Forrás: E. H. Schein: Career Anchors-Self Assessment. Pfeiffer & Co.,2006 Fordította: Madai Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: E. H. Schein: Career Anchors-Self Assessment. Pfeiffer & Co.,2006 Fordította: Madai Krisztina"

Átírás

1 Karrierhorgony teszt Forrás: E. H. Schein: Career Anchors-Self Assessment. Pfeiffer & Co.,2006 Fordította: Madai Krisztina A kérdőív célja, hogy támogasson karrier-választásaid menedzselésében. Abban, hogy a döntéseidben tudjál saját magadra támaszkodni. Ehhez szükség van annak biztos ismeretére, hogy mik az erősségeid, mik a számodra legfontosabb értékek, és mik azok a dolgok, amik igazán motiválnak. A kompetenciáinkról, motivációinkról és értékeinkről kialakított képünk a karrierhorgonyunk. A karrierhorgony az, amit semmiképpen nem adnánk fel, ha karrier-választás előtt állunk. A kérdőív célja, hogy segítsen felfedezni, ki vagy Te valójában, és ez az ismeret segítsen a rossz választások elkerülésében. Egyúttal a kérdések abban is segítenek, hogy tudatosabban tudjál beszélni karriercéljaidról. A teszt kitöltése A következő 40 tétel mindegyikénél értékeld 1-4-ig, hogy mennyire igazak Rád az adott állítások. 1- ha az állítás soha nem igaz 2- ha az állítás alkalmanként igaz 3- ha gyakran igaz 4- ha mindig igaz Ez nem egy sztenderdizált teszt. Az állítások célja, hogy segítsenek arról gondolkodni, mi a számodra ideális karrierpálya, mik az erősségeid, és mitől vagy igazán elégedett. Nem más értékel téged, és az eredményeidet nem hasonlítjuk mások eredményeihez. Te Magad értékeled saját magadat, ezért igyekezz olyan őszintén válaszolni a kérdésekre, ahogyan csak tudsz. Kérdőív Soha Ritkán Gyakran Mindig Olyan jó akarok lenni abban, amit csinálok, hogy mások folyamatosan kikérjék szakértői véleményemet. 2. Akkor vagyok a legelégedettebb, ha képes vagyok mások munkáját öszehangolni, egy közös feladat megoldása érdekében. 3. Olyan karrierről álmodom, ami engedi, hogy szabad legyek abban, hogy a saját belátásom szerint és a saját időbesosztásom szerint végezhessem a dolgokat. 4. Folyamatosan keresem azokat az ötleteket, amelyek segítenek abban, hogy beindítsam a saját vállalkozásomat. 5. A biztonság és a stabilitás fontosabbak számomra, mint a szabadság és az autonómia. 6. Inkább elhagynám a céget, minthogy egy olyan munkát kapjak, amely akadályozna abban, hogy összehangoljam a munkát a személyes és családi feladataimmal. 7. Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni a munkámban, ha úgy érzem, hogy valóban

2 hozzájárulok a társadalom jólétéhez. 8. Olyan karrierről álmodom, ahol lehetőségem van arra, hogy egyre nagyobb kihívást jelentő problémákat oldjak meg. 9. Csak akkor fogom sikeresnek érezni magam a munkámban, ha képességeimet folyamatosan egyre magasabb szintre fejleszthetem. 10. Arról álmodom, hogy egy egész szervezetért lehessek felelős. 11. Akkor érzem magam legjobban a munkámban, ha teljesen szabadon határozhatom meg a feladataimat, oszthatom be az időmet és a tervezhetem meg a munkafolyamatokat. 12. Nem maradnék olyan szervezetben, amely olyan továbblépési lehetőséget kínálna, ami veszélyeztetné az állásom biztonságát. 13. A saját üzletemet építeni sokkal fontosabb számomra, mint egy felső vezetői beosztás valaki más cégénél. 14. A legmegelégedettebb mindig olyankor vagyok, amikor tehetségemet mások szolgálatába állíthatom. 15. Csak akkor fogom sikeresnek érezni magam a karrieremben, ha lehetőségem volt rá, hogy leküzdhetetlennek tűnő kihívásokat oldjak meg. 16. Olyan karrierről álmodom, amely lehetővé teszi, hogy összeegyeztessem a személyes, a családi és a munkahelyi igényeimet. 17. A saját szakterületemen funkcionális vagy technikai vezetővé válni vonzóbb számomra, mint átfogó/általános vezetői pozícióban lenni. 18. Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni, ha teljes autonómiát és szabadságot kapok a munkám meghatározásában. 19. Általában olyan pozíciókat keresek a szervezetekben, amelyek a biztonság és stabilitás érzését nyújtják. 20. Akkor vagyok igazán elégedett, amikor sikerült felépítenem valamit, ami elsősorban a saját képességeim és erőfeszítéseim eredménye. 21. Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni, ha valamilyen szervezetben az első számú vezetők között leszek. 22. Ami leginkább befolyásolja a karrierdöntéseimet, az az, hogy képességeimet arra használjam, hogy a világot jobbá tegyem. 23. Akkor voltam legjobban megelégedve a munkámmal, ha megoldottam valami megoldhatatlannak tűnő problémát vagy olyan helyzetben győztem, ahol nem volt esélyem. 24. Csak akkor érzem magam sikeresnek az életben, ha egyensúlyt tudok tartani a személyes, a családi és a munkahelyi elvárások között. 25. Olyan karrierről álmodok, ami megadja a stabilitás és biztonság érzését.

3 26. Inkább elhagynám a céget, minthogy elfogadjak egy olyan rotációs beosztást, amely kimozdítana a szakterületemről. 27. A személyes és szakmai életem kihívásainak összeegyeztetése fontosabb számomra, mint egy felsővezetői pozíció. 28. Olyan karrierről álmodom, ami az emberiség és a társadalom javát szolgálja. 29. Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni a pályafutásom során, ha sikerül valamit létrehoznom vagy felépítenem, ami teljes egészében a saját ötleteim és képességeim eredménye. 30. Számomra vonzóbb átfogó/általános vezetővé, ügyvezetővé válni, mint funkcionális vezetőnek lenni a saját szakterületemen. 31. Annak lehetősége, hogy a saját belátásom szerint végezzem a munkám szabályok és kényszerűségek nélkül, nagyon fontos számomra. 32. Olyan munkalehetőségeket részesítek előnyben, amelyek próbára teszik a problémamegoldóés versenykészségemet. 33. Arról álmodom, hogy elindítom és felépítem saját vállalkozásomat. 34. Inkább elhagynám a céget, minthogy olyan beosztást fogadjak el, amely aláásná azon képességeimet, hogy másokat szolgáljak. 35. Akkor vagyok igazán elégedett a munkámmal, ha használhatom személyes képességeimet és tehetségemet. 36. Inkább elhagynám a céget, minthogy elfogadjak egy olyan pozíciót, amely eltérítene arról az útról, hogy átfogó feladatokat ellátó felsővezetővé váljak. 37. Akkor vagyok legjobban megelégedve a munkámmal, ha teljes anyagi és munkahelyi biztonságot élvezek. 38. Inkább elhagynám a céget, minthogy olyan beosztást fogadjak el, amely csökkentené az autonómiámat és a szabadságomat. 39. Mindig olyan munkalehetőséget kerestem, amely minimálisra csökkenti a személyes és családi feladatokkal való ütközést. 40. Fontosabb számomra majdnem megoldhatatlan problémákon dolgozni, mint az, hogy felső vezetői beosztásba kerüljek. Most nézd át újra mind a 40 kérdést, és jelöld meg azt az öt állítást, ami a legpontosabban kifejezi az érzéseidet. Ezekre az állításokra adjál plusz öt pontot állításonként! Pontozási utasítások Vezesd át az egyes állításokhoz tartozó pontértékeket az alábbi értékelő lapra. Add össze az oszlopok értékeit! Minél magasabb az adott oszlopnál található szám, annál jobban megjeleníti az adott dimenzió a karrierhorgonyodat és preferenciáidat a saját megítélésed szerint. Minél őszintébben válaszoltál a kérdésekre, annál pontosabb az eredmény. Az egyes oszlopok

4 jelentését az értékelőlap alatt találod. TF GM AU SE EC SV CH LS Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz TF-Technical/Functional Competence Technikai/Funkcionális kompetencia GM-General Managerial Competence Vezetői kompetencia AU-Autonomy/Independence Autonómia/Függetlenség SE-Security/Stability Biztonság/Stabilitás EC-Enterpreneurial Creativity Vállalkozói kreativitás SV-Service/Dedication to a Cause Szolgálat/Elkötelezettség CH-Pure Challenge Kihívás LS Life Stile - Életstílus 1. Technikai/funkcionális kompetencia A technikai/funkcionális kompetencia karrierhorgonyával rendelkező egyének számára a legfontosabb, hogy alkalmazhassák az adott szakterületen megszerzett tudásukat, és ezt a tudást folyamatosan magasabb és magasabb szintre fejlesszék. Vezetői feladatokat a saját szakterületükön adott esetben szívesen ellátnak, de önmagáért a vezetés nem érdekli őket. Az ügyvezetői, illetve generalista feladatok nem elégítik ki igényeiket, mert ez együtt jár a szakterülettől való eltávolodással. Fontos számukra, hogy az elvégzendő feladat próbára tegye szaktudásukat, egyébként ez gyorsan unalmassá válik. A munka kontextusa kevésbé számít, sokkal inkább a munka belső összetétele válik fontossá. Azok, akik egy szervezet keretein belül dolgoznak, szívesen vesznek részt a közös célkijelölésben, de mihelyt megegyeztek a célokban, alapvető számukra a munkavégzés szabadsága. Adminisztratív és menedszeri feladatokat addig látnak el, amig úgy érzik, ezek elengedhetetlenek a munkájuk elvégzéséhez, ugyanakkor ezt szükséges rossznak tekintik. Az előrelépésben számukra az vonzó, ha ez nagyobb autonómiát, tanulási lehetőséget, és technikai kihívást jelent. A szervezetekben általában a mentorálás és oktatás felé való továbblépés jó út lehet számukra szemben a cross-funkcionális vagy általános/átfogó menedzseri kinevezéssel. 2. Vezetői kompetencia Azok számára, akik a vezetői kompetencia karrierhorgonyával rendelkeznek, a legfontosabb motivációjuk, hogy a szervezetben olyan magas szintre jussanak, ahol lehetőségük van a különböző területi egységek tevékenységének összehangolására, és ahol felelősséggel tartoznak egy adott szervezeti egység teljes eredményéért. Céljuk, hogy minél magasabbra jussanak a vállalati hierarchiában, minél nagyobb felelősségi körrel, minél átfogóbb vezetési feladattal, minél nagyobb hozzájárulási lehetőséggel a cég sikeréhez, és minél magasabb fizetéssel. A saját munkájukat a szervezet sikerével azonosítják. Ha aktuálisan egy meghatározott funkcionális területen dolgoznak, ezt a helyzetet egy szükséges tanulási lépcsőnek tekintik, még akkor is, ha ezen a szakterületen vezetői pozícióban vannak. Valós céljuk azonban minél hamarabb egy generalista pozíció elérése. Akkor elégedettek, ha a szervezet vagy projekt sikerét saját vezetői kompetenciáinak tudhatják be, amely magas szintű analitikus készségeken, interperszonális készségeken és a jelentős felelősségvállaláshoz szükséges emocionális készségen alapul. Mindhárom kompetenciában jártasak, és éppen ezek kombinációja az alapja a vezetői sikerüknek. Mivel ezek a kompeteciák csak a konkrét gyakorlaton keresztül tanulhatóak meg, hosszú évekbe telik, míg valakiből átfogó területekért felelős felsővezető lesz.

5 3. Autonómia/függetlenség Amit az autonómia horgonnyal rendelkezők semmiképpen nem adnak fel, az annak a lehetősége, hogy maguk határozhassák meg a saját munkájuk elvégzését, és annak módját. A legfontosabb, hogy szabadnak érezzék magukat abban, hogyan alakítják saját karrierjüket. Olyan munkát preferálnak, ami pontosan körvonalazott, időben behatárolt, és a saját szakterületükhöz tartozik. Ilyenek lehetnek például a határozott idejű, vagy projektszerződések keretében végzett munkák. Ugyan néhány hagyományos szervezetben is biztosított hasonló szabadság, azonban az ide tartozó személyek gyakran szabadfoglalkozásúak, vagy nagyfokú önállóságot biztosító területeket választanak (pl. szabadúszó tanácsadók, orvosok, professzorok, önálló üzletemberek, területi képviselők). Ha egy szervezet keretein belül dolgoznak, fontos számukra, hogy maguk határozhassák meg, mikor és hogyan végzik el a munkát. Az előléptetésről is előfordulhat, hogy lemondanak, szabadságuk megőrzése érdekében. Az előléptetés csak akkor vonzó számukra, ha az új pozíció a korábbinál is nagyobb szabadságot kínál. 4. Biztonság, stabilitás Ami az ebben a kategóriában magas pontot elérők számára a legfontosabb, hogy biztos pozícióval rendelkezzenek. Fontos számukra egy olyan biztos állás tudata, ami lehetővé teszi, hogy nyugodtak legyenek a jövőt tekintve. A biztonság kifejeződhet anyagi biztonság keresése formájában (nyugdíj tervek), vagy a foglalkoztatás, illetve földrajzi biztonság formájában. A biztonság igénye magában foglalhatja, hogy a biztos állás reményében kifejezzék lojalitásukat és hajlandóságukat arra, hogy megtegyenek mindent, amit az alkalmazó elvár tőlük. Kevésbé fontos számukra a munka tartalma és a szervezetben elért pozíció (sokkal fontosabbak a biztos munkakörülmények, a fizetés szintje, és egyéb juttatások), bár amennyiben a tehetségük megvan hozzá, magas szintre juthatnak. Ugyan bizonyos élethelyzetekben mindenki számára fontos a biztonság és a stabilitás egy bizonyos foka, az ezzel a horgonnyal rendelkezők számára azonban ez folyamatosan fontos kérdés. 5. Vállalkozói kreativitás Ami az ebben a kategóriában magas pontot elérők számára a legfontosabb, hogy létrehozhassák saját vállalkozásukat, vagy szervezetüket, amit a saját képességeikre, rizikóvállalási készségükre és az akadályok kihívásként való értékelésére építenek. Fontos, hogy megmutassák a világnak, hogy létrehoztak egy olyan vállalkozást, ami saját erőfeszítéseik gyümölcse. Egy adott ideig dolgozhatnak szervezetben, hogy megteremtsék a jövő lehetőségeit, de mihelyt úgy érzik, képesek rá, önállóvá válnak. Fontos számukra, hogy a vállalkozás anyagilag sikeres legyen, ami képességeik elismerése. Saját maguk megítélését a vállalkozás mérete és sikere határozza meg. A végső siker elérése érdekében sok bukást is elviselnek a karrierpálya során. Más karrierhorgonnyal rendelkezők is álmodozhatnak arról különböző helyzetekben, hogy saját vállalkozást hozzanak létre (a vágy mögött állhat például a függetlenség igénye), azonban a vállalkozói horgonnyal rendelkezőknél ez az álom már korán jelentekzik, sokszor már az iskolaévek alatt pénzügyileg nyereséges üzleteket hoznak létre. Esetükben a tehetség nagyfokú motivációval párosul arra vonatkozólag, hogy megmutassák a világnak, hogy sikeresek. A függetlenség horgonnyal rendelkezőktől az különbözteti meg tovább a vállalkozói horgonnyal rendelkezőket, hogy számukra nagyon fontos, hogy a saját vállalkozásukat hozzák létre (míg a függetlenség igényével rendelkezők gyakran megvásárolnak egy kis vállalkozást, és azt viszik). Számukra az új létrehozása fontos, és hamar elunnak dolgokat. Ha létrehozták a vállalkozást, akkor továbbra is aktívak maradhatnak ebben új termékek vagy szolgáltatások fejlesztésében, illetve eladják ezt és egy új vállalkozás létrehozásán dolgoznak. Ha egy szervezetben dolgoznak, akkor az a legfontosabb számukra, hogy az adott munkakör megfelelő szabadságot adjon a vállalkozás tervezéséhez, illetve megfelelő tanulási terepet biztosítson. 6. Szolgálat, elkötelezettség

6 Ami a legfontosabb azoknak a személyeknek, akik a szolgálat horgonyával rendelkeznek, hogy olyan munkát végezhessenek, amely valamely érték megvalósulását, szolgálatát támogatja, mint például a világot egy vidámabb élhetőbb hellyé tenni, környezetvédelmi kérdésekért harcolni, az emberek közti harmónia megerősödését támogatni, segíteni másokon, nagyobb biztonságot teremteni az embereknek, betegségeket gyógyítani új termékeken keresztül. A vágyott munkában inkább ezen értékek szolgálatára fókuszálnak, mint az erősségeikre és az ehhez kapcsolódó kompetenciaterületekre. Ahhoz, hogy ezen értékek megvalósulásáért tehessenek, hajlandóak arra is, hogy egyik szervezetből a másikba vándoroljanak, illetve hajlandóak lemondani a kinevezésről, ha ez együtt jár azzal, hogy le kell mondaniuk ezen értékekért való munkálkodásról. Az ide tartozó személyek azonban nemcsak a segítői területeken lehetnek jelen, hanem forprofit szervezetekben is (pl. coaching szemléletű vezetés elterjedéséért küzdő HR specialista). Az ezzel a horgonnyal rendelkezők számára fontos, hogy a szervezetet olyan irányba tudják befolyásolni, ami a számukra fontos értékek terjedését segíti. Az előléptetésnél fontos számukra a nagyobb befolyás és az önállóság lehetősége. Fontos arra is figyelni, hogy nem minden segítő szakmában tevékenykedő rendelkezik a szolgálat horgonyával! 7. Kihívás Amit a kihívás horgonnyal rendelkezők semmiképpen nem adnak fel, hogy látszólag megoldhatatlan problémákon dolgozhassanak, kemény ellenfelekkel szemben győzhessenek, és legyőzhetetlen akadályokat küzdjenek le. A karrierválasztásokban a legfontosabb, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy kilátástalan helyzetekben érjenek el sikert. Ezek lehetnek szellemi kihívások, soktényezős, összetett helyzetek megoldása, interperszonális versenyhelyzetek (sportolók, értékesítők). A karrierpálya előrehaladtával egyre nagyobb kihívásokkal szeretnének szembenézni. A hívószavaik az újdonság, változatosság és nehézség, és ami unalmas számukra, az az egyszerű helyzetek. 8. Életstílus Ami az életstílus horgonnyal rendelkezők számára a legfontosabb, hogy egyensúlyban tudhassák a személyes szükségleteiket, a családi szerepeiket és a szakmai szerepeiket. Életük fő területeit egységében szeretnék megélni, így olyan karrierhelyzeteket keresnek, amelyek kellően rugalmasak ennek megvalósításához. A karrier néhány aspektusát készek feláldozni, a siker számukra tágabban értelmezett, mint a tiszta karrier-siker. A konkrét munkalehetőségnél fontosabb, hogy egységében milyen életet élnek. Az ezzel a horgonnyal rendelkezők irányíthatják a karrierjüket a társuk karrierjéhez alkalmazkodva, valamely földrajzi régióhoz kötötten, ahol élni szeretnének, vagy ahol gyermekeiket iskoláztatni kívánják. Számukra a rugalmasság a legfontosabb. Hajlandóak szervezetben is dolgozni, a legkülönbözőbb munkaköröket ellátni, és elfogadni a szervezeti szabályokat, ha ezek az aktuálisan adott helyzetben jó megoldást kínálnak az életterületeik összeegyeztetésére. A szervezetekhez való csatlakozáskor ezért elsősorban a rugalmasságot támogató szervezeti kultúra fontos számukra. Akik ebbe a csoportba tartoznak, sokszor le kell mondjanak az adott szervezetben/területen való továbblépés lehetőségéről, ami gyakran mobilitást igényel. Ilyen esetekben azt érdemes megvizsgálni, hogy milyen más karriertényezők fontosak még az adott egyénnek, és e tényező köré szervezni a karrierpálya továbbépítését. Teszt értékelése Érdemes először megnézni, mely horgonyok esetében értél el alacsony pontszámokat: ezek azok a tényezők, amelyek nem fontosak számodra. Érdemes megnézni: valóban igaz, hogy ezek az aspektusok nem különösebben foglalkoztatnak téged? Ha nem, nézd meg, miért adtál az adott horgonyhoz tartozó állításokra alacsony pontot! Ezután nézd meg azt is, mely kategóriákban szerepelnek magas értékek! Meg tudod határozni azt az egy tényezőt, amit semmiképpen nem adnál fel, ha választásra kényszerülnél? Sokan két-három horgony kapcsán is úgy érzik, ezek fontosak számukra. Érdemes még egyszer átnézni az ezekhez tartozó válaszokat és pontértékeket, és megnézni, hogy most is ugyanúgy értékelnéd-e őket. Ha továbbra sem tudod kiválasztani azt az

7 egy horgonyt, amit semmiképpen nem adnál fel, érdemes coach segítégét igénybevenni, aki támogat a karrierpályád elemzésében.

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, hogy ott tartanak, ahol tartanak.én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek jutnak előre a mai világban,

Részletesebben

Legjobb Munkahely felmérés 2003. Országriport. Hewitt Inside 1. Argentina. Ireland. Czech Republic. Switzerland Australia. Philippines.

Legjobb Munkahely felmérés 2003. Országriport. Hewitt Inside 1. Argentina. Ireland. Czech Republic. Switzerland Australia. Philippines. Legjobb Munkahely felmérés 2003 Országriport Argentina Czech Republic Ireland Philippines Switzerland Australia Dominican Republic Italy Poland Thailand Austria France Japan Portugal United Kingdom Belgium

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008.

Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008. Az Interim Menedzsment Magyarországon Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008. TARTALOM Bevezető 1 A kutatás célja és módszertana 2 Az interim menedzsment definíciója 3 Az

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

David Goldsmith: A gondolataidért fizetnek

David Goldsmith: A gondolataidért fizetnek David Goldsmith: A gondolataidért fizetnek Milyen eszközökkel fogalmazhatod újra a jövőt? Gondoltad volna, hogy egy mesterember jobb eszközökkel rendelkezik egy kihívás megoldásához, mint egy vállalkozás

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése Tartalomjegyzék ISMERTETŐ A PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZERHEZ A Plastomat Kft. Pályaorientációs szolgáltatásához kapcsolódó rövid szakmai ismertetője, ajánlása Kedves Kolléga! A következő néhány oldalon szeretnénk

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉG, MINT ÉRTÉKES SZERVEZETI ERŐFORRÁS. Malgorzata Ochman. Pawel Jordan. A mű eredeti címe: Volunteers: A Valuable Resource

AZ ÖNKÉNTESSÉG, MINT ÉRTÉKES SZERVEZETI ERŐFORRÁS. Malgorzata Ochman. Pawel Jordan. A mű eredeti címe: Volunteers: A Valuable Resource AZ ÖNKÉNTESSÉG, MINT ÉRTÉKES SZERVEZETI ERŐFORRÁS Malgorzata Ochman Pawel Jordan A mű eredeti címe: Volunteers: A Valuable Resource 1997 Malgorzata Ochman, Pawel Jordan Hungarian translation: Suhajda Éva

Részletesebben