A munkavégzés legfontosabb szabályairól! I. A munkáltató, és a munkavállaló kötelezettségei!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkavégzés legfontosabb szabályairól! I. A munkáltató, és a munkavállaló kötelezettségei!"

Átírás

1 Bevezető: A munkavégzés legfontosabb szabályairól! Gyermekeink nevelése, vagy saját játékaink során megtanultuk hogy minden tevékenység akkor jó, ha szabályokat alkotunk, illetve akkor okoz örömöt minden félnek, ha ezeket be is tartjuk. A munka világa nem játék. Ezt akkor tapasztaljuk meg a legjobban, ha nincs munkánk így rendszeres jövedelmünk sem. Mégis igaz, hogy szabályok mentén kell dolgoznunk, és az is igaz, hogy kevesebb a kellemetlenség, ha a szabályokat mindenki betartja. A probléma az, hogy ezeket a szabályokat nem mi írjuk. A szabályok jelentős részét, az állam a Munka törvénykönyvén, valamint a kapcsolódó szabályokon keresztül, míg más részét a munkáltató a munkaszerződésben, belső utasításokban írja. Miért kell betartanunk a mások által kitalált szabályokat? A kérdés jogos, és erre csak egy válasz lehetséges. Amikor munkába állunk, mindig megkérdezzük, hogy mi lesz a dolgunk, hogyan kell munkába járni, mennyit lehet keresni, és ismerőseinktől, barátoktól is kérdezősködünk a vállalatról. Nem teszünk mást, mint érdeklődünk a szabályok felől. Mérlegeljük, hogy akarunk e ilyen helyen dolgozni, illetve felmérjük saját helyzetünket, hogy vajon tudnánk e máshol, jobb feltételekkel munkát vállalni. Ezután döntünk! Jelentkezünk, és ha szerencsénk van, elkészül a munkaszerződés. Közlik velünk a szabályok egy újabb részét. Ha valami nem stimmel, itt még mindig meg lehet állni. Aztán jön a próbaidő, amikor konkrétan meg lehet ízlelni, milyen is az adott munkahelyen dolgozni, és ha nem azt tapasztaltuk amire vágytunk, ez idő alatt, még mindig sérülés mentesen ki lehet szállni a játékból. De ha aláírtuk a szerződést, letöltöttük a próbaidőt, akkor ezzel elfogadtuk a játékszabályokat, amelyeket ugyan mások írtak, de megismertük, és elismertük azokat. Persze a kiugrásra mindig lehetőség van, csak ilyenkor már más szabályok érvényesek, mondhatjuk úgy is, hogy eljegyzést könnyű felrúgni, de házasságot bontani már sokkal nehezebb!. I. A munkáltató, és a munkavállaló kötelezettségei! Itt az első kemény szabály. Akkor amikor egy vállalt munkaerőt alkalmaz, egyben kötelezettséget is vállal. Ugyanez a helyzet, ha valaki elhelyezkedik. A legtöbb munkahelyi konfliktus ezeknek a szabályoknak a megszegése okozza. Vegyük ezeket sorra. a) A Munkaadó kötelessége: A munkavállalót, a ( aktuális) szerződésének megfelelően foglalkoztatni. Az egészséges munkavégzés feltételeit biztosítani, a munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő ( lásd: a továbbiakat) kötelezettségeit teljesíteni tudja. A munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. A törvényeknek megfelelő munkabért kifizetni. ( Mt. 102 (1-4) )

2 A munkavállaló kötelessége: Az előírt helyen, és időben munkára képes állapotban megjelenni, és munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét, vagy testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását, illetve helytelen megítélését ne idézze elő. A munkáját személyesen ellátni. A munkavállaló köteles a munkaköréhez tartozó előkészítő, és befejező tevékenységeket elvégezni. A tudomására jutott üzleti titkokat megtartani. A munkavállaló költségei megtérítése mellett- a munkáltató által kijelölt továbbképzésen részt venni, illetve az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez rá, vagy családjára aránytalanul sérelmes ( Mt 103 (1-4) ) A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles elvégezni. ( Mt ) Nos már az elején jó nehéz fogalmakkal találkoztunk, hát itt az ideje annak, hogy lefordítsuk magyarra. munkaszervezéssel ne okozzon személyes vagy családi körülményeidben aránytalan sérelmet. A munkavállaló kötelessége, hogy időben, munkaképes állapotban jelenjen meg a munkahelyén, és a rábízott feladatokat, a vezetője utasítása alapján, a legjobb tudásának megfelelően elvégezze úgy, hogy magatartásával ne zavarja, vagy ne sértse meg a többi dolgozót, és ne idézzen elő veszélyes helyzeteket. Másképpen: a munkáltató nem csinálhatja meg, hogy minden utasítás és segítség nélkül azt mondja: Menj és dolgozz, majd a hónap végén széttárja a karját és közli, hogy: Nincs pénz, így jártál. De te sem teheted meg, hogy részegen, mégy be dolgozni, elküldöd a vezetőt melegebb tájakra, majd összecsapod a munkád, miközben hangosan szidod a többieket, amiért rendesen járnak dolgozni, majd mindezek után eltűnsz a büfébe beszélgetni a pultosokkal. Persze ilyen kirívó esetek nemigen fordulnak elő a valós életben, bár hasonlóval sűrűn találkozni egyes kisvállalkozók körében. Persze nem zárhatjuk le a témát úgy, hogy kötelességeid mellett, jogaidról ne ejtenénk szót. Tehát a munkáltatónak a kötelessége, hogy úgy szervezze meg a munkádat, hogy azt rendesen elvégezhesd, ahhoz minden tudást megszerezz, hogy az egészségedre ne legyen ártalmas, és ezért a munkáért bért fizessen., valamint tekintettel kell lennie arra is, hogy a

3 A munkavállalóként jogod van: Bérfizetési napon a munkabéredre. Véleményt nyilvánítani, és tájékoztatást kérni. Minden jognyilatkozatot írásban kérni. A munkáltató köteles megőrizni személyi adataidat, ezeket csak törvény által előírt hatóságoknak adhatja ki. Ha személyesen a te megfigyelésedet célzó kamerát szerelnek fel, azt engedélyed nélkül nem tehetik meg. Jogod van munkaszerződést kötni, vagy azt módosítani. Érdekvédelmi szervezetbe tömörülni, illetve abban tisztséget vállalni. A közvetlen élet, és balesetveszélyt okozó munkaadói utasítást megtagadni, de továbbra is munkára készen kell állnod. Ha már a jogoknál tartunk természetesen nem mehetünk úgy tovább, hogy ne ejtsünk szót, az egyenlő bánásmód követelményéről. Erről, kivételesen nem az Mt, hanem a évi, CXXV törvény ad nekünk útmutatást, amely a következőképpen foglalható össze. Hátrányos megkülönböztetés az, ha valakit, vagy valakiket, neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy politikai meggyőződése, családi állapota, anyasága vagy apasága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása,vagyoni helyzete, foglalkoztatásának jellege, érdekképviselethez való tartozása, vagy más eltérő tulajdonsága miatt részesül másokhoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Ugyanez a törvény más megkülönböztetési formákat is taglal. Ilyen a közvetett hátrányos megkülönböztetés, ahová minden olyan magatartás értendő, amely nem nyilvánítható a közvetlen megkülönböztetéshez. Ezekben az esetekben a felek látszólag betartják az egyenlő bánásmód követelményét, mégis olyan helyzetet alakítanak ki, hogy az, valamely csoportnak vagy személynek hátrányára válik. Ilyen továbbá a zaklatás fogalma, amely egyértelműen az emberi méltóság megsértése, illetve olyan magatartás tanúsítása, amely megfélemlítő, vagy megalázó, vagy ellenséges környezetet teremt, vagy erre irányul. A jogellenes elkülönítés is tiltott eszköz, amely nem más, mint ha valakit, vagy valakiket, az előzőekben felsorolt tulajdonságaik miatt ésszerű indokok nélkül elkülönítenek, a többiektől elzárnak. Ezek után már csak a megtorlás fogalma vár tisztázásra. Minden olyan magatartás ide sorolandó, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt panaszt emelőt jogsérelemmel fenyeget, vagy annak jogsérelmet okoz. Ide tartoznak mindazok a személyek is, akik az esetleges eljárásban egyéb szerepet vállaltak. Igen ám, de kinek és hogyan kell bizonyítani hogy a sérelem megtörtént? Először is. A jogsérelmet szenvedett félnek, vagy csoportnak, illetve közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell bizonyítania, hogy hátrány érte, illetve azt is, hogy a jogsérelem időszakában a szenvedett fél, rendelkezett a fentebb felsorolt tulajdonságokkal. Magyarán, ha valakit azért bántottak mert roma származású, azt kell bizonyítania, hogy hátrányban részesült, vagy ezért zaklatták, vagy elkülönítették, illetve hogy valóban ehhez az etnikumhoz tartozik. Nagyon érdekes hogy nem feltétlenül a sértettnek kell feljelentést tenni, hiszen föntebb olvasható a közérdekű igényérvényesítésre jogosult kifejezés, ami azt jelenti, hogy ez akár a szakszervezet is lehet. Ebben az esetben a bizonyítás a szakszervezetet terheli.

4 Másodszor. A másik felet terheli annak a bizonyítása, hogy megtartotta a törvény rendelkezését, vagy az adott helyzetben nem volt köteles megtartani azt. Tehát a bizonyítás kettős, és emiatt nagyon erős, ezáltal véleményem szerint igazságosabb döntések születhetnek ebben az amúgy is nehezen kezelhető kérdésben. Ha már tisztáztuk a jogokat és kötelességeket, akkor jöjjön az a probléma, ami szintén a legtöbb félreértés forrása: II. A munkaidőről összefüggésekben: Az iparban az elmúlt tizenöt évben, többféle munkaidő beosztással találkozhattunk. Mivel ennek megállapítását a törvény kollektív szerződés hiányában- a munkáltató jogába helyezi, így vállaltonként eltérő lehet. Az alábbiakban a legjellemzőbbeket fogjuk kissé kibontani. 1. Rendes, 8 órás munkavégzés. 2. Több műszakos, 8 órás munkavégzés. 3. A megszakítás nélküli munkarend. 4. A munkaidő keret fogalma. Mindezeket megpróbáljuk teljes összefüggéseiben, a szabadsággal, a túlórákkal, a pihenő, és munkaszüneti napokkal együtt értelmezni. Nézzük: óóráás, r eeggymszaakkooss y muunnkkaavvééggzééss. z. Főszabályként az alábbiakat lehet rögzíteni: A napi munkaidő mértéke 8, a heti munkaidő mértéke 40 óra. ( Mt 117/B ) Továbbá, a napi munkavégzés a 12, illetve a heti 48 órát nem haladhatja meg, de ebbe a túlmunka mértékét be kell számítani. Persze a törvény további kivételeket is tesz, de mivel ezek nálunk nem alkalmazott módszerek külön nem terhelek vele senkit, illetve ezeket a többi munkaidő beosztás kapcsán emelem ki. Ebben az esetben a dolgozó rendes munkaideje 5X8 óra, tehát ebből következik, hogy két pihenőnap illeti meg. Vigyázat! A két pihenőnap, nem feltétlenül a szombat és a vasárnap, mert ha olyan munkahelyen dolgozik valaki hogy e napokon is működik, lehet hogy másik két napot fog megkapni. Szintén a fentiekből következik, hogy ebben a munkarendben, a túlóra összes mértéke, a heti 8 órát nem haladhatja meg. Itt érdemes megállni egy kicsit. A törvények alapján, a munkavállaló éves szinten- kollektív szerződés hiányában- 200 óra, annak hatálya alatt akár 300 óra rendkívüli munkavégzést köteles teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy évi 200, illetve 300 óra mértékig, akkor kell túlórázni jönni, amikor azt a munkaadó elrendeli. Új szabályozás szerint, azokon a munkahelyeken, ahol nagy a szakemberhiány, rendkívül korlátozott mértékben a munkaadó, és a munkavállaló külön megállapodásban is megegyezhet a rendkívüli munkavégzés megnöveléséről. Erről pontosabban az Mt, 127/A -ában olvashatunk. Kivétel mindezek alól, ha valakinek a túlóra aránytalan sérelmet okoz, bár ennek bizonyítása igen nehézkes. Ha a munkavállaló a munkanapján végez túlórát ( max: 4 óra) 50%-os túlórapótlék jár, míg ha pihenőnapján dolgozik ( hagyományos esetben szombaton) úgy 100 % túlóra pótlékot köteles a munkáltató fizetni, vagy 50%-os pótlék mellett, egy másik pihenőnapot kell biztosítania. Figyelem! Ennél a munkarendnél a heti teljes munkaidő nem haladhatja meg a 48 órát. A pihenő napokra már kitértünk, de a napi pihenőidő kérdéséről még nem szóltunk. Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, valamint minden három óra munkavégzés után, 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a 8 órás munkarenden belül, 20 perc munkaközi szünet jár.( Mt. 122 ). A jó hír, hogy ezt a munka megszakításával kell kiadni, a

5 rossz pedig, hogy ez az idő törvényesen a munkaidőbe nem számít be. Persze ahol 3 műszak váltja egymást, elég nehéz lenne a szünetet bedolgoztatni. Még egy kérdés van hátra, az pedig a munkaszüneti nap kérdése. Erre a választ az Mt a ad, amely néhány kivételtől eltekintve, tiltja a munkaszüneti napon való munkavégzést. De melyek a munkaszüneti napok? A naptár ebben nem jó tanácsadó, mert az a vasárnapokat is piros betűvel szedi, pedig a vasárnap alapvetően pihenőnapnak számít, de van olyan munkavégzés, amikor ez is munkanap. Az adott évre vonatkozó munkaszüneti napokat és az ehhez kapcsolódó munkanap áthelyezéseket a Kormány minden évben rendeletben szabályozza, és a Magyar Közlönyben hozza nyilvánosságra. Tehát a munkaszüneti napok a következők: január 1., március 15. húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20, október 23, november 1, és december 25,26. ( Mt. 125/3). Ezenfelül, a húsvétvasárnapot, és a pünkösdvasárnapot kell még munkaszüneti napként kezelni, de csak akkor, ha ezeken a napokon munkavégzés történik. Mikor, és hogyan jár bér a munkaszüneti napra? Erre a kérdésre akkor kapunk helyes választ, ha megtanuljuk a - munkarend szerinti- kifejezést. Ez azt jelenti, hogy az illető munkarendje- a példa kedvéért- hétfőtől, péntekig tart. Ebben az esetben ebben az időben kell munkát végeznie. Ha viszont ezen napok valamelyikére munkaszüneti nap esik, az Mt alapján, mentesül a munkavégzés alól. De hogy e miatt ne legyen kereset vesztesége, távolléti díjat kell rá fizetni. Más a helyzet, ha a munkaszüneti nap pihenőnapra, jelen esetben szombatra, vagy vasárnapra esik. Mivel erre a napra munkabér nem jár, így keresetveszteség nem áll fenn, tehát távolléti díj, ( fizetett ünnep) ilyenkor nem jár. Sajnos munkát végezni munkaszüneti napon is lehet, de nem ebben a beosztásban, erre még később visszatérünk. Ennél a beosztásnál a szabadságnapokat munkanapokban, a táppénz idejét pedig naptári napokban kell érteni. Ezzel ezt a részt le is lehet zárni! Figyelem! A fentiek adják az alapot a többi munkarendhez is, tehát ezeket érdemes megjegyezni! 2. 8 órás, több műszakos munkavégzés! Az ipari vállalatoknál, a leginkább alkalmazott munkarend ez, hiszen ilyenkor a termelő eszközök folyamatosan dolgoznak a hétvégét leszámítva, így növelve a vállalkozás gazdaságosságát. Amint azt már említettem, a főszabályok itt is igazak. De mit is nevezünk több műszakos munkarendnek? Több műszakos munkarend: ha a munkáltató üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló teljes munkaidejét ( 8 óra) és a munkavállalók időszakonként, rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. ( Mt. 117 e.) A mondat jó hosszú, de a következőket kell alatta érteni! A munkáltató üzemelési ideje, a 8 órát meghaladja. Ebből következik, hogy az első 8 óra után következnie kell egy újabbnak is, amelyben ugyanazt a munkát kell végezni. Mindennek rendszeresnek kell lennie, és egy napon belül egymást váltva kell teljesíteni.

6 Másképpen: ha a dolgozó minden nap ig jár dolgozni, az nem több műszakos munkavégzés. Továbbá nem tekinthető annak, azaz eset sem, ha valakit egy-két esetben nem délelőttre, hanem délutánra, vagy éjszakára rendelnek be dolgozni. Tehát fő ismérve a rendszeresség, és az azonos tevékenység. De maradjunk az alaphelyzetnél, tehát teljesülnek a több műszakos munkarend feltételei. Ilyenkor 8 órás műszakokra vannak osztva a dolgozók, és egymást váltva dolgoznak a nap különböző szakaszaiban. Itt egyetlen változás lép be az egy műszakon felül. Mégpedig a műszakpótlék fogalma. A műszakpótlék fizetésének kötelezettségét az Mt. 146 (2), (3) pontja írja elő. Ez alapján a délutános műszak után 15%, éjszakás műszak után 30% bérpótlék illeti meg a munkavállalót, melynek alapja, a személyi alapbér. Természetesen, ha munkáltató az érdekvédelemmel egyeztetve, illetve a kollektív szerződésben ennél kedvezőbbet állapít meg, akkor ezt kell figyelembe venni, de minden ilyen esetben kell szakszervezet, ugyanis Kollektív Szerződést, csak szakszervezet köthet. A törvény kitér még arra az esetre, ha valaki nem rendszeres váltásban,csak esetenként, illetve csak éjszaka dolgozik. Ezt úgy hívják hogy éjszakai munkavégzés és erre 15% bérpótlék jár. Ilyen munkarendben is ugyanúgy értendők a munkaszüneti, a pihenőnapra vonatkozó előírások, mint a sima 8 órás munkarendnél, persze ha valaki munkaszüneti napon végez mondjuk túlmunkát, a műszakpótlék ebben az esetben is jár! Ha viszont éjszakás műszakban, munkaszüneti napon távolléti díjra lenne jogosult,( hétköznapra esik) arra a műszakpótlékot nem számítják rá! 3. A megszakítás nélküli munkarend! Rendkívül terjedőben lévő foglalkoztatási forma, amelynek elve, gyakorlatilag a többműszakos munkavégzésen alapszik. Alapvető célja, hogy olyan üzemekben, ahol ezt a technológia megkívánja, ne kelljen a hétvégék, vagy a munkaszüneti napok miatt leállni. Akkor is bevezethető ez a forma, ha ezt a tevékenység gazdaságos működtetése megkívánja (Mt. 118 ). Ezzel az utolsó mondattal kinyílt a teljes pálya, hiszen minden valamire való munkáltató öt perc alatt bebizonyítja hogy termelése csak így lesz gazdaságos. A hazai példák azt mutatják, hogy ebben a munkarendben a 3/3 as, tehát 3X12 óra munkát, három pihenőnap követ, és ez teljes éven át így megy, beleértve a munkaszüneti napokat is. Hogyan lehetséges ez? Vegyünk elő egy naptárt, és nézzük meg, hány napot, illetve hány órát kell dolgozni egy héten, vagy hónapban. A heti munkaidő sohasem haladja meg a 48 órát, a napi a 12 órát, sőt még a heti 48 óra pihenőidő is megvan, ráadásul, havonta egy még vasárnapra is esik. Ha emlékszünk még az 1.pontban leírt főszabályokra, belátjuk, hogy ugyan nem kellemes így dolgozni, de nem is törvénytelen. Mindenesetre, ezt külön honorálni illik, amire a törvény fel is szólít. A törvény értelmében, aki megszakítás nélküli munkarendben dolgozik, annak a délutáni pótlékánál további 5, éjszakai pótlékánál további 10% műszakpótlék is megilleti.( Mt. 146 /3/) Ez igen kevés vigasz lenne, ha azt vesszük, hogy a dolgozó még munkaszüneti napon is munkát végez, ha a munkaidő beosztása úgy esik.

7 Ha munkaszüneti napon kell munkát végezni, úgy jár neki az alapbér, plusz a munkaszüneti napra járó távolléti díj, vagy havibéres dolgozónál az alapbér.( Mt. 149 (1)). Ha viszont a munkaidő beosztása vasárnapra rendel el munkát, sajnos ilyenkor már, az Mt.149 (A) bekezdése alapján nem jár plusz juttatás. De térjünk csak vissza a naptárunkhoz. Azt is tapasztaljuk, hogy a havi munkaidő, esetenként jóval meghaladja a törvényes alapmunkaidő mértékét. Hogyan is van ez? Nem csoda, hiszen ha valaki rendes munkarendben minden szombaton túlórázik, az is meghaladja ezt a mértéket. Tehát a válasz adja magát, ezeket az órákat túlmunkaként kell kezelni, és, és most azt gondolnánk hogy 100%-al kifizetni. A helyzet nem ilyen egyszerű, ráadásul azt is kifogásolhatnánk, hogyan lehet egymás után három napig 12 órázni, amikor ez alapesetben nem megengedhető. Erre a dilemmára, a munkaidőkeret a válasz, és ezzel már át is eveztünk a negyedik témakörhöz is egy kicsit. A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóra, más munkaidő szabályok vonatkoznak. Munkaidőkeretben, két hónap átlagában kell meglennie a napi 8 órás munkaidőnek, tehát előfordulhat, hogy az egyik héten a dolgozó 6X12 órát dolgozik, amit a következő héten lecsúsztat, így a két hét átlagában napi 8 óra a teljesített munkaidő, és így tovább. Tehát a feltett kérdésre itt a válasz, munkaidőkeretben megengedett a napi maximum 12 órás munkavégzés, és a két műszak közötti pihenőidő 11 óráról 8 órára csökkenthető. Most megint a naptár. Akkor most hogy is kell kezelni, a havi kötelező munkaóra fölötti részt? Ha a munkaidőkeret után vannak felmaradt órák, ezeket túlmunkaként kell figyelembe venni, de úgy, mintha hétköznapi túlóra lenne, tehát 50% bérpótlék jár rá. ( Mt. 126 (1)/b; 147 (2).) Sokkal érdekesebb a helyzet a szabadság kiadásának tekintetében. Azt gondolhatnánk, hogy a szabadság napokra jár, akármilyen beosztásban dolgozunk is. Alapvetően ez igaz is, csakhogy a törvény ez esetben külön kezeli azt a munkarendet, amelyben a heti pihenőnapok száma több mint kettő, illetve kevesebb mint kettő. ( Mt. 135 ) Jelen esetben a munkaidő beosztása, több mint kettő pihenőnapot biztosít. Ebben az esetben, a szabadság kiadásánál, minden nap munkanapként értendő, kivéve a két pihenőnapot, illetve a munkaszüneti napot. Ez annyit jelent, hogy hiába esik a hétre három nap munkavégzés, a heti szabadsághoz öt nap szabadság kell majd. Miért ez a különbségtétel? Ha a heti több pihenőnapot biztosító munkabeosztásnál is egy az egyben számolnánk a szabadságot, az aránytalanul több pihenőidőt biztosítana, mint a hagyományos munkarend. Hogy számoljam ki, hány műszak helyett lehetek otthon? A kiszámítás nem olyan bonyolult. Mindenkinek jár, életkorától függően, de legalább 20 munkanap alapszabadság ( lsd.: mellékletek) illetve gyermekektől függően pótszabadság. Hozzunk egy egyszerű példát: K Ágoston 32 éves, és van 1 gyermeke. Ez alapján neki 25 munkanap szabadság jár. Ezt a számot, elosztjuk 1,5-el, az eredmény

8 Mivel 0.66 napot elég nehéz eltölteni, így a szabályok szerint, felfelé kell kerekíteni, tehát emberünk szabályosan, 17 műszak alól mentesül. A fenti módszer egyszerű, de azért érdemes megtudni a vezetőktől, hogy helyben milyen számítási metódusokat alkalmaznak, a félreértések elkerülése miatt. Ezzel a legtipikusabb munkaidő beosztásokat ki is tárgyaltuk a hozzá tartozó egyéb vonatkozásokkal együtt. Ugyan minden résznél kitértünk rá, mégis érdemes még kissé a szabadság kiadásánál elidőzni egy kissé. Már csak azért is, mert ezeket a szabályokat, egyik fél sem tartja be, szinte soha. Ki rendelkezik a szabadsággal, és hogyan kell kiadni? A szabadság tekintetében sajnos nem a munkavállaló érdekei érvényesülnek erősebben. Ennek az lehet az oka, hogy ugyan a törvények előírják a szabadság kiadását, de ennek az árát, a munkáltatónak kell kifizetni. De lássuk a szabályt! A szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló meghallgatása után a munkaáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét, a munkáltató, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A munkavállalónak, az erre vonatkozó igényét, a szabadság kezdete előtt, legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie!( Mt.134 (1-2)) A szabadságot, rendes esetben a tárgyévben kell kiadni, de mint tudjuk, ez nem mindig megy. Ezért a törvény úgy rendelkezik, hogy ha a szabadságot a munkáltató miatt tárgyévben nem lehet kiadni, úgy kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a tárgyévet követő év június 30.-ig, KSZ hatálya alatt, december 31.-ig. Ha a munkavállaló akadályoztatása miatt nem lehetett kiadni a szabadságot, úgy az akadály elhárulását követő 30 napon belül ki kell adni. A fentiekből kitűnik, hogy a szabadságot, minden esetben a munkáltató adja ki, de ebből 25%-ot a kérésednek megfelelő időben kell kiadnia akkor, ha ezt 15 nappal előtte bejelented. Ezek azok a szabályok, amelyek a valóságban alig érvényesülnek. A legritkább esetben találkozni olyan dolgozóval, aki 15 nappal előre jelzi, a szándékát. Sokkal többször fordul elő, hogy néhány nappal a szabadság előtt kéretszkedik a dolgozó, vagy telefonon közli, hogy szabadságon van. De a munkáltatók is szívesen visszaélnek a helyzettel, és ha valami termelési gond adódik, hát kiosztanak néhány nap szabadságot állásidő helyett, pedig az alábbiak, rá érvényesek. A szabadságot kettőnél több részletben, csak a munkavállaló kérése alapján lehet kiadni. A szabadság kiadásának időpontját, a munkavállalóval, legalább 30 nappal a szabadság megkezdése előtt közölni kell. ( Mt. 134 ( 4-5) ) Mivel ezeket a szabályokat úgy hagyja mindkét fél figyelmen kívül, hogy túlzott jogsérelem nem keletkezik, így mindenkinek külön kell eldönteni, hogyan reagál az ebből adódó vitákra. Sok vállalkozás ezt a lehetőséget arra használja ki, hogy rövid kríziseket áthidalva, ne kelljen létszámot csökkenteni. A dolgozók viszont akkor is megkapják a szabadságukat, ha hirtelen van rá szükségük. Tehát akár bocsánatos bűnként lehet kezelni. Még egy főszabály: a szabadságot természetben kell kiadni, pénzben megváltani csak akkor lehet, ha az illető nyugdíjba megy. Ettől érvényesen eltérni nem lehet! De nézzük csak, mi is az amin osztozunk, tehát hogyan is alakul az alapszabadság:

9 Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A meghatározott szabadság a munkavállaló a) huszonötödik életévétől huszonegy; b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c) harmincegyedik életévétől huszonhárom; d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; e) harmincötödik életévétől huszonöt; f) harminchetedik életévétől huszonhat; g) harminckilencedik életévétől huszonhét; h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. ( Mt. 131.) Nem esett még szó az úgynevezett pótszabadságokról. Ezek olyan szabadságnapok, amik az alapszabadság fölött jár a dolgozóknak vagy a törvény szerint, vagy egyéb megállapodás értelmében. ( lsd.: születésnapi szabadság.) Ilyen a gyermekek után járó pótszabadság. A pontos szöveg így hangzik: A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülőt, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évnél fiatalabb a) egy gyermek után kettő b) két gyermek után négy c) három, vagy több gyermek után hét munkanap pótszabadság jár. ( Mt. 132 (2).) Vigyázni kell tehát arra, hogy a pótszabadság, csak a gyermek 16 éves koráig jár. Arra is érdemes vigyázni, hogy ezt csak az egyik szülő veheti igénybe, és erről, minden évben egyszer nyilatkozni is kell. Pótszabadságként értelmezik ugyan, de nem teljesen erről van szó, mindenesetre két napra mentesül a munkavégzés alól az, akinek közeli hozzátartozója elhunyt. Közeli hozzátartozónak, az alábbiak minősülnek: házastárs, egyenes ági rokon, a házastárs egyenes ági rokona, az örökbe fogadott, és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs. Vannak további esetek, amikor a munkavállaló, mentesül a munkavégzés alól, ilyenek a : amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti, ha keresőképtelen beteg, a kötelező orvosi vizsgálat teljes idejére, ha elháríthatatlan ok miatt, nem tud a munkahelyén megjelenni munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a munkáltató engedélye alapján. ( szabadság, állásidő.)( Mt. 107 ).

10 Azt hiszem ezzel, a legfontosabb, és a munkavégzés során leginkább előforduló kérdéseket sikerült bemutatni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem fordulhatnak elő egyedi esetek, de ebben az esetben érdemes megkeresni a legközelebbi bizalmit. Biztosan fog majd segíteni. Ha viszont a határozott idejű munkaszerződés lejár, úgy a munkaviszony véget ér. Tehát ezek azok az esetek, amikor a munkaviszony magától szűnik meg. Most nézzük azokat, amikor nem megszűnik, hanem megszüntetik a munkaviszonyt. III. A munkaviszony megszüntetése Eddig arról az állapotról beszéltünk, amely akkor áll fenn, ha valaki dolgozik. Nem jó, de egyszer minden véget ér, így előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de a munkaviszonyunk is meg fog szűnni. Vagy mi akarjuk így, vagy az életkorunk hozza el, vagy a vállalat határozza meg, mindenesetre érdemes megtudni, hogyan néznek ki a dolgok, ebből az irányból. Ahogy az előbb már utaltam rá, a munkaviszony többféle képen is megszűnhet, például automatikusan, ha: A munkavállaló elhalálozik, A munkáltató jogutód nélkül megszűnik, A határozott idejű munkaszerződés lejártával. Mivel ezek az esetek a legkisebb számban fordulnak elő, így túl sokat nem időzünk vele. Az első esetben, a törvényes örökös számára, az elhalt addigi munkaviszonyából származó, ki nem fizetett munkabére, és járandóságai kerülhetnek kifizetésre. Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, úgy a későbbiekben taglalt rendes felmondás szabályai a mérvadóak, tehát a munkabéren felül a felmondási időre is jár díjazás, illetve végkielégítést is fizetni kell. Ezt az alábbiak szerint lehet: 1. A munkáltató, és a munkavállaló közös megegyezésével, 2. Rendes felmondással, 3. Rendkívüli felmondással, 4. Azonnali hatállyal a próbaidő alatt További főszabály, hogy a munkaviszony megszüntetését írásba kell foglalni. De nézzük ezeket most részletesebben is. 1. A közös megegyezés, tapasztalataink szerint kedvelt formája a megszüntetéseknek. Ennek oka, magában a rendszerben keresendő, hiszen közös megegyezésről lévén szó, a felek olyan megegyezést, alkut kötnek, amilyet akarnak. Itt nincsenek pénzbeli határok, annyi végkielégítésnek megfelelő összeget lehet fizettetni, amekkora alkuképessége a munkavállalónak van. Arra azért vigyázni kell, hogy közös megegyezésbe csak akkor menjünk bele, ha az elbocsátásunkban, nekünk valamilyen felelősségünk lehet. Ha nincs, ebben az esetben rendes felmondást kell kapjunk, az összes törvényes járandóságokkal együtt. Hogy mik ezek, arról a következőkben tájékozódhatunk.

11 2. A rendes felmondást általában kisebb, vagy nagyobb létszámleépítéskor használják manapság, legalábbis korrekt helyeken. Ilyen esetben, az írásos felmondás indokának világosan ki kell tűnnie, igaznak, és okszerűnek kell lennie, és vita esetén ( bíróság) a munkáltatónak ezt bizonyítania is kell.( Mt. 89 (2). ) Indokot persze lehet találni, de a törvény még tovább megy: a felmondás indoka, csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve, a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. ( Mt. 89/4.) A rendes felmondás jogával, nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló is élhet. Ha ezzel a joggal a munkáltató él, további kötelezettségek is terhelik. Mivel erre az esetre a dolgozó csak a legritkább esetben tud felkészülni, így a törvény úgy védi Őt, hogy a munkáltatót végkielégítés fizetésére, valamint a felmondási idő egy részének, vagy egészének megfizetésére kötelezi. Tehát ez a forma elég költséges, főleg olyan dolgozónál, aki régen dolgozik a vállalatnál. Miért? Mert mind a végkielégítés, mind a felmondási idő mértéke, a vállalatnál munkaviszonyban eltöltött időtől függ, az alábbiak szerint. A végkielégítés mértéke: Legalább 3 éves munkaviszony esetén: egyhavi 5 év után: kéthavi, 10 év után: háromhavi, 15 év után: négyhavi, 20 év után: öt havi, 25 év után: hat havi átlagkereset. Figyelem! Ha valakinek öt éve van csak hátra a rendes nyugdíjig ( 62év), a végkielégítés összege, 3 havi átlagkeresettel növekszik! Ha viszont a felmondás idejében már nyugdíjasnak minősülsz, úgy nem jár végkielégítés! A felmondási idővel kicsit más a helyzet. A törvény azt mondja, hogy ha a vállalat mond fel, a felmondási idő legalább 50% áig, a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól, bért viszont erre az időre is fizetni kell. Ugyan a törvény úgy rendelkezik, hogy a felét le lehet dolgoztatni, a felét ki kell fizetni, a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy cég felmond a dolgozónak, attól rögtön megválik, és így kifizeti a teljes felmondás idejét, amelynek mértéke, legalább 30 nap,( naptári) amely a cégnél ledolgozott idővel arányosan növekszik: A felmondási idő tehát a következők szerint alakul: 3 évnél hosszabb munkaviszony esetén összesen 35 nap, 5 év után összesen: 45 nap, 8 év után összesen: 50 nap 10 év után összesen: 55 nap, 15 év után összesen: 60 nap, 18 év után összesen: 70 nap, 20 év után összesen: 90 nap, felmondási idő jár. De mi van akkor, ha te mondasz fel? Ezt bizony neked is írásban kell megtenned, de indokolnod nem kell. Mivel erre az esetre a munkaadó nem tud felkészülni, így kötelezhet, hogy a felmondási idődet dolgozd le, de ettől a kérésed alapján el is tekinthet, tehát ki is fizetheti. Az hogy a munkáltató a munkavállaló felmondása esetén kifizesse a felmondási időt nagyon ritka, illetve gyanítani lehet, hogy a munkavállaló nem önszántából írta meg a felmondását. Tehát aki önmaga dönt úgy, hogy megválik addigi állásától az bizony jó ha bekalkulálja, a felmondási idő letöltését is.

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Tartalomjegyzék Ajánlás 2 Bevezetés, fogalmak 3 I. Munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése 12 II.

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

Tisztelt LIGA! M UNKAFÜZET

Tisztelt LIGA! M UNKAFÜZET HOSSZÚ ÉS UNALMAS ELÔSZÓ HELYETT ÁLLJON ITT NÉGY LEVÉL. KÖZÖS BENNÜK, HOGY MINDET FIATALOK ÍRTÁK: OLYA- NOK, MINT TE. KÖZÖS BENNÜK AZ IS, HOGY MUNKAHELYÜKÖN BECSAPTÁK ÉS KIHASZNÁLTÁK ÔKET. A LIGA SZAKSZERVEZETEK

Részletesebben

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból ÉVOSZ - 2012.V.3. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Sok energiát öltünk bele, hogy munkahelyet találjunk. Keresgéltünk, önéletrajzot írtunk, felkészültünk az interjúra. Sikerrel jártunk és állást szereztünk magunknak. Tartsuk

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK: IDEGENFORGALMI MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BUDAPEST 1998. és 2001. évi módosítással egységes

Részletesebben

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat Munka Törvénykönyve 1992/XXII.tv (Mt) Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1992/XXXIII.tv. (Kjt) Köztisztviselők jogállásáról szóló tv. 1992/XXIII.tv. (Ktv) I.ELŐADÁS Munkajog: Az idegen munkaerő alkalmazása

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés 1990. év április hónapban megkötött szerződés az 1999. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2002. március hó Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr.

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr. Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 1. szám / 2012. április Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Magyar munkavállalók, külföldről származó, nem önálló jövedelmének adókötelezettsége H.Nagy Mária

Részletesebben