Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:"

Átírás

1 Iktatószám:35 - /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városfejlesztési Csoport Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Petőfi Sándor Művelődési Központ Véleményezésre megküldve: valamennyi bizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

2 Száma: 35- /2008. Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város központjának rehabilitációja a város fejlődésében gazdasági, kulturális, város rehabilitációs és turisztikai szempontból egyaránt meghatározó, kiemelt beruházás. A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program nem csak egyszerűen városszépítés vagy épület rekonstrukció, nem csak kulturális-közösségi intézmények aktivizálása és bekapcsolása a város életébe és gazdasági vérkeringésébe (Tornyai János Múzeum, Alföld Galéria), nem csak az oktatás fejlesztéséhez, az antiszegregációhoz jelentős mértékben hozzájáruló fejlesztés, nem turisztikai vonzerőfejlesztés, hanem egy olyan komplex program, ahol ezek az elemek egymást erősítik. A program tehát nem csak egymással erős szinergiát felmutató projektelemek halmaza, hanem a város fejlődésében sorsfordító, a valóban ugrásszerű fejlődés lehetőségét biztosító, számos forrás koordinációjával megvalósuló komplex program, amely pozitív mintaként szolgálhat bármely város számára. Kormányzati döntés alapján a kulturális városrehabilitáció különböző elemeit több forrásból támogatják. A város kiemelt projektjéhez szorosan kapcsolódik a Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése és a város közművelődési, kulturális életének központi terévé váló programmegújulása, amelyhez forrást a TIOP 1.2.1/08/1 jelű pályázat benyújtásával biztosít Önkormányzatunk. Magyarország hat konvergencia régiójában található azon megyei jogú városok önkormányzatai, melyek nem fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok, az évi LXV. törvény 61. -a alapján, pályázatot nyújthatnak be AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére,. Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségi programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, kistérségek közművelődési intézményei számára. Az Agórák létesítésének három fő célja: 1. Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban, racionalizálva a közművelődési feladatellátást. 2. Közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése szakmai szempontok figyelembe vételével. 3. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a környező kistérségek kulturális közművelődési alapszolgáltatásinak magasabb színvonalon történő biztosítása. 1

3 Az Agóra multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódóan költséghatékony és fenntartható működtetés megvalósítására ad lehetőséget. A pályázat keretében a támogatott tevékenységekhez szervesen kapcsolható, szükséges fejlesztések, beruházások támogathatóak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések a város és vonzáskörzetébe tartozó térség lakosságára, kiemelten hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és rétegek információhoz, lehetőségekhez való hozzáférésének javítására, társadalomba való integrálódási esélyeik növelésére irányulnak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések célcsoportja a komplex kulturális szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság, valamint a szakmai szolgáltató funkció esetében a hatókörben lévő közművelődési intézményhálózat és azok használói. A multifunkcionális közösségi központ integrált működésével, funkcióinak komplexitásával Hódmezővásárhely Agórája, szocio-kulturális szolgáltatásainak központja lesz. Egyben a formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak helyszínévé válik. Az Agóra működése közvetlenül, illetve közvetve (mintákat kínálva) kihat a térség közművelődésére, magas színvonalú programokat nyújtva a város közönségének, és szolgáltatási segítséget a környező kistérségek közművelődési intézményeinek. A közösségi funkciók lehetőséget biztosítanak a művelődő közösségek működésére, az át- és továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a közszolgáltatások minőségjavítására. Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események művészeti előadások, kiállítások, konferenciák, vásárok és bemutatók -, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. A területi közművelődési tanácsadó szolgálat funkcióhoz szükséges infrastruktúra is az Agóra épített tereiben kerül kialakításra. Az Agóra létrehozása nem csupán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közművelődési intézményének, a Petőfi Sándor Művelődési Központnak minőségi fejlesztésére, a városkép javítására, a helyi szolgáltatások minőségének javítására irányul. Az Agórának térségi hatással is kell rendelkeznie a fejlesztések kötelező eleme a programban érintett közép- és kistelepülések bevonása, amely az együttműködő felek szándékának megfelelően egyaránt jelenthet programkínálatot és szakmai tanácsadást, illetve szakmai műhelymunkát: a Digitális műhely, a Drámapedagógiai műhely, a Zene műhely, Ifjúsági műhely, valamint a civil koordináció területén. Az együttműködés szándékát megállapodásban rögzítjük partnereinkkel. Az Agóra Program eredményeként erősödik a helyi társadalom kohéziója, bővül a munkaerő adaptivitását szolgáló információs rendszerek, kompetencia-fejlesztést szolgáló feltételek köre. A funkciók valódi komplexitása jelentős hozzáadott értéket biztosít a használóknak; hozzájárul a városkörnyék kistérségeiben a funkcionális feladatellátáshoz, az életminőség javulásához, a minőségi szolgáltatások kialakításához, a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez. Támogatható tevékenységek köre Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása elsősorban meglévő közösségi vagy egyéb használatban lévő, illetve használaton kívüli épület, épületegység, épületegyüttes korszerűsítésével, kibővítésével, átalakításával történhet. 2

4 A pályázat keretében elsősorban a felsorolt funkciókat ellátó intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása (építés, bővítés, felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb beszerzések) támogatható. Kapcsolódó tevékenységként támogatható a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele, projektmenedzsment tevékenység, valamint adminisztrációs tevékenység. a. Közösségi funkciók: - A szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet kialakítása, megépítése; - Munkaerő-piaci és más közhasznú információs pontok létesítése; - Nemzeti és etnikai kisebbségi, valamint egyéb társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása; - Konferenciák befogadására alkalmas intézményi infrastruktúra létesítése; - Hagyományápoló és kortárs művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése; - Kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; - Kulturális Internetportálok működtetése, koordinálása, közösségi internet-hozzáférés biztosítása; - Kulturális szolgáltatási projektek összeállítására, forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra kialakítása; - A környezeti és egészségnevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása. b. Képzési funkciók: - A közoktatási, valamint a felnőttképzési és képzési programok lebonyolítására alkalmas terek, kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók kialakítása, melyek a tevékenységhez szükséges IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internet kapcsolattal rendelkeznek; - Az új tanulási formák (informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása, melyek indokolt esetben a közoktatási intézmények számára is rendszerszerűén igénybe vehetőek; c. Szórakozási és élményfunkciók Ezek közvetítésére szolgáló terek kialakítása: - színház-, hangversenyterem, kiállítótér és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása; - mobil-rendezvénytér, és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása; Szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése, az előzőekkel összhangban, integrált formában, Közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása (pl. szakkör, klubfoglalkozás, ismeretterjesztő előadások stb.). d. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció: A szolgálat infrastrukturális feltételeként a meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges épített, IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, valamint eszközbeszerzés támogatható. A fentiekhez kapcsolódó, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységeket kell pályázati kiírás szerint megvalósítani. 3

5 A pályázat eljárásrendje A pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támogatásra, Az első pályázati forduló célja azon projektek kiválasztása, amelyek továbbfejlesztésre, részletes kidolgozásra alkalmasak. A pályázó az első fordulóban meghozott döntés alapján dolgozza ki a végleges pályázatot. A pályázatok első fordulójának benyújtása május 30-ig lehetséges. A második fordulóban a részletesen kidolgozott, az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok kerülnek benyújtásra. A második fordulóra készül el a projekt végleges költségvetése is. A második fordulóra a benyújtási határidő december 15. Támogatás formája és pénzügyi keretei A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül. A támogatás mértéke nem lehet magasabb, mint az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a. A végleges költségvetést a második fordulóra kell elkészíteni. A rendelkezésre álló forrás keretösszege: 14,6 milliárd forint. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 milliárd forint, maximum 1,75 milliárd forint lehet. A projekt tervezett összköltsége: Ft + áfa, azaz bruttó 1,5 milliárd forint. A projekt támogatandó tevékenységei A pályázat keretén belül kötelezően rendelkezni kell, illetve kialakítandóak az alábbi helyiségek, ahol műszaki megoldások, követelmények teljesülését kell biztosítani: kis-, közép- és nagycsoportos foglalkozásokra alkalmas terek; szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, mobil belső térrendszer; a formális és non-formális képzést, valamint spontán információszerzést lehetővé tevő szakmai terek létrehozása (tantermek, oktatótermek (minimum hat önálló helyiség) valamint egy, legalább 15 számítógépes munkaállomással felszerelt terem); az élményfunkcióhoz kapcsolódó szolgáltató multifunkcionális rendezvénytermek; hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal két vagy három részre osztható nagyterem; hangversenyterem/színházterem; kiállítótér; e-magyarország pont működtetésére alkalmas infrastruktúra biztosítása; nyilvános, vezeték nélküli Internet hozzáférés biztosítása a közösségi terekben; családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó beruházások (pl. gyermekelhelyezés megoldása) biztosítása; legalább ötven kerékpár tárolására alkalmas tároló kialakítása. Petőfi Művelődési központ felújítása, bővítése A PMK felújításának megtervezése során alapelv volt, hogy az épület külső megjelenése minél kisebb mértékben változzon, a belső rendezés során viszont érvényesüljenek a korszerűsítés kívánalmai, és az épület megfeleljen a TIOP pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak is. A Művelődési Központ meglévő épülete a hazai építészeti közvélemény szerint is a második világháború és az 1950-es évek közötti magyar építészeti korszak egyik legjelentősebb, építésztörténetileg is fontos értékes műve, amely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védettségi javaslatai között is szerepel. Idősebb Janáky István Hódmezővásárhely szülötte, 4

6 családja több szállal kötődik a városhoz. A hely szeretete jó érezhető a ház építészeti gesztusain. Az épület méltó építészeti hagyatékának megőrzésére és ezzel együtt arra, hogy újabb korunk változékony használati igényeire minél alkalmasabbá tegyük. A legfontosabb változások: A nézőtér általános átépítésével hibátlan látási és akusztikai körülmények teremtése a színháztér mindenféle használata esetére ezáltal a nézőtér teljes befogadó kapacitása csökken 451-ről 368 nézőre; A kifogásolható nézőtéri karzat elbontása, a nézőtér megközelítésének áthelyezése az I. emeletre, nézőtéri kijáratok és menekülő kapuk átrendezése; Színpadnyílás növelése, díszlettárolás területének ésszerűsítése, bővítése, zenekari árok bővítése 40 főre, új világítóhidak, színpadi karzatok kiépítése, fény- és hangtechnikai vezérlő- és színpadgépészeti helyiség, korszerű szcenikai működés kialakítása a színpadtéri belmagasság csökkentésével, épületgépészeti rendszerek gépházainak áttelepítésével; Bejárati épületrész földszintjén, I. és II. emeletén lévő nagy terek minél zavartalanabb tágasságának, többcélú használhatóságának biztosítása különféle berendezésekkel, a közösségi-, szakkör- és klubéletben felbukkanó új és akár egyidejű használati módok lehetővé tétele; Mobil büfé rendszeresítése, amely mindig az aktuális esemény helyszínére telepíthető; A közönség, szereplők, szakköröket és klubokat látogatók és dolgozók egészségügyi helyiségeinek komfortosabbá tétele, bővítése; Mozgáskorlátozottak közlekedésének és speciális komfortjának biztosítása a nézőtéren és a bejárati épületrész szintjein, valamint ritkaságszámba menő módon a színpadon is. A bejárati épületrész földszintjének átalakítása, ruhatár, recepció, pénztár, és főlépcső felújítása; A bejárati épületrész I. szintjének átalakítása az irodák áthelyezésével, színházi foyer jelleg kialakítása; Utcai front belső oldalán felvonó elhelyezése; Épületgépészeti teljes megújítás Az épület hasznos területének növelése a pinceszinten, amelynek természetes megvilágítását süllyesztett kert biztosítja; a pinceszint tetőtere pedig az előcsarnokbó, a nézőtérről és az épületen kívülről rámpával is megközelíthető terasszá alakul. Új épületszárny építése A jelenlegi görögkeleti parókia bevonásával (illetve közösségi funkciókra való alkalmatlansága miatt a bontásával és új épület építésével) válik lehetségessé a TIOP pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak maradéktalan teljesítése. Az új épület szerves részét képezi a PMK intézményének, építészeti kialakítása a PMK architektúrájához illeszkedik tagoltságában és anyaghasználatában egyaránt az épület vásárhelyiségéhez ezeken túl az is hozzájárul, hogy az új épület tervezői a PMK-t tervező, vásárhelyi származású idősebb Janáky István fiai. 5

7 Az új épületszárny: Alsó szintjén egy irodatér és egy 16 számítógépes munkaállomás található; ebből nyílnak tantermek és oktatótermek; Felső szintjén egy felülről megvilágított előtéren keresztül lehet átjutni a nagy multifunkcionális terembe, amely különböző műfajú drámai, zenés, táncos és könnyűzenei produkciók bemutatására is alkalmas; Megközelíthetősége kisemelkedésű rámpákon biztosított; Két szintje közötti közlekedés húzott lépcsőn és egy nagyméretű teherfelvonó használatával lehetséges; Fél-szintjén találhatók a kétnemű öltözők. Közterület rendezése A meglévő PMK épülete, annak bővítése, az új épület, a görögkeleti templom, összetartozó, jellegzetes épületegyüttest alkothat, ezt az összetartozást erősítik a közterület rendezésére vonatkozó tervek egyéb építészeti gesztusai. Ilyen például a tömbbelső és környezet elkülönítése, illetve a tömbbelsőben alkalmazott egységes anyagú, de fordulatos alakítású, szövésmintaszerű rakású téglapadozat, amely ugyancsak vásárhelyi hagyományt őriz és folytat. Az új közművelődési épület mindkét szintjének bejárata a ház délkeleti sarkán helyezkedik el. A meglévő Művelődési Központ északi oldala, a templom és az előbb említett épületsarok egy bensőséges városi térséget fog közre, ahol vásárok és más szabadtér rendezvények kapnak helyet. Az előírt autóbusz várakozó- és parkolóhelyek az épület mögött húzódó Hódi Pál utcában kerülnek kialakításra. Az egész épületet, épület csoportot teljes körűen akadálymentesítjük, a létesítmény környezetében 50 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpártárolót alakítunk ki. A bejárat közelében 2 db mozgássérült parkolót építünk. Összefoglaló műszaki paraméterek Meglévő épület főbb adatai Bruttó beépített alapterület jelenlegi állapotban 998,80 m 2 Bruttó beépített alapterület tervezett állapotban 991,03 m 2 Épület nettó szintterülete jelenlegi állapotban 1747,50 m 2 Épület nettó szintterülete tervezett állapotban 2032,33 m 2 Nézőtér befogadóképessége jelenlegi állapotban (karzattal együtt) Nézőtér befogadóképessége tervezett állapotban 451 fő 368 fő Új épület főbb adatai Bruttó beépített alapterület 423,13 m 2 Épület nettó szintterülete 859,92 m 2 6

8 Vásárhelyi Kulturális Portál és közösségi oldal A Vásárhelyi Kulturális portál több funkciót lát el egyszerre: A város kulturális-közművelődési kínálatát megjelenítő hagyományos portál; Közösségi, a magánszemély és civil szervezet tagok aktivitására építő oldal, különböző Web 2.0 funkciókkal - blogfelület, személyes oldalak létrehozása, kapcsolati hálók kialakítása (ld. wiw.hu, myspace.com), fotó- és videó feltöltés és megosztás, a hagyományosnak tekinthető üzenetküldés, fórumok, mailszolgáltatás mellett; A Minden nap kultúra! Program keretében létrehozott digitális oktatócsomagok, tartalmak, illetve egyéb, helyben létrehozott kísérleti-művészeti jellegű digitális tartalmak, alkalmazások platformja. Mintaprogram a kultúra területén Olyan, mintául szolgáló keretprogram, mely alkalmas arra, hogy a településen élő, mindek korosztály és lehetőség szerint széles érdeklődési kör számára alkalmat kínáljon a kultúrával való mindennapos találkozásra. Kiemelt célcsoportja a diákok, a fiatal felnőttek, a nyugdíjasok és munkanélküliek. A program természetesen fokozottam épít az oktatási intézmények hálózatán keresztül elérhető csoportokra, de nem csak ők, hanem rajtuk keresztül családtagjaik is kiemelten kezeljük, számukra olyan programokat kidolgozva, melyen közösen vehetnek részt. A program lényege az állandó visszajelzésen alapuló konzultáció, mely alkalmas a mintaprogram folyamatos életben tartására és korszerűsítésére, valamint az új igények kiszolgálásának beépítésére. Ennek értelmében tehát, nem adott időben, adott kulturális szolgáltatások keretein belül működő rendszerről van szó, hanem egy folyamatos visszajelzéseken alapuló, az igények és elvárások, valamint a kínálat szerint változó programról. A műhelyek tartalmának a pedagógiai munkában való megjelenését, azért, hogy az maximálisan kiszolgálja a leendő felhasználók igényeit pályázati rendszerben alakítjuk ki. Oktató csomagok programjai versengenek egymással amiből a legjobb kerül megvalósításra. Műhelyek Stúdió Műhely (digitális, drámapedagógiai, zenei) Hármas funkciót valósít meg. A mai információs társadalomban lassan minden korosztály számára elemi igény, hogy ne csak megbarátkozzon az informatikai eszközök adta lehetőséggel, hanem saját maga kezelni is tudja azokat. Az ügyintézés, a fotó, kép, hangrögzítés, dokumentumok létrehozása, reprodukciója elemi igénnyé vált az élet minden területén. Ezen kívül az intézményben egyesülő, muzeális, könyvtári és közművelődési funkciók munkaterületeinek összekapcsolására ad lehetőséget. A könyvtári dokumentumok digitalizálásába való bekapcsolódást, a múzeum által felhasználható tárgy, azaz három dimenziós szkennelés a múzeumi munka, nyilvántartás megújulási lehetőségét teremti meg. Kiegészülve jó minőségű hangrögzítéssel, máris tovább lép a kommunikáció területére a műhely. A városban jelenleg is működő jó színvonalú iskolai fotó és filmműhelyek munkája mellett a kommunikációs szakirány, a drámapedagógia lehetőségeit tágítja tovább és teszi felhasználhatóvá a pedagógiai munkában. Térségi regionális területen az amatőr felnőtt színjátszók számára ad a színpadhasználat összekötésével olyan lehetőséget mely egyedülálló. Drámapedagógia képző központ kíván lenni a felnőtt amatőr színjátszó csoportok körében. A civil egyeztetés kapcsán erőteljesen körvonalazódott a zenei előadók részéről a Cd minőségű rögzítés lehetősége. Ennek kíván eleget tenni a hangstúdió, mely könnyűzenei, komolyzenei, népzenei előadók számára egyaránt alkalmas lesz. 7

9 Civil Műhely Hódmezővásárhely közművelődési életében egyaránt fontos szerepet játszanak a város fenntartásában működő intézmények, a civil szervezetek, és egyéb nem önkormányzati fenntartású szervezetek. Ebből a szemléletből adódóan a város kiemelten kezeli a közművelődés minden olyan eseményét is, mely nem városi megvalósítású, vagy nem városi fenntartású intézményben jön létre. Hódmezővásárhely minden évben a költségvetésében létrehoz olyan forrásokat, melyek biztosítják a nem önkormányzati kör, a civil szféra támogatási lehetőségét. A legutóbbi önkéntes adatközlésen alapuló civil szervezeti tájékoztató szerint a városban és külterületeken 67 egyesület és 61 alapítvány végezte folyamatosan tevékenységét, állandó stabil tagsága volt, partnerként részt vett eseményeken, vagy maga hozott létre rendezvényeket, felhasználta és hozzájutott a magánemberek személyi jövedelem adójából származó 1%-os felajánlásokat. Ezek az adatok és a szervezetekkel fenntartott folyamatos kapcsolat tapasztalata, hogy egyegy civil vagy informális csoport életében legalább ugyanakkora segítséget jelent a természetben kapott támogatások mértéke, azaz a különböző eszközökkel, technikai lehetőségekkel, vagy szakmai ötlet háttérrel való segítség. Az indulásnál sokat segít az állandó találkozási helyet adó intézmény. Ezt a feladatot vállalja fel az Agóra pályázat keretében a felújított Petőfi Sándor Művelődési Központ, hiszen a létrehozott oktató termek és a nagyobb méretű közösségi terek szolgálni akarnak kisebb és nagyobb létszámú civilek találkozási, rendezvényi színhelyéül. Létezésük és kiegyensúlyozott működésüknek lassan elemi feltétele lesz pályázatokon való részvétel. A kiírások viszont egyre többször előnyként jelölik meg a szervezetek közötti partneri kapcsolatokat. Ezen a területen a művelődési ház ki kell hogy lépjen eddigi lokális helyzetéből és térségi, regionális kapcsolatokat kell létrehoznia, hogy azután tovább közvetíthesse azokat a civilek szolgálatában. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és támogassa a hódmezővásárhelyi Agóra projekt benyújtását a pályázati kör első fordulójára. Hódmezővásárhely, február 13. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester 8

10 Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztését és a város közművelődési, kulturális életének, központi terének programkialakítását célzó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Hódmezővásárhelyen című projektjavaslat benyújtását a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázati kiírásának első fordulójára. 2. A Közgyűlés felkéri Polgármester Urat a projekttel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, május 29. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 5. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6. Irattár 9

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

-4/ A PMK meglévő épületének rekonstrukciója, bővítése és az új épületének építése

-4/ A PMK meglévő épületének rekonstrukciója, bővítése és az új épületének építése -4/7- A tervezés területén az épületek elrendezése a telepítési távolságokra (és romtávolságokra) vonatkozó előírásoknak is megfelel (OTÉK 36. (2) bekezdés). 4.3. A PMK meglévő épületének rekonstrukciója,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ 1. Fejlesztési célok a közösségek megerősítése, megerősödése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Hódmezővásárhely Megyei

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben