Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért"

Átírás

1 Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért 1. A teleház fogalma Mi a teleház? Mi a Teleház Minimum? Teleház minimum fogalma Teleház szolgáltatási minimum Személyi és technikai minimum A Szövetséghez való szervezeti tartozás minimuma Magyar Teleház Szövetség bemutatása Magyar Teleház Szövetség küldetése Az MTSZ története Az MTSZ létrehozása A mozgalom fejlődése MTSZ a követendő modell Az MTSZ szervezeti felépítése Teleház statisztika önkormányzatok teleházak közötti együttműködésről Teleházak működtetői köre Teleházak vezetői Teleház alkalmazottak Teleházak bevételi forrásai Az MTSZ szolgáltatásai Szolgáltatások - közös pontok Kiemelt szolgáltatás a távügyintézés Távügyintézés jelentősége Belépési pontok A távügyintézés előnyei A távügyintézés hátrányai Az ügyfélkapu leggyakrabban használt szolgáltatásai Akkreditált szakmai képzések Az MTSZ partnerei Saját fejlesztésű akkreditált szakmai képzéseink Új szakmák partnereink által fejlesztett képzések A teleház fejlesztés mérföldkövei Teleházak létrehozásának fontossága A teleházak kialakításának szempontjai A település helyzete A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai Teleház helyének kiválasztása Személyi háttér biztosítása Sszolgáltatási célok A megvalósítás fázisai Alapfeladatok Műszaki feladatok Működés feltételei Szükséges megállapodások megkötése Pénzügyi feltételek megteremtése Működés megkezdése

2 4.4 Fejlesztési irányvonalak Források Teleház létrehozására, üzemeltetésére Irodalomjegyzék Hasznos honlapok

3 1. A teleház fogalma 1.1Mi a teleház? A Teleház egy olyan ember- és társadalomközpontú újítás, melynek célja a közösség fejlesztése, formálása, ezeken keresztül a településen élők életminőségének javítása. A Teleház egyben egy olyan helyszín is, ami lehetőséget biztosít a közösségi programok szervezéséhez, eszközöket és segítséget ad a mindennapi élet ügyeinek elintézéséhez, a közösségi lét színterének kialakításához. Egy többfunkciós, nyitott profilú kisközösségi információs szolgáltató központ, egy olyan modern informatikai és irodai eszközökkel felszerelt közösségi hozzáférési pont, amely modell értékűen a helyi társadalom fejlődéséhez, a vidéki digitális esélyegyenlőség biztosításával a civil közösségek fejlesztésének eszközével kíván hozzájárulni. A Teleház kisközösségi válasz a társadalmi átalakulás, a modernizáció, az információs társadalom és a globalizáció kihívásaira. MTSZ 1.2Mi a Teleház Minimum? Teleház minimum fogalma A teleház által nyújtott minimumszolgáltatásokat nevezzük teleház minimumnak. A teleház szolgáltatásait nyújthatja non-profit és/vagy vállalkozói alapokon. A teleház név védett védjegy, használatának feltétele a Szövetség tagsága és a jelen Teleház Minimum dokumentumban foglaltak betartása Teleház szolgáltatási minimum Info-kommunikációs szolgáltatásokat nyújt az eszközök használatával és személyes segítségnyújtással Igény szerint közösségi teret biztosít Helyi társadalmi integrátor szerep, civilek kiszolgálása, közhasznú információk közvetítése Nyilvánosan közzétett szolgáltatási és árjegyzékkel rendelkezik Szükség szerinti elérhetőséget biztosít igénybevevői számára Személyi és technikai minimum Nevesített teleház felelős személy Internet elérés Számítógépes rendszer: o 1500 fő alatti településeken minimum 3 db multimédiás számítógép Internet kapcsolattal, hálózatba kötve o 1500 fő feletti településeken minimum 5 db multimédiás számítógép Internet kapcsolattal, hálózatba kötve Jogtiszta szoftverek használata 3

4 1.2.4 A Szövetséghez való szervezeti tartozás minimuma Teleházas cím használata Szükséges statisztikák biztosítása Tagdíjfizetés Elérhetőségi adatok folyamatos frissítése Az MTSZ-el kötött névhasználati szerződés 2. Magyar Teleház Szövetség bemutatása 2.1 Magyar Teleház Szövetség küldetése A Teleház Szövetség (MTSZ - a Magyarországon működő teleházak szervezete. Feladata a teleház mozgalom céljainak kiszolgálása. A teleház mozgalom fő küldetése digitális esélyegyenlőség megteremtése a vidéki Magyarországon. Ezt a küldetést civil alapokon szerveződő, helyben a településeken működő teleházakon keresztül valósítja meg. A teleház küldetését tekintve helyi közösségi válasz az információs társadalmi kihívásaira. Célja, hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenkinek az új lehetőségek kihasználására. A teleházak társadalmi léptékben is hozzájárulnak a fejlett világhoz való felzárkózáshoz, amennyiben rendkívül gyorsan és gazdaságosan juttatják el az egyre nélkülözhetetlenebb (és nem csupán informatikai) szolgáltatásokat a szűkösen élő vidéki lakossághoz. A teleház mozgalom a vidéki Magyarország programja, a teleházak döntő többsége falvakban, kistelepüléseken található. A teleház mozgalom a kezdetek óta őrzi erős civil jellegét, a teleházakat működtető szervezetek nagy többsége a helyi közösségbe ágyazódott helyi nonprofit szervezet. A teleház megjelenését tekintve a közösség méreteihez igazodó informatikai és irodai infrastruktúra, amelyet hozzáértő segítő személyzet működtet, s mely minden eszközével a közösség igényeit és szükségleteit szolgálja. 2.2 Az MTSZ története Az MTSZ létrehozása A Magyar Teleház Szövetség 2005-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A szövetséget 1995-ben 15 magánszemély hozta létre abból a célból, hogy a teleház gondolatot népszerűsítse Magyarországon. A Magyar Teleház Szövetség elmúlt tíz éve rendkívül sikeresnek mondható. Az első teleház 1994-es megalakulását követően az áttörés 1997-ben következett be, amikor az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalától (USAID) a Hálózat a Demokráciáért Program keretében 30 vidéki civil szervezet nyert teleház létrehozására támogatást A mozgalom fejlődése A mozgalom nagymértékű fejlődését a szak-minisztériumok (szociális, hírközlési, vidékfejlesztési tárcák) teleház fejlesztési támogatásai segítették ben elkészült a Magyar Teleház Szövetség hatéves teleház fejlesztési koncepciója, amely elemeiben belekerült Magyarország információs társadalom fejlesztési stratégiájába. Az Informatikai Kormánybiztosság 2001-ben 165 új teleház létrehozásához nyújtott támogatást. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2002-ben hozzájárult ahhoz, hogy 4

5 eltűnjenek a teleházas fehér foltok Magyarország térképéről, és valamennyi tervezésistatisztikai kistérségben legalább egy, vidékfejlesztési funkciókat felvállaló teleház is működjön ban a Magyar Teleház Szövetség stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal. A Minisztérium 2004-ben hozzájárult a Magyar Teleház Szövetség hálózati szolgáltatásfejlesztési programjának végrehajtásához folyamán nagyrészt SAPARD forrásokból jöttek létre új teleházak. Ma a Magyar Teleház Szövetségnek 514 teleház tagja van, ezzel Magyarországon az egyik legnagyobb, civil szervezeteket tömörítő érdekképviseleti és programszervezet MTSZ a követendő modell A magyarországi teleház modell felkeltette más országok, valamint nemzetközi támogató és szakmai szervezetek (USAID, UNDP, Világbank, WorldLink, Microsoft stb.) érdeklődését is. A Magyar Teleház Szövetség szakmai közreműködésével 2001-ben 66 teleház nyílt meg magyar mintára Szerbiában. A magyarországi teleház program nyomán teleházak nyíltak Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Romániában, Macedóniában, Bulgáriában és Oroszországban. Számos teleházas tanulmányutat szerveztünk különböző országok és régiók képviselőinek, 2004-ben Üzbegisztánból és Fehéroroszországból érkeztek érdeklődők ben magyar kezdeményezésre, magyarországi központtal megalakult az Európai Teleház Szövetségek Uniója (European Union of Telecottage Associations EUTA). 2.3 Az MTSZ szervezeti felépítése Szervezeti felépítés A Teleház régiók kialakításának szükségessége már 1999-ben felmerült. A Magyar Teleház Szövetség számára a Teleházak számának növekedésével egyre több olyan feladat hárult, amelyet regionális szinten lehet megoldani. A Teleház régiók (7 db) a statisztikai régiók szerinti működési területnek megfelelően tevékenykednek. 5

6 2.4 Teleház statisztika önkormányzatok teleházak közötti együttműködésről Teleházak működtetői köre Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás 7 5,0 Értékelhető összes ,0 Nem értékelhető válasz 28 Összes 168 A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Ebből látszik, hogy a teleházak közel felét még mindig civil szervezet működteti, 1/3-uk önkormányzati működtetésű, és nem haladja meg az 5%-ot a vállalkozás által üzemeltetett teleházak száma. Ez utóbbi jelenség az utóbbi 1-3 évben kezdett elterjedni, mióta nem igazán vannak pályázati kiírások új teleházak létrehozására, és néhányan alakítottak önerőből, vállalkozásban ilyet, többnyire olyanok, akik a már meglevő és működő vállalkozásuk szolgáltatásaihoz hozzá tudták kapcsolni a teleházas szolgáltatásokat (pl. művelődési házat üzemeltetnek vállalkozásban, kávézójuk van, helyi médiát üzemeltetnek, stb.). A 72 dél-alföldi teleház megoszlása a fenntartó-működtető szervezet szerint ( ) (Németh Sarolta) 6

7 2.4.2 Teleházak vezetői A teleház vezetők által betöltött más tisztség és/vagy státusz a településen képviselő az Teleházak száma % (hibás, nem értékelhető válaszokat nem beszámítva) 43 40,6 önkormányzatban könyvtáros 41 38,7 művelődésszervező 53 50,0 tanár 23 21,7 ifjúsági referens 22 20,8 polgármester 14 13,2 jegyző 15 14,2 köztisztviselő 13 12,3 közalkalmazott 47 44,3 civil szervezeti vezető 53 50,0 vállalkozó 29 27,1 egyéb 13 14,1 A teleház vezetője milyen más tisztséget/státuszt tölt be a településen? (Alternatíva Egyesület) Az adatokból látszik, hogy sokszor a teleház vezetője (50 %) nem csupán egy, hanem akár több státuszt is betölt a településen. Ennek több oka van, az egyik legfontosabb a forráshiány: hiszen a több státuszt, több feladatot egy bérért (ha nem közalkalmazott vagy köztisztviselő, akkor sok esetben minimálbérért) látja el. Egy másik ok az, hogy ha jól működik egy településen a közösségfejlesztés, akkor ott többnyire található egy karizmatikus helyi ember, aki a tevékenységek zömében kulcsszerepet játszik Teleház alkalmazottak Időszak db Valós % 1, hó között 17 14,5 2, hó között 46 39,3 3, hó között 12 10,3 4,00 24 hó felett 42 35,9 Értékelhető összes ,0 hiba Nem értékelhető válasz 51 Összes 168 Egy-egy alkalmazott foglalkoztatásának ideje a teleházakban (Alternatíva Egyesület) A teleházakban a munkatársak 40 %-a egy évnél rövidebb ideig van foglalkoztatva. Ennek több oka van, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás három hónapra nyújtható, a 7

8 munkatárs ilyen rövid idő alatt a legnagyobb igyekezet ellenére sem tudja elsajátítani e szerteágazó szolgáltatási tevékenységet, és pályázatokból és egyéb más támogatásokból bérét megtermelni. Fogl. m. főállás részállás teleházak %* teleházak %* száma száma önkormányzat 59 53, ,9 Munkaügyi 49 44, ,3 központ pályázat 31 29, ,9 egyéb 13 12, ,3 A foglalkoztatás forrásai a teleházakban (Alternatíva Egyesület) Felkészültség mértéke db Valós % 1,00 nem is hallottunk róla, hogy létezik ilyen 24 15,4 2,00 hallottunk róla, de egyáltalán nem vagyunk felkészülve rá 45 28,8 3,00 információ szinten hallottunk az ezzel kapcsolatos teendőkről 51 32,7 5,00 napi gyakorlati szinten felkészültek vagyunk erre 36 23,1 Értékelhető összes ,0 Hiba - Nem értékelhető válasz 12 Összes 168 A teleházak felkészültsége az elektronikus szolgáltatásokra (Alternatíva Egyesület) Teleházak bevételi forrásai Bevétel Ft db Valós % 1, Ft alatt 62 39,7 2, Ft 34 21,8 3, Ft 20 12,8 4, ,2 5, Ft felett 21 13,5 Értékelhető összes ,0 Hiba, Nem értékelhető válasz 12 Összes 168 Havi szolgáltatási bevételek 8

9 (Alternatíva Egyesület) Ebből látszik, hogy majd 40%-uk havi teleházas szolgáltatási bevétele még a Ft-ot sem éri el, és csupán 13,5% vallja magát abba a kategóriába tartozónak, ahol ez meghaladja az (!) Ft-ot. Egyéb bevételként főként az önkormányzati támogatást és a pályázatokat jelölték meg. A vállalkozások által nyújtott támogatások mértéke is igen alacsony, sokszor szolgáltatási és eszköz támogatást jelent. A közösségi tér szerepe egyaránt fontos a digitális szakadék áthidalása céljából, de iránymutató lehet azok számára is, akik már rajta vannak a hálózaton. Ha a teleház képzett szakemberrel, mentorral és korszerű technikai eszközparkkal rendelkezik, mindig tud szakmai segítséget, ICT támogatást, képzést nyújtani azok számára is, akik még egy új szolgáltatást, vagy eszközt most készülnek igénybe venni, vagy beszerezni és nincs elég ismeretük tapasztalatuk ehhez. 3. Az MTSZ szolgáltatásai 3.1 Szolgáltatások - közös pontok Az alábbi táblázatban az évi LXV. számú helyi önkormányzatokról szóló törvényben a települési önkormányzatok feladatait (27 db) és az évi CLVI. számú Közhasznú szervezetekről szóló törvényben a közhasznú, cél szerinti tevékenységeket (23 db) és a teleházak szolgáltatásait (53 db) hasonlítottuk össze. 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) egészséges ivóvízellátás, az épített és természeti környezet védelme, a közvilágításról, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység, kutatás, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Adománygyűjtés Büfé Családsegítés Egészségterv, egészségmegőrzés a csatornázás, Kulturális tevékenység, Értékcikk árusítás településfejlesztés, Kulturális örökség megóvása, Eszközkölcsönzés a helyi közutak és közterületek fenntartása, Műemlékvédelem, EU ismeretek (EU sarok) 9

10 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) a lakásgazdálkodás, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) Természetvédelem, állatvédelem, 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Falugazdász a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; helyi tömegközlekedés, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a településrendezés, a köztemető fenntartása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek Környezetvédelem, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Emberi és állampolgári jogok védelme, A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem, Falugondnok Fenntartható fejlődés, környezetvédelem Foglalkoztatási információk szolgáltatása (FIP pont) Fogyasztóvédelem Forrásteremtés, pályázatírás Hirdetés Informatikai tanácsadás Innováció Rehabilitációs foglalkoztatás, Internet Munkaerőpiacon hátrányos Irodatechnikai szolgáltatások helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerőkölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, Euroatlanti integráció Játékszolgálat elősegítése, Közhasznú szervezetek Kapcsolódás iparkamarai számára biztosított - csak szolgáltatásokhoz közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, Ár- és belvízvédelem Képzés ellátásához kapcsolódó 10

11 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) elősegítése, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) tevékenység, A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem; 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Kiadványszerkesztés, arculattervezés Kisebbségek KÖR (helyi szívesség bank) Közhasznú információk szolgáltatása (könyvtár) Közösségfejlesztés Kutatás, statisztika Média központ Mezőgazdasági tanácsadás Oktatásszervezés Pénzügyi információk szolgáltatása Posta Rendezvény szervezés Rendszergazda szolgáltatás Stratégia készítés Szolgáltatások az ifjúság részére Szolgáltatások civil szervezeteknek Szolgáltatások fogyatékkal élőknek Szolgáltatások idős korúaknak Szolgáltatások kis-és középvállalkozások r. Szolgáltatások nők részére Távkereskedelem Távmunka Távoktatás Távügyintézés Terem bérbeadása Területfejlesztés Tolmácsolás, fordítás Turisztikai szolgáltatások (Tourinform iroda) Üzleti közvetítés 11

12 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Virtuális iroda Web marketing Web szerkesztés Jelmagyarázat: Vastag Önkormányzatok betű kötelező feladatvállalása Szolgáltatások, közös pontok A közhasznú tevékenységek 78 %-át, az önkormányzati feladatok 30 %-át végzik teleházak szolgáltatásként, míg az önkormányzati feladatok 30 %-a közhasznú tevékenységek 61 %-a, a teleház szolgáltatások 53 %-a mindhárom feladatkörbe beletartozik. 3.2 Kiemelt szolgáltatás a távügyintézés Távügyintézés jelentősége A távügyintézés a mindennapi ember számára azt jelenti, hogy ügyes-bajos dolgaikat a jól megszokott klasszikus módnál jóval egyszerűbben oldhatják meg. Már a táv szócska is jelzi, hogy a személyes jelenlét az ügyintézésbe fektetett költségek egy jelentős részét teszi ki, melyet ki lehet, és ki is kell küszöbölni. Ez egyszerre jelent anyagi és időbeli megtakarítást az emberek számára. A teleház mozgalom országosan és nemzetközi szinten is jelentős szereplőjévé válhat a távügyintézési feladatoknak, melyek a teleház menedzserekre, IT-mentorokra, ITtanácsadókra, ügyintézőkre és minden ezen a területen működő és együttműködő szervezetre jelentős felelősséget fog róni. Előre látható módon a globalizálódó világunkban a globalizálódó világgazdaságban fontos támasza lesz a KKV-knak és a hétköznapi embereknek a jól szervezett és civil szervezetek által magas színvonalon támogatott ügyintézési, távügyintézési megoldások, melyek megteremthetik az esélyegyenlőséget a nagyvállalatokkal a globális versenyben Belépési pontok A távügyintézés egyik legfőbb kérdése az önkormányzatoknál, azon csatornáknak és helyszíneknek a kialakítása, melyek képesek a nagyon eltérő igényű ügyfelek számára megadni a számukra a lehető legkényelmesebb, legrugalmasabb és leggyorsabb ügyintézést. Ezért az önkormányzati modell 4 fő helyszínt tartalmaz, melyek a kommunikációs csatornákon belépési pontokat jelentenek a belső ügyviteli rendszerbe. 1. Ügyfélszolgálat (lehet egyablakos is) 2. Kihelyezett ügyfélszolgálat (kirendeltségek) 3. Távügyintézési pontok (civil szervezetek, teleházak, könyvtárak ) 4. On-line ügyintézés (Internet WWW, mobil eszközök ) 12

13 3.2.3 A távügyintézés előnyei A távügyintézési pontok rendelkeznek mindazon előnyökkel, melyekkel a kihelyezett ügyfélszolgálatok, de legnagyobb előnyeik másból származnak. A hivatalok szempontjából a legnagyobb előny, hogy az üzemeltetéshez szükséges anyagi erőforrásokat nem a hivatali büdzséből kell biztosítani. Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb pozitívum, hogy lakóhelyükhöz közelebb, sokszor sokkal hosszabb és rugalmasabb nyitva tartás mellett üzemelő helyeken intézhetik ügyeiket. Az ügyfelek bizalmát tovább növeli, hogy általában a helyi közösségben ismert, elfogadott vagy kedvelt ügyintézők segítik őket a problémák megoldásában. A társadalom szempontjából a legfontosabb szempont, hogy az önkormányzásba ezen a ponton bekapcsolódhatnak a civil szervezetek és kezdeményezések. Ez a lehetőség a társadalom pozitív megítélése mellett jól beleillik az önkormányzatiság eszméjébe. A holland és belga közigazgatás egyik erőssége éppen az, hogy a civil szféra körébe utalja az emberek és közösségek közügyeinek kezelését. Ennek köszönhető az is, hogy a köztisztviselők száma az egyik legalacsonyabb Európában és világviszonylatban is ezekben az országokban. Mint tudjuk, Magyarország ennek a skálának éppen az ellentétes végén tartózkodik A távügyintézés hátrányai Ezzel az ügyintézési formával kapcsolatban alapvető a társadalmak ellenállása és bizalmatlansága. Ez nem csak Magyarországra jellemző, de ez leghosszabb demokratikus múltra visszatekintő és a legfejlettebb társadalommal rendelkező országokban is problémát okoz. Másik hátránya, hogy az ügyfeleknek alapvető számítógépes ismeretekkel kell rendelkezniük, és az ügymenet támogató felületek használatát is meg kell tanulniuk, melyek nagyon bonyolultak lehetnek a magyar közigazgatási környezetben. Ez megkönnyíthető, ha azonos logikájú és kinézetű felületeket nyújtanak a közintézmények az on-line ügyintézésre. Azonban elvitathatatlan előnyei vannak. Sokkal olcsóbb, a nyilvántartások szinte 100%-ban pontosak, naprakészek, hosszú időkre visszamenően visszakereshetők az adatok, ellenőrizhető az ügyfelek, a hivatal és a társadalom részéről egyaránt, és a felelősség megosztható a hivatalokon belül és a hivatalok között is. Az ügyintézés felgyorsulásáról pedig még említést sem tettünk. 13

14 Helyi információs társadalom Az ügyfélkapu leggyakrabban használt szolgáltatásai A legjellemzőbb elektronikus szolgáltatások az ügyfélkapun: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adó és járulékbevallás Nyugtaletöltés Folyószámlakivonat-lekérés Kontroll adatszolgáltatások Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjkérelmek, bejelentések Ellátások megállapítása, folyósítás Fellebbezések, újrafelvétel Igazolási kérelmek, nyilatkozatok Okmányirodai ügyek Ügyfélkapu-regisztráció Teljes okmányirodai ügyintézés Okmányirodai Ügyek előkészítése Időpontfoglalás 14

15 Országos Felsőoktatási Információs Központ Elektronikus felvételi felsőoktatási intézménybe Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkaerő bejelentés munkáltatóknak. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Taj-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások (betegéletút, jogviszony-lekérdezés, taj-szám ellenőrzése Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki adó bevallása Ingatlan kereső Cégkereső Gépjárműkereső 3.3 Akkreditált szakmai képzések Az MTSZ partnerei Az MTSZ partnerei (nemzetközi, országos, regionális, megyei kistérségi és helyi működési szinten) Minisztériumok Regionális Fejlesztési Ügynökségek Önkormányzatok, önkormányzati társulások, APEH, PSZÁF Munkaügyi Központok (Foglalkoztatási Információs Pontok), FVM Hivatalok és AMC, Kamarák, Vállalkozásfejlesztési Alapítványok, Enterprise Europe Network; Európa Pont, ITDH Felsőoktatási Intézmények, képzési központok, kutató intézetek, MSZH Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Civilházak, Civil szervezetek, KÖTHÁLÓ, FATOSZ Könyvtárak, művelődési házak, emagyarország pontok Telekommunikációs szolgáltatók, IKT szervezetek, piaci szervezetek Nemzeti Hírközlési Hatóság Bankok, biztosító Magyar Posta ZRt., Saját fejlesztésű akkreditált szakmai képzéseink Képzés KOZM FAT Óra Teleház A/95/60/206/2005.(X.22.) PLM

16 asszisztens Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező Információ-, Kommunikációés Technikai Koordinátor Mobil Kommunikáció Képzés A/94/294/205/2005.(X.22.) PLM KÖZM./A/1/2007.(VII.4..) PLM KÖZM./A/6/2007.(IX.3.) PLM Új szakmák partnereink által fejlesztett képzések Képzés OKJ FAT Óra IT-mentor OKJ Információs Társadalmi Tanácsadó képzés - PL A teleház fejlesztés mérföldkövei Akkreditált szakmai képzések 4.1Teleházak létrehozásának fontossága Teleházak létrehozásának fontossága (szerepe a település életében): helyi önkormányzatok és teleházak kapcsolata lakosság felé folyamatos szolgáltatás biztosítása igény szerint csatlakozási lehetőség régióhoz és nagyobb szervezetekhez koordinációs szerep településen belül és kívül 4.2A teleházak kialakításának szempontjai A település helyzete A település helyzete: régióban való elhelyezkedése vonzáskörzet vizsgálata településen foglalkoztatottak száma, főbb tevékenységük a lakosság korösszetételének vizsgálata a szolgáltatást igénybe vevők körének előzetes felmérése kapcsolódás nagyobb centrumokhoz (város, megyeszékhely, főváros) informatikai szolgáltatók megkeresése helyi informatikai hálózatok igénybevételének lehetőségei 16

17 a gazdaságos "kapcsolatok" feltérképezése működési hatástanulmányok A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai: önkormányzat saját pénzeszközei pályázati források (központi támogatások, alapítványi eszközök, egyéb források) támogatások és egyéb bevételek (helyi vállalkozók, szervezetek, magánszemélyek, stb.) szolgáltatások díjbevételei Teleház helyének kiválasztása Teleház helyének kiválasztása: megfelelő épület keresése vagy új építése lehetőségek szerint közlekedési elérhetőség figyelembe vétele helyiségek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása Személyi háttér biztosítása Személyi háttér biztosítása: munkatársak kiválasztása munkatársak képzési követelményei, továbbképzésük megoldása vezetők kiválasztása és továbbképzésük munkakapcsolat a teleházak dolgozói között ügyfelek és munkatársak közötti kapcsolat minősége munkatársak foglalkoztatásának kérdései (közhasznú munkás önkormányzati támogatással, stb.) Sszolgáltatási célok Sszolgáltatási célok: igények és feladatok felmérése regionális tele-szolgáltatók hálózataihoz való csatlakozás szolgáltatás minőségi céljainak meghatározása PR tevékenység ellátása bizonyos vállalkozási tevékenység végzése együttműködés a helyi önkormányzattal közigazgatás és teleház munkájának összehangolása, közös kapcsolódási pontok feltérképezése információ áramlás biztosítása közös információbázishoz hozzáférés és a közös információbázis bővítése helyi sajátosságok figyelembe vételével szakértői hálózat fenntartása oktatásban való aktív részvétel (konferenciaszervezés, stb.) technikai eszközök biztosítása szoftverellátás biztosítása jogtiszta programokkal lehetőségek keresése közcélú szolgáltatások további fejlesztésére az államigazgatás, a civil és a magán szféra céljai megvalósításának segítése 17

18 4.3A megvalósítás fázisai Alapfeladatok Alapfeladatok: konkrét tervek készítése hely és szolgáltatási célok megjelölésével elképzelések egyeztetése helyi és regionális vezetőkkel, valamint teleház szövetségek képviselőivel Műszaki feladatok Műszaki feladatok: Építészeti tervezés o Az építés vagy átalakítás munkáinak megterveztetése tervező cég által. Építészeti kivitelezés o Az építési tervben rögzített kivitelezési feladatok teljesítése lehetőleg helyi vállalkozók bevonásával. Épületbelső kialakítása ergonómiai szempontok figyelembevételével o A teleházban a munkavégzésnek megfelelő berendezést kell kialakítani, figyelembe véve a munkaegészségügyi és biztonsági szempontokat Telefonvonal kiépítése (ISDN, stb.) o A telekommunikációs szolgáltatóval az általa adott ajánlat szerinti kondíciókkal a szerződést meg kell kötni. Számítógépes hálózat kiépítése o A célnak megfelelő teljesítményű gépeket kell beszerezni, ideértve a központi szervert és a hozzákapcsolódó gépeket, ki kell építeni a hálózathoz szükséges kábelrendszert, valamint biztosítani kell az Internetes hozzáférési lehetőségeket, és a jogtiszta szoftvereket. Épület berendezése o A megnyitást megelőző napokon a még szükséges munkákat el kell végezni Működés feltételei A működés feltételei: Feladat meghatározás o A teleház feladatait meg kell határozni a MTSZ Stratégiájában meghatározott szempontok, valamint a helyi igények és sajátosságok figyelembe vételével. Szolgáltatási körök o Illeszkednie kell a meghatározott feladatokhoz, ide sorolható pl.: pályázatok készítése megbízás alapján, honlap készítés, helyi lapok és kiadványok nyomdai előkészítése, stb. Nyitva tartás o A helyi igényeknek megfelelve, a gazdaságos működés szempontjait figyelembe véve, a szolgáltatás igénybevevőihez igazodva kell meghatározni. Működéshez szükséges létszám meghatározása 18

19 o A szolgáltatási körök és a nyitvatartási idő alapján lehet meghatározni a létszámot. Szükséges munkahelyek megpályáztatása o Helyi újságban, megyei napilapban pályázatot meghirdetve, esetleg "fejvadász céget" megkeresve. Munkavállalók kiválasztása o Ki kell választani a vezetőt és o a teleház alkalmazottait képzettségük, felkészültségük alapján. Közmű szolgáltatások megkötése o A teleház működtetéséhez szükséges megkötni a közmű szerződéseket (villany, víz, szennyvíz, szemétszállítás) Szükséges megállapodások megkötése Szükséges megállapodások megkötése: állami szervekkel önkormányzattal ifjúsági önkormányzattal település civil szervezeteivel vállalkozókkal Pénzügyi feltételek megteremtése Pénzügyi feltételek megteremtése: Szolgáltatások árainak meghatározása o Figyelembe kell venni más teleházakban kialakult árakat és a helyi igényeket a pontos költségvetés meghatározásához. Finanszírozási szerződések megkötése o Önkormányzattal vagy más szervezettel (pl. alapítvány), részletes megállapodást kidolgozva. Pénzügyi-számviteli rend biztosítása o A teleház költségvetésének, gazdálkodásának biztosítása kötelező érvényű pénzügyi szabályzat megalkotásával és alkalmazásával Működés megkezdése A működés megkezdése: A teleház reklámozása, a szolgáltatások árának közzététele o Ajánlott a település lakosságával megismertetni a teleház mibenlétét, a helyi és környékbeli média eszközeinek felhasználásával. Megnyitó megszervezése o Közzé kell tenni a megnyitó időpontját, forgatókönyvet kell készíteni a megnyitóról. A munka elkezdése o A teleház köteles a szolgáltatási körében meghatározott feladatokat ellátni. Kapcsolatok fejlesztése o Kapcsolatok kiépítése, szervezetekhez és hálózatokhoz csatlakozás (helyi és regionális szinten). 19

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Köszöntõ A partnerség jegyében és az együttmûködés kiszélesítésének reményében ajánlom e tájékoztató füzetet a cigány

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

TARTALOM 2005.08.15. - 2 -

TARTALOM 2005.08.15. - 2 - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat

Kistelek Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kistelek Város Önkormányzat 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben