PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szarvas Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP-5.1.2/A-09-2f azonosító számú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására. 1. A pályázat célja A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. soft elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt csak korlátozottan vettek részt. A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. A városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott soft tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra. 2. A pályázók köre Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak. Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; 1

2 Nonprofit gazdasági társaságok amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; Társasházak, lakásszövetkezetek; Szociális szövetkezetek amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben. Nem nyújthatnak be pályázatot az évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 3. Támogatható tevékenységek Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai: DAOP-5.1.2/A-09-2f SOFT-1 Helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány, figyelemfelhívó akció a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára A kampány célja a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, illetve szemléletformálási akciók szervezése. A projekt keretében négy különböző műfajú, különböző korosztályra fókuszáló kampányt tervezünk a piacon és a közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők használatának népszerűsítésére. Médiakampány A helyi környezettudatosság elterjesztését szolgáló kampány első része egy intenzív beharangozó médiakampány lenne. Ennek keretében Társadalmi Célú Reklámok (TCR) kerülnek elhelyezésre a helyi médiumokban (újság, rádió, televízió, internet). A projekt keretében egy önálló (de a város hivatalos honlapjához kapcsolódó) honlap is elkészítésre kerülne, melyen folyamatosan megjeleníthetőek lesznek a projekt aktuális elemei, illetve erről a honlapról bővebb információk szerezhetők a szelektív hulladékgyűjtők helyszíneiről, illetve a hulladékgyűjtés módozatairól. A honlap a projekt lezárultával is működhet a lakosság további tájékoztatására. Az újság-, rádió- és televízió hirdetések a város illetve a térség ismert és népszerű személyiségeivel, arcaival készülhetnének el. Ezekben, a reklámokban a szereplők a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívnák fel a figyelmet. 2

3 Családi nap és Csere-bere börze a környezetvédelmi világnapon A környezetvédelmi világnapon (június 5-én) Családi napot és Csere-bere Börzét kívánunk szervezni. Ez utóbbi rendezvény célja, hogy megtanuljuk megbecsülni használati tárgyainkat, hogy azokat feleslegessé válásukkor ne egyből a hulladékok közé dobjuk, hanem más formában hasznosítsuk. Ezen kezdeményezés szeretne rávilágítani arra, hogy ami egyikünknek már felesleges, vagy megunt, az a másiknak még jól jöhet. A csereakciókkal ilyen módon csökkenthető a háztartásokban keletkező hulladék mennyisége. A tárgyakért cserébe értéküknek megfelelően 1-10-ig terjedően kártyákat kapnak a tulajdonosok. A tárgyakat pontértékük szerint asztalokra csoportosítják, innen válogathatnak és vásárolhatnak a résztvevők a behozott tárgyakból és kapott pontkártyákkal. Pénzzel nem lehet fizetni a börzén, így csak az vihet el bármit, aki hoz is valami használhatót. A börzén emellett működni fog egy ideiglenes hulladékudvar is, ahova a már tényleg használhatatlanná vált lomokat helyezhetik el szelektíven a lakosok. A Csere-bere börze mellett a Családi Napon a szelektív hulladékgyűjtéssel, kapcsolatos gyermekprogramokkal, vetélkedőkkel, beszélgetésekkel kívánjuk az érdeklődők figyelmét felkelteni a szelektív hulladékgyűjtés iránt. Fotó és videófilm pályázat Elsősorban de nem kizárólag a fiatalok, megszólítására szolgálna a szelektív hulladékgyűjtés témakörében kiírt fotó és videófilm pályázat. Pályázni lehetne bármilyen képrögzítésre alkalmas eszközzel készített képpel, vagy videóval. A pályázathoz kapcsolódna egy Facebook csoport, egy Youtube csatorna és egy Flickr profil létrehozása is, amelyen a legjobb pályaműveket lehetne megjeleníteni. A pályázatot úgy érdemes kiírni, hogy a nyeremény felkeltse a fiatalok érdeklődését. A pályázat meghirdetése elsődlegesen az interneten zajlana, de a térség minden általános és középiskolájában, plakát formájában is meghirdetésre kerülne. Újság készítés A kampány lezárásaként az év végén készülne egy bulvár jellegű újság, amelyben az év eleji médiakampányhoz hasonlatosan ismert személyiségek mondanák el a tapasztalataikat, véleményüket, illetve népszerűsítenék a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságát. Az újság ingyenesen terjesztve eljutna a térség összes háztartásába, és természetesen újrahasznosított papírból készülne. Fotódokumentáció készítése szükséges. 3

4 Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint). DAOP-5.1.2/A-09-2f SOFT-3 A parkosításban való közreműködés Tevékenység szakmai leírása: A városvezetéssel együttműködve a belváros egyik forgalmas részének a fejlesztése valósulna meg közösségi összefogással. A köztér megtervezése során az elsődleges cél, hogy interaktivitást és szinergiát hozzunk létre a helyszínen belül és az arra közlekedő emberek között. Pályázat célja közösségi összefogással rehabilitálni a Szabadság utcai és a gyűjtőutak mentén lévő fasorokat. Programban szerepel az őszi nagytakarítás, lombgyűjtés és az őszi faültetés is. A projekt megvalósítása a lakosság önkéntes segítségével és megfelelő szakmai vezetéssel történne. Cél a lakosság közösségtudatának és környezet tudatosságának erősítése. A város szívén áthaladó 44-es sz. főút mellett lévő vadgesztenye-fasor megritkult érzékeny a hőmérsékletnövekedésre és a csökkenő talajvízre, a városi levegő por, és egyéb szennyezőanyagaira, így nem képes betölteni a védőfunkcióját. Ezért gondoltuk ennek a fasornak a felújítására, kislevelű hárs, páfrányfenyő és talajtakaró cserjék ültetésével. A program fontosságának indoka: A helyszín bemutatása: A Szabadság út Szarvas legforgalmasabb útja. Itt halad keresztül a 44. sz, főút, mely az egyetlen teher-, és személyforgalmat biztosító út a Gyula-Kecskemét vonalon. Az átlagos napi forgalom összesen db jármű. Az út mellett lévő vadgesztenye-fasor állománya leromlott, veszélyessé vált, érzékeny a városi levegő por és egyéb szennyezőanyagaira így nem képes betölteni a védő funkcióját. Ez a probléma kovácsolta össze a civileket. A helyszín többszöri közös bejárásával szerzett tapasztalatok formálták a végső projekt-elképzelést. Az elmúlt évben több beteg gesztenyefa kivágása már megtörtént és még minimum 25 db vadgesztenyefa kivágására van sajnos szükség. Másik kiemelt célunk a forgalmasabb gyűjtőutak mellett az elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák leváltása, pótlása. A terület tulajdonosa Szarvas Város Önkormányzata, kezelője a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. A kijelölt területek közelében található több óvoda, három általános iskola, szakmunkásképző és gimnázium és a Szarvasi Általános Művelődési Központ. Az érintett fák m hosszan helyezkednek el Szarvas város 4

5 belterületén. A terület nagysága: m2 A telepítési helyekről pontos kimutatás szükséges (utca, házszám, darab) A tervezettek szerint a telepítendő növények: Megnevezés Mennyiség Egységár Bekerülési költség Páfrányfenyő Nagylevelű hárs Madárbirs Mindösszesen: Célcsoport: Érintett célcsoport a kistérségben élők, dolgozók, a kistérségben tanulók, tanáraik, szüleik. A tervezetett tevékenység iránti igény bemutatása: Szarvas város lakossága és a térségben élők igénylik, hogy bevonják őket városuk fejlesztésébe, szebbé tételébe. A közösségépítés fontos a település vezetőinek is. Az önkéntesség városunkban széles korosztályokat és társadalmi rétegeket érint. A gyerekek szocializációja, nevelése során kiemelt cél, hogy később a közösségük aktív tagjaivá váljanak. A programokon való részvétel a nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás elkerülésének lehetőségét jelentheti. Emellett egyre több piaci szervezet figyel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzésének elősegítésével az alkalmazottak kreativitását, munkakedvét növelje. Média: 5

6 A Pályázó gondoskodik a nyilvánosság tájékoztatásáról, a helyi újságban való beszámolók, a helyi rádióban és televízióban való interjúk megjelentetésével. A média segítségével hívja fel a lakosság figyelmét a fásítási akció és az őszi nagytakarítás időpontjára. A programok megszervezésével a célunk elsősorban közösségépítés, ill. a környezettudatos gondolkodás terjesztése, fontosságának megismertetése a célcsoport tagjaival. Fotódokumentáció készítése szükséges. Költségek: Megnevezés Összesen Növényanyag (fák, cserjék) Hirdetés, program nyilvánosságának biztosítása Zsák, szállítás Mindösszesen: DAOP-5.1.2/A-09-2f SOFT-5 Közlekedésbiztonsági program kerékpárosok számára programsorozat A programsorozat keretében a projekt indításától kezdődően a Szarvasi Rendőrkapitányság és közlekedési szakemberek bevonásával 2 havi rendszerességgel a biztonságos kerékpáros közlekedést segítő oktatást szervezése a városban. Ebbe természetesen elsősorban a tanulók kerülnek bevonásra. Azok számára is, akik nap, mint nap kerékpárral csak úgymond rutinszerűen közlekednek. A Szarvasi Aranykor nyugdíjas Egyesület tagjai körében sor kerül egy oktatásra, hiszen a 60 és a fölötti korosztály is szeret kerékpározni, de a megváltozott forgalmi viszonyok (kerékpárút, gyorsabb, zsúfoltabb forgalom) miatt óvatosabban kell közlekedni. Az oktatáson résztvevők számára alkalmanként 2 db kerülne kisorsolásra. A városban rendszeresen kerékpározókat diákokat, kerékpárral munkába járókat, nyugdíjasokat, hobbi bicikliseket szándékozunk bevonni kampányunkba, amely megismertetné őket a KRESZ új szabályaival, valamint a biztonságos közlekedésre, mind a város kritikusabb pontjait érintően, mind egyéb helyen történő kerékpározás esetében. A városban plakátok kerülnek elhelyezésre, amely felhívja a figyelmet az oktatásokon történő megjelenésre, valamint szórólap kerülnek kiosztásra a város, különböző pontjain, piacon, iskolák előtt, a KRESZ megváltozott szabályainak ismertetésével. Szórólapokat bedobnánk a lakosok postaládáiba, hogy mindenkihez eljusson a figyelemfelkeltő kampány híre szeptember 22-én a SZARVASI AUTÓMENTES-NAP keretében sor kerülne a Főtéren kerékpáros reggeliztetésre, az aznap kerékpárral munkahelyre igyekvők 6

7 megajándékozására kb. 500 fő részére, 1000 db láthatósági mellény szétosztása Szarvas város címerével, valamint kerékpáros-barát település felirattal projekt kóddal. Sor kerül még kerékpáros vetélkedőre, mely során a résztvevők és a nézők szintén fontos információhoz juthatnak a balesetmentes kerékpározás területén. Jutalomként kerékpár- kellékeket, felszerelések kerülnek ajándékozásra (villogó, bukósisak, kulcstartó, bicikli kosár). A projekt zárásaként kerékpáros óév-búcsúztató keretében, - melyet a Főtéren tájékoztatást tartanak a Rendőrség szakemberei a biztonságos téli kerékpáros közlekedés megismertetéséről. Jó idő esetén záróakkordként jelmezes kerékpáros felvonulás a város főutcáján és a Kossuth úton, melynek során forró teával illetve szendviccsel vendégelik meg a kerékpárosokat. A mini-projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: május 30., záró időpontja legkésőbb:2013. december 27. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap. Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint). Az öt projektelemre rendelkezésre álló keret: ,-Ft. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási intenzitás: 100% Támogatás összege: minimum ,-Ft, maximum ,-Ft. A pályázat benyújtásának határideje: május 15.-től szeptember 2.-ig 4. Pályázat benyújtása A részletes mini-projekt pályázati útmutató elérhető a város városrehabilitációs pályázat honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal portáján. A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani: Szarvasi Polgármesteri Hivatal Projekt csoport 5540 Szarvas, Szabadság út A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP-5.1.2/A-09-2f Soft 1-5 (értelem szerint) A jelentkezési lapok benyújtása szeptember 2.-ig lehetséges. 7

8 Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével. A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a /171-es telefonszámon (Tóth Sándor) vagy az címen tehetik fel. 5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 1. Jelentkezési lap 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 3. Létesítő okirat másolata 4. Igazolás / Referenciaigazolás 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával): a. árajánlatok b. költségbecslések 8

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 kódszámú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Város Önkormányzatának Közvetítő Szervezete Működési Kézikönyv ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása 1 2 1. A Programalap felépítése 1.1. Elvárt célok,

Részletesebben

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Működési Kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Komplex fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció jegyében Sarkadon című városrehabilitációs projektjéhez TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. sz. melléklet. Működési Kézikönyv

1. sz. melléklet. Működési Kézikönyv Működési Kézikönyv 1. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. kiemelt projekt keretében létrehozott programalap felosztásának

Részletesebben

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Visegrád Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt Visegrád Város Önkormányzata Működési Kézikönyv Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv 1 Előzmények Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben