INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 67-78/2009. (III. 25.) Kt. hat. Rendeletek száma: 3-6/2009. (III. 26.) Ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Kecskés Gusztávné képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Faldina Ágnes képviselő Jerzsele Zoltán képviselő, Lauter György képviselő (összesen 11 fő) Az ülést vezeti: Laczy Károly polgármester Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Az ülésre később érkezett: Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester További jelenlévők: Maczák Jánosné óvodavezető, Golda Andrea Művelődési Ház vezetője, Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető, Mikusné Madar Gyöngyi védőnő, Kánai Katalin védőnő, Mráz János és Mráz Jánosné. NAPIREND: 1. Közmeghallgatás 2. Mráz János vételi ajánlatának megtárgyalása 3. Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 4. Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmének a megtárgyalása 5 Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 6. Beszámoló az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról 7. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításának megtárgyalása 2

3 8. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosítása 9. A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 11. Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása 12. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 13. Kaldenekker Attila és ifj. Kaldenekker Attila kérelmének a megtárgyalása 14. Korondi Árpádné kérelmének megtárgyalása (Jelenléti ívet, meghívót, a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület minden tagját, a megjelent érdeklődőket, intézményvezetőket. Ma soros testületi ülést tartunk. A mai első napirendünk a Közmeghallgatásról szól. 11 fő képviselő jelenlétével határozatképesek vagyunk. Igazolt távollétet Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester jelentett be. Van-e valakinek napirend felvételére vagy levételére javaslata az kérem, szóljon. Lénárd Imre képviselő: Napirend után lenne felszólalásom. Laczy Károly polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Faldina Ágnes és Zámbó Istvánné képviselőket kérem fel. Aki az egyebek napirend felvételével egyetért valamint azzal, hogy nem a meghívóban szereplő sorrendben fogjuk tárgyalni a napirendeket, az kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faldina Ágnes és Zámbó Istvánné képviselőket kéri fel, valamint a napirendet az egyebek napirend felvételével elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: Közmeghallgatás Laczy Károly polgármester: Ezt a fogalmat az emberek nem nagyon értik, és ismételten fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra, hogy mi a közmeghallgatás. Bárki bejöhet bármilyen témával a képviselő-testület elé, azért közmeghallgatás a neve. Mi örülnénk, ha jobban élnének ezzel a lehetőséggel az Inárcsiak. A faluban a szokásos módon meghirdettük, de sajnos a közélet iránti közömbösség nem egy szerencsés dolog. Amennyiben a jelenlévők részéről van kérdés, szívesen várjuk, és átadom a szót. 3

4 Lénárd Imre képviselő: Közbizalom hiány van, de az egész országra értendően is. Az ember elmegy, elmondja a problémát, de nem történik semmi. Sajnos továbbra sem hirdettük meg úgy a közmeghallgatást, hogy felhívnánk az emberek figyelmét rá. Ha már ez nem működik, akkor az lenne a kérésem, hogy beindult az új honlapunk akkor arra kellene felrakni egy olyan oldalt ahol interaktívan lehetne kérdéseket feltenni a lakosság részéről, és azokra válaszolni is. Jó lenne, ha hozzá szoknának az emberek a használatához és fel kellene a figyelmüket arra is hívni, hogy tudnak nyomtatványokat is leölteni. Bolvári Mihály képviselő: Én azt látom, hogy az emberek nem jönnek be a hivatalba, mert kellemetlenség érte őket, elutasították a kérelmüket, sok adó ki van vetve, és nincs jó emlékük az embereknek se a hivatalról sem pedig az önkormányzatról. Szerintem inkább a problémás helyekre kellene odamenni, vagyis kimenni házhoz. Feltennék egy kérdést a polgármester úrnak. Ha valakinek m 2 -es ingatlanán összedől a tető, arról kell tudni az önkormányzatnak? Laczy Károly polgármester: Igen. Bolvári Mihály képviselő: Ha igen, akkor miért nem tud az önkormányzat és pont egy pedagógusról van szó. Kaszapéknál ledőlt a tető és a két öreg, akik 70 évesek dolgoznak. Én nem láttam, hogy az önkormányzatból bárki is megjelent volna. Én természetesen megtettem a szükséges lépéseket, de amikor felvállaltam egyetlen embernek a problémáját, akkor azt mondta a polgármester úr, hogy ugyan nem nézi le a képviselőket, de akinek problémája van - kérem szó szerint a jegyzőkönyvbe - az jöjjön be az irodájába és mondja jegyzőkönyvbe. Ezek után joggal nem mondhatom el itt a polgármester úrnak, hogy probléma van, mert megint elmondja, hogy engem nem néz le, de az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy fogjam be a számat. Köszönöm ennyit akartam mondani. Laczy Károly polgármester: Erre kell reagálnom. Bolvári Mihály képviselő: Nem kell, inkább ki kellene menni, megnézni. Laczy Károly polgármester: 1400 ingatlan van körülbelül Inárcson, én ezek állapotát naponta nem fogom végig nézni. Én ezt most hallottam először. Bolvári Mihály képviselő: Némi segítséget kellett volna már felajánlani. Én kérem. Laczy Károly polgármester: Volt már arra eset, hogy hasonló tragédia történt, mint a Somogyi Béla utcában vagy a Kakucsi úton, ahol az önkormányzat segítséget nyújtott. Ha én ezt tudom, van nekünk közmunkásunk, bontási anyagunk, és megnéznénk, mit tudnánk még hozzá tenni és akkor megpróbálnánk a segítségükre lenni. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt a közmeghallgatás miatt mondtam, hogy ehhez hasonló panaszokkal bejöhetnek az emberek, és a polgármester is jobban körbe nézhetne a faluban. Lénárd Imre képviselő: Viharok után is érdemes volna a falut körbejárni. Jó lenne, ha a polgárőrség amit látott, beírná egy füzetbe, amit behozhatna mindig az ülésekre a testület számára, vagy az a személy aki járja nap mint nap a falut. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt csak most felhoztam, és nem gondoltam, hogy ez az önkormányzatnak feladata lenne. 4

5 Laczy Károly polgármester: Feladata az önkormányzatnak akkor van, ha a lakóépület életveszélyessé vagy lakhatatlanná válik. Ha te elmondtad volna a Kaszapéknak, hogy ez a téma beleillik a közmeghallgatásba, és jó lenne ha bejönnének, mert itt elmondhatnák a problémájukat és belekerülne a jegyzőkönyvbe. Bolvári Mihály képviselő: Így is benne van. Ez most jutott az eszembe, hogy ezt a dolgot felkarolhatná az önkormányzat. Laczy Károly polgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy a közmeghallgatás témánál maradva van-e még közérdekű vagy személyes bejelentése, észrevétele valakinek. Ha nincs akkor az elhangzott észrevételek tekintetében a napirendet lezárom. Tegnap a bizottsági ülésen jeleztem, hogy el fog jönni a testületi ülésre Pirityi László úr, aki ingatlanvásárlási szándékot fog bejelenteni. Most jelezte nekem, hogy később fog érkezni, ezért ha megérkezik, a napirend tárgyalása közben, akkor előre vesszük. 2. napirend: Mráz János vételi ajánlatának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy melyik területről van szó a 0173/27- es iparterületről. Ennek a területnek az önkormányzati tulajdonrész vásárlására nyújtott be Mráz János kérelmet. Tegnapi összevont bizottsági ülésen napirend volt a kérelem megtárgyalása, ahol a lényeg az volt, ne hagyjuk Mráz Jánost elmenni. Kérem, a bizottságok elnökeit mondják el a javaslatukat. Sebján György képviselő: Szerintem gyorsabban haladnánk, ha egy elnök mondaná el, mert mind a három bizottság azonos véleményen volt. Lénárd Imre képviselő: Az önkormányzat a saját területére meghatározott négyzetméter árat. Így van ez a lakóingatlanoknál és az ipari területeknél is. Lakóingatlanoknál Ft/m 2 az ár, ipari ingatlanoknál Ft/m 2. Ha felszorozzuk ezt az ipari területet az árral, akkor 196 millió Ft-ról van szó, ami 6,5 ha terület ára lenne. Ehhez képest 100 millió Ft vételi árajánlat érkezett be, ami majdnem a fele az eredeti árnak. Egyenlőre az önkormányzat úgy gondolkodik, hogy a fele területet, nagyon szívesen az általa megállapított áron és a felajánlott összegértékében odaadja. 3,5 ha területre vonatkozik ez az összeg. Ezt ajánlanánk fel és egyetértünk az indoklással, hogy a telephely bent a faluban szűk és rossz helyen van és szakmai szempontból is jól járna, ha arra a területre vinné ki a kamionokat Mráz úr. Mi a lakóingatlanok vonatkozásában sem mentünk alá az árnak, mert akkor vagyonvesztésről lenne szó. Környékbeli árakat figyelembe véve a mienk nem mondható magasnak, inkább alacsony. Nekünk ez lenne az ajánlatunk, de minden megoldás érdekel az opciótól kezdve a részletfizetésig bármi, és ezekről érdemes tovább tárgyalni. Ez már az én magán véleményem volt. Át kellene gondolni mekkora területre van szükség, de jó lenne ha az egész terület egy ember kezében lenne. Mráz János: Inkább a talajviszonyok generálták ezt az árat. Sok munka lenne még kint a területen az elegyengetéssel. Nem szeretnék a szomszéddal rosszban lenni, vagyis máséról nem lenne jó megoldás a földet eltolni, vagy fordítva. Nem volt véletlen, hogy ez az árajánlatom és tisztában is voltam vele, de az úgy egyben nekem most nem elérhető. Amit 5

6 hallottam az persze megfontolandó és lehet beszélni róla. Ami most számomra elérhető az benne van a kérelemben. De ha van készség, mint ahogyan hallottam akkor megfontolandó a dolog. Elég sok munka van még ott a talajviszonyok miatt, és az egészet lenne érdemes egyszerre egyenessé tenni. Én értem az önkormányzat pénzügyi dolgait, és az enyémet is. Lehet tovább gondolkodni, de a kérdés az, hogy kivel, mikor és hol. Lénárd Imre képviselő: Szerintem sem kell a tárgyalást abbahagyni. Nézzük át a tereprendezési problémákat. Amiről szó van az nem az önkormányzat pénze, hanem a községé. Mi a területért kapott pénzt úthálózatunk fejlesztésére fordítanánk. Az útépítés nagyon fontos, amit teljesítenünk kell. A tárgyalási szándékot jónak és érdemesnek tartom. Laczy Károly polgármester: Meg kellene fogalmazni, hogy mi lenne a tovább tárgyalás konkrétuma, hogy mit takar és ki mit ért ez alatt. Mráz János: Elhangzott opció, és részletfizetés, és ami az árat illeti az elhangzottak szerint kőbe van vésve. Ezekről a dolgokról kellene tovább tárgyalni. Bolvári Mihály képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a 100 millió Ft az kevés és az ár azért nincs kőbe vésve. A világ a magyar és a helyi gazdaságot is figyelembe véve természetesen az önkormányzat is hajlandó némi rugalmasságot tanúsítani. Az elképzelésünk az lett volna, hogy egy részét vedd meg a területnek és a másikra pedig kössél egy opciós szerződést és egy bizonyos időn belül fizesd be az összeget. Az alku tárgya pedig lehet a talajegyengetés. Véleményed szerint mennyi millió Ft-ba kerülne? Mráz János: Erre árajánlatot kell bekérni. Aki ezzel foglalkozik vagyis a ládás megoldással biztosan tud adni majd árajánlatot. Bolvári Mihály képviselő: Én voltam aki azt mondta a bizottsági ülésen, hogy ne engedjünk el mert komoly vevő vagy. Mráz János: Komoly szándék a vételi ajánlatom, de ebben a gazdasági helyzetben én is óvatos vagyok. Sajnos nem lehet előre látni. A területet végig néztem szerintem jó pár millió Ft-ba belefog kerülni. Bolvári Mihály képviselő: Tehát ezeket a plusz kiadásokat figyelembe véve kellene kialakítani az árat, mivel a vagyongazdálkodásért a képviselő-testület felel, és lehet a polgármesterrel beszélgetni külön, de dönteni nekünk kell a testületnek. Van biztosan egy olyan szám ami mindannyiunknak megfelel, és gondolkodj el az opciós szerződésben. Sokan úgy voltunk, hogy téged meg akarunk fogni, hogy vedd meg a területet, de nem minden áron. Mráz János: Én is megszeretném kapni de nem minden áron. Bolvári Mihály képviselő: 0173/33-as hrsz-ú terület már kivan fizetve? Laczy Károly polgármester: Annak a szerződése most van folyamatban. A Földhivatal most tudott adni helyrajzi számot és addig az előszerződésben sem tudtunk konkrét adatot írni. A szerződés itt van, de azt Juhász úrnak is jóvá kell hagyni. Amikor elfogadta azt követően tudunk egy előszerződést kötni, 30 millió Ft/ha 3500m 2 területre vetített árát, ami 10 millió Ft-ot jelent a területért. Ő már elkezdte a tuskózást. 6

7 Bolvári Mihály képviselő: Én arra gondoltam, hogy mielőtt ezt a területet megvenné a Juhász úr, előtte te megvennéd az összest, és te lépnél az eladó helyébe. Ebbe az irányba kellene elmenni, és felpörgetni az eseményeket. Ez azt jelenti, beszélgess a polgármesterrel, majd gyere ide a testület elé és döntünk. Figyelembe véve az egészet, a földmunkákat és egyebeket, egy olyan számot kellene mondani, ami a testületnek megfelel. Mráz János: Három helyről is lehet bekérni árajánlatot. Holnapra ezt már meg is lehet kérdezni, és erre már pontot is lehet tenni. Bolvári Mihály képviselő: A költség figyelembe vételével, meg lenne már egy potenciális vevő ott a terület sarkában, és annak figyelembe vételével ki tudnátok alakítani egy olyan árat, ami nekünk is megfelel? Lénárd Imre képviselő: Időt kellene hagyni ennek az ügynek, egy hónapot csak kibírunk. Bolvári Mihály képviselő: Nem bírunk ki. Én azt mondom, ne hagyjuk a Jánost sokáig aludni. Mráz János: Ha egymáshoz hozzá tudunk csiszolódni akkor ezt egy hét alatt is meg tudjuk tenni. Ha nem, akkor pedig nem fogunk. Én rákérdezek mi az a pénzmennyiség, bejövök és megpróbálok egy másik árajánlatot behozni. A jövő héten ezt nyélbe kellene ütni. Laczy Károly polgármester: Tarthatunk rendkívüli testületi ülést bármikor. Nekünk két fontos dolog van, ami a testületet köti. Az egyik az ár, ami a jelen pillanatban érvényes, és amit a testület hozott meg és fogadott el. Ha mi a testület tereprendezzük a területet akkor már az ára nem 3000 Ft/m 2 lesz, hanem Ft/m 2 vagy Ft/m 2. Ismerve a környékbeli ipari területeknek az árát, mint Gyál, Vecsés, Újhartyán ezekből lett a miénk megállapítva és volt olyan, aki alacsonynak is mondta. Ebben az állapotban, ahogyan most van a terület, ez az ára. Örülnék, ha az egész terület a te birtokodba kerülne, nem egy összegű kifizetéssel, hanem ahogyan neked az üzletviteled megengedi. Tehát ezért az árért ebben az állapotban kiszámoltuk 3,3 ha területet tudunk adni, a fennmaradó területre pedig azt mondjuk, hogy fenntartjuk neked 2 évig. Mráz János: Nekem ezen el kell gondolkodnom. Az, hogy milyen árak vannak itt a környéken az egy dolog, és az is megint más, amelyiken üzletek is kötődnek. 100 millió Ft-ért Gyálon közel 3 ha földet akár holnap is kaphatnék, amivel nem lenne tovább gondom. Amennyiben el lehet mozdulni, akkor van min tárgyalni, ha nem lehet végképp, akkor egy pár napos gondolkodást igényel, meg szétnézést is, mert így sok. Laczy Károly polgármester: Olyan területről van szó, hogy rendezési tervvel szabályozott, művelésiből kivont ipari-kereskedelmi övezetbe sorolt, a csereerdősítés megtörtént, a közmű közvetlenül a birtokhatár mellett megy el, mint a gáz, villany, víz. Egyedül a csatorna, ami még nincs. A csatorna költsége viszont majdnem 10 fele osztódna. Amit felsoroltam azt az önkormányzat építette ki és a saját költsége van benne. Ez nagyságrendileg majdnem 30 millió Ft-ba került. Az erdőfelügyelőség is nehezen adta meg az engedélyt. Szívesen várlak, hogy a beszélgetést tovább folytassuk, akár a jegyző úrral együtt vagy az ügyrendi és településfejlesztési bizottsággal részéről bárkivel. Mráz János: Semmi gond beszéljük meg azt az időpontot, és folytathatjuk a tárgyalást. Akár most is megbeszélhetjük az időpontot. 7

8 Bolvári Mihály képviselő: Holnap reggel 8 órakor megfelel mindenkinek? Laczy Károly polgármester: Holnap délelőtt 9 óra lenne jó. 3. napirend: Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirendet megtárgyalta majdnem minden bizottság. Megkérdezem Sirokiné Kubik Júliát, hogy van-e kiegészítésed a napirend vonatkozásában. Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető: Nincs. Laczy Károly polgármester: Ebben az esetben átadom a szót a bizottság elnökeinek, hogy mondják el javaslataikat. Kecskés Gusztávné képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. Faldina Ágnes képviselő: A szociális bizottság is megtárgyalta a beszámolót. A vélemények jók voltak, és a bizottság elfogadta a konyha működését. A védőnő is felajánlotta a segítségnyújtást, aki az étel összetételében adna segítséget bizonyos időszakonként a konyhavezetőnek. Konkrét időpont még ez ügyben nem lett meghatározva. Volt még egy megjegyzés miszerint a konyhai dolgozók társadalmi munkában főznek a falunapkor, amikor nagyon sok vendége van az önkormányzatnak. El kellene gondolkozni ezen, hogy mivel tudnánk nekik ezt a munkát megköszönni. Erre nem született konkrét javaslat a bizottság részéről. Laczy Károly polgármester: Azt tudni kell, hogy a konyhai dolgozóknak a legalacsonyabb a jövedelmük. Gondolom a bizottság köszönet és dicséret mellett szerény anyagi ellenszolgáltatásra is gondolt, és megpróbáljuk előteremteni az adott lehetőségekhez mérten. Lénárd Imre képviselő: Az ügyrendi bizottság is tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. A normákkal nagyon nehéz bánni, főleg ott ahol gyermekétkeztetés is van. Kellene időnként olyan átcsoportosításokat csinálni, hogy a nagyobb gyerekek többet kapjanak a kicsik, akik úgysem eszik meg azok pedig kevesebbet. Ezt átcsoportosítva tartalmasabbá lehetne tenni a felnőtt adagot. A mennyiséget el kell fogyasztani, de nem mindegy, ki fogyasztja el. Biztosan nem könnyű kigazdálkodni, de meg kellene próbálni. A védőnő is javasolta, hogy az at-ho bizottságot vissza kellene állítani, nem ellenőrzési szándékkal, hanem konzultációs okból. Laczy Károly polgármester: A bizottság létrehozása az én ötletem volt, de kudarcba is fulladt. A szakmai érdekek nem kerültek közös nevezőre mindenki másképpen látta a dolgokat. Lénárd Imre képviselő: Én a mennyiségről beszéltem, hogy ugyanazon a határértéken belül a húst kellene jól elosztani. 8

9 Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető: Az iskolában és az óvodában is ez már így történik. Bolvári Mihály képviselő: Bízzuk ezt a dolgot az ételkiosztó munkatárs bölcsességére. Laczy Károly polgármester: Az elhangzottak alapján a konyhavezető beszámolóját a bizottságok elfogadták. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. napirend: Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmének a megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirend előterjesztője Farkasné Rasztik Rita lenne, de ő nincs itt, viszont Maczák Jánosné óvodavezető képviseli majd az alapítványt. Az alapítvány szempontjából mi a jogállásod? Maczák Jánosné óvodavezető: Teljesen kívülálló vagyok az alapítványtól. Laczy Károly polgármester: Igen, mert a törvény is így rendelkezik. Meg szeretném kérdezni a jegyző urat, hogy ebben az esetben mi a teendő? Göndör Ákos jegyző: Az óvodavezető nem jogilag képviseli az alapítványt, csak ha esetleg felmerül kérdés, akkor arra ő tud válaszolni. Lénárd Imre képviselő: A pénzügyi bizottság és minden bizottság azt mondta, hogy a civil szervezetek támogatására a keretösszeg elfogyott, de ez a feladat, ami szükséges megoldjuk az óvoda gazdálkodási keretein belül, és nem pedig az alapítványon keresztül. Amire szükség van azt más úton, de biztosítjuk. Laczy Károly polgármester: Átcsoportosításnál majd elővesszük ezt a dolgot. Lénárd Imre képviselő: Erre az ütésgátlóra szükség van az óvodában a játékok alá, hogy ne történjen baleset. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Az oktatási bizottság is megtárgyalta a kérelmet. Az alapítvány elnökének is világossá vált, hogy lezárult a pályázat és sajnos mi sem örülünk annak, hogy idén is kimaradt az óvoda úgy, mint tavaly. Az ügyrendi bizottság elnöke majdnem meg is fogalmazta a mi javaslatunkat, de mi egy kicsit drasztikusabban fogalmaztunk, mivel az alapítvány az önkormányzat által kötelező feladatot akar átvállalni. Mi olyan szempontból is vizsgáltuk, hogy az a pénz amit ők kérnek, ahhoz hozzá tennék ők az 9

10 alapítványi pénzüket tehát az önkormányzatnak olcsóbb lenne ha megfinanszírozná az alapítvány számára a kért összeget és az alapítványi pénzt hozzárakva készülne el a gumiszőnyeg. Viszont erre már nincs lehetőség ezért azt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós előírásnak megfelelően ezt a kötelező feladatot csinálja meg, amint azt a költségvetés engedi. Laczy Károly polgármester: Szerepel ez az óvodánál a költségvetésében? Maczák Jánosné óvodavezető: Már nem szerepel, mert 2008 decemberéig be kellett volna ezt fejezni. Öt ilyen mászókáról lenne szó, kettő a József utcai óvodában három pedig a Hunyadi utcában. Ez kerülne bele Ft-ba. Erre kérte az alapítvány a pénzt, az összeg felét Ft-ot. Göndör Ákos jegyző: Előirányzat módosítással lehetséges ezt megoldani. Lénárd Imre képviselő: Én támogatom, hogy ez készüljön el. Laczy Károly polgármester: Én is támogatom és egyetértek vele. Én arra is látok lehetőséget, hogy vállalkozók önként is felvállalják majd a segítségüket, akik nyílászárókat és egyéb munkálatokat fognak végezni az óvodában. Azzal is egyetértek, hogy határidő után beérkezett kérelmet már nem tudja a testület észrevételezni, elbírálni, mert ebben az esetben a pályázati kiírásra vonatkozó körülmények elveszítenék a komolyságukat. Maczák Jánosné óvodavezető: Én most ezt nem értem, hogy az Ft-ot, azt ha lesz valami pályázati összeg abból kapjuk meg, vagy most állja a felét, az alapítvány és kezdjük el. Laczy Károly polgármester: Ne nyúljatok hozzá, mert azt jó lenne majd egybe megcsinálni. Még az sincs kizárva, hogy az alapítványnak nem kell adnia a felét az összegnek. Hátha segítségre lesz a vállalkozó, aki az óvodában felújítást és karbantartást végez. A tárgyalásoknál ez téma lesz, hogy ebbe a dologba a gyerekek testi épségét megóvandó, kötelező feladatként legyen partner, és szálljon be ennek a feladatnak a megoldásába, egészen addig, hogy az alapítványnak ne kelljen erre Ft-ot feláldoznia. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt nem értem. Mikor lesz itt vállalkozó, aki elkezdi a nyílászárókat csinálni az óvodában? Maczák Jánosné óvodavezető: Most van folyamatban két pályázat. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt nem tudtam. Tehát ha nyer a pályázat, akkor lesz majd arról szó, amiről az előbb hallottunk. Laczy Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a késedelmesen benyújtott pályázatot a képviselő-testület nem tudja támogatni az kérem, szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2009. (III. 25.) Kt. határozata 10

11 Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmét nem támogatja, mert a kérelem határidő után érkezett be, a évi civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg már felhasználásra került. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Laczy Károly polgármester: A pályázati elutasításon túlmenően az önkormányzat képviselő-testülete az év folyamán a kötelezően ellátandó feladatot, ami a gyerekek testi épségét védi, ezt a feladatot év közben meg fogja oldani másfajta munkával összekötve, más forrásból. Aki ezzel egyetért, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda udvari játékainak ütésgátlóval való ellátását az év folyamán elvégzi, ennek forrását a költségvetés módosításával vagy más kivitelezési munkával összekötve, illetőleg más forrásból biztosítja. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: értelemszerűen 5 napirend: Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Megkérdezem Golda Andreát, hogy lenne-e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatosan. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: A beszámolómban már egy mondat tárgytalan, ami a pályázatokra vonatkozik, mert az IKSZT Cím pályázatot elnyertük. Ez az jelenti, hogy pályázhatunk a euróra, vagyis 60 millió Ft-ra. Szeretném, ha a képviselő-testület megbízná a polgármester urat, hogy ebben élesen tudjunk tervezni, mert ahhoz szükséges lenne a telket megvenni a művelődési ház mögött. Laczy Károly polgármester: Nekem kellene, hogy mekkora területre van szükségünk, és a Gombár család mennyit akar eladni és majd ez után jöhet az ár. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Építészeti tervet kell beadnunk, és mi azt csak a saját területünkre adhatjuk be. Ezért sürgős. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Hol tartanak most a tárgyalások? 11

12 Laczy Károly polgármester: Ezek függőben maradtak, mert az önkormányzat körülményei és anyagi helyzete semmi komoly tárgyalási alapot nem adott arra, hogy komoly pénzekről beszéljünk. Bolvári Mihály képviselő: Én nem is tudtam, hogy a kultúrotthonban beruházást akarnak csinálni. Göndör Ákos jegyző: Pedig volt róla döntés, és határozat is. Kétkörös pályázatról van szó és első körben kellett a címért pályázni és erre jött meg az eredmény, hogy a címet elnyertük. Bolvári Mihály képviselő: Én akkor kimaradtam ebből a részből, hogy ott Inárcs község építeni akar valamit, vagy bővíteni. Én még abban élek, hogy lesz faluközpont. Szerintem ez a kultúrközpont 5-10 éven belül teljesen elavulttá válik és alkalmatlan lesz a közönség kiszolgálására. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Ebben igaza van, de a 60 millió Ft, amit a pályázatra adnak, egy 15 évre biztosan megoldaná a helyzetet. Bolvári Mihály képviselő: Én nem tartom alkalmasnak a kultúrotthont a parkolás szempontjából sem. Nem kellene ebbe 60 millió Ft-ot belerakni. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Éppen ezért kell venni területet, mert fontos az épületnek parkolót biztosítani. Göndör Ákos jegyző: Mennyi az önereje a pályázatnak? Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Területet kell venni, és 5 évig biztosítani kell az intézmény működtetését, illetve a beruházásnak az áfáját kell állni. Mi a 60 millió Ft-ból évre meg tudnánk oldani a jó működést. Lénárd Imre képviselő: Az alpolgármester is elmondta, hogy faluközpont pályázat nem lesz 2013-ig. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Kiírásban szerepel, hogy fontos lennie ebben az épületben a Falugazdásznak, Postahivatalnak ha esetleg nincs még a községben, legyen foglalkoztatás, roma referens, gyerekeknek foglalkozás, mezőgazdasági tanácsadó, tehát minden ami létezik a faluban az itt megtalálható és elérhető legyen. Laczy Károly polgármester: Kérném a bizottságok véleményét a beszámolóval kapcsolatban. Lénárd Imre képviselő: Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Kecskés Gusztávné képviselő: Pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolta. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Oktatási bizottság is elfogadásra javasolta. Sebján György képviselő: Településfejlesztési bizottság is elfogadásra javasolta. 12

13 Laczy Károly polgármester: Aki Golda Andrea beszámolóját elfogadja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Golda Andrea igazgató beszámolóját a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről. Laczy Károly polgármester: A Thermofol Kft. ügyvezető igazgatója Pirityi László a múlt héten járt az önkormányzatnál, mert meglátta kint az iparterületen a hirdetést, és szeretne ingatlant vásárolni ebből a területből. Én kértem, hogy jöjjön el a képviselő-testületi ülésre. Most átadnám a szót Pirityi úrnak. Pirityi László: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pirityi László vagyok gépészmérnök, vállalkozó. 15 évvel ezelőtt indítottam egy saját szabadalom alapjára működő vállalkozást. Budapesten működünk, cégünk a X. kerületben tevékenykedik. Az Egyesült Vegyiműveknek egy részlegét vásároltuk meg, és ott tevékenykedünk. Ezelőtt 2 éve velünk szembe lakópark épült tőlünk kb. 50 m-re. Azóta a szomszéd lakók többszöri feljelentést tettek ellenünk, zajra és még mindenre hivatkozva. Minden mérés, amit csináltak az illetékesek minden negatív lett. Sajnos továbbra is piszkálnak minket és hosszú távú megoldást keresek vállalkozásomnak. Mindenképpen ki szeretnénk jönni a városból és nem nagy távolságra Budapesttől. Összesen négy cégünk van és mindegyik más tevékenységgel foglalkozik. Összesen ötven embert alkalmazunk és elég sok betanított munkás van közöttük. Ezeket az embereket nem hoznánk ide, hanem a környéken keresnénk munkaerőt. Az egyik cégünk több rétegű fóliát gyárt elsősorban az építő ipar részére. SOLFLEX a márkanevünk. A tevékenység, amit folytatunk környezetbarát, és szagot sem bocsájtunk ki. A mások cégünk csomagolás technikával foglalkozik polietilén habból illetve saját gyártású habból készítünk csomagoló anyagot, elsősorban multinacionális cégek részére. Partnereink elektronikai és autó elektronikai cégek. Főleg itt alkalmazunk sok betanított női munkatársat. Van egy másik cégünk ez az Egyesült Vegyiművekből megvásárolt rész ami formaleid és karbamid gyantagyártással foglalkozik. Ezt a részleget tartom aggályosnak Budapesten. Ezek faipari ragasztó anyagok. Minden fajta engedélyünk megvan. Van még egy cégünk Bácsalmáson, ami a fonodában tevékenykedik. Ezt a vállalkozást nem szeretnénk idehozni. Hat kutató mérnököt alkalmazunk a cégnél és elsősorban tűzálló műanyagok fejlesztésével foglalkozunk. Most nyertünk el egy Budapesti fejlesztés pályázatot 119 millió Ft vissza nem térítendő támogatást. Körülbelül ez lenne itt a tevékenység. Logisztikai szempontból ez a terület alkalmasnak látszik, és szívesen is jönnénk ide. Újhartyánon kaptam ígéretet, de ez nekünk kedvezőbb lenne, mert közelebb van Budapesthez. Laczy Károly polgármester: Mekkora területre van szükségük? Pirityi László: Jelenleg 1,5 ha területen vagyunk és ez lenne az igényünk is. Laczy Károly polgármester: Az árról milyen információja van? 13

14 Pirityi László: Ön mondott egy számot igaz azt mondta, hogy az nem alku tárgya. A környéken hasonló áron mennek az ilyen területek, de ha lehet alkudni, akkor fogunk. Laczy Károly polgármester: A testületnek van egy döntése, és ez az ár a testület által meghatározott ár. Pirityi László: Én csak arra gondoltam, hogy a válság miatt kevesebb lesz az érdeklődő és lehet, ez alku alapot tud képezni, mert az ingatlanárak mindenhol esnek. Mikor volt ez a döntés? Bolvári Mihály képviselő: 3 hónapja. Pirityi László: Ha a válság mélyebbre süllyed, lehet, hogy ezt újra kell tárgyalni. Bolvári Mihály képviselő: Ne legyen pesszimista. Pirityi László: De az vagyok. Nemcsak itt van baj. A múlt héten voltam Olaszországban ott is áll a termelés, és Angliában is jelentős a visszaesés, talán Francia- és Németországban még nem annyira. Az év második fele az keserves lesz, és nem látjuk a végét. A válsághelyzet általában úgy szokott működni, ha Amerikában megindul, akkor Európában egy fél év mire elkezdődik az emelkedés és nekünk erre rá kell még tenni egy pár hónapot. Hozzáteszem, hogy még Amerikában nem indult el semmi. Bolvári Mihály képviselő: Fellendülésre gondol? Pirityi László: Igen. Laczy Károly polgármester: Azért kell ilyenkor vásárolni. Pirityi László: Ezért gondoltam, hogy megvenném a telket, ha gyorsabban megy a fellendülés, akkor gyorsabban csináljuk. Laczy Károly polgármester: Van-e esetleg még valami, amit el szeretne mondani, Pirityi László: Szeretettel meghívnám a képviselő-testületet a Budapesti telephelyünkre, hogy nézzék meg azt a tevékenységet, amit ide szeretnénk telepíteni Inárcsra. Új épületekkel természetesen jobb körülményeket biztosítanánk. Laczy Károly polgármester: Köszönjük a meghívást. Öntől hamarosan elköszönünk, de erről még szót fogunk ma váltani az ülésen, csak később. Átadom a szót a képviselő társaimnak, hogy tegyék fel, ha van kérdésük. Bolvári Mihály képviselő: Mennyi időn belül realizálódna ez a dolog. Pirityi László: A vásárlást meg tudjuk csinálni rövid időn belül. Bolvári Mihály képviselő: A pénz rendelkezésre áll? Pirityi László: Igen, az nem akadály. Csak szeretnék minél kevesebbet kiadni, hogy a megvalósítást magasabb színvonalon tudjuk megcsinálni. 14

15 Balogh Ferenc képviselő: A 4-5 cég összesen milyen forgalmat bonyolít le, mennyi iparűzési adóra számíthatunk? Pirityi László: A múlt évben 1,1 milliárdos nettó árbevételünk volt. Göndör Ákos jegyző: Inárcson 1,9% az iparűzési adó. Pirityi László: Budapesten ettől többet fizetünk. A pályázatoknál amelyeket csinálgatunk 25%-al támogatnak minket. Ebben a térségben pedig 35%-os a támogatás. Laczy Károly polgármester: Van-e további kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, akkor megköszönjük Pirityi úrnak amiért eljött hozzánk. Az elérhetősége megvan, és a testület vissza fog még térni erre a dologra, és én fogom még Önt erről tájékoztatni. Köszönöm, még amiért megtisztelt a jelenlétével és keresni fogjuk egymást. Laczy Károly polgármester kor szünetet rendel el, majd az ülés órakor folytatódik. 6. napirend: Beszámoló az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirendet tárgyalta az összevont bizottsági ülésen mind a három bizottság. Mielőtt a bizottsági elnökök beszámolnának, meg szeretném kérdezni az elnök urat, hogy lenne-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. Szuróczki István FEB elnök: Az új vezető én úgy gondolom, nagyon megfelel a beosztásának. A legsürgősebb javítások folynak a telepen. Felállított Radnóthy László ügyvezető egy olyan sorrendet, hogy ő hogyan szeretne előre haladni. Először a kevésbé nagy pénzű feladatokat akarja megoldani, később amennyiben az anyagi lehetőségek megengedik, akkor arra is megvan a sorrend, hogyan szeretné 1-2 éven belül megoldani, hogy normálisan működjön az üzem. Ha van kérdés, szívesen válaszolok, de úgy gondolom elég jól leírtam mindent. Laczy Károly polgármester: Köszönöm. Tegnap ezt elég hosszasan átbeszéltük és sok új ismeretanyaghoz jutottunk. Szeretném a bizottsági elnököket megkérdezni, hogy mondják el hogyan foglaltak állást a bizottságok. Lénárd Imre képviselő: Meglepetés volt az elkészült anyag, és a hozzáfűzött kiegészítő is, és a kérdésre adott válasz is. Ezért az ügyrendi bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a beszámolót. Kecskés Gusztávné képviselő: Kielégítőnek tartottuk a beszámolót és a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. Sebján György képviselő: A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság szintén elfogadásra javasolta a beszámolót. 15

16 Laczy Károly polgármester: Két bizottság nem tárgyalta a beszámolót a szociális és az oktatási bizottság. Részükre átadom a szót, ha van kérdésük tegyék fel. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Az egy dolog, hogy elkészült a beszámoló, de ami a beszámolóból kitűnik, az továbbra is az, hogy a helyzet változatlan. Szuróczki István FEB elnök: Úgy érzem én követtem el hibát, mert pont a változást szerettem volna érzékeltetni. Most már van remény és van minek örülni. Elnézést kérek ha nem ez jött ki a beszámolóból. Bolvári Mihály képviselő: Én korábban eléggé kritikus voltam ezzel kapcsolatosan, és lényegesen nem változott a véleményem, csak a tegnapi nap folyamán. Szuróczki úr nagyon bizakodó jelzéseket tárt elénk egy fiatalember személyében, aki 20 év után végre ért a berendezésekhez. Már én is kezdtem optimista lenni. Nyugodt lelkiismerettel fogadom el ezt a beszámolót, és a továbbiakban sikert sikerre kívánok. Köszönöm ennyit akartam. Laczy Károly polgármester: Volt egy periódus a telep vonatkozásában, amikor kilátástalan volt a helyzet ben ott tartott a szennyvíztisztítónak a műszaki állapota, hogy a legelemibb dolgokat kellett a szennyvíztisztítónál alkalmazni, hogy ne mondja fel a szolgálatot, és a telet végig tudja vinni. Tavaly háromszor is sikertelen volt a pályázat, és végül sikerült egy felelős szakembert találni. Radnóthy Lászlónak hívják és ő lett az ügyvezető. Ő nemcsak az ügyintézői dolgokat, hanem szakmai dolgokat is lelkiismeretesen végzi. Ezzel egy fordulat keletkezet be a szennyvíztisztító jövőjét tekintve, ami bizakodásra ad okot. A beszámoló magas színvonalon készült el, és köszönjük a korrekt és gondos beszámolót. Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról készített beszámolót elfogadja. 7. napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Göndör Ákos jegyző: A bizottságok megtárgyalták a rendeletmódosítást, és elfogadásra javasolták. Átadom a szót a bizottsági elnököknek. Faldina Ágnes képviselő: A szociális és népjóléti bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást és a jegyző úr bőven elmagyarázta, hogy miért szükséges a módosítás, mi pedig elfogadásra javasoltuk a rendelettervezetet. Lénárd Imre képviselő: Az összevont bizottsági ülésen mind a három bizottság elfogadásra javasolta. 16

17 Laczy Károly polgármester: Aki egyetért a rendelettervezet módosítással, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 3/2009. (III. 26.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 8. napirend: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Göndör Ákos jegyző: Nem törvényi kötelezettség, de bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, és indokolt is a háziorvosi körzetekre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Mind a kettő háziorvossal egyeztettünk, és ennek lett az eredménye az előterjesztés és a rendelettervezet, ami annyiban módosítja a jelenlegi hatályost, hogy azt kiegészítettük az új utcákkal és ezekkel Dr. Enzsöl Csaba körzete került feltöltésre fővel. Ezzel közelebb kerültünk az igazságossághoz. Az orvosok kaptak meghívót, de velük egyeztettünk, és egyetértettek a módosítással. A bizottságok megtárgyalták. Amennyiben kérdésetek van, szívesen válaszolok. Laczy Károly polgármester: Ez egy jól előkészített anyag, és aki elfogadásra javasolja a rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 4/2009. (III. 26.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 9. napirend: A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Göndör Ákos jegyző: Az Országgyűlés 2005-ben hozott egy törvényt a luxusadóról, amely kötelezettség alapján minden önkormányzatnak be kellett vezetni ezt az adónemet. Az alkotmánybíróság 2008 decemberében ezt a törvényt megsemmisítette és 17

18 alkotmányellenesnek minősítette. Ezért alkotmányos kötelezettség, hogy ezt a rendeletet most hatályon kívül helyezzük. Laczy Károly polgármester: Aki egyetért a luxusadó hatályon kívül helyezésével az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 5/2009. (III. 26.) rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 10. napirend: évi közfoglalkoztatási terv elfogadása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt lett kiosztva.) Laczy Károly polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, mert az előterjesztést ő készítette. Göndör Ákos jegyző: Tegnap éjjel készült el ez a végleges előterjesztés, amit egyből átküldtem Turcsán Jánosnak, a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének, aki korán reggel visszajelzett, hogy minden rendben van. Szakmailag már egy ellenőrzésen átesett a közfoglalkoztatási terv. Ennek az a célja, hogy az önkormányzat az aktív korúak, azon belül a rendelkezésre állási támogatottak közcélú foglalkoztatását megszervezze. Az aktív korúak ellátására jogosultak január 1-jétől kötelesek munkavégzésre, amennyiben az önkormányzat felajánlja a munkát. Ez egy törvényi kötelezettség, amit létre kellett hozni, és határozattal el kell fogadnia az önkormányzatnak ahhoz, hogy az életbe tudjon lépni. Van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? Laczy Károly polgármester: Nekem annyi lenne, hogy a jegyző úrnak nagyon sok munkájába került, mire ez az anyag összeállt. Bolvári Mihály képviselő: Én is azt látom, hogy az anyag az rendben van, de az lenne az aggályom, hogy a valóságban nem így fog lerendeződni ez a dolog. Amit már többször is elmondtam, hogy nemcsak a parkot kellene gondozni, kaszálni, hanem Inárcsnak nagyobb területet van és ott is kellene dolgozni. Végig gondozni kellene a falut, ha lesznek a közmunkások és a szemetet is mindenhol össze kell szedni. Lénárd Imre képviselő: Kár amiért nincs mezőőrünk, mert nagy kupleráj van a faluban. Nincs közterület-felügyelőnk, aki a belső rendet tenné rendbe, a sebesség túlhajtástól kezdve a szemétkidobálásig mindent, ami Inárcs területen belül van, pl. a túlsúlyos járművek büntetését is, amelyeknek nincs itt keresnivalójuk. A helyi bírság itt maradna nálunk. Ő megkeresné a jövedelmét és még a falunak is maradna. Ezen el kellene gondolkodni, mert az emberek egyre kevesebb gondot fordítanak arra, hogy rendet tartsanak a faluban. Nézzük meg, milyen feltételek szükségesek, mivel jár, milyen iskola szükséges hozzá, és milyen jogosítvány. 18

19 Laczy Károly polgármester: Ezt elő kell készíteni a következő ülésre. Lénárd Imre képviselő: Megnézhetnénk ki az, aki beiskolázható lenne erre. Sok helyen csinálják ezt nemcsak Tárnokon. Ott is elkezdtek büntetni és egyből eltűntek a kamionok. A polgármester felmérette és egy nap alatt Inárcs belterületén 220 kamion ment át a falun alig 10 óra alatt és nemcsak helyi kamionok voltak. Laczy Károly polgármester: Rendszám alapján ki fogom gyűjteni, hogy mennyi a helyi és mennyi az átutazó kamion. Én attól tartok, hogy az idegenek javára fog dőlni a mérleg. Lénárd Imre képviselő: Ügyesen kijátsszák, hogy a székhely az nem itt van, de a telephely az igen. Mindenféle rendszámmal is járnak az autók, még szlovákkal is. A székhelyre fizet a vállalkozó és nem a telephelyre, mégis ingyen megközelítheti azt. Két vállalkozót is tudok, akik így vannak, sokan pedig átrakják a székhelyet máshová a magas iparűzési adó miatt is. Bolvári Mihály képviselő: Szerintem a hivatal sokkal jobb kapcsolatot ápolhatna a vállalkozókkal. Banduréknak a víz-szennyvíz hálózat a mai napig nem oldódott meg. Jó néhány vállalkozó tele van keserűséggel, hogy az önkormányzat nem együttműködő, nem segítőkész és ez most nem kritika. Gesztusokat kellene tenni a vállalkozók felé. Szuróczki István FEB elnök: Országosan nagyon kevés kivétel van, hogy nem más áron számolják a vállalkozóknak, üzemeknek a vizet, szennyvizet, mint ahogyan a lakosságnak. Ez országosan is így van, hogy más a tarifa. Ezekre érdemes lenne odafigyelni. Én beszéltem sok emberrel és az adóbehajtásra, és arra is, amit elmondtam nagy súlyt kellene fektetni. Ahol pénzt lehet nyerni és nem keveset, ott az kell, hogy számítson, hogy többet nyerni, mint amibe kerül. Ha a képviselő úr azt mondja meg kell fontolni a közfelügyelőt, és ha ehhez van segítség a tapasztalatok összegyűjtésére, és ha ez működik máshol, akkor miért ne működne nálunk is. Azt is lehetne mondani a közterület-felügyelőnek, hogy annyi lehet a bruttó bére, mint amennyit behajt. Lénárd Imre képviselő: Van aki 30 km/h megengedett sebességnél 80 km/h-val megy falun belül. Ezt is meglehetne büntetni. Sok utca van, ahol gyorsan mennek a fiatalok, meg lehetne fogni őket. Laczy Károly polgármester: Az egy szubjektív kérdés mennyire vagyok vállalkozó barát, vagy nem. Én soha egyetlen vállalkozót sem keresgéltem hogyan boldogul, csak egy körül kutakodok, mert nem tudok neki megbocsájtani, hogy az önkormányzatot semmibe nézte. Bolvári Mihály képviselő: Ne bosszúskodj, állj a törvény talaján. Laczy Károly polgármester: Azért mert rám haragszanak a vállalkozók, mert a kamionjukkal bemennek olyan leaszfaltozott útra, ami személygépkocsinak van csinálva, és én megfenyegettem, hogy ebből büntetés lesz? Ha ezért haragszanak rám, akkor ez van. Bolvári Mihály képviselő: Fog majd téged érdekelni. Laczy Károly polgármester: Nem érdekel, 30 darab meghívót küldtünk ki, mert volt egy szakmai fórum a vállalkozóknak a pályázatokról és három vállalkozó jött el. 19

20 Bolvári Mihály képviselő: Én olyan polgármestert akarok, ha van valamilyen ügyem a hivatallal, akkor ő álljon ki mellettem. Segítőkésznek kell lenni, és nem pedig bírságolni, meg feljelenteni kellene. Te mint a falu első embere állj ki az állampolgárok mellett, mert az a kötelességed. Laczy Károly polgármester: A tisztesség mellett bármikor kiállok. Bolvári Mihály képviselő: Nem bűnpártolásra gondolok, hanem jó véleményeket kell adni. Te így csinálod a másik polgármester pedig majd úgy fogja csinálni ahogyan akarja majd. Laczy Károly polgármester: 5 éve nem fogja fel a vállalkozó, hogy a falu pénzén nem fogom neki a vizet és a csatornát kiépíteni. Erről én nem tehetek, és én biztosan nem fogom megépíteni neki. Térjünk vissza a napirendhez. Aki elfogadásra javasolja az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat az Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstár részére a képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül küldje meg, továbbá a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve a közfoglalkoztatás előkészítését kezdje meg. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: Közfoglalkoztatási terv megküldése a MÁK-hoz: jóváhagyást követő 5 napon belül, 2009-ben folyamatos 11. napirend: Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A közbeszerzési terv elkészítse törvényi kötelezettség. A bizottságok megtárgyalták. Ebben a tervben vannak tényleges és feltételezett közbeszerzési tervek, és még kerülhetnek is bele. Megkérdezném van-e olyan észrevétel, amely valamilyen kiegészítést kíván, vagy más módosítást. Ha nincs, akkor aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a 2009-es évre vonatkozó közbeszerzési tervet, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 20

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

a Képviselő-testület április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 47.- 51. (IV. 15.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. április

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 476. I. napirend: Művelődési Ház részleges felújítása pályázat beadása... 476. II. napirend: Közvilágítás korszerűsítése...

Napirendi javaslat... 476. I. napirend: Művelődési Ház részleges felújítása pályázat beadása... 476. II. napirend: Közvilágítás korszerűsítése... 474 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 25-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben