HÍREK RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN"

Átírás

1 Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VIII. évfolyam III. szám szeptember HÍREK RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: 1. oldaltól: Aktualitások Elkészültek a hulladékszigetek Elkészültek a községben a szelektív hulladéktárolók végleges helyei. Ezzel nagy előrelépés történt településünkön a szelektív hulladékgyűjtés területén, hiszen minden sávolyi lakosnak szinte egyforma távolságra vannak a gyűjtők. Remélhetőleg minél többen igénybe veszik majd a szolgáltatást, mely nagyban megkönnyíti a környezet tudatos hulladékgyűjtés elterjedését a községben is. Az Önkormányzat nagyon örül az elkészült szigeteknek, hiszen mindig fontosnak tartotta a korszerű és megújuló hulladékgazdálkodást. -3. oldalon: Sávoly község Képviselőtestületének határozatai -7. oldaltól: Szülők, nevelők, gyerekek rovatunk oldalon: Kertészkedés rovat -10. oldalon: Süssünk-főzzünk oldaltól: Képek az elmúlt időszak eseményeiről Születésnapja alkalmából köszöntötték a falu legidősebb emberét Béres Sándor, Sanyi bácsi, a község legidősebb férfi lakosa betöltötte a 92. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte Bobek József István polgármester és Osváth Lajos alpolgármester. Jó egészséget és még sok, boldog évek kívántak neki a falu vezetői. 1

2 Épül Sávolyon az Agroturisztikai bemutatóhely Sávoly Község tulajdonában saját tulajdonú közösségi célt szolgáló ingatlan nem sok van. Sőt mondhatnám, hogy - a befogadó képességében szűk - Posta épületén" kívül egy sincs. A rendszerváltás kapcsán kialakult osztozkodás során minden közösségi ingatlan (Kultúrház, Óvoda, Iskola, Jegyzőség, Rendelő), közös résztulajdonosi viszony kialakulásához vezetett. A Sávolyon elhelyezkedő közintézmények egyike sem a sávolyi önkormányzat kizárólagos tulajdona. Ezt felismerve tett lépéseket a Posta" épületének megvásárlásával az akkori testület, majd a mostani a jegyzőség épületének megvásárlásával (ami még pénzügyileg nem került teljes rendezésre). Sávolynak mindig meg volt az igénye arra, hogy saját tulajdonú közösségi épülete legyen. Ennek lehetőségét nagymértékben befolyásolta a település költségvetésének szűk mozgástere. A fenti problémák orvosolására különböző ötletelések" kapcsán jutott el Önkormányzatunk a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesülethez, annak elnökéhez. Ő, és az általa vezetett egyesület látott fantáziát egy Sávolyon felépítendő olyan közösségi házban, amely az egyesület célkitűzéseinek megfelelően, s egyben a település igényeit is kiszolgáló, objektum megvalósulásához vezetett. A beruházáshoz önkormányzatunk biztosította a területet, a 74/2 hrszú ingatlan kialakításával, ami természetesen továbbra is településünk tulajdonát képezi. A Közhasznú Egyesület az 52/2012.(VI.8.) VM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez, a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó pályázati konstrukció keretében, pályázatot nyújtott be. A pályázat a számú támogató határozatban foglaltak szerint, bruttó Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott, támogatásban részesült. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 24-én tartott ülésén, 79/2012.(VII.24.) számú határozatával elfogadta a Közhasznú Egyesülettel kötendő ingatlanhasználati megállapodást, kifejezve partnerségi együttműködését a projekt megvalósításában. A beruházás keretében az egyesület saját finanszírozásával minimum 140 m2 alapterületű épület épül (teraszokkal együtt: 200 m2), melyben egy minimum 60 m2-es bemutatóterem is helyet kap. Az elkészült épületet a megkötött ingatlanhasználati megállapodás alapján közös üzemeltetésben és közös hasznosításban fogják fenntartani, majd a támogatási szerződésben előírt fenntartási időszak végén az egyesület az épületingatlan tulajdonjogát át fogja adni Sávoly Község Önkormányzata számára, térítésmentesen. Önkormányzatunk külön sikerként könyveli el, hogy a Közhasznú Egyesület által kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot, a sávolyi székhellyel rendelkező, Sávoly Invest Kft. nyerte meg, és állt neki a munkálatoknak Béres Adrián építőmérnök vezetésével. Ezzel településünk még inkább aktív részesévé vált ennek a fontos beruházásnak, munkát adva sok sávolyi embernek. Ennek az együttműködésnek a látványos részéhez jutott el Sávoly az elmúlt pár napban, hisz egyik napról a másikra bújt ki a földből egy épület, ahogy azt fotósorozatunk is mutatja. Hogy milyen, mindenkit érintő közösségi hasznosítása lesz az épületnek, az már nem ennek a testületnek feladata eldönteni. Hamarosan önkormányzati választás lesz, melynek során új testület kerül megválasztásra. Ez a testület megteremtette a lehetőségét, hogy megépüljön egy - előbb-utóbb önkormányzati saját tulajdonú - ház. S csak remélni tudjuk, hogy olyan tartalommal töltődik meg, ami minden sávolyi polgárt és idelátogató vendéget szolgálni kíván. Ezen cikk is a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesülettel egyeztetve kerül megjelenésre. Bobek József István Sávoly község polgármestere 2

3 Sávoly község Képviselő-testületének határozatai 123/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületemegtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólszóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,változatlan tartalommal elfogad. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 124/2014.(VIII.19.) önkormányzati határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sávolyi Helyi Választási Bizottság, valamint a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: Helyi Választási Bizottság választott tagjai: Tagok: Béres László 8732 Sávoly, Kossuth u. 24. Péter Lászlóné 8732 Sávoly, Petőfi u. 6. Péterné Herceg Zsuzsanna 8732 Sávoly, Kossuth u. 38. Kocza Tiborné 8732 Sávoly, Kossuth u. 56. Gaálné Németh Szilvia 8732 Sávoly, Rákóczi u. 42. Póttagok: Árvai Tamás 8732 Sávoly, Petőfi u. 44. Biczó Ferencné 8732 Sávoly, Szabadság u. 40. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai: Tagok: Őri Lászlóné 8732 Sávoly, Kossuth u. 8. Németh Ferenc 8732 Sávoly, Rákóczi u. 52. Bogdán Jánosné 8732 Sávoly, Kossuth u. 22. Lánczeth Józsefné 8732 Sávoly, Rákóczi u. 9. Üstné Szép Gyöngyi 8732 Sávoly, Rákóczi u. 41. Póttagok: Mészáros Klára 8732 Sávoly, Ady u. 3. Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző (a közlésért) Határidő: azonnal 125/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Sávolyi Szedervirág tagóvoda éviköltségvetése módosítására irányuló előterjesztést, melyalapján az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy tagóvodaa 2014/2015. nevelési évben egy csoporttal, 2 fő óvónő és2 fő dajka alkalmazotti létszámmal működjön, melyhez szükséges önkormányzati forrást e Ft-ban biztosítani fogja. A képviselő-testület október 31-ig hozzájárul a 3.fő óvónő foglalkoztatásához, biztosítva a határozott idejű foglalkoztatásához szükséges önkormányzati forrást. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 126/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Raksányi Gabriella és Raksányi Gábor Sávoly, Petőfi u. 2. szám alatti lakosok beadványát megtárgyalta, mely alapjána sávolyi 76. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó csereajánlatot elutasítja.a testület elutasító döntését azzal indokolja, hogy az ingatlancsere nem értékarányos. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 127/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Óvodai Központ Vezetőjének kérelmét és az alábbi határozatot hozza: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja a tagintézmény udvarán ivókút létesítését, valamint a nagycsoportos gyermekeknek a 2014/2015. nevelési évben heti egy alkalommal való úszásoktatáson való részvételét. A képviselő-testület az udvari ivókút létesítéséhez maximum ,- Ft, az úszásoktatás utazási költségéhez, maximum ,- Ft pénzügyi támogatási keretet nyújt a községi önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A testület kiköti, hogy az intézmény a nyújtott támogatás célirányosfelhasználásáról utólag, számlával és a szállított gyermekek létszámkimutatásával köteles elszámolni az önkormányzat felé. A testület kiköti továbbá, hogy az úszásoktatáshoz a támogatási keretet csak abban az esetben biztosítja, ha az oktatáson a nagycsoportosóvódások legalább 50 %-a részt kíván venni, melyről előzetesen a szülők szeptember 15-ig nyilatkoznak. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyújtott támogatás átutalásáról intézkedjen. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: értelem szerint 128/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület turisztikai tevékenységek ösztönzése projekt megvalósításához kapcsolódó pénzintézeti hitel költségei viselésének önkormányzati átvállalása határidejének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület turisztikai tevékenységek ösztönzése projekt megvalósításához kapcsolódó pénzintézeti hitel költségei viselésének önkormányzati átvállalása határidejét június 30-ig meghosszabbítja. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 3 134/2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Sávoly község Környezetvédelmi Programjánakfelülvizsgálatához készített előterjesztést, mely alapján Sávolyközség felülvizsgált Környezetvédelmi Programját a évekre, változatlan tartalommal, elfogadja. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 135/2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által elkészített Sávolyi szennyvízelvezető és tisztító rendszer, valamint a Somogysámsoni Kistérségi Vízmű 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervétmegtárgyalta, melyet változatlan tartalommal elfogad, azzal a kikötéssel, hogy az elfogadott tervben szereplő beruházási feladatokat egyedi megrendelés alapján, az adottév használati díja mértékéig fogja megvalósítani. A képviselő-testület a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásért felelős által jóváhagyott 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település vízi közművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg.a testület felkéri a polgármestert, hogy a 15 évesidőtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáróltájékoztassa a DRV Zrt-t. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 136/2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy részére megküldésre került az AQUAZALA Kft-nek a ZALAVÍZ Zrt-be való beolvadásával kapcsolatos átalakulási terve, melyet megismert.a képviselő-testület a évi CLXXVI. törvény 5. (2) bekezdésében foglaltak alapján, kinyilatkoztatja, hogy a ZALAVÍZ Zrtben lévő teljes vagyoni hozzájárulásával,- melyet a Zrt-ben lévő 100 e Ft névértékű üzletrésze testesít meg tagja kíván lenni az átalakulás eredményeként létrejövő jogutóditársaságnak, vagyis a ZALAVÍZ Zrt-nek.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a tagi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot megtegye. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: szeptember /2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületemegtárgyalta a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szólótájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,változatlan tartalommal elfogad. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal 138/2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületemegtárgyalta a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal2014. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést, mely alapján az alábbiakban felsorolt döntéseket hozza: 1.) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, elfogadja. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi módosított költségvetési számai az alábbiakra változnak: - bevételi főösszege: ezer forint;melyből tárgyévi működési, közhatalmi, támogatásértékűbevétel ezer forint, finanszírozás ezer forint,pénzmaradvány ezer forint. - kiadási főösszege: ezer forint, melyből személyi juttatások: ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint,dologi, és egyéb kiadások ezer forint,működési célú pénzeszközátadás 34 ezer forint. - a közös hivatali létszámot 71 fő főállású, 3 fő részmunkaidős létszámban állapítja meg. 2.) A képviselő-testület megbízza Marcali Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását Marcali Város Önkormányzata évi költségvetésébe építtesse be Felelős: dr. Sütő László polgármester Határidő: szeptember /2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületemegtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést. A szociálisan rászoruló nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására forintos keretösszeg megállapításával csatlakozik a pályázathoz.a képviselő-testület felkéri Bobek József István polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: október /2014.(IX.10.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.a képviselő-testület a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működő-képessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: szeptember 30.

4 Válasz Molnárné Csécs Ágnes 2014.augusztus 19 Vendégkönyvben megjelent bejegyzésére Ezen nyílt levél ismertessen meg minden sávolyi Polgár számára, akik az elmúlt esztendők során különböző szóbeli (pletykák) tájékoztatásból értesültek a Dalkör és az Önkormányzat között fennálló nem konfliktusmentes kapcsolat kialakulásáról! A Marcali Portál szerkesztője írt egy interjút velem, s arra reagált Molnárné Csécs Ágnes vendégkönyvünk bejegyzési lehetőségével élve. Sokan nem olvashatták, így a bejegyzést is és a választ is leközöljük a legújabb Sávolyi Hírmondóban. Először is álljon itt maga a bejegyzés: Molnárné Csécs Ágnes augusztus 19. (kedd) 09:47 Polgármester Úrral készült interjú alapján minden szép és jó Sávolyon.Vak vagyok, hogy én ezt nem így látom? Gyönyörű felújított útjainkat naponta érzékelem, már szinte nem tudok hazaérni autóval a Kossuth utcába! Nem kellett elbocsátani óvoda pedagógust? Nem magas a csatornadíj? Ilyen magas szemétszállítási díj mellet még helyi adót is szednek- már akitől be lehet hajtani...a legnagyobb szükség jelenleg a Posta melleti beruházásra van,amit miután elolvastam a honlapon a tájékoztatást sem értek,hogy milyen célt fog szolgálni és miért lesz az jó a falunak?az igaz,hogy mióta Marcalihoz kerültünk minden törvényességet be kell tartan, de ezt kiemelni?! Eddig nem így kellett volna!? Tisztelettel: Molnárné Csécs Ágnes Tisztelt Molnárné Csécs Ágnes! Köszönöm, hogy bejegyzésével biztosítja számomra a válaszadás lehetőségét. Azt is köszönöm, hogy szeretett Győri György Tanár Úr szavait aktualizálta számomra. Ő jó párszor alkalmazta középiskolai osztályunkra a destruktív kifejezést. Igaz, akkor mi középiskolás lázadó korszakunkat éltük! Nem tudom hol olvasta, ki írta így le, hogy minden szép és jó Sávolyon. A cikk valóban szól azon eredményekről, amit az elmúlt nehéz időszakban sikerült Településünkön elérni, de azt is tartalmazza, hogy van még mit tenni. Így kénytelen vagyok megállapítani, hogyha Ön nem is vak, de nagyon sajátos szemüvegen keresztül látja a világot, pláne szűkebb környezetünket, Sávolyt. Az internet adta lehetőséggel élve jó párszor tapasztaltam, tapasztalhatták mások is, hogy közösségi oldalon (Facebook) közétett, indulatokat kiváltó személyeskedéstől sem mentes megnyilvánulásai, magukon viselik sajátos stílusának bélyegét. Abban biztos vagyok, hogy Önkormányzatunk jó munkát végzett ebben a ciklusban! Erre pont Ön a garancia, hisz ha nem így lett volna, azt Ön minden eszközzel közzé tette volna. Hisz erre utaló próbálkozásai voltak, s vannak, hisz ez a bejegyzés is erről szól! Gyönyörű felújított útjainkat naponta érzékelem, már szinte nem tudok hazaérni autóval a Kossuth utcába! Én nem csak a Kossuth utcában autózom, hanem látom a Rakotyási út helyzetét, s gyalog is szoktam közlekedni, s sürgős lenne a Petőfi és a Rákóczi utcai járdák rendbe hozatala is. Önkormányzatunk kért árajánlatot a Rakotyási út helyre hozatalára, a teljes rendbehozatalára 12 milliós ajánlat érkezett. Volt időszak, amikor az Önkormányzatnak nem okozott volna gondot az igényelt összeg kifizetése, de akkor más élvezett elsőbbséget, s az konkrétan a Nevelési és Oktatási Intézményünk fenntartása, aminek Ön is aktív tagja volt. Ez a Képviselő-testület biztosította az Államnak való átadásig - erőn felüli anyagi ráfordítással - az Intézmény fenntartását, jó párszor szinte egyedül maradva a felelősséggel az Intézmény Fenntartói Társulásban. Ezen intézkedésünk biztosította Önnek, és minden intézményi dolgozó számára nyugodt munka, Önnek a tisztességes nyugdíjba vonulás, valamint nyugdíjasként a visszafoglalkoztatás lehetőségét! 4

5 Jó pár oktatási és nevelési intézményi ünnepségen elmondtam. Az Intézményt nem az Önkormányzat és nem az ott dolgozók tartják fenn, hanem az oda járó gyermekek, ami köszönhető a szülők bizalmának! Sajnálatos módon a negatív demográfiai hullám minket is utolért. Ezt felismerve döntött Testületünk 2013-ban a Marcali Óvodai Központhoz való csatlakozáshoz, hisz így tudjuk biztosítani legzökkenőmentesebben a demográfiai változásból adódó dolgozói létszám átcsoportosítást. Önkormányzatunk arra mindig is büszke volt, hogy a törvényi változásokból adódó intézményi átszervezések kapcsán egyetlen dolgozót sem kellett elbocsájtani, s továbbra is ez a cél! Elbocsájtásról nem tudok, áthelyezésről igen. S nem mindegy, hisz az áthelyezés, nem munkából kivezetésről, munkanélküliségről szól, hanem munkában tartásról, más helyszínen! Az alábbiakban Testület augusztusi ülésünk harmadik napirendjét idézem: 3.) Előterjesztés a Sávolyi Szedervirág tagóvoda évi költségvetése módosításához Előadó: Bobek József István polgármester (írásbeli előterjesztés csatolva) Bobek József István polgármester: a testület évben az óvoda átszervezése kapcsán hozott döntésével, miszerint az óvoda intézménye fenntartói jogát átadta a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak, azt kívánta elérni, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére is, megvédje dolgozóit, elbocsátásra lehetőleg ne kerüljön sor. Az ismert beiratkozási létszámadatok alapján (29 fő), a következő nevelési évben az óvoda 1 csoporttal tud működni, melyhez 2 fő óvónő és 2 fő dajka munkavállalói létszám szükséges. Átnézve az intézmény költségvetése módosítására irányuló előterjesztést, valamint a hozzáfűzött óvodavezetői véleményt, indítványozza a testületnek, hogy a tagóvoda működéséhez a 2014/2015. nevelési évben biztosítsa 2 fő óvónő és 2 fő dajka foglalkoztatásával felmerülő, a községi önkormányzatra háruló önrész pénzügyi keretét. Javasolja továbbá, hogy a jelenleg alkalmazásban álló 3. óvónő foglalkoztatásához is járuljon hozzá a testület, azzal a kikötéssel, hogy az ő foglalkoztatásával felmerülő többletkiadásokat október 31-ig finanszírozza. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: és tartózkodás nélkül, 125/2014.(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat: Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Sávolyi Szedervirág tagóvoda évi költségvetése módosítására irányuló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy tagóvoda a 2014/2015. nevelési évben egy csoporttal, 2 fő óvónő és 2 fő dajka alkalmazotti létszámmal működjön, melyhez szükséges önkormányzati forrást e Ft-ban biztosítani fogja. A képviselő-testület október 31-ig hozzájárul a 3. fő óvónő foglalkoztatásához, biztosítva a határozott idejű foglalkoztatásához szükséges önkormányzati forrást. Felelős: Bobek József István polgármester Határidő: azonnal Sávoly Község Képviselő-testülete a fenti határozatot hozta. Természetes, hogy nem volt könnyű a döntés meghozatala! A döntés fontosságát és súlyosságát mutatja, hogy Testületünk összes Képviselője egyöntetű döntést hozott. Még azon Képviselő társunk is a szavazás és a határozat elfogadása mellett voksolt, aki személyes érintettség miatt kérhette volna a tartózkodás lehetőségét! Nem élt vele! A csatornadíj. Nagyon nem akarok róla írni hisz ez a téma bőven ki lett fejtve a 2013 szeptemberében megjelenő Sávolyi Hírmondó mellékleteként megjelenő Válasz a fel nem tett kérdésekre című kiadvány 4 oldalán. Egy kiegészítés talán, a szigorodó törvényi intézkedések hatására a környezetünkben lévő szennyvíz tisztító rendszerrel nem rendelkező településeken fejlesztési lehetőség, építési engedély kiváltási lehetőség nincs, vagy korlátozott! Ez kell Nekünk? 5

6 Szemétszállítási díj, összehasonlítva a környező településekkel (Főnyed, Szegerdő) messze méréskeltebb szolgáltatási díjat sikerült elérni. Mindezt úgy, hogy a megbeszélések kapcsán kiderült, hogy Sávoly rendelkezik az egy lakosra jutó legnagyobb szemét mennyiséggel. A szemétszállítást szintén - annak szolgáltató és szolgáltatott közötti viszonyát- törvény írja elő! Adó, csak egy megjegyzés, hisz nem mostani téma, oly sokszor került terítékre. Hiszem, hogy ezt a tavaly novemberi lakossági fórumunkon megnyugtatóan tudtuk rendezni. De azt hiszem, nagyon meglepődne, ha tudná, hogy az Önt követő -k között kik is állnak azon sorban, ahogy ironikusan fogalmaz - már akitől be lehet hajtani.... Agroturisztikai bemutatóhely: Én úgy gondolom, hogy Sávolyon minden egyes beépített téglának örülni kell! Ezek szerint ezt Ön nem így látja!? Én örülök, ha látom, ha egy magán épületen megújul a tető, ha egy új kerítés épül, mindennek örülök, ha épül és szépül a Településünk! Örülök annak is, hogy a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület lát fantáziát a Sávolyban, és itt valósítja meg fejlesztését. Az külön öröm, hogy felajánlotta az Önkormányzatunknak a közös üzemeltetés lehetőségét. Azt hiszem, balgaság lenne nem élni vele! 2013 október 23-ai Iskolai Ünnepséget követően a Sávoly Néprajzi Gyűjtemény ideiglenes kiállításának megnyitóján mertem említeni, hogy hiszem Remélhetőleg hamarosan méltó helyen és állandó kiállításként tudjuk bemutatni Sávoly Néprajzi Gyűjteményét, akkor már ezen épületre gondoltam. Emlékeim szerint akkor ott volt Ön is, hisz Ön is hozzásegített a gyűjtemény sokrétű anyagához, amit ezúton is köszönök! Az, hogy a közös használat kapcsán milyen tartalommal töltődik meg az Agroturisztikai bemutatóhely azt a következő Testület dönti el! Csak remélni tudom, hogy minden sávolyi embert szolgáló, és az idelátogatók számára is nyitott, a Néprajzi Gyűjteményt befogadó közösségi épület lesz. Törvényesség: A cikkből kiolvasni azt, hogy ez idáig nem volt törvényességet betartó intézkedése Önkormányzatunknak és az adott Hivatalának, több mint érdekes. Közösségi fórumokon elmondtam, hogy Önkormányzatunknak és Hivatalának komoly kihívást jelent a folyamatos jogszabályi környezet változása, új törvények életbe lépése, módosítása, esetleges törlése. Azt hiszem ebben is jól vizsgáztunk, mivel folyamatosan csökkenő törvényességi észrevétel érkezik hozzánk. De itt ragadom meg a lehetőséget arra, hogy a jogszabályok betartása, a törvény ereje nem csak az önkormányzatokra és hivatalaira vonatkozik, hanem az állampolgárokra is. Úgy látszik, erről Ön folyamatosan megfeledkezik! És végezetül a kettőnk kapcsolatáról tisztelt Molnárné Csécs Ágnes! 2010-ben nagy örömömre szolgált Kovács Ferencné, (Angyal) kezdeményezésével induló Dalkör. Örültem, hogy Ön elvállalta irányítását. Önkormányzatunk, és én jó magam is messzemenően támogatta a civil kezdeményezést. Sokan már akkor megfogalmazták azt a véleményt, hogy túl magas lovat adtunk Ön, Önök alá! Épp ezért jó ideig próbáltam a jót keresni Önben, Önökben (hisz az ötlet jó, nagyon jó). Ma már nem keresem! Ebben az időben 2010-ben kérdezte meg tőlem Valaki Biztos, hogy jól ismeri Ön az Ágit, Polgármester Úr? Ma belátom, Neki volt igaza! 2012-ben már egyértelműen kiderült, hogy Önkormányzatunk támogatásával, kialakítottuk saját ellenzéki táborunkat! A Dalkör, hitem szerint nem a helyi vagy az országos politikáról kell, hogy szóljon, hanem a szórakozásról, szórakoztatásról, a művészetről! Megfelelő, törvényeket betartó civil csoportnak hiszem, hogy van létjogosultsága! Önök nem ezt az utat választották! Kérem, fogadja el válaszomat az Ön által felvetettekre! Bobek József Sávoly Község Polgármestere 6

7 Szülők, gyerekek, nevelők Sokszor halljuk a rádió, a televízió műsoraiban, ha iskoláról vagy gyerekekről van szó, hogy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű. Mit is takar ez a két szigorú jelző: hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Mit takar ez a két kategória törvényileg és milyen előnyei vannak a hátránynak, vagyis a törvény hogyan próbál segíteni ezen családok, gyermekek helyzetén, hogy ők is megfelelő eséllyel indulhassanak, élhessenek az óvodákban, iskolákban és majd a nagybetűs életben. Erre kerestem a választ a Sávolyi Általános Iskola igazgatónőjénél, Törőné Gelencsér Ildikónál. - Hogyan lehet definiálni e két jelenséget? Milyen jelek, jellemzők tesznek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűvé egy gyereket? augusztus 31-ig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a Közoktatási törvény szabályozta szeptember 1-jei hatállyal a Gyermekvédelmi törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők: - a szülő, a családba fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség - a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága - elégtelen lakáskörülmények - a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás. Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbiak közül egy fennáll: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - a gyermek szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll. (kettő vagy három) A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során-az ügyfél erre irányuló kérelme esetén (önkéntes)- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. - Milyen tapasztalataid vannak a mindennapokból e témával kapcsolatosan? A Marcali Közös Önkormányzati Hivataltól kapom folyamatosan a határozatokat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról. Kérek minden szülőt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során kérje, vizsgálják meg, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennáll-e. - Jelenleg az iskola létszámának hány %-a a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek? A rendelkezésemre álló adatok alapján kb. 12 %. De a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságok a tanulók zöménél most járnak le, és bízom benne, hogy a szülők kérni fogják a vizsgálatot a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítására, hisz így az iskola részt tud venni különböző pályázatokon, pl. IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer), amely az itt tanuló gyerekek érdekeit szolgálja. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés területén az alábbi kedvezmények is biztosítottak: IPR szervezése az iskolában, Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Program, Útravaló Macika Ösztöndíj Program, az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel ingyenes, az iskolai felvételnél is előnyt élveznek. A gyermekvédelmi ellátás területén nyújtott támogatás pl. az óvodáztatási támogatás. - Te, mint iskolavezető és a tanárok, a kollégáid hogyan próbálnak enyhíteni ezeken a hátrányokon? Kisiskola vagyunk, családias környezetben neveljük és oktatjuk a gyerekeket. Bátran fordulhatnak hozzánk mind a gyerekek, mind a szülők, ha problémájuk van. Nagyon sok ingyenes programot szervezünk. Az osztálykirándulásokat is úgy szervezzük, hogy az minden tanuló számára elérhető legyen. Nagy öröm volt számomra, hogy idén mindösszesen 3 gyermek nem vett részt a kirándulásokon. Természetesen sajnáltam a gyerekeket, hogy lemaradtak a programokról. A Gyermeknap, ami a nehéz anyagi helyzet miatt egyre nehezebb megszervezni, is nagyon jól sikerült. Mindez köszönhető a szülői és pedagógus felajánlásoknak. Az iskolakezdéshez is megkapjuk a segítséget az önkormányzatok zömétől. Mindössze 9 tanuló szülőjének kell fizetnie a tankönyvekért, de a tavalyi tanévben ezt az önkormányzatok átvállalták. A tanszercsomagokat is megkapják a tanulók, vannak olyan önkormányzatok, ahol teljes mértékben, más önkormányzat a tanszercsomag árának egy részét fizeti ki. A KLIK megvásárolja minden bejáró tanulónak a tanulóbérletet. Köszönöm szépen a beszélgetést! További eredményes, gyermek központú tanéveket kívánok Neked és a Tantestületnek. Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 7

8 Kertészkedés, trükkök, fortélyok Az előző számunkban írtunk a növények ivartalan szaporítási módjairól, folytatásként a Bujtás és tőosztás rész következik. A bujtás a gyökereztetésnek azon módja, amikor a gyökereztetni kívánt szárrészt nem választjuk le az anyanövényről az újonnan képződött járulékos gyökerek megjelenéséig, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az utódnövény képes legyen az önálló életre.a bujtást általában hosszú vesszőjű, indájú gyümölcstermő (málna, szeder) és egyes dísznövények (törpemandula, klemátisz, orgona, füge) esetében végezzük. Némely szobanövénynél (pl. Dieffenbachia) a légbujtást alkalmazhatjuk. A bujtás jó eredésének záloga a nyirkos, porhanyós talaj, illetve az arra alkalmas növény. A bujtás módjai Egyszerű bujtás. Akkor végezzük, amikor az anyanövény nyugalmi állapotban van. A cserjék érett vesszőit cm mély árokba hajtjuk le úgy, hogy a vessző 2-3 fejlett rügyet tartalmazó vége az árokból kiáll. A vesszőt szükség esetén kampóval rögzítjük az árokban, az árkot pedig morzsalékos földdel temetjük be. Hosszú hajtással rendelkező kúszónövények, például a lilaakác (Wisteria), iszalag (Clematis), lonc (Lonicera), télijázmin (Jasminumnudiflorum) esetében az úgynevezett hullámos bujtást is alkalmazhatjuk, amely során a hajtást több ponton ássuk le, és rögzítjük a talajban. Így egy hajtásból több utódnövényt kapunk. Körbujtás. Az egyszerű bujtás azon változata, amikor a növény (tőke) körül több (3-4) vesszőt húzunk le mélyen a földbe. A mogyorónál, illetve a szőlőnél használhatjuk ezt a szaporítási módot. Sugaras vagy kínai bujtás. Tavasszal, a rügyfakadás kezdetén a gyökereztetésre szánt vesszőt teljes hosszában lehajlítjuk egy cm-es mély barázdába, kampókkal rögzítjük, és a barázdát nyitva hagyjuk. Elvégezhetjük ugyanezt nyugalmi állapotban is, ekkor viszont a barázdát betemetjük. A vesszőn lévő rügyek kihajtanak, és amikor a fejlődő hajtások elérik a cm-es magasságot, laza földdel a kétharmad részükig feltöltjük, amit a vegetáció folyamán még 2-3 alkalommal megismétlünk. A feltöltést nyirkosan tarjuk. Lombhullás után az anyanövényről leválasztjuk a meggyökeresedett vesszőket, és feldaraboljuk. A ribiszkét, köszmétét és a mogyorót lehet így szaporítani. Feltöltéses bujtás. Az anyanövényeket tavasszal tövig visszavágjuk, hogy a tenyészidőszak folyamán erőteljes hajtásokat neveljenek. Amikor a hajtások elérték a cm-es magasságot, akkor egyharmad részükig porhanyós földdel töltjük fel őket, és a feltöltést nyirkosan tartjuk. A vegetáció folyamán a feltöltést még 2-3 alkalommal meg kell ismételnünk. A bakhátat ősszel, a fagyok beállta előtt lebontjuk, és a meggyökeresedett hajtásokat levágjuk az anyanövényről. A gyökérképződést fokozhatjuk azzal, hogy a vesszőket feltöltés előtt az alapjuknál vékony dróttal elkötjük, vagy erőteljesen megcsavarjuk, hogy a kéreg megroppanjon, esetleg körkörösen bevágjuk. Ilyen módon szaporítjuk az alma M alanyait, egyes csonthéjas alanyklónokat, birs, ribiszke, köszméte és mogyoró fajtákat, valamint a hársat. Fejbujtás. Július végén az erős hajtások végét csúcsukkal l (fejjel) lefelé hajtjuk le egy kb. 15 centiméteres gödörbe. Lekampózzuk, a gödröt laza humuszos földdel takarjuk be, és a nyár további részében folyamatosan nedvesen tartjuk. Ősszel a hajtás csúcsa gyökeret ver, ami aztán leválasztható az anyanövényről, és önálló növényként elültethető. A szedernél és a málnánál alkalmazható ez a módszer, bár ezeket a növényeket sarjakról könnyebb és egyszerűbb szaporítani. Döntés. Idős szőlőtőkék ifjítására használt módszer, amely során a tőkét egészen a talpgyökerekig kibontjuk, terjedelmes gödröt ásunk, és az öreg tőkefejet beledöntjük (elsüllyesszük) a gödörbe úgy, hogy egy vesszeje kiálljon a földből. A vessző a földben meggyökeresedik, új tőkét nevel. 8

9 Légbujtás. Általában a vastag szárú szobanövényeket (Diffenbachia, Dracaena, Ficuselastica, Monstera) gyökereztetjük ily módon. Ezek a növények hajlamosak a felkopaszodásra, ugyanakkor kár lenne tőlük, különösen egy termetesebb példánytól megválni, mert hajtásuk szép és ép. Légbujtással megrövidíthetjük a növényt úgy, hogy a lombozat alatti szárrészt gyökérhozásra késztetjük. A növény szárára az egészséges levéltől 8-10 cm-el lejjebb egy kis fóliazacskót erősítünk, amibe nedves mohát, vagy rostos tőzeget helyezünk. A növény szárán, a moha- vagy tőzegréteg alatt 1 centis gyűrűben lehántjuk a kérget, és ezt a részt bekenjük lágyszárú növények gyökereztetésére ajánlott (B1 jelű) gyökereztető porral. A fóliát felül is rögzítjük. Ugyanezt megcsinálhatjuk tejfölös pohárral is, amit a szárra erősítünk, és ezt töltjük fel rostos tőzeggel, vagy mohával. Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a folyamatos nedvesen tartásról. Néhány hónap múltán gyökerek jelennek meg a zacskóban/tejfölöspohárban. Az alsó kötés alatt elvágjuk a szárat, levesszük a gyökereztető közeget, és elültetjük a növényt. Az anyanövény pedig a régi cserépben az oldalrügyekből újból kihajt. A fás dísznövények közül a magnólia, az azálea, a magyal, a kamélia, valamint a citrusfélék szaporíthatók légbujtással, de megpróbálkozhatunk vele az almánál és a körténél is. Tőosztás Az évelő dísznövények esetébe leggyakrabban alkalmazott módszer a tőosztás. Több okból végezhetjük, így a növény szaporítása mellett az elterebélyesedett tő méretének csökkentésére, ifjításra, illetve átültetéskor is. A tavasszal és nyáron virágzó évelők tövét ősszel, a nyár végén, ősszel nyílókat pedig tavasszal oszthatjuk szét. Az erőteljesen terebélyesedő növényeket (krizantém, aszter) két-háromévente, másokat négy-ötévente célszerű megritkítanunk. A bojtos gyökérzettel rendelkező évelőket (aszter, méhbalzsam, kúpvirág, harangvirág, cickafark, stb.) az elnyílt virágszárak levágása után két ásóvilla segítségével (ami lehet rövid nyelű kéziszerszám is) válasszuk szét. A növény elhalt, középső részét távolítsuk el, a fiatal, egészséges növénydarabokat pedig osszuk annyi részre, amennyire szeretnénk, és friss földbe ültessük el. Az ültetési mélység a korábbinak megfelelő legyen, tehát se túl mélyre, se túl magasra ne kerüljön a növény. A húsos gyökerű növényeket, így az évelő szarkalábat (Delphinium), csótárvirágot (Astilbe), csillagfürtöt (Lupinus) és árnyékliliomot (Hosta) ássuk ki, és egy éles késsel vágjuk szét a gyökereket úgy, hogy minden részen legyen egy-egy alapi hajtórügy. Az elhalt, száraz, beteg részeket dobjuk el. A gyöktörzses évelőket, így a kék nőszirmot (Irisgermanica) és gyöngyvirágot (Convallaria) is kiássuk, éles késsel leválasztjuk az egészséges gyöktörzs-darabokat úgy, hogy egy-két levél legyen rajtuk. A nőszirom gyöktörzs-darabjait úgy ültessük el, hogy felső kétharmad részük kilátsszon a földből. Anyakönyvi hírek Születések: Bogdán András (augusztus 25.) Házasságkötések: Tóth Réka és Németh Szabolcs (szeptember 6.) Halálozások: Szabó Ernő (élt 70 évet) Tombor Zoltán (élt 74 évet) Folytatás a következő számban: Pálfi Lászlóné 9

10 FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT! A szeptember beköszöntésével, az iskolakezdéssel sok szülő számára kihívást, gondot jelent, hogy mit is csomagoljon gyermekének tízóraira. Még akkor is, ha az iskolában kap tízórait a gyermek. A felvágottas zsemle és a bolti sütemények hamar unalmassá válhatnak az iskolás számára. Érdemes kicsit kreatívabb tízórait készíteni, hogy egészségesebb és " izgalmasabb" legyen a gyerek számára, így biztos jobban elfogy. Ebben a rovatban most a Nők Lapja segítségével Nagy tünde Ízbolygó Blog szerzőjének az ötletei, receptjei alapján próbálunk segíteni. Ő ezeket az ízletes falatokat teszi a gyermekei uzsonnás dobozába: Sonkás bagell zöldségekkel Hozzávalók a bagellhez:50 dkg liszt, 1 teáskanál só, 1,5 evőkanál cukor+ 1 kávéskanál a főzéshez, 1 evőkanál olaj, 2,5 dkg élesztő, kb. 3 dl langyos víz, szezámmag, egész mák, vagy napraforgómag a szóráshoz. A feltéthez: szelet sonka, szalámi, paradicsom, paprika, uborka, salátalevél, sajt, ízlés szerint majonéz, ketchup. A bagell hozzávalóit egy tálban összemérjük, majd alaposan kidagasztjuk. Ha a tészta fényes, rugalmas, elválik a tál oldalától, akkor letakarva duplájára kelesztjük. Miután megkelt, a tésztából teniszlabda méretű gombócokat formázunk, majd a közepüket fakanál segítségével kilyukasztjuk. A lyukakat alaposan kitágítjuk, nehogy összesüljön. Egy lábos vizet forralunk az egy evőkanálnyi cukorral majd egy percre beledobjuk a tésztakarikákat. Kivéve sütőpapírral bélelt sütőlemezre tesszük őket, tetejüket megszórjuk a tetszés szerinti magokkal, majd 200 C fokos sütőben pirosra sütjük őket. Amikor kihűlt, félbevágjuk és a tetszés szerinti feltéttel megrakjuk. Diós-csokoládés zabkeksz Hozzávalók: 12 dkg vaj, 8 dkg cukor, 15 dkg darált dió, 5 dkg liszt, 5 dkg apró szemű zabpehely, 1 tojás, 1 teáskanál sütőpor, 5 dkg étcsokoládé. A vajat a cukorral kézi mixerrel habosra keverjük, hozzáadjuk a darált diót, a lisztet, a zabpelyhet, a tojást, a sütőport, és az apróra vágott csokoládét. Összegyúrjuk, ezután a masszából nedves kézzel diónyi gombócokat formázunk. Koronggá lapítjuk őket és sütőpapírral bélelt tepsiben 180 C fokra előmelegített sütőben perc alatt kisütjük. Mogyorós banánkenyér Hozzávalók: 10 dkg vaj, 12 dkg kristálycukor, 3 érett banán (kb. 50 dkg), 2 tojás, 25 dkg liszt, 10 dkg őrölt mogyoró, 1 teáskanál szódabikarbóna, 10 dkg egész mogyoró vagy dió, 1 dl tej. A vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tojásokat, a pépesített banánokat, ezt is beledolgozzuk a kézi mixerrel. A lisztet, az őrölt mogyorót, a szódabikarbónát, a tejet és a durvára vágott mogyorót/diót is a tésztába keverjük. A masszát sütőpapírral kibélelt vagy kivajazott/lisztezett kenyérsütő vagy őzgerincformába kanalazzuk, a tetejét megszórjuk a maradék 5 dkg durvára vágott mogyoróval. 180 C fokra előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük, tűpróbával ellenőrizzük. Napokig puha marad. Csirkés szendvics baconnel, sültpaprika szósszal Hozzávalók: négy fél csirkemellfilé (kb. 50 dkg), 2 evőkanál mustár, só, őrölt bors, olaj a sütéshez, 4 szelet bacon, 3 dkg rukola, 2 kápiapaprika, 4 ciabatta (olasz papucs formájú kenyér), de tehetjük más péksüteménybe is! A csirkemellfilét bedörzsöljük sóval, borssal, mustárral, majd kevés olajon serpenyőben pirosra sütjük, és végül csíkokra szeleteljük. A szalonnát száraz serpenyőben közepes lángon pirosra sütjük. A paprikákat megmossuk, kicsumázzuk, és nagyobb darabokra vágjuk. Serpenyőben kevés olajon lefedve néha megkeverve puhára sütjük, majd leturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk. A ciabattát félbevágjuk, rukolát halmozunk rá, erre jön a csíkokra vágott csirkemell, majd a pirított szalonna. A szalonnára kenünk fél evőkanálnyi paprikamártást, és rátesszük a szendvics tetejét. Eredményes próbálkozásokat kívánok! A gyermekek számára pedig jó étvágyat!!!! Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 10

11 Sávoly határában is hamarosan dolgozik az olajszivattyú Mint arról már júniusában tudósítottunk, Sávoly délnyugati határában a 7-es út mellett a MOL szakemberei fúrásokat végeztek. A fúrások érdekessége volt, hogy több mint 2000 méter mélyre fúrtak le. Láttuk is, hogy dolgoznak a területen, aztán egyszer csak mindent elpakoltak és maradtak a lefektetett betontömbök az elfoglalt területen. Bobek József Istvánt, Sávoly község polgármesterét kérdeztem, hogy mi újság az olajkutak körül? A polgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint két kutat fúrtak és találtak is olajat. Ahol olaj van, ott víz is, így a falu is gazdagodott ezzel a két természeti kinccsel. Felállították a himbaszivattyút, így remélhetjük, hogy hamarosan megindul a kitermelés. A polgármester úr reményét fejezte ki, hogy a beruházás elkészülte az önkormányzat iparűzési adóbevételeiben is észrevehető lesz. PAPP ZOLTÁN TAMÁS okl. építészmérnök, Sümeg és Tapolca városok, Sávoly község főépítésze "AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados széleskörű szerteágazó főépítészi tevékenységéért, amellyel meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításhoz, továbbá aktív szakmai közösségi és szervező munkájáért, amellyel eredményesen segítette a főépítészek munkáját. Sávoly község nevében szeretettel gratulálunk a kitüntető címhez és további jó egészséget és hosszú, eredményes munkásságot kívánunk a Főépítész úrnak! A buszmegállókban is lehet hirdetést kitenni A 7-es út melletti buszmegálló elkészültéről augusztus 6-án írtunk. A faluközpontban lévő buszmegállót is szépen felújították, lecsiszolták és lekenték lakkal az önkormányzat alkalmazottai. Nagyon jó lenne, ha ilyen szépek és tiszták maradnának, és jó érzéssel lehetne beállni alájuk a buszra várva. Az obszcén rajzokra és trágár kifejezésekre nem kíváncsi senki, és a szerelmespároknak sem ide kellene a nevüket bevésni. Gáspár Borisz önkormányzati dolgozó mindegyik buszmegálló belsejében csinált egy hirdető felületet, így oda is kifüggeszthetők a lakossági hirdetmények is. 11

12 Új játékok a könyvtárban A Somogy Megyei Könyvtári Ellátó Rendszeren keresztül a könyvtárunk kapott három garnitúra társasjátékot, mely Huszics-Németh Tünde, sávolyi születésű fiatalasszony közreműködésével és közvetítésével jutott el a könyvtárba. Köszönjük a segítséget Tündinek! A Sávolyi Általános Iskolában is elkezdődött a 2014/15-ös tanév Hangulatos, színvonalas ünnepi műsor keretében kezdődött el az új tanév a Sávolyi Általános Iskolában. A szülők, nevelők és gyerekek izgalommal, az elsősök kíváncsian várták az első becsengetést. Mindenkinek jó tanulást, eredményes tanévet kívánunk! Elkészült a 7-es út melletti buszmegálló Évek óta problémát jelentett, hogy a 7-es út melletti buszmegálló épületét mindig megrongálták. Hiába javíttatta ki az Önkormányzat, újra és újra összetörték. Nem volt érdemes ismét kijavítani, hanem egy masszívabb, erősebb épületet tervezett Gáspár Borisz. A megvalósítást is az Önkormányzat alkalmazottai végezték, így elkészült egy új, remélhetőleg sokáig szép és ép buszmegálló, amit az utasok már birtokba is vehettek. Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Pálfi Lászlóné Megjelenik negyedévente Elérhetőségünk: 12

13 Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VIII. évfolyam III. szám melléklete szeptember A 2014-es év a választások éve. Tavasszal az ország vezetőire voksoltunk, most ősszel, október 12-én pedig a helyi választásokra készülünk. Több ember is hangoztatta a faluban, hogy nem megy el szavazni, mert minek, nincs semmi értelme. Pedig igen is van! A demokratikus szavazásnak pont az a lényege, hogy a többség döntése alapján alakuljon az ország, a megye és a települések sorsa. Azok az emberek legyenek az állam, a megye, a községek vezetői, akiket a legtöbben szeretnének, akikben a legtöbben megbíznak, akik a legrátermettebbek. Munka, tennivaló van bőven! Sávolyon is! Kérünk minden sávolyi szavazó polgárt, hogy menjenek el szavazni, és feltétlenül annak a neve mellé tegyék az X-t, akiben, akikben látják a tenni akarást, a szolgálatvállalást, a rátermettséget. Mert bizony polgármesternek, képviselőnek lenni komoly szolgálatot, felelősségvállalást, alázatot és közös gondolkodást is jelent. Aki felvette a kolompot, az kolompoljon is! - tartja az ismert szólás. Hogyan is szeretnének kolompolni a polgármesternek és települési képviselőnek jelentkezett jelöltek? Kértük őket, hogy mutatkozzanak be itt az újság lapjain, meséljék el, hogy miért jelentkeztek erre a szolgálatra. Milyen elképzelésekkel, tervekkel készülnek az előttünk álló évekre? Milyen konkrét célokat, feladatokat szeretnének megvalósítani? A megnyilatkozások sorrendje - a semlegesség jegyében - a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt, azaz a szavazólapon szereplő sorrendet követi. Sávolyi Hírmondó Szerkesztősége 13

14 Tisztelt Sávolyi Választó Polgárok! Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ismét bizalmat kaptam és részt vehetek a polgármesteri címért folyó küzdelemben. Talán nem kell személyemet bemutatni, hisz az elmúlt két ciklusban lehetőségem volt településünket, Sávolyt Polgármesterként vezetni. Lehetőségem volt az első ciklusban a mindenki által olyannyira támogatott fejlesztést elkezdeni és körvonalazni egy új település kialakulásának lehetőségeit. A második ciklus a megtorpant beruházás időszaka, más kihívásokat hozott, amiket sikerült eredményesen megoldani. De a második ciklus az, ami egy átlagos település vezetését jelenti, megmutatni, hogy hogyan lehet iskolánk üzemeltetését törvényi rendelkezésnek megfelelően az államnak (KLIK) átadni, úgy gazdálkodni, hogy ne kerüljön településünk csőd helyzetbe. S ami a legfontosabb az alap dolgainkat megtartani és üzemeltetni s azon felül is tenni (település-, sportpálya-, temetői kép; téli közterületek, Sávolyi Hírmondó, honlapunk testvér települési kapcsolat kialakítása). Folyamatosan pályázni, s a pályázatok útján fejleszteni (Templom, Agroturisztikai Centrum), munkahelyet teremteni (közmunkaprogramok). Természetesen az első ciklus sok barátot hozott, a második ciklus megmutatta, kik az igazi barátok! Nem véletlenül írtam az előzőekben, hogy megtorpant beruházás, mert én hiszek benne, hogy a Sávolyt érintő fejlesztésnek meg kell valósulnia. Erre utal az is, hogy a mai napig állami beruházás kategóriájába tartozik. Sávolynak szüksége van rá, hisz így valósíthatók meg igazán azok a célok, amelyeket ilyenkor minden induló ígérni szokott: a fiatalok megtartása, új munkahelyek létrehozása, s a különböző járda, út, stb, programok. A legfontosabb az oktatási és nevelési intézményünk 8 osztályos iskolakénti fenntartása, hisz iskolánk a feltételeknek a mai törvények alapján nem felel meg. Ha nem teszünk érte, akkor így marad és iskolánk alsó tagozatos iskolává alakul 2015 szeptemberétől. Ha ez megtörténik, akkor indul el igazán településünk elöregedése, és marad a pályázati közmunkaprogram, akkor fognak igazán a fiatalok elmenni! Folytatni szeretném azt, amit elkezdtünk, amelyben Sávolyért felelős és önmagukon túlmutató segítséggel és szakértelemmel segítették munkámat a leköszönő Képviselőink! Most is indulnak kellő szakértelemmel rendelkező Képviselő jelöltek, akik Sávolyért kívánnak dolgozni, és nem önmagukért vagy családjukért, esetleg barátjukért! Sávoly település vezetése több feladatot igényel, és Sávoly többet érdemel, mint a lyukas órák alatti menedzselés! Én az összes, 568 Sávolyi Polgárnak kívánok polgármestere lenni, az Ő érdekeiket kellett és kell szolgálnom és nem pár ember alkotta jogszabályi kereten kívül tevékenykedő érdekcsoportnak! Én, Bobek József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Sávoly fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen! Ez a 2010-ben tett esküm, e szerint tevékenykedtem és e szerint szeretnék a továbbiakban is tevékenykedni az Önök szolgálatában. Kérem Önöket, október 12-én menjenek el és szavazzanak! Köszönettel: Bobek József polgármester jelölt 14

15 Tisztelt Választópolgárok, Kedves Sávolyiak! Schuller Tibornak hívnak, és az idén nyáron múlt 26 éve, hogy családommal Sávolyra költöztünk. Az itt eltöltött idő, a tapasztalataim, jobbítási szándékom juttatott arra az elhatározásra, hogy a helyi önkormányzati választáson elinduljak az idén, mint TÁRSADALMI MEGBIZATÁSÚ polgármester-jelölt. 14 évig voltam iskolavezető, 12 évig a képviselőtestület tagja, így kellő rálátásom van az önkormányzati munkára, és elég tapasztalattal rendelkezem egy költségvetési intézmény gazdálkodásával, irányításával összefüggő feladatokkal kapcsolatban. Bár ezeket rendkívül fontosnak tartom, önmagukban mégsem késztettek volna arra, hogy megméressem magam. Ugyanis, ha a dolgok jól haladnak, a lehetőségek ki vannak használva, a tájékoztatás széleskörű és kimerítő, akkor nincs szükség a váltásra, minden haladjon tovább a megszokott módon. Ezzel szemben a sávolyiak jelentős részével együtt azt tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nem így van. Alapvetőnek tartom, hogy szálljunk le végre a földre! A Motor GP pálya megépítése minden bizonnyal lendített volna a falu, a környékbeli települések életén, de lássuk be, hogy ennek jelenleg semmi realitása sincs. Abból kell gazdálkodnunk, amink van, de nem mindegy, hogyan. Én nem akarok és nem fogok Önöknek felelőtlen ígéreteket tenni, viszont nem minden pénzkérdés. Nagyon sok mindent meg lehet oldani szervezéssel, nagyobb odafigyeléssel, kellő akarattal. A harminc éves tanári pályán eltöltött idő megtanított arra, hogy a tárgyalókészség, a kommunikáció, a következetesség és a hitelesség az előrejutás zálogai, hiányuk pedig káoszhoz, bizonytalansághoz, találgatásokhoz vezet. Az a tény, hogy NEM FŐÁLLÁSÚ polgár-mesternek jelentkeztem, mintegy 2,5 millió forintot hagy a sávolyiak kasszájában egy év alatt! Ez 5 év alatt több, mint 12 millió forint. Ugye el tudnánk ezt költeni másra is! Csak né-hány probléma, amelyek megoldásának megválasztásom esetén, feltétlenül hozzá szeretnék látni. Az óvoda helyzete katasztrofális. A tájékoztatás hiányos és nem tényszerű. Egy ilyen kis falu halálra van ítélve, ha egyedül marad. A környékbeli községek vezetőivel gyakorlatilag nincs kapcsolatunk. A civil kezdeményezések támogatása elutasításra talált. Hagyományos rendezvényeink rendre elhaltak. A helyi adószabályok átgondolása időszerűvé vált. A köz-munkaprogram kiszélesítésének hiánya. A falu közhangulata elszomorító, az emberek bizalmatlanok, a lakosság megosztott. Nem kielégítő kapcsolattartás az itt letelepedett, letelepedni szándékozó vagy alkalmilag itt élő emberekkel. És folytathatnám tovább. Hangsúlyozni szeretném, hogy a falu életének segítése TESTÜLETI feladat, így minden szándék csak szándék marad, ha a képviselők és a polgármester nem tudnak együtt dolgozni. Végül engedjék meg, hogy még egy gondolatot megosszak Önökkel, amelyet nem csak fontosnak, hanem követendőnek is tartok. A demokrácia a választások előtt kezdődik, a választásokkal válik valóra, de a választások után teljesedik ki. A megválasztott polgármesternek és testületének a település minden lakosát képviselnie kell, függetlenül attól, hogy az kire adta a voksát. Akár tudott a döntéséről, akár nem. Ez jó, ha eszébe jut minden polgármesternek és testületnek a választás után is. Ne feledjék, a döntés kizárólag az Önök kezében van! Sávoly, 2014.szeptember 16. Tisztelettel: Schuller Tibor polgármesterjelölt 15

16 Tisztelt választópolgárok! Kedves Sávolyiak! Horváth Lászlóné, Farkas Edit sávolyi lakos vagyok, itt születtem, talán nem is él Sávolyon olyan ember, aki nem ismer. Korábban, 2010-ig képviselő voltam 16 éven át. Azért jelentkezem képviselőnek, mert úgy gondolom, hogy még tudok tenni a falunkért és a sávolyi emberekért. Szívügyemnek tekintem a sorsukat, figyelemmel kísérem a mindennapjaikat. Elképzelések, célok, feladatok! Tudjuk mindnyájan, hogy pénz hiányában nagyon nehéz megvalósítani dolgokat, de talán egy kis odafigyeléssel, rátermettséggelis sokat lehet tenni az itt élőkért, a falunkért. Az elképzelésem vagy terveim között szeretném, ha megtudnánk valósítani a - házi szociális gondozást (idősekre való odafigyelést) - Rakottyai út újraburkolása - Rákóczi utcában a járda teljes felújítása - temetői feljáró teljes felújítása - önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldek kihasználása (termelés elkezdése, zöldségfélék termelése) - iskola, óvoda és a napközi külső tatarozása, festése - a konyha újraindítása, a meglévőt nem kellene eltékozolni. Dióhéjban egyelőre ennyit, aztán menet közben, ami még a falut és a faluban élőket szolgálja. Szavazáskor mindenki hallgasson a szívére és döntsön a legjobb belátása szerint. Köszönöm a lehetőséget, hogy leírhattam a gondolataimat, megszólalhattam és minden kedves olvasónak erőt, egészséget, hosszú, boldog életet kívánok. Tisztelettel: Horváth Lászlóné képviselő jelölt 16

17 Tombor Nándor képviselő jelölt 17

18 Tisztelt Választópolgárok! Kedves Sávolyiak! Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy az újságon keresztül minden kedves olvasó megismerje képviselőségem okát. Kovács Ferencné Árvai Angéla, sávolyi lakos vagyok, itt születtem, itt nőttem fel. Úgy gondolom, nem lakik itt olyan ember, aki ne ismerne. Szeretek az idősekkel beszélgetni és szeretném, ha mindenkinek a búja, bánata meg lenne oldva. Elképzelések, célok, feladatok! De talán együtt könnyebb lenne bízni a jövőben. Szeretnék a falunkért tevékenykedni, hogy könnyebb legyen mindenkinek. Elképzelések mindig vannak és lesznek is! Az idősekről való gondoskodás, a szép korúaknak a klub kialakítása, a munkahelyteremtés, hogy minél több ember dolgozhasson. Köszönöm a lehetőséget. Tisztelettel: Kovács Ferencné 18

19 Tisztelt Választópolgár! Domsa Valéria vagyok. A október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán független jelöltként indulok, mint önkormányzati képviselőjelölt. Elhatározásom legfőbb oka az volt, hogy a napi munkám során látom és tapasztalom, milyen szerepe és jelentősége van egy-egy településen a képviselőtestület döntéseinek. 15 éve dolgozom az államháztartásban pénzügyi területen. Közgazdász főiskolai végzettséggel rendelkezem pénzügy-számvitel szakon. Adótanácsadói képesítésem, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítésem van mind vállalkozói, mind államháztartási szakterületen. Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában működő Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági vezetője vagyok. Munkakörömből kifolyólag ismerem az önkormányzatok és az intézmények működésének, működtetésének problémáit. Reálisan látom a pénzügyi lehetőségeket és korlátokat. Egy kistelepülésen különösen nem lehet elrugaszkodott ígéreteket tenni. Jó néhány évvel ezelőtt az akkori falugyűlésekre, közmeghallgatásokra visszaemlékezve Sávoly gondjai közt például az árkok állapota, a falu és a temető rendezetlensége voltak az elsők. E problémák orvoslása a mindenkori polgármester, képviselők és önkormányzati dolgozók (akár közfoglalkoztatott, akár alkalmazott) jóvoltából megtörtént. Az árkok jól vizsgáztak az elmúlt hónapok esőzéseikor. Sávolyon nincs napokig csordultig tele árok. Az önkormányzat által a lakosoktól átvállalt fűnyírás eredményeképpen a faluba érkezvén egy rendben tartott település fogadja az ide érkezőt. A fűnyírás és a hó eltakarítása minden lakos életét megkönnyíti. A temető rendbetétele is folyamatos. Az előbb felsoroltak immár természetesek, ezzel már nem foglalkozunk, pedig továbbra is foglalkozni kell velük, mert minden anyagi erőforrásokat, eszközöket, munkaerőt és szervezést igényel. Mindenkit foglalkoztató kérdés az intézmények fenntartása. Véleményem szerint Sávoly község az iskola fenntartásához és megmaradásához erején felül járult hozzá mindaddig, amíg az oktatási intézmények működtetése központilag át nem került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz január 1-től nem a helyi önkormányzatok hatásköre az iskola sorsáról dönteni, hanem a Járási Tankerületé. A Tankerületeket is kötik a jogszabályi előírások az indítható osztályokról, mely a tanulólétszámhoz van kötve. Az iskola sorsa és a tanulólétszám vonzata a konyha kérdése is. Jelenleg az óvodával kapcsolatban van beleszólási joga a helyi önkormányzatnak, de ott is törvényi szabályokon alapul a finanszírozás. A motorpálya beruházás meghiúsult, de maradt hozadéka is a falu számára, mint például az autópálya lehajtó és a szennyvízrendszer. A szennyvízkérdés a környező településeken időzített bomba és az építkezések korlátja. Ha egy befektetőnek szándékában áll a környéken beruházást megvalósítani, akkor azt a helyet kell választania, ahol megfelelő az infrastruktúra és nem elhanyagolható a polgármester és a képviselők hozzáállása. Azt, hogy a következő öt évben milyen pénzügyi lehetőségei lesznek a falunak, a mindenkori költségvetési törvény és az aktuális jogszabályok fogják meghatározni. A kötelező feladatok ellátásán felül jut-e falunap megrendezésére, idősek estéjére, támogatásokra, bármi egyébre ma nem lehet megmondani. A jelenlegi önkormányzati hivatali rendszerben a falu ügyeinek intézése nagyrészt a polgármesterre hárul. Ő közvetít a lakosság és a hivatal között, valamint a képviselők és a hivatal között. Nagy szerepe van a döntések előkészítésében. Az ő munkáját segíthetem azzal, hogy mind a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, mind a Járási Tankerület, illetve még a Munkaügyi Hivatal munkatársaival is jó a személyes kapcsolatom. A képviselőtestület munkáját leginkább költségvetési tervezésben szerzett jártasságommal és a pályázatok pénzügyi bonyolításában szerzett tapasztalataimmal tudom segíteni. Tisztelettel: Domsa Valéria 19

20 Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy a bemutatkozástól eltekintsek. Úgy érzem, a faluban a lakosság alaposan ismer. Az újság szerkesztőinek felkérésére pár mondatban leírnám gondolataimat. Nem kezdem ígérgetésekkel, mert abból a helyi és országos szinten is tele van a padlás mindenkinél. Jól hangzana leírni, hogy utakat - járdákat újítunk fel, hogy rendbe rakjuk a temető kerítését és lépcsőjét, támogatjuk a nyugdíjas rászorulókat, vagy gyermeket nevelő szülőket. Ám felesleges addig bármit is mondani, amíg a költségvetés számaival nem vagyok tisztában. Ugyanis az utóbbi közmeghallgatások alkalmából erről nem kaptunk érdemi tájékoztatást. Viszont több olyan lehetőség is van a falu életében, ami kevés pénzből is megvalósítható lenne, ha kicsit több aktív részvételre buzdító rendezvény, beszélgetés, összejövetel lenne, ahol ez a kis falu népe találkozhatna és megpróbálná széthúzás helyett egy irányba tolni a falu szekerét. A falu gazdálkodásában is lehet okosabban beosztani a kevés pénzt is. Vannak olyan lehetőségek, amelyekkel az ésszerűség határán belül még lehetne csökkenteni a működés költségeit. Ha az Önök szavazatai alapján Kedves olvasók olyan (nem csak ígéreteket hangoztató) képviselő testület és Polgármester kerül megválasztásra, lehet még a faluba életet lehelni, lehet összefogással megakadályozni a falu hanyatlását. Köszönöm, hogy vették a fáradtságot e pár sor elolvasására. Tisztelettel: Péter Imre 20

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. szeptember 29. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 114/2016. (09.29.) számú határozat (Napirend elfogadása) 1) Aprók Háza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben