Jegyzőkönyv január 28-án órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 2009. január 28-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében"

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: január 28-án órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács rendes ülése Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Dr Bóka István: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármestereket, a különböző szervezetek képviselőit és a megjelent érdeklődőket. Tájékoztatja a Társulási Tanács Tagjait, hogy Filep Miklós elnök úr halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud megjelenni. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 21 tagjából jelen van 17 tag, az ülés határozatképes, az általuk képviselt lakosság száma: fő, tehát a kistérség lakosságának fő több mint fele képviselve van. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Társulási Tanács. Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata további napirendre vonatkozóan? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 1/2009. (I.28.) h a t á r o z a t o t : 1. A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. 2. A Társulási Tanács évi költségvetésének elfogadása, a évi költségvetési normatívájának felosztása 3. A Társulási Tanács évi munkatervének elfogadása 4. A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója 5. HVI éves beszámolója 6. Vegyes ügyek:

2 1. napirend: A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. Dr. Bóka István: Kérdezi aljegyző asszonyt és Földesiné Hamar Évát van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Nincs kiegészítése. Dr. Bóka István: Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? Ambrus Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Jól előkészített anyag nincs hozzáfűzni valója. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 2/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetésére vonatkozó 39/2008. (XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. Bevételek e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Normatív állami támogatás Átvett pénz Működésre átrvett pénz Önkormányzattól átvett pénz pedag.szakszolg.feladatra Önk-tól átvett fel nem haszn.normat HVI támogatás Működési hozzájárulás Fejlesztésre átvett pénz Önkormányzattól átvett pénz kerékpárút geodéziai munkáira Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra

3 Pénzforgalmi bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Kiadások e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Személyi juttatások HVI Megbízási díj HVI Megbízási díj járulékai HVI Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi és folyó kiadások Kiküldetési költség BFT tagdíj Támogatás BFT-nak működésre átadott pénz VMTT működésra átadott pénz Sünmeg Város Önkorm gesztorságában működő Leader csoportnak műk-re átadott pénz Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra HVI foglalkoztatására átadott pénz Önk-nak átadott pénz 2007.évben felhasznált évi pót normatíva Önkormányzatnak átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás Normatíva átadott pénz Fejlesztésre Számítástechn eszk.beszerz.hvi Egyéb gépek berendezések HVI 520 Környezetvédelmi program felülvizsgálata Kerékpárút geodéziai munkái Kerékpárút eng-i terv átdolgozása Tartalék Kiadások összesen napirend: A Társulási Tanács évi költségvetésének elfogadása, a évi költségvetési normatívájának felosztása 3

4 Dr. Bóka István: Írásban az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az előkészítőt Földesiné Hamar Évát, hogy van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Igen változás történt, 2000 Ft-tal megnőtt a főösszeg, mivel több településnél a lakosságszám változott és emiatt magasabb a tagdíj összege, melyet tartalékba helyeztünk. A normatíva felosztásánál van változás, a Pedagógia Szakszolgálatra megkapott normatívánál, mind a negyedév, mind a három negyed év tekintetében éves összeggel vették figyelembe a létszámokat, így jóval magasabb normatívát kaptunk, a minket megillető összegnél. Ezért ezt nem adják át a Pedagógiai Szakszolgálatnak, úgy is visszavonásra kerül. Tartalékba helyeztük egy részét, a másik része pedig a figyelembe nem vett pécselyi, és balatoncsicsói létszám tekintetében került felosztásra. Dr. Bóka István: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. Ambrus Tibor:A kijavított kiadványt most kaptuk meg az ülés előtt, ez nem befolyásolja a költségvetésnek a főösszegét. Hozzáfűzte, hogy az előterjesztésben a pénzmaradvánnyal nem számolnak, önkormányzatunknál a pénzmaradványt is szerepeltetjük. A beszámolóba elszámoltatáskor lehet látni a tényleges végösszegen, hogy mennyi a pénzmaradvány. Utána nézett, körülbelül 4 millió Ft a pénzmaradvány. Ezt az összeget javasolja szerepeltetni a költségvetésben, amivel majd májusban nőhet a költségvetés. Javasolom még egy félállású belső ellenőr felvételét, mivel úgy látom, hogy egy belső ellenőr 21 településen nem tudja megfelelőképpen ellátni a feladatokat. Kérném, hogy hosszútávon gondoljunk arra, hogy esetleg ez egy komolyabb probléma, legyen belső ellenőr. Ha költségvetés lehetővé teszi, akár a második félévben, még egy félállású vagy főállású belső ellenőrt foglalkoztassanak. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja előterjesztést. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Czeglédy Ákos: Csatlakoznék a Polgármester Úrhoz a belső ellenőr tekintetében. Mindenképpen megfontolandó, hogy kiegészítsük a létszámot. A paloznaki Képviselő-testület is úgy látja, hogy egy belső ellenőr nagyon kevés és nem tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket kellene. Dr. Bóka István: Belső ellenőr tekintetében a kincstár vezető asszonnyal konzultálni fog. Megnézik, mit tudnak tenni, hogy a belső ellenőri feladatok ellátása megfelelő módon történjen. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 3/2009.(I.28.) számú határozatot: 4

5 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetését e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, az alábbiak szerint: Bevételek E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel 100 Állami támogatás Működésre átvett pénz HVI támogatása évi működési támogatás 895 Felhalmozásra átvett pénz Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira Bevétel összesen Kiadások E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Felhalmozási kiadás 852 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat 252 Környeetvédelmi program felülvizsgálata 600 Működésre átadott pénz VMTT tagdíj 686 BFT tagdíj 265 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi kiadások

6 Tartalék Céltartalék Kiadás összesen /2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó önkormányzatoknak adja át mozgókönyvtári feladatok ellátásához. 5/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a évi kistérségi normatíva felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Balatoncsicsó és térségének oktatási nevelési feladatok támogatására: e Ft Nivegy völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola valamint iskolabusz üzemeltetésének költségeire: Ft) Balatonfüred Város Önkormányzatának: Közoktatási feladatok ellátására: Ft Ebből: 1. Iskolák nevelési feladataik ellátására Ft Ebből: -Pécselyi tagiskola közoktatási feladatok ellátására: Ft 2. Óvodák oktatási nevelési feladataik ellátására Ft Ebből - Pécselyi tagóvoda oktatási nevelési feladatainak ellátására Ft Belső ellenőrzési feladatok ellátására: Ft Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására - családsegítés Ft - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ft - házi segítségnyújtás: Ft - nappali ellátás Ft - gyermekjóléti feladatok ellátására: e Ft Mozgókönyvtári feladatokra: Ft Zánka és térségének közoktatási feladatok támogatására: Ft Ebből: Óvodai nevelésre, oktatásra: Ft 6

7 Iskolai nevelésre, iskolabusz üzemeltetésére: Ft Mozgókönyvtári feladatok ellátására mely a feladatellátással kapcsolatban felmerült működési és fejlesztési kiadásokra fordítható. Aszófő Község Önkormányzatának: 708 e Ft Balatonakali Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatoncsicsó Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatonudvari Község Önkormányzatának 708 e Ft Csopak Község Önkormányzata 708e Ft Dörgicse Község Önkormányzatának 708 e Ft Lovas Község Önkormányzatának 708 e Ft Monoszló Község Önkormányzatának 708 e Ft Óbudavár Község Önkormányzatának: 708 e Ft Örvényes Község Önkormányzatának 708 e Ft Paloznak Község Önkormányzatának 708 e Ft Pécsely Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentantalfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentjakabfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Tagyon Község Önkormányzatának 708 e Ft Tihany Község Önkormányzatának 708 e Ft Vászoly Község Önkormányzatának 708 e Ft Zánka Község Önkormányzatának 708e Ft Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Balatonfüredi kistérség tekintetében ellátott közoktatási szakszolgálati feladatokra ellátására Ft Társulásnál marad feladatai ellátására Ft az általános normatívából, Ft pedig céltartalékba kerül, az áprilisi normatíva lemondást követő visszavonásra. Támogatási összeg társulás számlájára való megérkezését követően átutalásra kerül az Önkormányzatok számlájára. 3. napirend: A Társulási Tanács évi munkatervének elfog Dr. Bóka István: A munkatervvel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 6/2009.(I.28.) számú határozatot: 7

8 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a évi Munkatervet jóváhagyja. 4. napirend: A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója Dr. Bóka István: Az előterjesztés írásban megkapták. A füredi Képviselő-testület tegnapi testületi ülésén elfogadta a mobilszínpadra vonatkozó határozatot,tehát nincs akadálya, hogy ezt a kötelezettséget a társulás is bevállalja. Balatonfüred és Tihany egybehangzó testületi döntést hozott az ügyben. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a két határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 7/2009. (I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/ D pályázati azonosító számú, az első fordulóban nyertes pályázat II. fordulóra való benyújtásáról. Felhatalmazza Filep Miklós elnököt a pályázat aláírására. A Társulás kötelezettséget vállal az alábbiak biztosítására: Fedezetet biztosít a projekt akadálymentesítési nyilatkozatának költségére. 1 fő technikai szakembert foglalkoztat a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Fedezetet biztosít a projekt keretében megvalósuló mobilszínpad és a hozzá tartozó színpadvilágítási- és hangtechnikai rendszer raktározására, őrzésére és karbantartására vonatkozóan a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Felelős: Filep Miklós elnök Határidő: január 30. 8/2009. (I.28.) számú határozatot: 8

9 A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 7/2009.(I. 28.) sz. határozatban foglaltakat a következő feltétellel vállalja: Balatonfüred Város Önkormányzata és Tihany Község Önkormányzata együttesen vállal kötelezettséget a saját 2009-es költségvetésük terhére 3:2 arányban megosztva a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/D pályázati azonosító számú projekt akadálymentesítési nyilatkozat költségére, az 1 fő technikai szakember foglalkoztatására, valamint a raktározás, őrzés és karbantartás költségére a projekt megvalósítási és fenntartási (5 év) időszakában. Felelősök: dr. Bóka István, Balatonfüred Város Polgármestere Tósoki Imre, Tihany Község Polgármestere Határidő: január napirend: HVI éves beszámolója Dr. Bóka István: Megkérte Marsó Barnát, hogy ismertesse a helyi vidékfejlesztési iroda beszámolóját. Marsó Barna: Ismertette a beszámolót. Győri Tünde: Szeretné kérni a Polgármestereket, hogy legyenek szívesek kitenni az iroda elérhetőségét az információs tábláikra. Dr. Bóka István: Kinek van kérdése, észrevétele? Czeglédy Ákos: Kérdezi, hogy van -e arra statisztikai kimutatás hányan keresték fel az irodát, hány pályázatot tudtak segíteni, és hány nyertes pályázatot sikerült megvalósítani? Marsó Barna: Statisztikát nem készítettek, de a következő ülésre előkészítik. Táblázatos kimutatást készítenek. 6. napirendi pont Vegyes ügyek: Mozgókönyvtár Pékné dr. Csefkó Judit: Jó hírrel szeretné kezdeni, az év végén, amikor a normatíva igénylés volt, nagyon sok Polgármester Úr aggódott amiatt, hogy a mozgókönyvtári nyitvatartási időt hogy fogják tudni teljesíteni. A költségvetési törvényben a normatíva igénylés feltétele megváltozott az előzeteshez képest. Amennyiben a lakosságszám 1500 fő alatt van, és itt a zöme település ebbe a kategóriába tartozik, akkor hetente legalább 2 napon minimum 6 órás nyitva tartást kell biztosítani fő feletti településeken, 4 napon minimum 12 órát. Az előterjesztésben szerepelt, hogy változna a normatíva megosztás aránya a 9

10 települések javára. Menetrendváltozás Pékné dr. Csefkó Judit: A Közlekedés Tudományi Intézet veszprémi irodája, egy lakossági kapcsolattartást szeretne a Kistérség vonatkozásában. A Kistérségi menetrendváltozásokról lesz szó február 26.-án a DRV székházban tartják meg. Az a kérésük, hogy ezt a menetrendváltozást a helyi hirdetőtáblán tegyék közzé. Tájékoztatásul Pékné dr. Csefkó Judit: Biztosan emlékeznek a Polgármester Urak, hogy a két Csángó magyar tanulónak a taníttatásához hozzájárult a Társulás. A gyerekek nagyon kedvesek voltak, küldtek mindenféle rajzokat meg jókívánságokat az év végén. Azt is igazolta az alapítvány, hogy mire használták fel a pénzt. K.m.f. Dr. Bóka István elnökhelyettes A jegyzőkönyvet készítette: Szabó Petra 10

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben