Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság út 77. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor polgármester Pánczél Sándorné alpolgármester Fiedler Albertné képviselő Krausz Balázs képviselő (később érkezett) Kincsesbánya: Bajkai János Sashalmi Endre Czövekné Duduma Ildikó Lakatos János Szatzker Csaba Vadkerti Ferencné Zsobrákné Balogh Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő (később érkezett) képviselő képviselő Távol vannak: Dr. Szimuly Sándor képviselő (Isztimér) Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Gömbösné Rostaházi Judit Keszte Jánosné körjegyző alpolgármester tagintézmény-vezető I. Napirend előtti esemény Orbán Tibor Nesztor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, körjegyzőt, meghívottakat, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Kincsesbánya részéről 7 fő képviselő közül 6 fő, Isztimér részéről az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendjére a meghívóban közöltek szerint, melyet Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 6 igen szavazattal Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Czövekné Duduma Ildikó és Pánczél Sándorné képviselőket, mellyel Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 6 igen szavazattal Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3 igen szavazattal egyetértett.

2 Napirend: 1.) A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolója a 2010/2011-es tanévről Előadó: Keszte Jánosné tagintézmény-vezető 2.) Beszámoló Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzősége évi munkájáról Előadó: Kovács Edit körjegyző 3.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 4.) A Móri többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények pénzmaradvány felhasználása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 5.) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által a Jobb Otthon Alapítvánnyal családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátására megkötött szerződés felülvizsgálata Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 6.) Egyebek II. Napirendek tárgyalása 1.) A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolója a 2010/2011-es tanévről Előadó: Keszte Jánosné tagintézmény-vezető Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve Orbán Tibor Nesztor polgármester: Elmondta, hogy a beszámolót igen alaposnak tartja, felkérte Keszte Jánosnét annak ismertetésére. Keszte Jánosné tagintézmény-vezető: Rövid szóbeli ismertetőt adott a beszámoló anyagából. Külön köszönetét fejezte ki a Testületek felé azért, hogy rendszeresen figyelemmel kísérik az iskola működését. A beszámoló megírását követően megtörtént az előminősített referenciaintézmények részére a beszámolóban említett pályázati kiírás, melynek keretében 2 millió Ft-ra adnak be pályázatot. Amennyiben nyernének, úgy az összeget a pedagógus diploma 7 évenkénti kötelező megújítására, eszközbeszerzésre fordítanák, és felsőoktatási gyakorlóhellyé is válhatnak. A hozzászólás közben megérkezett az ülésterembe Szatzker Csaba kincsesbányai képviselő, így a jelenlevő kincsesbányai képviselők száma 7 főre emelkedett. 2

3 Fiedler Albertné képviselő: Megszoktuk az iskola részéről az igen részletes beszámolót, minden pedagógus munkája benne van. Örömmel hallott a különböző megmérettetéseken elért eredményekről, erre igen büszkék vagyunk. A sikerek a színvonalas munka visszaigazolásai. Kiemelte az utazópedagógus alkalmazási formát, amely költségtakarékos megoldás a fenntartóknak. Az iskola minden változásra nyitott. Gazdálkodásuk megfontolt. Csökkent ugyan a gyereklétszám, de a 2 önkormányzat fenn tudja tartani közösen az iskolát, az együttműködést jónak értékelte. A hozzászólás közben megérkezett az ülésterembe Krausz Balázs isztiméri képviselő, így a jelenlevő isztiméri képviselők száma 4 főre emelkedett. Bajkai János polgármester: A beszámoló tükrözi az iskolai munka színvonalát. Az oktatáspolitika jövője még tisztázatlan, az azonban nyilvánvaló, hogy a két önkormányzat együtt tudja működtetni az iskolát az eddigiekhez hasonlóan. Megköszönte a pedagógusok munkáját. Keszte Jánosné tagintézmény-vezető: Megköszönte az önkormányzatok anyagi és erkölcsi támogatását, így nyugodtan tudták végezni a munkájukat, garanciát kapott az iskola arra, hogy amit szeptemberben elkezdtek be tudják fejezni júniusban. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2011. (VI.29.) számú A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola beszámolójának elfogadásáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos 3

4 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2011. (VI.29.) Kt. számú A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola beszámolójának elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos 2.) Beszámoló Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzősége évi munkájáról Előadó: Kovács Edit körjegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve Kovács Edit körjegyző: Szóbeli ismertetést adott az előterjesztés anyagából, beszélt arról, hogy a körjegyzőség kettős feladatot lát, önkormányzati és államigazgatási feladatokat. Az elmúlt évi munkából kiemelte a 2 választás lebonyolítását, az idei évben pedig a népszámlálás lesz hasonló. Mint a Testületek előtt is ismert, az Aljegyző Úr nyugdíjba vonult, helyette nem lett felvéve senki. Az alacsonyabb létszám ellenére igyekszünk a feladatainkat elvégezni, a határidőket betartani. Várható a közigazgatás átszervezése, a változások azonban még nem ismertek, addig is tesszük, amit tenni kell. Fiedler Albertné képviselő: Kérdései: A jegyzői feladatok leoszthatók a dolgozókra? Isztiméren is 1 fővel kevesebb a létszám, mint a korábbi években, a megüresedett álláshelyre jutó feladatok a 3 dolgozó között lettek felosztva. A Kincsesbányán levő többletfeladatokat hogyan tudják ellátni. Neveznek-e ki a Testületek körjegyző helyettest. Kovács Edit körjegyző: A feltett kérdésekre inkább szeptemberben válaszolna, akkor már lesz tapasztalata arra vonatkozóan, hogyan lehet ellátni a megüresedett álláshely miatt jelentkező többletmunkát. Elmondta, hogy Isztiméren és Kincsesbányán feladatoktól függően dolgozik. 4

5 Bajkai János polgármester: Kiemelte, hogy mindkét hivatalban tapasztalt munkatársak dolgoznak, ezért viszonylag könnyebb a létszámcsökkenés miatt a helyzet. Az új önkormányzati törvény elfogadásáig várnunk kellene az állás betöltésével, hiszen sok új rendelkezés várható, és véleménye szerint nem kellene a dolgok elé menni. A Ket változásával az ügyek bonyolultabbak lettek, ennek ellenére a dolgozók tisztességgel végzik a munkájukat. Az Aljegyző Úr kiesése új kihívások elé vezet mindenki. Egyetértett azzal, hogy szeptemberben térjünk vissza a témára. Javasolta a beszámoló elfogadását. Orbán Tibor Nesztor polgármester: Csatlakozott az előző hozzászóláshoz a beszámolót alaposnak tartotta, javasolta annak elfogadását. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2011.(VI.29.) számú A Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2011.(VI.29.) Kt. számú A Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző 5

6 3.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: Elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása. Javasolta annak változtatás nélküli elfogadását mindkét testületnek. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2011.(VI.29.) számú A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg: 1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Ttv aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6

7 A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Operatív Tanács 4. Felügyelő Bizottság 5.KDV Projekt Iroda 8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. A Projekt Iroda az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. A Projekt Irodát annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 7

8 A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. A Projekt Iroda feladatai: - A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: Jogszerű működés folyamatos biztosítása, Értekezletek, ülések megszervezése, A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése - A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. Határidő: július 14. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011.(VI.29.) számú A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 8

9 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg: 1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Ttv aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Operatív Tanács 4. Felügyelő Bizottság 5.KDV Projekt Iroda 8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos 9

10 szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. A Projekt Iroda az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. A Projekt Irodát annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. A Projekt Iroda feladatai: - A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: Jogszerű működés folyamatos biztosítása, Értekezletek, ülések megszervezése, A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése 10

11 - A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. Határidő: július ) A Móri többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények pénzmaradvány felhasználása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: A Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságának elnökeként elmondta, hogy a költségvetés bizonyos fokú rátartással készült, mivel a béreket meg kell, hogy kapják a dolgozók és a dologit is biztosítani kell. A végleges számok a zárszámadás elfogadása után állnak rendelkezésre. A Képviselő-testületeknek rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy mi legyen a pénzmaradvánnyal. Kincsesbánya esetében javasolta, hogy az iskola-tető felújításra elnyert pályázat saját erő része e Ft - maradjon az intézmény költségvetésében, a pénzmaradvány többi része, illetve az óvoda pénzmaradványa teljes egészében kerüljön elvonásra a kiadott határozati javaslat szerint. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Örömét fejezte ki, hogy sikerül az intézmények tetőfelújítását megoldani. Javasolta az előterjesztés elfogadását. Keszte Jánosné tagintézményvezető: Nagy álom teljesül a tetőjavítással. Külön örömét fejezte, hogy a költségvetés ráhagyással készül, de elmondta, hogy az iskolában és óvodában a takarékos gazdálkodást tartják szem előtt. 11

12 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (VI.29.) Kt. számú a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények évi pénzmaradvány felhasználásáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Tagiskola évi e Ft szabad pénzmaradványából e Ft pénzmaradványt elvon, a fennmaradó e Ft-ot pedig az iskola tetőfelújítására benyújtott BM pályázat saját erejének biztosítására - felújítási kiadásokra - kívánja átcsoportosítani. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola évi költségvetési főösszegét e Ft-tal megnöveli. A Képviselő-testület a Napaforgó Óvoda évi e Ft szabad pénzmaradványát az önkormányzat teljes egészében elvonja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a kistérségi iroda munkaszervezetének vezetőjét a döntésről. Határidő: azonnal Orbán Tibor Nesztor polgármester: Javasolta, hogy Isztimér Önkormányzat kérje vissza a Kistérségi Társulástól a kimutatott túlfizetést, vonjuk el az intézmények pénzmaradványát, így tudjuk rendezni a kistérséggel szemben fennálló tartozásunkat. Fiedler Albertné képviselő: Megkérdezte, hogy a kistérségi társulásnál fennálló hátralékunk tavalyi, vagy idei. Orbán Tibor Nesztor polgármester: Idei hátralékról van szó. Szavazásra bocsátotta a pénzmaradvány elvonására vonatkozó javaslatot mindkét intézmény esetében. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2011.(VI.29.) számú a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Hétpettyes Óvoda pénzmaradványáról 12

13 Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola e Ft, valamint a Hétpettyes Tagóvoda 418 e Ft évi szabad pénzmaradványát elvonja, kéri annak visszautalását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartó Móri Többcélú Kistérségi Társulást a döntésről értesítse. Határidő: július ) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által a Jobb Otthon Alapítvánnyal családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátására megkötött szerződés felülvizsgálata Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: Részletes szóbeli ismertetést tartott az előterjesztésből. Elmondta, hogy a költségvetési törvény az elmúlt évtől nem támogatja plusz normatívával az alapítványok családsegítő és gyermekjóléti szolgálati tevékenységét, csak az önkormányzati mikro-, illetve kistérségi társulás által fenntartott családsegítő szolgálatokat, ezért mi nem juthatunk többlet-támogatáshoz. Mint bizonyára emlékeznek a képviselők ez a téma már több alkalommal felvetődött, a döntést viszont elodázták a testületek. Véleménye szerint változtatnunk kell a feladatellátáson, ennek a folyamatát ismertette, döntésünket anyagi okokból kell meghoznunk. Elmondta, hogy jelenleg 4 településen Mór központtal működik mikrotársulás családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására, beszélt velük a csatlakozásra vonatkozóan, azt a tájékoztatást kapta, hogy fogadják a hozzájuk belépni szándékozókat. Hangsúlyozni kell, hogy döntésünk oka a költséghatékonyság. Keszte Jánosné tagintézményvezető: Beszélt arról, hogy a gyermek és ifjúságvédelmi téren az elmúlt fél évben sikerült a Jobb Otthon Alapítványnak iskola pszichológust biztosítani. A váltásnál arra kell törekedni, hogy ez a lehetőség továbbra is megmaradjon, mert visszalépést jelentene az ellátás színvonalában, ha megszűnne. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Elmondta, hogy a Jobb Otthon alapítvány évekig jó színvonalon biztosította a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását. A költségvetési törvény módosítása miatti pénzmegvonás hátráltathatta a munkájukat, ennek ellenére tavaly is ellátták a kisebb támogatottságú feladatokat is. Bajkai János polgármester: A Testületeknek 2 határozatot kell hozni, egyikben nyilatkozni kell a Kistérség felé az alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontásával kapcsolatban, másikban Mór város felé jelezni kell a mikro-társuláshoz való csatlakozási szándékunkat. 13

14 Orbán Tibor Nesztor polgármester: Kéri az isztiméri képviselő-testületet, szavazzon az elhangzott határozati javaslatokkal kapcsolatban. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011. (VI.29.) számú A Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Jobb Otthon Alapítvány között a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött ellátási szerződés felbontásának kezdeményezéséről Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás a Jobb Otthon Alapítvánnyal Isztimér település családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel törtnő megszüntetését kezdeményezze december 31. napjával, ennek hiányában éljen a rendes felmondás lehetőségével. Határidő: december 31. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (VI.29.) számú A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulással Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Isztimér településen a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat január 1-től a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulás lássa el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a Társulás vezetőjével az ellátási szerződés előkészítése érdekében. Határidő: december 31. Bajkai János polgármester: Kéri az kincsesbányai képviselő-testületet, szavazzon az elhangzott határozati javaslatokkal kapcsolatban. 14

15 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2011.(VI.29.) Kt. számú A Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Jobb Otthon Alapítvány között a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött ellátási szerződés felbontásának kezdeményezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás a Jobb Otthon alapítvánnyal Kincsesbánya település családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel törtnő megszüntetését kezdeményezze december 31. napjával, ennek hiányában éljen a rendes felmondás lehetőségével. Határidő: december 31. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2011. (VI.29.) Kt. számú A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulással Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Kincsesbánya településen a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat január 1-től a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulás lássa el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a Társulás vezetőjével az ellátási szerződés előkészítése érdekében. Határidő: december ) Egyebek Bajkai János polgármester: Elmondta, hogy a pályázat célja az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek tehermentesítése érdekében. 15

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben