Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010"

Átírás

1 Szakdolgozat Ganczer Tamás

2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A kkv szektor jellemzői és finanszírozási lehetőségei a gazdasági válságban, összehasonlítva az ezredforduló kezdetén tapasztalható expanzióval Budapest, 2010 Készítette: Ganczer Tamás 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.3 Táblázatjegyzék..5 Ábrajegyzék...5 Bevezetés...7 A téma aktualitása A kkv szféra jellemzése Definíció Regisztrált és működő vállalkozások száma gazdálkodási forma szerinti csoportosításban A vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint 2008-ban Mi is tulajdonképpen a vállalkozás? Az erőforrások A vállalkozás egy folyamat A vállalkozás megalapítása Milyen a jó vállalkozó személy? Vállalkozás veszélyessége Miért lesz valaki vállalkozó? A gazdasági társaságok jogi formája Az üzleti lehetőség azonosítása Az ötletek forrásai A vállalkozási ötletek életképességének a vizsgálata Az erőforrásigények meghatározása Induló költségek Működési költségek Biztonsági tartalék képzése Finanszírozási elmélet Klasszikus leíró finanszírozás elmélet A tőke eredete és fajtája Kkv-k belső finanszírozási formáinak a lehetőségei

4 3.4. Kkv-k külső saját tőke finanszírozása Külső idegen tőke finanszírozási formák Rövid és hosszú lejáratú bankhitel és bankkölcsön Nem pénzügyi közvetítőtől származó kölcsön Lízing Faktoring és forfetírozás Kkv-k tőkeszerkezete Kkv-k hitelezésének elemzése A kkv-k hitelezésének áttekintése a rendszerváltástól a pénzügyi válság előjeleinek a mutatkozásáig A bankszektor és a kkv kapcsolata A kkv-k banki hitelezésének főbb tendenciái között A hitelállomány és a folyósított hitelek alakulása A folyósított hitelek lejárat szerinti elemzése Az 1990-től 2007-ig tartó időszak összefoglalása A kkv-k hitelezésének alakulása a gazdasági válság első előjeleinek a megjelenésétől Bankrendszer és a kkv-k kapcsolata Hitelállomány A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a kkv hitelállományból A kkv-knak folyósított hitel összege Rövid és hosszú lejáratú hitelek A kkv-knak folyósított hitelek darabszáma A kkv-knak folyósított átlagos hitelnagyság Az időszak összefoglalása es kkv helyzetkép.58 Befejezés konklúzió levonása.60 Irodalomjegyzék

5 Táblázatjegyzék 1. táblázat: A kis- és középvállalkozások meghatározása 2. táblázat: Regisztrált és működő vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint 3. táblázat: Vállalati struktúra Magyarországon 2009-ben (%) 4. táblázat: A működő vállalkozások száma társasági forma szerint 5. táblázat: Kkv-k szerepvállalása a gazdaságból 6. táblázat: A finanszírozási formák fajtái Ábrajegyzék 1. Ábra: Kkv-k tőkeszerkezete 2. ábra: A nem pénzügyi vállalkozások hazai bankhitelállományának alakulása december = 100% 3. ábra: A nem pénzügyi vállalkozások hazai bankhitelállományának megoszlása vállalati méretkategóriák szerint 4. ábra: Vállalati hitelek alakulása között Magyarországon ( milliárd forint ) 5. ábra: Magyar hitelintézetek által nyújtott hitelek 2001 és 2008 között (milliárd Forint) 6. ábra: A kkv-k hitelállományának értéke vállalati méretkategóriák szerint 7. ábra: A kkv-k számára folyósított bankhitelek száma és értéke 8. ábra: A kkv-k számára folyósított teljes hitelösszeg megoszlása vállalati méretkategóriák szerint 9. ábra: A folyósított kkv-hitelek átlagos nagysága az egyes vállalati méretkategóriákban 10. ábra: A folyósított hosszú lejáratú hitelek aránya a kkv-szektorban 5

6 vállalati méretkategóriák szerint (összes kkv hitel darabszáma=100%) 11. ábra: A folyósított hosszú lejáratú hitelek aránya a kkv-szektorban vállalati méretkategóriák szerint (kkv hitelek összértéke=100%) 12. ábra: Kkv-k hitelállományának a változása százalékosan ( 2007 december=100%) 13. ábra: Kkv hitelek állománya (milliárd forintban) 14. ábra: Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a kkv hitelállományból 15. ábra: Kkv-knak folyósított hitel volumene 16. ábra: A kkv-knak folyósított rövid és hosszú lejáratú hitelek aránya 17. ábra: A kkv-knak folyósított hitelek darabszáma 18. ábra: A kkv-knak folyósított hitelek átlagos nagysága 19. ábra: A kkv-k tapasztalatai a hitelfelvétellel kapcsolatban 20. ábra: Kkv-k hitelfelvételi terveinek a megoszlása 6

7 Bevezetés A vállalkozók és a vállalkozások korát éljük. Azért vállalkozunk, mert azt reméljük, hogy sikeresek lehetünk vagy azért, mert csupán kell. Van, aki kicsivel kezdi és kisvállalkozó marad. Mások kicsivel kezdik, de nagyra gondolnak már a kezdet kezdetén, mert úgy érzik, hogy meghódíthatják az egész világot. A többség a nulláról indítja a vállalkozását, mások működő vállalkozást vesznek át és azt remélik, hogy ők sikeresebben fogják vezetni a vállalkozást. Sok vállalkozás túléli az első évet, lényegesen kevesebb az első négy évet és még kisebb azoknak a száma akik a hetediket is sikerrel veszik. A válságból a vállalkozások jelenthetik a fellendülési lehetőséget. Nagyfokú kreativitásra van szükség, amihez a szükséges erőforrások megszerezhetőek. A vállalkozás a gazdaság hajtómotorja. A vállalkozások hozzák létre az innovációk túlnyomó többségét. Magyarországon az induló mikró, kis- és középvállalkozások teremtik a legtöbb munkahelyet. A kkv szektorban dolgozik a munkavállalók több mint 60 százaléka. Innen származik a nemzeti jövedelem fele és az export ötöd része. A modern piacgazdaságban az új piaci lehetőségek kihasználására új cégek jönnek létre, amelyek megváltoztatják az emberek életét. Új vállalkozások létrejöttével új munkahelyek teremtődnek. A vállalkozók állást teremtenek és többnyire nem csak maguknak. Magyarországon az összes működő vállalkozás 99,9%-a kis- és középvállalkozás. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a kkv szektorban dolgozik az összes foglalkoztatott közel háromnegyede, akkor még inkább érzékelhető e vállalatcsoport gazdasági súlya. A társadalom széles rétegeinek megélhetése, jóléte függ a szektorba tartozó vállalkozások fennmaradásától és teljesítményétől. Dolgozatomban a teljesség igénye nélkül arra keresem a választ, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben hogyan alakult át a kkv-k hitelezése, pontosabban hogyan alakult a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek volumene. Köztudott, hogy a középvállalatoknál csökkent leginkább a hitelezés volumene, de ezt az adatok is alátámasztják? Milyen okokra vezethető vissza, hogy ennél a szféránál tapasztalható a legnagyobb mértékű visszaesés, míg a mikro- és kisvállalatok kisebb mértékű csökkenés tapasztalható. 7

8 Dolgozatom első fejezetében a vállalkozásokat általánosságban szeretném bemutatni. Ide tartozik a kkv besorolása a Gazdasági Törvény szerint, a kkv-k gazdasági jelentősége és számának alakulása Magyarországon. Továbbá, hogy melyek azok a fontosabb kérdések, amelyeket számba kell venni egy vállalkozás megalapítása előtt. A második fejezetben betekintést szeretnék nyújtani az általános finanszírozás elméletbe. Továbbá be szeretném mutatni a bankhitel, a nem pénzügyi közvetítőtől származó kölcsön, a lízing és a faktoring főbb jellemzőit. A harmadik fejezet tartalmazza a dolgozatom gyakorlati részét. Megvizsgálom a bankrendszer és a kkv szféra kapcsolatát. Az elemzést egy rövid történelmi áttekintés előzi meg, amely bemutatja a kkv-k finanszírozását a rendszerváltástól egészen az ezredfordulóig. Az elemzésemet három nagyobb időegységre osztottam: az első rész 1999-től a pénzügyi válság első előjeleinek megjelenéséig, 2007-ig tart, majd külön-külön elemzem a 2008-as és 2009-es évet egymással és korábbi adatokkal is összehasonlítva. Az adatgyűjtést márciusában zártam le, így egészen a 2009-es év végéig állnak adatok a rendelkezésemre. Meg kell említeni, hogy az adatok elemzését kis mértékben torzíthatja az a tény, hogy 2004-ben a Gazdasági Törvény megváltoztatta a kkv-k besorolásának a szabályait, így sok korábbi nagyvállalat besorolódott a kkv-k közé. A téma aktualitása A kkv-k finanszírozása egy nagyon aktuális téma és problémakör. A téma egyaránt érdekes lehet a kkv-k széles tömegei, a pénzügyi közvetítéssel foglalkozó intézmények és a gazdaság összes szereplőjének a számára, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben, hogyan tudják kielégíteni finanszírozási szükségleteiket. 8

9 1. A kkv szféra jellemzése 1.1. Definíció 1 Kis és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: (1) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, valamint megfelel a ( 4 ) bekezdésben foglaltaknak. (2) Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalat, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben egy vagy több nagyvállalat, illetve az állam vagy önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése-tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 1. táblázat: A kis- és középvállalkozások meghatározása Éves nettó árbevétel maximuma ( évi XXXIV. tv. ) Előző évi mérlegfőösszeg ( évi XXXIV. tv. ) Létszám Méret ( Fő ) Mikro millió euró 2 millió euró Kis millió euró 10 millió euró Közép millió euró 43 millió euró Forrás: GT XXXIV. Törvény 1 XXXIV. törvény a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 9

10 1.2.Regisztrált és működő vállalkozások száma gazdálkodási forma szerinti csoportosításban 2 A táblázat adatait elemezve az elmúlt évek során folyamatosan növekedett a regisztrált vállalkozások száma. Csupán csak a betéti társaságok száma mutat kis mértékű csökkenést. A regisztrált vállalkozások száma az elmúlt években a számuk meghaladta a 1,5 milliót. Magyarországon az egyéni vállalkozás a legnépszerűbb forma a kedvező cégalapítási és adózás feltételek miatt. Fontos megemlíteni még a betéti társaságok és a korlátolt felelősségű társaságok jelentős számát. 2. táblázat: Regisztrált és működő vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint Év Egyéni vállalkozás Kkt. Bt. Kft. Rt. Szövetkezet Összesen Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 2 KSH adattáblák 10

11 3. táblázat: Vállalati struktúra Magyarországon 2009-ben (%) A vállalati struktúra Magyarországon 2009-ben ( % ) Vállalatméret Vállalatok száma szerint Foglalkoztatottak száma szerint Mikrovállalat 94,7 35,8 Vállalatméret 4,4 18,9 Középvállalat 0,7 16,2 Nagyvállalat 0,2 29 Forrás: SBA fact sheet Hungary A fenti két táblázatot összehasonlítva a tendencia egyértelműen megállapítható, hogy a kkv-k túlsúlya évről-évre nő és ezzel együtt csökken a nagyvállalatok számának a részaránya. Figyelemre méltó, hogy a regisztrált és a működő vállalkozások száma nagyban eltér egymástól. A KSH adatsorok hiányossága miatt, csak a évi regisztrált és működő vállalkozások számát tudom összehasonlítani ban összesen darab vállalkozás volt regisztrálva, amiből elméletileg csak darab működött ténylegesen. Ez 55 százalékos arányt jelent, amely évekre visszamenőleg is megfigyelhető. Az alacsony értéknek az oka a kényszervállalkozások nagy számában keresendő. 4. táblázat: A működő vállalkozások száma társasági forma szerint Év Egyéni vállalkozó Kkt. Bt. Kft. Rt. Szövetkezet Összesen Forrás: KSH 11

12 A évben bekövetkezett változások jelentősebben befolyásolhatják a vállalkozások számának alakulását. A válság hatásai mellett az alapításban és a jogszabályi környezetben is számos intézkedés lépett hatályba, amelyek meghatározzák a vállalkozások indítását és megszüntetését. A cégeket érintően is több intézkedés lépett hatályba, így a cégbejegyzési határidők rövidülése, az elektronikus cégeljárás általánossá tétele től az új, egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény mind az alapításban, mind a működésben lehetővé téve pl. a tevékenység szüneteltetését hoz jelentős könnyítéseket. A KSH adatai szerint az új bejegyzésű társas vállalkozások száma 2008-ban db volt, 2009 első háromnegyed évében , az új bejegyzésű vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozások száma 2008-ban db volt, november végén db. A év végi adatok is bizonyítják, hogy 2009-ben kevesebb új vállalkozást alapítottak, mint 2008-ban. A regisztrált társas vállalkozások száma november végén 15 ezerrel magasabb volt ( ), mint 2008 végén ( ), a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók száma azonban 20 ezerrel ( , illetve ) volt kevesebb, de ebben benne vannak az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állók is A vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint 2008-ban végén a mikro-, kis- és középvállalkozások a versenyszférában a pénzügyi szektorral együtt az alkalmazottak mintegy 69,4%-ának biztosítottak munkahelyet, amely gyakorlatilag a évi bázisérték stabilizálódását jelenti. A vállalkozások árbevételének 2007-ben 61%-át, 2008-ban pedig 61,3%-át a mikro-, kis- és közepes vállalkozások adták. A vállalkozások árbevételének megoszlása évek óta lényegében nem változott. Az árbevétel nagysága szerint a működő vállalkozásoknak több mint a fele maximum 5 millió Ft árbevétellel rendelkezett ban, 12-13% az 5-10 millió Ft árbevétellel rendelkezők aránya, 20% körüli azoknak az aránya, akik millió Ft, 4% az millió Ft, 6-7% a 100 millió Ft feletti árbevétellel rendelkezők aránya. A működő vállalkozásoknak több mint a felét kitevő, maximum 5 millió Ft-os árbevételt termelők jelentős része, közel 90%-a maximum egy főt foglalkoztató vállalkozás. 3 PSZÁF 2008 Éves Jelentés 12

13 5. táblázat: Kkv-k szerepvállalása a gazdaságból Forrás: PSZÁF 2. Mi is tulajdonképpen a vállalkozás? 4 - a vállalkozás a gazdaság hajtómotorja és a működéséhez három erőforrás szükséges: piac, pénz, ember. - a vállalkozás egy folyamat, amellyel kiaknázzuk a felismert üzleti lehetőségeket - a vállalkozás különböző módon működő gazdasági szervezet - a vállalkozás olyan út, amelyen a vállalkozóknak végig kell menniük az üzleti lehetőség felismerésén, a vállalkozást indító felkészülésen, a létrehozott vállalkozás működtetésén és fejlesztésén keresztül Az erőforrások Minden vállalkozás alapja az életképes üzleti lehetőség. Ez megnyilvánulhat valamilyen termék vagy szolgáltatás ötletében, ami jelen lévő vagy felkelthető igényt elégít ki, amelyre van vagy lesz fizetőképes kereslet és versenyképesen értékesíthető a versenytársak ellenére is. Az erőforrás a pénz, a szakmai felkészültség és a kapcsolati tőke, ami a vállalkozás indításához, működtetéséhez és bővítéséhez szükséges. A vállalkozónak rendelkeznie kell szakmai ismeretekkel, a sok pénz nem elegendő elképzeléseik megvalósításához. Az igazi 4 Vecsenyi János (2009): Kisvállalkozások indítása és működtetése p

14 vállalkozó képes az üzleti lehetőséget pénzhiány esetén is kihasználni, mégpedig úgy hogy mások erőforrásait mozgósítja céljai eléréséhez. A sikeres vállalkozás harmadik összetevője a vállalkozó. Legfontosabb tulajdonságai, hogy azonnal felismeri a lehetőséget, a semmiből létre tud hozni értéket és meg tudja valósítani elképzeléseit. Nehéz meghatározni, hogy a 3 összetevő közül melyik a fontosabb. Egyetértek azzal a híres kockázati befektetővel aki az alábbit állította: " jobb egy első osztályú vállalkozóba fektetni, aki egy másodosztályú lehetőséget ismer fel, mint egy másodosztályú vállalkozóba, aki első osztályú lehetőséget ismer fel". Nem elhanyagolható az üzleti környezet megemlítése. Az üzleti környezet adottság, nem lehet irányítani, befolyásolni. A környezet mindig bizonytalan, nehezen kiszámítható. Környezeti tényezőnek tekintjük a társadalmi - kulturális közeget. A gazdasági környezet az iparágak és vállalkozások együttese, amelyben a nemzetközi cégek és a kormányzati cégek együttesen vannak jelen. A hitelpiaci válság és az azt követő gazdasági krízis egyértelműen a tudtunkra adja, hogy egyetlen ország, egyetlen cég sem tudja magát kivonni a környezeti hatások alól. Nem elhanyagolható a politikai környezetnek a megemlítése sem. A pártok nagy része a mai világban úgy tünteti fel magát, mintha a kis és középvállalkozások érdekeit képviselné. Nem utolsósorban beszélnék a technológiai környezetről. mindig komolya kihívást jelent, az üzleti elképzelés hamar elavulhat, ha közben változik a technológia, akár a vevőknél, akár a termelőknél A vállalkozás egy folyamat A vállalkozás egy folyamatnak tekinthető, mégpedig azoknak a tevékenységeknek az összessége, amely az üzleti lehetőség azonosításától a működésen keresztül a vállalkozás feladásáig tart. Ez egy értékteremtő folyamat, amikor a vállalkozás szinte a semmiből hoz létre valami hasznosat. Mielőtt vállalkozást alapítanánk, el kell döntenünk határozottan egy alapvető kérdést, hogy vállalkozzunk e vagy sem. Felkészülés folyamán mérlegelni kell az üzleti lehetőséget, mennyi pénzre lesz szükség az üzlethez, képes-e, akar-e vállalkozni. A legtöbb üzleti elképzelés a lehetőség felismerésével kezdődik. Az üzleti lehetőség 14

15 felismerése lehet a majdani vállalkozó tudatos keresésének az eredménye. De nem minden lehetőség valódi üzleti lehetőség. A lehetőségek felülvizsgálata során a leendő vállalkozó számba veszi a várható hozamokat és kockázatokat. A kérdésekre adott válaszok alapján a vállalkozó eldöntheti, hogy érdemes-e időt, energiát fektetni a vállalkozás további előkészítésébe és a vizsgált lehetőség kihasználására vagy jobban teszi ha más lehetőséget keres. A vállalkozás elemzése során világossá válik, hogy a vállalkozás megindítását és a működést milyen erőforrások teszik lehetővé. Az alapítási költségek alábecslése számos kockázatot rejt magában. Gondolok itt arra, hogy a vállalkozó rosszul kalkulálja ki a cash flow kimutatást és a kezdeti bevételek nem fogják fedezni a kiadásokat. Amennyiben készpénz hiányzik, meg kell oldani a finanszírozást, mert nagyon hamar fizetésképtelenné válik a cég. A vállalkozás sikeressége jelentős részben áll vagy bukik a vállalkozó elkötelezettségén. Az alapítási szakaszban talán a legfontosabb döntést kell meghozni: otthagyjuk-e korábbi állásunkat, feladjuk-e a biztosat a bizonytalanért. Más a helyzet ha munkanélküliek vagyunk és állást keressünk vagy saját vállalkozást alapítsunk. Fontos dolog a képességek számba vétele. A lehetőségek kihasználása bizonyos termékekhez komoly szakértelmet igényel. A vállalkozás működtetéséhez a vezetői készségek megléte nélkülözhetetlen. A hiányzó ismeretek nagy részét tapasztalatszerzéssel, tanulással megszerezhetjük A vállalkozás megalapítása A vállalkozás megalapítása három fő részből áll. Először megtervezzük, amit létre akarunk hozni, utána megszerezzük a hozzávaló pénzt és erőforrásokat, majd elindítjuk a vállalkozást. A terv elkészítése azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozó végiggondolja új vállalkozás jövőjét. A vállalkozók nem szívesen készítenek üzleti tervet, mert vitatják a szükségességét, pedig nélkülözhetetlen a vállalkozás működésének, eszközeinek, technológiájának, szervezetének, munkatársainak az áttekintéséhez. Ha pedig a vállalkozó már az induláshoz külső forrást szeretne igénybe venni, elkerülhetetlen az üzleti tervnek az elkészítése. Az elkészítés idő és munkaigényes feladat, de általában megéri a befektetést. 15

16 Nehéz feladat az induláshoz szükséges erőforrások megszerzése. Könnyű helyzetben van az a vállalkozó, aki már az induláskor rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Sok egyéni vállalkozó, nagyrészt otthoni munkavégzésre rendezkedik be viszonylag alacsony induló tőkével tud vállalkozni, ha már otthon rendelkezik a nélkülözhetetlen eszközökkel. Felmerül a kérdés, hogy hogyan szerezzük meg erőforrásainkat, úgy, hogy ne veszítsük el befolyásunkat a vállalkozás felett? Az ügyes vállalkozók kreatív módon használják mások pénzét, amikor bérelnek és nem vesznek meg eszközöket, üzlethelységeket. A vállalkozás fejlődésének későbbi szakaszaiban a növekedés, a normál üzletmenet finanszírozása, külső források igénybevétele nélkül többnyire megoldhatatlan. A külső finanszírozás viszont sok esetben a tulajdonos megosztásával és a vállalkozó befolyásának csökkenésével jár. A vállalkozónak mérlegelnie kell, hogy hogyan, milyen feltételekkel szerezhető pénz. A vállalkozás indulásakor, ha mégis pénzre van szükség, viszonylag sok pénzforrás kínálkozik. A források gazdái más és mád feltételeket támasztanak, de általuk hozzájuthatunk az induláshoz szükséges pénzhez. A külső források igénybevétele nem vezethet felelőtlen gazdálkodáshoz. A vállalkozó felelőssége, hogy a befektetett pénzt ki is kell gazdálkodni, a felvett hiteleket is ki kell fizetni. Egy vállalkozásnak az elindítása jogi formaságokat követel meg. Először is ki kell választanunk az általunk leginkább preferált társasági formát, ami a legjobban illik üzleti elképzelésünkhöz. Az újdonsült cégünket be kell jelenteni a különböző hatóságokhoz, előfordulhat, hogy hatósági engedélyt kell beszereznünk, bankszámlát kell nyitnunk. Miután hivatalosan is létrehoztuk a vállalkozásunkat, elkezdhetjük a szervezeti felépítését, többek között a munkatársak kiválasztása, felvétele, betanítása, a működés feltételeinek a megteremtése, a szükséges eszközök beszerzése, az alapvető munkamegosztás és ellenőrzési rendszer kialakítása Milyen a jó vállalkozó személy? Egy vállalkozás sikerességében kulcsszerepet játszik a vállalkozó személy, aki azonnal felismeri az üzleti lehetőséget, képes létrehozni vagy átalakítani egy már működő szervezetet és vállalja a kockázatot a várható szakmai és pénzügyi siker reményében. A sikeres vállalkozók többsége a problémákat lehetőségként élik meg. Egy jó vállalkozó nem 16

17 ismer lehetetlent, nagyon fontos az úgy is meg tudom csinálni hozzáállás. Ez a fajta pozitív megközelítés segítheti át őket az akadályokon. Egy érett vállalkozónak hosszú távú kapcsolatokban kell gondolkodnia, kölcsönösen előnyös megoldásokra kell törekednie. Az üzlettársaim megtévesztése csak rövid távon lehet nyereségező módszer. Az egyik fél becsapása inkább előbb, mint utóbb visszaüt. Az élni és élni hagyni szemlélet lehet a megfelelő gondolkodásmód. Egy vállalkozónak jól kell tudni hasznosítani mások erőforrásait. Az a gondolkodásmód lehet előnyös, aki az eszközöket nem birtokolni, hanem használni akarja. Amikor a vállalkozó bérli üzlethelyiségét, amikor lízingeli gépjárművét vagy akár bizományba vesz át árut értékesítésre akkor mások pénzét is használja, amivel saját kockázatát is csökkenti Vállalkozás veszélyessége Egy vállalkozás kockázatos üzlet. A vállalkozás jövőbeli kimenetele magas fokú bizonytalansággal jár. A bizonytalanság visszavezethető belső és külső tényezőkre, illetve jelenbeli és jövőbeli eseményekre. A vállalkozók többsége együtt él a kockázattal. A közhiedelemmel ellentétben a vállalkozók nem keresik, hanem kerülik a kockázatot. Helyes magatartással igyekszenek csökkenteni vagy éppen megosztani a kockázatot. Belső kockázatnak tekintjük az irányítási, működési és pénzügyi hiányosságokat. Külső kockázati tényező lehet az üzleti lehetőség beszűkülése, amit a kereslet csökkenése, a fizetőképesség csökkenése idézhet elő. Egyéb veszélyt jelent, hogy a vállalkozások örökös versenyben működnek, ahol a versenytársak térhódítása jelenti a legnagyobb veszélyt, mint például az alacsonyabb árak, jobb minőség, jobb kiszolgálás. A vállalkozók általában olyan kockázatokat vállalnak fel, ahol a várható nyereség többszörösen meghaladja az esetleges várható veszteség nagyságát. Minél nagyobb kockázatnál, annál nagyobb nyereséget várnak el. A vállalkozók sikerre vágyó emberek. Vágyhatnak szakmai, értékesítési, üzleti társadalmi és egyéni sikerre egyaránt. Szakmai siker, ha új termékkel tudnak megjelenni a piacon, értékesítési sikernek tekintik ha termékük vagy szolgáltatásuk rendszeresen eladható a versenytársak ellenére is. Ugyanakkor az is fontos, hogy az értékesítésből a vállalkozó nyereségre tegyen szert. 17

18 2.6. Miért lesz valaki vállalkozó? A vállalkozóvá válásnak, hogy valaki vállalja a kockázatot, többféle indítéka lehet. Leggyakoribb okok a következők lehetnek: egy régi álomnak a megvalósítása, függetlenül szeretne dolgozni és nem utolsó sorban a pénzcsinálás és a kényszer. Az álomépítés. A vállalkozó úgy érzi, hogy már rendelkezik elég tapasztalattal és erőforrással korábbi álmai megvalósításához és nem utolsósorban a piaci és gazdasági helyzet is kedvező a vállalkozás elindításához. A függetlenség igénye. Általában azokra jellemző, akik több évet eltöltöttek alkalmazásban és kiábrándultak a multinacionális cégek sajátos rendszeréből. Többé nem kell főnökök kívánságainak megfelelni és meg akarják mutatni, hogyan kell jól vezetni egy vállalkozást. A harmadik leggyakoribb indíték a nyereségvágy és a pénzszerzés. A pénzt a legtöbb vállalkozó a sikeres vállalkozás egyik mércéjének tekinti. Ha nagy nyereséget ért el a vállalkozás minden bizonnyal jól dolgoztak. Fontos megemlíteni a kényszervállalkozásokat is. Ezek a vállalkozások általában valamilyen külső körülmény diktálta feltételek hatására alakulnak meg. Gondolok itt állásvesztett emberekre, olyan emberekre akiket korábbi cégük kényszerít, hogy alkalmazotti tevékenységüket vállalkozói formában folytassák és olyan vállalkozókra akik akkor tudnak szert tenni kiegészítő keresetre, ha megbízóiknak számlát tudnak adni és a költségeik egy részét el tudják számolni a vállalkozásban A gazdasági társaságok jogi formája A gazdasági társaságok jogi személyiséggel vagy a nélkül, korlátozott vagy korlátlan felelőséggel létrehozott vállalkozások. A magyarországi törvények szerint a következő kategóriák szerint csoportosítanám a gazdasági társaságokat: 1. Betéti társaság ( Bt. ) 2. Egyesülés 3. Korlátolt felelősségű társaság ( Kft. ) 18

19 4. Részvénytársaság ( Zrt., Nyrt. ) 5. Szövetkezet 6. Nonprofit gazdasági társaságok 7. EU-s vállalkozási formák 1 Európai Gazdasági Egyesülés ( EEIG ) 2 Európai Részvénytársaság ( SE ) 3 Európai Szövetkezet A profitorientált gazdasági társaságok jogi forma szerint a következő módon is csoportosíthatóak: 1 Egyéni vállalkozások 2 Gazdasági társaságok 3 Szövetkezetek Magyarországon a jellemző jogi forma a kkv-k között az egyéni vállalkozások, bt-k és a kft.-k Az üzleti lehetőség azonosítása Minden vállalkozás az üzleti lehetőség azonosításán alapul. Az üzleti lehetőségek tárháza korlátlan. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor nem könnyű megkülönböztetni egymástól az ötletet, a piaci lehetőséget és az üzleti lehetőséget. Ötletnek tekintünk egy terméket vagy egy szolgáltatást, amely létező vagy felkelthető piaci igényt elégít ki. Az üzleti lehetőséget az különbözteti meg a piaci lehetőségtől, hogy míg az üzleti lehetőséghez tartós, ismétlődő fizetőképes kereslet tartozik, addig a piaci lehetőséghez csak ismételt kereslet Az ötletek forrásai Az ötletek tárháza végtelen. A legtöbb ötlet a fogyasztóktól, korábbi munkahelyekről, kutatásfejlesztési tevékenységből származik. A fogyasztó mint a legfőbb ötletforrás. A talpraesett vállalkozó az ötletek felismeréséhez a 19

20 hiányt, az elégedetlenséget keresi, amihez az ő terméke lenne a megoldás. A jó vállalkozó nyitott szemmel és füllel jár. További fontos ötletforrást adhatnak a kereskedők. Ők tudják a legjobban mit keresnek a vevők, mit hiányolnak a piacról. Segíthetnek esetleg a helyes piacra bevezetési stratégiában, csomagolás kialakításában és milyen áron lehet értékesíteni termékünket. Jelenlegi munkahely mint ötletforrás. A vállalkozást indító ötletek jelentős része a vállalkozó jelenlegi munkahelyéről származik. Sok olyan tevékenység végezhető vállalkozás keretein belül, ami nagyban nem elég profittermelő. A kutatás-fejlesztés, mint ötletforrás. Nagy vállalatoknál végzett kutatás-fejlesztés programok túlságosan eredeti ötletei jó kiindulópontot nyújthatnak, ami a tradicionális cég imazsába már nem férne bele, de kis vállalkozás formájában sikeres lehet. Az internet, mint ötletforrás. Az interneten szinte minden megtalálható egy vállalkozással kapcsolatban. Tudomást szerezhetünk különböző iparágak helyzetéről, pontos képet kaphatunk termékekről és szolgáltatásokról A vállalkozási ötletek életképességének a vizsgálata A vállalkozás indításának a következő lépése az üzleti lehetőség értékelése. A vizsgálat szisztematikus munkát igényel a vállalkozótól. Egy vállalkozási ötlet akkor tekinthető életképes üzleti lehetőségnek, ha megfelel öt alapvető feltételnek: 1. Piacképes: az a termék vagy szolgáltatás, amely létező vagy felkelthető vevői igényt elégít ki. 2. Versenyképes: az a termék vagy szolgáltatás, ha a várható versenytársak ellenére eladható, mert minőségben vagy árban kedvezőbb a versenytársaknál. 3. Működőképes: az a termék vagy szolgáltatás ha a vállalkozás képes a terméket 20

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing Pénzügyi Szótár: Sheet Metál Technológia Kft. (Röv. cégnév: Smtech Kft.) www.smtech.hu office@smtech.hu 30/325-3428 Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Pénzügyi lízing Definíció

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel Fókuszcég Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (Működő cég) 12844455 1174 Budapest, Nyár utca 108. 01 09 799988 8121 Általános épülettakarítás Benchmarking riport Referencia cégek száma: 37 db Árbevétel

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország EBC*L MINTA-VIZSGAFELADATSOR ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK (Válaszonként 4 pont érhető el) Pontok 1. Mit értünk kis értékű eszközök fogalma alatt? Azok a javak, melyek a vállalkozást hosszú ideig szolgálják, de beszerzési

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

2013.02.20. A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról)

2013.02.20. A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása (2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) A kis- és középvállalkozás (kkv) meghatározása KKV-nak minősül az a vállalkozás,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

A KKV adatok és amit róluk tudni kell

A KKV adatok és amit róluk tudni kell A KKV adatok és amit róluk tudni kell A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Dr. Laczka Éva 1 Vázlat

Részletesebben

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Pénzügyi közvetítő vállalkozás Fókuszban a KKV-k, több

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben