgármester úr aláírja, ő is aláírja, hétfőn elviszi a püspök úrhoz, kedden itt lesz az a papír, ami alapján be lehet jegyeztetni. Taskó Miklós : A kerítés megépítését, a Leader program pályázását, személy szerint támogatja. Esperes úr hozzájárulását kéri az önkormányzatnak? Elvi hozzájárulásról van szó, anyagiakban nincs. Az önerejét az egyház vállalja. Beregi István görög katolikus esperes elment. A Leaderhez azért kérte az esperes úr a hozzájárulást, mert még nincs megállapítva, eldöntve, hogy egy település a lélekszám szerinti pályázati összegre adhat-e be pályázatot. Ebben benne van mindazon vállalkozók, akik Bököny község területén folytatnak vállalkozást. Kb. 2,5-2,6 milliárd Ft lesz amit a Dél-Nyírségi Társulás megkap, és ebből ami Bököny községre eső rész 8

9 feltételezve millió Ft között lesz. Összeget konkrétan senki nem tud mondani. Pontszámmal lesznek a pályázatok értékelve. A temetővel kapcsolatban ez most jött. Ki fizeti a szemét díjat, vízdíjat? Sok ember elfogadja az Orfeuszt, van aki kifogásokat keres. Egyszer volt affér az Orfeusszal egy köztemetés miatt. Dr. Horváth József : Nem sokat értett belőle. Az esperes úr akkor adja áldását a terület tartós haszonbérletére, ha az önkormányzat átvállalja a temető költségeit? A 2 hetes álláspont ez volt. Most is ez van, csak egy kicsit másképp. Végezze az önkormányzat a temető üzemeltetését. Dr. Horváth József : Néhány ciklussal ezelőtt volt szó a köztemető létrehozásáról. Abból nem lett semmi? De lett. 1 hektár területet megvásároltak a Római Katolikus Egyháztól 500 e Ft értékben. Az a köztemető. Igaz nincs közművesítve, nincs körbekerítve. Dr. Horváth József : Valahol kaptak egy ultimátumot, hogy néhány lakost nem lehet eltemetni az egyházi temetőben. A jelenlegi temető, a szomszédságában lévő üres terület és a régi temető állítólag az egyház szerint felszentelt temető, ahová csak az elfogadott katolikusokat lehet temetni ban bejöttek a jehovák, és akkor megvették azt a területet. Be is van jegyezve, mint köztemető. Még senkit nem temettek oda. Gulyás József jegyző: Nincs pénz vizet bevezetni, közművesíteni, körülkeríteni. Volt egy temető rendelet 2 féle variációban adták oda esperes úrnak. Nem írtak alá megállapodást. Rendelet kellene. Dr. Horváth József : Van köztemető. A későbbiekben ez gondot fog okozni. Akikre esperes úr célzott nincsenek kevesen éven belül meghalnak. Meg kell beszélni, ha ide adja az egyház az üzemeltetést, akkor ki fogja kötni a szerződést? Gulyás József jegyző: 2 féle rendelet van. Van az egyházi tulajdonban lévő temetőkről, meg az önkormányzati. Önkormányzati tulajdonban lévő temető az egyszerű. Az egyházinál külön megállapodást kell kötni, hogy kiket lehet oda temetni. A ravatalozóba se engedi be őket. Az volt az indok, hogy megszentelt földön van a ravatalozó. Nem kell csinálni semmit. Szemétszállítással leáll az önkormányzat, temető gondozással is, a halottat továbbra is visszük 9

10 a ravatalozóba. Majd jön egy másik püspök, másik pap, aki rugalmasan fogja kezelni. A temető üzemeltetését adja ki annak, akinek akarja. Szűcsné Fekete Irén : Nincsen olyan pont a törvényben, hogy az önkormányzat már 30 éve építette azt az ingatlant, hogy elbirtokolja azt a területet? Gulyás József jegyző: Nincs. A terület az övé, miénk a felépítmény. Ha a területi jog be lesz jegyezve, mindenféle anyagi szolgáltatás, és ellenszolgáltatás nélkül, akkor lépnek a többiekben. A kerítést elviekben támogatjuk. Gyalog Imre : Egyszerű lesz a megépítés, de ki fogja kifizetni, mennyiért, meg miből. Esperes úr azt mondja, hogy a Leader programmal pályázik, pénz lesz nyárra. Nem olyan egyszerű. Meg kell alakulnia a Nagykálló és Térsége Akciócsoportnak, utána pályázhat, elbírálják. Nagykálló, ha nem esik bele abba a körbe, hogy megkapja ezt az összeget, akkor nincs miről szó. Úgy mint az első körben a Leader. Nézi az Interneten a pályázatokat, mit írnak ki, mire mennyit adnak. Magyarország 2013-ig az Uniós és a hazai kiegészítéssel összesen 1300 milliárd Ft-ból gazdálkodik. Ebből 7 % megy a Leaderbe. Ide miért kell az önkormányzat elvi hozzájárulása? Azért kell, már említette, de még nem biztos, hogy területi leosztás lesz. Nyújtsa be a kérelmét írásban. Majd, ha biztos, hogy kell az elvi hozzájárulás, akkor meg fogják adni. Rendbe kellene tenni, hogy hányadán állnak az egyházzal. A szőlőskert nem sokat ér. Az I. világháború előtti időszak óta van az egyház kezelésében a szőlőskert. Ács Lászlóné : Azt nem érti, hogy az esperes úr az önerőt úgy akarja biztosítani, hogy nyilatkozattal kéri, hogy ki akarja, hogy itt temessék el. Dr. Komoróczy Péter : Ha megépül a kerítés, az egy érték lesz. Gyalog Imre : A szőlőskerttel kapcsolatban, úgy tudja, hogy a Római Katolikus Egyháznak is van tulajdonában szőlőskert, meg a geszterédi önkormányzatnak is. Azt is rendezni kellene minél hamarabb. 10

11 Valószínű, hogy ide fogják adni. Dr. Komoróczy Péter : A Leader pályázatban ne döntsenek semmit. Gyalog Imre : Várjuk meg a pályázat kiírását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 115/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Bököny Község Önkormányzata és a bökönyi Görög Katolikus Egyházközség ajándékozási szerződés (szőlőskert) tárgyában nem jutott döntésre. 3) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kötvénykibocsátásáról Mindenki megkapta az anyagot ben alakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 241 településsel, 1 hajdú-bihar megyei településsel Téglással, és 11 borsod megyei településsel, 229 szabolcs megyei településsel ban volt a belépő, 55 szavazatot kapott Bököny, nem tudja hogy számolták ki. Valószínű, hogy lakosságszám alapján. 550 e Ft-ot kellett befizetni. Azóta Ft-ot kell évente fizetni, mint tagdíjat. Most a Társulás 2 milliárd Ft értékben fog zártkörűen az Erste Bank által kötvényt kibocsátani. Csak a bankok között fog ez a 2 milliárd Ft járni. Dönteni kell, hogy az önkormányzat jelzálogjoggal támogatja-e. Emelett a Társulás mellett a Nyíregyháza és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás is kezd megalakulni 72 településsel, de ennek akkora a politikai vonzata, hogy nagyon nagy. A támogatás nem egységes. 241 településből kb. 30-an nem fizették a tagdíjat, de idővel meg fogják fizetni. Dr. Horváth József : Ebből a 2 milliárd Ft-ból mennyi terheli a községet? Tudható-e? Gondolja, hogy a voks arányában vagy a lakosság szám alapján van ez elosztva. 11

12 Kovács Tibor alpolgármester: Azonnali inkasszó van. Szűcsné Fekete Irén : Honnan lehetne ezt megtudni, mert 10-e a határidő? Dönteni kell. Tartsanak 5 perc szünetet és meg kell kérdezni. Taskó Miklós : A Nyír-Flop érintett valamelyikben? Egyenlőre nem, de a felügyelő bizottságban benne vannak. 5 perc szünetet kér. Tóth Andrástól kért információt. Szabolcs megyében a 600 e főnek kell a 2 milliárdot arányosan megfizetni Ft/fő, Bököny viszonylatában 11,4 millió Ft. 3-4 év alatt épül fel ez a projekt. Ezt az összeget annyi idő alatt kell megfizetni. Hulladék megsemmisítő, lerakó hely lesz? Szelektáló, megsemmisítő. Több helyen lesz. Oros lesz a legközelebb hozzánk, szelektív hulladék válogató. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 116/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület a Szabolcs-Szatmár-Berg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által alapított Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 2,0 milliárd Forint azaz kettőmilliárd forint összegű kötvénykibocsátásából származó visszafizetési kötelezettsége teljesítésére a mellékelt nyilatkozat (valamint felhatalmazó levél) szerint kötelezettséget vállal, egyben felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét annak aláírására. 12

13 4) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének elfogadásáról Nem mértékadó módosítások vannak benne. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 117/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Megállapodásának módosítását és kiegészítését a határozat melléklete szerint. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított és kiegészített Társulási Megállapodás aláírására. 5) Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút terület tulajdonjogi rendezése Amikor a testület nem döntött, megkérte a Magyar Közút álláspontját. Téves bejegyzés, mint a ravatalozó. De mi odaadjuk. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Bököny 152/2 és a 158/2 hrsz-ú közút tulajdonjogát átadja a Magyar Közút KHT. részére. 13

14 6) Egyebek - Bököny Községi Önkormányzat Barota Mihály Általános Művelődési Központ és a Kölyök SC. Nyíregyháza Oros között megfogalmazott szerződés Mikor beszéltek róla, akkor szó sem volt forint összegről. Tiszalökön focisulit szeretnének létrehozni. Megnéztek egy pár gyereket, 4 8. osztályos gyereknek felajánlják a továbbtanulási lehetőséget Tiszalökön érettségit szerezhetnek, és futballtudásukat gyarapíthatják. Nem mondta senki, hogy az önkormányzatnak ez 20 db labdájába és havi 3 e Ft-os támogatásába kerülne. És itthon biztosítsanak egy edzőt, aki felkészíti a gyerekeket. Ez kb. 100 e Ft. Véleménye szerint, ha 100 e Ft-ot biztosítanak Marozsán Mihálynak, akinek C kategóriás edzői képesítése van, ő is fel tudja őket készíteni, hogy előre tudjanak lépni. Erről kell dönteni. Addig míg gyereket nem tudnak biztosítani, nem megy oda tanulni senki, addig felesleges ez a szerződés. Dr. Horváth József : Van itt egy munkabér is. Kovács Tibor alpolgármester: Jelenleg is van az ÁMK-ban focisuli? Igen van. Nem tudtak Marozsán Mihálynak több pénzt adni, de így is vállalta. Kevesebb óraszámban, de csinálja. Ha mégis valaki oda menne tanulni, akkor térnek vissza rá. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület nem fogadja el a Bököny Községi Önkormányzat Barota Mihály Általános Művelődési Központ és a Kölyök SC. Nyíregyháza-Oros között megfogalmazott szerződést évi karácsonyi segélyek osztása Legyen-e karácsonyra szaloncukor a lakosságnak vagy ne legyen? Úgy gondolja, hogy a rendkívüli segélynél van 354 e Ft, és az iskolatejnél 300 e Ft megtakarítás, ebből meg tudnák oldani. 14

15 Szűcsné Fekete Irén : Nem javasolja az 1 kg szaloncukrot, már ha van megtakarítás és az ÁNTSZ kritizálja a konyhát, oda kell költeni. Nem nagyon értékelik az emberek. Szerinte és sokak szerint nagyra értékelik a szaloncukrot. Fontosabb a krumplipucoló gép. Megszorítás van, és ezt tudja mindenki. Mindenképpen elfogadható. Az ÁMK-nak kellene ez a pénz. Itt van az akadálymentesítés. Az önkormányzat akadálymentesítését elutasították. Ács Lászlóné : Visszajelzések alapján nagyon jó néven veszik. Mind a kettő nagyon fontos. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 120/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött a gazdasági helyzetet figyelembe véve, hogy a évben karácsonyi segély osztást a lakosság felé nem tud biztosítani. Bejelentések: Gyalog Imre : A határ egyre szemetesebb, nem csak a határ, de az út mellett is. Az Antal háza mögött a Szár hegyen valaki odahordja a szemetet. A Dobos dűlőre is hordják a szemetet. Nem az útra öntik le, hanem beviszik a szántóföldre és ott borítják le. Szűnjön már meg, hogy az építési törmeléket kiviszik a határba, és az útra borítják le. Erről csak dönteni kell, mert az utak fenntartása a feladatuk. A közmunkásokat ki kell küldeni. 15

16 Gyalog Imre : Vannak a nagy esőzések, és elég gödrösek az utak, annyit kellene csinálni, hogy a víz elfolyjon. A mai nap folyamán látta, hogy egy szekér fát vittek a Dobos dűlőből, vagy az önkormányzat vagy Taskó Miklós erdejéből. Mikor az a nagy esőzések vannak, senki nem jár a határban, csak a zetorosok, a vállalkozók. Ők vágják tönkre. Gyalog Imre : 1 hete ki sem mozdulnak. Elmondja kik járnak a határban. Szabó Sándor Téglásról, újfehértóiak bugáznak esős időben. Nem ők. Kovács Tibor alpolgármester: Veszélyes hulladékként a leszedett palákat, amiket Csorba László leszedett azokat is a határba, az utakra viszik ki. Érdemes volna utána nézni. Az önkormányzatnak mekkora külterületi ingatlanja van? 3800 hektár. A szántókra kíváncsi. 16 hektár erdő a Dobos dűlőnél, 14 hektár a Murvaiban. 11 hektár nyárfás, 1 hold ami köztemető, a kertje végén egy jó hold. A hasznosítása? Ebben az évben kukorica itt, a másikban fekete forgó. Még nincsenek elszámolva. Taskó Miklós : 30 mázsa kukorica termett a köztemetőnél, kb. 150 e Ft. És van 25 mázsa olajos napraforgó 92 e Ft + Áfa. A költségei: a betakarítás rendbe van. A meglévő nyárfásnak van 3-szori tárcsázás költsége. Történtek lopások, 1 hektárt újra kiszántott. Minden külterületet próbáljanak meg hasznosítani. Taskó Miklós : A mezőőrök figyelmét fel kell hívni, hogy ha találnak szemetet, próbáljanak utánajárni és jelezzék. A KHT vezetőjét meg kell keresni. 16

17 A dűlőket tavasszal rendbe tesszük. Lesimítani az utakat. Kovács Tibor alpolgármester: Ahol ki van mérve a 6 méteres út, 2-3 méter az út a többi el van szántva. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2007. (XI.08.) számú h a t á r o z a t a A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Önkormányzat vállalja a külterületi utak tisztántartását. Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Piskolczi Géza sk. polgármester Gulyás József sk. jegyző Dr. Horváth József sk. Papp Csaba sk. Jegyzőkönyv-hitelesítők 17

18 18

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2013. május 09-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT 1) /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Véleményezi:Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat

Részletesebben

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése Szociális Szolgáltató Központ nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése pályázati kiírásra, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 173-176/2011. (XII.07.) TÁRGYSOROZAT 1.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 16-án tartott rendkívüli üléséről 132-10/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (43-46/2009.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Döntés az Újfehértó-Bököny

Részletesebben

Gyalogné Lovas Irén polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2011. június 03-i rendkívüli üléséről 644-10/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 86-88/2011) TÁRGYSOROZAT 1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2010. szeptember 24-én tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2010. szeptember 24-én tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2010. szeptember 24-én tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (123-124/2010.) TÁRGYSOROZAT 2) A Damjanich utca első

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. február 25-én tartott rendkívüli üléséről 132-8/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (41-42/2009., 4-5/2009. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1

1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Bököny Község Képviselő-testülete 2012. március 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-5/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 30-31/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. november 28-án tartott rendes ülésének 8-43/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (122-140/2007., 20-21/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Egyebek Bököny Község Képviselő-testülete 2011. február 21-i rendkívüli üléséről 644-3/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (30-32/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 17-én tartott nyílt üléséről. 100/2014.(VII.17.) sz. határozat 101/2014.(VII.17.)

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről 122 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Támba Borbála Buzák Zsolt Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2007. július 12-én tartott rendkívüli ülésének 8-29/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (70-74/2007; 13-15/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Bököny

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről.

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. 40 Készült: 2016. április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. Jelen vannak: Terdik Tibor bizottsági elnök Buzák

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (1-6/2011.) TÁRGYSOROZAT CKÖ elnöke JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 16-17., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat tulajdonát képező 021/4.helyrajzi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2008. március 27-én tartott ülésének 7-10/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (38-50/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Tájékoztató a település egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben