Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek június 29-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság út 77. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor polgármester Pánczél Sándorné alpolgármester Fiedler Albertné képviselő Krausz Balázs képviselő (később érkezett) Kincsesbánya: Bajkai János Sashalmi Endre Czövekné Duduma Ildikó Lakatos János Szatzker Csaba Vadkerti Ferencné Zsobrákné Balogh Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő (később érkezett) képviselő képviselő Távol vannak: Dr. Szimuly Sándor képviselő (Isztimér) Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Gömbösné Rostaházi Judit Keszte Jánosné körjegyző alpolgármester tagintézmény-vezető I. Napirend előtti esemény Orbán Tibor Nesztor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, körjegyzőt, meghívottakat, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Kincsesbánya részéről 7 fő képviselő közül 6 fő, Isztimér részéről az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendjére a meghívóban közöltek szerint, melyet Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 6 igen szavazattal Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadott. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Czövekné Duduma Ildikó és Pánczél Sándorné képviselőket, mellyel Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 6 igen szavazattal Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3 igen szavazattal egyetértett.

2 Napirend: 1.) A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolója a 2010/2011-es tanévről Előadó: Keszte Jánosné tagintézmény-vezető 2.) Beszámoló Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzősége évi munkájáról Előadó: Kovács Edit körjegyző 3.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 4.) A Móri többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények pénzmaradvány felhasználása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 5.) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által a Jobb Otthon Alapítvánnyal családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátására megkötött szerződés felülvizsgálata Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester 6.) Egyebek II. Napirendek tárgyalása 1.) A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának beszámolója a 2010/2011-es tanévről Előadó: Keszte Jánosné tagintézmény-vezető Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve Orbán Tibor Nesztor polgármester: Elmondta, hogy a beszámolót igen alaposnak tartja, felkérte Keszte Jánosnét annak ismertetésére. Keszte Jánosné tagintézmény-vezető: Rövid szóbeli ismertetőt adott a beszámoló anyagából. Külön köszönetét fejezte ki a Testületek felé azért, hogy rendszeresen figyelemmel kísérik az iskola működését. A beszámoló megírását követően megtörtént az előminősített referenciaintézmények részére a beszámolóban említett pályázati kiírás, melynek keretében 2 millió Ft-ra adnak be pályázatot. Amennyiben nyernének, úgy az összeget a pedagógus diploma 7 évenkénti kötelező megújítására, eszközbeszerzésre fordítanák, és felsőoktatási gyakorlóhellyé is válhatnak. A hozzászólás közben megérkezett az ülésterembe Szatzker Csaba kincsesbányai képviselő, így a jelenlevő kincsesbányai képviselők száma 7 főre emelkedett. 2

3 Fiedler Albertné képviselő: Megszoktuk az iskola részéről az igen részletes beszámolót, minden pedagógus munkája benne van. Örömmel hallott a különböző megmérettetéseken elért eredményekről, erre igen büszkék vagyunk. A sikerek a színvonalas munka visszaigazolásai. Kiemelte az utazópedagógus alkalmazási formát, amely költségtakarékos megoldás a fenntartóknak. Az iskola minden változásra nyitott. Gazdálkodásuk megfontolt. Csökkent ugyan a gyereklétszám, de a 2 önkormányzat fenn tudja tartani közösen az iskolát, az együttműködést jónak értékelte. A hozzászólás közben megérkezett az ülésterembe Krausz Balázs isztiméri képviselő, így a jelenlevő isztiméri képviselők száma 4 főre emelkedett. Bajkai János polgármester: A beszámoló tükrözi az iskolai munka színvonalát. Az oktatáspolitika jövője még tisztázatlan, az azonban nyilvánvaló, hogy a két önkormányzat együtt tudja működtetni az iskolát az eddigiekhez hasonlóan. Megköszönte a pedagógusok munkáját. Keszte Jánosné tagintézmény-vezető: Megköszönte az önkormányzatok anyagi és erkölcsi támogatását, így nyugodtan tudták végezni a munkájukat, garanciát kapott az iskola arra, hogy amit szeptemberben elkezdtek be tudják fejezni júniusban. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2011. (VI.29.) számú A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola beszámolójának elfogadásáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos 3

4 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2011. (VI.29.) Kt. számú A Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola beszámolójának elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos 2.) Beszámoló Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzősége évi munkájáról Előadó: Kovács Edit körjegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve Kovács Edit körjegyző: Szóbeli ismertetést adott az előterjesztés anyagából, beszélt arról, hogy a körjegyzőség kettős feladatot lát, önkormányzati és államigazgatási feladatokat. Az elmúlt évi munkából kiemelte a 2 választás lebonyolítását, az idei évben pedig a népszámlálás lesz hasonló. Mint a Testületek előtt is ismert, az Aljegyző Úr nyugdíjba vonult, helyette nem lett felvéve senki. Az alacsonyabb létszám ellenére igyekszünk a feladatainkat elvégezni, a határidőket betartani. Várható a közigazgatás átszervezése, a változások azonban még nem ismertek, addig is tesszük, amit tenni kell. Fiedler Albertné képviselő: Kérdései: A jegyzői feladatok leoszthatók a dolgozókra? Isztiméren is 1 fővel kevesebb a létszám, mint a korábbi években, a megüresedett álláshelyre jutó feladatok a 3 dolgozó között lettek felosztva. A Kincsesbányán levő többletfeladatokat hogyan tudják ellátni. Neveznek-e ki a Testületek körjegyző helyettest. Kovács Edit körjegyző: A feltett kérdésekre inkább szeptemberben válaszolna, akkor már lesz tapasztalata arra vonatkozóan, hogyan lehet ellátni a megüresedett álláshely miatt jelentkező többletmunkát. Elmondta, hogy Isztiméren és Kincsesbányán feladatoktól függően dolgozik. 4

5 Bajkai János polgármester: Kiemelte, hogy mindkét hivatalban tapasztalt munkatársak dolgoznak, ezért viszonylag könnyebb a létszámcsökkenés miatt a helyzet. Az új önkormányzati törvény elfogadásáig várnunk kellene az állás betöltésével, hiszen sok új rendelkezés várható, és véleménye szerint nem kellene a dolgok elé menni. A Ket változásával az ügyek bonyolultabbak lettek, ennek ellenére a dolgozók tisztességgel végzik a munkájukat. Az Aljegyző Úr kiesése új kihívások elé vezet mindenki. Egyetértett azzal, hogy szeptemberben térjünk vissza a témára. Javasolta a beszámoló elfogadását. Orbán Tibor Nesztor polgármester: Csatlakozott az előző hozzászóláshoz a beszámolót alaposnak tartotta, javasolta annak elfogadását. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2011.(VI.29.) számú A Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2011.(VI.29.) Kt. számú A Körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Isztimér Kincsesbánya Községek Körjegyzőségének évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző 5

6 3.) A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: Elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása. Javasolta annak változtatás nélküli elfogadását mindkét testületnek. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2011.(VI.29.) számú A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg: 1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Ttv aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6

7 A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Operatív Tanács 4. Felügyelő Bizottság 5.KDV Projekt Iroda 8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. A Projekt Iroda az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. A Projekt Irodát annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 7

8 A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. A Projekt Iroda feladatai: - A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: Jogszerű működés folyamatos biztosítása, Értekezletek, ülések megszervezése, A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése - A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. Határidő: július 14. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011.(VI.29.) számú A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 8

9 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg: 1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Ttv aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Operatív Tanács 4. Felügyelő Bizottság 5.KDV Projekt Iroda 8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos 9

10 szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. A Projekt Iroda az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. A Projekt Irodát annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. A Projekt Iroda feladatai: - A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: Jogszerű működés folyamatos biztosítása, Értekezletek, ülések megszervezése, A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése 10

11 - A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. Határidő: július ) A Móri többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények pénzmaradvány felhasználása Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: A Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságának elnökeként elmondta, hogy a költségvetés bizonyos fokú rátartással készült, mivel a béreket meg kell, hogy kapják a dolgozók és a dologit is biztosítani kell. A végleges számok a zárszámadás elfogadása után állnak rendelkezésre. A Képviselő-testületeknek rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy mi legyen a pénzmaradvánnyal. Kincsesbánya esetében javasolta, hogy az iskola-tető felújításra elnyert pályázat saját erő része e Ft - maradjon az intézmény költségvetésében, a pénzmaradvány többi része, illetve az óvoda pénzmaradványa teljes egészében kerüljön elvonásra a kiadott határozati javaslat szerint. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Örömét fejezte ki, hogy sikerül az intézmények tetőfelújítását megoldani. Javasolta az előterjesztés elfogadását. Keszte Jánosné tagintézményvezető: Nagy álom teljesül a tetőjavítással. Külön örömét fejezte, hogy a költségvetés ráhagyással készül, de elmondta, hogy az iskolában és óvodában a takarékos gazdálkodást tartják szem előtt. 11

12 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (VI.29.) Kt. számú a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények évi pénzmaradvány felhasználásáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Tagiskola évi e Ft szabad pénzmaradványából e Ft pénzmaradványt elvon, a fennmaradó e Ft-ot pedig az iskola tetőfelújítására benyújtott BM pályázat saját erejének biztosítására - felújítási kiadásokra - kívánja átcsoportosítani. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola évi költségvetési főösszegét e Ft-tal megnöveli. A Képviselő-testület a Napaforgó Óvoda évi e Ft szabad pénzmaradványát az önkormányzat teljes egészében elvonja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a kistérségi iroda munkaszervezetének vezetőjét a döntésről. Határidő: azonnal Orbán Tibor Nesztor polgármester: Javasolta, hogy Isztimér Önkormányzat kérje vissza a Kistérségi Társulástól a kimutatott túlfizetést, vonjuk el az intézmények pénzmaradványát, így tudjuk rendezni a kistérséggel szemben fennálló tartozásunkat. Fiedler Albertné képviselő: Megkérdezte, hogy a kistérségi társulásnál fennálló hátralékunk tavalyi, vagy idei. Orbán Tibor Nesztor polgármester: Idei hátralékról van szó. Szavazásra bocsátotta a pénzmaradvány elvonására vonatkozó javaslatot mindkét intézmény esetében. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2011.(VI.29.) számú a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Hétpettyes Óvoda pénzmaradványáról 12

13 Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola e Ft, valamint a Hétpettyes Tagóvoda 418 e Ft évi szabad pénzmaradványát elvonja, kéri annak visszautalását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartó Móri Többcélú Kistérségi Társulást a döntésről értesítse. Határidő: július ) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által a Jobb Otthon Alapítvánnyal családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátására megkötött szerződés felülvizsgálata Előadó: Orbán Tibor Nesztor és Bajkai János polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva Bajkai János polgármester: Részletes szóbeli ismertetést tartott az előterjesztésből. Elmondta, hogy a költségvetési törvény az elmúlt évtől nem támogatja plusz normatívával az alapítványok családsegítő és gyermekjóléti szolgálati tevékenységét, csak az önkormányzati mikro-, illetve kistérségi társulás által fenntartott családsegítő szolgálatokat, ezért mi nem juthatunk többlet-támogatáshoz. Mint bizonyára emlékeznek a képviselők ez a téma már több alkalommal felvetődött, a döntést viszont elodázták a testületek. Véleménye szerint változtatnunk kell a feladatellátáson, ennek a folyamatát ismertette, döntésünket anyagi okokból kell meghoznunk. Elmondta, hogy jelenleg 4 településen Mór központtal működik mikrotársulás családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására, beszélt velük a csatlakozásra vonatkozóan, azt a tájékoztatást kapta, hogy fogadják a hozzájuk belépni szándékozókat. Hangsúlyozni kell, hogy döntésünk oka a költséghatékonyság. Keszte Jánosné tagintézményvezető: Beszélt arról, hogy a gyermek és ifjúságvédelmi téren az elmúlt fél évben sikerült a Jobb Otthon Alapítványnak iskola pszichológust biztosítani. A váltásnál arra kell törekedni, hogy ez a lehetőség továbbra is megmaradjon, mert visszalépést jelentene az ellátás színvonalában, ha megszűnne. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Elmondta, hogy a Jobb Otthon alapítvány évekig jó színvonalon biztosította a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását. A költségvetési törvény módosítása miatti pénzmegvonás hátráltathatta a munkájukat, ennek ellenére tavaly is ellátták a kisebb támogatottságú feladatokat is. Bajkai János polgármester: A Testületeknek 2 határozatot kell hozni, egyikben nyilatkozni kell a Kistérség felé az alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontásával kapcsolatban, másikban Mór város felé jelezni kell a mikro-társuláshoz való csatlakozási szándékunkat. 13

14 Orbán Tibor Nesztor polgármester: Kéri az isztiméri képviselő-testületet, szavazzon az elhangzott határozati javaslatokkal kapcsolatban. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011. (VI.29.) számú A Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Jobb Otthon Alapítvány között a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött ellátási szerződés felbontásának kezdeményezéséről Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás a Jobb Otthon Alapítvánnyal Isztimér település családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel törtnő megszüntetését kezdeményezze december 31. napjával, ennek hiányában éljen a rendes felmondás lehetőségével. Határidő: december 31. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (VI.29.) számú A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulással Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Isztimér településen a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat január 1-től a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulás lássa el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a Társulás vezetőjével az ellátási szerződés előkészítése érdekében. Határidő: december 31. Bajkai János polgármester: Kéri az kincsesbányai képviselő-testületet, szavazzon az elhangzott határozati javaslatokkal kapcsolatban. 14

15 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2011.(VI.29.) Kt. számú A Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a Jobb Otthon Alapítvány között a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött ellátási szerződés felbontásának kezdeményezéséről Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás a Jobb Otthon alapítvánnyal Kincsesbánya település családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel törtnő megszüntetését kezdeményezze december 31. napjával, ennek hiányában éljen a rendes felmondás lehetőségével. Határidő: december 31. Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2011. (VI.29.) Kt. számú A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulással Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Kincsesbánya településen a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat január 1-től a Móri Mikrokörzeti Intézményi Társulás lássa el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a Társulás vezetőjével az ellátási szerződés előkészítése érdekében. Határidő: december ) Egyebek Bajkai János polgármester: Elmondta, hogy a pályázat célja az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek tehermentesítése érdekében. 15

16 Pályázók köre Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Települési önkormányzatok Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázat benyújtására! Települési önkormányzat több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra. Támogatható tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek: Belterületen a településközpont, vagy a település közintézményeinek és közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek megközelítését, a lakóterületekkel való kapcsolatának a javítását, vagy településközpont tehermentesítését szolgáló önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak (B.V.) kiépítése. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése a B.III, B.IV, B.V.. tervezési osztályba sorolt utak esetében. (2008. december 1-jén hatályba lépett: ÚT :2008 Közutak tervezése szerint). B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra az ÚT :2008 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 4.7.2) pontja, valamint 4.2.) táblázata alapján. A fejlesztéshez csatolni kell az ezt igazoló hatályos településrendezési eszközt (Településszerkezeti tervet, vagy Helyi építési szabályzatot, Szabályozási tervet). Egy pályázat keretében egy pályázó több, fizikailag nem összefüggő szakaszra is igényelhet támogatást. Önállóan nem támogatható, csak a fenti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek megvalósításával támogatható: Kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítése (csapadékvíz elvezetés, szükséges közműkiváltás, közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, nyomvonalas infokommunikációs infrastruktúra kiépítése, helyreállítása, korszerűsítése). A pályázó a pályázat útján kiépített, helyreállított vagy korszerűsített nyomvonalas infokommunikációs infrastruktúra tulajdonjogát vagy használati jogát másnak csak piaci áron engedheti át. Közvilágítás kiépítése kizárólag engedéllyel rendelkező gyalogos átkelőhelyek kialakításához, és/vagy új út építése esetén. Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítás, kiépítése is kapcsolódhat. A pályázat keretében az esőbeállók költsége is elszámolható. Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbusz fordulók kialakítása (megfelelő teherbírású pályaszerkezettel). Az útberuházásokhoz kapcsolódó a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények telepítése és létesítése, eltérő színű 16

17 csúszásgátló burkolat alkalmazása gyalogátkelőhely előtt, útkereszteződés előtt, útkanyarulatban). Jelen pályázati kiírás keretében a gyalogos felüljárók és aluljárók kiépítése, korszerűsítése, felújítása, megerősítése nem támogatható tevékenység. Kizárólag önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő csomópontok kiépítése, átalakítása, fejlesztése, felújítása. Épülő/felújítandó forgalmi, gyűjtő út (B.III., BIV., B.V.) mellett ingyenesen igénybe vehető parkolóhelyek kialakítása, felújítása, melynek során kötelező a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. melléklet érvényesítése. Mélygarázs, parkolóház építése nem támogatható! Az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése. Útberuházáshoz kapcsolódóan (annak mentén) járdaépítés/felújítás. Nem támogatható előre gyártott járdalapok felhasználásával járda kiépítése és felújítása. Térköves járdaburkolat létesítése lehetséges. Zöldterület kiépítése, felújítása, fejlesztése (kizárólag az útfejlesztéssel érintett helyrajzi számon). Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása (kerékpársáv vagy gyalog- és kerékpárút kiépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése) a C.4 pontban jelzett megszorításokkal. Biztonságos kerékpár parkolók, tárolók, kerékpár támaszok építése az ÚT :2010 Útügyi Műszaki Előírás szerint, kizárólag a közútfejlesztés nyomvonala mentén, vagy attól legfeljebb 100 méteren belül. A kerékpár parkolók, támaszok, tárolók költségét az építési költségekhez szükséges számítani. Önkormányzati tulajdonban lévő, útfelújításhoz, fejlesztéshez fizikailag kapcsolódó hidak út- és pályaszerkezetének a felújítása, korszerűsítése. Rendelkezésre álló forrás: Ft Támogatás mértéke: 90% Támogatás összege: minimum 40 millió Ft - maximum 250 millió Ft Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása szeptember 15-től január 30-ig lehetséges! A fenti pályázati kiírásnak megfelelően javasolom pályázat benyújtását a Kossuth utca Ipatelep közötti szakaszára, az első Gaja híd felújításával együttesen, és a József utca Ipartelep közötti szakaszára. A pályázat benyújtásához tervezésre is szükség van, ezért minél előbb dönteni szükséges. Javasolom a minimum támogatási összeg körüli pályázat benyújtását. Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő Testülete 7 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011. (VI.29.) Kt. számú a KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséről 17

18 Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése pályázatra. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével, a tervezésre vonatkozó árajánlatok beszerzésével. Határidő: azonnal III. Napirend utáni esemény Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. Bajkai János polgármester K.m.f. Bajkai János polgármester Orbán Tibor Nesztor polgármester Kovács Edit körjegyző Czövekné Duduma Ildikó jegyzőkönyv hitelesítő Pánczél Sándorné jegyzőkönyv hitelesítő 18

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése (DAOP-2009-3.1.1/B) Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének 5/2014. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. május 13-án (kedden) de. 10.00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1. Gondozási Központ Rózsafüzér

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV

rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai: 29-31., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben