a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal"

Átírás

1 1996. július II. évfolyam 3. szám A világ 2. legjobbja pilisi! Fél éves íjász-szövetségi tagság után második helyezést ért el a Világbajnokságon Povázsan János pilisi versenyzõ! A Pilisi Diáksport Egyesület fennállása óta talán most került az egyik legrangosabb díj az eddig már több sportágban szerzett, amúgy is szép számú éremgyûjtemény mellé. Az elmúlt héten rendezték meg Szlovéniában a Terepíjász Világbajnokságot, amelyen a magyarok képviseletében Ondrik Tibor, a tavalyi Világbajnokság csapatának tagja és Povázsan János Pest felõl jövet mindig akkor érzem, hogy jófelé tartok, hazatartok és már- -már hazaértem, amikor Monorierdô és Pilis között félúton, szívet, lelket melengetõ érzéssel meglátom a pilisi templomtornyot. Hazaértem, és ez az érzés ott fog el igazán - bár még néhány száz, vagy ezer méter hátra van -, amikor a község jelképe, a gyönyörûszép, karcsú, büszke - számomra páratlan - templomtornyunk a szemembe ötlik. És így van ezzel más is! Sokan vagyunk így. Sajnos ez a jelkép veszélybe került! A torony sisak-részének fából készült ácsolata elöregedett, statikailag a terhelése határán áll, a rajta levõ lemezborítás pedig - mely 31 éve készült - nem állfolytatás a 10. oldalon Povázsan János, a pilisi DSE íjásza indult. A pilisi versenyzõ csak idén januárban igazolt le a Magyar Íjász Szövetséghez, azóta vesz részt rangosabb versenyeken. Azelõtt csupán a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal bélelte ki kertjének hátulját, ide lövöldözött a konyhaablakból. Profi edzéseken sosem vett részt, csak a saját maga szorgalma és kitartása segítette. Nem sokkal a leigazolás után rendezték meg az folytatás a 10. oldalon Erõs vár... Gondolatok egy közcélú alapítványról FOTÓ: Pintér Mihály Egy 35 évvel ezelõtti kép a templomról TARTALOM: 1.oldal - A világ 2. legjobbja pilisi! - Erõs vár oldal - Történt-e fegyelmi vétség? - Fogorvosi pályázat és viszontagságai - Tiszta vizet 3. oldal - Igazgató-választás - Felhívások 4. oldal - Megalakul a Pilisi Polgárõr Egyesület - Olvasói levelek 5. oldal - Millecentenáriumi programok - Segítséget kérünk - Hírek az 1. sz. Ált. Iskolából 6. oldal - Pályázati felhívás - A cserkész ahol tud, segít - Tíz nap Vasadon 7. oldal - Foci hírek - Rendeletek 8. oldal - Vízgazdálkodási társulatok oldal - Május Barátság határok nélkül

2 2. oldal II. évfolyam 3. szám Történt-e fegyelmi vétség? Történt-e fegyelmi vétség a volt Mozi épülete (Coca Cola bár) bérleti díjának elmaradása miatt a Hivatal részérõl? A helyi kábeltévén keresztül, az Önkormányzat testületi ülésének közvetítésébõl értesülhetett a lakosság, hogy a képviselõk egy csoportja vizsgálatot kezdeményezett a volt moziépület bérleti díjának elmaradása miatt. Az ezt tárgyaló testületi ülésrõl készült felvétel részben a hang gyenge minõsége miatt a tévénézõk nem értették meg tisztán a probléma lényegét, ezért az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az eseményekrõl idõsorrendben. Az Önkormányzat határozata alapján május hótól bérbe adta a Coca Cola bár tulajdonosának a volt moziépületet havi ,-Ft bruttó díj ellenében. A képviselõk a jegyzõ asszonytól tudomást szereztek december hóban arról, hogy a bérlõ több hónapi bérleti díjat nem fizetett ki. Az 96. márc. 11-én tartott testületi ülésen néhány képviselõ indítványozta, hogy alakuljon egy tényfeltáró (AD-HOC) bizottság, mely kivizsgálja, majd tájékoztatja a testületet arról, hogy történt-e mulasztás a Hivatal részérõl és ha igen, azt ki követte el. A testületi határozat értelmében hét fõs bizottság vizsgálta az ügyet. A bizottság megállapította a jegyzõ asszony részbeni felelõsségét, mivel több hónapos késéssel tette meg azokat a hivatali lépéseket, melyek a bérleti díj érvényesítése érdekében szükségesek ilyen esetben. Ugyanakkor kifogásolta a bizottság, hogy a Polgármester nem ellenõrizte kellõképpen a hivatalt és nem tett határozottabb lépéseket a bérleti díj beszedése érdekében. A felsoroltak miatt az indítványozók szerint eddig mintegy ,-Ft nem folyt be az önkormányzat számlájára. Idõközben újabb fizetési felszólítást küldött a hivatal a bérlõnek és megtörtént a bérleti szerzõdés felbontása, de a bérlõ a birtokbavételt megakadályozta, így a polgármester a Monori Városi Bírósághoz fordult március hóban. Az április 29-i testületi ülésen az AD-HOC bizottság ismertette a tényeket és javasolta 3 tagú fegyelmi bizottság megalakítását, mely megállapítja a személyi felelõsség mértékét és javaslatot tesz a testületnek a fegyelmi vétségre vonatkozóan. A javaslatot a testület hét szavazattal, 6 ellenében, egy tartózkodással jóváhagyta és megalakította a három fõs fegyelmi bizottságot. A szavazás alatt és azt követõen felmerült, hogy a 7-6-os (1 tartózkodó) szavazási arány elegendõ-e a törvényes határozathoz. Ekkor a jegyzõ asszony és a képviselõk egy része úgy foglaltak állást, hogy elegendõ a hét igen. A testületi ülést követõ héten azonban közölte a jegyzõnõ (konzultálva a Megyei Közigazgatási Hivatallal), hogy fegyelmi indításához a szervezeti és mûködési szabályzat szerint többségi arány - vagyis nyolc igen - szükséges. A következõ, június 13-i testület ülésén az AD-HOC bizottság vezetõje ismertette a szervezeti és mûködési szabályzat ide vonatkozó részét és szükségesnek tartotta a szavazás megismétlését. A polgármester kérte a testületet, hogy arra vonatkozóan szavazzanak, hogy kívánnak-e fegyelmi eljárást kezdeményezni a polgármester és a jegyzõnõ ellen. A szavazás során 6 fõ a fegyelmi kezdeményezése mellet, míg az ellen 8 fõ szavazott. A fegyelmi ellen szavazók azzal érveltek, hogy a fegyelmi vád egy feltételezésen alapul, miszerint ha idõben megtörténik a fizetési felszólítás és a bérlemény felmondása, bíróságra adása, akkor befolyik a bérleti díj és nem károsodik az önkormányzat. A szavazással a kezdeményezést és a témát a testület lezárta. Az ügy lezárása kapcsán a polgármester az alábbiakat mondta el: Az ügyet lezártuk, de az ügynek tanulságai vannak. Én megtettem a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövõben hasonló eset ne forduljon elõ. Az üggyel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van és a bírósági ügy lezárása után tájékoztatjuk a lakosságot a hozott ítéletrõl. Pilis, június 27. Vízvári Sándor alpolgármester Fogorvosi pályázat és viszontagságai Április 29-én a képviselõ-testület Dr. Tóth Sándort választotta meg községünk fogorvosának. Miután azonban jó néhány kérdés nem volt még tisztázott, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai több ízben folytattak megbeszélést a doktor úrral a fogorvosi körzet beindításáról és az azzal kapcsolatos teendõkrõl. Június 20-án döntésre várva ismét a testület elé került a téma - ahol Tóth doktor is részt vett - és további egyeztetésre került sor. Miután a munkafeltételeket illetõen a testület és a fogorvos úr nem tudott megegyezni, Tóth doktor a pályázattól visszalépett. Így a testület a sikertelen pályázat miatt újabb kiírására kényszerül, mely feladattal a Szociális és Egészségügyi Bizottságot bízta meg. Ezek szerint új fogorvosra még várnunk kell. M.E. Tiszta vizet A víziközmûvek üzemeltetésérõl A víziközmûvek üzemeltetési formája már régi téma a testületi üléseken. Már többször írtunk arról is, hogy AD-HOC bizottság is munkálkodott ezen és hosszú tárgyalások folytak ez ügyben. Április 29-én a képviselõ-testület - pontot téve az ügy végére - a Gyáli Vízmûvek Kft.-vel kötendõ szerzõdést hosszú vita után végre elfogadta, majd a szerzõdés aláírásra került. Ezután a testület (május 15-ével) a víziközmûveket eddig mûködtetõ KERVÍZ Bt.-nek azonnali hatállyal felmondott. A felmondás és az átadás körül a KERVÍZ Bt. és az Önkormányzat között jogi vita keletkezett, amelynek rendezése, megoldása a képviselõ-testületre vár. Az átadás végül is megtörtént, a víziközmûveket már a Gyáli Víz Kft. mûködteti, eddig zökkenõmentesen. A víz- és csatornabekötések további folyamatos végzésének érdekében a Kft. és helyi vállalkozók között megbeszélések történtek és reményeink szerint ezekben sem lesznek fennakadások.

3 II. évfolyam 3. szám 3. oldal Igazgató-választás Magyarországon a közoktatási intézmények vezetõinek kinevezése 5 évre szól. Ezt követõen a fenntartónak kötelessége álláspályázatot kiírni és pályáztatás útján betöltetni a vezetõi tisztet. A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola mögött mozgalmas, eseménydús és eredményes 5 év áll, amely Fenesi Ferencné vezetõi munkájához köthetõ. Miután július 31-én az igazgatónõ kinevezése lejár, a képviselõ-testület a törvényeknek megfelelô módon pályázatot írt ki. Amint már ismeretes, erre két személy adta be pályázatát: Fenesi Ferencné és Bernula Istvánné - aki ezidáig az iskola igazgató-helyettese volt. A pályázatok elbírálásának meghatározott rendje van, így az iskolaszék, a tantestület, valamint a közalkalmazotti fórum (amely a pedagógusokon kívül a fizikai dolgozókat is tartalmazza) és Kulturális Bizottság véleményezi. Döntési joga a képviselõ-testületnek van ez ügyben. A pályázatok végigjárták ezt az utat. Az iskolaszék májusban tárgyalt errõl és Bernula Istvánné pályázatát támogatta. Május 22-én a nevelõtestület értekezett róluk, õk pedagógiai szempontból értékelték a pályázatokat és alkottak véleményt a programokról aszerint, hogy az abban foglaltak megvalósítását támogatják vagy elutasítják. Bernula Istvánné pályázatát 68,75 %, míg Fenesi Ferencné pályázatát 56,25 % tartotta megvalósíthatónak. A közalkalmazotti értekezlet május 28-án abban foglalt állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetõi megbízását. Itt Fenesi Ferencné megbízását 56,25 %, míg Bernula Istvánné megbízását 45 % támogatta. (Mindkét esetben mindkét programra lehetett szavazni.) Ezután a Kulturális Bizottság véleményezte õket és szavazott a pályázatok támogatásáról. Itt következõ eredmény született: Bernula Istvánnét 3 fõ támogatta, 3 fõ nem és 3 fõ tartózkodott; Fenesi Ferencnét 3 fõ támogatta, 3 fõ nem és 3 fõ tartózkodott. Amint látható, a különbözõ fórumok véleménye teljesen megosztott volt, egyetlen pályázó sem szerzett jelentõs többséget, így a döntésnél a képviselõ-testület a szokásosnál is nehezebb helyzetbe került. Június 20-án zárt ülésen született meg a döntés. (Meg kell jegyeznünk, hogy a testület nem önkényesen döntött a zárt ülés mellett, hanem az ÖTV bekezdés b pontja alapján, ami dec. 11-én lépett hatályba.) A testületi ülésen, miután meghallgatták mindkét pályázót, kérdéseket tettek fel nekik, majd hosszas vitában mérlegelték a különbözõ pályázók mellet szóló érveket - ellenérveket. A vita után titkos szavazás eredményeképpen Bernula Istvánnét nevezték ki a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatónõjének. A polgármester a pályázat eredményének kihirdetésekor elismerõen szólt a Fenesi Ferencné által vezetett iskola színvonaláról, eredményeirõl és megköszönte munkáját. Kérte az új igazgatónõt, hogy legalább ilyen szinten próbálja meg vezetni az intézményt. Az olvasók nevében mi is köszönetet mondunk Fenesi Ferencné magas színvonalú szakmai munkájáért, mindazért, amit az iskoláért és Pilisért tett. Bernula Istvánnénak pedig egészséget, türelmet, kitartást és erõt kívánunk ahhoz, hogy a vállalt feladatának eleget tegyen. M.E. Jó, ha tudjuk: Rendelet írja elõ, hogy az ingatlanról közterületre (pl. járdára) kinyúló fa-, cserjeág megfelelõ nyesésérõl, a járdák tisztántartásáról, az akadálymentes csapadékvíz elvezetésrõl, a gyommentesítésrõl (vadkender, parlagfû), a fûkaszálásról, gyepnyesésrõl a tulajdonos, a bérlõ köteles rendszeresen gondoskodni. Köteles az ingatlantulajdonos a közterületre az általa ültetett fákat gondozni, oly módon, hogy pl. a járdán a közlekedést ne akadályozzák. Itt jegyezzük meg, hogy a betemetett szikkasztóárkokkal kapcsolatban az Építési Bizottság rövidesen határozatot fog elõterjeszteni a képviselõ-testületnek. Pályázati felhívás A Pest megyei Rendõr-fõkapitányság Monori Rendõrkapitányság Vezetõje pályázatot hirdet a Rendõrkapitányság illetékességi területén mûködõ Rendõrõrsökön járõri beosztások betöltésére az alábbi feltételekkel: - 35 év alatti életkor, - büntetlen elõélet, - letöltött sorkatonai szolgálat, - érettségi bizonyítvány. A jelentkezõk a sikeres orvosi alkalmassági vizsgálat után közalkalmazotti jogviszonyban, , Ft-os fizetéssel, próbaidõs vizsga letétele után, elõreláthatólag szeptembertõl rendõrõrmesterként teljesítenek szolgálatot, , Ft-os beosztási illetménnyel. A szükséges szakmai ismereteket 2x5 hónapos szaktanfolyam keretében sajátíthatják el. Érdeklõdni lehet a 06-29/ , vagy telefonon, személyesen Kelemen József r. alezredes kapitányságvezetõnél, illetve a személyzeti elõadónál, valamint a rendõrõrsök parancsnokainál. FELHÍVÁS Felhívjuk figyelmüket, hogy továbbra is lehetõségükben áll a következõ közmûvekre rácsatlakozni, illetve a következõ szolgáltatásokat igénybe venni: - ivóvíz: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan, - csatorna: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan. Mindezekre részletfizetési kedvezmény is igénybe vehetõ! - gáz: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan. Ezekre a szolgáltatásokra jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában lehet. Tájékoztatjuk még Önöket, hogy a közeljövõben a Gyáli Víz Kft.-vel folytatott tárgyalásoknak megfelelõen külön szolgáltató irodát fognak létrehozni! - Lehetõség van még jelentkezni a telefonbekötésre is. Ez Ft-ba kerül és az MTT monori irodájában, a Balassi u. 1/a (tel: ) alatt lehet jelentkezni.

4 4. oldal II. évfolyam 3. szám Megalakult a Pilisi Polgárõr Egyesület június 21-én 30 alapítótaggal megtartotta alakuló ülését a Pilisi Polgárõr Egyesület. (Csak tájékoztatásul közlöm, hogy hasonló egyesület már mûködik községünkben, Pilisi Faluvédõ Egyesület néven.) A Pilisi Polgárõr Egyesület - ahogy a szervezõk elmondták- nem alakult senki ellen, célja Pilis község közbiztonságának javítása, a közrend védelme és elsõsorban a magántulajdon védelme. Mindezen célt a rendõrséggel való teljes együttmûködés mellett tudja elérni az egyesület (nem is történhet másként.) A szervezõk hosszú gondolkodás után igen magas követelményt támasztottak az alapítókkal szemben: a teljes feddhetetlenséget! És hogy ez a késõbbiekben is így legyen, a vezetõség mellé megalakították az Etikai Bizottságot, amely bizottságnak az lesz a feladata, hogy ezen feltétel felett õrködjön, mert csak így tudja kivívni magának a Pilisi Polgárõr Egyesület a község megbecsülését (és a saját jóérzésüket). Mûködik még a vezetõség mellett egy Pénzügyi és Ellenõrzési Bizottság is. Feladata az egyesület teljes körû ellenõrzése, beleértve a vezetõség munkáját is. A csapat megalkotta saját mûködési szabályzatát, mely támaszkodik az országos szervek által kiadott irányelvekre. Mire e sorok megjelennek, a Pilisi Polgárõr Egyesület már cégbírósági bejegyzés alatt áll és megkezdik munkájukat. Ezúton jelezzük azoknak, akik majd szintén fontosnak gondolják községünk közbiztonságát és jelentkezni óhajtanak az egyesületbe, hogy a mérce magas. Az jelentkezzen, akinek van mit megvédeni, és meg is akarja védeni azt. Egyelõre azonban a cégbírósági bejegyzésig a csapat nem vehet fel új tagokat az alapítótagok mellé. Az egyesület nem kíván más szervezetekkel fuzionálni, önként vállalt nehéz feladatát önállóan fogja megoldani. Gondolom, sok olyan ember van, aki tenni akar, mert ez az egyetlen útja (a civil szervezõdés), hogy a helyzet ne romoljon tovább! Mi megpróbálunk tenni, tenni is fogunk, aki pedig késõbb közénk áll - és megfelel a mércének- szeretettel fogjuk fogadni. Bathó Géza képviselõ Nyílt levél Pintér Mihály polgármester úrnak Tisztelt Polgármester Úr! Örömmel tapasztaljuk, hogy eldurvuló, elanyagiasodó, erõszakoktól sem mentes világunkban községünk lakóit a jószándék, a megértés és tenniakarás vezérli, amit fényesen jelez több társadalmi csoport és megmozdulás, valamint az egyházak aktív mûködése. Ezek mindannyiunkat jó érzéssel töltenek el, köszönet érte. Levelem megírásában engem is a jobbítás szándéka vezérelt, ezért kérem figyelmét és segítségét. Községünk beépülésével évrõl évre csökken azoknak a területeknek a száma, ahol fiataljaink, gyermekeink az egészséges szabadtéri sportot ûzhették, ahová bárki bármikor tehetségétõl függetlenül elmehetett és sportolhatott. Mintegy utolsóként vesztették el a volt Epres -t, ahol - nem túlzás - évtizedeken keresztül, reggeltõl estig pezsgõ sportélet folyt. Fiataljaink így az italboltokba, játéktermekbe szorulnak be, ahol a labdát a biliárdgolyóra, a futást cigarettára, a gyümölcslét pedig alkoholra cserélik fel. Tudjuk: a sport megtanít küzdeni, nemcsak magamért, a csapattársamért is, megtanít a másik teljesítményének elismerésére, önfegyelemre int, miközben örömet szerez, egészséget ad és jó pedagógusként nevel is. A sportpályák környékén életre szóló barátságok köttetnek, míg a kocsmák, játéktermek alkoholgõzös füstjében haverságok, cimboraságok szövõdnek. Minden fiatallal, aki nem ez utóbbit választja, nyer a család, a társadalom, az egyén. Ezért kérem felelõsségteljes, jószándékú hozzáállását, hogy legalább a választás lehetõségét biztosítsuk számukra. Kérjük minimális megoldásként a telepi részen egy jó minõségû, strapabíró kispályás futball- és kosárlabdapálya mielõbbi megépítését, amihez az Önkormányzat anyagi terheinek enyhítésére várjuk sportbarátok, szinpatizánsok anyagi segítségét. A falusi részen az érintettekkel való egyeztetés után a községi sportkör kapuinak kinyitása és az edzõpálya rendbetétele jelentene megoldást az égetõ hiányosság pótlására. Figyelmét és segítõ szándékát köszönöm. Pilis, április Bretka Ferenc Olvasói levél A következõkben a Széchenyi István Iskola igazgatói pályázatáról ír egyik olvasónk. Meg kell jegyeznünk, minden pályázatnak van gyõzetese és vesztese és minden döntésnél sokoldalú szempontokat kell figyelembe venni. A képviselõ-testület is így tett, döntését felelõsségteljesen hozta. Abban a biztos tudatban, hogy a fejlõdés, a tervek nem a múlté hanem a jövõben is legalább olyan színvonalú lesz az oktatás, mint eddig. Ennek biztosítéka a tantestület. Természetesen mindenkinek jogában áll, hogy a döntéssel ne értsen egyet. Olvasónk errõl ír. Tisztelt Hírnök Újság Szerkesztõ! Úgy érzem, meg kell említenem a pilisi Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatói pályázatának több ember által hozott eredményét. Pilisre is begyûrûzött a Magyarországon jól ismert rosszindulat és személyeskedés, mert Fenesi Ferencné (volt) igazgató, több pedagógus és képviselõ által elismerten jó szakember, csak a személye nem mindenkinek szimpatikus. Tudni róla, hogy biztos kezû, agilis vezetõ. Az intézmény vezetése alatt szép sikereket és jó eredményt ért el. A jövõre nézve is tele volt tervvel, tenni akarással, a gyerekek érdekét nézve készült a jövõre. Ez a múlté, mert új igazgatója van az intézménynek. Nem az új igazgató személye ellen van kifogásom, õ még nem vezetett, nem rontott és nem bizonyított. Azt találom méltánytalannak, hogy Fenesi Ferencné sikeres igazgatói munkája után nem kapott erkölcsi elismerést. Nem hibáztatok senkit, csak mindenkit, és gondolom az idõ eltelte sokunkat igazol. De ez már visszafordíthatatlan. Tisztelettel: Bretka Pálné

5 II. évfolyam 3. szám 5. oldal Millecentenáriumi programok Lapunk elõzõ számaiban már többször hírt adtunk róla, hogy a Kulturális Bizottság által létrehozott Millecentenáriumi Szervezõbizottság megkezdte munkáját és elkészítette azt a programtervet, amellyel községünk az 1100 éves évfordulóra emlékezik. Most ezt adjuk közre: Aug óra Nyári-Nyáry Muzsika. Jótékonysági hangverseny a Nyáry kastély udvarán: fellép Szigeti Mária operaénekesnõ és kísér a Gerje-Party Fúvósegylet. Aug. 19. II. Pilisi Könnyûzenei Fesztivál Aug óra Községi ünnepség az Evangélikus templom kertjében. Az ünnepi mûsorban a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola diákjai szerepelnek. Szept Millecentenáriumi emlékhét. Szept. 14 (szombat) Pilis ismereti verseny. Feladatok diákoknak, felnõtteknek. Szept óra Álmos címû rockopera: elõadják a Go-Hebi Színjátszó kör tagjai. Szept óra Pilis története c. kiállítás megnyitója. 12 óra Madár- és díszállat kiállítás megnyitója. 18 óra Károli Gáspár Ref. Egyetem Énekkarának hangversenye az Evangélikus templomban. Szept óra Az egyházi iskolák története, elõadó Keveházi László. Szept óra Sárkány Sámuel élete és munkássága címû elõadás. Szept óra Millecentenáriumi vetélkedõ általános iskolásoknak. 18 óra Képek Pilis múltjából (filmvetítés). Szept óra Beszélgetés a Honfoglalásról... beszélgetõtárs Dr. Rugonfalvy Kiss Csaba. Szept óra Játék idõhatárok nélkül... játékos sportvetélkedõ általános iskolásoknak. 18 óra Magyar táncház. Szept óráig FALUNAP a templomdombon. 10 óra Megnyitó, ünnepi mûsor, a Millecentenáriumi Emlékliget és Emlékmû avatása. Napközben bemutatók, népmûvészeti kirakodóvásár, népi játékok, a szüreti felvonulók bemutatója. 20 óra Szüreti bál. Bõvebb felvilágosítást Haluszka Klára képviselõnõtõl, a szervezõbizottság elnökétõl kaphatnak. A programok szervezéséhez, lebonyolításához minden ötletet, segítséget és támogatást szívesen fogadnak a bizottság tagjai. Segítséget kérünk! A Millecentenáriumi programok részeként Pilis történetét bemutató kiállításra kerül sor. A kiállítás anyagának bõvítéséhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik rendelkeznek olyan tárgyi vagy írásos emlékekkel, fényképekkel, amelyek községünk történetéhez kapcsolódnak és bemutatásukhoz hozzájárulnának. Részletesen felsoroljuk a következõkben, hogy mi az, amit a kiállítás rendezõi keresnek. - egy száz évvel ezelõtti lakás berendezéséhez bútorok, háztartási eszközök, ágynemûk, ruhák, falidíszek, valamint ebben az idõszakban használt mezõgazdasági eszközök és tárgyak - Pilis nevezetes embereirõl arcképek és hozzájuk tartozó, õket is ábrázoló kép - régi pilisi házakat vagy azok részletét, régi népviseleteket megjelenítõ fényképek - régi pilisi üdvözlõlapok - régi események meghívói, oklevelek - régi munkaképek - mezõgazdasági és ipari , 1919., évi háborús képek és emléklapok évi Nemzeti Bizottság dokumentumai - TSZ-esítés dokumentumai os dokumentumok, fényképek - olyan könyv vagy levél, amelyben Pilisrõl vagy Pilisen történt jelentõs vagy érdekes eseményrõl esik szó - lehetõleg 50 évnél idõsebb legyen. Segítségüket megköszönve Ocztos István (levélcím: Pilis, Kossuth Lajos u. 47 Polgármesteri Hivatal) 1000 éves a magyar iskola ünnepségsorozat az 1. sz. Általános Iskolában A tanév jelentõs eseménye volt az 1000 éves magyar iskola c. egy hetes rendezvénysorozat évvel ezelõtt Pannonhalmán a Bencés kolostorban iskolai keretek között kezdték oktatni a magyar gyerekeket, ekkor született meg a magyar iskola. Ez fontos dátum hazánk életében. Népünk szellemi felemelkedése, a szilárd erkölcs és hit kialakulása itt és ekkor kezdõdött. Az 1500-as évek közepén a nagyszombati zsinat úgy döntött, hogy minden plébániának tanítót kell alkalmaznia, ekkor alakult ki a népiskola. Pilisen az oktatás az új telepesek megjelenésével egyidõben beindult, hozták magukkal tanítójukat. Azóta a község gyermekeinek oktatását sok kiváló pedagógus végezte, akikre büszke lehet Pilis község. A rendezvénysorozatot iskolatörténeti kiállítással kezdtük. Nyugdíjas pedagógusok, szülõk, gyerekek sok értékes, érdekes, az iskolával összefüggõ tárgyat gyûjtöttek össze, amibõl színvonalas kamara-kiállítást rendeztünk. Az Iskolatörténeti elõadást a tanulók szellemes életképekkel színesítették. Volt rajz- és irodalmi pályázatok gyõzteseinek bemutatói, vers- és prózabemutató, régi gyermekjátékok tanulása, iskolatörténeti vetélkedô, nyugdíjas pedagógusokkal baráti beszélgetés. Meghívottak, tanulók, pedagógusok egyaránt jól érezték magukat ez alatt az egy hét alatt. A rendezvénysorozattal az iskola célja az volt, hogy a figyelem a szokottnál kicsit jobban felénk forduljon. A régi jó hagyományok, tapasztalatok továbbvitelével, az újak befogadásával iskolánk szeretné legfontosabb feladatát megvalósítani, tanulóinkat a békés polgári létre felkészíteni.

6 6. oldal II. évfolyam 3. szám PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pilis Nagyközség Önkormányzatának Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, valamint a Millecentenáriumi Szervezõ Bizottság pályázatot hirdet a Honfoglalás évfordulója alkalmából. Pályázni a következõ témakörökben lehet: 1, Pilis környékének növény- és állatvilága A pályázat tartalmazza azon ritka növények és állatok bemutatását, melyek õshonosak nálunk, kiemelve azokat, melyek csak erre a területre jellemzõek. Terjedelme minimum 5 oldal lehet. (Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az élõvilág védelmének érdekében fényképpel vagy rajzzal illusztrálják munkájukat!) Pályázhatnak: 6-18 éves fiatalok 2, Elfelejtett játékok A pályamunkában olyan népi gyermekjátékok leírását várjuk, melyeket csak az idõsebbek ismernek. A pályázat tartalmazza a játék szabályait, eszközeit, milyen korosztálynak szól, és az ehhez fûzõdõ történeteket, visszaemlékezéseket. Terjedelme minimum 3 oldal. Pályázhatnak korhatár megkötése nélkül. 3, Pilisi utcanevek, területek elnevezéseinek története Községünkben több olyan terület- elnevezés vált hivatalossá, vagy forog közszájon, melyhez valamilyen történet fûzõdik. Ezeknek magyarázatát várjuk a pályázóktól. Terjedelme minimum 3 oldal lehet. Pályázhatnak korhatár nélkül. 4, Pilis híres emberei Pilis szülötte, vagy itt élt, és munkálkodott emberek életének, munkásságának bemutatását várjuk. Akik a kultúra, sport, mûvészetek, tudományok területén maradandót alkottak, vagy a politikai életben, hazánk történelmében jelentõs szerepet vállaltak. Terjedelme minimum 4-5 oldal. Pályázhatnak korhatár nélkül. 5, Helyi gasztronómiai különlegességek A pályamûvek tartalmazzák olyan ételek receptjeit, melyek egyedülállóan községünkre jellemzõek. Ezek lehetnek régen elfelejtett receptek is. A leírások tartalmazzák az elkészítés módját, jellegzetes, ma már nem használt eszközök ismertetését, valamint a készítéshez, fogyasztáshoz kapcsolódó szokásokat, történeteket. Pályázni minimum 3 receptet tartalmazó gyûjteménnyel lehet. Pályázhatnak korhatár megkötés nélkül. A pályázat minden témakörben jeligés, mellékelve kérjük a pályázó nevét és címét, zárt borítékban. A pályamunkák beküldési határideje: augusztus 30. A pályázat leadási helye: a Polgármesteri Hivatal Titkársága. Ünnepélyes eredményhirdetés: szeptember 21-én a Falunapon lesz. Pályázatokat nem adunk vissza. A pályamûvekre a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság igényt tart a további felhasználást illetõen. Millecentenáriumi Szervezõ Bizottság A cserkész, ahol tud segít! Az idén 1100 éve, hogy õseink Árpád fejedelem vezetésével átkeltek a Kárpátokon és birtokba vették az új hazát, befejezõdött a honfoglalás. A millecentenárium alkalmából ünnepi rendezvények, megemlékezések sorának lehetünk tanúi, résztvevõi. Ezek közé sorolhatjuk a tettekben megnyilvánuló megmozdulásokat, melyek környezetünk szebbé, egészségessé tételét jelentik. Községünk Önkormányzatának tervei között szerepel a Gerje forrásvidékének rendezése, természeti szépségének helyreállítása. Ennek a térnek részét képezi a Millecentenáriumi emlékpark létrehozása és szeptemberi felavatása. Április 20-án szombaton az Önkormányzat felhívására benépesedett a Gerje- menti rét, a leendõ emlékpark helyszíne. Ki ásóval, ki lapáttal, ki vödörrel érkezett. Az Önkormányzat vezetõivel és néhány képviselõivel az élen mintegy félszáz férfi, asszony, fiú és leány szorgoskodott. Ki a gödröt ásta, ki a facsemetéket, cserjetöveket, virágpalántákat ültette, ki a vizet hordta a locsoláshoz. A szorgoskodók között ott voltak a helyi Sárkány Sámuel cserkészcsapat tagjai is. Az öreg cserkészek csakúgy képviseltették magukat, mint a fiatalok. Jó kedvvel, jó hangulatban tevékenykedtek. A fiatalok a csemeték helyszínre hordásában, vízhordásában, locsolásban serénykedtek. Az öregek brigádja az ültetésbõl vette ki részét. Akácok ültetésén túl maguk telepítették a nyírfás területet. Munkájukkal igazolták az egyik törvényt: a cserkész...védi a természetet. Reméljük ez a megmozdulás csak kezdete volt a természetet, lakókörnyezetünket védõ és szépítõ tevékenységnek. Az egészséges, tiszta és szép környezet mindnyájunk közös érdeke. Hisszük, hogy a további feladatok még nagyobb tömeget vonzanak majd. A közös, a jó cél érdekében kell összefognunk. A cserkészek ismét ott lesznek. Hiszen törvényünk: A cserkész, ahol tud, segít. K.D. 10 nap Vasadon A szülõk csak a testemen keresztül érintkezhetnek a gyerekekkel! Csak semmi érzelmeskedés! Valahogy így kezdõdött az a találkozás, amit 10 napja várt szülõ és gyermek egyaránt. 10 napot töltött a vasadi Alkotótáborban tizen-egynéhány pilisi diák. A tábor idén már 15. alkalommal került megrendezésre. A szervezõk elmondása szerint a cél a mûvészetek közelhozása a gyerekekhez, bõ egy hétig tartó vidám, ám fegyelmezett körülmények között. A tábor résztvevõi az elmúlt évekhez hasonlóan most is több szakkör között választhattak: volt képzõmûvészet, festészet, batikolás, néptánc, színjátszó kör, megtanulhatták a rézkarc rejtelmeit vagy akár agyagozhattak is. A búcsúestig, amire július 1-jén került sor, a gyerekek teljesen el voltak zárva a külvilágtól, egyfajta mikroközösséget alkottak. Erre azért volt szükség, hogy az alkotást senki se tudja megzavarni, ráadásul egy ilyen zárt egységben a gyerekek sokkal fogékonyabbak minden hatásra. A zárt közösségben nem érhette õket zavaró, rossz irányban befolyásoló külsõ hatás. A búcsúesten aztán mindenki megfolytatás a 8. oldalon

7 II. évfolyam 3. szám 7. oldal Labdarúgás, megyei II.o. versenysport Vasárnap, június 23-án volt az utolsó forduló a bajnokságban. Pilis csapata Nagykõrösre utazott, igen fontos mérkõzésre. Itt dõlt el, hogy ki lesz a bajnok az ifjúsági csapatok között. Ha gyõznek, a bajnok Pilis! Nagykõrös-Pilis 2-2 (1-0) Singjar-Szelepcsényi-Sóvári-Kertesi-Zanzell-Szeberédi- Gajdos- Kresják-Cserna- Perjesi-Lasán Csere: Berinszki, Palotai, Kotyinszki, Koblencz Edzõ: Gyöngyösi Károly A Pilis hamar vezetést szerzett, de érthetetlenül a bíró nem adta meg a gólt, lest ítélt. Lasán egyedül vitte a labdát kapura. Hogy lehet les? A Pilis támadólag lépett fel, Zanzell és Szeberédi kihagyott helyzetei után, lesbõl rúgott góllal, vezetést szerzett a hazai csapat. Szünet után a támadások fokozódtak és Zanzell, Kresják révén megfordította Pilis a vezetést, majd újabb kihagyott helyzetek után olyan gólt ítélt meg a játékvezetõ a hazaiaknak, amikor a pilisi játékosok szerint a labda nem volt túl a gólvonalon. Így lett 2-2 és ezzel a 2. helyre került a csapat. Edzõi vélemény : a jobbik csapat lett a vesztes. A tabellán: 2. Pilis, 26 mérkôzés, 21 gyôzelem, 2 döntetlen, 3 vereség. 65 pont, gólarány. A legtöbb gólt Pilis rúgta a bajnokságban. Egyénileg Buránszki 54, Lasán 26, Zanzell 18 alkalommal volt eredményes. Összesen 11 játékos rúgott gólt a 20 fõs keretbõl. Az évzáró június 29-én volt. A 2. hely díjazása, 2 db labda, oklevél, érmek itt kerülnek átadásra a játékosoknak. Ezután 3 hét pihenés, utána felkészülés az augusztus 11-én kezdõdõ bajnokságra. Felnõtt mérkõzés: Nagykõrös - Pilis 0-6 (0-3) Molnár-Gáspár-Polgár-Szentjobi-Kerepeszki-Haluszka- Kalenda-Tóth-Halgas-Petyan-Hubai A megsérült Kalenda helyére Patakfalvi volt a csere. Edzõ: Szûcs Attila Vezette: Fischoff, 200 nézõ elôtt. A kezdés után gyorsan jött az elsõ gól, Hubai távoli lövésébõl. Késõbb Petyan egyéni akcióból növelte az elõnyt. A játék alapján egyértelmû volt, Pilis kezében van a mérkõzés. A hazaiak néha keményen játszottak, Kalenda megsérült. Ezután Gáspár szabadrúgása megpattant a sorfalon, meghozta a harmadik gólt. A második félidõben folytatódott a támadó játék, a kapura nem sok veszélyt jelentõ hazaiak ellen. Petyan gólja után, Szentjobi erõs lövését a kapus kiejtette, a labdát Petyan juttatta a hálóba, majd Hubai állította be a végeredményt. A csapat a 7. helyen végzett: 10 gyõzelem, 7 döntetlen, 9 vereség, gólkülönbséggel, 37 ponttal. A legtöbb gólt Petyan 25, Kalenda 7, Hubai 5-öt lõttek, összesen 12 játékos rúgott gólt. A mérkõzésen játszó játékosokon kívül a bajnoki évben játszottak még: Krizsan, Kovács, Perjesi, Végh, Kocsis, Jánosi. A csapat az utolsó 6 fordulóban 18-ból 16 pontot szerzett. Szûcs Attila edzõ véleménye: ha a játékosok együtt maradnak, a csapat többre is képes. Június 29-én évzáró. 3 hét szünet után felkészülés az augusztus 11-én induló bajnokságra. Ehhez azonban nagyobb támogatás szükséges. Be kell fejezni a kerítést, az edzõpályát el kell készíteni, a viharkárokat - kidõlt világítási oszlopok és általuk okozott kárt - helyre kell állítani. Vizet, gázt, be kell vezetni, szerelni. Összességében jól szerepeltek a csapatok, köszönet a vezetõségnek, Szûcs Attila, Gyöngyösi Károly, Merényi György edzõknek, a játékosoknak és családjuknak, a pártolóknak anyagi támogatásukért, mert nélkülük megszûnne a nagymultú együttes. A serdülõk, Merényi György edzõ 25 játékosa a 2. helyen végzett. Megõrizve helyüket a rájátszás után is. A 11 csapatos Öregfiúk bajnokságban a 20 fõs keret a 3. helyen végzett. Csak így tovább, HAJRÁ PILIS! június 28. Borgulya Károly képviselõ Iskolai labdarúgás RENDELETEK Az I. sz. Általános Iskola korosztályos labdarúgó csapatai az 1995/96- os tanévben is a hagyományoknak megfelelõen szerepeltek. A Monor körzet összesített versenyében toronymagasan I. helyet értek el az iskola tanulói. A megyei és esetlegesen országos versenyen való sikeresebb szereplés érdekében növelni szükséges az edzésidõt, valamint a feltételrendszert a produkált eredmények színvonalára kellene emelni. Eredményeink: megyei Diákolimpia küzdelmek 7-8. osztályosok: körzeti 1. hely, megyei területi 3. hely 5-6. osztályosok: kõrzeti 3. hely 3-4. osztályosok: kõrzeti 1. hely, megyei területi 2. hely megyei Labdarúgó Szövetség bajnoksága: 5-6. osztály (nagypálya): körzeti 1. hely Dél-Pest megye 2. hely Góliát-McDonald s FC bajnokság: 1-2. osztály: 1. hely 3-4. osztály: 1. hely Az június án a Népstadionban sorra kerülõ Góliát Nemzetközi Tornán a körzeti Góliátos válogatottban iskolánkat 11 fõ alsós tanuló képviseli. Kovács Károly Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete június 13-i ülésén megalkotta: - 8/1996.sz. önkormányzati rendeletét a vásárokról és piacokról, valamint - 9/1996.sz. önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, mely szerint Pilis községben április 1-tõl a szemétszállítási díj lakásonként 150.-Ft/hó. A rendeleteket a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján olvashatják.

8 8. oldal II. évfolyam 3. szám VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOK A MEZÕGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN A mezõgazdasági termelés színvonala szorosan összefügg a vízgazdálkodás színvonalával. Hazánk mezõgazdaságára ez különösen jellemzõ, hiszen a szélsõséges idõjárás miatt egymást követik az aszályos és csapadékos periódusok. A káros vizek elvezetése, a hasznos vizek megõrzése azonban csak összehangolt vízgazdálkodási munkával érhetõ el, amihez a mezõgazdasági termelõk, a lakosság és a társadalom összefogása szükséges. Ezt a feladatot látják el a közel 200 éves múltra visszatekintõ vízgazdálkodási társulatok. Az ország mintegy 8 millió hektár területén 67 társulat mûködik és nagy szakmai tapasztalattal, mûszaki felkészültséggel végzik a helyi közcélú vízgazdálkodási feladatokat. A térségben 128 ezer ha érdekeltségi területen mûködõ Dél- Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat (Cegléd, Pesti út 29.) 450 km hosszú belvízcsatorna rendszeren lát el vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatot. A mezõgazdasági területek, települések vízkár elleni védelméhez, szükség szerinti vízpótláshoz nélkülözhetetlen a csatornarendszer funkcióképességének fenntartása, szakszerû üzemeltetésének biztosítása. A vízgazdálkodási társulatokról szóló évi LVII. törvény, valamint a 160/1995. (XII.26) számú kormányrendelet újra szabályozta és korszerûsíti a társulatok joganyagát bizonyítva a társulatok jövõbeni fennmaradásának szükségességét. A társulat ezúton is tájékoztatja tagjait, - különös tekintettel - a föld új tulajdonosait (használóit) mûködésérõl, tevékenységérõl és a mielõbbi tagi-társulati kapcsolat felvételének szükségességérõl. Mi a társulat? A társulat jogi személyiséggel rendelkezõ gazdálkodó szervezet. Állami és önkormányzati feladatot átvállalva vízgazdálkodási közfeladatot lát el. A társulat a tagok által önkéntesen létrehozott demokratikus önkormányzattal rendelkezik. Mûködését szervei útján látja el. A társulat legfõbb szerve a taggyûlés (küldöttgyûlés), irányító szerve az intézõ bizottság, ellenõrzõ szerve az ellenõrzõ bizottság. Kik a tagjai? Az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok. Mi az érdekeltségi terület? 10 nap Vasadon folytatás a 6. oldalról mutathatta a meghívott szülõknek a tíz nap munkáját, eredményét. A szülõket is érte meglepetés: a táborvezetõ igen határozottan ügyelt arra, hogy ne legyen rendbontás, hisz a szülõk ugyebár nagyon neveletlenek is tudnak lenni, ha nem fegyelmezi õket senki! Keményen pattogtak az utasítások: Édes fiam, ne izegj-mozogj, nem beszélgetsz, csak akkor tapsolsz, ha én is, és addig abba sem hagyod, amíg én tapsolok! Nem is történt semmiféle incidens, így a bemutatók rendben zajlottak le. Láthattuk a János vitézt a színjátszó csoport eléggé újszerû felfogásában, ezután a néptáncosok bemutatója következett. A közel egy órás mûsor után a táborlakók megkapták Az a terület, amelyrõl a vizek természetes úton a befogadóba jutnak, illetve elvezethetõk és amely területek felszín alatti vagy felszíni vizeire a társulat közcélú vízimunkák, megépített vízilétesítmények hatást gyakorolnak. Mi az érdekeltségi hozzájárulás? A társulat tagja (földtulajdonos, földhasználó) köteles a közfeladat költségeihez érdekeltségi egységének (ha) arányában hozzájárulni. Mi a tagsági viszony? A társulati tagsági viszony természetesen-mint minden tagsági viszony, -jogokat és kötelezettségeket egyaránt tartalmaz, amelyet az alapszabály részleteiben magába foglal. Így például a tagoknak joga: -az érdekeltségükkel összefüggõ társulati feladatok meghatározásában tevôlegesen döntési joggal részt venni, -a társulat vezetõ testületeiben tisztséget viselni, -a társulati tisztségviselõktõl, a társulat vezetõitõl felvilágosítást kérni a társulatot, vagy saját érdekeltségét érintõ bármely kérdésben, stb. de ugyanakkor kötelessége: -az érdekeltségi hozzájárulás (Ft\ha) a taggyûlés által megállapított mértékben és határidõre megfizetni, -a taggyûlésnek és a társulat mindazon testületeinek munkájában részt venni, amelybe megválasztották és a részvételt elvállalta, stb. A törvény erejénél fogva a társulat 1996 novemberében tartja taggyûlését (küldöttgyûlés), ahol az új alapszabály elfogadásra, az érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapítására és a tisztségviselõk megválasztására kerül sor. A társulat tagjaival a kapcsolatot személyesen, a helyi önkormányzatokon, a gazdajegyzõkön, a mg. bizottságokon, egyéb fórumokon keresztül és a sajtó útján biztosítja. A tagság kiterjedt körét a taggyûlésen (küldöttgyûlés)- két tanú által aláírt - írásbeli meghatalmazással ellátott küldött is képviselheti. E rövid tájékoztatóval az új törvény szellemében kívántuk a figyelmet ráirányítani a vízgazdálkodási közfeladat társulati úton való ellátásának szükségességére, valamint az 1996 évi tennivalókra. Cegléd, május 15. Tisztelettel: Dr. Kovács Géza ügyvezetõ igazgató az emlék-medált, amelyet szintén itt készítettek. Az elõadások után a meghívott vendégek a kiállítást tekinthették meg, ahol szintén a 10 nap termése volt látható. Szebbnél szebb agyagedények, festmények, batikolt pólók illetve terítõk kerültek a kiállítóterembe. Néhány alkotást meg is lehetett venni, a befolyt összeg a jövõ évi tábor egyik alaptõkéje. A többi mûvet az alkotója hazavihette. A résztvevõ gyerekek élményekkel telve tértek haza, szinte teljesen újjászülettek ez a néhány nap alatt. A búcsúzás közös táncházzal végzõdött, és bizony sokaknak a szemében csillogott a könny. Ám mindenki azzal köszönt el a táborvezetõtõl, hogy Jövõre, Veled, ugyanitt!. Azt hiszem, nemcsak Vasadon lenne szükség ilyen alkotótáborokra! -sagi-

9 II. évfolyam 3. szám 9. oldal FOTÓ: Baráth Bálint Május 29. avagy A világot a lelkesedés viszi elõre II. 24 óra, 25 helyszín, több száz program, 5 ezer résztvevõ, 300 szervezõ-rendezõ, 120 szponzor-támogató, teljesítés, Pest megyei I. helyezés, kategóriánkban országos 4. hely. Ez a leltár. Szabadság tér, május 29. Mi kell még? Mi kell akkor - hála a szponzoroknak, a pilisi embereknek, - ha az önkormányzati 100 ezer forint támogatásból csak 50 ezer forintot kellet felhasználnunk és még ezen kívül is 160 ezer forint maradt meg az idei pénzbõl, hogy megalapozza az évi Kihívás Napját. Hiszen egyre növekvõ az érdeklõdés, óriási a várakozás és a lelkesedés... A fáklyás futáson résztvevõ 300 ember lelkesedése bebizonyította, hogy a szemerkélõ esõ, a rossz idõ sem lehet elég ahhoz, hogy egy ilyen program ennyi munka, energia kárba vesszen. Amikor a hajnali óriási hangulatot a résztvevõk lelkesedését a Magyar Televízió jelenléte is tetézte azzal, hogy az országos programok közül községünk éjszakai tor túra - kor túra programját bemutatta, tudtuk, hogy sikerülnie kell. Ha a programokat részleteznénk, több oldalas újságra lenne szükségünk és még akkor sem biztos, hogy a lista hiánytalan lenne. Így ezt most nem tesszük, hiszen mindenki õriz magában emlékeket, benyomásokat, melyek talán azt erõsítik, hogy szükség van az ilyen napra, napokra. Mi hiszünk benne! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek, akik támogatásukkal, segítségükkel, munkájukkal hozzájárultak a Kihívás Napja 96 rendezvény sikeréhez. Köszönjük! K-M Barátság határok nélkül A szlovákiai Kolárovo (Gúta) község Gútai Nyugdíjas Klubjának tagjai és a pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub tagjai között a barátság már 1995-ben kezdõdött az egyik pilisi klubtag ismeretsége révén. Ez folytatódott szeptember 2-án, amikor a Vidám Tavasz Klub megrendezte Pilisen az õszi Pest megyei Területi Kultúrális Találkozót. Ide kaptak meghívást a szlovák nyugdíjas klub tagjai, mely meghívásnak örömmel tettek eleget és nagyon jól érezték magukat. Június 29-ére a Vidám Tavasz Klub tagjait hívták meg a gútai nyugdíjasok, az általuk megrendezett Barátság nevû kulturális fesztiválra. A fesztiválon a pilisi csoport 70 fõvel vett részt. A találkozón Dr. Tóth István polgármester, Dr. Kunos János, a Területi Kultúrális Központ igazgtója, Rizmerová Mária mûvelõdési ház igazgató és Borka Ferenc, a Gútai Nyugdíjas Klub vezetõje fogadta, köszöntötte a csoportot és a több helyrõl összesereglett 380 nyugdíjast. A vendéglátás színhelye egy Gúta környéki vadászház volt, nagyon szép, romantikus környezetben. A pilisiek nagy sikerû mûsorában a színjátszó csoport és tánckar szerepelt, Papp Albert Pósa Lajos: Haza cimû versét szavalta el, mely vers könnyeket csalt az idõs emberek szemébe. A mûsoruk - mely két nyelvû volt (szlovák és magyar) és a Bratislavai Televízió is megörökítette - osztatlan sikert aratott és emléklappal, értékes ajándéktárggyal jutalmazták, mint a legszínvonalasabb elõadást. A díjkiosztás után vendégül látták a csoportokat. Négy bográcsban férfiak fõzték a finom gulyáslevest, sütemény, pogácsa, bor, kávé volt a vendégváró ünnepi menü. Saját fúvós zenekaruk szórakoztatta az idõs embereket, akik éltek a lehetõséggel és korukat meghazudtolva táncoltak, énekeltek. Kottász Árpádné A Vidám Tavasz Klub községünk üdvözletét is vitte magával. Most azokat a sorokat idézzük, amelyeket Pintér Mihály írt Kolos község polgármesterének illetve lakóinak. Igen Tisztelt Polgármester úr! Örömmel vettem részt azon a találkozón, ahol az Ön városának küldöttsége szereplésével nagyban emelte a rendezvény színvonalát. Kulturált, szép éneklésükkel példát mutattak valamennyiünknek. Már az akkori beszélgetésen megígértem, hogy a legközelebbi lehetséges alkalommal én is eleget teszek kedves meghívásuknak. Sajnos ez nem így lesz. Sajnos egészségi állapotom és elfoglaltságom nem engedi meg, hogy részt vegyek a találkozón. Kérem gyönyörködjék Papp Berci bátyám gyönyörû szavalatában és együttesünk szebbnél szebb dalaiban. Kérem, keressék a gyökereket, melyek közelebb visznek egymáshoz bennünket. Bízom benne és õszinte szívvel remélem, hogy a kezdõdõ ismeretség mélyebb barátsággá válik, elõször talán együtteseink között, késõbb reményeim szerint a két település lakói között is. Igen Tisztelt Polgármester úr! Kérem fogadja el szerény ajándékként településünk történetét és adja át városuk valamennyi magyar és nem magyar polgárának õszinte üdvözletemet. A mielõbbi viszontlátásig, üdvözli önt: Pintér Mihály Pilis Nagyközség polgármestere

10 FOTÓ: Varjú Zoltán 10. oldal II. évfolyam 3. szám A felállványozott templom Erõs vár... A világ Hamár egyszer építkezik... BRAMAC folytatás az 1. oldalról ja az idõ kemény próbáját, sürgõsen cserére szorul! Sajnos a templom tetõszerkezetének állapota sem megnyugtató. A párkányok több helyen eláztak, a csatornák elöregedtek. Nagy gondot vett a vállára a gyülekezet, amikor elhatározta, hogy a templomot valóban erõs várrá fogja tenni. E célból a pilisi Evangélikus Egyház néhány tagja és különbözõ szervezetek 1996 márciusában alapítványt hoztak létre, melynek neve Pilisi Evangélikusok Erõs Vár alapítványa. Az alapítvány célja többek között: a gyülekezet tevékenységéhez, hitéleti munka megteremtéséhez szükséges templom, gyülekezeti ház és templom berendezéseinek állagmegóvása, felújítása, korszerûsítése... Ez az alapítvány már mûködik, a pilisi OTP kezeli. Száma: Amint azt a tisztelt olvasók láthatják, a templom renoválása megkezdõdött, szépen halad, csak... Csak éppen kevés az a pénzösszeg, amely jelenleg rendelkezésre áll a közel 5 millió forintos munkához. Igen Tisztelt Olvasóim! Gondolkodjanak el! Milyen szép lenne már látni a csillogó rézlemezzel borított, helyreállított templomtornyunkat és tudni, hogy a mostani felújítás után 100 évig nem lesz baj a toronnyal... Aki teheti, segítsen! Pintér Mihály polgármester Megrendelés: Pilis, Gerje út 10. Tel.: 30/ Bramac tetõcserepet ha nálunk rendel, a Bramac Kft. szállítja Önnek házhoz díjtalanul, az ország egész területére! A színeltérés kizárt, garancia 30 év. A töréskárt pótolják. Mennyiségszámítás. PVC-csatornarendszer több színben. Fagyálló burkoló. Tetõszigetelõ fólia, Therwolin, Rigips, Austrotherm szigetelõk. VELUX, Schindler, Roto-tetõtéri ablakok, Roto-padláslépcsõ. LB-habarcs, Guzoló, alap-, homlokzati színes, lábazati színes vakolatok házhozszállítása. Poroton, Porotherm, Ytong, Gázszilikát falazók. E-jelû födémgerendák, PK-födémpallók, Porotherm födémrendszer, N-jelû zsaluzó, áthidalók, beton és cserép kefnik. BÉKÉSCSABAI, JAMINA natur, mázas, Csornai, Tatai tetõcserepek, Tegela, Lindab, Eternova színes és szürke palák ugyancsak házhozszállítással az egész országba. Tisztelt építkezõ! Várjuk Önt vidékrõl is! Megbízott forgalmazó: Bánszki István Megbízó: Kereskedõház Debrecen, Csap u. 13. Tel/Fax: 52/ Tisztelettel: Szilágyiné FIZETETT REKLÁM folytatás az 1. oldalról Európa Bajnokság válogató versenyének elsõ fordulóját, amelyen Povázsan János 1302 ponttal az elsõ helyezést érte el, valamint 30 és 50 méteren országos csúcsot állított fel. A válogató második fordulóján 1296 pontot szerzett, a második lett. A Világbajnokság válogató versenyén az elsõ fordulóban újra aranyérmet szerzett, a második fordulóban ehhez egy 639 pontos országos csúcs felállítása is társult. Június elsején a TIPP-Trade Terepíjász versenyen megdöntötte saját országos csúcsát, 641 ponttal újra elsõ helyen végzett, a Veszprémi Vándorkupa is a pilisi csapathoz került. Egy héttel késõbb az Országos Bajnokságon csapatversenyben ismét elsõ helyet szereztek a pilisiek Povázsan segítségével. Az elsõ két hely között csak 6 pont különbség volt, ez is úgynevezett szétlövéssel dõlt el. Ugyanezen a versenyen Povázsan János egyénileg beállította, vagyis elérte a Fehér Péter által tartott országos csúcsot is. A múlt héten zajlott az Európa Bajnokság, ahol a 3 tagú magyar csapat: Ondrik Tibor (Malév LRI), Povázsan János (PDSE) és Fehér Péter (Kecskemét Kandó SE) ezüstérmet szerzett. Innen a pilisi íjász a Diáksport Egyesület, az Önkormányzat, a helyi vállalkozók és magánemberek önfeláldozó támogatásának köszönhetõen egyenesen a Világbajnokságra ment, ahol sorozatos sikerek után a dobogó második fokára állhatott fel. Az elmúlt évek legsikeresebb Európa- és Világbajnokságaként vonul be ez a két hét a magyar íjászat történelmébe, és ezt majdnem biztos, hogy egy, szinte a semmibõl elõbukkant pilisi fiatalembernek, Povázsan Jánosnak is köszönhetjük. Sedró Ágnes A PILISI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja: Pilis Nagyközség Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Felelõs kiadó: Pintér Mihály polgármester Fõszerkesztõ: Mátrai Edit Korrektúra: Sedró Ágnes Tördelés: Tóth Zoltán 2721 Pilis, Kossuth L. út 30. Telefon: Készült 2000 példányban.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA Halásztelek Futball Club IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA 2016.szeptember 03. (szombat) 2007-es korosztály Versenykiírás 2007-es korosztály Torna ideje: 2016. Szeptember 03. (szombat) Torna helyszíne: 2314

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben