INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 67-78/2009. (III. 25.) Kt. hat. Rendeletek száma: 3-6/2009. (III. 26.) Ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Kecskés Gusztávné képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Faldina Ágnes képviselő Jerzsele Zoltán képviselő, Lauter György képviselő (összesen 11 fő) Az ülést vezeti: Laczy Károly polgármester Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Az ülésre később érkezett: Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester További jelenlévők: Maczák Jánosné óvodavezető, Golda Andrea Művelődési Ház vezetője, Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető, Mikusné Madar Gyöngyi védőnő, Kánai Katalin védőnő, Mráz János és Mráz Jánosné. NAPIREND: 1. Közmeghallgatás 2. Mráz János vételi ajánlatának megtárgyalása 3. Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 4. Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmének a megtárgyalása 5 Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 6. Beszámoló az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról 7. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításának megtárgyalása 2

3 8. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosítása 9. A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 11. Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása 12. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 13. Kaldenekker Attila és ifj. Kaldenekker Attila kérelmének a megtárgyalása 14. Korondi Árpádné kérelmének megtárgyalása (Jelenléti ívet, meghívót, a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület minden tagját, a megjelent érdeklődőket, intézményvezetőket. Ma soros testületi ülést tartunk. A mai első napirendünk a Közmeghallgatásról szól. 11 fő képviselő jelenlétével határozatképesek vagyunk. Igazolt távollétet Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester jelentett be. Van-e valakinek napirend felvételére vagy levételére javaslata az kérem, szóljon. Lénárd Imre képviselő: Napirend után lenne felszólalásom. Laczy Károly polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Faldina Ágnes és Zámbó Istvánné képviselőket kérem fel. Aki az egyebek napirend felvételével egyetért valamint azzal, hogy nem a meghívóban szereplő sorrendben fogjuk tárgyalni a napirendeket, az kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faldina Ágnes és Zámbó Istvánné képviselőket kéri fel, valamint a napirendet az egyebek napirend felvételével elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: Közmeghallgatás Laczy Károly polgármester: Ezt a fogalmat az emberek nem nagyon értik, és ismételten fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra, hogy mi a közmeghallgatás. Bárki bejöhet bármilyen témával a képviselő-testület elé, azért közmeghallgatás a neve. Mi örülnénk, ha jobban élnének ezzel a lehetőséggel az Inárcsiak. A faluban a szokásos módon meghirdettük, de sajnos a közélet iránti közömbösség nem egy szerencsés dolog. Amennyiben a jelenlévők részéről van kérdés, szívesen várjuk, és átadom a szót. 3

4 Lénárd Imre képviselő: Közbizalom hiány van, de az egész országra értendően is. Az ember elmegy, elmondja a problémát, de nem történik semmi. Sajnos továbbra sem hirdettük meg úgy a közmeghallgatást, hogy felhívnánk az emberek figyelmét rá. Ha már ez nem működik, akkor az lenne a kérésem, hogy beindult az új honlapunk akkor arra kellene felrakni egy olyan oldalt ahol interaktívan lehetne kérdéseket feltenni a lakosság részéről, és azokra válaszolni is. Jó lenne, ha hozzá szoknának az emberek a használatához és fel kellene a figyelmüket arra is hívni, hogy tudnak nyomtatványokat is leölteni. Bolvári Mihály képviselő: Én azt látom, hogy az emberek nem jönnek be a hivatalba, mert kellemetlenség érte őket, elutasították a kérelmüket, sok adó ki van vetve, és nincs jó emlékük az embereknek se a hivatalról sem pedig az önkormányzatról. Szerintem inkább a problémás helyekre kellene odamenni, vagyis kimenni házhoz. Feltennék egy kérdést a polgármester úrnak. Ha valakinek m 2 -es ingatlanán összedől a tető, arról kell tudni az önkormányzatnak? Laczy Károly polgármester: Igen. Bolvári Mihály képviselő: Ha igen, akkor miért nem tud az önkormányzat és pont egy pedagógusról van szó. Kaszapéknál ledőlt a tető és a két öreg, akik 70 évesek dolgoznak. Én nem láttam, hogy az önkormányzatból bárki is megjelent volna. Én természetesen megtettem a szükséges lépéseket, de amikor felvállaltam egyetlen embernek a problémáját, akkor azt mondta a polgármester úr, hogy ugyan nem nézi le a képviselőket, de akinek problémája van - kérem szó szerint a jegyzőkönyvbe - az jöjjön be az irodájába és mondja jegyzőkönyvbe. Ezek után joggal nem mondhatom el itt a polgármester úrnak, hogy probléma van, mert megint elmondja, hogy engem nem néz le, de az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy fogjam be a számat. Köszönöm ennyit akartam mondani. Laczy Károly polgármester: Erre kell reagálnom. Bolvári Mihály képviselő: Nem kell, inkább ki kellene menni, megnézni. Laczy Károly polgármester: 1400 ingatlan van körülbelül Inárcson, én ezek állapotát naponta nem fogom végig nézni. Én ezt most hallottam először. Bolvári Mihály képviselő: Némi segítséget kellett volna már felajánlani. Én kérem. Laczy Károly polgármester: Volt már arra eset, hogy hasonló tragédia történt, mint a Somogyi Béla utcában vagy a Kakucsi úton, ahol az önkormányzat segítséget nyújtott. Ha én ezt tudom, van nekünk közmunkásunk, bontási anyagunk, és megnéznénk, mit tudnánk még hozzá tenni és akkor megpróbálnánk a segítségükre lenni. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt a közmeghallgatás miatt mondtam, hogy ehhez hasonló panaszokkal bejöhetnek az emberek, és a polgármester is jobban körbe nézhetne a faluban. Lénárd Imre képviselő: Viharok után is érdemes volna a falut körbejárni. Jó lenne, ha a polgárőrség amit látott, beírná egy füzetbe, amit behozhatna mindig az ülésekre a testület számára, vagy az a személy aki járja nap mint nap a falut. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt csak most felhoztam, és nem gondoltam, hogy ez az önkormányzatnak feladata lenne. 4

5 Laczy Károly polgármester: Feladata az önkormányzatnak akkor van, ha a lakóépület életveszélyessé vagy lakhatatlanná válik. Ha te elmondtad volna a Kaszapéknak, hogy ez a téma beleillik a közmeghallgatásba, és jó lenne ha bejönnének, mert itt elmondhatnák a problémájukat és belekerülne a jegyzőkönyvbe. Bolvári Mihály képviselő: Így is benne van. Ez most jutott az eszembe, hogy ezt a dolgot felkarolhatná az önkormányzat. Laczy Károly polgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy a közmeghallgatás témánál maradva van-e még közérdekű vagy személyes bejelentése, észrevétele valakinek. Ha nincs akkor az elhangzott észrevételek tekintetében a napirendet lezárom. Tegnap a bizottsági ülésen jeleztem, hogy el fog jönni a testületi ülésre Pirityi László úr, aki ingatlanvásárlási szándékot fog bejelenteni. Most jelezte nekem, hogy később fog érkezni, ezért ha megérkezik, a napirend tárgyalása közben, akkor előre vesszük. 2. napirend: Mráz János vételi ajánlatának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy melyik területről van szó a 0173/27- es iparterületről. Ennek a területnek az önkormányzati tulajdonrész vásárlására nyújtott be Mráz János kérelmet. Tegnapi összevont bizottsági ülésen napirend volt a kérelem megtárgyalása, ahol a lényeg az volt, ne hagyjuk Mráz Jánost elmenni. Kérem, a bizottságok elnökeit mondják el a javaslatukat. Sebján György képviselő: Szerintem gyorsabban haladnánk, ha egy elnök mondaná el, mert mind a három bizottság azonos véleményen volt. Lénárd Imre képviselő: Az önkormányzat a saját területére meghatározott négyzetméter árat. Így van ez a lakóingatlanoknál és az ipari területeknél is. Lakóingatlanoknál Ft/m 2 az ár, ipari ingatlanoknál Ft/m 2. Ha felszorozzuk ezt az ipari területet az árral, akkor 196 millió Ft-ról van szó, ami 6,5 ha terület ára lenne. Ehhez képest 100 millió Ft vételi árajánlat érkezett be, ami majdnem a fele az eredeti árnak. Egyenlőre az önkormányzat úgy gondolkodik, hogy a fele területet, nagyon szívesen az általa megállapított áron és a felajánlott összegértékében odaadja. 3,5 ha területre vonatkozik ez az összeg. Ezt ajánlanánk fel és egyetértünk az indoklással, hogy a telephely bent a faluban szűk és rossz helyen van és szakmai szempontból is jól járna, ha arra a területre vinné ki a kamionokat Mráz úr. Mi a lakóingatlanok vonatkozásában sem mentünk alá az árnak, mert akkor vagyonvesztésről lenne szó. Környékbeli árakat figyelembe véve a mienk nem mondható magasnak, inkább alacsony. Nekünk ez lenne az ajánlatunk, de minden megoldás érdekel az opciótól kezdve a részletfizetésig bármi, és ezekről érdemes tovább tárgyalni. Ez már az én magán véleményem volt. Át kellene gondolni mekkora területre van szükség, de jó lenne ha az egész terület egy ember kezében lenne. Mráz János: Inkább a talajviszonyok generálták ezt az árat. Sok munka lenne még kint a területen az elegyengetéssel. Nem szeretnék a szomszéddal rosszban lenni, vagyis máséról nem lenne jó megoldás a földet eltolni, vagy fordítva. Nem volt véletlen, hogy ez az árajánlatom és tisztában is voltam vele, de az úgy egyben nekem most nem elérhető. Amit 5

6 hallottam az persze megfontolandó és lehet beszélni róla. Ami most számomra elérhető az benne van a kérelemben. De ha van készség, mint ahogyan hallottam akkor megfontolandó a dolog. Elég sok munka van még ott a talajviszonyok miatt, és az egészet lenne érdemes egyszerre egyenessé tenni. Én értem az önkormányzat pénzügyi dolgait, és az enyémet is. Lehet tovább gondolkodni, de a kérdés az, hogy kivel, mikor és hol. Lénárd Imre képviselő: Szerintem sem kell a tárgyalást abbahagyni. Nézzük át a tereprendezési problémákat. Amiről szó van az nem az önkormányzat pénze, hanem a községé. Mi a területért kapott pénzt úthálózatunk fejlesztésére fordítanánk. Az útépítés nagyon fontos, amit teljesítenünk kell. A tárgyalási szándékot jónak és érdemesnek tartom. Laczy Károly polgármester: Meg kellene fogalmazni, hogy mi lenne a tovább tárgyalás konkrétuma, hogy mit takar és ki mit ért ez alatt. Mráz János: Elhangzott opció, és részletfizetés, és ami az árat illeti az elhangzottak szerint kőbe van vésve. Ezekről a dolgokról kellene tovább tárgyalni. Bolvári Mihály képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a 100 millió Ft az kevés és az ár azért nincs kőbe vésve. A világ a magyar és a helyi gazdaságot is figyelembe véve természetesen az önkormányzat is hajlandó némi rugalmasságot tanúsítani. Az elképzelésünk az lett volna, hogy egy részét vedd meg a területnek és a másikra pedig kössél egy opciós szerződést és egy bizonyos időn belül fizesd be az összeget. Az alku tárgya pedig lehet a talajegyengetés. Véleményed szerint mennyi millió Ft-ba kerülne? Mráz János: Erre árajánlatot kell bekérni. Aki ezzel foglalkozik vagyis a ládás megoldással biztosan tud adni majd árajánlatot. Bolvári Mihály képviselő: Én voltam aki azt mondta a bizottsági ülésen, hogy ne engedjünk el mert komoly vevő vagy. Mráz János: Komoly szándék a vételi ajánlatom, de ebben a gazdasági helyzetben én is óvatos vagyok. Sajnos nem lehet előre látni. A területet végig néztem szerintem jó pár millió Ft-ba belefog kerülni. Bolvári Mihály képviselő: Tehát ezeket a plusz kiadásokat figyelembe véve kellene kialakítani az árat, mivel a vagyongazdálkodásért a képviselő-testület felel, és lehet a polgármesterrel beszélgetni külön, de dönteni nekünk kell a testületnek. Van biztosan egy olyan szám ami mindannyiunknak megfelel, és gondolkodj el az opciós szerződésben. Sokan úgy voltunk, hogy téged meg akarunk fogni, hogy vedd meg a területet, de nem minden áron. Mráz János: Én is megszeretném kapni de nem minden áron. Bolvári Mihály képviselő: 0173/33-as hrsz-ú terület már kivan fizetve? Laczy Károly polgármester: Annak a szerződése most van folyamatban. A Földhivatal most tudott adni helyrajzi számot és addig az előszerződésben sem tudtunk konkrét adatot írni. A szerződés itt van, de azt Juhász úrnak is jóvá kell hagyni. Amikor elfogadta azt követően tudunk egy előszerződést kötni, 30 millió Ft/ha 3500m 2 területre vetített árát, ami 10 millió Ft-ot jelent a területért. Ő már elkezdte a tuskózást. 6

7 Bolvári Mihály képviselő: Én arra gondoltam, hogy mielőtt ezt a területet megvenné a Juhász úr, előtte te megvennéd az összest, és te lépnél az eladó helyébe. Ebbe az irányba kellene elmenni, és felpörgetni az eseményeket. Ez azt jelenti, beszélgess a polgármesterrel, majd gyere ide a testület elé és döntünk. Figyelembe véve az egészet, a földmunkákat és egyebeket, egy olyan számot kellene mondani, ami a testületnek megfelel. Mráz János: Három helyről is lehet bekérni árajánlatot. Holnapra ezt már meg is lehet kérdezni, és erre már pontot is lehet tenni. Bolvári Mihály képviselő: A költség figyelembe vételével, meg lenne már egy potenciális vevő ott a terület sarkában, és annak figyelembe vételével ki tudnátok alakítani egy olyan árat, ami nekünk is megfelel? Lénárd Imre képviselő: Időt kellene hagyni ennek az ügynek, egy hónapot csak kibírunk. Bolvári Mihály képviselő: Nem bírunk ki. Én azt mondom, ne hagyjuk a Jánost sokáig aludni. Mráz János: Ha egymáshoz hozzá tudunk csiszolódni akkor ezt egy hét alatt is meg tudjuk tenni. Ha nem, akkor pedig nem fogunk. Én rákérdezek mi az a pénzmennyiség, bejövök és megpróbálok egy másik árajánlatot behozni. A jövő héten ezt nyélbe kellene ütni. Laczy Károly polgármester: Tarthatunk rendkívüli testületi ülést bármikor. Nekünk két fontos dolog van, ami a testületet köti. Az egyik az ár, ami a jelen pillanatban érvényes, és amit a testület hozott meg és fogadott el. Ha mi a testület tereprendezzük a területet akkor már az ára nem 3000 Ft/m 2 lesz, hanem Ft/m 2 vagy Ft/m 2. Ismerve a környékbeli ipari területeknek az árát, mint Gyál, Vecsés, Újhartyán ezekből lett a miénk megállapítva és volt olyan, aki alacsonynak is mondta. Ebben az állapotban, ahogyan most van a terület, ez az ára. Örülnék, ha az egész terület a te birtokodba kerülne, nem egy összegű kifizetéssel, hanem ahogyan neked az üzletviteled megengedi. Tehát ezért az árért ebben az állapotban kiszámoltuk 3,3 ha területet tudunk adni, a fennmaradó területre pedig azt mondjuk, hogy fenntartjuk neked 2 évig. Mráz János: Nekem ezen el kell gondolkodnom. Az, hogy milyen árak vannak itt a környéken az egy dolog, és az is megint más, amelyiken üzletek is kötődnek. 100 millió Ft-ért Gyálon közel 3 ha földet akár holnap is kaphatnék, amivel nem lenne tovább gondom. Amennyiben el lehet mozdulni, akkor van min tárgyalni, ha nem lehet végképp, akkor egy pár napos gondolkodást igényel, meg szétnézést is, mert így sok. Laczy Károly polgármester: Olyan területről van szó, hogy rendezési tervvel szabályozott, művelésiből kivont ipari-kereskedelmi övezetbe sorolt, a csereerdősítés megtörtént, a közmű közvetlenül a birtokhatár mellett megy el, mint a gáz, villany, víz. Egyedül a csatorna, ami még nincs. A csatorna költsége viszont majdnem 10 fele osztódna. Amit felsoroltam azt az önkormányzat építette ki és a saját költsége van benne. Ez nagyságrendileg majdnem 30 millió Ft-ba került. Az erdőfelügyelőség is nehezen adta meg az engedélyt. Szívesen várlak, hogy a beszélgetést tovább folytassuk, akár a jegyző úrral együtt vagy az ügyrendi és településfejlesztési bizottsággal részéről bárkivel. Mráz János: Semmi gond beszéljük meg azt az időpontot, és folytathatjuk a tárgyalást. Akár most is megbeszélhetjük az időpontot. 7

8 Bolvári Mihály képviselő: Holnap reggel 8 órakor megfelel mindenkinek? Laczy Károly polgármester: Holnap délelőtt 9 óra lenne jó. 3. napirend: Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirendet megtárgyalta majdnem minden bizottság. Megkérdezem Sirokiné Kubik Júliát, hogy van-e kiegészítésed a napirend vonatkozásában. Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető: Nincs. Laczy Károly polgármester: Ebben az esetben átadom a szót a bizottság elnökeinek, hogy mondják el javaslataikat. Kecskés Gusztávné képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. Faldina Ágnes képviselő: A szociális bizottság is megtárgyalta a beszámolót. A vélemények jók voltak, és a bizottság elfogadta a konyha működését. A védőnő is felajánlotta a segítségnyújtást, aki az étel összetételében adna segítséget bizonyos időszakonként a konyhavezetőnek. Konkrét időpont még ez ügyben nem lett meghatározva. Volt még egy megjegyzés miszerint a konyhai dolgozók társadalmi munkában főznek a falunapkor, amikor nagyon sok vendége van az önkormányzatnak. El kellene gondolkozni ezen, hogy mivel tudnánk nekik ezt a munkát megköszönni. Erre nem született konkrét javaslat a bizottság részéről. Laczy Károly polgármester: Azt tudni kell, hogy a konyhai dolgozóknak a legalacsonyabb a jövedelmük. Gondolom a bizottság köszönet és dicséret mellett szerény anyagi ellenszolgáltatásra is gondolt, és megpróbáljuk előteremteni az adott lehetőségekhez mérten. Lénárd Imre képviselő: Az ügyrendi bizottság is tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. A normákkal nagyon nehéz bánni, főleg ott ahol gyermekétkeztetés is van. Kellene időnként olyan átcsoportosításokat csinálni, hogy a nagyobb gyerekek többet kapjanak a kicsik, akik úgysem eszik meg azok pedig kevesebbet. Ezt átcsoportosítva tartalmasabbá lehetne tenni a felnőtt adagot. A mennyiséget el kell fogyasztani, de nem mindegy, ki fogyasztja el. Biztosan nem könnyű kigazdálkodni, de meg kellene próbálni. A védőnő is javasolta, hogy az at-ho bizottságot vissza kellene állítani, nem ellenőrzési szándékkal, hanem konzultációs okból. Laczy Károly polgármester: A bizottság létrehozása az én ötletem volt, de kudarcba is fulladt. A szakmai érdekek nem kerültek közös nevezőre mindenki másképpen látta a dolgokat. Lénárd Imre képviselő: Én a mennyiségről beszéltem, hogy ugyanazon a határértéken belül a húst kellene jól elosztani. 8

9 Sirokiné Kubik Júlia konyhavezető: Az iskolában és az óvodában is ez már így történik. Bolvári Mihály képviselő: Bízzuk ezt a dolgot az ételkiosztó munkatárs bölcsességére. Laczy Károly polgármester: Az elhangzottak alapján a konyhavezető beszámolóját a bizottságok elfogadták. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. napirend: Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmének a megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirend előterjesztője Farkasné Rasztik Rita lenne, de ő nincs itt, viszont Maczák Jánosné óvodavezető képviseli majd az alapítványt. Az alapítvány szempontjából mi a jogállásod? Maczák Jánosné óvodavezető: Teljesen kívülálló vagyok az alapítványtól. Laczy Károly polgármester: Igen, mert a törvény is így rendelkezik. Meg szeretném kérdezni a jegyző urat, hogy ebben az esetben mi a teendő? Göndör Ákos jegyző: Az óvodavezető nem jogilag képviseli az alapítványt, csak ha esetleg felmerül kérdés, akkor arra ő tud válaszolni. Lénárd Imre képviselő: A pénzügyi bizottság és minden bizottság azt mondta, hogy a civil szervezetek támogatására a keretösszeg elfogyott, de ez a feladat, ami szükséges megoldjuk az óvoda gazdálkodási keretein belül, és nem pedig az alapítványon keresztül. Amire szükség van azt más úton, de biztosítjuk. Laczy Károly polgármester: Átcsoportosításnál majd elővesszük ezt a dolgot. Lénárd Imre képviselő: Erre az ütésgátlóra szükség van az óvodában a játékok alá, hogy ne történjen baleset. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Az oktatási bizottság is megtárgyalta a kérelmet. Az alapítvány elnökének is világossá vált, hogy lezárult a pályázat és sajnos mi sem örülünk annak, hogy idén is kimaradt az óvoda úgy, mint tavaly. Az ügyrendi bizottság elnöke majdnem meg is fogalmazta a mi javaslatunkat, de mi egy kicsit drasztikusabban fogalmaztunk, mivel az alapítvány az önkormányzat által kötelező feladatot akar átvállalni. Mi olyan szempontból is vizsgáltuk, hogy az a pénz amit ők kérnek, ahhoz hozzá tennék ők az 9

10 alapítványi pénzüket tehát az önkormányzatnak olcsóbb lenne ha megfinanszírozná az alapítvány számára a kért összeget és az alapítványi pénzt hozzárakva készülne el a gumiszőnyeg. Viszont erre már nincs lehetőség ezért azt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós előírásnak megfelelően ezt a kötelező feladatot csinálja meg, amint azt a költségvetés engedi. Laczy Károly polgármester: Szerepel ez az óvodánál a költségvetésében? Maczák Jánosné óvodavezető: Már nem szerepel, mert 2008 decemberéig be kellett volna ezt fejezni. Öt ilyen mászókáról lenne szó, kettő a József utcai óvodában három pedig a Hunyadi utcában. Ez kerülne bele Ft-ba. Erre kérte az alapítvány a pénzt, az összeg felét Ft-ot. Göndör Ákos jegyző: Előirányzat módosítással lehetséges ezt megoldani. Lénárd Imre képviselő: Én támogatom, hogy ez készüljön el. Laczy Károly polgármester: Én is támogatom és egyetértek vele. Én arra is látok lehetőséget, hogy vállalkozók önként is felvállalják majd a segítségüket, akik nyílászárókat és egyéb munkálatokat fognak végezni az óvodában. Azzal is egyetértek, hogy határidő után beérkezett kérelmet már nem tudja a testület észrevételezni, elbírálni, mert ebben az esetben a pályázati kiírásra vonatkozó körülmények elveszítenék a komolyságukat. Maczák Jánosné óvodavezető: Én most ezt nem értem, hogy az Ft-ot, azt ha lesz valami pályázati összeg abból kapjuk meg, vagy most állja a felét, az alapítvány és kezdjük el. Laczy Károly polgármester: Ne nyúljatok hozzá, mert azt jó lenne majd egybe megcsinálni. Még az sincs kizárva, hogy az alapítványnak nem kell adnia a felét az összegnek. Hátha segítségre lesz a vállalkozó, aki az óvodában felújítást és karbantartást végez. A tárgyalásoknál ez téma lesz, hogy ebbe a dologba a gyerekek testi épségét megóvandó, kötelező feladatként legyen partner, és szálljon be ennek a feladatnak a megoldásába, egészen addig, hogy az alapítványnak ne kelljen erre Ft-ot feláldoznia. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt nem értem. Mikor lesz itt vállalkozó, aki elkezdi a nyílászárókat csinálni az óvodában? Maczák Jánosné óvodavezető: Most van folyamatban két pályázat. Bolvári Mihály képviselő: Én ezt nem tudtam. Tehát ha nyer a pályázat, akkor lesz majd arról szó, amiről az előbb hallottunk. Laczy Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a késedelmesen benyújtott pályázatot a képviselő-testület nem tudja támogatni az kérem, szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2009. (III. 25.) Kt. határozata 10

11 Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány kérelmét nem támogatja, mert a kérelem határidő után érkezett be, a évi civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg már felhasználásra került. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Laczy Károly polgármester: A pályázati elutasításon túlmenően az önkormányzat képviselő-testülete az év folyamán a kötelezően ellátandó feladatot, ami a gyerekek testi épségét védi, ezt a feladatot év közben meg fogja oldani másfajta munkával összekötve, más forrásból. Aki ezzel egyetért, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda udvari játékainak ütésgátlóval való ellátását az év folyamán elvégzi, ennek forrását a költségvetés módosításával vagy más kivitelezési munkával összekötve, illetőleg más forrásból biztosítja. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: értelemszerűen 5 napirend: Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Megkérdezem Golda Andreát, hogy lenne-e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatosan. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: A beszámolómban már egy mondat tárgytalan, ami a pályázatokra vonatkozik, mert az IKSZT Cím pályázatot elnyertük. Ez az jelenti, hogy pályázhatunk a euróra, vagyis 60 millió Ft-ra. Szeretném, ha a képviselő-testület megbízná a polgármester urat, hogy ebben élesen tudjunk tervezni, mert ahhoz szükséges lenne a telket megvenni a művelődési ház mögött. Laczy Károly polgármester: Nekem kellene, hogy mekkora területre van szükségünk, és a Gombár család mennyit akar eladni és majd ez után jöhet az ár. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Építészeti tervet kell beadnunk, és mi azt csak a saját területünkre adhatjuk be. Ezért sürgős. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Hol tartanak most a tárgyalások? 11

12 Laczy Károly polgármester: Ezek függőben maradtak, mert az önkormányzat körülményei és anyagi helyzete semmi komoly tárgyalási alapot nem adott arra, hogy komoly pénzekről beszéljünk. Bolvári Mihály képviselő: Én nem is tudtam, hogy a kultúrotthonban beruházást akarnak csinálni. Göndör Ákos jegyző: Pedig volt róla döntés, és határozat is. Kétkörös pályázatról van szó és első körben kellett a címért pályázni és erre jött meg az eredmény, hogy a címet elnyertük. Bolvári Mihály képviselő: Én akkor kimaradtam ebből a részből, hogy ott Inárcs község építeni akar valamit, vagy bővíteni. Én még abban élek, hogy lesz faluközpont. Szerintem ez a kultúrközpont 5-10 éven belül teljesen elavulttá válik és alkalmatlan lesz a közönség kiszolgálására. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Ebben igaza van, de a 60 millió Ft, amit a pályázatra adnak, egy 15 évre biztosan megoldaná a helyzetet. Bolvári Mihály képviselő: Én nem tartom alkalmasnak a kultúrotthont a parkolás szempontjából sem. Nem kellene ebbe 60 millió Ft-ot belerakni. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Éppen ezért kell venni területet, mert fontos az épületnek parkolót biztosítani. Göndör Ákos jegyző: Mennyi az önereje a pályázatnak? Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Területet kell venni, és 5 évig biztosítani kell az intézmény működtetését, illetve a beruházásnak az áfáját kell állni. Mi a 60 millió Ft-ból évre meg tudnánk oldani a jó működést. Lénárd Imre képviselő: Az alpolgármester is elmondta, hogy faluközpont pályázat nem lesz 2013-ig. Golda Andrea Műv.Ház.vezetője: Kiírásban szerepel, hogy fontos lennie ebben az épületben a Falugazdásznak, Postahivatalnak ha esetleg nincs még a községben, legyen foglalkoztatás, roma referens, gyerekeknek foglalkozás, mezőgazdasági tanácsadó, tehát minden ami létezik a faluban az itt megtalálható és elérhető legyen. Laczy Károly polgármester: Kérném a bizottságok véleményét a beszámolóval kapcsolatban. Lénárd Imre képviselő: Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Kecskés Gusztávné képviselő: Pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolta. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Oktatási bizottság is elfogadásra javasolta. Sebján György képviselő: Településfejlesztési bizottság is elfogadásra javasolta. 12

13 Laczy Károly polgármester: Aki Golda Andrea beszámolóját elfogadja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Golda Andrea igazgató beszámolóját a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről. Laczy Károly polgármester: A Thermofol Kft. ügyvezető igazgatója Pirityi László a múlt héten járt az önkormányzatnál, mert meglátta kint az iparterületen a hirdetést, és szeretne ingatlant vásárolni ebből a területből. Én kértem, hogy jöjjön el a képviselő-testületi ülésre. Most átadnám a szót Pirityi úrnak. Pirityi László: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pirityi László vagyok gépészmérnök, vállalkozó. 15 évvel ezelőtt indítottam egy saját szabadalom alapjára működő vállalkozást. Budapesten működünk, cégünk a X. kerületben tevékenykedik. Az Egyesült Vegyiműveknek egy részlegét vásároltuk meg, és ott tevékenykedünk. Ezelőtt 2 éve velünk szembe lakópark épült tőlünk kb. 50 m-re. Azóta a szomszéd lakók többszöri feljelentést tettek ellenünk, zajra és még mindenre hivatkozva. Minden mérés, amit csináltak az illetékesek minden negatív lett. Sajnos továbbra is piszkálnak minket és hosszú távú megoldást keresek vállalkozásomnak. Mindenképpen ki szeretnénk jönni a városból és nem nagy távolságra Budapesttől. Összesen négy cégünk van és mindegyik más tevékenységgel foglalkozik. Összesen ötven embert alkalmazunk és elég sok betanított munkás van közöttük. Ezeket az embereket nem hoznánk ide, hanem a környéken keresnénk munkaerőt. Az egyik cégünk több rétegű fóliát gyárt elsősorban az építő ipar részére. SOLFLEX a márkanevünk. A tevékenység, amit folytatunk környezetbarát, és szagot sem bocsájtunk ki. A mások cégünk csomagolás technikával foglalkozik polietilén habból illetve saját gyártású habból készítünk csomagoló anyagot, elsősorban multinacionális cégek részére. Partnereink elektronikai és autó elektronikai cégek. Főleg itt alkalmazunk sok betanított női munkatársat. Van egy másik cégünk ez az Egyesült Vegyiművekből megvásárolt rész ami formaleid és karbamid gyantagyártással foglalkozik. Ezt a részleget tartom aggályosnak Budapesten. Ezek faipari ragasztó anyagok. Minden fajta engedélyünk megvan. Van még egy cégünk Bácsalmáson, ami a fonodában tevékenykedik. Ezt a vállalkozást nem szeretnénk idehozni. Hat kutató mérnököt alkalmazunk a cégnél és elsősorban tűzálló műanyagok fejlesztésével foglalkozunk. Most nyertünk el egy Budapesti fejlesztés pályázatot 119 millió Ft vissza nem térítendő támogatást. Körülbelül ez lenne itt a tevékenység. Logisztikai szempontból ez a terület alkalmasnak látszik, és szívesen is jönnénk ide. Újhartyánon kaptam ígéretet, de ez nekünk kedvezőbb lenne, mert közelebb van Budapesthez. Laczy Károly polgármester: Mekkora területre van szükségük? Pirityi László: Jelenleg 1,5 ha területen vagyunk és ez lenne az igényünk is. Laczy Károly polgármester: Az árról milyen információja van? 13

14 Pirityi László: Ön mondott egy számot igaz azt mondta, hogy az nem alku tárgya. A környéken hasonló áron mennek az ilyen területek, de ha lehet alkudni, akkor fogunk. Laczy Károly polgármester: A testületnek van egy döntése, és ez az ár a testület által meghatározott ár. Pirityi László: Én csak arra gondoltam, hogy a válság miatt kevesebb lesz az érdeklődő és lehet, ez alku alapot tud képezni, mert az ingatlanárak mindenhol esnek. Mikor volt ez a döntés? Bolvári Mihály képviselő: 3 hónapja. Pirityi László: Ha a válság mélyebbre süllyed, lehet, hogy ezt újra kell tárgyalni. Bolvári Mihály képviselő: Ne legyen pesszimista. Pirityi László: De az vagyok. Nemcsak itt van baj. A múlt héten voltam Olaszországban ott is áll a termelés, és Angliában is jelentős a visszaesés, talán Francia- és Németországban még nem annyira. Az év második fele az keserves lesz, és nem látjuk a végét. A válsághelyzet általában úgy szokott működni, ha Amerikában megindul, akkor Európában egy fél év mire elkezdődik az emelkedés és nekünk erre rá kell még tenni egy pár hónapot. Hozzáteszem, hogy még Amerikában nem indult el semmi. Bolvári Mihály képviselő: Fellendülésre gondol? Pirityi László: Igen. Laczy Károly polgármester: Azért kell ilyenkor vásárolni. Pirityi László: Ezért gondoltam, hogy megvenném a telket, ha gyorsabban megy a fellendülés, akkor gyorsabban csináljuk. Laczy Károly polgármester: Van-e esetleg még valami, amit el szeretne mondani, Pirityi László: Szeretettel meghívnám a képviselő-testületet a Budapesti telephelyünkre, hogy nézzék meg azt a tevékenységet, amit ide szeretnénk telepíteni Inárcsra. Új épületekkel természetesen jobb körülményeket biztosítanánk. Laczy Károly polgármester: Köszönjük a meghívást. Öntől hamarosan elköszönünk, de erről még szót fogunk ma váltani az ülésen, csak később. Átadom a szót a képviselő társaimnak, hogy tegyék fel, ha van kérdésük. Bolvári Mihály képviselő: Mennyi időn belül realizálódna ez a dolog. Pirityi László: A vásárlást meg tudjuk csinálni rövid időn belül. Bolvári Mihály képviselő: A pénz rendelkezésre áll? Pirityi László: Igen, az nem akadály. Csak szeretnék minél kevesebbet kiadni, hogy a megvalósítást magasabb színvonalon tudjuk megcsinálni. 14

15 Balogh Ferenc képviselő: A 4-5 cég összesen milyen forgalmat bonyolít le, mennyi iparűzési adóra számíthatunk? Pirityi László: A múlt évben 1,1 milliárdos nettó árbevételünk volt. Göndör Ákos jegyző: Inárcson 1,9% az iparűzési adó. Pirityi László: Budapesten ettől többet fizetünk. A pályázatoknál amelyeket csinálgatunk 25%-al támogatnak minket. Ebben a térségben pedig 35%-os a támogatás. Laczy Károly polgármester: Van-e további kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, akkor megköszönjük Pirityi úrnak amiért eljött hozzánk. Az elérhetősége megvan, és a testület vissza fog még térni erre a dologra, és én fogom még Önt erről tájékoztatni. Köszönöm, még amiért megtisztelt a jelenlétével és keresni fogjuk egymást. Laczy Károly polgármester kor szünetet rendel el, majd az ülés órakor folytatódik. 6. napirend: Beszámoló az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A napirendet tárgyalta az összevont bizottsági ülésen mind a három bizottság. Mielőtt a bizottsági elnökök beszámolnának, meg szeretném kérdezni az elnök urat, hogy lenne-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. Szuróczki István FEB elnök: Az új vezető én úgy gondolom, nagyon megfelel a beosztásának. A legsürgősebb javítások folynak a telepen. Felállított Radnóthy László ügyvezető egy olyan sorrendet, hogy ő hogyan szeretne előre haladni. Először a kevésbé nagy pénzű feladatokat akarja megoldani, később amennyiben az anyagi lehetőségek megengedik, akkor arra is megvan a sorrend, hogyan szeretné 1-2 éven belül megoldani, hogy normálisan működjön az üzem. Ha van kérdés, szívesen válaszolok, de úgy gondolom elég jól leírtam mindent. Laczy Károly polgármester: Köszönöm. Tegnap ezt elég hosszasan átbeszéltük és sok új ismeretanyaghoz jutottunk. Szeretném a bizottsági elnököket megkérdezni, hogy mondják el hogyan foglaltak állást a bizottságok. Lénárd Imre képviselő: Meglepetés volt az elkészült anyag, és a hozzáfűzött kiegészítő is, és a kérdésre adott válasz is. Ezért az ügyrendi bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a beszámolót. Kecskés Gusztávné képviselő: Kielégítőnek tartottuk a beszámolót és a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. Sebján György képviselő: A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság szintén elfogadásra javasolta a beszámolót. 15

16 Laczy Károly polgármester: Két bizottság nem tárgyalta a beszámolót a szociális és az oktatási bizottság. Részükre átadom a szót, ha van kérdésük tegyék fel. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Az egy dolog, hogy elkészült a beszámoló, de ami a beszámolóból kitűnik, az továbbra is az, hogy a helyzet változatlan. Szuróczki István FEB elnök: Úgy érzem én követtem el hibát, mert pont a változást szerettem volna érzékeltetni. Most már van remény és van minek örülni. Elnézést kérek ha nem ez jött ki a beszámolóból. Bolvári Mihály képviselő: Én korábban eléggé kritikus voltam ezzel kapcsolatosan, és lényegesen nem változott a véleményem, csak a tegnapi nap folyamán. Szuróczki úr nagyon bizakodó jelzéseket tárt elénk egy fiatalember személyében, aki 20 év után végre ért a berendezésekhez. Már én is kezdtem optimista lenni. Nyugodt lelkiismerettel fogadom el ezt a beszámolót, és a továbbiakban sikert sikerre kívánok. Köszönöm ennyit akartam. Laczy Károly polgármester: Volt egy periódus a telep vonatkozásában, amikor kilátástalan volt a helyzet ben ott tartott a szennyvíztisztítónak a műszaki állapota, hogy a legelemibb dolgokat kellett a szennyvíztisztítónál alkalmazni, hogy ne mondja fel a szolgálatot, és a telet végig tudja vinni. Tavaly háromszor is sikertelen volt a pályázat, és végül sikerült egy felelős szakembert találni. Radnóthy Lászlónak hívják és ő lett az ügyvezető. Ő nemcsak az ügyintézői dolgokat, hanem szakmai dolgokat is lelkiismeretesen végzi. Ezzel egy fordulat keletkezet be a szennyvíztisztító jövőjét tekintve, ami bizakodásra ad okot. A beszámoló magas színvonalon készült el, és köszönjük a korrekt és gondos beszámolót. Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa és Társai Kht. Felügyelő Bizottsága évi munkájáról készített beszámolót elfogadja. 7. napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Göndör Ákos jegyző: A bizottságok megtárgyalták a rendeletmódosítást, és elfogadásra javasolták. Átadom a szót a bizottsági elnököknek. Faldina Ágnes képviselő: A szociális és népjóléti bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást és a jegyző úr bőven elmagyarázta, hogy miért szükséges a módosítás, mi pedig elfogadásra javasoltuk a rendelettervezetet. Lénárd Imre képviselő: Az összevont bizottsági ülésen mind a három bizottság elfogadásra javasolta. 16

17 Laczy Károly polgármester: Aki egyetért a rendelettervezet módosítással, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 3/2009. (III. 26.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 8. napirend: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Göndör Ákos jegyző: Nem törvényi kötelezettség, de bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, és indokolt is a háziorvosi körzetekre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Mind a kettő háziorvossal egyeztettünk, és ennek lett az eredménye az előterjesztés és a rendelettervezet, ami annyiban módosítja a jelenlegi hatályost, hogy azt kiegészítettük az új utcákkal és ezekkel Dr. Enzsöl Csaba körzete került feltöltésre fővel. Ezzel közelebb kerültünk az igazságossághoz. Az orvosok kaptak meghívót, de velük egyeztettünk, és egyetértettek a módosítással. A bizottságok megtárgyalták. Amennyiben kérdésetek van, szívesen válaszolok. Laczy Károly polgármester: Ez egy jól előkészített anyag, és aki elfogadásra javasolja a rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 4/2009. (III. 26.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 03.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 9. napirend: A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Göndör Ákos jegyző: Az Országgyűlés 2005-ben hozott egy törvényt a luxusadóról, amely kötelezettség alapján minden önkormányzatnak be kellett vezetni ezt az adónemet. Az alkotmánybíróság 2008 decemberében ezt a törvényt megsemmisítette és 17

18 alkotmányellenesnek minősítette. Ezért alkotmányos kötelezettség, hogy ezt a rendeletet most hatályon kívül helyezzük. Laczy Károly polgármester: Aki egyetért a luxusadó hatályon kívül helyezésével az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Község Önkormányzata 5/2009. (III. 26.) rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 10. napirend: évi közfoglalkoztatási terv elfogadása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt lett kiosztva.) Laczy Károly polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, mert az előterjesztést ő készítette. Göndör Ákos jegyző: Tegnap éjjel készült el ez a végleges előterjesztés, amit egyből átküldtem Turcsán Jánosnak, a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének, aki korán reggel visszajelzett, hogy minden rendben van. Szakmailag már egy ellenőrzésen átesett a közfoglalkoztatási terv. Ennek az a célja, hogy az önkormányzat az aktív korúak, azon belül a rendelkezésre állási támogatottak közcélú foglalkoztatását megszervezze. Az aktív korúak ellátására jogosultak január 1-jétől kötelesek munkavégzésre, amennyiben az önkormányzat felajánlja a munkát. Ez egy törvényi kötelezettség, amit létre kellett hozni, és határozattal el kell fogadnia az önkormányzatnak ahhoz, hogy az életbe tudjon lépni. Van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? Laczy Károly polgármester: Nekem annyi lenne, hogy a jegyző úrnak nagyon sok munkájába került, mire ez az anyag összeállt. Bolvári Mihály képviselő: Én is azt látom, hogy az anyag az rendben van, de az lenne az aggályom, hogy a valóságban nem így fog lerendeződni ez a dolog. Amit már többször is elmondtam, hogy nemcsak a parkot kellene gondozni, kaszálni, hanem Inárcsnak nagyobb területet van és ott is kellene dolgozni. Végig gondozni kellene a falut, ha lesznek a közmunkások és a szemetet is mindenhol össze kell szedni. Lénárd Imre képviselő: Kár amiért nincs mezőőrünk, mert nagy kupleráj van a faluban. Nincs közterület-felügyelőnk, aki a belső rendet tenné rendbe, a sebesség túlhajtástól kezdve a szemétkidobálásig mindent, ami Inárcs területen belül van, pl. a túlsúlyos járművek büntetését is, amelyeknek nincs itt keresnivalójuk. A helyi bírság itt maradna nálunk. Ő megkeresné a jövedelmét és még a falunak is maradna. Ezen el kellene gondolkodni, mert az emberek egyre kevesebb gondot fordítanak arra, hogy rendet tartsanak a faluban. Nézzük meg, milyen feltételek szükségesek, mivel jár, milyen iskola szükséges hozzá, és milyen jogosítvány. 18

19 Laczy Károly polgármester: Ezt elő kell készíteni a következő ülésre. Lénárd Imre képviselő: Megnézhetnénk ki az, aki beiskolázható lenne erre. Sok helyen csinálják ezt nemcsak Tárnokon. Ott is elkezdtek büntetni és egyből eltűntek a kamionok. A polgármester felmérette és egy nap alatt Inárcs belterületén 220 kamion ment át a falun alig 10 óra alatt és nemcsak helyi kamionok voltak. Laczy Károly polgármester: Rendszám alapján ki fogom gyűjteni, hogy mennyi a helyi és mennyi az átutazó kamion. Én attól tartok, hogy az idegenek javára fog dőlni a mérleg. Lénárd Imre képviselő: Ügyesen kijátsszák, hogy a székhely az nem itt van, de a telephely az igen. Mindenféle rendszámmal is járnak az autók, még szlovákkal is. A székhelyre fizet a vállalkozó és nem a telephelyre, mégis ingyen megközelítheti azt. Két vállalkozót is tudok, akik így vannak, sokan pedig átrakják a székhelyet máshová a magas iparűzési adó miatt is. Bolvári Mihály képviselő: Szerintem a hivatal sokkal jobb kapcsolatot ápolhatna a vállalkozókkal. Banduréknak a víz-szennyvíz hálózat a mai napig nem oldódott meg. Jó néhány vállalkozó tele van keserűséggel, hogy az önkormányzat nem együttműködő, nem segítőkész és ez most nem kritika. Gesztusokat kellene tenni a vállalkozók felé. Szuróczki István FEB elnök: Országosan nagyon kevés kivétel van, hogy nem más áron számolják a vállalkozóknak, üzemeknek a vizet, szennyvizet, mint ahogyan a lakosságnak. Ez országosan is így van, hogy más a tarifa. Ezekre érdemes lenne odafigyelni. Én beszéltem sok emberrel és az adóbehajtásra, és arra is, amit elmondtam nagy súlyt kellene fektetni. Ahol pénzt lehet nyerni és nem keveset, ott az kell, hogy számítson, hogy többet nyerni, mint amibe kerül. Ha a képviselő úr azt mondja meg kell fontolni a közfelügyelőt, és ha ehhez van segítség a tapasztalatok összegyűjtésére, és ha ez működik máshol, akkor miért ne működne nálunk is. Azt is lehetne mondani a közterület-felügyelőnek, hogy annyi lehet a bruttó bére, mint amennyit behajt. Lénárd Imre képviselő: Van aki 30 km/h megengedett sebességnél 80 km/h-val megy falun belül. Ezt is meglehetne büntetni. Sok utca van, ahol gyorsan mennek a fiatalok, meg lehetne fogni őket. Laczy Károly polgármester: Az egy szubjektív kérdés mennyire vagyok vállalkozó barát, vagy nem. Én soha egyetlen vállalkozót sem keresgéltem hogyan boldogul, csak egy körül kutakodok, mert nem tudok neki megbocsájtani, hogy az önkormányzatot semmibe nézte. Bolvári Mihály képviselő: Ne bosszúskodj, állj a törvény talaján. Laczy Károly polgármester: Azért mert rám haragszanak a vállalkozók, mert a kamionjukkal bemennek olyan leaszfaltozott útra, ami személygépkocsinak van csinálva, és én megfenyegettem, hogy ebből büntetés lesz? Ha ezért haragszanak rám, akkor ez van. Bolvári Mihály képviselő: Fog majd téged érdekelni. Laczy Károly polgármester: Nem érdekel, 30 darab meghívót küldtünk ki, mert volt egy szakmai fórum a vállalkozóknak a pályázatokról és három vállalkozó jött el. 19

20 Bolvári Mihály képviselő: Én olyan polgármestert akarok, ha van valamilyen ügyem a hivatallal, akkor ő álljon ki mellettem. Segítőkésznek kell lenni, és nem pedig bírságolni, meg feljelenteni kellene. Te mint a falu első embere állj ki az állampolgárok mellett, mert az a kötelességed. Laczy Károly polgármester: A tisztesség mellett bármikor kiállok. Bolvári Mihály képviselő: Nem bűnpártolásra gondolok, hanem jó véleményeket kell adni. Te így csinálod a másik polgármester pedig majd úgy fogja csinálni ahogyan akarja majd. Laczy Károly polgármester: 5 éve nem fogja fel a vállalkozó, hogy a falu pénzén nem fogom neki a vizet és a csatornát kiépíteni. Erről én nem tehetek, és én biztosan nem fogom megépíteni neki. Térjünk vissza a napirendhez. Aki elfogadásra javasolja az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét az előterjesztésnek megfelelően, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III. 25.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat az Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstár részére a képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül küldje meg, továbbá a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve a közfoglalkoztatás előkészítését kezdje meg. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: Közfoglalkoztatási terv megküldése a MÁK-hoz: jóváhagyást követő 5 napon belül, 2009-ben folyamatos 11. napirend: Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A közbeszerzési terv elkészítse törvényi kötelezettség. A bizottságok megtárgyalták. Ebben a tervben vannak tényleges és feltételezett közbeszerzési tervek, és még kerülhetnek is bele. Megkérdezném van-e olyan észrevétel, amely valamilyen kiegészítést kíván, vagy más módosítást. Ha nincs, akkor aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a 2009-es évre vonatkozó közbeszerzési tervet, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 20

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2013. 03. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-12/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja:

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben