PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás B komponens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

2 Tartalom 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA PÁLYÁZÓK KÖRE A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE A PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek: Egyéb szempontok Elszámolható költségek köre Nem elszámolható költségek A projekt megvalósításának ideje A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI A támogatás mértéke Önerő, önkéntes munka A támogatás összege A támogatás folyósítása Biztosíték ÁFA INDIKÁTOROK A PÁLYÁZÁS MÓDJA A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA Formai ellenőrzés Szakmai bírálat AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK KAPACITÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ Infóvonal, elérhetőségek Információs nap

3 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) TANDEM Fejlesztési Alap néven ben pályázati programot indított, melynek keretében között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort. Jelen (második) kiírás B komponensében körülbelül 10 pályázat támogatására lesz mód. 2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése olyan civil és egyházi szervezetek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára teremtik meg a lehetőséget, hogy önellátásuk, önfenntartásuk erősödjön. A fenti cél elérése érdekében elsősorban azokat a szervezeteket keressük, akik a célcsoport számára különböző szolgáltatásokat tudnak nyújtani, és képesek akár összekapcsolni a for-profit és a nonprofit szférát is. A pályázati program a következő problémákat célozza meg: Jelentős hézagok az állami szociális ellátórendszerben, úgymint: o A szükséges kapacitás hiánya hátrányos helyzetű régiókban munkahelyek létrehozásához és jövedelemszerző tevékenységek beindításához; o Az állami ellátórendszer jelenlegi korlátain túlmutató szociális ellátások hiánya; o Azon munkaerőpiaci szolgáltatások, termelő tevékenységek, szolgáltatások hiánya; amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok önellátását elősegítenék; o Kevés számú olyan program, amely a hátrányos helyzetű családok aktivitásának ösztönzésére irányul; o Non-profit és for-profit területek összekapcsolásának hiánya; Elegendő és hozzáférhető finanszírozási módozatok hiánya civil szervezetek, helyi kezdeményezések és helyi szervek számára a jelenleg nem lefedett szociális szükségletekre adott válaszmodellek kialakításához. 3. PÁLYÁZÓK KÖRE Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Egyház (KSH 551) Önálló egyházi intézmény (KSH 552) Egyház önálló szervezete (KSH 553) Belső egyházi jogi személy (KSH 555) Egyéb egyházi szervezet (KSH 559) 1 1 Ha a pályázó egyéb egyházi szervezet (KSH 559), a pályázat mellékleteként szükséges beadni egy nyilatkozatot, melyben a fenntartó hozzájárul a pályázat beadásához, s vállalja, hogy nyertes pályázat esetén az elnyert összeget kizárólag a program megvalósítására fordítja. 3

4 A program olyan szervezeteket kíván támogatni, amelyek - hátrányos helyzetű családok számára kívánnak szociális gazdaság típusú programot kialakítani, - illetve igazolhatóan hátrányos helyzetű családok megsegítésével foglalkoznak. Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek családok átmeneti otthonaiban lakókkal valósítják meg a pályázott tevékenységet. Egyéb kikötések - A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van. - KHS 529 és KSH 569 esetén minimum 2 éve bejegyzett, és bejegyzése óta folyamatosan aktívan működik. Az egyházi intézmények esetén az egyház minimum 20 éve bejegyzett 2. - Nincs köztartozása. - A pályázó be tud mutatni olyan korábbi és/vagy jelenleg futó programokat, szolgáltatásokat, amelyek keretében családok komplex segítését valósították meg, és tartalmaztak családgondozási folyamatot (fél-egy éves aktív segítői tevékenység). Nem pályázhat: o olyan alapítvány, egyesület, melynek az alapítói között szerepel állami szervezet, önkormányzat vagy párt; o olyan szervezet, mely létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezet; o biztosító egyesület. Egy helyszínre csak egy pályázat adható be. Nem pályázhat olyan szervezet, amelynek hasonló témában van benyújtott, le nem zárt pályázata a Segélyszervezetnél. Az első, július 1-jén megjelent pályázati kiírásban támogatást elnyert szervezetek és családok átmeneti otthonai a második körben csak a B komponensre adhatnak be pályázatot. A B komponensben azonos pontszámot elérő pályázatok közül a még nem támogatott szervezetek élveznek előnyt. 4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE Családok átmeneti otthonaiban megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon szülők és gyerekeik vonhatóak be, akik igazolhatóan az adott családok átmeneti otthonában laknak. Egyéb, nem családok átmenti otthonában megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon családok vonhatóak be, ahol a szülők nem rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel és vállalják a programban való részvételt. Ezen családoknál a pályázó szervezetnek igazolnia kell a szülők munkanélküliségének tényét, valamint azt, hogy a családdal az elmúlt 1 évben minimum fél éves szociális munka valósult meg. A családok tekintetében további feltétel, hogy minimum egy 16 év alatti kiskorú legyen a családban. (Az igazolásokat a pályázat beadásakor nem, csak a megvalósítás során kell majd beküldeni.) 2 A pályázat beadásának dátumától számítva a 2, illetve 20 évet. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjának a jogelőd szervezet alapítási időpontja tekintendő. Ebben az esetben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratokat a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. 4

5 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA 5.1 Támogatható tevékenységek: Jelen kiírásban a következő tevékenységcsoportra (komponensre) lehet pályázatot benyújtani: B komponens: Családok önfenntartóvá válásának elősegítése, munkahelyteremtés A pályázó az alábbi tevékenységek közül egyet (B/1 vagy B/2) választhat. A B/1 tevékenységet megvalósító szervezeteknek sikeres projektmegvalósítás esetén - lehetőségük lesz egy következő pályázati kiírásban további 3,5 millió Ft támogatást elnyerni a szociális gazdaság beindítására. Támogató olyan tevékenységeket szeretne támogatni, melyek elősegítik, hogy a családok önállóvá, önfenntartóvá váljanak, vagy a támogatás kapcsán munkahelyhez jussanak hozzá. Elsősorban szociális gazdaság típusú programok beindításával, előkészítésével kapcsolatos szolgáltatásokra lehet pályázni, de Támogató nem zárja ki más típusú - a pályázati kiírás célkitűzéseinek megfelelő - munkahelyteremtő projektek támogatását sem. Szociális gazdaság típusú programokkal kapcsolatos szolgáltatásnak nevezzük az olyan önfenntartást, önellátást segítő támogató tevékenységek biztosítását, előkészítést, melyek segítik a családokat abban, hogy vagy saját lakásukban, vagy önkormányzat, pályázó szervezet által biztosított ingatlanban, telephelyen olyan tevékenységekbe (állattenyésztés, növénytermesztés, kiskertek kialakítása stb.) kezdjenek, amelyek által a család a plusz bevételeknek köszönhetően önellátóvá válhat. B/1 Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei: Ezen programelemben Támogató célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek munkáját, annak érdekében, hogy felmérjék, milyen lehetőségeik vannak szociális gazdaság típusú programok lebonyolítására, azoknak fenntarthatóvá tételére. További cél olyan speciális programok támogatása, amelyek felkészítik a családokat arra, hogy jelenlegi helyzetükből kikerülve képesek legyenek részt venni szociális gazdaság típusú tevékenységekben. A projektnek a következőket kell tartalmaznia: - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: A tanulmánynak alá kell támasztania a projekt terv megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. A tanulmány tartalmi követelményeit a B komponens indikátorai című dokumentum részletezi. - Speciális képzések a célcsoport számára: Olyan képzések szervezése, melyek hozzájárulnak az önellátást elősegítő gazdasági tevékenységek folytatásához. - Gyakorlati terepmunka biztosítása: A képzés mellett biztosítani kell a célcsoport számára, hogy az ott tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák. - Családkonzultációs alkalmak biztosítása: Szociális munkás által szervezett családkonzultációs alkalmak szervezése, melyek segítik a családot abban, hogy a családtagok együtt tudjanak felkészülni a családot érintő változásokra. Célja, hogy megerősítse a családon belüli szerepeket (szülő, gyerek) és a motivációt a változásra, kialakítsa azokat a struktúrákat, amelyekkel a család képes bekapcsolódni az önellátó tevékenységekbe, munkavégzésbe. 5

6 - Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci képzések, melyek hozzájárulnak az elhelyezkedéshez, pozitív változásokat indítanak be az elhelyezkedést akadályozó, megnehezítő, személyiséghez kapcsolható készségekben, tulajdonságokban, vagy megszüntetik ezeket. A B/1 tevékenységhez tartozó teljesítendő indikátorokat és igazolásuk módját részletezve lásd a B komponens indikátorai című dokumentumban! B/2 Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése: Támogató ezen programelemben elsősorban olyan projektek beindítását támogatja, melyek keretében a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek a szülők munkába állását, munkavállalását segítik elő úgy, hogy összekapcsolják a szociális szektort, szociális szolgáltatásaikat, programjaikat a munkavállalókkal. A projektnek a következőket kell tartalmaznia: - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: A tanulmánynak alá kell támasztania a projekt terv megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. A tanulmány tartalmi követelményeit a B komponens indikátorai című dokumentum részletezi. - Képzés vagy felkészítő tréning: célcsoport célzott felkészítése a munkavállalásra - Munkahelyteremtő fejlesztések támogatása: eszközvásárlás, munkabér-támogatás, védett munkahely létrehozása, műhely kialakítása stb. - Elhelyezkedett munkaerő támogatása, mentorálása - Családkonzultációs alkalmak biztosítása: Szociális munkás által szervezett családkonzultációs alkalmak szervezése, melyek segítik a családot abban, hogy a családtagok együtt tudjanak felkészülni a családot érintő változásokra. Célja, hogy megerősítse a családon belüli szerepeket (szülő, gyerek) és a motivációt a változásra, kialakítsa azokat a struktúrákat, amelyekkel a család képes bekapcsolódni az önellátó tevékenységekbe, munkavégzésbe. - Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci képzések, melyek hozzájárulnak az elhelyezkedéshez, pozitív változásokat indítanak be az elhelyezkedést akadályozó, megnehezítő, személyiséghez kapcsolható készségekben, tulajdonságokban, vagy megszüntetik ezeket. A B/2 tevékenységhez tartozó teljesítendő indikátorokat és igazolásuk módját részletezve lásd a B komponens indikátorai című dokumentumban! Minden pályázónak vállalnia kell a következőket: - A Segélyszervezet által nyújtott képzéseken való részvétel, melyeknek célja a támogatott szervezetek kapacitásfejlesztése (lásd 16. pont). - Minden pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítás utolsó hónapjában a térségben található szervezetek (egyházi, civil, helyi önkormányzat) számára programzáró találkozót (szociális fórumot) szervez, ahol bemutatja a programját és ismerteti a program eredményeit. - A pályázó felelőssége, hogy a projekt tervezése során figyelembe vegye a vonatkozó hatályos jogszabályokat. (Ehhez nyújt segítséget a Jogi útmutató szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez című dokumentum.) 6

7 5.2 Egyéb szempontok Újszerűség, innováció Támogató célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek újszerűek, innovatívak. Az újszerűség legalább a pályázó eddigi, az adott célcsoporthoz kapcsolódó tevékenységeihez képest legyen jellemző, de még jobb, ha az egész szakmára nézve újszerű, modellértékű tevékenység valósul meg. Mit nevezünk fenntarthatóságnak? Fenntartható a projekt, ha eredményei a támogatás lejárta után is megmaradnak, továbbvihetőek. A támogatásból beszerzett eszközök a későbbiekben is használhatóak lesznek, a támogatásból olyan modelltevékenységek valósulnak meg, amelyek alkalmazhatók más intézmények és ellátórendszerek számára, olyan szakmai tudás, eredmény jön létre, amely alapot adhat további programok megvalósításához, további pályázati források megszerzéséhez. 5.3 Elszámolható költségek köre A TANDEM Fejlesztési Alap nem a szervezet alapműködését kívánja támogatni, hanem olyan projekt megvalósítását, amely a szervezet tevékenységeiben új elem, új program, új tevékenység bevezetését jelenti. 1. Személyi jellegű kifizetések Elszámolható költségek: A programban résztvevő munkatársak bruttó bérköltsége, megbízási szerződés keretében történő munkavégzés díja (számfejtett megbízási díj), munkáltatót terhelő járulékok. Munkavállalóknak fizetett egyéb személyi jellegű juttatások (étkezési utalvány, munkába járás költségei) nem tervezhetők a költségvetésben. Indokolt esetben az önkéntes munkavégzéshez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségek (utazás és étkezés) itt elszámolhatóak. A munkabérről a programban eltöltött munkaidővel arányosan kell elszámolni. Számlás megbízási díjak (szakmai megvalósítók megbízási jogviszonyban történő alkalmazása) esetén a költségeket az 5. pontban, a szolgáltatásoknál kell tervezni. Személyi jellegű kifizetésekre a támogatás legfeljebb 30%-át lehet felhasználni. 2. Utazási költség Elszámolható költségek: A programmal szorosan összefüggő külső helyszínen történő megvalósításhoz kapcsolódó költségek, mind a célcsoport, mind pedig a munkatársak részéről, azaz: tömegközlekedés költsége, szervezet tulajdonában lévő gépjármű használata, munkatárs tulajdonában lévő gépjármű használata. Az alkalmazottak munkába járásának költségei nem tervezhetők. 3. Dologi kiadások A Támogató leginkább tartós eszközök beszerzését szeretné támogatni, amelyek a projekt befejezése után is használhatók. Ezen a soron kell tervezni a termény, állatok beszerzését is. Elszámolható költségek: 3.1 Kis értékű eszközök: Ft alatt (darabonkénti ár) 3.2 Nagy értékű eszközök: Ft felett (darabonkénti ár) 3.3 Egyéb dologi kiadások Ide (3.3) tartozik a támogatót tartalmazó tábla, amelynek beszerzése kötelező, lásd 15. pont. 7

8 Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program működéséhez kapcsolódó közvetett költségek (mint pl. papír, írószer, festékpatron, ill. egyéb irodai eszközök) csak a működési költségek soron számolhatók el. Éttermi költség nem tervezhető és számolható el. Megengedett használt gépek, eszközök, berendezések vásárlása is. Ezek munkavédelmi szempontú üzembe helyezését a szabályoknak megfelelően kell megtenni. A támogatásból beszerzett eszközök legalább 5 évig nem idegeníthetők el, Dologi kiadásokra a támogatás legfeljebb 70%-át lehet felhasználni, nagy értékű eszközökre legfeljebb a támogatás 50%-át. 4. Működési költség Elszámolható költségek: villany, gáz, víz, kommunikációs költségek, posta, irodaszer, bérleti díj, könyvelés, bérszámfejtés és egyéb, a program működéséhez szükséges közvetett költség. A működési költségeket költségcsoportonként kell a költségvetésbe betervezni. Megfelelő, a költségsorba illő számlákkal kell a költésekről elszámolni, de Támogató nem követeli meg az arányosítást azaz a költésekről nem kell időarányosan, havonkénti százalékos lebontásban elszámolni. Működési költségekre a támogatás legfeljebb 7%-át lehet felhasználni. 5. Egyéb szolgáltatások Elszámolható költségek: Szakmai megvalósítók és egyéb szakértők vállalkozói megbízási szerződés keretében történő munkavégzésének díja 3, eszközbérlés, földbérlés, szállítás, illetve egyéb olyan szolgáltatások, melyek a program megvalósításához szorosan kapcsolódnak. Egyéb szolgáltatásokra a támogatás legfeljebb 40%-át lehet felhasználni. 6. Felújítás Felújításra maximum a támogatás 50%-át lehet felhasználni abban az esetben, ha a felújítás a projekt megvalósításához szükséges, indokolt. Felújítás vagy dokumentálhatóan saját tulajdonú vagy igazolhatóan a pályázatban megjelölt tevékenységek helyszínéül szolgáló ingatlanban lehetséges. 5.4 Nem elszámolható költségek - lakás, ház, egyéb ingatlan vásárlása - gépjárművásárlás - más keretből már finanszírozott tételek - adósságok és esetleges későbbi veszteségek vagy adósságok fedezésére képzett tartalékok - bírságok, kötbér és perköltség - a szerződéskötést megelőzően felmerült költségek - állami normatív támogatásból finanszírozott költségek, illetve azon szolgáltatások költségei, amelyeket a családok átmeneti otthonának kötelezően nyújtania kell 3 Csak a számlás kifizetések tartoznak ide, a számfejtett megbízási díjak az 1. költségsorba kerüljenek! 8

9 5.5 A projekt megvalósításának ideje B/1 Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei: A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll rendelkezésére. A támogatott projektet (és a támogatás felhasználását) legkorábban a szerződés mindkét fél általi aláírásakor lehet elkezdeni (várhatóan október első fele). A projekt záró dátuma nem lehet későbbi, mint április 30. B/2 Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése: A projekt megvalósítására a pályázónak 6-12 hónap áll rendelkezésére. A támogatott projektet (és a támogatás felhasználását) legkorábban a szerződés mindkét fél általi aláírásakor lehet elkezdeni (várhatóan október első fele). A projekt záró dátuma nem lehet későbbi, mint október A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 6.1 A támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. 6.2 Önerő, önkéntes munka A Támogató pénzbeli önerőt nem követel meg, az esetlegesen felhasznált más forrás nem képezi részét jelen támogatás költségvetésének. A Támogató elvárása, hogy a pályázó szervezet vállaljon legalább 10 óra önkéntes munkát. Több önkéntes munka vállalása előnyt jelent az elbírálásnál. Ennek megvalósulását Támogató ellenőrzi, a következő dokumentáció alapján: - önkéntes szerződés, - önkéntesmunka-nyilvántartó lap (Támogató által megadott űrlapon), - fotódokumentáció. A pályázati űrlapon a Pályázat főbb adatai résznél, a 2.7 pontban kell beírni, hogy hány önkéntesórát vállal a Pályázó a projekt megvalósításához hozzájárulásként (tehát az összes önkéntes összes óráját kell összegezni), és a 4.5 pontban kifejteni. Az önkéntesfogadás jogszabályi követelményeknek való megfeleléséért a Pályázó a felelős! 6.3 A támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: maximum 3,5 millió forint. 6.4 A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása két részletben történik. A Támogató a támogatási összeg 75%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírásától számított 15 munkanapon belül utalja át előleg formájában. A támogatás maradványösszegét (a támogatási összeg 25%-a) a támogatási összegről szóló pénzügyi és szakmai végbeszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül utalja át. 9

10 A Támogató nem követeli meg a Támogatás elkülönített számlán való kezelését. 6.5 Biztosíték A Támogató az általa megítélt pályázati támogatás szabályszerű felhasználásának biztosítékaként előírja, hogy a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan adjon meghatalmazást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) érvényesítésére. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, Támogatott részéről történő elállás esetén van lehetőség. Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levele(ke)t a Támogatott szervezetnek a Támogatási szerződés megkötéséig kell a Támogató rendelkezésére bocsátania, mely dokumentum(ok) a Támogatási szerződés mellékletét képezi(k). 7. ÁFA A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, amiről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell. 8. INDIKÁTOROK Támogató az egyes tevékenységekhez meghatároz kötelezően teljesítendő indikátorokat, melyeket a oldalról letölthető dokumentum tartalmaz. A dokumentumban megadott minimálisan elvárt célértékek (indikátorok) minimum értékek, azoknál többet vállalhat a pályázó a pályázatban, és ez előnyt jelent az elbírálásnál. A kötelező indikátorokon felül a pályázó vállalhat egyéni indikátorokat is. Kérjük, tanulmányozza a letölthető dokumentumot! 9. A PÁLYÁZÁS MÓDJA A pályázatot en és postán is kötelező beküldeni. Beküldési határidő: július 19. (Tehát az elküldésének, illetve a postai bélyegzőnek a dátuma legkésőbb július 19-i lehet.) cím: Postacím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4. A borítékra és az tárgyába kérjük, ezt írják: Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap 10

11 Az es pályázati csomag tartalma Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) Az érintett családok átmeneti otthona működési engedélye (ha releváns) Együttműködési szándéknyilatkozat az érintett családok átmeneti otthonával (ha releváns) A pályázó szervezet utolsó két évi (pénzügyi és szakmai) beszámolója (KSH529 és KSH569 esetén) Formátuma Word file, aláírás nélkül Excel file, aláírás nélkül Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban A postai pályázati csomag tartalma (mindenből 1 eredeti és 1 másolati példányt kérünk) Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) Az érintett családok átmeneti otthona működési engedélye (ha releváns) Együttműködési szándéknyilatkozat az érintett családok átmeneti otthonával (ha releváns) A pályázó szervezet utolsó két évi (pénzügyi és szakmai) beszámolója (KSH529 és KSH569 esetén) Formátuma (az eredetinek) Kinyomtatva, cégszerűen aláírva Kinyomtatva, cégszerűen aláírva Fénymásolat, aláíró által hitelesítve Fénymásolat, aláíró által hitelesítve Eredeti dokumentum Fénymásolat, aláíró által hitelesítve A pályázati csomagot összefűzve kérjük beküldeni. A Pályázó felelőssége, hogy az en és papíron beküldött dokumentumok egymással tartalmukban és formájukban megegyezzenek (az aláírásokat kivéve). Amennyiben eltérnek, a papír alapú verziót veszi figyelembe a Támogató. A szükséges adatlapok, dokumentumok letölthetők a internetes oldalról. A pályázati adatlapot, annak formátumát, tartalmát megváltoztatni tilos! 10. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA 10.1 Formai ellenőrzés Támogató a beérkezett pályázatok formai megfelelését ellenőrzi. Figyelem! Bizonyos kritériumoknak való meg nem felelés esetén a pályázat formai okból elutasításra kerül, nem vesz részt a további értékelésben. Az elutasítással járó formai hibákat a lenti táblázat 11

12 tartalmazza. A pályázat benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati anyag megfelel-e minden feltételnek. BEKÜLDÉS KÖRÜLMÉNYEI, FORMÁJA A pályázat a megadott határidőn belül érkezett (azaz postabélyegző és az elküldésének dátuma legkésőbb július 19.). A pályázatot és mellékleteit postán és en is elküldték. A papír alapú pályázati anyagot a szervezet képviselője aláírta (pályázati adatlap és költségvetés aláírása, mellékletek hitelesítése). Csak a megengedett számú pályázatot adták be. A pályázati anyag tartalma nem egyezik meg más pályázattal. PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázatot és a költségvetést a megadott pályázati űrlapokon töltötték ki és azok formátumát, tartalmát nem változtatták meg és a karakterszámokat betartották. Az adatlap minden része ki van töltve. A pályázatot benyújtó szervezet megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek (bejegyzés ideje, szervezeti forma, alapítók stb.). KÖLTSÉGVETÉS Az igényelt támogatás a kiírásban megadott határok között van (azaz legfeljebb 3,5 millió Ft). A pályázati kiírásban a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat betartották (pl. működési költségre, személyi jellegű kifizetésekre stb. vonatkozó százalékos megkötések). A költségvetés csak elszámolható tételeket tartalmaz. MEG NEM FELELÉS ESETÉN A formai ellenőrzés után Támogató en értesíti a pályázókat Szakmai bírálat A pályázatok elbírálását szakmai Bíráló Bizottság végzi. Kiválasztási szempontok A Bíráló Bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a pályázatokat: Ssz. Pontozási szempontok Adható pontszám Relevancia A pályázat jól illeszkedik a pályázati kiírás céljaihoz. (Jók a megfogalmazott célok, összhangban vannak a kiírással és a 10 tervezett tevékenységekkel.) 2. A tervezett tevékenységek jól átgondoltak a projekt eredményessége szempontjából A pályázat jól illeszkedik a célcsoport és az érintettek szükségleteihez. A projekt a megfelelő célcsoportot vonta be a 5 Amennyiben a csillaggal jelölt szempontokra nulla pontot kap a pályázat, nem támogatható. 12

13 programba A célcsoport bevonásának módszertana megfelelő, figyelembe veszi a célcsoport motivációszintjét, szükségleteit. 5 Koncepció 65 A tervezett tevékenységek összefüggőek/megvalósíthatóak, az ütemterv logikus. A pályázatban jól láthatóak a különböző kompetenciák, jól szétválaszthatóak a szociális gazdaság típusú szakmai elemek (szakemberek, szaktudás) és a szociális fejlesztési szükségletekre adott válaszok (támogatás, motiválás, családok megerősítése) A projekt módszertana világos, és hatékonysága megalapozott A célcsoport bevonása a programba átlátható, világos és átgondolt. Megfogalmazódtak a reális veszélyek és az ezekre adott válaszok, a kockázatok csökkentése. A pályázó a minimálisan elvárt létszámhoz képest többletvállalást tett, melyhez a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak. A projektszolgáltatások bemutatásánál jól látható a különböző jogszabályoknak való megfelelés mind a szolgáltatások működtetésével, mind pedig az esetleges értékesítésekkel kapcsolatban is. A projektben megjelentek a következő alapelvek: empowerment, minimális intervenció elve, önfenntartás, önállóság elősegítése rendszerszemlélet és egyéb szakmai alapelvek. A projekt szakmai és pénzügyi fenntarthatósága, illetve a disszemináció hatása megfelelő. A pályázati program lezárulása után fenntartható a projekt továbbműködtetése. Költségvetés A költségvetés és a szöveges indoklás átlátható, részletes és reális A költségvetési tételek a szakmai feladatellátással összhangban vannak, és azt elég részletesen alátámasztják. 17. A költségvetésből jól látható a pénzügyi fenntarthatóság A költségvetés optimális árakkal, költségekkel számol A költségvetés költséghatékony. 5 ÖSSZESEN: 120 Amennyiben a csillaggal jelölt szempontokra nulla pontot kap a pályázat, nem támogatható. 13

14 A szakmai bírálat részeként bizonyos esetekben a Támogató helyszíni látogatást kezdeményezhet, vagy en, telefonon kérhet kiegészítő információt. A kiegészítő információ kérése, illetve a látogatás vagy a látogatás hiánya nem jelzi előre a döntés pozitív vagy negatív voltát! A Bizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. 11. AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE A támogatott szervezetek listáját a Támogató a oldalon teszi közzé a döntést követő 5 napon belül, várhatóan szeptember 20-ig. Ezt követően en felveszi a kapcsolatot a támogatott szervezetekkel és kezdeményezi a szerződéskötési folyamat elkezdését. Az elutasított szervezeteket Támogató szintén en tájékoztatja, rövid indoklással. A pályázati döntés végleges, azt illetően fellebbezésnek helye nincs. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződést és mellékleteit Támogató készíti el a Támogatottal egyeztetve. A következő dokumentumokat Támogató csak a támogatott, nyertes pályázóktól, a szerződéskötéskor kéri (ezeket a pályázat beadásakor, kérjük, ne küldjék még el): - NAV által kiadott nullás adóigazolás, eredeti, 30 napnál nem régebbi (elektronikus verzió nem elfogadható) - Társadalmi szervezet esetében 60 napnál nem régebbi, s a szervezet hatályos adatait tartalmazó bírósági kivonat - Egyházi pályázó esetén a felettes egyházi szerv igazolása - Aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata - Nyilatkozat a támogatott szervezet bankszámláiról - Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott szervezet összes bankszámlájára vonatkozóan A szükséges dokumentumok mihamarabbi beszerzéséért és az értesítő levélben szereplő határidőig való elküldéséért Támogatott felelős. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek meg a megadott határidőig, vagy a bennük foglaltak nem bizonyulnak megfelelőnek (pl. a szervezet kevesebb, mint 2 éve van bejegyezve, a szervezetnek adótartozása van stb.), a szerződéstől a Támogató elállhat. 13. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A költségvetési sorokon szereplő összegektől (költségvetés-módosítás nélkül) legfeljebb +10%-os eltérés megengedett. Költségvetési sor alatt a költségvetésben meghatározott fő sorokat kell érteni, úgymint Személyi jellegű kifizetések, Utazási költségek stb. Ez azt jelenti, hogy az egyes sorokon fel nem használt összeg más sorokon felhasználható, azok eredeti összegének legfeljebb 110%-os mértékéig. Az egyes sorokon a csökkentés mértéke akármekkora lehet (egy adott sor lenullázása is megengedett), a +10% csak a sorok eredeti összegének növelésére vonatkozik. Új költség, új költségvetési sor utólag nem emelhető be a költségvetésbe. A fő sorokon belül megengedett a mozgás. 14

15 Ezen felül szerződésmódosítás csak nagyon indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján lehetséges. A projektek szerződésben vállalt megvalósítási idején nem lehet hosszabbítani! 14. BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai előrehaladásról szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. A beszámolási határidőket a Támogatási szerződés tartalmazza. A beszámolókat a megadott űrlapokon kell elkészíteni, melyek letölthetők a oldalról. Kérjük, tanulmányozza a beszámolási követelményeket tartalmazó dokumentumot is, mely szintén letölthető a fenti oldalról. Negyedéves beszámolók A negyedéves beszámolókat az adott negyedév vége után 30 nappal kell benyújtani. A negyedéves beszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Végbeszámoló A projekt befejezését követő 30 napon belül a Támogatottnak végbeszámolót kell benyújtania. A végbeszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Monitoring, helyszíni ellenőrzés Támogató fenntartja a jogot a támogatott projekt megvalósulásának vagy a beszámolókban foglaltaknak a helyszíni ellenőrzésére, illetve esetleges projekteseményeken való részvételre, a Támogatottal előre egyeztetve. 15. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK A projekt megvalósításának helyszínén ki kell helyezni egy táblát, amelyen a támogatás ténye, összege, a Támogatók nevei és logói szerepelnek. A tábla elkészíttetése a Támogatott feladata, Támogató által megadott formátumban. A tábla elkészítésének költsége a Támogatottat terheli, kérjük, szerepeltessék a költségvetésben! (A költségvetés 3.3 Egyéb dologi kiadások sorában.) A tábla paraméterei a következők: Méret: 500x500 mm Vastagság: 10 mm Alapanyag: kültéri műanyag 15

16 Szín: 4+0 szín nyomás (csak az egyik oldal színesen) Mennyiség: 1 db/pályázat A megvalósított projekthez kapcsolódóan a Támogató kommunikációs és arculati irányelveket fogalmaz meg. Az irányelveket tartalmazó dokumentum tartalmazza a névhasználattal, valamint a projekt külső kommunikációjával kapcsolatos útmutatásokat is, letölthető a oldalon. A Támogatókat a projekt keretében készített kiadványokon, illetve esetleges sajtómegjelenésekben is szerepeltetni kell. 16. KAPACITÁSFEJLESZTÉS Támogató a támogatott pályázó szervezetek részére a vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a sikeres megvalósítás, további sikeres projektek megírása érdekében kapacitásfejlesztő tréningeket tart. (A kapacitásfejlesztésen való részvétel kötelező, az útiköltséget térítjük de a pályázati költségvetésben NEM kell szerepeltetni!) 17. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ 17.1 Infóvonal, elérhetőségek A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) Támogató információt nyújt a pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és ezt az útmutatót Információs nap Csóli Virág pályázati koordinátor Telefon: Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u július 3-án Támogató információs napot tart az érdeklődőknek Budapesten. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. 16

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben