Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014"

Átírás

1 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta május 1/49

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés és tervezés előzményei a Mezőkövesdi Kistérségben 4 II. A KISTÉRSÉG JELLEMZŐI 7 II.1 A Mezőkövesdi Kistérség elhelyezkedése, települései 7 II.2. Társadalmi, szociális jellemzők 9 III. ÁLLAPOTELEMZÉS - A KULTÚRA INTÉZMÉNYEI, SZEREPLŐI 11 A kulturális intézmények, szervezetek, személyek hálózata, a humánerőforrások és infrastrukturális eszközök közös alkalmazása/megteremtése 11 III.1. Térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátása 12 III.2. Közművelődési színterek 12 III.3. Könyvtárak 15 III.4. Közoktatási intézmények 17 III.5. Civil szervezetek, szerveződések 17 III.6. Média 21 III.7. Szabadtéri rendezvényhelyszínek 23 III.8. Turizmus 24 III.9. Programnaptár, prioritások a programszervezésben 25 III.10. Múzeumok, közgyűjtemények, néprajzi gyűjtemények 28 III.11. Építészet, műemlékvédelem 29 III.12. Kézművesség, népművészet, hagyományőrzés 30 III.13. Előadóművészek, társulatok, zenekarok, képzőművészet 31 III.14. Egyházak 31 III.15. Testvér- és partnervárosi kapcsolatok 31 III.16. Emberi erőforrás, kulturális szakemberek 32 IV. KULTURÁLIS SWOT ANALÍZIS 33 V. PROBLÉMAFA- ÉS CÉLFA-ELEMZÉS 34 2/49

3 VI. A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIAI CÉLJAI 35 VI.1. Átfogó cél 35 VI.2. Stratégiai célok 35 VI.2.1. Partnerségen alapuló, tudatos kulturális tervezés és együttműködés Kistérségi kulturális stratégia készüljön el, s a benne megfogalmazott célok váljanak a gyakorlati élet részeivé A kistérségi identitás kialakulását elősegítő intézkedések, lépések történjenek meg Alakuljon ki a párbeszéd a kulturális élet szereplői között, a fejlesztési szándékok és a programok összehangolása történjen meg A kistérségi kulturális fejlesztéseket ösztönző támogatásokra a kistérségi társulás fordítson kiemelt figyelmet 36 VI.2.2. Település/térségi minimum biztosítása a kulturális infrastruktúra terén A döntéshozókban tudatosuljon a kulturális alapú településfejlesztés jelentősége a gazdasági élet sikerességében Az intézményi és tárgyi infrastruktúra működéshez elengedhetetlen részeinek garantálása települési és térségi szinten egyaránt Legyen biztosított az információáramlás, s a pályázati lehetőségekről a naprakész tájékoztatás _ Alakuljanak ki a fenntarthatóság garanciái 38 VI.2.3. Szakemberekre épülő kulturális feladatellátás valósuljon meg Váljanak nyitottabbá a települések a személyi feltételek mikrotérségi szintű közös biztosítására Próbálják megteremteni a közös intézményfenntartás ill. az intézményfenntartó társulások alapjait Vissza kell szerezni a közművelődési szakma presztízsét 39 VI.2.4. A térség kulturális és szellemi örökségének újrafogalmazása és továbbéltetése A kulturális turizmusban kapjon nagyobb szerepet a hagyományőrzés, a népművészet és a helyi tudás Váljon tudatossá a közösségi kulturális életben a helyi értékek hasznosítása Kapjon nagyobb figyelmet az épített és a táji örökség megóvása, hasznosítása, vonzerejének fokozása A térség egészére kiterjedő hatékony marketing és PR tevékenység valósuljon meg 42 VII. LOGIKAI KERETMÁTRIX A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJÁHOZ 44 VIII. A STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ FELADATOK ÜTEMEZÉSE IX. FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK 48 XI.1. Állami forrás 48 XI.2. Önkormányzati forrás 48 IX.3. Kistérségi kulturális alap létrehozása 48 XI.4. Pályázati források 49 XI.5. Egyéb források 49 3/49

4 I. Bevezetés A térségi szintű kulturális együttműködés és tervezés előzményei a Mezőkövesdi Kistérségben A társulási szintű közművelődési feladatellátás előzményeként fontos megemlíteni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet megbízásából a kistérségi központ művelődési házát működtető Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány februárjától a mezőkövesdi közművelődési decentrum működtetését végezte. A tevékenységhez kapcsolódó teendők közé tartoztak: szakmai információgyűjtés és továbbítás, a területen működő amatőr művészeti tevékenységről naprakész adatbázis készítése, a területi hatókörökön belüli közművelődési rendezvények számontartása és adatbázisba rendezése, szakmai találkozók szervezése a térségben dolgozó népművelők számára, önállóan vagy más decentrummal közös szervezésben a praktikus gyakorlatot érintő továbbképzéseket lebonyolítása, folyamatos szakmai tanácsadás. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvánnyal, mint szakmai partnerrel együttműködve 2007-ben pályázatot nyújtott be Kistérségi kulturális kerekasztal címen az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Közkincs pályázatra. Pályázatot a kiíró sikeresnek értékelte és ennek megfelelően vissza nem térítendő támogatást biztosított a projekt céljainak megvalósításához. A megvalósítás első lépéseként a kulturális stratégia kidolgozásához szükséges helyzetelemzés történt meg. A helyzetelemzés során és a kulturális stratégia előkészítő anyagának összeállításánál figyelemmel voltunk a kistérségben elfogadott és érvényben lévő koncepciókra, stratégiákra, programokra és fejlesztési tervekben foglaltakra is. Kistérségi kulturális stratégiánk célja, hogy a helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek és a közművelődésről szóló törvény adta feladatok ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével meghatározzuk a mezőkövesdi kistérség szándékait, alapelveit és célkitűzéseit a kulturális élet jövőbeni feladatainak ellátására, a meglévő értékek megőrzésére, a hiányosságok pótlására, a kistérség kulturális fejlődésének biztosítására. A stratégia megfogalmazását módszertanilag hármas elv vezérelte: a leltárkészítés, a prioritások meghatározása, a megvalósításhoz szükséges feladatok és a finanszírozás lehetőségeinek megjelölése. A jövőkép felállításához elsőként egy jelen idejű állapotfelmérés szükséges, ezért számba vettük meglévő kulturális értékeinket. A meglévő és a leendő intézményekre, lehetőségekre támaszkodva meghatározzuk a fejlődés lehetséges (kitörési) pontjait. Végül az elkövetkező évek legfontosabb lépéseit fogalmazzuk meg, részben érintve a finanszírozás kérdéseit is. A kistérségi kulturális stratégia kialakításánál az uniós elvek átvétele és felhasználása mellett mindenek előtt az állami kulturális politika által meghatározott prioritásokból szükséges kiindulnunk. A Magyar Kulturális Stratégia ( ) szerint az elmúlt évek egyik termékeny fölismerése, hogy a kreativitás nemcsak a gazdaság motorja, hanem a sikeres településfejlesztés egyik kulcsa is. Világszerte azok a települések bizonyulnak gazdaságilag is sikeresnek, amelyek önmaguk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális szolgáltatások erősítésével növelték vonzerejüket és népességmegtartó képességüket. A kulturális alapú településfejlesztés kulturálisan érzékeny, emberközpontú, tiszteli a hely szellemét, hagyományait és esztétikumát 4/49

5 E szellemiség szerint úgy kell befolyásolni a már elkezdődött kistérségi és települési stratégiai tervezési folyamatot, hogy abban kiemelt hangsúlyt kapjon a kulturális elem, jelesül: a közösségi kulturális élet fellendítése (a népi, nemzetiségi és etnikai kultúrák értékeinek megjelenítésével); az újító, alkotó tevékenységek és befogadásuk számára kedvező feltételek megteremtése az üzleti és a nem haszonelvű szektorokban egyaránt; az épített és a táji örökség és környezet megóvása, hasznosítása, vonzerejének fokozása. A kulturális alapú településfejlesztés növeli mind a társadalmi befogadás, mind a gazdasági felzárkózás, mind az életminőség javításának esélyét. Biztosítja a fenntartható fejlődést, amelyben a kultúra működő, gazdasági tőkévé válik. A kulturális alapú település- és régiófejlesztés eszköze a középtávú helyi és regionális kulturális stratégiák elkészítése és végrehajtása. A kormányzat feladata e stratégiák elkészülésének módszertani támogatása, a helyi kistérségi és regionális fejlesztési tervek összehangolásának ösztönzése. Borsod Abaúj - Zemplén Megye Kulturális Koncepciója a kistérségi kulturális stratégia megalkotáshoz alapelveivel, javaslataival járul hozzá: Az alkotmányban és a kulturális alaptörvényben biztosított jogként kell garantálni alapellátás szintjén a művelődés, a szórakozás, a rekreáció lehetőségét a megye valamennyi településén. A megye lakossága megfelelő kulturális ellátásának érdekében a települési önkormányzatoknak az alábbiakat javasoljuk: az önkormányzatok a vonatkozó törvényben előírt kötelezettséget az általuk fenntartott intézményekkel, vagy civil szervezetekkel, magánszemélyekkel kötött közművelődési megállapodások alapján teljesítsék, működjenek együtt az önszerveződés útján alakult civil szervezetekkel, segítsék kulturális aktivitásukat, figyelembe véve a megye kistelepülési szerkezetét, célszerű gyakorlattá tenni a társulások útján történő közművelődési, könyvtári feladatellátást. Az együttműködés és társulás alapelve a kölcsönös egymás mellé rendelés és egyenrangúság, a közös érdekek alapján történő kooperáció, a rendszeres kapcsolattartás, a korrekt pénzkezelés, a szakmai tevékenység beszámolási rendje. A Mezőkövesdi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája (2007) ugyan nem tér ki közvetlenül a kulturális jövőkép megalkotására, de más ágazatok prioritásainál érintőlegesen megjelennek a kultúrához kötődő kapcsolódási pontok. Kiindulásként megfogalmazódik, hogy a Mezőkövesdi Kistérség települési önkormányzatai Magyarország EU - csatlakozása óta eltelt időszakban számos elsősorban intézményi és település arculati fejlesztést valósítottak meg, előrelépés tapasztalható néhány infrastrukturális területen, ugyanakkor folytatódott a kistérség relatív gazdasági elmaradásának folyamata, a társadalmi és kulturális élettér hanyatlása. A javasolható kitörési pontok között felfedezhető a kulturális- és örökségturizmus keretében a kistérségben található kulturális, építészeti örökség, kulturális hagyományok turisztikai célú fejlesztése, tematikus útvonalak, regionális ill. országos vonzerejű rendezvények szervezése, lebonyolítása, infrastruktúrájának kiépítése. A település- és környezetfejlesztés tekintetében cél a többfunkciós közösségi terek létrehozása, a települések, a településközpontok épített környezetének és funkcióinak elsősorban gazdasági és közösségi célú megújítása, új funkciók telepítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, közösségi terek kialakítása. 5/49

6 A közösségi infrastruktúra és humán fejlesztések, mint prioritások esetében a humán jellegű közszolgáltatások (kis)térségi alapon történő optimalizálásával kívánják lehetővé tenni a funkciók megfelelő térségi/földrajzi elosztását a települések között, csökkentve a fennálló térségi különbségeket, a koncentráció oldását. Ennek keretében nyílhat esély a közoktatási, egészségügyi, szociális alapellátás és közösségi intézményrendszer térségi alapon szervezett infrastrukturális fejlesztésére. 6/49

7 II. A kistérség jellemzői II.1 A Mezőkövesdi Kistérség elhelyezkedése, települései A Mezőkövesdi Kistérség az Észak-Magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye délnyugati részén helyezkedik el. Szomszédos kistérségek: Füzesabonyi, Egri, Miskolci és Mezőcsáti Kistérség. A mezőkövesdi kistérség B.A.Z. megye 505-ös jelzőszámú statisztikai kistérsége. 1. térkép: A kistérség elhelyezkedése Magyarország területén belül (forrás: VÁTI) Természeti adottságai változatosak, hiszen a kistérség északi települései a Bükkalja völgyeiben találhatóak, a kistérség központi része a hegyvidék és síkság találkozási zónáját jelentő vonalon fekszik, a déli terület pedig a már az Alföldhöz tartozó Borsodi Mezőség részét képezi. A természeti adottságok kedvezőek, hiszen a talajok általában jó minőségűek, a termálvíz-készlet és lignitvagyon pedig országos jelentőségű. A térség északi részén, a Bükkhegységben nagy kiterjedésű erdők találhatóak. A kistérség területének egy része a Bükki Nemzeti Parkhoz, egy másik része pedig a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzethez tartozik. 2. térkép: a Mezőkövesdi Kistérség (forrás: MTKT1) 7/49

8 A Mezőkövesdi kistérség földrajzi közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető: a Budapest-Miskolc vasútvonal, a 3. számú főút és az M3-as autópálya egyaránt áthalad rajta. A kistérség területe hektár, azaz 299 km2, ami a megye területének 9,4 %-a. A kistérséget egy város (Mezőkövesd, mint a kistérség központja) és 20 község alkotja. A térség lakónépessége 2004-ben fő volt, állandó népessége pedig volt, ami Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának 6,0 %-át teszi ki. A települések népsűrűsége 2004-ben 20 és 175 fő/km2 között alakult, az átlag 66 fő/km2 volt, ami jelentősen elmarad a 109 fős országos átlagtól, de még - az országos átlagnál alacsonyabb 103 fős megyei átlagtól is. A kistérség tehát jellemzően aprófalvas: Mezőkövesd mellett csak 4 település (Mezőkeresztes, Szentistván, Bogács, Sály) lélekszáma haladja meg a főt. A roma kisebbség a kistérség hat településén él számottevő arányban (Bogács, Mezőkövesd, Mezőkeresztes Szomolya, Sály, Szentistván). A kistérség 21 települése természet földrajzi csoportosítás alapján négy kistájra osztható: 1. Borsodi mezőség: Borsodivánka, Csincse, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Szentistván 2. Egri Bükkalja: Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard 3. Miskolci Bükkalja: Borsodgeszt, Bükkábrány, Kács, Sály, Tibolddaróc, Vatta 4. Borsodi ártér: Négyes 3. térkép: A Mezőkövesdi kistérség elhelyezkedése (Forrás: VÁTI) 8/49

9 A kistérség településeinek adatait, kormányrendeletek szerinti besorolását az alábbi táblázat tartalmazza összefoglaló jelleggel: Területe (km2) 680 Lakónépessége (fő, december 31..) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. igen Kormányrendelet szerint) Típus szerint Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség Ipari szerkezetátalakítási térség igen nem Vidékfejlesztési térség igen Mérték szerint Hátrányos helyzetű igen Leghátrányosabb helyzetű nem Teleülések száma 21 Jogállás szerint Város 1 Község 20 Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (240/2006. Kormányrendelet szerint) 5 Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település Egerlövő Mezőnagymihály Sály Típus szerint Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település Kács Négyes Sály Leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű település Sály II.2. Társadalmi, szociális jellemzők Népesség / ezen belül a roma kisebbség aránya: a kistérség településeinek népessége a közötti tendenciához hasonlóan, változatlanul csökken; a speciális kezelést igénylő kistérségi feladatok /problémák meghatározása szempontjából figyelemre méltó annak megállapítása, hogy az egyes településeken élő roma kisebbség aránya jelentős mértékben szór: Szomolya és Sály településeken: %, a legnagyobb lélekszámú Mezőkövesden és Mezőkeresztesen: %, Borsodgeszt, Szentistván, Vatta, Egerlövő településeken: 2-5 %, Borsodivánka, Bükkzsérc, Kács, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes településeken a felmérés szerint nincs önmagát romának valló kisebbség. 9/49

10 A népesség korösszetétele: A statisztika feldolgozásánál öt alapvető kategóriát állítottunk fel (14 év alatti, 15-18, 19-35, közötti és 60 év feletti lakosok). Normálisnak mondható a lakosság korcsoportonkénti összetétele azokon a településeken, ahol a 18 év alattiak aránya megközelíti a 30 %-ot, míg a 60 év felettiek aránya legfeljebb 20 % környékén van. Elemzésünk szerint a népesség korösszetétele kritikus (erős elöregedést mutat) az alábbi településeken: Borsodivánka, Borsodgeszt, Egerlövő, Mezőnagymihály, Négyes. Az önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján a következő táblázat a településenkénti lakosság korösszetételét mutatja be a év október 30-i állapotnak megfelelően. Település neve 0-3 éves 4-6 éves 7-10 éves éves éves éves 60 éves vagy idősebb Lakosság száma összesen Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Vatta Összesen: A foglalkoztatottság / munkanélküliség helyzete: A kistérség munkanélküliség szempontjából meglehetősen heterogén. A legnagyobb lakosságszámú településen Mezőkövesden a munkanélküliség 7%, Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Kács, Mezınyárád, Tard településeken ez alatti. Ugyanakkor kiemelkedő (10%, vagy a fölötti) munkanélküliséggel sújtott település Borsodgeszt, Csincse, Egerlövő, Négyes, Sály és Vatta. Ez utóbbiak közül is kiemelkedik a 30 % feletti arányú roma lakosságú Sály település, a maga 18.0%-os munkanélküliségével, valamint Szomolya, ahol vélhetően magas a nem regisztrált munkanélküliek száma. 10/49

11 III. Állapotelemzés - a kultúra intézményei, szereplői A kulturális intézmények, szervezetek, személyek hálózata, a humánerőforrások és infrastrukturális eszközök közös alkalmazása/megteremtése A fejezetben megkíséreljük áttekinteni a kistérség kulturális életében feladatot ellátó, résztvevő intézményeket, szereplőket. Áttekintjük a kultúra szereplőinek vállalt kulturális céljait, feladatait, valamint esetenként az ennek megvalósításához szükséges humán, infrastrukturális és egyéb anyagi forrásokat. Kistérségi kulturális alapelvek, preferenciák A kulturális stratégia elkészítésénél az alábbi alapelveket tartottuk szem előtt: A térségben elfogadott és aktuális fejlesztési tervekben, stratégiákban és programokban megfogalmazott alapelvekkel, irányelvekkel, célokkal összhangban történjen a stratégia elkészítése. A térség természeti, társadalmi és kulturális adottságainak a lehető legjobb kihasználása, ugyanakkor a fenntartható fejlesztés elvének figyelembe vételével fogalmazódjanak meg a célok, feladatok. Decentralizáció elvének hangsúlyossága a feladatellátás megfogalmazásánál, a pályázati rendszer kialakításánál. A centralizáció elvének érvényesülése a párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében, komplex, többfunkciós intézmények kialakításának elérésében. A térségben tevékenykedő kulturális szakemberek összefogásának, együttműködésének, közös gondolkodásának hangsúlyozása. Kulturális sokszínűség megtartása, támogatása. Népi hagyományok fontossága, megőrzése, továbbhagyományozása. Értékvédelem, a magas színvonalú művészetpártolás, a művészeti termékek láttatása, művészeti értékforgalmazás. Helyi identitástudat formálása, közösségi szellem, helyi kötődés erősítése. Civil szervezetek, öntevékeny csoportok támogatása, működéshez szükséges feltételek biztosítása. A gyermekek kulturális szocializációjának minőségi fejlesztése. Esélyegyenlőség biztosítása a tudás, a tanulás, az információhoz való hozzáférés területén. Az állampolgári igények, a személyiség-komfort javításának szolgálata. A helyi társadalom műveltségképének, művelődési szokásainak fejlesztése. A kulturális, közművelődési intézményekben olyan értékhordozó tevékenységek megvalósításának szorgalmazása, mely a polgárok számára életminőség, a közösségi szellem és közhangulat javítását szolgálja is egyben, amely népességmegtartó erővel bír, élhető környezetet biztosít. Hazánkban és a mezőkövesdi kistérségben a kultúra területén bevált és alkalmazott jó gyakorlatok összegyűjtése, elterjesztése, adaptálása. A kultúra szponzorálásának elismerésével, a kulturális eseményeken való részvétel presztízzsé válásával, minél több gazdasági szereplő bevonása a kulturális eseményekbe. A turizmus adta lehetőségek kiaknázásával a térségi arculat formálása, imázsának javítása, ösztönzés komplex turisztikai termékek kialakítására, közös értékesítésére. A térségi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése 11/49

12 Hatékonyabb, jobb, több információ, adatszolgáltatás, kommunikáció, promóció kialakításának támogatása, a tájékoztatás eszközrendszerének fejlesztése. A kultúra fejlesztése a térség versenyképességének fontos eleme (életmódkultúra / vonzó, sokszínű kulturális kínálat / kulturális turizmus / művelt és képzett munkaerő / kulturális médiapiaci jelenlét). A kultúrafejlesztés szerepe a helyi, a regionális, a nemzeti, az európai egyéni és csoportidentitások erősítésében döntő fontosságú. III.1. Térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátása 2007-től a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány ill től a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Kft. között jött létre megállapodás a térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátására. A kistérségi közművelődési feladatellátással kapcsolatos célkitűzések, feladatok: 1. A kistérségi kulturális tervezés alapjainak megteremtése. Általában a területi kulturális tervezés fontosságának népszerűsítése, a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt szakemberek együttműködésének erősítése kistérségi szinten. 2. A különböző kulturális területeken dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése szakmai és szervezeti megközelítésben. 3. A kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a kistérségi döntés előkészítők és döntéshozók felé. A kistérségi kulturális tervezés jelentőségének erősítése. A kistérségi kulturális stratégia elkészültének elősegítése a következő eszközökkel: Általános és kulturális helyzet felmérés és elemzés, adatgyűjtés és rendszerezés, szakértői fórumok, és együttműködés megszervezése, döntéshozói és előkészítői fórumok megszervezése, lakossági tájékoztatás és fórum megszervezése, népszerűsítő kampány a helyi sajtóban, a kistérségi kulturális stratégia anyagának elkészítése. III.2. Közművelődési színterek A kultúra gyakorlati megvalósíthatóságának alapvető feltétele, hogy legyenek az adott településen, térségben, kulturális, szabadidős, turisztikai programok megvalósítására alkalmas helyszínek, rendelkezésre álljon a megfelelő infrastruktúra. A mezőkövesdi kistérség településein meglévő kulturális színtereket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 12/49

13 Kulturális színterek a Mezőkövesdi Kistérségben Település Intézmény neve Címe Fenntartó Nyitva tartása Befogadó képesség Hang/Fény-technika paraméterei Borsodivánka Művelődési Ház 3462 Borsodivánka Szabadság út 15. Önkormányzat H-P ill. igény szerint 150 fő Korszerű hangerősítés Bükkzsérc Művelődési Ház 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. Önkormányzat Igény szerint 150 fő Hangerősítéssel rendelkeznek Bogács Közösségi Ház 3412 Bogács, Alkotmány u. 5. Önkormányzat Igény szerint 100fő 2 300W aktív hangfal Bükkábrány Sport - és Szabadidőközpont 3422 Bükkábrány, Béke út 37. Önkormányzat Naponta fő Mobil hangosítás, 1 álló mikrofon, 1 mobil mikrofon, 6 db hangfal Cserépfalu Hórvölgye Művelődési Ház 3413 Cserépfalu, Kossuth út 152. Önkormányzat Igény szerint 150 fő Hangtechnika, fénytechnika Csincse Művelődési Ház 3442 Csincse, Mátyás u. 45. Önkormányzat Igény szerint 80 fő Cserépváralja Községi Művelődési Ház 3417 Cserépváralja Alkotmány út 24. Önkormányzat Igény szerint 70 fő 13/49

14 Egerlövő Kultúrház 3461 Egerlövő, Dózsa Gy. 15. Önkormányzat H-SZ-P fő Deck és lámpák Kács Művelődési Ház Kács Fő út 58. Önkormányzat Igény szerint 200 fő Mezőkeresztes Művelődési Ház Mezőkeresztes Dózsa Gy. út l8. Önkormányzat Igény szerint 200 fő Négyes Kultúrház 3463 Négyes, Rákóczi u.37. Önkormányzat Igény szerint 120 fő Hangerősítés, 4 15 watt Szentistván Szkultinfó Kht Szentistván, Széchenyi u. 14. Önkormányzat ill. igény szerint 200 fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek Sály Művelődési Ház 3425 Sály, Kossuth u. 44. Önkormányzat Igény szerint 100 fő Tard Teleház 3416 Tard, Ady E. 1. Önkormányzat Igény szerint 60 fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek Tiboldaróc II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. Önkormányzat fő Hangerősítővel rendelkezik Mezőkövesd Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. Önkormányzat fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek 14/49

15 A kistérségi központban lévő mezőkövesdi Közösségi Ház szerepe módszertanilag és a hozzáférés lehetőségeit tekintve is meghatározó. A Közösségi Házat jelenleg a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány ill. a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. működteti, melyek alapítója az önkormányzat. Országos, regionális és térségi vonzáskörzetű programjaival, rendezvényeivel jelentősen hozzájárul a kulturális turizmus térségben való megerősödéséhez. III.3. Könyvtárak A 65/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatásáról 5. (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulások pályázati formában támogatásban részesülhetnek nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozásához azokon a településeken, ahol nincs könyvtári szolgáltatás.. A mezőkövesdi kistérség 2006-ban vette fel feladatai közé a mozgókönyvtári ellátást, és a szolgáltatást a mezőkövesdi Városi Könyvtártól rendelte meg. Az álam a községek lakosságszámától függetlenül normatívát ad a mozgókönyvtári ellátásra. A normatíva összegének alakulása: 2006-ban: 1,2 millió Ft 2007-ben: 1,3 millió Ft 2008-ban: 1,3 millió Ft 2009-ben: 1,15 millió Ft A szolgáltatást olyan, a kistérséghez tartozó települések kérhették, amelyek nincsenek rajta a nyilvános könyvtári jegyzéken, és vállalták, hogy a kistérségi társulás által nyújtott szolgáltatást fogadni tudják, vagyis kölcsönzésre alkalmas helyiséget és könyvtárost biztosítanak. Kistérségünkből 2006-ban 9, 2007-ben 16, 2008-ban és 2009-ben 18 község élt ezzel a lehetőséggel. A szolgáltatás bevezetése nagy segítség volt a községi könyvtáraknak, mivel több éve szinte csak vegetáltak, mert az önkormányzatok nehéz helyzete nem tette lehetővé a korszerű ellátást, évente ezer forint jutott állománygyarapításra. Mivel minden községben más-más adottságokból kellett kiindulni, így eltérő volt a számukra nyújtott szolgáltatás is. A normatíva lehetőséget adott arra, hogy ahol jól működő könyvtár volt, azt több dokumentummal lássuk el; ahol lepusztult épület állt rendelkezésre, azt felújítottuk; ahol a műszaki eszközök hiányoztak, azt pótoltuk; ahol nem volt könyvtár, ott kialakítottuk a megfelelő helyiséget. A megvásárolt dokumentumok, számítógépek, technikai eszközök a Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában vannak, de használói a községi könyvtárak. Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével mutatjuk be a Mezőkövesdi kistérségben működő könyvtárakat, azok befogadóképességét. Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség BOGÁCS Községi Könyvtár 3412 Bogács, Alkotmány u. 5. Önkormányzat Szerda fő 15/49

16 Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség BORSODIVÁNKA Községi Könyvtár 3462 Borsodivánka Szabadság út 15. Önkormányzat H-P fő BORSODGESZT Községi Könyvtár 3431 Borsodgeszt, Fő u. 48. Önkormányzat Hétfő: fő BÜKKÁBRÁNY Községi Könyvtár 3422 Bükkábrány, Béke út 37. Önkormányzat H-P: fő BÜKKZSÉRC Községi Könyvtár 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. Önkormányzat Hétfő, csütörtök: fő CSERÉPFALU Községi Könyvtár 3413 Cserépfalu, Kossuth út 152. Önkormányzat Hétfő, péntek: fő CSERÉPVÁRAJA Községi Könyvtár 3417 Cserépváralja Alkotmány út 24. Önkormányzat Kedd fő EGERLÖVŐ Községi Könyvtár 3461 Egerlövő, Dózsa Gy. 15. Önkormányzat H-SZ-P fő KÁCS Lesznai Anna szolgáltatóhely Kács Fő út 58. Önkormányzat P, Szo.: fő MEZŐKERESZTES Községi Könyvtár Mezőkeresztes Táncsics út 1 Önkormányzat H-Szo. 40 fő MEZŐNYÁRÁD Községi Könyvtár 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 107. Önkormányzat H-Sz-P fő NÉGYES Községi Könyvtár 3463 Négyes, Rákóczi u.37 Önkormányzat Kedd fő SÁLY Községi Könyvtár 3425 Sály, Kossuth u. 61. Önkormányzat Kedd, csütörtök: fő SZENTISTVÁN Községi Könyvtár 3418 Szentistván, Széchenyi u. 14. Önkormányzat ill.igény szerint 20 fő SZOMOLYA Községi Könyvtár 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Önkormányzat H-SZ: Igény szerint TIBOLDDARÓC Iskolakönyvtár 3423 Tibolddaróc, Kácsi u. 15. Önkormányzat K-CS: Péntek: fő 16/49

17 Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség TARD Községi Könyvtár 3416 Tard, Béke tér 3. Önkormányzat 30 fő VATTA Községi Könyvtár 3431 Vatta, Szemere út 20. Önkormányzat K-SZo fő MEZŐKÖVESD Városi Könyvtár 3400 Mezőkövesd Madách Imre u. 1. Önkormányzat III.4. Közoktatási intézmények A közoktatás rendszerében a teljes lakosság 15%-a vesz közvetlenül részt, óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelési-oktatási intézményekben. Rajtuk kívül érintettek még a szülők és a közoktatásban dolgozók is ig a kistérségben az egy falu egy óvoda és az egy falu egy általános iskola modell volt jellemző, ez alól csak Mezőkövesd volt kivétel, ahol a lakosságszám miatt több óvoda, általános iskola, és két középiskola is működött. A falvak óvodái egy-egy összevont csoporttal, illetve magasabb létszám esetén két vagy három osztott csoporttal működtek, míg a mezőkövesdi óvodák mindegyike külön-külön tudott csoportot szervezni általános iskolai előkészítő jelleggel. A fenntartók, amely valamennyi település esetében az önkormányzat, - Mezőkövesden egy egyházi fenntartású kivételével 8 osztályos általános iskolát működtettek, állandó tantestülettel, önálló pedagógiai programmal. Ez a helyzet azonban a csökkenő gyermeklétszám, az intézmények fenntartási költségeinek emelkedése miatt tarthatatlanná vált. Az általános iskolákkal is ugyanez történt, a három önkormányzati fenntartású intézmény egy általános iskolává vált, melynek tagintézménye lett a Pedagógiai Szakszolgálat és az Alapfokú művészetoktatási intézmény is. III.5. Civil szervezetek, szerveződések Az alábbi összesítő táblázatban bemutatjuk a kulturális-és társszakmai területen működő civil szervezeteket, tevékenységük megjelölésével Település Bogács Civil szervezetek megnevezése Autó-és Motorsport Egyesület Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány Bogácsi Községért Alapítvány Bogácsi Pávakörért Alapítvány Tevékenység ismertetése Versenyszervezés és azok lebonyolítása 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás Többek között a község tisztaságának megőrzése, parkosítása, rendezése A népdalkör fellépéseinek megszervezése, eszközök biztosítása 17/49

18 Település Bükkábrány Egerlövő Kács Mezőkeresztes Civil szervezetek megnevezése Bogács Községi Sportkör Bogácsi Lábtenisz Szakosztály Bogács Lövészklub Bogácsi Vállalkozók Baráti Egyesülete Bogácsi Bortermelők Szt. Vince Egyesülete Polgárőr Egyesület Főnix Életmód Egyesület Ábrányi Ifjúságért Alapítvány Bányász Hagyományokért Egyesület Bükkábrányi Polgárőr Egyesület Egerlövő Községért Alapítvány Kácsi Hagyományőrző Egyesület Kácsi Ifjúsági Kör Mezőkeresztes Kultúrájáért Egyesület "Mezőkeresztesért" Közalapítvány Mezőkeresztesi Kulturális és Kommunikációs Alapítvány Mezőkeresztes Községi Sportegyesület Citerazenekar és Kamarakórus Egyesület Tevékenység ismertetése Helyi sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása Lábtenisz népszerűsítése Többek között a lövészek számára a gyakorlási hely biztosítása A helyi vállalkozások támogatása jogi, szakmai tanácsokkal. A gyűléseken pedig tapasztalat cserére van lehetőség. Borászat hagyományának folytatása, ill. megismertetése Közbiztonság felügyelete Egészséges életmódra nevelés ill. az egészség megőrzésének lehetőségeinek megismertetése 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás Bányász hagyományok ápolása Polgárőrség működtetése Kulturális és sport tevékenységek szervezése A már feledésbe merült népi szokások felélesztése Kulturális és sport tevékenységek szervezése az ifjabb generáció részére A község kulturális eseményeinek támogatása A község ifjúságának kulturális és sporttevékenységek szervezése A helyi tv és újság működtetése A községen belüli ill. azon kívüli sportolási. mozgási lehetőségek biztosítása A citerázás hagyományának továbbadása és a múlt századi gyökerekkel rendelkező férfi-kórus vezetése 18/49

19 Település Szentistván Szomolya Tibolddaróc Mezőkövesd Civil szervezetek megnevezése Mezőkeresztesi Polgárőr Szervezet Szentistváni Hagyományőrzők és Településfejlesztők Egyesülete Karcos Murci Hagyományőrző Színjátszó Egyesület Galambász Egyesület Titán Sport Egyesület Kulturális és Informatikai Egyesület Berkenye Faluszépítő Egyesület Borklub Tibolddaróc Ifjúságáért Alapítvány A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület jelenlegi tagsága: 1. Biztatás Gyermek és Iskolafejlesztési Alapítvány 2. Bükkalja Közhasznú Alapítvány 3. Egészség Klub Közhasznú Egyesület 4. Gondoskodás Alapítvány Közbiztonság felügyelete Tevékenység ismertetése A matyó hagyományok életben tartása és a település több ágon való fejlesztése. A múlt szokásainak felidézése színdarabok, jelenetek által. A galambtenyésztők érdekeinek képviselete, valamint versenyek szervezése A labdarúgó csapat szponzorálása, és népszerűsítése a fiatalok körében Helyi újságszerkesztése A község tisztaságának megőrzése, parkosítása, rendezése Borászat hagyományának folytatása, ill. megismertetése 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás A szabadidős tevékenységek, nyári táborok, sítábor, erdei iskolák, diákönkormányzat munkájának, tanulmányi versenyeken résztvevők támogatása Azoknak az információknak, lehetőségeknek, uniós és hazai pályázatoknak és szolgáltatásoknak ismertetése, terjesztése, mely a fiatalok problémáira megoldásokat talál. A mezőkövesdi lakosság felé közvetíteni az egészséget, mint érték szemléletet. Minden korosztály körében tudatosítani az egészséges életmód fontosságát. A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli /köz/ szolgáltatások elérésének segítségével, valamint lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása. 19/49

20 Település Civil szervezetek megnevezése 5. Jatari Indián Népművészeti Egyesület 6. Matyó Nagymama Klub Egyesület 7. Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete 8. Matyóföldi Foltvarró Klub 9. Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 10. Matyó Népművészeti Egyesület 11. Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 12. Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület 13. Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Együttesért Alapítvány 14. Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 15. Mezőkövesdi Színészeti Egyesület Tevékenység ismertetése Dél-Amerika magashegyi indián közösségeinek mindennapjaihoz, ünnepnapjaihoz, és vallási szertartásaihoz kapcsolódó népszokások, népzenék, néptáncok, szakrális-rituális zenék és táncok, a hozzájuk tartozó népviseletek, népi hangszerek, a hiedelemvilágból eredő népi mondák, katolikus liturgiai népi dallamok kutatása, gyűjtése és feldolgozása, majd bemutatása. A matyó népdalkincs megőrzése és közvetítése, a nyugdíjas korosztály számára szabadidős programom szervezése Mezőkövesd és térsége alkotó- és képzőművészeinek összefogása, céljaik érdekében rendezvények létrehozása, kiadványok, periodikák megjelentetése Az egyéni és csoportos foltvarrás fejlesztése, közös foglalkozások, rendezvények szervezése Mezőkövesd és környéke a Dél-borsodi térség idegenforgalmi szempontból jelentős adottságainak jobb kihasználása érdekében tenni akaró magánszemélyek, vállalkozók, szervezetek, intézmények összefogása. Megalakuláskor a Matyó Néptáncegyüttes és a városban működő többi hagyományőrző amatőr csoport fenntartására, működtetésére vállalkozott, azóta a helyi népművészet megőrzését, továbbéltetését is felkarolta. A mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum továbbfejlesztésének és működtetésének támogatása, a Mezőgazdasági Gépmúzeumban felhalmozódott kulturális, technikatörténeti értékek megőrzése, annak az idegenforgalom céljaira történő minél szélesebb körű hasznosítása Az amatőr színjátszás áll tevékenységének középpontjában A városi fúvószenekar és mazsorett csoport fenntartását, működtetését támogató alapítvány Mezőkövesd és térsége kulturális tevékenységének lefedése, Mezőkövesd Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodáson keresztül. Céljuk, hogy a Mezőkövesden és környékén élő tehetséges emberek megmutathassák képességeiket. 20/49

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2. 1. Ároktő Község Önkormányzata 3467 Ároktő,Széchenyi út 75. 2. Győri Kálmán, egyéni vállalkozó 3467 Ároktő, Deák F. u. 34. 3. Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi út 42. 4. Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kistérségi Kulturális Adatbázis

Kistérségi Kulturális Adatbázis Kistérségi Kulturális Adatbázis Mezőkövesd, 2011. Tartalomjegyzék Előszó... 2 Kulturális Adatbázis... 3 Kulturális szakemberek, közösségi házak:... 3 Könyvtárak vezetői és elérhetőségei:... 5 Média:...

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala

A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala 154 A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 30-án alakult 79 település összefogásával. A tagok száma Pacsa Kistérségi Többcélú

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben