A helyi piac, mint a helyi gazdaságfejlesztés színtere, mozgatórugója.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi piac, mint a helyi gazdaságfejlesztés színtere, mozgatórugója."

Átírás

1 A helyi piac, mint a helyi gazdaságfejlesztés színtere, mozgatórugója. Adj egy méter esélyt a helyi termékeknek! A helyipiac.hu első ránézésre egy on-line értékesítési és kommunikációs platform, céljai ugyanakkor ennél összetettebbek: hátterében egy együttműködés-fejlesztési stratégia áll, mely helyi, települési termékszövetségek létrehozását, a helyi gazdaságfejlesztést támogatja. A termékszövetségek alapítása mellett sikeresen működő helyi civil végpontok feltárását és hálózatba szervezését is ösztönzi, mellyel alapvető szemléleti változásokat kíván támogatni.

2 Erős település, erős helyi közösség elképzelhetetlen erős helyi gazdaság nélkül. A közösség önbizalmát, hitét gazdasági erejéből is meríti. A helyi gazdaságfejlesztésben, vidékfejlesztésben az utóbbi években azok az elhibázott módszerek voltak az uralkodóak, amelyek a globalizációs trendhez, a nemzetközi munkamegosztáshoz igazodnak, s amelyek épp ezért a legnagyobb rombolói a helyi értékeknek. Az ellentmondás csak új módszerek alkalmazásával oldható fel, csak teljességre törekvő megközelítés segítségével lehet a végső céllal összhangban lévő módszereket megtalálni. S természetesen nincsenek kész receptek arra, mit kellene tenni. Azt viszont már elég jól tudhatjuk, hogyan érdemes, és hogyan nem. Természetesen egy helyi közösség megerősödése hosszú és fáradságos folyamat. Meg kell tanulni egymással együttműködni, bízni egymásban, a feladatokat értelmes módon megosztani. Nehéz dolgok ezek, főleg az után, hogy a rendszerváltás előtti negyven év alatt megtapasztaltuk, mi az, hogy "önkéntes" munka és mi az, hogy "közös" illetve, hogy az azóta eltelt időben megtanultuk, hogy csak az "én hasznom" számít.

3 Egy magyarországi, átlagos körülmények között élő község éves jövedelmének hetvenöt százalékát a határain kívül költik el. Így csupán a fennmaradó rész vesz részt a település gazdasági körforgásában, s képezi a helyi foglalkoztatás és fejlesztések gazdasági alapját. Európa fejlettebb régióiban ez az arány éppen fordított A helyi termékek értékesítési lehetőségeinek javulása munkahelyek sokaságát teremtené, ráadásul a helyi értékek ápolása, felelevenítése a vidéki életminőség javításához, a közösségek megmaradásához is hozzájárul.

4 Célunk, hogy teret adjunk a helyi termékeknek", és együttműködésre, összefogásra ösztönözzük a helyi gazdaság szereplőit. Animáljuk a lehetséges résztvevőket, lehetőségeket, helyi, kistérségi, megyei és országos szinteken. 1. A Közösség Által Támogatott (szociális alapú) helyi gazdaságfejlesztési szemlélet erősítése, helyi ill. lokális együttműködések ösztönzése. 2. Önellátás helyi termékekkel családi, települési és térségi szinteken 3. A helyben előállított termék felesleg helyi ill. lokális piacokon, és más csatornákon történő értékesítése 4. Új munkahelyek teremtése, ami nemcsak az emberek hitét erősítheti, de a vidék lakosság megtartó erejére is pozitív hatással lehet. Ez csak úgy valósulhat meg, ha helyben is visszaállítjuk a helyi termék, a helyi piac, és nem utolsó sorban a MUNKA becsületét.

5 Célcsoportok, bevonandó szereplők Helyi résztvevők Önkormányzat; Helyi termelők; Helyi vállalkozások; Helyi lakosok; Civil szervezetek; Egyházak; Szakmai szervezetek Falugazdász Helyi média.

6 Stratégiai célok Az önkormányzatok kiemelt szerepének támogatása a helyi gazdaságfejlesztés stratégiai tervezésében és koordinálásában; A jó kezdeményezések (MINTÁK) és kulcsemberek támogatása; Helyi termék szövetségek létrehozása; Termelők, vállalkozók és fogyasztók összefogása; Szakmai és civil szervezetek, hálózatok bevonása a koordinációs munkába; A helyi, térségi és regionális gazdaságok stratégiai együttműködésének elősegítése; Az önellátó település és térség önszerveződésének bátorítása.

7 Miért érdemes csatlakozni a helyipiac.hu programjához? Jó apropót teremt arra, hogy az érintettek elkezdjenek beszélgetni egymással a helyi gazdaságuk jelenéről, és lehetőségeiről. Helyi gazdasági stratégiai tervet készíthetnek. Megtanulhatják feladatukat a rendszer használatában, szerepüknek (tevékenységüknek) megfelelően. Helyi együttműködéseket kezdeményezhetnek. Az aktív résztvevők kezdeményezhetik a helyi termék szövetségük létrehozását. Kialakíthatnak egy helyi gazdasági weboldalt a helyipiac.hu rendszerében, melyen keresztül közvetlenül értékesíthetik, naprakészen aktualizálhatják a helyi termékek információit, árát, készletváltozását.

8 Helyi Termék Szövetség A Helyi Termék Szövetség nem civil vagy társadalmi szervezetként és nem alapítványként, hanem helyi termelők, gazdálkodók, kézművesek, vállalkozások, magánszemélyek (helyi lakosok), civil szervezetek, egyesületek és alapítványok együttműködésével szerveződik és kezdi el a munkáját. A Helyi Termék Szövetség megalapítását követően, céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet, a tagság által létrehozott Szövetkezet keretein belül végzi. "Ha a gazdálkodók önállóságukat meg akarják őrizni a mezőgazdasági alaptevékenységük eredményességét javító és termékeiket piacra segítő társulásokban, akkor egyedül a szövetkezeti jogi keret jöhet számításba. Minden más gazdasági társasági forma esetében az alapító tagok kivásárolhatók, kiszoríthatók a vállalkozásból."

9 Helyi termék szövetségek résztvevői Helyi koordinátor: önkormányzat. Gazdasági partnerek: Helyi termelők, mezőgazdasági vállalkozók; Helyi gyártó, feldolgozó vállalkozások; Helyi kézművesek, Helyi fizető vendéglátók, ill. falusi szállásadók. Támogató partnerek: Helyi lakosok; Civil szervezetek; Helyi kisebbségi önkormányzatok; Egyházak; Szakmai szervezetek helyi képviselője pl. falugazdász; Helyi média;

10 A Helyi Termék Szövetség alapvető feladatai: Az on-line és épített helyi piacközpont kialakítása, szervezése, Hatékony érdekvédelem, közös fellépés a helyi piacgazdaság fejlesztése érdekében, Helyi piacnapok szervezése; A helyi piacközpontok működési feltételeinek megteremtése és fenntartása (adminisztrációs segítségnyújtás, közös értékesítés, közösségi termelés, információbázis, szakértői hálózat, tapasztalatcsere, stb.); Helyi termékek marketingje, kiállítás szervezése; Helyi Termék Védjegy kiadása, felügyelete; A tagok érdekeinek képviselete a szakhatóságok, és más szervek előtt, Állásfoglalás, javaslattétel és véleménynyilvánítás a tagsági kört és annak gazdálkodását érintő kérdésekben.

11 Milyen színterei vannak a helyi és térségi piacoknak? Helyi piacközpontok, termelő és értékesítő pont Kistérségi piacközpontok, gyűjtő és értékesítő pont Megyei piacközpontok, gyűjtő és koordinációs pont Országos piacközpont, koordinációs pont

12 Egységes Helyi Termék Eredet-Védjegy Kialakítás alatt van az egységes Helyi Termék Védjegy, mely felkerülhet a településeken helyi alapanyagokból, helyi munkaerővel előállított termékekre, így aki azokat a boltban leemeli a polcról, eldöntheti, hogy vásárláskor előnyben részesíti-e a helyi vagy térségi terméket. Ezt a védjegyet az általunk elképzelt termékszövetségek adják ki, és az önkormányzatok felügyelik egy minőségbiztosítási rendszer alapján. Országos szinten egyre több település helyben előállított termékein fogják majd hamarosan látni a védjegyet, akár a boltok polcain is!

13 Termék - Piac - Vásárló A helyi gazdaság élénkítéséhez nemcsak a termelő és szolgáltató szereplők együttműködésére van szükség, hanem a helyi, térségi lakosság és kereskedők, közintézmények vásárlási, ill. beszerzési szokásainak formálására is! Elsősorban Ők jelenthetnek állandó piacot a helyi termékek számára! Néhány jó példa a helyi/térségi beszerzési lehetőségekre: Közétkeztetés Helyi ill. térségi termelői piacok Helyi termékpolcok kialakítása a boltokban Turizmus- falusi vendégasztal Gazdabolt - szociális - termelői boltok Háztól, gazdaságból értékesítés Internetes, webáruházak Bevásárló körök Dobozrendszerek Közösségek által támogatott gazdaságok Fogyasztási, ill. fogyasztói szövetkezetek Házhoz és gyűjtőpontra szállítás Úton - útfélen értékesítés Szedd magad akciók

14 Panyola már nem csak várja, hanem csinálja a jövőt! 2010-ben, 1,6 M Ft értékű helyi termék jutott el a vásárlókhoz gazdasági weboldalunkon keresztül!

15

16 Milyen előnyökkel jár a település gazdasági weboldalának kialakítása: A weboldal címen közvetlenül is elérhető lesz az interneten, és egy linkkel könnyen beilleszthető a település már meglévő információs weboldalába. A településen működő vállalkozások, őstermelők számára bemutatkozási, értékesítési és kiemelt hirdetési lehetőségeket ajánlhatnak. A rendszerünket használó kereskedők, felvásárlók könnyebben összegyűjthetik a sok esetben kis tételben előállított termékeket, így a gazdák összefogással, kedvezőbb áron tudják eladni termékeiket. Kistérségi szinten szomszédos településekkel összefogva nagyobb beszállítói igényeket elégíthetnek ki (akár multinacionális cégek irányában is). Kedvező feltételekkel népszerűsíthetik településük turisztikai és egyéb programjait. Felhívhatják a befektetők figyelmét településük lehetőségeire, amelyen keresztül akár új munkalehetőségeket teremthetnek.

17

18 A Helyi Termék Szövetség arra kéri a hazai üzletek, áruházak tulajdonosait, hogy segítsék a helyi, családi gazdaságokra alapozott élelmiszerek és más termékek fejlesztését, piacra jutását. Kezdeményezzük, hogy valamennyi magyarországi településen működő üzlet legyen az élelmiszert, zöldséget vagy egyéb terméket árusító bolt legalább egy folyóméternyi polcot biztosítson a helyi termelők, gyártók, kézművesek jó minőségű termékeinek. A polcokra tett árucikkeken a Helyi Termék Szövetség által kibocsátott matrica, védjegy garantálja a minőséget és azt, hogy a terméket kizárólag ottani alapanyagokból, helyi munkaerő segítségével állítják elő. Ezen alapkövetelmények megvalósulását az önkormányzatok ellenőrzik egy minőségbiztosítási rendszer alapján, így a kereskedőknek is garanciát biztosítunk A mozgalom kiszélesítése nemcsak a termelők érdekeit szolgálja, hanem egy vidékfejlesztési stratégia része is, miután az akcióval a helyi gazdaságokat akarjuk serkenteni

19 Adj egy méter esélyt a helyi termékeknek! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Panyola község vegyesboltjában adtuk át először azt az egyméternyi polcot, amelyre kizárólag Helyi Termék Védjegy címkével jelzett, helyben előállított termékek kerülhettek fel. Az Adj egy méter esélyt a helyi termékeknek! akciót a Helyi Termék Szövetség indította el, miután a törvényi változások is lehetővé tették e portékák értékesítését.

20 A polc létrehozását a következő lépésekkel javasoljuk: 1.A helyi önkormányzat csatlakozzon településükkel a helyipiac.hu helyi gazdaságfejlesztési programjához. 2. Térképezzék fel, a helyi termelők bevonásával, hogy milyen helyi termékek kerülhetnének fel a polcra. (Természetesen csak olyan termékek lehetnek, amelyeket a jogszabály engedélyez) 3. Kérjék meg személyesen a helyi kereskedőt ill. kereskedőket, hogy biztosítson minimum 1 méter polc felületet a helyi termékeknek. -A polcon jelezzék egy kis táblácskával hogy "Helyi termék polc - A polc feltöltése után az címre jelezzék a bolt címét, elérhetőségeit. Az akció megvalósítása nagyon egyszerű, és szinte csak együttműködési készség kell hozzá!

21 A helyi termékek bekerülnek a kistérség központjának városi üzleteibe! Itt már a polcra, nem csak egy település helyi termékei kerülnek fel, hanem más, aktivitást mutató kistérségi településé is. Minden településen megvalósítható, és szinte semmilyen költségigénye nincsen!

22 Termék Polc rendszer további lehetséges értékesítési szintjei: Megyei Helyi Termékpolc: - A megye valamennyi településének helyi termékei, polcra kerülhet. A hazai üzletláncoknak is nagy lehetőség lenne felkarolni a mozgalom akcióját. Exportképes termékek külföldi piacokon történő értékesítése!

23 Tisztában vagyunk vele, hogy rövidtávon nem minden településnek hoz látványos eredményeket a csatlakozás, de meggyőződésünk, hogy több száz település és rajtuk keresztül több ezer gazdálkodó korrekt együttműködése tud eredményeket produkálni. Most Önön is múlik, hogy lát-e kitörési pontot egy ilyen együttműködésben. Ha igen, apró lépésekkel, de közösen felépíthetünk egy erős, összefogáson alapuló gazdasági szövetséget. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Pál Rudolf ötletgazda-programvezető Muhari Zoltán polgármester

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Helyi termékek értékesítési csatornái Magyarországon

Helyi termékek értékesítési csatornái Magyarországon A HÉTFA CSOPORT TAGJA Helyi termékek értékesítési csatornái Magyarországon Helyzetelemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010. november 30.

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag

Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag Összeállította a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa (szerzők: Dr. Nagyné Varga Ilona és Dr. Soltész Anikó)

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

A helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés. Áldorfai György, PhD. hallgató SZIE-GTK- RGVI (EGYRTDI)

A helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés. Áldorfai György, PhD. hallgató SZIE-GTK- RGVI (EGYRTDI) A helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés Áldorfai György, PhD. hallgató SZIE-GTK- RGVI (EGYRTDI) A helyi gazdaságfejlesztés eszközei Áldorfai György, PhD. hallgató SZIE-GTK- RGVI (EGYRTDI) A hazai terület-

Részletesebben

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség)

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Előszó A világgazdaság és ezzel együtt a fejlett nyugati társadalmak történelmi jelentőségű inflexiós ponthoz érkeztek. Andrew

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag

Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából készítette: Pannon Helyi

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Fenntartható vidék. 1. Régiófejlesztés

Fenntartható vidék. 1. Régiófejlesztés Fenntartható vidék A regionális- és vidékfejlesztés hosszú távon is a politika egyik legproblémásabb területének számít: miközben teljesen nyilvánvaló, hogy átgondolt, hosszú távú, stratégiai tervezésre

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 4.

Agrár-gazdaságtan 4. Agrár-gazdaságtan 4. Érdekképviseletek itthon és az EU különféle bizottságaiban. Dr. Székely, Csaba Agrár-gazdaságtan 4. : Érdekképviseletek itthon és az EU Dr. Székely, Csaba Lektor : dr. Takácsné dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

IFJ-GY-11-B-3019 Helyi termék műhelyek - programsorozat című program. Szerkesztő: Sej Gábor Leó

IFJ-GY-11-B-3019 Helyi termék műhelyek - programsorozat című program. Szerkesztő: Sej Gábor Leó A kiadvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NEFMI és az NCSSZI álláspontját.

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2014. (VI. 27.) Ökt határozatával 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával Készítették: Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács A Nemzetgazdasági

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája SWOT analízis, jövőkép, stratégiai célok és feladatok, a népi kézművesség helye a Nemzeti Vidékstratégiában, kapcsolódása más

Részletesebben

Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék A VIDÉK FORRÁSA. Helyi Vidékfejlesztési Terv

Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék A VIDÉK FORRÁSA. Helyi Vidékfejlesztési Terv Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék A VIDÉK FORRÁSA Helyi Vidékfejlesztési Terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben