Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete"

Átírás

1 Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete három képviselőjelöltjét méretteti meg. Azzal a céllal küzdünk az Ön bizalmáért, hogy az önkormányzatba bekerülve nagyobb mértékben szólhassunk bele Tárnok sorsának alakulásába, kimondjuk azokat a gondolatokat, amit más nem tud, vagy nem is akar. Önt fogjuk képviselni, Tárnokot fogjuk képviselni. Egy választási kampányban minden párt, szervezet, jelölt leteszi a választók asztalára (jobb esetben) saját programját, amiből tükröződnek nézetei, tükröződik az út, amin a következő ciklusban járni szeretne, amit Ön, és Tárnok érdekében el szeretne érni. Mi is ezen célokból állítottuk össze programunkat, amit a következő öt évben szenvedélyesen, de hideg fejjel akarunk megvalósítani. Továbbá szeretnénk, ha ez a program nem csak a miénk lenne. Hisszük, hogy az itt leírtakat mindenki a sajátjának tekintheti. Nem elvont politikai fogalmakat, nem nagyvonalú, de megvalósíthatatlan ígéreteket vetettünk papírra, hanem azokat a vágyakat, igényeket, amelyek a nap mint nap megélt tapasztalatok alapján támadnak minden Tárnokiban, Önben és Bennünk. Kampányunk nem a többi politikai szereplőre koncentrál. Nem kovácsolunk minden áron politikai hasznot más szereplő vélt vagy valós gyarlóságának az előtérbe tolásából. Tárnokhoz nem méltó az a sárdobálás, amit bizonyos közéleti szereplők időnként politikai haszonszerzés céljából megengednek maguknak. Arról viszont biztosítunk mindenkit, hogy aki törvényt szeg, visszaél hatalmával, Tárnokot megkárosítja, azt az első adandó alkalommal felelősségre vonjuk. Célunk, hogy büszkék lehessünk Tárnokra, hogy örömmel éljünk itt, hogy községünk múltját, jelenét és jövőjét biztonságban megtartsuk és gyarapítsuk. Mi, a Jobbik képviselőjelöltjei készen állunk arra, hogy részt vállaljunk Tárnok vezetésében. Ezért küzdünk az Ön bizalmáért is! Előre a tisztesség útján! Wladyczanski Péter Bátor Képviselőjelölt, a Jobbik Tárnoki Szervezetének elnöke Jelöltjeinket a szavazólapon a következő sorszámokkal találja meg: 3. Muskovics Tímea 9. Wladyczanski Péter Bátor 24. Beerné Füzesi Ildikó

2 Programunk főbb pillérei: I. Tiszteljük Tárnokot! Tiszteljük Egymást! Végtelenszer ismételt közhely, hogy Tárnok alvó település, a lakosok többsége csak aludni jár haza. Sokan nem ismerik Tárnok múltját, ezért nem érthetik maradéktalanuk a jelenét, és nem tudnak eléggé beleszólni a jövőjébe. Küzdenünk kell azért, hogy sok itt lakónak Tárnok ne csak egy földrajzi terület neve, hanem egy pozitív érzelmeket kiváltó, tiszteletet ébresztő fogalom legyen. Újra előtérbe kell helyeznünk a gondolatainkban Tárnokot, hogy egy darab ember sem szakadjon el érzelmileg a településtől. Tárnok nem csak a ma itt élőké. Hisszük, hogy ezen a gondolaton túl kell lépnünk. Tárnok a már elhunytak, a most élők, és a születendők felbonthatatlan, időn túli közössége. Azon fogunk munkálkodni, hogy Tárnokot ilyen formában tisztelje mindenki, és akkor talán egyes politikai szereplők, vagy a buszmegállókat, táblákat megrongáló személyek is felhagynak kártékony tevékenységükkel. Tárnokon kívül egymást is tisztelnünk kell. Egy közösségben élünk, aminek Tárnok a földrajzi és szellemi kerete. Máig fellángoló viták vannak abból, hogy ki számít tárnokinak, és sokan azonosulnak is a gyüttment lealacsonyító fogalmával, illetve másokat úgy kezelnek. Tárnok az agglomerációban fekvő, remek adottságokkal rendelkező település, így természetes, hogy lakosságának száma növekszik. Mi mindenkit tárnokinak tekintünk, aki itt él, ezt a szívünknek kedves helyet választotta otthonának. A Jobbik képviselői a pozíciótól elvárható felkészültséggel, fegyelemmel, alázattal, lelkiismerettel, Tárnok felé mutatott tisztelettel kívánnak a következő ciklusban munkálkodni. Jöjjön végre az önzés, az értelmetlen harcok helyett a szebb jövőért folytatott munka! II. Biztonságot Tárnoknak, Önöknek! Programunkban kiemelt szerepet játszik a biztonság. A lakosok biztonságérzete folyamatosan csökken, a bűnügyi statisztikák romlanak, vagy kozmetikázzák a számokat. A képviselőtestületbe bekerülve kiemelten fogunk a problémával foglalkozni, mert amíg nincsen biztonság, amíg félteni kell az értékeinket, néha már az életünket is a saját otthonunkban, vagy Szőlőhegyen lévő pincénkben, addig tudatos, felelősségteljes fejlődést sem lehet célként kitűzni. Programunkban az Szőlőhegy problémáit külön fejezetben szedtük össze. A biztonság szó azonban többet jelent a közbiztonságnál. Jelent szociális biztonságot, jelenti az egészségünk biztonságát, családunk biztonságát, kultúránk, környezetünk, stb. biztonságát. Az önkormányzatban azért fogunk dolgozni, hogy a biztonságot Tárnokon minden téren javítsuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő értékes dolgai biztonságban lehessenek. III. Kölcsönös bizalmat! Tárnokon a képviselőtestület és a lakosok közötti kapcsolat nem mondható egészségesnek. Egyes képviselők félnek az emberektől, négy évig ülnek az elefántcsonttoronyban, majd a választások előtt ismét az Ön szavazatát szeretnék megszerezni.

3 A képviselő legyen Tárnokért, ne Tárnok a képviselőért! Mi az önkormányzatba jutásunk kezdetétől nyílt lapokkal fogunk a választók elé állni. Minden előterjesztésről, arról való szavazásról tájékoztatjuk a lakosokat. Rendszeresen fórumokat fogunk tartani tájékoztatás és tájékozódás céljából. Minden véleményt, építő jellegű kritikát szeretnénk meghallgatni munkánk során. Képviselőink minimum havonta fognak fogadóórákat tartani. A következő fejezetekben a programunkat olvashatja! 1. Tárnok gazdasága Tárnok egy agglomerációban fekvő, remek adottságokkal rendelkező község. A benne rejlő lehetőségek az eltelt 24 évben nem, vagy meggondolatlanul lettek kihasználva. Településünk gazdasági hátterével, stabilitásával szemben időről időre kétségek merülnek fel. Bár a kormány egy időre megszabadított minket az adóság fenyegető rémétől, a jövőben fokozottan kell törekednie az önkormányzatnak, hogy a finanszírozását helyi pénzből, helyi bevételből oldja meg. Elsődleges fejlesztési forrásokhoz pályázatok útján lehet jutni, ezért minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy Tárnok a települések egyre szorosabb versenyében ne kerüljön behozhatatlan hátrányba. Megfelelő településmarketinggel meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol Tárnoknak van esélye kitörni, egyedivé válni a környező települések versenyében. Tárnok múltját, a helyi sajátosságokat, adottságokat hozzá kell illeszteni a jelen követelményeihez, hogy kialakuljon egy sajátos, markáns, mással össze nem téveszthető Tárnokról kialakult pozitív kép. Elítéljük a korrupció bármilyen formáját! Az elmúlt 24 évben Tárnokon is rengeteg kárt okozott az, hogy egyesek pénzért, vagy egyéb juttatásért jogosulatlan előnyhöz juttattak másokat. Tárnoknak el kell kezdenie a saját lábára állnia. Csökkenteni kell a kiszolgáltatottságot, és el kell indulni az önfenntartás útján. A helyi vállalkozásokat partnerként kell kezelni. Képviselőink azért is fognak munkálkodni, hogy a helyben értékes munkát végző és adó vállalkozások érezzék, az önkormányzat nem ellenük van, hanem Tárnok érdekében minél szorosabb együttműködésre törekszik. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely segíti a közvetlen kapcsolatot a lakosság és a helyi vállalkozók, őstermelők között. Támogatjuk az önellátást, a helyi áruk minél nagyobb elterjedését. Segítjük a fiatal munkavállalókat, hogy minél nagyobb számban tudjanak a saját szakterületükön belül elhelyezkedni. - Az önkormányzatba bekerülve azon leszünk, hogy feltérképezzünk minden korrupciógyanús ügyet a múltban, a jelenben és a jövőben is. Jelenlétünkkel a minimális szintre nyomjuk le a korrupciót. A korrupt embereket elszámoltatjuk!

4 - Újragondoljuk az ipari park jövőjét. Hasznos, a környezetre nem káros beruházásokat támogatjuk, segítjük. - Állandó egyezető fórumot hozunk létre a tárnoki vállalkozásoknak, előnyben részesítjük a beruházásoknál a tárnoki érdekeltségű vállalkozókat. - A pályázati lehetőségekről értesítjük a tárnoki vállalkozókat. - Továbbra is teljes mellszélességgel kiállunk a tárnoki piac fejlesztése mellett, ami jelenleg mostoha körülmények között van kezelve. A piac egyik elsődleges tere lehetne a tárnoki gazdák, őstermelők áruinak közvetlen reprezentálásának. - Tárnokon is egyre népszerűbb a pincében, garázsban tartott vásár. Önkormányzati szinten támogatni fogjuk a garázsvásárok, pincevásárok megrendezését. - Fiatal munkavállalóknak elhelyezkedést segítő fórumot teremtünk. A kezdő vállalkozásokat tanácsokkal fogjuk támogatni, segítünk beruházót keresni a helyi, ám tőkével nem rendelkező vállalkozó szellemű embereknek. - Megvizsgáljuk a nagy múltra visszatekintő tárnoki intézményeket, helyeket, adottságokat annak érdekében, hogy segítségükkel erősíteni tudjuk Tárnok profilját. (Pl.: Tárnoki Mérőállomás távközlési lehetőség; Benta, Öreg-hegy turisztikai, szabadidős lehetőség; Kőfejtő filmipari, szabadidős, kulturális lehetőségek) 2. Közbiztonság A Jobbik Magyarországért Mozgalom deklaráltan a rend pártja. Célunk, hogy a bűnelkövetőket visszatartsuk, eltántorítsuk a bűnözéstől. Ennek alapja az Önkormányzat, a Rendőrség, a Polgárőrség, a civil szerveződések és nem utolsó sorban a tárnoki lakosok. Az utóbbi időkben Tárnokon lassan, de biztosan csökken a lakosság biztonságérzete. Nálunk is kezdenek megjelenni eddig nem tapasztalt bűnelkövetési formák (Pl.: öregezés ). A bűnözés már nem csak az Öreg-hegyen figyelhető meg, rendezettebb részeken is havonta hallani betörésekről, a rongálások pedig mindennaposak. Célunk, hogy újra pozitív irányba forduljon a lakosság szubjektív biztonságérzete. Fontos, hogy minél több bűncselekmény legyen felderítve, de a megelőzésnek is nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Ez természetesen a rendőrség feladata, mely teljesítéséhez azonban az önkormányzat segítsége elengedhetetlen. Nincs mentség! Aki bűnt követ el, megkárosítja Tárnokot, a környezetet, nem tartja tiszteletben a magántulajdont, a köztulajdont, vagy más állampolgár testi épségét, arra Tárnokon nem építő, hanem romboló emberként tekintünk, és a mielőbbi jogos büntetésének a kiszabását sürgetjük. Az alapoktól szükséges a szemléletváltás. A helyi médiát, a nevelést, az oktatást is fel kell használni annak érdekében, hogy csökkenjen a bűnözés, és a mások kára iránti közöny. Tárnok iránt növelni kell a tiszteletet. Éreznünk kell, hogy Tárnok a miénk. Ha tudatosul, hogy az Egészségház és környéke az enyém is, akkor nem fújom le graffitival a falát, nem verem szét a padokat és másokat is megakadályozok ebben. Tisztelnünk kell azokat a polgárokat, akik önzetlen tevékenységükkel segítik a közbiztonság javításának az ügyét.

5 A biztonságérzetünk nem a statisztikák jó száma miatt lesz megfelelő. A lakosság szubjektív érzése ugyanilyen mértékben fontos! - Bűnelkövetési térkép alapján a fertőzöttebb gócokra fokozott figyelmet kell szentelni. - Az elkövetett bűncselekményekről kiemelten kell tájékoztatni a lakosságot a médián keresztül. - Az iskolában gyakrabban kellene a rendőrség és a polgárőrség által interaktív órákat, foglakozásokat tartani. - Kiemelt fontosságú olyan programok megtartása, amik a gyermekeink szellemi és fizikai biztonságát segítik elő. Fokozott figyelmet kell fordítani a drogok, az alkohol, a dohányzás, stb. megelőzésére. - A lakosság körében ismétlődő jelleggel, rendszeresen felmérést, közvélemény-kutatást kell végeznünk a helyi közbiztonság megítéléséről, a lakosok igényeiről, meghallgatva tanácsaikat, javaslataikat, félelmeiket. - A közbiztonság terén példaértékű magatartást tanúsító polgárokat elismerésben kell részesíteni. Az ilyen emberek eddig sem pénzért tették, amit tettek. Ez a fajta pozitív visszacsatolás a legkevesebb, amit megérdemelnek. - Közbiztonsági Alapítvány létrehozása! Ezen keresztül még jobban összehangolható lenne a rendőrség, a polgárőrség és egyéb szervezetek munkája. Az áldozatos munkát ezen keresztül is lehetne segíteni járművekkel, üzemanyaggal, technikai és egyéb eszközökkel, esetenként anyagi elismeréssel. - Gyújtsunk fényt Tárnokon! Pótolni kell a hiányos közvilágítást, és a meglévőt is karban kell tartani. - A kerékpárosok biztonsága érdekében támogatjuk, hogy a továbbiakban is helyi akciók keretében például fényvisszaverő pántot osztogassanak a bicikliseknek. - A térfigyelő rendszer további bővítése legyen napirenden! - A polgárőrség mellett a meglévő többi egységet is fokozottan kell támogatni. Legyen továbbra is őrség az Egészégházban, fejlődjön a mezőőrség, és a civil kezdeményezések is erősebb támogatásra szorulnak. 3. Egészségügy, Szociális ellátás, Szociálpolitika Tárnok életében meghatározó szerepet játszik az Egészségház. Mindünknek fontos a saját, a családunk és a környezetünkben élők egészsége. Ezért célunk, hogy az Egészségházban a jövőben is zavartalanul működhessenek a jelenlegi rendelések, továbbá a lehetőségekhez mérten azok bővüljenek is. Az egészségünk azonban nem csak az Egészségház falai között fontos. Fontos az otthonunkban, a környezetünkben, egyéb intézmények keretei között is. Fontos, hogy mindenkinek jusson megfelelő minőségű élelem az asztalára, legyen gyermek vagy idős. Fontos, hogy senki, aki tisztességesen él, az élethez szükséges biztonságot ne kapja meg. Erőteljesebb figyelmet érdemel az Egészségház és környéke mind szakmai, mind esztétikai szempontból.

6 A jelenlegi ellátást az Egészségházban meg kell tartani, lehetőségekhez mérten bővíteni kell. A szociális ellátást a gyermekektől az idősekig mindenkinek biztosítani kell. - Rendbe tesszük az Egészségház és környékét. A környezet nem méltó Tárnok egyik legforgalmasabb helyéhez. - Megvizsgáljuk a rendelések bővítésének a lehetőségét. - Meleg ételt biztosítunk minden rászorulónak, melyet részben a közösségi kertek létrehozásából fedeznénk. - Támogatjuk az idősek biztonsága érdekében egy minél szélesebb jelzőrendszer kialakítását. - Felülvizsgáljuk, hogy a jelenlegi közmunkaprogramban résztvevők eléggé hatékonyan dolgoznak-e, illetve lehetne-e bővíteni tevékenységüket, hogy a munkájuk még értékesebb legyen. - Szorgalmazzuk Tárnok szociális térképének elkészítését, hogy a rászorulóknak hatékonyabban lehessen segíteni. 4. Agrárpolitika Hazánkban máig jelentős a mezőgazdaságban érintettek száma. Ezalatt nem csak a gazdaságokat, őstermelőket, hanem a saját házuknál kertészkedőket is értjük. Szinte minden tárnoki kertben van legalább pár darab gyümölcsfa. A kertek korlátozott mérete, és a jogtalan eltulajdonítások egyre jobban szorítják vissza azt, hogy a lakosok bizonyos dolgokat ne a boltokból, hanem a kertjükből szerezzenek be. Tárnokon a szociális ellátás érdekében, a rászorulók és később a pusztán hasznosságot, minőséget figyelembevevők miatt el kell kezdeni gondolkodni a közösségi kertek létrehozásán. A lakosok itt egymás mellett gazdálkodhatnának előre meghatározott területeken. Elsősorban az aktív, de rászoruló, nélkülözni kénytelen lakosoknak lenne ez nagy segítség. A kertek életében a közmunkások is nagyobb hangsúllyal lehetnének jelen. A kertek védelmét a fokozott rendőri, polgárőri és civil figyelemmel lehetne megoldani. Számos hazai példát lehet találni jól működő közösségi kertekre, amelyek nem csak munkát, kötelességet rónak az emberekre, hanem a közösségi életet is fellendítik. Vissza kel szorítani a kertekben megtermelt javak jogtalan eltulajdonítását. Ösztönözni kell a lakosságot, hogy amit lehet, azt a saját kertjükben állítsák elő. Javítani kell a termelők és a lakosok közötti kapcsolatot. Ha helyben, megfizethető áron lehet bizonyos dolgokhoz hozzájutni, akkor az legyen is kihasználva. Minden tárnoki érdekében javasolni fogjuk a közösségi kertek létrehozását, ahol Tárnok bizonyos terményeket magának állíthat elő. - A rendőrség, polgárőrség és mezőőrség erősítésével javítani fogjuk a közbiztonságot. Nem szabad, hogy a félelem miatt ne gazdálkodjanak a tárnokiak a saját földjeiken.

7 - Javaslatokkal, tanácsokkal látnánk el a lakosságot, hogy minél könnyebben több és jobb minőségű terményt tudjanak előállítani. Ezt akár a helyi médiában és személyesen is el lehet kezdeni. - A helyi érdekeltségű termelőknek kedvezményes megjelenést kell biztosítani a médiában, hogy ott reprezentálhassák áruikat. - Helyi rendezvényeken is biztosítani kell a megjelenést a helyi termelőknek. - Továbbra is teljes mellszélességgel kiállunk a tárnoki piac fejlesztése mellett. - Meg kell kezdeni a lakosokkal az egyeztetést a közösségi kertek létrehozásáról. - Meg kell vizsgálni erdők telepítésének a lehetőségét, olyan zöld területek létrehozását, ahová gyorsan fejlődő ültetvényeket lehetne telepíteni, amik mind környezeti, mind gazdasági szempontból hasznot hozhatnának. 5. Tárnok fejlesztése Tárnok kinézete, rendezettsége katasztrofális állapotokat mutat, és az infrastruktúra is hagy némi kívánnivalót maga után. Tárnokhoz nem méltó az az állapot, amit mindannyian nap mint nap tapasztalunk. Gazzal benőtt árkok, megrongált buszmegállók, rossz minőségű utak, kivilágítatlan utcák, szemét szemét hátán, rendezetlen közterületek. Továbbá hatalmas probléma, hogy Tárnok nem büszkélkedhet sok közösségi térrel. Kevés a találkozásra, kikapcsolódásra, szórakozásra megfelelő hely. Játszóterekből még mindig nincsen elég Tárnokon, és a meglévőknek a minőségével kapcsolatban is időnként kritikák fogalmazódnak meg. Tárnok szépítését meg kell kezdeni, hogy egy normális község képe táruljon minden reggel a szemünk elé. Egységes, harmóniát sugárzó arculat kialakítására van szükség. Rendezni kell a közterületek állapotát, javítani kell az infrastruktúrát, közösségi tereket kell kialakítani és a meglévőeket fejleszteni! Rend, tisztaság kell Tárnok közterületeire. A mai állapotokra senki sem lehet büszke, ezért változtatni kell rajtuk. A tisztaságon kívül szépíteni is kell Tárnokot. Parkok, pihenőhelyek, játszóterek kialakítására van szükség. A városközpont kérdése évek óta napirenden van. Támogatjuk egy központ létrehozását, de nem ész nélkül. A központ megépítése nem járhat Tárnok újabb eladósodásával, nem lehet pusztán presztízsberuházásként tekinteni rá. - Támogatjuk, hogy Tárnok minden utcája legyen végre szilárd burkolattal ellátva. - A jelenleginél több virágot, utcai díszt kell elhelyezni, és ezek rendszeres gondozását is meg kell oldani. - A meglévő zöldterületeket, virágágyásokat rendbe fogjuk hozatni, és a rendszeres gondozásukat is meg fogjuk oldani. - Lehetőség szerint támogatjuk parkok, újabb játszóterek kialakítását. - Ahol parkok, terek kialakítására nincsen hely, ott kültéri bútorok kihelyezésével, padokkal, asztalokkal kell növelni a komfortérzetet.

8 - Tárnok teljes területét szemetesekkel kell lefedni, és ezek rendszeres ürítését meg kell szervezni, a szemetelés visszaszorítása érdekében. Tárnok tisztasága érdekében az első lépést a városvezetésnek kell megtennie! 6. Oktatás, Kultúra, Sport Tárnok kulturális értékeinek a megőrzése a mi feladatunk. Nem szabad hagynunk, hogy a hagyományok, a tudás, az értékek lassan, de biztosan elkopjanak, és a feledés homályába vesszenek. Tárnok többségének a kulturális élete abból áll, hogy Pestre jár fel szórakozni, kikapcsolódni, kulturálódni, tanulni. Szomorú, hogy Tárnok kulturális élete, bár minden adottsága megvan, nem sikertörténet. Ennek oka a szervezetlenség, a hosszú távú tervek hiánya, és az, hogy a kultúrára máig úgy tekintenek, mint egy szükséges rosszra, amit ápolni ugyan kell, de csak minimális mértéken. Az oktatás terén is egyre nagyobb Tárnok lemaradása. Sajnos azonban az oktatásba való beleszólásunk radikálisan csökkent azzal, hogy a kormány átvette az iskolák fenntartását az önkormányzattól. Mégis minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megállítsuk azt a folyamatot, hogy a szülők a rossz minőségi oktatást felhozva indokként, tömegesen vigyék át másik iskolákba tanulni a tárnoki gyermekeiket. Nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatal generációkra. Sajnos ma nincsen olyan közösségi tér Tárnokon, ahol a fiatalok nagyobb számban, kulturáltan tudnának szórakozni, kikapcsolódni, művelődni. Tárnok nagy múltra visszatekintő sportélettel rendelkezik (pl.: idén 100 éves a Tárnok KSK). A sport arra is szolgál, hogy az egészségünket megőrizzük, kikapcsolódjunk, szórakozzunk. Ezért a tárnoki sport kiemelkedő fontossággal bír a szemünkben. Célunk Tárnok kulturális értékeinek a megőrzése, és a kulturális élet fellendítése. A kulturális élet támogatása nem fölösleges fényűzés, hanem településünk élhetővé tételének egyik fontos eszköze, jövőnk záloga! Össze kell hangolni Tárnok kulturális életét az egyéb területekkel (oktatás, turizmus, gazdaság, stb.). Támogatni kell a Tárnokon élő tehetséges fiatalokat, meg kell akadályozni, hogy fiataljaink tömegesen menjenek át másik iskolákba. A fiatalokat nem problémaként, hanem partnerként kell kezelni! Ők is Tárnok részei, sőt, a jövő meghatározói. A sportot továbbra is támogatni kell, az új kezdeményezéseknek is teret adunk. - Támogatjuk a meglévő civil szervezeteket, támogatjuk újak megjelenését is. - Támogatjuk a jelenlegi kulturális programokat, és azoknak bővítését.

9 - Tovább kell fejleszteni a meglévő testvérvárosi kapcsolatainkat. Jobban részt kell vállalnunk egymás kulturális életében. Iskoláink közötti kulturális programokat lehetne szervezni. - A tárnoki vállalkozóknak, ha profiljuktól nem üt el az adott rendezvény, akkor ingyenes megjelenést biztosítunk a termékeik reprezentálására a helyi programokon. - Ösztöndíjjakkal és a tanároknak szánt prémiumokkal el kell kezdeni növelni az iskola szinvonalát. - Lehetőség szerint az általános iskolának találni kell egy középiskolát, amivel együttműködési megállapodást köthetne. Ezáltal színesíteni lehetne az oktatott anyag palettáját az iskolában. - Tovább kell növelni a fiataloknak kínált programok számát. Az Ifjúsági Ház látszólag nem képes megfelelni az elvárt igényeknek. - Létre kell hozni egy szabadidő- és kondiparkot, ahová a fiatalok eljárhatnának testük építésére, erősítésére, egészségük megőrzésére. Ez nem igényel hatalmas pénzügyi forrást, de mégis rengeteg fiatalnak az igényét tudná kielégíteni. - Hidat a generációk között! A nyár folyamán sok fiatal rendelkezik szabadidővel, értelmes nyári munkát nem találnak. Ezt az időt arra is ki lehetne használni, hogy a fiatalok az idősebbeken segítsenek (favágás, kertészkedés, bevásárlás, stb.). Az a fiatal, aki kellő munkaóraszámot le tud igazolni egy tárnoki idősebb embernél, jutalomban részesítenénk (pl.: iskolakezdési támogatás). - Támogatjuk Tárnok szépítése szempontjából azokat az egyesületeket, szervezeteket, személyeket, akik művészeti tehetségükkel, egyedi ötleteikkel segítik Tárnok szebbé varázsolását. - Jobban bevonjuk az iskolát a helyi sportszervezetek életébe. - A nagy múltú football mellett teret adunk más kezdeményezéseknek is, a támogatásokat a valós igényekhez igazítjuk. 7. Szőlőhegy Tárnok több olyan területtel is rendelkezik, amik mostoha körülmények között vannak kezelve (pl.: vasúton túli rész). Ezen területek állatorvosi lova az Szőlőhegy. Ez a terület adta egykoron tárnok kulturális életének egyik meghatározó helyszínét, mára azonban a bűnözés és a rendezetlenség példájává vált. Napi szinten tapasztalhatóak betörések, jogtalan eltulajdonítások a környéken, az emberek nem érezhetik magukat biztonságban. Az Öreg-hegy nem csak a biztonság szempontjából mutat katasztrofális állapotokat. Az illegális szemétlerakók elviselhetetlen állapotokat teremtenek. A hegyre sokan csak akkor vetik rá a tekintetüket, amikor valamilyen kulturális esemény van, de az év nagyobbik részében nem törődnek vele. Az infrastruktúra hiányos, a hely adottságai jórész kihasználatlanok, a környék rendezetlen, lepusztult. Az önkormányzatba bekerülve ezen szeretnénk változtatni. Az Öreg-hegy településünk egyik gyöngyszeme lehetne, ha kellő figyelmet fordítanánk rá. A szemetet megszüntetve, az infrastruktúrát fejlesztve, a hely adottságait kihasználva, az illegális építkezések ellen fellépve és egy jövőbe mutató, célokat megfogalmazó, átfogó tervvel az Öreg-hegy pusztulásának folyamata visszafordítható lehetne.

10 Hisszük, hogy az Öreg-hegy jobb sorsra érdemes része Tárnoknak, a mindennapjainknak. Erős fellépéssel, tudatos tervezéssel, a problémák felvetésével és kimondásával el kell kezdeni az Öreg-hegy rendezését és fejlesztését. Meg kell mindenkinek értenie, hogy a hegyen nem csak pincék találhatóak, hanem tárnoki emberek is élnek., akiknek a mindennapjait megkeserítik a rendezetlen állapotok, és a szabályokat nem tisztelő, legtöbb esetben emberek. Meg kell ismertetni minden Tárnokival az Öreg-hegy jelenlegi helyzetét. Ki kell aknázni a hegyen lévő lehetőségeket, fejleszteni kell az infrastruktúrát. Elsődleges és legsürgősebb feladat, hogy visszaszorítsuk a hegyen a bűnözést - Rendszeresen lakossági fórumokat fogunk tartani az Öreg-hegyen, hogy egyeztessünk az ott élőkkel, a helyben érdekeltséggel bíró lakosokkal. - A problémákat a testületben folyamatosan napirenden fogjuk tartani, a hegyen lévő gondokat tolmácsoljuk a döntéshozók felé. - Erősítjük a közbiztonságot. A helyi igényeknek megfelelő bűnüldöző és bűnmegelőző szervet kell létrehozni és a meglévőek hegyen lévő jelenlétét erősíteni (csősz, mezőőrség, polgárőrség, rendőrség). - Felszámoljuk az illegális szemétlerakókat. - Még több, a hely múltjával összhangban lévő kulturális rendezvényt kell tartani. - Az iskolásoknak kirándulások keretében be kell mutatni a helyi értékeket, így az Öreg-hegyet is. - Vissza kell szorítani a kóbor kutyák számát. - Szorosabbra kell fűzni a kőfejtővel az együttműködést. A meglévőeken kívül sok további eseménynek szolgálhatna helyszínül a folyamatosan fejlődő kőfejtő. - Támogatjuk a közvilágítás fejlesztését, a hegyen lévő úthálózat javítását.

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Városfejlesztési Választási Program 2014.

Városfejlesztési Választási Program 2014. Hajnal Egyesület Gyömrőért HEGY Városfejlesztési Választási Program 2014. Többet teszünk Gyömrő Lakosaiért! A HEGY VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2014 2 Hosszú távú cél: Létrehozni egy olyan települést, ahol szívesen

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván Mezőfalvi Polgárőr Egyesület 2422 Mezőfalva József Nádor u. 19. SZAKMAI ANYAG Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván 2014. Mezőfalvi Polgárőr Egyesület bemutatása A Mezőfalvi Polgárőrség 1992-ben

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. Ügyfél-azonosító:

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Közösségi munka időskorúakkal Témavezető: Patyán László 19.1. A szolgáltatási modell tartalma A modern társadalmaknak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014)

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) 2011. Székkutas településfejlesztési stratégiája (2010-2014) 1. Bevezetés "...igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Az óbudai összefogás programja

Az óbudai összefogás programja Az óbudai összefogás programja Közösen Óbudáért! Nyolc éve a polgári oldal pártjai összefogtak, hogy folytatódhasson az a várospolitikai együttműködés, amely Óbuda-Békásmegyert mindig jellemezte. Ennek

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért!

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért! Rádóczi Gusztáv Képviselőjelölt 1. választókerület Kedves Öregfalusi Lakótársaim! Számomra egy képviselő legfőbb értékei a jó szándék, az intelligencia és a szakértelem. Röviden a terveimről: Az óriási

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

2008. szeptember elsején a harmadik tanévet kezdtem meg vezetőként. Láttam, látom, melyek azok a területek, amelyek további fejlesztésre várnak.

2008. szeptember elsején a harmadik tanévet kezdtem meg vezetőként. Láttam, látom, melyek azok a területek, amelyek további fejlesztésre várnak. 1. Bevezető gondolatok Az oktatás, a tudás szerepe a társadalom minden területén egyre nagyobb jelentőségű, az országok közötti versenyt is eldöntheti a tudásképesség. Különösen felértékelődik ez a digitális,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 I. Bükkszentkereszt helyzetelemzése Bükkszentkereszt elhelyezkedése Bevezető Bükkszentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában,

Részletesebben