A év munkájának értékelő beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója"

Átírás

1 Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető

2 Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében eredményes öt éves ciklus vége felé közeledünk. Az elmúlt öt év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők megbecsülését és a gyermekek szeretetét, intézményünk fennállásának 75. évfordulója alkalmából pedig a fenntartó elismerését is óta töltök be vezetői tisztséget az intézményben. Az as ciklusra a képviselőtestület újra megbízott a vezetői feladatokkal. A vezetői pályázatomban megfogalmazott szakmai és fejlesztési feladatok nagyrészt megvalósultak az elmúlt öt évben. Az elmúlt öt év értékelő beszámolójának alapjai a következő dokumentumok: Vezetői pályázat évre Ép testben ép lélek helyi óvodai program Vezetői munkatervek Nevelőtestületi jegyzőkönyvek Tanévvégi beszámolók 1. Rövid szakmai, vezetői áttekintés Vezetői munkám során nagy gondot fordítottam arra, hogy napra kész vezetői és szakmai információk birtokába jussak. Az elmúlt 5 évben több tanfolyamon, továbbképzésen is részt vettem, melyek segítettek vezetői és szakmai munkám sikeresebb elvégzésében. Rendszeresen részt vettem az országos rendezvényeken, aktív résztvevője voltam a kistérségi programoknak is. Jogszabályi változásokból adódó feladatok az elmúlt 5 évben 2003/2004-es tanév: 2004/2005-ös tanév: 2006/ 2007-es tanév: HOP felülvizsgálata MIP kidolgozása COMENIUS I: minőségfejlesztési modell kiépítésének bevezetése Az intézmény belső értékelési rendszerének kidolgozása Létszámleépítés- a 36/2005 (III. 25) számú Képviselőtestületi határozat megszüntetett egy dajka álláshelyet A Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat ellenőrzése, felülvizsgálata, módosítása a 30/2004. (X. 28.) rendelet alapján Munkaidő nyilvántartás értelmezése, bevezetése Feladat ellátási terv készítése A MIP kiegészítése a pedagógusok és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjaival 2

3 2004-ben került sor Helyi Nevelési Programunk felülvizsgálatára. A felülvizsgálat folyamán a Nevelőtestület megállapította, hogy az általunk adaptált program a helyi sajátosságokkal kiegészítve a gyakorlat során jól megvalósítható óvodánkban. Az évek során beigazolódott, hogy a nevelési program az eddig megtett módosításokkal a gyakorlatban jól alkalmazható április közepére intézményünk kidolgozta a COMENIUS I. minőségfejlesztési modellt, s ezzel elkészült az óvoda partnerközpontú minőségirányítási rendszere. Kérdőívek, interjúk segítségével felmértük partnereink igényeit, elégedettségüket, elégedetlenségüket. Az igény és elégedettségmérés kiterjedt az óvodai élet minden területére. A 2003/2004-es tanév másik hangsúlyos feladata volt az intézmény Minőségirányítási Programjának elkészítése. Ebben meghatároztuk az intézmény minőségpolitikáját, küldetésnyilatkozatát, a fenntartó intézményünkre vonatkozó minőségi céljait, pedagógiai minőségcéljainkat, szervezeti minőségcéljainkat, valamint az intézmény minőségirányítási rendszerét. Szabályoztuk a programban az intézmény legfontosabb folyamatait ben szakértő segítségével kidolgoztuk az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszerét. A vezetői ellenőrzésekre és értékelésekre az öt éves tervnek megfelelően, az éves munkatervekben meghatározott területek és időpontok figyelembevételével került sor. A rendszer kidolgozásának célja az egyén és a szervezet teljesítményének javítása, a munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése, a munkavégzés hatékonyságának fejlesztése volt ben a törvényi előírásoknak megfelelően kiegészítettük az intézmény Minőségirányítási Programját a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjaival. Az értékelés szempontjait, az értékelés rendjét az érintettek bevonásával alakítottuk ki. A mérőeszközök elkészítése után a 2007/2008 s tanévben próbamérést végeztünk. A kiértékelést követően felülvizsgáljuk, s ha szükséges korrigáljuk a rendszert. 2. Személyi, tárgyi feltételek Pedagógiai munkánk alapja volt a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a megfelelő szakmai háttér. Ezek nélkül nem tudtunk volna eredményeket elérni, céljainkat megvalósítani. Személyi feltételek Az elmúlt öt év alatt egy alkalommal volt létszámleépítés az intézményben. A Képviselőtestület döntése szerint 2005-ben egy dajka álláshelyet kellett megszüntetni. Így az addigi 7 fő helyett a törvényben előírt 6 főre csökkent a dajkák száma. A leépítésnél igyekeztünk a lehető legjobb megoldást választani a megvalósításnál. Évek óta összeszokott stabil testületben dolgozunk. Azonos értékrend és elhivatottság jellemzi közösségünket. Munkaerő gondok az intézményben az elmúlt években nem voltak. Minden álláshelyünk betöltött, 20 fő dolgozik az óvodában. A nevelő-fejlesztő munka személyi feltételei biztosítottak óvodánkban, az óvodapedagógusok száma 13 fő, valamennyien rendelkeznek a munkakörükre előírt képesítéssel. Pedagógus szakvizsga, vagy azzal egyenértékű képzettség 3 fő birtokában van. Az óvodapedagógusok végzettségeik alapján képesek, alkalmasak arra, hogy a helyi nevelési program cél és feladatrendszerének megfelelően magas színvonalú nevelő-fejlesztő munkát végezzenek, és kifelé képviseljék az intézményben folyó nevelőmunka szakmai értékeit. 3

4 Nevelőtestületünk szemléletének egysége szempontjából állandóságot biztosít a hosszú évek óta együtt dolgozó "mag", amely segíti az újonnan belépő kollégák beilleszkedését és azonosulását nevelésfilozófiánkkal. Nevelőtestületünk szakmailag jól képzett, humánus, empátiával bíró, megújulásra képes óvodapedagógusokból áll. Pedagógiai munkánk hatékony segítői a logopédus és a fejlesztőpedagógus. A pedagógusok munkáját szakképzett dajkák segítik, akiket elhivatottság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása jellemez. Az óvodapedagógusok és a dajkák munkája a gyermekek harmonikus fejlesztése és a nevelési célok maradéktalan megvalósítása érdekében minden esetben összehangoltan történik. Szakmai, pedagógiai munkánk színvonalának emelése érdekében óvodapedagógusaink évről évre számos továbbképzésen vettek, illetve vesznek részt a jövőben is. Nevelési programunk minél magasabb színvonalon történő megvalósítása érdekében azokat a továbbképzéseket preferáljuk, amelyek szorosan kapcsolódnak nevelőmunkánk profiljához. Az óvónői párok jól kiegészítik egymás pedagógiai munkáját emberi és szakmai tekintetben is. Meghatározó tényező programunkban, az óvodánkban működő két szakmai munkaközösség. A munkaközösségek fontos szerepet töltenek be az óvoda szakmai fejlesztésében, az innovációs folyamatok szervezésében, gerjesztésében. Az egészségnevelő munkaközösség a gyerekeket, de az óvoda dolgozóit és a szülőket is megmozgatta a nyílt napokon. A Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett Sulisprint futáson az óvoda gyermekeinek 36 %-a vett részt szüleivel. Évek óta dobogós helyezéseket érnek el óvodásaink ezen a sporteseményen. A vízhez szoktató tanfolyamon a tanköteles korú gyermekek ingyenesen vesznek részt a Városi uszodában. A gyermekek egészséges táplálkozásának megvalósítása érdekében a szülők segítségével vitamin napokat tartunk minden csoportban. A munkaközösség által szervezett egészségnapok, sportnapok nem csak a szülők, hanem a Város Általános Iskoláinak alsós pedagógusai által is látogatottak. Környezeti munkaközösség A környezet- és természetvédelem fontossága napjainkban az egyre gyakrabban, és súlyosabban tapasztalt ökológiai változások miatt-melyeknek magunk is okozói vagyunk, -társadalmi igényként fogalmazódik meg felénk, akik a nevelés, az oktatás legelső szintjeinek részei, művelői vagyunk. Ezért alakítottuk meg, ezért szeretnénk tovább is megtartani a környezeti munkaközösségünket. Nevelőtestületünk célja, hogy gyermekeink számára ideális környezetet alakítsunk ki. Célul tűztük ki az óvodai környezeti nevelés terén: a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítását; a gyermekek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetését; az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatását a helyi sajátosságok felhasználásával; olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozását, olyan képességek és készségek tudatos fejlesztését, amelyek elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezetbarát életmód kialakulását. 4

5 Mindezen célok megegyeznek az adaptált programunk céljaival, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjában kitűzött általános feladatokkal is. A környezetről az aktív cselekvés nyújtja a legfontosabb képet. Nem az ismeretek halmozása az elsődleges cél, hanem annak a megismerő - megfigyelő képességnek a kialakítása, amellyel később képessé válik önálló megfigyelésre, önálló eligazodásra is a kisgyerek. Nevelésünk során arra törekedtünk, hogy a környezeti nevelés részeként, játékos feladatokkal próbáljuk az óvodáskorú gyermekek környezetbarát szokásait formálni! A szakképzettség és a továbbképzés helyzete: Az óvodapedagógusok egy fő kivételével teljesítették a törvény által előírt kötelező 120 órás képzési kötelezettséget. A hiányzó egy fő a Gyes ideje alatt már 90 órát teljesített, a még hiányzó 30 óra elvégzésére a 2008/2009-es tanévben kerül sor. Óvodapedagógusaink szakirányú végzettségei Közoktatás vezetői szakvizsga Óvodai szakértő és szakvizsga Környezeti nevelő Könyvtáros 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Egyéb tanfolyamok, továbbképzések teljesítése A COMENIUS 2000 I. modelljére kiírt pályázat megnyerése, a minőségfejlesztési rendszerünk kiépítésének megkezdése óta a témával kapcsolatos tanfolyamon 3 fő vett részt. Rendszeresen látogattuk a szakmai konferenciákat, társintézményeink által szervezett előadásokat. Elkészült az intézmény továbbképzési terve a következő 5 évre, főként a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzések, valamint Programunk kiemelt területeit célzó továbbképzések szerepelnek benne. Az elmúlt 5 évben az óvodapedagógusok az alábbi továbbképzéseken vettek részt: A továbbképzés témája A továbbképzés éve Résztvevők száma Környezeti nevelés az erdőben fő Tájékozódási vizsgálat és fejlesztési ötletek fő Tanulási nehézségek megelőzése fő Számítógépkezelő használó és alkalmazásfejlesztő fő Barkácsolás 3-10 éves korig fő Vizsgáló eljárás és játékos fejlesztési ötletek az óvodai munka fő hatékonyságának fokozására a sajátos nevelési igény kielégítése érdekében Zene szeretetére nevelés fő Internet használati alapismeretek fő Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése fő Tanügy igazgatási auditor fő Dohányzás vagy egészség- kiegészítő óvodai program fő Korszerű módszerek, technikák, eszközök a vizuális nevelésben fő 5

6 A képzéseken azok is önként vettek részt, akiket a törvény ez alól mentesít. Az intézmény a továbbképzések díjának 80 százalékát finanszírozta. Saját szervezésű továbbképzések Rendszeresek voltak az intézményben a saját szervezésű továbbképzések is. Belső továbbképzések színterei: Nevelőtestületi tanácskozások Óvónői értekezletek Dajkai értekezletek Nyitott szakmai napok A dajkák részére szervezett továbbképzés ingyenes volt. A többi továbbképzésen az intézményből a szervezésért cserébe 2 óvodapedagógus ingyen vehetett rész az akkreditált tanfolyamokon. Tanév Résztvevők köre Téma Előadó 2003/2004 A Kistérség A család és az óvoda kapcsolata, dr. Solymos Andrásné óvodáinak dajkái az óvoda egészségmegőrző A megyei ÁNTSZ 30 óra 2004/ alkalom 2005/ óra 2006/ óra 2007/ óra Dorog és vonzáskörzetének óvodapedagógusai A Kistérség óvodáinak óvónői, tanítónői Óvodapedagógusok, tanítónők Óvodapedagógusok, alsós tanítónők szerepe Vizuális nevelés Zenei nevelés SNI gyerekek integrált nevelése Korszerű módszerek, technikák, eszközök a vizuális nevelésben osztályvezetője Horváthné Csapucha Klára vizuális szakértő Balázs Gabriella az ALAP Pedagógiai Központ zenetanára dr. Torda Ágnes dr.balázsné Szűcs Judit és az ALAP Pedagógiai Központ művésztanárai A törvényi elvárásoknak megfelelve, munkatervünk tartalmazta a személyre szóló feladat ellátási tervet. Mindenki előtt markánsan jelent meg a kollégák tényleges leterheltsége. Tapasztalatainkat felhasználva, a feladat ellátási tervekkel célunk az intézményi feladatok minél egyenletesebb elosztása lesz. A gyermekekkel összefüggő statisztikai adatok és azok elemzése Gyermekeink szociokultúrális összetétele Az óvoda lakóhelyi vonzáskörzete bizonyos fokig meghatározza az intézményünkbe járó gyermekek körét. Mivel óvodánk nagy kiterjedésű lakókörzetet lát el, ez heterogén képet mutat. Vannak optimális életfeltételek között élő családokból és ingerszegény környezetből hozzánk járó gyermekek. A társadalom viselkedéskultúrája visszahat az emberek közötti kapcsolatokra, a kiegyensúlyozott családi életet gyakran hátrányosan befolyásolja a megélhetésért, a jobb körülmények között élésért való küzdés. Ennek következtében emelkedett a zaklatott, társaival szemben türelmetlen, ingerlékeny gyermekek száma, akik közül egyre többen vannak olyanok, akiknek anyanyelvi-kommunikációs képességei elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. Ezért ezek a gyermekek egyéni bánásmódot és differenciált fejlesztést igényelnek. 6

7 Általános adatok Férőhely kihasználtságunk az elmúlt 5 évben mindig meghaladta a 100%-ot, létszám túllépésünk a körzetünkbe év közben beköltözött gyermekek miatt volt. Jelenleg a beírt gyermekek száma 160 fő. Továbbra is törekszünk a gyermeklétszám megőrzésére. Az intézmény gyermek létszámának alakulása: Évévfolyam I. csoport II. csoport III. csoport IV. csoport V. csoport VI. csoport Összesen 2003/ fő 26 fő 30 fő 26 fő 26 fő 26 fő 165 fő 2004/ fő 18 fő 24 fő 25 fő 28 fő 26 fő 147 fő 2005/ fő 24 fő 26 fő 24 fő 29 fő 26 fő 152 fő 2006/ fő 24 fő 28 fő 25 fő 27 fő 27 fő 155 fő 2007/ fő 26 fő 28 fő 26 fő 30 fő 26 fő 160 fő Az óvodai férőhelyek megállapítása 100% szerint Az óvodai férőhelyek kihasználtsága 2003-ban Az óvodai férőhelyek kihasználtsága 2008-ban 145 fő 100% 165 fő % 160 fő % A demográfiai hullám csökkenése miatt, a gyermeklétszámban az elmúlt öt évben számottevő változás nem volt. A jelenlegi 110 %-os feltöltöttség a túljelentkezésből adódó sajátosság, ami a működésünk szülők általi elégedettségéből fakad. A térítésmentes és egyéb kedvezményben részesülő gyermekek hiányzását a szülők kötelességtudatának erősítése mellett a takarékos gazdálkodás elveinek is megfelelve naponta nyomon követjük. A költség hatékony működés érdekében az érintett szülőket személyesen kérjük meg, hogy gyermekeik hiányzása esetén tegyenek eleget a Házirendben is rögzített (hiányzás esetén az étel adag lerendelése) kötelezettségeiknek. A családokkal való együttműködés során ezen a területen mérhető, pozitív változás tapasztalható, mindössze néhány családnál kell fokozott odafigyelést alkalmazni. Az étkezést évente átlag 130 gyermekünk vette igénybe. Az ételallergiás gyermekek speciális étkeztetésének megszervezése sajnos még nem megoldott az intézményben. Jelenleg a szülők biztosítják számukra az ételt. A jövőben feladatként jelenik meg ennek megszervezése. Elsősorban a szülők igényeire alapozva szerveztünk szabadidős fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek számára. Német nyelvhez szoktató tanfolyamot, melyet anyagilag támogat a Német Kisebbségi Önkormányzat is, Zenés, tartásjavító tornát, Ayres tornát, a túl mozgékony gyermekek számára, Sí-oktatást, Vízhez szoktató tanfolyamot melyre az idei tanévben nagycsoportosaink már térítésmentesen járhatnak az Önkormányzat jóvoltából, Játékos angol nyelvtanfolyamot, Ovi-focit, Katolikus hittant, Gyermek jógát, Kempót Nyári táborozást a város tulajdonában lévő pilismaróti üdülőtáborban. 7

8 Speciális törődést, gondozást igénylő gyermekek Nevelési programunk szellemisége és pedagógiánk értelmében minden gyermek speciális bánásmódot igényel, illetve törekvésünk szerint kap is óvodánkban. Különleges gondozást és speciális fejlesztést igénylők adatai a 2007/2008-as tanévben Száma Megjegyzés Veszélyeztetettek 2 fő A gyermekvédelmi felelőstől, az óvodapedagógusoktól gondos odafigyelést, törődést és segítséget igényelnek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 11 fő Számuk folyamatosan változik az év folyamán Halmozottan hátrányos 3 fő Jegyző állapítja meg helyzetű Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő 2 fő Vizsgálatuk folyamatban van. /Vadaskert/ gyermekek száma Logopédiai foglalkozáson részvevők 25 fő Az év eleji szűrővizsgálat megállapítása szerint Fejlesztő foglalkozáson 11 fő Az év eleji szűrővizsgálat résztvevők Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1fő 8 megállapítása szerint Szakértői Bizottság vizsgálta /beszéd-és nyelvfejlődés zavara miatt/ Óvodánk tárgyi felszereltsége összességében jónak mondható. A kollektívának köszönhetően esztétikus, jól karbantartott környezetet tudunk biztosítani az óvodánkba járó gyermekek számára. Szinte minden évben valamilyen önerős felújításra, korszerűsítésre kerül sor az otthonosabbá tétel érdekében. Óvodánk eszközállományának tudatos fejlesztését, bővítését 1998-ban kezdtük el. Ez szorosan összekapcsolódott a jelenlegi nevelési programunkhoz szükséges eszközök beszerzésével. A játékállomány mennyiségi és minőségi bővítésekor a folyamatosan elhasználódott, a mindennapos játéktevékenységhez nélkülözhetetlen alapvető kellékek, (tartós, jó minőségű) biztosítását tűztük ki célul. A minőségi fejlesztést olyan speciális fejlesztő játékok beszerzése jelenti, ami a gyermekek számára teljesen új lehetőségeket biztosít a játékban és a megismerési folyamatban egyaránt.( pl. Ravensburger játékok, Ayres eszközök ) Ezek lehetővé teszik a spontán szerveződő, valamint az irányított játékok bőséges tárházát, biztosítják a gyermekek sokoldalúbb megismerését, speciális fejlesztését, a nyelvi oktatás elősegítését, megkönnyítését. Szakmai eszközök minőségi bővítése: Az innovációs tevékenységünk megkezdésekor fő célunknak tűztük ki az óvoda szakmai eszköztárának, könyvtárának bővítését. Folyamatosan és célirányosan a fejlesztő programunkhoz nélkülözhetetlen eszközök, szakmai segédanyagok beszerzésére törekeszünk. Elsőként különböző mozgásfejlesztő eszközöket, majd a részképesség problémáinak feltárására, korrigálására, fejlesztésére alkalmas játékeszközöket szereztünk be. Jelenleg folyamatban van a zenei kelléktár és a vizuális eszközök bővítése. A játékállomány, valamint a szakmai eszközök beszerzése, folyamatos bővítése eredményes pedagógiai munkánknak köszönhető. Szakmai eredményeinknek és sikeres pályázatainknak köszönhetően a gyermekek számára kellő lehetőségeket, eszközöket tudunk biztosítani.

9 Az óvoda udvarán lévő játékokat szükség szerint cseréljük, bővítjük. Az udvari mozgásfejlesztő eszközeink felújítását, fejlesztését, korszerűsítését, bővítését az EU szabványnak megfelelő eszközökkel folyamatosan cserélni, bővíteni szükséges. Az udvaron a rögzített és mobilizálható tárgyak, eszközök a mozgásfejlesztést segítik. Célirányosan törekszünk a sport- és mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére, az udvari játék feltételeinek javítására. Ezeket a költségvetésen túl pályázatok útján elnyert összegekből, valamint az óvoda alapítványa segítségével sikerült fedeznünk. Óvodánkról elmondható, hogy minden csoportban az életkornak megfelelő készségeket, képességeket fejlesztő, speciális, jó minőségű játék és foglalkoztató eszköztár áll rendelkezésünkre, de szükséges folyamatos pótlásuk, bővítésük. Karbantartás-fejlesztés Az elmúlt 5 évben a kisebb karbantartói munkálatokat elsősorban belső erőink mozgósításával, szülői segítséggel, valamint közhasznú munkások igénybevételével láttuk el. Pl: sövény ültetése, udvari játékok festése, javítása. A nevelő/fejlesztő tevékenység feltételeinek biztosításából is kivették részüket a szülők. Lehetőség szerint folyamatosan biztosítottak az egészséges életmód szokásrendszerének kialakításához és gyakorlásához néhány nélkülözhetetlen tisztálkodási eszközt és anyagot. A vizuális kultúra ápolását és fejlesztését rajzpapírok és egyéb kellékek felajánlásával támogatták. A rendelkezésünkre álló eszköznorma felhasználásával a kötelező eszköz és felszerelés jegyzéket is figyelembe véve bővítettük játék és textilkészletünket. Az adminisztrációs feladatok zavartalan ellátását biztosítva, az informatikai normatíva terhére vásároltunk egy fénymásolót, illetve felújítottuk, bővítettük egyik számítógépünket. Intézményünket az óvoda alapítványa, a Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövőért Alapítvány az elmúlt 5 évben 2955 E. Ft-tal támogatta. A támogatást az alábbiakra fordítottuk: felújítottuk a hat csoportszoba bútorzatát, képességfejlesztő játékokkal bővítettük a csoportok játékkészletét, az udvari játékok felújítására, ütés csillapító talaj kiépítésére, galéria építésére, úszás finanszírozására, árnyékoló kialakítására. Pályázati forrásból /100 E. Ft/ és a városüzemeltetési KHT jóvoltából megújult az intézmény bejárata, mely már nagyon balesetveszélyes volt. Épületünk állagát is folyamatosan javítjuk az önkormányzat közreműködésével. Az elmúlt 5 évben az alábbi felújításokra került sor: Tanév Az elvégzett felújítás jellege 2003/2004 Tisztasági festés, az óvoda bejáratának felújítása, térkövek lerakása 2004/2005 Tisztasági festés, a terasz fölötti árnyékoló javítása, az udvari világítás kialakítása, ütéscsillapító talaj elhelyezése a nyújtók alatt 2005/2006 Parketta felújítása 3 csoportban, nyílászárók mázolása, radiátor szelepek javítása, gumitéglák elhelyezése a hinta alatt 2006/2007 Lapos tető felújítása, mosogatók cseréje a tálalókonyhában, tisztasági festés, az óvoda bejáratánál a hibás járdaszakasz felújítása 2007/ 2008 Tervezett felújítások: a homokozó feletti árnyékoló javítása, tisztasági festés, zuhanytálcák felújítása, kerítés festése, udvari játékok felújítása, szabványosítása, világítótestek felülvizsgálata, javítása 9

10 Rendelkezünk az előírt szakmai és irodatechnikai eszközökkel, mivel az előző években központi támogatások és pályázati források segítségével sikerült jó színvonalra eljutni. Továbbra is feladatként jelentkezik a nevelőmunkát segítő eszköz- és felszerelések, a minimum feltételek teljesítésének kialakítása, mely az anyagi vonzata miatt csak a Fenntartó segítségével valósítható meg. Az udvari játékeszközök szabványossági vizsgálatát a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján a TÜV Rheinland Inter Cert Kft már elvégezte. A balesetveszélyes, azonnali intézkedést igénylő játékokat már eltávolítottuk, a többi játéknál megállapított hiányosságokat folyamatosan pótoljuk. Az eltávolított játékok helyét új, az EU szabványnak megfelelő eszközökkel igyekszünk pótolni. Minőségfejlesztés A 2003/2004-es tanév egyik hangsúlyos feladata volt az intézmény Minőségirányítási Programjának elkészítése. Nélkülözhetetlen eleme volt óvodai minőségfejlesztő munkánknak a partnerkapcsolatok fejlesztése, hiszen az óvoda csakis akkor működik igazán hatékonyan, ha sikerül partnereivel kölcsönösen előnyös, a bizalom, a tudás megosztásán alapuló kapcsolatot kiépíteni és fenntartani. Az informálás, kapcsolatépítés és a közös programok szervezése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szülők óvodai életbe való bevonására. Minden szülői részvételi és együttműködési formát szívesen fogadtunk, természetesen megtartva az óvodapedagógus szakmai kompetenciáját, felelősségét. Minőségfejlesztési rendszerünk kiépítésének pozitív hatása, hogy az alkalmazotti kör közvetlen kommunikációja, szakmai párbeszéde megélénkült. Pedagógiai programunkból kiindulva a közös szakmai célokat, az intézmény humán és anyagi erőforrásait figyelembe véve próbáltuk partnereink igényeit minél szélesebb körben kielégíteni. A partneri igények folyamatos mérése és elemzése alapján határoztuk meg további feladatainkat, melyeket intézkedési tervekben rögzítünk, folyamatosan elemzünk, értékeljük azokat. Az eddig elért eredményeink, a közösen kialakított elkötelezettségünk mellett szeretnénk a csoportok közötti együttműködést elősegíteni, nyitottabbá tenni, az azonosság és különbözőség intenzívebb kiaknázását elősegíteni a minőségi partnerkapcsolat kialakítása érdekében. Ezek az értékek szervezeti kultúránk alapjait is jelentik. Célunk a közös munkálkodás során intézményünk profiljának erősítése, erősségeink folyamatos fejlesztése, a szervezeti kultúra teljes intézményi szintű kialakítása. A minőségelvű intézményi működést támogató Team kiemelt feladata volt a MIP dokumentum törvényhez igazítása. Tekintettel arra, hogy 2005-ben már kidolgoztunk egyfajta értékelési rendszert, ezúttal korrekciót hajtottunk végre. Új elemként jelentkezett a vezetők értékelése, illetve más alapokra helyeztük az óvodapedagógusok teljesítményének megítélését. Rendszerünk célja az egyének, csoportok, és az intézmény egészének fejlesztése. Közösen határoztuk meg a szempontokat az általunk fontosnak tartott területeken. A havi rendszerességgel lebonyolított tisztasági szemlék eredményeiről részletes visszajelzést kaptak az érintettek. Megállapítottuk, hogy hasznos volt a havonta kiemelt területek kijelölése. A felmerülő problémák javítására intézkedési tervek készültek. 10

11 Vezetői ellenőrzésekre és értékelésekre az éves munkatervben meghatározott területek és időpontok figyelembevételével került sor, azok célja a segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés volt. A teljesítményértékelési rendszer működtetésével még konkrétabb és jól körülhatárolható szempontok segítik a vezetői ellenőrzést és értékelést. A rendszer ugyanakkor bevonja az ellenőrzés és értékelés folyamataiba a vezetés minden tagját, illetve valamilyen mértékben a szervezet valamennyi tagját is. Az intézményi mérések eredményei A minőségfejlesztési munka során már megismertük partnereink vélekedését az intézményről, és velünk szemben támasztott igényeiket, kéréseiket is feldolgoztuk. Partner intézmények véleményének összegzése: Tevékenységeinket, nevelő munkánkat nagyon jónak ítélték a pedagógusok. A gyermekeink neveltségi szintjét igen magasnak vélték.(100%-a 5-ős minősítés) A legalacsonyabb minősítést az intézményünkről kapott információ kapta.(50%-a 3-as minősítés ) Közvetlen partnereink, a szülők, gyerekek, pedagógusok, alkalmazottak véleménye szerint az intézménnyel való elégedettségük mutatója jó. Elismerően nyilatkoznak az óvodában végzett munkáról. Partnereink méltányolják munkánk fontosságát és eredményei A nevelés-oktatás színvonalának megítélése a szülők véleménye alapján 2005/2006-os tanév illetve a 2007/2008-as tanév tükrében: Nevelés-oktatás színvonalának változása ig Nagyon jó jó Elfogadható Rossz 2005/ /2008 A partneri igényfelmérés és saját önértékelésünk során feltárt hiányosságok tekintetében egybecsengenek saját és partnereink vélekedései. Fő fejlesztendő területek: a tájékoztatás, kapcsolattartás a nevelésioktatási intézményekkel, a hatékonyság emelése. A helyzetelemzésből fény derült erősségeinkre és gyenge pontjainkra. Erősségünk a jó intézményi elhelyezés és kielégítő tárgyi feltételek mellett a magas szintű szakmai felkészültség, az összeszokott team, a rugalmasság. Gyenge pontunk tájékoztatás - főként ebből fakadnak az igényfelmérésből feltáruló hiányosságok. 11

12 Alkalmazotti klíma mérés eredménye 2006/2007 A kérdőívben vizsgáltuk az alkalmazottak közérzetét a társas kapcsolatok és a vezetés függvényében. Az elemzésből egyértelműen kiderült, hogy munkatársaink 95%-a jól, illetve nagyon jól érzi magát intézményünkben, ami igen kimagasló eredménynek mutatkozik. A következő (II.) kérdéscsoportból kitűnik, hogy nem jellemző az alkalmazotti körünkre a személyes ellentétek kialakulása (2, 5), de a barátságok (2, 9) sem. Amit viszont a legjellemzőbbnek ítélnek meg, az a dolgozók rendezett külleme (4, 4), a kultúrált, igényes beszéde (4) az együttműködésre (4) és a munkaköri teendők pontos végrehajtására való törekvés (4, 1). Az óvoda vezetésének megítélése átlagban igen magas szintet ért el (4, 3). A legkevésbé jellemzőnek a részrehajlás mentességet (3, 8) és a szigorúságot, következetességet (3,9), a legjellemzőbbnek a szakmailag jól képzettséget(4,7!) és a kollégák iránti bizalmat (4,7)tartják. III. Az óvodavezetésre jellemző megállapítások 5 4,5 4,7 4,5 4,6 4,7 4,4 4,25 4,5 4 3,8 3,9 3,9 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Szakm. Jól kép. Részrehajlás men- Következetesség Barátságos Jó szerve- Szigorúság Bizalom a kollégák iránt Nyílt döntésváll. Figy. az egyénekre is Probl. megold.- ban segít Az intézményünkben meglévő munkakapcsolatok megítélése szerint, a dajkák egymás közötti viszonyát (3, 7) tartják a legkevésbé jónak, a legjobb munkakapcsolat az óvodatitkár és a vezető (4, 7) és az alkalmazottak (4, 4), illetve a vezető és helyettese között alakult ki (4, 3). IV.Az alkalmazottak közötti kapcsolatok jellemzői 5 4,5 4 3,5 4,4 4,7 4,1 3,7 4 4,2 4,1 4,2 4,3 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ó.titkár és alkalm. Ó.titkár és vez Nev.test. Tagjai között Dajkák tagjai között Dajkák és vezető Nevelők és vezető Vez.hely. És dajkák Vez.hely és nevelők Vezető és helyettese 12

13 Az óvodát és az udvart megfelelően felszereltnek ítélik meg a szülők és az alkalmazottak is egyaránt. 15% Elégedettség százalékos megoszlásban 8% 3% Az udvar és az óvoda helységeivel való elégedettségi mutató Teljes mértékben Néha nincs 74% Többnyire igen Egyáltalán nincs 0 Teljes Többnyire Néha nem Egyáltalán Az ó.udvara Az ó.helységei Gazdálkodás A bérgazdálkodásban önálló, a gazdálkodás többi területén részben önállóan gazdálkodó az intézmény. Kiemelt feladatomnak tekintettem a takarékos bérgazdálkodást, hiszen az itt termelődő maradvány képezte azt a jutalom keretet, amit a jól dolgozó kollégák jutalmazására fordíthattam. Az átalakuló és megváltozott társadalmi, gazdasági helyzetben a szűkös költségvetési keretek miatt az önkormányzat intézményünk közüzemi számláinak kiegyenlítését, működési feltételeink minimális szinten tartását tudta biztosítani. Szakmai értékeink megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez meg kellett keresni a megoldást a finanszírozási gondok enyhítésére./ pályázatok készítése, alapítvány létrehozása, szponzorok felkutatása / Visszatekintve az elmúlt időszakra úgy érzem az óvoda zökkenőmentesen működött. A rendelkezésre álló költségvetési keretet igyekeztem úgy felhasználni, hogy az intézmény elfogadott költségvetését a lehető leggazdaságosabban használjam fel. Pedagógiai munka értékelése Napirendünk a gyermekek igényeihez és szükségleteihez igazodott: elegendő időt biztosítottunk a gyermeki alaptevékenységre, a játékra. A gyermekek fejlesztése, tapasztalatainak gazdagítása is a játékba integráltan, kötött vagy kötetlen formában, egyénileg vagy mikro csoportokban történt. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében fontosnak tartottuk a családdal való együttműködést. Fejlesztő munkánk alapja a részletesen, körültekintően kidolgozott negyedéves nevelési terv volt, mely a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve a következő területeket foglalta magába: érzelmi nevelés, értelmi nevelés, anyanyelvi nevelés, munkára nevelés, egészséges életmódra nevelés és egészséges környezet, szocializáció. Nevelésünk kereteit a gyermekek természetes megnyilvánulásai, a mozgás és a játék adták. Ezekből kiindulva, velük szorosan összefonódva gondoskodtunk a változatos élményszerzésről, a sokszínű tevékenységről kultúra átadásról. Programunkban hangsúlyos szerepet kapott a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a nagy és finommozgások fejlesztése, ezért egész nap biztosítottuk a lehetőséget a különböző mozgásos tevékenységekre. Minden nap alkalmat teremtettünk arra, hogy minél több időt töltsenek a gyerekek a szabadban. Az udvari tevékenység mellett a séta és a kirándulás egészítette ki a levegőzést. Gyakran szerveztek az óvodapedagógusok sport- és ügyességi játékokat. Mivel a lakótelepen a gyermekek mozgástere leszűkül, szükségesnek tartották az óvónők a tervszerű mozgás megszervezését. Ennek egyik módja a mindennapi testnevelés és a kötelező testnevelés foglalkozás volt. 13

14 Ezek megszervezésénél problémát jelentett, hogy intézményünk nem rendelkezik tornateremmel, és a közeli sportcsarnokot csak heti egy órában vehettük igénybe. Változatos eszközök használatával igyekeztünk ezt kompenzálni. Mobil, és stabil eszközöket biztosítottunk a csoportoknak a teremben és az udvaron is, melyek a nagy és finommozgások fejlesztésére egyaránt alkalmasak voltak. Az egyensúlyérzék kialakítására speciális eszközöket is használhattak a gyerekek. A tanulás egész folyamatában is érvényesült a játékosság. Foglalkozásaink játékos jellege lehetővé tette, hogy a különböző életkorú, és fejlettségű gyermekek akkor kapcsolódjanak be, és addig vegyenek részt, ameddig erre motiváltak és képesek. A tervszerű foglalkozások nagy részét kötetlen formában szervezték az óvodapedagógusok. Az 5-7 éves gyermekeknél napi egy alkalommal kötelező képességfejlesztő foglalkozást szerveztek, mely a játékos cselekedtetést, egyéni manipulálást célozta. Ennek időtartama változó volt, de mindenkor a gyermekek érdeklődése határozta meg. Az egyes részképességekben elmaradt gyermekeknél egyéni vagy mikro csoportos fejlesztést végeztünk, logopédus és fejlesztőpedagógus együttműködésével. Nevelőmunkánk tervezésénél nem az adott életkort, hanem a gyermekek egyéni képességeit, aktuális állapotát vettük figyelembe. A játékban rejlő lehetőségeket használtuk ki az egyéni képességek és a részfunkciók fejlesztésére. Ezek tették lehetővé, hogy a lemaradt gyermekeket felzárkóztassuk és a tehetséges gyermekeket még tovább fejlesszük. 3. Az óvoda nevelőmunkáját segítő kapcsolatrendszer Kiemelt vezetői feladatom volt a jó és tartalmas munkakapcsolatok ápolása és fejlesztése az óvoda fenntartójával, társadalmi szervekkel és mindazon szervezetekkel, akik szakmai munkánkat elősegítették. A gyermekek fejlődése szempontjából igen fontosnak tartottuk a családdal való jó kapcsolatunk megszilárdítását. Az újonnan érkező gyermekek számára biztosítottuk a szülős beszoktatás lehetőségét, ismerkedő délutánok keretében mutattuk be óvodánkat. Közös programokat szerveztünk (előadások, kirándulások, ünnepek). Játszóházat, munkadélutánokat, kézműves foglalkozásokat terveztünk. Meggyőződésünk, hogy a szülőkkel való szoros kapcsolat kiszélesíti, és hatékonnyá teszi az óvodai nevelésünket. Építettünk a gyerekek otthonról hozott tudására, érdeklődésére. A szülők folyamatos tájékoztatást kaptak a gyermekeik fejlődéséről, megismerhették az óvodában folyó munkát, a csoportok napi tevékenységeit. A gyermekek életében fontos fordulópont az iskolába lépés. A zökkenőmentes iskolakezdés megvalósításán, az összehangolt, gyermekközpontú szemléleten alapuló óvoda-iskola kapcsolat kialakításán munkálkodtam. Szakmai munkánk folyamatos fejlesztése, szinten tartása érdekében jó kapcsolat kialakítására törekedtünk a KEMPI óvodai szakértőjével, az Oktatási Bizottsággal, Pedagógiai Szakszolgálattal. A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a kapcsolattartásunk folyamatos volt. Jelenleg 11 gyerek jár fejlesztőpedagógushoz, 25 gyerek logopédushoz, és 3 nagycsoportos kisgyerek iskolaérettségi vizsgálatát kértük. Az óvodában minden év elején logopédiai szűrést végeztek a szakemberek. Eredményesek és tanulságosak voltak a Pedagógiai Szakszolgálat továbbképzései a nevelőtestület körében. 14

15 4. Összegezve Óvodavezetői tevékenységemben a törvényszerűségre, jogszerűségre, szakszerűségre törekedtem. Az elmúlt 5 év munkáját eredményesnek ítélem, melyet a partneri mérések is alátámasztanak. Az intézmény pedagógiai hatékonysága jó színvonalú, folyamatosan alakul belső ellenőrzési, értékelési rendszerünk kiépítése. Ésszerű takarékosság figyelembe vételével zajlott az óvoda gazdálkodása. A helyi nevelési program alkalmazása által a gyermekeink számára játékközpontú óvodai életet biztosítottunk. Terveinket, céljainkat hozzáigazítottuk a környezet változásaihoz, a gyermekek és szülők igényeihez, elvárásaihoz. Természetesen csak olyan ötletekre voltunk és leszünk nyitottak, melyek megegyeznek pedagógiai hitvallásunkkal. Minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy munkánk minőségén javítsunk, és hogy partnereink elégedettek legyenek a munkánkkal. Nem csak partnereinknek, hanem önmagunknak is meg akarunk felelni, vagyis azt szeretnénk, ha gyermekeink továbbra is jól éreznék magukat nálunk. Célunk, továbbra is versenyben maradni a szolgáltatást igénybe vevők körében. Az elmúlt évek alatt sokat dolgoztunk kollégáimmal azért, hogy óvodánkban még magasabb szintre emeljük szakmai munkánkat. Ez a munka az elkövetkező években sem lesz kevesebb. Remélem, hogy a közösen kialakított értékeinket meg tudjuk őrizni az Önkormányzat támogatásával és segítségével. Dorog, Schmeráné Eichardt Gizella intézményvezető 15

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben