Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv"

Átírás

1 Kézikönyv Fenntartható tanulás a közösségben Előtérben az idősek tudása és tapasztalata új lehetőségek azonosítása az aktív időskor és a tanulás érdekében Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

2 A partnerszervezetek listája Ausztria Austrian Red Cross Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Tel Magyarország Budapesti Művelődési Központ Brenner Zsuzsanna, Basel Péter Tel Research Institute of the Red Cross Katharina Resch, Monika Höglinger Tel Circle of Austrian Adult Education Associations Wolfgang Kellner Tel Finnország Adult Education Centre of the City of Helsinki Pirjo Halla, Elisa Tan Tel Németország ISIS Institut für Soziale Infrastruktur Karin Stiehr Tel Olaszország LUNARIA Davide di Pietro, Sergio Crimi Tel Nagy-Britannia PRIAE Policy Research Institute on Ageing an Ethnicity Naina Patel, Ahsan Mahlik Tel University of Strathclyde Maureen Marley, Val Bissland Tel. +44 (0) INTEVAL Ltd. Nicholas Walters Tel Impresszum: Szerkesztette: Val Bissland, Maureen Marley, Charlotte Strümpel Kiadja: Austrian Red Cross, Wiedner Hauptstraße 32, 1041 Vienna, Austria Tel.: +43 (0) , ZVR-Zahl: Design: November Design & PR Nyomdai munkálatok: gugler GmbH, Auf der Schön 2, A-3390 Melk Fordította: Mészáros Szófia Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Képek forrása: Adult Education Centre of the City of Helsinki, Budapesti Művelődési Központ, Lunaria, Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity, Research Institute of the Red Cross, University of Strathclyde 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és a műhely elméleti alapjai 4 2. A műhely tervezése és lebonyolítása 7 3. Példa egy kétnapos műhelyre A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok A tudásprofil elkészítése Az első nap értékelése A műhelyek közti tevékenységek Az önkéntes munka és a tanulás lehetőségei Az akcióterv elkészítése Hogyan tovább? Értékelés és zárás Utánkövetési szakasz 31 3

4 1 Bevezetés és a műhely elméleti alapjai Bevezetés Miért aktuális ez a workshop (műhelymunka) kézikönyv? Köztudott, hogy Európa jelentős demográfiai változáson megy keresztül, és az elkövetkezendő négy évtizedben várhatóan tovább nő az idősebb felnőttek aránya a fiatalokhoz képest. Egyre nagyobb horderejű személyes, társadalmi és politikai kérdéssé válik, hogy az emberek mivel töltik időskori éveiket. Ráadásul a nyugdíjkorhatár sem mondható biztos pontnak, mert sokan nyugdíjas korukban is tovább dolgoznak, mások pedig új utakat keresnek az aktivitás megőrzésére és képességeik hasznosítására, vagy épp új készségeket sajátítanak el. E demográfiai változásra reagálva került kidolgozásra a műhely képzési programja. Miről szól a projekt? A Fenntartható tanulás a közösségben projekt az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programjának GRUNDTVIG-alprogramja által finanszírozott két éves európai projekt volt, amely az Ausztriai Vöröskereszt vezetésével, és hat európai ország (Ausztria, Magyarország, Németország, Olaszország, Finnország és Nagy-Britannia) szervezeteinek együttműködésével zajlott. A projekt célja az volt, hogy új, gyakorlatias módszereket dolgozzon ki az idősek meglévő tudásának és tapasztalatainak áttekintésére, és feltérképezze a lehetőségeiket a tanulásra és a közösségbe való bevonódásra. Ez egy újonnan kidolgozott műhelymunka-modell keretei között valósult meg, ennek leírását tartalmazza kézikönyvünk. A műhelymunka céljai A kétnapos műhelymunka két részből áll: A résztvevők tudásának egyéni feltérképezése a múltbéli tapasztalatok és tanulmányok alapján (tudásprofil készítése). Személyes akcióterv készítése az újonnan felderített és jelentőségük szerint rangsorolt érdeklődési területek alapján. A műhelymunka formája az aktív részvételre bátorító, biztonságos és meghitt légkörben zajló kiscsoportos foglalkozás ideális környezetet biztosít a sokféle igény megfelelő kiszolgálására. Ki vehet részt a műhelymunkában? A foglalkozást hat ország 103 résztvevőjével tesztelték a partnerek: egyaránt jól működött a már bejáratott programokon részt vevő önkéntesek csoportjaival, a közösség lehetséges motorjainak tartott emberek csoportjaival és a helyi kisebbségi közösségek idős tagjaival is. Különösen hasznos lehet a projekt, ha egy idősek számára szervezett, tanulásra és közösségbe való bevonódásra irányuló hosszú távú programba illeszkedhet bele. Az ideális csoportméret fő. Hogyan segítheti a kézikönyv az idősekkel foglalkozó szakemberek munkáját? A kézikönyv célja, hogy a hasonló műhelyek vezetésében segítséget nyújtson, és a szervezeteket is ilyen kezdeményezések kidolgozására és elindítására buzdítsa. A partnerek gyakorlati tapasztalataira épít, a tervezés és lebonyolítás mellett a feldolgozó és értékelő munka folyamán is fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai

5 1Bevezetés és a műhely elméleti alapjai Hogyan használjuk a kézikönyvet? A kézikönyv egyaránt használható ötletgyűjteményként és útmutatóként olyan projektekhez, amelyek az idősek új életszakaszba való átlépését segítik a mai változó világban. A műhelymunka anyagát az adott célcsoport igényeihez lehet igazítani, hogy új perspektívákat kínálhasson számukra. A munkamódszereknek is a résztvevők kulturális meggyőződéseihez, értékeihez és elvárásaihoz kell igazodniuk. A projekt honlapján, a címen a műhelymunkával kapcsolatos további anyagok is elérhetők, valamint az egyes országokban megrendezett műhelyek részletei is megtalálhatók. A 10. oldalon a műhelyek ajánlott napirendje olvasható. A honlapon elérhető tartalmak felhasználásával a programot a résztvevők igényeihez és a rendelkezésre álló forrásokhoz lehet igazítani. Kik használhatják a kézikönyvet? A kézikönyvben részletesen leírt mintaprojektek ihletet adhatnak különféle, az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos projektekkel foglalkozó szervezetek vagy csoportok vezetőinek és gyakorló szakembereinek, valamint idős korú önkénteseknek és kortárs oktatóknak is. Szintén hasznosnak bizonyulhat a kézikönyv a felnőttképzési szakemberek, időskori szervezetek, önkéntes és közjóléti szervezetek és hálózataik, továbbá a helyi hatóságok és a területen dolgozó törvényhozók számára. A műhely elméleti alapjai Ebben a részben röviden áttekintjük a mintaprojektekben alkalmazott módszerek mögött meghúzódó elméleti alapokat és a főbb fogalmakat, amelyek segítenek a műhelymunka logikai alapjainak alaposabb megértésében. Tudásprofil (a szakértelem/készségek feltérképezése) A projekt csapata a szakértelem/készség és kompetencia fogalmakat az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (CEDEFOP) definíciójának megfelelően használja: szakértelem/készség: egy feladat elvégzéséhez szükséges tudás és tapasztalat; kompetencia: a tudás, szakmai tapasztalat és szakértelem alkalmazásának képessége megszokott vagy változó környezetben. Bár a fizetett munka világában alapkövetelmény az önéletrajz, az idősek közül sokaknak nincs személyes tapasztalata saját tudásprofiljuk felvázolásában. A projekt módszere segít a fontossági sorrend felállításában, és a korábban elfelejtett vagy figyelmen kívül hagyott szaktudás és tapasztalatok azonosításában. Ez a folyamat: pozitív érzéseket kelt és növeli az önbecsülést, nagyobb rálátást kínál az egyéni erősségekre, további tanulásra ösztönöz, rávilágít arra az értékre, hogy a szakértelmet fel lehet használni az önkéntes munkában. Akcióterv Bizonyított tény, hogy egy akciótervnek jól körvonalazottnak, gyakorlatiasnak és megvalósíthatónak kell lennie. Bár a műhelymunka lényegi része a tudásprofil megalkotására koncentrál, fontos, hogy a résztvevőknek a program végére legyen elképzelésük arról, 1. fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai 5

6 1Bevezetés és a műhely elméleti alapjai hogyan tovább, melyek a következő lépések. Ehhez szükség lesz a helyi közösség szerveződéseinek, szervezeteinek felderítésére, és a képző szervezeten kívüli források bevonására is. Egyes partnerek a műhelymunka részeként lehetővé tették a helyi civil szervezetek önkénteseinek és szervezeteiknek, hogy röviden bemutassák a tevékenységüket a műhely résztvevőinek, ezzel is segítve őket a következő lépések megtervezésében. Empowerment (kezdeményező és öntevékeny magatartásra ösztönzés) A műhelymunka során a résztvevőkkel való kapcsolat az öntevékenység szellemében alakul. Az öntevékenység alatt itt az együttműködő részvételt értjük, ahol az idős emberek aktívan részt vesznek a tanulási folyamatban, ahelyett, hogy egy kész napirendet kapnának kézhez. Az egyének kezdeményező és öntevékeny magatartása magában foglalja a közösség és a kollektív cselekvés gondolatát is. A közösségfejlesztés, önkéntesség és az élethosszig tartó tanulás összefüggései A fenti fogalmakat gyakran egymástól függetlenül kezelik. A projekt holisztikus megközelítésre törekszik. Az önkéntesség útján az egyén gazdagítja a közösséget, és ezáltal a saját élete is jobbá válik. A projekt megközelítése az élethosszig tartó tanulást a késői életszakasz-váltásokhoz kapcsolta, szemben az általános gyakorlattal, ami a munkához szükséges képzéshez köti. Aktív időskor A fizetett munka és a munkakörnyezeten belüli társadalmi helyzet szorosan kötődik az ember önazonosságának megéléséhez. Amikor az ember nyugdíjba vonul, az önbizalma is gyakran meginog. A műhelymunka szemléletének segítségével előtérbe kerülhetnek az idős emberek eddig kiaknázatlan jövőbeli lehetőségei és erőforrásai. A műhelymunka segítséget nyújt a fontossági sorrend felállításában, és a döntések meghozatalában, valamint az új lehetőségek megragadásához szükséges további tanulmányok átgondolásában, és ezáltal lehetővé teszi az aktív időskort. Hátrányos helyzetű csoportok Az EU politikája a társadalomba való be/visszailleszkedést és a társadalmi összefogást szorgalmazza. Az idősek egy része jobban ki van téve az elszigetelődésnek, különösen az alacsonyabb iskolázottságú és társadalmi helyzetű emberek. A projekt szemlélete szerint igyekszik befogadó és vonzó környezetet nyújtani a formális tanulás terén kevesebb tapasztalattal rendelkező idősek számára, és felhívja a figyelmet az informális tanulásra, amelyben már nekik is volt részük fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai

7 2 A műhely tervezése és lebonyolítása A műhely tervezése Jól körülhatárolt célokat tűztünk ki? A műhely általános céljait a 4. oldalon összefoglaltuk. Fontos azonban különös figyelmet fordítani a saját szervezetünk vagy csoportunk stratégiai célkitűzéseire. Előfordulhat, hogy egy bizonyos szektort, közösséget vagy régiót helyeznénk előtérbe, de az is lehet, hogy egyszerűen csak tudatosítani szeretnénk a résztvevőkben készségeiket, és figyelemmel kísérni a változásokat. Mindenképpen a tervezési folyamat elején kell tisztázni a célokat, és megvitatni őket az érintettekkel, szem előtt tartva a résztvevők, a szervezet és a közösség érdekeit. Pontos elképzelésünk van a célcsoportról? A célcsoport kiválasztása a műhely pontosan körvonalazott céljaitól függ. El kell dönteni, hogy a műhellyel elsősorban idős nőket vagy férfiakat szólítsunk meg, vagy inkább vegyes csoportokban gondolkodunk. Dönthetünk úgy is, hogy kifejezetten egy etnikai kisebbség tagjait célozzuk meg, vagy épp szándékosan vegyes etnikai összetételű csoportot hozhatunk létre. Egyes esetekben lehetséges, hogy az idősek fiatalabb korosztályát szeretnénk megszólítani, például a közvetlenül nyugdíjazás előtt álló vagy a közelmúltban nyugdíjba ment embereket. Fontos a különböző célcsoportok eltérő elvárásait és igényeit figyelembe venni, mert ezek függvényében változhat a műhely tartalma, időbeosztása és az alkalmazott módszerek. Honnan toborozzunk résztvevőket? Vegyük fel a kapcsolatot a szervezetünknek dolgozó aktív önkéntesekkel, ismerjük el a tevékenységüket, ösztönözzük őket a folytatásra, és biztassuk őket, hogy kortárs oktatók legyenek. A szervezetünkkel kapcsolatban álló embereket elérhetjük plakátokkal, en, levélben vagy telefonon. Új résztvevőket toborozhatunk a helyi újságban vagy rádióban feladott hirdetés útján, vagy a szervezetünk szokásos kommunikációs csatornáin keresztül. Lényeges szempont, hogy jó reklámanyagot állítsunk össze, amelyből világosan látszik, mire számíthatnak a résztvevők, így elérjük azokat, akik számára érdekes és hasznos lehet a műhely. A sajtóanyagban szerepelnie kell a következőknek: a műhely segítséget kíván nyújtani az embereknek tudásprofiljuk felvázolásában; a műhely segít átgondolni a jövőre vonatkozó elképzeléseiket és cselekvési tervüket; a kötetlen és barátságos hangulatú interaktív műhelymunka előnyeinek; a műhely idejének és helyszínének, megemlítve, hogy mindkét alkalomra el kell jönni; perforált, letéphető résznek az elérhetőségünkkel, hogy rögtön reagálni tudjanak a hirdetésre. Milyen a megfelelő helyszín? A választott helyszín követelményei: legyen közel a résztvevők otthonához vagy könnyen elérhető tömegközlekedéssel; elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kis csoportokban asztalok mellett lehessen dolgozni, és maradjon tér a mozgásra is; a terem legyen jól szellőző és megfelelően fűthető; a teremben vagy a közelben büfé vagy étkezésre alkalmas hely is szükséges. 2. fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása 7

8 2 A műhely tervezése és lebonyolítása Mi az ideális időkeret? A mintaprojekteknél az bizonyult sikeresnek, ha két egynapos szakaszt tartottak 10:00 16:00-ig, egy hét szünettel a két nap között, hogy elegendő idő jusson a hallottak átgondolására. A pontos időkeret azon múlik, hány résztvevő van, milyen élet- és tanulási tapasztalattal rendelkezik a csoport, és milyen tevékenységekre kerül sor a műhelymunka során. Amennyiben elegendő forrással rendelkezünk, hasznos lehet egy harmadik utánkövetési alkalom is, hogy a résztvevők megoszthassák egymással a fejleményeket, megvitathassák a kapcsolatépítés lehetőségeit, és támogatást nyújtsanak egymásnak. Milyen forrásokra lesz szükség? A minimális feltételek között szerepel egy (de inkább két) foglalkozásvezető, az adminisztrációs teendőket ellátó személy, egy megfelelő helyszín, alapvető kellékek és valamilyen étkezési lehetőség. Meg kell tervezni a kétnapos műhely költségkeretét, és fel kell mérni, hogy a szervezetünk tudja-e állni a költségeket, vagy szükség lesz külső támogatás bevonására helyi, országos forrásból vagy az európai közösségen keresztül. Hogyan válasszuk ki a megfelelő foglalkozásvezetőt? Az ideális foglalkozásvezető olyan személy, akinek van tapasztalata idős emberek oktatásában, segítőként működik, és képes egy változatos összetételű csoporttal foglalkozni oly módon, hogy közben az egyéni igényekre is odafigyel. A jó foglalkozásvezető: úgy tudja irányítani a csoportot, hogy nem dominál a részvétele, mindenkit be tud vonni a közös munkába és önkifejezésre ösztönöz, jól kezeli az eltérő véleményeket, az eltérő álláspontokra megfelelően reagál, a nehézségeket tapintatosan kezeli, rugalmas, alkalmazkodóképes, és végig pozitív hozzáállással vezeti a műhelyt. Egy idős foglalkozásvezető hamarabb megtalálhatja a hangot a csoporttal és könnyebben elnyerheti az önelemző feladatokhoz elengedhetetlen bizalmat, de egy jól képzett és tapasztalt fiatalabb szakember is éppoly jól megfelelhet a feladatnak. Óvakodjunk azonban attól, hogy tapasztalatlan foglalkozásvezetőre bízzuk a műhelyt, bármilyen korú is legyen, mert egy ilyen csoportnál ez nem kecsegtet túl sok sikerrel. A műhely lebonyolítása Lehetséges nehézségek, kihívások a munka során: Személyes információ megosztása. Tisztázni kell, hogy mindenki eldöntheti, mennyi információt vagy személyes tapasztalatot oszt meg a csoporttal, és bárki nyugodtan elmehet, ha a műhely nem felel meg az előzetes elvárásainak. Ezt elkerülhetjük, ha a reklámanyag megfogalmazása lényegre törő és pontos. Néhányan gátlásosak lehetnek mások előtt. Már a legelején le kell szögezni, hogy a műhelymunka során elhangzottakat bizalmasan kezeljük. Ha megismerik egymást az emberek, a kiscsoportos munkát rendszerint nagyon felszabadítóként élik meg fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása

9 2 A műhely tervezése és lebonyolítása Elterelődik a szó a tárgyról. A jó foglalkozásvezető képes tapintatosan visszaterelni a szót a műhely eredeti témájához. Kreatív és gördülékeny munkafolyamat. A foglalkozásvezető törekedjen gördülékeny és kényelmes tempójú munkára, legyenek egyéni segédanyagai és írásos útmutatói a feladatokhoz. Igyekezzen a résztvevőket párbeszédre, vitára és együttműködésre serkenteni. Legyen tapintatos és lelkesítő, és próbálja meg elérni, hogy a résztvevők kreatívan mérlegeljék a készségeiket és a lehetséges jövőbeli terveiket. Legyen kész arra, hogy átszabja a feladatokat és az időbeosztást, ha a résztvevők elfáradtak. Írási nehézségek. A foglalkozásvezetőnek fel kell készülnie arra, hogy néhány résztvevőnek gondjai lehetnek az írással. Javasolja a résztvevőknek, hogy a csoportos feladatokat együtt oldják meg, így bárki kivonhatja magát egy adott feladatból, ha akarja. Szünetek. A műhelyen kívüli vagy személyes ügyek intézését a szünetekben bonyolítsuk. Próbáljuk a résztvevőket kapcsolatteremtésre és eszmecserére ösztönözni a műhelymunka szüneteiben és a műhely után. Hogyan őrizzük meg a lendületet az újabb műhelyekhez? Utólagos értékelő technikák alkalmazásával tökéletesítsük a legsikeresebb módszereinket. A tapasztalatainkat és a sikeres műhelyek hírét tegyük közzé a szervezetünk megjelenési felületein, a közösség fórumain és az interneten. Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel, hogy még több hasonló gondolkodású embert érjünk el. Tervezzünk és indítsunk PR-kampányt rögtön a sikeres műhelyeket követően. Ha a forrásaink lehetővé teszik, jelöljünk ki külön kapcsolattartó személyt ehhez vagy más hasonló projekthez. 2. fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása 9

10 3 Példa egy kétnapos műhelyre Ez az általános példa egy lehetséges időbeosztást és feladatsort mutat be. A konkrét foglalkozást és napirendet az egyedi céljainkhoz, a csoport nagyságához és összetételéhez igazíthatjuk. A weboldalon további példák találhatók megvalósult műhelyekre és napirendekre. A foglalkozásoknál feltüntetett időtartamok csak hozzávetőlegesek, függnek a csoport méretétől és összetételétől, valamint a foglalkozásvezető stílusától is. Műhelymunka 1. nap A műhely bemutatása, ráhangolódó gyakorlatok 11. és 12. oldal Kávészünet Tudásprofil 1. szakasz: előkészületek 13., 15., 17., 19. oldal Ebéd Tudásprofil 2. szakasz: a tudásprofil felvázolása 13., 14., 16., 18., 21. oldal Kávészünet A két alkalom közti feladatok kifejtése és megvitatása 23. oldal Az első nap megünneplése és értékelése 22. oldal A két alkalom közti feladatok elvégzése. Ha lehetséges, adjunk meg a résztvevőknek egy telefonszámot vagy címet, ha kérdés merülne fel az otthoni feladattal kapcsolatban. Műhelymunka 2. nap Nyitás: üdvözöljük a résztvevőket, összefoglaljuk az 1. nap eredményeit és a 2. nap céljait (15 perc) Visszajelzés az otthoni feladatokról, a tudásprofil folytatása/utómunkálatai (15 perc) Önkéntes tevékenységek és tanulási lehetőségek bemutatása 25. oldal Kávészünet Az akcióterv bemutatása vagy a tudásprofil befejezése 26. oldal Ebéd Az akcióterv elkészítése 26. és 27. oldal Kávészünet Értékelés és zárás 30. oldal fejezet Példa egy kétnapos műhelyre

11 4 A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok perc Célkitűzés A tevékenység menete A műhely céljának, módszereinek és stílusának bemutatása. A napirend ismertetése, gyakorlati információk. Kellemes, barátságos hangulat kialakítása. A résztvevők közti párbeszéd és együttműködés elősegítése. A műhellyel kapcsolatos elvárások összegyűjtése a résztvevőktől. Üdvözöljük a résztvevőket, és bemutatjuk a foglalkozásvezetőket. Kiosztjuk az első nap napirendjét, és megbeszéljük a házirendet. Kiválasztjuk a csoportunknak megfelelő ráhangolódó gyakorlato(ka)t. Beszélünk a műhely céljairól, módszereiről és stílusáról, továbbá arról, mire számíthatnak a résztvevők a műhelymunka két napja során. Mondjuk el, hogy interaktív munkára és barátságos, kellemes hangulatra törekszünk. Összegyűjtjük a résztvevők elvárásait a műhellyel kapcsolatban. Ráhangolódó gyakorlatok (ice breaker) és az elvárások összegyűjtése (További gyakorlatok a weboldalon.) 5 perc 1. gyakorlat: Helló! A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy lassan sétáljanak körbe a teremben, és szó nélkül biccentsenek és mosolyogjanak egymásra. Aztán lassan sétálva köszönjenek oda egymásnak, különböző köszönési formákat használva (pl.: Helló! Jó reggelt! Örülök, hogy találkoztunk ). Végezetül gyorsabban sétálva köszöntsenek mindenkit a teremben. 20 perc 2. gyakorlat: Megismerkedés Mindenki kap egy papírt négy kérdéssel (név, kedvenc szín, kedvenc nyaralási hely, van-e tapasztalata az önkéntességben). A résztvevők párosával felváltva felteszik egymásnak a kérdéseket. Mindenki felírja a párja válaszait, és ismerteti az egész csoport előtt. Ha páratlan számú résztvevő van, hármasával is dolgozhatnak perc 3. gyakorlat: Honnan jöttél? Ehhez nagyobb térre van szükség. A foglalkozásvezető kijelöli az ország vagy a város képzeletbeli térképét a padlón (az égtájak vagy a városközpont meghatározásával), és a résztvevők az utasítások alapján megkeresik benne a helyüket (pl.: hol születtek, hol élnek most stb.). A feladat hatására a résztvevők mozogni kezdenek, keverednek egy kicsit, és átérzik a csoporthoz tartozás élményét. Ha mindenki a megfelelő helyen áll, hagyhatunk egy kis időt a beszélgetésre. Aztán megkérjük őket, hogy mutatkozzanak be, és mondjanak magukról néhány dolgot. 4. fejezet A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok 11

12 4 A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok 20 perc Mire figyeljünk az 1 4. gyakorlatoknál? 4. gyakorlat: Az elvárások összegyűjtése a csoporttól Párban, kis csoportokban vagy az egész csoportot összevonva kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le, mit várnak a kétnapos műhelytől. Ha párban vagy kis csoportokban dolgoznak, hagyjunk egy kis időt a válaszok megvitatására. Ezután a csoporttal közösen gyűjtsük össze az elvárásokat, és írjuk fel egy flipchart ( papírfunkciós ) táblára. Hangsúlyozzuk, hogy a műhely teljes ideje alatt nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak egyéni nézőpontok. Vegyük át, hogy az elvárások közül melyeknek tud megfelelni a műhely, és melyik mutat túl a műhely lehetőségein. A résztvevők bemutatkozását ötvözhetjük az elvárások összegyűjtésével (pl.: 3 4. gyakorlat). Az összegyűjtött elvárásokat jól olvashatóan írjuk fel a táblára, hogy mindvégig láthatóak maradjanak, és rendszeresen ellenőrizzük, jó irányba haladunk-e. Mindenkit biztosítsunk arról még egyszer, hogy a személyes adatok megosztása nem kötelező. A rendelkezésre álló idő, a műhely céljai és a csoport mérete/összetétele függvényében ejthetünk pár szót az öregedés és a tanulás kérdéséről és/vagy a 5. és 6. oldalon említett kulcsfogalmakról. 10 perc Célkitűzés A tevékenység menete Mire figyeljünk az 5. gyakorlatnál? 5. gyakorlat: Mindkét napot kezdjük és zárjuk egy dallal, jókívánsággal vagy verssel. Adjuk meg a műhely alaphangját azzal, hogy egy dallal, jókívánsággal vagy verssel kezdjük és zárjuk a napot, ezzel keretet adva a munkának. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy nyissa meg a napot egy dallal, jókívánsággal vagy verssel, amit a csoport többi tagja meghallgat. A nap végén megismétlődik ugyanez az esemény, és így zárul a kör. Ne kommentáljuk vagy elemezzük a hallottakat, mert ezek az egyének és a csoport érzéseinek kifejezésére szolgálnak, és a jókívánságok szerepét töltik be. Bátorítsuk a csoportot arra, hogy ők is csatlakozzanak a dalhoz/vershez. Ha többen is jelentkeznek, akkor a műhely elején és végén egyenlően megoszthatjuk köztük az időt fejezet A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok

13 5 A tudásprofil elkészítése A műhely egyik központi eleme az egyéni tudásprofil elkészítése. Ennek segítségével a résztvevők tudatosítják magukban, hogy milyen készségeket és képességeket sajátítottak el eddigi életükben. A tudásprofil elkészítésének folyamata egy előkészítő és egy tényleges megvalósító fázisból áll. Egy idősekből álló csoportban sok eltérő élettapasztalattal rendelkező emberrel találkozhatunk, így a tudásprofil megalkotásához is többféle megközelítés áll rendelkezésünkre. Ebben a fejezetben három módszert mutatunk be, szemléltetve a témában rejlő lehetőségeket és a különböző eszközök alkalmazását. Előkészítő fázis Célkitűzés A résztvevők megismertetése a készség fogalmával. Lehetővé kell tenni a résztvevők számára a terminológia alkalmazását. Átgondolni mind a saját készségeiket, mind a másokét. Meg kell tudni, milyen élet- és munkatapasztalatokat becsülnek nagyra. Kellékek jól felszerelt terem projektorral, vetítővászonnal, táblával (flipchart), elegendő mozgástér, átrendezhető székek és asztalok. A tudásprofil elkészítése Célkitűzés A résztvevők bátorítása, hogy visszatekintve újra számba vegyék készségeiket és képességeiket. Eldönteni, mely tapasztalatok minősülnek fontosnak és idevágónak. Mindenkiben tudatosítani a saját készségeit és képességeit. Megértetni a résztvevőkkel, hogy az életük során a formális képzésen kívül a tapasztalataikból is sokat tanulhattak. Rámutatni, hogy az egyes készségek jelentősége átértékelődhet különböző életszakaszokban. Elkészíteni a tudásprofilt a jövőbeli cselekvés fontos lépéseként. 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 13

14 5 A tudásprofil elkészítése Kellékek Ellenőrzőlista vagy memóriatérkép a résztvevők elvárásaihoz és tapasztalataihoz igazodva. Definíciók, magyarázatok és példák a készségekre, amelyek segítségével elkészíthető a lista. Eszköz annak felmérésére, hogy az egyes készségek mennyire fontosak az egyén számára (pl.: egy ötfokú skála). Mire figyeljünk a tudásprofil elkészítése során? Mindenképpen szánjunk elég időt az előkészítő fázisra, hogy a résztvevők motiváltak legyenek, és megértsék, miért van szükség a tudásprofil elkészítésére. A tudásprofil egy személyes dokumentum. Hangsúlyoznunk kell, hogy csak olyan készségeket tüntessenek fel, amelyek nekik maguknak fontosak, ne akarják egy hosszú értelmetlen listával lenyűgözni a foglalkozásvezetőt. A tudásprofilra szánt idő függ a kiválasztott módszerektől és a csoport méretétől, valamint összetételétől. A tevékenység menete A következőkben három példát mutatunk be a tevékenység lefolytatására, különböző módszerek alkalmazásával (rövid PowerPoint bemutató, vitafórum, előre elkészített feladatlapok/kártyák, csoportos és egyéni tevékenységek, kávéházi beszélgetés, ötletbörze, elmetérkép) fejezet A tudásprofil elkészítése

15 5 A tudásprofil elkészítése 1. példa: készségkártyák és ellenőrzőlista 60 perc Kellékek A tevékenység menete Mire figyeljünk Előkészítő fázis: készségkártyák tábla (flipchart), tollak, asztalok, üres és előre megírt kártyák (minden 3 4 fős csoportnak 15), feliratozva rendhagyó készségekkel (pl.: bungee jumping), fontos készségcsoportokkal (pl.: szervezőkészség) és egyszerű tevékenységekkel (nem készségek, például tévénézés). A foglalkozásvezető ismerteti a készség fogalmát, és példákat hoz készségekre (pl.: nyelvtudás, főzés, kommunikáció). Minden résztvevő kap 5 üres kártyát, amelyre egy-egy fontos készséget kell felírnia. Ezután 3 4 fős csoportokat alakítanak, és a sajátjaik mellé kapnak még 15 előre megírt kártyát. A csoport feladata az azonos/lényegtelen/ide nem illő kártyák kiselejtezése után a megmaradt kártyák fontossági és hasznossági sorrendbe állítása. Eddigre minden csoportnál fontos kártya maradt. A csoportokat kettesével összevonjuk és a nagyobb csoportok megismétlik ugyanezt a folyamatot a náluk lévő kártyával. A csoportok szóvivője ismerteti a végeredményt a többi csoporttal. Az összes csoport által leglényegesebbnek ítélt készséget felírjuk a táblára és megvitatjuk. Segítsünk a résztvevőknek az otthon, a munkahely és a közösség berkein belül elsajátított készségek minél szélesebb tárházát áttekinteni. Szedjük szét azokat a hétköznapi tevékenységeket, amelyek többféle készséget is tartalmaznak, például a főzést. Mindenkinek tegyük lehetővé, hogy megfelelő szinten dolgozzon, hiszen egyes emberek/csoportok gazdagabb tapasztalattal rendelkeznek, mint mások. 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 15

16 5 A tudásprofil elkészítése 75 perc Eszközök A tudásprofil elkészítése készség lista (checklist) segítségével 1. szakasz: 1. példa Készség lista (melléklet, 32. oldal) 2. szakasz: 1. példa Készségek összefoglalása (melléklet, 32. oldal) 60 perc A tevékenység menete 1. szakasz A foglalkozásvezető kiosztja a résztvevőknek a készséglistákat, és elmondja, hogyan kell kitölteni 3 lépésben: El kell olvasni az adott készség nevét és magyarázatát, és eldönteni, vonatkozik-e ránk. Ha nem, pipáljuk ki a nincs ilyen tudásom kockát. Ha igen, idézzünk fel egy konkrét élethelyzetet, és röviden írjunk le egy példát. Ha lehet, értékeljük a készséget a skála alapján. A foglalkozásvezető a résztvevők között körbejár, és ha kell, segít a kitöltésben. 15 perc Mire figyeljünk 2. szakasz A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, még egyszer nézzék át a készség lista, válaszszák ki a számukra legfontosabb készségeket, és írják át őket a készségek összefoglalása űrlapra. A műhely első napjának befejezése előtt adjuk meg a lehetőséget a résztvevőknek, hogy megünnepelhessék az aznap elért eredményeket és kifejezhessék, mennyit nyertek a műhelymunka révén azáltal, hogy áttekintették a készségeik, tapasztalataik és tudásuk széles skáláját. Kérjük meg őket, hogy egy visszajelzéses körben osszák meg a többiekkel, mi az ő 3 legfontosabb készségük, és mi tetszett nekik a legjobban a mai nap során fejezet A tudásprofil elkészítése

17 5 A tudásprofil elkészítése 2. példa: Memóriatérkép és tudásprofil 20 perc Kellékek A tevékenység menete Mire figyeljünk Előkészítő tevékenység: PowerPoint bemutató és megbeszélés rövid PowerPoint bemutató (l. weboldal), projektor, számítógép. Adjunk elő egy PowerPoint bemutatót a készségek témájában az alábbi szempontokat érintve: Milyen készségek vannak? Az élet mely területein sajátíthatunk el készségeket? Milyen előnyei származhatnak egy idős embernek abból, ha tudatosítja vagy leírja a készségeit? A bemutató után biztassuk a résztvevőket, hogy kérdezzenek a készség fogalmával kapcsolatban. Hagyjunk időt a téma megbeszélésére. A foglalkozásvezető legyen gyakorlott PowerPoint felhasználó. A bemutató tartalmazzon illusztrációkat. Hétköznapi nyelvet használjunk, hogy a bemutató formális jellegét ellensúlyozzuk. Ha a PowerPoint vagy az alkalmazásához szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, használjunk helyette előre előkészített táblát (flipchart). 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 17

18 5 A tudásprofil elkészítése 2 óra Kellékek A tevékenység menete Mire figyeljünk A memóriatérkép és a tudásprofil elkészítése 2. példa Memóriatérkép (melléklet, 33. oldal) 2. példa Tudásprofil (melléklet, 34. oldal) A műhelymunka ezen részének az a célja, hogy az idős emberek egy memóriatérkép használatával összegyűjtsék a készségeiket. A memóriatérkép lényege, hogy a résztvevők felidézzék életük fontos szakaszait, és visszaemlékezzenek, milyen készségeket sajátítottak el az adott időszak alatt. A memóriatérképnek nyolc előre meghatározott területe van: munka, iskola, továbbképzés, családi élet, önkéntesség, szabadidő, különleges alkalmak és egyéb. Ha szükséges, a 8 terület mellé beiktathatunk még egyet vagy többet. Mutassuk be a memóriatérkép fogalmát: osszunk ki mindenkinek egy üres térképet, és minden területhez hozzunk egy példát (5 perc). Kérjük meg a résztvevőket, hogy egyénileg töltsék ki a saját térképüket. A teremben körbejárva válaszoljunk a felmerülő kérdésekre (30 perc). Az eredményeket beszéljük meg csoportban: kisebb vagy nagyobb csoportokban dolgozva mindenki mutassa be az emlékeit és legfontosabb készségeit. A megbeszélés során a résztvevők válasszák ki a legfontosabbnak ítélt készségeiket, többek között azokat az általuk jól ismert és becsült készségeket is, amelyekkel szívesen dolgoznának a jövőben is. A tudásprofil kitöltése: a foglalkozásvezető kiosztja a tudásprofilok adatlapját a résztvevőknek. Mindenkinek ki kell választania a három kulcsfontosságú készségét, és beírnia a tudásprofilba. Minden résztvevő kitölti a tudásprofilját az élete során elsajátított három legfontosabb készség bejegyzésével (25 perc). Ez a tevékenység elbeszélő jellegű, így könnyen előhívja a személyes emlékeket és tapasztalatokat. Jól működik azoknál, akik nem szívesen töltenek ki kérdőíveket írásban. Ha egyes embereknek kevesebb tapasztalata van bizonyos területeken (munka, önkéntesség), a memóriatérkép néhány területe üresen maradhat. Nyugtassuk meg a résztvevőket, hogy minden memóriatérkép máshogy néz ki. Az emberek felidézik majd az emlékeiket a tevékenység alatt. A negatív tapasztalatok is az élet részei, és előfordul, hogy néhányan ezekről is beszélni szeretnének: például a házastársuk haláláról vagy munkahelyi nehézségekről. Erre is hagyjunk elég időt, de a foglalkozásvezető figyeljen az időbeosztásra fejezet A tudásprofil elkészítése

19 5 A tudásprofil elkészítése 3. példa: Irányított beszélgetés csoportokban és a gondolattérkép (Mind Mapping) használata Ebben a példában a tudásprofilt előkészítő tevékenység az első napon zajlik, a tudásprofilt a résztvevők otthon töltik ki, majd az eredményeket a 2. napon beszéljük meg. 2 óra Előkészítő szakasz 1. nap Ebben a példában indirekt módon közelítünk a tudásprofilhoz, és a nyitó szakaszban az önkéntesség, a tanulás vagy más tevékenységek felé tereljük a résztvevők figyelmét három kérdés segítségével, például: Miért legyünk önkéntesek? Milyen készségek szükségesek az önkéntes munkához? Milyen fenntartásaink vannak az önkéntes munkával szemben? A módszer sikerének kulcsa, hogy minden résztvevő megszólítva érezze magát és hallathassa a hangját. Ezért elengedhetetlen, hogy fesztelen, barátságos ülésrendet alakítsunk ki, ahol kis csoportok ülnek az asztalok körül. A módszer elterjedt neve Kávéházi beszélgetés (Café Conversations, l. kellékek). Kellékek A tevékenység menete 3 4 asztal, amit 4 5 ember körbe tud ülni. Az asztalokon papírterítő, amelyre lehet írni/rajzolni színes tollakkal. Café Conversations : Ez egy weboldal, ahol a módszer leírása olvasható. Gondolattérkép (Mind mapping): Ebben az 5 perces klipben a gondolattérkép működését mutatja be kitalálója, Tony Buzan. Készítsük elő a terepet az önkéntes munkáról való beszélgetéshez egy rövid, színes PowerPoint bemutatóval (l. weboldal). A bemutató a műhely célkitűzéseit írja le, vagyis a tanulás vagy tapasztalat által szerzett egyéni készségek felderítését és egy személyes tudásprofil megrajzolását. Hagyjunk időt a téma megbeszélésére, hogy a résztvevőknek ne legyenek kétségeik afelől, mi a haszna egy ilyen profilnak, és hogyan fogják felvázolni a sajátjukat. A három kérdést kivetíthetjük a vászonra, vagy a papírterítőkre is felírhatjuk a gondolattérkép fő ágaira (l. weboldal). Mutassuk be, hogy a gondolattérképpel milyen kiválóan megragadhatók a fogalmak kulcsszavakon és képeken keresztül. A közös figyelem és a gondolattérkép ágainak meghosszabbítása által alakot ölt a beszélgetés folyamata a papíron. A kulcsszó itt a szabadság! A foglalkozásvezető körbejár, és gondoskodik róla, hogy a csoportok le is írják a felmerülő ötleteiket perc múlva a csoportok átmennek a szomszédos asztalhoz, megnézik az előző csoport térképét, és hozzátesznek az ágakhoz vagy új ágakat indítanak. A harmadik váltás után már nehezedik a feladat, mert egyre több mindent kell áttekinteni. Ez az utolsó szakasz már lehet rövidebb. A résztvevők ezután körbejárnak, és megnézik, hogy az általuk indított ötleteket hogyan fejlesztették tovább a többiek. 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 19

20 5 A tudásprofil elkészítése A tevékenység menete Mire figyeljünk Ez az interaktív, gyakorlatias és élvezetes feladat lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy többet megtudjanak az önkéntes munkáról, összegyűjtsék a gondolataikat, valamint magabiztosabban és lelkesebben összpontosítsanak a saját személyes készségeikre. (A gondolattérkép weboldalán láthatjuk, milyen ötletek születhetnek ennél a tevékenységnél). A szakasz zárásaként kiosztjuk a következő alkalomra kitöltendő készséglistát (l. Melléklet 36. old.), valamint elmondjuk, hogy hasznos lehet, ha ezt egy bizalmas családtaggal, baráttal vagy önkéntes kollégával töltjük ki, aki rámutathat olyan készségekre is, amelyek fölött esetleg mi magunk átsiklottunk. A foglalkozásvezető ezután összegyűjti az asztalokról a térképeket, és később elkészíti a csoport által érintett fő témák összefoglaló térképét. Érdemes ilyenkor lefotózni a térképeket, hátha később szükség lesz rá. A fő témákat írott szövegben is összefoglalhatjuk a résztvevők számára, hogy könnyebb legyen olvasni. Hangsúlyozzuk ki, milyen fontos, hogy mindenki részt vegyen a gondolattérkép elkészítésében. Ha lehet, minden asztalnál maradjon ott egy házigazda, hogy a következő csoportnak gyorsan elmagyarázhassa, miről szólt az eddigi beszélgetés. A foglalkozásvezető is asztalról asztalra járhat, hogy megbizonyosodjon róla, hogy mindenki aktívan közreműködik. Nem baj, ha a gondolattérkép eltér az egy ág/egy szó alapmodelltől, amíg olvasható és érthető az ide érkező többi csoport számára. Használhatjuk az itt említett 3 kérdést, vagy a saját műhelyünk céljaihoz igazíthatjuk őket fejezet A tudásprofil elkészítése

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Iránymutatás azoknak az embereknek a képzéséhez, akik könnyen érthető dokumentumokat készítenek Készült Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között?

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között? written by Employment Services Unit, City of Tampere, Ene Härkönen Hogyan teremtsünk egyensúlyt a munka és a szakmai továbbképzés iránti igényünk között? Kompetencia: egyensúlyteremtés a munka és a szakmai

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek

COMAPP - Community Media Applications and Participation. A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek - Community Media Applications and Participation A képzők oktatása tanulási és tanítási képességek A projektpartnerek: University of Education Freiburg, Germany (project coordination) University of Sunderland,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Prezentációs készségfejlesztés

Prezentációs készségfejlesztés Prezentációs készségfejlesztés Az emberi agy születésünkkor kezd működni, s nem áll meg egészen addig a pillanatig, míg föl nem állsz és nyilvánosság előtt nem kezdesz el beszélni. /Sir George Jessel/

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A dokumentum

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük!

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük! 201. május HÍRLEVÉL 4. kiadás Üdvözöljük! Ön az ECOVOC projekt negyedik hírlevelét olvassa. Két éves projektünkben azt a célt tűztük ki, hogy az agrároktatásban roktatásban hiánypótló szakképzési tananyagot

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Alapvető Készségek. Kommunikáció

Alapvető Készségek. Kommunikáció Alapvető Készségek és Kommunikáció a Takarítási Szektorban Gyakorlati Összefoglalás Irányvonalak és Oktatási Anyagok A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK Az utóbbi években, Európa országainak többségében,

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység

Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért HU11-0005-A1-2013

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála Krauthammer 4LS 4 Szintű Skála Felmérés a viselkedés tényleges feltárására KRAUTHAMMER 4LS - 4 Szintű Skála felmérés Mi a 4LS felmérés? A 4LS 4 Szintű Skála a Krauthammer által kifejlesztett értékelő módszertan,

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT4 VIZSGÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT4 VIZSGÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT4 VIZSGÁRÓL A vizsga, írásbeli és gyakorlati részből áll. Az írásbeli vizsga 10 kérdést tartalmaz, amely felöleli az elméleti anyagot. A kérdésekre (röviden!) kifejtendő válaszokat várunk,

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Tanító, tanár Készítették: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák!

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető Kedves Kollégák! A tanári kézikönyv a digitális tananyag kiegészítéseként jött létre. Amennyiben Ön szívesen használja órán azokat a játékos szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakoroltató feladatokat,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben