MEGHÍVÓ OKTÓBER XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 50 évfordulója tiszteletére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ 2006. OKTÓBER XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 50 évfordulója tiszteletére"

Átírás

1 2006. OKTÓBER XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM - ARA: 90 FT MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a évi önkormányzati választások eredményéről Bakonyszombathelyen Tisztelettel meghívjuk október 22-én (vasárnap) 16 órára, NEMZETI ÜNNEPÜNK, az 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50 évfordulója tiszteletére "Ezerkilencszázötvenhat, te csillag... "címmel rendezett rock opera bemutatójára. Helyszín: a KÖZMŰVELŐDÉS HÁZA. Közreműködnek: a Bakonyszombathelyi Rock Színpad, a gútai Kis-Duna Menti Rock Színház, a Syncron zenekar és a Bakony Néptáncegyüttes. Bakonyszombathely Község Önkormányzata Közművelődés Háza A 2006.október 01. napján megtartott választáson Bakonyszombathely településen a névjegyzéken szereplő 1179 választópolgárból 373 jelent meg, a részvételi arány 31,64 %-os volt. A választópolgárok polgármesternek Pintér Lajos független jelöltet választották meg, 348 szavazattal. Bakonyszombathely településen a megválasztható képviselők száma a lakosságszám alapján 9 fő. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. A választás eredménye szerint a képviselő-testület tagjai lettek: Bódai Julianna Éva független jelölt 240 szavazattal, Gál István független jelölt 187 szavazattal, Géringer Istvánné független jelölt 217 szavazattal, Homoki Péterné független jelölt 229 szavazattal, Janó Attila független jelölt 221 szavazattal, Kovács Nándor független jelölt 200 szavazattal, Simon Ferenc független jelölt 251 szavazattal, Dr. Szécsi Mihály független jelölt 225 szavazattal, Török Elek független jelölt 287 szavazattal. Csonkáné Hullám Ildikó független jelölt 71, Tóth Krisztián független jelölt 121 szavazatot kapott, így a képviselő-testületbe nem került be.

2 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 2 A megyei közgyűlés választásának szavazóköri eredményei a következők: 1.szk. 2. szk Bakonytérségi Önk Sz: MDF 2 5 Szövetség a Megyéért PKTSZ-VP 0 0 MSZP Kisgazda Szövetség: 2 1 Munkáspárt F1DESZ-KDNP: Esztergomi Kistérségért Egys. 0 0 Polgármesterek a Falukért 1 1 Polgárm és Nemzetiségek Egyes 1 0 Képviselet Választási Egyesület 1 0 SZDSZ 2 5 Magyar Kommunista Munkásp 1 0 Tiszta Közéletért Egyesület 0 0 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a választás lebonyolításában közreműködőknek a kitartó munkáért. Köszönet a választók bizalmáért Dr. Döbrössy Adrienn Jegyző A október 1-jei önkormányzati választásokon második alkalommal indultam képviselő jelöltként. A képviselő-testület munkáját intézményvezetőként már 1996 óta közelről figyelemmel kísérhettem. így egy évtizede ismerem azokat a gondokat és problémákat, amelyekkel minden kistelepülésnek - így a miénknek is - szembe kell néznie. Képviselőként sokszor kerülünk nehéz döntési helyzetbe, amikor nem a jó vagy rossz közül kell választani, (ez talán nem lenne olyan nehéz), hanem a lehetséges járható utak között kell választanunk a jogszabályok adta keretek között. Döntéseimben és állásfoglalásaimban eddig is egy szempont vezérelt: a helyi közösség érdeke és a közjó szolgálata. Ebben a szellemben szeretnék ezután is a képviselőtestületben dolgozni, legjobb tudásom szerint, megköszönve a lakosság irányomban kifejezett bizalmát. Tisztelt bakonyszombathelyiek! Két cikluson keresztül óta vagyok önkormányzati képviselő. Köszönöm, hogy most harmadik alkalommal is megtiszteltek bizalmukkal. Továbbra is igyekszem legjobb tudásom, lelkiismeretem szerint a falu fejlődését, az itt élők boldogulását segíteni. Tisztelettel: Homoki Péterné Bakonyszombathely Község Polgármesterétől Bakonyszombathely MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 12 vj (2) bekezdése alapján Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését október 16-án (hétfőn) 16 órára összehívom. Az ülés helye : Községháza tanácsterme A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a október 1-i polgármester-és képviselő választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előadó: Csonka Jenöné. a HVB elnöke 2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 3./ A képviselő-testület ciklusprogramjának tárgyalása Eladó: Pintér Lajos polgármester 4./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Dr. Szécsi Mihály korelnök 5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. bizottságok megválasztása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Tisztelettel: Bódai Julianna Éva 6./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 3 7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 8./ Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 9./ Egyebek Bakonyszombathely október 10. KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK Falunap 2006 Pintér Lajos polgármester Fél év szervezés és előkészület gyümölcse érett be az idei falunapon. A rendezvény sikeres volt, jó idő kíséretében programjaink minden korosztály számára biztosítottak szórakozási lehetőséget. Díszpolgári címet kapott Gróf Szapári István. A díjat betegsége miatt lánya vette át. Az Eszterházy család jelenlétét Bakonyszombathely életében 1636-tól számíthatjuk, ekkor adományozta II. Ferdinánd Eszterházy Dánielnek Csesznek várát a hozzá tartozó uradalommal együtt, amelynek Szombathely is része volt. Az Eszterházyak megjelenése eredményezte Bakonyszombathelyen a katolikus vallás megjelenését és elterjedését, a plébániát 1760-ban Galánthai gróf Eszterházy Imre állíttatta. A 20. század elején a község 6349 holdas határának kb. háromnegyede grófi birtok volt. Az Eszterházy család építette Bakonyszombathelyen a II. világháborút követően lerombolt kastélyt, és a hozzá tartozó épületeket, az uradalmi pincét, a grófi magtárat, az istállót, a gulyaszínt, a téglaházat. Az egykor a kastélyhoz tartozott, platánokkal és gesztenyefákkal betelepített angolpark ma természetvédelmi terület, a település egyik büszkesége. Gróf Szapáry István, az Eszterházy család tagja december 26-án született, gróf Szapáry Lajos és Eszterházy Mária első gyermekeként. A grófnak Bakonyszombathellyel kisgyermek kora óta szoros kapcsolata volt. Testvéreivel együtt minden évben tavasztól őszig sok időt töltöttek itt, hiszen itt élt szeretett nagyapjuk, gróf Eszterházy László, akivel rengeteg közös érdeklődésük volt. mint a mezőgazdaság, lovaglás, vadászat. Cegléden és Pécsen járt gimnáziumba, majd elvégezte Pécsen a jogi egyetemet és ott doktorált. Ezt követően tanulmányait Mosonmagyaróváron folytatta a mezőgazdasági főiskolán, számítva arra. hogy örökölni fogja nagyapjától a bakonyszombathelyi birtokot. A II. világháborút mint tüzértiszt töltötte az orosz fronton, ahonnan 1945-ben arra tért haza. hogy a kastély és a fél falu leégett, ezért családjával először a római katolikus plébánián, majd a jánosmajori intézőházban húzódtak meg. A földreform után. ahol mint egyetlen tanult földmérő kellett, hogy felossza a saját földjeit. 30 holdja maradt, amin virágmagot és uborkát termelt. Nehéz volt számára az újrakezdés, de másokhoz hasonlóan reménykedve építette egzisztenciáját, amelyben nagy segítségére volt a községgel és annak lakóival való összetartás. Igazi megpróbáltatásai 1947-ben kezdődtek, amikor fegyverrejtegetés ürügyével letartóztatták és elítélték: Zircen. Veszprémben és Sopronkőhidán raboskodott. Kényszermunkára vitték a Tisza szabályozásához és a tatabányai bányákba. Ebből az időből a mai napig szívesen emlegeti a bakonyszombathelyieket. akik komoly kockázatot vállalva élelmet csempésztek neki ben az Alföldre deportálták, ahol apjával agyagtéglát vetettek. Ezt követően Budapesten és Vácon dolgozott, mint segédmunkás, de néhány hónap után. mint osztályidegent, mindenhonnan elküldték. Időközben ben megnősült, feleségül vette Szinyei-Merse Évát. és két lányuk

4 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 4 született. Mária és Borbála. Mikor lányát, mint osztályidegent kizárták az óvodából, úgy látta, gyermekeinek sincs jövője Magyarországon, ezért végül 1961-ben kivándorolt Ausztriába. Nyugdíjáig Bécsben az IBM-nél dolgozott, hosszú ideig nem volt lehetősége visszatérni Magyarországra. Később, a 80-as években kapcsolatba került a bakonyszombathelyi vadásztársasággal, és pár éven át visszajárt Bakonyszombathelyre, Feketevíz pusztára. Az 1989-es rendszerváltást követően, miután meggyőződött róla, hogy Bakonyszombathelyen továbbra is szívesen látják, kárpótlási jegyeivel földet szerzett és vett egy házat. Boldogan töltötte szabadságát Bakonyszombathelyen lányával és vejével, hiszen újra hazatérhetett szeretett otthonához, a kastélyparkhoz, a Szent János szoborhoz, a feketevízi erdőhöz és az ősök sírjához. Jelenleg Dobersbergben, Ausztriában él, idős kora és betegsége miatt egyre ritkábban van lehetősége hazatérni Bakonyszombathelyre, de mai napig szívügye a község fejlődése. Kimagasló emberi helytállásáért, valamint az Eszterházy családnak Bakonyszombathely Község életében, építészeti és természeti értékeinek formálásában betöltött szerepének elismeréseként Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2006.(I. 30.) számú határozatával gróf Szapáry Istvánnak díszpolgári címet adományoz. Szapáry Úr üzenetét lánya olvasta fel a jelenlévőknek: Apám nagyon sajnálja, hogy nem tud személyesen itt lenni, de egy nem rég történt műtét miatt most nem tud utazni. Megkért engem, hogy köszönetét tolmácsoljam: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt tagjai a képviselő testületnek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem is tudom kifejezni, hogy mennyire meg vagyok hatva, hogy rám gondoltak és engem díszpolgárnak jelöltek. Erre nagyon büszke vagyok. nagyon örülök és rettentően köszönöm. Bakonyszombathelyen töltöttem gyerekkorom is ifjúkorom legszebb idejét, itt akartam egész életemet tölteni - mindig igazi otthonomnak tartottam, és ma is azt tartom. Mióta. nagy örömmel visszajárok Bakonyszombathelyre. folyton figyelem, hogy fejlődik a község. Mennyi energiára, és erőfeszítésre van szükség! Ennek az alapja a polgári összetartás. Ha a község javáról van szó, akkor minden világnézeti, politikai, vagy vallási árkon át kifele mindig egy hangon kell beszélni. Én ezt itt tapasztalom és látom a sikert. Menjenek tovább ezen az egyenes úton! Tegyenek meg mindent a község érdekében továbbra is - mert ez a jövő, ez a gyerekek jövője, ez mindnyájunk jövője. Kívánok szeretet községemnek minden jót. minden erőt is Isten áldását. Közművelődésért díjat vett át a helyi népdalkör és a Syncron együttes. A Bakonyszombathelyi Népdalkör közel egy évszázados nemes hagyományt "visz tovább" napjainkban településünkön. A Szent Imre Dalegylet hírét-nevét a község idősebb lakói jól ismerik, többen énekeltek is a patinás, messze híres közösjégben. A régi hagyományokkal rendelkező népdalkör felélesztésére a 80-as évek végén történt kísérlet Udvardi Jenő pedagógus vezetésével, de ez akkor még nem maradt tartós őszén szólították meg a kör tagjai Miszlai László akkori iskolaigazgatót, hogy vállalja el a "dalárda" vezetését. A kör foglalkozásai ezután rendszeressé váltak és a népdalkör egyre többször lépett fel a helyi rendezvényeken, és több vendégszereplést is vállalt év elején a minősítő verseny jelentette a nagy erőpróbát, melyet Tatabányán siker koronázott, a népdalkör ezüst minősítést szerezni.

5 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 5 Az ezredforduló időszakában és azt követően a létszámcsökkenés és egy időszakos visszaesés jellemezte, a tevékenysége formálissá vált. elmaradtak a rendszeres összejövetelek. Újraszervezése 2002 őszén indult meg. Miszlai László vállalta a kör felélesztését és vezetését. Újra rendszeressé váltak az összejövetelek, próbák és fellépések. A szakmai vezetésben Miszlai László segítője Szteblák Zsuzsanna pedagógus. A szervezést, háttérmunkát a művelődési ház végzi Géringer Istvánné közreműködésével. A népdalkör jelenlegi létszáma meghaladja a 30 főt. Rendszeresen fellépnek a községi ünnepélyeken. rendezvényeken. falunapon, fesztiválokon. Egyben tevékeny segítői is ezeknek a kulturális eseményeknek. A csoport tagjai egy elkötelezetten lokálpatrióta, hagyományőrző és hagyományápoló szellemiségű társaságot alkottak, alkotnak ma is. Nemcsak a népművészetben, hanem a falu közösségi életében is kiemelkedő a tevékenységük, főbben tagjai és segítői az egyházközségeknek, a faluszépítő egyesületnek és más települési értékőrző és közvetítő közösségnek. A Syncron Band 1990-ben alakult, az akkor már évek óta más zenekarokban is tevékenykedő baráti társaság tagjaiból. A "Syncron" név mostanra már országszerte méltán népszerű, mivel a 70-es. 80-as évek zenéitől a "mulatós"'-on át egészen a legújabb mai slágerekig minden megtalálható folyamatosan bővülő repertoárúkban. melynek köszönhetően - már határainkon túl is - egyre többen ismerik az együttest. A július én Balatonföldváron megrendezett. B. Tóth László nevéhez fűződő ZENEI FESZTIVÁLON az országos szinten több száz jelentkező, és a több mint 40 fellépő zenekar között előkelő döntős helyezést ért el. A zenekar egész évben, rendszeresen vállal fellépéseket. Szerepelt számtalan hazai, és külföldi rendezvényen: utcabálokon, esküvőkön, családibaráti összejöveteleken, megnyitókon, vállalati rendezvényeken, sörfesztiválokon, falunapokon, iskolai szalagavatókon stb. A zenekar rendszeres résztvevője a kistérség rendezvényeinek. kulturális. turisztikai eseményeinek. A 80-as 90-es években a gépzene térhódításakor működésük révén a rendszeres bálokkal fennmaradhatott a minőségi élőzene. Repertoárúkon eljuthatott a pop. a rock. a sramli. a lakodalmas és a könnyűzene számos műfaja a zenekedvelők valamennyi rétegéhez. Igényes rock-fesztiválok szerveződtek a zenekar szervezésével Bakonyszombathelyen. majd Kisbéren is. Bakonyszombathelyen a település kulturális életében a Syncron korszakos jelentőségű szerepet játszott és játszik. Helyi munkásságuk szinte felsorolhatatlan a közművelődési rendezvények magas színvonalú megvalósulásában. Mind a zeneművészeti előadásokban, a zenei alapok kimunkálásában, mind pedig a hangosításvilágosítás magas színvonalú biztosításában. A mai időkben egy rendezvény sikerének ez utóbbiak elengedhetetlen feltételei. Mindezek nélkül nem valósulhattak voltak meg településünkön a Falukarácsonyok egyedi hangulatú műsorai, a nemzeti ünnepek csodálatos hatású és atmoszférája zeneművei, a műsoros estek és farsangi karneválok színpadi jelenetei, a néptánc-táborok forró táncházai, a falunapok, a Bakonyi Fesztiválok, az iskolai rendezvények, az alapítványi bálok - és még sorolhatnánk tovább még mindig a teljesség igénye nélkül. És amit még feltétlenül el kell mondani: a zenekar mindezt döntő részben térítésmentesen, felajánlással tette községünk, a lakosság, a fiatalok és a gyermekek érdekében. Bakonyszombathely és a kistérség a Syncron külföldi vendégszerepléseiével is növelhette hírnevét, hogy csak az eslohei fergeteges sikereket hozzuk példaként. Mindezeken túl kimagasló értékek létrehozása fűződik a zenekarhoz az utóbbi években megvalósult nemzeti rock operák, oratóriumok és zenés színpadi müvek megszületésében. A "Szeretet hídja' c. rock oratórium és a "Magyar História" c.

6 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 6 rockopera volt ezek csúcspontja. Előbbinek a zenei megszerkesztése és élő kísérete, utóbbinak pedig a zenei alapjai, szólóénekesi közreműködése, fény- és hangtechnikája a zenekar kreatív müve. A zenés darabok 2002-től 2006-ig végigjárták a Dunántúl színpadait Piliscsabától Sopronig, de a Felvidék városaiban és falvaiban is nagy sikerrel szerepeltek Komáromtól Nemesócsáig. A Magyar História ősbemutatójáról a Duna Televízió is tudósított. Döntő szerepe volt a Syncronnak a Bakonyszombathelyi Rock Színpad megszületésében és éltetésében. A Syncron zenekarra alapozódik egy új rock opera megvalósítása "Magyarnak lenni hivatásunk" címmel és a kulturális minisztérium által támogatott 56-os rock opera színrevitele is. mely utóbbinak Bakonyszombathelyen lesz az ősbemutatója ez év október 23-án. Népdalkör: Bakonyi népdalcsokor Tavaszka Néptáncegyüttes Matyi és a hegedűs Sárdinecz János: A Duna hullámain és a Hooligans együttes Géringer Istvánné

7 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 7 A sajtó tükrében: Az első Benedek Elek-nap a bakonyszombathelyi iskolában Tavaly augusztusban, az új iskola átadásakor a mese-monda gyűjtö és író. Benedek Elek nevét vette fel a bakonyalji település iskolája. Már akkor elhatározták, a hagyományteremtés szándékával, hogy minden év szeptemberének végén, az író születésnapja alkalmából ünnepséget és programokat szerveznek. Az első Benedek Elek-napra meghívták az ácsteszéri-esatkai tagintézmény óvodásait és iskolásait, a kistérség iskoláit és a gútai testvérintézményt. így igazán népesre sikeredett az egész napos program. A Szállj, száll, sólyom szárnyán... című népszerű dallamra zászlófelvonás és névtáblaavató kezdődött. Benedek Elek dombormüvéhez kisóvodások és iskolai nebulók vonultak. Hogy senki se unatkozzon, a délelőtt folyamán vetélkedők, kézműves foglalkozások, túra és bábelőadás közül választhattak a résztvevők. Délben a szülök a bográcsban készült ebédből valamennyi diákot vendégül látták. "Volt egyszer egy..."- kezdte meséjét Hidán Csaba történész. Aztán a mese a honfoglalás mondájává formálódott, majd meg is elevenedett. A történészrégész tévéből is ismert csapata az Árpád-kor viseletének bemutatójával és harci játékokkal tette élményszerüvé a kort. felbuzdult ezen egy iskolás is. aki saját készítésű íját mutatta büszkén a történésznek. Ez egy humánus íj. mert a nyílvessző végét egy kukoricacsutka szerelvényezi. sajátos néptáncos-népzenés változatát a vérteskethelyi néptáncosok, Molnár Gábor koreográfiájával és Tilinkó zenekar kíséretével idézték meg. A napot táncház zárta: a Bakonykörnyéki és a felvidéki gyerekek együtt ropták őseink táncát. Oktatás az e-közigazgatásért Bakonyszombathelyen A kisbéri kistérséghez tartozó 17 település életének egyik meghatározó beruházása a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében zajlik. Célja az e-közigazgatás bevezetése a térségben. A megvalósítás újabb állomásaként csütörtökön délelőtt Bakonyszombathelyen. a Benedek Elek Általános iskolában oktatást tartottak. Ezen. a település polgármesterei által kijelölt személyek vettek részt, akik az új portál adatfeltöltését végzik majd. A fejlesztés technikai hátterét megteremtették, az új szerver működik. A majdani felhasználók oktatása a településeken, csaknem teljes körű. A tervek szerint október 31-ig kell lezárni a fejlesztést. Sportpályát avatnak a Fradival Benedek Elek egyik meséje is megelevenedett a Kastélypark színpadán. "Az aranyszőrű bárány" Labdarúgás Több mint hétmillió forintból újult meg a sportpálya és környéke Bakonyszombathelyen. 4,2 milliót pályázaton nyertek el a Nemzeti Sporthivataltól, amihez még 1.8 milliót tett hozzá az önkormányzat. Félmillióból padokat, uganekkora összegből sport-eszközöket és a videoközvetítésekhez magaslest vásároltak. A program pénteken órakor kezdődik, ekkor a helyi ificsapat a megyei válogatottal találkozik. 16

8 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 8 órától a település felnőtt együttese a Ferencváros öregfiúk csapatával mért össze tudását. A fővárosiaknál mások mellett ott lesz a világválogatott Détári Lajos, az egykori Európaválogatott Nyilasi Tibor, valamint Ebedli Zoltán. Rab Tibor. Fischer Pál és Pintér Attila. A kezdörúgást Törőcsik András végzi. A meccsen a tatabányai Kassai Viktor FIFA-játékvezető fújja a sípot. Pályaavató focishow Bakonyszombathely A Kastély park árnyas fái között csodálatos, zöldfüvű futballpályát avattak pénteken délután Bakonyszombathelyen. Pintér Lajos polgármester köszöntötte a vendégeket, köztük Margitai Zoltánt, az MLSZ Szervezési Osztályának vezetőjét, Lévai Ferencet, a megyei labdarúgó szövetség elnökét. Hartmann József és Török Mihály elnökségi tagokat. Kocsis Györgyöt, a hummel magyarországi képviseletének igazgatóját, aki a pályaavató Bakonyszombathely Ferencváros Öregfiúk mérkőzés kezdörúgását is elvégezte. Ez a feladat a tervek szerint Törőcsikre várt volna, de híres Törő. más elfoglaltsága miatt, nem tudott eljönni a mérkőzésre. A nagyszámú közönség természetesen a Fradi egykori neves játékosaira volt kíváncsi. A 70-szeres válogatott, Ezüstcipős Nyilasi Tibor mellett pályára lépett Ebedli Zoltán. Rab Tibor, Wéber Antal. Kiss Zoltán. Milovánovics Deján. Balogh Tamás. Tóth Róbert. Szenes Sándor. Pogány László és Rakonczay Imre. A játék megkezdése előtt a szurkolók lelkesen gyűjtötték az autogramokat, fényképezkedtek az egykori hírességekkel, akik készségesen eleget tettek a kéréseknek. szalagból egy darabot emlékbe kapott Nyilasi Tibor is. A barátságos mérkőzésről és az esemény további részleteiről később beszámolunk. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötöttek: Bogdán Anikó és Bocska Ferenc Reszler Rozália Bernadett és Csikár Attila Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Kokas Istvántól EGYHÁZI HÍREK Az evangélikus ifjúság 2006-os nyara! Mozgalmas nyár áll mögöttünk, ami az ifjúsági munka jegyében telt el. de mikor máskor tehetné ezt egy lelkész a legaktívabban, mint a vakáció idején. A programjainkkal igyekeztünk minden korosztályt elérni az elsőstől az egyetemistáig. így voltak, akik több táborban is ott voltak, és volt, akit idén sem tudtunk sehová elvinni. Itt csupán az akarat szabhatott határt, hiszen idén is segítette a táboroztatást egy nyertes pályázat, és a Gyülekezet anyagi tehervállalása. De kikre is költenénk, mint a jövő evangélikusságára? Nekünk ők a legfontosabbak! Konfirmációs-tábor Fenyőfő: A pályát ünnepélyes keretek között, nemzetiszínű szalag átvágásával adták át rendeltetésének. A Hagyományteremtő jelleggel indult útjára ez a programunk. Évek óta tervben volt. hogy a konfirmációra készülő fiataljainkkal egy kirándulást teszünk, ahol erősödhet a közösség. "Sorstársakat" is hívtunk. - hogy lássák, nem csak ők tizenketten készülnek erre a komoly és szép alkalomra- a Nagyalásonyi Evangélikus Gyülekezet lelkésze Nagy Zoltán és az ottani konfirmandusok is velünk jöttek. A két csoport fociban is összemérte erejét, de meghódítottuk a Cuha-völgyet a gázlókkal és a Pápalátó-kő sem maradhatott ki uticéljaink közül.

9 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 9 Természetesen volt tábortűz és éneklés amelyben Urunk áldását kérhettük nem csupán az ottlétünkre, de a közelgő konfirmációra is. Hittantábor Nagyveleg: Ha jól számolom negyedik alkalommal rendeztük meg a Bakonycsernyei-. és a Nagyalásonyi Evangélikus Egyházközségekkel közösen a vakáció első hetében e tábort. A közel száz fős létszám aggodalomra is okot adhatott volna, de a pedagógusok segítsége és a programok sokat segítettek abban, hogy ismét egy tartalmas hetet tölthessünk együtt. A szórványhelyzetben élő evangélikusságnak szép látvány az. hogy három gyülekezet ennyi gyermeket tud megmozgatni, és évről évre a gyülekezet látókörében tartani. A reggeli és esti áhítaton (rövid igehirdetés és ének) túl. voltak csoportos beszélgetések egy-egy bibliai történetről, kézműves-, és sportfoglalkozások. Olyan gyorsan repült el a hét. hogy szinte észre sem vettük és már az utolsó istentiszteleten zengtük az áldó éneket: "Induljunk érkezünk adj nekünk társakat!". Kerékpártúra Gömör-Tornai Karszt (LUTHER-BIKE-TOUR 2006): Talán mondanom sem kell, hogy ezen az idén második alkalommal megrendezett kerékpártúrán ismét a Nagyalásonyi Egyházközség fiataljai voltak útitársaink. Egy kisebb, de mindenre elszánt ifjúsági csoport indult útnak július első napjaiban a Felvidék egy apró részének kerékpáros meghódítására. Szállásunk a történelmileg is híres Sajógömörön volt, innen tettünk kerékpáros csillagtúrákat általában erdei-hegyi utakon. így jutottunk el Európa egyetlen aragonit barlangjához, mely Martonfála (Ochtina) mellett húzódik, és az Aggteleki Baradla-barlang szlovákiai oldalához. Mindkettőt ámulattal jártuk végig. Pihenőnapunkon autóba szálltunk és Krasznahorka várát, majd a Dobsinai-jégbarlangot tekintettük meg. Mivel innen a Magas-Tátra már csak 40 kilométerre volt, ezért ide is felmentünk, hogy a fiatalok is láthassák ezt a természeti csodát. Egy rövid 10 km-es túra után indultunk vissza szálláshelyünkre, ahol a helyi evangélikus templom vendégkönyve őrzi neveinket, mi pedig szívünkben hordozzuk áhítatos csendjét. Szélrózsa Találkozó Szolnok: Minden második évben kerül megrendezésre az ország valamely pontján ez a nagy evangélikus ifjúsági fesztivál, ahol idén is több ezer fiatal fordult meg. Gyülekezetünk fiataljaival mi is részt vettünk ezen az alakalmon. A nagy hőség ellenére melyet sátrakban kellett elviselni, a programok nagyon jók voltak. Áhítatok, koncertek, kézműves sátrak, táncház, sport, beszélgetések, fórumok stb. színesítették a tábort, ahol mindenki megtalálhatta a neki megfelelő programot. Lelkiekben feltöltődve és meggazdagodva-tértünk haza. Sporttábor Nagyveleg: Tizennégy éve kerül megrendezésre ez a tábor, volt amikor 140 fővel. Gyülekezetünk fiataljai hatodik alkalommal erősítették azt a közösséget, ahová nem csak keresztyén és nem csak evangélikus fiatalok érkeznek. Ezévben mindössze hatvanan voltunk, de ebben a túlkínálatban ez is szép eredmény. Többen vannak, akik szabadságukat is erre az időszakra teszik, csakhogy ott lehessenek. Természetes, hogy nem élsportolókat vártunk, hanem mindenkit, aki kedveli a mozgást, vagy csak a társaság kedvéért jött el. Lelkészként sajnos ebben a táborban magamra maradtam, de szerencsére mindig akad olyan fiatal, aki szeretné elmondani gondolatait az isten igéjéről. így volt aki átvállalt a reggeli és esti igehirdetésekből. Egy rendkívül kiegyensúlyozott és áldott tábor volt ez, ami nekem is igazi feltöltődést adott, ami rám fért, mert már kezdtem nagyon elfáradni a sok program szervezésében és lebonyolításában. Habár valóban fárasztó volt így ez a nyár. de szerencsére nem maradtam magamra, hanem mindig voltak presbiterek, vagy fiatalok, akik mellém álltak és segítséget nyújtottak. Ezzel a háttérrel remélem, hogy a jövőben is legalább ennyi programot tudunk biztosítani fiataljainknak, hogy megtapasztalhassák a Krisztusban megélt közösség áldásait! Vancsai József lelkész

10 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 10 ISKOLAI HÍREK pihenő. Innen már rövid út vezetett vissza Bodajkra a Kálvária dombon keresztül, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a községre. Táncsics-túra 2006' Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden évben részt veszünk a Táncsics-túrán. Idén erre az alkalomra szeptember 17-én, szombaton került sor. A gyülekező az iskola előtt volt. ahol a borongós idő ellenére 27-en vártuk az indulást. Az idő a későbbiek folyamán sem fordult rosszabbra, igazán kellemes volt kirándulni. Zita néni. Margó néni és Márti néni vezetésével vágtunk neki a távnak. A túrára Bakonybánk felé indultunk a Bagolyvárierdök felé. Jó hangulatban telt a gyaloglás, beszélgettünk. énekeltünk. és persze gyönyörködtünk a szép tájban. Változatos volt az útvonal, mentünk földúton, aszfalton, erdős részeken, még vasúti sínek mellett is. Nem volt unalmas az út, és így nem is vettük észre, hogy bizony a tervezett kilométereken már túl vagyunk. Kicsit eltévedtünk, illetve "módosítottuk" az útvonalat, és egészen Bársonyosig jutottunk, bár a vége felé már kicsit elcsigázva lépkedtünk. Hogy innen ne kelljen gyalogolnunk, hisz már egy óra volt, és meg is éheztünk, segítségül hívtuk Bognár Pista bácsit, aki autóbusszal hazaszállította a csapatot. A fáradtság ellenére azért jól éreztük magunkat, nem bántuk meg. hogy elmentünk, és azt sem. hogy kicsit hosszabbra sikeredett a tervezettnél. A vonat indulásáig hátralévő időt egy cukrászdában töltöttük, ahol mindenki kedvére válogathatott a finomságok közül. Fáradtan, de élményekkel gazdagon térünk haza. Atlétika verseny Tatán Október 11 -én rendezték a megyei atlétikai 6 próbát Tatán az január 1. után született tanulók számára. Ezen iskolánkat 3 tanuló képviselte szép eredményeket produkálva. Farkas Patrícia minden számban érmes lett. 4 aranyés két ezüstérmet szerzett. Bognár Barbara, Hujber Adrienn. Kovács Nándor Túra a Gaja-völgyben Október 7-én reggel 30 diák és 4 tanár gyűlt össze a bakonyszombathelyi vasútállomáson, hogy elinduljon túrázni. A cél a Bodajkhoz közeli Gajapatak völgye volt. Rövid ideig tartó vonatozás után megérkeztünk Bodajkra és elindultunk célunk felé. Félórányi gyaloglás után kiértünk a településről és végre felszabadultan élvezhettük a természet szépségeit. Keskeny ösvényeken haladva kutattuk a turistajelzéseket, míg rátaláltunk a helyes útra, amely elvezetett a Gaja-patak völgyébe. Az őszi erdőben való séta mindenkinek nagy élmény volt, de a legjobban mégis Sobri Jóska barlangja tetszett mindenkinek. A völgyet elhagyva tovább folytattuk utunkat az Alba Régia forrásig itt volt a következő Varga Ádám 1 arany és 1 ezüstérmet nyert. Vass Gyula 1 arany és 1 bronzérmet szerzett. Gratulálunk, további jó versenyzést és hasonló sikereket kívánunk. Bakonyszombathely - Súr atlétika verseny Október 12-én 4 korcsoportban került megrendezésre az atlétika verseny. Fiúk és lányok külön csapatokban versenyezhettek, futószámokban.

11 2006. OKTÓBER HÍRMONDÓ 11 távolugrásban, és dobásokban mérhették össze tudásukat. Aranyérmet szereztek: Kovács Kincső. Morvai Patrik. Kovács Anikó. Farkas Patrícia. Kovács Ildikó. Ezüstérmet szereztek: Takács Laura, Horváth Zoltán. Vass Gyula. Gál Rita, Czeglédi Ádám. Farkas Adrienn Bronzérmes lett: Rózsa Patrícia, Morvai Dominik. Orosz Mónika, Láng Gábor. Orosz Alexandra. Brukker Imre Kovácsné Czimora Zita A nevelőtestület és a Diákönkormányzat nevében tisztelettel megköszönjük a kedves szülök és mindenki más önzetlen segítségét, amivel hozzájárultak a Benedek Elek Nap sikeréhez, a gyermekek kellemesen és hasznosan eltöltött napjához. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Iskolavezetés FELHÍVÁS BAKONYSZOMBATHELYI ÁLLÁSLEHETŐSÉGRE! Bakonyszombathelyi MOV. Corporation Zrt. Munkatársakat keres most nyíló mosodájába az alábbi munkakörökbe: Mosodavezető Elvárások: - minimum középfokú szakirányú végzettség E- minimum 3 év szakmai gyakorlat E- B kategóriás jogosítvány E- előny saját gépjármű Mosodai munkatársak Elvárások: - minimum 8 általános Mosodai varrónő Elvárások: - varrónői végzettség E- minimum 3 év szakmai gyakorlat Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi elérhetőségeken: 2884 Bakonyszombathely, Baross Gábor u cím: Telefonszám: 34/ Bakonyszombathelyért Alapítvány Kuratóriuma ezúton is köszöni meg azoknak a támogatóknak, akik 2005-ben az adójuk 1 %-ának hozzájárulásával növelték az alapítvány vagyonát. Az ebből befolyt forintot a rászorultak részére és a gyermeknap hozzájárulásához használtuk fel. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton köszöni meg azoknak a támogatóknak, akik 2005-ben az adójuk 1 %-ának hozzájárulásával növelték az egyesület vagyonát. Az ebből befolyt L- forintot tűzoltó felszerelések vásárlására használtuk fel. Direct Line 2003 Kft Nerhaft Andrásné Pénzügyi vezető A közvetlen kapcsolat Munkát keres, vagy váltana? Szeretne egy jó csapatban dolgozni? Az alábbi területekre keressük munkatársainkat: Villanyszerelő, géplakatos, AWI hegesztő, CNC programozó, Horizont esztergályos, Építőipari segédmunkás A munka betöltésének feltétele nálunk a gyakorlat!..azért dolgozunk. hogy minél többen dolgozhassanak. hiszen cégünk értéke a munkánkban és a munkatársainkban rejlik" Azonnali kezdéssel keressük hegesztő munkatársainkat! 8 órás munkarend határozatlan idejű munkaszerződés INGYENES BEJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA! Bruttó: 800 Ft-os órabér Munkatársakat keresünk gyártósori összeszerelő munkakörbe. Komáromba a Foxconn Hungary Kft ENO részlegére azonnali belépéssel. Kétműszakos munkarend. A buszjárat ingyenesen! Szabó Andrea és Horváth László 2900 Komárom. Igmándi út 12. "Millenium üzletház" Direct Line 2003 Kft. csapata

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság 2. oldal 2014. november Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság Fotók: Béres Istvánné 2014. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november havi programja November 3. 18

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Választások után választások előtt. Falunapok és augusztus 20-i megemlékezések a Bodrogközben

Bodrogközi. Körkép. Választások után választások előtt. Falunapok és augusztus 20-i megemlékezések a Bodrogközben Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja 2014. augusztus http://bodrogkoz.com/bip/bodrogkozi-korkep/ Választások után választások előtt 2014-et akár a választások

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17.

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám Meghívó Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel meghívjuk a Jászfényszaru város történetében kiemelkedő eseményre

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben