Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért"

Átírás

1 Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért 1. A teleház fogalma Mi a teleház? Mi a Teleház Minimum? Teleház minimum fogalma Teleház szolgáltatási minimum Személyi és technikai minimum A Szövetséghez való szervezeti tartozás minimuma Magyar Teleház Szövetség bemutatása Magyar Teleház Szövetség küldetése Az MTSZ története Az MTSZ létrehozása A mozgalom fejlődése MTSZ a követendő modell Az MTSZ szervezeti felépítése Teleház statisztika önkormányzatok teleházak közötti együttműködésről Teleházak működtetői köre Teleházak vezetői Teleház alkalmazottak Teleházak bevételi forrásai Az MTSZ szolgáltatásai Szolgáltatások - közös pontok Kiemelt szolgáltatás a távügyintézés Távügyintézés jelentősége Belépési pontok A távügyintézés előnyei A távügyintézés hátrányai Az ügyfélkapu leggyakrabban használt szolgáltatásai Akkreditált szakmai képzések Az MTSZ partnerei Saját fejlesztésű akkreditált szakmai képzéseink Új szakmák partnereink által fejlesztett képzések A teleház fejlesztés mérföldkövei Teleházak létrehozásának fontossága A teleházak kialakításának szempontjai A település helyzete A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai Teleház helyének kiválasztása Személyi háttér biztosítása Sszolgáltatási célok A megvalósítás fázisai Alapfeladatok Műszaki feladatok Működés feltételei Szükséges megállapodások megkötése Pénzügyi feltételek megteremtése Működés megkezdése

2 4.4 Fejlesztési irányvonalak Források Teleház létrehozására, üzemeltetésére Irodalomjegyzék Hasznos honlapok

3 1. A teleház fogalma 1.1Mi a teleház? A Teleház egy olyan ember- és társadalomközpontú újítás, melynek célja a közösség fejlesztése, formálása, ezeken keresztül a településen élők életminőségének javítása. A Teleház egyben egy olyan helyszín is, ami lehetőséget biztosít a közösségi programok szervezéséhez, eszközöket és segítséget ad a mindennapi élet ügyeinek elintézéséhez, a közösségi lét színterének kialakításához. Egy többfunkciós, nyitott profilú kisközösségi információs szolgáltató központ, egy olyan modern informatikai és irodai eszközökkel felszerelt közösségi hozzáférési pont, amely modell értékűen a helyi társadalom fejlődéséhez, a vidéki digitális esélyegyenlőség biztosításával a civil közösségek fejlesztésének eszközével kíván hozzájárulni. A Teleház kisközösségi válasz a társadalmi átalakulás, a modernizáció, az információs társadalom és a globalizáció kihívásaira. MTSZ 1.2Mi a Teleház Minimum? Teleház minimum fogalma A teleház által nyújtott minimumszolgáltatásokat nevezzük teleház minimumnak. A teleház szolgáltatásait nyújthatja non-profit és/vagy vállalkozói alapokon. A teleház név védett védjegy, használatának feltétele a Szövetség tagsága és a jelen Teleház Minimum dokumentumban foglaltak betartása Teleház szolgáltatási minimum Info-kommunikációs szolgáltatásokat nyújt az eszközök használatával és személyes segítségnyújtással Igény szerint közösségi teret biztosít Helyi társadalmi integrátor szerep, civilek kiszolgálása, közhasznú információk közvetítése Nyilvánosan közzétett szolgáltatási és árjegyzékkel rendelkezik Szükség szerinti elérhetőséget biztosít igénybevevői számára Személyi és technikai minimum Nevesített teleház felelős személy Internet elérés Számítógépes rendszer: o 1500 fő alatti településeken minimum 3 db multimédiás számítógép Internet kapcsolattal, hálózatba kötve o 1500 fő feletti településeken minimum 5 db multimédiás számítógép Internet kapcsolattal, hálózatba kötve Jogtiszta szoftverek használata 3

4 1.2.4 A Szövetséghez való szervezeti tartozás minimuma Teleházas cím használata Szükséges statisztikák biztosítása Tagdíjfizetés Elérhetőségi adatok folyamatos frissítése Az MTSZ-el kötött névhasználati szerződés 2. Magyar Teleház Szövetség bemutatása 2.1 Magyar Teleház Szövetség küldetése A Teleház Szövetség (MTSZ - a Magyarországon működő teleházak szervezete. Feladata a teleház mozgalom céljainak kiszolgálása. A teleház mozgalom fő küldetése digitális esélyegyenlőség megteremtése a vidéki Magyarországon. Ezt a küldetést civil alapokon szerveződő, helyben a településeken működő teleházakon keresztül valósítja meg. A teleház küldetését tekintve helyi közösségi válasz az információs társadalmi kihívásaira. Célja, hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenkinek az új lehetőségek kihasználására. A teleházak társadalmi léptékben is hozzájárulnak a fejlett világhoz való felzárkózáshoz, amennyiben rendkívül gyorsan és gazdaságosan juttatják el az egyre nélkülözhetetlenebb (és nem csupán informatikai) szolgáltatásokat a szűkösen élő vidéki lakossághoz. A teleház mozgalom a vidéki Magyarország programja, a teleházak döntő többsége falvakban, kistelepüléseken található. A teleház mozgalom a kezdetek óta őrzi erős civil jellegét, a teleházakat működtető szervezetek nagy többsége a helyi közösségbe ágyazódott helyi nonprofit szervezet. A teleház megjelenését tekintve a közösség méreteihez igazodó informatikai és irodai infrastruktúra, amelyet hozzáértő segítő személyzet működtet, s mely minden eszközével a közösség igényeit és szükségleteit szolgálja. 2.2 Az MTSZ története Az MTSZ létrehozása A Magyar Teleház Szövetség 2005-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A szövetséget 1995-ben 15 magánszemély hozta létre abból a célból, hogy a teleház gondolatot népszerűsítse Magyarországon. A Magyar Teleház Szövetség elmúlt tíz éve rendkívül sikeresnek mondható. Az első teleház 1994-es megalakulását követően az áttörés 1997-ben következett be, amikor az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalától (USAID) a Hálózat a Demokráciáért Program keretében 30 vidéki civil szervezet nyert teleház létrehozására támogatást A mozgalom fejlődése A mozgalom nagymértékű fejlődését a szak-minisztériumok (szociális, hírközlési, vidékfejlesztési tárcák) teleház fejlesztési támogatásai segítették ben elkészült a Magyar Teleház Szövetség hatéves teleház fejlesztési koncepciója, amely elemeiben belekerült Magyarország információs társadalom fejlesztési stratégiájába. Az Informatikai Kormánybiztosság 2001-ben 165 új teleház létrehozásához nyújtott támogatást. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2002-ben hozzájárult ahhoz, hogy 4

5 eltűnjenek a teleházas fehér foltok Magyarország térképéről, és valamennyi tervezésistatisztikai kistérségben legalább egy, vidékfejlesztési funkciókat felvállaló teleház is működjön ban a Magyar Teleház Szövetség stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal. A Minisztérium 2004-ben hozzájárult a Magyar Teleház Szövetség hálózati szolgáltatásfejlesztési programjának végrehajtásához folyamán nagyrészt SAPARD forrásokból jöttek létre új teleházak. Ma a Magyar Teleház Szövetségnek 514 teleház tagja van, ezzel Magyarországon az egyik legnagyobb, civil szervezeteket tömörítő érdekképviseleti és programszervezet MTSZ a követendő modell A magyarországi teleház modell felkeltette más országok, valamint nemzetközi támogató és szakmai szervezetek (USAID, UNDP, Világbank, WorldLink, Microsoft stb.) érdeklődését is. A Magyar Teleház Szövetség szakmai közreműködésével 2001-ben 66 teleház nyílt meg magyar mintára Szerbiában. A magyarországi teleház program nyomán teleházak nyíltak Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Romániában, Macedóniában, Bulgáriában és Oroszországban. Számos teleházas tanulmányutat szerveztünk különböző országok és régiók képviselőinek, 2004-ben Üzbegisztánból és Fehéroroszországból érkeztek érdeklődők ben magyar kezdeményezésre, magyarországi központtal megalakult az Európai Teleház Szövetségek Uniója (European Union of Telecottage Associations EUTA). 2.3 Az MTSZ szervezeti felépítése Szervezeti felépítés A Teleház régiók kialakításának szükségessége már 1999-ben felmerült. A Magyar Teleház Szövetség számára a Teleházak számának növekedésével egyre több olyan feladat hárult, amelyet regionális szinten lehet megoldani. A Teleház régiók (7 db) a statisztikai régiók szerinti működési területnek megfelelően tevékenykednek. 5

6 2.4 Teleház statisztika önkormányzatok teleházak közötti együttműködésről Teleházak működtetői köre Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás 7 5,0 Értékelhető összes ,0 Nem értékelhető válasz 28 Összes 168 A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Ebből látszik, hogy a teleházak közel felét még mindig civil szervezet működteti, 1/3-uk önkormányzati működtetésű, és nem haladja meg az 5%-ot a vállalkozás által üzemeltetett teleházak száma. Ez utóbbi jelenség az utóbbi 1-3 évben kezdett elterjedni, mióta nem igazán vannak pályázati kiírások új teleházak létrehozására, és néhányan alakítottak önerőből, vállalkozásban ilyet, többnyire olyanok, akik a már meglevő és működő vállalkozásuk szolgáltatásaihoz hozzá tudták kapcsolni a teleházas szolgáltatásokat (pl. művelődési házat üzemeltetnek vállalkozásban, kávézójuk van, helyi médiát üzemeltetnek, stb.). A 72 dél-alföldi teleház megoszlása a fenntartó-működtető szervezet szerint ( ) (Németh Sarolta) 6

7 2.4.2 Teleházak vezetői A teleház vezetők által betöltött más tisztség és/vagy státusz a településen képviselő az Teleházak száma % (hibás, nem értékelhető válaszokat nem beszámítva) 43 40,6 önkormányzatban könyvtáros 41 38,7 művelődésszervező 53 50,0 tanár 23 21,7 ifjúsági referens 22 20,8 polgármester 14 13,2 jegyző 15 14,2 köztisztviselő 13 12,3 közalkalmazott 47 44,3 civil szervezeti vezető 53 50,0 vállalkozó 29 27,1 egyéb 13 14,1 A teleház vezetője milyen más tisztséget/státuszt tölt be a településen? (Alternatíva Egyesület) Az adatokból látszik, hogy sokszor a teleház vezetője (50 %) nem csupán egy, hanem akár több státuszt is betölt a településen. Ennek több oka van, az egyik legfontosabb a forráshiány: hiszen a több státuszt, több feladatot egy bérért (ha nem közalkalmazott vagy köztisztviselő, akkor sok esetben minimálbérért) látja el. Egy másik ok az, hogy ha jól működik egy településen a közösségfejlesztés, akkor ott többnyire található egy karizmatikus helyi ember, aki a tevékenységek zömében kulcsszerepet játszik Teleház alkalmazottak Időszak db Valós % 1, hó között 17 14,5 2, hó között 46 39,3 3, hó között 12 10,3 4,00 24 hó felett 42 35,9 Értékelhető összes ,0 hiba Nem értékelhető válasz 51 Összes 168 Egy-egy alkalmazott foglalkoztatásának ideje a teleházakban (Alternatíva Egyesület) A teleházakban a munkatársak 40 %-a egy évnél rövidebb ideig van foglalkoztatva. Ennek több oka van, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás három hónapra nyújtható, a 7

8 munkatárs ilyen rövid idő alatt a legnagyobb igyekezet ellenére sem tudja elsajátítani e szerteágazó szolgáltatási tevékenységet, és pályázatokból és egyéb más támogatásokból bérét megtermelni. Fogl. m. főállás részállás teleházak %* teleházak %* száma száma önkormányzat 59 53, ,9 Munkaügyi 49 44, ,3 központ pályázat 31 29, ,9 egyéb 13 12, ,3 A foglalkoztatás forrásai a teleházakban (Alternatíva Egyesület) Felkészültség mértéke db Valós % 1,00 nem is hallottunk róla, hogy létezik ilyen 24 15,4 2,00 hallottunk róla, de egyáltalán nem vagyunk felkészülve rá 45 28,8 3,00 információ szinten hallottunk az ezzel kapcsolatos teendőkről 51 32,7 5,00 napi gyakorlati szinten felkészültek vagyunk erre 36 23,1 Értékelhető összes ,0 Hiba - Nem értékelhető válasz 12 Összes 168 A teleházak felkészültsége az elektronikus szolgáltatásokra (Alternatíva Egyesület) Teleházak bevételi forrásai Bevétel Ft db Valós % 1, Ft alatt 62 39,7 2, Ft 34 21,8 3, Ft 20 12,8 4, ,2 5, Ft felett 21 13,5 Értékelhető összes ,0 Hiba, Nem értékelhető válasz 12 Összes 168 Havi szolgáltatási bevételek 8

9 (Alternatíva Egyesület) Ebből látszik, hogy majd 40%-uk havi teleházas szolgáltatási bevétele még a Ft-ot sem éri el, és csupán 13,5% vallja magát abba a kategóriába tartozónak, ahol ez meghaladja az (!) Ft-ot. Egyéb bevételként főként az önkormányzati támogatást és a pályázatokat jelölték meg. A vállalkozások által nyújtott támogatások mértéke is igen alacsony, sokszor szolgáltatási és eszköz támogatást jelent. A közösségi tér szerepe egyaránt fontos a digitális szakadék áthidalása céljából, de iránymutató lehet azok számára is, akik már rajta vannak a hálózaton. Ha a teleház képzett szakemberrel, mentorral és korszerű technikai eszközparkkal rendelkezik, mindig tud szakmai segítséget, ICT támogatást, képzést nyújtani azok számára is, akik még egy új szolgáltatást, vagy eszközt most készülnek igénybe venni, vagy beszerezni és nincs elég ismeretük tapasztalatuk ehhez. 3. Az MTSZ szolgáltatásai 3.1 Szolgáltatások - közös pontok Az alábbi táblázatban az évi LXV. számú helyi önkormányzatokról szóló törvényben a települési önkormányzatok feladatait (27 db) és az évi CLVI. számú Közhasznú szervezetekről szóló törvényben a közhasznú, cél szerinti tevékenységeket (23 db) és a teleházak szolgáltatásait (53 db) hasonlítottuk össze. 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) egészséges ivóvízellátás, az épített és természeti környezet védelme, a közvilágításról, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység, kutatás, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Adománygyűjtés Büfé Családsegítés Egészségterv, egészségmegőrzés a csatornázás, Kulturális tevékenység, Értékcikk árusítás településfejlesztés, Kulturális örökség megóvása, Eszközkölcsönzés a helyi közutak és közterületek fenntartása, Műemlékvédelem, EU ismeretek (EU sarok) 9

10 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) a lakásgazdálkodás, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) Természetvédelem, állatvédelem, 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Falugazdász a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; helyi tömegközlekedés, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a településrendezés, a köztemető fenntartása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek Környezetvédelem, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Emberi és állampolgári jogok védelme, A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem, Falugondnok Fenntartható fejlődés, környezetvédelem Foglalkoztatási információk szolgáltatása (FIP pont) Fogyasztóvédelem Forrásteremtés, pályázatírás Hirdetés Informatikai tanácsadás Innováció Rehabilitációs foglalkoztatás, Internet Munkaerőpiacon hátrányos Irodatechnikai szolgáltatások helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerőkölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, Euroatlanti integráció Játékszolgálat elősegítése, Közhasznú szervezetek Kapcsolódás iparkamarai számára biztosított - csak szolgáltatásokhoz közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, Ár- és belvízvédelem Képzés ellátásához kapcsolódó 10

11 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) elősegítése, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) tevékenység, A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem; 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Kiadványszerkesztés, arculattervezés Kisebbségek KÖR (helyi szívesség bank) Közhasznú információk szolgáltatása (könyvtár) Közösségfejlesztés Kutatás, statisztika Média központ Mezőgazdasági tanácsadás Oktatásszervezés Pénzügyi információk szolgáltatása Posta Rendezvény szervezés Rendszergazda szolgáltatás Stratégia készítés Szolgáltatások az ifjúság részére Szolgáltatások civil szervezeteknek Szolgáltatások fogyatékkal élőknek Szolgáltatások idős korúaknak Szolgáltatások kis-és középvállalkozások r. Szolgáltatások nők részére Távkereskedelem Távmunka Távoktatás Távügyintézés Terem bérbeadása Területfejlesztés Tolmácsolás, fordítás Turisztikai szolgáltatások (Tourinform iroda) Üzleti közvetítés 11

12 1. A települési önkormányzatok feladata (27 db) 2. Közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. törv.) (15 db) 3. Teleház szolgáltatások (53 db) Virtuális iroda Web marketing Web szerkesztés Jelmagyarázat: Vastag Önkormányzatok betű kötelező feladatvállalása Szolgáltatások, közös pontok A közhasznú tevékenységek 78 %-át, az önkormányzati feladatok 30 %-át végzik teleházak szolgáltatásként, míg az önkormányzati feladatok 30 %-a közhasznú tevékenységek 61 %-a, a teleház szolgáltatások 53 %-a mindhárom feladatkörbe beletartozik. 3.2 Kiemelt szolgáltatás a távügyintézés Távügyintézés jelentősége A távügyintézés a mindennapi ember számára azt jelenti, hogy ügyes-bajos dolgaikat a jól megszokott klasszikus módnál jóval egyszerűbben oldhatják meg. Már a táv szócska is jelzi, hogy a személyes jelenlét az ügyintézésbe fektetett költségek egy jelentős részét teszi ki, melyet ki lehet, és ki is kell küszöbölni. Ez egyszerre jelent anyagi és időbeli megtakarítást az emberek számára. A teleház mozgalom országosan és nemzetközi szinten is jelentős szereplőjévé válhat a távügyintézési feladatoknak, melyek a teleház menedzserekre, IT-mentorokra, ITtanácsadókra, ügyintézőkre és minden ezen a területen működő és együttműködő szervezetre jelentős felelősséget fog róni. Előre látható módon a globalizálódó világunkban a globalizálódó világgazdaságban fontos támasza lesz a KKV-knak és a hétköznapi embereknek a jól szervezett és civil szervezetek által magas színvonalon támogatott ügyintézési, távügyintézési megoldások, melyek megteremthetik az esélyegyenlőséget a nagyvállalatokkal a globális versenyben Belépési pontok A távügyintézés egyik legfőbb kérdése az önkormányzatoknál, azon csatornáknak és helyszíneknek a kialakítása, melyek képesek a nagyon eltérő igényű ügyfelek számára megadni a számukra a lehető legkényelmesebb, legrugalmasabb és leggyorsabb ügyintézést. Ezért az önkormányzati modell 4 fő helyszínt tartalmaz, melyek a kommunikációs csatornákon belépési pontokat jelentenek a belső ügyviteli rendszerbe. 1. Ügyfélszolgálat (lehet egyablakos is) 2. Kihelyezett ügyfélszolgálat (kirendeltségek) 3. Távügyintézési pontok (civil szervezetek, teleházak, könyvtárak ) 4. On-line ügyintézés (Internet WWW, mobil eszközök ) 12

13 3.2.3 A távügyintézés előnyei A távügyintézési pontok rendelkeznek mindazon előnyökkel, melyekkel a kihelyezett ügyfélszolgálatok, de legnagyobb előnyeik másból származnak. A hivatalok szempontjából a legnagyobb előny, hogy az üzemeltetéshez szükséges anyagi erőforrásokat nem a hivatali büdzséből kell biztosítani. Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb pozitívum, hogy lakóhelyükhöz közelebb, sokszor sokkal hosszabb és rugalmasabb nyitva tartás mellett üzemelő helyeken intézhetik ügyeiket. Az ügyfelek bizalmát tovább növeli, hogy általában a helyi közösségben ismert, elfogadott vagy kedvelt ügyintézők segítik őket a problémák megoldásában. A társadalom szempontjából a legfontosabb szempont, hogy az önkormányzásba ezen a ponton bekapcsolódhatnak a civil szervezetek és kezdeményezések. Ez a lehetőség a társadalom pozitív megítélése mellett jól beleillik az önkormányzatiság eszméjébe. A holland és belga közigazgatás egyik erőssége éppen az, hogy a civil szféra körébe utalja az emberek és közösségek közügyeinek kezelését. Ennek köszönhető az is, hogy a köztisztviselők száma az egyik legalacsonyabb Európában és világviszonylatban is ezekben az országokban. Mint tudjuk, Magyarország ennek a skálának éppen az ellentétes végén tartózkodik A távügyintézés hátrányai Ezzel az ügyintézési formával kapcsolatban alapvető a társadalmak ellenállása és bizalmatlansága. Ez nem csak Magyarországra jellemző, de ez leghosszabb demokratikus múltra visszatekintő és a legfejlettebb társadalommal rendelkező országokban is problémát okoz. Másik hátránya, hogy az ügyfeleknek alapvető számítógépes ismeretekkel kell rendelkezniük, és az ügymenet támogató felületek használatát is meg kell tanulniuk, melyek nagyon bonyolultak lehetnek a magyar közigazgatási környezetben. Ez megkönnyíthető, ha azonos logikájú és kinézetű felületeket nyújtanak a közintézmények az on-line ügyintézésre. Azonban elvitathatatlan előnyei vannak. Sokkal olcsóbb, a nyilvántartások szinte 100%-ban pontosak, naprakészek, hosszú időkre visszamenően visszakereshetők az adatok, ellenőrizhető az ügyfelek, a hivatal és a társadalom részéről egyaránt, és a felelősség megosztható a hivatalokon belül és a hivatalok között is. Az ügyintézés felgyorsulásáról pedig még említést sem tettünk. 13

14 Helyi információs társadalom Az ügyfélkapu leggyakrabban használt szolgáltatásai A legjellemzőbb elektronikus szolgáltatások az ügyfélkapun: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adó és járulékbevallás Nyugtaletöltés Folyószámlakivonat-lekérés Kontroll adatszolgáltatások Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjkérelmek, bejelentések Ellátások megállapítása, folyósítás Fellebbezések, újrafelvétel Igazolási kérelmek, nyilatkozatok Okmányirodai ügyek Ügyfélkapu-regisztráció Teljes okmányirodai ügyintézés Okmányirodai Ügyek előkészítése Időpontfoglalás 14

15 Országos Felsőoktatási Információs Központ Elektronikus felvételi felsőoktatási intézménybe Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkaerő bejelentés munkáltatóknak. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Taj-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások (betegéletút, jogviszony-lekérdezés, taj-szám ellenőrzése Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki adó bevallása Ingatlan kereső Cégkereső Gépjárműkereső 3.3 Akkreditált szakmai képzések Az MTSZ partnerei Az MTSZ partnerei (nemzetközi, országos, regionális, megyei kistérségi és helyi működési szinten) Minisztériumok Regionális Fejlesztési Ügynökségek Önkormányzatok, önkormányzati társulások, APEH, PSZÁF Munkaügyi Központok (Foglalkoztatási Információs Pontok), FVM Hivatalok és AMC, Kamarák, Vállalkozásfejlesztési Alapítványok, Enterprise Europe Network; Európa Pont, ITDH Felsőoktatási Intézmények, képzési központok, kutató intézetek, MSZH Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Civilházak, Civil szervezetek, KÖTHÁLÓ, FATOSZ Könyvtárak, művelődési házak, emagyarország pontok Telekommunikációs szolgáltatók, IKT szervezetek, piaci szervezetek Nemzeti Hírközlési Hatóság Bankok, biztosító Magyar Posta ZRt., Saját fejlesztésű akkreditált szakmai képzéseink Képzés KOZM FAT Óra Teleház A/95/60/206/2005.(X.22.) PLM

16 asszisztens Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező Információ-, Kommunikációés Technikai Koordinátor Mobil Kommunikáció Képzés A/94/294/205/2005.(X.22.) PLM KÖZM./A/1/2007.(VII.4..) PLM KÖZM./A/6/2007.(IX.3.) PLM Új szakmák partnereink által fejlesztett képzések Képzés OKJ FAT Óra IT-mentor OKJ Információs Társadalmi Tanácsadó képzés - PL A teleház fejlesztés mérföldkövei Akkreditált szakmai képzések 4.1Teleházak létrehozásának fontossága Teleházak létrehozásának fontossága (szerepe a település életében): helyi önkormányzatok és teleházak kapcsolata lakosság felé folyamatos szolgáltatás biztosítása igény szerint csatlakozási lehetőség régióhoz és nagyobb szervezetekhez koordinációs szerep településen belül és kívül 4.2A teleházak kialakításának szempontjai A település helyzete A település helyzete: régióban való elhelyezkedése vonzáskörzet vizsgálata településen foglalkoztatottak száma, főbb tevékenységük a lakosság korösszetételének vizsgálata a szolgáltatást igénybe vevők körének előzetes felmérése kapcsolódás nagyobb centrumokhoz (város, megyeszékhely, főváros) informatikai szolgáltatók megkeresése helyi informatikai hálózatok igénybevételének lehetőségei 16

17 a gazdaságos "kapcsolatok" feltérképezése működési hatástanulmányok A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai A kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai: önkormányzat saját pénzeszközei pályázati források (központi támogatások, alapítványi eszközök, egyéb források) támogatások és egyéb bevételek (helyi vállalkozók, szervezetek, magánszemélyek, stb.) szolgáltatások díjbevételei Teleház helyének kiválasztása Teleház helyének kiválasztása: megfelelő épület keresése vagy új építése lehetőségek szerint közlekedési elérhetőség figyelembe vétele helyiségek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása Személyi háttér biztosítása Személyi háttér biztosítása: munkatársak kiválasztása munkatársak képzési követelményei, továbbképzésük megoldása vezetők kiválasztása és továbbképzésük munkakapcsolat a teleházak dolgozói között ügyfelek és munkatársak közötti kapcsolat minősége munkatársak foglalkoztatásának kérdései (közhasznú munkás önkormányzati támogatással, stb.) Sszolgáltatási célok Sszolgáltatási célok: igények és feladatok felmérése regionális tele-szolgáltatók hálózataihoz való csatlakozás szolgáltatás minőségi céljainak meghatározása PR tevékenység ellátása bizonyos vállalkozási tevékenység végzése együttműködés a helyi önkormányzattal közigazgatás és teleház munkájának összehangolása, közös kapcsolódási pontok feltérképezése információ áramlás biztosítása közös információbázishoz hozzáférés és a közös információbázis bővítése helyi sajátosságok figyelembe vételével szakértői hálózat fenntartása oktatásban való aktív részvétel (konferenciaszervezés, stb.) technikai eszközök biztosítása szoftverellátás biztosítása jogtiszta programokkal lehetőségek keresése közcélú szolgáltatások további fejlesztésére az államigazgatás, a civil és a magán szféra céljai megvalósításának segítése 17

18 4.3A megvalósítás fázisai Alapfeladatok Alapfeladatok: konkrét tervek készítése hely és szolgáltatási célok megjelölésével elképzelések egyeztetése helyi és regionális vezetőkkel, valamint teleház szövetségek képviselőivel Műszaki feladatok Műszaki feladatok: Építészeti tervezés o Az építés vagy átalakítás munkáinak megterveztetése tervező cég által. Építészeti kivitelezés o Az építési tervben rögzített kivitelezési feladatok teljesítése lehetőleg helyi vállalkozók bevonásával. Épületbelső kialakítása ergonómiai szempontok figyelembevételével o A teleházban a munkavégzésnek megfelelő berendezést kell kialakítani, figyelembe véve a munkaegészségügyi és biztonsági szempontokat Telefonvonal kiépítése (ISDN, stb.) o A telekommunikációs szolgáltatóval az általa adott ajánlat szerinti kondíciókkal a szerződést meg kell kötni. Számítógépes hálózat kiépítése o A célnak megfelelő teljesítményű gépeket kell beszerezni, ideértve a központi szervert és a hozzákapcsolódó gépeket, ki kell építeni a hálózathoz szükséges kábelrendszert, valamint biztosítani kell az Internetes hozzáférési lehetőségeket, és a jogtiszta szoftvereket. Épület berendezése o A megnyitást megelőző napokon a még szükséges munkákat el kell végezni Működés feltételei A működés feltételei: Feladat meghatározás o A teleház feladatait meg kell határozni a MTSZ Stratégiájában meghatározott szempontok, valamint a helyi igények és sajátosságok figyelembe vételével. Szolgáltatási körök o Illeszkednie kell a meghatározott feladatokhoz, ide sorolható pl.: pályázatok készítése megbízás alapján, honlap készítés, helyi lapok és kiadványok nyomdai előkészítése, stb. Nyitva tartás o A helyi igényeknek megfelelve, a gazdaságos működés szempontjait figyelembe véve, a szolgáltatás igénybevevőihez igazodva kell meghatározni. Működéshez szükséges létszám meghatározása 18

19 o A szolgáltatási körök és a nyitvatartási idő alapján lehet meghatározni a létszámot. Szükséges munkahelyek megpályáztatása o Helyi újságban, megyei napilapban pályázatot meghirdetve, esetleg "fejvadász céget" megkeresve. Munkavállalók kiválasztása o Ki kell választani a vezetőt és o a teleház alkalmazottait képzettségük, felkészültségük alapján. Közmű szolgáltatások megkötése o A teleház működtetéséhez szükséges megkötni a közmű szerződéseket (villany, víz, szennyvíz, szemétszállítás) Szükséges megállapodások megkötése Szükséges megállapodások megkötése: állami szervekkel önkormányzattal ifjúsági önkormányzattal település civil szervezeteivel vállalkozókkal Pénzügyi feltételek megteremtése Pénzügyi feltételek megteremtése: Szolgáltatások árainak meghatározása o Figyelembe kell venni más teleházakban kialakult árakat és a helyi igényeket a pontos költségvetés meghatározásához. Finanszírozási szerződések megkötése o Önkormányzattal vagy más szervezettel (pl. alapítvány), részletes megállapodást kidolgozva. Pénzügyi-számviteli rend biztosítása o A teleház költségvetésének, gazdálkodásának biztosítása kötelező érvényű pénzügyi szabályzat megalkotásával és alkalmazásával Működés megkezdése A működés megkezdése: A teleház reklámozása, a szolgáltatások árának közzététele o Ajánlott a település lakosságával megismertetni a teleház mibenlétét, a helyi és környékbeli média eszközeinek felhasználásával. Megnyitó megszervezése o Közzé kell tenni a megnyitó időpontját, forgatókönyvet kell készíteni a megnyitóról. A munka elkezdése o A teleház köteles a szolgáltatási körében meghatározott feladatokat ellátni. Kapcsolatok fejlesztése o Kapcsolatok kiépítése, szervezetekhez és hálózatokhoz csatlakozás (helyi és regionális szinten). 19

20 A Magyar Teleház Szövetség által meghatározott Teleház minimum feltételrendszer és tagsággal járó követelmények teljesítése. 4.4Fejlesztési irányvonalak Törekedni kell a teleházaknak a kistérségbe való integrálására, kapcsolatok bővítésére más teleházakkal és szervezetekkel. A célokat akként kell továbbfejleszteni, hogy azok támogassák a szolgáltató típusú közigazgatás megvalósulásának esélyeit, illetve támogatni kell a közcélú szolgáltatások folyamatos fejlesztését is. Követni kell a számítástechnika rohamos fejlődését, új eszközök beszerzésével, megtalálva a megfelelő finanszírozási lehetőségeket (pályázatok, stb.). 4.5Források Teleház létrehozására, üzemeltetésére Bevételi forrás Fejlesztés Működtetés Feladatátvállalás önkormányzattól Közcélú munka Közhasznú munka Önkéntes munka Piaci szervezetek által nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) Magánszemély által nyújtott támogatás (pénz, eszköz) 1 % Kamat KÖZNET Vállalkozási tevékenység végzése Pályázati források (aktuális) Nemzeti Civil Alap Regionális Kollégiumai - működési támogatások Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alap GKM emop 2.0 FVM Integrált Közösségi Terek DAOP A.B - Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése Leader + SZMM-TP-2008 Távmunka pályázat TÁMOP /1 Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 20

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Vonzáskörzetek, központok, övezetek

Vonzáskörzetek, központok, övezetek SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vonzáskörzetek, központok, övezetek 2007/08. tanév, 2. félév Település- és területfejlesztés I. Páthy Ádám Települési funkciók Alapfunkciók Központi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás.

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. Nonprofit Munkaerő Közvetítő Iroda bemutatása Mikrovállalkozás, növekedés, foglalkoztatás, esélyteremtés

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben