előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi"

Átírás

1 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben Akotmányügyi Bizottság tagja, eső aenök Nőjogi és Eséyegyenőségi Bizottsági tag Ebben évben rendkívü pai váasztópogárok, Közekedési fontos időszak vette kezdetét Önök érdekeit. és Idegenforgami Európai Unió éetében. Bizottság, póttag A isszaboni szerződés éet- Nagy várakozássa tekintek be épését követően, január új, spanyo enökségre is, Poitikai Tisztségei a esején, EU irányítását hiszen ez eső enökség, Magyar Szociaista Párt enökségi trió vette át, amey uniós jogi keretek Nőtagozatának enöke Európai Szociaisták Pártja ameynek Spanyoország és megteremtéséve, határozot meett feépni a nők eeni Begium hánk is tan kíván Nőszervezetének erőszakka szemben. Eközben tagja. enöke a Francia Szociaista Párt formáódik unió következő Meggyőződésem, hogy tíz évre szóó stratégiai prognői jogokért feeős titkára új uniós aapszerződésse ramja, EU2020-stratégia, Európai Unió működése vaamint Európai Bizott hatékonyabbá váik, és így a ság régi-új enökének szemé huszonhét tagország együtt yes támogatását évezve, sikeresebben áhat heyt új eséyegyenőségi útitervve párhuzamosan Európai gobaizáódó viágunkban. Biztos vagyok benne, hogy Nőjogi Charta. rövid időn beü európai intézmények gyakorati mű- A következő hónapok sorsdönködésének is beá új tőek esznek: oyan döntéseket rendje. Másfeő örvendetes- hozunk, ameyek európai nek tartom, hogy a szerződés emberek éetét hosszú távon jeentősen megnövete Eu- befoyásoják majd. Az Európai Parament hatásköreit, rópai Unió új intézményi hiszen így EP-képviseőként keretekke immáron készen eredményesebben képvisehe- á arra, hogy szembenézzen tem, képvisehetjük euró- a jövő kihívásaiva. Dr. Gurmai Zita európai paramenti képviseő European Pariament Rue Wiertz 60 B Bruxees ASP 13 G Fax: +32 (0) E-mai: Internet:

2 2 Svéd méreg A svéd enökség rendkívü nehéz pianatban vette át a soros enökséget Csehországtó, s számos nagy kihívásra váaszt tudott adni. A féév (2009. második fééve) egfontosabb eredménye a svédek saját értékeése szerint is, hogy minden tagáamban befejeződött a isszaboni szerződés ratifikációja, miután hosszas tárgyaások és egyezkedések árán sikerüt a hírhedten EU-szkeptikus cseh enököt, Vacav Kaust is rávenni arra, hogy írja aá a dokumentumot. Ugyancsak fontos eredmény vot új be- és igságügyi együttműködési keretdokumentum, a Stockhom-program efogadása ameynek gyakorati megvaósítási kereteit már a spanyo enökség aatt fogjuk megakotni. A svéd enökség segédkezett számos fontos váságkezeési döntés meghozataában is. Küönösen érdemes a váságkezeési menetrendre, vagy éppen a pénzpiacok új szabáyozására és eenőrzésére gondoni. A svéd enökség ugyanakkor hiába dogozott aktívan európai ááspont kiaakításán a koppenhágai kímacsúcs eőtt, maga a konferencia nem hozott áttörést így ezen a téren is marad a spanyo enökségnek bőven tennivaója. Bővebb információk: /12/29/we_ have_ brought_ the_ eu_ back_on_track /12/16/outcomes_ of _the_ swedish_ eu_presidency Kezdeményező szerepet váat a spanyo EU enökség A spanyo-bega-magyar másfé éves enökségi trojka ez év eején indut, s ezze úgy véem, új időszak vette kezdetét EU éetében. A Madrid vezette enökségi féév eső, amikor már é EU új jogakotási rendszere, így a spanyo enökség együtt ke működjön Európa Tanács most megváasztott áandó enökéve, Herman Van Rompuy-je is. José Luis Rodríguez Zapatero miniszterenök kormánya tehát már új rendszerben intézi a soros enökségek hagyományos ügyeit, míg Van Rompuy egfontosabb feadata EU-tagáami vezetők poitikai egyeztetéseinek megszervezése, és annak poitikai tartaomma vaó megtötése. Az EU új irányítási rendjében Európai Parament szerepe is megerősödik, és reméem, hogy ennek megfeeően vonják majd be EPképviseőket egyeztetésekbe. Zapatero miniszterenök eőre kijeentette, szándéka a viágos munkamegosztás kiaakítása, vaamint, hogy markáns megjeenést biztosítson EU áandó enökének. Ezze együtt esznek ütközőpontok is, hiszen ördög a részetekben rejtőzik. Pédáu a spanyook érthetően szeretnék a házigda szerepét betöteni EU-USA és EU- Latin-Amerika csúcstaákozókon (amennyiben sor kerü EU-USA csúcstaákozóra ebben a féévben). A most aakuó ejárási rend hiányosságai miatt nagy eenkezést vátott ki több tagországbó a szokatan döntés, ahogy a jeenegi még átmeneti időszakban, EU Egyesüt Áamokban betötendő nagyköveti posztját a portugá Joao Vae de Amedia kapta meg, aki korábban Jose Manue Barroso bizottsági enök kabinetfőnöke vot. Zapatero miniszterenök enökség kezdetén Európai Paramentben tartott beszédében többek között a női eséyegyenőséget, a nőkke szembeni erőszak eeni küzdemet, energiafüggés csökkentését, a fenntartható ipari fejődést és európai egyetemek oktatási színvonaának emeését jeöte meg prioritásokként. Eséyegyenőségge fogakozó képviseőként a spanyo enökség programpontjai közü a egfontosabbnak t tartom, hogy új jogi eszközök bevezetését kezdeményezi a nemek közötti egyenőség, vaamint a nőkke szembeni, és a csaádon beüi erőszak eeni harc érdekében. Ez eső oyan soros enökség, amey EU-jogszabáyt szándékozik étrehozni a női-férfi eséyegyenőség egyik egfontosabb terüetén. Maximáisan támogatom a spanyo enökség törekvését, mert így a nők eeni erőszak erőtejes figyemet kaphat, és több közösségi forrás áhat rendekezésre, erre a céra. Emeett a közekedési és idegenforgami szakbizottság póttagjaként fontosnak tartom Spanyoország kezdeményezését eektromos autók gyártását ietően. Ez hozzájáruhat ahhoz, hogy ipari tevékenység környezetkíméőbb, hatékonyabb, és fenntarthatóbb egyen. Nem vitás, hogy ebben a féévben is kiemeten ke fogakozni a viággdasági váság hatásaiva. Egyetértek a spanyo enökség tervéve, hogy egyik egfontosabb épés egy megerősített uniós pénzügyi feügyeet étrehozása. A váságbó vaó kiábaásban, és a fiataok munkanéküiségének csökkentésében a megfeeő már kisgyerekkorban kezdődő oktatás kucsszerepet ke, hogy játsszon. Ezért örüök, hogy a spanyo enökség prioritásai között szerepe európai egyetemek, vaamint a kutatás és oktatás színvonaának emeése is. Nem szabad efeejtenünk, hogy a tehetségek feismerése, a tehetséggondozás, és ezáta oktatás és a munkaerőpiac igényeinek szorosabbra fűzése egy gdasági váság idején küönösen fontos. U&id=1

3 3 Feépés a nők eeni erőszakka szemben Az új enökségi trió munkáját igyekezzék terjeszteni egész szerint, formaiag egy uniós irány megkezdő spanyo enökség már unióban. ev, direktíva efogadása a cé. Az enökségi program programja eőzetes ismertetésekor tanúsága szerint egyébként Spa konkrét kezdeményejeezte, hogy a nők eeni erőszak- nyoország ka szembeni feépést kucsfon- zésként egy megfigyeő (adatgyűjh t t p : / / w w w. e u e s / e x p o r t / tosságúnak tartja. Az európai szo- tő-eemző) központ étrehozását, sites/presidencia/comun/descargas/ ciaisták üdvözöték ezt a döntést, és a távotartás intézményének programa_en.pdf s t kérték a spanyo kormánytó, európai szintű bevezetését ter- h t t p : / / w w w. e u c i d n e t w o r k. e u / hogy a Spanyoországban már is- vezi. Az ország EU-s ügyekért n e w s. p h p / e n / / s p a n i s h - e u mert és akamott módszereket feeős miniszterének nyiatkozata presidency-to-set-precedents Az Ezüst Rózsa éetműdíj idei díjottja: Horn Gyua február 3-án tizedik akaomma adták át Ezüst Rózsa-díjat. A díjat európai civi szervezeteket tömörítő Soidar szervezet aapí totta a társami igságosságért, demokráciáért és szabadságért küzdő szeméyek és szervezetek munkásságának eismeréséü. Az idei díjottak között vot Horn Gyua vot magyar miniszterenök, vaamint Európai Romajogi Központ is. A Soidar Ezüst Rózsa-díját minden évben három kategóriában osztják ki: éetműdíj, vaamint európai és nemzetközi kategóriákban. Horn Gyua Egy Emberibb Vi a ágért Aapítvány feterjesztésére Vasfüggöny ebontásában küügy miniszterként játszott kiemekedő szerepének eismeréséü kapta meg a rangos eismerést. Mive Ezüst Ró zsa-díj zsűrijének tagjaként a díjak odaítéésében is részt vehettem, nagy örömme áttam, hogy koégáim egyhangúag szavták meg egykori miniszterenökünk kitüntetését. A jubieumi rendezvényen Ezüst Rózsa-díjat kapott még Pierre Mauroy vot francia miniszterenök, a koumbiai CUT, CTC és CGT szakszervezeti szövetség vaamint a Göncz Kinga képviseőtársam áta feterjesztett European Roma Rights Centre (Európai Romajogi Központ) is. A díjátadóra február 3-án este, Európai Paramentben kerüt sor. Az eismeréseket Európai Szociaisták Pártjának és Európai Szociaisták és Demokraták Progresszív Szövetségének vezető poitikusai adták át. Horn Gyua munkásságát Pou Nyrup Rasmussen, Európai Szociaisták Pártjának enöke métatta, majd a díjat Horn Gyua képviseetében ánya, Horn Anna és Horn Gyua egykori titkárságvezetője, Koroncz Ágnes vette át. p?docid=13975&a=1&angue=en

4 4 Új utakon 2009 európai vátozások éve vot. Nyáron új Paramentet váasztottak európai pogárok, őssze pedig megkezdődött új Európai Bizottság feáítása: a kormányok sorra deegáták tagjeötjeiket, a Parament pedig újraváasztotta Barroso bizottsági enököt. Az év eején után meghagattuk a tagországok biztos-jeötjeit, s végü a februári strasbourgi penáris üésen megszavtuk új biztosi koégiumot. A tavayi év kiemekedő eseménye, hogy hosszas várakozás után december 1-jén hatáyba épett a isszaboni szerződés. A dokumentum eőírásainak megfeeően, áam- és kormányfők év végén megnevezték Európai Tanács eső áandó enökét (Herman van Rompuy vot bega miniszterenök szeméyében), vaamint eső küügyi főképviseőt (Catherine Ashton vot kereskedemi biztos szeméyében), aki egyébként hivatabó a Bizottság aenöke is január 1-jén ugyancsak hivataba épett eső enökségi trió, ameyet éppen Magyarország zár majd 2011 eső féévében ben ki ke tapasztanunk, hogy új intézményi keretek miként működnek. Ám én hiszek abban, hogy a mögöttünk hagyott és eőttünk áó kihívásokhoz képest ez oyan részetkérdés, ameyre sok szempontbó a poitikai gyakorat adhat igán váaszt. Európa aapjaiban megvátozott ben: végre ezártunk egy hosszú, bonyout intézményi váságot. Szeretek úgy gondoni erre, hogy megadtuk magunknak a ehetőséget, hogy a következő években esősorban embereket érdekő kérdésekke fogakozhassunk. Iyen fontos kérdésnek tartom a gdaság heyzetét, a munkanéküiség, a közbiztonság, a be-és igságügyi együttműködés ügyét, uniós demokrácia probémakörét, vagy éppen a gyakorati eséyegyenőség kérdését. Újra ke gondonunk Európa társadami és gdasági céjait. Tíz évve ezeőtt, a isszaboni stratégia megakotásakor, ambiciózus céokat tűztünk ki magunk eé, s most meg ke vizsgánunk, hogy ezek mennyiben tejesütek, és mennyiben nem. Végig ke gondonunk, hogy miként éphetünk tovább, és meg ke fogamnunk a következő tíz év uniós cékitűzéseit (EU 2020). A női eséyegyenőség terüetén is vár ránk számos iyen eemzés. Biztos-jeöti meghagatások Európai Paramentben 2010 januárjában megtartották új Európai Bizottság biztos-jeötjeinek európai paramenti meghagatását. Az egyenként háromórás meghagatásokon ietékes európai paramenti szakbizottságok tagjai tehettek fe kérdéseket a biztosi portfóiók várományosainak. A most feáó biztosi testüet 27 tagja között 9 nő van, a hét aenök közü pedig 3 högy, köztük eső aenöki és küügyi főképviseői teendőket eátó brit Catherine Ashton. Pártáásukat tekintve, 6 tagáam deegát szociaista tagot új Bizottságba. A magyar kormány áta jeöt Andor Lászó a meghagatásán jó áta a kérdések özönét, bizonyítékát adta annak, hogy fekészüt a rendkívü szerteágó fogakoztatási és szociáis tárca vezetésére. Eégedett vagyok a nőjogi kérdéseket a jövőben Andorra közösen kezeő Viviane Reding tejesítményéve is, onban fontosnak tartom, hogy a uxemburgi biztos-jeöt asszony meghagatásán emondott hangzatos ígéreteit határozott tettek is kövessék. Az akotmányügyi szakbizottság tagjaként vettem részt intézményközi kapcsoatokért feeős biztosi posztra jeöt Maroš Šefčovič meghagatásán. Látva a huszonhat jeöt tejesítményét, úgy gondoom, hogy a szovák poitikus egyike a egfekészütebb biztos-jeöteknek, aki kész határozottan kiáni a nők és a keet-európaiak meett. Kérdésemre váaszova Šefčovič emondta: mindent megtesz majd ért, hogy új tagáamok jeenéte uniós intézményekben vezetői szinteken is erőtejesebb egyen. Örömme tapasztatam, hogy a női jeötek döntő többsége rendkívü fekészüten, határozottan és dinamikusan ismertette eképzeéseit képviseőtársaim eőtt. Küönösen a kutatási és innovációs portfóiójára jeöt ír Máire GeorgheganQuinn vagy a jövőben a kímavátozás eeni feépésért feeős dán Connie Hedegaard szerepését tartom emékezetesnek. Éppen ezért úgy gondoom, nem ehetünk eégedettek a biztosok nemek szerinti arányáva. Céu ke kitűznünk, hogy a következő, 2014-ben hivataba épő Európai Bizottságban európai társadaom arányainak megfeeően százaék egyen a nők és férfiak megoszása. index_hu.htm /news /eu_ ex pained / _hu.htm defaut.htm?anguage=hu

5 5 Progresszív győzeem a nők jogaiért Európai Unióban A nők és férfiak közötti eséyegyenőségrő szóó jeentést fogadott e februári penáris üésén Európai Parament. Az efogadott szöveg jezi, hogy Európai Unió eköteezett a nőkke szembeni hátrányos feszámoása megküönböztetés meett. A bega Marc Tarabea áta készített jeentést küönösen időszerűvé teszi, hogy a gdasági váság súyos következményekke jár a nők munkaerő-piaci heyzetére és magánéetére egyaránt. A jeentés egyik egnagyobb eredménye, hogy sikerüt megerősítenünk a nők on jogát, hogy saját maguk rendekezzenek a testük föött. Egy aapvető jogró van itt szó, ameyért gyakran éetüket veszéyeztetve nők ezrei küzdöttek, és küzdenek még ma is Európában. Ez a jog semmiyen körümények között nem korátozható. szexuáis és reproduktív jogai feetti önrendekezése meett. A dokumentum kimondja, hogy támogatni ke okat intézkedéseket, ameyek a nők szexuáis és reproduktív egészségügyi szogátatásokhoz vaó hozzáférésének javítására irányunak. Sajnáatosnak tartom ugyanakkor, hogy Európai Nőjogi Charta kidogozását sürgető és a női kvóták bevezetését ösztönző szövegrészek nem kapták meg a szükséges többséget a képviseőktő. Mindez pedig jó hatássa van a gdaságra és a társadaomra egyaránt. Arró nem beszéve, hogy ezáta a nyugdíjrendszer is fenntarthatóbbá váik. Éppen ezért szorosan kapcsoódva a készüő nőjogi chartához Európai Unió következő tíz évre szóó, EU2020-as stratégiájának határozottan ki ke ánia ameett, hogy a nemek közötti eséyegyenőség szempontja vaamennyi uniós szakpoitikában megjeenjen. jea jeentés eőremutató szeméetét zi, hogy egyérteműen kiá a nők A Nőjogi és Eséyegyenőségi Bizottság nagy többségge szavta meg képvise őtársam, Edite Estrea, a szakbizottság portugá szociaista aenöke jeentését Európai Paramentben. A jeentés többek között a várandós, a gyermek ágyas szoptató munkaváaók vagy munkaheyi biztonságának és egészség védemének javításáró szó. A jeentés szerint továbbra is súyos probémát jeentenek a nemek közötti fizetésbei küönbségek: a nők ugyanért a munkáért átagosan 14-17,4 százaékka kevesebb juttatásban részesünek. A jeentés sürgeti továbbá, hogy anyasági szabadság mintájára európai szinten vezessenek be apasági szabadságot is. A gdasági váságbó vaó kiábaás és a fenntartható fejődés eképzeheteten a nők heyzetének javítása nékü. Érdemes megemíteni, hogy a nőbarát jogszabáyokat bevezető országokban nemcsak a munkaerő-piaci heyzet javut, hanem a szüetések száma is emekedett. focus_ page/ fcs / defaut_p001c006_hu.htm Szüési szabadság: formáódik európai szabáyozás Örömömre szogá, hogy a szakbi zottság nagy többségge (19 igen, 6 nem, 8 tartózkodás) fogadta e Edite Estrea jeentését. A jeentés nagy eő reépés európai nők jogaira nézve, hiszen a nőknek ezentú joguk esz a tejesen fizetett szüési szabadsághoz. A javasot szabáyozás konstruktívan á a szüői feadatok megosztásához és a szüési szabadság időtartamához, vaamint küön fogakozik a rugamas munkaszervezésse, ebocsátás tiamáva és kitér a munkaheyi egészség és biztonság kérdésére. A jeentés on a poitikai feismerésen aapu, miszerint a gyermekeket ke eőtérbe heyezni, meg ke teremteni a fetéteét, hogy a szüők egyenek férfiak vagy nők össze tudják egyeztetni a munkát a magánéette. ve apasági szabadság aapvető jogok, ugyanon érem két odaát képezik. Fontos, hogy apukák és anyukák együtt kísérhessék figyeemme gyermekeik növekedését és fejődését. Az (európai szociaisták és de S&D mokraták progresszív szövetsége) frak cióva együtt voksotak a iberáisok, a zödek és egységes európai baoda északi zöd baoda frakció is. Az Euró pai Parament eőreáthatóan március Az efogadott jeentés rendekezik 20 ban szav penáris üésén a jeentésrő. hét tejesen fizetett szüési szabadság ró, ezen beü két hét tejesen fize tett apasági szabadságró. Rendkívü fontosnak tartom, hogy apák is /youreurope /nav/en / kezdetektő aktívan részt vegyenek a citizens /working / cross-border/sicknessgyermekek neveésében. A szüési, iet- maternity-eave/index_en.htm

6 6 A jobb jövőbe vetett hit záoga a megfeeő oktatás és neveés tani a hátrányos heyzetű gyermekek számára is. Mindebben motiváó és pédaértékű szerepük van a minőségi, ovasmányos és szórakoztató tankönyveknek, vaamint ehivatott pedagógusoknak. Pedagógus édesanyámtó szeméy szerint minden ehetőséget megkaptam, hogy tanujak, de sajnos nem mindenki annyira szerencsés, mint amennyire én votam. értékeket és értékrendet. Közösséget, közös jeent és közös jövőt csak a közös mút hozhat étre. A neveés feadata, hogy megismertesse a küönböző nézőpontokat és segítsen efogadtatni a sokszínűséget, miközben segít tompítani eentéteket. Ebben a szeemben közös emékedésre és munkára kértem minden résztvevőt a jövő generációi érdekében. Január 20-án részt vettem Apáczai Kiadó 20 éves jubieumi ünnepéyének megnyitóján, aho Csermey Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács enöke, Lezsák Sándor, Országgyűés aenöke, vaamint Ranschburg Jenő pszichoógus professzor társaságában jómagam is feszóatam Sajnáatosnak tartom, hogy nagyon kevés férfi váasztja hivatásu a pedagógus szakmát. A pedagóguspáyát ezen tú is számos kihívás éri, ezeket ösztönző oktatáspoitikáva, iskoa és a csaád közti viszony, vaamint a pedagógusképzés újragondoásáva ehetne orvosoni. A taákozón arró beszétem, hogy oktatásnak hatékonynak ke ennie, a tehetségeket fe ke tudni ismerni, és megfeeő körüményeket ke biztosí- A közoktatás neveő szerepe vitathatatan, hiszen ehetővé teszi a fiataok számára, hogy magukba szívják egyetemes és magyar kutúrát, európai Uniós feépés emberkereskedeem een Paramenti szakbizottságom kezdeményezésére a januári penáris üésen vitát tartottunk emberkereskedeem eeni európai uniós feépésrő. A kényszermunkában, szexuáis kizsákmányoásban vagy bűnözésre vaó kényszerítésben testet ötő emberkereskedeem a rabszogaság mo- dern formája, amey jeentős anyagi hasznot hoz a szervezett bűnözés számára. Pontos adatok ugyan nem ának rendekezésre, de Europo számításai t mutatják, hogy emberkereskedeem egyre jeentősebb méreteket öt. Becsések szerint 2,5 miió embert kényszerítenek munkára vagy prostitúcióra szerte a viágon. Mive ádozatok többsége nő vagy gyermek, fontosnak tartom, hogy emberkereskedeemrő szóó tanácsi kerethatározat készítése során küön figyemet szentejenek a nőknek és a gyermekeknek. Egyetértek okka, akik szerint a szexuá- is és nemi aapú erőszak eeni uniós feépéshez eengedheteten, hogy mégiscsak rendekezzünk pontos statisztikai adatokka. Az ádozatok védeme ugyanis pénzbe kerü, ameyet böcsen és jó heyen ke eköteni, és ehhez esőként megbízható adatokra van szükség. Tarthatatan, hogy míg egyes tagáamokban jó szervezettek és bárki számára eérhetőek ádozatvédemi programok, addig más tagáamokban nem is törődnek a probémáva. Szükségesnek tartom egy európai (egaább minimum) standard étrehozását, amey gyakoratorientát megodásokka és statisztikai adatok gyűjtéséve kezené emberkereskedeem probémáját. home/fsj/ crime /traff icking/fsj _ crime_ human_ trafficking_en.htm

7 5 7 ITS-munkareggei a biztonságos, Január végén kezdeményezésemre a már számtaanszor szó esett. Itt idekényemes, nemek közötti egyenőség új európai uni- je, hogy kézze fogható cékitűzésekke ós stratégiájáró tartott nyivános meg- egészítsük ki útitervet, ameyhez közösségi források keenek. hagatást Európai Parament nőjogi és gdaságos és eséyegyenőségi szakbizottsága. Emeett arra is szükség enne, hogy közekedésért uniós jogakotásban a gender-szemaz új stratégiáva kapcsoatban a eg- Kézze fogható cékitűzésekke a nemek közötti eséyegyenőségért kezejék, fontosabb evárásom, hogy kézze pontokat ugyanúgy kiemeten Meghívásomra munkareggein vettek pédáu a környezetvéfogható ötsön testet. mint ahogyan cékitűzésekben részt inteigens közekedési renditt ideje, hogy a hosszú évek óta demet. szerekke és szogátatásokka (ITS) tartó szimboikus kijeentések heyett végre vaódi stratégia szüessen, Ezidáig a tagáamok kormányai óriási fogakozó vezető európai szakemberek konkrét intézkedési javasatokka és összegeket kötöttek gdaságéénkítés- Európai Parament brüsszei épüehatáridőve, ameyek megvaósításához re, amive onban eső sorban oyan tében. A rendezvény megszervezéséve természetesen a megfeeő kötségvetési áásokat óvtak meg, aho főként férfiak vot a céom, hogy a szakterüette háttér is eengedheteten. Nem vitatom dogoznak. Ezze szemben, a közszférá- fogakozó szakemberek ismertethessék értékek fontosságát, de értékekrő ban, aho jeemzőbb a nők fogakoz- és megvitathassák a egfrissebb eredtatása, foyamatosak a eépítések. Így ményeiket Európai Unió, a tagátehát őket a váság átagosná jobban amok, iparágak és infrastruktúsújtja. Mindent meg ke tennünk an- ra-fehasznáók képviseőive. nak érdekében, hogy a nők ne egyenek a váság vesztesei. Az eső, 2009 januárjában tartott hu&catid=418 committees/homecom.do?body=femm Testvérvárosi kapcsoatta aktív európai pogárságért Pestszentőrinc-Pestszentimre és a né metországi Roding testvérvárosi meg áapodásának harmadik évforduója akamábó Mester Lászó pogármester társaságában, a magyar küdöttség tag jaként eátogattam a bajorországi tee püésre. mút Roding köze 1200 éves történemi ta rendekező bajor kisváros a Regen fo yó partján, aho mintegy ember akik. A fővárosi kerüet 2006 januárjá ban írt aá testvérvárosi megáapodást a német várossa, de már ezt megeőzően is intenzív szakmai és kuturáis kapcso atot ápotak egymássa. megbeszéés sikerein febuzduva és európai uniós jogakotás aktuáis fejeményeit figyeembe véve, a mostani rendezvényt a városi mobiitás témájának szentetük. A városi térségekben koncentráódó forgamat csak inteigens közekedési rendszerek akamásáva ehet mérsékeni és optimaizáni, sőt a egmodernebb technoógiák akamásáva a járművek hasznáata biztonságosabbá és gdaságosabbá váik. en.htm A többnapos átogatás keretében taákoztunk Markus Sackmann bajor szociáis- és munkaügyi áamtitkárra, vaamint Reichod, po Franz rodingi gármesterre. A megbeszéésen szociáis, eséyegyenőségi és oktatási kérdésekrő esett szó. Úgy gondoom, a sikeres testvérvárosi kapcsoatok rendkívü fontosak aktív európai pogárság kiaakítása, euró pai egységtudat eméyítése és új tag országok integrációja szempontjábó is. információ: Bővebb

8 8 Burka: erőszak a nők métósága és jogai een? A francia Assembée des femmes nevű nőszervezet január végén Európa-szerte egyre nagyobb induatokat kivátó tradicionáis muszim női viseetrő rendezett konferenciát, ameyre a Francia Szociaista Párt nőjogi nemzeti titkáraként én is meghívást kaptam. A tejes testet etakaró fátyak probémájáva már több akaomma taákoztam EP nőjogi és eséyegyenőségi szakbizottságának üésein. Úgy véem, ez eentétes európai értékekke, sérti a nők métóságát és korátozza szabadságukat. A ruhadarabró egyre többet vitatkoznak nemcsak Franciaországban, hanem Oaszországban, Svédországban vagy éppen Egyesüt Kiráyságban is. A burka viseéséve kapcsoatban onban számos kérdés is femerü: szükség van-e arra, hogy törvényekke szabáyozzuk a burka viseetét? Be ke-e titani a férfiak áta hordott vaási viseeteket is? Betitható-e egyátaán egy ruhadarab anékü, hogy megaáztatásnak tennénk ki a nőket? Korátozásokka ke-e a nőket megvédenünk? Mieőtt jogszabáyban rendekeznénk a burkáró, mindenképpen szükséges, hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató váaszokat taájunk. A témáró Önök is kifejthetik a véeményüket a Debate Europe webodaán: p?f=9&t=19022 Interjú Tabajdi Csabáva, MSZP európai paramenti deegációvezetőjéve Az EP MSZP-deegáció vezetőjeként mit tart a egfontosabb feadatának a es paramenti időszakban? Esőként a 2011 eső féévében zajó magyar EU-enökséget ke kiemenem, amey egyedüáó ehetőséget biztosít ország számára, hogy megmutassa magát európai közvéemény eőtt, kedvező képet aakítson ki magáró. Körübeü 2011-ben, a magyar EU enökség idején indu meg a vita unió új, 2014-tő hatáyos többéves kötségvetési kerettervérő. Számunkra esődeges cékitűzés a kohéziós támogatások és a Közös Agrárpoitika forrásainak megőrzése, hiszen hánk ezen két támogatási formának nettó haszonévezője. A kohéziós poitika keretében foyósított támogatások jeentős mértékben hozzájárunak ország fejesztéséhez, fezárkózásához. Ahhoz onban, hogy eérjük a nyugat-európai átagos infrastrukturáis fejettséget, még egaább két uniós kötségvetési cikuson keresztü fenn ke tartani a támogatások jeenegi színvonaát. A közejövő feadata, hogy a isszaboni szerződés nyomán feáó Európai Küügyi Szogáatban biztosítsuk új tagáamok arányos képviseetét. Jeeneg 168 küképviseetbő csak egyet vezet új tagáami nagykövet, aki történetesen magyar. Miyen mozgásterük van új cikusban MSZP képviseőinek, ietve a szo ciaista frakciónak, hogy aakunak erőviszonyok a gyakoratban? Bár MSZP EP-deegáció étszáma kiencrő négyre csökkent, sikerüt megőriznünk korábbi pozícióinkat: Herczog Edit a Szociaisták és Demokraták Frakciójának enökségi tagja, Gurmai Zita akotmányos ügyek bizottságának, Göncz Kinga pedig áampogári ügyek bizottságának aenöke. A kezdeményezésemre működő Visegrád+ új tagáami együttműködésben a háromszor nagyobb szovák, vagy kétszer nagyobb cseh deegáció meett is sikerüt megőriznünk vezető szerepünket. Fekészütségge és kezdeményezőképességge kiegyeníthető a számbei csökkenésbő fakadó hátrány. Az Európai Parament döntéshozatai rendszere miatt a második egnagyobb frakcióban tevékenykedő MSZP EP-deegáció megkerüheteten poitikai erő a magyar nemzeti érdek érvényesítésében. Az európai paramenti pozíciókon tú, a magyar szociaista képviseők számos oyan tisztséget tötenek be, ameyek egyrészt eddigi munka eismerését mutatják, másrészt még hatékonyabb érdekérvényesítést tesznek ehetővé. Gurmai Zita képviseő asszony Európai Szociaista Párt Nőszervezetének enöke, Göncz Kinga Idősügyi Intergroup és a fogyatékosságga éők jogaiva fogakozó Intergroup aenöke, Herczog Edit Európai Nukeáris Fórum enöke, Európai Energiafórum, Európai Internet Aapítvány és a Kenguru Csoport enökségi tagja, vaamint a Transzatanti Poitikai Háózat vezetőségi tagja. Jómagam pedig a több mint 20 éve működő Kisebbségügyi Intergroup aenökeként foytatom munkámat a kisebbségek védeméért. Hogyan készü MSZP EP-deegáció a 2011-es magyar enökségre? Lesznek-e speciáis deegációs feadatok? A magyar EU-enökséget kiemeten kezei MSZP EP-deegációja. Az enökségi fekészüés Magyarországon időben megkezdődött, és mind a szeméyzet kiváasztásának evi kereteit, mind enökség poitikai cékitűzéseit a kormány foyamatosan egyeztette eenzékke. Az enökség sikere esősorban on múik, hogy új kabinet foytatja-e a széeskörű társadami egyeztetésen aapuó fekészüést. Az MSZP EPdeegáció enökség sikere érdekében kész a tejes körű együttműködésre minden demokratikus poitikai erőve. Bizonyos, hogy új kötségvetés eőkészítése, a kohéziós poitika és a strukturáis aapok, vaamint a KAP reformja kapcsán fontos feadatok hárunak a deegációra és annak tagjaira. Az emút három évhez hasonóan, 2011 eső feében is meg kívánom rendezni a IV. Magyar Agrárakadémiát, ietve Európai Parament tudományos és technoógiai ér tékeésse f o g a k o z ó testüetében (STOA) javasotam, hogy a technoógiaértékeésrő szóó jeentés bemutatására a magyar enökség idején, egy magyarországi konferencia keretében kerüjön sor. Kérem, hogy emeje ki néhány meghatározó éményét eddigi európai paramenti képviseői munkájábó! Sajnos Európai Unióban is ig, hogy vannak egyenők és egyenőbbek. Az új tagáamok a 2004-es, ietve 2007-es csatakozást követően, még számos korátozássa kényszerütek szembenézni. Büszke vagyok arra, hogy ezen korátozásokat nagyrészt sikerüt ebontanunk. A magyar munkaváaók Ausztria és Németország kivéteéve bármey uniós tagáamban szabadon váahatnak munkát. A schengeni övezethez vaó csatakozásunkka szabaddá vát a közösségen beüi mozgás. A szogátatási irányevnek köszönhetően, a magyar kisés középváakozások adminisztratív korátozásoktó megszabaduva éphetnek a küfödi piacokra. A komoy eredmények meett örömme tötött e is, hogy minket, magyar szociaista képviseőket kezdetektő fogva befogadtak európai paramenti képviseőtársaink. Minden szempontbó egyenő fetéteek meett dogozhattunk, ami természetesen t is jeenti, hogy nem vot betanuó időszak. A maximumot keett nyújtanunk és úgy véem, MSZP EP-deegációja áta emút hat évben eért sikerek bizonyítják fekészütségünket, igoják munkánkat. Hírevé ezárása: március 1. Feeős szerkesztő: Dr. Gurmai Zita Grafikai tervezés: Afadat-Press Kft. Nyomda: Afadat-Press Kft.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben