Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete"

Átírás

1 Előre a tisztesség útján! (Választási program 2014 Tárnok) Tisztelt Választópolgár! A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Tárnoki Szervezete három képviselőjelöltjét méretteti meg. Azzal a céllal küzdünk az Ön bizalmáért, hogy az önkormányzatba bekerülve nagyobb mértékben szólhassunk bele Tárnok sorsának alakulásába, kimondjuk azokat a gondolatokat, amit más nem tud, vagy nem is akar. Önt fogjuk képviselni, Tárnokot fogjuk képviselni. Egy választási kampányban minden párt, szervezet, jelölt leteszi a választók asztalára (jobb esetben) saját programját, amiből tükröződnek nézetei, tükröződik az út, amin a következő ciklusban járni szeretne, amit Ön, és Tárnok érdekében el szeretne érni. Mi is ezen célokból állítottuk össze programunkat, amit a következő öt évben szenvedélyesen, de hideg fejjel akarunk megvalósítani. Továbbá szeretnénk, ha ez a program nem csak a miénk lenne. Hisszük, hogy az itt leírtakat mindenki a sajátjának tekintheti. Nem elvont politikai fogalmakat, nem nagyvonalú, de megvalósíthatatlan ígéreteket vetettünk papírra, hanem azokat a vágyakat, igényeket, amelyek a nap mint nap megélt tapasztalatok alapján támadnak minden Tárnokiban, Önben és Bennünk. Kampányunk nem a többi politikai szereplőre koncentrál. Nem kovácsolunk minden áron politikai hasznot más szereplő vélt vagy valós gyarlóságának az előtérbe tolásából. Tárnokhoz nem méltó az a sárdobálás, amit bizonyos közéleti szereplők időnként politikai haszonszerzés céljából megengednek maguknak. Arról viszont biztosítunk mindenkit, hogy aki törvényt szeg, visszaél hatalmával, Tárnokot megkárosítja, azt az első adandó alkalommal felelősségre vonjuk. Célunk, hogy büszkék lehessünk Tárnokra, hogy örömmel éljünk itt, hogy községünk múltját, jelenét és jövőjét biztonságban megtartsuk és gyarapítsuk. Mi, a Jobbik képviselőjelöltjei készen állunk arra, hogy részt vállaljunk Tárnok vezetésében. Ezért küzdünk az Ön bizalmáért is! Előre a tisztesség útján! Wladyczanski Péter Bátor Képviselőjelölt, a Jobbik Tárnoki Szervezetének elnöke Jelöltjeinket a szavazólapon a következő sorszámokkal találja meg: 3. Muskovics Tímea 9. Wladyczanski Péter Bátor 24. Beerné Füzesi Ildikó

2 Programunk főbb pillérei: I. Tiszteljük Tárnokot! Tiszteljük Egymást! Végtelenszer ismételt közhely, hogy Tárnok alvó település, a lakosok többsége csak aludni jár haza. Sokan nem ismerik Tárnok múltját, ezért nem érthetik maradéktalanuk a jelenét, és nem tudnak eléggé beleszólni a jövőjébe. Küzdenünk kell azért, hogy sok itt lakónak Tárnok ne csak egy földrajzi terület neve, hanem egy pozitív érzelmeket kiváltó, tiszteletet ébresztő fogalom legyen. Újra előtérbe kell helyeznünk a gondolatainkban Tárnokot, hogy egy darab ember sem szakadjon el érzelmileg a településtől. Tárnok nem csak a ma itt élőké. Hisszük, hogy ezen a gondolaton túl kell lépnünk. Tárnok a már elhunytak, a most élők, és a születendők felbonthatatlan, időn túli közössége. Azon fogunk munkálkodni, hogy Tárnokot ilyen formában tisztelje mindenki, és akkor talán egyes politikai szereplők, vagy a buszmegállókat, táblákat megrongáló személyek is felhagynak kártékony tevékenységükkel. Tárnokon kívül egymást is tisztelnünk kell. Egy közösségben élünk, aminek Tárnok a földrajzi és szellemi kerete. Máig fellángoló viták vannak abból, hogy ki számít tárnokinak, és sokan azonosulnak is a gyüttment lealacsonyító fogalmával, illetve másokat úgy kezelnek. Tárnok az agglomerációban fekvő, remek adottságokkal rendelkező település, így természetes, hogy lakosságának száma növekszik. Mi mindenkit tárnokinak tekintünk, aki itt él, ezt a szívünknek kedves helyet választotta otthonának. A Jobbik képviselői a pozíciótól elvárható felkészültséggel, fegyelemmel, alázattal, lelkiismerettel, Tárnok felé mutatott tisztelettel kívánnak a következő ciklusban munkálkodni. Jöjjön végre az önzés, az értelmetlen harcok helyett a szebb jövőért folytatott munka! II. Biztonságot Tárnoknak, Önöknek! Programunkban kiemelt szerepet játszik a biztonság. A lakosok biztonságérzete folyamatosan csökken, a bűnügyi statisztikák romlanak, vagy kozmetikázzák a számokat. A képviselőtestületbe bekerülve kiemelten fogunk a problémával foglalkozni, mert amíg nincsen biztonság, amíg félteni kell az értékeinket, néha már az életünket is a saját otthonunkban, vagy Szőlőhegyen lévő pincénkben, addig tudatos, felelősségteljes fejlődést sem lehet célként kitűzni. Programunkban az Szőlőhegy problémáit külön fejezetben szedtük össze. A biztonság szó azonban többet jelent a közbiztonságnál. Jelent szociális biztonságot, jelenti az egészségünk biztonságát, családunk biztonságát, kultúránk, környezetünk, stb. biztonságát. Az önkormányzatban azért fogunk dolgozni, hogy a biztonságot Tárnokon minden téren javítsuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő értékes dolgai biztonságban lehessenek. III. Kölcsönös bizalmat! Tárnokon a képviselőtestület és a lakosok közötti kapcsolat nem mondható egészségesnek. Egyes képviselők félnek az emberektől, négy évig ülnek az elefántcsonttoronyban, majd a választások előtt ismét az Ön szavazatát szeretnék megszerezni.

3 A képviselő legyen Tárnokért, ne Tárnok a képviselőért! Mi az önkormányzatba jutásunk kezdetétől nyílt lapokkal fogunk a választók elé állni. Minden előterjesztésről, arról való szavazásról tájékoztatjuk a lakosokat. Rendszeresen fórumokat fogunk tartani tájékoztatás és tájékozódás céljából. Minden véleményt, építő jellegű kritikát szeretnénk meghallgatni munkánk során. Képviselőink minimum havonta fognak fogadóórákat tartani. A következő fejezetekben a programunkat olvashatja! 1. Tárnok gazdasága Tárnok egy agglomerációban fekvő, remek adottságokkal rendelkező község. A benne rejlő lehetőségek az eltelt 24 évben nem, vagy meggondolatlanul lettek kihasználva. Településünk gazdasági hátterével, stabilitásával szemben időről időre kétségek merülnek fel. Bár a kormány egy időre megszabadított minket az adóság fenyegető rémétől, a jövőben fokozottan kell törekednie az önkormányzatnak, hogy a finanszírozását helyi pénzből, helyi bevételből oldja meg. Elsődleges fejlesztési forrásokhoz pályázatok útján lehet jutni, ezért minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy Tárnok a települések egyre szorosabb versenyében ne kerüljön behozhatatlan hátrányba. Megfelelő településmarketinggel meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol Tárnoknak van esélye kitörni, egyedivé válni a környező települések versenyében. Tárnok múltját, a helyi sajátosságokat, adottságokat hozzá kell illeszteni a jelen követelményeihez, hogy kialakuljon egy sajátos, markáns, mással össze nem téveszthető Tárnokról kialakult pozitív kép. Elítéljük a korrupció bármilyen formáját! Az elmúlt 24 évben Tárnokon is rengeteg kárt okozott az, hogy egyesek pénzért, vagy egyéb juttatásért jogosulatlan előnyhöz juttattak másokat. Tárnoknak el kell kezdenie a saját lábára állnia. Csökkenteni kell a kiszolgáltatottságot, és el kell indulni az önfenntartás útján. A helyi vállalkozásokat partnerként kell kezelni. Képviselőink azért is fognak munkálkodni, hogy a helyben értékes munkát végző és adó vállalkozások érezzék, az önkormányzat nem ellenük van, hanem Tárnok érdekében minél szorosabb együttműködésre törekszik. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely segíti a közvetlen kapcsolatot a lakosság és a helyi vállalkozók, őstermelők között. Támogatjuk az önellátást, a helyi áruk minél nagyobb elterjedését. Segítjük a fiatal munkavállalókat, hogy minél nagyobb számban tudjanak a saját szakterületükön belül elhelyezkedni. - Az önkormányzatba bekerülve azon leszünk, hogy feltérképezzünk minden korrupciógyanús ügyet a múltban, a jelenben és a jövőben is. Jelenlétünkkel a minimális szintre nyomjuk le a korrupciót. A korrupt embereket elszámoltatjuk!

4 - Újragondoljuk az ipari park jövőjét. Hasznos, a környezetre nem káros beruházásokat támogatjuk, segítjük. - Állandó egyezető fórumot hozunk létre a tárnoki vállalkozásoknak, előnyben részesítjük a beruházásoknál a tárnoki érdekeltségű vállalkozókat. - A pályázati lehetőségekről értesítjük a tárnoki vállalkozókat. - Továbbra is teljes mellszélességgel kiállunk a tárnoki piac fejlesztése mellett, ami jelenleg mostoha körülmények között van kezelve. A piac egyik elsődleges tere lehetne a tárnoki gazdák, őstermelők áruinak közvetlen reprezentálásának. - Tárnokon is egyre népszerűbb a pincében, garázsban tartott vásár. Önkormányzati szinten támogatni fogjuk a garázsvásárok, pincevásárok megrendezését. - Fiatal munkavállalóknak elhelyezkedést segítő fórumot teremtünk. A kezdő vállalkozásokat tanácsokkal fogjuk támogatni, segítünk beruházót keresni a helyi, ám tőkével nem rendelkező vállalkozó szellemű embereknek. - Megvizsgáljuk a nagy múltra visszatekintő tárnoki intézményeket, helyeket, adottságokat annak érdekében, hogy segítségükkel erősíteni tudjuk Tárnok profilját. (Pl.: Tárnoki Mérőállomás távközlési lehetőség; Benta, Öreg-hegy turisztikai, szabadidős lehetőség; Kőfejtő filmipari, szabadidős, kulturális lehetőségek) 2. Közbiztonság A Jobbik Magyarországért Mozgalom deklaráltan a rend pártja. Célunk, hogy a bűnelkövetőket visszatartsuk, eltántorítsuk a bűnözéstől. Ennek alapja az Önkormányzat, a Rendőrség, a Polgárőrség, a civil szerveződések és nem utolsó sorban a tárnoki lakosok. Az utóbbi időkben Tárnokon lassan, de biztosan csökken a lakosság biztonságérzete. Nálunk is kezdenek megjelenni eddig nem tapasztalt bűnelkövetési formák (Pl.: öregezés ). A bűnözés már nem csak az Öreg-hegyen figyelhető meg, rendezettebb részeken is havonta hallani betörésekről, a rongálások pedig mindennaposak. Célunk, hogy újra pozitív irányba forduljon a lakosság szubjektív biztonságérzete. Fontos, hogy minél több bűncselekmény legyen felderítve, de a megelőzésnek is nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Ez természetesen a rendőrség feladata, mely teljesítéséhez azonban az önkormányzat segítsége elengedhetetlen. Nincs mentség! Aki bűnt követ el, megkárosítja Tárnokot, a környezetet, nem tartja tiszteletben a magántulajdont, a köztulajdont, vagy más állampolgár testi épségét, arra Tárnokon nem építő, hanem romboló emberként tekintünk, és a mielőbbi jogos büntetésének a kiszabását sürgetjük. Az alapoktól szükséges a szemléletváltás. A helyi médiát, a nevelést, az oktatást is fel kell használni annak érdekében, hogy csökkenjen a bűnözés, és a mások kára iránti közöny. Tárnok iránt növelni kell a tiszteletet. Éreznünk kell, hogy Tárnok a miénk. Ha tudatosul, hogy az Egészségház és környéke az enyém is, akkor nem fújom le graffitival a falát, nem verem szét a padokat és másokat is megakadályozok ebben. Tisztelnünk kell azokat a polgárokat, akik önzetlen tevékenységükkel segítik a közbiztonság javításának az ügyét.

5 A biztonságérzetünk nem a statisztikák jó száma miatt lesz megfelelő. A lakosság szubjektív érzése ugyanilyen mértékben fontos! - Bűnelkövetési térkép alapján a fertőzöttebb gócokra fokozott figyelmet kell szentelni. - Az elkövetett bűncselekményekről kiemelten kell tájékoztatni a lakosságot a médián keresztül. - Az iskolában gyakrabban kellene a rendőrség és a polgárőrség által interaktív órákat, foglakozásokat tartani. - Kiemelt fontosságú olyan programok megtartása, amik a gyermekeink szellemi és fizikai biztonságát segítik elő. Fokozott figyelmet kell fordítani a drogok, az alkohol, a dohányzás, stb. megelőzésére. - A lakosság körében ismétlődő jelleggel, rendszeresen felmérést, közvélemény-kutatást kell végeznünk a helyi közbiztonság megítéléséről, a lakosok igényeiről, meghallgatva tanácsaikat, javaslataikat, félelmeiket. - A közbiztonság terén példaértékű magatartást tanúsító polgárokat elismerésben kell részesíteni. Az ilyen emberek eddig sem pénzért tették, amit tettek. Ez a fajta pozitív visszacsatolás a legkevesebb, amit megérdemelnek. - Közbiztonsági Alapítvány létrehozása! Ezen keresztül még jobban összehangolható lenne a rendőrség, a polgárőrség és egyéb szervezetek munkája. Az áldozatos munkát ezen keresztül is lehetne segíteni járművekkel, üzemanyaggal, technikai és egyéb eszközökkel, esetenként anyagi elismeréssel. - Gyújtsunk fényt Tárnokon! Pótolni kell a hiányos közvilágítást, és a meglévőt is karban kell tartani. - A kerékpárosok biztonsága érdekében támogatjuk, hogy a továbbiakban is helyi akciók keretében például fényvisszaverő pántot osztogassanak a bicikliseknek. - A térfigyelő rendszer további bővítése legyen napirenden! - A polgárőrség mellett a meglévő többi egységet is fokozottan kell támogatni. Legyen továbbra is őrség az Egészégházban, fejlődjön a mezőőrség, és a civil kezdeményezések is erősebb támogatásra szorulnak. 3. Egészségügy, Szociális ellátás, Szociálpolitika Tárnok életében meghatározó szerepet játszik az Egészségház. Mindünknek fontos a saját, a családunk és a környezetünkben élők egészsége. Ezért célunk, hogy az Egészségházban a jövőben is zavartalanul működhessenek a jelenlegi rendelések, továbbá a lehetőségekhez mérten azok bővüljenek is. Az egészségünk azonban nem csak az Egészségház falai között fontos. Fontos az otthonunkban, a környezetünkben, egyéb intézmények keretei között is. Fontos, hogy mindenkinek jusson megfelelő minőségű élelem az asztalára, legyen gyermek vagy idős. Fontos, hogy senki, aki tisztességesen él, az élethez szükséges biztonságot ne kapja meg. Erőteljesebb figyelmet érdemel az Egészségház és környéke mind szakmai, mind esztétikai szempontból.

6 A jelenlegi ellátást az Egészségházban meg kell tartani, lehetőségekhez mérten bővíteni kell. A szociális ellátást a gyermekektől az idősekig mindenkinek biztosítani kell. - Rendbe tesszük az Egészségház és környékét. A környezet nem méltó Tárnok egyik legforgalmasabb helyéhez. - Megvizsgáljuk a rendelések bővítésének a lehetőségét. - Meleg ételt biztosítunk minden rászorulónak, melyet részben a közösségi kertek létrehozásából fedeznénk. - Támogatjuk az idősek biztonsága érdekében egy minél szélesebb jelzőrendszer kialakítását. - Felülvizsgáljuk, hogy a jelenlegi közmunkaprogramban résztvevők eléggé hatékonyan dolgoznak-e, illetve lehetne-e bővíteni tevékenységüket, hogy a munkájuk még értékesebb legyen. - Szorgalmazzuk Tárnok szociális térképének elkészítését, hogy a rászorulóknak hatékonyabban lehessen segíteni. 4. Agrárpolitika Hazánkban máig jelentős a mezőgazdaságban érintettek száma. Ezalatt nem csak a gazdaságokat, őstermelőket, hanem a saját házuknál kertészkedőket is értjük. Szinte minden tárnoki kertben van legalább pár darab gyümölcsfa. A kertek korlátozott mérete, és a jogtalan eltulajdonítások egyre jobban szorítják vissza azt, hogy a lakosok bizonyos dolgokat ne a boltokból, hanem a kertjükből szerezzenek be. Tárnokon a szociális ellátás érdekében, a rászorulók és később a pusztán hasznosságot, minőséget figyelembevevők miatt el kell kezdeni gondolkodni a közösségi kertek létrehozásán. A lakosok itt egymás mellett gazdálkodhatnának előre meghatározott területeken. Elsősorban az aktív, de rászoruló, nélkülözni kénytelen lakosoknak lenne ez nagy segítség. A kertek életében a közmunkások is nagyobb hangsúllyal lehetnének jelen. A kertek védelmét a fokozott rendőri, polgárőri és civil figyelemmel lehetne megoldani. Számos hazai példát lehet találni jól működő közösségi kertekre, amelyek nem csak munkát, kötelességet rónak az emberekre, hanem a közösségi életet is fellendítik. Vissza kel szorítani a kertekben megtermelt javak jogtalan eltulajdonítását. Ösztönözni kell a lakosságot, hogy amit lehet, azt a saját kertjükben állítsák elő. Javítani kell a termelők és a lakosok közötti kapcsolatot. Ha helyben, megfizethető áron lehet bizonyos dolgokhoz hozzájutni, akkor az legyen is kihasználva. Minden tárnoki érdekében javasolni fogjuk a közösségi kertek létrehozását, ahol Tárnok bizonyos terményeket magának állíthat elő. - A rendőrség, polgárőrség és mezőőrség erősítésével javítani fogjuk a közbiztonságot. Nem szabad, hogy a félelem miatt ne gazdálkodjanak a tárnokiak a saját földjeiken.

7 - Javaslatokkal, tanácsokkal látnánk el a lakosságot, hogy minél könnyebben több és jobb minőségű terményt tudjanak előállítani. Ezt akár a helyi médiában és személyesen is el lehet kezdeni. - A helyi érdekeltségű termelőknek kedvezményes megjelenést kell biztosítani a médiában, hogy ott reprezentálhassák áruikat. - Helyi rendezvényeken is biztosítani kell a megjelenést a helyi termelőknek. - Továbbra is teljes mellszélességgel kiállunk a tárnoki piac fejlesztése mellett. - Meg kell kezdeni a lakosokkal az egyeztetést a közösségi kertek létrehozásáról. - Meg kell vizsgálni erdők telepítésének a lehetőségét, olyan zöld területek létrehozását, ahová gyorsan fejlődő ültetvényeket lehetne telepíteni, amik mind környezeti, mind gazdasági szempontból hasznot hozhatnának. 5. Tárnok fejlesztése Tárnok kinézete, rendezettsége katasztrofális állapotokat mutat, és az infrastruktúra is hagy némi kívánnivalót maga után. Tárnokhoz nem méltó az az állapot, amit mindannyian nap mint nap tapasztalunk. Gazzal benőtt árkok, megrongált buszmegállók, rossz minőségű utak, kivilágítatlan utcák, szemét szemét hátán, rendezetlen közterületek. Továbbá hatalmas probléma, hogy Tárnok nem büszkélkedhet sok közösségi térrel. Kevés a találkozásra, kikapcsolódásra, szórakozásra megfelelő hely. Játszóterekből még mindig nincsen elég Tárnokon, és a meglévőknek a minőségével kapcsolatban is időnként kritikák fogalmazódnak meg. Tárnok szépítését meg kell kezdeni, hogy egy normális község képe táruljon minden reggel a szemünk elé. Egységes, harmóniát sugárzó arculat kialakítására van szükség. Rendezni kell a közterületek állapotát, javítani kell az infrastruktúrát, közösségi tereket kell kialakítani és a meglévőeket fejleszteni! Rend, tisztaság kell Tárnok közterületeire. A mai állapotokra senki sem lehet büszke, ezért változtatni kell rajtuk. A tisztaságon kívül szépíteni is kell Tárnokot. Parkok, pihenőhelyek, játszóterek kialakítására van szükség. A városközpont kérdése évek óta napirenden van. Támogatjuk egy központ létrehozását, de nem ész nélkül. A központ megépítése nem járhat Tárnok újabb eladósodásával, nem lehet pusztán presztízsberuházásként tekinteni rá. - Támogatjuk, hogy Tárnok minden utcája legyen végre szilárd burkolattal ellátva. - A jelenleginél több virágot, utcai díszt kell elhelyezni, és ezek rendszeres gondozását is meg kell oldani. - A meglévő zöldterületeket, virágágyásokat rendbe fogjuk hozatni, és a rendszeres gondozásukat is meg fogjuk oldani. - Lehetőség szerint támogatjuk parkok, újabb játszóterek kialakítását. - Ahol parkok, terek kialakítására nincsen hely, ott kültéri bútorok kihelyezésével, padokkal, asztalokkal kell növelni a komfortérzetet.

8 - Tárnok teljes területét szemetesekkel kell lefedni, és ezek rendszeres ürítését meg kell szervezni, a szemetelés visszaszorítása érdekében. Tárnok tisztasága érdekében az első lépést a városvezetésnek kell megtennie! 6. Oktatás, Kultúra, Sport Tárnok kulturális értékeinek a megőrzése a mi feladatunk. Nem szabad hagynunk, hogy a hagyományok, a tudás, az értékek lassan, de biztosan elkopjanak, és a feledés homályába vesszenek. Tárnok többségének a kulturális élete abból áll, hogy Pestre jár fel szórakozni, kikapcsolódni, kulturálódni, tanulni. Szomorú, hogy Tárnok kulturális élete, bár minden adottsága megvan, nem sikertörténet. Ennek oka a szervezetlenség, a hosszú távú tervek hiánya, és az, hogy a kultúrára máig úgy tekintenek, mint egy szükséges rosszra, amit ápolni ugyan kell, de csak minimális mértéken. Az oktatás terén is egyre nagyobb Tárnok lemaradása. Sajnos azonban az oktatásba való beleszólásunk radikálisan csökkent azzal, hogy a kormány átvette az iskolák fenntartását az önkormányzattól. Mégis minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megállítsuk azt a folyamatot, hogy a szülők a rossz minőségi oktatást felhozva indokként, tömegesen vigyék át másik iskolákba tanulni a tárnoki gyermekeiket. Nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatal generációkra. Sajnos ma nincsen olyan közösségi tér Tárnokon, ahol a fiatalok nagyobb számban, kulturáltan tudnának szórakozni, kikapcsolódni, művelődni. Tárnok nagy múltra visszatekintő sportélettel rendelkezik (pl.: idén 100 éves a Tárnok KSK). A sport arra is szolgál, hogy az egészségünket megőrizzük, kikapcsolódjunk, szórakozzunk. Ezért a tárnoki sport kiemelkedő fontossággal bír a szemünkben. Célunk Tárnok kulturális értékeinek a megőrzése, és a kulturális élet fellendítése. A kulturális élet támogatása nem fölösleges fényűzés, hanem településünk élhetővé tételének egyik fontos eszköze, jövőnk záloga! Össze kell hangolni Tárnok kulturális életét az egyéb területekkel (oktatás, turizmus, gazdaság, stb.). Támogatni kell a Tárnokon élő tehetséges fiatalokat, meg kell akadályozni, hogy fiataljaink tömegesen menjenek át másik iskolákba. A fiatalokat nem problémaként, hanem partnerként kell kezelni! Ők is Tárnok részei, sőt, a jövő meghatározói. A sportot továbbra is támogatni kell, az új kezdeményezéseknek is teret adunk. - Támogatjuk a meglévő civil szervezeteket, támogatjuk újak megjelenését is. - Támogatjuk a jelenlegi kulturális programokat, és azoknak bővítését.

9 - Tovább kell fejleszteni a meglévő testvérvárosi kapcsolatainkat. Jobban részt kell vállalnunk egymás kulturális életében. Iskoláink közötti kulturális programokat lehetne szervezni. - A tárnoki vállalkozóknak, ha profiljuktól nem üt el az adott rendezvény, akkor ingyenes megjelenést biztosítunk a termékeik reprezentálására a helyi programokon. - Ösztöndíjjakkal és a tanároknak szánt prémiumokkal el kell kezdeni növelni az iskola szinvonalát. - Lehetőség szerint az általános iskolának találni kell egy középiskolát, amivel együttműködési megállapodást köthetne. Ezáltal színesíteni lehetne az oktatott anyag palettáját az iskolában. - Tovább kell növelni a fiataloknak kínált programok számát. Az Ifjúsági Ház látszólag nem képes megfelelni az elvárt igényeknek. - Létre kell hozni egy szabadidő- és kondiparkot, ahová a fiatalok eljárhatnának testük építésére, erősítésére, egészségük megőrzésére. Ez nem igényel hatalmas pénzügyi forrást, de mégis rengeteg fiatalnak az igényét tudná kielégíteni. - Hidat a generációk között! A nyár folyamán sok fiatal rendelkezik szabadidővel, értelmes nyári munkát nem találnak. Ezt az időt arra is ki lehetne használni, hogy a fiatalok az idősebbeken segítsenek (favágás, kertészkedés, bevásárlás, stb.). Az a fiatal, aki kellő munkaóraszámot le tud igazolni egy tárnoki idősebb embernél, jutalomban részesítenénk (pl.: iskolakezdési támogatás). - Támogatjuk Tárnok szépítése szempontjából azokat az egyesületeket, szervezeteket, személyeket, akik művészeti tehetségükkel, egyedi ötleteikkel segítik Tárnok szebbé varázsolását. - Jobban bevonjuk az iskolát a helyi sportszervezetek életébe. - A nagy múltú football mellett teret adunk más kezdeményezéseknek is, a támogatásokat a valós igényekhez igazítjuk. 7. Szőlőhegy Tárnok több olyan területtel is rendelkezik, amik mostoha körülmények között vannak kezelve (pl.: vasúton túli rész). Ezen területek állatorvosi lova az Szőlőhegy. Ez a terület adta egykoron tárnok kulturális életének egyik meghatározó helyszínét, mára azonban a bűnözés és a rendezetlenség példájává vált. Napi szinten tapasztalhatóak betörések, jogtalan eltulajdonítások a környéken, az emberek nem érezhetik magukat biztonságban. Az Öreg-hegy nem csak a biztonság szempontjából mutat katasztrofális állapotokat. Az illegális szemétlerakók elviselhetetlen állapotokat teremtenek. A hegyre sokan csak akkor vetik rá a tekintetüket, amikor valamilyen kulturális esemény van, de az év nagyobbik részében nem törődnek vele. Az infrastruktúra hiányos, a hely adottságai jórész kihasználatlanok, a környék rendezetlen, lepusztult. Az önkormányzatba bekerülve ezen szeretnénk változtatni. Az Öreg-hegy településünk egyik gyöngyszeme lehetne, ha kellő figyelmet fordítanánk rá. A szemetet megszüntetve, az infrastruktúrát fejlesztve, a hely adottságait kihasználva, az illegális építkezések ellen fellépve és egy jövőbe mutató, célokat megfogalmazó, átfogó tervvel az Öreg-hegy pusztulásának folyamata visszafordítható lehetne.

10 Hisszük, hogy az Öreg-hegy jobb sorsra érdemes része Tárnoknak, a mindennapjainknak. Erős fellépéssel, tudatos tervezéssel, a problémák felvetésével és kimondásával el kell kezdeni az Öreg-hegy rendezését és fejlesztését. Meg kell mindenkinek értenie, hogy a hegyen nem csak pincék találhatóak, hanem tárnoki emberek is élnek., akiknek a mindennapjait megkeserítik a rendezetlen állapotok, és a szabályokat nem tisztelő, legtöbb esetben emberek. Meg kell ismertetni minden Tárnokival az Öreg-hegy jelenlegi helyzetét. Ki kell aknázni a hegyen lévő lehetőségeket, fejleszteni kell az infrastruktúrát. Elsődleges és legsürgősebb feladat, hogy visszaszorítsuk a hegyen a bűnözést - Rendszeresen lakossági fórumokat fogunk tartani az Öreg-hegyen, hogy egyeztessünk az ott élőkkel, a helyben érdekeltséggel bíró lakosokkal. - A problémákat a testületben folyamatosan napirenden fogjuk tartani, a hegyen lévő gondokat tolmácsoljuk a döntéshozók felé. - Erősítjük a közbiztonságot. A helyi igényeknek megfelelő bűnüldöző és bűnmegelőző szervet kell létrehozni és a meglévőek hegyen lévő jelenlétét erősíteni (csősz, mezőőrség, polgárőrség, rendőrség). - Felszámoljuk az illegális szemétlerakókat. - Még több, a hely múltjával összhangban lévő kulturális rendezvényt kell tartani. - Az iskolásoknak kirándulások keretében be kell mutatni a helyi értékeket, így az Öreg-hegyet is. - Vissza kell szorítani a kóbor kutyák számát. - Szorosabbra kell fűzni a kőfejtővel az együttműködést. A meglévőeken kívül sok további eseménynek szolgálhatna helyszínül a folyamatosan fejlődő kőfejtő. - Támogatjuk a közvilágítás fejlesztését, a hegyen lévő úthálózat javítását.

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA Ceglédért! A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A JOBBIK 2014. ÉVI HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM 2014. BEVEZETÉS A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE mottó: Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket.

Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket. Éljen a városunk! A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi Szervezete, a szombathelyi Szabadelvű Társas Kör Egyesület, valamint szombathelyi civil szervezetek programja 2010 2014 Bevezető Szombathely egy

Részletesebben

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

Választási különszám 2014.

Választási különszám 2014. 2. oldal 2014. választási különszám Választási különszám 2014. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kiadványban a jelölteket ABC sorrendben mutatjuk be. A szerkesztőség kijelenti, hogy a jelöltek által leadott

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

BUDAPEST. a magyarok fővárosa. A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja

BUDAPEST. a magyarok fővárosa. A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja BUDAPEST a magyarok fővárosa A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja 1 testület ugyanolyan gondolkodású, mutyihajlamos emberekből tevődik össze, csupán más színekben. Budapestnek most

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága Közös Jövőnk címmel kiadott jelentésében határozza meg a fogalmat a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a

Részletesebben

Tiszalökért érdemes...

Tiszalökért érdemes... Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép

Részletesebben

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2010. SZEPTEMBER - VÁLASZTÁSI SZÁM TÁJÉKOZTATÓ a 2010. évi helyi ÖNkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! KÜLÖNSZÁM www.tahitotfalu.hu 2014. SZEPTEMBER Önkormányzati választás 2014. A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Ádánd község gazdasági programja 2015-2020

Ádánd község gazdasági programja 2015-2020 1 Ádánd község gazdasági programja 2015-2020 Készítette Szatmári Kornélia polgármester Ádánd Község Önkormányzatának megbízásából 2015. április 2 1.Bevezetés 2. Helyzetértékelés Tartalom -Lakónépesség

Részletesebben

Lecsófolyam a belvárostól a Felsővárosig

Lecsófolyam a belvárostól a Felsővárosig Közéleti hetilap 2014. szeptember 22. Fotó: Simon Erika Választás 2 12. oldal Sokmilliárdos fejlesztés a csokigyárban 21. oldal Lecsófolyam a belvárostól a Felsővárosig 18-19. oldal Amíg így védekezik

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

JÁTÉK Nyerjen fürdőbelépőt a Déli Szóval! Kothencz János egyben tartja a szegedi családokat RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK

JÁTÉK Nyerjen fürdőbelépőt a Déli Szóval! Kothencz János egyben tartja a szegedi családokat RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK 5 Közel 1 milliárd forintot bukott Szeged a piros trolik beszerzésével. A korábbi SZKT-igazgató off-shore céggel pályázott. A Civil Városi Unió lerántja a leplet a beruházásról.

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Pécs 2010 Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntője Tisztelt

Részletesebben