Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv"

Átírás

1 Kézikönyv Fenntartható tanulás a közösségben Előtérben az idősek tudása és tapasztalata új lehetőségek azonosítása az aktív időskor és a tanulás érdekében Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

2 A partnerszervezetek listája Ausztria Austrian Red Cross Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Tel Magyarország Budapesti Művelődési Központ Brenner Zsuzsanna, Basel Péter Tel Research Institute of the Red Cross Katharina Resch, Monika Höglinger Tel Circle of Austrian Adult Education Associations Wolfgang Kellner Tel Finnország Adult Education Centre of the City of Helsinki Pirjo Halla, Elisa Tan Tel Németország ISIS Institut für Soziale Infrastruktur Karin Stiehr Tel Olaszország LUNARIA Davide di Pietro, Sergio Crimi Tel Nagy-Britannia PRIAE Policy Research Institute on Ageing an Ethnicity Naina Patel, Ahsan Mahlik Tel University of Strathclyde Maureen Marley, Val Bissland Tel. +44 (0) INTEVAL Ltd. Nicholas Walters Tel Impresszum: Szerkesztette: Val Bissland, Maureen Marley, Charlotte Strümpel Kiadja: Austrian Red Cross, Wiedner Hauptstraße 32, 1041 Vienna, Austria Tel.: +43 (0) , ZVR-Zahl: Design: November Design & PR Nyomdai munkálatok: gugler GmbH, Auf der Schön 2, A-3390 Melk Fordította: Mészáros Szófia Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Képek forrása: Adult Education Centre of the City of Helsinki, Budapesti Művelődési Központ, Lunaria, Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity, Research Institute of the Red Cross, University of Strathclyde 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és a műhely elméleti alapjai 4 2. A műhely tervezése és lebonyolítása 7 3. Példa egy kétnapos műhelyre A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok A tudásprofil elkészítése Az első nap értékelése A műhelyek közti tevékenységek Az önkéntes munka és a tanulás lehetőségei Az akcióterv elkészítése Hogyan tovább? Értékelés és zárás Utánkövetési szakasz 31 3

4 1 Bevezetés és a műhely elméleti alapjai Bevezetés Miért aktuális ez a workshop (műhelymunka) kézikönyv? Köztudott, hogy Európa jelentős demográfiai változáson megy keresztül, és az elkövetkezendő négy évtizedben várhatóan tovább nő az idősebb felnőttek aránya a fiatalokhoz képest. Egyre nagyobb horderejű személyes, társadalmi és politikai kérdéssé válik, hogy az emberek mivel töltik időskori éveiket. Ráadásul a nyugdíjkorhatár sem mondható biztos pontnak, mert sokan nyugdíjas korukban is tovább dolgoznak, mások pedig új utakat keresnek az aktivitás megőrzésére és képességeik hasznosítására, vagy épp új készségeket sajátítanak el. E demográfiai változásra reagálva került kidolgozásra a műhely képzési programja. Miről szól a projekt? A Fenntartható tanulás a közösségben projekt az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programjának GRUNDTVIG-alprogramja által finanszírozott két éves európai projekt volt, amely az Ausztriai Vöröskereszt vezetésével, és hat európai ország (Ausztria, Magyarország, Németország, Olaszország, Finnország és Nagy-Britannia) szervezeteinek együttműködésével zajlott. A projekt célja az volt, hogy új, gyakorlatias módszereket dolgozzon ki az idősek meglévő tudásának és tapasztalatainak áttekintésére, és feltérképezze a lehetőségeiket a tanulásra és a közösségbe való bevonódásra. Ez egy újonnan kidolgozott műhelymunka-modell keretei között valósult meg, ennek leírását tartalmazza kézikönyvünk. A műhelymunka céljai A kétnapos műhelymunka két részből áll: A résztvevők tudásának egyéni feltérképezése a múltbéli tapasztalatok és tanulmányok alapján (tudásprofil készítése). Személyes akcióterv készítése az újonnan felderített és jelentőségük szerint rangsorolt érdeklődési területek alapján. A műhelymunka formája az aktív részvételre bátorító, biztonságos és meghitt légkörben zajló kiscsoportos foglalkozás ideális környezetet biztosít a sokféle igény megfelelő kiszolgálására. Ki vehet részt a műhelymunkában? A foglalkozást hat ország 103 résztvevőjével tesztelték a partnerek: egyaránt jól működött a már bejáratott programokon részt vevő önkéntesek csoportjaival, a közösség lehetséges motorjainak tartott emberek csoportjaival és a helyi kisebbségi közösségek idős tagjaival is. Különösen hasznos lehet a projekt, ha egy idősek számára szervezett, tanulásra és közösségbe való bevonódásra irányuló hosszú távú programba illeszkedhet bele. Az ideális csoportméret fő. Hogyan segítheti a kézikönyv az idősekkel foglalkozó szakemberek munkáját? A kézikönyv célja, hogy a hasonló műhelyek vezetésében segítséget nyújtson, és a szervezeteket is ilyen kezdeményezések kidolgozására és elindítására buzdítsa. A partnerek gyakorlati tapasztalataira épít, a tervezés és lebonyolítás mellett a feldolgozó és értékelő munka folyamán is fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai

5 1Bevezetés és a műhely elméleti alapjai Hogyan használjuk a kézikönyvet? A kézikönyv egyaránt használható ötletgyűjteményként és útmutatóként olyan projektekhez, amelyek az idősek új életszakaszba való átlépését segítik a mai változó világban. A műhelymunka anyagát az adott célcsoport igényeihez lehet igazítani, hogy új perspektívákat kínálhasson számukra. A munkamódszereknek is a résztvevők kulturális meggyőződéseihez, értékeihez és elvárásaihoz kell igazodniuk. A projekt honlapján, a címen a műhelymunkával kapcsolatos további anyagok is elérhetők, valamint az egyes országokban megrendezett műhelyek részletei is megtalálhatók. A 10. oldalon a műhelyek ajánlott napirendje olvasható. A honlapon elérhető tartalmak felhasználásával a programot a résztvevők igényeihez és a rendelkezésre álló forrásokhoz lehet igazítani. Kik használhatják a kézikönyvet? A kézikönyvben részletesen leírt mintaprojektek ihletet adhatnak különféle, az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos projektekkel foglalkozó szervezetek vagy csoportok vezetőinek és gyakorló szakembereinek, valamint idős korú önkénteseknek és kortárs oktatóknak is. Szintén hasznosnak bizonyulhat a kézikönyv a felnőttképzési szakemberek, időskori szervezetek, önkéntes és közjóléti szervezetek és hálózataik, továbbá a helyi hatóságok és a területen dolgozó törvényhozók számára. A műhely elméleti alapjai Ebben a részben röviden áttekintjük a mintaprojektekben alkalmazott módszerek mögött meghúzódó elméleti alapokat és a főbb fogalmakat, amelyek segítenek a műhelymunka logikai alapjainak alaposabb megértésében. Tudásprofil (a szakértelem/készségek feltérképezése) A projekt csapata a szakértelem/készség és kompetencia fogalmakat az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (CEDEFOP) definíciójának megfelelően használja: szakértelem/készség: egy feladat elvégzéséhez szükséges tudás és tapasztalat; kompetencia: a tudás, szakmai tapasztalat és szakértelem alkalmazásának képessége megszokott vagy változó környezetben. Bár a fizetett munka világában alapkövetelmény az önéletrajz, az idősek közül sokaknak nincs személyes tapasztalata saját tudásprofiljuk felvázolásában. A projekt módszere segít a fontossági sorrend felállításában, és a korábban elfelejtett vagy figyelmen kívül hagyott szaktudás és tapasztalatok azonosításában. Ez a folyamat: pozitív érzéseket kelt és növeli az önbecsülést, nagyobb rálátást kínál az egyéni erősségekre, további tanulásra ösztönöz, rávilágít arra az értékre, hogy a szakértelmet fel lehet használni az önkéntes munkában. Akcióterv Bizonyított tény, hogy egy akciótervnek jól körvonalazottnak, gyakorlatiasnak és megvalósíthatónak kell lennie. Bár a műhelymunka lényegi része a tudásprofil megalkotására koncentrál, fontos, hogy a résztvevőknek a program végére legyen elképzelésük arról, 1. fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai 5

6 1Bevezetés és a műhely elméleti alapjai hogyan tovább, melyek a következő lépések. Ehhez szükség lesz a helyi közösség szerveződéseinek, szervezeteinek felderítésére, és a képző szervezeten kívüli források bevonására is. Egyes partnerek a műhelymunka részeként lehetővé tették a helyi civil szervezetek önkénteseinek és szervezeteiknek, hogy röviden bemutassák a tevékenységüket a műhely résztvevőinek, ezzel is segítve őket a következő lépések megtervezésében. Empowerment (kezdeményező és öntevékeny magatartásra ösztönzés) A műhelymunka során a résztvevőkkel való kapcsolat az öntevékenység szellemében alakul. Az öntevékenység alatt itt az együttműködő részvételt értjük, ahol az idős emberek aktívan részt vesznek a tanulási folyamatban, ahelyett, hogy egy kész napirendet kapnának kézhez. Az egyének kezdeményező és öntevékeny magatartása magában foglalja a közösség és a kollektív cselekvés gondolatát is. A közösségfejlesztés, önkéntesség és az élethosszig tartó tanulás összefüggései A fenti fogalmakat gyakran egymástól függetlenül kezelik. A projekt holisztikus megközelítésre törekszik. Az önkéntesség útján az egyén gazdagítja a közösséget, és ezáltal a saját élete is jobbá válik. A projekt megközelítése az élethosszig tartó tanulást a késői életszakasz-váltásokhoz kapcsolta, szemben az általános gyakorlattal, ami a munkához szükséges képzéshez köti. Aktív időskor A fizetett munka és a munkakörnyezeten belüli társadalmi helyzet szorosan kötődik az ember önazonosságának megéléséhez. Amikor az ember nyugdíjba vonul, az önbizalma is gyakran meginog. A műhelymunka szemléletének segítségével előtérbe kerülhetnek az idős emberek eddig kiaknázatlan jövőbeli lehetőségei és erőforrásai. A műhelymunka segítséget nyújt a fontossági sorrend felállításában, és a döntések meghozatalában, valamint az új lehetőségek megragadásához szükséges további tanulmányok átgondolásában, és ezáltal lehetővé teszi az aktív időskort. Hátrányos helyzetű csoportok Az EU politikája a társadalomba való be/visszailleszkedést és a társadalmi összefogást szorgalmazza. Az idősek egy része jobban ki van téve az elszigetelődésnek, különösen az alacsonyabb iskolázottságú és társadalmi helyzetű emberek. A projekt szemlélete szerint igyekszik befogadó és vonzó környezetet nyújtani a formális tanulás terén kevesebb tapasztalattal rendelkező idősek számára, és felhívja a figyelmet az informális tanulásra, amelyben már nekik is volt részük fejezet Bevezetés és a műhely elméleti alapjai

7 2 A műhely tervezése és lebonyolítása A műhely tervezése Jól körülhatárolt célokat tűztünk ki? A műhely általános céljait a 4. oldalon összefoglaltuk. Fontos azonban különös figyelmet fordítani a saját szervezetünk vagy csoportunk stratégiai célkitűzéseire. Előfordulhat, hogy egy bizonyos szektort, közösséget vagy régiót helyeznénk előtérbe, de az is lehet, hogy egyszerűen csak tudatosítani szeretnénk a résztvevőkben készségeiket, és figyelemmel kísérni a változásokat. Mindenképpen a tervezési folyamat elején kell tisztázni a célokat, és megvitatni őket az érintettekkel, szem előtt tartva a résztvevők, a szervezet és a közösség érdekeit. Pontos elképzelésünk van a célcsoportról? A célcsoport kiválasztása a műhely pontosan körvonalazott céljaitól függ. El kell dönteni, hogy a műhellyel elsősorban idős nőket vagy férfiakat szólítsunk meg, vagy inkább vegyes csoportokban gondolkodunk. Dönthetünk úgy is, hogy kifejezetten egy etnikai kisebbség tagjait célozzuk meg, vagy épp szándékosan vegyes etnikai összetételű csoportot hozhatunk létre. Egyes esetekben lehetséges, hogy az idősek fiatalabb korosztályát szeretnénk megszólítani, például a közvetlenül nyugdíjazás előtt álló vagy a közelmúltban nyugdíjba ment embereket. Fontos a különböző célcsoportok eltérő elvárásait és igényeit figyelembe venni, mert ezek függvényében változhat a műhely tartalma, időbeosztása és az alkalmazott módszerek. Honnan toborozzunk résztvevőket? Vegyük fel a kapcsolatot a szervezetünknek dolgozó aktív önkéntesekkel, ismerjük el a tevékenységüket, ösztönözzük őket a folytatásra, és biztassuk őket, hogy kortárs oktatók legyenek. A szervezetünkkel kapcsolatban álló embereket elérhetjük plakátokkal, en, levélben vagy telefonon. Új résztvevőket toborozhatunk a helyi újságban vagy rádióban feladott hirdetés útján, vagy a szervezetünk szokásos kommunikációs csatornáin keresztül. Lényeges szempont, hogy jó reklámanyagot állítsunk össze, amelyből világosan látszik, mire számíthatnak a résztvevők, így elérjük azokat, akik számára érdekes és hasznos lehet a műhely. A sajtóanyagban szerepelnie kell a következőknek: a műhely segítséget kíván nyújtani az embereknek tudásprofiljuk felvázolásában; a műhely segít átgondolni a jövőre vonatkozó elképzeléseiket és cselekvési tervüket; a kötetlen és barátságos hangulatú interaktív műhelymunka előnyeinek; a műhely idejének és helyszínének, megemlítve, hogy mindkét alkalomra el kell jönni; perforált, letéphető résznek az elérhetőségünkkel, hogy rögtön reagálni tudjanak a hirdetésre. Milyen a megfelelő helyszín? A választott helyszín követelményei: legyen közel a résztvevők otthonához vagy könnyen elérhető tömegközlekedéssel; elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kis csoportokban asztalok mellett lehessen dolgozni, és maradjon tér a mozgásra is; a terem legyen jól szellőző és megfelelően fűthető; a teremben vagy a közelben büfé vagy étkezésre alkalmas hely is szükséges. 2. fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása 7

8 2 A műhely tervezése és lebonyolítása Mi az ideális időkeret? A mintaprojekteknél az bizonyult sikeresnek, ha két egynapos szakaszt tartottak 10:00 16:00-ig, egy hét szünettel a két nap között, hogy elegendő idő jusson a hallottak átgondolására. A pontos időkeret azon múlik, hány résztvevő van, milyen élet- és tanulási tapasztalattal rendelkezik a csoport, és milyen tevékenységekre kerül sor a műhelymunka során. Amennyiben elegendő forrással rendelkezünk, hasznos lehet egy harmadik utánkövetési alkalom is, hogy a résztvevők megoszthassák egymással a fejleményeket, megvitathassák a kapcsolatépítés lehetőségeit, és támogatást nyújtsanak egymásnak. Milyen forrásokra lesz szükség? A minimális feltételek között szerepel egy (de inkább két) foglalkozásvezető, az adminisztrációs teendőket ellátó személy, egy megfelelő helyszín, alapvető kellékek és valamilyen étkezési lehetőség. Meg kell tervezni a kétnapos műhely költségkeretét, és fel kell mérni, hogy a szervezetünk tudja-e állni a költségeket, vagy szükség lesz külső támogatás bevonására helyi, országos forrásból vagy az európai közösségen keresztül. Hogyan válasszuk ki a megfelelő foglalkozásvezetőt? Az ideális foglalkozásvezető olyan személy, akinek van tapasztalata idős emberek oktatásában, segítőként működik, és képes egy változatos összetételű csoporttal foglalkozni oly módon, hogy közben az egyéni igényekre is odafigyel. A jó foglalkozásvezető: úgy tudja irányítani a csoportot, hogy nem dominál a részvétele, mindenkit be tud vonni a közös munkába és önkifejezésre ösztönöz, jól kezeli az eltérő véleményeket, az eltérő álláspontokra megfelelően reagál, a nehézségeket tapintatosan kezeli, rugalmas, alkalmazkodóképes, és végig pozitív hozzáállással vezeti a műhelyt. Egy idős foglalkozásvezető hamarabb megtalálhatja a hangot a csoporttal és könnyebben elnyerheti az önelemző feladatokhoz elengedhetetlen bizalmat, de egy jól képzett és tapasztalt fiatalabb szakember is éppoly jól megfelelhet a feladatnak. Óvakodjunk azonban attól, hogy tapasztalatlan foglalkozásvezetőre bízzuk a műhelyt, bármilyen korú is legyen, mert egy ilyen csoportnál ez nem kecsegtet túl sok sikerrel. A műhely lebonyolítása Lehetséges nehézségek, kihívások a munka során: Személyes információ megosztása. Tisztázni kell, hogy mindenki eldöntheti, mennyi információt vagy személyes tapasztalatot oszt meg a csoporttal, és bárki nyugodtan elmehet, ha a műhely nem felel meg az előzetes elvárásainak. Ezt elkerülhetjük, ha a reklámanyag megfogalmazása lényegre törő és pontos. Néhányan gátlásosak lehetnek mások előtt. Már a legelején le kell szögezni, hogy a műhelymunka során elhangzottakat bizalmasan kezeljük. Ha megismerik egymást az emberek, a kiscsoportos munkát rendszerint nagyon felszabadítóként élik meg fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása

9 2 A műhely tervezése és lebonyolítása Elterelődik a szó a tárgyról. A jó foglalkozásvezető képes tapintatosan visszaterelni a szót a műhely eredeti témájához. Kreatív és gördülékeny munkafolyamat. A foglalkozásvezető törekedjen gördülékeny és kényelmes tempójú munkára, legyenek egyéni segédanyagai és írásos útmutatói a feladatokhoz. Igyekezzen a résztvevőket párbeszédre, vitára és együttműködésre serkenteni. Legyen tapintatos és lelkesítő, és próbálja meg elérni, hogy a résztvevők kreatívan mérlegeljék a készségeiket és a lehetséges jövőbeli terveiket. Legyen kész arra, hogy átszabja a feladatokat és az időbeosztást, ha a résztvevők elfáradtak. Írási nehézségek. A foglalkozásvezetőnek fel kell készülnie arra, hogy néhány résztvevőnek gondjai lehetnek az írással. Javasolja a résztvevőknek, hogy a csoportos feladatokat együtt oldják meg, így bárki kivonhatja magát egy adott feladatból, ha akarja. Szünetek. A műhelyen kívüli vagy személyes ügyek intézését a szünetekben bonyolítsuk. Próbáljuk a résztvevőket kapcsolatteremtésre és eszmecserére ösztönözni a műhelymunka szüneteiben és a műhely után. Hogyan őrizzük meg a lendületet az újabb műhelyekhez? Utólagos értékelő technikák alkalmazásával tökéletesítsük a legsikeresebb módszereinket. A tapasztalatainkat és a sikeres műhelyek hírét tegyük közzé a szervezetünk megjelenési felületein, a közösség fórumain és az interneten. Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel, hogy még több hasonló gondolkodású embert érjünk el. Tervezzünk és indítsunk PR-kampányt rögtön a sikeres műhelyeket követően. Ha a forrásaink lehetővé teszik, jelöljünk ki külön kapcsolattartó személyt ehhez vagy más hasonló projekthez. 2. fejezet A műhely tervezése és lebonyolítása 9

10 3 Példa egy kétnapos műhelyre Ez az általános példa egy lehetséges időbeosztást és feladatsort mutat be. A konkrét foglalkozást és napirendet az egyedi céljainkhoz, a csoport nagyságához és összetételéhez igazíthatjuk. A weboldalon további példák találhatók megvalósult műhelyekre és napirendekre. A foglalkozásoknál feltüntetett időtartamok csak hozzávetőlegesek, függnek a csoport méretétől és összetételétől, valamint a foglalkozásvezető stílusától is. Műhelymunka 1. nap A műhely bemutatása, ráhangolódó gyakorlatok 11. és 12. oldal Kávészünet Tudásprofil 1. szakasz: előkészületek 13., 15., 17., 19. oldal Ebéd Tudásprofil 2. szakasz: a tudásprofil felvázolása 13., 14., 16., 18., 21. oldal Kávészünet A két alkalom közti feladatok kifejtése és megvitatása 23. oldal Az első nap megünneplése és értékelése 22. oldal A két alkalom közti feladatok elvégzése. Ha lehetséges, adjunk meg a résztvevőknek egy telefonszámot vagy címet, ha kérdés merülne fel az otthoni feladattal kapcsolatban. Műhelymunka 2. nap Nyitás: üdvözöljük a résztvevőket, összefoglaljuk az 1. nap eredményeit és a 2. nap céljait (15 perc) Visszajelzés az otthoni feladatokról, a tudásprofil folytatása/utómunkálatai (15 perc) Önkéntes tevékenységek és tanulási lehetőségek bemutatása 25. oldal Kávészünet Az akcióterv bemutatása vagy a tudásprofil befejezése 26. oldal Ebéd Az akcióterv elkészítése 26. és 27. oldal Kávészünet Értékelés és zárás 30. oldal fejezet Példa egy kétnapos műhelyre

11 4 A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok perc Célkitűzés A tevékenység menete A műhely céljának, módszereinek és stílusának bemutatása. A napirend ismertetése, gyakorlati információk. Kellemes, barátságos hangulat kialakítása. A résztvevők közti párbeszéd és együttműködés elősegítése. A műhellyel kapcsolatos elvárások összegyűjtése a résztvevőktől. Üdvözöljük a résztvevőket, és bemutatjuk a foglalkozásvezetőket. Kiosztjuk az első nap napirendjét, és megbeszéljük a házirendet. Kiválasztjuk a csoportunknak megfelelő ráhangolódó gyakorlato(ka)t. Beszélünk a műhely céljairól, módszereiről és stílusáról, továbbá arról, mire számíthatnak a résztvevők a műhelymunka két napja során. Mondjuk el, hogy interaktív munkára és barátságos, kellemes hangulatra törekszünk. Összegyűjtjük a résztvevők elvárásait a műhellyel kapcsolatban. Ráhangolódó gyakorlatok (ice breaker) és az elvárások összegyűjtése (További gyakorlatok a weboldalon.) 5 perc 1. gyakorlat: Helló! A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy lassan sétáljanak körbe a teremben, és szó nélkül biccentsenek és mosolyogjanak egymásra. Aztán lassan sétálva köszönjenek oda egymásnak, különböző köszönési formákat használva (pl.: Helló! Jó reggelt! Örülök, hogy találkoztunk ). Végezetül gyorsabban sétálva köszöntsenek mindenkit a teremben. 20 perc 2. gyakorlat: Megismerkedés Mindenki kap egy papírt négy kérdéssel (név, kedvenc szín, kedvenc nyaralási hely, van-e tapasztalata az önkéntességben). A résztvevők párosával felváltva felteszik egymásnak a kérdéseket. Mindenki felírja a párja válaszait, és ismerteti az egész csoport előtt. Ha páratlan számú résztvevő van, hármasával is dolgozhatnak perc 3. gyakorlat: Honnan jöttél? Ehhez nagyobb térre van szükség. A foglalkozásvezető kijelöli az ország vagy a város képzeletbeli térképét a padlón (az égtájak vagy a városközpont meghatározásával), és a résztvevők az utasítások alapján megkeresik benne a helyüket (pl.: hol születtek, hol élnek most stb.). A feladat hatására a résztvevők mozogni kezdenek, keverednek egy kicsit, és átérzik a csoporthoz tartozás élményét. Ha mindenki a megfelelő helyen áll, hagyhatunk egy kis időt a beszélgetésre. Aztán megkérjük őket, hogy mutatkozzanak be, és mondjanak magukról néhány dolgot. 4. fejezet A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok 11

12 4 A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok 20 perc Mire figyeljünk az 1 4. gyakorlatoknál? 4. gyakorlat: Az elvárások összegyűjtése a csoporttól Párban, kis csoportokban vagy az egész csoportot összevonva kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le, mit várnak a kétnapos műhelytől. Ha párban vagy kis csoportokban dolgoznak, hagyjunk egy kis időt a válaszok megvitatására. Ezután a csoporttal közösen gyűjtsük össze az elvárásokat, és írjuk fel egy flipchart ( papírfunkciós ) táblára. Hangsúlyozzuk, hogy a műhely teljes ideje alatt nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak egyéni nézőpontok. Vegyük át, hogy az elvárások közül melyeknek tud megfelelni a műhely, és melyik mutat túl a műhely lehetőségein. A résztvevők bemutatkozását ötvözhetjük az elvárások összegyűjtésével (pl.: 3 4. gyakorlat). Az összegyűjtött elvárásokat jól olvashatóan írjuk fel a táblára, hogy mindvégig láthatóak maradjanak, és rendszeresen ellenőrizzük, jó irányba haladunk-e. Mindenkit biztosítsunk arról még egyszer, hogy a személyes adatok megosztása nem kötelező. A rendelkezésre álló idő, a műhely céljai és a csoport mérete/összetétele függvényében ejthetünk pár szót az öregedés és a tanulás kérdéséről és/vagy a 5. és 6. oldalon említett kulcsfogalmakról. 10 perc Célkitűzés A tevékenység menete Mire figyeljünk az 5. gyakorlatnál? 5. gyakorlat: Mindkét napot kezdjük és zárjuk egy dallal, jókívánsággal vagy verssel. Adjuk meg a műhely alaphangját azzal, hogy egy dallal, jókívánsággal vagy verssel kezdjük és zárjuk a napot, ezzel keretet adva a munkának. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy nyissa meg a napot egy dallal, jókívánsággal vagy verssel, amit a csoport többi tagja meghallgat. A nap végén megismétlődik ugyanez az esemény, és így zárul a kör. Ne kommentáljuk vagy elemezzük a hallottakat, mert ezek az egyének és a csoport érzéseinek kifejezésére szolgálnak, és a jókívánságok szerepét töltik be. Bátorítsuk a csoportot arra, hogy ők is csatlakozzanak a dalhoz/vershez. Ha többen is jelentkeznek, akkor a műhely elején és végén egyenlően megoszthatjuk köztük az időt fejezet A műhely bemutatása és ráhangolódó gyakorlatok

13 5 A tudásprofil elkészítése A műhely egyik központi eleme az egyéni tudásprofil elkészítése. Ennek segítségével a résztvevők tudatosítják magukban, hogy milyen készségeket és képességeket sajátítottak el eddigi életükben. A tudásprofil elkészítésének folyamata egy előkészítő és egy tényleges megvalósító fázisból áll. Egy idősekből álló csoportban sok eltérő élettapasztalattal rendelkező emberrel találkozhatunk, így a tudásprofil megalkotásához is többféle megközelítés áll rendelkezésünkre. Ebben a fejezetben három módszert mutatunk be, szemléltetve a témában rejlő lehetőségeket és a különböző eszközök alkalmazását. Előkészítő fázis Célkitűzés A résztvevők megismertetése a készség fogalmával. Lehetővé kell tenni a résztvevők számára a terminológia alkalmazását. Átgondolni mind a saját készségeiket, mind a másokét. Meg kell tudni, milyen élet- és munkatapasztalatokat becsülnek nagyra. Kellékek jól felszerelt terem projektorral, vetítővászonnal, táblával (flipchart), elegendő mozgástér, átrendezhető székek és asztalok. A tudásprofil elkészítése Célkitűzés A résztvevők bátorítása, hogy visszatekintve újra számba vegyék készségeiket és képességeiket. Eldönteni, mely tapasztalatok minősülnek fontosnak és idevágónak. Mindenkiben tudatosítani a saját készségeit és képességeit. Megértetni a résztvevőkkel, hogy az életük során a formális képzésen kívül a tapasztalataikból is sokat tanulhattak. Rámutatni, hogy az egyes készségek jelentősége átértékelődhet különböző életszakaszokban. Elkészíteni a tudásprofilt a jövőbeli cselekvés fontos lépéseként. 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 13

14 5 A tudásprofil elkészítése Kellékek Ellenőrzőlista vagy memóriatérkép a résztvevők elvárásaihoz és tapasztalataihoz igazodva. Definíciók, magyarázatok és példák a készségekre, amelyek segítségével elkészíthető a lista. Eszköz annak felmérésére, hogy az egyes készségek mennyire fontosak az egyén számára (pl.: egy ötfokú skála). Mire figyeljünk a tudásprofil elkészítése során? Mindenképpen szánjunk elég időt az előkészítő fázisra, hogy a résztvevők motiváltak legyenek, és megértsék, miért van szükség a tudásprofil elkészítésére. A tudásprofil egy személyes dokumentum. Hangsúlyoznunk kell, hogy csak olyan készségeket tüntessenek fel, amelyek nekik maguknak fontosak, ne akarják egy hosszú értelmetlen listával lenyűgözni a foglalkozásvezetőt. A tudásprofilra szánt idő függ a kiválasztott módszerektől és a csoport méretétől, valamint összetételétől. A tevékenység menete A következőkben három példát mutatunk be a tevékenység lefolytatására, különböző módszerek alkalmazásával (rövid PowerPoint bemutató, vitafórum, előre elkészített feladatlapok/kártyák, csoportos és egyéni tevékenységek, kávéházi beszélgetés, ötletbörze, elmetérkép) fejezet A tudásprofil elkészítése

15 5 A tudásprofil elkészítése 1. példa: készségkártyák és ellenőrzőlista 60 perc Kellékek A tevékenység menete Mire figyeljünk Előkészítő fázis: készségkártyák tábla (flipchart), tollak, asztalok, üres és előre megírt kártyák (minden 3 4 fős csoportnak 15), feliratozva rendhagyó készségekkel (pl.: bungee jumping), fontos készségcsoportokkal (pl.: szervezőkészség) és egyszerű tevékenységekkel (nem készségek, például tévénézés). A foglalkozásvezető ismerteti a készség fogalmát, és példákat hoz készségekre (pl.: nyelvtudás, főzés, kommunikáció). Minden résztvevő kap 5 üres kártyát, amelyre egy-egy fontos készséget kell felírnia. Ezután 3 4 fős csoportokat alakítanak, és a sajátjaik mellé kapnak még 15 előre megírt kártyát. A csoport feladata az azonos/lényegtelen/ide nem illő kártyák kiselejtezése után a megmaradt kártyák fontossági és hasznossági sorrendbe állítása. Eddigre minden csoportnál fontos kártya maradt. A csoportokat kettesével összevonjuk és a nagyobb csoportok megismétlik ugyanezt a folyamatot a náluk lévő kártyával. A csoportok szóvivője ismerteti a végeredményt a többi csoporttal. Az összes csoport által leglényegesebbnek ítélt készséget felírjuk a táblára és megvitatjuk. Segítsünk a résztvevőknek az otthon, a munkahely és a közösség berkein belül elsajátított készségek minél szélesebb tárházát áttekinteni. Szedjük szét azokat a hétköznapi tevékenységeket, amelyek többféle készséget is tartalmaznak, például a főzést. Mindenkinek tegyük lehetővé, hogy megfelelő szinten dolgozzon, hiszen egyes emberek/csoportok gazdagabb tapasztalattal rendelkeznek, mint mások. 5. fejezet A tudásprofil elkészítése 15

16 5 A tudásprofil elkészítése 75 perc Eszközök A tudásprofil elkészítése készség lista (checklist) segítségével 1. szakasz: 1. példa Készség lista (melléklet, 32. oldal) 2. szakasz: 1. példa Készségek összefoglalása (melléklet, 32. oldal) 60 perc A tevékenység menete 1. szakasz A foglalkozásvezető kiosztja a résztvevőknek a készséglistákat, és elmondja, hogyan kell kitölteni 3 lépésben: El kell olvasni az adott készség nevét és magyarázatát, és eldönteni, vonatkozik-e ránk. Ha nem, pipáljuk ki a nincs ilyen tudásom kockát. Ha igen, idézzünk fel egy konkrét élethelyzetet, és röviden írjunk le egy példát. Ha lehet, értékeljük a készséget a skála alapján. A foglalkozásvezető a résztvevők között körbejár, és ha kell, segít a kitöltésben. 15 perc Mire figyeljünk 2. szakasz A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, még egyszer nézzék át a készség lista, válaszszák ki a számukra legfontosabb készségeket, és írják át őket a készségek összefoglalása űrlapra. A műhely első napjának befejezése előtt adjuk meg a lehetőséget a résztvevőknek, hogy megünnepelhessék az aznap elért eredményeket és kifejezhessék, mennyit nyertek a műhelymunka révén azáltal, hogy áttekintették a készségeik, tapasztalataik és tudásuk széles skáláját. Kérjük meg őket, hogy egy visszajelzéses körben osszák meg a többiekkel, mi az ő 3 legfontosabb készségük, és mi tetszett nekik a legjobban a mai nap során fejezet A tudásprofil elkészítése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

A partnerszervezetek listája

A partnerszervezetek listája Kortárs képzők képzése Segédanyagok kortárs képzőknek Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV EDUCO Kézikönyv Előszó Jelen kézikönyv annak az EDUCO projektnek 1 az eredménye, amelynek célja gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó sportoktatók képzése. Azokat

Részletesebben

Dobozon belül, dobozon kívül

Dobozon belül, dobozon kívül Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project 2012-1-HU1-LEO05-05847 ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme (TYKES) Dobozon belül, dobozon kívül A kreatív

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? 2011 Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló

Részletesebben

Álláskeresők kézikönyve

Álláskeresők kézikönyve Álláskeresők kézikönyve 1 Kézikönyv tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoportok 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya 11 5. Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák 14 5.1. Egyéni

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése Budapest 2011 1 ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív

Részletesebben

Részvételi módszerek

Részvételi módszerek 3.module Részvételi módszerek Szerző: Elisabeth Huber Részvételi módszerek 1 3-as modul: Részvételi módszerek A. Bevezető Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és emlékszem majd rá. Vonj be és érteni fogom.

Részletesebben

Mentor könyv. Európai Önkéntes Szolgálat

Mentor könyv. Európai Önkéntes Szolgálat Mentor könyv Európai Önkéntes Szolgálat Mentor könyv Európai Önkéntes Szolgálat TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A Fiatalok Lendületben Program és az Európai Önkéntes Szolgálat 1. AZ EVS MENTORÁLÁS KERETEI 1.1 BEVEZETŐ:

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető

A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető A nemformális és informális tanulás Elméleti bevezető Az egész életen át tartó tanulásra legjellemzőbb a spontán, informális tanulás, de ennél hatékonyabb a jól megtervezett nemformális

Részletesebben

Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások

Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások alkalmazottai számára? Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1.

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Kommunikáció és moderálás

Kommunikáció és moderálás 2.modul Kommunikáció és moderálás Szerzők: Maria Costa Pau, Gerd Zimmer Module Kommunikáció és moderálás 1 2. modul: Kommunikáció és moderálás A. Bevezető Korábban készítettünk egy elemzést arról, hogy

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető A fejezet az ifjúsági munka azon eleméhez igyekszik áttekintést és fogódzókat adni: a személyes munkához, az ifjúsági munkás és a fiatalok

Részletesebben