FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 832-4/ T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. információs napot tartott, melyen önkormányzatunkat a polgármester képviselte. A Kft. tanácsadója Vass János elektronikus formátumban megküldte az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló összefoglalóit, melyet az előterjesztés 1-4. számú mellékletei tartalmazzák. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a pályázati tájékoztatókat tekintése át: - Amennyiben a tájékoztatók áttanulmányozása után kérdése merülne fel a képviselőtestületnek, azokat a Tanácsadó Kft. felé továbbítjuk, mivel a tájékoztatók nem teljes körűek. - Amennyiben valamelyik pályázaton a Képviselő-testület részt kíván venni, részletesen meg kell vizsgálni annak feltételeit, mert az esetleg az előnyösnek tűnő pályázatról a részletek megismerése után kiderülhet, hogy önkormányzatunk a kritériumoknak nehezen, vagy egyáltalában nem tud megfelelni. Földes, október 20. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó

3 KEOP sz. melléklet Támogatás célja Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. Pályázók köre Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: KKV-nak (max. 249 fő) minősülő VÁLLALKOZÁS (1, 2) - Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÉS INTÉZMÉNYE (3) kivéve központi költségvetési szervek(31), társadalombiztosítási költségvetési szervek(33), köztestületi költségvetési szervek(34), költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) - Kivéve pártok és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) Valamint: Közoktatási intézmények (OM azonosítóval rendelkeznek) felsőoktatási intézmények (államilag elismert) Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Iparág Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a fejlesztési igénye Annex I.-es (elsődleges) mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul. Kizáró okok, speciális feltételek Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, engedélyköteles tevékenység esetén: nem rendelkezik az alábbiak közül a projektre vonatkozóan releváns, legalább elvi szintű engedélyekkel: építési engedély(ek), geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély; vagy a jelen pontban megnevezett végleges (nem elvi!) engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását igazoló, az illetékes hatóság által kiadott dokumentummal. vállalkozások esetén: amelynél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke (saját tőke + tulajdonosi kölcsön)/összes forrás) aránya 20%-nál alacsonyabb vállalkozások esetén: amelynél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át. önkormányzatok, illetve költségvetési szervek esetén: amelynél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet Nem támogathatók a lakásberuházási tevékenységek. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi

4 megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0 %-ot, vagy meghaladja a 15%-ot. Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény (üzlet, üzlethelyiség) energiaellátásához kapcsolódik. vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. A fejlesztéssel érintett ingatlannak per-, teher- és igénymentesnek kell lennie A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. Támogatható tevékenységek köre A kombinált projektre vonatkozó előírások: 1. A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. 2. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja. 3. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusait a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 1; 2; 3; 4 alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusaival kötelező kombinálni. 4. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 5. alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusaival kötelező kombinálni. A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén: a) utólagos külső hőszigetelés b) külső nyílászáró-csere c) hővisszanyerő szellőzés létesítése 2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: a) Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfejkorszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre, h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,

5 i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, 3. Világítási rendszerek korszerűsítése: a) Fényforrások világítótestek és előtétek cseréje, b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek; A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók. B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 1. napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, 2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása melegvíz termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre - (biomassza kazán, ennek kapcsolódása HMV és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz 3. geotermális energia hasznosítása termálvizes rendszerek kialakítása, meglévők rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása 4. hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb. 5. napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. i. Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. ii. Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási helyszíne nem lehet a Közép-Magyarországi régióban (Budapest és Pest megye). Támogatás mértéke Min. 10%, max. az alábbiak szerint Régió (megvalósítás helyszíne) Vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények, non-profit szervezet Mikro és kisvállalat LHH kistérségben Középvállalat LHH kistérségben ÉM, ÉA, DA, DD 50% 85% 60% 60% 60% KD KKV: 50% Egyéb: 40% 85% 60% 60% 50% NYD 30% mikro és kisvállalat: 50%; középvállalat: 40% 85% 60% 50% 40% Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege min. 1 millió, max. 250 millió Ft

6 KEOP sz. melléklet Támogatás célja Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint a hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni: napkollektoros rendszerek napelemes rendszerek szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok hőszivattyús rendszerek telepítése: o Talajszondás hőszivattyús rendszer o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer o Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító hőszivattyús rendszer Pályázók köre Jogi forma VÁLLALKOZÁSOK (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK és intézményeik NONPROFIT SZERVEZET és intézményeik (kivéve pártok és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek) ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (Egyéb gazdasági szervezet) Közoktatási intézmények, amelyek rendelkeznek OM azonosítóval Felsőoktatási intézmények (államilag elismert) Iparág Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a fejlesztési igénye Annex I.-es (elsődleges) mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul. Kizáró okok, speciális feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább elvi szintű engedélyek közül a projektre vonatkozóan relevánsakkal: építési engedély(ek), geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély; vagy a jelen pontban megnevezett végleges (nem elvi!) engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását igazoló, az illetékes hatóság által kiadott dokumentummal. A fentieken túl, új épületre vonatkozó projekt esetén a pályázathoz be kell nyújtani a jogerős építési engedélyt. Napelemes projekt esetén a szolgáltató felé megküldött igénybejelentő. Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik. Nem támogathatók lakásberuházási tevékenységek. Támogatható tevékenységek köre 1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a

7 megvalósulás után épületenergetikai számítás elkészítése és az épületenergetikai tanúsítvány kiállítása Választható elemek: Napkollektor rendszer telepítése Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása Hőszivattyús rendszer telepítése 2. Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: energetikai auditori ellenjegyzés a megvalósulás után15 Választható elemek: Napkollektor rendszer telepítése Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása Hőszivattyús rendszer telepítése 3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: energetikai audit elvégzése projekt-benyújtás előtt és auditori ellenjegyzés a megvalósulás után Választható elemek: Napkollektor rendszer telepítése Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása Hőszivattyús rendszerek telepítése 4. Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével Kötelező elemek: auditori nyilatkozat a projekt megvalósulása után Választható elem: Napelemes rendszer telepítése Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható (több választható elem). A kötelező audit/tanusítás költségei elszámolhatóak az alábbiak szerint: o Audit / tanúsítás költségei (max. 4%-a, de nem több, mint 3 millió Ft) Amennyiben a projekt csak használati melegvíz előállító rendszerek kialakítására/bővítésére irányul megújuló energiával, akkor nincsen szükség teljes körű auditra. Ebben az esetben az auditra elszámolható költség max Ft+ÁFA. Projekt területi korlátozása Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult. Támogatás mértéke Minimum 10 %, maximum mértékek az alábbiak szerint: Régió (megvalósítás helyszíne) Vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik, Nonprofit szervezetek Mikro és kisvállalat LHH kistérségben Középvállalat LHH kistérségben DA, DD, ÉA,ÉM 50% 85% 60% 60% 60% KD KKV:50%

8 Egyéb: 40% 85% 60% 60% 50% NYD Mikro és kisv: 50% Középv: 40% Egyéb: 30% 85% 60% 50% 40% 1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szerv (31 KSH kódú kedvezményezettek), a Társadalombiztosítási költségvetési irányító és költségvetési szervek esetén max. 100%. 2) A mezőgazdasági termékek feldolgozására, illetve forgalmazására vonatkozó beruházások esetén a) amennyiben a kedvezményezett KKV max. 50 %; b) amennyiben a kedvezményezettnél a foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 750 fő és árbevétele kevesebb, mint 200 millió euró, max. 25 %. Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft

9 ÉAOP sz. melléklet A pályázat további dokumentumait az alábbi címen találjátok: A pályázatok benyújtása november 14-től január 9-ig lehetséges. Támogatás célja A komponens: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése A szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi. B komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó komponensek/konstrukció célja a gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és új férőhelyek létesítése. Pályázók köre Jogi forma Kizárólag az adott szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartói pályázhatnak. Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: helyi önkormányzatok helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén gesztor önkormányzat, vagy a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat, Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,

10 Többcélú kistérségi társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek január 1. előtt jöttek létre: Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú non-profit gazdasági társaság, Non-profit gazdasági társaság, Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet. Kizáró okok, speciális feltételek Jelen Felhívás keretében bölcsődefejlesztésre nem adható támogatás annak a pályázónak, aki az ÚMFT keretében óvodához integrált bölcsőde fejlesztésére egyszer már kapott támogatást. Az a pályázó, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében támogatást kapott gépjárműbeszerzésre, jelen Felhívás A komponense keretében gépjárműbeszerzés költségeit nem számolhatja el. Támogatható tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek A) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások, valamint családi napközik: Szociális alapszolgáltatást/gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása, o Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, o Új épület építése (amennyiben a pályázó nem rendelkezik az adott intézményhez szükséges épülettel, vagy a rendelkezésre álló épület nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van) Új családi napközi létrehozásához és már működő családi napközi fejlesztéséhez, kapacitásbővítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés az alábbi feltételek szerint támogatható: o családi napközinek helyet adó épületek/helyiségek bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása, o funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az ellátás nyújtásához szükséges módon és mértékben. Támogatás egyedül a 20 hetes kortól 4 éves korig terjedő korcsoporthoz tartozó gyermekek ellátását végző családi napközik fejlesztésére igényelhető! Kizárólag az alábbi működtetési formák valamelyike esetén igényelhető támogatás: - egy szervezet (egyesület, alapítvány, non-profit gazdasági társaság), családi napközi működtetéséhez szükséges tanfolyamon szerzett végzettséggel rendelkező magánszemélyekkel munkaszerződést kötve, a magánszemélyek saját otthonában üzemelő családi napközit működtet, vagy - egy szervezet a családi napközi(ke)t a szervezet tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt ingatlanban önállóan vagy hálózatos formába szervezve működteti, vagy - települési önkormányzat és társulásaik önkormányzati tulajdonban lévő, több családi napközi létrehozására alkalmas ingatlanban, vagy több önálló ingatlanban valamint az önkormányzat fenntartásában lévő családi napközi telephely bevonásával családi napközi hálózatot szervez - a családi napköziben megbízott szolgáltatásnyújtó személy munkavégzésre irányuló munkaszerződés keretében működik közre az önkormányzat feladatellátásában.

11 Infrastrukturális beruházásra és eszközbeszerzésre kizárólag az alábbi esetekben igényelhető támogatás (az itt fel nem sorolt, egyéb esetekben csak eszközbeszerzésre lehet pályázni): o helyi önkormányzatok és társulásaik által saját feladatellátásban végzendő feladatként történő megvalósítás esetén, vagy o pályázni jogosult nonprofit szervezetek valamelyikével kötött feladatellátási szerződés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló fejlesztés esetén, vagy o pályázni jogosult nonprofit szervezetek valamelyike által, a szervezet saját tulajdonában lévő ingatlanon történő megvalósítás esetén, kivéve lakóingatlan, Új családi napközi ellátás indítása esetén feltétel legalább két új családi napközi létrehozása. Önállóan már működő családi napközi esetén feltétel a pályázat keretében további legalább egy új családi napközi létrehozása. B) Bölcsődék: Önállóan támogatható tevékenységként támogatás új bölcsődék létrehozásához, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális fejlesztések megvalósításához igényelhető, feltéve, hogy a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása, Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, Új épület építése (amennyiben a pályázó nem rendelkezik az adott intézményhez szükséges épülettel, vagy a rendelkezésre álló épület nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van) A kapacitásbővítés minimálisan elvárt aránya Már működő bölcsődei intézmények fejlesztése: Egy telephelyet érintő fejlesztés esetén, ha az érintett intézmény egy vagy két bölcsődei csoporttal működik, a pályázat keretében elvárás egy új bölcsődei csoport létrehozása. Három, vagy annál több bölcsődei csoport működtetése esetén a meglévő kapacitásokat 25%-os mértékkel kell bővíteni. Több telephelyet érintő fejlesztés esetén a kapacitásbővítés elvárt mértéke a telephelyek összességében az ellátott gyermeklétszám működési engedély(ekben) szereplő férőhelyszám - alapján számított 25%. Tehát, ha a bölcsődei ellátást nyújtó fenntartó intézmény több telephelyen működik, a kapacitásbővítésre vonatkozó előírásnak nem szükséges minden egyes, a fejlesztéssel érintett telephely vonatkozásában megvalósulnia. Új bölcsődei intézmény létesítése: Feltétel minimum 2 bölcsődei csoport létrehozása az új intézmény keretében. Kizárólag önálló bölcsődei infrastruktúra támogatható, függetlenül attól, hogy a bölcsőde a közoktatási intézménnyel ugyanazon feladatellátási helyen működik-e. Nem támogatható egységes óvoda-bölcsőde, valamint a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül, azonos feladatellátási helyen, fizikailag is egy épületben működő azon feladatellátási hely, ahol szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység is működik. Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül megvalósuló bölcsőde abban az esetben támogatható, ha a két szervezeti egység egymástól teljesen elkülönül. A pályázat célja egyik komponens keretében sem lehet kizárólag az energiatakarékossá tétel,

12 illetve a csak megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával történő beruházás, az akadálymentesítés, vagy a családi napközi meghatározott eseteit kivéve az eszközbeszerzés. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Valamennyi komponens keretében: 1) Külső tér kialakítása: az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés (pl. játszótéri eszközök, udvari játékok), az építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló férőhelyek létesítése 2) Energiatakarékossá tétel, valamint megújuló/alternatív energiaforrások felhasználása. A megújuló/alternatív energiaforrások felhasználására jutó költségek legfeljebb az építési költségek 10%-ig számolhatók el, és csak abban az esetben, ha elérik az építési költségek minimum 5%-t. 3) Eszközbeszerzés (kizárólag új eszköz beszerzése támogatható!): kapcsolódó eszközök, berendezések, bútorok beszerzése (a családi napközi-fejlesztés részletezett eseténél az eszközbeszerzés önálló tevékenységként támogatható), kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése. Bölcsőde és családi napközi fejlesztés esetén kizárólag az olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (0-4 éves korosztály) igényeinek megfelelnek. Kizárólag a szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátások és a családi napközik fejlesztése keretében (A komponens): szolgáltatás nyújtásához szükséges és alkalmas járműbeszerzés (új): pályázatonként max. 2 db személygépkocsi és/vagy 1 db 50 cm t meg nem haladó lökettérfogatú segédmotor-kerékpár, és/vagy 2 kerékpár beszerzése támogatható. o Személygépkocsi (öt személyes, négy vagy öt ajtós): bruttó vételár max. 4 millió Ft/gépkocsi o Személygépkocsi (öt személyes, összkerék meghajtású, négy vagy öt ajtós): bruttó vételár max. 6 millió Ft/gépkocsi indokolt terepviszonyok esetén. o Személygépkocsi (8-9 személy szállítására alkalmas) bruttó vételár max. 9 millió Ft/gépkocsi A vásárolt személygépkocsi átalakítása a szolgáltatás szükségleteinek megfelelően (ételszállításra történő átalakítás, mozgássérült személyek számára történő akadálymentesítés) legfeljebb a vételár 20 %-ának erejéig támogatható. o Segédmotor-kerékpár max. 500 ezer Ft/db, kerékpár max.70 ezer Ft/db (bruttó) Kizárólag új jármű beszerzése támogatható, és a jármű beszerzés egyedül hivatalos magyarországi márkakereskedői hálózatból megengedett! Az alapfelszereltségen túl egy garnitúra téligumi, légkondicionáló berendezés, vonóhorog valamint szükség esetén gyermekülés beszerzése támogatható. Mindezek a beszerzett gépjármű vételárába beleszámítanak. Gépjármű beszerzés esetén kötelező CASCO biztosítást kötni (de nem elszámolható) A fejlesztendő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó, külső szolgáltatóktól igénybe vett szervezetfejlesztés, és/vagy képzések, továbbképzések, tapasztalatcserék munkatársak számára.

13 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Nyilvánosság biztosítása Projektszintű könyvvizsgálat amennyiben a támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot. Akadálymentesítés Energiahatékonysági korszerűsítés Azbesztmentesítés (amennyiben releváns) Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítása kizárólag a Észak-alföldi régióban lehetséges. Támogatás mértéke: max. 95% Támogatás összege: A komponens esetén: min. 5 millió Ft, max. 150 millió Ft. B komponens esetén: min. 10 millió Ft, max. 150 millió Ft. A fentiektől eltérően családi napközinként legfeljebb 5 M Ft támogatás igényelhető, az alábbi arányok megtartása mellett: o infrastrukturális fejlesztés: max. 3,5 M Ft o eszközbeszerzés: max. 1,5 M Ft

14 EMVA Faluközpont 4. sz. melléklet támogatási kérelmek benyújtása november 1. és 30. között lehetséges. A támogatás célja A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. Pályázók köre működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, nonprofit szervezet (társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, egyesület) egyházi jogi személy A támogatási rendelet alapján legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető támogatásban egy pályázó esetén. Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy pályázó egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. A támogatási rendelet alapján a pályázó újabb kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. Ha a pályázó nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal a támogatási rendelet alapján korábbi támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában, újabb támogatási kérelem benyújtására jogosult. A támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső felújítása (1. célterület): aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítása, felújítása; b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztések (2. célterület) ba) védelem alatt nem álló közparkok; bb) pihenőhelyek; bc) sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat; bd) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakításáa, meglévők fejlesztése. c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek

15 javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése (3. célterület), így a piac területén: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek; cb) egyéb üzlethelyiségek; cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek; cd) raktárak; ce) szociális és hatósági helyiségek; cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és víz ellátására, parkoló, út; cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, meglévők fejlesztése; ch) a mérlegelést illetve a ki és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése. d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése (4. célterület) Az 1. célterület a) pontjának ad), valamint ae) alpontjában szereplő fejlesztés önállóan is szerepelhet egy támogatási kérelemben. Az a)-d) pontban szereplő támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - kivéve a magyar állam és a megyei önkormányzat - tulajdonában lévő épületeken, építményeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható. Kiadásként elszámolható, az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés 2. és 4. célterület esetében telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások 1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, 2. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, 3. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, 4. belső út, sétány, parkoló- és tárolóhelyek kiépítése, 5. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, 6. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése. 3. célterület esetében telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, 2. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, 3. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, 4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, 5. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, 6. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése, 7. belső út, parkoló kiépítése,

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A Kiíró:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Fertőd Város Pályázati Stratégiája

Fertőd Város Pályázati Stratégiája Fertőd Város Pályázati Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP kódszám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0195 Tartalomjegyzék

Részletesebben